ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ"

Transkript

1 ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ I. GİRİŞ Alçak girişimin, benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur.. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal 18 Haziran 1926, İzmir İçinde yaşadığımız coğrafyayı yeniden bir vatana dönüştüren ve üzerinde tam bağımsız, halk egemenliğine dayanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti kuran Atatürk ün naçiz vücudu, bugün elbette toprak olmuştur, çünkü O bir ölümlüdür. Ancak, bir de bize bıraktığı özgür bir vatanın yanı sıra öyle de bir rehber-ideoloji vardır ki.. işte o düşünce sisteminin yaydığı ışık ölümsüzdür, sonsuzdur. Batı bu ideolojiye Kemalizm adını vermişti. Mustafa Kemal in söylem ve eylemlerini savunan ve destekleyen düşünce sistemi anlamında bu ifade kullanılıyordu. Kurtuluş Savaşı esnasındaki silahlı mücadelede Mustafa Kemal in çevresinde tek yürek olanlara Kemalistler adını veren de yine bu Batı idi. İnebolu-Ankara yolunun bir diğer adı Kemal Yolu idi, yani Kemal e Giden Yol. İşte, Kemal den yola çıkılarak adına Kemalizm denilen bu düşünce sistemi Atatürk ün Düşünce Boyutu dur ki, ölümsüz olan odur. O nun artık mazi olan geçmişteki başarı ve hizmetlerini elbette unutmayacağız. Tabii ki bu husus çok önemlidir. O nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti nin çağdaşlaşma reçetesi olan temel ilkelerini ise sonuna kadar koruyacağız. Bu husus ise çok daha önemlidir. İşte bu sunumun amacı, bu ilkelerin, özellikle ülkemiz ve günümüz dünyası için olan önemini yeniden hatırlamak ve hatırlatmaktır.

2 1. UNESCO NUN DEĞERLENDİRMESİYLE ATATÜRK Birleşmiş Milletler in UNESCO Kültür Kolu 1978 yılında Paris te Genel Kurul toplantısı yaparken, 11 ülkenin imzaladığı bir önerge ile 1981 in tüm dünyada Atatürk Yılı olarak anılmasına karar verilmesini önermiş ve bu öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Böylece 1981 yılı tüm dünyada 1981 ATATÜRK YILI olarak kabul edilmiş; birçok ülkede heykelleri, büstleri dikilmiş; yüzlerce üniversitede uluslararası sempozyumlar, paneller, konferanslar düzenlenmiş; hakkında kitaplar, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri yazılmıştır. O tarihten bu yana, başka hiçbir devlet adamı için benzer bir uygulama da yapılmamıştır. Bu özel durum, Batı nın Atatürk e bakış açısını göstermesi açısından son derecede önemlidir. Alınan bu kararın gerekçesi, günümüze de pek çok mesaj göndermektedir. Gerekçeli kararda Atatürk ün şu özellikleri öne çıkarılıyordu: Atatürk; XX. yüzyılın başında emperyalizme karşı verilmiş bir mücadeleyi zafere götüren, hiç yenilmemiş, muzaffer bir komutandır. Bir devlet kurucudur ve bu devletin kuruluş koşulları hiçbir devletin kuruluş koşullarıyla kıyaslanamaz. Kurduğu devlet, halk egemenliğine dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliğinde çağdaş bir cumhuriyettir. Büyük bir devlet adamı, büyük bir devrimci, büyük bir barış adamı dır. Tüm yaşamı, Unesco nun kuruluş amaçlarına tamamen uygun olarak, uluslararası ilişkilerin daima barışçıl yollarla çözülmesi yönünde büyük çaba ile geçmiştir. Kurduğu devletin çağdaşlaşması için oluşturduğu ve temeli akılcılığa ve bilime dayanan, adına Kemalizm denilen çağdaşlaşma modeli, pek çok ülkeye örnek ve umut olmuş bir liderdir. Bütün bu gerekçeler nedeniyle, doğumunun yüzüncü yıl dönümünde bütün dünya 1981 yılını Atatürk Yılı olarak anmıştır.

3 2. ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ Tarihin kaydettiği en büyük imparatorluklardan biri olan Osmanlı İmparatorluğu, 1699 Karlofça Anlaşması ndan itibaren önce duraklama, arkasından gerileme sürecine girmiştir. Devleti yönetenler uzun süre bu oluşumun nedenleri üzerinde isabetli düşünememişler, gerçeği kavrayan III. Selim, II. Mahmut gibi reformcu padişahların devleti kurtarma çabaları ise, her yeniliğe gâvur icadı yaklaşımıyla karşı çıkan asker-sivil bürokratlarla, tarikat-cemaat güdümlü geniş yobaz kesimlerin yıkıcı muhalefeti nedeniyle olumlu sonuç vermemiştir. (Yavuz, s.51). Bunun temel nedeni, Osmanlı İmparatorluğu nun teokratik yapıya sahip bir din-devleti olmasıdır. Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren bu din, yanlış ellerde son derecede etkin bir silaha dönüşmüş, içtihat yani yorum kapısının kapanması oldukça hızlı bir tutuculuğu beraberinde getirmiştir. Böylesine içe kapanış, dünyadaki değişimlere sırt çeviriş, ne yazık ki imparatorluğun çağın dışına itilmesiyle sonuçlanmıştır. Oysa önce sanatın resim, heykel, müzik, edebiyat ve benzeri her alanında yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans ını yaşayan Batı, ardından yaptığı Dinde Reform ile Kilisenin özgür düşünce üzerindeki her türlü baskısından kurtulunca, Ortaçağ boyunca süren karanlık dönem sona ermiştir. Bunun sonucu olarak her türlü dogmatik baskı gerilerde kalmış, akıl her alanda öne çıkmıştır. O zaman da gözlem ve deneye dayanan, bilimselsel ve teknolojik atılımlar ardı ardına gelmiştir. (Yavuz, s.51). Böylece dogmatizmin yerini rasyonel amprisizm veya İngiliz John Lock un geliştirdiği pragmatizm almıştır. Buna göre artık insanlar Kilisenin dayattığı işte mutlak gerçek budur dogmasını bir kenara itip, onun yerine deneye yer veren, yani aklın ve bilimin gözlem ve bulgularına dayanan, dolayısıyla zaman içinde değişebilen gerçekleri kabul etmeye başlamışlardır. (Giritli, s.5). Bu gelişmeleri gözlemleyen ve özümseyen Mustafa Kemal, çok sonraları kuracağı Atatürkçü (Kemalist) İdeolojiyi totaliter-dogmatik değil, demokratik-pragmatik bir temele oturtacaktır. Nitekim, ilerde kuracağı Türkiye Cumhuriyeti nin Milli Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip in bir sorusuna vereceği yanıtta: Ben manevî miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim mânevî mirasım ilim ve akıldır. Zaman süratle dönüyor Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirildiğini iddia etmek, aklın ve ilmin inkişafını inkâr etmek olur Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse mânevi mirasçılarım olurlar. diyecektir. Mustafa Kemal bu gerçeği genç bir subay adayı olarak Manastır Askerî İdadisi nde okuduğu yıllardan itibaren görecek, Batı daki değişimin ve gelişimin nedenleri üzerinde yakın arkadaşlarıyla uzun tartışmalara daha o yıllarda girişecektir. Dinde Reform un üç yorumcusu Alman Martin Luther ( ), Fransız Jean Calvin ( ) ve İtalyan Münzer in ( ) fikirlerini derinlemesine incelemiş; Niccolo Machiavelli nin ( ) cumhuriyet, Jean Bodin in ( ) egemenlik kavramları

4 üzerindeki düşüncelerinden etkilenirken, Tüm egemenlik kralda toplanmalıdır şeklindeki aksi görüşü savunan Thomas Hobbes u da ( ) okumayı ihmal etmemiştir. Aydınlanma çağının üç ünlü düşünürü, İngiliz Locke ( ) kuvvetler ayrılığı, Fransız Montesquieu ( ) kuvvetler ayrılığı, J.J. Rousseau ( ) toplumsal sözleşme konularındaki görüşleriyle de Mustafa Kemal i yakından etkilemiştir. Bütün bu gerçeklerin ışığında varılan sonuç, Batı da çağdaşlaşmanın iki temel üzerinde yükselmiş olduğunu göstermektedir: 1. Akılcılık, 2. Bilimsellik. İlerde kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti nin de temeli işte bu iki esas üzerine inşa edilecek, ayrıca devletin kuruluş ideolojisini teşkil edecek olan Kemalizmin 6 ilkesi de tümüyle bu esaslara, yani akılcılığa ve bilimselliğe dayanacaktır. II- ATATÜRK ÜN İZLEDİĞİ STRATEJİ Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti nin tümüyle tarih sahnesinden silineceği anlaşılmıştı. Ya bu durum bir gerçek olarak kabul edilerek Türkler anavatanlarında kendilerine gösterilecek bir köşeye sığınıp orada yaşamak zorunda kalacaklar, ya da ölümü göze alarak ayağa kalkıp, yeniden ve bağımsız bir devlet kurmak üzere, belki de tüm dünya ile savaşacaklardı. Şişli deki evinde Mustafa Kemal Paşa işte tüm bu olasılıkları gözden geçiriyor, sonunda en doğru kararın bu olduğuna karar veriyordu. Mustafa Kemal Paşa bu kararı verdikten sonra, izleyeceği stratejiyi de belirlemişti: 1. Vatan düşmandan kurtarılacak, 2. Bu topraklar üzerinde yepyeni ve çağdaş bir devlet kurulacak, 3. Bu devletin her anlamda çağdaş olması için temel ilkeler saptanacak, 4. Bu ilkeler ışığında toplumu da çağdaşlaştırmak üzere, her alanda gereken devrim nitelikli reformlar yapılacaktır. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için ise, önce Anadolu ya geçmek gerekmektedir. Aranılan fırsat kendiliğinden gelir: 21 Nisan 1919 Pazartesi günü Türk Dışişleri ne Amiral Calthorpe imzasıyla verilen bir notayla Samsun ve civarındaki köylerde Türklerin Rumları katlettiği bahanesi ileri sürülüyor, ya çıkın düzeltin, aksi halde biz çıkacağız!... tehdidi ileri sürülüyordu. Aslında Mondros Ateşkes Anlaşması nın 7. Maddesi uygulanmak üzere, Karadeniz bölgesinin işgali için bir bahane aranıyordu. Hükümet Mustafa Kemal Paşa yı olayların tahkiki için Samsun a göndermeye karar verince, aranılan fırsat kendiliğinden çıkmıştı. Mustafa Kemal artık Anadolu daydı. Stratejik uygulamaya geçilebilinirdi. Bu konuda İstanbul da gerektiğinde yardım alabileceği çok az arkadaşı vardı ve daha doğrusu İstanbul a güveni yoktu. Mondros un imzalanması aşamasında yaptığı itirazlara gördüğü tepkileri hatırladıkça, bu konuda iyice karamsarlığa düşüyordu. O günleri acı acı hatırladı Neler olmamıştı ki

5 1. KURTULUŞ a. Hazırlık Aşaması: Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı na son vermek üzere 30 Ekim 1918 Çarşamba günü İtilaf Devletleriyle Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzalamak zorunda kalmış, bu antlaşma ertesi gün saat 13:00 dan itibaren yürürlüğe girmiştir (Çekiç, 2001, s. 76). Böylece, ABD Başkanı Wilson ın 8 Ocak 1918 günü ilan ettiği 14 Nokta deklerasyonunun, Osmanlı Devleti ile ilgili olan 12. Maddesi uygulanmaya konuluyor ve imparatorluğun Türk olmayan unsurlarının üzerinde yaşadığı topraklar Osmanlı dan ayrılıyorlardı. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s. 167). Mondros Ateşkesi nin bu ağır koşullarına karşı çıkan tek Osmanlı Generali Mustafa Kemal Paşa idi ve bu antlaşmanın 7. Maddesi gereğince işgallere başlayan İngilizlere karşı direnişe geçmişti. İskenderun un boşaltılması için General Allenby nin verdiği notaya ters bir yanıt vermiş, zorla girmeye kalkarsanız, askere ateş emri verdim demişti. Gen. Allenby nin şikâyeti üzerine de bu konuda İstanbul Hükümeti ile karşılıklı sert yazışmaları devam ediyordu. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s. 203). Sadrazam Ahmet İzzet Paşa Mustafa Kemal Paşa ya verdiği yanıtlardan birinde İngilizlerin bu taleplerinin haklı nedenlere dayandığını anlatmaya çalışıyor, kendisinin de biraz daha centilmence davranmasının doğru olacağını ifade ediyordu. Buna çok içerlemişti. 6 Kasım 1918 de verdiği yanıtta İngilizler in iğfalkar muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden ziyade haklı gösterecek ve buna karşılık şirinlik gösterilerini içerecek emirleri uygulamaya yaradılışım müsait olmadığından. komutayı hemen teslim etmek üzere yerime tayin buyuracağınız zatın süratle emir ve tebliğini hassaten istirham ederim diyordu. İpler iyice gerilmişti. Hükümetten 8 Kasım 1918 tarihinde iki satırlık bir tel emri geldi: Yıldırım Orduları lağvedilmiştir. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s ). Elinden orduları alınmış, o koşullarda İstanbul a çağrılıyordu. Aynı gün Ahmet İzzet Paşa Hükümeti de istifa etmişti. Mustafa Kemal Paşa artık sona gelindiğini en acı ve açık şekliyle anlamıştır. 10 Kasım günü Adana dan hareket etmiş ve İtilaf donanması 13 Kasım 1918 Çarşamba günü İstanbul a girerken, O da aynı gün Haydarpaşa da trenden inmektedir. (Saruhan, 1993). İtilaf Donanması Boğaz da konumlanırken (55 parça sonradan 61, daha sonra 167 gemiden oluşacak filo), kendisini karşılayan yaveri Cevat Abbas Gürer ile bir çatana içinde Karaköy e doğru ilerleyecek, o esnada demir atmakta olan Yunan Averof zırhlısına bakarken, gözyaşlarına engel olamayan yaveri Cevat Bey e dönüp, ağlama çocuk. Bir gün geldikleri gibi giderler diyecektir. (Çekiç, Mondros'tan İstanbul'a, 2007, s. 232). Cevat Bey in yanıtı umut doludur: İnşallah bu size nasip olacak Paşam!... İstanbul da ilk iş olarak Saray dan randevu alır ve 15, 22 ve 29 Kasım Cuma günleri Sultan Vahdettin ile görüşmeler yaparak Mondros un yol açabileceği tehlikeler konusunda bilgiler sunar, uyarılar yapmaya çalışır ama hiçbir sonuca ulaşamaz. Nişantaşı ndaki evine döndüğünde bu devletten artık bütün umudunu kesmiştir. Artık Harbiye Nezareti (Milli Savunma Bakanlığı) emrinde işsiz bir generaldir. İskenderun dan yaptığı karşı çıkışlar yüzünden gerek Hükümet gerekse Saray nezdinde tüm karizmasını yitirmiş, emrindeki yaverleri ve arabaları bile elinden alınmıştır. Beşiktaş, Akaretler 76 numaralı Zübeyde Hanım ın evinden veya Nişantaşı ndan

6 Beyazıt taki Harbiye Nezareti ne her gün yürüyerek gidip gelmektedir. Bu ruh halindeyken Nişantaşı nda ziyaretine gelen arkadaşlarıyla çıkış yollarını uzun uzun tartışmaktadır. Dinlediği çözüm önerilerinin büyük bir çoğunluğuna katılmaz. Sonunda nihayet kesin kararını verir. Yıllar sonra bu kararını Nutuk ta şöyle dile getirecektir: Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kısıntısız, koşulsuz, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak. (Atatürk, Söylev, 1973, s. 9). Hedef belli olmuştur. Üstelik şimdi artık Samsun da, yani Anadolu topraklarındadır. Yol haritası da belli olmuştur. Önce doğuya gidecektir, çünkü düşman batıdadır, gereken hazırlıkları yapacak, sonra da batıya yönelip hesap günü gelince hesabı görecektir. Arkasından devletin kuruluşuna geçilecek, tam bağımsız, halk egemenliğine dayanan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliğinde bir cumhuriyet kurulacaktır. Sonra da en zor aşamaya gelinecek, her anlamda çağdaş bir toplum yaratmak üzere devrim niteliğinde reformlar yapılacaktır. b. İsyan Aşaması Bunun için yola koyuldu. Samsun da İngilizlerin müdahalesini gerektirecek ölçüde bir sorun olmadığını Samsun daki İngilizlere kanıtladı. Yapacak bir şey kalmamıştı. İstanbul a dönmesi bekleniyordu ama, O Havza üzerinden Amasya ya gelmişti bile. (12 Haziran 1919). Burada yayınladığı Amasya Genelgesi tam bir ihtilal bildirgesi gibiydi ve ulus iradesinin içinde bulunulan duruma el koyacağını açıkça ilan ediyordu. Bu durum karşısında İstanbul Hükümeti O nu görevden alsa da, büyük bir hızla Tokat ve Sivas üzerinden Erzurum a gelmiş, Erzurum Kongresi nin kararlarını dünyaya ilan ederek Misak ı Milli sınırları içinde vatanın bir bütün olduğunu, bir karış toprağının hiçbir şekilde hiçbir kimseye verilemeyeceğini dünyaya ilan etmişti. (23 Temmuz 7 Ağustos 1919). Artık Kuva yı Milliyeyi etken, İrade i Milliyeyi egemen kılmak esastı ve Anadolu da bölgesel olarak sürdürülen direnişler şimdi bir merkez tarafından yönetilir hale geliniyordu. Sivas Kongresi, Erzurum Kongre kararlarını aynen onayladığı gibi, ayrıca manda kabul edilemez hükmünü getirmişti. Böylece silahlı mücadele hazırlığına bütün ülkede hızla gidiliyor ve hiçbir büyük devletin himayesinin kabul edilmeyeceği de vurgulanıyordu. Esasen Kuva yı Milliye nin ilk görüntüleri batıda İzmir in Yunanlılar tarafından, güneyde ise Dörtyol un Fransızlar tarafından işgali esnasında kendini göstermeye başlamış, direniş tüm ülkeye hızla yayılmıştı. Ama artık düzenli ordular kurma aşamasına geçmek gerekiyordu. Bunun için yasa çıkartmaya gereksinim vardı. Bu oluşum kongrelerin temsil heyetlerine verdiği yetkilerle gerçekleştirilemezdi. Bu nedenle bir yasama organının süratle açılması zorunluydu. İşte bu amaçla ve hızla Ankara ya geldi (27 Aralık 1919) ve Büyük Millet Meclisi ni açtı. (23 Nisan 1920). Buraya kadar geliş hiç de kolay olmamıştı. Erzurum da kongreyi ilk gün yönetmek üzere kürsüye çıktığında bir delege söz almış, artık Paşa olmadığını, kongre oturumlarına asker üniformasıyla gelmemesini söylemişti. Oysa bilmiyorlardı ki, sırtından asker üniformasını çıkarttığı taktirde, onun yerine giyecek bir sivil elbisesi yoktu. Bunu alacak parası da yoktu. Sorunu Mazhar

7 Müfit Kansu çözmüştü. Erzurum Valisi Münir Akkaya dan ödünç bir elbise almış ve Mustafa Kemal Paşa kongreler boyunca ödünç alınan o elbiseyi giymişti. Başındaki fes ise Mazhar Müfit indi. Erzurum Kongresi Oltu halkının topladığı 250 liralık bütçeyle çalışmış ve Kongre bittiğinde kasada 80 lira kalmıştı. Bu para Temsil Heyeti ni Sivas a götürecek üç arabanın benzin parasını bile karşılamıyordu. Durumu son gün fark eden bir binbaşı emeklisi Süleyman Bey çıkıp da tüm varlığı olan 900 lirasını bağışlamasa temsil heyeti Sivas a gelemeyecekti. Sivas ta da durum aynıydı. Parasızlıktan tüm delegeler Şekerzade İsmail Efendi nin evinde kalıyordu. Ankara ya hareket etmek üzere yola çıkılacağı zaman Binbaşı Hüsrev (Gerede) Bey, tüm arkadaşları dolaşıp, herkesten alabildiği paralarla pazara çıkmış, ancak 20 ekmek, 10 yumurta, iki okka peynir alabilmişti çünkü para bitmişti. Bu koşullarda Ankara ya gidebilmek imkansızdı ve zira gene benzin parası yoktu. Mecbur kalındı Osmanlı Bankası Sivas Şubesi Müdürü Oscar Schimith vasıtasıyla bankadan 1000 lira kredi alınarak yola çıkıldı ve bir ülkenin kaderini çizecek olan kararları almak üzere Büyük Millet Meclisi işte bu şartlarda açıldı. Kurtuluş Savaşı çok mu zor koşullarda yapıldı? Onu biraz da bu ayrıntılarda gözlemek gerek. Düzenli ordular işte bu şartlarda kuruldu. Ordu-millet dayanışmasıyla tarihte benzeri olmayan fedakârlıklar yapılarak bir dünya savaşının mağrur ve muzaffer devletleri perişan edildi. Ardı ardına gelen Birinci İnönü, İkinci İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi zaferlerin ardından, rüya zannedilen gerçek oldu. Afyon-İzmir arası kuş uçuşu 400 kilometre idi. Karadan bu mesafe 560 kilometreye çıkıyordu. Mehmetçik, sırtında 17 kilo yük, elinde süngü, düşe kalka, vuruşa vuruşa bu mesafeyi 10 günde aşmıştı. Mehmetçik her gün bir maraton koşmakla kalmamış, üstelik 10 günde 10 maraton koşmuştu. KURTULUŞ işte böyle gelmişti. Sıra şimdi KURULUŞ ta idi. 2. KURULUŞ Silahlı mücadele planlandığı ve amaçlandığı gibi tamamlanmıştı. Şimdi sıra bir başka mücadeleye gelmişti. Devlet kurulacaktı ama sınırları nerelerden geçecekti? Bu kez masada aynı devletlere karşı İsmet Paşa ve arkadaşları bir başka meydan muharebesi veriyordu. Bu da diğeri gibi çetin geçti. Görüşmeler kısa bir süre sonra kesildi. İsmet Paşa 5 Şubat 1923 de masayı terketti. Osmanlı Devleti zamanında elde ettikleri imtiyazları kaçırmak istemeyen batılılar, kapütilasyonlar, Osmanlı borçları, sınırlar, azınlıklar, Musul-Kerkük, Ermeni Meselesi ve benzeri konularda uzlaşmaz bir tavır sergiliyorlardı. Görüşmeler böylece kesildi ama 23 Nisan 1923 te yeniden başladı ve nihayet 24 Temmuz 1923 te Lozan Andlaşması imzalandı. 24 Ağustos 1923 te TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Lozan Andlaşması, yeni kurulan Türk Devleti nin ilgili ve yetkili tüm devletlerince onaylanan hukuksal belgesidir. Devlet kurulmuştu ama, rejimi ve yönetim biçimi hâlâ belli değildi. Bu sorun da belli zorluklar aşılarak çözülmüş ve Cumhuriyet kurulmuştu. (29 Ekim 1923). (Bu konunun ayrıntısı bu makalenin sınırlarını aşacağı için ayrıntıya girilmemiştir.)

8 c. Reformlar Aşaması: Her devrim üç aşamadan geçilerek gerçekleştirilir. Hazırlık ve İsyan aşamaları geçilmiş, şimdi sıra Reformlar Aşamasına gelmişti. 3. ÇAĞDAŞLAŞMACI DEVRİM Şimdi sıra çağdaşlaşmanın gereği olan devrimlere gelmişti. Son derecede geri bıraktırılmış bu toplumu çağdaş uluslar düzeyine çıkarmak için nereden başlamalıydı? Gazi Mustafa Kemal bu noktayı çok uzun yıllardan bu yana planlamaktaydı. Devrim niteliğindeki reformlarını 4 grupta topladı: 3.1 Siyasal Reformlar: Saltanatın Kaldırılması: 1 Kasım 1922 günü saltanat ve hilafet birbirinden ayrılarak saltanat kaldırılmış, böylece Cumhuriyete giden yol açılmıştı. Cumhuriyetin İlanı: (29 Ekim 1923). Cumhuriyet başlı başına bir devrimdir ve de laik bir temele oturtulduğu için de mutlaka demokratiktir. Böylece halk egemenliğine dayanan reformlar yapılacağı anlaşılmıştı. Hilafetin Kaldırılması: (3 Mart 1924). Halifenin yani dinsel bir liderin bulunduğu bir toplumda laik ve radikal reformların yapılamayacağı açıktı. Hilafet kaldırılarak bu tür yapılacak tüm reformların yolu açılmış, önce devlet laikleştirilmişti. 3.2 Hukuksal Reformlar: Laik bir anayasa kabul edilmiş (10 Ocak 1921), hukuk düzeni tümüyle çağdaş ve laik bir temele oturtulmuştur. Şer i mahkemeler kaldırılmış, yerlerine evrensel hukuk normlarıyla çalışan hukuk mahkemeleri kurulmuştur. Medeni Hukuk kabul edilerek Medeni Kanun yürürlüğe sokulmuş, Batı dan Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku gibi tüm ileri ve çağdaş devletlerin kullandığı hukuka geçilmiştir. 3.3 Sosyal Reformlar: Şapka Kanunu kabul edildi. ( ) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, tarikatların yasaklanması. ( ) Birçok unvanların kaldırılması. Uluslararası rakamların kabulü. (20 Mayıs 1928)

9 Uluslararası saat ve takvimin kabulü. ( ) Uzunluk ölçülerinin değişmesi, metre, kilogram, litre ölçüşlerinin kabulü. ( ) Osmanlı unvanlarının kaldırılması. ( ) Bazı Osmanlı kıyafetlerinin yasaklanması. Hangi dinden olursa olsun din adamlarının mabet dışında dinsel kıyafetlerle dolaşmasının yasaklanması. ( ) Soyadı Kanunu. ( ) Atatürk soyadının verilmesi. ( ) Kadınlara medeni ve siyasi hakların verilmesi. Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme haklarının verilmesi. (3 Nisan 1930) Kadınlara siyasal haklar: Milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi. ( ) 3.4. Eğitim ve Kültür Reformu Eğitim Birliği Yasası (3 Mart 1924) Böylece tüm orta öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanması. Latin Harflerinin kabulü. ( ) Türk Dil Kurumu nun kurulması. ( ) Türk Tarih Kurumu nun kurulması. (3 Ekim 1931) Darülfünun un kapatılarak, İstanbul Üniversitesi nin açılması. Böylece on beş yıl gibi kısa bir süreye sığdırılan bu reformlarla toplum tümüyle kabuk değiştirmiş ve çağdaşlaşma yolunda tüm dünyayı hayran bırakan önemli gelişmeler kaydetmiştir. 4.ATATÜRKÇÜLÜK Bütün bu gelişmeler kaydedilirken bir taraftan da kurulan devletin ve toplumun üstünde inşa edileceği temel unsurlar tespit ediliyor ve zaman içinde bunlar bir araya gelerek adına Atatürkçülük dediğimiz Atatürk ün düşünce sistemini ortaya çıkarıyordu. Atatürkçülük Mustafa Kemal in düşünce ve eyleminin bir bütün olarak savunulmasıdır. Diğer bir ifadesiyle Türkiye nin çağdaşlaşma modeli dir. Atatürkçülüğün ana hedefi olan çağdaşlaşma kısaca, her alanda de tam anlamıyla çağın gereklerini yerine getirmek demektir. Çağdaş bir devlet siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan tam bağımsız; teknolojik ve endüstriyel gelişmesini tamamlamış, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir. İşte Atatürk ün devletini ve ulusunu böyle bir düzeye taşıyabilmek için ortaya koyduğu ilkeler zaman içerisinde Atatürkçülüğün veya Kemalizm in Temel İlkeleri olarak benimsenmiş ve 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa ya girmiştir. Bu ilkeler:

10 4.1. Cumhuriyetçilik İlkesi: Kemalizm in ana hedeflerinden biri, Cumhuriyet kurmaktı. Ama, halkçı, demokratik ve laik bir Cumhuriyet kurmak. Çünkü insan onuruna, Türk ulusunun doğasına en uygun olan rejim Cumhuriyet idi Ulusçuluk (Milliyetçilik) İlkesi: Türk devrimi yapılırken, Dünya Avrupa merkezli bir yapıdadır. O dönemin en çağdaş ve ileri devlet biçimi Avrupa nın ulus-devlet modelidir. Tüm Avrupa ülkeleri Fransız Devrimi nden sonra bir uluslaşma sürecinden geçerek kendi ulusal devletlerine sahip oldukları için, Kemalist devlet de benzer doğrultuda bir ulusal devleti gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Bunun için bir ulus varlığı ön koşuldu. Bu nedenle Misak-ı Milli sınırlarının içinde yaşayan tüm insanları kökenlerine bakmadan bir yeni ulus kavramı içinde bir araya getirmek Atatürkçülüğün hedefi idi. Bu ulusalcılık (milliyetçilik) anlayışı, kafatasçı ve ırkçı değildir. Tam tersi usçu(akılcı), uygar, ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıldır. Bu anlayış ulusalcılığı reddeden komünizm ve ümmetçilik gibi siyasal akımlara karşıdır Halkçılık İlkesi: Atatürk Ayrıcalıksız, sınıfsız bir ulusuz derken halkçılık anlayışını yansıtmıştır. Atatürkçülük (Kemalizm) herhangi bir sınıfın egemenliğini reddeden, ılımlı topluluğu öngören, her türlü sömürüye karşı bir dünya görüşüdür. Halkçılık ilkesi hiçbir sınıfın üstünlüğünü benimsemez. Bütün halkın kayıtsız şartsız egemen olduğu bir düzeni benimser. Halkçılık, idarenin alacağı yönetsel kararlara, çıkaracağı yasalara, toplumdaki güçlülere, varlıklılara, sınıf ve zümrelere yönelik değil; güçsüzlere, emeği ile geçinenlere yönelik bir siyaset izlenmesini amaçlar Devletçilik İlkesi: Bu ilke ile Devlet ekonomiye öncülük edecektir. Özel teşebbüsün ilgi göstermediği ama toplum için önemli olan alanlara devlet yatırım yapacaktır. Özel girişimcilerin yetiştirilmesine yardımcı olacak ama öte yandan da yeterince kârlı olmadığı gerekçesiyle özel teşebbüsün girmediği alanlarda eğer bir kamu-yararı varsa, devlet yatırım için öncülük yapacak, bu amaçla da gerekli kamu ekonomik kuruluşlarını (İktisadi Devlet Teşekkülü) kuracaktır. Burada ulusal devletin kendi özel teşebbüsüyle rekabete girmesi değil, özel teşebbüsle birlikte bir ahenk içinde (karma ekonomi) toplumsal kalkınmayı sağlamaktır Laiklik İlkesi: Atatürkçülüğün temel ilkesidir ve çağdaşlaşmanın ön koşuludur. Ulusal sınırlar içinde farklı dinden ve mezhepten gelen insanları, ulusal potada bir araya getiren; bireyleri dogmatik baskılardan arındırıp din ve vicdan özgürlüğüne kavuşturan; devletin yönetimsel işlerini kesinlikle dinsel baskı ya da otoriteden uzak kalmasını sağlayan bir temel ilkedir Devrimcilik İlkesi: Atatürkçülük esasen kendi başına bir devrimdir. Var olan köhnemiş ve çağ dışı kurumları zorla yıkmak ve yerlerine çağın gereklerine uygun modern kurumlar oluşturmak ve bu anlayışı sürekli egemen kılmak temeline dayanır. Diğer tüm ilkelerin de devrimci bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Cumhuriyetçi olunacak ama devrimci bir Cumhuriyetçi olunacaktır. İçinde bulunulan çağın Cumhuriyetçi anlayışı hangi noktaya ulaşmışsa, Laiklik anlayışı zaman içerisinde hangi noktalara kadar gelişim göstermişse birey ve toplum o düzeydeki laikliğin destekleyicisi olacaktır. Kemalizm böylece statik değil, dinamiktir. III. SONUÇ: Atatürkçü Devrim, Türkiye nin özel koşullarına ve Türkiye ye benzeyen diğer ülkelerin genel koşullarına uygun bir biçimde değerlendirilebilir. Çağımızın siyasal süreci içinde Atatürkçü Devrim in kalkınmakta olan tüm dünya ülkelerine yeni ve çağdaş bir seçenek sunduğuna kuşku yoktur.

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı erol tarakçıoğlu ortaokulu Müdürlüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : hüseyin can yalçın Uzun Dönemli Amaç

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr.

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr. Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkmış, orduları dağılmış, savaş yorgunu, yoksul Türk

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır.

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır. EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır. } Bütün köylülere okumak yazmak ve vatanını, ulusunu, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafya,

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir.

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir. Cumhuriyet; devleti yönetme (egemenlik) hakkının millete ait olduğu ve milletin de bu hakkını belirli bir süre için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

Atatürk ün Hayatı 1881-1938

Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Soyağacı Atatürk ün Doğduğu Ev Selanik - 1881 Atatürk ün Annesi ve Babası Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım Harp okulundan yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu 11 Ocak 1905

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

Atatürk ün İstifaları

Atatürk ün İstifaları Yılmadan Yorulmadan Dr. Sıtkı Aydınel Atatürk ün İstifaları 12 Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, meslek hayatı boyunca doğruluğuna inandığı idealleri ve düşünceleri uğruna gerektiğinde görevlerinden ve

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı