Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi"

Transkript

1 Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile ilgili OEM kabul kriterlerinde yorulma ömrü özel bir konuma sahiptir. Otomotiv bileşenlerinin tasarımı sürecinde bilgisayar destekli mühendislik araçlarının kullanımı önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Bu çalışmada; direksiyon sisteminin kritik bileşenlerinden biri olan rot başının yorulma ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) araçları kullanılarak tahmin edilmesi hedeflenmiştir. Rot başının yorulma ömrünün tahmin edilmesine esas olacak yüklemeler, seçilen bir yol güzergâhında seyreden bir binek araç üzerinden elde edilmiştir. Gerçek yol verilerinin toplandığı güzergâh, aracın ekonomik ömrü boyunca maruz kalacağı yorulma yüklemelerini temsil edecek şekilde belirlenmiştir. Rotbaşı üzerindeki kritik gerilme noktaları ALTAIR/HyperWorks ortamında yapılan analizlerle belirlenmiştir. Gerçek yol verileri toplanırken rot başı üzerindeki kritik noktalarda oluşan gerilmeler de ölçülerek kaydedilmiştir. Gerçek yol şartlarında toplanan veriler LMS/Tecware ortamında işlenerek yük spektrumu oluşturulmuştur. Rotbaşı malzemesine ait s-n eğrisi ve gerçek yol şartlarını temsil eden yük spektrumu kullanılarak LMS/Tecware ortamında rot başı için yorulma ömrü simülasyonları yapılmıştır. BDM araçları ile yapılan simülasyonlardan elde edilen yorulma ömrü tahmini gerçek yol şartlarını simüle edebilen ömür test düzeneğinde aynı yük kolektifi kullanılarak yapılan deneysel simülasyon sonuçları ile karşılaştırılarak yapılan tahminin geçerliliği irdelenmiştir. Anahtar kelimeler: yol verisi, rot başı, yorulma, deneysel simülasyon Abstract Fatigue life is one of the most significant OEM acceptability criteria for automotive components. Computer Aided Engineering (CAE) tools provide significant savings in time and resource at design process of automotive components. In this study, fatigue life of outer rot which is one of the most critical components of steering system is estimated by using CAE tools. Loading to be assumed acting on the outer rod in fatigue life estimation is collected from a passenger car travelling in real road conditions. Driving course used for measurements is selected so that selected course resembles the real road conditions that * the car is to be exposed during whole service life. Critical stress points on the outer rot are determined by stress calculations performed in the ALTAIR/HyperWorks software. Stresses at critical points on the outer rod are recorded during test drives. Recorded real road stress data is processed by using the LMS/Tecware in order to predict fatigue life of the outer rod. Predicted fatigue life for outer rod is validated by using results of fatigue life test conducted under a loading that has the same spectrum with measured stresses. Keywords: experimental simulation, fatigue, road data, outer rot I. Giriş Kara yolu taşıtları süspansiyon ve direksiyon sistemi bileşenleri, şasi ve tekerlek arasında bağlantı sağlayan, aracın statik ve dinamik yüklerini taşıyan elemanlardır. Bunların yanında; araca ivmelenme, frenleme ve viraj alma esnasında gelen yükleri de sönümleyerek yolcu konforunu sağlarlar[1,6]. Yorulma; otomotiv süspansiyon ve direksiyon sistemi bileşenleri için en önemli konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, bileşenler tasarlanırken yorulma kriterleri dikkate alınmak zorundadır[7]. Yorulma dayanımı ve ömrün tespit edilmesi için kullanılmakta olan dört yöntem bulunmaktadır: 1. Trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testleri, 2. Hızlandırılmış test pistlerinde yapılan dayanım testleri, 3. Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan dayanım testleri, 4. Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) araçları kullanılarak yapılan yorulma analizleri ve ömür tahminleri Yukardaki yöntemlerden trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testleri yüksek maliyet gerektirdiği ve çok uzun sürdüğü için günümüzde neredeyse hiç kullanılmayan bir yöntemdir. Hızlandırılmış test pistlerinde yapılan dayanım testleri ise diğerine göre daha kısa sürede tamamlansa da hem yüksek maliyet hem de gizlilik açısından dezavantaj içermesi nedeniyle çok tercih edilmeyen bir yöntemdir. Ülkemizde hızlandırılmış test pistlerinin olmaması da ayrı bir dezavantajdır. Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan dayanım testleriise laboratuvar maliyetleri ve süre dezavantajı olduğu için gerektiği zaman tercih edilen bir yöntemdir. 1

2 Son yıllarda otomotiv firmaları arasında rekabetin artması ve buna bağlı olarak ürün geliştirme maliyeti ve süresinin düşürülmesi isteği ile tasarım ve doğrulama sürelerinin azaltılması amaçlanmıştır.[8] Tasarım sürecini kısaltmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) araçlarıdır. Son yıllarda, özellikle CAE çalışmalarının doğruluk oranının yükselmesi ile "analitik prototip" kavramı, gerçek prototiplerin yerini almaya hazırlanmaktadır[7]. Taşıt bir bütün olarak düşünülmekte ve istenilen ömür doğrultusunda hareket edilerek hesaplamalar yapılmaktadır. Örneğin bir binek otosu için km bir yorulma ömrü otomotiv üreticileri için global hale gelmiş bir değerdir. Bu değer, ticari vasıtalarda km veya daha yüksek değerlere çıkabilmektedir[6]. Zhao L. ve ark yılında yaptıkları çalışmada arka süspansiyon burulma çubuğunun hasar analizini, araç çalışma yüklerini belirleyerek yapmıştır. Çalışma yük verileri bir test pistinde, test aracına yerleştirilen tekerlek kuvvet sensörü ve gerinim ölçerler ile ölçülmüştür. Çalışma yüklerini pürüzlü yollarda ve farklı sürüş manevraları yapılarak ölçerek, kritik yükleme verilerini oluşturmuşlardır. Arka sağ ve sol tekerleğe, tekerlek kuvvet sensörleri yerleştirilerek tekerleğe etki eden kuvvet ve momenti ölçmüşlerdir. Ayrıca farklı bölgelere çok sayıda gerinim ölçer yerleştirerek hasar bölgelerinde oluşan gerilmeleri ölçmüşlerdir. Ölçülen verilere filtreleme uygulayarak düzenlemişlerdir. Elde edilen yorulma verileri onaylanmış yol simülatöründe karşılaştırılarak doğrulamışlardır. Çalışmanın sonucunda arka süspansiyon burulma çubuğunda yorulmaya neden olan kritik noktalar belirlemişlerdir[17]. Şener, Arif Şenol 2010 yılında yapmış olduğu çalışmada hafif ticari araç yaprak yayının ömrünün sonlu elemanlar analizleri ile tayini amaçlamıştır. Anket sonucunda belirlenen yollarda toplam km test yapılarak yol karakteristikleri belirlenmiştir. Bu verilere ek olarak özel test parkurlarından elde edilen yorulma verileri de eklenmiştir. Yük ve sınır koşulları belirlenmiş ve bunlara göre statik analiz gerçekleştirilmiştir. Statik analiz sonuçları, laboratuvar ortamında yapılan testlerle karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır. Toplanan 1000 km lik veri km lik veriye genişletilmiş ve Palmgren- Miner Yorulma Hasar Analizine göre hasar tespit edilmiştir. Hafif ticari araç için yapılan çalışmada hasar oranı 0,2697<1 bulunmuştur.[8] Yorulma hatalarının gerçek müşterilerde ortaya çıkması uzun bir zaman gerektirdiğinden bu tür hataların kısa zamanda tespiti oldukça güçtür. Hızlandırılmış ömür testleri sayesinde bir aracın servis hayatı boyunca maruz kalacağı tüm yüklemeleri temsil eden bir yük kolektifi oluşturulmaktadır. Bir aracın dayanımı 3 önemli parametreye bağlı olup bunlar; tasarımın geometrisi, malzeme özellikler ve yükleme koşullarıdır. Yük spektrumu koşullarından biri olan yol pürüzlülükleri, yol tipleri ve coğrafik koşullar ve araç kullanım tipi araç ömrünü etkiler[5-8]. Bir parçanın ömür testinin hızlandırılması için birçok yöntem mevcuttur. Hızlandırılmış ömür testine tabi tutulan araçlarda görülen aksaklıklar; yaylar, amortisörler, profiller, karoser, motor takozları, bağlantı elemanları, kaynak dikişleri ve araç üzerinde bulunan birçok parçanın titreşim deformasyonuna karşı analizi kısa sürede yapılmak suretiyle, önleminin hemen alınması sonucunda aracın kısa sürede geliştirilip piyasaya çıkması açısından oldukça önemli olmaktadır[6]. Bu çalışmada; öncelikle rot başının servis hayatı boyunca karşılaşabileceği yükleme tipleri ALTAIR/HyperWorks ortamında parça üzerine uygulanarak statik analizi gerçekleştirilmiş ve kritik noktaları belirlenmiştir. Belirlenen noktalar üzerine gerinim ölçerler yerleştirilmiştir. Hızlandırılmış yük kolektifini oluşturabilmek adına bir aracın servis hayatı boyunca karşılaşabileceği yol türlerini temsil eden bir test güzergâhı seçilmiş ve belirlenen güzergâhta direksiyon rot başının kritik bölgeleri üzerine etki eden gerilmeler veri toplama sistemi aracılığı ile kaydedilmiştir. Toplanan verilerin hasar potansiyeli değişmeyecek şekilde LMS/Tecware ortamında işlenerek km lik ömrü karşılayacak şekilde ekstrapole edilmiştir. Test sisteminde ve ömür tayininde kullanılabilir hale getirilmiştir. Kullanılabilir hale getirilen bu veriler yardımı ile LMS/Tecware ortamında parçanın ömür tahmini çalışmaları yapılmıştır. Bu veriler aynı zamanda test sisteminde de kullanılarak rot başının yorulma testi yapılmıştır. Sonuçlar karşılaştırılarak LMS/Tecware ortamında öngörülen ömür doğrulanmıştır. Çalışmanın en büyük özelliği yorulma ömrü tayininde en çok kullanılan iki yöntemin birbirleri ile örtüşüyor olmasıdır. II. Yöntem Otomotiv bileşenlerinin tasarımı esnasında yorulma ömrünü tayin edebilmek için kullanılan birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı; hızlı çözüme ulaştırması ve düşük maliyetinden dolayı CAE ortamında yapılan ömür tayinleridir. Ancak CAE ortamında yapılan çalışmalara güvenebilmek için modelin doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada; CAE ortamında yapılan ömür tahmini çalışmasını doğrulayabilmek için yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem Şekil1 de gösterilmiştir. Şekil1 den de anlaşılacağı gibi yoldan toplanan gerinim verileri LMS/Tecware ortamında işlendikten sonra hızlandırılmış yük kolektifi elde edilmiştir. Malzemenin geometrisi ve S-n bilgileri ile birlikte hızlandırılmış yük kolektifi verileri kullanılarak LMS/Tecware ortamında ömür tahminlerinde bulunulmuştur. Elde edilen tahmini ömür değeri laboratuvar ortamında yapılan testler ile karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır. 2

3 Şekil 1. Yöntem III. Veri Toplama Çalışmaları a. Kritik Noktaların Tayini ve Gerinim Ölçer Uygulanması Rotbaşı üzerinde ilk önce yorulma gerçekleşecek olan noktaların belirlenebilmesi adına servis koşullarında üzerine gelebilecek olan yüklemeler Altair/HyperWorks ortamında parça üzerine uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre iki bölgenin yorulma ömrü açısından kritik olduğu anlaşılmış ve her iki bölgeye de KYOWA marka rozet tipi gerinim ölçer yerleştirilmiştir. Şekil 2. Statik Analiz Sonuçları 3

4 Şekil 3. Gerinim Ölçer Uygulaması b. Güzergâhın Belirlenmesi ve Veri Toplama Çalışmaları Türkiye şartları dikkate alınacak olursa bir aracın servis ömrünün %50 lik kısmını iyi yol, %25 lik kısmını orta yol ve %25 lik kısmını kötü yollarda tamamladığı öngörülmektedir. Bu oran üretici firmanın isteğine göre değişebilmektedir[5]. Şekil 5. Veri Toplanan Örnek Yol Çeşitleri c. Verilerin İşlenmesi Şekil 4. Araç Altı Görüntüsü Güzergâh belirleme çalışmaları bu kritere göre yapılmış ve bu orana uyacak şekilde LMS/Scadas Mobile veri toplama cihazı kullanılarak çeşitli yollarda (Stabilize yol, otoyol, şehir içi ve şehirlerarası yol, köy yolları, Arnavut kaldırımlı yollar vb.) toplamda 400 km lik veri toplanmıştır. Toplanan verilerin bilgisayar ve laboratuvar ortamında kullanılabilmesi için düzenlenmesi gerekmektedir. Çivi (spike) analizi, Sürüklenme-Kaydırma (Drift-Offset), filtreleme vb. işlemleri içeren bu düzenleme çalışmaları LMS/Tecware ortamında gerçekleştirilmiştir[13]. Toplanan veriler içerisinde çevresel faktörlerden ötürü çiviler (spike) verinin şiddetinde görülen ani yükselmelerdir ve fiziksel olarak böyle bir durum imkânsızdır) görülebilmektedir. Bu çiviler LMS/Tecware firmasının sağladığı yazılım aracılığıyla görsel ve istatistiksel olarak temizlenmiştir[13]. 4

5 d. Hızlandırılmış Ömür Yük Kolektifinin Oluşturulması Şekil 6. Çivi (Spike) Analizi Yapılan frekans analizlerinde düşük genlikli 50 Hz üzerindeki sinyaller yorulma ömrü için önemli olmayacağından alçakj geçiren (low-pass) filtreleme yöntemiyle orijinal verilerden çıkartılıp atılmıştır. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte ham veride bulunan gereksiz veriler çıkartılmıştır. Hızlandırılmış ömür test programlarının kullanımı; tasarım süresinin kısaltılması ve aracın servis hayatı boyunca ömrünü belirleyebilmek açısından günümüzde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. [18-13] Yoldan toplanan ham veri, laboratuvarda çalınamayacak kadar uzundur. Aracın km lik servis ömrünü karşılayabilecek olan hızlandırılmış test prosedürünün oluşturulması için verinin kısaltılması gerekmektedir, veri kısaltılması ve hızlandırılmış ömür test programının oluşturulmasında kullanılan birçok yöntem vardır ancak bu yöntemleri uygularken toplam hasar potansiyelinin değişmemesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada; ham veriler Tecware ortamında temizlendikten sonra verileri kısaltabilmek için öncelikle Multiaxial RP filtering yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin tercih edilmiş olmasının sebebi çok eksenli yüklemelerde bir eksende hasar oluşturmayacak yüklemenin diğer eksendeki yüklemenin de etkisi sonucu hasara neden olabilmesi durumu da göz önünde bulundurularak işlem yapmasıdır. Şekil.8 de görüldüğü gibi Multiaxial RP Filtering uygulaması öncesi verimizin toplam uzunluğu sn iken yapılan çalışma sonrası 3000 sn ye indirilmiştir. Yapılan filtreleme sonrası hasar potansiyelindeki toplam değişim ise %3 tür. Şekil 7. Filtreleme Çalışması 5

6 Şekil 8. MultiAxial RP Filtering Veri kısaltma çalışmalarında kullanılan diğer bir yöntem ise The Coffin Manson Modeli yöntemidir[15]. Çevrim ve genlik arasındaki ilişki basit bir matematiksel teoriye dayanmaktadır. Bilindiği gibi S-N eğrisi, Log-Log bir eğridir ve bu logaritmik eğrinin de kendine özgü bir eğimi vardır. Temel olarak matematiksel işlemler bu logaritmik grafiğin eğimi üzerinden gerçekleşmektedir. Teoremin amacı; elde edilen hızlandırılmış test prosedürünün genlik değerlerini artırıp çevrim değerlerini azaltarak testi kısaltmaya yöneliktir. Blok çevrim sonucu elde edilen 7 adet gerilme değerinden bazıları bu yöntem kullanılarak birleştirilmiş ve 5 farklı gerilme değerine indirilmiştir. Böylelikle test süresi de kısaltılmıştır. Teoremin doğruluğu hasar potansiyelleri karşılaştırılarak yapılmıştır. Teoremin formülasyonu aşağıdaki gibidir. (1) genlikli yüklemede ise çevrimler, malzemenin gerilmegerinim cevabında oluşan tam bir çevrimin hesaplanması (RainflowCounting) ile gerçekleştirilir. Yorulma hasar tespitinde en uygun yöntemlerden bir tanesi olan Rainflow Counting yöntemi kullanılmıştır. İşlem gerinim-gerilme e ait zaman grafiği üzerinde yarım çevrim veya tam çevrimlerin sayılması ile gerçekleştirilir. Çevrimlerin sayılması ise malzemenin gerilme-gerinim davranışını temel alarak gerçekleştirilir. Ömür hesabında kullanılan yöntem Şekil 9. da verilmiştir. N(g2)= N(g1).( g1 / g2)β (1) N(g2)=Elde edilen çevrim N(g1)=İlk çevrim g1=ilk gerilme değeri g2=son gerilme değeri β=s-n Curve deki eğim (k değeri) IV. CAE Ortamında Yapılan Ömür Tayini Yorulma hasarları, yapı üzerine belirli bir zaman aralığında gelen tekrarlı yükler ile oluşmaktadır. Bu yüzden yükleme verisinin bilinen ifadeler ile tanımlamak faydalı olacaktır. Sabit genlikli yükleme çevrimler, basit trigonometrik ifadelerle tanımlanabilmektedir. Değişken 6 Şekil 9. Hasar Tespiti Akış Şeması Parça üzerinden toplanan gerinim verileri LMS/Tecware ortamında düzenlendikten sonra gerilme verisine

7 çevrilmiş ve devamında LMS/Tecware hasar potansiyelleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre km lik veriye göre parçanın ömrünün sonsuz olduğu anlaşılmıştır. V. Deneysel Doğrulama Toplanan yol verileri üzerinde gerekli düzeltmeler ve kısaltma işlemleri yapıldıktan sonra LMS/Tecware ortamında, blok çevrim yükleme kolektifi oluşturulmuştur. 400 km lik gerilme verisi laboratuvarda yapılmış olan iterasyonlarla beş farklı kuvvet ve çevrim değerini içeren blok çevrim test prosedürüne göre indirgenmiştir. Şekil 10. Test Fikstürü Şekil 11. Parçanın Test Sonrası Durumu 7

8 Şekil 12. Test Sisteminden Alınan Örnek Data Şekil 13. Block Çevrim VI. SONUÇ VE YORUM km lik gerilme verisinin rotbaşı üzerinde meydana getirdiği hasar 0,0016 mertebesindedir. Hasar değeri 1 den küçük olduğu için km lik çalışma süresi boyunca rotbaşında yorulmaya bağlı herhangi bir problem olmayacağı sonucuna varılmıştır. Rotbaşı için bilgisayar simülasyonu ile elde edilen bu ömür tahminini, geçerli kılmak üzere, gerçek yol şartlarını simüle edebilen ömür test düzeneğinde aynı yük kolektifi kullanılarak yapılan deneysel simülasyonda rotbaşında yorulmaya bağlı herhangi bir problem tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar göz önüne alınarak ALTAIR/HyperWorks ve LMS Tecware kullanılarak yapılan yorulma ömrü tahmininin yorulma ömrü için yapılan deneysel simülasyon sonuçları ile uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Teşekkür Bu çalışmayı San-Tez Programı kapsamında destekleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve Proje ortağı olan Aydınlar Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş. ye teşekkür ederiz. Ayrıca bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde değerli yardımlarını esirgemeyen Aydınlar Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş.yöneticileri Seracettin AKDI ve Ahmet ÇAKAL a teşekkürü bir borç biliriz. 8

9 Kaynakça [1] Heissing B., Ersoy M. Chassis Handbook. 1st Edition, Germany, [2] Shafiullah A.K.M., Wu C.Q., Generation And Validation Of Loading Profiles For Highly Accelerated Durability Tests Of Ground Vehicle Components, Engineering Failure Analysis 33 (2013) 1-6, [3] Koca, B. Fatigue Life Predictıon Of A Drag Link By Using Finite Element Method. Marmara university Thesis for the degree of master of science in mechanical engineering programme, [4] Karamangil, M. İ. Bir Otomobil Arka Dingilinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Yorulma Analizi. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 13, Sayfa , [5] Toprak, M., Ereke, M. Ticari Taşıt Akslarının Dayanım Testlerinde Kullanılacak Yüklerin Müşteri Çevrimindeki Taşıt Ölçümlerinden Elde Edilmesi. Mühendis ve Makine, 55, 651, 26-42, [6] Reimpel, J., Stoll, H., Betzler, J. W., İ. The Automotive Chassis, Butterworth-Heinemann, [7] Kağnıcı, F. ve Ulaş, B. Araç Yorulma Analizi Sonucuna Göre Hasar Görülen Parçanın Dayanım Ve NVH Açısından İyileştirilmesi. 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Haziran, [8] Şener, A. Ş. Araç Parçaları Yorulma Ömürlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Belirlenmesi. Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED), Cilt:2, No:3, [9] Çınar, H. Bir Ticari Araç Ön Dingilinin Modellenmesi Ve Yorulma Analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Otomotiv Programı, Aralık, [10] LEIPHOLZ, H. H. E. On The Modifıed S-N Curve For Metal Fatigue Prediction And Its Experimental Verifıcation. Engineering Fracture Mechanics, Vol. 23, No. 3, pp , [11] Shao, Y., Fang, J., Ge, L., Ou, J., Ju, H. Ve Ma, Y. Fatigue Life Prediction Of Rear Axle Using Time Series Model. International Conference on Control, Automation and Systems 2008, Seoul, Ocak, 14-17, [12] Sivapragash, M., Fatigue life prediction of ZE41A magnesium alloy using Weibull distribution. Materials and Design, Vol. 29, No. 8, pp , [13] LMS/Tecware: Siemens PLM Software. [14] Colquhoun, C. Fatigue Analysis of an FEA Model of a Suspension Component, and Comparison with Experimental Data. NAFEMS Seminar, Halifax, England, [15] Farrar, C.R., Duffey, T.A., Cornwell, P.J., Bement, M.T. A Review Of Methods For Developing Accelerated Testing Crıteria. IMAC XVII-17th International Modal Analysis Conference, Kissimmee, FL, USA, [16] Kuntay, A., Gürol, İ. ve Güngör, S., Hızlandırılmış Ömür Test Prosedürü Geliştirilmesi, Otekon. [17] Zhao, L.H., Failure mode analysis of torsion beam rear suspension under service conditions. Engineering Failure Analysis, 36 (2014) 39 48, [18] Bayram, H., Çokal, İ., Talay, M. ve Usta, E. Yeni Nesil Zırhlı Aracın Ömür Testinin Hızlandırma Sürecine Yönelik Test Ve Doğrulama Faaliyetleri. 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Mayıs, [19] Halfpenny, A., Methods For Accelerating Dynamic Durability Tests. 9th International Conference on Recent Advantages in Structral Dynamics, Southampton, UK, [20]. Lin, K.Y., hwang, J.R., Accelerated Durability Assessment of Motorcycle Components in Real Time Simulation Testing. 224(2), doi: / jauto1059, Şubat, [20] Altair/Hyperworks. 9

Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi

Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi M. A. Güvenç * E. G. Gürel F. M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI Aydın Gültekin *, Gamze Saranlı *, Gürkan Güven *, Murat Balaban *,

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü*

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Y. Şahin a F.M. Botsalı b M. Kalyoncu c M. Tınkır d Ü. Önen e N. Yılmaz f Niğde Ünv. Selçuk Ünv. Selçuk Ünv. Necmettin

Detaylı

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Burak Ulaş Hexagon Studio A.Ş., Şasi ve Güç Aktarma Sistemleri

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ Evren Meltem Toygar 1, Ahmet Özkurt 2, Zeki Kıral 1, Mehmet

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD 0 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD Proje Konusu: Özgün Dolmuş Uçak Tasarımı ve Prototipinin İmalatı İçin Ön Fizibilite Çalışması PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

Detaylı

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ 1 SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ Ersin TOPTAŞ* Evren ÇAĞLARER** Nihat AKKUŞ*** *MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL E-mail: etoptas@marmara.edu.tr

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Hüseyin DALĞAR ÖZET Artan rekabet koşullarına bağlı olarak,

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı