ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ"

Transkript

1 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 4 CİLT SAYI 3 (9-7 ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Hayda UYANIK Hava Hap Okulu Dkanlığı 3449 Yşilyu,İsanbul Zaf KAZANCI Hava Hap Okulu Dkanlığı 3449 Yşilyu,İsanbul ÖZET Sonik palama v anlık basınç yükü gibi zamana bağlı dış uyaımla alındaki lasik yapılaın dinamik vabı hava-uzay aaçlaının asaımında oldukça önmli bi konudu. Bu zamana bağlı dış uyaımla amosfdki übülansladan, nükl palamaladan, sonik palamaladan (soni boom, şok dalgalaından, yakı palamalaından vb. oaya çıkabili. Sonik palama ss üsü uçuş yapan uçaklada v okld ss hızının aşılması sıasında oluşu. Dolayısıyla uçak yapılaı gk ivaında oluşan palamala kisiyl gks ss hızının aşılmasında oluşan güçlü şok dalgalaı ndniyl anlık basınç yüklin v dolayısıyla zamana bağlı dış uyaımlaa mauz kalabilmkdil. Uçakla, dnizalıla v basınç anklaına kada bi çok uygulamada önm az dn bu ü yükl hava-uzay aaçlaına ai yapılaın dinamik vabının blilnmsin yönlik modlaın bulunması, bu yüklin hava-uzay aaçlaının yapısal büünlüğü v işlim ömü üzindki kilindn dolayı önm kazanmakadı. Anaha Kliml : Smiloof, anlık basınç yükü, plak işimi. ABSTRACT Th spons of lasi suus o im-dpndn pulss, suh as soni boom and blas loadings, onsius a sub ha is unly of muh ins in h dsign of aonauial and spa vhils. Th ai-blas load, whih is h on yp of xaodinay dynami load, is podud as a onsqun of xplosion. In many appliaions anging fom aiafs and submains o pssu vssls, blas loadings and solving mhods hav a spial impoan. Wih h advn of suus and h ffs of h blas loadings on hi lif-yls, h is a nd o onsid h poblm of dynami bhavio of plas und blas load. Ky Wods : Smiloof, blas load, pla vibaion.. GİRİŞ Plak v kabuk lmanla, hava-uzay yapılaının gk yüzy kaplamalaında gks uçuş v kumanda konol yüzylind n çok kaşımıza çıkan yapı lmanlaı olup bu ip yapı lmanlaının dinamik analizli büyük önm aşımakadı. Bilgisayalaın glişmsiyl analizld sayısal yönmlin kullanımı da yaygınlaşmışı. Özllikl Sonlu Elmanla Yönmli yapısal analizld başaıyla kullanılan sayısal yönmlin başında y almakadı. Bu çalışmada bi knaından ankas konsol bi plak smiloof sonlu lman kabuk modli kullanılaak modllnmiş v bu amaçla hazılanmış bi FORTRAN pogamı kullanılmışı. Smiloof kabuk lman modlinin s dilmsi için sbs işim fkanslaı v mod şkilli ANSYS yazılımı kullanılaak ld diln sonuçlala kaşılaşıılmışı. Plak modlinin zamana bağlı dinamik analizi için d Nwmak Zaman İngasyonu yönminin kullanıldığı başka bi FORTRAN pogamı hazılanmış, yapılmış bazı dnysl çalışmaladan ld diln anlık basınç yükü modli kullanılaak anlık basınç yükü kisi alındaki plağın dinamik davanışı inlnmişi.. SEMİLOOF KABUK ELEMAN MODELİ Son yıllada in kabuklaın sonlu lmanla analizli büyük glişml gösmkdi. İn kabuklaın analizi için yni sonlu lmanla yönmli glişiilmişi. Bunlaın aasında Ions ın[] smiloof lmanı, fomülasyonu v pfomansı il ayı bi y umakadı. Smiloof lman, izopaamik lmanlala Egaoudis[] mmban v isif dilmiş mmban lmanlaın Ahmad[3] zamanla glişiilmsinin bi sonuudu. Eğilm kisini içn bu lmanla, iid düz çizgi gibi davanan knalada, 3 y dğişim v dönm içn düğüm nokalı kaı lmanladan üilk ld dilmişi. Elmanı konomik v in kabuklaa daha lvişli hal gin daha glişmiş bi modl, Zinkiwiz[4] 9

2 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi ingasyon indignm kniği kullanılaak ld dilmişi. Bu lmanın üsün pfomansı, gövini am olaak yin gimyn biini lmanın kullanımını kaldımışı. Bu lman Ions[5] v Baldwin[6] isnmyn dğişknli limin mk için ayık (dis Kihhoff kayma kabullini kullanmakadı. Zia başa biim uzama y dğişim dnklmlindn hak dilmkdi. Bilaha Kihhoff hipozi ayık nokalada sayısal olaak sağlaılmakadı. Smiloof kabuk lmanda isnmyn dğişknl limin dilikn bnz yönml kullanılı. Anak ayık olmayan (nondis kısılaının sonuu olaak kısı dnklmli çok kamaşıkı. Elmanın sayısal fomülasyonu nispn kaışık olmasına ağmn, üsün pfomansı bu dzavanaını kapamakadı. Smiloof lmana vimli bi çalışma lmanı olaak bakılmakadı. Bu ipki diğ lmanlaa öndlik yapmakadı. Çok bağlanılı v köşli kabuklada, dönm poblmlini hallmk için, smiloof lman biçok kullanıı aafından kullanılmışı. [-3] aasındaki makall günümüz kada smiloof lman kullanılaak yapılan bazı çalışmalaı içmkdi. Smiloof lmanın dzavanaı aşıı kamaşık olan oisidi []. Kaalılık v işim poblmlinin çözümün yönlik lin lasik çalışmalaın sonuçlaı Albuququ[7], Mains[8], Mains v Owns[9] aafından yayınlanmışı. Own v Dinis[] dinamik analizld bazı sonuçla ld mişldi. Mioğlu[], akviyli daisl silindiik kabuk yapılaın sbs işimlini smiloof lman kullanaak inlmişi. İlk olaak Ions[] aafından anımlanan smiloof kabuk lmanın önmli bazı özllikli şöyl sıalanabili : Elman bilinn izopaamik 8 düğüm nokalı paabolik modl olaak kullanılabili. C sükliliğinin bazı ölçüli, lman çvsindki Loof nokalaındaki nomal oasyon dğişknlinin anımlanması il sağlanı. İn kabukla için gçlidi. Süksiz kalınlığa, kskin köşl vya çok bağlanılılığa müsaad d. Şkil d smiloof kabuk lman göülmkdi. Buada x, y, z global koodinalaı, X, Y, Z lokal koodinalaı v ξ, η, ζ ğisl koodinalaı gösmkdi. Şkildn göülği üz smiloof lman için 3 dğişik ip düğüm nokası vadı ; a. Köş v oa düğüm nokalaı: Global y dğişim vköünün üç bilşni düğüm nokası paamli olaak alını. b. Loof düğüm nokalaı: Bu düğüm nokalaı Gaussian quadaik nokalaında y alıla. Düğüm nokası paamli sad iki yönd θ XZ, θ YZ dönmlidi.. Mkz düğüm nokası: Yl y dğişim vköünün üç bilşni v ğisl ξ v η koodinalaındaki dönm düğüm nokası paamli olaak alını. Köş v kna oa nokalaında 3 sbslik dsi, loof nokalaında sbslik dsi, mkz düğüm nokasında 5 sbslik dsi olup bi lman oplam 45 sbslik dsin sahipi. Sbslik dsi sayısı kayma kısılaı uygulanaak 3 y indignmkdi. 7 Düğüm nokalaı z Loof nokası θ xz Z 8 Mkz Düğüm Nokası. P(x,y,z ζ η ξ W 4 6 V 4 5 X Y T 4 U 4 y θ yz x R S 3 x, y, z : global koodinala X, Y, Z : lokal koodinala ξ, η, ζ : ğisl koodinala Şkil. Smiloof kabuk lman

3 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi Elman Fomülasyonu Yukaıda açıklandığı gibi smiloof kabuk lmanın düğüm nokalaı, köşld, kna oalaında, Loof nokalaında, v mkzd bulunan oplam 7 nokadan oluşmakadı. Bu düğüm nokalaının h biind ayı bi şkil fonksiyonu anımlıdı. Smiloof lmanın şkil fonksiyonlaı köşldki düğüm nokalaında Ni = ( + ξ ( + η ( ξ + η ( 4 kna oalaındaki düğüm nokalaında N i = ( ξ ( + η, ξi = ( N i = ( η ( + ξ, ηi = mkzdki düğüm nokasında N = ( ξ ( η (3 v loof nokalaında 3 Li = ( 3ξ η + [ 3ξ ( η η 3ξ + ξ + ξ ( ξ η ;ξ i = ± 3 (4 Li = ( 3η ξ + [ 3η ( ξ ξ 3η + η + η( η ξ ; ηi = ± şklinddi. Buada ξ = ξ ξ i ; η = η η (5 i il anımlıdı. Şkil d smiloof kabuk lmanının düğüm nokalaındaki ξ, η ğisl koodinalaı vilmişi. (-, (, 7 6 (-, 8 (-,- η 9 (, (,- (, 4 Şkil. Smiloof lmanın düğüm nokalaında ξ, η ğisl koodinalaı Şkil d gösiln bi smiloof lmanda hhangi bi P(x,y,z nokasındaki X v Y yl koodinalaı, ξ v ηğisl koodinalaa gö üvl kullanılaak aşağıdaki gibi anımlanıla. P X = ; P P Z = x (6 ξ ξ η 5 3 (, (,- ξ Y koodinaı diğ iki koodinaın oluşuaağı düzlm dik olaakı. Böyl Y = X Z (7 ld dili. q yl y dğişimlinin global L koodinaladaki y dğişim vköü q G ya v lman düğüm nokası y dğişimli vköü Q y bağlı ifadli T T [ ] U = X q G = X N Q T T [ ] V = Y q G = Y N Q (8 T T [ ] W = Z q G = Z N Q il ifad dili. Buada global v yl koodinaladaki y dğişim vköli u (x, y, z, τ U (X, Y, Z, τ { q G } = v(x, y,z, τ ;{ q } = V(X, Y, Z, τ (9 L w(x, y,z, τ W(X, Y, Z, τ şklind anımlıdı. u, v, w is yl koodinaladaki y dğişim bilşnlidi. (8 dnklmlindki [N] ifadsi şkil (inpolasyon fonksiyonlaı maisidi. Smiloof lmanın şkil fonksiyonlaı ( (5 aasında vilmişi. Düzlm içi üvl yl y dğişimlin global koodinalaa gö biini üvli (8 dnklmli kullanılaak U T [ N] = X Q ( x x şklind ifad dili. Düzlm dışı üvli ld mk için, hm y dğişimldn gln hm d dönmldn gln U ifadl kullanılmalıdı. Düzlm dışı üvld Z üvi iki ülü kakıda bulunu. q y dğişimlindn gln kısım N U T [ N] T [ N] = TXX TYX Q Z + ( X Y şklinddi v θ xz dönmlindn gln kısım L U T T = [ X RLθ xz + X SLθ yz ] ( Z il ifad dili. Buada skal kalınlık, T x v T y is T = Z (3 şklind bi düğüm nokasında anımlanan kalınlık vköünün bilşnlidi. Bu dnklmldki R dönm vköüdü v hhangi bi düğüm nokasında R = T Y (4 şklind anımlıdı. Eğim vköü is S = Y (5 şklind ifad dili. Bu dnklmldki hhangi bi düğüm nokasındaki skal kalınlığı V simglmkdi. Aynı şkild için d bnz Z

4 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi ifadl yazılabili. Elmanın ğilm davanışı inlnk olusa, U T X T [ N] T Y T [ N] = X X Z X T [ ] Z T N T L T L + Z Q + X R θ xz + X S θ yz X (6 şklind ifad dilbilği göülü. Aynı şkild U, V v V için d bnz ifadl ld X Z X Z Z dilbili. Yl y dğişim ifadlinin üvlin, kaılık v kül maislinin blilnmsi için ihiyaç duyulmakadı. Bu ifadl aşağıdaki gibi opalanabili. U U V V U V G = u, v, w,,,,,,, X X Z Z (7 T U U V V,,,, X Z Z X Z Z γ v xz γ ifadli is yz W U U γ xz = + X R + S X X (8 W γ yz = + şklinddi. Y V V R + S X Kayma Kısılaının Uygulanması Sad nomal bi sapma ld mk için, mkzd y dğişimli bilşiilk düzlm-içi y dğişim limin dilk 45 olan sbslik dsi 43 indignmiş olu. Kihhoff hipozi il aşağıdaki kayma kısılaı uygulanısa sbslik dsi 3 y indignmkdi. 3. ANLIK BASINÇ YÜKÜ MODELİ Anlık basınç yükli amosfd şok vya palama dalgası şklind oaya çıka. Şok vya palama dalgası is palama kaynağından üiln sıak gazlaın çvsindki amosfi kuvvli bi şkild gi imsiyl oluşmakadı. Palama dalgası şiddin bağlı olaak yakın v uzak çvsindki yapılaa dğişik boyulada hasa vbilmkdi. Tükmn[] çalışmasında, palama kaynağının yapının yakınında olduğunda basınç yükünün hm zamana bağlı hm d yapı üzind konuma bağlı düzgün olmayan sinüzoidal bi dağılım gösdiğini oaya koymuşu. Palama kaynağının yapıdan yi kada uzaka olduğu duumlada is yapı üzindki basınç dağılımı zamana bağlı düzgün yayılı basınç yükü olaak kabul dilbili hal glmkdi. Palama kaynağından yi kada uzaka düzgün dağılım gösn basınç yükünün zamana gö dğişimi modifiy dilmiş Fidland fonksiyonu / p p ( = pm( / p α ( ifadsi il vilmkdi. Buada p m basının zaman içindki maksimum dğini, p basının ki süsini, α basınç dalga fomu paamsini gösmkdi. Tükmn v Mioğlu[3] çalışmalaında palama kaynağından d= m uzaka bulunan bi panl kiyn anlık basınç yükü paamlini Tablo d vildiği şkild ld mişldi. Tablo. Basınç Yükü Paamli p m (N/m d (m α p (s Tablo dki paaml gö ( dnklmi il ifad diln basınç yükünün zamana bağlı dğişimi Şkil 3 gösilmişi. (N/m.5E+4 Loof nokalaında γ = (9 YZ alınaak 8 sbslik dsi limin dilmkdi. Mkz nokasında X γda Y γda A = A = ( alınaak sbslik dsi limin dilmkdi. Buada yan kayma vköli γ = Xγ xz + Yγ yz şklind anımlıdı. X v Y mkz düğüm nokasındaki biim vköldi. γ xz d(sını = kalınlık ( alınaak bi sbslik dsi daha limin dilmkdi. Böyl oplam sbslik dsi daha limin dilk sbslik dği 3 y azalmakadı..5e+4 5.E+3 -.5E+4 -.5E E+3 Şkil 3. Anlık basınç yükünün zamana bağlı dğişimi. 4. ÇÖZÜM YÖNTEMİ, NEWMARK ZAMAN İNTEGRASYONU Sonlu lmanla dinamik hak dnklmi n gnl haliyl, M kül maisi, K kaılık maisi, C sönüm maisi, R( zamana bağlı dış yük vköü, U konum vköü, hız vköü, ivm vköü olmak üz MU&& + CU& + KU= R( (3 (s

5 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi şklind ifad diln dinamik bi sismin çözümü doğudan ingasyon yönmli kullanılaak ld dilmkdi. Doğudan ingasyon ifadsi, dnklmlin başka bi foma dönüşüülk çözülmsi anlamında olmayıp sayısal olaak zaman adımlaında ingasyon yapılması anlamındadı. Doğudan sayısal ingasyon yönmi mld iki ana düşüny dayanmakadı. Bunladan biinisi (3 il viln hak dnklminin h anında çözümünün ld dilmsin çalışılmayaak inlnn başlangıç v biiş zaman aalığında blili zaman adımlaında bu dnklmin sağlanmasıdı. İkinisi is hbi zaman adımı aalığında konum, hız v ivm dğişiminli için bi kabul yapılmasıdı. Sayısal ingasyon yönmli il çözüm ulaşmak için inlnn zaman aalığı, yani başlangıç zamanı = v biiş zamanı T olmak üz, n an zaman aalığına bölünü (yani =T/n v başlangıç anında konum, hız v ivm vköli sıasıyla U,, olaak bilindiği kabul dilk,,, 3,..,, +,..., T zaman aalıklaında sayısal ingasyon işlmi uygulanı. Buada hhangi bi zaman adımına ai dğlin hsaplanması için daha önki zaman adımlaında ld diln dğlin kullanıldığı algoimaladan yaalanılı. Yani + zamanına ai konum, hız v ivm vkölinin bulunması için daha önki,,, 3,, zaman adımlaındaki dğli çözülmüş olmalıdı. Çözüm ulaşmak için Mkzi Fakla Modu, Houbol Modu, Wilson θ Modu, Nwmak Modu yaygın olaak kullanılan algoimaladı. Bah[4] aafından yapılan analizd doğudan ingasyon yönmli, önk bi poblm gözönün alınaak çözüm ulaşabilm kaalılık kaakisiği açısından s dilmiş v Nwmak Zaman İngasyonu Modunun kaalılık kaakinin n iyi kaalılık özlliğin sahip olduğu gösilmişi. Nwmak Zaman İngasyonunun lin ivmlnm modunun gnişlilmiş bi uygulaması olaak düşünülmsi, anlaşılmasını kolaylaşıı. Bu yönmd + anına ai hız v konum vköli için + = U& + [( δ U&& + δu& + ] (4 U + = U + U& + [( α U&& ] + αu& + (5 kabulli yapılı. Bu ifadld y alan α v δ paamli ingasyonun doğuluğu v kaalılığını sağlamak için δ.5 v α.5(.5+δ olaak şkild sçili. δ = v α = sçilmsi halind bu duum 6 lin ivmlnm moduna (Wilson θ modunda θ= duumuna kaşılık gli. Nwmak ingasyon modunun ksin kaalılığı için δ = v α = 4 dğlin kaşılık gln v Şkil 4 viln sabioalama-ivmlnm modu önilmkdi. Yukaıda bahsdilnl ilav olaak + anına ai konum, hız v ivm vkölinin çözümü için (3 ifadsi + anı için düznlnk M U& + + CU& + + KU + = R (6 + şklind yazılı. (5 ifadsindki ivm vköü + U + imli insindn düznlni v (4 d yazılısa sad bilinmyn U + y dğişim vköü ifadsin bağlı ivm vköü v + + hız vköü ifadli bulunu. Bulunan ifadl (6 dnklmind kullanılaak + anına ai U + konum vköü çözülü v adından (4 il (5 dnklmli kullanılaak + anına ai ivm v hız vköli ld dili. Şkil 4. Nwmak sabi-oalama-ivmlnm şması. Nwmak zaman ingasyonu yönmin ai işlm adımlaını aşağıdaki şkild özlmk mümkündü: A. Başlangıç Hsaplamalaı : a. Sismin K kaılık maisi, M kül maisi v C sönüm maisinin hsaplanması, b. Başlangıç anı = için U konum, hız v ivm vkölinin anımlanması,. Zaman adımı, ingasyon paamli δ il α dğlinin sçilk ingasyon sabilinin hsaplanması, δ.5 ; α.5(.5+δ δ a = ; a = ; a = ; a3 = ; α α α α δ δ a4 = ; a5 = ; a6 = ( δ ; a7 = δ α α d. Efkif kaılık maisi K hsaplanması : = K + a M + C K a B. Hbi zaman adımında yapılaakhsaplamala : a. + anına ai fkif yük vköünün hsaplanması R R M( au au& a3u&& + = C( au + a4u& + a5u&& b. + anındaki y dğişim nin çözülmsi : KU + = R +. + anındaki ivm v hız vkölinin hsaplanması: & a U U a U& a U& + = ( + 3 = U& + a U& a U& ( & & + U + 3

6 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi 5. SAYISAL SONUÇLAR Anlık basınç yükü kisindki plak için dinamik analiz çözümün gçmdn ön sonlu lman modlinin güvnililiğini s mk amaıyla, sbs işim analizli yapılaak ld diln sonuçla ANSYS yazılımının sonuçlaı il kaşılaşıılmışı. Sonlu lman analiz sonuçlaının kaşılaşıılması amaıyla Şkil 5 gösiln çlikn yapılmış, bi knaından ankas msnli diğ knalaı sbs, a/b= olan sabi /a=. kalınlıklı bi plak modli sçilmişi. Adından zamana bağlı sabi basınç yükü kisi alındaki plağın dinamik davanışını inlnmiş v sonuçla yin ANSYS yazılımı sonuçlaıyla kaşılaşıılmışı. Adından bölüm 3 anlaılan anlık basınç yükü modli kullanılaak, anlık basınç yükü kisi alındaki plağın zamana bağlı dinamik davanışı inlnmişi. Smiloof sonlu lman modli kullanılaak modllnn plak için sbs işim analizi sonuunda ld diln fkanslala bu fkans dğlin kaşılık gln mod şkilli Şkil 6(a-f d vilmişi. Eld diln sonuçlaı kaşılaşımak amaıyla aynı özllikld bi plak ANSYS sonlu lmanla yazılımı il modllnk sbs işim fkanslaı v mod şkilli ld dilmiş v sonuçla Şkil 7(a-f d vilmişi. H iki analiz sonuunda ld diln fkansla is Tablo d kaşılaşımalı olaak vilmişi. a Şkil 5. Plak modli b (a Mod, f= 4.7 Hz. (b Mod, f= Hz. ( Mod 3, f= 5.79 Hz. (d Mod 4, f= Hz. ( Mod 5, f= 7.58 Hz. (f Mod 6, f=.95 Hz. Şkil 6. Plak mod şkilli v fkanslaı (Smiloof Elman 4

7 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi (a Mod, f= Hz. (b Mod, f= 8.76 Hz. ( Mod 3, f= 6.58 Hz. (d Mod 4, f= Hz. ( Mod 5, f= Hz. (f Mod 6, f= 3.3 Hz. Şkil 7. Plak mod şkilli v fkanslaı (ANSYS Tablo. Smiloof lman v ANSYS yazılımı il ld diln fkanslaın kaşılaşıılması (Hz. MODLAR Smiloof Plak FREKANSLAR ANSYS Zamana bağlı sabi basınç yükü kisindki plak davanışını inlmk amaıyla Şkil 8 d viln yüklm duumu göz önün alınmışı. 4.E-3 3.E-3 Smiloof ANSYS P (Pa.E-3.E-3.E E-3 -.E-3-3.E-3.35 (s Şkil 8. Zamana bağlı sabi basınç yükü gafiği -4.E-3 Şkil 9. Zamana bağlı sabi basınç yükü kisindki plağın Smiloof v ANSYS sonuu Yukaıdaki yüklm duumunda Smiloof sonlu lman modli oluşuulan plağın sbs kna oa nokasının zamana bağlı haki ANSYS yazılımı sonuu il bilik Şkil 9 da gösilmişi. 5 Zamana bağlı dğişkn basınç yükü kisindki plak davanışını inlmk amaıyla Şkil da viln yüklm duumu gözönün alınmış v bu yüklm duumunda sonlu lman modli oluşuulmuş plağın düğüm nokalaının zamana bağlı haki ld dilmişi. Kullanılan çözüm yönminin s dilmsi

8 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi için yin sbs kna oa nokasının zamana gö haki ANSYS modlindn ld diln sonuçlala Şkil d kaşılaşıılmışı. P (Pa.E- 8.E- 4.E- Sbs kna oa nokası Plak oa nokası.e e- -8.E (s -.E- Şkil 3. İlk.5 saniyd plak oa nokasının v sbs kna oa nokasının dplasman dğişimi Şkil. Zamana bağlı dğişkn basınç yükü gafiği 3.E-3 Smiloof ANSYS.E-3.E-3.E E-3 -.E-3 6. SONUÇ Smiloof kabuk sonlu lman modli başaılı bi şkild oluşuulmuşu. Palama v anlık basınç yükü modlli kullanılaak konsol bi plağın zamana bağlı haki için Nwmak Zaman İngasyonu yönmi il dinamik analiz yapılmışı. Bundan sonaki aşamalada hava v uzay aaçlaında kullanılan kompozi malzml yönlik inlmlin yapılmasının uygun olaağı v oaya çıkan işimlin sönümlnmsi konulaının aaşıılabilği dğlndiilmkdi. -3.E-3 Şkil. Zamana bağlı dğişkn basınç yükü kisindki plağın Smiloof v ANSYS sonuu Zamana bağli sabi v dğişkn şiddli basınç yükün mauz plağın smiloof sonlu lman modli il ANSYS modlindn ld diln sonuçlaın uyumlu olduğu göülmkdi. Bu aşamadan sona üçünü bölümd viln v dnysl sonuçladan ld dilmiş anlık basınç yükü (palama kisi modli kullanılaak smiloof sonlu lman modli il plağın dinamik davanışı inlnmişi. Basınç yükünün ilk ms dki kisiyl plağın oa v kna oa nokalaının zamana bağlı dfomasyonu Şkil d vilmişi. Basınç yükü kisi 4 5 ms sona kaybolmakadı. Plağın oa nokası il sbs uç kna oa nokasının ilk.5 s içindki y dğişimsi is Şkil 3 gösilmişi..e-3 5.E-4.E E-4 -.E-3 -.5E-3 -.E-3 -.5E-3 Sbs kna oa nokası Plak oa nokası Şkil. İlk ms d plak oa nokasının v sbs kna oa nokasının dplasman dğişimi 6 KAYNAKLAR [] Ions, B.M., 976. Th Smiloof Shll Elmn, In Fini Elmns fo Thin Shlls and Cuvd Mmbs. Willy, Nw Yok. [] Egaoudis, J. G., 968. Isopaami Fini Elmns in Two and Th Dimnsional Analysis, PhD Thsis, Univsiy of Wals, Swansa. [3] Ahmad, S., 969. Cuvd Fini Elmns in Th Analysis of Solid Shll and Pla Suus, PhD Thsis, Univsiy of Wals, Swansa. [4] Zinkiwiz, O. C., Taylo, R. L., and Too, J. M., 974. Rdud Ingaion Thniqu in Gnal Analysis of Plas and Shlls, Innaional Jounal fo Numial Mhods in Engining,3, [5] Ions, B. M., 973. A Fuh Modifiaion of h Ahmad Shll lmn, Innaional Jounal fo Numial Mhods in Engining, 6, [6] Baldwin, J. T., Razzaqu, A., and Ions, B. M., 973. Shap Funions Subouin fo an Isopaami Thin Pla Elmn, Innal Rpo of Civil Eng. Dp., Univsiy of Wals, Swansa. [7] Albuququ, F., 973. A Bam Elmn fo Us wih h Smiloof Shll Elmn, MS Thsis, Univsiy of Wals, Swansa, [8] Mains, R. A. F., 974. Fini Elmn Eignvalu Soluion Employing h Smiloof Shll Elmn, MS Thsis, Univsiiy of Wals, Swansa, [9] Mains, R. A. F., and Own, R. J., 977. Suual Sabiliy and Naual Vibaion Analysis of hin Abiay Shlls by Us of h Smilof Shll

9 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi Elmn, Innaional Jounal fo Numial Mhods in Engining,, [] Own, D. R. J., and Dinis, L. M. S., 978. Tansin Dynami Analysis of Thin Shlls, Inluding Viso-Plasi and Lag Displamn Effs, In h Mahmais of Fini Elmns and Appliaions, Bunl Univsiy, Apil. [] Mioğlu, Z., 988. Takviyli Silindiik Kabuk Yapılaın Sbs Tişimlinin İnlnmsi, Dokoa Tzi, İsanbul Tknik Ünivsisi, İsanbul, appad a 99. Vibaion Analysis of Siffnd Cylindial Thin Shlls, Po. 7 h Congss of h Innaional Counil of Aonauial Sins, Sokholm, [] Tükmn, H.S., 997. KamanlıKompozi Panllin Anlık Basınç Yükün Dinamik Cvabı, Dokoa Tzi, İsanbul Tknik Ünivsisi, 997. [3] Tükmn, H.S., and Mioğlu, Z., 999. Dynami Rspons of A Siffnd Laminad Composi Pla Subd o Blas Loading, Jounal of Sound and Vibaion, (3, [4] Bah, K-J, Wilson E.L., Numial Mhods in Fini Elmn Analysis, Englwood Cliffs, N.J.: Pni Hall, 976 ÖZGEÇMİŞLER Hayda UYANIK 968 yılında Konya da doğdu. İlk, oa v lis öğnimini Konya da amamladıkan sona, 993 yılında İsanbul Tknik Ünivsisi Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi, Uçak Mühndisliği Bölümü ndn Uçak Mühndisi olaak mzun oldu. 994 yılında yüksk lisans çalışmasına dvam dkn Hava Kuvvli nd muvazzaf subay olaak göv başladı. Haln Hava Hap Okulu Dkanlığı nda öğim lmanı olaak göv yapmaka olup, İTÜ Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi nd dokoa çalışmalaına dvam mkdi. Tişim, konol v yapılaın sonlu lmanla yönmiyl analizi konulaı il ilgilnmkdi. Zaf KAZANCI 974 yılında Kahamanmaaş a doğdu. İlk, oa v lis ğiimini Kahamanmaaş a amamladıkan sona 996 yılında İsanbul Tknik Ünivsisi Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi, Uçak Mühndisliği Bölümü ndn Uçak Mühndisi olaak mzun oldu. İTÜ Uçak Mühndisliği Anabilim Dalı nda yüksk lisans ğiimin başladıkan sona 997 yılında Hava Kuvvli Komuanlığı nın açığı sınavı kazanaak Hava Hap Okulu Komuanlığı'na muvazzaf subay olaak aandı. Haln Hava Hap Okulu Dkanlığı nda öğim lmanı olaak göv yapmaka olup, İTÜ Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi nd dokoa z aşamasındadı. Tişim, kompozi malzml,yapısal dinamik v anlık basınç yükü kisi alında yapılaın davanışı konulaı il ilgilnmkdi. 7

KULLANMA KILAVUZU MC 200E

KULLANMA KILAVUZU MC 200E KULLANMA KILAVUZU MC 00E ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Bu dikiş makinsi oyuncak dğildi. Çocuklaın bu makin il oynamalaına izin vmyin. Bu makin uygun dntlm olmadan cocukla v zihni sakat kişl taafından kullanılmamalıdıı.

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı İnanız Hava Araçları için Kontrol Yüzy Kaybını Dnglyici v Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabiln Otomatik Uçuş v İniş Sitmi Taarımı Coşku Kanakoğlu, Ünvr Kaynak, Arif Öndr Işıkman, Abdullah Giray Yağlıkçı,

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ D. Sinan

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı