ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ"

Transkript

1 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 4 CİLT SAYI 3 (9-7 ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Hayda UYANIK Hava Hap Okulu Dkanlığı 3449 Yşilyu,İsanbul Zaf KAZANCI Hava Hap Okulu Dkanlığı 3449 Yşilyu,İsanbul ÖZET Sonik palama v anlık basınç yükü gibi zamana bağlı dış uyaımla alındaki lasik yapılaın dinamik vabı hava-uzay aaçlaının asaımında oldukça önmli bi konudu. Bu zamana bağlı dış uyaımla amosfdki übülansladan, nükl palamaladan, sonik palamaladan (soni boom, şok dalgalaından, yakı palamalaından vb. oaya çıkabili. Sonik palama ss üsü uçuş yapan uçaklada v okld ss hızının aşılması sıasında oluşu. Dolayısıyla uçak yapılaı gk ivaında oluşan palamala kisiyl gks ss hızının aşılmasında oluşan güçlü şok dalgalaı ndniyl anlık basınç yüklin v dolayısıyla zamana bağlı dış uyaımlaa mauz kalabilmkdil. Uçakla, dnizalıla v basınç anklaına kada bi çok uygulamada önm az dn bu ü yükl hava-uzay aaçlaına ai yapılaın dinamik vabının blilnmsin yönlik modlaın bulunması, bu yüklin hava-uzay aaçlaının yapısal büünlüğü v işlim ömü üzindki kilindn dolayı önm kazanmakadı. Anaha Kliml : Smiloof, anlık basınç yükü, plak işimi. ABSTRACT Th spons of lasi suus o im-dpndn pulss, suh as soni boom and blas loadings, onsius a sub ha is unly of muh ins in h dsign of aonauial and spa vhils. Th ai-blas load, whih is h on yp of xaodinay dynami load, is podud as a onsqun of xplosion. In many appliaions anging fom aiafs and submains o pssu vssls, blas loadings and solving mhods hav a spial impoan. Wih h advn of suus and h ffs of h blas loadings on hi lif-yls, h is a nd o onsid h poblm of dynami bhavio of plas und blas load. Ky Wods : Smiloof, blas load, pla vibaion.. GİRİŞ Plak v kabuk lmanla, hava-uzay yapılaının gk yüzy kaplamalaında gks uçuş v kumanda konol yüzylind n çok kaşımıza çıkan yapı lmanlaı olup bu ip yapı lmanlaının dinamik analizli büyük önm aşımakadı. Bilgisayalaın glişmsiyl analizld sayısal yönmlin kullanımı da yaygınlaşmışı. Özllikl Sonlu Elmanla Yönmli yapısal analizld başaıyla kullanılan sayısal yönmlin başında y almakadı. Bu çalışmada bi knaından ankas konsol bi plak smiloof sonlu lman kabuk modli kullanılaak modllnmiş v bu amaçla hazılanmış bi FORTRAN pogamı kullanılmışı. Smiloof kabuk lman modlinin s dilmsi için sbs işim fkanslaı v mod şkilli ANSYS yazılımı kullanılaak ld diln sonuçlala kaşılaşıılmışı. Plak modlinin zamana bağlı dinamik analizi için d Nwmak Zaman İngasyonu yönminin kullanıldığı başka bi FORTRAN pogamı hazılanmış, yapılmış bazı dnysl çalışmaladan ld diln anlık basınç yükü modli kullanılaak anlık basınç yükü kisi alındaki plağın dinamik davanışı inlnmişi.. SEMİLOOF KABUK ELEMAN MODELİ Son yıllada in kabuklaın sonlu lmanla analizli büyük glişml gösmkdi. İn kabuklaın analizi için yni sonlu lmanla yönmli glişiilmişi. Bunlaın aasında Ions ın[] smiloof lmanı, fomülasyonu v pfomansı il ayı bi y umakadı. Smiloof lman, izopaamik lmanlala Egaoudis[] mmban v isif dilmiş mmban lmanlaın Ahmad[3] zamanla glişiilmsinin bi sonuudu. Eğilm kisini içn bu lmanla, iid düz çizgi gibi davanan knalada, 3 y dğişim v dönm içn düğüm nokalı kaı lmanladan üilk ld dilmişi. Elmanı konomik v in kabuklaa daha lvişli hal gin daha glişmiş bi modl, Zinkiwiz[4] 9

2 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi ingasyon indignm kniği kullanılaak ld dilmişi. Bu lmanın üsün pfomansı, gövini am olaak yin gimyn biini lmanın kullanımını kaldımışı. Bu lman Ions[5] v Baldwin[6] isnmyn dğişknli limin mk için ayık (dis Kihhoff kayma kabullini kullanmakadı. Zia başa biim uzama y dğişim dnklmlindn hak dilmkdi. Bilaha Kihhoff hipozi ayık nokalada sayısal olaak sağlaılmakadı. Smiloof kabuk lmanda isnmyn dğişknl limin dilikn bnz yönml kullanılı. Anak ayık olmayan (nondis kısılaının sonuu olaak kısı dnklmli çok kamaşıkı. Elmanın sayısal fomülasyonu nispn kaışık olmasına ağmn, üsün pfomansı bu dzavanaını kapamakadı. Smiloof lmana vimli bi çalışma lmanı olaak bakılmakadı. Bu ipki diğ lmanlaa öndlik yapmakadı. Çok bağlanılı v köşli kabuklada, dönm poblmlini hallmk için, smiloof lman biçok kullanıı aafından kullanılmışı. [-3] aasındaki makall günümüz kada smiloof lman kullanılaak yapılan bazı çalışmalaı içmkdi. Smiloof lmanın dzavanaı aşıı kamaşık olan oisidi []. Kaalılık v işim poblmlinin çözümün yönlik lin lasik çalışmalaın sonuçlaı Albuququ[7], Mains[8], Mains v Owns[9] aafından yayınlanmışı. Own v Dinis[] dinamik analizld bazı sonuçla ld mişldi. Mioğlu[], akviyli daisl silindiik kabuk yapılaın sbs işimlini smiloof lman kullanaak inlmişi. İlk olaak Ions[] aafından anımlanan smiloof kabuk lmanın önmli bazı özllikli şöyl sıalanabili : Elman bilinn izopaamik 8 düğüm nokalı paabolik modl olaak kullanılabili. C sükliliğinin bazı ölçüli, lman çvsindki Loof nokalaındaki nomal oasyon dğişknlinin anımlanması il sağlanı. İn kabukla için gçlidi. Süksiz kalınlığa, kskin köşl vya çok bağlanılılığa müsaad d. Şkil d smiloof kabuk lman göülmkdi. Buada x, y, z global koodinalaı, X, Y, Z lokal koodinalaı v ξ, η, ζ ğisl koodinalaı gösmkdi. Şkildn göülği üz smiloof lman için 3 dğişik ip düğüm nokası vadı ; a. Köş v oa düğüm nokalaı: Global y dğişim vköünün üç bilşni düğüm nokası paamli olaak alını. b. Loof düğüm nokalaı: Bu düğüm nokalaı Gaussian quadaik nokalaında y alıla. Düğüm nokası paamli sad iki yönd θ XZ, θ YZ dönmlidi.. Mkz düğüm nokası: Yl y dğişim vköünün üç bilşni v ğisl ξ v η koodinalaındaki dönm düğüm nokası paamli olaak alını. Köş v kna oa nokalaında 3 sbslik dsi, loof nokalaında sbslik dsi, mkz düğüm nokasında 5 sbslik dsi olup bi lman oplam 45 sbslik dsin sahipi. Sbslik dsi sayısı kayma kısılaı uygulanaak 3 y indignmkdi. 7 Düğüm nokalaı z Loof nokası θ xz Z 8 Mkz Düğüm Nokası. P(x,y,z ζ η ξ W 4 6 V 4 5 X Y T 4 U 4 y θ yz x R S 3 x, y, z : global koodinala X, Y, Z : lokal koodinala ξ, η, ζ : ğisl koodinala Şkil. Smiloof kabuk lman

3 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi Elman Fomülasyonu Yukaıda açıklandığı gibi smiloof kabuk lmanın düğüm nokalaı, köşld, kna oalaında, Loof nokalaında, v mkzd bulunan oplam 7 nokadan oluşmakadı. Bu düğüm nokalaının h biind ayı bi şkil fonksiyonu anımlıdı. Smiloof lmanın şkil fonksiyonlaı köşldki düğüm nokalaında Ni = ( + ξ ( + η ( ξ + η ( 4 kna oalaındaki düğüm nokalaında N i = ( ξ ( + η, ξi = ( N i = ( η ( + ξ, ηi = mkzdki düğüm nokasında N = ( ξ ( η (3 v loof nokalaında 3 Li = ( 3ξ η + [ 3ξ ( η η 3ξ + ξ + ξ ( ξ η ;ξ i = ± 3 (4 Li = ( 3η ξ + [ 3η ( ξ ξ 3η + η + η( η ξ ; ηi = ± şklinddi. Buada ξ = ξ ξ i ; η = η η (5 i il anımlıdı. Şkil d smiloof kabuk lmanının düğüm nokalaındaki ξ, η ğisl koodinalaı vilmişi. (-, (, 7 6 (-, 8 (-,- η 9 (, (,- (, 4 Şkil. Smiloof lmanın düğüm nokalaında ξ, η ğisl koodinalaı Şkil d gösiln bi smiloof lmanda hhangi bi P(x,y,z nokasındaki X v Y yl koodinalaı, ξ v ηğisl koodinalaa gö üvl kullanılaak aşağıdaki gibi anımlanıla. P X = ; P P Z = x (6 ξ ξ η 5 3 (, (,- ξ Y koodinaı diğ iki koodinaın oluşuaağı düzlm dik olaakı. Böyl Y = X Z (7 ld dili. q yl y dğişimlinin global L koodinaladaki y dğişim vköü q G ya v lman düğüm nokası y dğişimli vköü Q y bağlı ifadli T T [ ] U = X q G = X N Q T T [ ] V = Y q G = Y N Q (8 T T [ ] W = Z q G = Z N Q il ifad dili. Buada global v yl koodinaladaki y dğişim vköli u (x, y, z, τ U (X, Y, Z, τ { q G } = v(x, y,z, τ ;{ q } = V(X, Y, Z, τ (9 L w(x, y,z, τ W(X, Y, Z, τ şklind anımlıdı. u, v, w is yl koodinaladaki y dğişim bilşnlidi. (8 dnklmlindki [N] ifadsi şkil (inpolasyon fonksiyonlaı maisidi. Smiloof lmanın şkil fonksiyonlaı ( (5 aasında vilmişi. Düzlm içi üvl yl y dğişimlin global koodinalaa gö biini üvli (8 dnklmli kullanılaak U T [ N] = X Q ( x x şklind ifad dili. Düzlm dışı üvli ld mk için, hm y dğişimldn gln hm d dönmldn gln U ifadl kullanılmalıdı. Düzlm dışı üvld Z üvi iki ülü kakıda bulunu. q y dğişimlindn gln kısım N U T [ N] T [ N] = TXX TYX Q Z + ( X Y şklinddi v θ xz dönmlindn gln kısım L U T T = [ X RLθ xz + X SLθ yz ] ( Z il ifad dili. Buada skal kalınlık, T x v T y is T = Z (3 şklind bi düğüm nokasında anımlanan kalınlık vköünün bilşnlidi. Bu dnklmldki R dönm vköüdü v hhangi bi düğüm nokasında R = T Y (4 şklind anımlıdı. Eğim vköü is S = Y (5 şklind ifad dili. Bu dnklmldki hhangi bi düğüm nokasındaki skal kalınlığı V simglmkdi. Aynı şkild için d bnz Z

4 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi ifadl yazılabili. Elmanın ğilm davanışı inlnk olusa, U T X T [ N] T Y T [ N] = X X Z X T [ ] Z T N T L T L + Z Q + X R θ xz + X S θ yz X (6 şklind ifad dilbilği göülü. Aynı şkild U, V v V için d bnz ifadl ld X Z X Z Z dilbili. Yl y dğişim ifadlinin üvlin, kaılık v kül maislinin blilnmsi için ihiyaç duyulmakadı. Bu ifadl aşağıdaki gibi opalanabili. U U V V U V G = u, v, w,,,,,,, X X Z Z (7 T U U V V,,,, X Z Z X Z Z γ v xz γ ifadli is yz W U U γ xz = + X R + S X X (8 W γ yz = + şklinddi. Y V V R + S X Kayma Kısılaının Uygulanması Sad nomal bi sapma ld mk için, mkzd y dğişimli bilşiilk düzlm-içi y dğişim limin dilk 45 olan sbslik dsi 43 indignmiş olu. Kihhoff hipozi il aşağıdaki kayma kısılaı uygulanısa sbslik dsi 3 y indignmkdi. 3. ANLIK BASINÇ YÜKÜ MODELİ Anlık basınç yükli amosfd şok vya palama dalgası şklind oaya çıka. Şok vya palama dalgası is palama kaynağından üiln sıak gazlaın çvsindki amosfi kuvvli bi şkild gi imsiyl oluşmakadı. Palama dalgası şiddin bağlı olaak yakın v uzak çvsindki yapılaa dğişik boyulada hasa vbilmkdi. Tükmn[] çalışmasında, palama kaynağının yapının yakınında olduğunda basınç yükünün hm zamana bağlı hm d yapı üzind konuma bağlı düzgün olmayan sinüzoidal bi dağılım gösdiğini oaya koymuşu. Palama kaynağının yapıdan yi kada uzaka olduğu duumlada is yapı üzindki basınç dağılımı zamana bağlı düzgün yayılı basınç yükü olaak kabul dilbili hal glmkdi. Palama kaynağından yi kada uzaka düzgün dağılım gösn basınç yükünün zamana gö dğişimi modifiy dilmiş Fidland fonksiyonu / p p ( = pm( / p α ( ifadsi il vilmkdi. Buada p m basının zaman içindki maksimum dğini, p basının ki süsini, α basınç dalga fomu paamsini gösmkdi. Tükmn v Mioğlu[3] çalışmalaında palama kaynağından d= m uzaka bulunan bi panl kiyn anlık basınç yükü paamlini Tablo d vildiği şkild ld mişldi. Tablo. Basınç Yükü Paamli p m (N/m d (m α p (s Tablo dki paaml gö ( dnklmi il ifad diln basınç yükünün zamana bağlı dğişimi Şkil 3 gösilmişi. (N/m.5E+4 Loof nokalaında γ = (9 YZ alınaak 8 sbslik dsi limin dilmkdi. Mkz nokasında X γda Y γda A = A = ( alınaak sbslik dsi limin dilmkdi. Buada yan kayma vköli γ = Xγ xz + Yγ yz şklind anımlıdı. X v Y mkz düğüm nokasındaki biim vköldi. γ xz d(sını = kalınlık ( alınaak bi sbslik dsi daha limin dilmkdi. Böyl oplam sbslik dsi daha limin dilk sbslik dği 3 y azalmakadı..5e+4 5.E+3 -.5E+4 -.5E E+3 Şkil 3. Anlık basınç yükünün zamana bağlı dğişimi. 4. ÇÖZÜM YÖNTEMİ, NEWMARK ZAMAN İNTEGRASYONU Sonlu lmanla dinamik hak dnklmi n gnl haliyl, M kül maisi, K kaılık maisi, C sönüm maisi, R( zamana bağlı dış yük vköü, U konum vköü, hız vköü, ivm vköü olmak üz MU&& + CU& + KU= R( (3 (s

5 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi şklind ifad diln dinamik bi sismin çözümü doğudan ingasyon yönmli kullanılaak ld dilmkdi. Doğudan ingasyon ifadsi, dnklmlin başka bi foma dönüşüülk çözülmsi anlamında olmayıp sayısal olaak zaman adımlaında ingasyon yapılması anlamındadı. Doğudan sayısal ingasyon yönmi mld iki ana düşüny dayanmakadı. Bunladan biinisi (3 il viln hak dnklminin h anında çözümünün ld dilmsin çalışılmayaak inlnn başlangıç v biiş zaman aalığında blili zaman adımlaında bu dnklmin sağlanmasıdı. İkinisi is hbi zaman adımı aalığında konum, hız v ivm dğişiminli için bi kabul yapılmasıdı. Sayısal ingasyon yönmli il çözüm ulaşmak için inlnn zaman aalığı, yani başlangıç zamanı = v biiş zamanı T olmak üz, n an zaman aalığına bölünü (yani =T/n v başlangıç anında konum, hız v ivm vköli sıasıyla U,, olaak bilindiği kabul dilk,,, 3,..,, +,..., T zaman aalıklaında sayısal ingasyon işlmi uygulanı. Buada hhangi bi zaman adımına ai dğlin hsaplanması için daha önki zaman adımlaında ld diln dğlin kullanıldığı algoimaladan yaalanılı. Yani + zamanına ai konum, hız v ivm vkölinin bulunması için daha önki,,, 3,, zaman adımlaındaki dğli çözülmüş olmalıdı. Çözüm ulaşmak için Mkzi Fakla Modu, Houbol Modu, Wilson θ Modu, Nwmak Modu yaygın olaak kullanılan algoimaladı. Bah[4] aafından yapılan analizd doğudan ingasyon yönmli, önk bi poblm gözönün alınaak çözüm ulaşabilm kaalılık kaakisiği açısından s dilmiş v Nwmak Zaman İngasyonu Modunun kaalılık kaakinin n iyi kaalılık özlliğin sahip olduğu gösilmişi. Nwmak Zaman İngasyonunun lin ivmlnm modunun gnişlilmiş bi uygulaması olaak düşünülmsi, anlaşılmasını kolaylaşıı. Bu yönmd + anına ai hız v konum vköli için + = U& + [( δ U&& + δu& + ] (4 U + = U + U& + [( α U&& ] + αu& + (5 kabulli yapılı. Bu ifadld y alan α v δ paamli ingasyonun doğuluğu v kaalılığını sağlamak için δ.5 v α.5(.5+δ olaak şkild sçili. δ = v α = sçilmsi halind bu duum 6 lin ivmlnm moduna (Wilson θ modunda θ= duumuna kaşılık gli. Nwmak ingasyon modunun ksin kaalılığı için δ = v α = 4 dğlin kaşılık gln v Şkil 4 viln sabioalama-ivmlnm modu önilmkdi. Yukaıda bahsdilnl ilav olaak + anına ai konum, hız v ivm vkölinin çözümü için (3 ifadsi + anı için düznlnk M U& + + CU& + + KU + = R (6 + şklind yazılı. (5 ifadsindki ivm vköü + U + imli insindn düznlni v (4 d yazılısa sad bilinmyn U + y dğişim vköü ifadsin bağlı ivm vköü v + + hız vköü ifadli bulunu. Bulunan ifadl (6 dnklmind kullanılaak + anına ai U + konum vköü çözülü v adından (4 il (5 dnklmli kullanılaak + anına ai ivm v hız vköli ld dili. Şkil 4. Nwmak sabi-oalama-ivmlnm şması. Nwmak zaman ingasyonu yönmin ai işlm adımlaını aşağıdaki şkild özlmk mümkündü: A. Başlangıç Hsaplamalaı : a. Sismin K kaılık maisi, M kül maisi v C sönüm maisinin hsaplanması, b. Başlangıç anı = için U konum, hız v ivm vkölinin anımlanması,. Zaman adımı, ingasyon paamli δ il α dğlinin sçilk ingasyon sabilinin hsaplanması, δ.5 ; α.5(.5+δ δ a = ; a = ; a = ; a3 = ; α α α α δ δ a4 = ; a5 = ; a6 = ( δ ; a7 = δ α α d. Efkif kaılık maisi K hsaplanması : = K + a M + C K a B. Hbi zaman adımında yapılaakhsaplamala : a. + anına ai fkif yük vköünün hsaplanması R R M( au au& a3u&& + = C( au + a4u& + a5u&& b. + anındaki y dğişim nin çözülmsi : KU + = R +. + anındaki ivm v hız vkölinin hsaplanması: & a U U a U& a U& + = ( + 3 = U& + a U& a U& ( & & + U + 3

6 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi 5. SAYISAL SONUÇLAR Anlık basınç yükü kisindki plak için dinamik analiz çözümün gçmdn ön sonlu lman modlinin güvnililiğini s mk amaıyla, sbs işim analizli yapılaak ld diln sonuçla ANSYS yazılımının sonuçlaı il kaşılaşıılmışı. Sonlu lman analiz sonuçlaının kaşılaşıılması amaıyla Şkil 5 gösiln çlikn yapılmış, bi knaından ankas msnli diğ knalaı sbs, a/b= olan sabi /a=. kalınlıklı bi plak modli sçilmişi. Adından zamana bağlı sabi basınç yükü kisi alındaki plağın dinamik davanışını inlnmiş v sonuçla yin ANSYS yazılımı sonuçlaıyla kaşılaşıılmışı. Adından bölüm 3 anlaılan anlık basınç yükü modli kullanılaak, anlık basınç yükü kisi alındaki plağın zamana bağlı dinamik davanışı inlnmişi. Smiloof sonlu lman modli kullanılaak modllnn plak için sbs işim analizi sonuunda ld diln fkanslala bu fkans dğlin kaşılık gln mod şkilli Şkil 6(a-f d vilmişi. Eld diln sonuçlaı kaşılaşımak amaıyla aynı özllikld bi plak ANSYS sonlu lmanla yazılımı il modllnk sbs işim fkanslaı v mod şkilli ld dilmiş v sonuçla Şkil 7(a-f d vilmişi. H iki analiz sonuunda ld diln fkansla is Tablo d kaşılaşımalı olaak vilmişi. a Şkil 5. Plak modli b (a Mod, f= 4.7 Hz. (b Mod, f= Hz. ( Mod 3, f= 5.79 Hz. (d Mod 4, f= Hz. ( Mod 5, f= 7.58 Hz. (f Mod 6, f=.95 Hz. Şkil 6. Plak mod şkilli v fkanslaı (Smiloof Elman 4

7 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi (a Mod, f= Hz. (b Mod, f= 8.76 Hz. ( Mod 3, f= 6.58 Hz. (d Mod 4, f= Hz. ( Mod 5, f= Hz. (f Mod 6, f= 3.3 Hz. Şkil 7. Plak mod şkilli v fkanslaı (ANSYS Tablo. Smiloof lman v ANSYS yazılımı il ld diln fkanslaın kaşılaşıılması (Hz. MODLAR Smiloof Plak FREKANSLAR ANSYS Zamana bağlı sabi basınç yükü kisindki plak davanışını inlmk amaıyla Şkil 8 d viln yüklm duumu göz önün alınmışı. 4.E-3 3.E-3 Smiloof ANSYS P (Pa.E-3.E-3.E E-3 -.E-3-3.E-3.35 (s Şkil 8. Zamana bağlı sabi basınç yükü gafiği -4.E-3 Şkil 9. Zamana bağlı sabi basınç yükü kisindki plağın Smiloof v ANSYS sonuu Yukaıdaki yüklm duumunda Smiloof sonlu lman modli oluşuulan plağın sbs kna oa nokasının zamana bağlı haki ANSYS yazılımı sonuu il bilik Şkil 9 da gösilmişi. 5 Zamana bağlı dğişkn basınç yükü kisindki plak davanışını inlmk amaıyla Şkil da viln yüklm duumu gözönün alınmış v bu yüklm duumunda sonlu lman modli oluşuulmuş plağın düğüm nokalaının zamana bağlı haki ld dilmişi. Kullanılan çözüm yönminin s dilmsi

8 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi için yin sbs kna oa nokasının zamana gö haki ANSYS modlindn ld diln sonuçlala Şkil d kaşılaşıılmışı. P (Pa.E- 8.E- 4.E- Sbs kna oa nokası Plak oa nokası.e e- -8.E (s -.E- Şkil 3. İlk.5 saniyd plak oa nokasının v sbs kna oa nokasının dplasman dğişimi Şkil. Zamana bağlı dğişkn basınç yükü gafiği 3.E-3 Smiloof ANSYS.E-3.E-3.E E-3 -.E-3 6. SONUÇ Smiloof kabuk sonlu lman modli başaılı bi şkild oluşuulmuşu. Palama v anlık basınç yükü modlli kullanılaak konsol bi plağın zamana bağlı haki için Nwmak Zaman İngasyonu yönmi il dinamik analiz yapılmışı. Bundan sonaki aşamalada hava v uzay aaçlaında kullanılan kompozi malzml yönlik inlmlin yapılmasının uygun olaağı v oaya çıkan işimlin sönümlnmsi konulaının aaşıılabilği dğlndiilmkdi. -3.E-3 Şkil. Zamana bağlı dğişkn basınç yükü kisindki plağın Smiloof v ANSYS sonuu Zamana bağli sabi v dğişkn şiddli basınç yükün mauz plağın smiloof sonlu lman modli il ANSYS modlindn ld diln sonuçlaın uyumlu olduğu göülmkdi. Bu aşamadan sona üçünü bölümd viln v dnysl sonuçladan ld dilmiş anlık basınç yükü (palama kisi modli kullanılaak smiloof sonlu lman modli il plağın dinamik davanışı inlnmişi. Basınç yükünün ilk ms dki kisiyl plağın oa v kna oa nokalaının zamana bağlı dfomasyonu Şkil d vilmişi. Basınç yükü kisi 4 5 ms sona kaybolmakadı. Plağın oa nokası il sbs uç kna oa nokasının ilk.5 s içindki y dğişimsi is Şkil 3 gösilmişi..e-3 5.E-4.E E-4 -.E-3 -.5E-3 -.E-3 -.5E-3 Sbs kna oa nokası Plak oa nokası Şkil. İlk ms d plak oa nokasının v sbs kna oa nokasının dplasman dğişimi 6 KAYNAKLAR [] Ions, B.M., 976. Th Smiloof Shll Elmn, In Fini Elmns fo Thin Shlls and Cuvd Mmbs. Willy, Nw Yok. [] Egaoudis, J. G., 968. Isopaami Fini Elmns in Two and Th Dimnsional Analysis, PhD Thsis, Univsiy of Wals, Swansa. [3] Ahmad, S., 969. Cuvd Fini Elmns in Th Analysis of Solid Shll and Pla Suus, PhD Thsis, Univsiy of Wals, Swansa. [4] Zinkiwiz, O. C., Taylo, R. L., and Too, J. M., 974. Rdud Ingaion Thniqu in Gnal Analysis of Plas and Shlls, Innaional Jounal fo Numial Mhods in Engining,3, [5] Ions, B. M., 973. A Fuh Modifiaion of h Ahmad Shll lmn, Innaional Jounal fo Numial Mhods in Engining, 6, [6] Baldwin, J. T., Razzaqu, A., and Ions, B. M., 973. Shap Funions Subouin fo an Isopaami Thin Pla Elmn, Innal Rpo of Civil Eng. Dp., Univsiy of Wals, Swansa. [7] Albuququ, F., 973. A Bam Elmn fo Us wih h Smiloof Shll Elmn, MS Thsis, Univsiy of Wals, Swansa, [8] Mains, R. A. F., 974. Fini Elmn Eignvalu Soluion Employing h Smiloof Shll Elmn, MS Thsis, Univsiiy of Wals, Swansa, [9] Mains, R. A. F., and Own, R. J., 977. Suual Sabiliy and Naual Vibaion Analysis of hin Abiay Shlls by Us of h Smilof Shll

9 Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi Elmn, Innaional Jounal fo Numial Mhods in Engining,, [] Own, D. R. J., and Dinis, L. M. S., 978. Tansin Dynami Analysis of Thin Shlls, Inluding Viso-Plasi and Lag Displamn Effs, In h Mahmais of Fini Elmns and Appliaions, Bunl Univsiy, Apil. [] Mioğlu, Z., 988. Takviyli Silindiik Kabuk Yapılaın Sbs Tişimlinin İnlnmsi, Dokoa Tzi, İsanbul Tknik Ünivsisi, İsanbul, appad a 99. Vibaion Analysis of Siffnd Cylindial Thin Shlls, Po. 7 h Congss of h Innaional Counil of Aonauial Sins, Sokholm, [] Tükmn, H.S., 997. KamanlıKompozi Panllin Anlık Basınç Yükün Dinamik Cvabı, Dokoa Tzi, İsanbul Tknik Ünivsisi, 997. [3] Tükmn, H.S., and Mioğlu, Z., 999. Dynami Rspons of A Siffnd Laminad Composi Pla Subd o Blas Loading, Jounal of Sound and Vibaion, (3, [4] Bah, K-J, Wilson E.L., Numial Mhods in Fini Elmn Analysis, Englwood Cliffs, N.J.: Pni Hall, 976 ÖZGEÇMİŞLER Hayda UYANIK 968 yılında Konya da doğdu. İlk, oa v lis öğnimini Konya da amamladıkan sona, 993 yılında İsanbul Tknik Ünivsisi Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi, Uçak Mühndisliği Bölümü ndn Uçak Mühndisi olaak mzun oldu. 994 yılında yüksk lisans çalışmasına dvam dkn Hava Kuvvli nd muvazzaf subay olaak göv başladı. Haln Hava Hap Okulu Dkanlığı nda öğim lmanı olaak göv yapmaka olup, İTÜ Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi nd dokoa çalışmalaına dvam mkdi. Tişim, konol v yapılaın sonlu lmanla yönmiyl analizi konulaı il ilgilnmkdi. Zaf KAZANCI 974 yılında Kahamanmaaş a doğdu. İlk, oa v lis ğiimini Kahamanmaaş a amamladıkan sona 996 yılında İsanbul Tknik Ünivsisi Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi, Uçak Mühndisliği Bölümü ndn Uçak Mühndisi olaak mzun oldu. İTÜ Uçak Mühndisliği Anabilim Dalı nda yüksk lisans ğiimin başladıkan sona 997 yılında Hava Kuvvli Komuanlığı nın açığı sınavı kazanaak Hava Hap Okulu Komuanlığı'na muvazzaf subay olaak aandı. Haln Hava Hap Okulu Dkanlığı nda öğim lmanı olaak göv yapmaka olup, İTÜ Uçak v Uzay Bilimli Fakülsi nd dokoa z aşamasındadı. Tişim, kompozi malzml,yapısal dinamik v anlık basınç yükü kisi alında yapılaın davanışı konulaı il ilgilnmkdi. 7

NOKTA TEMASLI TRANSĐSTÖR(Bipolar Junction Transistor-BJT) ÖZEĞRĐLERĐ ve KÜÇÜK SĐNYAL MODELLENMESĐ

NOKTA TEMASLI TRANSĐSTÖR(Bipolar Junction Transistor-BJT) ÖZEĞRĐLERĐ ve KÜÇÜK SĐNYAL MODELLENMESĐ DNY NO: NOKTA TMASL TRANSĐSTÖR(ipola Junction TansistoJT ÖZĞRĐLRĐ v KÜÇÜK SĐNYAL MODLLNMSĐ DNYĐN AMA: JT lin özğilinin dnysl olaak ld dilmsinin öğnilmsi v bu ğildn mlz paamtlinin çıkaılması. DNY MALZMSĐ

Detaylı

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ABANT İZZET BAYSA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSİK MİMARIK FAKÜTESİ MAKİNE MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTRO. aplac Dönüşümli Yd. Doç. D. Tuan ŞİŞMAN - BOU . APACE DÖNÜŞÜMERİ.. Giiş Doğual dianiyl dnklmlin

Detaylı

kısıtlanmamış hareket radyal mesafe ve açısal konum cinsinden ölçüldüğünde polar koordinatları kullanmak uygun olur.

kısıtlanmamış hareket radyal mesafe ve açısal konum cinsinden ölçüldüğünde polar koordinatları kullanmak uygun olur. Düzlmd ğisl haktin üçüncü tanımı pola koodinatlada yapılı; buada paçacık sabit bi başlangıç noktasından msaf uzaktadı bu adyal doğu açısıyla ölçülmktdi. Hakt adyal bi msaf açısal bi konum il kısıtlı olduğunda

Detaylı

z Hertz dipolü, çok küçük ve ince olduğu için üzerindeki akım sabit kabul edilir. jkr d R l / 2 l / 2 jkr z jkr z jkr z

z Hertz dipolü, çok küçük ve ince olduğu için üzerindeki akım sabit kabul edilir. jkr d R l / 2 l / 2 jkr z jkr z jkr z İnc Antnl Çaplaı boylaına gö küçük olan antnl inc antnl dni Alanlaın hsabında antnlin sonsu inc kabul dilmsi kolaylık sağla Ancak antn mpdansı bulunmak istndiğind kalınlığın iş katılması gki Ht Dipolü

Detaylı

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L17 KARLILIK ANALİZİ. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI ve NET BUGÜNKÜ DEĞER

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L17 KARLILIK ANALİZİ. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI ve NET BUGÜNKÜ DEĞER KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L17 KARLILIK ANALİZİ İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI v NET BUGÜNKÜ DEĞER Pof.D.Hasip Yniova E Blok 1.kat no.113 www.yniova.info yniova@ankaa.du.t yniova@gmail.com Poj Ömü Boyunca indignmiş

Detaylı

KANGAL AKIM OPTİMİZASYON YÖNETİMİ İLE GEMİNİN MANYETİK İZİNİN AZALTILMASI REDUCING SHIP S MAGNETIC SIGNATURE WITH METHOD OF COIL CURRENT OPTIMIZATION

KANGAL AKIM OPTİMİZASYON YÖNETİMİ İLE GEMİNİN MANYETİK İZİNİN AZALTILMASI REDUCING SHIP S MAGNETIC SIGNATURE WITH METHOD OF COIL CURRENT OPTIMIZATION KNGL K OPTİİZSYON YÖNETİİ İLE GEİNİN NYETİK İZİNİN ZLTLS REDUCNG SHP S GNETC SGNTURE WTH ETHOD OF COL CURRENT OPTZTON Yusuf İgi Edinç Çkli ua Kulu Ean Usal TÜİTK- Enji Ensiüsü Güç Elkoniği v Konol ölüü,

Detaylı

KALİTE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI

KALİTE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI TS EN ISO 9001:2008 (1.3-KYS) TEMEL EĞİTİM NOTLARI ADRES : Ziyaby caddsi 6. sokak No:8/1 Balga/ANKARA Sayfa 1 / 19 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOĞASINDA OLAN (KALICI) ÖZELLİKLERİN ŞARTLARI

Detaylı

HİBRİT ÖLÇÜMLERLE HEDEF KESTİRİM ALGORİTMASI TASARIMI

HİBRİT ÖLÇÜMLERLE HEDEF KESTİRİM ALGORİTMASI TASARIMI Hibit Hdf Kstiim Algitması asaımı HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 14 CİL 7 SAYI (13-11 HİBRİ ÖLÇÜMLERLE HEDEF KESİRİM ALGORİMASI ASARIMI Suzan KALE* Rktsan A.Ş. skal@ktsan.cm.t Ali ük KUAY

Detaylı

TEMEL DENKLEMLER. = a v. sin cos ) = = r h h = ( 1+ Uzayda eğrisel hareket (Kürsel takım) v= r. Doğrusal hareket. Sabit ivmeli doğrusal hareket

TEMEL DENKLEMLER. = a v. sin cos ) = = r h h = ( 1+ Uzayda eğrisel hareket (Kürsel takım) v= r. Doğrusal hareket. Sabit ivmeli doğrusal hareket Doğusal hak = = x a= a= = x ax= Sabi imli oğusal hak = + a = + a ( x- x o x = x + + a o o o o o o o Düzlm ğisl hak (Kazyn akım = s = xi+ y j a= i+ j= xi+ yj x y EMEL DENKLEMLER = x + y a= x + y Düzlm ğisl

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

BÖLÜM 25 ELEKTRİK POTANSİYEL. Elektrik Potansiyel Enerji. İş ve Potansiyel Enerji. Potansiyel Farkı. Potansiyel Farkı, devam

BÖLÜM 25 ELEKTRİK POTANSİYEL. Elektrik Potansiyel Enerji. İş ve Potansiyel Enerji. Potansiyel Farkı. Potansiyel Farkı, devam ÖLÜM 5 ELEKTİK POTNSİYEL Potansiyl fakı v lktik potansiyl Düzgün bi lktik alandaki potansiyl faklaı Elktik potansiyl v nokta yüklin oluştuduğu potansiyl nji Elktik potansiyldn lktik alan ld dilmsi Sükli

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Naual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 5/4 ENERGY DECAY FOR KIRCHHOFF EQUATION Müge MEYVACI Mima Sinan Güzel Sanala Ünivesiesi, Fen-Edebiya Fakülesi, Maemaik Bölümü,Beşikaş-İSTANBUL

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

KURA DAYALI ĠSTĠKRAR PROGRAMI SENDROMU: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 1

KURA DAYALI ĠSTĠKRAR PROGRAMI SENDROMU: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 1 KURA DAYALI ĠSĠKRAR PROGRAMI SEDROMU: ÜRKĠYE ÖREĞĠ MÜBARĠZ HASAOV Hap Ünivrsisi, İİBF, İkisa Bölümü, Byp, Ankara. E-Mail: muhasn@yahoo.om DOÇ. DR. ALÖVSA MÜSLÜMOV Doğuş Ünivrsisi, İİBF, Ekonomi v Finans

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

IEEE802.11N MIMO-OFDM WLAN UZAYSAL ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNİN İLİNTİLİ KANALLAR ÜZERİNDE ORTAK GÖNDERİCİ/ALICI ANTEN SEÇİMİ İLE KAPASİTE ARTIMI

IEEE802.11N MIMO-OFDM WLAN UZAYSAL ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNİN İLİNTİLİ KANALLAR ÜZERİNDE ORTAK GÖNDERİCİ/ALICI ANTEN SEÇİMİ İLE KAPASİTE ARTIMI IEEE80.11 MIMO-OFDM WLA UZAYSAL ÇOĞULLAMA SİSTEMLEİİ İLİTİLİ KAALLA ÜZEİDE OTAK GÖDEİCİ/ALICI ATE SEÇİMİ İLE KAPASİTE ATIMI Asuman Yavanoğlu ve Özgü Euğ Telekomunikasyon ve Sinyal işleme Laboauvaı (TESLAB)

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii Yad. Doç. D. (Mima) Şahabettin OZTURK Bitlis Mekez Meydan Camii YARD. DOC. DR. fmimar) SAHABETTİN ÖZTIJRK bi keme içinde ye alan yuvalak bi ozet ye almaktadı. Minae güney cephede zeminden 2.21 cm. diğe

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

ORTA NOKTASINDAN P YÜKÜNE MARUZ HER İKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ METAL MATRİKSLİ KOMPOZİT BİR KİRİŞ İÇİN ELASTİK GERİLME ANALİZİ

ORTA NOKTASINDAN P YÜKÜNE MARUZ HER İKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ METAL MATRİKSLİ KOMPOZİT BİR KİRİŞ İÇİN ELASTİK GERİLME ANALİZİ AMUKKAE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ Sİ K FAKÜTESİ AMUKKAE UNIVERSITY ENGINEERING COEGE MÜHENDİ Sİ K BİİMERİ DERGİ S İ JOURNA OF ENGINEERING SCIENCES YI CİT SAYI SAYFA : 00 : 0 : : 8-86 ORTA NOKTASINDAN YÜKÜNE

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi lkomanyk Dalga Tos Ds-1 Dfansyl Fomda awll Dnklml İngal Fomda awll Dnklml Fazöln Kullanımı Zamanda amonk Alanla alzm Oamı Dalga Dnklml B awll Dnklmlnn Dfansyl Fomu D. D ρ. B Faaday Kanunu Amp Kanunu Gauss

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

FİBERGLAS, YARIİLETKEN LAZERLER VE KAZANÇ SABİTİ

FİBERGLAS, YARIİLETKEN LAZERLER VE KAZANÇ SABİTİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University POİNCARÉ KONİKLERİNİN DENKLEMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. Nilgün SÖNMEZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University POİNCARÉ KONİKLERİNİN DENKLEMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. Nilgün SÖNMEZ Afon Kop Ünivii 8() Afon Kop Univi FEN BİİMERİ DERGİSİ JOURNA OF SCIENCE POİNCARÉ KONİKERİNİN DENKEMERİ VE SINIFANDIRIMASI Nilgün SÖNMEZ Afon Kop Ünivii Fn Ebi Füli Mmi Bölümü AFYON ÖZET Poiné ü ı üzlm

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım

Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım Kısa Vadeli Paa Poliikası Aacı Olaak Faiz Düzleşime Kualı: Teoik ve Meodolojik Yaklaşım Buak DARICI Öze Bu çalışmanın amacı faiz düzleşime kualını eoik ve meodolojik açıdan oaya koyaak lieaüdeki yeini

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003 DEÜ ÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ FE ve ÜHEDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 3 sh. 3-4 Eki 3 DARBELİ YÜKSEK AKLARDA LED İ AAHTARLAA SÜRELERİİ İCELEESİ (THE VESTGATO OF LED s SWTCHG TES AT PULSED HGH CURRETS) Ede ÖZÜTÜRK*

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

AKILLI YAPILARIN SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİ KULLANILARAK MODELLENMESİ. Tarkan Çalışkan Havacılık Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

AKILLI YAPILARIN SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİ KULLANILARAK MODELLENMESİ. Tarkan Çalışkan Havacılık Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. . ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Slçuk Ünivrsitsi, Konya, Eylül AKILLI YAPILARIN SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİ KULLANILARAK MODELLENMESİ Tarkan Çalışkan Havacılık Mühndisliği Bölümü, ODTÜ, 6, Ankara Yavuz

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi 84 lkomank Dalga Tos DRS-4 Kapl Oamda Dülm Dalgala Düşük Kapl Dlkkl İ İlknl Gup Güç v n Dülm Dalgalan Dülm Snlaa Dk Glş Kapl Oamda Dülm Dalgala ğ b oam lkn s lkk alann valğndan dola = akm akacak Bu duumda;

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

Zorlamalı Titreşim ş Testleri

Zorlamalı Titreşim ş Testleri Zorlamalı Titreşim ş Testleri Prof. Dr. Uğurhan Akyüz SERAMAR Çalıştayı 01 Ekim 2010 Hatay, Türkiye Amaç 2 Yapı sistemlerinin deprem, rüzgar, vb. dinamik yüklere maruz kaldığında gösterdiği davranışı belirleyen

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

YANGIN PANELÝ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI 12/12

YANGIN PANELÝ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI 12/12 GAANTİ ŞATLAI GAANTİ ŞATLAI - GAANTİ Üİ MALIN TLİM TAİHİNN İTİBAN BAŞLA V YILI - MALIN BÜTÜN PAÇALAI AHİL OLMAK ÜZ TAMAMI FİMAMIZIN GAANTİİ KAPAMINAI. - MALIN GAANTİÜİ İÇİİN AIZALANMAI UUMUNA, TAMİ GÇN

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

ÖZET Yüksk Lisans Tzi YARI İLETKELERDE POLARO OLUŞUMU Ata SEVİM Ankaa Ünivsitsi Fn Bilimli Enstitüsü Fizik Anailim Dalı Danışman: Doç D Msud SAĞLAM Bu

ÖZET Yüksk Lisans Tzi YARI İLETKELERDE POLARO OLUŞUMU Ata SEVİM Ankaa Ünivsitsi Fn Bilimli Enstitüsü Fizik Anailim Dalı Danışman: Doç D Msud SAĞLAM Bu AKARA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ YARIİLETKELERDE POLARO OLUŞUMU Ata SEVİM FİZİK AABİLİM DALI AKARA 8 H akkı saklıdı ÖZET Yüksk Lisans Tzi YARI İLETKELERDE POLARO OLUŞUMU Ata SEVİM

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

Yersel Fotogrametri Matematik Modellerini Test Etmek İçin Bir Simülasyon Algoritması

Yersel Fotogrametri Matematik Modellerini Test Etmek İçin Bir Simülasyon Algoritması MMB Haita v adasto Mühndisli dası, 16. üki Haita Bilimsl v knik uultaı, 3-6 Maıs 2017, Ankaa. Ysl Fotogamti Matmatik Modllini st Etmk İçin Bi Simülason Algoitması han ut 1,*, Hamit Akan 2 1 ocali Ünivsitsi,

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları

Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları Ahmet Levent AVŞAR 1 Meteksan Savunma, Ankara Melin

Detaylı

Hibrid Sürücülü Bir Pres Mekanizmasının Dinamik Modellemesi ve Benzetimi

Hibrid Sürücülü Bir Pres Mekanizmasının Dinamik Modellemesi ve Benzetimi Uluslaaası Kaılımlı 17. Makna Tos Smpozyumu, İzm, 1-17 Hazan 1 Hbd Süücülü B Ps Mkanzmasının Dnamk Modllms v Bnzm M. Ekan Küük * L. Canan Dülg Gazanp Ünvss Gazanp Ünvss Gazanp Gazanp Öz Çalışmada hbd süücülü

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30 4 eryüzünde Hareke es in Çözümleri. nokasından serbes bırakılan cisim, 4 lik yolu e 3 olmak üzere iki eşi zamanda alır. Cismin 4 yolu sonundaki ızının büyüklüğü ise yolu sonundaki ızının büyüklüğü olur..

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı