P5 Vidalý Bilyeler ISO 3408 e göre (DIN 69051) Vidalý Bilyeler Ön yüklemeli veya Boþluksuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P5 Vidalý Bilyeler ISO 3408 e göre (DIN 69051) Vidalý Bilyeler Ön yüklemeli veya Boþluksuz"

Transkript

1 P5 Vidalý Bilyeler ISO 3 e göre (DIN 6051) Vidalý Bilyeler Ön yüklemeli veya Boþluksuz THK CO., LTD TOKYO, JAPAN Katalog No TR

2 P5 Vidalý Bilyeler Vidalı mil Deflektör Labirent conta Bilye Vidalı bilye somunu Yağ deliği Þek. 1 Deflektörlü tek somunlu vidanýn yapýsý P5 Vidalý Bilyeler Yüksek eksensel rijitliðin gerekli olduðu uygulamalarda taban vidalý bilyeler en uygun çözümlerdir. P5 Vidalý Bilyeler, zemin vidalý bilyelere göre maliyet-etkin bir alternatiftir. Bu ürünler, ISO 3 (DIN 6051) standardýnýn doðruluk sýnýflarýna uygundur. Standart Doðruluk sýnýfý ISO/DIN P5 Ön yük Aralýk Ofset Tip EPB Bilye seçim Tip EBB 0,05 Ca Boþluksuz Destek Üniteleri ve Ýþlenmiþ Uçlara Sahip Vidalý Miller Mevcuttur P5 Vidalý Bilyeler destek üniteleri ve uygun mil uçlarý ile birlikte teslim edilirler. 2 thk.com

3 Ürüne Genel Bakýþ P5 Bilyeli Vida EPB/EBB (Form B) Destek Üniteleri BK/BF & FK/FF Tek somun EBB: boþluksuz EPB: ön yüklü Sayfa - Sayfa - Vidalý Mil Seçimi Mevcut Çap/Vida Baþlýk Kombinasyonlarý Aþaðýdaki tablolarda, vidalý millerin ve baþlýklarýnýn standart kombinasyonlarý gösterilmektedir. Tabloda belirtilenden farklý bir çap ve baþlýk kombinasyonu gerekiyorsa, lütfen bizimle temasa geçin. Tablo 1 EB/EP-Serisi Birim: mm Vidalý mil Vida Baþlýðý çapý 5 50 thk.com 3

4 Vidalý Mil Uzunluklarýna Ýliþkin Sýnýrlamalar Vidalý mil çapýna göre azami vidalý mil uzunluklarý tablo 2 de verilmiþtir. Ýstenilen mil uzunluðu aþaðýdaki tabloda belirtilen aralýðý aþýyorsa, THK ile irtibat kurun. Tablo 2 Vidalý mil çapýna göre vidalý mil uzunluðu sýnýrlamalarý Vidalý mil çapý 50 Birim: mm Maks. vidalý mil uzunluðu GT G Vidalý Bilyenin müsaade edilen dönüþ hýzýnýn kritik hýz ve DN deðerine göre belirlenmesi gerekir. DN deðerine göre belirlenmiþ olan, müsaade edilen dönüþ hýzý aþaðýdaki eþitlik kullanýlarak hesaplanabilir. Normal baþlýklý P5 Vidalý Bilye N= d p DN Deðeri N : DN deðerine göre belirlenmiþ olan müsaade edilen dönüþ hýzý (min -1 ) d p : bilyenin merkezden merkeze çapý (boyut tablosu P. ve da verilmektedir) (mm) N den büyük çalýþma dönüþ hýzlarý için, yüksek hýzlý vidalý bilyeler mevcuttur. Bu modelleri talep ediyorsanýz, bizimle temas kurunuz. Ön Yükleme ve Rijitlik Ön yük Ön yükleme, vidalý bilyenin eksenel boþluðunu ortadan kaldýrýr ve rijitliði arttýrýr. Ayrýca, ön yükleme konumlama hassasiyeti saðlar. Ön yükleme metotlarý (A) Aralýk kaydýrma metoduyla ön yükleme: Ýstenen ön yüklemeyi oluþturmak için somunun orta kýsmýnda aralýk kaydýrýlýr. (B)Bilye seçimine göre boþluksuz: Boþluðu ortadan kaldýrmak amacýyla somun belli bir çapa sahip bilyeler ile doldurulur. Ön yükleme Ön yükleme Aralık Ofset Aralık (Tek somun) Aralık Somun Aralık Aralık Aralık Somun Somun Aralık Aralık Aralık Vidalı mil EPB Aralık Aralık Aralık Vidalı mil EBB 4 thk.com

5 Hareket Deðiþimi ve Hareket Sapmasý P5 Vidalý Bilyelerin doðruluk sýnýflarý ISO 3 de (DIN 6051) tanýmlanmaktadýr. Doðruluk Sýnýflarý Normal hareket u hareket sapmasý V 2šp V up c e p Þekil 2 Nominal harekete göre müsaade edilen hareket sapmasý ve hareket deðiþimi DIN/ISO Standardýna göre tanýmlamalar: e p : Belirtilmiþ hareket toleransý. Müsaade edilen gerçek ortalama hareketin maksimum ve minimum deðerleri arasýndaki fark. V up : Nominal harekete u göre müsaade edilen hareket deðiþimi. V 2šp : Tek bir tam dönüþe göre müsaade edilen hareket deðiþimi. V 0p : 0 mm harekette müsaade edilen hareket sapmasý. c: Hareket telafisi. Kullanýþlý hareket dahilinde belirtilen hareket ile nominal hareket arasýndaki fark (Standart: c = 0). Tablo 3 Vidalý bilyeleri konumlandýrmak için belirtilen hareket ± e p toleransý ve nominal harekete u göre müsaade edilen hareket deðiþimi V up. Birim: μm ISO/DIN Standart P5 1) Normal hareket u [mm] alt deðer üst deðer (dahil) ep Vup Tablo 4 Vidalý bilyeleri konumlandýrmak için tek bir tam dönüþte rotation V 2šp müsaade edilen hareket deðiþimi ve 0 mm den uzun bir yolda V 0p müsaade edilen hareket deðiþimi. Birim: μm ISO/DIN Standart V 0p V 2šp P5 1) 23 1) P5 = ISO 3 e (DIN 6051) göre doðruluk sýnýfý 5 olan vidalý bilyelerin konumlandýrýlmasý thk.com 5

6 Baðlantý Kýsmýnýn Hassasiyeti DIN/ISO Standardýna göre P5 Vidalý Bilyelerin baðlantý yüzeyinin hassasiyeti. Tablo 7 BB' Not 1) BB' Tablo AA' Tablo 7 BB' Tablo 5 BB' Tablo AA' Tablo 5 BB' Tablo 6 BB' Vidali mil tahrik ucu Vidalı-mil şekli d 0 D 2 D 1 2 d 0 2 d 0 2 d 0 2 d 0 B A A' B' Vidalı-mil şekli G 1) Radyal yönde vidalý mil ekseninin genel olarak boþalmasý için, ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3 e bakýn. Tablo 5 BB referansýna göre tahrik milinin radyal boþalýmý Birim: μm Nominal çap Radyal boþalým d 0 (mm) (mm) P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo 6 Rulman çapýna göre tahrik milinin radyal boþalýmý. Vidalý bilye BB noktalarýndan desteklenmektedir. Birim: μm Nominal çap Eþeksenli sapma d 0 (mm) (mm) P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo 7 BB referansýna göre yatak desteðinin eksenel boþalýmý Nominal çap Eksenel boþalým d 0 (mm) P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Birim: μm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. 6 thk.com

7 Tablo AA referansýna göre flanþ baðlantý yüzeyinin dikliði Flanþ çapý Diklik D 2 [mm] P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Birim: μm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo AA referansýna göre somunun dýþ çapýndaki radyal boþalým Dýþ çap D 1 [mm] Boþalým Alt deðer Üst deðer (dahil) P Birim: μm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo Uzunluk 5 baþýna BB referansýna göre düzgünlüðü öðrenmek için vidalý bilye mili dýþ çapýndaki radyal boþalým ölçümü Birim: μm Nominal çap Referans uzunluk Boþalým d 0 [mm] 5 [mm] P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo Vidalý bilye mili çapýnýn maksimum radyal boþalým için geçerlidir. Birim: μm 1 Boþalým d 0 (maks.) Alt deðer Üst deðer (dahil) P = Etkin vidalý mil uzunluðu mm d 0 = Vidalý mil dýþ çapý mm 5 = Referans uzunluk mm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. thk.com 7

8 P5 Vidalý Bilye EBB B formunda flanþlý ve ISO 3 e (DIN 6051) göre tek somunlu Bilye seçimine göre boþluksuz Temel Vidalý Bilyenin merk. Diþ Yüklü dizi yük deðeri mil merkeze dibi ve devrelerin Rijitlik 1) Model No. çapý Baþlýk çapý çapý sayýsý C a C 0a K d dp d 3 [kn] [kn] [N/μm] EBB05-4RR 5,75,1 4 1,5,4 2 EBB05-3RR 5,75,1 3 1,5,3 0 EBB05-3RR 5,75 22,1 3 1,7 22,6 0 EBB-3RR 26 21,6 3 1,7 27,0 0 EBB-4RR 26 21,6 4 1,7 37,6 3 EBB35-3RR 5,75 2,2 3 1,1,2 0 EBB35-4RR 5,75 2, ,2,3 0 EBB35-6RR 5,75 2,2 6 1,1 60,4 600 EBB-3RR 33,75 26,4 3 1,7 52,2 0 EBB-4RR 33,75 26, ,0 6,7 30 EBB-3RR 41,75 34, , 6,3 30 EBB-4RR 41,75 34, ,1 2,4 500 EBB50-4RR 50 51,75 44, ,4 1,5 6 1) Tablodaki rijitlik deðerleri, temel dinamik yük deðerinin (C a ) % u kadar bir mihver boyu yük saðlandýðýnda oluþan yük ve elastik yer deðiþiminden elde edilen yay sabitlerini temsil etmektedir. Bu deðerler, vidalý bilye somununun montajýyla ilgili parçalarýn rijitliðini içermez. Bundan ötürü, normal olarak tablodaki deðerin kabaca %0 ini gerçek deðer olarak kabul etmek uygun olur. Mihver boyu yük (Fa) 0,3 C a deðilse, rijitlik deðeri (K N ) aþaðýdaki eþitlikten elde edilir. F K N = K a 1 3 0,3 C a K : Boyut tablosundaki rijitlik deðeri. F a : Mihver boyu yük thk.com

9 PCD 45 L PCD (B 1 ) H W B T d d 3 dp D 1 T 22 ' F A Yağ deliği Delik delme şablonu 1 A Yağ deliği F D D(g6) Delik delme şablonu 2 Birim: mm Somun boyutlarý Vidalý mil atalet Dýþ Flanþ Toplam Delik Yað momenti çap çapý uzunluk delme deliði (mm baþýna) D D 1 L H B 1 B 2 W T PCD F þablonu A [kg cm 2 /mm] ,5 1 M6 1 5, ,6 1 M6 1 1, ,6 1 M6 1 3, ,6 1 M6 1 3, ,6 1 M6 1 3, M6 1, M6 1, M6 1, M6 1, M6 1, M 1 1, M 1 1, M 1 4,2-2 Model Numarasý Kodlamasý EBB 05 4RR GT + L Cp5R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) () (1) Somun (2) Vidalý mil dýþ çapý (mm) (3) Baþlýk (mm) (4) Devre sayýsý (diziler dönüþler) (5) Contalar (ARKA: her iki tarafa takýlmýþ labirent contalar) (6) Ön yükleme sembolü GT = 0 ile 0,005 mm arasý eksenel boþluk; G0 = boþluksuz (7) Vidalý mil toplam uzunluðu (mm) () Hassasiyet thk.com

10 P5 Vidalý Bilye EPB B formunda flanþlý ve ISO 3 e (DIN 6051) göre tek somunlu Aralýk ofset ile ön yükleme Temel Vidalý Bilyenin merk. Diþ Yüklü dizi yük deðeri mil merkeze dibi ve devrelerin Rijitlik 1) Model No. çapý Baþlýk çapý çapý sayýsý C a C 0a K d dp d 3 [kn] [kn] [N/μm] EPB05-6RR EPB05-6RR EPB05-6RR EPB-4RR EPB35-6RR EPB35-RR EPB-6RR EPB-6RR EPB-RR EPB50-RR ) Tablodaki rijitlik deðerleri, temel dinamik yük deðerinin C a % u kadar bir ön yük ve ön yüklemeden F a0 üç kat büyük olan mihver boyu bir yük F a saðlandýðýnda oluþan yük ve elastik yer deðiþiminden elde edilen yay sabitlerini temsil etmektedir. Bu deðerler somun montajýnda kullanýlan parçalarýn rijitliðini hesaba katmadýðýndan, genel olarak bu tabloda verilen deðerlerin %0 ini almanýz önerilir. Ön yük F a0, 0,1 C a deðerinden farklý ise, rijitlik K N aþaðýdaki eþitlik kullanýlarak hesaplanabilir: K N = K F a ,1 C a Vidalý bilye ön yüklenmiþ deðilse, rijitlik deðeri için THK ile temasa geçiniz. thk.com

11 PCD 45 L (B 1 ) H W B T d d 3 dp D 1 T 22 ' F A Yağ deliği Delik delme şablonu 1 PCD 45 A Yağ deliği F D D(g6) Delik delme şablonu 2 Birim: mm Somun boyutlarý Vidalý mil atalet Dýþ Flanþ Toplam Delik Yað momenti çapý çapý uzunluk delme deliði (mm baþýna) D D 1 L H B 1 B 2 W T PCD F þablonu A [kg cm 2 /mm] ,5 1 M M M M M M M M M M Model Numarasý Kodlamasý EPB 05 6RR G0 + L Cp5R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) () (1) Somun (2) Vidalý mil dýþ çapý (mm) (3) Baþlýk (mm) (4) Devre sayýsý (diziler dönüþler) (5) Contalar (Arka: her iki tarafa takýlmýþ labirent contalar) (6) Ön yükleme sembolü G0 = ön yükleme (7) Vidalý mil toplam uzunluðu (mm) () Hassasiyet thk.com

12 Vidalý Bilye Destek Üniteleri Tip BK/BF (Tabana Baðlantýlý Tip) Sabit BK Destekli BF Birim: mm Mil çapý d 50 B Gövde boyutlarý H B 1 H , Datum ±0,02 ±0, Sabitleme delikleri b h E P d 2 X Y Z 5,5 5,5 6,6 6,6 14 6,6 6, ,5 6,5,5,5,5 BK BK BK BK BK BK Sabit rulman ünitesi (BK) Mihver boyu L Din. yük deð. C a [kn] 6,66 7,6,7,7 2 44,1 Ýzin verilen Yük [kn] 3, 4 5,5 7,55,3 27,1 Rijitlik [N/μm] C 1 C BF BF BF BF BF BF Destekli rulman ünitesi (BF) d 1 Radyal yön Din. yük deðeri C[kN] 4,55 5,6,6,4 1,5 2,1 Temel yük deðeri C 0 [kn] 1,6 2,4 4,6 5,05,3, L Not: BK üniteleri, J1, J2 veya J3 iþlemesini belirtir. BF üniteleri ise K iþlemesini belirtir. Örnek: EBB35-4RRGT + LCp5R - J2K 1) Destekli BF için uç iþleme Sabit BK için uç iþleme 1) Hassas vidalý bilye için uç iþleme: Tip J2: BK için sabit rulman ünitesi Tip K : BF için destekli rulman ünitesi thk.com

13 BK/BF için Uç Ýþleme J3 Tip J1 J2 Tip K Birim: mm Mil çapý Sabit Tip J Tip J1 Tip J2 Tip J3 Destekli Tip K d BK A B E F 1) M S J N H 50 BK BK BK BK BK BK M 1 M 1 M 1 M 1 M 1,5 M 1, ) Tahrik ucunun uzunluðu F, tahrik kaplinine uyacak þekilde müþteri tarafýndan belirlenebilir. Belirtilmemiþse, tablodaki uzunluk kullanýlacaktýr. G T 1, 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 P R,5,3 14,3 23,5 33 P BF BF BF BF BF BF BF A E B,6 14,3,2 1,0 2,6 3,0 F,,,,35,75 1,5 G 1, 1, 1, 1,35 1,75 1,5 thk.com

14 Vidalý Bilye Destek Üniteleri Tip FK/FF (Flanþ Baðlantýlý Tip) D Sabit FK Destekli FF Birim: mm Mil çapý d / Gövde boyutlarý & Sabitleme delikleri Dg A PCD B X Y Z d 1 L H F E K 1 K ,5 5,5 6,6,5 4 6 FK FK FK , ,5 4,0 1,0-0,5 2,0-3, ,5 FK 62 Sabit rulman ünitesi (FK) 61 3,0 -,0 Mihver boyu Din. Ýzin verilen yük deð. Yük C a [kn] [kn] 6,66 7,6, 2 3, 4,5,3 Rijitlik [N/μm] FF FF FF Destekli rulman ünitesi (FF) d 1 L H F FF Radyal yön Din. Temel yük deð. yük deðeri C[kN] C 0 [kn] 4,55 5,6, 1,5 1,6 2,4 6,65,3 Not: FK üniteleri, H1, H2 veya H3 iþlemesini belirtir. FF üniteleri ise K iþlemesini belirtir. Örnek: EBB35-4RRGT + LCp5R - H2K 1) Destekli FF için uç iþleme Sabit FK için uç iþleme 1) Hassas vidalý bilye için uç iþleme: Tip H2: FK için sabit rulman ünitesi Tip K : FF için destekli rulman ünitesi 14 thk.com

15 FK/FF için Uç Ýþleme H3 Tip H1 H2 Tip K Birim: mm Mil çapý Sabit Tip H Tip H1 Tip H2 Tip H3 Destekli Tip K d FK A B E F 1) M S J N H FK FK FK FK FK M 1 M 1 M 1 M 1 M 1, G ) Tahrik ucunun uzunluðu F, tahrik kaplinine uyacak þekilde müþteri tarafýndan belirlenebilir. Belirtilmemiþse, tablodaki uzunluk kullanýlacaktýr. T 1, 2,5 2,5 3,0 4,0 P 21 R,5,3,3 23,5 P 21 FF FF FF FF FF FF A E B F G 1 21,6 14,3 14,3 1,0 2,6,,,,35,75 1, 1, 1, 1,35 1,75 thk.com

16 P5 Vidalý Bilyeler Kullaným Sýrasýndaki Önlemler Kullaným Vidalý bilye hassas bir parça olduðundan, düþürülmesi veya güçlü darbelere maruz býrakýlmasý hasara veya iþlevsel deðiþikliklere neden olabilir. Ayrýca, vidalý bilye somunu vidalý milden (vidalý bilye kýsmý) ayrýldýðýnda bilyeler dýþarý çýkacaðýndan müdahale sýrasýnda dikkatli olun. Montaj Parçalar, vidalý mil veya somuna üzerine aþýrý kuvvet kullanýlarak takýlýrsa, yuvarlanma yüzeyinde girintiler oluþabilir. Bu yüzden, parça montajý sýrasýnda vidalý mil ve vidalý bilyeye aþýrý bir kuvvetin uygulanmamasýna dikkat edilmesi gerekir. Vidalý mil desteði ve somun kýsmý merkezden kaçýk veya yerinden çýkmýþ ise, ürünün hizmet ömrü ciddi oranda azalacaktýr. Bu durumdan kaçýnmak için takýlan parçalarýn hassasiyetine ve montajýn doðruluðuna dikkat edilmesi gerekir. Soðutucu akýþkan Bu ürün, soðutucu akýþkan veya benzer diðer maddelerin somun kýsmýna girme riskinin bulunduðu bir ortamda kullanýlacaðýnda, soðutucu akýþkanýn tipine göre ürünün iþlev görememesine neden olunabileceðinden THK ile temasa geçiniz. Çalýþma Sýcaklýðý Aralýðý Vidalý bilye özel bir reçine kullandýðýndan, 0 C ve üzeri sýcaklýklarda kullanýmdan kaçýnýn.! Yaðlama Vidalý bilye gres yaðý ile birlikte kullanýldýðýndan (özel durumlar haricinde), þirketinizdeki deneme iþleminin ardýndan teslimattan önce gres yaðý doldurunuz. Sürekli olarak titreþime maruz kalýnan yerlerde veya temiz bir odada, vakum ve aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar altýnda kullanýldýðý özel durumlarda sýradan bir gres yaðý yeterli olmayabilir. Bu tip durumlarda, THK ya danýþýnýz. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin deðiþtirilebilir 0/06 Türkiye de Basýlmýþtýr Satýþ Ofisleri Fabrikalar Türkiye Almanya ABD Çin Avrupa THK Türkiye Þubesi Hüseyin Çelik Sokak Nail Ergin Ýþ Merkezi No: 7 Zemin Kat Daire Kozyataðý- Kadýköy/Ýstanbul Tel. (02) Faks (02) Birleþik Krallýk THK U.K. 1 Harrison Close, Knowlhill Milton Keynes, MK5 PA Tel. (010) 50 Faks. (010) 70 Avusturya THK Austria Edelmüllerstraße 2 61 Pasching Tel. (0 72 2) Faks (0 72 2) Fransa THK France S.A.S. Les Carrés du Parc Rue des Rosiéristes - Immeuble A 64 Champagne au Mont d or Tel. (04) Faks (04) Ýtalya THK Italy Via Buonarroti, Monza (MI) Tel. (0 3) Faks (0 3) THK GmbH Avrupa Genel Merkez Hubert-Wollenberg-Str. 7 Ratingen Tel. ( ) 74-0 Faks ( ) 74-2 Ýspanya THK Spain C/Andorra 1 A 0 San Boi de Llobregat Tel. (3) Faks (3) Ýsveç THK Sweden Veddestavägen B 562 Järfälla Tel. () Faks () Ýsviçre Distribütör: Bachofen-AG Ackerstraße 42 6 Uster Tel. (01) 44 Faks (01) THK America, Inc. THK Chicago 0 East Commerce Drive Schaumburg, IL. 603 Tel. ( 47) 3 - Faks ( 47) 3-71 Kanada THK Canada 0 Matheson Blvd. E., U. 1 Mississauga, Ontario Kanada L4Z 1Y6 Tel. ( 05) Faks ( 05) 7-2 Brezilya THK Brasil Ltda. Indústria e Comércio Ltda. Av. Corifeu de Azevedo Marques, 77 Butantã São Paulo - SP Tel. (55-) Faks (55-) THK Beijing Kunlun Hotel Room No. 4 2 Xin Yuan Lu Chaoyang District Beijing Tel. () Faks () Hong Kong THK Shouzan Co., Ltd. 4/Fl., Hanyee Bldg., Flat C 1-21 Hankow Road Tsimshatsui, Kowloon Tel. ( 52) Faks ( 52) Tayvan THK Taiwan Suite A, 7Fl., No. 2, Sec 4 Chengde Rd. Shrlin Chiu, Taipei Tayvan 1, R.O.C. Tel. (02) Faks (02) Malezya THK Malaysia B-- Block B (Level ) Menara Uncang Emas 5 Jalan Loke Yew 550 Kuala Lumpur Tel. (03) Faks (03) Hindistan THK India 50, th Main r.p.c. Layout Bangalore 5600 Tel. (0 0) 3-24 Faks (0 0) 3-24 THK Manufacturing of Europe, S.A.S. Parc d Activités la Passerelle F-610 Ensisheim Tel. (03) Faks (03) PGM Ireland Ltd. Tallaght Business Park, Whitetown, Industrial Estate Tallaght, Dublin 24 Tel. (01) Faks (01) ABD THK Manufacturing of America, Inc. 471 North High Street Hebron, OH. 4 Tel. (7 ) 2-14 Faks (7 ) Çin DALIAN THK CO., LTD. No.2 Huo Ju Road Qi xian Ling Gan Jing Zi District Dalian City, Liao Ning Sheng 23 Tel. (04 ) Faks (04 ) THK MANUFACTURING OF CHINA (WUXI) CO., LTD. No. 76, WND WUXI, Jiangsu 212 Tel. (05 ) Faks (05 ) Kore Samick LMS CO., LTD. 0-76, Kalsan-Don. Talseo-ku, Taegu Tel. (0 53) Faks (0 53) Japonya Genel Merkez: 3--6 Nishi-Gotanda Shinagawa-Ku, Tokyo 141 Tel. (03) Faks (03) Fabrika yerleri: Kofu, Yamaguchi, Miyagi Yamagata, Mie, Gifu, Niigata, Shizuoka

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı)

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ünlü HSR modelinin ekonomik tasarruf eden serisi yeni eklenmifltir. Tafl ma sistemleri gibi genel do rusal hareket sistemleri için en uygun çözüm! HSR (Ct

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5.

DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5. ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa Rijit Ø 5.1 mm Tiversa rijit abutman aralýðý ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 20-24'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 2 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R 4 Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi ONU 250 6 Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici PA Serisi 8 Kablo TV Geniþ

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) IMI TA / Kontrol vanaları / Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası,

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin Vic Nanda Problemleri baþlamadan Motorola MOTOROLA, ÝÞ AÇISINDAN KRÝTÝK UYGULAMALARI DEVREYE SOKMADAN ÖNCE; RÝSKLERÝ NASIL MÝNÝMÝZE ETTÝ önlemek Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin büyük çoðunluðu,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı