P5 Vidalý Bilyeler ISO 3408 e göre (DIN 69051) Vidalý Bilyeler Ön yüklemeli veya Boþluksuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P5 Vidalý Bilyeler ISO 3408 e göre (DIN 69051) Vidalý Bilyeler Ön yüklemeli veya Boþluksuz"

Transkript

1 P5 Vidalý Bilyeler ISO 3 e göre (DIN 6051) Vidalý Bilyeler Ön yüklemeli veya Boþluksuz THK CO., LTD TOKYO, JAPAN Katalog No TR

2 P5 Vidalý Bilyeler Vidalı mil Deflektör Labirent conta Bilye Vidalı bilye somunu Yağ deliği Þek. 1 Deflektörlü tek somunlu vidanýn yapýsý P5 Vidalý Bilyeler Yüksek eksensel rijitliðin gerekli olduðu uygulamalarda taban vidalý bilyeler en uygun çözümlerdir. P5 Vidalý Bilyeler, zemin vidalý bilyelere göre maliyet-etkin bir alternatiftir. Bu ürünler, ISO 3 (DIN 6051) standardýnýn doðruluk sýnýflarýna uygundur. Standart Doðruluk sýnýfý ISO/DIN P5 Ön yük Aralýk Ofset Tip EPB Bilye seçim Tip EBB 0,05 Ca Boþluksuz Destek Üniteleri ve Ýþlenmiþ Uçlara Sahip Vidalý Miller Mevcuttur P5 Vidalý Bilyeler destek üniteleri ve uygun mil uçlarý ile birlikte teslim edilirler. 2 thk.com

3 Ürüne Genel Bakýþ P5 Bilyeli Vida EPB/EBB (Form B) Destek Üniteleri BK/BF & FK/FF Tek somun EBB: boþluksuz EPB: ön yüklü Sayfa - Sayfa - Vidalý Mil Seçimi Mevcut Çap/Vida Baþlýk Kombinasyonlarý Aþaðýdaki tablolarda, vidalý millerin ve baþlýklarýnýn standart kombinasyonlarý gösterilmektedir. Tabloda belirtilenden farklý bir çap ve baþlýk kombinasyonu gerekiyorsa, lütfen bizimle temasa geçin. Tablo 1 EB/EP-Serisi Birim: mm Vidalý mil Vida Baþlýðý çapý 5 50 thk.com 3

4 Vidalý Mil Uzunluklarýna Ýliþkin Sýnýrlamalar Vidalý mil çapýna göre azami vidalý mil uzunluklarý tablo 2 de verilmiþtir. Ýstenilen mil uzunluðu aþaðýdaki tabloda belirtilen aralýðý aþýyorsa, THK ile irtibat kurun. Tablo 2 Vidalý mil çapýna göre vidalý mil uzunluðu sýnýrlamalarý Vidalý mil çapý 50 Birim: mm Maks. vidalý mil uzunluðu GT G Vidalý Bilyenin müsaade edilen dönüþ hýzýnýn kritik hýz ve DN deðerine göre belirlenmesi gerekir. DN deðerine göre belirlenmiþ olan, müsaade edilen dönüþ hýzý aþaðýdaki eþitlik kullanýlarak hesaplanabilir. Normal baþlýklý P5 Vidalý Bilye N= d p DN Deðeri N : DN deðerine göre belirlenmiþ olan müsaade edilen dönüþ hýzý (min -1 ) d p : bilyenin merkezden merkeze çapý (boyut tablosu P. ve da verilmektedir) (mm) N den büyük çalýþma dönüþ hýzlarý için, yüksek hýzlý vidalý bilyeler mevcuttur. Bu modelleri talep ediyorsanýz, bizimle temas kurunuz. Ön Yükleme ve Rijitlik Ön yük Ön yükleme, vidalý bilyenin eksenel boþluðunu ortadan kaldýrýr ve rijitliði arttýrýr. Ayrýca, ön yükleme konumlama hassasiyeti saðlar. Ön yükleme metotlarý (A) Aralýk kaydýrma metoduyla ön yükleme: Ýstenen ön yüklemeyi oluþturmak için somunun orta kýsmýnda aralýk kaydýrýlýr. (B)Bilye seçimine göre boþluksuz: Boþluðu ortadan kaldýrmak amacýyla somun belli bir çapa sahip bilyeler ile doldurulur. Ön yükleme Ön yükleme Aralık Ofset Aralık (Tek somun) Aralık Somun Aralık Aralık Aralık Somun Somun Aralık Aralık Aralık Vidalı mil EPB Aralık Aralık Aralık Vidalı mil EBB 4 thk.com

5 Hareket Deðiþimi ve Hareket Sapmasý P5 Vidalý Bilyelerin doðruluk sýnýflarý ISO 3 de (DIN 6051) tanýmlanmaktadýr. Doðruluk Sýnýflarý Normal hareket u hareket sapmasý V 2šp V up c e p Þekil 2 Nominal harekete göre müsaade edilen hareket sapmasý ve hareket deðiþimi DIN/ISO Standardýna göre tanýmlamalar: e p : Belirtilmiþ hareket toleransý. Müsaade edilen gerçek ortalama hareketin maksimum ve minimum deðerleri arasýndaki fark. V up : Nominal harekete u göre müsaade edilen hareket deðiþimi. V 2šp : Tek bir tam dönüþe göre müsaade edilen hareket deðiþimi. V 0p : 0 mm harekette müsaade edilen hareket sapmasý. c: Hareket telafisi. Kullanýþlý hareket dahilinde belirtilen hareket ile nominal hareket arasýndaki fark (Standart: c = 0). Tablo 3 Vidalý bilyeleri konumlandýrmak için belirtilen hareket ± e p toleransý ve nominal harekete u göre müsaade edilen hareket deðiþimi V up. Birim: μm ISO/DIN Standart P5 1) Normal hareket u [mm] alt deðer üst deðer (dahil) ep Vup Tablo 4 Vidalý bilyeleri konumlandýrmak için tek bir tam dönüþte rotation V 2šp müsaade edilen hareket deðiþimi ve 0 mm den uzun bir yolda V 0p müsaade edilen hareket deðiþimi. Birim: μm ISO/DIN Standart V 0p V 2šp P5 1) 23 1) P5 = ISO 3 e (DIN 6051) göre doðruluk sýnýfý 5 olan vidalý bilyelerin konumlandýrýlmasý thk.com 5

6 Baðlantý Kýsmýnýn Hassasiyeti DIN/ISO Standardýna göre P5 Vidalý Bilyelerin baðlantý yüzeyinin hassasiyeti. Tablo 7 BB' Not 1) BB' Tablo AA' Tablo 7 BB' Tablo 5 BB' Tablo AA' Tablo 5 BB' Tablo 6 BB' Vidali mil tahrik ucu Vidalı-mil şekli d 0 D 2 D 1 2 d 0 2 d 0 2 d 0 2 d 0 B A A' B' Vidalı-mil şekli G 1) Radyal yönde vidalý mil ekseninin genel olarak boþalmasý için, ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3 e bakýn. Tablo 5 BB referansýna göre tahrik milinin radyal boþalýmý Birim: μm Nominal çap Radyal boþalým d 0 (mm) (mm) P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo 6 Rulman çapýna göre tahrik milinin radyal boþalýmý. Vidalý bilye BB noktalarýndan desteklenmektedir. Birim: μm Nominal çap Eþeksenli sapma d 0 (mm) (mm) P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo 7 BB referansýna göre yatak desteðinin eksenel boþalýmý Nominal çap Eksenel boþalým d 0 (mm) P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Birim: μm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. 6 thk.com

7 Tablo AA referansýna göre flanþ baðlantý yüzeyinin dikliði Flanþ çapý Diklik D 2 [mm] P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Birim: μm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo AA referansýna göre somunun dýþ çapýndaki radyal boþalým Dýþ çap D 1 [mm] Boþalým Alt deðer Üst deðer (dahil) P Birim: μm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo Uzunluk 5 baþýna BB referansýna göre düzgünlüðü öðrenmek için vidalý bilye mili dýþ çapýndaki radyal boþalým ölçümü Birim: μm Nominal çap Referans uzunluk Boþalým d 0 [mm] 5 [mm] P5 Alt deðer Üst deðer (dahil) Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. Tablo Vidalý bilye mili çapýnýn maksimum radyal boþalým için geçerlidir. Birim: μm 1 Boþalým d 0 (maks.) Alt deðer Üst deðer (dahil) P = Etkin vidalý mil uzunluðu mm d 0 = Vidalý mil dýþ çapý mm 5 = Referans uzunluk mm Notlar: Daha ayrýntýlý bilgiler ve test talimatlarý için, bkz. ISO 3 (DIN 6051), kýsým 3. thk.com 7

8 P5 Vidalý Bilye EBB B formunda flanþlý ve ISO 3 e (DIN 6051) göre tek somunlu Bilye seçimine göre boþluksuz Temel Vidalý Bilyenin merk. Diþ Yüklü dizi yük deðeri mil merkeze dibi ve devrelerin Rijitlik 1) Model No. çapý Baþlýk çapý çapý sayýsý C a C 0a K d dp d 3 [kn] [kn] [N/μm] EBB05-4RR 5,75,1 4 1,5,4 2 EBB05-3RR 5,75,1 3 1,5,3 0 EBB05-3RR 5,75 22,1 3 1,7 22,6 0 EBB-3RR 26 21,6 3 1,7 27,0 0 EBB-4RR 26 21,6 4 1,7 37,6 3 EBB35-3RR 5,75 2,2 3 1,1,2 0 EBB35-4RR 5,75 2, ,2,3 0 EBB35-6RR 5,75 2,2 6 1,1 60,4 600 EBB-3RR 33,75 26,4 3 1,7 52,2 0 EBB-4RR 33,75 26, ,0 6,7 30 EBB-3RR 41,75 34, , 6,3 30 EBB-4RR 41,75 34, ,1 2,4 500 EBB50-4RR 50 51,75 44, ,4 1,5 6 1) Tablodaki rijitlik deðerleri, temel dinamik yük deðerinin (C a ) % u kadar bir mihver boyu yük saðlandýðýnda oluþan yük ve elastik yer deðiþiminden elde edilen yay sabitlerini temsil etmektedir. Bu deðerler, vidalý bilye somununun montajýyla ilgili parçalarýn rijitliðini içermez. Bundan ötürü, normal olarak tablodaki deðerin kabaca %0 ini gerçek deðer olarak kabul etmek uygun olur. Mihver boyu yük (Fa) 0,3 C a deðilse, rijitlik deðeri (K N ) aþaðýdaki eþitlikten elde edilir. F K N = K a 1 3 0,3 C a K : Boyut tablosundaki rijitlik deðeri. F a : Mihver boyu yük thk.com

9 PCD 45 L PCD (B 1 ) H W B T d d 3 dp D 1 T 22 ' F A Yağ deliği Delik delme şablonu 1 A Yağ deliği F D D(g6) Delik delme şablonu 2 Birim: mm Somun boyutlarý Vidalý mil atalet Dýþ Flanþ Toplam Delik Yað momenti çap çapý uzunluk delme deliði (mm baþýna) D D 1 L H B 1 B 2 W T PCD F þablonu A [kg cm 2 /mm] ,5 1 M6 1 5, ,6 1 M6 1 1, ,6 1 M6 1 3, ,6 1 M6 1 3, ,6 1 M6 1 3, M6 1, M6 1, M6 1, M6 1, M6 1, M 1 1, M 1 1, M 1 4,2-2 Model Numarasý Kodlamasý EBB 05 4RR GT + L Cp5R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) () (1) Somun (2) Vidalý mil dýþ çapý (mm) (3) Baþlýk (mm) (4) Devre sayýsý (diziler dönüþler) (5) Contalar (ARKA: her iki tarafa takýlmýþ labirent contalar) (6) Ön yükleme sembolü GT = 0 ile 0,005 mm arasý eksenel boþluk; G0 = boþluksuz (7) Vidalý mil toplam uzunluðu (mm) () Hassasiyet thk.com

10 P5 Vidalý Bilye EPB B formunda flanþlý ve ISO 3 e (DIN 6051) göre tek somunlu Aralýk ofset ile ön yükleme Temel Vidalý Bilyenin merk. Diþ Yüklü dizi yük deðeri mil merkeze dibi ve devrelerin Rijitlik 1) Model No. çapý Baþlýk çapý çapý sayýsý C a C 0a K d dp d 3 [kn] [kn] [N/μm] EPB05-6RR EPB05-6RR EPB05-6RR EPB-4RR EPB35-6RR EPB35-RR EPB-6RR EPB-6RR EPB-RR EPB50-RR ) Tablodaki rijitlik deðerleri, temel dinamik yük deðerinin C a % u kadar bir ön yük ve ön yüklemeden F a0 üç kat büyük olan mihver boyu bir yük F a saðlandýðýnda oluþan yük ve elastik yer deðiþiminden elde edilen yay sabitlerini temsil etmektedir. Bu deðerler somun montajýnda kullanýlan parçalarýn rijitliðini hesaba katmadýðýndan, genel olarak bu tabloda verilen deðerlerin %0 ini almanýz önerilir. Ön yük F a0, 0,1 C a deðerinden farklý ise, rijitlik K N aþaðýdaki eþitlik kullanýlarak hesaplanabilir: K N = K F a ,1 C a Vidalý bilye ön yüklenmiþ deðilse, rijitlik deðeri için THK ile temasa geçiniz. thk.com

11 PCD 45 L (B 1 ) H W B T d d 3 dp D 1 T 22 ' F A Yağ deliği Delik delme şablonu 1 PCD 45 A Yağ deliği F D D(g6) Delik delme şablonu 2 Birim: mm Somun boyutlarý Vidalý mil atalet Dýþ Flanþ Toplam Delik Yað momenti çapý çapý uzunluk delme deliði (mm baþýna) D D 1 L H B 1 B 2 W T PCD F þablonu A [kg cm 2 /mm] ,5 1 M M M M M M M M M M Model Numarasý Kodlamasý EPB 05 6RR G0 + L Cp5R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) () (1) Somun (2) Vidalý mil dýþ çapý (mm) (3) Baþlýk (mm) (4) Devre sayýsý (diziler dönüþler) (5) Contalar (Arka: her iki tarafa takýlmýþ labirent contalar) (6) Ön yükleme sembolü G0 = ön yükleme (7) Vidalý mil toplam uzunluðu (mm) () Hassasiyet thk.com

12 Vidalý Bilye Destek Üniteleri Tip BK/BF (Tabana Baðlantýlý Tip) Sabit BK Destekli BF Birim: mm Mil çapý d 50 B Gövde boyutlarý H B 1 H , Datum ±0,02 ±0, Sabitleme delikleri b h E P d 2 X Y Z 5,5 5,5 6,6 6,6 14 6,6 6, ,5 6,5,5,5,5 BK BK BK BK BK BK Sabit rulman ünitesi (BK) Mihver boyu L Din. yük deð. C a [kn] 6,66 7,6,7,7 2 44,1 Ýzin verilen Yük [kn] 3, 4 5,5 7,55,3 27,1 Rijitlik [N/μm] C 1 C BF BF BF BF BF BF Destekli rulman ünitesi (BF) d 1 Radyal yön Din. yük deðeri C[kN] 4,55 5,6,6,4 1,5 2,1 Temel yük deðeri C 0 [kn] 1,6 2,4 4,6 5,05,3, L Not: BK üniteleri, J1, J2 veya J3 iþlemesini belirtir. BF üniteleri ise K iþlemesini belirtir. Örnek: EBB35-4RRGT + LCp5R - J2K 1) Destekli BF için uç iþleme Sabit BK için uç iþleme 1) Hassas vidalý bilye için uç iþleme: Tip J2: BK için sabit rulman ünitesi Tip K : BF için destekli rulman ünitesi thk.com

13 BK/BF için Uç Ýþleme J3 Tip J1 J2 Tip K Birim: mm Mil çapý Sabit Tip J Tip J1 Tip J2 Tip J3 Destekli Tip K d BK A B E F 1) M S J N H 50 BK BK BK BK BK BK M 1 M 1 M 1 M 1 M 1,5 M 1, ) Tahrik ucunun uzunluðu F, tahrik kaplinine uyacak þekilde müþteri tarafýndan belirlenebilir. Belirtilmemiþse, tablodaki uzunluk kullanýlacaktýr. G T 1, 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 P R,5,3 14,3 23,5 33 P BF BF BF BF BF BF BF A E B,6 14,3,2 1,0 2,6 3,0 F,,,,35,75 1,5 G 1, 1, 1, 1,35 1,75 1,5 thk.com

14 Vidalý Bilye Destek Üniteleri Tip FK/FF (Flanþ Baðlantýlý Tip) D Sabit FK Destekli FF Birim: mm Mil çapý d / Gövde boyutlarý & Sabitleme delikleri Dg A PCD B X Y Z d 1 L H F E K 1 K ,5 5,5 6,6,5 4 6 FK FK FK , ,5 4,0 1,0-0,5 2,0-3, ,5 FK 62 Sabit rulman ünitesi (FK) 61 3,0 -,0 Mihver boyu Din. Ýzin verilen yük deð. Yük C a [kn] [kn] 6,66 7,6, 2 3, 4,5,3 Rijitlik [N/μm] FF FF FF Destekli rulman ünitesi (FF) d 1 L H F FF Radyal yön Din. Temel yük deð. yük deðeri C[kN] C 0 [kn] 4,55 5,6, 1,5 1,6 2,4 6,65,3 Not: FK üniteleri, H1, H2 veya H3 iþlemesini belirtir. FF üniteleri ise K iþlemesini belirtir. Örnek: EBB35-4RRGT + LCp5R - H2K 1) Destekli FF için uç iþleme Sabit FK için uç iþleme 1) Hassas vidalý bilye için uç iþleme: Tip H2: FK için sabit rulman ünitesi Tip K : FF için destekli rulman ünitesi 14 thk.com

15 FK/FF için Uç Ýþleme H3 Tip H1 H2 Tip K Birim: mm Mil çapý Sabit Tip H Tip H1 Tip H2 Tip H3 Destekli Tip K d FK A B E F 1) M S J N H FK FK FK FK FK M 1 M 1 M 1 M 1 M 1, G ) Tahrik ucunun uzunluðu F, tahrik kaplinine uyacak þekilde müþteri tarafýndan belirlenebilir. Belirtilmemiþse, tablodaki uzunluk kullanýlacaktýr. T 1, 2,5 2,5 3,0 4,0 P 21 R,5,3,3 23,5 P 21 FF FF FF FF FF FF A E B F G 1 21,6 14,3 14,3 1,0 2,6,,,,35,75 1, 1, 1, 1,35 1,75 thk.com

16 P5 Vidalý Bilyeler Kullaným Sýrasýndaki Önlemler Kullaným Vidalý bilye hassas bir parça olduðundan, düþürülmesi veya güçlü darbelere maruz býrakýlmasý hasara veya iþlevsel deðiþikliklere neden olabilir. Ayrýca, vidalý bilye somunu vidalý milden (vidalý bilye kýsmý) ayrýldýðýnda bilyeler dýþarý çýkacaðýndan müdahale sýrasýnda dikkatli olun. Montaj Parçalar, vidalý mil veya somuna üzerine aþýrý kuvvet kullanýlarak takýlýrsa, yuvarlanma yüzeyinde girintiler oluþabilir. Bu yüzden, parça montajý sýrasýnda vidalý mil ve vidalý bilyeye aþýrý bir kuvvetin uygulanmamasýna dikkat edilmesi gerekir. Vidalý mil desteði ve somun kýsmý merkezden kaçýk veya yerinden çýkmýþ ise, ürünün hizmet ömrü ciddi oranda azalacaktýr. Bu durumdan kaçýnmak için takýlan parçalarýn hassasiyetine ve montajýn doðruluðuna dikkat edilmesi gerekir. Soðutucu akýþkan Bu ürün, soðutucu akýþkan veya benzer diðer maddelerin somun kýsmýna girme riskinin bulunduðu bir ortamda kullanýlacaðýnda, soðutucu akýþkanýn tipine göre ürünün iþlev görememesine neden olunabileceðinden THK ile temasa geçiniz. Çalýþma Sýcaklýðý Aralýðý Vidalý bilye özel bir reçine kullandýðýndan, 0 C ve üzeri sýcaklýklarda kullanýmdan kaçýnýn.! Yaðlama Vidalý bilye gres yaðý ile birlikte kullanýldýðýndan (özel durumlar haricinde), þirketinizdeki deneme iþleminin ardýndan teslimattan önce gres yaðý doldurunuz. Sürekli olarak titreþime maruz kalýnan yerlerde veya temiz bir odada, vakum ve aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar altýnda kullanýldýðý özel durumlarda sýradan bir gres yaðý yeterli olmayabilir. Bu tip durumlarda, THK ya danýþýnýz. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin deðiþtirilebilir 0/06 Türkiye de Basýlmýþtýr Satýþ Ofisleri Fabrikalar Türkiye Almanya ABD Çin Avrupa THK Türkiye Þubesi Hüseyin Çelik Sokak Nail Ergin Ýþ Merkezi No: 7 Zemin Kat Daire Kozyataðý- Kadýköy/Ýstanbul Tel. (02) Faks (02) Birleþik Krallýk THK U.K. 1 Harrison Close, Knowlhill Milton Keynes, MK5 PA Tel. (010) 50 Faks. (010) 70 Avusturya THK Austria Edelmüllerstraße 2 61 Pasching Tel. (0 72 2) Faks (0 72 2) Fransa THK France S.A.S. Les Carrés du Parc Rue des Rosiéristes - Immeuble A 64 Champagne au Mont d or Tel. (04) Faks (04) Ýtalya THK Italy Via Buonarroti, Monza (MI) Tel. (0 3) Faks (0 3) THK GmbH Avrupa Genel Merkez Hubert-Wollenberg-Str. 7 Ratingen Tel. ( ) 74-0 Faks ( ) 74-2 Ýspanya THK Spain C/Andorra 1 A 0 San Boi de Llobregat Tel. (3) Faks (3) Ýsveç THK Sweden Veddestavägen B 562 Järfälla Tel. () Faks () Ýsviçre Distribütör: Bachofen-AG Ackerstraße 42 6 Uster Tel. (01) 44 Faks (01) THK America, Inc. THK Chicago 0 East Commerce Drive Schaumburg, IL. 603 Tel. ( 47) 3 - Faks ( 47) 3-71 Kanada THK Canada 0 Matheson Blvd. E., U. 1 Mississauga, Ontario Kanada L4Z 1Y6 Tel. ( 05) Faks ( 05) 7-2 Brezilya THK Brasil Ltda. Indústria e Comércio Ltda. Av. Corifeu de Azevedo Marques, 77 Butantã São Paulo - SP Tel. (55-) Faks (55-) THK Beijing Kunlun Hotel Room No. 4 2 Xin Yuan Lu Chaoyang District Beijing Tel. () Faks () Hong Kong THK Shouzan Co., Ltd. 4/Fl., Hanyee Bldg., Flat C 1-21 Hankow Road Tsimshatsui, Kowloon Tel. ( 52) Faks ( 52) Tayvan THK Taiwan Suite A, 7Fl., No. 2, Sec 4 Chengde Rd. Shrlin Chiu, Taipei Tayvan 1, R.O.C. Tel. (02) Faks (02) Malezya THK Malaysia B-- Block B (Level ) Menara Uncang Emas 5 Jalan Loke Yew 550 Kuala Lumpur Tel. (03) Faks (03) Hindistan THK India 50, th Main r.p.c. Layout Bangalore 5600 Tel. (0 0) 3-24 Faks (0 0) 3-24 THK Manufacturing of Europe, S.A.S. Parc d Activités la Passerelle F-610 Ensisheim Tel. (03) Faks (03) PGM Ireland Ltd. Tallaght Business Park, Whitetown, Industrial Estate Tallaght, Dublin 24 Tel. (01) Faks (01) ABD THK Manufacturing of America, Inc. 471 North High Street Hebron, OH. 4 Tel. (7 ) 2-14 Faks (7 ) Çin DALIAN THK CO., LTD. No.2 Huo Ju Road Qi xian Ling Gan Jing Zi District Dalian City, Liao Ning Sheng 23 Tel. (04 ) Faks (04 ) THK MANUFACTURING OF CHINA (WUXI) CO., LTD. No. 76, WND WUXI, Jiangsu 212 Tel. (05 ) Faks (05 ) Kore Samick LMS CO., LTD. 0-76, Kalsan-Don. Talseo-ku, Taegu Tel. (0 53) Faks (0 53) Japonya Genel Merkez: 3--6 Nishi-Gotanda Shinagawa-Ku, Tokyo 141 Tel. (03) Faks (03) Fabrika yerleri: Kofu, Yamaguchi, Miyagi Yamagata, Mie, Gifu, Niigata, Shizuoka

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Tork açısından hassas vida sıkma ve gevşetme

Tork açısından hassas vida sıkma ve gevşetme Tork açısından hassas vida sıkma ve gevşetme Plarad, 50 yılı aşkın bir süredir hassas torklama ürün ve sistemleri geliştirmekte ve imal etmekteyiz. (150.000 Nm ye kadar). 320 mm ye kadar veya daha büyük

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Bilyalı oluklu mil Serisi

Bilyalı oluklu mil Serisi Bilyalı oluklu mil Serisi Bir tork aktarırken doğrusal hareket yapan mekanizmalar için idealdir Yüksek hızda hareket ve yüksek hızda dönme yeteneğine sahiptir Geniş ürün ailesi KATAOG No.TR İçindekiler

Detaylı

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Katalog Verileri Katalogda motorsuz tablolarında verilen nominal moment değerleri doğrusal yükler (servis faktörü fs=1) için verilir. Motorlu tablolarında verilen

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

BRUDERER ile katma değeriniz artacaktır

BRUDERER ile katma değeriniz artacaktır Gerçekler BRUDERER ile katma değeriniz artacaktır Uzun ömürlü Mükemmel etkileşim Üretilen parçalarda en yüksek hassasiyet Optimum kullanım kolaylığı Mümkün olan en yüksek kalıp ömrü Özel bir temele ihtiyaç

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

YUVARLAMALI YATAKLAR RULMAN TĐPLERĐ

YUVARLAMALI YATAKLAR RULMAN TĐPLERĐ YUVARLAMALI YATAKLAR RULMAN TĐPLERĐ YUVARLAMALI YATAK ÖMRÜ Genelde rulman katalog ömrü L10 yada B 10 simgeleri ile gösterilir. Sabit bir hızda, dış bilezik sabit ve sabit yükte rulman üzerinde algılanabilir

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

1890 dan Bugüne Kubota Geleneği...

1890 dan Bugüne Kubota Geleneği... 1890 dan Bugüne Kubota Geleneği... Japon KUBOTA Corporation, 1890 da kurulmuş ve insanlık için çevreye duyarlı ekipmanlar tasarlamaya ve yaşam standardını iyileştirmeye odaklanan uluslararası bir marka

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

BSTA 200. Üniversal uygulamalar için hassas mekanikte uzmanlık

BSTA 200. Üniversal uygulamalar için hassas mekanikte uzmanlık BSTA 200 Üniversal uygulamalar için hassas mekanikte uzmanlık Tecrübemiz size avantajlar sunar Her BRUDERER BSTA Presi, iddialı müşterilerimızin taleplerine cevap vermek için on yıllar içerisinde inşa

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar RULMANLI YATAKLAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Rulmanlı Yataklar Yataklar minimum sürtünme ile izafi harekete müsaade eden, fakat kuvvet doğrultusundaki

Detaylı

Buhar ve Kondens Teknolojileri. Çevre Dostu ve Uzun Ömürlü. Buhar ve Kondens Vanalarý

Buhar ve Kondens Teknolojileri. Çevre Dostu ve Uzun Ömürlü. Buhar ve Kondens Vanalarý Buhar ve Kondens Teknolojileri Çevre Dostu ve Uzun Ömürlü Buhar ve Kondens Vanalarý META KÖRÜKÜ GOB VANA (PÝK DÖKÜM, SFERO DÖKÜM, ÇEÝK DÖKÜM) K Özellikler Buhar, soðuk ve sýcak su, kýzgýn yað ve diðer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

Yeni Nem Tayin Cihazı MA37 Hızlı Kompakt Hassas

Yeni Nem Tayin Cihazı MA37 Hızlı Kompakt Hassas Yeni Nem Tayin Cihazı MA37 Hızlı Kompakt Hassas Rutin Görevlerinizin Güvenilir Partneri MA37 yeni nesil nem tayin cihazıdır ve MA35 in başarı öyküsünü devam ettiriyor. MA37 hızlı, hassas sonuçlar verir

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) IMI TA / Kontrol vanaları / Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası,

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Çekme birimleri. Çekme birimleri hakkında genel bilgiler PGRT

Çekme birimleri. Çekme birimleri hakkında genel bilgiler PGRT hakkında genel bilgiler hakkında genel bilgiler, bir aracın römork çekebilmesi için donatılmış olması gereken bir veya birden fazla parçanın hepsine birden verilen isimdir. Çekme biriminin amacı, aracın

Detaylı

Vidalı milli eksen DGE-SP

Vidalı milli eksen DGE-SP Vidalı milli eksen DGE-SP Hassas ve rijit yatak Hassasbilyalı rulman yataklı,güçlüyataklı veya yataksız Uyumlu eksen/motor kombinasyonları ve aksesuarlar Konfigürasyon, devreye alma ve ișletim için standartlașmıș

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

Yeni MA160 Nem Tayin Cihazı Sofistike Görevlerinizi Yönetir

Yeni MA160 Nem Tayin Cihazı Sofistike Görevlerinizi Yönetir Yeni MA160 Nem Tayin Cihazı Sofistike Görevlerinizi Yönetir Hızlı, Hassas ve Kolay Nem Tayini Farklı ürün numunelerinizde hızlı ve hassas analiz gerçekleştirmek için maksimum esneklik sağlayan güvenilir

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Vidalı ve geçmeli Edison duylar. Işığa Bağlantınız

Vidalı ve geçmeli Edison duylar. Işığa Bağlantınız Işığa Bağlantınız İçindekiler E14 22.223 [10] 14, 15 22.225 [10] 16 22.230 [10] 16, 17 22.234 [10] 18 22.240 [10] 19 E12 22.228 [10] 20 22.231 [10] 20 E17 22.233 [10] 21 22.243 [10] 21 E12, E14, E17 için

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

Hidrolik Ürünler. - Temiz ve sızdırmaz Hidrolik Sistemleri. Hidrolik

Hidrolik Ürünler. - Temiz ve sızdırmaz Hidrolik Sistemleri. Hidrolik idrolik Ürünler - Temiz ve sızdırmaz idrolik Sistemleri idrolik Düz Yüzlü ızlı Kilit Kavramalar - X6 si X6 si Üstün ISO 6028 Düz Yüzlü ızlı Kilit Kavramalar (ISO 6028) DN (6), DN 6.3 (26), DN 0 (36), DN

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı)

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ünlü HSR modelinin ekonomik tasarruf eden serisi yeni eklenmifltir. Tafl ma sistemleri gibi genel do rusal hareket sistemleri için en uygun çözüm! HSR (Ct

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

K o n t r o l P a n e l i İ ş l e m c i D ö n ü ş s e n s ö r ü O r a n s a l h i d r o l i k v a l f

K o n t r o l P a n e l i İ ş l e m c i D ö n ü ş s e n s ö r ü O r a n s a l h i d r o l i k v a l f G S - 5 6 G R E Y D E R K O N T R O L S İ S T E M İ : HASSASİYET KAZANÇ GETİRİR H A S S A S Y Ü K S E K L İ K V E A Ç I K O N T R O L Ü Kazanca yatırım Rekabetin oldukça fazla olduğu inşa sektöründeki

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

SNS Dik Yataklar. Rulman ömründe % 50 artış

SNS Dik Yataklar. Rulman ömründe % 50 artış SNS Dik Yataklar Rulman ömründe % 50 artış Sistem Uzmanlığı Yenilik: Proaktif bir yuva... İşte ömür bu! Yeni nesil SNS dik yatakların ömrü o kadar iyi seviyededir ki oynak makaralı rulmanlar normalden

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Motorlarýn elektriksel korunmalarý...18 Toleranslar...19 Motor sipariþlerinde istenen bilgiler...19 ÝÞLETME DEÐERLERÝ

ÝÇÝNDEKÝLER. Motorlarýn elektriksel korunmalarý...18 Toleranslar...19 Motor sipariþlerinde istenen bilgiler...19 ÝÞLETME DEÐERLERÝ ÝÇÝNDEKÝER OTOR TÝPERÝNDE ÝGEERÝN TANII... TANDARTAR VE TAVÝYEER... EKANÝK YAPI Gövde ve yatak taþýyýcý kapaklar... ahfaza koruma dereceleri... oðutma... Uç baðlantý kutusu... Kablo giriþi... Yataklar...5

Detaylı

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Elektrod

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Başkanõ 1 Ana Başlõklar 1 Hukuki ve genel altyapõ 2 Likidite ve getiri 3 Projeler 4 Uluslararasõ konum 2 -1- Hukuki ve Genel

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

Ağır yük ruletleri, süper elastik dolgu lastik tekerler

Ağır yük ruletleri, süper elastik dolgu lastik tekerler Ağır yük ruletleri, süper elastik dolgu lastik tekerler 200 İçindekiler VLE L LS Serisi Taşıma kapasitesi Sayfa VLE - 5 mm - 18 kg 202 203 L-VLE mm kg LS-VLE - 5 mm - 18 kg 204 201 Seri: VLE Çelik sac

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Smooth Silent Ecological

Smooth Silent Ecological Teknik Dokümantasyon Smooth Silent Ecological Caged Technology THK CO., LTD. TOKYO, JAPONYA Katalog No. 268-5G Giriş Caged Technology İlk bilyeli rulmanlar, tamamı bilyeden oluşan bir yapıyı sahipti; bir

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri Broşürü. Dikme. Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri. v2014/01tr

Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri Broşürü. Dikme. Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri. v2014/01tr Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri Broşürü Dikme Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri v2014/01tr Etkili ve basit 02 Scafom-rux ayarlı ve teleskopik destek direkleri her türlü yapı projesini destekler.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE)

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE) (KALORİMETRE) UYGULAMA Enerji ve debi ölçümü için çark tarama özelliğine sahip tamamıyla elektronik bir ısı sayacıdır. 5-90 C arası ısıtma ve/veya soğutma hatlarındaki faturalandırma için kullanılacak

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

TWL-0. Termoveller. Ölçüm. İzleme. Analiz

TWL-0. Termoveller. Ölçüm. İzleme. Analiz Termoveller Ölçüm İzleme Analiz TWL-0 Yapısı, delinmiş (konik, düz ya da kademeli) PN 250 ye kadar +800 C ye kadar Modeline bağlı olarak 5000 mm veya uzunluğa kadar termoveller T2 Dünya genelinde KOBOLD

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

energy for today CSUN Güneş Enerjisi Çözümleri global / yüksek teknoloji / güvenli seçim

energy for today CSUN Güneş Enerjisi Çözümleri global / yüksek teknoloji / güvenli seçim energy for today CSUN Güneş Enerjisi Çözümleri global / yüksek teknoloji / güvenli seçim 01 ŞİRKET CSUN, dünyaca bilinen CEEG Grubuna yakından bağlı olan, KME ve DuPont gibi dünya devleri ile stratejik

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-I RULMANLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Yuvarlanmalı Yataklamalar Ve Türleri Bilyalı Rulmanlar Sabit Bilyalı Rulmanlar Eğik

Detaylı

Akış armatürleri. Kısa açıklama Serisi. Veri Sayfası Sayfa 1/6. Bizim aralığımızda ilave armatürler

Akış armatürleri. Kısa açıklama Serisi. Veri Sayfası Sayfa 1/6. Bizim aralığımızda ilave armatürler JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir.

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir. RULMANLI YATAKLAR Yataklar iki eleman arasındaki bir veya birkaç yönde izafi harekete minimum sürtünme ile izin veren fakat kuvvet doğrultusundaki harekete engel olan destekleme elemanlarıdır. Dönme şeklindeki

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER GENEL PROSEDÜRLER... M-2 ÖN DÝNGÝL (4x2)... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI KONTROLÜ... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... M-3 ÖN DÝNGÝL

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

RADIuS Mess- und Spanntechnik GmbH & Co. KG Koordinat Ölçüm Tekniği İçin Sabitleme Ürünleri

RADIuS Mess- und Spanntechnik GmbH & Co. KG Koordinat Ölçüm Tekniği İçin Sabitleme Ürünleri RADIuS Mess- und Spanntechnik GmbH & Co. KG Koordinat Ölçüm Tekniği İçin Sabitleme leri Basım Tarihi 01.2013 İçindekiler Modül Grupları Sayfa 1. Temel Elementler 1.1 1.4 2. Civata 2.1 2.2 3. Pul 3.1 3.2

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı