BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 SUNUŞ Fakültemiz tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. nde halen üç bölüm bulunmaktadır. 1. Orman Mühendisliği 2. Orman Endüstri Mühendisliği 3. Peyzaj Mimarlığı (Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2012 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Saygılarımla. Prof.Dr. Selman KARAYILMAZLAR Dekan 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz PERSONEL DURUMU Bartın Akademik ve İdari Personel Şeması Akademik - İdari Personel Durumu BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI Orman Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU BÜTÇE ÖDENEKLERİ TESİSLER ÖNERİLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 ORMAN FAKÜLTESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Bartın tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış ve 1997 de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi nin halen üç bölümü bulunmaktadır: 1. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, MİSYONUMUZ Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel, ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek. VİZYONUMUZ Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır. 4

5 2. PERSONEL DURUMU 2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI DEKAN Prof.Dr. Selman KAYAYILMAZLAR DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU DEKAN YARDIMCISI Doç.Dr. Abdullah İSTEK BÖLÜMLER Fakülte Sekreteri Mustafa KAYA Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Surhay ALLAHVERDİ 6 Prof.Dr. 3 Doç.Dr. 11 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr. Gör. 9 Araş.Gör. 1 Prof.Dr. 2 Doç.Dr. 6 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 8 Araş.Gör. 3 Prof.Dr. 7 Doç.Dr. 4 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 4 Araş.gör. Personel İşleri İdari ve Mali İşler Dekan Sekreterliği Öğrenci İşleri Evrak Kayıt Bölüm Sekreterlikleri Kat Görevlileri ve Temizlik Görevlileri 5

6 2.2. Akademik Personel Durumu BÖLÜM Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Orman Mühendisliği * Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı * TOPLAM GENEL TOPLAM= 67 Öğretim Elemanı *35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar. Fakültemizde 12 Profesör, 10 Doçent, 30 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 12 Araştırma Görevlisi toplam 67 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesine devam edilmektedir İdari Personel Durumu 1 Fakülte Sekreteri 1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD de 13/ b-4 e göre görevlendirme) 1 Şef 8 Bilgisayar İşletmeni (Bir kişinin kadrosu Personel Dairesi Başkanlığında, 13/ b-4 e göre görevlendirme) 2 Memur 2 Sekreter (Bir kişinin kadrosu B.Ü. Genel Sekreterlik biriminde, 13/ b-4 e göre görevlendirme) 3 Yardımcı Hizmetli TOPLAM=18 kişi 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 8 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 2 Sekreter, 3 Yardımcı hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak üzere genel idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari personelden 3 kişi (1 Şef, 2 Bilgisayar İşletmeni) bölüm sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek lisans ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm ile Fakülte Dekanlığı arasındaki yapılması gereken yazışmalar yürütülmektedir. 6

7 3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI 3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş.Gör.9 Prof.:6 Doç.:3 Öğr.Gör.:1 Yrd.Doç.:11 1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s ) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s 1. Tunçtaner, K. - Daşdemir, İ. - Ertekin, M. - Özel, H. B Technical and Economical Evaluations of Maritime Pine Plantations in Western Black Sea Region of Turkey. Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 62 (1): 31-45, İstanbul Saraçoğlu, N Biyokütlenin Enerji Üretiminde Kullanılması. İktiisat ve Toplum , Ankara. 3. Saraçoğlu, N., Özel, H.B., Ertekin, M., Influences of species mixture of biomass of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests in the Düsseldorf district in Germany. Bartın Dergisi, Yıl:14, Sayı:21, 47-55, Bartın. 4. Atmiş E., Günşen H.B., Yücedağ C. ve Lise W., Status, use and management of urban forestry in Turkey. Scientific Journals for Forestry of South Eastern Europe, 3(2): -, (Scientific Journals for Forestry of South Eastern Europe tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir). 5. Özkazanç. N. K. (2012) Sökü Yaban Hayatı Koruma Alanın da Tespit Edilen Büyük Memeli Hayvanlar. International Journal of Bartin Faculty of Forestry. Volume: 14, Number: 21 Pg: Özel, H.B. and Ertekin, M. Growth Models in Investigating Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Juvenilities Growth Performance in the Western Black Sea in Turkey (Devrek-Akçasu Case Study), Romanian Biotechnological Letters Journal (ISI), Volume:16, No:1, pp, (2012) 7. Ertuğrul, M., Varol, T., Türkiye de İzmir, Muğla ve Antalya OBM de yangın adedi ve yanan alan miktarları arasındaki ilişki. Dergiye gönderildi. 3) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Yıllar 2012 Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje Adı ve Numarası, Toplam Bütçesi 1. İ. Daşdemir. Sakarya ve Kocaeli İllerinde Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı Ve Talep Analizi (Çevre Ve Orman Bakanlığı Proje No: İzt-373 (5309)/ ). (Araştırmacı). Bütçesi: TL. 7

8 8 2. İ. Daşdemir. Bolu Aladağ Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Göknar+Sarıçam Karışık Meşcerelerinde Sarıçamın Grup Siper Durumu İle Gençleştirilmesini Etkileyen Faktörler (Çevre ve Orman Bakanlığı Proje No: / ). (Danışman). Bütçesi: TL. 3. N. Saraçoğlu BAP. Yürütücü:,Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu Görev Alanlar:Yrd.Doç.Dr. Birsen Durkaya, Doç.Dr. Ali Durkaya İbrahim Orhan. Proje Adı: Kızılçam, Karaçam Ve Sarıçamın Ticari Ve Ticari Olmayan Bileşenlerinin Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi. Proje No:Bap Toplam Bütçesi: 2000 Tl. 4. A. Toper Kaygın, Bartın ve Karabük Ormanlarının Scolytidae Faunası ve Bazı Önemli Türlerin Biyolojilerinin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, A. Toper Kaygın, Karabük Merkez İlçenin Gündüz Kelebekleri Faunası, BAP, Yürütücü, E.Atmiş. (Araştırmacı) Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi (110Y270) (Bölüm Dışı) 7. B. Durkaya BAP. Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Birsen Durkaya Görev Alanlar : Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu, Doç.Dr. Ali Durkaya, Arş.Gör. Sinan Kaptan. Proje Adı: Enerji Plantasyonlarının Biyokütle Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi 8. A. Ateşoğlu, Çölleşme ve Erozyon Genel Müdürlüğü-TUBİTAK, Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı İle Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi; Proje Kodu: Y401- G M. Ertuğrul, Yüksek Lisans öğrencisi Samet Uysal ın tezi olan Mersin-Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü nde CBS kullanılarak yangın risk haritalaması çalışma, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Varol ile birlikte BAP projesi biçiminde hazırlanıp, teklif edilmiştir. 10. Z. Kaya (Araştırmacı) Antalya Şehiriçi Bitkilerinin Polinizasyon Olayının Tespiti ve Değerlendirilmesi.Orman Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü.Proje No: / Teknik Bülten No:46.ISBN: (2012) 11. N. K. Özkazanç TÜBİTAK Küre Dağları Milli Parkında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Kastamonu / Eğitmen 12. H. Batuhan Günşen (Bursiyer) Kastamonu- Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi (110Y270) (Ağustos 2011 Şubat 2012) (Bölüm dışı). 13. H B. Özel Kastamonu Araç Yöresi Karaçam Ormanlarında Doğal Gençleştirme Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler (BAP Projesi 2012). 4) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Ateşoğlu A, Tunay M (2012) The Effects of Kırazlıkopru Dam (Bartın) on the Natural Envıronment, International Conference, Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6, 2012, Kahramanmaraş, TURKEY. 2. Atmiş E., Günşen H.B., Yücedağ C. ve Lise W., Problems and Suggested Solutions in Urban Forest Management of Turkey (Oral presentation). Forests for cities, forests for people: Perspectives on urban forest governance, IUFRO Conference, September 2012, Zagreb, Croatia. 3. Şensoy, H. Kara, Ö Measurements of Runoffand Soil Erosion from Plots of Different Slope Shapes, Forest-Water Interactions with Respect to Air Pollution and Climate Change, 3-6 September, Kahramanmaras TURKEY, Book of Abstracts, p. 94, ) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Daşdemir, İ Türkiye Ormancılığında Araştırma-Uygulama İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Araştırma Sonuçlarının Uygulamaya Aktarılması Üzerine Düşünceler. Kuruluşunun 60. yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Çağrılı Bildirisi, Bildiriler Kitabı, s , 7-9 Kasım, Bolu. 2. Daşdemir, İ. - Göksu, E Bartın Orman İşletmesinde Tomruk Üretiminin PERT Tekniği ile

9 Planlanması. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildirisi, 13 s Ekim, İstanbul. 3. Saraçoğlu, N Sayılı Kanunun Yüksek Eğitim ve Öğretime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler. Orman Mühendisleri Odası Kongresi , Kastamonu. 4. Sarıbaş M Türkiyede Araştorma Enstitülerinin Dünü, Bugünü, Yarını. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri Sempozyumu. Bolu 5. Akbulut G., Atmiş E. ve Günşen H.B., Farklı İlgi Gruplarının Milli Park Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı Örneği. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ekim 2012, İstanbul, s: Atmiş E. ve Günşen H.B., Kentleşmenin Türkiye Ormancılığının Dönüşümüne Etkisi ( Dönemi). III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ekim 2012, İstanbul, s: Ateşoğlu A, Tunay M, Lise Y, Öztürk C. (2012) Küre Dağlari Milli Parki Ve Tampon Zonundaki Değişimin Uzaktan Algilama ve CBS İle Belirlenmesi., IV. Uzaktan Algilama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim, Zonguldak.. 6) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri Yıllar Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Daşdemir, İ Orman Mühendisliği İçin Planlama ve Proje Değerlendirme (2. Baskı). Bartın Üniversitesi Yayın No: 6, Yayın No: 4, ISBN , 169 s., 2. Kaya,Z.,Aras A.2012.Bartın İlinin Atmosfer Analizi.Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu.Poster.Bildiri Özetleri Kitabı.Sayfa Mayıs 2012, Ankara. 3. Özkazanç N. K. Ç (2012) Bartın İli Kuş ve Memeli Hayvan Türler. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Mayıs 2012 Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı s ) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Yıllar Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz) 1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi 2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi 3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR 1. Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Sarıçam (Pinus silvestris L.) ın Ticari ve Ticari Olmayan Bileşenlerinin Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans (İbrahim Orhan). Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU Bartın ve Karabük Ormanlarının Scolytidae Faunası ve Bazı Önemli Türlerin Biyolojilerinin Belirlenmesi (Yafes YILDIZ). 2. Karabük Merkez İlçenin Gündüz Kelebekleri Faunası (Gülçin TAKICAK, ). Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN 1. Doktora Tezi-Kurucaşile(Bartın) Kıyı Şeridi ve Yakın Çevresinin Biyotoplarının Haritalanması 2. Doktora Tezi-Farklı Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) Tohumlarından Üretilen Fidanların Üzerinde Morfogenetik Araştırmalar 3. Yüksek Lisans Tezi- Quercus robur L. (Saplı Meşe) ve Laurocerasus officinale Roemer (Karayemiş) Fidanı Yetiştiriciliğinde Asitbarik ve Beroksitin Etkileri Üzerinde Araştırma 4. Yüksek Lisans Tezi- Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Salix Alba L. (Aksöğüt) Taksonu Üzerinde Dış Morfolojik ve İç Morfolojik Araştırmalar 5. Yüksek Lisans Tezi- Türkiye de Doğal Yayılış Yapan Uludağ Gök Narı (Batı Karadeniz Gök Narı) Abies nordmaniana (Stev.) Spech. subsp. bornmuelleriana (Hattf.) Coode and Cuilen üzerinde Morfolojik Araştırmalar. Prof. Dr. Metin SARIBAŞ 1. Orman Köylerinde İç Göçleri Etkileyen Faktörler (Bartın-Kastamonu Örneği) Doktora 2. Küre Dağları Milli Parkının Çevresindeki Sosyo-Kültürel Yapının Pan Parks Çerçevesinde İncelenmesi Yüksek Lisans 3. Tabiat Parklarının Yönetiminin Değerlendirilmesi (Ankara Örneği) - Yüksek Lisans 9

10 Doç. Dr. Erdoğan ATMİŞ 1.Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Dinamik Bir Yapıya Kavuşturulması (Ankara-Güvem İşletme Şefliği Örneği) (Yük. Lisans Tezi) Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU 1. Bartın Yöresi Çayır-Mera Alanlarında Bulunan Gramineae Familyasına Ait Bitkilerde Arbüsküler Mikorizal Fungusların (AMF) Varlığının ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi- (Doktora Tezi) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENSOY 1.Muğla ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarında kullanılan kara araçlarının ve işçilerin değişen arazi şartlarındaki performansı- (Yük. Lisans Tezi) 2. İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarında kullanılan kara araçlarının ve işçilerin değişen arazi şartlarındaki performansı- (Yük. Lisans Tezi) 3. Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangın risk haritalaması- (Yük. Lisans Tezi) Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL 3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Bölüm Başkanı PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Arş.Gör.:8 Prof.:1 Öğr.Gör.:1 Yrd.Doç.:6 Doç.:2 1) SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlarımız Erduran F., Uzun O., Çetinkaya G., Dilek F., Açıksöz S Determination of the cultural landscape values of Lake Suğla in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): Cengiz, C., Cengiz, B., Bekci, B., Environmental quality analysis for sustainable urban public green spaces management in Bartın, Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 10 (3&4):

11 Bekci, B., Cengiz, C., Cengiz, B., Evaluating urban biodiversity in terms of user preferences: Urban residential landscapes in Bartın (Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No. 6, Cengiz, B., Sabaz M., Bekci, B., Cengiz, C., 2012, Design Strategies for Revitalization on The Filyos Coastline, Zonguldak, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 21, No 1, ) SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlarımız Cengiz, B., Streetscape Design Proposals for Urban Ecological Greenway Planning in Bartın, Bartın Dergisi, Cilt: 14, Özel Sayı, , Bartın, (2012). Gökyer, E., Bartın Kenti ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma. Tecimen, H.B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., Net Nitrogen Mineralization and Nitrification Rates in Different Land Uses. Fresenius Environmental Bulletin, ( basılmak üzere kabul edildi- Muhtemel Baskı: Vol:22, No:3, 2013). 3) SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı 4) Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz Doç. Dr. Sebahat Açıksöz Nayim, B.N. ve Sarı Nayim, Y. (2012) Contribution of Old Tree Species Around Bartın River To The Urban Green Texture. Greenage Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Nisan 2012, İstanbul. Bekci, B., Taşkan, G., Dinçer, D., Gerçek, V., Evaluation of Properties of Abies bornmülleriana Mattf. and Abies grandis Species for Christmas Tree Usage in Landscape Architecture, 14th International Fir Symposium, Kastamonu, p: 21 Bekci, B., Dinçer, D., Gerçek, V., The evaluation of Bartın's Natural Species with Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf. Regard to Plantign Design Criteria, 14th International Fir Symposium, Kastamonu, p: 21 Bekci, B., Taşkan, G., Dinçer, D., Analysis of Abies sp. Species of Urban Parks in Bartın City Center by Simulation Technique, 14th International Fir Symposium, Kastamonu, p: 53 (poster) Öztürk, M., Bolat İ., Determination of Recreational Urban Forest Patches Based on Spatial Characteristics, Case Study: Bartın (Turkey) City Center and Vicinity. BENA (Balkan Environmental Association)-2012, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, , İstanbul. 5) Ulusal Sözlü Bildirilerimiz Sarı Nayim, Y. ve Nayim, B.N. (2012) Geleneksel Kırsal Biyotopların Köy Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, Amasra-Tarlaağzı Örneği. II. Disiplinlerarası Turizm 11

12 Araştırmaları Kongresi, Akdeniz Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Nisan 2012, Antalya. Kırsal Turizmde Marka Kimliği: Yörük Köyü Örneği / 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Eylül 2012, Aksaray. Bekci, B., Gerçek, V., Dinçer, D., 2012, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arasında Gerçekleştirilen Laboratuvar İşbirliği, Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, s: , Bolu. Bekci, B., 2012, Fiziksel Engelli Kullanıcılar için en Uygun Ulaşım Akslarının Erişebilirlik Açısından İrdelenmesi: Bartın Kenti Örneği, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:14, s: 26-36, Bartın 6) Yürüttüğümüz/Görev Aldığımız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Doç. Dr. Sebahat Açıksöz Uluslar arası LE:NOTRE Konusal Ağ Projesi (Üniversite Temsilcisi ve Bölüm Koordinatörü), 2003 (Devam ediyor). Konya İli, Seydişehir- Bozkır- Ahırlı- Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Peyzaj Grubu: O. Uzun (Proje Koordinatörü), E.F. Dilek (Peyzaj Mimarı), F. Erduran (Peyzaj Mimarı), G. Çetinkaya (Peyzaj Mimarı), Sebahat Açıksöz (Peyzaj Mimarı) (2009), Ankara, Daha İyi Yapabiliriz başlıklı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi, Kadınların Bilinçlendirilmesi Yoluyla Kadına Şiddetin Önüne Geçilmesi konulu toplantıya katılım, 30 Kasım-04 Aralık 2011, Cenova, İtalya. Avrupa Vatandaşları İçin Aktif Yaşlanma ve Sağlıklı Olma başlıklı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi, Bartın Valiliği, Nisan 2012, Talayuela, İspanya. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. Bartin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Bartın Üniversitesi Yeni Kampüs Mini Botanik Bahçesi Arboretum Projesi, Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz Amasra Tarihi Kent Dokusu ve Yakın Çevresinin Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP , Kapsamlı Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, (2011-devam ediyor). Bartın Güzelcehisar Kıyı Yerleşiminin Ekolojik Planlaması. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kapsamlı Araştırma Projesi, BAP , Kapsamlı Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, (2012-devam ediyor). 12

13 Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kapsamlı Araştırma Projesi, BAP , Yardımcı Araştırmacı, (2012-devam ediyor). Yrd. Doç. Dr. Banu Bekçi Proje no: BAP Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yürütücü), (2012-Devam ediyor). 14. Proje no: BAP Bartın Güzelcehisar Kıyı Yerleşiminin Ekolojik Planlaması. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Yardımcı Araştırmacı), (2012-Devam ediyor). Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk Öztürk, M., Kara, Ö., Bolat, İ., , Bartın Çayı Havzası nda Arazi Kullanım Durumu ve Uygunluk Sınıflandırması, Kapsamlı Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), BAP ) Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar EU-Teach 2: Triesdorf University of Applied Sciences, Münih-Weihenstephan/Almanya, Şubat 2012 Desiree Martinez (IFLA Başkanı): Peyzaj Mimarlığı ve Planlama - Yerelden Küresel'e, Bartın Üniversitesi. 18 Mayıs 2012 Erasmus For All: Padova Üniversitesi/Padova Valiliği, Provincia di Padova/İtalya, Kasım 2012 a. PEMAT 2011 İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Haziran 2011, İstanbul. b. Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON), 17 Haziran 2011, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul. c. Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT 2012), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mayıs 2012, Çanakkale. d. Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 27 Mayıs 2012, Çanakkale. e. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre-JRC) Çalştayı na Orman Fakültesi ni temsilen görevli olarak katılım, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi politikalar Başkanlığı, , TOBB İkiz Kuleler, Sosyal Tesisler Toplantı Salonu, Ankara. f. Doğa Turizmi Eylem Planı Hazırlanması İçin Sürdürülebilir Turizmde Yeni Açılımlar konulu toplantıya ni temsilen görevli olarak katılım, Bartın Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, , Bartın Kültür Merkezi, Bartın. g sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca üç ay süre ile Madrid Complutense Üniversitesi nde misafir araştırmacı olarak bulunma, 02/07/ /09/2012, Madrid, İspanya. h. Corporist City: Architectural, Sociological and Environmental Aspects (Corporist Şehir: Mimari, Sosyolojik ve Çevresel Yönleri) konulu kursa katılım, Temmuz 2012, Madrid Complutense Üniversitesi, Madrid, İspanya. i. V. International Meeting on Information and Communication Researchers (V. Uluslar arası Bilgi ve İletişim Araştırmaları Konferansı) konulu konferansa katılım, Eylül 2012, Madrid Complutense Üniversitesi, Madrid, İspanya. j. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nisan 2012, Antalya. 13

14 k. Greenage Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Nisan 2012, İstanbul. Bartın Coğrafyası: Tarihten Gelen Sorumluluklar ve Öncelikler konulu toplantı / 5 Nisan 2012, Bartın. Peyzaj Mimarlığı ve Planlama: Yerel den Küresel e konulu konferans, Desiree Martinez /18 Mayıs 2012, Bartın. PEMAT 12 Peyzaj Mimarları Akademik İşbirliği Toplantısı / Mayıs 2012, Çanakkale. Doğa Turizmi Eylem Planı Hazırlanması ve Sürdürülebilir Turizmde Yeni Açılımlar konulu toplantı / 29 Mayıs 2012, Bartın. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu / Eylül 2012, Aksaray. Şehir ve Medeniyet konulu konferans, Prof. Dr. Korkut TUNA / 28 Kasım 2012, Bartın. Tema Bahçeleri Planlama İlkeleri-Dünyadan ve Türkiye den Örnekler konulu konferans, Prof. Dr. Sümer GÜLEZ / 20 Aralık 2012, Bartın. 8-) Hakemlik, Editörlük, Jüri Üyeliği (Doktora/Yüksek Lisans), (Sayılar İtibariyle Belirtiniz) Jüri Üyeliği Öğretim Üyesi Yıllar Hakemlik Editörlük Y. Doktora Lisans Prof. Dr. Mehmet Sabaz Doç. Dr. Sebahat Açıksöz Doç. Dr. Selma Çelikyay (NWSA) 1(NWSA) 1 1 Yrd. Doç. Dr. Banu Bekçi Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz ) Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Öğrenci Faaliyeti Peyzaj Mimarlığı II. Ulusal Öğrenci Sempozyumu / Nisan 2012, İTÜ Taşkışla Kampüsü-İstanbul. 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri 10-) Düzenlediğimiz/Katıldığımız Uluslararası/Ulusal Diğer Faaliyetler (Panel, Seminer, Söyleşi, Öğrenci Faaliyeti,Teknik Gezi, Sergi, Turnuva, Konserv.s) İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım Projesi Planlama Stüdyosu Proje VI dersi Teknik Gezisi (dersin asistanı olarak) / 4-9 Mart 2012, İstanbul. 13 Mayıs Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri (Eğitmen olarak)- Teknik Gezi/Amasra Grubu 11 Mayıs 2012, Amasra. Bartın üniversitesi Yerleşkesi Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarım Projesi - Proje III dersi Teknik Gezisi (dersin asistanı olarak) / 27 Eylül 2012, Bartın. Peyzaj Tasarımı Proje 3 dersi kapsamında yapılan Bartın Üniversitesi Yerleşkesi Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarım Projesi Teknik Gezisi ne dersin asistanı olarak katılım Bartın (Yeni yerleşke alanı) ( ) Peyzaj Planlama Proje 5 dersi kapsamında yapılan Karabük Araç Çayı Kent İçi Geçişi Peyzaj Planlama Projesi Teknik Gezisi ne dersin asistanı olarak katılım Karabük ( ) Tübitak tarafından 22/12/2011 tarihinde düzenlenen Bilgilendirme ve Eğitim Semineri 11-) Akademik, İdari Görevler, Komisyon Üyelikleri 14

15 1)İdari Bölüm Başkanlığı (Prof. Dr. Mehmet Sabaz) Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Başkanı (Prof. Dr. Mehmet Sabaz) Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevleri yürütülecektir. (Prof. Dr. Mehmet Sabaz) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı ( ) (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) eğitim-öğretim yılı bahar döneminde I. sınıf öğrencilerinin danışmanlık görevi yapılmıştır. (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Başkanı (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisans öğrencilerinin danışmanlık görevi yapılmıştır. (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkan Vekilliği (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Bölüm Başkan Yardımcılığı (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanlığı (Doç. Dr. Selma Çeliyay) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevi yürütülecektir. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz) 2)Komisyon Fakülte Burs Komisyonu Başkanı ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Üyesi ( ) (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Yrd. Doç. Dr. Ercan Gökyer) Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyon Üyeliği 2010-Devam (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) Ders programı ve sınav programı hazırlama komisyonu görevleri yapılmıştır. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz, Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk, Öğr. Gör. N. Burçin Karakaş, Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu) Eğitim komisyonu asil üyeliği görevleri yapılmıştır. (Doç. Dr. Selma Çelikyay, Yrd. Doç. Dr. Banu Bekçi, Yrd. Doç. Dr. B. Niyami Nayim, Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim), Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Bölüm Komisyon Üyesi, (Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk) Peyzaj Mimarlığı Bölümü İntibak Komisyonu (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz, Öğr. Grv. Burçin Karakaş, Araş. Gör. Pınar Bollukcu), Staj Komisyonu, , (Doç. Dr. İbrahim Tümen, Yrd. Doç. Dr. Yafes Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Birsen Durkaya ile birlikte) (Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk) Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Komisyonu (Doç. Dr. Selma Çelikyay, Öğr. Grv. Burçin Karakaş, Araş. Gör. Pınar Bollukcu) Stratejik Plan Komisyonu Başkanlığı (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Yönetim Kurulu Üyeliği (Doç. Dr. Selma Çeliyay) İntibak Komisyonu Başkanı, Üniversite Bülteni Üyeliği görevleri yürütülecektir. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz) 15

16 Staj komisyon üyeliği görevi yürütülecektir. (Arş. Gör. Dr. Sevgi Görmüş) 3) Akademik Erasmus- Socrates Programı Bölüm Koordinatörü ( , ) (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Yrd. Doç. Dr. Ercan Gökyer) Bartın Üniversitesi Yeni Kampüs alanı Mini Arboretum Projesi proje ekibinde yer alınmıştır. (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) adlı dergide editör yardımcılığı görevi yürütülecektir. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz) 12. Kitaplar/ Kitapta Bölüm a.uzun O., İlke E. F., Çetinkaya G., Erduran F., Açıksöz S Peyzaj Planlama: Konya İli Bozkır- Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi Koruma ve Planlama Projesi. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 s., Ankara. 13. TÜBİTAK Panelist Doç. Dr. Sebahat Açıksöz a Y195 İsimli TÜBİTAK Paneline (ÇAYDAG - ÇEVRE, ATMOSFER, YER VE DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU'na sunulan proje(ler) hakkında dış danışman olarak) katılım, , Ankara. 14. Yardımcı Doçent Jüri Üyelikleri Doç. Dr. Sebahat Açıksöz a. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Dr. Demet DEMİROĞLU ( ) b. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dr. Demet DEMİROĞLU ( ) c. Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dr. Bayram Niyami NAYİM ( ) d. Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dr. Yeliz SARI NAYİM ( ) Prof. Dr. Mehmet SABAZ Bölüm Başkanı 16

17 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.:4 Prof.:3 Doç.:7 Öğr.Gör.:1 Arş.Gör.: Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1.SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlarımız Qadimov A.G., Allahverdi S.R., Hassanpanax D.A., Efendieva Sh. M., Vedieva G.M. Study on effect of potassium humate on nitrate accumulation of potato cultivars. V11 International conference on Ecology and security of lite activity. Azerbaycan, Sumgyit, Davud Kadimaliev, Vladimir Telyatnik, Victor Revin, Alexander Parshin, Surhay Allahverdi, Gökhan Gündüz, Elena Kezina, and Nejla Aşık. Optimization of the conditions required for chemical and biological modification of the yeast waste from beer manufacturing to produce adhesive compositions. Journal BioResources, 2012, 7(2), Özel Halil Barış, Allahverdiev Surhay. Determination of some morphological characteristics of Turkish sweet gum (Liquidamber orientalis Mill.) seedlings. IY Uluslararası bilimsel uygulama konferansı. Rusya milletlerarası Barış Üniversitesi, Moskova, 2012, Allahverdiev K.R., Huseyinoglu M.F., Salaeva Z., Secgin A., Allahverdiev S.R. The responsibility of using remote sensing technology of lidars for monitoring ecosystem health by detecting habitat condition Allahverdiev S.R., Rasulova D.A., Abbasova Z.İ., Gani-zade S.İ., Zeynalova E.M. Farklı taksonomiye ait bitkilerin tuza karşı dayanıklılığı (çok yıllık araştırmalar).dergi: tarım kompleksinde teori ve uygulama problemleri, Moskova, 2012, 2(11), 3-7 Gündüz G., Yaman B., Özden S., Dönmez İ.E., Anatomy of Wooden Core of Ottoman Composite Archery Bows Ref

18 Gündüz G., Optimization of the conditions for chemical and biological modification of the yeast waste from Beer manufacturing toproduce Adhesieve Compositions Karayılmazlar S., Çabuk Y., Forecasting Turkey s Lumber Industry an analysis.african Journal of Business management, Vol. 6(10), pp ,14 March Gülsoy S.K., Characterization of abnormal wood İstek A., Surface Properties of MDF coated with calcite/clay and five retardants on These Properties. Maderas, Ciencia Y tecnologia, 14(2): , 2012 Ayben Kılıç, Sezgin Koray Gülsoy, Elisabeth Windeisen, Hauke Jeske, Gerd Wegenerr: Characterizing of abnormal formation in hardwood.eur.y.wood Pros.(2012) 70 (1-3): İlhami Emrah Dönmez, Harzemşah Hafızoğlu, Ayben Kılıç, Yarl hamming, Christer Eckerman : Effect of altitude on the composition of suberinmonomery in the outer bark of Scoth pine. Industrial crops and products. Vol:37 Issue:1 pp (2012) İlhami Emrah Dönmez, Harzemşah Hafızoğlu, Ayben Kılıç, İbrahim Tümen, Hüseyin Sivrikaya: Chemical composition of fourteen different coniferous species growing naturally in Turkey. Wood Research 57 (2) pp (2012) Ayben Kılıç, Peter Nienz. Extractives of tropical woods Eur.Y.Wood. 70: (2012) H. Sivrikaya, H. Hafızoğlu, S.M. Cragg, A. Carillo, H. Militz, C. Mai, L.M.S. Borges, Evaluation of wooden materials deterioreted by marine wood boring organisms in the Black Sea. Maderas Ciencia y tecnologia 14 (1): 79-90, (2012). C. Taşcıoğlu, M. Yalçın, T. De Troya, H. Sivrikaya, Termicidal properties of some wood and bark extracts used as wood preservatives. BioResources, 7 (3) , (2012). LMS. Borges, H. Sivrikaya, A. Le Roux, R. Shipway, SM. Cragg, FO. Costa, Investigating the taxonomy and systematics of marine wood borers (Bivalvia: Teredinidae) combining evidence from morphology, DNA barcodes and nuclear locus sequences. Invertebrate Systematics, 2012, 26, İ.E. Dönmez, H. Hafızoğlu, A. Kılıç,, İ. Tümen, H. Sivrikaya, Chemical Composition of Fourteen Different Coniferous Species Cones Growing Naturally in Turkey. Wood Research 57 (2): 2012 Aydemir D., Gündüz G., Özden S. (2012). The inflence of thermal treatment on color response of wood materials. Color Research and Application, 37 (2): İstek A., Aydemir D., Eroğlu H. (2012). Surface properties of MDF costed calcit/clay and Effects of Fire Retendants on these properties. Maderas: Ciencia y technologia, 14(2): Ibrahim Tumen, Ipek Süntar, Hikmet Keleş, Esra Küpeli Akkol A Therapeutic Approach for Wound Healing by Using Essential Oils of Cupressus and Juniperus species growing in 18

19 Turkey, ECAM, Evidence Based Complementary and Alternative Medicine Vol.2012, 1-7, Doi: /2012/728281, (2012). SCI-A Ipek Süntar, Ibrahim Tumen, Osman Ustün, Hikmet Keleş, Esra Küpeli Akkol Appraisal on the wound healing and anti-inflammatory activities of the Essential Oils Obtained from the cones and needles of Pinus species by in vivo and in vitro Experimental Models, Journal of Ethnopharmacology, 139(2), , (2012). SCI-A I. Tumen, F.S. Senol, I. Erdogan Orhan Cholinesterase and tyrosinase inhibitory effects of the cone and leaf extracts of Cupressus sempervirens var. horizantalis and var. pyramidalis with their antioxidant actions, Turkish Journal of Biochemistry, 37(1), 5-13, (2012). SCI- C Ibrahim Tumen, Fatma Sezer Senol, Ilkay Erdogan Orhan Inhibitory potential of the leaves and berries of Myrtus communis L. (myrtle) against enzymes linked to neurodegenerative diseases and their antioxidant actions, International Journal of Food Science and Nutrition, 63(4), , (2012). SCI-B Barbaros Yaman, Ibrahim Tumen, Anatomical notes on Marsdenia erecta (Apocynaceae) Wood: Is it secondarily woody?, Dendrobiology, 67, 87-93, (2012). SCI-C Ilhami Emrah Dönmez, Harzemsah Hafizoglu, Ayben Kilic, Ibrahim Tumen, Huseyin Sivrikaya, Chemical Composition of Fourteen Different Coniferous Species Cones Growing Naturally in Turkey, Wood Research, 57 (2), , (2012). SCI-C 1. SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlarınız Tumanyan A.F., Zolinsky V.P., Tyutuma N.V., Allahverdiyev S.R., Structure and productivity of multicomponent agrophytocenoses for caspian arid zone. Journal of the Bartin Faculty of Forestry, University of Bartin, Turkey, 2012, vol.14, Karayılmazlar S., Çabuk Y., Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Demografik Faktörler Bakımından İncelenmesi (Zonguldak ili örneği), Cilt 14, Sayı 21, 2012 Gülsoy S.K., Kraft hamurunun verimini etkileyen faktörler. Kastamonu Üniversitesi, Dergisi, 12 (1): , 2012 Blom, J. Johansson, H. Sivrikaya, Some factors influencing susceptibility to discoloring fungi and water uptake of Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) and Oriental spruce (Picea orientalis). Wood Material Science and Engineering, DOI: / , 2012 İbrahim TÜMEN, "Tıbbi Bitkilerin Ekonomik Değeri, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, SD Mart-Mayıs 2012 Sayısı, 36-37, (2012). N. Tankut, A. N. Tankut, M.Zor, 2012 Ağaç Malzemelerde Yorulma Performansı Üzerine Araştırmalar. Bartın dergisi. Cilt 14, Sayı 21, 18-27, Gençer A., Eroğlu H., Yapıcı F., Üretim Parametrelerinin kağıt Hamuru verimi ve kappa Numarasına Etkisi B.Ü. Dergisi Cilt 14, Özel sayı, SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı 19

20 Yayınızın Yılı Yayınınıza Aldığınız Atıf Sayısı 3. Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz Allahverdiev S.R., Abbasova Z.İ., Zeynalova E.M., Rasulova D.A., Gani-zade S.İ. Baykal EM1 preparatının buğday (Triticum aestivum) bitkisinde aminoasitlerin değişimine, absizik asitin ve solunum enzimlerin aktivitelerine etkisi. Uluslararası Konferans: Biyoteknolojinin başarıları ve perspektifleri. Rusya, saransk, 3-5 Ekim 2012, 38 Allahverdiev S.R., Revin V.V., Kadimaliyev D.A. ve başkaları. Farklı bitki türlerin yetiştirilmesinde Baykal EM1 preparatın etkisinin değerlendirilmesi. Uluslararası Konferans: Biyoteknolojinin başarıları ve perspektifleri. Rusya, saransk, 3-5 Ekim 2012, 39 Gündüz G., Wood Polymer Nanocomposites: Processing, Manufacturing and Applications Tankut A.N., Tankut N., Karaman A., Creep Performance of RTA Fasteners in Bookcare Construction. 23. Uluslararası Konferansı, Wood is Good. Faculty of forestry, Üniversity of Zagreb Onat S.M., Organo Fonksiyonel Silanların Yonga Levha Üretiminde Kullanılması, 15 Temmuz 2012, Poznon, Polonya Onat M., Organofonksiyonel İ. Tumen, H. Sivrikaya, A. Pranovich, Chemical Constituents of Naturally Decayed Beech (Fagus orientalis Lipsky.), COST FP0802 Workshop meeting, March, UFT University of Boku, Tulln/Austria, ( Ulusal Sözlü Bildirilerimiz 5. Uluslararası/Ulusal Posterlerimiz Aydemir D. And Gündüz G., Wood polymer Nanocomposites: Processing, Manufacturing and Applications, Materials of International Scientific Conference Advances and Perspective Development of Biotechnology, October 3-5, 2012, N.P. Ogarev State University, Biological Faculty, saransk, Russia. 6. Yürüttüğünüz/Görev Aldığınız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Hüseyin Sivrikaya, Bakır azol ve su itici maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemenin dış ortam performansının araştırılması. BAP , Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Abdullah İstek, Silan modifiyeli fenol formaldehit tutkalı ile üretilmiş yönlendirilmiş yongalevhaların özellikleri, BAP 2012, Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. 20

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 8 2017/51-61 01.03.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler Anabilim Dalı Y. Biyoloji Prof.Dr. Surhay ALLAHVERDİ Moskova Ziraat Akademisi Bahçe Bitkileri Fizyoloji - Biyokimya SSCB Bilimler Akademisi Biyokimya Bitki Biyokimya Biyokimya Üzümün depo döneminde dayanıklılığının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Yasin DÖNMEZ Doğum Tarihi : 06.01.1977 Ünvan Mail : Yrd.Doç.Dr. :yasindonmez@karabuk.edu.tr DERECE ÖĞRENİM ALANI ÜNİVERSİTE YIL Y. Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ABDULLAH İSTEK PROFESÖR E-Posta Adresi aistek@bartin.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3782235076-5058203397 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 74100 BARTIN Öğrenim Durumu Doktora 1994-1999

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ARAMIZA KATILANLAR ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ YEŞİL SAYFA Temmuz 2014 Aralık 2014 YIL:6 SAYI:10 Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Sayın Yrd. Doç. Dr. Funda ÖĞÜT, 27.06.2014

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 14 2017/102-110 05.04.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bülent CENGİZ

Yrd. Doç. Dr. Bülent CENGİZ Yrd. Doç. Dr. Bülent CENGİZ 1976 da Bartın da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bartın da tamamladı. 1994 yılında kazandığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA Makinaları ve Prof. Dr. Ali Naci TANKUT İstanbul Orman Fakültesi State University of New York College of Environmental Science and Forestry Wood Products

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte)

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) Adres Telefon : Konuralp Yerleşkesi 81620/Düzce : 0 (380 ) 542 11 37 Faks e-posta Internet Adresi : 0 (380 ) 542 11 36 : of@duzce.edu.tr : www.of.duzce.edu.tr

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 11 2016/104-125 13.04.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ARAMIZDAN AYRILANLAR Temmuz 2015 Aralık 2015 YIL:7 SAYI:12 18.12. 2015 tarihinde, Sayın Arş. Gör. Dr. Hüsnü YEL, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü nden ayrılmış

Detaylı

Prof. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KISA ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Erdoğan Atmiş

Prof. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KISA ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Erdoğan Atmiş Prof. KISA ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Erdoğan Atmiş 1970 yılında Trabzon da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte 1987 yılında tamamladı. 1988 yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü nde üniversite

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kısa İdare

Detaylı

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği 2008-.

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği 2008-. Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR FOTOĞRAF 1963 de Kars ın Selim ilçesinde doğdu. 1985 yılında İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 1985 1987 yılları arasında İÜ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:10.01.2012 TOPLANTI SAYISI:285 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr.Cahit BALABANLI Prof.Dr.İdris OĞURLU Prof.Dr.Mustafa AVCI Doç.Dr.Atila GÜL Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 5 2017/21-38 08.02.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MART 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ......... I. GENEL BİLGİLER....... A- Misyon ve Vizyon.... B- Yetki, Görev

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yıldız ÇABUK 2. Doğum Tarihi : 01.10.1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman End Müh Bölümü

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR FOTOĞRAF 1963 de Kars ın Selim ilçesinde doğdu. 1985 yılında İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 1985 1987 yılları arasında İÜ

Detaylı

2014 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYET RAPORU OCAK 2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.......... I. GENEL BİLGİLER....... A- Misyon ve Vizyon..... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA HAFTALIK DERS PROGRAMI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA HAFTALIK DERS PROGRAMI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA HAFTALIK DERS PROGRAMI Öğretim Üyesinin Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Abdullah İSTEK Tarih:

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Prof.Dr. Cahit BALABANLI Dekan (İmza)

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Prof.Dr. Cahit BALABANLI Dekan (İmza) 29.05.2012 305 1 1- Prof.Dr. İdris OĞURLU nun Proje Görevlendirmesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2012 tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

Detaylı

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) Toplantı Yoklama Çizelgesi - +

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) Toplantı Yoklama Çizelgesi - + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ. Telefon: M.Bahar BAŞKIR

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ.  Telefon: M.Bahar BAŞKIR http://fen.bartin.edu.tr Telefon:0 378 501 10 00 M.Bahar BAŞKIR GENEL BİLGİLER: Eğitim Dili : Türkçe Eğitim Süresi : 4 Yıl 2013 yılı: 3 adet Öğretim üyesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim faaliyeti başladı. Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket Değerlendirmeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cemal ÖZCAN 2. Doğum Tarihi: 19 / 02 / 1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek

Detaylı

A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler

A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler Kullanılan Kapalı Alan : 2,122 m 2 Açık Alan : 2,202 m 2 Derslik Adedi : 8 adet Kütüphane

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Bartın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki iki bölüm ve bu bölümler altında

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Doç.Dr.İbrahim TÜMEN - Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç.Dr.İbrahim TÜMEN - Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç.Dr.İbrahim TÜMEN - Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü 1974 yılında Karabük te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük te tamamladı. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23 AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2016) Laboratuarın Adı: Plastik ve Kauçuk Teknolojisi: Karakterizasyon Laboratuvarı Laboratuarın Koordinatörü: Doç.Dr. Ayşe AYTAÇ Projeler: 1- Ayşe AYTAÇ(Yürütücü),

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N 2015 YILI FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 2 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016 T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRĠSOĞLU baģkanlığında Dekanlık

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu mustafa.karakose@giresun.edu.tr mustafakarakose80@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : Ağustos

Detaylı

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa Telefon +90-224-2942120 Faks +90-224- 4429148 E-Posta gurays@uludag.edu.tr guraycelik@hotmail.com Güray

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ahşap Malzeme Tutkalları ORE DK 2) Ağaç malzemede yapışma direncine etki eden faktörleri açıklayabilir.

DERS BĠLGĠLERĠ. Ahşap Malzeme Tutkalları ORE DK 2) Ağaç malzemede yapışma direncine etki eden faktörleri açıklayabilir. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Nedim SARAÇOĞLU Doğum Yeri : Beykoz Doğum Tarihi : 18.10.1951 Yabancı Dili : İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı : Orman Hasılatı, Enerji Ormancılığı AKADEMİK ÜNVANLARI

Detaylı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: TOPLANTI SAYISI:296

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: TOPLANTI SAYISI:296 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:27.03.2012 TOPLANTI SAYISI:296 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr.Cahit BALABANLI Prof.Dr.İdris OĞURLU Prof.Dr.Mustafa AVCI Prof.Dr.Serdar CARUS Doç.Dr.Atila

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı