BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 SUNUŞ Fakültemiz tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. nde halen üç bölüm bulunmaktadır. 1. Orman Mühendisliği 2. Orman Endüstri Mühendisliği 3. Peyzaj Mimarlığı (Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2012 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Saygılarımla. Prof.Dr. Selman KARAYILMAZLAR Dekan 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz PERSONEL DURUMU Bartın Akademik ve İdari Personel Şeması Akademik - İdari Personel Durumu BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI Orman Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU BÜTÇE ÖDENEKLERİ TESİSLER ÖNERİLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 ORMAN FAKÜLTESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Bartın tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış ve 1997 de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi nin halen üç bölümü bulunmaktadır: 1. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, MİSYONUMUZ Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel, ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek. VİZYONUMUZ Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır. 4

5 2. PERSONEL DURUMU 2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI DEKAN Prof.Dr. Selman KAYAYILMAZLAR DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU DEKAN YARDIMCISI Doç.Dr. Abdullah İSTEK BÖLÜMLER Fakülte Sekreteri Mustafa KAYA Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Surhay ALLAHVERDİ 6 Prof.Dr. 3 Doç.Dr. 11 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr. Gör. 9 Araş.Gör. 1 Prof.Dr. 2 Doç.Dr. 6 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 8 Araş.Gör. 3 Prof.Dr. 7 Doç.Dr. 4 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 4 Araş.gör. Personel İşleri İdari ve Mali İşler Dekan Sekreterliği Öğrenci İşleri Evrak Kayıt Bölüm Sekreterlikleri Kat Görevlileri ve Temizlik Görevlileri 5

6 2.2. Akademik Personel Durumu BÖLÜM Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Orman Mühendisliği * Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı * TOPLAM GENEL TOPLAM= 67 Öğretim Elemanı *35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar. Fakültemizde 12 Profesör, 10 Doçent, 30 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 12 Araştırma Görevlisi toplam 67 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesine devam edilmektedir İdari Personel Durumu 1 Fakülte Sekreteri 1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD de 13/ b-4 e göre görevlendirme) 1 Şef 8 Bilgisayar İşletmeni (Bir kişinin kadrosu Personel Dairesi Başkanlığında, 13/ b-4 e göre görevlendirme) 2 Memur 2 Sekreter (Bir kişinin kadrosu B.Ü. Genel Sekreterlik biriminde, 13/ b-4 e göre görevlendirme) 3 Yardımcı Hizmetli TOPLAM=18 kişi 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 8 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 2 Sekreter, 3 Yardımcı hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak üzere genel idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari personelden 3 kişi (1 Şef, 2 Bilgisayar İşletmeni) bölüm sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek lisans ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm ile Fakülte Dekanlığı arasındaki yapılması gereken yazışmalar yürütülmektedir. 6

7 3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI 3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş.Gör.9 Prof.:6 Doç.:3 Öğr.Gör.:1 Yrd.Doç.:11 1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s ) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s 1. Tunçtaner, K. - Daşdemir, İ. - Ertekin, M. - Özel, H. B Technical and Economical Evaluations of Maritime Pine Plantations in Western Black Sea Region of Turkey. Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 62 (1): 31-45, İstanbul Saraçoğlu, N Biyokütlenin Enerji Üretiminde Kullanılması. İktiisat ve Toplum , Ankara. 3. Saraçoğlu, N., Özel, H.B., Ertekin, M., Influences of species mixture of biomass of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests in the Düsseldorf district in Germany. Bartın Dergisi, Yıl:14, Sayı:21, 47-55, Bartın. 4. Atmiş E., Günşen H.B., Yücedağ C. ve Lise W., Status, use and management of urban forestry in Turkey. Scientific Journals for Forestry of South Eastern Europe, 3(2): -, (Scientific Journals for Forestry of South Eastern Europe tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir). 5. Özkazanç. N. K. (2012) Sökü Yaban Hayatı Koruma Alanın da Tespit Edilen Büyük Memeli Hayvanlar. International Journal of Bartin Faculty of Forestry. Volume: 14, Number: 21 Pg: Özel, H.B. and Ertekin, M. Growth Models in Investigating Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Juvenilities Growth Performance in the Western Black Sea in Turkey (Devrek-Akçasu Case Study), Romanian Biotechnological Letters Journal (ISI), Volume:16, No:1, pp, (2012) 7. Ertuğrul, M., Varol, T., Türkiye de İzmir, Muğla ve Antalya OBM de yangın adedi ve yanan alan miktarları arasındaki ilişki. Dergiye gönderildi. 3) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Yıllar 2012 Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje Adı ve Numarası, Toplam Bütçesi 1. İ. Daşdemir. Sakarya ve Kocaeli İllerinde Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı Ve Talep Analizi (Çevre Ve Orman Bakanlığı Proje No: İzt-373 (5309)/ ). (Araştırmacı). Bütçesi: TL. 7

8 8 2. İ. Daşdemir. Bolu Aladağ Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Göknar+Sarıçam Karışık Meşcerelerinde Sarıçamın Grup Siper Durumu İle Gençleştirilmesini Etkileyen Faktörler (Çevre ve Orman Bakanlığı Proje No: / ). (Danışman). Bütçesi: TL. 3. N. Saraçoğlu BAP. Yürütücü:,Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu Görev Alanlar:Yrd.Doç.Dr. Birsen Durkaya, Doç.Dr. Ali Durkaya İbrahim Orhan. Proje Adı: Kızılçam, Karaçam Ve Sarıçamın Ticari Ve Ticari Olmayan Bileşenlerinin Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi. Proje No:Bap Toplam Bütçesi: 2000 Tl. 4. A. Toper Kaygın, Bartın ve Karabük Ormanlarının Scolytidae Faunası ve Bazı Önemli Türlerin Biyolojilerinin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, A. Toper Kaygın, Karabük Merkez İlçenin Gündüz Kelebekleri Faunası, BAP, Yürütücü, E.Atmiş. (Araştırmacı) Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi (110Y270) (Bölüm Dışı) 7. B. Durkaya BAP. Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Birsen Durkaya Görev Alanlar : Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu, Doç.Dr. Ali Durkaya, Arş.Gör. Sinan Kaptan. Proje Adı: Enerji Plantasyonlarının Biyokütle Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi 8. A. Ateşoğlu, Çölleşme ve Erozyon Genel Müdürlüğü-TUBİTAK, Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı İle Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi; Proje Kodu: Y401- G M. Ertuğrul, Yüksek Lisans öğrencisi Samet Uysal ın tezi olan Mersin-Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü nde CBS kullanılarak yangın risk haritalaması çalışma, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Varol ile birlikte BAP projesi biçiminde hazırlanıp, teklif edilmiştir. 10. Z. Kaya (Araştırmacı) Antalya Şehiriçi Bitkilerinin Polinizasyon Olayının Tespiti ve Değerlendirilmesi.Orman Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü.Proje No: / Teknik Bülten No:46.ISBN: (2012) 11. N. K. Özkazanç TÜBİTAK Küre Dağları Milli Parkında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Kastamonu / Eğitmen 12. H. Batuhan Günşen (Bursiyer) Kastamonu- Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi (110Y270) (Ağustos 2011 Şubat 2012) (Bölüm dışı). 13. H B. Özel Kastamonu Araç Yöresi Karaçam Ormanlarında Doğal Gençleştirme Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler (BAP Projesi 2012). 4) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Ateşoğlu A, Tunay M (2012) The Effects of Kırazlıkopru Dam (Bartın) on the Natural Envıronment, International Conference, Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6, 2012, Kahramanmaraş, TURKEY. 2. Atmiş E., Günşen H.B., Yücedağ C. ve Lise W., Problems and Suggested Solutions in Urban Forest Management of Turkey (Oral presentation). Forests for cities, forests for people: Perspectives on urban forest governance, IUFRO Conference, September 2012, Zagreb, Croatia. 3. Şensoy, H. Kara, Ö Measurements of Runoffand Soil Erosion from Plots of Different Slope Shapes, Forest-Water Interactions with Respect to Air Pollution and Climate Change, 3-6 September, Kahramanmaras TURKEY, Book of Abstracts, p. 94, ) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Daşdemir, İ Türkiye Ormancılığında Araştırma-Uygulama İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Araştırma Sonuçlarının Uygulamaya Aktarılması Üzerine Düşünceler. Kuruluşunun 60. yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Çağrılı Bildirisi, Bildiriler Kitabı, s , 7-9 Kasım, Bolu. 2. Daşdemir, İ. - Göksu, E Bartın Orman İşletmesinde Tomruk Üretiminin PERT Tekniği ile

9 Planlanması. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildirisi, 13 s Ekim, İstanbul. 3. Saraçoğlu, N Sayılı Kanunun Yüksek Eğitim ve Öğretime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler. Orman Mühendisleri Odası Kongresi , Kastamonu. 4. Sarıbaş M Türkiyede Araştorma Enstitülerinin Dünü, Bugünü, Yarını. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri Sempozyumu. Bolu 5. Akbulut G., Atmiş E. ve Günşen H.B., Farklı İlgi Gruplarının Milli Park Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı Örneği. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ekim 2012, İstanbul, s: Atmiş E. ve Günşen H.B., Kentleşmenin Türkiye Ormancılığının Dönüşümüne Etkisi ( Dönemi). III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ekim 2012, İstanbul, s: Ateşoğlu A, Tunay M, Lise Y, Öztürk C. (2012) Küre Dağlari Milli Parki Ve Tampon Zonundaki Değişimin Uzaktan Algilama ve CBS İle Belirlenmesi., IV. Uzaktan Algilama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim, Zonguldak.. 6) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri Yıllar Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Daşdemir, İ Orman Mühendisliği İçin Planlama ve Proje Değerlendirme (2. Baskı). Bartın Üniversitesi Yayın No: 6, Yayın No: 4, ISBN , 169 s., 2. Kaya,Z.,Aras A.2012.Bartın İlinin Atmosfer Analizi.Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu.Poster.Bildiri Özetleri Kitabı.Sayfa Mayıs 2012, Ankara. 3. Özkazanç N. K. Ç (2012) Bartın İli Kuş ve Memeli Hayvan Türler. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Mayıs 2012 Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı s ) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Yıllar Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz) 1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi 2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi 3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR 1. Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Sarıçam (Pinus silvestris L.) ın Ticari ve Ticari Olmayan Bileşenlerinin Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans (İbrahim Orhan). Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU Bartın ve Karabük Ormanlarının Scolytidae Faunası ve Bazı Önemli Türlerin Biyolojilerinin Belirlenmesi (Yafes YILDIZ). 2. Karabük Merkez İlçenin Gündüz Kelebekleri Faunası (Gülçin TAKICAK, ). Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN 1. Doktora Tezi-Kurucaşile(Bartın) Kıyı Şeridi ve Yakın Çevresinin Biyotoplarının Haritalanması 2. Doktora Tezi-Farklı Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) Tohumlarından Üretilen Fidanların Üzerinde Morfogenetik Araştırmalar 3. Yüksek Lisans Tezi- Quercus robur L. (Saplı Meşe) ve Laurocerasus officinale Roemer (Karayemiş) Fidanı Yetiştiriciliğinde Asitbarik ve Beroksitin Etkileri Üzerinde Araştırma 4. Yüksek Lisans Tezi- Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Salix Alba L. (Aksöğüt) Taksonu Üzerinde Dış Morfolojik ve İç Morfolojik Araştırmalar 5. Yüksek Lisans Tezi- Türkiye de Doğal Yayılış Yapan Uludağ Gök Narı (Batı Karadeniz Gök Narı) Abies nordmaniana (Stev.) Spech. subsp. bornmuelleriana (Hattf.) Coode and Cuilen üzerinde Morfolojik Araştırmalar. Prof. Dr. Metin SARIBAŞ 1. Orman Köylerinde İç Göçleri Etkileyen Faktörler (Bartın-Kastamonu Örneği) Doktora 2. Küre Dağları Milli Parkının Çevresindeki Sosyo-Kültürel Yapının Pan Parks Çerçevesinde İncelenmesi Yüksek Lisans 3. Tabiat Parklarının Yönetiminin Değerlendirilmesi (Ankara Örneği) - Yüksek Lisans 9

10 Doç. Dr. Erdoğan ATMİŞ 1.Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Dinamik Bir Yapıya Kavuşturulması (Ankara-Güvem İşletme Şefliği Örneği) (Yük. Lisans Tezi) Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU 1. Bartın Yöresi Çayır-Mera Alanlarında Bulunan Gramineae Familyasına Ait Bitkilerde Arbüsküler Mikorizal Fungusların (AMF) Varlığının ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi- (Doktora Tezi) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENSOY 1.Muğla ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarında kullanılan kara araçlarının ve işçilerin değişen arazi şartlarındaki performansı- (Yük. Lisans Tezi) 2. İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarında kullanılan kara araçlarının ve işçilerin değişen arazi şartlarındaki performansı- (Yük. Lisans Tezi) 3. Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangın risk haritalaması- (Yük. Lisans Tezi) Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL 3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Bölüm Başkanı PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Arş.Gör.:8 Prof.:1 Öğr.Gör.:1 Yrd.Doç.:6 Doç.:2 1) SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlarımız Erduran F., Uzun O., Çetinkaya G., Dilek F., Açıksöz S Determination of the cultural landscape values of Lake Suğla in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): Cengiz, C., Cengiz, B., Bekci, B., Environmental quality analysis for sustainable urban public green spaces management in Bartın, Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 10 (3&4):

11 Bekci, B., Cengiz, C., Cengiz, B., Evaluating urban biodiversity in terms of user preferences: Urban residential landscapes in Bartın (Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No. 6, Cengiz, B., Sabaz M., Bekci, B., Cengiz, C., 2012, Design Strategies for Revitalization on The Filyos Coastline, Zonguldak, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 21, No 1, ) SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlarımız Cengiz, B., Streetscape Design Proposals for Urban Ecological Greenway Planning in Bartın, Bartın Dergisi, Cilt: 14, Özel Sayı, , Bartın, (2012). Gökyer, E., Bartın Kenti ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma. Tecimen, H.B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., Net Nitrogen Mineralization and Nitrification Rates in Different Land Uses. Fresenius Environmental Bulletin, ( basılmak üzere kabul edildi- Muhtemel Baskı: Vol:22, No:3, 2013). 3) SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı 4) Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz Doç. Dr. Sebahat Açıksöz Nayim, B.N. ve Sarı Nayim, Y. (2012) Contribution of Old Tree Species Around Bartın River To The Urban Green Texture. Greenage Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Nisan 2012, İstanbul. Bekci, B., Taşkan, G., Dinçer, D., Gerçek, V., Evaluation of Properties of Abies bornmülleriana Mattf. and Abies grandis Species for Christmas Tree Usage in Landscape Architecture, 14th International Fir Symposium, Kastamonu, p: 21 Bekci, B., Dinçer, D., Gerçek, V., The evaluation of Bartın's Natural Species with Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf. Regard to Plantign Design Criteria, 14th International Fir Symposium, Kastamonu, p: 21 Bekci, B., Taşkan, G., Dinçer, D., Analysis of Abies sp. Species of Urban Parks in Bartın City Center by Simulation Technique, 14th International Fir Symposium, Kastamonu, p: 53 (poster) Öztürk, M., Bolat İ., Determination of Recreational Urban Forest Patches Based on Spatial Characteristics, Case Study: Bartın (Turkey) City Center and Vicinity. BENA (Balkan Environmental Association)-2012, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, , İstanbul. 5) Ulusal Sözlü Bildirilerimiz Sarı Nayim, Y. ve Nayim, B.N. (2012) Geleneksel Kırsal Biyotopların Köy Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, Amasra-Tarlaağzı Örneği. II. Disiplinlerarası Turizm 11

12 Araştırmaları Kongresi, Akdeniz Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Nisan 2012, Antalya. Kırsal Turizmde Marka Kimliği: Yörük Köyü Örneği / 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Eylül 2012, Aksaray. Bekci, B., Gerçek, V., Dinçer, D., 2012, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arasında Gerçekleştirilen Laboratuvar İşbirliği, Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, s: , Bolu. Bekci, B., 2012, Fiziksel Engelli Kullanıcılar için en Uygun Ulaşım Akslarının Erişebilirlik Açısından İrdelenmesi: Bartın Kenti Örneği, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:14, s: 26-36, Bartın 6) Yürüttüğümüz/Görev Aldığımız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Doç. Dr. Sebahat Açıksöz Uluslar arası LE:NOTRE Konusal Ağ Projesi (Üniversite Temsilcisi ve Bölüm Koordinatörü), 2003 (Devam ediyor). Konya İli, Seydişehir- Bozkır- Ahırlı- Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Peyzaj Grubu: O. Uzun (Proje Koordinatörü), E.F. Dilek (Peyzaj Mimarı), F. Erduran (Peyzaj Mimarı), G. Çetinkaya (Peyzaj Mimarı), Sebahat Açıksöz (Peyzaj Mimarı) (2009), Ankara, Daha İyi Yapabiliriz başlıklı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi, Kadınların Bilinçlendirilmesi Yoluyla Kadına Şiddetin Önüne Geçilmesi konulu toplantıya katılım, 30 Kasım-04 Aralık 2011, Cenova, İtalya. Avrupa Vatandaşları İçin Aktif Yaşlanma ve Sağlıklı Olma başlıklı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi, Bartın Valiliği, Nisan 2012, Talayuela, İspanya. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. Bartin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Bartın Üniversitesi Yeni Kampüs Mini Botanik Bahçesi Arboretum Projesi, Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz Amasra Tarihi Kent Dokusu ve Yakın Çevresinin Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP , Kapsamlı Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, (2011-devam ediyor). Bartın Güzelcehisar Kıyı Yerleşiminin Ekolojik Planlaması. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kapsamlı Araştırma Projesi, BAP , Kapsamlı Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, (2012-devam ediyor). 12

13 Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kapsamlı Araştırma Projesi, BAP , Yardımcı Araştırmacı, (2012-devam ediyor). Yrd. Doç. Dr. Banu Bekçi Proje no: BAP Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yürütücü), (2012-Devam ediyor). 14. Proje no: BAP Bartın Güzelcehisar Kıyı Yerleşiminin Ekolojik Planlaması. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Yardımcı Araştırmacı), (2012-Devam ediyor). Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk Öztürk, M., Kara, Ö., Bolat, İ., , Bartın Çayı Havzası nda Arazi Kullanım Durumu ve Uygunluk Sınıflandırması, Kapsamlı Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), BAP ) Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar EU-Teach 2: Triesdorf University of Applied Sciences, Münih-Weihenstephan/Almanya, Şubat 2012 Desiree Martinez (IFLA Başkanı): Peyzaj Mimarlığı ve Planlama - Yerelden Küresel'e, Bartın Üniversitesi. 18 Mayıs 2012 Erasmus For All: Padova Üniversitesi/Padova Valiliği, Provincia di Padova/İtalya, Kasım 2012 a. PEMAT 2011 İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Haziran 2011, İstanbul. b. Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON), 17 Haziran 2011, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul. c. Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT 2012), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mayıs 2012, Çanakkale. d. Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 27 Mayıs 2012, Çanakkale. e. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre-JRC) Çalştayı na Orman Fakültesi ni temsilen görevli olarak katılım, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi politikalar Başkanlığı, , TOBB İkiz Kuleler, Sosyal Tesisler Toplantı Salonu, Ankara. f. Doğa Turizmi Eylem Planı Hazırlanması İçin Sürdürülebilir Turizmde Yeni Açılımlar konulu toplantıya ni temsilen görevli olarak katılım, Bartın Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, , Bartın Kültür Merkezi, Bartın. g sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca üç ay süre ile Madrid Complutense Üniversitesi nde misafir araştırmacı olarak bulunma, 02/07/ /09/2012, Madrid, İspanya. h. Corporist City: Architectural, Sociological and Environmental Aspects (Corporist Şehir: Mimari, Sosyolojik ve Çevresel Yönleri) konulu kursa katılım, Temmuz 2012, Madrid Complutense Üniversitesi, Madrid, İspanya. i. V. International Meeting on Information and Communication Researchers (V. Uluslar arası Bilgi ve İletişim Araştırmaları Konferansı) konulu konferansa katılım, Eylül 2012, Madrid Complutense Üniversitesi, Madrid, İspanya. j. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nisan 2012, Antalya. 13

14 k. Greenage Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Nisan 2012, İstanbul. Bartın Coğrafyası: Tarihten Gelen Sorumluluklar ve Öncelikler konulu toplantı / 5 Nisan 2012, Bartın. Peyzaj Mimarlığı ve Planlama: Yerel den Küresel e konulu konferans, Desiree Martinez /18 Mayıs 2012, Bartın. PEMAT 12 Peyzaj Mimarları Akademik İşbirliği Toplantısı / Mayıs 2012, Çanakkale. Doğa Turizmi Eylem Planı Hazırlanması ve Sürdürülebilir Turizmde Yeni Açılımlar konulu toplantı / 29 Mayıs 2012, Bartın. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu / Eylül 2012, Aksaray. Şehir ve Medeniyet konulu konferans, Prof. Dr. Korkut TUNA / 28 Kasım 2012, Bartın. Tema Bahçeleri Planlama İlkeleri-Dünyadan ve Türkiye den Örnekler konulu konferans, Prof. Dr. Sümer GÜLEZ / 20 Aralık 2012, Bartın. 8-) Hakemlik, Editörlük, Jüri Üyeliği (Doktora/Yüksek Lisans), (Sayılar İtibariyle Belirtiniz) Jüri Üyeliği Öğretim Üyesi Yıllar Hakemlik Editörlük Y. Doktora Lisans Prof. Dr. Mehmet Sabaz Doç. Dr. Sebahat Açıksöz Doç. Dr. Selma Çelikyay (NWSA) 1(NWSA) 1 1 Yrd. Doç. Dr. Banu Bekçi Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz ) Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Öğrenci Faaliyeti Peyzaj Mimarlığı II. Ulusal Öğrenci Sempozyumu / Nisan 2012, İTÜ Taşkışla Kampüsü-İstanbul. 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri 10-) Düzenlediğimiz/Katıldığımız Uluslararası/Ulusal Diğer Faaliyetler (Panel, Seminer, Söyleşi, Öğrenci Faaliyeti,Teknik Gezi, Sergi, Turnuva, Konserv.s) İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım Projesi Planlama Stüdyosu Proje VI dersi Teknik Gezisi (dersin asistanı olarak) / 4-9 Mart 2012, İstanbul. 13 Mayıs Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri (Eğitmen olarak)- Teknik Gezi/Amasra Grubu 11 Mayıs 2012, Amasra. Bartın üniversitesi Yerleşkesi Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarım Projesi - Proje III dersi Teknik Gezisi (dersin asistanı olarak) / 27 Eylül 2012, Bartın. Peyzaj Tasarımı Proje 3 dersi kapsamında yapılan Bartın Üniversitesi Yerleşkesi Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarım Projesi Teknik Gezisi ne dersin asistanı olarak katılım Bartın (Yeni yerleşke alanı) ( ) Peyzaj Planlama Proje 5 dersi kapsamında yapılan Karabük Araç Çayı Kent İçi Geçişi Peyzaj Planlama Projesi Teknik Gezisi ne dersin asistanı olarak katılım Karabük ( ) Tübitak tarafından 22/12/2011 tarihinde düzenlenen Bilgilendirme ve Eğitim Semineri 11-) Akademik, İdari Görevler, Komisyon Üyelikleri 14

15 1)İdari Bölüm Başkanlığı (Prof. Dr. Mehmet Sabaz) Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Başkanı (Prof. Dr. Mehmet Sabaz) Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevleri yürütülecektir. (Prof. Dr. Mehmet Sabaz) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı ( ) (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) eğitim-öğretim yılı bahar döneminde I. sınıf öğrencilerinin danışmanlık görevi yapılmıştır. (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Başkanı (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisans öğrencilerinin danışmanlık görevi yapılmıştır. (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkan Vekilliği (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Bölüm Başkan Yardımcılığı (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanlığı (Doç. Dr. Selma Çeliyay) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevi yürütülecektir. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz) 2)Komisyon Fakülte Burs Komisyonu Başkanı ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Üyesi ( ) (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Yrd. Doç. Dr. Ercan Gökyer) Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyon Üyeliği 2010-Devam (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) Ders programı ve sınav programı hazırlama komisyonu görevleri yapılmıştır. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz, Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk, Öğr. Gör. N. Burçin Karakaş, Arş. Gör. Pelin Keçecioğlu) Eğitim komisyonu asil üyeliği görevleri yapılmıştır. (Doç. Dr. Selma Çelikyay, Yrd. Doç. Dr. Banu Bekçi, Yrd. Doç. Dr. B. Niyami Nayim, Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı Nayim), Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Bölüm Komisyon Üyesi, (Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk) Peyzaj Mimarlığı Bölümü İntibak Komisyonu (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz, Öğr. Grv. Burçin Karakaş, Araş. Gör. Pınar Bollukcu), Staj Komisyonu, , (Doç. Dr. İbrahim Tümen, Yrd. Doç. Dr. Yafes Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Birsen Durkaya ile birlikte) (Yrd. Doç. Dr. Melih Öztürk) Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Komisyonu (Doç. Dr. Selma Çelikyay, Öğr. Grv. Burçin Karakaş, Araş. Gör. Pınar Bollukcu) Stratejik Plan Komisyonu Başkanlığı (Doç. Dr. Selma Çelikyay) Yönetim Kurulu Üyeliği (Doç. Dr. Selma Çeliyay) İntibak Komisyonu Başkanı, Üniversite Bülteni Üyeliği görevleri yürütülecektir. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz) 15

16 Staj komisyon üyeliği görevi yürütülecektir. (Arş. Gör. Dr. Sevgi Görmüş) 3) Akademik Erasmus- Socrates Programı Bölüm Koordinatörü ( , ) (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz, Yrd. Doç. Dr. Ercan Gökyer) Bartın Üniversitesi Yeni Kampüs alanı Mini Arboretum Projesi proje ekibinde yer alınmıştır. (Doç. Dr. Sebahat Açıksöz) adlı dergide editör yardımcılığı görevi yürütülecektir. (Yrd. Doç. Dr. Bülent Cengiz) 12. Kitaplar/ Kitapta Bölüm a.uzun O., İlke E. F., Çetinkaya G., Erduran F., Açıksöz S Peyzaj Planlama: Konya İli Bozkır- Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi Koruma ve Planlama Projesi. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 s., Ankara. 13. TÜBİTAK Panelist Doç. Dr. Sebahat Açıksöz a Y195 İsimli TÜBİTAK Paneline (ÇAYDAG - ÇEVRE, ATMOSFER, YER VE DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU'na sunulan proje(ler) hakkında dış danışman olarak) katılım, , Ankara. 14. Yardımcı Doçent Jüri Üyelikleri Doç. Dr. Sebahat Açıksöz a. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Dr. Demet DEMİROĞLU ( ) b. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dr. Demet DEMİROĞLU ( ) c. Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dr. Bayram Niyami NAYİM ( ) d. Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dr. Yeliz SARI NAYİM ( ) Prof. Dr. Mehmet SABAZ Bölüm Başkanı 16

17 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.:4 Prof.:3 Doç.:7 Öğr.Gör.:1 Arş.Gör.: Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1.SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlarımız Qadimov A.G., Allahverdi S.R., Hassanpanax D.A., Efendieva Sh. M., Vedieva G.M. Study on effect of potassium humate on nitrate accumulation of potato cultivars. V11 International conference on Ecology and security of lite activity. Azerbaycan, Sumgyit, Davud Kadimaliev, Vladimir Telyatnik, Victor Revin, Alexander Parshin, Surhay Allahverdi, Gökhan Gündüz, Elena Kezina, and Nejla Aşık. Optimization of the conditions required for chemical and biological modification of the yeast waste from beer manufacturing to produce adhesive compositions. Journal BioResources, 2012, 7(2), Özel Halil Barış, Allahverdiev Surhay. Determination of some morphological characteristics of Turkish sweet gum (Liquidamber orientalis Mill.) seedlings. IY Uluslararası bilimsel uygulama konferansı. Rusya milletlerarası Barış Üniversitesi, Moskova, 2012, Allahverdiev K.R., Huseyinoglu M.F., Salaeva Z., Secgin A., Allahverdiev S.R. The responsibility of using remote sensing technology of lidars for monitoring ecosystem health by detecting habitat condition Allahverdiev S.R., Rasulova D.A., Abbasova Z.İ., Gani-zade S.İ., Zeynalova E.M. Farklı taksonomiye ait bitkilerin tuza karşı dayanıklılığı (çok yıllık araştırmalar).dergi: tarım kompleksinde teori ve uygulama problemleri, Moskova, 2012, 2(11), 3-7 Gündüz G., Yaman B., Özden S., Dönmez İ.E., Anatomy of Wooden Core of Ottoman Composite Archery Bows Ref

18 Gündüz G., Optimization of the conditions for chemical and biological modification of the yeast waste from Beer manufacturing toproduce Adhesieve Compositions Karayılmazlar S., Çabuk Y., Forecasting Turkey s Lumber Industry an analysis.african Journal of Business management, Vol. 6(10), pp ,14 March Gülsoy S.K., Characterization of abnormal wood İstek A., Surface Properties of MDF coated with calcite/clay and five retardants on These Properties. Maderas, Ciencia Y tecnologia, 14(2): , 2012 Ayben Kılıç, Sezgin Koray Gülsoy, Elisabeth Windeisen, Hauke Jeske, Gerd Wegenerr: Characterizing of abnormal formation in hardwood.eur.y.wood Pros.(2012) 70 (1-3): İlhami Emrah Dönmez, Harzemşah Hafızoğlu, Ayben Kılıç, Yarl hamming, Christer Eckerman : Effect of altitude on the composition of suberinmonomery in the outer bark of Scoth pine. Industrial crops and products. Vol:37 Issue:1 pp (2012) İlhami Emrah Dönmez, Harzemşah Hafızoğlu, Ayben Kılıç, İbrahim Tümen, Hüseyin Sivrikaya: Chemical composition of fourteen different coniferous species growing naturally in Turkey. Wood Research 57 (2) pp (2012) Ayben Kılıç, Peter Nienz. Extractives of tropical woods Eur.Y.Wood. 70: (2012) H. Sivrikaya, H. Hafızoğlu, S.M. Cragg, A. Carillo, H. Militz, C. Mai, L.M.S. Borges, Evaluation of wooden materials deterioreted by marine wood boring organisms in the Black Sea. Maderas Ciencia y tecnologia 14 (1): 79-90, (2012). C. Taşcıoğlu, M. Yalçın, T. De Troya, H. Sivrikaya, Termicidal properties of some wood and bark extracts used as wood preservatives. BioResources, 7 (3) , (2012). LMS. Borges, H. Sivrikaya, A. Le Roux, R. Shipway, SM. Cragg, FO. Costa, Investigating the taxonomy and systematics of marine wood borers (Bivalvia: Teredinidae) combining evidence from morphology, DNA barcodes and nuclear locus sequences. Invertebrate Systematics, 2012, 26, İ.E. Dönmez, H. Hafızoğlu, A. Kılıç,, İ. Tümen, H. Sivrikaya, Chemical Composition of Fourteen Different Coniferous Species Cones Growing Naturally in Turkey. Wood Research 57 (2): 2012 Aydemir D., Gündüz G., Özden S. (2012). The inflence of thermal treatment on color response of wood materials. Color Research and Application, 37 (2): İstek A., Aydemir D., Eroğlu H. (2012). Surface properties of MDF costed calcit/clay and Effects of Fire Retendants on these properties. Maderas: Ciencia y technologia, 14(2): Ibrahim Tumen, Ipek Süntar, Hikmet Keleş, Esra Küpeli Akkol A Therapeutic Approach for Wound Healing by Using Essential Oils of Cupressus and Juniperus species growing in 18

19 Turkey, ECAM, Evidence Based Complementary and Alternative Medicine Vol.2012, 1-7, Doi: /2012/728281, (2012). SCI-A Ipek Süntar, Ibrahim Tumen, Osman Ustün, Hikmet Keleş, Esra Küpeli Akkol Appraisal on the wound healing and anti-inflammatory activities of the Essential Oils Obtained from the cones and needles of Pinus species by in vivo and in vitro Experimental Models, Journal of Ethnopharmacology, 139(2), , (2012). SCI-A I. Tumen, F.S. Senol, I. Erdogan Orhan Cholinesterase and tyrosinase inhibitory effects of the cone and leaf extracts of Cupressus sempervirens var. horizantalis and var. pyramidalis with their antioxidant actions, Turkish Journal of Biochemistry, 37(1), 5-13, (2012). SCI- C Ibrahim Tumen, Fatma Sezer Senol, Ilkay Erdogan Orhan Inhibitory potential of the leaves and berries of Myrtus communis L. (myrtle) against enzymes linked to neurodegenerative diseases and their antioxidant actions, International Journal of Food Science and Nutrition, 63(4), , (2012). SCI-B Barbaros Yaman, Ibrahim Tumen, Anatomical notes on Marsdenia erecta (Apocynaceae) Wood: Is it secondarily woody?, Dendrobiology, 67, 87-93, (2012). SCI-C Ilhami Emrah Dönmez, Harzemsah Hafizoglu, Ayben Kilic, Ibrahim Tumen, Huseyin Sivrikaya, Chemical Composition of Fourteen Different Coniferous Species Cones Growing Naturally in Turkey, Wood Research, 57 (2), , (2012). SCI-C 1. SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlarınız Tumanyan A.F., Zolinsky V.P., Tyutuma N.V., Allahverdiyev S.R., Structure and productivity of multicomponent agrophytocenoses for caspian arid zone. Journal of the Bartin Faculty of Forestry, University of Bartin, Turkey, 2012, vol.14, Karayılmazlar S., Çabuk Y., Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Demografik Faktörler Bakımından İncelenmesi (Zonguldak ili örneği), Cilt 14, Sayı 21, 2012 Gülsoy S.K., Kraft hamurunun verimini etkileyen faktörler. Kastamonu Üniversitesi, Dergisi, 12 (1): , 2012 Blom, J. Johansson, H. Sivrikaya, Some factors influencing susceptibility to discoloring fungi and water uptake of Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) and Oriental spruce (Picea orientalis). Wood Material Science and Engineering, DOI: / , 2012 İbrahim TÜMEN, "Tıbbi Bitkilerin Ekonomik Değeri, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, SD Mart-Mayıs 2012 Sayısı, 36-37, (2012). N. Tankut, A. N. Tankut, M.Zor, 2012 Ağaç Malzemelerde Yorulma Performansı Üzerine Araştırmalar. Bartın dergisi. Cilt 14, Sayı 21, 18-27, Gençer A., Eroğlu H., Yapıcı F., Üretim Parametrelerinin kağıt Hamuru verimi ve kappa Numarasına Etkisi B.Ü. Dergisi Cilt 14, Özel sayı, SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı 19

20 Yayınızın Yılı Yayınınıza Aldığınız Atıf Sayısı 3. Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz Allahverdiev S.R., Abbasova Z.İ., Zeynalova E.M., Rasulova D.A., Gani-zade S.İ. Baykal EM1 preparatının buğday (Triticum aestivum) bitkisinde aminoasitlerin değişimine, absizik asitin ve solunum enzimlerin aktivitelerine etkisi. Uluslararası Konferans: Biyoteknolojinin başarıları ve perspektifleri. Rusya, saransk, 3-5 Ekim 2012, 38 Allahverdiev S.R., Revin V.V., Kadimaliyev D.A. ve başkaları. Farklı bitki türlerin yetiştirilmesinde Baykal EM1 preparatın etkisinin değerlendirilmesi. Uluslararası Konferans: Biyoteknolojinin başarıları ve perspektifleri. Rusya, saransk, 3-5 Ekim 2012, 39 Gündüz G., Wood Polymer Nanocomposites: Processing, Manufacturing and Applications Tankut A.N., Tankut N., Karaman A., Creep Performance of RTA Fasteners in Bookcare Construction. 23. Uluslararası Konferansı, Wood is Good. Faculty of forestry, Üniversity of Zagreb Onat S.M., Organo Fonksiyonel Silanların Yonga Levha Üretiminde Kullanılması, 15 Temmuz 2012, Poznon, Polonya Onat M., Organofonksiyonel İ. Tumen, H. Sivrikaya, A. Pranovich, Chemical Constituents of Naturally Decayed Beech (Fagus orientalis Lipsky.), COST FP0802 Workshop meeting, March, UFT University of Boku, Tulln/Austria, ( Ulusal Sözlü Bildirilerimiz 5. Uluslararası/Ulusal Posterlerimiz Aydemir D. And Gündüz G., Wood polymer Nanocomposites: Processing, Manufacturing and Applications, Materials of International Scientific Conference Advances and Perspective Development of Biotechnology, October 3-5, 2012, N.P. Ogarev State University, Biological Faculty, saransk, Russia. 6. Yürüttüğünüz/Görev Aldığınız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Hüseyin Sivrikaya, Bakır azol ve su itici maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemenin dış ortam performansının araştırılması. BAP , Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Abdullah İstek, Silan modifiyeli fenol formaldehit tutkalı ile üretilmiş yönlendirilmiş yongalevhaların özellikleri, BAP 2012, Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. 20

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı