Turkish Desk - Türkiye Masası. Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Desk - Türkiye Masası. Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar"

Transkript

1 Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar

2 Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar

3 Personal and pragmatic Economic reforms in Turkey have given the investment climate for foreigners a significant boost since Negotiations on entering the EU have been on-going for a few years. Qualified young professionals, low-cost labour and being on the hub where Europe, Asia and the Middle East meet combine to make Turkey an attractive area. With 20%, or 1500 companies, the Netherlands constitutes the largest foreign investor in Turkey. On the other hand, Turkish multinationals know that the gateway to investment opportunities outside Turkey lies in the Benelux. It s clear that now is an excellent time for entrepreneurs and international businesses to take steps exploring the Turkish market. When operating in the Turkish market you have to deal with complex legal rules, e.g. regarding import and export matters, mergers & acquisitions, joint ventures, IPOs, structured finance (including asset-backed securities), energy projects, real estate investments and regulatory aspects. And what are the fiscal risks and opportunities of doing business in Turkey? Thanks to our market insight, deal experience and integrated tax and legal approach, the Loyens & Loeff Turkish Desk is the logical choice to give you a personal and pragmatic advise. Building bridges for better business. Kisisel ve pragmatik Türkiye deki ekonomik reformlar 2003 yılından beri yabancılar için yatırım ortamında önemli bir destek sağladı. AB ye giriş müzakereleri devam etmektedir. Kalifiye genç profesyoneller, düşük maliyetli işçilik ve Avrupa, Asya ve Orta Doğu nun bir araya geldiği merkezde yer alması Türkiye yi cazip bir bölge yapmaktadır. Hollanda, oran olarak %20, sayı olarak 1500 şirketiyle Türkiye deki en büyük yabancı yatırımcı ülkedir. Diğer taraftan, Türkiye çok uluslu şirketle kökenli Türkiye dışındaki yatırım fırsatlarının kapısının Benelüks ülkelerinden açıldığını bilmektedirler. Girişimciler ve uluslararası işletmeler bakımından bu günlerin Türk pazarını keşfetmek adına mükemmel bir zaman olduğu açıktır. Türkiye pazarında faaliyet gösterirken karmaşık hukuki kurallarla uğraşmanız gerekir, örn. ithalat ve ihracat meseleleri, birleşmeler ve devralmalar, ortak girişimler, halka açılma (IPO), yapılandırılmış finansman (varlığa dayalı menkul kıymetler dahil), enerji projeleri, gayrimenkul yatırımları ve düzenleme konuları. Peki Türkiye de iş yapmanın mali riskleri ve fırsatları nelerdir? Pazarı kavrama, anlaşma yapma deneyimi ve bütünleşik vergi ve hukuki yaklaşımımız sayesinde Loyens & Loeff Türkiye Masası size kişisel ve pragmatik tavsiyelerde bulunmak konusunda en mantıklı olan seçenektir. Loyens & Loeff Türkiye Masası daha iyi ticari faaliyetler için köprüler kurar.

4 Turkish Desk Türkiye Masası

5 Our Turkish Desk, comprising experienced tax advisers and attorneys, pools all the expertise within our firm with respect to Turkey-related matters. We have developed a broad knowledge of this market and its legal systems. Frequent travel to Turkey helps us keep in close contact with our clients and other business contacts in the region. Being able to speak the language and knowing the culture can be crucial to doing business. Broad expertise Our clients are Turkish companies that invest or trade in Europe or other regions, as well as Dutch-based logistic service providers, trade companies, international corporates, project developers and financial institutions looking to expand their business into Turkey. We frequently advise on customs law, international tax law, corporate structuring, banking and securities law, employment law and several aspects of regulatory law. Our expertise extends to a variety of industries and sectors, such as transport, energy, real estate, corporate finance and (islamic) financial products. Deneyimli vergi danışmanları ve avukatlardan oluşan Türkiye Masamız, Türkiye ile ilgili konularda tüm uzmanlıklarını şirketimiz içinde bir arada sunmaktadır. Bu pazar ve hukuki sistemleri konusunda geniş bir bilgi tabanı oluşturduk. Türkiye ye sık yapılan ziyaretler bölgedeki müşterilerimiz ve diğer iş ilişkilerimizle yakın teması korumamızı sağlamaktadır. Bir ülkenin dilini konuşabilmek ve kültürünü bilmek iş yaparken çok önemli olabilir. Kapsamlı uzmanlık Müşterilerimiz, Avrupa veya diğer bölgelerde yatırım veya ticaret yapan Türk şirketleri ve ayrıca faaliyetlerini Türkiye ye genişletmek isteyen Hollanda merkezli lojistik hizmet sağlayıcılar, ticaret şirketleri, uluslararası şirketler, proje geliştiriciler ve finans kuruluşlarıdır. Genellikle gümrük hukuku, uluslararası vergi hukuku, şirket yapılandırma, bankacılık ve menkul kıymetler hukuku, iş hukuku ve idari hukukun çeşitli yönleri hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz. Uzmanlığımız taşımacılık, enerji, gayrimenkul, şirket finansı ve (İslami) finansal ürünler gibi çok çeşitli endüstrileri ve sektörleri kapsamaktadır.

6 Our Team - Takımımız The Dutch government agreed to cooperate on large-scale infrastructure projects in Turkey Hollanda hükümeti, Türkiye de büyük ölçekli altyapı projelerinde işbirliğinde bulunma kararı aldı André van der Kolk J. André van der Kolk (1953), attorney-at-law, advises on the construction, management and maintenance of road, rail and sea and airport infrastructure and other buildings such as factories, supermarkets, greenhouses, offices, etc. He has broad (also litigation) experience with, amongst others, public transport projects, public-private partnerships (PPP) and project development and on that basis specialises in the area of general administrative law, contract law, construction law, lease law, environmental law and spatial planning. André is registered as mediator with the Netherlands Mediation Institute (NMI). He owns an apartment in Turkey (Alanya). J. André van der Kolk (1953), avukat; kara, demir ve deniz yolları ve havaalanı altyapılarının ve fabrika, süpermarket, sera, ofis gibi diğer binaların yapım, yönetim ve bakımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Diğer alanların yanı sıra kamu, taşımacılık projeleri, kamu-özel sektör ortaklıkları ve proje geliştirme konularında geniş (ayrıca dava) deneyimine sahiptir, bu temelde genel idari hukuk, sözleşme hukuku, inşaat hukuku, kiralama hukuku, çevre hukuku ve mekan planlama konularında uzmandır. André, Hollanda Arabuluculuk Enstitüsünde (NMI) arabulucu olarak kayıtlıdır. Türkiye de (Alanya) bir dairesi bulunmaktadır. T , E Strategic customs planning is a major contribution to cost-effective international trade Stratejik gümrük planlaması, uygun maliyetli uluslararası ticaret için önemli bir katkıdır Thierry Charon Thierry Charon (1962), tax adviser, is chairman of the Customs and International Trade practice group and member of the Real estate practice groups in Brussels. He is specialised in VAT, customs and excise duties, and is involved in real estate transactions, international trade, the finance sector (securitisations, holdings, investment funds), as well as the energy sector. Thierry is frequently called on to speak at seminars concerning VAT and customs duties. He is a member of the VAT Club and the Global Legal Customs Association and author of a number of published works in his field. Thierry Charon (1962), vergi danışmanı, Gümrük ve Uluslararası Ticaret isimli uygulama grubunun başkanı ve Brussel de Gayrimenkul uygulama grubunun üyesidir. KDV, gümrük ve tüketim vergisi alanlarında uzmandır ve müvekkillere gayrimenkul alım satım işlemleri, uluslararası ticaret, mali sektör (menkul kıymetleştirme, holdingler, yatırım fonları) ve enerji sektöründe danışmanlık yapar. Thierry sıkça KDV ve gümrük hukuku ile ilgili seminerlerde konuşmacı olarak davet edilir. VAT ( KDV ) Kulübü ve Global Legal Customs Association üyesidir ve bu konu hakkındaki bazı yayınların yazarıdır. T , E

7 We have broad experience in cross-border acquisitions and joint-ventures Sınır ötesi devralmalar ve ortak girişimler konusunda geniş deneyime sahibiz Freek Jonkhart Freek Jonkhart (1956), attorney, is a member of the Corporate Law practice group. He mainly specialises in mergers and acquisitions. He has broad experience in M&A transactions, including silent auctions, joint ventures, cross-border acquisitions and privatisations. He advises clients of various sizes, particularly in cross-border transactions. He regularly acts as lead counsel for leading transactions in the Dutch market. Freek has contributed to various publications by the Committee on Negotiated Acquisitions of the American Bar Association. Against that background he continuously deals with corporate governance issues. Freek Jonkhart (1956), avukat; Şirketler hukuku uygulama grubunun bir üyesidir. Başlıca, birleşmeler ve devralmalar konusunda uzmanlaşmıştır. Birleşme ve devralma (M&A) işlemlerinde, kapalı zarflı artırmalar, ortak girişimler, sınır ötesi devralmalar ve özelleştirmeler dahil, deneyim sahibidir. Çeşitli büyüklükteki müşterilere, özellikle sınır ötesi işlemlerde danışmanlık yapmaktadır. Hollanda piyasasındaki işlemlerde devamlı olarak baş danışman görevini yürütmektedir. Freek, Amerikan Barolar Birliğinin Müzakere Edilmiş Devralmalar Komitesinin çok sayıda yayınına katkıda bulunmuştur. Bu profesyonel geçmişine dayanarak sürekli olarak kurumsal yönetim konularında çalışmaktadır. T , E The gateway to inbound and outbound investment opportunities lies in the Benelux Yurtiçine ve yurtdışına yatırım fırsatları kapısı Benelüks ülkelerinden açılır Marcel Buur Marcel Buur (1976), tax adviser, is a member of the Tax practice group. He advises inter alia multinationals, investment banks and private equity funds. He worked at an American law firm in 2002 and in the tax department of an investment bank in London in Marcel is a lecturer at the University of Leiden and at Dutch professional organisations such as the Dutch Association of Tax Advisers (NOB) and IBFD, teaching on subjects such as mergers, split-offs, reorganisations, consolidated tax groups and structured financing. He is a member of the Dutch Association of Tax Advisers and the International Bar Association. Marcel Buur (1976), vergi danışmanı; Vergi uygulama grubunun bir üyesidir. Diğer alanların yanı sıra çok uluslu şirketler, yatırım bankaları ve özel sermaye fonları konularında danışmanlık yapmaktadır yılında bir Amerikan bankasında ve 2003 te bir yatırım bankasının vergi departmanında çalışmıştır. Marcel, Leiden Üniversitesinde ve çeşitli Hollanda profesyonel kuruluşlarında, örn. Hollanda Vergi Danışmanları Birliği (NOB) ve IBFD, okutmandır ve birleşmeler, ayrılmalar, reorganizasyonlar, konsolide vergi grupları ve yapılandırılmış finansman konularında dersler vermektedir. Hollanda Vergi Danışmanları Birliği ve Uluslararası Barolar Birliği üyesidir. T , E

8 A wealth of experience in tax planning in international transactions Uluslararası işlemlerin vergi planlamasında engin deneyim esahiptir Willem Bongaerts Willem P. Bongaerts (1975), attorney/tax lawyer, specialises in the International tax practice. He advises, among others, European and American multinationals on cross-border transactions, corporate reorganisations, and mergers and acquisitions. He also advises clients on creating European investment and private equity funds, real estate investment funds, financing, and holding structures. Willem is a member of the International Bar Association (IBA), International Fiscal Association (IFA), New York State Bar Association, American Bar Association and the Nederlandse Orde van Belastingadviseurs and Nederlandse Orde van Advocaten. Willem P. Bongaerts (1975), avukat/vergi hukukçu, uluslararası vergi uygulamalarında uzman. Avrupa ve Amerikalı çok uluslu şirketlere, diğer konuların yanı sıra, sınır ötesi işlemler, şirket reorganizasyonları, birleşme ve devralmalar konusunda danışmanlık yapmaktadır. Müşterilere ayrıca Avrupa yatırım ve özel sermaye fonları, gayrimenkul yatırım fonları, finansman ve holding yapıları oluşturulması konularında tavsiyelerde bulunmaktadır. Willem, Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Uluslararası Maliye Birliği (IFA), New York Eyaleti Baro Birliği, Amerikan Barolar Birliği ve Hollanda Vergi Danışmanları Birliği ve Hollanda Barolar Birliği (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs and Nederlandse Orde van Advocaten) üyesidir. T , E Loyens & Loeff has an office in Dubai and a dedicated Islamic Finance Group Loyens & Loeff ın Dubai de bir ofisi ve özel bir İslami Finans Grubu bulunmaktadır Kees Hooft Kees Hooft (1973), attorney, is a member of the Banking & Finance practice group. He specialises in financing transactions and has experience in acquisition finance, corporate finance, asset finance, structured finance and Islamic finance. He co-heads the Loyens & Loeff Islamic Finance Group together with Niels Muller. Kees is the co-author of several articles on Islamic finance. Kees has obtained the Islamic Finance Qualification from the Securities & Investment Institute, and is a member of the Netherlands Bar Association, the International Bar Association (IBA) and the Union International des Avocats. Kees Hooft (1973), avukat; Bankacılık & Finans uygulama grubunun bir üyesidir. Finansman işlemleri konusunda uzmandır ve devralma finansı, şirket finansı, varlık finansı, yapılandırılmış finans ve İslami finans konularında deneyim sahibidir. Niels Muller ile birlikte Loyens & Loeff İslami Finans Grubu eşbaşkanlığını yürütmektedir. Kees, İslami finans konusunda çok sayıda makalenin ortak yazarıdır. Kees, Menkul Kıymetler & Yatırım Enstitüsünden İslami Finans Derecesi almıştır ve Hollanda Barolar Birliği, Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Uluslararası Avukatlar Birliği üyesidir. T , E The Benelux offers distinct advantages for Islamic finance transactions. Benelüks, İslami finans işlemleri için belirli avantajlar sunmaktadır. Niels Muller Niels Muller (1976), attorney and tax lawyer, is a member of the Tax practice group. He focuses on structured (asset) finance, project finance, investment funds and (renewable) energy. He co-heads the Loyens & Loeff Islamic Finance Group together with Kees Hooft. Niels is the co-author of several articles on Islamic finance. Niels has obtained the Islamic Finance Qualification from the Securities & Investment Institute, and is a member of the Netherlands Bar Association, the Dutch Association of Tax Advisers (NOB), the Association for Tax Research (VvB) and the International Bar Association (IBA). Niels Muller (1976), avukat/vergi hukukçu; Vergi uygulama grubunun bir üyesidir. Yapılandırılmış (varlık) finansı, proje finansı, yatırım fonları ve (yenilenebilir) enerji konuları üzerinde çalışmaktadır. Kees Hooft ile birlikte Loyens & Loeff İslami Finans Grubu eşbaşkanlığını yürütmektedir. Niels, İslami finans konusunda çok sayıda makalenin ortak yazarıdır. Niels, Menkul Kıymetler & Yatırım Enstitüsünden İslami Finans Derecesi almıştır ve Hollanda Barolar Birliği, Hollanda Vergi Danışmanları Birliği (NOB), Vergi Araştırmaları Birliği (VvB) ve Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyesidir. T , E

9 Profile Loyens & Loeff Integrated tax and legal advice Loyens & Loeff is an independent international full-service law firm. We offer cuttingedge top-level legal and tax advice to (international) businesses, financial institutions and governments. International focus Thanks to our closely collaborating legal and tax practices, we have built up a unique and very solid position in our home market, the Benelux. Different specialists tackle issues from different sides, offering you the best advice in the most efficient way. With over 1500 employees worldwide, consisting of about 400 tax experts and about the same number of legal experts, we are capable of effectively structuring and supervising both domestic and international matters. We provide services from our seven Benelux offices and from our eleven branches based in the world s major financial centres. Profil Loyens & Loeff Bütünleşik vergi ve hukuki tavsiyeler Loyens & Loeff bağımsız, uluslararası, tam hizmet sunan bir hukuk şirketidir. (Uluslararası) işletmelere, finans kuruluşlarına ve hükümetlere en ileri, en üst seviyede hukuki ve vergi danışmanlığı sunuyoruz. Uluslararası odak noktası Birbirleri ile yakından çalışan uzmanlarımız sayesinde Benelüks te, kendi pazarımızda eşsiz ve çok güçlü bir pozisyona sahip olduk. Farklı uzmanlar konuları farklı yönlerden ele almakta, size en iyi tavsiyeleri en etkin şekilde sunmaktadır. Dünya genelinde, 400 vergi uzmanı ve yaklaşık aynı sayıda hukuk uzmanımız dahil 1500 den fazla çalışanımızla, hem ulusal hem de uluslararası konuları etkin şekilde yapılandırma ve yönetme becerisine sahibiz. Altı Benelüks ofisimizle ve dünyanın büyük finans merkezlerinde bulunan on bir şubemizle hizmet vermekteyiz.

10 Overview Loyens & Loeff integrated tax and legal practice EU, competition & regulatory Administrative law Anti-trust Environmental law Health law Liberalisation Merger control Public-private law Public procurement Public transport law State aid Zoning law Real estate Financing and security interests Leasing Litigation Project development Purchase, sale, use and construction Tenancy law Employment taxes, social securities, pension plans Expats Managers and management companies Pension plans Salary structures and salary splits Social security and health care Stock options, share plans Tax returns Employment law Right of codetermination Collective labour agreement Individual and collective employment law Immigration: work and residence permits Litigation Pension plans Corporate law Insolvencies Joint ventures Mergers and demergers Litigation Private bids and public offerings, IPOs Private equity Refinancing Restructuring Takeovers (share transactions, purchase of assets, due diligence) Venture capital (structuring, exits) Banking & finance Acquisition finance Asset finance & leasing Bilateral and syndicated loans Capital market transactions Islamic finance Property finance Regulated markets Securitisations Structured finance Estate planning Donations (civil and tax law) Emigration and immigration Execution of inheritances Inheritance tax returns Investments Tax planning for high-net-worth individuals and families (foundations, trusts) Private equity Investment funds Private equity structures Venture capital Technology, media & litigation Construction and engineering (shipping and real estate industry) Intellectual property (trademarks, copyrights, databases and patents) IT (agreements, outsourcing) Liability and insurance Logistics, distribution, agency & franchising Media and entertainment Privacy (protection of personal data) Telecommunication General tax Due diligence European tax law Financing structures Holding structures Joint ventures Litigation (administrative and legal proceedings, tax and economic criminal law) Mergers and acquisitions Reorganisations (mergers and demergers) Rulings Tax advising and audits Tax compliance Tax planning Tax returns Transfer pricing agreements (unilateral and bilateral) Indirect tax Car registration tax Customs, excise duties and international trade Environmental taxes Real estate transfer tax VAT

11 Genel bakış Loyens & Loeff bütünleşik vergi ve hukuki uygulamaları AB, rekabet & düzenleme İdari hukuk Anti tröst Çevre hukuku Sağlık hukuku Serbestleştirme Birleşme kontrolü Kamu-özel hukuk Kamu alımları Kamu taşımacılık hukuku Devlet yardımları İmar hukuku Gayrimenkul Finansman ve güvenlik konuları Leasing Hukuk davaları Proje geliştirme Alım, satış, kullanım ve inşaat Kira hukuku İstihdam vergileri, sosyal güvenlik, emeklilik planları Yurtdışında yaşayanlar Yöneticiler ve yönetim şirketleri Emeklilik planları Maaş yapıları ve maaş bölünmeleri Sosyal güvenlik ve sağlık Hisse senedi opsiyonları, hisse planları Vergi iadeleri İş hukuku Birlikte karar alma hakkı Toplu iş sözleşmesi Bireysel ve toplu iş hukuku Göçmenlik: çalışma ve ikamet izinleri Hukuk davaları Emeklilik planları Şirketler hukuku Aciz hâli Ortak girişimler Birleşmeler ve bölünmeler Hukuk davaları Özel ihaleler ve halka arzlar, halka açılma (IPO) Özel sermaye Refinansman Yeniden yapılandırma Devralmalar (hisse işlemleri, varlıkların alımı, değerleme) Risk sermayesi (yapılandırma, çıkışlar) Bankacılık & finans Devralma finansı Varlık finansı & leasing İki taraflı ve sendikasyon kredileri Sermaye piyasası işlemleri İslami finans Menkul finansı Düzenlenmiş piyasalar Menkul kıymetleştirmeleri Yapılandırılmış finans Tereke planlaması Bağışlar (medeni ve vergi hukuku) Yurtdışına göç ve yurtdışından göç Vasiyet tenfizi Veraset vergisi iadeleri Yatırımlar Yüksek net varlığa sahip bireyler ve aileler (vakıflar) için vergi planlaması Özel sermaye Yatırım fonları Özel sermaye yapıları Risk sermayesi Teknoloji, medya & hukuk davaları İnşaat ve mühendislik (gemi ve gayrimenkul endüstrisi) Fikri mülkiyet (ticari markalar, telif hakları, veritabanları ve patentler) IT (anlaşmalar, dış kaynak kullanımı) Sorumluluk ve sigorta Lojistik, dağıtım, acentalık & franchising Medya ve eğlence Gizlilik (kişisel verilerin korunması) Telekomünikasyon Genel vergi Değerleme Avrupa vergi hukuku Finansman yapıları Holding yapıları Ortak girişimler Hukuk davaları (idari ve hukuk davaları, vergi ve iktisadi ceza hukuku) Birleşmeler ve devralmalar Reorganizasyonlar (birleşmeler ve bölünmeler) Kararlar Vergi tavsiyeleri ve denetim Vergi uyumu Vergi planlaması Vergi iadeleri Transfer fiyatlandırma anlaşmaları (tek taraflı ve iki taraflı) Dolaylı vergi Araç tescil vergisi Gümrük, özel tüketim vergileri ve uluslararası ticaret Çevre vergileri Gayrimenkul devir vergisi KDV

12 Offices BENELUX AMSTERDAM 1) Fred. Roeskestraat ED Amsterdam Netherlands Telephone Fax arnhem 4) (oosterbeek) Utrechtseweg AJ Oosterbeek Netherlands Telephone Fax brussels 3) Woluwe Atrium Neerveldstraat Brussels Belgium Telephone Fax eindhoven 2) Parklaan 54a 5613 BH Eindhoven Netherlands Telephone Fax luxembourg 3) 18-20, rue Edward Steichen K-Point Building 2540 Luxembourg Luxembourg Telephone Fax RotterdaM 1) Blaak GA Rotterdam Netherlands Telephone Fax INTERNATIONAL ARUBA 4) ARFA Building (Suite 201) J.E. Irausquin Boulevard 22 Oranjestad, Aruba Telephone Fax CURAÇAO 4) Landhuis Arrarat Presidente Romulo Betancourt Boulevard 2 Willemstad, Curaçao Telephone Fax DUBAI 1) Dubai International Financial Centre (DIFC) Gate Village, Building # 10, Level 2 P.O. Box Dubai, United Arab Emirates Telephone Fax FRANKFURT 3) Barckhausstraße Frankfurt am Main Germany Telephone Fax geneva 4) Rue du Rhône 59 (1st floor)) 1204 Geneva Switzerland Telephone Fax london 1) 26 Throgmorton Street London EC2N 2AN Telephone Fax new york 1) 555 Madison Avenue 27th Floor New York, NY USA Telephone Fax paris 1) 1, Avenue Franklin D. Roosevelt Paris France Telephone Fax (legal) Fax (tax) singapore 3) 80 Raffles Place # UOB Plaza 1 Singapore Singapore Telephone Fax tokyo 3) 12F, Nishimoto Kosan Kanda Nishikicho Bldg Kanda Nishikicho Chiyoda-ku Tokyo Japan Telephone (legal) Telephone (tax) Fax (legal) Fax (tax) zurich 4) Bodmerstrasse 7 (2nd floor) 8002 Zurich Switzerland Telephone Fax ) attorneys at law, tax advisers and civil law notaries 2) tax advisers and civil law notaries 3) attorneys at law and advisers 4) tax advisers www. loyensloeff. com EN-TR-TD

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

State Visit to Turkey

State Visit to Turkey State Visit to Turkey 18-22 November 2013 Discover Luxembourg Istanbul Ankara Cour grand-ducale/lola Velasco Their Royal Highnesses the Grand Duke and the Grand Duchess of Luxembourg Luc Frieden Minister

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT!

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT! ISTANBUL STOCK EXCHANGE MAGAZINE KIŞ 2013 SAYI 4 İstanbul Menkul KıymetLER BoRSASI nın YAYInıdır ÜCRETSİZDİR / WINTER 2013 ISSUE 4 Publication of İMKB A COMPLIMENTARY COPY REGIONAL POWER, GLOBAL POINT

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

Uluslararas lider olmaya soyunmuş Türk firmalar için kritik başar faktörleri

Uluslararas lider olmaya soyunmuş Türk firmalar için kritik başar faktörleri RÖPORTAJ Selçuk Erden: Uluslararas lider olmaya soyunmuş Türk firmalar için kritik başar faktörleri BURCU C VELEK YÜCE, EMBA 05 burcu.yuce@akbank.com Küresel pazarlama örneklerinin en başında gelen Coca-Cola

Detaylı

Ana Sponsor Main Sponsor

Ana Sponsor Main Sponsor Ana Sponsor Main Sponsor İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow!

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! % 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conferences Uluslararası Bilgi

Detaylı

TÜRKİYE İSTANBUL 8-9 OCAK ISTANBUL 8-9 JANUARY

TÜRKİYE İSTANBUL 8-9 OCAK ISTANBUL 8-9 JANUARY TÜRKİYE DE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIMI REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT IN TURKEY The 5th Annual Ceylan Intercontinental Hotel TÜRKİYE İSTANBUL 8-9 OCAK ISTANBUL 8-9 JANUARY TURKEY English

Detaylı

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ..4 4. HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ..7 6.

Detaylı