Turkish Desk - Türkiye Masası. Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Desk - Türkiye Masası. Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar"

Transkript

1 Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar

2 Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar

3 Personal and pragmatic Economic reforms in Turkey have given the investment climate for foreigners a significant boost since Negotiations on entering the EU have been on-going for a few years. Qualified young professionals, low-cost labour and being on the hub where Europe, Asia and the Middle East meet combine to make Turkey an attractive area. With 20%, or 1500 companies, the Netherlands constitutes the largest foreign investor in Turkey. On the other hand, Turkish multinationals know that the gateway to investment opportunities outside Turkey lies in the Benelux. It s clear that now is an excellent time for entrepreneurs and international businesses to take steps exploring the Turkish market. When operating in the Turkish market you have to deal with complex legal rules, e.g. regarding import and export matters, mergers & acquisitions, joint ventures, IPOs, structured finance (including asset-backed securities), energy projects, real estate investments and regulatory aspects. And what are the fiscal risks and opportunities of doing business in Turkey? Thanks to our market insight, deal experience and integrated tax and legal approach, the Loyens & Loeff Turkish Desk is the logical choice to give you a personal and pragmatic advise. Building bridges for better business. Kisisel ve pragmatik Türkiye deki ekonomik reformlar 2003 yılından beri yabancılar için yatırım ortamında önemli bir destek sağladı. AB ye giriş müzakereleri devam etmektedir. Kalifiye genç profesyoneller, düşük maliyetli işçilik ve Avrupa, Asya ve Orta Doğu nun bir araya geldiği merkezde yer alması Türkiye yi cazip bir bölge yapmaktadır. Hollanda, oran olarak %20, sayı olarak 1500 şirketiyle Türkiye deki en büyük yabancı yatırımcı ülkedir. Diğer taraftan, Türkiye çok uluslu şirketle kökenli Türkiye dışındaki yatırım fırsatlarının kapısının Benelüks ülkelerinden açıldığını bilmektedirler. Girişimciler ve uluslararası işletmeler bakımından bu günlerin Türk pazarını keşfetmek adına mükemmel bir zaman olduğu açıktır. Türkiye pazarında faaliyet gösterirken karmaşık hukuki kurallarla uğraşmanız gerekir, örn. ithalat ve ihracat meseleleri, birleşmeler ve devralmalar, ortak girişimler, halka açılma (IPO), yapılandırılmış finansman (varlığa dayalı menkul kıymetler dahil), enerji projeleri, gayrimenkul yatırımları ve düzenleme konuları. Peki Türkiye de iş yapmanın mali riskleri ve fırsatları nelerdir? Pazarı kavrama, anlaşma yapma deneyimi ve bütünleşik vergi ve hukuki yaklaşımımız sayesinde Loyens & Loeff Türkiye Masası size kişisel ve pragmatik tavsiyelerde bulunmak konusunda en mantıklı olan seçenektir. Loyens & Loeff Türkiye Masası daha iyi ticari faaliyetler için köprüler kurar.

4 Turkish Desk Türkiye Masası

5 Our Turkish Desk, comprising experienced tax advisers and attorneys, pools all the expertise within our firm with respect to Turkey-related matters. We have developed a broad knowledge of this market and its legal systems. Frequent travel to Turkey helps us keep in close contact with our clients and other business contacts in the region. Being able to speak the language and knowing the culture can be crucial to doing business. Broad expertise Our clients are Turkish companies that invest or trade in Europe or other regions, as well as Dutch-based logistic service providers, trade companies, international corporates, project developers and financial institutions looking to expand their business into Turkey. We frequently advise on customs law, international tax law, corporate structuring, banking and securities law, employment law and several aspects of regulatory law. Our expertise extends to a variety of industries and sectors, such as transport, energy, real estate, corporate finance and (islamic) financial products. Deneyimli vergi danışmanları ve avukatlardan oluşan Türkiye Masamız, Türkiye ile ilgili konularda tüm uzmanlıklarını şirketimiz içinde bir arada sunmaktadır. Bu pazar ve hukuki sistemleri konusunda geniş bir bilgi tabanı oluşturduk. Türkiye ye sık yapılan ziyaretler bölgedeki müşterilerimiz ve diğer iş ilişkilerimizle yakın teması korumamızı sağlamaktadır. Bir ülkenin dilini konuşabilmek ve kültürünü bilmek iş yaparken çok önemli olabilir. Kapsamlı uzmanlık Müşterilerimiz, Avrupa veya diğer bölgelerde yatırım veya ticaret yapan Türk şirketleri ve ayrıca faaliyetlerini Türkiye ye genişletmek isteyen Hollanda merkezli lojistik hizmet sağlayıcılar, ticaret şirketleri, uluslararası şirketler, proje geliştiriciler ve finans kuruluşlarıdır. Genellikle gümrük hukuku, uluslararası vergi hukuku, şirket yapılandırma, bankacılık ve menkul kıymetler hukuku, iş hukuku ve idari hukukun çeşitli yönleri hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz. Uzmanlığımız taşımacılık, enerji, gayrimenkul, şirket finansı ve (İslami) finansal ürünler gibi çok çeşitli endüstrileri ve sektörleri kapsamaktadır.

6 Our Team - Takımımız The Dutch government agreed to cooperate on large-scale infrastructure projects in Turkey Hollanda hükümeti, Türkiye de büyük ölçekli altyapı projelerinde işbirliğinde bulunma kararı aldı André van der Kolk J. André van der Kolk (1953), attorney-at-law, advises on the construction, management and maintenance of road, rail and sea and airport infrastructure and other buildings such as factories, supermarkets, greenhouses, offices, etc. He has broad (also litigation) experience with, amongst others, public transport projects, public-private partnerships (PPP) and project development and on that basis specialises in the area of general administrative law, contract law, construction law, lease law, environmental law and spatial planning. André is registered as mediator with the Netherlands Mediation Institute (NMI). He owns an apartment in Turkey (Alanya). J. André van der Kolk (1953), avukat; kara, demir ve deniz yolları ve havaalanı altyapılarının ve fabrika, süpermarket, sera, ofis gibi diğer binaların yapım, yönetim ve bakımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Diğer alanların yanı sıra kamu, taşımacılık projeleri, kamu-özel sektör ortaklıkları ve proje geliştirme konularında geniş (ayrıca dava) deneyimine sahiptir, bu temelde genel idari hukuk, sözleşme hukuku, inşaat hukuku, kiralama hukuku, çevre hukuku ve mekan planlama konularında uzmandır. André, Hollanda Arabuluculuk Enstitüsünde (NMI) arabulucu olarak kayıtlıdır. Türkiye de (Alanya) bir dairesi bulunmaktadır. T , E Strategic customs planning is a major contribution to cost-effective international trade Stratejik gümrük planlaması, uygun maliyetli uluslararası ticaret için önemli bir katkıdır Thierry Charon Thierry Charon (1962), tax adviser, is chairman of the Customs and International Trade practice group and member of the Real estate practice groups in Brussels. He is specialised in VAT, customs and excise duties, and is involved in real estate transactions, international trade, the finance sector (securitisations, holdings, investment funds), as well as the energy sector. Thierry is frequently called on to speak at seminars concerning VAT and customs duties. He is a member of the VAT Club and the Global Legal Customs Association and author of a number of published works in his field. Thierry Charon (1962), vergi danışmanı, Gümrük ve Uluslararası Ticaret isimli uygulama grubunun başkanı ve Brussel de Gayrimenkul uygulama grubunun üyesidir. KDV, gümrük ve tüketim vergisi alanlarında uzmandır ve müvekkillere gayrimenkul alım satım işlemleri, uluslararası ticaret, mali sektör (menkul kıymetleştirme, holdingler, yatırım fonları) ve enerji sektöründe danışmanlık yapar. Thierry sıkça KDV ve gümrük hukuku ile ilgili seminerlerde konuşmacı olarak davet edilir. VAT ( KDV ) Kulübü ve Global Legal Customs Association üyesidir ve bu konu hakkındaki bazı yayınların yazarıdır. T , E

7 We have broad experience in cross-border acquisitions and joint-ventures Sınır ötesi devralmalar ve ortak girişimler konusunda geniş deneyime sahibiz Freek Jonkhart Freek Jonkhart (1956), attorney, is a member of the Corporate Law practice group. He mainly specialises in mergers and acquisitions. He has broad experience in M&A transactions, including silent auctions, joint ventures, cross-border acquisitions and privatisations. He advises clients of various sizes, particularly in cross-border transactions. He regularly acts as lead counsel for leading transactions in the Dutch market. Freek has contributed to various publications by the Committee on Negotiated Acquisitions of the American Bar Association. Against that background he continuously deals with corporate governance issues. Freek Jonkhart (1956), avukat; Şirketler hukuku uygulama grubunun bir üyesidir. Başlıca, birleşmeler ve devralmalar konusunda uzmanlaşmıştır. Birleşme ve devralma (M&A) işlemlerinde, kapalı zarflı artırmalar, ortak girişimler, sınır ötesi devralmalar ve özelleştirmeler dahil, deneyim sahibidir. Çeşitli büyüklükteki müşterilere, özellikle sınır ötesi işlemlerde danışmanlık yapmaktadır. Hollanda piyasasındaki işlemlerde devamlı olarak baş danışman görevini yürütmektedir. Freek, Amerikan Barolar Birliğinin Müzakere Edilmiş Devralmalar Komitesinin çok sayıda yayınına katkıda bulunmuştur. Bu profesyonel geçmişine dayanarak sürekli olarak kurumsal yönetim konularında çalışmaktadır. T , E The gateway to inbound and outbound investment opportunities lies in the Benelux Yurtiçine ve yurtdışına yatırım fırsatları kapısı Benelüks ülkelerinden açılır Marcel Buur Marcel Buur (1976), tax adviser, is a member of the Tax practice group. He advises inter alia multinationals, investment banks and private equity funds. He worked at an American law firm in 2002 and in the tax department of an investment bank in London in Marcel is a lecturer at the University of Leiden and at Dutch professional organisations such as the Dutch Association of Tax Advisers (NOB) and IBFD, teaching on subjects such as mergers, split-offs, reorganisations, consolidated tax groups and structured financing. He is a member of the Dutch Association of Tax Advisers and the International Bar Association. Marcel Buur (1976), vergi danışmanı; Vergi uygulama grubunun bir üyesidir. Diğer alanların yanı sıra çok uluslu şirketler, yatırım bankaları ve özel sermaye fonları konularında danışmanlık yapmaktadır yılında bir Amerikan bankasında ve 2003 te bir yatırım bankasının vergi departmanında çalışmıştır. Marcel, Leiden Üniversitesinde ve çeşitli Hollanda profesyonel kuruluşlarında, örn. Hollanda Vergi Danışmanları Birliği (NOB) ve IBFD, okutmandır ve birleşmeler, ayrılmalar, reorganizasyonlar, konsolide vergi grupları ve yapılandırılmış finansman konularında dersler vermektedir. Hollanda Vergi Danışmanları Birliği ve Uluslararası Barolar Birliği üyesidir. T , E

8 A wealth of experience in tax planning in international transactions Uluslararası işlemlerin vergi planlamasında engin deneyim esahiptir Willem Bongaerts Willem P. Bongaerts (1975), attorney/tax lawyer, specialises in the International tax practice. He advises, among others, European and American multinationals on cross-border transactions, corporate reorganisations, and mergers and acquisitions. He also advises clients on creating European investment and private equity funds, real estate investment funds, financing, and holding structures. Willem is a member of the International Bar Association (IBA), International Fiscal Association (IFA), New York State Bar Association, American Bar Association and the Nederlandse Orde van Belastingadviseurs and Nederlandse Orde van Advocaten. Willem P. Bongaerts (1975), avukat/vergi hukukçu, uluslararası vergi uygulamalarında uzman. Avrupa ve Amerikalı çok uluslu şirketlere, diğer konuların yanı sıra, sınır ötesi işlemler, şirket reorganizasyonları, birleşme ve devralmalar konusunda danışmanlık yapmaktadır. Müşterilere ayrıca Avrupa yatırım ve özel sermaye fonları, gayrimenkul yatırım fonları, finansman ve holding yapıları oluşturulması konularında tavsiyelerde bulunmaktadır. Willem, Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Uluslararası Maliye Birliği (IFA), New York Eyaleti Baro Birliği, Amerikan Barolar Birliği ve Hollanda Vergi Danışmanları Birliği ve Hollanda Barolar Birliği (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs and Nederlandse Orde van Advocaten) üyesidir. T , E Loyens & Loeff has an office in Dubai and a dedicated Islamic Finance Group Loyens & Loeff ın Dubai de bir ofisi ve özel bir İslami Finans Grubu bulunmaktadır Kees Hooft Kees Hooft (1973), attorney, is a member of the Banking & Finance practice group. He specialises in financing transactions and has experience in acquisition finance, corporate finance, asset finance, structured finance and Islamic finance. He co-heads the Loyens & Loeff Islamic Finance Group together with Niels Muller. Kees is the co-author of several articles on Islamic finance. Kees has obtained the Islamic Finance Qualification from the Securities & Investment Institute, and is a member of the Netherlands Bar Association, the International Bar Association (IBA) and the Union International des Avocats. Kees Hooft (1973), avukat; Bankacılık & Finans uygulama grubunun bir üyesidir. Finansman işlemleri konusunda uzmandır ve devralma finansı, şirket finansı, varlık finansı, yapılandırılmış finans ve İslami finans konularında deneyim sahibidir. Niels Muller ile birlikte Loyens & Loeff İslami Finans Grubu eşbaşkanlığını yürütmektedir. Kees, İslami finans konusunda çok sayıda makalenin ortak yazarıdır. Kees, Menkul Kıymetler & Yatırım Enstitüsünden İslami Finans Derecesi almıştır ve Hollanda Barolar Birliği, Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Uluslararası Avukatlar Birliği üyesidir. T , E The Benelux offers distinct advantages for Islamic finance transactions. Benelüks, İslami finans işlemleri için belirli avantajlar sunmaktadır. Niels Muller Niels Muller (1976), attorney and tax lawyer, is a member of the Tax practice group. He focuses on structured (asset) finance, project finance, investment funds and (renewable) energy. He co-heads the Loyens & Loeff Islamic Finance Group together with Kees Hooft. Niels is the co-author of several articles on Islamic finance. Niels has obtained the Islamic Finance Qualification from the Securities & Investment Institute, and is a member of the Netherlands Bar Association, the Dutch Association of Tax Advisers (NOB), the Association for Tax Research (VvB) and the International Bar Association (IBA). Niels Muller (1976), avukat/vergi hukukçu; Vergi uygulama grubunun bir üyesidir. Yapılandırılmış (varlık) finansı, proje finansı, yatırım fonları ve (yenilenebilir) enerji konuları üzerinde çalışmaktadır. Kees Hooft ile birlikte Loyens & Loeff İslami Finans Grubu eşbaşkanlığını yürütmektedir. Niels, İslami finans konusunda çok sayıda makalenin ortak yazarıdır. Niels, Menkul Kıymetler & Yatırım Enstitüsünden İslami Finans Derecesi almıştır ve Hollanda Barolar Birliği, Hollanda Vergi Danışmanları Birliği (NOB), Vergi Araştırmaları Birliği (VvB) ve Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyesidir. T , E

9 Profile Loyens & Loeff Integrated tax and legal advice Loyens & Loeff is an independent international full-service law firm. We offer cuttingedge top-level legal and tax advice to (international) businesses, financial institutions and governments. International focus Thanks to our closely collaborating legal and tax practices, we have built up a unique and very solid position in our home market, the Benelux. Different specialists tackle issues from different sides, offering you the best advice in the most efficient way. With over 1500 employees worldwide, consisting of about 400 tax experts and about the same number of legal experts, we are capable of effectively structuring and supervising both domestic and international matters. We provide services from our seven Benelux offices and from our eleven branches based in the world s major financial centres. Profil Loyens & Loeff Bütünleşik vergi ve hukuki tavsiyeler Loyens & Loeff bağımsız, uluslararası, tam hizmet sunan bir hukuk şirketidir. (Uluslararası) işletmelere, finans kuruluşlarına ve hükümetlere en ileri, en üst seviyede hukuki ve vergi danışmanlığı sunuyoruz. Uluslararası odak noktası Birbirleri ile yakından çalışan uzmanlarımız sayesinde Benelüks te, kendi pazarımızda eşsiz ve çok güçlü bir pozisyona sahip olduk. Farklı uzmanlar konuları farklı yönlerden ele almakta, size en iyi tavsiyeleri en etkin şekilde sunmaktadır. Dünya genelinde, 400 vergi uzmanı ve yaklaşık aynı sayıda hukuk uzmanımız dahil 1500 den fazla çalışanımızla, hem ulusal hem de uluslararası konuları etkin şekilde yapılandırma ve yönetme becerisine sahibiz. Altı Benelüks ofisimizle ve dünyanın büyük finans merkezlerinde bulunan on bir şubemizle hizmet vermekteyiz.

10 Overview Loyens & Loeff integrated tax and legal practice EU, competition & regulatory Administrative law Anti-trust Environmental law Health law Liberalisation Merger control Public-private law Public procurement Public transport law State aid Zoning law Real estate Financing and security interests Leasing Litigation Project development Purchase, sale, use and construction Tenancy law Employment taxes, social securities, pension plans Expats Managers and management companies Pension plans Salary structures and salary splits Social security and health care Stock options, share plans Tax returns Employment law Right of codetermination Collective labour agreement Individual and collective employment law Immigration: work and residence permits Litigation Pension plans Corporate law Insolvencies Joint ventures Mergers and demergers Litigation Private bids and public offerings, IPOs Private equity Refinancing Restructuring Takeovers (share transactions, purchase of assets, due diligence) Venture capital (structuring, exits) Banking & finance Acquisition finance Asset finance & leasing Bilateral and syndicated loans Capital market transactions Islamic finance Property finance Regulated markets Securitisations Structured finance Estate planning Donations (civil and tax law) Emigration and immigration Execution of inheritances Inheritance tax returns Investments Tax planning for high-net-worth individuals and families (foundations, trusts) Private equity Investment funds Private equity structures Venture capital Technology, media & litigation Construction and engineering (shipping and real estate industry) Intellectual property (trademarks, copyrights, databases and patents) IT (agreements, outsourcing) Liability and insurance Logistics, distribution, agency & franchising Media and entertainment Privacy (protection of personal data) Telecommunication General tax Due diligence European tax law Financing structures Holding structures Joint ventures Litigation (administrative and legal proceedings, tax and economic criminal law) Mergers and acquisitions Reorganisations (mergers and demergers) Rulings Tax advising and audits Tax compliance Tax planning Tax returns Transfer pricing agreements (unilateral and bilateral) Indirect tax Car registration tax Customs, excise duties and international trade Environmental taxes Real estate transfer tax VAT

11 Genel bakış Loyens & Loeff bütünleşik vergi ve hukuki uygulamaları AB, rekabet & düzenleme İdari hukuk Anti tröst Çevre hukuku Sağlık hukuku Serbestleştirme Birleşme kontrolü Kamu-özel hukuk Kamu alımları Kamu taşımacılık hukuku Devlet yardımları İmar hukuku Gayrimenkul Finansman ve güvenlik konuları Leasing Hukuk davaları Proje geliştirme Alım, satış, kullanım ve inşaat Kira hukuku İstihdam vergileri, sosyal güvenlik, emeklilik planları Yurtdışında yaşayanlar Yöneticiler ve yönetim şirketleri Emeklilik planları Maaş yapıları ve maaş bölünmeleri Sosyal güvenlik ve sağlık Hisse senedi opsiyonları, hisse planları Vergi iadeleri İş hukuku Birlikte karar alma hakkı Toplu iş sözleşmesi Bireysel ve toplu iş hukuku Göçmenlik: çalışma ve ikamet izinleri Hukuk davaları Emeklilik planları Şirketler hukuku Aciz hâli Ortak girişimler Birleşmeler ve bölünmeler Hukuk davaları Özel ihaleler ve halka arzlar, halka açılma (IPO) Özel sermaye Refinansman Yeniden yapılandırma Devralmalar (hisse işlemleri, varlıkların alımı, değerleme) Risk sermayesi (yapılandırma, çıkışlar) Bankacılık & finans Devralma finansı Varlık finansı & leasing İki taraflı ve sendikasyon kredileri Sermaye piyasası işlemleri İslami finans Menkul finansı Düzenlenmiş piyasalar Menkul kıymetleştirmeleri Yapılandırılmış finans Tereke planlaması Bağışlar (medeni ve vergi hukuku) Yurtdışına göç ve yurtdışından göç Vasiyet tenfizi Veraset vergisi iadeleri Yatırımlar Yüksek net varlığa sahip bireyler ve aileler (vakıflar) için vergi planlaması Özel sermaye Yatırım fonları Özel sermaye yapıları Risk sermayesi Teknoloji, medya & hukuk davaları İnşaat ve mühendislik (gemi ve gayrimenkul endüstrisi) Fikri mülkiyet (ticari markalar, telif hakları, veritabanları ve patentler) IT (anlaşmalar, dış kaynak kullanımı) Sorumluluk ve sigorta Lojistik, dağıtım, acentalık & franchising Medya ve eğlence Gizlilik (kişisel verilerin korunması) Telekomünikasyon Genel vergi Değerleme Avrupa vergi hukuku Finansman yapıları Holding yapıları Ortak girişimler Hukuk davaları (idari ve hukuk davaları, vergi ve iktisadi ceza hukuku) Birleşmeler ve devralmalar Reorganizasyonlar (birleşmeler ve bölünmeler) Kararlar Vergi tavsiyeleri ve denetim Vergi uyumu Vergi planlaması Vergi iadeleri Transfer fiyatlandırma anlaşmaları (tek taraflı ve iki taraflı) Dolaylı vergi Araç tescil vergisi Gümrük, özel tüketim vergileri ve uluslararası ticaret Çevre vergileri Gayrimenkul devir vergisi KDV

12 Offices BENELUX AMSTERDAM 1) Fred. Roeskestraat ED Amsterdam Netherlands Telephone Fax arnhem 4) (oosterbeek) Utrechtseweg AJ Oosterbeek Netherlands Telephone Fax brussels 3) Woluwe Atrium Neerveldstraat Brussels Belgium Telephone Fax eindhoven 2) Parklaan 54a 5613 BH Eindhoven Netherlands Telephone Fax luxembourg 3) 18-20, rue Edward Steichen K-Point Building 2540 Luxembourg Luxembourg Telephone Fax RotterdaM 1) Blaak GA Rotterdam Netherlands Telephone Fax INTERNATIONAL ARUBA 4) ARFA Building (Suite 201) J.E. Irausquin Boulevard 22 Oranjestad, Aruba Telephone Fax CURAÇAO 4) Landhuis Arrarat Presidente Romulo Betancourt Boulevard 2 Willemstad, Curaçao Telephone Fax DUBAI 1) Dubai International Financial Centre (DIFC) Gate Village, Building # 10, Level 2 P.O. Box Dubai, United Arab Emirates Telephone Fax FRANKFURT 3) Barckhausstraße Frankfurt am Main Germany Telephone Fax geneva 4) Rue du Rhône 59 (1st floor)) 1204 Geneva Switzerland Telephone Fax london 1) 26 Throgmorton Street London EC2N 2AN Telephone Fax new york 1) 555 Madison Avenue 27th Floor New York, NY USA Telephone Fax paris 1) 1, Avenue Franklin D. Roosevelt Paris France Telephone Fax (legal) Fax (tax) singapore 3) 80 Raffles Place # UOB Plaza 1 Singapore Singapore Telephone Fax tokyo 3) 12F, Nishimoto Kosan Kanda Nishikicho Bldg Kanda Nishikicho Chiyoda-ku Tokyo Japan Telephone (legal) Telephone (tax) Fax (legal) Fax (tax) zurich 4) Bodmerstrasse 7 (2nd floor) 8002 Zurich Switzerland Telephone Fax ) attorneys at law, tax advisers and civil law notaries 2) tax advisers and civil law notaries 3) attorneys at law and advisers 4) tax advisers www. loyensloeff. com EN-TR-TD

CORPORATE PRESENTATION

CORPORATE PRESENTATION CORPORATE PRESENTATION NBB Advisors Turkey Şirket NBB M&A Advisors, 22 ülkede işletmelere şirket değerleme, şirket alım, satımı ve birleşmeleri, halka arz ve şirket yönetimlerine strateji hizmeti sunan

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ. www.amicorp.com

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ. www.amicorp.com KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ www.amicorp.com AMICORP GROUP KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ GİRİŞ Amicorp iş ve bilgi süreçlerinde dış kaynak kullanımı ve kurumsal yönetim hizmetleri alanlarında uzmanlaşmıştır.

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Gaye Spolitis. Özgeçmiş

Gaye Spolitis. Özgeçmiş Gaye Spolitis gayespolitis@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Erdem & Erdem in Kurumsal İşler Departmanı nda Ortak olarak görev yapan Gaye Spolitis birleşme ve devralmalar, enerji hukuku ve enerji perakendesi,

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

Etik ve Profesyonellikte Yüksek Standartlar

Etik ve Profesyonellikte Yüksek Standartlar Etik ve Profesyonellikte Yüksek Standartlar Elmas & Yeşiloğlu hukuk bürosu, ekip çalışmasına önem vermektedir. Biz, müvekkillerimizin kendi hedeflerine ulaşma yolunda karşılaştıkları hukuki zorlukları

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Ticari Çözümler. Uluslararası Danışmanlık Şirketi

Ticari Çözümler. Uluslararası Danışmanlık Şirketi Ticari Çözümler Uluslararası Danışmanlık Şirketi Neden Mann s Solutions Göçmenlik, yatırım, muhasebe ve ticari servisler sektörlerinde 40 yıllık tecrübeye sahip profesyonel danışmanlık ekibi. Göçmenlik

Detaylı

Özgür Kocabaşoğlu. Özgeçmiş

Özgür Kocabaşoğlu. Özgeçmiş Özgür Kocabaşoğlu ozgurkocabasoglu@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Özgür Kocabaşoğlu, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nun Kurumsal İşler Birimi Sorumlu Ortağı dır. Ulusal ve uluslararası karmaşık birleşme

Detaylı

Yapılandırılmış İslami Finansman

Yapılandırılmış İslami Finansman Yapılandırılmış Temel Finansman Eğitimi 13 Ocak 2010 Ceylan Intercontinantel İstanbul Yapılandırılmış İslami Finansman Etkinlik Ortağımız: Bağatur Law Office Kaynak: HSBC Amanah US$ 2.114 billion Etisalat

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Turkey TRADITION. TRUST. TRANSPARENCY. GELENEK. GÜVEN. ŞEFFAFLIK.

Turkey TRADITION. TRUST. TRANSPARENCY. GELENEK. GÜVEN. ŞEFFAFLIK. Turkey TRADITION. TRUST. TRANSPARENCY. GELENEK. GÜVEN. ŞEFFAFLIK. Sayın müşterilerimiz ve iş ortaklarımız Aareal Bank, Türkiye piyasasına yatırım yapan ilk Avrupa Gayrimenkul Bankası dır. 1999 yılında

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

Tek Temsilci Paketi. Uluslararası Danışmanlık Şirketi

Tek Temsilci Paketi. Uluslararası Danışmanlık Şirketi Tek Temsilci Paketi Uluslararası Danışmanlık Şirketi Neden Mann s Solutions Göçmenlik, yatırım, muhasebe ve ticari servisler sektörlerinde 40 yıllık tecrübeye sahip profesyonel danışmanlık ekibi. Göçmenlik

Detaylı

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸1. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸1. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Yatırım ve Proje Finansmanında Kaynak Kurumlar

Yatırım ve Proje Finansmanında Kaynak Kurumlar Yatırım ve Proje Finansmanında Kaynak Kurumlar Denizli Nisan 2014 This document has been prepared by PFS Finance (USA), LLC for information purposes only. This document is an indicative summary and may

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi JASON NICK SHING LAU 22.07.2013 Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik

Detaylı

THE PARTNERS OF TÜRKİYE GİRİŞİM ALFA ENERJİ MÜHENDİSLİK

THE PARTNERS OF TÜRKİYE GİRİŞİM ALFA ENERJİ MÜHENDİSLİK THE PARTNERS OF TÜRKİYE GİRİŞİM ALFA ENERJİ MÜHENDİSLİK Corporate Data KURUMSAL VERİLER Founded 2001. 2001 DE KURULDU. 174,9 Megawatt installed power. 174,9 MEGAWATT GÜCÜNDE KURULUM. SOME OF THE INSTALLATIONS.

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

İnovatif Yatırım Bankacılığı OCAK 2016

İnovatif Yatırım Bankacılığı OCAK 2016 İnovatif Yatırım Bankacılığı OCAK 2016 İÇİNDEKİLER KISACA TERA BÖLÜMLERİMİZ FİNANSAL GÖRÜNÜM FARKIMIZ İLETİŞİM KISACA TERA TERA GENEL BİLGİLER KÜNYE Unvan: Kuruluş Tarihi: 1990 Merkez: Ofisler: Çalışan

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸3. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸3. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç10. 17 Mayıs, 2010

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç10. 17 Mayıs, 2010 PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç10 17 Mayıs, 2010 1 Performans & Finansal Sonuçlar 1Ç10 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler Bizi Tanıyın

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Tier 1 (Girişimci) Paketi. Uluslararası Danışmanlık Şirketi

Tier 1 (Girişimci) Paketi. Uluslararası Danışmanlık Şirketi Tier 1 (Girişimci) Paketi Uluslararası Danışmanlık Şirketi Neden Mann s Solutions Göçmenlik, yatırım, muhasebe ve ticari servisler sektörlerinde 40 yıllık tecrübeye sahip profesyonel danışmanlık ekibi.

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015. Kurumsal

EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015. Kurumsal TKYD EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015 Kurumsal TAKVİMİNİZE NOT EDİNİZ! 2015 GİRİŞİM SERMAYESİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI NİSAN MAYIS HAZİRAN PZT SAL ÇAR PER CUM CTS PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CTS PAZ PZT SAL

Detaylı

Turkey. Tradition. Trust. Transparency. Gelenek. Güven. Şeffaflık.

Turkey. Tradition. Trust. Transparency. Gelenek. Güven. Şeffaflık. Turkey Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık 2 Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık Sayın müşterilerimiz ve iş ortaklarımız Dear clients and business partners Aareal Bank,

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (AIR TRANSPORT MANAGEMENT) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (AIR TRANSPORT MANAGEMENT) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (AIR TRANSPORT MANAGEMENT) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Türkiye sivil havacılık sektörünün son on yılda yakaladığı, havacılıkta bölgesel lider olma yolunda istikrarlı

Detaylı

Piraye Erdem. Özgeçmiş

Piraye Erdem. Özgeçmiş Piraye Erdem piraye@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Piraye Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Uyuşmazlık Çözümü biriminin yöneticisidir. Kendisinin milli ve milletlerarası

Detaylı

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 9.00-9.30 Kayıt 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ankara

Detaylı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL Ad, Soyad 1 / 23 Doç.Dr. Atilla UYANIK Doğum Tarihi 01.06.1964 E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr Telefon Fax 2 / 23 Mobile 0212 213 41 33 0212 556 06 49 0212 213 66 68 0532

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

2014 Yılı Ofis Piyasası Değerlendirmesi ve 2015 Beklentileri. Yeni Merkezi İş Alanları Fiyatları Sabitledi. Mart 2015 9.Sayı

2014 Yılı Ofis Piyasası Değerlendirmesi ve 2015 Beklentileri. Yeni Merkezi İş Alanları Fiyatları Sabitledi. Mart 2015 9.Sayı 2014 Yılı Ofis Piyasası Değerlendirmesi ve 2015 Beklentileri Bir Re/max Joker Araştırma Raporudur. Mart 2015 9.Sayı Yeni Merkezi İş Alanları Fiyatları Sabitledi Ofis kiralama kararlarında etkili olabilecek

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assoc.Prof.Dr. Güner GÜRSOY

CURRICULUM VITAE. Assoc.Prof.Dr. Güner GÜRSOY CURRICULUM VITAE Assoc.Prof.Dr. Güner GÜRSOY Istanbul Kemerburgaz University Director of Graduate School of Social Sciences & Faculty Member of Economics and Administrative Sciences, International Logistics

Detaylı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Çin de e-ticaret ilk kez 1997-2002 yılları arasında gelişmeye başladı. Alibaba Group,

Çin de e-ticaret ilk kez 1997-2002 yılları arasında gelişmeye başladı. Alibaba Group, Çin de E-ticaret Çin de e-ticaret ilk kez 1997-2002 yılları arasında gelişmeye başladı. Alibaba Group, Dangdang.com sektöre ilk giren firmalar oldular. 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2011-2015) programı

Detaylı

Bizim Verimiz, Bizim analizimiz,

Bizim Verimiz, Bizim analizimiz, Bizim Verimiz, Bizim analizimiz, Sizin dünya ekonomisi kaynağınız SourceOECD ye hoş geldiniz. OECD nin kitaplar, süreli yayınlar ve istatistiksel veri tabanları için çevrimiçi kütüphanesi Economics generaleconomics

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

Kollektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Direktif UCITS Direktifi

Kollektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Direktif UCITS Direktifi Kollektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Direktif Direktifi Directive on Undertakings for Collective investment in Transferable Securities - Directive Dr. Matthias Hoeninger, Federal Ministry of Finance

Detaylı

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Department of International Law (European Union Law) PERSONAL DETAILS Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

Tarih: 12 Mart 2010. Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında. ŞGBF-Ticaret Unvanı. Ticaret Unvanı. Merkez Adresi.

Tarih: 12 Mart 2010. Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında. ŞGBF-Ticaret Unvanı. Ticaret Unvanı. Merkez Adresi. Tarih: 12 Mart 2010 Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında ŞGBFTicaret Unvanı Ticaret Unvanı AKBANK T. Merkez Adresi Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL Telefon: (0212) 385 55

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

SOSYAL. ETKi YATIRIMI

SOSYAL. ETKi YATIRIMI SOSYAL ETKi YATIRIMI www.kentselvizyon.org Kurucu Ortaklar; Erden Timur, A. Faruk Göksu Koordinatörler; Sıla Akalp, Gökçe Aksoylar Ekip; Canan Candan, Edin Zaim, Elis Mutlu, Ömer Sarı Ocak, 2016 Hazırlayan:

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı