DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [ ] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [ ]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]"

Transkript

1 DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [ ] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [ ] Tez Adı: Türk Konut Mimarisi Ahşap Yapılarında Strüktür Plan İlişkisi Yazar Adı: Perihan Gökçe Danışmanı: Prof. Dr. Asım Mutlu Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Şubat-1984 Tez Adı: Hareket Halindeki Gözlemcinin, Hız Faktörüne Bağlı Üç Boyutlu Algılama Kriterlerinin, Mimari Mekan Düzenlemesinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma Yazar Adı: Mehmet Tahsin Canbulat Danışmanı: Prof. Muhlis Türkmen Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Temmuz-1988 Tez Adı: Hava Ulaşım Terminallerinde Fonksiyonel Alan Büyüklüklerinin Saptanması ve Atatürk Havalimanına Yönelik Bir Uygulama Yazar Adı: Oya Torum Danışmanı: Prof. Dr. Esad Süer Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Nisan Tez Adı: Dış Mekan Yaşantısına Bağlı Olarak Mimari Ölçekteki Fiziksel Biçimlenişi Değerlendirmeye Yönelik Bir Model Yazar Adı: Selim Velioğlu Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım-1990 Tez Adı: Tarihi Mekanlar İçin Bir Hypermedya Sistemi Önerisi Yazar Adı: Oğuzhan Özcan Danışmanı: Prof. Dr. Esad Süer Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Temmuz-1993 Tez Adı: Mimari Tasarımda Bir Faktör Olarak Değişebilirlik Yazar Adı: Nihat Gök Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ekim-1993

2 Tez Adı: Mimari Tasarımda Ritmik Örgü ve Kurgunun Değerlendirilmesi ve Ritmik Volümetrinin Yeri Yazar Adı: Hüseyin Yanar Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ekim-1994 Tez Adı: İstanbul Kentinde Düşük Gelirli Konutu Planlaması İçin Kullanıcı Katılımlı Bir Sistem Önerisi Yazar Adı: Deniz (Onat) Şahinler Danışmanı: Prof. Dr. Esad Süer Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Mayıs 1995 Tez Adı: Mimarlık-İletişim- Dil Bağlamında Mimarın İşine bir Yaklaşım Yazar Adı: Recai Aynan(DR) Danışmanı: Doç. Dr. Nihat Güner Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım Tez Adı:Mimari de Doğa ve Kavram Boyutlarının Bir Antik Kent de İrdelenmesi Yazar Adı: Nevzat Oğuz Özer Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Mayıs-1996 Tez Adı:Tarihi çevre içinde binaların yeniden kullanımı Galata örneği: Kente yeniden katılım Yazar Adı: F.Emel Ardaman Danışmanı: Prof.Dr. Nihat Güner Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Temmuz-1997 Tez Adı:Mimari tasarımda biçime bağlı davranışlar Yazar Adı: Yasemin Balkan Danışmanı: Prof.Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım-1997 Tez Adı:Boşluk kavramı ve mimari tasarımdaki yeri Yazar Adı: F.Gülşen Gülmez Danışmanı: Prof.Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım-1997 Tez Adı:Sekans kavramı ve mimari tasarımdaki yeri Yazar Adı: Server Duygu Okay Arıkök Danışman: Prof.Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ekim-1999

3 Tez Adı: Mimarlıkta Çevreye Yabancılaşma ve Gümüşhane Örneği Yazar Adı: A. Rıdvan KUTLUTAN Danışman: Prof. Muammer ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Nisan-1998 ÖZET Doğu Karadeniz bölgesi ve özellikle Gümüşhane mimari yapısıyla ilgimi çeken bir bölge olmuştur. Gümüşhane'de farklı mimari anlayışta yapılmış binaları aynı yerleşim çevresinde görmek olanaklıdır. Gümüşhane'nin mimari yapısındaki bu farklılaşma, Gümüşhane ve çevresinde araştırma yapmama neden olmuştur. Araştırmalar, "Mimarlıkta çevreye yabancılaşma" problemini ortaya çıkarmıştır. "Yabancılaşma" kavramı "benzerlerin arasında farklı olanı diğerleriyle ilişkilendirme durumu" olarak tanımlanır. Yabancılaşma, bir çevre içinde farklılaşma veya uyumsuzluk durumudur. Yabancılaşma, belirli bir çevre içinde; doğal, sosyal, kültürel ve fiziksel değişimlerin sonrasında gelişir. Değişim, önce yeni veya yabancı etkilerle ' çevrede farklılaşmaya, sonra çevre bu farklılaşmaya uyum sağlama yönünde gelişim gösterir. Değişim çevrenin gelişim sürecinde katalizör görevi üstlenir. Çevre ve insan sürekli etkileşim içindedir..insanın çevresiyle etkileşimi değişim, farklılaşma ve uyum sağlama yönünde hareket eder. "Çevre" insanın doğaya uyum sağlamak için yaptığı fiziksel ve düşünsel mücadelenin ürünüdür. Çevre, fiziksel (Doğal ve Mimari) çevre ve Kültürel çevre olarak karşımıza çıkar. Mimari çevre, yerleşim ve bina ölçeğinde, tasarlanmış fiziksel ve kültürel çevredir. Mimarlık belirli bir bölgede (doğal çevrede), belirli bir dönemde, bir [toplum grubunun - barınma, gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturduğu yapay çevredir. Yapay çevre- (Mimarlık) insanın doğaya uyum sağlamak için oluşturduğu ikinci bir araçevredir. İnsan doğaya' uyum sağlarken yarattığı yapay çevre (mimarlık) doğaya yabancılaşmaktadır. Doğanın topoğrafik çizgisini değiştirmekte ve ekolojik yapısını bozmaktadır. Mimarlık fiziksel ' olduğun-;kadar kültürel bir oluşumdur. Bu nedenle mimarlık bağlamında fiziksel-ve kültürel çevre birbirinden ayrılmaz bir bütündür. "Kültür" insanın doğaya uyum sağlaması için yaptığı mücadele biçimidir. Mimarlık, insanın doğada oluşturduğu kültürün ürünüdür. Mimarlık belirli bir kültüre sahip, yaşadığı bölgenin doğal koşullarını kullanabilen toplum grubu tarafından oluşturulur. Mimarlık boşluğun kültürel bağlamda sınırlandırılması ile oluşan mekân kurma eylemidir. Mimarlık mekân, ve mekânı sınırlandıran elemanlardan oluşur. Mekânlar, mekân düzeni, mekânı sınırlandıran mimari elemanlar ve biçimleri kültürün ürünüdür. Doğal, mimari ve kültürel çevre, yabancılaşma probleminin araştırılmasında esasları belirleyen kavramlardır. "Mimarlıkta çevreye yabancılaşma" var olan fiziksel ve kültürel çevreye uyumsuz-farklı mimari biçim- ve davranışlardır. Mimarlıkta yabancılaşma doğal, mimari ve kültürel çevreye yabancılaşma olarak incelenmiştir.

4 "Mimarlıkta, Doğal çevreye yabancılaşma" yerleşim dokusunun veya bina kitlesinin konumuyla, biçim ve boyutları ile topografyaya uyumsuz olmasıdır. Mimari çevrede yoğun yapılanma ile veya bina kitlesinin bitki örtüsünde yarattığı tahriple doğaya yabancılaşır. "Mimarlıkta, Mimari çevreye yabancılaşma" yerleşim ve bina ölçeğinde incelenmiştir. Mimari yerleşim ölçeğinde, yerleşim düzeniyle mevcut yerleşim dokusuna ve bina kitlesi biçim ve boyutlarıyla çevresindeki binalara yabancılaşır. Bina, yerleşim düzeninde, kitlesi ve mimari yapısı ile dış mekânlara uyumsuz olması söz konusudur. Sanayileşme sonrası dönemde mimaride kentsel dış alanların mekânlaşmaması, tarihi yerleşim düzenine yabancılaşmasına neden olmuştur. Bina ölçeğinde, plan düzleminde mekân biçimi ve düzeniyle (işlevsel); cephe düzleminde ise, mimari elemanların biçimi ve ifadesiyle mimari çevreye yabancılaşmaktadır. Mimari kültürel çevreye yabancılaşmaktadır. Kültürel çevre toplumun yaşam biçiminin, geleneklerinin süregeldiği ve kendine has değer yargılarına, davranış biçimine sahip toplumun biçimlendirdiği mimari yapının bulunduğu ortamdır. "Mimarlıkta, Kültürel çevreye yabancılaşma", mimarinin bulunduğu çevrede yaşam ve davranış, biçimine uyumsuz olmasıdır. Mimarı topluma veya toplum mimariye yabancılaşmaktadır. Mimaride veya toplum yapısında meydana gelen değişimler yabancılaşmaya neden olmaktadır. Yoğun ve hızlı değişimin yaşandığı modern dönemde geleneklerin, bölgesel kültürün sürdürülememesi ve yerine çağdaş-evrensel kültürün tam olarak kurulamaması kültürel çevrede yabancılaşmaya neden olmaktadır. Kültürel çevreye yabancılaşma; yeni gelişen mimari çevreye uyum güçlüğüdür. Toplum ve birey hızla değişim gösteren çevresine uyum gösteremediği için kültürel ve mimari çevreye yabancılaşması toplumda ve mimaride kimlik sorunu oluşturmaktadır. Toplumsal kimlik sorunu kültürel değerlerin-tarihi varlıkların yok edilmesine, kültürel ve mimari çevrenin yozlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Mimarlıkta çevreye yabancılaşmaya, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler neden olmaktadır. Mimari çevrede yabancılaşma, 16.yy da başlayan ve 18.yy da devam eden büyük; toplumsal ve fiziksel yapıda değişimler sonucu gerçekleşmiştir. Mimarlıkta değişime kurumsal-mimarlı mimari, ile başlayan süreçle kurumların, yasaların, siyasi kararların ve mimarın-mimari çevrenin oluşumunda rol alması, biçimsel yaklaşımlar ticari ve ekonomik faktörler, göçler ve teknolojik gelişmeler hız kazandırmaktadır. Gümüşhane ve çevresi bir model olarak alınarak, mimarlıkta çevreye yabancılaşma biçimi tezde açıklanan yöntem doğrultusunda incelenmiştir. Gümüşhane ve yer aldığı D.Karadeniz bölgesi yabancılaşmanın analiz edilebileceği koşullara sahiptir. Bu bölgede farklı mimari anlayışta yapılmış binalar bir arada bulunmaktadır. Öncelikle araştırma yapılan Gümüşhane kent merkezi ve çevresinde bulunan mimari yapı, gözlem, fotoğraf ve rölöveler ile analiz edilmiştir. Gümüşhane kent merkezinde çatılı konaklar ve düz damlı konutlar bulunmaktadır. Çatılı konaklar, ayrık yerleşmişlerdir. Mimarisi orta sofalı, simetrik-aksiyel gelişmiş plan, cephe ve kitle anlayışıyla inşa edilmiştir. Konaklar iki, üç katlı olması ve çatı içi kullanımı nedeniyle bir veya birden çok ailenin kullanabileceği kentsel nitelikli binalardır. Gümüşhane kent merkezinde bulunan Düz damlı konutlar orta sofalı-aksiyel gelişmiş benzer plan düzenine karşın asimetrik cephe anlayışına sahip, tek katlı kırsal nitelikli konutlardır. Gümüşhane yakın köylerinde, D.Anadolu (Bayburt-Erzurum) ve D.Karadeniz yüksek yerleşimlerinde yer alan binalar, orta mekân etrafında irrasyonel planlama anlayışıyla inşa

5 edilmişlerdir. Binalar doğal ve yerleşim çevresinin koşullarına ve kullanıcının gerçek ihtiyacına uyumlu gelişmişler, biçimsel bir yaklaşımla inşa edilmemişlerdir. Gümüşhane kent merkezinde yer alan Çatılı konaklar bulunduğu mimari çevreye yabancılaşmaktadır. Mimarisinde biçimsel bir yaklaşım gözlenmektedir. Yerleşim ölçeğinde rasyonel geometrik (ortagonal) kitlesinin konumuyla, bölgenin eğimli topoğrafık yapısına yabancılaşır. Bina ölçeğinde plan ve cephe düzleminde simetrik-aksiyel mimari anlayışı çevre yerleşimlerde bulunan mimari yapıya yabancılaşmıştır. Çatılı konaklar bulunduğu çevrede toplumun kültürel yapısına- yaşam biçimine yabancılaşmaktadır. Tarihi kaynaklara dayalı bilgiler kullanıcıların çoğunlukla varlıklı azınlıklar olduğunu ve madencilik ve ticaretle uğraştıklarını yazmaktadır. Mimarisine kullanıcının sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı yansımıştır. Bu nedenle konaklar içinde bulunduğu çevrede, toplumun yaşam biçimine (Sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına) yabancılaşmıştır. Gümüşhane kent merkezinde bulunan konak mimarisinde çevreye yabancılaşma nedenlerini; bölgenin coğrafi konumu, doğu ve batı arasında ticaret ve ulaşım arteri üzerinde yer alması, doğal kaynaklarının bulunması, bölgenin ekonomik gücü-çekiciliği ve dış dünya ile ulaşım - iletişim olanakları oluşturmaktadır. Bu nedenlerle farklı toplumların-kültürlerin ilgi alanı olmuştur. Tarihde zaman zaman saldırı ve göçlerle karşılaşmıştır. D. Karadeniz bölgesi ve Gümüşhane nin mimari yapısı yabancı kültürel etkilerle doğal, mimari ve kültürel çevresine yabancılaşmıştır. Sonuçta, sosyal, kültürel ve fiziksel değişimler mimari çevrede yabancılaşmaya neden olmaktadır. Tezin amacı değişimlerin mimari çevrede yarattığı yabancılaşma biçimini ve nedenlerini saptamak, belirlenmesinde gerekli esasları ortaya koymaktır. Fiziksel ve kültürel çevrede yabancılaşmanın, toplum üzerinde' yarattığı olumsuz etkileri belirlemektir.

6 ABSTRACT The East Blacksea region and especially Gümüşhane had been a reagion that had taken my attention with its architectural structure. It is possible in Gümüşhane to see the buildings that were built with a different architectural understanding around the same settling area. The difference in the architectural structure of Gümüşhane has caused me to make a research around Gümüşhane. The researches that I have made had shown the problem of "Alieniattion to the environment in architecture." The concept of "alienation" is defined as "the situation of relating the different one with the others among the same ones". Alienation is a situation of differantiation or in harmony in an environment. "Environment" is a product of the physical and ideal struggle that the human being makes inı order to be in conformity with the nature. We see environment as physical (Natural and Architectural) and Cultural environment. Architectural" environment is the physical and cultural environment designed" in the settlement and building scale. Architecture is an artificial environment that a society group founds in order to meet its shelter necessity in a specific region (natural environment) The artfficial environment (Architecture) is the second inter-environment that the human being founds in order to conform with the nature. Architecture is a cultural formation as well as a physical one. "Culture" is the type of struggle that the human being makes in order to conform with the nature. Architecture is-the product of the culture that the human being -forms in the nature. Natural, architectural and cultural environment, are the notions-determining the basis in the research of the alienation problem Alienation to the environment in architecture is different-discordant architectural style and behaviors against the physical and cultural environment that is present Alternation in architecture has been searched as alienation against natural, architectural and cultural environment. Alienaition to the natural environment in architecture" is formed with the discordant location of the settlement structure or building group to the topography. Alienation to the architectural environment in architecture has been investigated in settlement and building scale. In the settlement scale, architecture alienates with the settlement arrangement, with the present settlement structure and the style, dimension of the building group. In the building scale, it alienates with the style and arrangement (functional) of the environment in the plan, and with the style and expression of the architectural elements in the frontage to the architectural environment. Alienation to the cultural environment in architecture, is the incorformity, and difference of the architecture in the environment that is present to the life and behavioral pattern. Since the society and the individual do not conform to their environment that is changing rapidly, problems of identification in the cultural and architectural environment are arised. Alienation to the cultural environment, the difficulty to conform with the new developing architectural environment cause identity problems in the society and in the architecture.

7 The alienation to the environment in architecture is caused by the social, economic and cultural changes. The alienation in the architectural environment had happened as a result of big changes in the social and physical structure that had started in the 16th century and that had continued in the 18th century. Changing in the architectural is fastened by the commercial and economic factors, migration and technologic developments, stylistic approaches and the institutions, regulations, political decisions and architects taking role with the process starting by the institutional-architectural architecture in the formation of the architectural environment. The style of alienation to the environment in architecture has been investigated by taking Gümüşhane and its environment as a model by way of the method explained in the thesis. Firstly the architectural structure present in the investigated Gümüşhane city center and its environment has been analised with photographs, releves and investigations. There- are mansions with roofs and houses having flat roofs in Gümüşhane city center. The mansions having-roofs-present in the Gümüşhane city center are alienating to the environment that they are present, A stylisitc approach can be investigated in their architecture. They alienate to the inclined topographic structure of the region with their location and rational geometric (ortogonel) mass in the settlement scale. The symetric actional architectural-approach alienate to the; architectural structure present in the envronment settlements, pla and frontage of the building scale. The mansions having roofs are alienating to the cultural structure and the rural life style of the society in the environment that they are present. The mansions have been alienated to the social style (social, economic arid cultural structure) of the society in the environment that they are in. The reasons of alienation to the environment in the mansion architecture present in the Gümüşhane city center are the geographical location of the region, its location between the commercial and transportation artery of the west and east, its having natural resources, the regions economic power-its charming situation and its communication-transportation possibility to the outer world. Due to these reasons it became the area of interest of different societies. They sometimes aced migrations and attacks in the history. The architectural structure of the East Blacksea region and Gümüşhane have alienated to its natural, architectural and cultural environment with foreign cultural effects. As a result, cultural and physical changes cause alienation in the architectural environment. The aim of the thesis is to determine the causes and styles of alienation created by the changes in the architectural environment, to put forward the necessary basis in determing them and to determine the negative effects that alienation in physical and cultural environment create upon the society.

8 Tez Adı: Batı Anadolu Liman Kentlerinde Mimari Kimliğin Oluşumunda Nesnel ve Öznel Faktörler Yazar Adı: Kayahan TÜRKANTOZ Danışman: Prof. Muammer ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ocak ÖZET Liman ve kent, çağlar boyu birbirinden kopmaz iki olguydu. Liman-kent birlikteliği İstanbul'da açıkça görülmektedir. Bu birliktelik Yakın Çağ'da endüstri devrimiyle zayıflamaya yüz tutmuştur. Günümüzde ise liman ve kent birbirinden tamamiyle kopmuş iki ayrı dünya gibidir. Hamburg'da bu, güçlü, olarak ayırt edilmektedir. Kent kendi ihtiyaçlarına göre büyümekte, liman da ihtiyaçları doğrultusunda gelişmekte, kentle olan bağlantısı ulaşım yollarıyla sinirli kalmaktadır. Hamburg'daki liman-kent ilişkisi diğer Kuzey Avrupa ve hatta Akdeniz liman kentlerinde de gözlenmektedir. Buna karşılık Antik Çağ'da liman ve kent ilişkisine bakıldığında, limansız kıyı kenti düşünülmemektedir. Kentin ağırlık merkezi her zaman limandır. Buradan da anlaşıldığı gibi liman ve kent ilişkisini en yoğun ve doğrudan incelemek dönem olarak Antik Çağ da mümkün olmaktadır. Antik Çağ'da Akdeniz in en hareketli ve yoğun kesimi, Ege havzasıdır. Birinci bölümde, Ege havzası incelendiğinde, batı yakası olan Yunan yarımadası nda ve Giritte teki limanların seyrekliği, buna karşılık Ege'nin doğu yakası olan Batı Anadolu'da özellikle de İyonya ve Karya bölgelerinde limanların sıklığı, dikkati, çeker. İnceleme sonucunda doğanın liman ve kentin kuruluşunda temel belirleyici olduğu görülmüştür. Yunanistan Yarımadası'nda ve Girit'teki doğa koşullarının elverişsizliği savunmayı imkânsızlaştırdığından kentin limandan kopuk kara içinde yüksek bir tepe veya plato üzerinde kurulmasını zorunlu kılmıştır. Batı Anadolu'da özellikle İyonya ve Karya kıyı kentlerinin limandan yola çıkışla kurulduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeni doğa koşullarının sunduğu korunaklılıktır. Korunaklılık kentin kurulmasında birincil değerde olan savunmayı sağlamaktadır. Bu sayede liman ve kent birlikte olabilmekte, liman adeta kenti şekillendirmektedir. İkinci bölümde, liman-kent birlikteliğinin oluştuğu İyonya ve Karya bölgeleri incelendiğinde, ticaretin hızla aktarımının sağlandığı görülür. Bu da deniz ve kara ticaretinin kesiştiği kentlerde yoğunlaşmaktadır. Bu kentler diğer liman kentlerinden daha çok gelişmiş ve daha uzun süre yaşamını sürdürmüştür. Deniz ve kara ticaretinin birlikteliği kente göçlerin akın etmesine, ardından da kolonileşmenin doğmasına neden olmaktadır. Göçler ve kolonileşme kentte kozmopolit (heterojen) bir toplum yaratmıştır. Farklı bölgelerden gelen inanç, düşünce, bilimle birlikte mimarinin kentsel ve yapısal boyutları, kentin kuruluşunda farklı yaklaşımları hazırlamaktadır. Üçüncü, bölümde, bir önceki bölümde ele alman liman kentlerindeki oluşumun etkileri incelenecektir. Ticaretin kesiştiği kentlerin çoğunlukta olduğu İyonya bölgesinde mimarideki ayrıcalık, açıkça görülmektedir. Farklı dinler ve kültürlerin bir arada bulunduğu Miletos'da sosyo-kültürel ortamın rasyonel düşünceyi doğurduğu ortaya çıkmıştır. Sosyo-kültürel yapının mimaride yansımaları incelendiğinde rasyonel düşüncenin ve demokratik yaklaşımının etkileri görülür. Rasyonel düşünce ve demokratik yapıyla birlikte diğer çevre verileri ve tarih içindeki konumuyla Miletos'da yeni bir kent

9 kurgusu ortaya çıkar. Yeni oluşan bu kent kurgusu Antik Çağ boyunca tüm Akdeniz ve Avrupa kentlerindeki yapılanmayı, dokuyu etkileyecektir. Dördüncü bölümde, elde edilen bulguların genel bir değerlendirilmesi yapılmış, Antik Çağ'da İyonya ve Karya liman kentlerinde mimari kurgunun kentsel ve yapısal boyutlarına Miletos kentinde dikkat çekilerek, coğrafi konumun yanı sıra düşüncenin/felsefenin, inanç, politik anlayışın, kentin oluşumundaki etkileri vurgulanmıştır. Mimari kurgunun oluşumundaki değerlerin ileriye dönük verileri gözden geçirildiğinde sürekliliğin kazanılmasında gerekli olan koşullar saptanmıştır. DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG Hafen und Stadt waren über jedes Zeitalter hinaus unzertrennlich miteinander verbunden. Diese Verbindung ist deutlich in İstanbul zu erkennen. Aus der Geschichte geht hervor, dass die Zusammenlegung von Hafen und Stadt sich besonders im Mittelmeer-Raum verbreitet hatte. Mit der Zeit aber, bedingt durch das Zeitalter der Industrie, entstanden dem eigenem Bedarf entsprechend vergrösserte Haefen, sodass die Verbindungen zueinander, auf die jeweiligen Zugangsstrassen begrenzt blieben. In der heutigen Zeit sind Hafen und Stadt vollstaendig voneinander getrennt. In Hamburg ist diese Trennung deutlich zu erkennen. Im Gegensatz dazu war in der Antike ein Hafen ohne dazugehörige Stadt undenkbar. Der Mittelpunkt der Stadt war immer der Hafen. Daraus geht hervor, dass die wissenschaftliche Bearbeitung über das Verhaeltnis zwischen Hafen und Stadt in der Antike, sehr ausführlich möglich ist. Zur Erforschung wurde aus dem Mittelmeer Raum das Aegaeische Meer und seine Umgebung in der Antike, mit seiner Vielfalt und Betriebsamkeit gewaehlt. Im ersten Teil wurde die Wichtigkeit der Naturbeschhaffenheit als Grundlage für die Gründung von Hafen und Stadt festgestellt. In erster Linie wichtig waren hierfür die Voraussetzungen für Schutz und Verteidigung, so würden Hafen und Stadt miteinander verbunden und gingen ineinander über. Im Gegensatz hierzu mussten, bedingt durch die ungünstige. Naturbeschaffenheit der Halbinsel Griechenland und Kreta, die Staedte auf den hahegelegenen Bergen oder Plateaus gebaut warden und waren dadurch von den Haefen getrennt und entfernt. Im Gegensatz dazu, dass in Westanatolien (besonders in den Regionen von Ionien und Karien) die Anordnung der Stadt dem Hafen entsprechend gebaut wurde. Der Grund hierfür waren die vorhandenen Bedingungen durch den Schutz der Natur. Aus diesem Grund waren Hafen und Stadt miteinander verbunden und die Stadt auf den Hafen abgestimmt. Im zweiten Teil wurden die Gebiete von der Küste Westanatoliens-Ionien und Karien ausgewaehlt. Der Grund hierfür ist eine besondere Vielzahl von Hafen-Staedten in diesem Gebiet. In den Haefen und Staedten in dieser Region wird die Wichtigkeit der Stadt- Hafenverbindung durch den regen Verkehr im Handel deutlich bestaetigt. Hier wird auch der grosse Unterschied, zwischen dem Handel auf dem Meer und auf dem Land, sichtbar, der hier aufeinander trifft. Diese Hafenstaedte haben sich im Gegensatz zu den anderen Haefen schneller vergrössern können und hatten auch eine laengere Lebensdauer. Der Handel von Meer und Land führte zu einer Übersiedlung zu den Hafenstaedten und zur Koloniesierung. Durch Übersiedlung und Koloniesierung entwickelte sich in den Hafenstaedten eine kosmopolitische Bevölkerung. Der Charakter der Hafenstaedte entstand

10 durch aus unterschiedlichen Gebieten kommenden Konfessionen, Ideen und Wissenschaften und praegte auch unterschiedliche Architekturen. Im dritten Teil wird die schon im vorhergegangenen Teil erwaehnte Differenz zwischen dem Handel auf dem Meer und dem Land, und damit der Unterschied zwischen den Hafenstaedten deutlich gemacht. Hier wird, wie in Ionien und besonders in Miletos -wo der'handelivön Meer und Land zusammen trifft-der unterschiedliche Charakter der Architektur deutlich. Das Zusammentreffen unterschiedlicher Religionen undv Kulturen hat in Miletos eine Sozial- Kulturelle Situation geschaffen und weil sie als erste einen besonderen architektonischen Charakter, der auch hippodamische Architektur genannt wird,-hatte. Im Laufe der Zeit wurde diese hippodamische Architektur beim Staedtebau angewandt. Im vierten und auch letzten Teil wird erklaert, wie aus den einzelnen Abschnitten ein genereller Sachverhalt festgelegt wurde. Aus den Hafenstaedten der Antike in Westanatolien - Ionien und Karien- wurde die Stadt Miletos als Vorbild für die damalige Architektur und ihre Bauweise gewaehlt. Der Wert der Architektur hat sich im Laufe der Zeit immer wieder bestaetigt durch die geographische Lage, rationelles und politisches Denken und den Hafenstaedten seinen Stempel aufgesetzt. Es steht fest, dass wenn die Voraussetzungen gegeben sind, der Wert der Architektur in ihrer Art und Weise, von der Antike an, bis zum heutigen Tage seine Wichtigkeit behaelt.

11 Tez Adı: Konut Tasarımında Esnek Planlama Amaçlı Yaklaşımlar ve Tasarımda Kullanıcı Katılımının Öneminin Eskişehir Örneğinde İncelenmesi Yazar Adı: Berna ÜSTÜN Danışman: Prof. Esad SUHER Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Haziran ÖZET Çalışmanın konusu; Konut Tasarımında Esnek Planlama Amaçlı Yaklaşımlar ve Tasarımda Kullanıcı Katılımının Öneminin Eskişehir Örneğinde İncelenmesi dir. Tez kapsamında beş bölüm bulunmaktadır. Tez amaç ve kapsamı ile bölüm içerikleri şu şekildedir: Konut; insan tarafından oluşturulan çevredeki en yaygın bina tipidir. Farklı kültürlerde ve toplumlarda inşa edilmiş çevrenin önemli bir bölümünü konutlar oluşturmuştur. Konut ile içinde yaşayan bireyler arasındaki ilişkiler, sanıldığından çok daha karmaşık ve çok yönlüdür. Tasarım sırasında bu ilişki çok zayıf kalmakta çoğu zamanda tasarımcı tarafından göz ardı edilmektedir. Bu ana temadan yola çıkılarak; giriş bölümünde amaçlar tanımlanmakta ve sorunun incelenmesi için benimsenen metodoloji açıklanmaktadır. Bölüm 1 de; dünyada ve Türkiye de barınma, konut ve toplu konut kavramlarının tarihsel gelişmeleri ele alınmaktadır. Bu bölümde; insan gereksinmeleri içinde barınma kavramının yeri, barınma gereksiniminin zorunlu bir sonucu olarak konut, konutun farklı tanımları açıklanmaktadır. Tarihsel süreç içinde; günümüze değin, farklı evrelerde toplu konut kavramının gelişimi ortaya konulmaktadır. Sanayi Devrimi öncesinden başlayarak, Sanayi Devrimi dönemi ve ütopyalar döneminde konut, kavramı irdelenmektedir. Modernist düşünce ile gelişen toplu konut kavramının analiziyle II. Dünya Savaşı ndan günümüze kadar olan perspektifte toplu konut tasarımına yaklaşımlar incelenmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak tarihsel süreç içinde Türkiye'de de toplu konut kavramının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Konut tasarım süreci, ilkel toplumlardan sonra, isimsiz yapı ustaları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilmiş ve barınmanın toplu üretim ile karşılandığı günümüze değin büyük bir değişim geçirmiştir. Konut üretiminin kitlesel hale dönüşmesi, hem kullanıcı-tasarımcı arasındaki ilişkileri ortadan kaldırmış hem de gereksinimleri-konuttan beklentileri kestirilemeyen kullanıcılar için konut alanları inşa edilmesine neden olmuştur. Bu durum 1. Bölümde aktarıldığı gibi sanayi dönemi yerleşim alanlarında sağlıksız koşullarda yaşamayı zorunlu kılmıştır. "Bireysel ve özel" olması gereken konut, kullanıcıya göre değil, belirli kabul ve kalıplara göre üretilmeye başlanmıştır. Böylece sahiplenilmeyen, kullanıcının kendi kimliğini yansıtamadığı, yerleşimlerin yaygınlaşması sonucunda "kullanıcı memnuniyetsizliği" kavramı ortaya çıkmıştır. 2. ve 3. bölümlerde kullanıcı-tasarımcı-konut arasında var olması gereken fakat kopan ilişkinin sonucu ortaya çıkan alternatif tasarım yaklaşımlarından olan "konut tasarımında esnek planlama" ve "konut tasarımında kullanıcı katılımı" kavramlarının önemi anlatılmaktadır. Bu bölümler; tezin gelişmesi için bağlı kalınan temel kabul ve kavramsal esasların yer aldığı bölümlerdir. Bu doğrultuda bölüm 2'de; "konut planlanmasında esneklik amaçlı yaklaşımlar" incelenmiştir. Tasarımda esneklik kavramının önemine değinildikten sonra, esnekliğin tanımları, türleri aktarılmış ve bu amaçla yapılan örnekler irdelenmiştir. Bölüm 3'de; konut tasarımında alternatif çözüm arayışlarından olan "kullanıcının tasarıma

12 katılımı" açıklanmıştır. Kullanıcı katılımı kavramının ortaya çıkışı ile birlikte farklı tasarımcıların yorumları dile getirildikten sonra, kullanıcı katılımı ile gerçekleştirilmiş konut planlamaları incelenmiş ve esnek planlama ve kullanıcı katılımı açısından tasarımcılardan beklenenler aktarılmıştır. Bölüm 4'de; başta benimsenen tasarım anlayışlarına bağlı olarak Eskişehir'de seçilen farklı iki toplu konut alanında "kullanıcı memnuniyeti" konusunda alan çalışması yapılarak bu konut alanları kullanıcı memnuniyeti açısından irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Eskişehir'de 1923'den başlayarak günümüze kadar konut alanları ve mekânsal gelişimi incelenmiştir. Önemli toplu konut alanları-ye kooperatifler irdelendikten sonra alan çalışmasının yapıldığı SSK ve ÜYK toplu konutları tanıtılmıştır. Kullanıcı memnuniyetini analiz etmek amacıyla dört ana parametre belirlenmiştir. Hane halkı kompozisyonu-hane fertlerinin özellikleri, konut ve konut çevresine, ilişkin fiziksel parametreler, konutta mekânsal organizasyona ilişkin parametreler ile nitelik açısından kullanıcı-çevre konut ilişkisi başlıklarını oluşturan gruplarda, anket verilerinin analizi yapılmıştır. Beşinci bölüm anket verilerinin sonuçları doğrultusunda tezin genel değerlendirilmesinin yapıldığı sonuç ile tamamlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Konut, Toplu Konut, Esnek Planlama, Kullanıcı Katılımı, Kullanıcı Memnuniyeti

13 ABSTRACT The objective of this study is to examine the "Flexible Planning Approaches in House Design and the Participation of Inhabitants in the Process of House Design" in the context of the city of Eskişehir in Turkey. There are five sections in the thesis. The purpose and the contents of the thesis and the sub-titles of the chapters are as follows: A house is a widely used building type in the man-made environment. In different cultures and societies, a crucial part of the man-made environment is formed by house. Relationship between the house and individuals that live in it is much more complex and multi-dimensional than it is conceived.!n the design process this relationship becomes too weak, and most of the time designer disregards it. In view of this main theme, the aims of the thesis are defined and the methodology employed to analyze the, problem is indicated in the introduction. In the first chapter, the historical developments of the concept of sheltering, housing and mass housing in the world and Turkey are reviewed. The role of the concept of sheltering among the human needs, house as a consequence of the needs of sheltering and various definitions of the concept of house are explained in this section. In the historical process, up to the time, present, the development of the concept of mass housing is studied in the different periods which include: the period of pre-industrial revolution, the industrial revolution and utopias. The main approaches to mass housing design are examined from Second World War to the present by analyzing the concept of mass housing, developed into the idea of modernism. In relation to the developments of the concept of mass housing in the world, the evaluation of the situation in Turkey is revealed in the historical process. The process of house design, after the primitive societies, is regulated by unnamed building masters with traditional method. The process has changed greatly till present in which sheltering has been solved by mass production. Transforming the single house production to mass housing has caused not only to form residential properties for inhabitants, whose expectations are not figured, but also has disrupted relations between inhabitants and designer. As mentioned in the first chapter, this situation has obligated inhabitants to live in unhealthy residential environment of the industrial term. House that is supposed to be Individualistic and Private has started to be produced according to certain perception and pattern instead of users needs and expectations. As a result of wide-spread residential areas that have not been owned, the concept of dissatisfaction of inhabitants has become apparent. Alternative design approaches in house design have originated as results of dissolved relations between inhabitant-designer-house. One of the alternative approaches to housing desing is so called is Flexible Planning and User Participation in House Design, and its importance is emphasized in the second and third chapter. These chapters contain the basic perceptions and conceptual that is a base for developing the thesis. In the second chapter, Flexible Planning Approaches are analyzed in priority. After being mentioned the importance of the concept of flexibility, definitions of flexibility, type of flexibility is quoted and the examples, selected for this purpose, are examined. In the third chapter, as one of the alternative solution to House Design, Participation of inhabitants in the design process is introduced and explained. After pointing various designers' interpretations that become apparent with the emergence of the concept of inhabitants participation, the house plans designed in the circumstances of inhabitants participation are analyzed and expectations from designers are discussed in terms of flexible

14 planning and inhabitant participation. In the fourth chapter, two residential applications in the city of Eskişehir that are selected according to the previously assumed design perception are overviewed in the context of inhabitants satisfaction" by selecting case studies. For this purpose, residential areas of Eskişehir and spatial developments of the residential areas are analyzed from 1923 to present. After examining major mass housing areas and cooperatives, SSK and UYK in which the study is conducted are introduced. In order to analyze inhabitant satisfaction, four parameters are defined: the composition of the house inhabitants-characteristics of the house inhabitants, physical parameters of the house and its environment, parameters of spatial organization of the house and relation of inhabitant-environment-house in terms of quality. Under these titles, data of the thesis' inquiry are analyzed. The fifth chapter is completed with the result that the general evaluation of the thesis is organized according to the data of the questionary. The fifth chapter concludes the overall evaluation of the data of the questionaries. Keywords: Housing, Mass Housing, Flexible Planning, User participation, User satisfaction

15 Tez Adı: Mimari Tasarım Öncesi Mekânsal Etkileşim Sürecine Olasılıkçı Determinizm Bağlamında Kuramsal Açılımlar Yazar Adı: Galip ERGENECİ Danışman: Prof. Nursel ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: 2000 ÖZET Mimari bir tasarım iki etken süreçten meydana gelmektedir. Birinci etken süreç, mimarın kendi alt yapısı ile ilgili bir süreci tanımlamaktadır. İkinci etken süreç ise; konusu (ve yeri) belirlenmiş tasarım aşamasıdır. Mimari tasarımın oluşumunda rol oynayan bu etken süreci doğrudan etkileyen ve bu süreçlerden doğrudan etkilenen bir üçüncü süreç yaşanmaktadır. Bu süreç; tasarım öncesi mimarın mekânsal etkileşimleri olarak tanımlanabilir. Tasarım öncesi mimarın mekânsal etkileşim süreci; hem mimarın alt yapısının oluşum sürecinden doğrudan etkilenmekte, hem de bir sonraki süreç tasarım ı doğrudan etkileyebilmektedir. Bu etkileşim; - farklı zaman düzlemlerinde, - farklı gerçeklik bilgi seviye ölçeklerinde, - farklı ölçeksel yaklaşımlarda, gözlemlenmekte ve yine mimarın ve tasarımın konusu (yeri) etkenliğinde yaşanmaktadır. Tasarım öncesi mimarın mekânsal etkileşim süreçleri üç aşamada ele alınmalıdır: Mekânın kendisiyle özdeş olan durumu, mekânı temsil edenin belirlendiği veya saptandığı; mekânı belirleyen, yani fiili olmaktan da öteye temsilci olan durumun saptandığı, 1. aşama; 1.1. Saatsel Zaman Boylamınca Şimdiki Zaman ve Ölçeksel Etkileşim 1.2. Fiili Gerçeklik Bilgilenme Seviyesi ve Ölçeksel Etkileşim Mekânın kendisiyle özdeş veya temsilcinin, doğayla başbaşa kaldığı için doğadan gördüğü, ama bilgi edinen özne (mimar) tarafından tek tek saptanamayan müdahaleler karşısında arızalanmadan özdeş kalabilme denen özdeşlik olasılığının tanımlandığı, 2.aşama; 2.1. Zaman Boylamı ve Tarihsel Etkileşim 2.2. Tam Objektif Bilgi Seviyesi ve Ölçeksel Etkileşim Mekân veya mekânin bir bölümüne ait temsilciyi belirlemek için, mekânın dönüşüp bürünebileceği virtüel durumlardan ve bu virtüel durumlara dönüşebilme şiddetinden yararlanıldığı, 3.aşama; 3.1. Zaman Enlemi ve Virtüel Zaman

16 3.2. Fiili gerçeklik-virtüel Gerçeklik Bağlamında Genel Ontolojik Gerçeklik Tasarım Öncesi mekân etkileşimlerinin ele alınışındaki etken; mekâna ait bir gerçekliği başka ve daha geniş bir dilde, yani hem fiili hem de henüz fiilileşmemiş gerçekliği (diyalektik bir bütün içinde birbirini tamamlayacak şekilde) kapsayan genel ontolojik gerçekliğin diliyle yeniden üreten söylemler kümesi veya model ortaya koymaktır. Virtüel gerçekliğe doğru ya da tersine, virtüelden fiili gerçekliğe doğru bütün bu gidip gelmeler süresince, değişen mekânın ruhu elverdiğince eksiksiz anlatılmalıdır. ABSTRACT An architectural design is made up of two effective processes, first one being the own background and fundamentals of the architect and the second one being the design itself, for which location and subject have been conceived. There is however another process which directly influences the above steps and which is also directly influenced by them. This process is called space interactions of the architect. Space interaction prior to design of the architect is influenced the fundamentals of the architect and can at the same time have influence on the next process; the design. This interaction can be observed in different; time frames knowlodge frames way of approaches and realized under the effect of design concept and space interactions of the architect.

17 Tez Adı: İstanbul daki Yerleşmelerde Mimari Kurgu Farklılığı ve Yahudi Yerleşmelerinin Analizi Yazar Adı: Sevim ATEŞ Danışman: Prof.Nursel ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: 2000 ÖZET Bu tezde, İstanbul daki yerleşmelerde mimari kurgu farklılığının nedenleri araştırılmıştır. Bu nedenle, ilk aşamada tarihsel süreç içinde İstanbul'da yerleşmiş olan farklı dini ve etnik yapıdaki topluluklar incelenmiştir. Bu toplulukların içinde, yerli halkın dışında kente yerleşen en eski topluluğun Yahudiler olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Yahudi yerleşmeleri seçilerek çalışma bu konuda detaylandırılmıştır. Tezin Birinci Bölümü, tarih öncesi dönemlerden itibaren kentteki iskân aşamalarını içermektedir. Bu bölümde, yerleşmeleri oluşturan toplulukla ' ve yer seçiminde önemli olan etmenler ile oluşturulan yerleşmelerin karakterleri ele alınmıştır. Bu bölüm, 'Bizans Öncesi' ve Bizans Dönemi olmak üzere tarihsel sürece bağlı iki alt başlıkta incelenmiştir. İkinci Bölüm de, Osmanlı Dönemi Yerleşmeleri ele alınmıştır. Kentin, günümüze kadar süregelen yerleşme kurgusunun temelleri bu dönemde atılmıştır. Kentteki kurgu farklılaşmasını oluşturan büyük göçler bu dönemde olmuştur. Bu nedenle, Osmanlı dönemi özel bir önem taşımaktadır ve ayrı bir bölüm halinde incelenmiştir. Bu, bölümde, Fatih döneminden itibaren kentin imarı ve İskan için uygulanan yöntemler anlatılmıştır. Daha sonra, İstanbul'a yerleşen topluluklar ve kurdukları mahalleler ve bu mahallelerin mimari kurgulan ele alınmıştır. Bu bağlamda, kentte kurulan müslüman ve gayrimüslim (Rum ve Ermeni) yerleşmeleri araştırılmıştır. Bu bölümde, Yahudi yerleşmeleri detaylı olarak irdelenmiştir. Üçüncü ve Dördüncü bölümlerde, Hasköy ve Balat yerleşmelerindeki Yahudi yapılaşmasının karakteri ele alınmış ve bu yerleşmelerin analizi yapılmıştır. Bu yerleşmelerdeki Yahudi mahallelerinin kurgusu, konut ve dinsel yapılarının mimari karakteri çizim, fotoğraf, harita ve kroki lerle belgelenmiştir. Beşinci Bölüm Balat'taki Yahudi konutlarının tipolojisinden oluşmaktadır. Yerleşme içinde ölçüleri alınarak rölöveleri çıkarılan bir çok konut, cephe kurgularına göre gruplara ayrılmış ve ortak mimari özellikleri saptanmıştır. Sonuç olarak da, tüm bu bilgi ve belgelerden ortaya çıkan veriler sonucunda müslüman ve gayrimüslim toplulukların kentteki yerleşme karakterleri ve Yahudi yerleşmelerinin mimari özellikleri karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir.

18 ABSTRACT In this thesis, the reasons of architectural pattern differences in istanbul have been examined. For this reason, at the first stage, communities of different religious and ethnical structure having settled in istanbul within historical process are examined. Among these societies, it was seen that the oldest community having settled in city apart from the local people were the Jews. For this reason, Jewish settlements were selected and the study was detailed on this issue. The First Chapter of the thesis includes the settlement stages in the city from the pre-historic periods. In this section, the communities making the settlements and the factors important in choosing the location and the characteristics of the settlements made have been considered. This section, is examined under two headings linked to two historical processes as Pre-Byzantine and Byzantine periods. In the Second Chapter, Ottoman Period Settlements are taken up. The basis of settlement pattern which has come to our present day are laid in this period. Great migrations constituting pattern differentiation in the city took place in this period. For this reason, the Ottoman period has a special importance and is examined in a separate section. In this section, the methods applied for the building and housing of the city from the Fatih period are told. Later, the communities having settled in istanbul and the quarters they established and the architectural patterns of these quarters have been considered. In this context, Moslem and non-moslem (Greek and Armenian) settlements in the city have been researched. In this section, Jewish settlements are examined in detail. In the Third and Fourth chapters, the character of the Jewish structuring in Hasköy and Balat have been considered and the analysis of these settlements have been made. The pattern of Jewish quarters in this settlements, the architectural character of housing and religious structures are documented with drawings, photographs, maps and sketches. The Fifth Chapter, constitutes the typology of the Jewish houses in Balat. Many houses of which measurements within the housing are taken and statistical surveys are made, are grouped according to their facade patterns and joint architectural characteristics are determined. Consequently,as a result of data derived from all these information and documents, the settlements characteristics of the Moslems and non-moslems in the city and the architectural features of the Jewish settlements are stated comparatively.

19 Tez Adı: Modern Mimarinin Kentsel Deney Alanı: Üniversite Tasarımı Yazar Adı: Kaya SÖNMEZLER Danışman: Prof. Mete ÜNAL Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Haziran-2003 ÖZET Bu tez, üniversite yerleşmelerinin tasarımında, 'üniversite-kent ilişkisine dikkat çekmeyi, modern mimari ve kentsel tasarım kavramlarının üniversite planlamasındaki yeri ve önemini' araştırmayı amaçlamaktadır. "Üniversite tasarımının, Modern mimarinin kentsel deney alanı olarak görüldüğü" tezinden yola çıkarak, II. Dünya savaşı sonrasında gelişen kavramlara paralel, Modern mimarinin etkisinde değişim gösteren üniversite yerleşmelerinin planlama ve biçimleme ilkelerini irdelemektedir. Bu tezin ilk dört bölümü, esas hedefe giden bir altyapı çalışması niteliğindedir. Besinci bölüm, tezin araştırma alanını oluşturmaktadır. Son iki bölüm ise, bulguların derlenmesi, genel sonuç ve tartışmaları içermektedir. Tezin ana strüktürü şöyle kurulmaktadır: Birinci bölümde üniversite kavramı ve tarihsel gelişimi irdelenmekte, tezin amacı, ana teması, araştırma problemleri, genel stratejisi, yöntem ve strüktürü ortaya koyulmaktadır. Ülkemizde üniversitenin çok kısa bir geçmişi olması ve hatta, batılı anlamda henüz bir üniversite geleneğinin oluşmadığı düşünüldüğünden, üniversite kavramının oluşum ve gelişim süreçlerine araştırmanın bu birinci bölümünde geniş bir yer ayrılmıştır. Bu bölümde, ayrıca, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni kavramlar ve araştırmada model alınan ülkelerdeki farklı kurumsal yaklaşımlar irdelenerek beşinci bölüm için bir altyapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İkinci bölüm, tezin araştırma problemini açıklamaktadır. Üniversite-kentsel ilişkisinin tarihsel olgular ayıklanarak irdelendiği bu bölümde, bu bağlamında üniversitelerin çeşitlenmesi ve bir planlama problemi olarak üniversite-kent ilişkisinin boyutları ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm, tezin bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu bölümde, modern mimarinin etkisiyle değişen 'yerleşme'nin karakteristik özellikleri ele alınarak, 'üniversite'nin modern bir yerleşme biçimi olarak tanımı yapılmakta, çalışmanın kapsam ve kriterleri belirlenmektedir. Tezin kuramsal altyapısını oluşturan dördüncü bölümde, araştırmanın esas ilgi alanı olaa MI. Dünya Savaşı sonrası dönemde modern mimari ve kentsel tasarım kavramlarında meydana gelen temel değişimler' ortaya koyulmaktadır. Bu bölümün hedefi beşinci bölüme dayanak oluşturmak ve tezin bakış açısını derinleştirmektir. Beşinci bölüm, araştırmanın temel başlıklarını ortaya koymaktadır. Bu bölümde, ülkesel eğitim modelleri bazında savaş sonrası dönemin kitlesel üniversite çözümleri irdelenmekte, üniversite yerleşim örüntülerini etkileyen unsurlar analiz edilmektedir. Altıncı bölümde, elde edilen bulgular ve üniversitenin tasarımına yönelik temel kavramlar sunulmaktadır. Bunu yaparken, üniversitenin kentsel örüntüsüne yönelik bulgular tartışmaya

20 açılmakta ve bütüncül bir tasarım yöntemi oluşturma doğrultusunda kentsel tasarım yöntemlerinin kullanılabilirliği test edilmektedir. Yedinci bölüm, elde edilen sonuçlar üzerine genel bir değerlendirme içermektedir. Önceki bölümlerde ortaya koyulan ana başlıklar irdelenmektedir.

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ M. Ebru Erdönmez *, Altan Akı YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye ebruerdonmez@yahoo.com

Detaylı

OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK. (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever in Konutları)

OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK. (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever in Konutları) T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK (Wright, Corbusier,

Detaylı

TARİHİ ÇEVRELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI: DİYARBAKIR TARİHİ SUR İÇİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

TARİHİ ÇEVRELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI: DİYARBAKIR TARİHİ SUR İÇİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİHİ ÇEVRELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI: DİYARBAKIR TARİHİ SUR İÇİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Şahin DURAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İSTANBUL'DA ONDOKUZUNCU YÜZYIL SIRA EVLERİ «KORUMA VE YENİDEN KULLANIM İÇİN BİR MONOGRAFİK ARAŞTIRMA'»

İSTANBUL'DA ONDOKUZUNCU YÜZYIL SIRA EVLERİ «KORUMA VE YENİDEN KULLANIM İÇİN BİR MONOGRAFİK ARAŞTIRMA'» O.D.T.İI. Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 2, Güz 1979 İSTANBUL'DA ONDOKUZUNCU YÜZYIL SIRA EVLERİ «KORUMA VE YENİDEN KULLANIM İÇİN BİR MONOGRAFİK ARAŞTIRMA'» Afife BATUR Atilla YÜCEL- Nur FERSAN

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013 Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR ÖTEKİ OLARAK ÇOCUK ve KENT PLANLAMADA TEMSİL SORUNSALI

TÜRKİYE DE BİR ÖTEKİ OLARAK ÇOCUK ve KENT PLANLAMADA TEMSİL SORUNSALI TÜRKİYE DE BİR ÖTEKİ OLARAK ÇOCUK ve KENT PLANLAMADA TEMSİL SORUNSALI Duygu ÇUKUR Haziran, 2003 İZMİR Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu DUYGU ÇUKUR tarafından Prof.Dr-Ing. ŞENEL ERGİN yönetiminde hazırlanan

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN Ankara 2008 Kütüphane Kart Katalog Bilgisi 333.91 B543 2008 Bilen, Özden Türkiye nin Su Gündemi, Su Yönetimi ve AB Su Politikaları /Özden

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSINA ETKİSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram 67 Planlama 2013;23(2):67-76 doi: 10.5505/planlama.2013.98608 ARAŞTIRMA / ARTICLE Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Urban Theory of Chicago School: Urban Ecological Theory Gencay Serter

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ. Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027. Bilişim Anabilim Dalı

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ. Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027. Bilişim Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027 Bilişim Anabilim Dalı Mimari Tasarımda Bilişim

Detaylı

Public space versus individual space : Cities made of buildings or buildings made by cities

Public space versus individual space : Cities made of buildings or buildings made by cities ITU A Z VOL: 8, NO:2, 178-189, 2011-2 Public space versus individual space : Cities made of buildings or buildings made by cities Yüksel DEMİR Istanbul Technical University Faculty of Architecture, Istanbul,

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı