DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [ ] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]"

Transkript

1 DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [ ] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [ ] Tez Adı: Türk Konut Mimarisi Ahşap Yapılarında Strüktür Plan İlişkisi Yazar Adı: Perihan Gökçe Danışmanı: Prof. Dr. Asım Mutlu Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Şubat-1984 Tez Adı: Hareket Halindeki Gözlemcinin, Hız Faktörüne Bağlı Üç Boyutlu Algılama Kriterlerinin, Mimari Mekan Düzenlemesinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma Yazar Adı: Mehmet Tahsin Canbulat Danışmanı: Prof. Muhlis Türkmen Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Temmuz-1988 Tez Adı: Hava Ulaşım Terminallerinde Fonksiyonel Alan Büyüklüklerinin Saptanması ve Atatürk Havalimanına Yönelik Bir Uygulama Yazar Adı: Oya Torum Danışmanı: Prof. Dr. Esad Süer Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Nisan Tez Adı: Dış Mekan Yaşantısına Bağlı Olarak Mimari Ölçekteki Fiziksel Biçimlenişi Değerlendirmeye Yönelik Bir Model Yazar Adı: Selim Velioğlu Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım-1990 Tez Adı: Tarihi Mekanlar İçin Bir Hypermedya Sistemi Önerisi Yazar Adı: Oğuzhan Özcan Danışmanı: Prof. Dr. Esad Süer Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Temmuz-1993 Tez Adı: Mimari Tasarımda Bir Faktör Olarak Değişebilirlik Yazar Adı: Nihat Gök Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ekim-1993

2 Tez Adı: Mimari Tasarımda Ritmik Örgü ve Kurgunun Değerlendirilmesi ve Ritmik Volümetrinin Yeri Yazar Adı: Hüseyin Yanar Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ekim-1994 Tez Adı: İstanbul Kentinde Düşük Gelirli Konutu Planlaması İçin Kullanıcı Katılımlı Bir Sistem Önerisi Yazar Adı: Deniz (Onat) Şahinler Danışmanı: Prof. Dr. Esad Süer Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Mayıs 1995 Tez Adı: Mimarlık-İletişim- Dil Bağlamında Mimarın İşine bir Yaklaşım Yazar Adı: Recai Aynan(DR) Danışmanı: Doç. Dr. Nihat Güner Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım Tez Adı:Mimari de Doğa ve Kavram Boyutlarının Bir Antik Kent de İrdelenmesi Yazar Adı: Nevzat Oğuz Özer Danışmanı: Prof. Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Mayıs-1996 Tez Adı:Tarihi çevre içinde binaların yeniden kullanımı Galata örneği: Kente yeniden katılım Yazar Adı: F.Emel Ardaman Danışmanı: Prof.Dr. Nihat Güner Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Temmuz-1997 Tez Adı:Mimari tasarımda biçime bağlı davranışlar Yazar Adı: Yasemin Balkan Danışmanı: Prof.Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım-1997 Tez Adı:Boşluk kavramı ve mimari tasarımdaki yeri Yazar Adı: F.Gülşen Gülmez Danışmanı: Prof.Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Kasım-1997 Tez Adı:Sekans kavramı ve mimari tasarımdaki yeri Yazar Adı: Server Duygu Okay Arıkök Danışman: Prof.Dr. Muammer Onat Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ekim-1999

3 Tez Adı: Mimarlıkta Çevreye Yabancılaşma ve Gümüşhane Örneği Yazar Adı: A. Rıdvan KUTLUTAN Danışman: Prof. Muammer ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Nisan-1998 ÖZET Doğu Karadeniz bölgesi ve özellikle Gümüşhane mimari yapısıyla ilgimi çeken bir bölge olmuştur. Gümüşhane'de farklı mimari anlayışta yapılmış binaları aynı yerleşim çevresinde görmek olanaklıdır. Gümüşhane'nin mimari yapısındaki bu farklılaşma, Gümüşhane ve çevresinde araştırma yapmama neden olmuştur. Araştırmalar, "Mimarlıkta çevreye yabancılaşma" problemini ortaya çıkarmıştır. "Yabancılaşma" kavramı "benzerlerin arasında farklı olanı diğerleriyle ilişkilendirme durumu" olarak tanımlanır. Yabancılaşma, bir çevre içinde farklılaşma veya uyumsuzluk durumudur. Yabancılaşma, belirli bir çevre içinde; doğal, sosyal, kültürel ve fiziksel değişimlerin sonrasında gelişir. Değişim, önce yeni veya yabancı etkilerle ' çevrede farklılaşmaya, sonra çevre bu farklılaşmaya uyum sağlama yönünde gelişim gösterir. Değişim çevrenin gelişim sürecinde katalizör görevi üstlenir. Çevre ve insan sürekli etkileşim içindedir..insanın çevresiyle etkileşimi değişim, farklılaşma ve uyum sağlama yönünde hareket eder. "Çevre" insanın doğaya uyum sağlamak için yaptığı fiziksel ve düşünsel mücadelenin ürünüdür. Çevre, fiziksel (Doğal ve Mimari) çevre ve Kültürel çevre olarak karşımıza çıkar. Mimari çevre, yerleşim ve bina ölçeğinde, tasarlanmış fiziksel ve kültürel çevredir. Mimarlık belirli bir bölgede (doğal çevrede), belirli bir dönemde, bir [toplum grubunun - barınma, gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturduğu yapay çevredir. Yapay çevre- (Mimarlık) insanın doğaya uyum sağlamak için oluşturduğu ikinci bir araçevredir. İnsan doğaya' uyum sağlarken yarattığı yapay çevre (mimarlık) doğaya yabancılaşmaktadır. Doğanın topoğrafik çizgisini değiştirmekte ve ekolojik yapısını bozmaktadır. Mimarlık fiziksel ' olduğun-;kadar kültürel bir oluşumdur. Bu nedenle mimarlık bağlamında fiziksel-ve kültürel çevre birbirinden ayrılmaz bir bütündür. "Kültür" insanın doğaya uyum sağlaması için yaptığı mücadele biçimidir. Mimarlık, insanın doğada oluşturduğu kültürün ürünüdür. Mimarlık belirli bir kültüre sahip, yaşadığı bölgenin doğal koşullarını kullanabilen toplum grubu tarafından oluşturulur. Mimarlık boşluğun kültürel bağlamda sınırlandırılması ile oluşan mekân kurma eylemidir. Mimarlık mekân, ve mekânı sınırlandıran elemanlardan oluşur. Mekânlar, mekân düzeni, mekânı sınırlandıran mimari elemanlar ve biçimleri kültürün ürünüdür. Doğal, mimari ve kültürel çevre, yabancılaşma probleminin araştırılmasında esasları belirleyen kavramlardır. "Mimarlıkta çevreye yabancılaşma" var olan fiziksel ve kültürel çevreye uyumsuz-farklı mimari biçim- ve davranışlardır. Mimarlıkta yabancılaşma doğal, mimari ve kültürel çevreye yabancılaşma olarak incelenmiştir.

4 "Mimarlıkta, Doğal çevreye yabancılaşma" yerleşim dokusunun veya bina kitlesinin konumuyla, biçim ve boyutları ile topografyaya uyumsuz olmasıdır. Mimari çevrede yoğun yapılanma ile veya bina kitlesinin bitki örtüsünde yarattığı tahriple doğaya yabancılaşır. "Mimarlıkta, Mimari çevreye yabancılaşma" yerleşim ve bina ölçeğinde incelenmiştir. Mimari yerleşim ölçeğinde, yerleşim düzeniyle mevcut yerleşim dokusuna ve bina kitlesi biçim ve boyutlarıyla çevresindeki binalara yabancılaşır. Bina, yerleşim düzeninde, kitlesi ve mimari yapısı ile dış mekânlara uyumsuz olması söz konusudur. Sanayileşme sonrası dönemde mimaride kentsel dış alanların mekânlaşmaması, tarihi yerleşim düzenine yabancılaşmasına neden olmuştur. Bina ölçeğinde, plan düzleminde mekân biçimi ve düzeniyle (işlevsel); cephe düzleminde ise, mimari elemanların biçimi ve ifadesiyle mimari çevreye yabancılaşmaktadır. Mimari kültürel çevreye yabancılaşmaktadır. Kültürel çevre toplumun yaşam biçiminin, geleneklerinin süregeldiği ve kendine has değer yargılarına, davranış biçimine sahip toplumun biçimlendirdiği mimari yapının bulunduğu ortamdır. "Mimarlıkta, Kültürel çevreye yabancılaşma", mimarinin bulunduğu çevrede yaşam ve davranış, biçimine uyumsuz olmasıdır. Mimarı topluma veya toplum mimariye yabancılaşmaktadır. Mimaride veya toplum yapısında meydana gelen değişimler yabancılaşmaya neden olmaktadır. Yoğun ve hızlı değişimin yaşandığı modern dönemde geleneklerin, bölgesel kültürün sürdürülememesi ve yerine çağdaş-evrensel kültürün tam olarak kurulamaması kültürel çevrede yabancılaşmaya neden olmaktadır. Kültürel çevreye yabancılaşma; yeni gelişen mimari çevreye uyum güçlüğüdür. Toplum ve birey hızla değişim gösteren çevresine uyum gösteremediği için kültürel ve mimari çevreye yabancılaşması toplumda ve mimaride kimlik sorunu oluşturmaktadır. Toplumsal kimlik sorunu kültürel değerlerin-tarihi varlıkların yok edilmesine, kültürel ve mimari çevrenin yozlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Mimarlıkta çevreye yabancılaşmaya, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler neden olmaktadır. Mimari çevrede yabancılaşma, 16.yy da başlayan ve 18.yy da devam eden büyük; toplumsal ve fiziksel yapıda değişimler sonucu gerçekleşmiştir. Mimarlıkta değişime kurumsal-mimarlı mimari, ile başlayan süreçle kurumların, yasaların, siyasi kararların ve mimarın-mimari çevrenin oluşumunda rol alması, biçimsel yaklaşımlar ticari ve ekonomik faktörler, göçler ve teknolojik gelişmeler hız kazandırmaktadır. Gümüşhane ve çevresi bir model olarak alınarak, mimarlıkta çevreye yabancılaşma biçimi tezde açıklanan yöntem doğrultusunda incelenmiştir. Gümüşhane ve yer aldığı D.Karadeniz bölgesi yabancılaşmanın analiz edilebileceği koşullara sahiptir. Bu bölgede farklı mimari anlayışta yapılmış binalar bir arada bulunmaktadır. Öncelikle araştırma yapılan Gümüşhane kent merkezi ve çevresinde bulunan mimari yapı, gözlem, fotoğraf ve rölöveler ile analiz edilmiştir. Gümüşhane kent merkezinde çatılı konaklar ve düz damlı konutlar bulunmaktadır. Çatılı konaklar, ayrık yerleşmişlerdir. Mimarisi orta sofalı, simetrik-aksiyel gelişmiş plan, cephe ve kitle anlayışıyla inşa edilmiştir. Konaklar iki, üç katlı olması ve çatı içi kullanımı nedeniyle bir veya birden çok ailenin kullanabileceği kentsel nitelikli binalardır. Gümüşhane kent merkezinde bulunan Düz damlı konutlar orta sofalı-aksiyel gelişmiş benzer plan düzenine karşın asimetrik cephe anlayışına sahip, tek katlı kırsal nitelikli konutlardır. Gümüşhane yakın köylerinde, D.Anadolu (Bayburt-Erzurum) ve D.Karadeniz yüksek yerleşimlerinde yer alan binalar, orta mekân etrafında irrasyonel planlama anlayışıyla inşa

5 edilmişlerdir. Binalar doğal ve yerleşim çevresinin koşullarına ve kullanıcının gerçek ihtiyacına uyumlu gelişmişler, biçimsel bir yaklaşımla inşa edilmemişlerdir. Gümüşhane kent merkezinde yer alan Çatılı konaklar bulunduğu mimari çevreye yabancılaşmaktadır. Mimarisinde biçimsel bir yaklaşım gözlenmektedir. Yerleşim ölçeğinde rasyonel geometrik (ortagonal) kitlesinin konumuyla, bölgenin eğimli topoğrafık yapısına yabancılaşır. Bina ölçeğinde plan ve cephe düzleminde simetrik-aksiyel mimari anlayışı çevre yerleşimlerde bulunan mimari yapıya yabancılaşmıştır. Çatılı konaklar bulunduğu çevrede toplumun kültürel yapısına- yaşam biçimine yabancılaşmaktadır. Tarihi kaynaklara dayalı bilgiler kullanıcıların çoğunlukla varlıklı azınlıklar olduğunu ve madencilik ve ticaretle uğraştıklarını yazmaktadır. Mimarisine kullanıcının sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı yansımıştır. Bu nedenle konaklar içinde bulunduğu çevrede, toplumun yaşam biçimine (Sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına) yabancılaşmıştır. Gümüşhane kent merkezinde bulunan konak mimarisinde çevreye yabancılaşma nedenlerini; bölgenin coğrafi konumu, doğu ve batı arasında ticaret ve ulaşım arteri üzerinde yer alması, doğal kaynaklarının bulunması, bölgenin ekonomik gücü-çekiciliği ve dış dünya ile ulaşım - iletişim olanakları oluşturmaktadır. Bu nedenlerle farklı toplumların-kültürlerin ilgi alanı olmuştur. Tarihde zaman zaman saldırı ve göçlerle karşılaşmıştır. D. Karadeniz bölgesi ve Gümüşhane nin mimari yapısı yabancı kültürel etkilerle doğal, mimari ve kültürel çevresine yabancılaşmıştır. Sonuçta, sosyal, kültürel ve fiziksel değişimler mimari çevrede yabancılaşmaya neden olmaktadır. Tezin amacı değişimlerin mimari çevrede yarattığı yabancılaşma biçimini ve nedenlerini saptamak, belirlenmesinde gerekli esasları ortaya koymaktır. Fiziksel ve kültürel çevrede yabancılaşmanın, toplum üzerinde' yarattığı olumsuz etkileri belirlemektir.

6 ABSTRACT The East Blacksea region and especially Gümüşhane had been a reagion that had taken my attention with its architectural structure. It is possible in Gümüşhane to see the buildings that were built with a different architectural understanding around the same settling area. The difference in the architectural structure of Gümüşhane has caused me to make a research around Gümüşhane. The researches that I have made had shown the problem of "Alieniattion to the environment in architecture." The concept of "alienation" is defined as "the situation of relating the different one with the others among the same ones". Alienation is a situation of differantiation or in harmony in an environment. "Environment" is a product of the physical and ideal struggle that the human being makes inı order to be in conformity with the nature. We see environment as physical (Natural and Architectural) and Cultural environment. Architectural" environment is the physical and cultural environment designed" in the settlement and building scale. Architecture is an artificial environment that a society group founds in order to meet its shelter necessity in a specific region (natural environment) The artfficial environment (Architecture) is the second inter-environment that the human being founds in order to conform with the nature. Architecture is a cultural formation as well as a physical one. "Culture" is the type of struggle that the human being makes in order to conform with the nature. Architecture is-the product of the culture that the human being -forms in the nature. Natural, architectural and cultural environment, are the notions-determining the basis in the research of the alienation problem Alienation to the environment in architecture is different-discordant architectural style and behaviors against the physical and cultural environment that is present Alternation in architecture has been searched as alienation against natural, architectural and cultural environment. Alienaition to the natural environment in architecture" is formed with the discordant location of the settlement structure or building group to the topography. Alienation to the architectural environment in architecture has been investigated in settlement and building scale. In the settlement scale, architecture alienates with the settlement arrangement, with the present settlement structure and the style, dimension of the building group. In the building scale, it alienates with the style and arrangement (functional) of the environment in the plan, and with the style and expression of the architectural elements in the frontage to the architectural environment. Alienation to the cultural environment in architecture, is the incorformity, and difference of the architecture in the environment that is present to the life and behavioral pattern. Since the society and the individual do not conform to their environment that is changing rapidly, problems of identification in the cultural and architectural environment are arised. Alienation to the cultural environment, the difficulty to conform with the new developing architectural environment cause identity problems in the society and in the architecture.

7 The alienation to the environment in architecture is caused by the social, economic and cultural changes. The alienation in the architectural environment had happened as a result of big changes in the social and physical structure that had started in the 16th century and that had continued in the 18th century. Changing in the architectural is fastened by the commercial and economic factors, migration and technologic developments, stylistic approaches and the institutions, regulations, political decisions and architects taking role with the process starting by the institutional-architectural architecture in the formation of the architectural environment. The style of alienation to the environment in architecture has been investigated by taking Gümüşhane and its environment as a model by way of the method explained in the thesis. Firstly the architectural structure present in the investigated Gümüşhane city center and its environment has been analised with photographs, releves and investigations. There- are mansions with roofs and houses having flat roofs in Gümüşhane city center. The mansions having-roofs-present in the Gümüşhane city center are alienating to the environment that they are present, A stylisitc approach can be investigated in their architecture. They alienate to the inclined topographic structure of the region with their location and rational geometric (ortogonel) mass in the settlement scale. The symetric actional architectural-approach alienate to the; architectural structure present in the envronment settlements, pla and frontage of the building scale. The mansions having roofs are alienating to the cultural structure and the rural life style of the society in the environment that they are present. The mansions have been alienated to the social style (social, economic arid cultural structure) of the society in the environment that they are in. The reasons of alienation to the environment in the mansion architecture present in the Gümüşhane city center are the geographical location of the region, its location between the commercial and transportation artery of the west and east, its having natural resources, the regions economic power-its charming situation and its communication-transportation possibility to the outer world. Due to these reasons it became the area of interest of different societies. They sometimes aced migrations and attacks in the history. The architectural structure of the East Blacksea region and Gümüşhane have alienated to its natural, architectural and cultural environment with foreign cultural effects. As a result, cultural and physical changes cause alienation in the architectural environment. The aim of the thesis is to determine the causes and styles of alienation created by the changes in the architectural environment, to put forward the necessary basis in determing them and to determine the negative effects that alienation in physical and cultural environment create upon the society.

8 Tez Adı: Batı Anadolu Liman Kentlerinde Mimari Kimliğin Oluşumunda Nesnel ve Öznel Faktörler Yazar Adı: Kayahan TÜRKANTOZ Danışman: Prof. Muammer ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Ocak ÖZET Liman ve kent, çağlar boyu birbirinden kopmaz iki olguydu. Liman-kent birlikteliği İstanbul'da açıkça görülmektedir. Bu birliktelik Yakın Çağ'da endüstri devrimiyle zayıflamaya yüz tutmuştur. Günümüzde ise liman ve kent birbirinden tamamiyle kopmuş iki ayrı dünya gibidir. Hamburg'da bu, güçlü, olarak ayırt edilmektedir. Kent kendi ihtiyaçlarına göre büyümekte, liman da ihtiyaçları doğrultusunda gelişmekte, kentle olan bağlantısı ulaşım yollarıyla sinirli kalmaktadır. Hamburg'daki liman-kent ilişkisi diğer Kuzey Avrupa ve hatta Akdeniz liman kentlerinde de gözlenmektedir. Buna karşılık Antik Çağ'da liman ve kent ilişkisine bakıldığında, limansız kıyı kenti düşünülmemektedir. Kentin ağırlık merkezi her zaman limandır. Buradan da anlaşıldığı gibi liman ve kent ilişkisini en yoğun ve doğrudan incelemek dönem olarak Antik Çağ da mümkün olmaktadır. Antik Çağ'da Akdeniz in en hareketli ve yoğun kesimi, Ege havzasıdır. Birinci bölümde, Ege havzası incelendiğinde, batı yakası olan Yunan yarımadası nda ve Giritte teki limanların seyrekliği, buna karşılık Ege'nin doğu yakası olan Batı Anadolu'da özellikle de İyonya ve Karya bölgelerinde limanların sıklığı, dikkati, çeker. İnceleme sonucunda doğanın liman ve kentin kuruluşunda temel belirleyici olduğu görülmüştür. Yunanistan Yarımadası'nda ve Girit'teki doğa koşullarının elverişsizliği savunmayı imkânsızlaştırdığından kentin limandan kopuk kara içinde yüksek bir tepe veya plato üzerinde kurulmasını zorunlu kılmıştır. Batı Anadolu'da özellikle İyonya ve Karya kıyı kentlerinin limandan yola çıkışla kurulduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeni doğa koşullarının sunduğu korunaklılıktır. Korunaklılık kentin kurulmasında birincil değerde olan savunmayı sağlamaktadır. Bu sayede liman ve kent birlikte olabilmekte, liman adeta kenti şekillendirmektedir. İkinci bölümde, liman-kent birlikteliğinin oluştuğu İyonya ve Karya bölgeleri incelendiğinde, ticaretin hızla aktarımının sağlandığı görülür. Bu da deniz ve kara ticaretinin kesiştiği kentlerde yoğunlaşmaktadır. Bu kentler diğer liman kentlerinden daha çok gelişmiş ve daha uzun süre yaşamını sürdürmüştür. Deniz ve kara ticaretinin birlikteliği kente göçlerin akın etmesine, ardından da kolonileşmenin doğmasına neden olmaktadır. Göçler ve kolonileşme kentte kozmopolit (heterojen) bir toplum yaratmıştır. Farklı bölgelerden gelen inanç, düşünce, bilimle birlikte mimarinin kentsel ve yapısal boyutları, kentin kuruluşunda farklı yaklaşımları hazırlamaktadır. Üçüncü, bölümde, bir önceki bölümde ele alman liman kentlerindeki oluşumun etkileri incelenecektir. Ticaretin kesiştiği kentlerin çoğunlukta olduğu İyonya bölgesinde mimarideki ayrıcalık, açıkça görülmektedir. Farklı dinler ve kültürlerin bir arada bulunduğu Miletos'da sosyo-kültürel ortamın rasyonel düşünceyi doğurduğu ortaya çıkmıştır. Sosyo-kültürel yapının mimaride yansımaları incelendiğinde rasyonel düşüncenin ve demokratik yaklaşımının etkileri görülür. Rasyonel düşünce ve demokratik yapıyla birlikte diğer çevre verileri ve tarih içindeki konumuyla Miletos'da yeni bir kent

9 kurgusu ortaya çıkar. Yeni oluşan bu kent kurgusu Antik Çağ boyunca tüm Akdeniz ve Avrupa kentlerindeki yapılanmayı, dokuyu etkileyecektir. Dördüncü bölümde, elde edilen bulguların genel bir değerlendirilmesi yapılmış, Antik Çağ'da İyonya ve Karya liman kentlerinde mimari kurgunun kentsel ve yapısal boyutlarına Miletos kentinde dikkat çekilerek, coğrafi konumun yanı sıra düşüncenin/felsefenin, inanç, politik anlayışın, kentin oluşumundaki etkileri vurgulanmıştır. Mimari kurgunun oluşumundaki değerlerin ileriye dönük verileri gözden geçirildiğinde sürekliliğin kazanılmasında gerekli olan koşullar saptanmıştır. DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG Hafen und Stadt waren über jedes Zeitalter hinaus unzertrennlich miteinander verbunden. Diese Verbindung ist deutlich in İstanbul zu erkennen. Aus der Geschichte geht hervor, dass die Zusammenlegung von Hafen und Stadt sich besonders im Mittelmeer-Raum verbreitet hatte. Mit der Zeit aber, bedingt durch das Zeitalter der Industrie, entstanden dem eigenem Bedarf entsprechend vergrösserte Haefen, sodass die Verbindungen zueinander, auf die jeweiligen Zugangsstrassen begrenzt blieben. In der heutigen Zeit sind Hafen und Stadt vollstaendig voneinander getrennt. In Hamburg ist diese Trennung deutlich zu erkennen. Im Gegensatz dazu war in der Antike ein Hafen ohne dazugehörige Stadt undenkbar. Der Mittelpunkt der Stadt war immer der Hafen. Daraus geht hervor, dass die wissenschaftliche Bearbeitung über das Verhaeltnis zwischen Hafen und Stadt in der Antike, sehr ausführlich möglich ist. Zur Erforschung wurde aus dem Mittelmeer Raum das Aegaeische Meer und seine Umgebung in der Antike, mit seiner Vielfalt und Betriebsamkeit gewaehlt. Im ersten Teil wurde die Wichtigkeit der Naturbeschhaffenheit als Grundlage für die Gründung von Hafen und Stadt festgestellt. In erster Linie wichtig waren hierfür die Voraussetzungen für Schutz und Verteidigung, so würden Hafen und Stadt miteinander verbunden und gingen ineinander über. Im Gegensatz hierzu mussten, bedingt durch die ungünstige. Naturbeschaffenheit der Halbinsel Griechenland und Kreta, die Staedte auf den hahegelegenen Bergen oder Plateaus gebaut warden und waren dadurch von den Haefen getrennt und entfernt. Im Gegensatz dazu, dass in Westanatolien (besonders in den Regionen von Ionien und Karien) die Anordnung der Stadt dem Hafen entsprechend gebaut wurde. Der Grund hierfür waren die vorhandenen Bedingungen durch den Schutz der Natur. Aus diesem Grund waren Hafen und Stadt miteinander verbunden und die Stadt auf den Hafen abgestimmt. Im zweiten Teil wurden die Gebiete von der Küste Westanatoliens-Ionien und Karien ausgewaehlt. Der Grund hierfür ist eine besondere Vielzahl von Hafen-Staedten in diesem Gebiet. In den Haefen und Staedten in dieser Region wird die Wichtigkeit der Stadt- Hafenverbindung durch den regen Verkehr im Handel deutlich bestaetigt. Hier wird auch der grosse Unterschied, zwischen dem Handel auf dem Meer und auf dem Land, sichtbar, der hier aufeinander trifft. Diese Hafenstaedte haben sich im Gegensatz zu den anderen Haefen schneller vergrössern können und hatten auch eine laengere Lebensdauer. Der Handel von Meer und Land führte zu einer Übersiedlung zu den Hafenstaedten und zur Koloniesierung. Durch Übersiedlung und Koloniesierung entwickelte sich in den Hafenstaedten eine kosmopolitische Bevölkerung. Der Charakter der Hafenstaedte entstand

10 durch aus unterschiedlichen Gebieten kommenden Konfessionen, Ideen und Wissenschaften und praegte auch unterschiedliche Architekturen. Im dritten Teil wird die schon im vorhergegangenen Teil erwaehnte Differenz zwischen dem Handel auf dem Meer und dem Land, und damit der Unterschied zwischen den Hafenstaedten deutlich gemacht. Hier wird, wie in Ionien und besonders in Miletos -wo der'handelivön Meer und Land zusammen trifft-der unterschiedliche Charakter der Architektur deutlich. Das Zusammentreffen unterschiedlicher Religionen undv Kulturen hat in Miletos eine Sozial- Kulturelle Situation geschaffen und weil sie als erste einen besonderen architektonischen Charakter, der auch hippodamische Architektur genannt wird,-hatte. Im Laufe der Zeit wurde diese hippodamische Architektur beim Staedtebau angewandt. Im vierten und auch letzten Teil wird erklaert, wie aus den einzelnen Abschnitten ein genereller Sachverhalt festgelegt wurde. Aus den Hafenstaedten der Antike in Westanatolien - Ionien und Karien- wurde die Stadt Miletos als Vorbild für die damalige Architektur und ihre Bauweise gewaehlt. Der Wert der Architektur hat sich im Laufe der Zeit immer wieder bestaetigt durch die geographische Lage, rationelles und politisches Denken und den Hafenstaedten seinen Stempel aufgesetzt. Es steht fest, dass wenn die Voraussetzungen gegeben sind, der Wert der Architektur in ihrer Art und Weise, von der Antike an, bis zum heutigen Tage seine Wichtigkeit behaelt.

11 Tez Adı: Konut Tasarımında Esnek Planlama Amaçlı Yaklaşımlar ve Tasarımda Kullanıcı Katılımının Öneminin Eskişehir Örneğinde İncelenmesi Yazar Adı: Berna ÜSTÜN Danışman: Prof. Esad SUHER Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Haziran ÖZET Çalışmanın konusu; Konut Tasarımında Esnek Planlama Amaçlı Yaklaşımlar ve Tasarımda Kullanıcı Katılımının Öneminin Eskişehir Örneğinde İncelenmesi dir. Tez kapsamında beş bölüm bulunmaktadır. Tez amaç ve kapsamı ile bölüm içerikleri şu şekildedir: Konut; insan tarafından oluşturulan çevredeki en yaygın bina tipidir. Farklı kültürlerde ve toplumlarda inşa edilmiş çevrenin önemli bir bölümünü konutlar oluşturmuştur. Konut ile içinde yaşayan bireyler arasındaki ilişkiler, sanıldığından çok daha karmaşık ve çok yönlüdür. Tasarım sırasında bu ilişki çok zayıf kalmakta çoğu zamanda tasarımcı tarafından göz ardı edilmektedir. Bu ana temadan yola çıkılarak; giriş bölümünde amaçlar tanımlanmakta ve sorunun incelenmesi için benimsenen metodoloji açıklanmaktadır. Bölüm 1 de; dünyada ve Türkiye de barınma, konut ve toplu konut kavramlarının tarihsel gelişmeleri ele alınmaktadır. Bu bölümde; insan gereksinmeleri içinde barınma kavramının yeri, barınma gereksiniminin zorunlu bir sonucu olarak konut, konutun farklı tanımları açıklanmaktadır. Tarihsel süreç içinde; günümüze değin, farklı evrelerde toplu konut kavramının gelişimi ortaya konulmaktadır. Sanayi Devrimi öncesinden başlayarak, Sanayi Devrimi dönemi ve ütopyalar döneminde konut, kavramı irdelenmektedir. Modernist düşünce ile gelişen toplu konut kavramının analiziyle II. Dünya Savaşı ndan günümüze kadar olan perspektifte toplu konut tasarımına yaklaşımlar incelenmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak tarihsel süreç içinde Türkiye'de de toplu konut kavramının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Konut tasarım süreci, ilkel toplumlardan sonra, isimsiz yapı ustaları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilmiş ve barınmanın toplu üretim ile karşılandığı günümüze değin büyük bir değişim geçirmiştir. Konut üretiminin kitlesel hale dönüşmesi, hem kullanıcı-tasarımcı arasındaki ilişkileri ortadan kaldırmış hem de gereksinimleri-konuttan beklentileri kestirilemeyen kullanıcılar için konut alanları inşa edilmesine neden olmuştur. Bu durum 1. Bölümde aktarıldığı gibi sanayi dönemi yerleşim alanlarında sağlıksız koşullarda yaşamayı zorunlu kılmıştır. "Bireysel ve özel" olması gereken konut, kullanıcıya göre değil, belirli kabul ve kalıplara göre üretilmeye başlanmıştır. Böylece sahiplenilmeyen, kullanıcının kendi kimliğini yansıtamadığı, yerleşimlerin yaygınlaşması sonucunda "kullanıcı memnuniyetsizliği" kavramı ortaya çıkmıştır. 2. ve 3. bölümlerde kullanıcı-tasarımcı-konut arasında var olması gereken fakat kopan ilişkinin sonucu ortaya çıkan alternatif tasarım yaklaşımlarından olan "konut tasarımında esnek planlama" ve "konut tasarımında kullanıcı katılımı" kavramlarının önemi anlatılmaktadır. Bu bölümler; tezin gelişmesi için bağlı kalınan temel kabul ve kavramsal esasların yer aldığı bölümlerdir. Bu doğrultuda bölüm 2'de; "konut planlanmasında esneklik amaçlı yaklaşımlar" incelenmiştir. Tasarımda esneklik kavramının önemine değinildikten sonra, esnekliğin tanımları, türleri aktarılmış ve bu amaçla yapılan örnekler irdelenmiştir. Bölüm 3'de; konut tasarımında alternatif çözüm arayışlarından olan "kullanıcının tasarıma

12 katılımı" açıklanmıştır. Kullanıcı katılımı kavramının ortaya çıkışı ile birlikte farklı tasarımcıların yorumları dile getirildikten sonra, kullanıcı katılımı ile gerçekleştirilmiş konut planlamaları incelenmiş ve esnek planlama ve kullanıcı katılımı açısından tasarımcılardan beklenenler aktarılmıştır. Bölüm 4'de; başta benimsenen tasarım anlayışlarına bağlı olarak Eskişehir'de seçilen farklı iki toplu konut alanında "kullanıcı memnuniyeti" konusunda alan çalışması yapılarak bu konut alanları kullanıcı memnuniyeti açısından irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Eskişehir'de 1923'den başlayarak günümüze kadar konut alanları ve mekânsal gelişimi incelenmiştir. Önemli toplu konut alanları-ye kooperatifler irdelendikten sonra alan çalışmasının yapıldığı SSK ve ÜYK toplu konutları tanıtılmıştır. Kullanıcı memnuniyetini analiz etmek amacıyla dört ana parametre belirlenmiştir. Hane halkı kompozisyonu-hane fertlerinin özellikleri, konut ve konut çevresine, ilişkin fiziksel parametreler, konutta mekânsal organizasyona ilişkin parametreler ile nitelik açısından kullanıcı-çevre konut ilişkisi başlıklarını oluşturan gruplarda, anket verilerinin analizi yapılmıştır. Beşinci bölüm anket verilerinin sonuçları doğrultusunda tezin genel değerlendirilmesinin yapıldığı sonuç ile tamamlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Konut, Toplu Konut, Esnek Planlama, Kullanıcı Katılımı, Kullanıcı Memnuniyeti

13 ABSTRACT The objective of this study is to examine the "Flexible Planning Approaches in House Design and the Participation of Inhabitants in the Process of House Design" in the context of the city of Eskişehir in Turkey. There are five sections in the thesis. The purpose and the contents of the thesis and the sub-titles of the chapters are as follows: A house is a widely used building type in the man-made environment. In different cultures and societies, a crucial part of the man-made environment is formed by house. Relationship between the house and individuals that live in it is much more complex and multi-dimensional than it is conceived.!n the design process this relationship becomes too weak, and most of the time designer disregards it. In view of this main theme, the aims of the thesis are defined and the methodology employed to analyze the, problem is indicated in the introduction. In the first chapter, the historical developments of the concept of sheltering, housing and mass housing in the world and Turkey are reviewed. The role of the concept of sheltering among the human needs, house as a consequence of the needs of sheltering and various definitions of the concept of house are explained in this section. In the historical process, up to the time, present, the development of the concept of mass housing is studied in the different periods which include: the period of pre-industrial revolution, the industrial revolution and utopias. The main approaches to mass housing design are examined from Second World War to the present by analyzing the concept of mass housing, developed into the idea of modernism. In relation to the developments of the concept of mass housing in the world, the evaluation of the situation in Turkey is revealed in the historical process. The process of house design, after the primitive societies, is regulated by unnamed building masters with traditional method. The process has changed greatly till present in which sheltering has been solved by mass production. Transforming the single house production to mass housing has caused not only to form residential properties for inhabitants, whose expectations are not figured, but also has disrupted relations between inhabitants and designer. As mentioned in the first chapter, this situation has obligated inhabitants to live in unhealthy residential environment of the industrial term. House that is supposed to be Individualistic and Private has started to be produced according to certain perception and pattern instead of users needs and expectations. As a result of wide-spread residential areas that have not been owned, the concept of dissatisfaction of inhabitants has become apparent. Alternative design approaches in house design have originated as results of dissolved relations between inhabitant-designer-house. One of the alternative approaches to housing desing is so called is Flexible Planning and User Participation in House Design, and its importance is emphasized in the second and third chapter. These chapters contain the basic perceptions and conceptual that is a base for developing the thesis. In the second chapter, Flexible Planning Approaches are analyzed in priority. After being mentioned the importance of the concept of flexibility, definitions of flexibility, type of flexibility is quoted and the examples, selected for this purpose, are examined. In the third chapter, as one of the alternative solution to House Design, Participation of inhabitants in the design process is introduced and explained. After pointing various designers' interpretations that become apparent with the emergence of the concept of inhabitants participation, the house plans designed in the circumstances of inhabitants participation are analyzed and expectations from designers are discussed in terms of flexible

14 planning and inhabitant participation. In the fourth chapter, two residential applications in the city of Eskişehir that are selected according to the previously assumed design perception are overviewed in the context of inhabitants satisfaction" by selecting case studies. For this purpose, residential areas of Eskişehir and spatial developments of the residential areas are analyzed from 1923 to present. After examining major mass housing areas and cooperatives, SSK and UYK in which the study is conducted are introduced. In order to analyze inhabitant satisfaction, four parameters are defined: the composition of the house inhabitants-characteristics of the house inhabitants, physical parameters of the house and its environment, parameters of spatial organization of the house and relation of inhabitant-environment-house in terms of quality. Under these titles, data of the thesis' inquiry are analyzed. The fifth chapter is completed with the result that the general evaluation of the thesis is organized according to the data of the questionary. The fifth chapter concludes the overall evaluation of the data of the questionaries. Keywords: Housing, Mass Housing, Flexible Planning, User participation, User satisfaction

15 Tez Adı: Mimari Tasarım Öncesi Mekânsal Etkileşim Sürecine Olasılıkçı Determinizm Bağlamında Kuramsal Açılımlar Yazar Adı: Galip ERGENECİ Danışman: Prof. Nursel ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: 2000 ÖZET Mimari bir tasarım iki etken süreçten meydana gelmektedir. Birinci etken süreç, mimarın kendi alt yapısı ile ilgili bir süreci tanımlamaktadır. İkinci etken süreç ise; konusu (ve yeri) belirlenmiş tasarım aşamasıdır. Mimari tasarımın oluşumunda rol oynayan bu etken süreci doğrudan etkileyen ve bu süreçlerden doğrudan etkilenen bir üçüncü süreç yaşanmaktadır. Bu süreç; tasarım öncesi mimarın mekânsal etkileşimleri olarak tanımlanabilir. Tasarım öncesi mimarın mekânsal etkileşim süreci; hem mimarın alt yapısının oluşum sürecinden doğrudan etkilenmekte, hem de bir sonraki süreç tasarım ı doğrudan etkileyebilmektedir. Bu etkileşim; - farklı zaman düzlemlerinde, - farklı gerçeklik bilgi seviye ölçeklerinde, - farklı ölçeksel yaklaşımlarda, gözlemlenmekte ve yine mimarın ve tasarımın konusu (yeri) etkenliğinde yaşanmaktadır. Tasarım öncesi mimarın mekânsal etkileşim süreçleri üç aşamada ele alınmalıdır: Mekânın kendisiyle özdeş olan durumu, mekânı temsil edenin belirlendiği veya saptandığı; mekânı belirleyen, yani fiili olmaktan da öteye temsilci olan durumun saptandığı, 1. aşama; 1.1. Saatsel Zaman Boylamınca Şimdiki Zaman ve Ölçeksel Etkileşim 1.2. Fiili Gerçeklik Bilgilenme Seviyesi ve Ölçeksel Etkileşim Mekânın kendisiyle özdeş veya temsilcinin, doğayla başbaşa kaldığı için doğadan gördüğü, ama bilgi edinen özne (mimar) tarafından tek tek saptanamayan müdahaleler karşısında arızalanmadan özdeş kalabilme denen özdeşlik olasılığının tanımlandığı, 2.aşama; 2.1. Zaman Boylamı ve Tarihsel Etkileşim 2.2. Tam Objektif Bilgi Seviyesi ve Ölçeksel Etkileşim Mekân veya mekânin bir bölümüne ait temsilciyi belirlemek için, mekânın dönüşüp bürünebileceği virtüel durumlardan ve bu virtüel durumlara dönüşebilme şiddetinden yararlanıldığı, 3.aşama; 3.1. Zaman Enlemi ve Virtüel Zaman

16 3.2. Fiili gerçeklik-virtüel Gerçeklik Bağlamında Genel Ontolojik Gerçeklik Tasarım Öncesi mekân etkileşimlerinin ele alınışındaki etken; mekâna ait bir gerçekliği başka ve daha geniş bir dilde, yani hem fiili hem de henüz fiilileşmemiş gerçekliği (diyalektik bir bütün içinde birbirini tamamlayacak şekilde) kapsayan genel ontolojik gerçekliğin diliyle yeniden üreten söylemler kümesi veya model ortaya koymaktır. Virtüel gerçekliğe doğru ya da tersine, virtüelden fiili gerçekliğe doğru bütün bu gidip gelmeler süresince, değişen mekânın ruhu elverdiğince eksiksiz anlatılmalıdır. ABSTRACT An architectural design is made up of two effective processes, first one being the own background and fundamentals of the architect and the second one being the design itself, for which location and subject have been conceived. There is however another process which directly influences the above steps and which is also directly influenced by them. This process is called space interactions of the architect. Space interaction prior to design of the architect is influenced the fundamentals of the architect and can at the same time have influence on the next process; the design. This interaction can be observed in different; time frames knowlodge frames way of approaches and realized under the effect of design concept and space interactions of the architect.

17 Tez Adı: İstanbul daki Yerleşmelerde Mimari Kurgu Farklılığı ve Yahudi Yerleşmelerinin Analizi Yazar Adı: Sevim ATEŞ Danışman: Prof.Nursel ONAT Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: 2000 ÖZET Bu tezde, İstanbul daki yerleşmelerde mimari kurgu farklılığının nedenleri araştırılmıştır. Bu nedenle, ilk aşamada tarihsel süreç içinde İstanbul'da yerleşmiş olan farklı dini ve etnik yapıdaki topluluklar incelenmiştir. Bu toplulukların içinde, yerli halkın dışında kente yerleşen en eski topluluğun Yahudiler olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Yahudi yerleşmeleri seçilerek çalışma bu konuda detaylandırılmıştır. Tezin Birinci Bölümü, tarih öncesi dönemlerden itibaren kentteki iskân aşamalarını içermektedir. Bu bölümde, yerleşmeleri oluşturan toplulukla ' ve yer seçiminde önemli olan etmenler ile oluşturulan yerleşmelerin karakterleri ele alınmıştır. Bu bölüm, 'Bizans Öncesi' ve Bizans Dönemi olmak üzere tarihsel sürece bağlı iki alt başlıkta incelenmiştir. İkinci Bölüm de, Osmanlı Dönemi Yerleşmeleri ele alınmıştır. Kentin, günümüze kadar süregelen yerleşme kurgusunun temelleri bu dönemde atılmıştır. Kentteki kurgu farklılaşmasını oluşturan büyük göçler bu dönemde olmuştur. Bu nedenle, Osmanlı dönemi özel bir önem taşımaktadır ve ayrı bir bölüm halinde incelenmiştir. Bu, bölümde, Fatih döneminden itibaren kentin imarı ve İskan için uygulanan yöntemler anlatılmıştır. Daha sonra, İstanbul'a yerleşen topluluklar ve kurdukları mahalleler ve bu mahallelerin mimari kurgulan ele alınmıştır. Bu bağlamda, kentte kurulan müslüman ve gayrimüslim (Rum ve Ermeni) yerleşmeleri araştırılmıştır. Bu bölümde, Yahudi yerleşmeleri detaylı olarak irdelenmiştir. Üçüncü ve Dördüncü bölümlerde, Hasköy ve Balat yerleşmelerindeki Yahudi yapılaşmasının karakteri ele alınmış ve bu yerleşmelerin analizi yapılmıştır. Bu yerleşmelerdeki Yahudi mahallelerinin kurgusu, konut ve dinsel yapılarının mimari karakteri çizim, fotoğraf, harita ve kroki lerle belgelenmiştir. Beşinci Bölüm Balat'taki Yahudi konutlarının tipolojisinden oluşmaktadır. Yerleşme içinde ölçüleri alınarak rölöveleri çıkarılan bir çok konut, cephe kurgularına göre gruplara ayrılmış ve ortak mimari özellikleri saptanmıştır. Sonuç olarak da, tüm bu bilgi ve belgelerden ortaya çıkan veriler sonucunda müslüman ve gayrimüslim toplulukların kentteki yerleşme karakterleri ve Yahudi yerleşmelerinin mimari özellikleri karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir.

18 ABSTRACT In this thesis, the reasons of architectural pattern differences in istanbul have been examined. For this reason, at the first stage, communities of different religious and ethnical structure having settled in istanbul within historical process are examined. Among these societies, it was seen that the oldest community having settled in city apart from the local people were the Jews. For this reason, Jewish settlements were selected and the study was detailed on this issue. The First Chapter of the thesis includes the settlement stages in the city from the pre-historic periods. In this section, the communities making the settlements and the factors important in choosing the location and the characteristics of the settlements made have been considered. This section, is examined under two headings linked to two historical processes as Pre-Byzantine and Byzantine periods. In the Second Chapter, Ottoman Period Settlements are taken up. The basis of settlement pattern which has come to our present day are laid in this period. Great migrations constituting pattern differentiation in the city took place in this period. For this reason, the Ottoman period has a special importance and is examined in a separate section. In this section, the methods applied for the building and housing of the city from the Fatih period are told. Later, the communities having settled in istanbul and the quarters they established and the architectural patterns of these quarters have been considered. In this context, Moslem and non-moslem (Greek and Armenian) settlements in the city have been researched. In this section, Jewish settlements are examined in detail. In the Third and Fourth chapters, the character of the Jewish structuring in Hasköy and Balat have been considered and the analysis of these settlements have been made. The pattern of Jewish quarters in this settlements, the architectural character of housing and religious structures are documented with drawings, photographs, maps and sketches. The Fifth Chapter, constitutes the typology of the Jewish houses in Balat. Many houses of which measurements within the housing are taken and statistical surveys are made, are grouped according to their facade patterns and joint architectural characteristics are determined. Consequently,as a result of data derived from all these information and documents, the settlements characteristics of the Moslems and non-moslems in the city and the architectural features of the Jewish settlements are stated comparatively.

19 Tez Adı: Modern Mimarinin Kentsel Deney Alanı: Üniversite Tasarımı Yazar Adı: Kaya SÖNMEZLER Danışman: Prof. Mete ÜNAL Anabilim Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı Doktora Tezi Teslim Tarihi: Haziran-2003 ÖZET Bu tez, üniversite yerleşmelerinin tasarımında, 'üniversite-kent ilişkisine dikkat çekmeyi, modern mimari ve kentsel tasarım kavramlarının üniversite planlamasındaki yeri ve önemini' araştırmayı amaçlamaktadır. "Üniversite tasarımının, Modern mimarinin kentsel deney alanı olarak görüldüğü" tezinden yola çıkarak, II. Dünya savaşı sonrasında gelişen kavramlara paralel, Modern mimarinin etkisinde değişim gösteren üniversite yerleşmelerinin planlama ve biçimleme ilkelerini irdelemektedir. Bu tezin ilk dört bölümü, esas hedefe giden bir altyapı çalışması niteliğindedir. Besinci bölüm, tezin araştırma alanını oluşturmaktadır. Son iki bölüm ise, bulguların derlenmesi, genel sonuç ve tartışmaları içermektedir. Tezin ana strüktürü şöyle kurulmaktadır: Birinci bölümde üniversite kavramı ve tarihsel gelişimi irdelenmekte, tezin amacı, ana teması, araştırma problemleri, genel stratejisi, yöntem ve strüktürü ortaya koyulmaktadır. Ülkemizde üniversitenin çok kısa bir geçmişi olması ve hatta, batılı anlamda henüz bir üniversite geleneğinin oluşmadığı düşünüldüğünden, üniversite kavramının oluşum ve gelişim süreçlerine araştırmanın bu birinci bölümünde geniş bir yer ayrılmıştır. Bu bölümde, ayrıca, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni kavramlar ve araştırmada model alınan ülkelerdeki farklı kurumsal yaklaşımlar irdelenerek beşinci bölüm için bir altyapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İkinci bölüm, tezin araştırma problemini açıklamaktadır. Üniversite-kentsel ilişkisinin tarihsel olgular ayıklanarak irdelendiği bu bölümde, bu bağlamında üniversitelerin çeşitlenmesi ve bir planlama problemi olarak üniversite-kent ilişkisinin boyutları ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm, tezin bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu bölümde, modern mimarinin etkisiyle değişen 'yerleşme'nin karakteristik özellikleri ele alınarak, 'üniversite'nin modern bir yerleşme biçimi olarak tanımı yapılmakta, çalışmanın kapsam ve kriterleri belirlenmektedir. Tezin kuramsal altyapısını oluşturan dördüncü bölümde, araştırmanın esas ilgi alanı olaa MI. Dünya Savaşı sonrası dönemde modern mimari ve kentsel tasarım kavramlarında meydana gelen temel değişimler' ortaya koyulmaktadır. Bu bölümün hedefi beşinci bölüme dayanak oluşturmak ve tezin bakış açısını derinleştirmektir. Beşinci bölüm, araştırmanın temel başlıklarını ortaya koymaktadır. Bu bölümde, ülkesel eğitim modelleri bazında savaş sonrası dönemin kitlesel üniversite çözümleri irdelenmekte, üniversite yerleşim örüntülerini etkileyen unsurlar analiz edilmektedir. Altıncı bölümde, elde edilen bulgular ve üniversitenin tasarımına yönelik temel kavramlar sunulmaktadır. Bunu yaparken, üniversitenin kentsel örüntüsüne yönelik bulgular tartışmaya

20 açılmakta ve bütüncül bir tasarım yöntemi oluşturma doğrultusunda kentsel tasarım yöntemlerinin kullanılabilirliği test edilmektedir. Yedinci bölüm, elde edilen sonuçlar üzerine genel bir değerlendirme içermektedir. Önceki bölümlerde ortaya koyulan ana başlıklar irdelenmektedir.

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL Perihan AYVALI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime Burcu Özdemir 2 1 Özet ve zincirleme etkileri dokuyu göz önüne alan optimum ç, tarihi Anahtar Kelime Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI Fakülte/MYO/YO Adı : Bölüm/Program Adı : MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DEMİ... 2 1. SINIF BAHAR DEMİ... 3 2. SINIF GÜZ DEMİ... 5 2. SINIF BAHAR DEMİ... 7

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM OLARAK İŞSİZLİK, NEDENLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM OLARAK İŞSİZLİK, NEDENLERİ ÖZET Günümüzde, gerek toplumlar gerekse bireyler giderek karmaşıklaşan, çeşitlenen, kronikleşen ve küreselleşen sorunlar yaşamaktadırlar. İşsizlik, ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve psiko-sosyal anlamda

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

MIM113 Tasarımcılar için Matematik / Mathematics for Designers Tr AZ. ING101E Advanced English I / İleri İngilizce I En ÜZ

MIM113 Tasarımcılar için Matematik / Mathematics for Designers Tr AZ. ING101E Advanced English I / İleri İngilizce I En ÜZ 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) MIM101E Basic Design / Temel Tasarım 4 4 9 En AZ MIM103 Mimari Anlatım Dili / Architectural Communication Skills 2 2 4 Tr AZ MIM111 Mimarlığa Giriş / Introduction

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA ÇİFT STANDART DAİRELİ KONFORM LAMBERT PROJEKSİYONUNDA TÜRKİYE HARİTASININ YAPILMASI Hrt. Tğm. Soner ÖZDEMİR

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi

ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi ticaret, son yıllarda iktisat literatüründe geniş bir yer

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz Marsilya Kiremit Marsilya Akdeniz Kiremit Akdeniz 2800 gr. / adet 410 x 230 mm. 2900 gr. / adet 410 x 230 mm. KR 01 Marsilya Kiremit: Ülkemizdeki en eski kiremit modelidir. Uygulama kolaylığı, buzlanma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri :

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri : ÖZGEÇMİŞ Kimlik Bilgileri : Adı Soyadı: Cemal ARKON Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / 23.03.1946 Medeni Durum: Evli, İki Çocuklu Yabancı Dili: İngilizce Uzmanlık Alanı: Şehir Planlama / Kentsel Tasarım/ Koruma

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜLTÜREL SERMAYE, BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYENİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU BÖLGESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER

Detaylı

B16 MÜHENDİSLİK. B16 Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Uludağ Üniversitesi Görükle Mh. Üniversite-1 Cd. No:933 Kat:2 Ofis No:246 Nilüfer/BURSA

B16 MÜHENDİSLİK. B16 Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Uludağ Üniversitesi Görükle Mh. Üniversite-1 Cd. No:933 Kat:2 Ofis No:246 Nilüfer/BURSA B16 MÜHENDİSLİK B16 MÜHENDİSLİK Kalıp tasarımında 10 yıllık tecrübe 10 years experience of die design 10 Jahre Erfahrung in der Werkzeugkonstruktion 2012 yılında kurulan B16 Mühendislik, Otomotiv ve Beyaz

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 15 Güz 2014, 121-159 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Kur an da Geçen zevc ve imrae

Detaylı

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş SOC 101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarihi Mekanların Analizi MMR 444 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name ANTĠK ÇAĞ DA MĠMARLIK VE TOPLUM ARCHITECTURE AND SOCIETY IN ANTIQUITY Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS Kredisi Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE ŞİDDETİN TEMSİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Itır ÇORDAN Tez danışmanı Doç.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

İstanbul: Dünden Bugüne Kamusaldan Özelin Tahakkümüne Doğru Genel Bir Bakış. Ondokuzuncu Yüzyılda Sultanahmet Meydanı

İstanbul: Dünden Bugüne Kamusaldan Özelin Tahakkümüne Doğru Genel Bir Bakış. Ondokuzuncu Yüzyılda Sultanahmet Meydanı İçindekiler Mahalle Sayı 2, Aralık 2010 Takdim 5 İstanbul, Mahalle ve Mekân Söyleşi 10 Zafer Çelik İstanbul, Kentsel Dönüşüm ve Mahalle Üzerine Prof. Dr. Uğur Tanyeli ile Söyleşi Makaleler 38 Sercan Özgencil

Detaylı