Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tekirdağ, Ağustos

2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No 1.GĐRĐŞ Dokümanın Amacı Dökümanın Kapsamı Tanımlar ve Kavramlar YÖNETĐCĐ ÖZETĐ. 8 3.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME VE STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMALARI BÖLÜMÜN TARĐHÇESĐ BÖLÜMÜN ORGANĐZASYON ŞEMASI 9 6.ÖZDEĞERLENDĐRME Eğitim ve Öğretim Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari Süreçler ve.destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçlar Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI 29 8.SWOT (GZFT) ANALĐZĐ Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme Uygulama ve hizmet süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin(yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin(davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Çevre Değerlendirmesi Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA EKLER

3 TABLOLAR DĐZĐNĐ Sayfa No Tablo 1. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu.. 8 Tablo 2. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı. 9 Tablo 3. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bölüm Kurulu Üye Listesi.. 11 Tablo 4. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme.. 12 Tablo 5. Kurumsal Nitelikler ve Özellikleri Tablo 6. Kurumsal Nitelikler.. 14 Tablo 7. Akademik Personel Verileri. 16 Tablo 8. Bölüm 2008 Yılı Ağırlıklı Hizmet Alanları. 17 Tablo 9. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Değerlendirmesi Tablo10.Mezun Öğrenci Verileri 19 Tablo11.Bölüm Programları Tablo 12.Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı: Güzve Bahar yarıyılları.. Tablo 13.Örnek Ders Karnesi (Yüksek Lisans ve Lisans). 21 Tablo 14.Araştırma ve Geliştirme Süreçleri.. 22 Tablo 15.Bilimsel Yayın ve Etkinlik ları 23 Tablo 16.Uygulama ve Hizmet Süreçleri.. 25 Tablo 17.Đdari Süreçler ve Destek Süreçleri.. 26 Tablo 18.Yönetsel Özellikler (Yapısal). 27 Tablo 19.Yönetsel Özellikler (Davranışsal).. 28 Tablo 20.Çıktılar/Sonuçlar 28 Tablo 21.Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı 29 Tablo 22. Paydaşlar.. 29 Tablo 23. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışması Performans Göstergeleri(sürüm no.1.1).. ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Sayfa No Şekil 1. Bölüm Organizasyon Şeması 10 3

4 Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Bölümümüz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Fakülte ve Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Bölümümüzün eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Tekirdağ, Eylül

5 1. GĐRĐŞ 1.1. Dokümanın Amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün 2009 yılı kurumsal değerlendirme Raporunu sunmaktır Dökümanın Kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve Kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Bölümümüzde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Bölümümüzün hedefi gerçekleşmiş olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede Fakülteyi; Bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi Bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. 5

6 Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Bölümümüz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıştır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. 6

7 Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaşlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluşturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 7

8 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Bu kısımda Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporunda yer alan ana başlıklar altında yöneticiler için yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile sunulmaktadır. 3. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME ve STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2009 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur: Bölüm öğrenci temsilcisi de öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Adı Soyadı Ünvan Görevi Program/Ana Bilim Dalı Ahmet Nedim YÜKSEL Prof. Dr. Koordinatör Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Đsrafil KOCAMAN Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Yardımcısı Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Hakan OKURSOY Araş. Gör. Koordinatör Yardımcısı Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Hüseyin GÜLTAŞ Doktora Öğrencisi Üye Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Salih YILDIZ Lisans Öğrencisi Üye Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD 8

9 Tablo 2. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2009 Bölüm 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30 Haziran 2009 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 1Eylül 2009 Bölüm 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 4 1 Ekim 2009 Bölüm 2009 yılı Đdari Faaliyet Raporunun teslimi 5 30 Eylül 2009 Bölüm yılları stratejik planının teslimi 6 1 Aralık 2009 Bölüm yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 4. BÖLÜMÜN TARĐHÇESĐ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden birisi olarak 1982 yılında 1776 sayılı Kanunun 41. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Bölümümüz 1994 yılında Lisans Programını, 1984 yılında yüksek lisans programını ve 1994 yılında doktora programını açmıştır. Kuruluş yılında 14 öğrenci ve 7 öğretim elemanı ile öğretime başlayan Bölümümüz toplam 15 öğretim elemanı ile 946 öğrenciye hizmet vermiştir. 5. BÖLÜMÜN ORGANĐZASYON ŞEMASI Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Ağustos ayı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir Ağsutos ayı itibarı ile Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL Başkanlığındaki Bölümümüzde Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Lisans düzeyinde bir, yüksek lisans düzeyinde bir ve doktora düzeyinde olmak üzere bir program ile hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Bölüm Kurulu 2009 Ağustos ayı itibarıyla tüm öğretim elemanlarımızın katılımı ile 17 kez toplanmıştır. Bölüm Kurulunun tüm üyelerinin listesi 2009 ağustos ayı itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. 9

10 Şekil 1. Bölüm Organizasyon Şeması Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL Prof. Dr. Lokman DELĐBAŞ Prof. Dr. Halim ORTA Doç. Dr. Selçuk ALBUT Doç. Dr. Ahmet ĐSTANBULLUOĞLU Doç. Dr. Fatih KONUKCU Doç. Dr. Tolga ERDEM Doç. Dr. Yeşim ERDEM Yrd. Doç. Dr. Đsrafil KOCAMAN Yrd. Doç. Dr. Can Burak ŞĐŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞENER 10

11 Tablo 3. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bölüm Kurulu Üye Listesi S. No Đsim 1 Yüksel Ahmet Nedim, Prof. Dr. 2 Delibaş Lokman, Prof. Dr. 3 Orta Halim Prof. Dr. 4 Albut Selçuk, Prof. Dr 5 Đstanbulluoğlu Ahmet, Doç. Dr 6 Konukcu Fatih, Doç. Dr 7 Erdem Tolga, Doç. Dr 8 Erdem Yeşim, Doç. Dr 9 Kocaman Đsrafil, Yrd. Doç. Dr 10 Şişman Burak Can, Yrd. Doç. Dr. 11 Şener Mehmet, Yrd. Doç. Dr Anabilim dalı/program Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Đdari görev Bölüm Başkanı Bölüm dışı idari görev Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Akademik Kurulu üyesi Üniversite Yönetim Kurul Üyesi Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Akademik Kurulu üyesi Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Akademik Kurulu üyesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı Tarımsal Yapılar ve Sulama ÖSYM Yardımcısı 11

12 6. ÖZDEĞERLENDĐRME Tablo 4 ve 5 deki değerlendirmeler aşağıda verilen puanlama ölçütleri doğrultusunda yapılmıştır. YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Tablo 4. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme 1)Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2)Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3)Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4)Mali kaynakların yeterliliği; 5)Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6)Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7)Fiziksel olanakların yeterliliği; 8)Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9)Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10)Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12)Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13)Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14)Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15)Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16)Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu

13 Tablo 5. Kurumsal Nitelikler ve Özellikleri Değerlendirme notu 1)Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2)Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 2 3)Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4)Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5)Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6)Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; )Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 4 8)Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 2 9)Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10)Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11)Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i)kampus alanı; 2 ii)toplam kapalı alan; 2 iii)eğitim-öğretim ve Araştırma; 2 iv)sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 Profesör sayısı=4 Doçent sayısı=4 Yardımcı doçent sayısı=3 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı=0 Öğretim görevlisi sayısı=0 Okutman sayısı=0 Araştırma görevlisi sayısı=4 Toplam öğretim elemanı sayısı=15 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi ; = [(7 x 4) + (6 x 4) + (5 x 3) + (4 x 0) + (3 x 0) + (2 x 0) + (1 x 4)] / 15 =( )/15=71/15 =4,73 Bölümdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi dir. 13

14 Tablo 6. Kurumsal Nitelikler I. Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı - Lisans öğrenci sayısı 41 Yüksek lisans öğrenci sayısı 19 Doktora öğrenci sayısı 15 Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 75 II. Öğretim elemanı sayıları Profesör 4 Doçent 4 Yardımcı doçent 3 Öğretim görevlisi - Okutman - Uzman - Doktoralı Araştırma görevlisi - Araştırma görevlisi 4 Toplam öğretim üyesi sayısı 11 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 11 Toplam öğretim elemanı sayısı 15 III. Đdari personel sayısı Kadrolu personel 1 Sözleşmeli personel - Diğer personel - Toplam idari personel sayısı 1 IV. Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 44 Diğer öğretim elemanları 30 Tüm öğretim elemanları 37 14

15 Đdari personel 44 V. Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 1 Diğer öğretim elemanları - Tüm öğretim elemanları 1 Đdari personel 1 VI. Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 22 Diğer öğretim elemanları 5 Tüm öğretim elemanları 18 Đdari personel 22 VII. Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 4.73 VIII. Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Tarımsal Yapılar ve Sulama IX. Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 1 ABD sayısı ( YL ve Doktora ) 2 X. Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı - Lise mezun sayısı 1 Önlisans mezun sayısı - Lisans mezun sayısı - Yüksek lisans mezun sayısı - Doktoralı eleman sayısı - *Tablo 6 da verilen öğrenci verileri 1 Kasım 2008 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. 15

16 Tablo 7.Akademik Personel Verileri S. No Soyadı / Adı Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Bölüm dışı idari görev Notlar 1 Yüksel Ahmet Nedim, Prof. Dr. 2 Delibaş Lokman, Prof. Dr. 3 Orta Halim Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik Mühendislik Bölüm Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Akademik Kurulu üyesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik ÜniversiteYönetim Kurul Üyesi 4 Albut Selçuk, Doç. Dr Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik 5 Đstanbulluoğlu Ahmet, Doç. Dr Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik FakülteYönetim Kurulu,Fakülte Akademik Kurulu üyesi 6 Konukcu Fatih, Doç. Dr Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik FakülteYönetim Kurulu,Fakülte Akademik Kurulu üyesi 7 Erdem Tolga, Doç. Dr Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik 8. Erdem Yeşim, Doç. Dr Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik 9 Kocaman Đsrafil, Yrd. Doç. Dr Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik 10 Şişman Burak Can, Yrd. Doç. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı 11 Şener Mehmet, Yrd. Doç. Dr Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik ĐL ÖSYM Yardımcısı Erasmus Bölüm Koordinatörü 12 *Okursoy Hakan, Araş. Gör. Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik 13 *Gezer Erhan, Araş. Gör. Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik 14 Göçmen Erhan, Araş. Gör. Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik 15 *Bağdatlı M. Cüneyt Araş. Gör. Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendislik *Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi 16

17 Tablo 8. Bölüm 2008 Yılı Ağırlıklı Hizmet Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 39 42, Filoloji Temel Alanı Güzel Sanatlar Temel Alanı Hukuk Temel Alanı Đlahiyat Temel Alanı Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı Mühendislik Temel Alanı 52 57, Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı TOPLAM *Tablo 8 de verilen öğrenci verileri tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. 17

18 6.1. Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 9. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Değerlendirmesi Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 1 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 4 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 4 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 3 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1 18

19 Tablo 10. Mezun Öğrenci Verileri I. Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı - Lisans mezun öğrenci sayısı 13 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı 9 Doktora mezun öğrenci sayısı 1 Toplam mezun öğrenci sayısı 23 * *Tablo 10 da verilen öğrenci verileri 1Kasım 2008 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. Tablo 11. Bölüm Programları S. No Düzeyi Program adı 1 Lisans Program1: Tarımsal Yapılar ve Sulama Temel Hizmet Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2008yılı öğrenci sayısı * 41 2 Yüksek Lisans (Tezli) Program1: Tarımsal Yapılar ve Sulama * 19 3 Doktora Program2: Tarımsal Yapılar ve Sulama * 15 Toplam 75 * *Tablo 8 de verilen öğrenci verileri tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. 19

20 Tablo 12. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları 1. yıl Kredisi TYSYL 501 Bitki Su Tüketimi Eşitliklerinin Uygulanması 3 TYSYL 502 Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Sulama Sistemlerinin Tasarımı 3 TYSYL 503 Sulama Sistemlerinin Planlanması 3 TYSYL 504 Küçük Barajlar ve Göletler 3 TYSYL 505 Kültürteknik Önlemlerin Çevre Sularına Etkisi 3 TYSYL 506 Tarımda Plastik Örtü Kurma Teknikleri 3 TYSYL 507 Sera Planlaması ve Yapımı 3 TYSYL 508 Yüzey Sulama Sistemleri 3 TYSYL 509 Sulama Yönünden Toprak Su Đlişkileri 3 TYSYL 510 Mühendislik Matematiği 3 TYSYL 511 Sulama Projelerini Hazırlama Tekniği 3 TYSYL 512 Hidroloji Uygulamaları 3 TYSYL 513 Pompaj Sulama Sistemleri 3 TYSYL 514 Açık Kanal Hidroliği 3 TYSYL 514 Kültürteknikte Đleri Ölçme Teknikleri 3 TYSYL 516 Kültürteknikte Test ve Değerlendirme Yöntemleri 3 TYSYL 517 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim 3 TYSYL 518 Sulama Yönünden Bitki Su Đlişkileri 3 TYSYL 519 Kültür Bitkilerinin Sulanması 3 TYSYL 520 Arazi Tesviyesi Uygulamaları 3 TYSYL 521 Sulamada Optimizasyon 3 TYSYL 522 Tarımda Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 3 TYSYL 523 Tarımda Çevre Kontrolü ve Denetimi 3 TYSYL 524 Havza Morfolojisi 3 TYSYL 525 Hidrolojide Bilgisayar 3 TYSYL 526 Hidrolojik Hidrograflar 3 TYSYL 527 Hidrolojide Đstatistik 3 TYSYL 528 Drenaj Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri 3 TYSYL 529 Topraktaki Su ve Tuz Hareketleri 3 TYSYL 530 Tuzluluk Kontrolünde Strateji Belirleme 3 TYSYL 531 Drenaj Sistemlerinin Projelendirilmesi 3 TYSYL 532 Sulama ve Drenaj Çevresel Etkileri 3 TYSYL 533 Ürün Depolama Yapılarının Planlaması 3 TYSYL 534 Süt Sığırı Barınak Projelerinin Hazırlanması 3 TYSYL 535 Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Denetimi 3 TYSYL 536 Tarımsal Yapılarda Çatı Sistemlerinin Projelenmesi 3 TYSYL 537 Uzmanlık Alan Dersi 3 TYSYL 538 Seminer 3 TYSYL 539 Mikro Sulama Sistemlerinin Projelenmesi 3 TYSYL 540 Bitkisel Üretim Yapılarında Đklimlendirme 3 TYSYL 541 Tavuk Kümeslerinin Planlama Ve Projeleme Esasları 3 TYSYL 542 Su Iletim Ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarımı 3 TYSYL 543 Sulu Tarım Ekolojisi 3 TYSYL 544 Atık Su Arıtımı ve Tarımda Kullanımı 3 TYSYL 545 Sulama ve Drenajda Matematiksel Modeller ve Simulasyon Tekn. 3 TYSYL 546 Sulama Programlama Teknikleri 3 TYSYL 546 Sulamada Yeni Teknolojiler 3 2. yıl TYSYL 537 Uzmanlık Alan dersi 5 20

21 Tablo 13. Örnek Ders Karnesi (Yüksek Lisans ve Lisans) Dersin Adı: Sera Planlaması ve Yapımı Dersin Kodu: TYS YL507 Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans AKTS Kredisi: 8 Ders Saati: 3 Yıl-Dönem: 1. yıl 1. ve 2. dönemler Öğretim Yöntemi: Anlatım Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli Dili: Türkçe Dersin Amacı: Tarımda parçalanan ve küçülen arazilerden daha yüksek verim alarak, hem üreticinin gelirini arttırmak ve hem de mevsimlik işgücü kullanımını tüm yıla yaymak amacıyla gerekli bilgilerin öğrencilere verildiği bir derstir. Dersin Đçeriği: Seraların tanıtımı ve önemi, sınıflandırılması, yapı malzemeleri, seralarında çevre koşulları, sera planlamasında temel kurallar, seralarda sulama ve drenaj ve sera planlaması Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Var Önerilen Kaynaklar: YÜKSEL, A. N., Sera Yapım Tekniği, Hasad Yayıncılık, Đst. Ön Şartlar: Yok Dersin Adı: Sulama ve Drenaj Dersin Kodu: TYS YS 304 Dersin Düzeyi: Lisans AKTS Kredisi: 2 Ders Saati: 2 Yıl-Dönem: 3. yıl 2. dönem Öğretim Yöntemi: Anlatım Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Yeşim ERDEM Doç. Dr. Fatih KONUKCU Dili: Türkçe Dersin Amacı: Sulama ve temel kriterleri sulama suyu hesapları ve problemleri, Sulama sistemleri Drenaj ve temel kriterleri ve problemleri ne yönelik öğrenciye bilgi vermek amacıyla verilen bir derstir. Dersin Đçeriği:Sulama, sulama metodları, drenaj ilkeleri, problemleri ve çözüm önerileri Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Var Önerilen Kaynaklar: YILDIRIM, O., ve GÜNGÖR, Y., Sulama ve Drenaj.Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. Ankara. Ön Şartlar: Yok 21

22 Tablo 14. Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 1 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 2 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 2 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 2 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 2 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 2 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 4 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 1 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 2 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 2 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 3 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 4 I. Bölüm ISI atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi 1-Kocaman Đ., Sisman C.B., Gezer E Effects Of Coal Clinkers On Physical And Mechanical Properties of the Briquettes. Journal of ASTM International 5(6), p.1-10 II. Diğer uluslar arası atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi III. Yurtiçi yayın listesi 1-Kocaman, Đ. Tekirdağ ve Kırklareli Yöresi Đçin Değişik Kapasiteli Bağlı-Duraklı Süt Sığırı Barınak Projelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma N.K.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), , Tekirdağ,(2008). 2-Şişman C.B., Kocaman Đ. Ve Gezer E Doğal Zeolitten Üretilecek Hafif Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2),s

23 Tablo 15. Bilimsel Yayın ve Etkinlik ları A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler 1 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler 3.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler 3.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) 1 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) 2 4.a. ISI da dizinlenmiş makaleler 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiş makaleler 4.c. ULAKBĐM veri tabanlarında dizinlenmiş makaleler 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler D. Bilimsel sunumlar (toplam) 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler 10. Ulusal kitaplarda yer almış bölümler F. Bilimsel kitaplar (toplam) 11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) 12. Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç) G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 13. Uluslararası bilimsel araştırma proje yayınları 14. Ulusal bilimsel proje yayınları H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) 15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) 16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) 17. Uluslararası bilim ve teşvik ödülleri 18. Ulusal bilim ve teşvik ödülleri (TUBĐTAK, TUBA Ödülleri dâhil)

24 J. Araştırma projeleri (toplam) 19. Uluslar arası araştırma ve uygulama projeleri 20. Ulusal araştırma ve uygulama projeleri K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) 21. Uluslar arası komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık 22. Ulusal komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık - L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) 23. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü 24. Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü M. Tez danışmanlığı (toplam) 25. Tez danışmanı olarak bitirilmiş doktora tezleri 26. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri Tez danışmanı olarak bitirilmiş yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak bitirilmiş bitirme tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) 31.a. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt içi 31.b. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt dışı O. Tez yayınları 32.a. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt içi 1 32.b. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt dışı P. Patentler 33. Alınmış olan patentler Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) 34 Üniversite ders kitabı Diğer okul ders kitabı 36. Kitap dışındaki diğer üniversite ders malzemeleri 37. Kitap dışındaki diğer okul ders malzemeleri R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) 38. Diğer kitaplar 39. Gazete yazıları 40 Dergi yayınları 41 TV yayınları 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar 24

25 6.2. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 16. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 2 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 2 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 2 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; 3 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 2 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 2 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 2 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 2 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 2 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 4 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 2 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 2 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 2 25

26 6.3. Đdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Tablo 17. Đdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 2 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 4 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 3 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 2 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 3 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 3 26

27 6.4.Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Tablo 18. Yönetsel Özellikler (Yapısal) Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 3 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 2 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 2 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 3 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 3 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 3 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 3 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 2 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 2 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 2 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 3 27

28 6.5. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Tablo 19. Yönetsel Özellikler (Davranışsal) Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 3 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 3 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 2 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 3 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 3 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 3 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 3 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 3 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 4 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Tablo 20. Çıktılar/Sonuçlar Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 3 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 2 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 28

29 6.7. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Tablo 21. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı Değerlendirme notu 1.Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3 2.Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3 3.Kendi misyonuna uygunluğu; 3 7. ÇEVRE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Bölümümüz Erasmus programı kapsamında Macaristan ve Yunanistan da bulunan üniversitelere öğrenci göndermektedir. 1. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi Bölümümüzden mezun olan öğrenciler tarım sektöründe büyük bir paya sahip sulama şirketlerinde iş hayatlarını sürdüren öğrencilerden, yeni mezunların işe yerleştirilmeleri ve staj yerleri bulunması konularında istifade edilmektedir 2. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi Bölümümüz öğrencilerine, tarım sektörünü daha iyi analiz edebilmeleri için, çevre illere ve ilçelere geziler düzenlenmektedir. 3. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Bölgemizde bulunan büyük ölçekli tarım işletmelerinden azami bir şekilde faydalanılmaktadır. 4. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Öğrencilere ders anlatımları ve derslerin işlenmesi uygulamalı olarak ayrıca, power-point sunular hazırlanarak bilgisayar ve projeksiyon cihazları eşliğinde yapılmaktadır. 5. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Tarımsal yapılar ve sulama standartların hazırlanması ve istenildiği durumlarda kamu kurumlarına bilgi alışverişinin yapılması 6. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi 7.1. Paydaş Analizi Tablo 22. Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak 1 Akademik personel * * * 2 Đdari personel * * * 3 Öğrenciler * * * 4 Öğrenci velileri * 5 Birim/Üniversite yöneticileri * * 29

30 8. SWOT (GZFT) ANALĐZĐ 8.1. Özdeğerlendirme Girdiler Güçlü yönlerimiz Sulama, drenaj, hidroloji, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ve tarımsal yapılar gibi çok farklı disiplinlerde uzmanlaşmış, 4 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 15 nitelikli öğretim elemanı, Aynı veya farklı disiplindeki araştırıcıların ortak araştırma çalışmalarında görev almaları, Güncel, bilimsel araştırma projeleri üretme ve mali olarak desteklenen projeleri başarılı bir şekilde tamamlamak, Araştırma sonuçlarından elde edilen bulguların saygın dergilerde yayımlanması, Bilimsel araştırma projeleri (TÜBĐTAK, DPT ve Üniversite Araştırma Projeleri) ile ulusal ve uluslar arası yayımlarda hakemlik yapmaktır. Zayıf yönlerimiz Ulusal ekonomiye ve bilime katkı yapabilecek veya uluslararası platformda rekabet etmemizi sağlayabilecek araştırma faaliyetleri için altyapı, laboratuvar ve ekipman yetersizliği yanında yok denecek kadar az mali destek, Sanayi ve özel sektör ile işbirliği yetersizliği, Çalışma konularımız ile ilgili ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirliğinde yetersizlik, Uluslararası bilimsel topluluklara üyelik, işbirliği ve birlikte faaliyet düzenlemede yetersizlik, Kısa, orta ve uzun dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz, öncelikli çalışma konularını içeren bir MASTIR planının olmayışı ve bu nedenle de değerli araştırma çalışmaları yürütülmesine rağmen istenilen amaca ulaşılamamasıdır Kurumsal nitelikler ve özellikler Güçlü yönlerimiz Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde, bölüm olarak müşterek, demokratik katılım ile akılcıl kararlara alma, iş bölümü yapma ve kararlı bir şekilde uygulamaya koymak Zayıf yönlerimiz Akademik personel sayısının beklenen düzeyin altında olması, Ulusal ekonomiye ve bilime katkı yapabilecek veya uluslararası platformda rekabet etmemizi sağlayabilecek araştırma faaliyetleri için altyapı, laboratuvar ve ekipman yetersizliği yanında yok denecek kadar az mali destek, 30

31 Eğitim ve öğretim süreçleri Güçlü yönlerimiz;programlarımızın kapsamının beklenen düzeyde olması Zayıf yönlerimiz;öğrencilere sunulan laboratuar araç ve gereçlerin hizmetlerinin beklenen düzeyin altında olması Araştırma ve geliştirme Güçlü yönlerimiz;üretken akademik personelin istihdam edilmiş olması, araştırma geliştirmeye önem verilerek projelerin uygulanabilirliği Zayıf yönlerimiz;bütçeden araştırmaya ayrılan kaynakların yetersizliği Uygulama ve hizmet süreçleri Güçlü yönlerimiz;uygulama ve hizmet faaliyetlerinin bölge ve ülke koşullarına uygun olması Zayıf yönlerimiz;uygulama ve hizmet alanlarının kısıtlı olması Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz;öğrencilerin ders dışı zamanlarında sosyal etkinliklerinin azlığı Zayıf yönlerimiz;đdari personelin yetersiz konularda açılacak kurslarla desteklenmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz:kurumsal değerlendirmenin başarıyla sonuçlandırılması ve etkinliği Zayıf yönlerimiz;mezun veri tabanlarının henüz oluşturulamamış olması Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz;yapıcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması Zayıf yönlerimiz;memnuniyet anketlerinin yapılabilmesi için alt yapı çalışmalarının yapılmamış olması Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz;yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların beklenen düzeyde olması Zayıf yönlerimiz;araştırma, geliştirme ve uygulama alanındaki çıktıların beklenen düzeyin altında kalması Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz;yükseköğretim misyonunun uygulanabilirliliğine adapte olabilme Zayıf yönlerimiz;evrensel yükseköğretim kurumu olma yolunda başarıya ulaşma kıstasları 31

32 8.2. Çevre Değerlendirmesi Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar ;Yüksek lisans ve doktora eğitimine olan talebin artması; Tehditler ;Meslek yüksekokulların ve orta öğretim düzeyinde eğitim kalitesinin gün geçtikçe gerilemesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler Fırsatlar;Đşyeri olan ve farklı işyerlerinde çalışan mezunlarımızın yeni mezunlarımıza iş olanağı sağlaması. Tehditler ;Piyasa koşulları nedeni ile mezunlarımızın psikolojik yönden iş bulamama korkusu Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Fırsatlar ;Üniversitemizin tarım bölgesi içerisinde yer alması; Tehditler ;Öğrenci sosyal imkanlarının bölge bazında az oluşu Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar;Bölgesel tarımın fazla oluşu ve iş imkanının yanı sıra uygulama ve geliştirme fırsatların olması Tehditler;Bölgedeki tarım sektörüne bilgilendirmede çıkan sorunlar Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar ;Internet veri tabanının genişletilmesi Tehditler;Veri tabanına ulaşmada çekilen zorluklar ve kullanıl olanaklarının yetersizliği Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar;Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılması Tehditler;Akademik personelin ücretlerinde iyileştirmelere gidilmemesi Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Fırsatlar;Üniversitenin bölgesel tarımdaki rolü ve yeterliliği Tehditler;Yok 32

33 9. SONUÇ Đstanbul gibi Türkiye nin en büyük şehrini içine alan Trakya Bölgesi, Asya ile Avrupa arasında bir köprü, Türkiye nin Avrupa ya açılan kapısı, gelişmekte olan sanayisi, verimli tarım alanları, yüksek ticaret ve turizm potansiyeli nedeniyle bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Ülkemizin toprak ve su kaynaklarının yalnızca %3 üne sahipken, nüfusunun yaklaşık %18 i bölgede yaşamaktadır. Tarımsal, endüstriyel ve evsel kirleticilerle toprak ve su kaynaklarının kirletilmesi, erozyon ile toprak kaybı ve sedimentasyon problemi, mevcut yüzey ve yer altı su kaynaklarının bilinçsizce kullanılması, bölümümüzle yakından ilgili problemlerdir. Yapılan araştırma çalışmaları bölgenin çok yakında bir su krizi yaşayacağını açıkça ortaya koymaktadır.tekirdağ Ziraat Fakültesi ve Bölümümüz Trakya Bölgesindeki tek Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüdür. Problemin çözümüne yönelik tüm çalışmaların merkezinde yer alması gerekir. Su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması, yönetimi ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik yapacağı bu çalışmalarla büyük tecrübeler kazanacaktır. Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum sürecinde, sürdürülebilir çevre yönetimi, Avrupa Su Çerçevesi Direktiflerinin ülkemize uyarlanmasında Trakya Bölgesinin pilot bölge olma potansiyeli vardır. Bu konularda bölümümüz, sanayi, yerel yönetimler ve Avrupa Birliği nin birlikte katılımıyla gerçekleştirebileceği projeler olabilir.ayçiçeği ve çeltik gibi ülkemiz açısından stratejik öneme sahip iki bitkinin büyük bölümü bu bölgede yetiştirilmektedir. Çeltik susuz yetiştirilemezken, destekleme sulamalar özellikle kurak yıllarda ayçiçeği verimini önemli oranda artırmaktadır. Mevcut su kaynaklarının ne kadarının sulamada kullanılabileceği ile ilgili çalışmalar yine bölümümüz tarafından belirlenebilir. Balkan ülkeleri ile başlangıç aşamasında olan ilişkilerimizi geliştirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz.su, çok yakında en değerli meta haline gelecektir. Mevcut yenilenebilir su kaynaklarının yaklaşık ¾ ü tarımda kullanılmaktadır. Bu nedenle bölümümüz, bu konuda otorite haline gelebilir. Son zamanlarda şehir planlamasındaki gelişmeler, yeşil alanların artması, rekreasyon alanlarının sulanması konusunda yetişmiş eleman sıkıntısına yol açmıştır. Đstanbul ve çok sayıda tatil sitelerinin olduğu bir bölgede bulunmamız, mezunlarımıza kolayca iş bulma imkanı sağlayabilir.hayvancılık ve ürün depolamanın yaygın olduğu bölgede, tarımsal yapılarda da çalışma fırsatı doğacaktır. 33

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mayıs 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil listeleri 2 3.

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu (Sürüm No:2) Tekirdağ, Aralık 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 28 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş... 8 Rehber... 8 1. Kapak...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu TEKĐRDAĞ Ocak 2009 Yönetici Özeti... Giriş... Rehber... Resmi yazı... 1. Kapak... 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 3.

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı