Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 oranında artırmak. Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Ġç denetim programında yer alacak denetim, inceleme, araģtırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleģtirilme oranı/yıl (Yüzde) Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15,00 6,00 12, ,00 7

8 / ÖZEL KALEM Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 oranında artırmak. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak in Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) 15,00 6,00 12,00 80 Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıģı eğitimlerine katılımının sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. GÖREVLENDĠRME DOSYASI - 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 15,00 lenen 15,00 12,00 lenen 12,00 8

9 / ÖZEL KALEM Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 oranında artırmak. İç denetim programında yer alacak denetim, inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilme oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak in Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanacak Kamu Ġç Denetim Strateji Belgesine göre hazırlanacak Ġç Denetim Programında yer alan faaliyetlerin tamamını gerçekleģtirmek. ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ DOSYASI lenen lenen 9

10 / ÖZEL KALEM Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. Personel Dosyası - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 10

11 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Str. Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek Per. Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniģ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek. PERFORMANS HEDEFİ Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 1,00 Str. Amaç Str. Per. yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek. PERFORMANS HEDEFİ Video konferans sistemi için fiziki altyapısı tamamlanan sınıf sayısı/toplam sınıf sayısı/yıl (Yüzde) Örnek müdürlüklerin fiziki alt yapısının tamamlanma oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 35,00 22, ,07 Str. Amaç Str. Per. Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15,00 11,00 11,00 Str. Amaç Str. Per. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) Fiziki Ģartları iyileģtirilen ofis (büro) oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2,00 1 1,50 2,26 Str. Amaç Str. Per. Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek. PERFORMANS HEDEFİ ĠyileĢtirme yapılan taģra hizmet binası oranı / yıl (Yüzde) ĠyileĢtirme yapılan merkez hizmet binası oranı / yıl (Yüzde) ĠyileĢtirme yapılan lojman oranı / yıl (Yüzde) Yeni yapılan hizmet binaları oranı /yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15,00 2,00 2,26 2 9,09 2 0,42 3 0,38 11

12 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniģ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek. Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet) Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek 1,00 0 in Kurumun insan kaynakları kapasitesini geliģtirmek, çalıģmaların etkin, verimli, zamanında ve teknolojik geliģmeler ile mevzuata uygun Ģekilde yürütülmesi için gerçekleģtirilecek faaliyetlerin kadastro ve Tapu mevzuatı oturumlarını gerçekleģtirmek. Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü - 1,20 1,00 lenen 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 lenen 12

13 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek. Video konferans sistemi için fiziki altyapısı tamamlanan sınıf sayısı/toplam sınıf sayısı/yıl (Yüzde) yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek 35,00 22,72 65 in Yapılacak proje Kapsamında Dünya Bankasıyla ortak olarak yürütülen projede danıģmanlık hizmeti almak protokoller çerçevesinde yabancı dilde yazılmıģ olan dokümanları Türkçeye çevriminin yapılması ve Ģartnamelerin hazırlanması. ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü , , ,00 1 5,00 lenen 35,00 35,00 22,72 lenen 22,72 13

14 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek. Örnek müdürlüklerin fiziki alt yapısının tamamlanma oranı/yıl (Yüzde) yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek 1 23, in Tapu ve Kadastro Modernizasyon projesi kapsamında KahramanmaraĢ Tapu ve Kadastro, Kilis Tapu ve Kadastro ile Fethiye Tapu Müdürlüğünün örnek müdürlük olarak fiziki alt yapısı tamamlanacaktır. ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü - 25, ,00 1 5,00 lenen 1 23,07 1 lenen 23,07 14

15 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak in 15,00 11,00 11,00 73 Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıģı eğitimlerine katılımının sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. Personel ve Evrak ġube Müdürlüğü - 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 15,00 lenen 15,00 11,00 lenen 11,00 15

16 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. Personel ve Evrak ġube Müdürlüğü - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 16

17 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak in Fiziki şartları iyileştirilen ofis (büro) oranı/yıl (Yüzde) 1 1,50 2,26 23 amacıyla, Müdürlük hizmet binalarının ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme, onarım, iyileģtirmelerini bütçe imkanları içinde yapmak. ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü - 12,00 1 lenen 1 1 2,26 8,00 6,00 4,00 2,00 lenen 2,26 17

18 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek. Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek in İyileştirme yapılan taşra hizmet binası oranı / yıl (Yüzde) 15,00 2,00 2,26 15 Yapılacak olan iyileģtirmede hem personelin rahat bir Ģekilde hizmet sunması sağlanacak hem de hizmet binaları yapı kimliğine uygun bir Ģekilde modernize edilecektir. ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü - 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 15,00 lenen 15,00 2,26 lenen 2,26 18

19 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek. Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek in İyileştirme yapılan merkez hizmet binası oranı / yıl (Yüzde) 2 9,09 45,45 Yapılacak olan iyileģtirme ile hizmet binalarının daha uzun süre hizmet vermesi sağlanacak hemde hizmet binaları yapı kimliğine uygun bir Ģekilde modernize edilecektir. ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü - 25,00 2 lenen 2 2 9,09 15,00 1 9,09 5,00 lenen 19

20 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek. Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek in İyileştirme yapılan lojman oranı / yıl (Yüzde) 2 0,42 2,1 ÇalıĢan memnuniyetini artırmak amacıyla lojmanların iyileģtirilmesi yapılacaktır. ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü - 25,00 2 lenen 2 2 0,42 15,00 1 5,00 lenen 0,42 20

21 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek. Merkez ve taģra teģkilatının mevcut fiziki yapısını iyileģtirmek in Yeni yapılan hizmet binaları oranı /yıl (Yüzde) 3 0,38 1,27 Yapılacak olan yeni binalarda hem personelin rahat bir Ģekilde hizmet sunması sağlanacak hem de hizmet binaları yapı kimliğine uygun bir Ģekilde modernize edilecektir. ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü - 35, , ,00 1 5,00 lenen 3 3 0,38 lenen 0,38 21

22 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısını geliģtirerek ülke genelinde yaygınlaģtırmak Str. Per. ı sonuna kadar tamamlanmamıģ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak. TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak. PERFORMANS HEDEFİ ERP Modüllerinin web tabanlı olarak çevrilme oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM Str. Amaç Str. Per. Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniģ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek. PERFORMANS HEDEFİ Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 1,00 Str. Amaç Str. Per. Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Merkez ve taģra teģkilatı personeline yönelik bireysel geliģim eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı alınmasından itibaren 1 yıl içinde gerçekleģme oranı (Yüzde) Genel Müdürlük üst ve orta düzey yöneticileri ile bölge müdürlerine yönelik olarak düzenlenen üst düzey yönetici geliģtirme eğitimi sayısı/yıl (Adet) Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve taģra birimlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminer sayısı/yıl (Adet) Bireysel geliģim, personel mevzuatı ve veri giriģleri eğitimi verilen bölge müdürlüğü oranı/yıl (Yüzde) Uzaktan eğitim portalı oluģturma çalıģmalarının tamamlanma oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM ,00 15,00 5,00 1,00 1,00 25,00 8,00 16,00 10 Str. Amaç Str. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) Elektronik ortama aktarılarak web üzerinden sunulacak personel özlük dosyası oranı/ yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2,00 25,00 22

23 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak. Bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısını geliģtirerek ülke genelinde yaygınlaģtırmak ERP Modüllerinin web tabanlı olarak çevrilme oranı/yıl (Yüzde) ı sonuna kadar tamamlanmamıģ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak in ERP (Kurumsal Kaynak Yönetimi) Modüllerinin web tabanlı olarak yazılımlarının yapılması sonucu mekâna bağlı kalmaksızın her yerden verilere ulaģılması ve kullanım kolaylığı sağlaması amaçlanmaktadır. Planlama ġube Müdürlüğü lenen lenen 23

24 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniģ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek. Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet) Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek 1,00 0 in Kurumun insan kaynakları kapasitesini geliģtirmek, çalıģmaların etkin, verimli, zamanında ve teknolojik geliģmeler ile mevzuata uygun Ģekilde yürütülmesi için gerçekleģtirilecek faaliyetlerin kadastro ve Tapu mevzuatı oturumlarını gerçekleģtirmek. Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü - 1,20 1,00 lenen 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 lenen 24

25 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik bireysel gelişim eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı alınmasından itibaren 1 yıl içinde gerçekleşme oranı (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak in Personelimizin çağın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak geliģimlerini sağlamak amacıyla merkezde ve Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen bilgisayar, motivasyon, toplam kalite ve halkla iliģkiler v.b. personel geliģtirme eğitimlerinin tamamının Eğitim Kurulu Kararları alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü lenen lenen 2 25

26 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Genel Müdürlük üst ve orta düzey yöneticileri ile bölge müdürlerine yönelik olarak düzenlenen üst düzey yönetici geliştirme eğitimi sayısı/yıl (Adet) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 1,00 0 in Genel Müdürlük üst ve orta düzey yöneticileri ile Kurum ve mevzuattaki yeni geliģmeleri, değiģiklikleri değerlendirmek, gelecek dönemlerin planlamalarını ve değerlendirme toplantıları düzenlemek ve ayrıca yönetim becerilerini ve etkinliğini geliģtirmeye yönelik yönetici geliģtirme eğitimini hizmet satın alınması yoluyla her yıl organize etmek hedeflenmektedir. Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü - 1,20 1,00 lenen 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 lenen 26

27 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 15,00 0 in Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıģı eğitimlerine katılımının sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü - 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 15,00 lenen 15,00 lenen 27

28 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve taşra birimlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminer sayısı/yıl (Adet) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 5,00 1,00 1,00 20 in Yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele kapsamında merkez ve taģra birimi çalıģanlarımızın eğitilmesi için seminerler düzenleyerek bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü - 6,00 5,00 lenen 5,00 5,00 1,00 4,00 3,00 2,00 1,00 lenen 1,00 28

29 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Bireysel gelişim, personel mevzuatı ve veri girişleri eğitimi verilen bölge müdürlüğü oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 25,00 8,00 16,00 64 in Personelin bireysel geliģim eğitimleri, mevzuat eğitimleri vb. gibi gerekli görülen eğitimlere gerek duyulduğunda hizmet satın alma yoluyla her yıl organize edilmesi amaçlanmaktadır. Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü ,00 lenen 25,00 25,00 16, ,00 16,00 1 5,00 lenen 29

30 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Uzaktan eğitim portalı oluşturma çalışmalarının tamamlanma oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak in 10 0 Video konferans ve uzaktan eğitim portalı için protokol çalıģmaları yaparak personelin eğitim, bilgi ve becerisi ile motivasyonunun arttırılması amaçlanmaktadır. Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü lenen lenen 30

31 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 31

32 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Elektronik ortama aktarılarak web üzerinden sunulacak personel özlük dosyası oranı/ yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 25,00 0 in Tapu ve Kadastro personeline ait özlük dosyalarının daha iyi bir Ģekilde sunumunu sağlamak amacıyla elektronik ortamda bilgisayar destekli hizmetleri kullanımını yaygınlaģtırmak, yapılan iģlerde kalite güvence sistemini gerçekleģtirmek, bağlı olduğumuz birimler ile daha hızlı zamana uygun koordineli çalıģmak üzere kurum personeline ait özlük dosyalarının elektronik ortama yılı sonuna kadar aktarılması ve bu dosyaların yetkili ve sorumlu kiģilere sunulmasını sağlamak. Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü ,00 lenen 25,00 25, ,00 1 5,00 lenen 32

33 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Str. Amaç Bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısını geliģtirerek ülke genelinde yaygınlaģtırmak Str. Per. ı sonuna kadar tamamlanmamıģ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak. TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak. PERFORMANS HEDEFİ TAKBĠS kapsamında iģletime alınan kadastro müdürlüğü sayısı/yıl (Adet) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 1 81,00 81,00 Str. Amaç Str. Per. Bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısını geliģtirerek ülke genelinde yaygınlaģtırmak Doküman yönetim sistemi uygulamalarını yılı sonuna kadar taģra birimlerine yaygınlaģtırmak Doküman yönetim sistemi uygulamalarını yılı sonuna kadar taģra birimlerine yaygınlaģtırmak PERFORMANS HEDEFİ Döküman yönetim sisteminin taģra teģkilatına yaygınlaģtırma oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 10 6,00 6,00 Str. Amaç Str. Per. yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek. PERFORMANS HEDEFİ Merkezi sistem yazılımlarının güncellenme ve donanımların yenilenme oranı / yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM ,00 Str. Amaç Str. Per. Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15, ,00 Str. Amaç Str. Per. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2,00 33

34 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak. Bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısını geliģtirerek ülke genelinde yaygınlaģtırmak TAKBİS kapsamında işletime alınan kadastro müdürlüğü sayısı/yıl (Adet) ı sonuna kadar tamamlanmamıģ tapu ve kadastro birimlerinin iletiģim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iģletime almak. 1 81,00 81, Bugüne kadar elde edilen tecrübelerle hedeflere, yukarıda anlatılan çalıģmalar doğrultusunda ulaģılacaktır. CBS ġube Müdürlüğü in lenen 1 81,00 1 lenen 81,00 34

35 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Doküman yönetim sistemi uygulamalarını yılı sonuna kadar taģra birimlerine yaygınlaģtırmak Döküman yönetim sisteminin taşra teşkilatına yaygınlaştırma oranı/yıl (Yüzde) Bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısını geliģtirerek ülke genelinde yaygınlaģtırmak Doküman yönetim sistemi uygulamalarını yılı sonuna kadar taģra birimlerine yaygınlaģtırmak 10 6,00 6,00 6 in Yazılımlar hazır olduğunda tüm TKGM taģra teģkilatında aynı anda Doküman Yönetim Sisteminin kullanılabilmesi için iletiģim alt yapısı ile yazılım kullanıcı eğitimleri tamamlanacak ve tek seferde tüm birimler sisteme dahil edilecektir. EBYS ġube Müdürlüğü lenen , lenen 6,00 35

36 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek. Merkezi sistem yazılımlarının güncellenme ve donanımların yenilenme oranı / yıl (Yüzde) yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek ,00 86 in TAKBĠS III ün baģlaması ile birlikte teknik Ģartname içinde yer aldığı üzere TAKBĠS donanımı yüklenici vasıtası ile temin edilerek bilgi iģlem merkezi kurulacaktır. Mevcut Bilgi iģlem merkezi de kurtarma merkezine dönüģtürülecektir. Donanım ġube Müdürlüğü - 52, ,00 46,00 44,00 42, ,00 lenen ,00 lenen 43,00 36

37 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 15, , in Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıģı eğitimlerine katılımının sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. Donanım ġube Müdürlüğü-Sistem Yönetimi ġube Müdürlüğü lenen 15,00 123,00 15,00 lenen 123,00 37

38 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. Ġnsan Kaynakları ġube Müdürlüğü - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 38

39 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. Per / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Merkez ve taģra teģkilatı personeline yönelik bireysel geliģim eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı alınmasından itibaren 1 yıl içinde gerçekleģme oranı (Yüzde) Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve taģra birimlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminer sayısı/yıl (Adet) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM ,00 6,00 6,00 Str. Amaç Str. Per. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2,00 Str. Amaç Str. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruģturma faaliyetlerinin kapsamını geniģletmek Per. Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiģ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruģturma) ve özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Ülke genelindeki tüm tapu ve kadastro müdürlükleri ile bölge müdürlükleri genelinde yıllık denetimi yapılan birim oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2 18,06 Ġnceleme ve soruģturma gerektiren Ģikayetlerin müfettiģlerce gerçekleģme oranı/yıl (Yüzde) VatandaĢ Ģikayetlerini azaltmak için Makam tarafından verilen özel denetim görevlerinin tamamını gerçekleģtirme oranı (Yüzde)

40 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik bireysel gelişim eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı alınmasından itibaren 1 yıl içinde gerçekleşme oranı (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak in Personelimizin çağın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak geliģimlerini sağlamak amacıyla merkezde ve Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen bilgisayar, motivasyon, toplam kalite ve halkla iliģkiler v.b. personel geliģtirme eğitimlerinin tamamının Eğitim Kurulu Kararları alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim Kurulu kararından sonra ilgili BaĢkanlıkların eğitici taleplerinin tamamı karģılanmaktadır lenen lenen 40

41 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve taşra birimlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminer sayısı/yıl (Adet) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 5,00 6,00 6, in Yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele kapsamında merkez ve taģra birimi çalıģanlarımızın eğitilmesi için seminerler düzenleyerek bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. tkgm.gov.tr etik konmisyonu bölümündeki etik eğitimleri sayfasından alınmıģtır. - 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 lenen 5,00 6,00 5,00 lenen 6,00 41

42 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır Stratejik Plan hazırlandıktan sonra Ģartları ve onay makamı konusunda DMK 122. maddesinde yapılan değiģiklik - 2,50 2,00 lenen 2,00 2,00 1,50 1,00 0,50 lenen 42

43 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiģ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruģturma) ve özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak. Ülke genelindeki tüm tapu ve kadastro müdürlükleri ile bölge müdürlükleri genelinde yıllık denetimi yapılan birim oranı/yıl (Yüzde) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruģturma faaliyetlerinin kapsamını geniģletmek 2 18,06 90,3 in Bu faaliyetin amacı ülke genelinde faal durumda bulunan Tapu Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerinin ve Bölge Müdürlüklerimizin tamamının bir program dahilinde yıllık denetimler yoluyla yılına kadar en azından bir kez denetime tabi tutulmalarını sağlamaktır. yılı teftiģ programı tarihinde baģlamıģ ve iki dönem halinde gerçekleģtirilecek olup, yılı Haziran ayı sonu itibariyle 196 birimin teftiģi gerçekleģtirilmiģtir. - 20, ,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 lenen ,06 lenen 18,06 43

44 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiģ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruģturma) ve özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak. İnceleme ve soruşturma gerektiren şikayetlerin müfettişlerce gerçekleşme oranı/yıl (Yüzde) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruģturma faaliyetlerinin kapsamını geniģletmek in Yapılan tüm Ģikâyetler değerlendirilir. BaĢkanlığımız görevlendirilen müfettiģlerce baģlatılan inceleme, ön inceleme ve soruģturma dosyalarının tamamı sonuçlandırılmaktadır. OluĢturulan raporların doğrultusunda ilgili BaĢkanlıklarınca yapılması gereken iģlemler de ayrıca takip edilmektedir. Haziran sonu itibariyle BaĢkanlığımıza intikal eden 202 yakınma, Ģikayet, inceleme talebi ve ihbar dilekçesinin tamamı değerlendirmeye alınarak iģlemleri baģlatılmıģ ve takibe alınmıģtır.(haziran BaĢkanlığımız aylık faaliyet raporundan alınmıģtır) lenen lenen 44

45 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiģ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruģturma) ve özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak. Vatandaş şikayetlerini azaltmak için Makam tarafından verilen özel denetim görevlerinin tamamını gerçekleştirme oranı (Yüzde) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruģturma faaliyetlerinin kapsamını geniģletmek in Bu faaliyet kapsamında gerek BaĢkanlığımızca gerekse talepler üzerine özel denetim faaliyeti baģlatılmaktadır. Faaliyet raporları BaĢkanlığımızca değerlendirilmektedir. Haziran sonu itibariyle 32 adet birimin özel denetimi gerçekleģtirilmiģtir.(baģkanlığımız aylık faaliyet raporundan alınmıģtır) lenen lenen 45

46 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Str. Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Sürekli Kurumsal GeliĢim Projesi kapsamında kurumun Kalite Yönetim Sistemi sürdürülebilirliğini sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında merkez ve taģra birimlerinin iç tetkiklerinin yapılması. (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15,00 38,00 38, Str. Amaç Str. Per. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti anketi kapsamında verilen cevabın olumlu yönde bir önceki yıla göre artıģ oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2,00 4,00 1,00 3,00 46

47 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 15,00 38,00 38, in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. Personel Koordinasyon ve Planlama ġubesi , , ,00 1 5,00 lenen 15,00 38,00 15,00 lenen 38,00 47

48 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Sürekli Kurumsal GeliĢim Projesi kapsamında kurumun Kalite Yönetim Sistemi sürdürülebilirliğini sağlamak. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında merkez ve taşra birimlerinin iç tetkiklerinin yapılması. (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Sürekli Kurumsal GeliĢim Projesi kapsamında merkez ve taģra birimlerine TS EN ĠSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme iģlemi tamamlanmıģtır. Kalite Yönetim Sisteminin geliģtirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm merkez ve taģra birimlerimizin belirli periyotlarda iç tetkiklerinin yapılması gerekmektedir. Kalite Müdürlüğü in lenen lenen 48

49 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. Personel Koordinasyon ve Planlama ġubesi - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 49

50 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Çalışan memnuniyeti anketi kapsamında verilen cevabın olumlu yönde bir önceki yıla göre artış oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 4,00 1,00 3,00 75 in Kalite ve standartlarının geliģtirilerek çalıģan memnuniyeti oranının her yıl %4 arttırılması hedeflenmektedir. Kalite Müdürlüğü - 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 lenen 4,00 4,00 3,00 lenen 3,00 50

51 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. Per / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15,00 32,00 43,00 Str. Amaç Str. Per. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2,00 Str. Amaç Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek Str. Per. Elektronik ortamda hizmet sunumunu artırmak Elektronik ortamda sunulması planlanan hizmetlere iliģkin çalıģmaları tamamlayarak iģlemlerini bu hizmetlerin web üzerinden sunulmasını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ Ġdarenin taraf olduğu davalarla ilgili mahkeme kararlarının web sitesinde yayınlanma oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 5 5,00 43,00 51

52 / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 15,00 32,00 43, in Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıģı eğitimlerine katılımının sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. Hukuk MüĢavirliği ġube Müdürlüğü , , , ,00 1 5,00 lenen 15,00 43,00 15,00 lenen 43,00 52

53 / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. Hukuk MüĢavirliği ġube Müdürlüğü - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 53

54 / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Elektronik ortamda sunulması planlanan hizmetlere iliģkin çalıģmaları tamamlayarak iģlemlerini bu hizmetlerin web üzerinden sunulmasını sağlamak. İdarenin taraf olduğu davalarla ilgili mahkeme kararlarının web sitesinde yayınlanma oranı/yıl (Yüzde) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek Elektronik ortamda hizmet sunumunu artırmak 5 5,00 43,00 86 in Mahkeme kararları ve birimimizden verilen görüģler web sitemizde yayımlanmaktadır. Hukuk MüĢavirliği ġube Müdürlüğü - 52, ,00 46,00 44,00 42, ,00 lenen ,00 lenen 43,00 54

55 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Str. Per. Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15,00 8,00 16,00 Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet) 2,00 Str. Amaç Str. Per. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) 2,00 Str. Amaç Str. Per. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Yabancı ülkelerde yaģayan vatandaģlarımızın mülkiyet sorununun çözüm oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM Ülkemizdeki yabancıların mülkiyet iģlerinin çözüme kavuģturulma oranı/yıl (Yüzde) Görevlendirme yapılan ülke sayısı/yıl (Adet) 3,00 1,00 1,00 Str. Amaç Str. Per. Kurumu yeniden yapılandırmak YurtdıĢı iliģkilerini geliģtirmek amacıyla eģdeğer kurumlarla iģbirliği yapmak YurtdıĢı iliģkilerini geliģtirmek amacıyla eģdeğer kurumlarla toplam 3 adet iģbirliği gerçekleģtirmek. PERFORMANS HEDEFİ ĠĢbirliği yapılan yurtdıģı kurum/ülke sayısı/yıl (Adet) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 1,00 55

56 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 15,00 8,00 16, in Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıģı eğitimlerine katılımının sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER SERVĠSĠ - 16,20 16,00 15,80 15,60 15,40 15,20 15,00 14,80 14,60 14,40 lenen 15,00 16,00 15,00 lenen 16,00 56

57 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 2,00 0 in Personelimize yabancı dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER SERVĠSĠ - 2,50 2,00 lenen 2,00 2,00 1,50 1,00 0,50 lenen 57

58 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER SERVĠSĠ - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 58

59 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak in Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununun çözüm oranı/yıl (Yüzde) Yurt dıģında yaģayan vatandaģlarımızın mülkiyet sorunlarının o ülke yetkilileriyle görüģerek ve gerekli diyalog kurularak çözülmesini sağlamak. YurtdıĢı ĠĢlemler i lenen lenen 59

60 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak in Ülkemizdeki yabancıların mülkiyet işlerinin çözüme kavuşturulma oranı/yıl (Yüzde) Ülkemizde yaģayan yabancıların mevzuat hükümlerine göre taģınmaz edinimlerinin sağlanması ve takibini yapılması. Tüm ler lenen lenen 60

61 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak in Görevlendirme yapılan ülke sayısı/yıl (Adet) 3,00 1,00 1,00 33 MüĢteri memnuniyeti kapsamında yerli ve yabancı vatandaģların yurtdıģından mülkiyetindeki gayrimenkullerle ilgili iģlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır. YurtdıĢı ĠĢlemler i - 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 lenen 3 3,00 lenen 1 61

62 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YurtdıĢı iliģkilerini geliģtirmek amacıyla eģdeğer kurumlarla toplam 3 adet iģbirliği gerçekleģtirmek. Kurumu yeniden yapılandırmak İşbirliği yapılan yurtdışı kurum/ülke sayısı/yıl (Adet) YurtdıĢı iliģkilerini geliģtirmek amacıyla eģdeğer kurumlarla iģbirliği yapmak 1,00 0 in ĠĢbirliği yapılan ülkelerle bilgi alıģveriģinde bulunarak Kurumun vizyonunu geliģtirmek yeni teknolojilere ayak uydurarak sistemimizi son teknolojiye uygun hale getirmek. Ve ayrıca Hizmet alımı için iģ birliği talebinde bulunan diğer ülkelere yapılacak olan protokoller çerçevesinde hizmet vermek ve bilgi alıģ veriģinde bulunmak. Tüm ler - 1,20 1,00 lenen 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 lenen 62

63 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek Per. Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniģ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek. PERFORMANS HEDEFİ Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 1,00 Str. Amaç Str. Per. Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Mesleki, teknik ve yurtdıģı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 15,00 2,00 2,00 Str. Amaç Str. Per. ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. PERFORMANS HEDEFİ Takdirname, plaket, maaģ veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM 2,00 Str. Amaç Str. Per. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. PERFORMANS HEDEFİ HEDEFİ I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM IV. DÖNEM Hizmet kalitesi ve etkinliğini arttırmak üzere LCD izleme mönitörü kurulan müdürlük sayısı/yıl (Adet) 10 Uygulamaya yönelik mevzuat çalıģmalarının tamamlanma oranı/yıl (Oran) Güvenlik kamera sistemi kurulan müdürlük sayısı/yıl (Adet)

64 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniģ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek. Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet) Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek 1,00 0 in Kurumun insan kaynakları kapasitesini geliģtirmek, çalıģmaların etkin, verimli, zamanında ve teknolojik geliģmeler ile mevzuata uygun Ģekilde yürütülmesi için gerçekleģtirilecek faaliyetlerin kadastro ve Tapu mevzuatı oturumlarını gerçekleģtirmek. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMININ TAKDĠRĠ - 1,20 1,00 lenen 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 lenen 64

65 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan personel oranı/yıl (Yüzde) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 15,00 0 in Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıģı eğitimlerine katılımının sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. BAġKANLIK ÖZLÜK BĠRĠMĠ - 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 15,00 lenen 15,00 lenen 65

66 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak. Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet) Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliģtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıģı eğitim ve danıģmanlık hizmetleri almak 2,00 2, in Personelimize yabancı dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir. BAġKANLIK ÖZLÜK BĠRĠMĠ - 2,50 2,00 lenen 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,00 0,50 lenen 66

67 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Tüm kurum çalıģan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan personel oranı/yıl (Yüzde) ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 2,00 0 in Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıģtır. BAġKANLIK ÖZLÜK BĠRĠMĠ - 2,50 2,00 1,50 1,00 lenen 2,00 2,00 0,50 lenen 67

68 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek Hizmet kalitesi ve etkinliğini arttırmak üzere LCD izleme mönitörü kurulan müdürlük sayısı/yıl (Adet) MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak 10 0 in MüĢteri memnuniyeti ile Ģeffaflık ve vatandaģların iģ akıģını LCD ekrandan izleyerek bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. DONANIM SERVĠSĠ lenen lenen 68

69 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak in Uygulamaya yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanma oranı/yıl (Oran) Tapu ve kadastro uygulamalarına yönelik gerekli mevzuat çalıģmalarının süratle tamamlanarak uygulamaya sokulması amaçlanmaktadır. MEVZUAT BĠRĠMĠ lenen lenen 69

70 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak. Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileģtirmek Güvenlik kamera sistemi kurulan müdürlük sayısı/yıl (Adet) MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak 15 0 in MüĢteri memnuniyetini artırmak, suiistimalleri izole etmek amacıyla tapu sicil müdürlüklerinde bekleme salonları, akit masası ve bankoları görüntüleyecek Ģekilde güvenlik kamerası kurulması amaçlanmaktadır. DONANIM SERVĠSĠ lenen 15 lenen 70

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 4. DÖNEM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI 4. DÖNEM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS PROGRAMI DÖNEM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 i 1800.02 / ÖZEL KALEM Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiş programları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

1.14 PaydaĢlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaģlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletiģimi güçlendirmek

1.14 PaydaĢlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaģlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletiģimi güçlendirmek D-Performans Hedef ve Göstergeler PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef Erzurum BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı / Genel Sekreterlik 1.Kurumsal yapımızı ve çalıģma sistemimizi sürekli geliģtirmek. 1.14 PaydaĢlarımızla

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Karar Tarihi : 16/05/2017 Karar No : 220 Amaç ve kapsam: MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Erzurum

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ Nisan,2015 İstanbul T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.... 3 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi... 5 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi...

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Daire BaĢkanlığı Organizasyon ġeması Tıbbi Hizmetler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU II) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI ( )

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI ( ) EGE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI (2008-2012) BĠRĠMĠ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN ADI: AHMET ACAR ĠMZA: TESLĠM TARĠHĠ: 30.03.2007 TanımlanmıĢ

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU

ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU 1 in Ait Olduğu Alt Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 504 - GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM:

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM: T.C. BAġBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı :08-3-383-16649 13/8/1991 Konu:Kodlama Sistemi ile ilgili Eğitim ve Uygulama. GENELGE 1991/17 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yazılı iletişimin

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GÖÇ ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GÖÇ ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GÖÇ ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz 2015) 1 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAĠRE BAġKANLIĞININ ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAĠRE BAġKANLIĞININ ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAĠRE BAġKANLIĞININ ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, Kamu Özel Ortaklığı Daire

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı DAĠRE BAġKANI ġube MÜDÜRÜ YAPI DENETĠM GÖREVLĠSĠ YÜKLENĠCĠ Yapı Denetim Görevlileri onaylandı mı? Yapı Denetim Görevlilerine iliģkin Teklifin Hazırlanması SözleĢmenin

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Ġç Denetim BaĢkanlığı ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠÇ DENETĠM YÖNERGESĠ ġubat 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 AMAÇ VE KAPSAM... 1 HUKUKÎ DAYANAK... 1 TANIMLAR... 1

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

2017 YILI PROSES PLANLAMASI

2017 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 Sayfa No 1/11 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI SATIN ALMA Ġhtiyaçlarının temin edildiği

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Sayfa : 1 / 5 Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları GENELGE 2008/7 Bakanlığımız, ilgili kanunların vermiģ olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında,

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı