Av. Dr. Ahmet T. KEŞLİ (PhD, LL.M.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Av. Dr. Ahmet T. KEŞLİ (PhD, LL.M.)"
  • Ece Bal
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye Yerel Yönetimler için AB Çevre Müktesebatı ve Çevre Yatırımlarının Planlanması Semineri, , İstanbul Av. Dr. Ahmet T. KEŞLİ (PhD, LL.M.)

2 PPP Tanımı Kamu ile özel sektör arasında Kamusal mal ve hizmetlerin Kamu tarafından özel sektörün katılımı ile sunulduğu Özel ortağın riskleri sözleşme konusu eseri meydana getirme hazırda bulundurma hizmetin sunulmasını sağlama Diğer riskler: riskin o riski en iyi yönetecek tarafta bulunduğu Esnek sözleşme modelleri

3 PPP KARAKTERİSTİĞİ 1. Kamu Özel Sektör 2. Kamu Hizmetinin Sunulması ile İlgili Olma 3. Anlaşma (Uzun Süreli) 4. Risk ve Sorumluluk Paylaşımı 5. İşletme (Özel veya Müşterek) 6. Sunulan Hizmetten Kamunun Sorumluluğu

4 PPP KAMU İHALE ÖZELLEŞTİRME İLİŞKİSİ Kaynak: TEKİN Ali Güner, Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri - Kamu-Özel Ortaklıkları (Public Private Partnerships Veya PPP Modelleri), İdarecinin Sesi Dergisi, Mayıs-Haziran 2007 (Cilt 21 Sayı 122).

5 Dünyada PPP-1999

6 Dünyada PPP-2008

7

8 PPP YAPILANMASI Kamuda PPP Projelerinden Sorumlu PPP İdaresi Başkanlığı Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması PPP İhale Şartnameleri Standart Sözleşmeler İhale Kurumsal Birikim PPP Platformu Projelerin Sağlıklı Şekillenmesi : Müzakere Zemini PPP Atmosferinin Sağlıklı Şekillenmesi : Müzakere Zemini Match-Making Yatırım Destek Ajansı Gelen Yatırımcıların Hazır Projelere Yönlendirilmesi Projelere Yatırımcının Bulunması

9 Best practice PPP market development Political Interest in the advantages of PPPs Political will/pressure to use PPP models Legal framework to enable the use of PPPs Creation of a PPP Centre Approval of a National PPP Strategy Turkish PPP law NOT in force yet The Government PPP Central Administration NOT formed yet Education of ministries and PPP units Development of guidance and directives Selection of PPP (pilot) projects Implementation and evaluation of PPP (pilot) projects Turkey has started and completed several projects but has not (yet) created a national PPP strategy Standardization of PPP contracts & procedures PPPs as generally accepted alternative Mature PPP market with steady PPP dealflow Dr. Ayhan SARISU, 4th Annual PPP in CEE and SEE Conference, Budapest,, 17th October 2008

10 International PPP Platform, Turkey

11 International PPP Platform l Türkiye Türkiye nin İLK ve TEK PPP Platformu Kuruluş: Açılış: Ankara Hilton: İstanbul Conrad: Özel Sektör Bankalar ve Yatırım Şirketleri Müteahhitlik Müşavirlik Kamu Sektörü Siyasetçiler ve Bürokratlar Yerel Yönetimler TBMM ÜYELERİMİZ

12 Bazı Üye & Sponsorlar

13 Yönetim ve Denetim Kurulu-1 Başkan Dr. Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Avukat - Group Law Office, Founding Partner As Başkan Dr. Ayhan SARISU İktisatçı-İşletmeci - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Proje Grup Başkanı As Başkan Pınar YAPANOĞLU Mühendis-işletmeci - UKTI Yatırım ve Ticaret Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail S. BAKTIR İnşaat Mühendisi - Boydak Holding, Yeni Yatırımlar Grup Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Müge TUNA Garanti Yatırım, Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oğuz CAN Mühendis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ A.Ş., Sistem Geliştirme Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Orhan ÇAKMAK İktisatçı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür PEHLİVAN Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Rabia EDİBALİ Avukat - Group Law Office Denetim Kurulu Üyesi Ali Güner TEKİN Endüstri Mühendisi-Hukukçu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı Denetim Kurulu Üyesi Arda AKARSU İşletmeci, TEB Proje Finansman Müdürü Denetim Kurulu Üyesi Eyüp Vural AYDIN Kamu Yönetimi, Müsiad Genel Sekreter Yardımcısı

14 Yönetim ve Denetim Kurulu-2 Yönetim Kurulu Üyesi Y. Ayşen ARAS Avukat - Group Law Office Yönetim Kurulu Üyesi Y. Berk BABİLA ECORYS Research and Consulting, Türkiye Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Y. Dr. Murat OKÇU Öğretim Üyesi, TOBB-ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Y. Nurettin KİLCİ İşletmeci, Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Y. Yusuf TÜRKOĞLU İşletmeci, Başbakanlık İGEME Denetim Kurulu Üyesi Y. Murat BOYLU İşletmeci, Mercedes-Benz Türkiye, Kamu Satış Müdürü Denetim Kurulu Üyesi Y. Neriman KORKMAZ Avukat, İstanbul Barosu Denetim Kurulu Üyesi Y. Sevinç TOKALAŞ Kamu İhale Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı

15 Platformun Amacı Kamu Özel KÖPRÜSÜ (PPP-İhale Farkı) Tıkanma Noktalarını Açma Mevzuat Çalışmalarında Tartışma Uygulamadaki Hatalarda Uyarıcı ve Çözüm Sunucu Olma Tarafların Buluşma Zemini Olma Ülke Kurumsal Kültürünü Oluşturma Akademik Çalışmalar, Sempozyum Düzenleme Eğitimler Düzenleme

16 TÜRKİYE DE PPP ENERJİ Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti Barajlar ULAŞTIRMA Otoyol, köprü, tünel, otopark, otoyol işletme tesisleri Demiryolu Sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları İÇME SUYU, KANALİZASYON İçme ve kullanma suyu Arıtma tesisi Kanalizasyon SAĞLIK Hastaneler TURİZM Yat Limanları GENEL İDARE Gümrük Kapıları MADENCİLİK Maden ve işletmeleri ÇEVRE Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar İMALAT Fabrika ve benzeri tesisler HABERLEŞME TARIM Sulama

17

18 MEVCUT KANUNLAR 1 Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun, Sayılı, Telgraf ve Telefon Kanunu, Sayılı, Telsiz Kanunu, Sayılı, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, Sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, Sayılı, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanun, 1994 (4047 SK-1994, 4180 SK 1996, 4493 SK-1999, 5335 SK-2005, 5762 SK-2008).

19 MEVCUT KANUNLAR Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun, 1994 (3291 SK-1994, 3974 SK-1994, 5335 SK-2005). 96/8269 Sayılı, Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, Sayılı, Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, , 5222, 5393 Sayılı (Büyükşehir) Belediye Kanunu, 2004, 2004, sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Sayılı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, 2005.

20 YETKİLİ KURUMLAR: YETKİ KARMAŞASI 1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2. Devlet Planlama Teşkilatı Başkanlığı 3. Hazine Müsteşarlığı 4. Ulaştırma Bakanlığı 5. Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 9. Sağlık Bakanlığı 10. Belediyeler 11. İl Özel İdareleri 12. Kamu İhale Kurumu 13. Danıştay Başkanlığı 14. Bakanlar Kurulu

21 TEMEL SORUNLAR Kamunun İŞBİRLİĞİ mantığından uzak olması Devletin İşletmecilik Merakı Bürokrasi: Proje İzinlerinin Zaman Alması + Çok Fazla Kurumda İşlem Yapılması Hukuki Risklerden Kaçınma: Bürokratlar çok ciddi hukuki ve cezai sorumluluk altında Siyasi Risklerden Kaçınma: Projenin Fizıbl olması- politik risk Bağımsız İdari PPP Otoritesi Danışman Seçiminde Sınırlama: Kamu Öğreniyor, Özel Sektör Türkiye nin En İyileri ile Çalışıyor Eğitimlerde Sınırlama: ÖS En iyi eğitimleri alıyor, KS eğitim alamıyor Kurumsal Birikim Oluşturmama: Koordinasyonsuzluk - kümülatif bilgi Tip Sözleşme: Hataları tekrar Koordinasyonsuzluk: Kurumlar + Kanunlar (1910) Rakam Büyük Olmak Zorunda: 3996 PPP küçük sözleşmelere de uygun Modeller Sınırlı: 3996, Yİ+YİD+YKD+İDH+BOT Süre Sonu Yenileme Sözleşmesi Ancak 4046 Sınırlama Getirmemiş Belediyelerin Bütçe Kaydı Yok Kanunlarda Sektör Sınırlaması Var: 3996 Yargı ile Yatırımcı ve İdarenin Birbirini Anlayamaması

22 Çözüm PPP KANUNU

23 BAŞARININ ŞARTI PPP Kanununun BANKABLE olması Bürokrasinin azaltılması tek kapı devlet modelinin uygulamaya sokulması Proje üretilmesinin önündeki engellerin aşılması Yerel/uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcıların Kanuna sıcak bakması sağlanmadıkça amaç gerçekleşmez Projelerin müzakere edilmesi ve sosyal taraflar ile istişare zemini oluşturulması

24 MEVCUT YASALAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DPT Tarafından Hazırlanan Metin International PPP Platform, Türkiye Tarafından Kamuoyu ile Müzakere Edilerek Şekillendirilmiş TASLAK Çalışma

25 KANUNUN ADI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN KAMU KESİMİİLE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI TASLAĞI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KANUNU PROJE VE FİNANSMAN İDARESİ KANUNU

26 Amaç ve Kapsam Bu Kanunun amacı ve kapsamı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, yerinden yönetim idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile kamu kaynağı kullanan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen bazı adalet, araştırma geliştirme, bilgi teknolojileri, çevre, eğitim, enerji, genel idare altyapısı, güvenlik, haberleşme, imalat, kentsel dönüşüm, kentsel ve kırsal altyapı, konut, kültür, madencilik, sağlık, sulama, tarım, turizm, ulaştırma ve sair yatırım ve hizmetlerin kamu ve özel sektör işbirliği modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile Proje ve Finansman İdaresinin kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin hususları kapsamak ve düzenlemektir. PPP ile yürütülmesi mümkün olan bütün sektörleri ve bütün faaliyetleri kapsama alması, Bu kapsama, imtiyazların da kesin olarak dahil olacağı şekilde tanımlama yapılması,

27 İLKELER En iyi finansal kaynağın en uygun finansman imkanı ile temin edilmesi, En uygun yatırımcının temini, Proje risklerinin riski en iyi yönetecek tarafa ait olması, Ekonomik veya sosyal kalkınmaya katkıda bulunması, Yatırımın en kısa sürede tamamlanması ve hizmetin aksaksız yürütülmesinin sağlanması, Uygulamaların rekabete ve eşit muameleye dayalı, açık ve şeffaf usullerle yapılması, İdarelerin kendi görev alanları kapsamında proje üretmeleri, Kamu tarafından garanti verilmesi durumunda garantinin miktar ve süresinin piyasanın işleyişi ile uyumlu olması, Verilen garantilerin, kamunun ve idarelerin finansman dengeleri ile uyumlu olması, Görevli şirketlere sağlanan desteklerin, devlet yardımlarına ilişkin genel kurallara uygun olması, İdarenin uygulanacak PPP yöntemini belirlemekte esnek olması, Yatırım projelerinin seçiminde fayda/maliyet analizi nin dikkate alınması, Projelerde başka bir kamu biriminin aday ve/veya istekli olamaması,

28 KAMU PROJELERİNDE KULLANILACAK MODELLER Kamu idareleri, görev ve sorumluluklarıyla uyumlu olmak kaydıyla, bir hizmetin sağlanması ve/veya bir eserin tasarımı, yapımı, işletilmesi, kiralanması, ortaklık, menkul kıymetleştirme ve finansmanının temininde özel sektörle genel hükümler ve özel kanunlarda belirtilen isimli sözleşmeler ile aşağıda örnekleri verilen isimsiz sözleşme yöntemlerinin uygulanması suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeler yapabilir. ANA UNSURLAR Yapım İşletme Kiralama Ortaklık Menkul Kıymetleştirme Sınırlı Ayni Hakların Tesisi

29 PPP Biriminin Başarısı Ülkenin PPP Başarısıdır Liderlik ve uzmanlık sergilemediği sürece PPP Birimi başarılı olamaz. Geleneksel alım prosedüründe tecrübeli olan bakanlıklar, yeni birim ile işbirliği yapmak istemeyebilir. PPP lerin kullanımını teşvik etmek ve etkinliği sağlamak önemlidir. Ülkenin PPP Başarısı = PPP Birimin Başarısı

30 PPP Birimlerinin Farklı Rolleri Avustralya Kanada İrlanda İtalya Hollanda Filipinler G. Afrika B. Krallık Bilgi ve Kılavuzluk Proje Danışmanı Proje Geliştirme PPP Hazırlığı için Finansman Sözleşme Denetimi Onay Yetkisi

31 PPP İDARESİ TEŞKİLATI KAMU PROJELERİ YÜKSEK KONSEYİ (BAKANLAR) PROJE VE FİNANSMAN KURULU (ÜLKENİN EN SAYGIN UZMANLARI) YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİ BAŞKANLIK SEKTÖREL DEPARTMENLAR SERVİS DEPARTMENLARI 1. DAİRE BAŞKANLIĞI 2.DAİRE BAŞKANLIĞI 3.DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRIMENLUL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞARI ŞARTI: SEKTÖR GRUPLARI SEKTÖR GRUPLARI SEKTÖR GRUPLARI İHALE DOKUMANI + İHALE KOMİSYONU PPP İDARESİ + SÖZLEŞMECİ İDARE ÖRNEK: OTOYOL ÖZELLEŞTİRMESİ

32 YEREL YÖNETİMLERDE PPP PROJELERİNİN HUKUKİ REJİMİ-I Özelleştirme Kanunu m. 26/1: Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının özelleştirilmesine ilişkin işlemler Özelleştirme Kanunundaki esaslara göre, yetkili organlarınca belirlenir ve yürütülür Sayılı Belediye Kanunu m.18/j ve 5216 Sayılı BŞB Kn m.7; kendileri sunabilecekleri gibi, görülmesini özel kişi veya kurumlara da devredebilecekleri Karar Organı : j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Yetkinin Sınırı: İmtiyaz, Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret KURUMSAL/AKDİ PPP

33 YEREL YÖNETİMLERDE PPP PROJELERİNİN HUKUKİ REJİMİ-II Kamu İhale Hukuku Kısa Süre (3 yıl) Belediye Bütçesinden Ödeme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Yetki Sınırı: Kamudan Ödeme Yapılmaması

34 BAŞKANIN POLİTİK İSTEĞİ VE DESTEĞİ Projenin Hazırlanması, Yatırımcı Bulunması İhalesi, Sözleşmesi, İşletilmesi, PPP Kanunu Başkanın Yükünü Hafifletmelidir

35 TURKİYE NİN İLK PPP PROJESİ: YIL 1874 Dünyanın ikinci yer altı demiryolu Tünel Fransız-İngiliz Konsorsiyumu, 1874 yılında, BOT modeli. Karaköy - Beyoğlu arasında 17 Ocak 1875 de çalışmaya başladı 42 yıllık işletmeden sonra Osmanlı İmparatorluğu nun mahalli idaresine devredildi.

36 Dikkatiniz için teşekkür ederim. Av. Dr. Ahmet T. KEŞLİ (PhD, LL.M.) Group Law Firm, Founding Partner International PPP Platform, Founding President Tel : Fax:

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy 246 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi Ahmet Burçin Yereli (Hacettepe University, Turkey) Mustafa Kızıltan (Hacettepe

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI ADMINISTRATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI ADMINISTRATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.3, s.1-23. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-71-0 YAYIN NO: KB: 2875 - ÖİK: 725 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

PUBLIC PRIVATE SECTOR COOPERATION (PPP) MODEL

PUBLIC PRIVATE SECTOR COOPERATION (PPP) MODEL KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (PPP) MODELİ Arş. Gör. Selman Sacit BOZ ÖZET Devlet klasik kamu hizmetlerini özel hukuk kişilerine gördürme noktasında, bulunulan döneme göre bir tercih yapıp o dönemin durum ve şartlarına

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki Yatırımlara Yönelik Olarak Getirilen KDV İstisnası

Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki Yatırımlara Yönelik Olarak Getirilen KDV İstisnası Dr. Tahir ERDEM Vergi Başmüfettişi Giriş Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki Yatırımlara Yönelik Olarak Getirilen KDV İstisnası Yap-işlet-devret modeli ülkemizin hızlı şekilde kalkınmasına yönelik olarak

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45. www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456

İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45. www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456 . İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45 www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456 Türkiye de altyapı hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl? Uğur Emek * 22 Haziran

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012

KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012 KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012 Dr. Yalçın ELİGÜZELOĞLU Su ve Çevre Altyapı Yatırımları Yöneticisi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı