İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI / YETERLİLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI / YETERLİLİKLERİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI / YETERLİLİKLERİ Ramazan ZENGİN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tülin POLAT İSTANBUL i

2 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI / YETERLİLİKLERİ Ramazan ZENGİN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tülin POLAT İSTANBUL ii

3 ÖZ Günümüzde teknolojik devrim, bilgi ve kültür iletişimini derinden etkileyerek, bilgi alışverişini sağlayan araçları kökten değiştirmiştir. Öğretim sürecinin de bir iletişim biçimi olduğunu düşünürsek bu değişmelerden, öğrenme-öğretme süreçlerinin de etkilenmesi doğaldır. İngilizce öğretiminin de nitelikli ve çağın koşullarına uygun biçimde düzenlenmesinde teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni bilgi ve iletişim araçlarının kullanılması artık kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktada, ülkemizde bilişim teknolojisinin İngilizce öğretim sürecindeki kullanımının ne düzeyde olduğunun sorgulanması gerekir. İstanbul ili Anadolu Liseleri temelinde İngilizce öğretmenlerinin araç-gereç ve teknoloji kullanım olanaklarının/yeterliliklerinin araştırılmasına ilişkin çıkış noktasını da bu düşünce oluşturmuştur. İngilizce nin küresel iletişimi sağlayan bir dil konumuna gelmiş olması, İngilizce nin öğrenmeye duyulan gereksinimi tüm dünyada inanılmaz ölçüde yoğunlaştırmıştır. Bu yönelimin yansımasını ülkemizde de görmek olanaklıdır. Ülkemizde yabancı dil öğrenmek neredeyse İngilizce yi öğrenmek anlamına gelmektedir. Bu araştırmada bu yönelimden yola çıkarak İngilizce öğretmenlerinin teknoloji kullanım yeterliliklerini ve olanaklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu nedenle yabancı dil öğretimini ağırlık noktası olarak alan Anadolu Liseleri temel inceleme alanı olarak saptanmıştır. Araştırma evreni İstanbul ili ile sınırlı tutulmuş ve bütüncül bir yaklaşım izlenerek İstanbul ili içinde bulunan 39 Anadolu Lisesi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada yöntemsel olarak 4 bölüm, 11 soru ve 148 yanıt seçeneğinden oluşan ve araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen bir sormaca İstanbul ili Anadolu Liselerinde görev yapan toplam 316 İngilizce öğretmenine ulaştırılmıştır. Araştırmanın temelini oluşturan geri dönütler ise 241 İngilizce öğretmeninden elde edilen yanıtlardır. Sormaca kapsamında İngilizce öğretmenlerinden İngilizce öğretimi bağlamında genelde araç-gereç özelde bilgisayar ve İnternet teknolojileri ile ilgili yeterliliklerine/olanaklarına yönelik görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgular ışığında İngilizce öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik teknoloji odaklı bir yaklaşım önerisi de yapılmıştır. ABSTRACT Technological revolution has deeply affected culture and information exchange and has radically altered information and communication technologies in the contemporary world. If we regard education also as a means of communication then it is natural that learning-teaching processes are equally influenced by these changes. It is a fact that new technological materials and instruction technologies cannot be overlooked in effective foreign language teaching. At this point, to what extent the instruction technologies are made use of in the English language teaching process in Turkey needs to be questioned. It is this idea that prepared the basis to the research called The use of instruction technologies and language teaching materials of the English language teachers in the Anatolian High Schools in Istanbul. Since English has become the global communication language, the demand to learn English has dramatically increased. It is possible to see its reflection also in Turkey. English has reached such a position in Turkey that learning a foreign language is almost equal to learning English. In line with this idea, this research aims to investigate the use of instruction technologies and language teaching materials of the English language teachers. Thus, Anatolian High Schools, which mainly focus on foreign language education, have been selected as research area. The universe of the research has been limited to the 39 Anatolian High Schools that are in Istanbul. As the research method, a questionnaire that consists of 4 parts, 11 questions and 148 answer options has been used. This questionnaire, which has been developed according to the requirements of this research, has been given to 316 English language teachers who work in the Anatolian schools in Istanbul. 241 English language teachers have answered the questionnaire and these 241 answered questionnaires form the basis of this research. Included in the questionnaire, English language teachers have been asked to state their capabilities/facilities regarding use of instructional tools in general, computer skills and internet technologies in particular within the context of ELT. In light of the findings of this research, a technology-based approach has been suggested for teacher training. iii

4 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz ve bilgi çağı dediğimiz 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişim yaşantımızın her alanını etkilemektedir. Eğitim de bu alanlardan biridir. Bilgisayar ve İnternet teknolojileri okullara, sınıflara girmekte ve her derste izlencenin bir parçası olmaktadır. 21. yüzyıl bilgi toplumunun bireyi olabilmenin koşullarından biri bilgisayar, İnternet gibi teknolojik bilgi ve iletişim araçlarını kullanabilmektir. Tüm bu gelişmeleri görmemezlikten gelmek veya bu gelişmelere kayıtsız kalmak imkansızdır. Bu nedenle, günümüz Türkiye sinde, okullarda İngilizce öğretmenlerinin dil öğretiminde teknolojik gelişmeleri ne derece takip edebildiklerini, bu yeniliklerden ne derece yararlandıklarını saptamak amacıyla İstanbul ili Anadolu Liseleri temelinde İngilizce öğretmenlerinin araç-gereç ve teknoloji kullanım olanakları/yeterlilikleri araştırılmıştır. Anadolu Liselerinin seçilme nedeni ise bu okullarda diğer lise tiplerine oranla yabancı dil öğretiminin daha yoğun ve kapsamlı olmasıdır. Doktora tezimi hazırlama sürecinde değerli fikirleri ile yardim ve desteklerini aldığım herkese minnettarım. Öncelikle çalışmamda emeği geçen, araştırmamın her aşamasında bana değerli fikirleri ile yön veren, bilgisini ve zamanını özen ve titizlikle benden esirgemeyen, çok kızdığı zamanlarda bile her türlü sorunuma içtenlikle ve sevgiyle yol gösteren, umutsuzluğa düştüğümde beni yüreklendiren danışman hocam Prof. Dr. Tülin POLAT a sonsuz teşekkür borçluyum. Tez izleme jürisinde değerli fikirleriyle ve yapıcı eleştirileriyle Prof. Dr. Tülin POLAT ile birlikte tezimi yönlendiren ve bu hale gelmesinde büyük emekleri olan sayın Prof. Dr. Şeyda OZİL ve Doç. Dr. Alev BULUT a teşekkürü bir borç bilirim. Tezimin yazma aşamasında eğitici kimliklerinden yararlandığım değerleri hocam Doç. Dr. Necmettin SEVİL, sevgili meslektaşlarım Yrd. Doç. Dr. Dilek İNAL ve iv

5 Yrd. Doç. Dr. Özlem İlker ETUŞ un katkılarını da unutamam. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmamanın istatistik bölümlerinde büyük bir sabır ve anlayışla bana yol gösteren ve yardımcı olan sevgili arkadaşım ve meslektaşım Ar. Gör. Dr. Yasemin DERELİOĞLU na çok şey borçluyum. Teşekkürler sevgili Yasemin... Görev yaptığım İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü ndeki öğretim elemanlarına, meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma da gereksinim duyduğum her andaki yardımları ve katkıları için, özellikle sormacaların okullara dağıtılması ve toplanması aşamasında içtenlikle yardımları için sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Araştırmamın temelini oluşturan sormacayı büyük bir içtenlikle ve titiz bir şekilde yanıtlayan İstanbul ili Anadolu Liselerinde görev yapan bütün İngilizce öğretmenlerine ve okul yöneticilerine de ayrıca teşekkür etmek isterim. Ayrıca çalışmalarımda esin kaynağım olan İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ndeki sevgili öğrencilerime ve maddi, manevi yardımlarıyla her an yanımda olan aileme sonsuz teşekkürler... Eylül 2005 Ramazan Zengin v

6 İÇİNDEKİLER ÖZ...iii ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... vi ŞEKİLLER LİSTESİ... ix TABLOLAR LİSTESİ... x GRAFİKLER LİSTESİ... xi SPSS VERİLERİ LİSTESİ...xiii GİRİŞ DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ KOŞULLARI BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE Yüzyılda İngilizce Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Küreselleşme Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Avrupa Birliği Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Teknolojik Gelişmeler Değişen Dünyada Öğrenme-Öğretme Süreçleri Öğretme ve Öğrenme Süreçlerinde Yeni Yönelimler ve İlkeler Öğretme ve Öğrenme Süreçlerinde Öğretim Teknolojileri Öğretim Teknolojileri ve Bireysel Öğrenme Teknikleri Öğretim Teknolojileri ve Kitlesel Öğrenme Teknikleri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE Öğretim Teknolojileri ve Çevrimiçi (Online) Uygulamalar E-Posta Projeleri İnternet Tabanlı Senkron Eğitim İnternet Tabanlı Asenkron Eğitim E-Dergiler, E-Gazeteler İnternet Tabanlı Sözlükler Bağımlı Dizin Sesli ve/veya Görüntülü Canlı Bağlantılar Elektronik İlgi/Tartışma ve Sohbet Kümeleri Uzaktan Erişimli E-Kütüphaneler İnternet Üzerinden Çeviri İnternet Üzerinden Alıştırma ve Pratik Web Siteleri Okullar Arasında Video Konferans Yardımıyla Ortak Ders Öğretim Teknolojileri ve Çevrimdışı (offline) Uygulamalar Çokluortam (Multimedia) Eğitim Yazılımları İç İnternet (intranet) Elektronik Sözlükler Yazarlık Sistemleri vi

7 3. İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DİL ÖĞRETİM SÜRECİNDE ARAÇ- GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİLİKLERİ / OLANAKLARI Veri Toplama Aracı Olarak İstanbul İli Anadolu Liseleri Yöneticileriyle Görüşme İstanbul İli Anadolu Liseleri İngilizce Öğretmenlerinin Dil Öğretim Araç-Gereç ve Teknoloji Kullanım Yeterliliklerini/Olanaklarını Ölçmeye Yönelik Sormaca Sormacanın Amaç, Kapsam ve Yapısı Sormacanın Uygulanması Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması Verilerin Analiz Yöntemi Veri Tabanı ile ilgili Bulgular, Grafikler ve Tablolar Sormaca Bölüm 1 (SB1), İstanbul ili Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Demografik Profili Sormaca Bölüm 2 (SB2), İstanbul ili Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Görsel, İşitsel ve Görsel-İşitsel Dil Öğretim Araç-Gereç Kullanım Yeterlilikleri ve Olanakları Sormaca Bölüm 3 (SB3), İstanbul İli Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Çevrimiçi ve Çevrimdışı Uygulamaları Sormaca Bölüm 4 (SB4), İstanbul İli Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Genel Anlamda Dil Öğretim Araç-Gereçlerle ilgili Kullanım Yeterlilikleri, Karşılaştıkları Güçlükler ve Eğitimleri Veri Tabanı ile ilgili Bulgular, Grafikler ve Tabloların Genel Değerlendirilmesi Veri Tabanı ile ilgili Bulguların İlişkilendirilmesi Bulguların İlişkilendirilmesi ve Genel Değerlendirilmesi İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce Öğretmeni Eğitiminde Teknoloji Odaklı Materyal Geliştirme Uygulamaları Teknoloji Odaklı Yazma Alıştırmaları Teknoloji Odaklı Dinleme Alıştırmaları Teknoloji Odaklı Konuşma Alıştırmaları Teknoloji Odaklı Okuma Alıştırmaları Teknoloji Odaklı Sözcük Öğretim Alıştırmaları Teknoloji Odaklı Dilbilgisi Alıştırmaları Elektronik-kümeler (e-kümeler) Web-sayfası, web-sitesi Tasarımı Elektronik Çalışma Yapraklarının Hazırlanması Microsoft PowerPoint ile Sunu Hazırlama Yazarlık Sistemleri vii

8 SONUÇ KAYNAKÇA TEKNOLOJİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.1: İlçeler Temelinde İstanbul daki Anadolu Liselerinin Listes. 278 Ek.2: Sormacanın Anadolu Liselerinde Uygulanmasına ilişkin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün İzin Yazısı Ek.3:İstanbul ili Anadolu Liselerinde uygulanan Sormaca Örneği 285 Ek.4: Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği Ek.5: İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Ders Kayıt Çizelgesi ÖZGEÇMİŞ viii

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Üç Farklı Ulusal Şirket Arasında Uluslararası İletişim Dili Olarak Şekil 1 9 İngilizce nin Kullanımı Şekil 2 Gardner in Çoklu Zeka Kuramı 35 Şekil 3 Doğrusal Öğrenme Kuramı 45 Şekil 4 Seçenekli Öğrenme Kuramı 45 Şekil 5 İnternet Tabanlı Eğitimde Sanal Bir Sınıf Listesi 52 Şekil 6 İnternet Tabanlı Eğitimde Öğrencinin Sanal Sınıfa Gönderdiği E-Posta 53 Şekil 7 Öğretmenin Sanal Sınıfta İnternet Ortamında Yayınlamış Olduğu Haftalık Modüler Ödevler. 54 Şekil 8 İnertnette Bulunan e- dergiler, e-gazeteler 56 Şekil 9 Merriam-Webster Çevrimiçi Sözlüğünün Web-sitesi 58 Şekil 10 Çevrimiçi Bağımlı Dizinler 59 Şekil 11 Bağımlı Dizin de (Concordance) academic Sözcüğünün Arama Sonuçları. 60 Şekil 12 Sesli ve/veya Görüntülü Bağlantılar 61 Şekil 13 Elektronik İlgi/Tartışma, Sohbet Kümeleri 62 Şekil 14 Yahoo Groups, Dil Öğrencileri için Dil Öğrenme Kümesi 63 Şekil 15 E-kütüphane 64 Şekil 16 İnternet üzerinden Çeviri 65 Şekil 17 İnternet Üzerinden Çeviri 66 Şekil 18 Çevrimiçi Alıştırma ve Pratik Web-sitesi 68 Şekil 19 Çevrimiçi Alıştırma ve Pratik Web-sitesi 69 Şekil 20 Çevrimiçi Alıştırma ve Pratik Web-sitesi 70 Şekil 21 Okullar Arasında Video Konferans Yardımıyla Yapılan bir Ders 71 Şekil 22 Çokluortam için bir Örnek 73 Şekil 23 Redhouse CD Sözlük 76 Şekil 24 Hot Potatoes Yazarlık Sistemi Yazılımının Ana Sayfası 78 Şekil 25 Hot Potatoes Yazarlık Sisteminin Alıştırma Oluşturma Ekranı 78 Şekil 26 E-posta Projelerinden bir Örnek 232 Şekil 27 Longman Dictionary of Contemporary English Elektronik Sözlük 233 ix

10 Şekil 28 İnternette Konuşma Alıştırmaları 235 Şekil 29 İnternette Okuma Alıştırmaları 236 Şekil 30 İnternette Sözcük Öğretim Alıştırmaları 239 Şekil 31 İnternette Sözcük Öğretim Alıştırmaları 240 Şekil 32 PixAround Yazılımı ile sanal veya gerçek ortamların birebir dolaşılması 241 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Socrates Programı nın Genel Yapısı 16 Tablo 2 Avrupa Birliği nde Meslek Eğitimi 17 Tablo 3 Avrupa Birliği nin Diğer Eğitim Programları 18 Tablo 4 İnternet Erişimine Sahip Okul Sayısı Eğitim ve Öğretim Yılında Türkiye deki Okul, Öğrenci ve 22 Tablo 5 Öğretmen Sayısı. Tablo 6 Dünyadaki İnternet Kullanım Oranı 24 Tablo 7 Farklı Arama Motorlarından Elde Edilen Kaynak Sayısı 41 Tablo 8 Bireysel Öğrenme ve Kitlesel Eğitim 46 Tablo 9 İnternet Üzerinden Yapılan bir Metnin Çeviri Örneği 66 İstanbul ili Anadolu Liseleri Yöneticileriyle Yapılan Görüşmelerden 83 Tablo 10 Elde Edilen Veriler Tablo 11 Anadolu Liselerinde 1 Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı 85 Tablo 12 Anadolu Liselerinde 1 İngilizce Öğretmenine Düşen Ortalama Öğrenci 89 Sayısı Tablo 13 Anadolu Liselerinde 1 Bilgisayar Başına Düşen Ortalama Öğrenci 91 Sayısı Tablo 14 Sormacanın Uygulanması ile ilgili Genel Sayılar ve Yüzdeler 93 Tablo 15 Sormacanın Genel Yapısı 96 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Yaş 108 Tablo 16 Gruplandırması Tablo 17 İstanbul Anadolu Liselerinde var olan Görsel Araç-Gereçler 121 Tablo 18 İstanbul ili Anadolu Liselerinde bulunan İşitsel Araç-Gereçler 124 Tablo 19 Anadolu Liselerinde bulunan Görsel-İşitsel Araç-Gereçler 127 Tablo 20 Tablo 21 Anadolu Liselerinde İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde kullandıkları Görsel Araç-Gereçler Anadolu Liselerinde İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde kullandıkları İşitsel Araç-Gereçler x

11 Tablo 22 Tablo 23 Tablo 24 Tablo 25 Tablo 26 Tablo 27 Tablo 28 Tablo 29 Anadolu Liselerinde İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde kullandıkları Görsel-İşitsel Araç-Gereçler Anadolu Liselerinde İngilizce Öğretmenlerinin Okullarında Olsun ya da olmasın Kullanabilme Becerisine Sahip Oldukları Görsel Araç-Gereçler Anadolu Liselerinde İngilizce Öğretmenlerinin okullarında olsun ya da olmasın Kullanabilme Becerisine Sahip Oldukları İşitsel Araç-Gereçler Anadolu Liselerinde İngilizce Öğretmenlerinin okullarında olsun ya da olmasın Kullanabilme Becerisine Sahip Oldukları Görsel-İşitsel Araç- Gereçler Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Çevrimiçi Uygulamaları Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Çevrimdışı Uygulamaları Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Araç- Gereç Kullanımında Karşılaştıkları Zorluklar Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Araç- Gereç Kullanımına Yönelik Almış Olduğu Eğitim Kaynakları GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1 İstanbul ili Anadolu Liselerinin İlçeler Temelinde Öğrenci Yüzdeleri 87 Grafik 2 Anadolu Liselerinde görev yapan İngilizce Öğretmenlerinin Görev 104 Yerleri Grafik 3 Anadolu Liselerinde Görev yapan İngilizce Öğretmenlerinin Cinsiyete 106 göre Dağılımı Grafik 4 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Yaş 108 Dağılımı Grafik 5 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Meslekte 111 Tecrübe Yılı Grafik 6 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Eğitim 113 Derecesi Grafik 7 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Mesleğe 114 Giriş Nedeni Grafik 8 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Mezun 115 Oldukları Fakülteler Grafik 9 İstanbul İli Anadolu Liselerinde Bulunan Görsel Dil Öğretim Araç- 122 Gereçleri Grafik 10 İstanbul İli Anadolu Liselerinde Bulunan İşitsel Dil Öğretim Araç- 125 Gereçleri Grafik 11 İstanbul İli Anadolu Liselerinde Bulunan Görsel-İşitsel Dil Öğretim 128 Araç-Gereçleri Grafik 12 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce 134 Derslerinde Kullandıkları Görsel Araç-Gereçler Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin 137 Grafik 13 Kullandıkları İşitsel Araç-Gereçler xi

12 Grafik 14 Grafik 15 Grafik 16 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Görsel-İşitsel Araç-Gereçler Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Kullanabilme Becerisine sahip Oldukları Görsel Araç-Gereçler Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Kullanabilme Becerisine sahip Oldukları İşitsel Araç-Gereçler Grafik 17 Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin 153 Kullanabilme Becerisine Sahip Oldukları Görsel-İşitsel Araç-Gereçler Grafik 18 Anadolu Liselerinde var olan ve İngilizce Öğretmenlerinin 159 Kullanabildikleri Çevrimiçi Uygulamalar Grafik 19 Anadolu Liselerinde var olan ama İngilizce Öğretmenlerinin 160 Kullanamadıkları Çevrimiçi Uygulamalar Grafik 20 Anadolu Liselerinde olmamasına rağmen İngilizce Öğretmenlerinin 161 Kullanabildikleri Çevrimiçi Uygulamalar Grafik 21 Çevrimiçi Uygulamalar için Anadolu Liselerinde Gerekli Alt Yapı ve 162 Donanım yok ve İngilizce Öğretmenleri Kullanmayı Bilmiyorlar Grafik 22 Anadolu Liselerinde var olan ve İngilizce Öğretmenlerinin 165 Kullanabildikleri Çevrimdışı Uygulamalar Grafik 23 Anadolu Liselerinde var olan ama İngilizce Öğretmenlerinin 166 Kullanamadıkları Çevrimdışı Uygulamalar Grafik 24 Anadolu Liselerinde olmamasına rağmen İngilizce Öğretmenlerinin 167 Kullanabildikleri Çevrimdışı Uygulamalar Grafik 25 Çevrimdışı Uygulamalar için Anadolu Liselerinde Gerekli Alt Yapı ve 168 Donanım yok ve İngilizce Öğretmenleri Kullanmayı Bilmiyorlar Grafik 26 İngilizce Öğretmenlerinin Dil Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanabilme 170 Yeterlilikleri Grafik 27 İngilizce Öğretmenlerinin Dil Öğretim Araç-Gereçlerinin 173 Kullanımında Karşılaştıkları Zorluklar Grafik 28 İngilizce Öğretmenlerinin Dil Öğretim Araç-Gereçlerinin Kullanımına 176 Yönelik Almış Olduğu Eğitimler Grafik 29 İngilizce Öğretmenlerinin Teknoloji odaklı Uygulamalarda 178 Yeterlilikleri Grafik 30 İngilizce Öğretmenlerinin Teknoloji odaklı Uygulamalara İlişkin 179 Eğitim İstekleri Grafik 31 Anadolu Lisesine ait Web-Sitesi 180 Grafik 32 Anadolu Lisesine ait Web-Sitesine Bilgi Girişi Yapabilme Becerisi 182 Grafik 33 M.E.B. in Diz Üstü Kampanyasından Yaralanma İstemi 183 xii

13 SPSS VERİLERİ LİSTESİ SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri xiii

14 SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri xiv

15 SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri xv

16 SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri SPSS Veri xvi

17 xvii

18 GİRİŞ Günümüzün gelişen bilgi ve iletişim teknolojisi ve insanların değişen ihtiyaçları yaygın olarak kullanılan eğitim ve öğretim yöntemlerinde, derslerde kullanılan araçgereçlerde köklü değişiklerin olmasına neden olmaktadır. Gerçekten de bilgisayar yazılım ve donanımlarında ortaya çıkan gelişmeler, bilgiye ulaşma hızını ve miktarını artırmış ve bilimsel araştırmaların sayısını ve kalitesini yükseltmiştir. Başka bir ifade ile günümüzde dünya üzerinde sahip olunabilecek en büyük güç, bilgi ve bilgiye ulaşabilme yeteneğine dönüşmüştür. Bilginin hızla üretildiği, paylaşıldığı 21. yüzyıl bilgi çağında okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve Eğitim Fakültelerin rolleri ve sorumlulukları da değişmektedir. Örneğin, eğitim için öğrenci ve öğretmenin aynı zamanda ve aynı yerde olması bile gerekmemektedir. Yeni gelişen ve yaygınlaşan video-konferans, bilgisayar, İnternet teknolojileri öğrenci ve öğretmeni aynı ya da farklı zamanlarda ve yerlerde buluşturma olanağı vermektedir. Bu nedenle araştırmanın 1. Bölümü nde 21. yüzyılın koşullarında İngilizce nin durumu ele alınacak ve en yaygın yabancı dil olarak kullanılan İngilizce nin, küreselleşme ve Avrupa Birliği bağlamındaki durumu incelenecektir. Avrupa Birliği nin İngilizce ve öğretim teknolojileri bağlamında, eğitim politikaları irdelenecek, öğretme ve öğrenme süreçlerindeki yeni yönelimler ve ilkeler tartışılacaktır. Bu bağlamda değişen dünyada öğrenme ve öğretme süreçlerinin ne yönde değiştiği gösterilecek ve 21. yüzyılda eğitim alanında bir zorunluluk haline gelen öğretim teknolojilerinin gelişim çizgisi de ele alınacaktır. Araştırmanın 2. Bölümü nde ise yabancı dil olarak İngilizce, öğretim teknolojileri bağlamında ele alınacaktır. Öğretim teknolojileri ile ilgili ilkesel ve kuramsal açıklamaların yapıldığı bu bolümde çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalar gösterilecektir. Bu bölümde temel amaç, öğretim ya da bilişim teknolojilerinin getirdiği yenilikleri açıklayan bir temel oluşturabilmektir. Araştırmanın temel konusu olan İngilizce öğretiminde teknoloji kullanımı sorununun irdelenmesi, böyle bir temelin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu bölümde ayrıca İngilizce 1

19 öğretmenlerinin, öğretim teknolojilerinden yararlanarak gerek çevrimiçi gerek çevrimdışı uygulamalarla İngilizce derslerini nasıl daha etkin ve renkli bir biçime dönüştürebilecekleri de tartışılacaktır. Araştırmanın 3. Bölüm ü, İstanbul ili Anadolu Liselerinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin teknoloji kullanım yeterliliklerini/olanaklarını tartışmaya açan bölümdür. Bu araştırma, 21. yüzyıl bilgi çağının olmazsa olmazlarından olan öğretim teknolojileri ve yabancı dil üzerinde yoğunlaşılacaktır. Araştırmanın evreni olarak, diğer okullara oranla yabancı dil öğretiminin daha yoğun ve kapsamlı yürütüldüğü Anadolu Liseleri seçilecektir. Araştırma evreni olarak belirlenen Anadolu Liseleri ise İstanbul ili Anadolu Liseleri ile sınırlı tutulacaktır. Bu bağlamda İstanbul ilinde yer alan 39 Anadolu Lisesinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinden amaca uygun bir biçimde geliştirilen sormaca aracılığı ile araç-gereç ve teknoloji kullanımı ile ilgili görüşleri alınacaktır. İstanbul ili Anadolu Liseleri öğretmenlerine uygulanacak sormaca 4 Bölüm (SB1, SB2, SB3, SB4), 11 soru ve 148 yanıt seçeneğinden oluşmaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen sormaca, İstanbul ilinde bulunan Anadolu Liselerinde görev yapan İngilizce öğretmenlerine uygulanarak, okullarında bulunan görsel, işitsel, görsel-işitsel ve teknolojik araç-gereçlerin neler olduğu, İngilizce öğretmenlerinin hangi araç-gereçleri kullandıkları, hangilerini kullanabilme becerisine sahip oldukları saptanmaya çalışılacaktır. Ayrıca geliştirilen sormaca aracılığıyla İstanbul ili Anadolu Liselerinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin demografik yapıları, İngilizce öğretmenlerinin teknolojik dil öğretim araç-gereçleri kullanırken karşılaştıkları zorluklar, bu araç araç-gereçlerin kullanımına yönelik eğitim alıp almadıkları, kendilerini araç-gereç kullanımında ne derece yeterli gördükleri, bu yönde eğitim almak isteyip istemediklerine yönelik veriler elde edilmeye çalışılacaktır. Ham verilerin sunumundan sonra çapraz tablolar aracılığıyla belirlenen öğeler doğrultusunda bulguların ilişkilendirilmesi yapılacaktır. Sormacadan elde edilen verilerin oranları ve belirlenen öğeler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olup olmadığı SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) 11.5 yazılımı ile yapılacaktır. 2

20 Çalışmanın 4. Bölümü nde ise İngilizce öğretmenlerinin yetiştirilmesinde öğretim teknolojilerinin yeri ve işlevi sorgulanacaktır. Bu bolümde İngilizce öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini verimli bir biçimde kullanabilmeleri için nasıl bir eğitimden geçmeleri gerektiği sorusuna yanıtlar aranacak ve öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. Geliştirilen öneri örneklerini somut bir temele dayandırabilmek amacıyla Türkiye de İngilizce öğretmeni yetiştiren programlarda yer alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi temel alınacaktır. 3

21 1. DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ KOŞULLARI BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE Yüzyılda İngilizce 20. yüzyılın son çeyreğine doğru başta teknolojik alanda olmak üzere ekonomik, kültürel, sosyolojik, politik ve sağlık gibi birçok alanda çok hızlı değişmeler olmuş ve bunlar toplumlara yansımıştır. Bu anlamda 20. yüzyılda sanayi toplumundan söz ederken, 21. yüzyılda bilgi toplumundan, bilgi çağından, dijital çağdan söz edilmektedir. Hızla gelişen bilgisayar ve İnternet teknolojileriyle artan iletişim olanakları iş dünyasına, ticarete, ekonomiye, gündelik yaşamımıza büyük yenilikler getirirken İnternet, e-ticaret, e-posta, e-devlet, e-alışveriş, e-eğitim, e-imza, e-para, e- imza artık gündelik yaşamın vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. İnternetle birlikte hayatımıza giren bu yenilikler yaşantımızı kolaylaştırmakta, verimliliği artırmaktadır. 21. yüzyılda bilgi toplumundan, bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiyi bulabilen, bulduğu bilgiyi ihtiyacı doğrultusunda kullanabilen ve bilgi üretebilen bireylerden söz etmekteyiz. Dolayısıyla 21. yüzyılın bireyi bilgiyi üreten ve paylaşabilen birey olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılırken temelde bilgi üretmeleri ve tüketmeleri göz önüne alınmaktadır. Günümüzde dünyanın en zengin kişileri arasında bilginin işlenmesi ile ilgili yazılımlar üreten kimseler yer almaktadır. Bunun en iyi örneği Microsoft un sahibi Bill Gates tir. Bilindiği gibi Microsoft bilgi işlemeye, saklamaya ve yeni bilgiler üretmeye yarayan yazılımlar satmaktadır. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı gibi bilgi çok önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda bilgi toplumu olma yarışında geri kalmamak adına ülkemizde de Devlet Planlama Teşkilatı na bağlı, Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı 4

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER

BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER Doç.Dr.Türkinaz Atabek Aştı İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Çağdaş Rolleri kapsamında; Bilgi, Beceri, Eleştirel düşünceyi kullanan hemşireler;

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR. -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya bağlamında -

EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR. -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya bağlamında - EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya bağlamında - Küreselleşen dünyada toplumlar Küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etki alanları Ekonomik Teknolojik Teknoloji transferi

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS SEKTÖREL KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ Melisa KORKMAZ Küreselleşme Kavramı Günümüz dünyasında artık ülkeler ekonomik, sosyal ve teknolojik ağlar ile birbirlerine sıkı

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MTE Açısından İtici Güçler İşsizlik Teknolojik devrim Küreselleşme

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim

Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim Bir Eğitim Aracı Olarak Internet ve Internet te Bilgiye Erişim Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Internet Birçok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir iletişim ağı Temel

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve Biyosistem Mühendisliği Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için sadece toprak, su ve hava gibi etmenlerin bir arada olması yeterli olmamakta, bunlarla beraber bitki ve hayvanlarla olan ortak yapılanma en

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

Futbol ve Maç Analizi

Futbol ve Maç Analizi Futbol dünyada en çok tercih edilen spor dallarından biridir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, FİFA nın liglere kattığı yenilikler Transfer ücretlerinin yükselişi bu spor dalına olan ilgi ve Başarı

Detaylı

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman. İspanyolca öğrenmek isteyen değerli arkadaşlar; Zirve tercüme, İspanyolca öğrenmek ya da mevcut İspanyolcasını geliştirmek isteyen arkadaşlara, İspanyol dili edebiyatı mezunu, Arjantin / Buenos Aires te

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Türkiye de e- Öğrenme

Türkiye de e- Öğrenme Türkiye de e- Öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Osmangazi Üniversitesi İnternet Haftası 2004 Etkinlikleri Nisan 2004 Türkiye

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME DOKTORA (PH.D.) PROGRAMI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME DOKTORA (PH.D.) PROGRAMI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME DOKTORA (PH.D.) PROGRAMI Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme (Ph.D.) Programı, öğrencilerine, işletme alanında öncü araştırmalar yapma, kazanılan yeni işletme

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI Kadıköy Maarif Geleneğiyle İngilizce Eğitim de, İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler KALEV KİMDİR?

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 CCE Hakkında bir sivil toplum kuruluşudur; 1994 yılında kurulmuştur; demokratik devletlerde gerekli olduğu düşünülen vatandaşlık bilgi ve becerilerini

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı