Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil kelime arasında olmalıdır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır"

Transkript

1 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği) yayın kılavuzu 6. basımında (2010) belirlenen ilke ve kurallara uygun olması beklenmektedir. Bu kılavuz, yazarlara kolaylık sağlamak açısından APA yayın kılavuzundan özetlenmiştir. Burada kapsanmayan konularda APA yayın kılavuzuna başvurulması gerekmektedir Biçim Aday makale her şey dahil kelime arasında olmalıdır Aday makale, A4 kağıt esas alınarak hazırlanmalıdır. Üstten, alttan ve yanlardan 2.54 cm (1 inch) boşluk verilmelidir. Tercih edilen yazı tipi 12 punto- Times New Roman dır. Aday makalenin her bölümünde istisnasız olarak 2 satır aralığı (double spacing) kullanılır. Yeni bir paragrafa başlarken ilk satırın başında yaklaşık 5 harflik bir boşluğa denk gelecek şekilde boşluk ayarlanır. İlk paragraf girintisi bütün paragraf başlangıçlarında eşit boşlukta olmalıdır. Aday makalenin hiçbir yerinde vurgu belirtmek amacıyla kalın, altı çizili, büyük harflerle yazılmış kelimeler ya da büyük puntolar kullanılmaz. Vurgulamak amacıyla bir kelime ya da kelimeler tırnak işareti içerisine alınmaz. Vurgulanması gereken bir sözcük olduğunda ise yazı tipi italik yapılabilir. Metnin içerisinde bir kısaltma ilk kez kullanılacağı zaman önce açık haliyle yazılır, daha sonra parantez içinde kısaltması verilir. Daha sonraki kullanımlarda yalnızca kısaltma kullanılır: İlk kez: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı nüfus istatistikleri.. İkinci kez ve sonrası: TÜİK in 2010 yılı istatistikleri ayrıca.. Metin içerisinde her kelimeden, her noktalama işaretinden (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste) sonra bir boşluk (space) bırakılır. Yalnızca kısaltmalarda kullanılan noktalar bu kurala dahil değildir (v.b., v.s., i.e., e.g.)

2 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 2 Metin içerisinde harflerle ifade edilen istatistiksel semboller italik olarak verilir (Örn. (p, r, F, R 2 ). İngilizce makalelerde ya da makalenin İngilizce özetinde contraction dan kaçınılır. Yani, weren t, don t, isn t gibi kısaltmalar kullanılmaz, were not, do not, is not gibi açık şekliyle yazılır. Makale metnine ek olarak verilen açıklamalar ya da telif hakları gibi konular dipnot şeklinde verilebilir. Ancak dipnotlar kaynak göstermek ya da metin içinde kullanılan kısaltmaları açıklamak amacıyla kullanılmaz. Her dipnot, dipnota işaret eden kelimenin sonuna, kelime işlemci tarafından dipnot ekleme komutuyla eklenen üst sembol numaralandırma sistemi ile verilir (Örn. dipnot 1 ). Dipnot, içinde geçtiği metnin bulunduğu sayfanın altına, yine kelime işlemci yazılımının oluşturduğu alana yazılır. Dipnot numaralandırması tüm metin boyunca ardışık şekilde ilerlemelidir (örnek dipnot 1, örnek dipnot 2, örnek dipnot 3 ). Başlık, özet ve İngilizce özet, kaynakça, ekler, tablolar ve şekillerin her biri ayrı birer sayfada başlarlar. Tablo ve şekiller metin içerisine yerleştirilmezler. Yalnızca metin içerisinde Tablo X te görüldüğü gibi, (bkz. Tablo X) gibi tabloya atıfta bulunulur. Tablolar kaynakça listesi veya varsa eklerden sonra her bir sayfada bir tablo ya da şekil alacak şekilde verilir. Tabloların metine yerleştirilmesi dergi tarafından yapılır. Aday makale (başlık sayfası da dahil olmak üzere) başlık sayfasından sonuna kadar numaralandırılır. Sayfa numaraları kağıdın sağ üst köşesine dayalı olarak konumlandırılır. Metin içerisinde başlıklandırma sistemi aşağıdaki sistemle gerçekleştirilir (APA, 2010, Kısım 3.03): APA Makale Yazım İlkeleri Doğrultusunda Başlık Düzeyleri Başlık Düzeyi Örnek biçim 1 Ortalanmış, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık a 2 Sola Yaslı, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık b 3 Sola yaslı, ilk satır girintili, kalın, ilk harfler küçük,

3 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 3 nokta ile biten başlık. c 4 Sola Yaslı, ilk satır girintili, kalın, italik, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık. d 5 Sola Yaslı, ilk satır girintili, italik, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık. e a,b Bu başlıklarda ve, ile bağlaçları kullanılırsa istisna olarak ilk harfleri küçük yazılır. c,d,e. Nokta ile biten başlıklardan sonra metin aynı satırda devam eder, alt satıra geçilmez. Çoğu durumda en fazla üç düzeyli başlıklandırma yeterli gelecektir. Bazı bölümler daha fazla alt başlık gerektirirken bazı bölümler için tek düzey yeterli olabilir. Başlıklar ve alt başlıklar yazarlar tarafından düzenlenir. ÖRNEK BAŞLIKLANDIRMA (3 DÜZEYLİ): Yöntem (1. Düzey) Evren ve Örneklem (2. Düzey) Veri Toplama Araçları (2. Düzey) İletişim Becerileri Ölçeği. [paragraf devam eder](3. Düzey) Sosyal Beceri Ölçeği. [paragraf devam eder]( 3. Düzey) 1.2 RAKAMLARIN KULLANIMI Metin içinde geçen sayı 10 dan küçük ise harflerle (dokuz, sekiz.) yazılmalıdır. İstisna olan durumlar aşağıda açıklanmıştır (APA yazım kılavuzunun 4.31 numaralı kısmında detaylı açıklamalar bulunmaktadır): Eğer bir cümlenin başlangıcında değilse, 10 dan büyük sayılar harflerle değil, rakamlarla yazılır (Örn. Araştırmaya 350 üniversite öğrencisi.) (APA, 4.31/4.31a/4.32a). Makalenin özet kısmında 10 dan küçük olsun olmasın tüm sayılar rakamlarla yazılır (APA, 4.31b). Bir ölçme biriminden bahsediliyorsa 10 dan küçük bile olsa rakamlarla yazılır (Örn. 5 mg lık dozlar., 10 cm ve üzeri.) (APA, 4.31c).

4 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 4 Metin içerisinde istatistiksel veya matematiksel işlevler, kesirler, ondalıklar, yüzdeler, oranlar, yüzdelikler ve çeyrekliklerle ilgili sayılar veriliyorsa 10 dan küçük de olsa rakamla yazılır (Örn. 3 katından fazla., örneklemin %5 i.., örneklemde 1. yüzdelikte ) (APA, 4.31d). Tarih, yaş, evren ve örneklemle ilgili sayılar, deneklerle ilgili sayılar, ölçek puanları ve ölçek puanlamasında kullanılan birimler, parasal değerler rakamlarla yazılır. (Örn. 3 yıl içerisinde., 2 yaşında., 9 kişilik deney grubu 7 aralıklı bir ölçekte 4 ile değerlendirilmiştir, her bir deneğe 20 TL ödenmiştir vb.) Bu durum için tek istisna yaklaşık değerlerin verilmesidir (Örn. yaklaşık üç yıl içerisinde.). Bir seriden, kitap bölümlerinden, tablolardan ve dörtten fazla madde içeren listelerden bahsediliyorsa 10 dan küçük de olsa rakamlar kullanılır. (Deney 1, Deney 2, Tablo 3, sf. 5, ifade edilen 7 ön koşuldan 3 ve 5.) (APA, 4.31f). Tablolarda, şekillerde ve grafiklerde 10 dan küçük de olsa sayılar rakamla yazılır. Küsuratlı sayılarda tam sayı ile küsuratı arasına nokta konulur (Örn., 1.235). Eğer bir istatistik rapor ediliyorsa ve rapor edilen katsayı istatistiksel anlamlılık testi, korelasyon katsayısı gibi 1 den büyük bir değer alamıyorsa ve 1 den küçük bir değer başına 0 konmadan yazılır (Örn.,.05). F testi, t testi gibi testlerde olduğu gibi, rapor edilen katsayı 1 den büyük bir değer alabiliyorsa, 1 den küçük olduğu durumlarda başına 0 konur, küsürat nokta ile ayrılır (Örn., F(1,136)= 0.76) Küsüratlı sayılarda, özel bir durum olmadıkça küsüratlı kısım iki rakama yuvarlanır. Yalnızca istatistiksel anlamlılık; p değerleri rapor edilirken yuvarlanmadan ve noktadan sonra ikiden fazla rakamla olduğu gibi rapor edilir (Örn., p=.031). Anlaşılırlığı artırmak amacıyla p değerleri p<.10, p<.05, p<.01 şeklinde de kullanılabilir. Ancak p değerleri rapor edilirken, değer.001 den küçük ise p<.001 şeklinde rapor edilir. Bir cümleye, başlığa ya da alt başlıklara sayı ile başlıyorsa, harflerle yazılır. Eğer mümkünse rakamlarla cümleye başlamamak tercih edilir. (Örn. Bin dokuzyüz sekseniki yılında yapılan araştırmada Rogers yerine Rogers 1982 yılında yaptığı araştırmada ifadesi kullanılarak cümleye rakamlarla başlamaktan kaçınılabilir) (APA 4.32a) Tablolar ve Şekiller

5 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 5 Makale içerisinde ne kadar görsel öğe (tablo, grafik, şekil vb.) kullanacağınız konusunda seçici olunması önerilir (APA, 5.03). Esas olan makalede yer alan bilgileri en anlaşılır şekilde okuyucuya iletmektir; uzun ve rakamlarla dolu tablolar, karmaşık şekiller ve grafikler kimi zaman verilen bilginin anlaşılmasını daha da zorlaştırır. Bu nedenle yazı içerisinde anlaşılır şekilde ifade edilebilecek sonuçları tablo ile verilmemelidir. Örneğin çoğunlukla istatistiksel anlamlılık testleri metin içerisinde yazı ile kolaylıkla ifade edilebilir: Tek yönlü varyans analizi sonuçları, F(1,136)= 4.86, p=.029, η 2 =.03, sosyoekonomik düzeye göre anlamlı bir fark Eskiden varyans analizleri gibi istatistiksel anlamlılık testleri tablolarla verilirken, günümüzde sonuçlarını metin içerisinde vermek daha yaygın bir uygulama haline gelmektedir. Metin içerisinde verilen istatistiksel sonuçlar ayrıca tablo ile verilmez. Tabloda verilmiş sayılar ise tekrar metin içerisinde yazılmaz, tabloya atıfta bulunulur. Tablolar yalnızca en gerekli bilgileri aktaracak şekilde düzenlenmelidir. Okuyucu için anlam ifade etmeyecek tablolara ve değerlere yer verilmemelidir. Tablolar ve şekiller makale içerisinde verildiği sırayla numaralandırılır (Örn. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3., Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ) Verilen bir tabloya metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. Tablolara atıf yaparken tablo numarası kullanılmalıdır, aşağıdaki tabloda, yukarıdaki tabloda gibi ifadeler kullanılmamalıdır (Örn., Tablo 5 e bakıldığında, kızların ortalamalarının..) Biçim olarak tablolarda sütunları ayıran dikey çizgiler ve satırları ayıran yatay çizgiler kullanılmaz; tablonun başlangıcında ve bitimindeki alt çizgiler ile sütun başlıklarının bulunduğu satırların altlarındaki çizgiler belirgin hale getirilir. Tablo başlığı italik yazılır. Daha detaylı örnekler için APA yazım kılavuzu 5.09 numaralı başlığa bakılmalıdır. Tablo ya da şekil altında açıklayıcı notlara yer verilebilir, başka bir kaynaktan alınan tablonun kaynağı da tablo altında not olarak verilir (Tablo notu verme biçimi için örnek tabloya bakılabilir). Tablo notları ile ilgili detaylı bilgi için APA yazım kılavuzu 5.16 numaralı başlığa bakılmalıdır.

6 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 6 Örnek tablo biçimi (Bu örnekte kullanılan tablodaki değerlerin, ilişkilendirilen kaynakla bağlantısı yoktur, sadece temsilidir): Tablo X Deney ve Kontrol Gruplarının X Ölçeğinden Aldıkları Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler Öntest Sontest OHT OHT n X Ss n X Ss Deney Kontrol Not. OHT kısaltması Okuma Hızı Testi karşılığı kullanılmıştır. Uyarlandığı kaynak Rater selection for psychotherapy process research: An evaluation of the state of the art. K. Moras, ve C. E. Hill, 1991, Psychotherapy Research, 1, sf 113. Telif hakkı American Psycological Association a aittir BİR MAKALENİN BÖLÜMLERİ 2.1. Makale Başlığı ve Başlık Sayfası (APA, Kısım 2.01, 2.02, 2.03) Aday makalenin başlığı 12 kelimeyi aşmamalıdır. Yazar adıyla birlikte çalışmanın gerçekleştirildiği kurum veya kurumlar yazılmalıdır. Başlık sayfası (a) genel başlık, (b) makalenin başlığı, (c) yazar adı ve (d) çalışmanın yürütüldüğü kurum ve (e)yazarın notu kısımlarını içerir. Yazar adı ve yazarın notu kısımlarında akademik unvanlara yer verilmez. Genel başlık, makale başlığının kısaltılmış halidir ve yaklaşık 50 karakterden oluşur. Başlık sayfası da dahil olmak üzere her sayfada sayfa numarasının hizasında sayfanın soluna dayalı şekilde yerleştirilir. Yazarın notu yazar adı ve kurumunun altında yer alır ve yazarın çalıştığı üniversite, bölüm, anabilim dalı vb. bilgileri içerir. Ayrıca (varsa) araştırmaya destek sağlayan kurumlara teşekkür kısmı yer alır, ilgili okuyucular için yazarların iletişim bilgisi verilir (yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresi). Ayrıca araştırmayla ilgili

7 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 7 özel açıklamalar (verilerin başka bir araştırmada kullanılıp kullanılmadığı, bir tez özeti olup olmadığı, daha önce bir kongre, sempozyum gibi yerlerde sunulup sunulmadığı vb.) var ise en son olarak bu durum belirtilir. Örnek kapak sayfası sonraki sayfada verilmiştir. Örnek Kapak:

8 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri Özet (APA, Kısım 2.04) Özet kelime arasında değişmelidir. Başlık sayfasının ardından önce Türkçe özet, daha sonra İngilizce özet verilir.

9 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 9 Araştırma makalelerinin özetinde aşağıdaki içeriğin yer alması beklenmektedir: Problem durumu, Araştırmadaki katılımcılar ve onlarla ilgili yaş, cinsiyet ve uyruk gibi gerekli temel bilgiler, Araştırmanın yöntemi/deseni (eğer varsa özellikle yöntemsel özgünlüğü), İstatistiksel anlamlılık düzeyi ve etki büyüklüğü ve güven aralığı gibi değerleri de içerecek şekilde temel bulgular, Sonuçlar, olası etkileri veya uygulamaya yansımaları. Literatür taraması ya da meta-analiz çalışmalarının özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir: İncelenen problem durumunun veya inceleme konusu olan değişkenler arası ilişkilerin tanımlanması, İncelemeye alınan çalışmaların seçilme ölçütü (meta-analizler için) Ele alınan temel araştırmalardaki katılımcı türleri Sonuç (meta-analizler için en önemli istatistiksel etki büyüklükleri ve buna aracılık eden faktörleri içerecek şekilde sunulmalıdır) Kuramsal çalışmaların özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir: Kuramın/modelin dayandığı temeller ve kuramın/modelin işleyişinin açıklanması, Ampirik bulgularla ilişkilendirilerek kuramın/modelin açıkladığı durum. Yöntemsel çalışmaların özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir: Konu edilen yöntemin genel sınıflamadaki yeri Önerilen yöntemin temel özellikleri, Önerilen yöntemin uygulama alanı, İstatistiksel işlemler söz konusu ise, temel özellikleri ve istatistiksel gücü. Vaka çalışmalarının özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir:

10 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 10 İncelenen birey, grup, topluluk ya da kurumun özellikleri ve tanıtımı. Vaka örneği yoluyla ortaya konan çözümün açıklanması, Kuramsal açıklamalar ya da sonraki araştırmalara ışık tutacak konular. Özetin sonunda en fazla yedi adet olacak şekilde anahtar sözcükler verilir. Tüm bu düzenlemeler İngilizce özet için de uygulanmalıdır GİRİŞ (APA, Kısım 2.05) Bu kısmın aşağıdaki kapsamı karşılaması istenmektedir: Problem durumunun öneminin açıklanması İlgili literatür ve bulguların tanımlanması Hipotezlerin ifade edilmesi ve araştırmanın yöntemiyle ilişkilendirilmesi YÖNTEM (APA, Kısım 2.06) Yöntem başlığı, araştırmanın nasıl gerçekleştiğinin ayrıntılarıyla anlatıldığı ve değişkenlerin tanımlandığı kısımdır. Bu kısımda aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenir: Katılımcı-örneklem ya da deneklerin temel demografik özellikleri mümkün olduğunca yeterli şekilde tanımlanması, Örnekleme yöntemi ve işleminin açıklanması, Örneklem büyüklüğü, örneklem büyüklüğünün nasıl belirlendiği ve örneklemin evreni temsil etme gücü, Ölçme araçları, Araştırma deseni, Eğer deneysel bir çalıma ise deneysel işlem. Yöntem başlığı altında kapsanacak içeriğin uygun alt başlıklarla aktarılması beklenir. Araştırmanın türüne göre başlıklandırmada kullanılacak isimlendirme değişebilir, ancak beklenen en temel üç başlıklandırma söz konusudur: Altında evren ve örneklem, denekler ya da katılımcıların tanımlandığı uygun bir başlık, Altında veri toplama araçlarının tanıtıldığı bir başlık, Altında araştırma deseninin ve/veya araştırmada yürütülen işlemin tanımlandığı bir başlık.

11 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri BULGULAR (APA Kısım 2.07) Bulgular kısmında toplanan veri kısaca tanıtılarak, öncelikle veri üzerinde yapılan analiz açıklanır. Araştırmanın sonucunu ortaya koyan bulgular yeterince detaylı şekilde aktarılır. Araştırmanın ilgili tüm sonuçları, hipotezleri desteklesin ya da desteklemesin, diğer bir deyişle istatistiksel olarak anlamlı çıksın ya da çıkmasın rapor edilmelidir. Araştırmacılar beklenen şekilde çıkmamış sonuçları rapor etmekten kaçınmamalıdırlar, bunun yerine beklenmedik sonuçları tartışma başlığı tartışmalıdırlar TARTIŞMA (APA, Kısım, 2.08) Sonuçlar aktarıldıktan sonra, bu sonuçların doğurgularının araştırmanın hipotezleri ışığında tartışılması beklenir. Ayrıca sonuçların yorumlanması, özetlenmesi ve sonuçlardan yola çıkarak bazı çıkarımlarda bulunulması istenir KAYNAKLAR (APA, Kısım, 2.11) Kaynaklar listesi tartışma başlığından sonra gelir ve yeni bir sayfadan başlar. Kaynakça listesinin hazırlanmasıyla ilgili bilgiler bu metin içerisinde Metin İçi Kaynak Gösterimi ve Kaynakça Listesi Hazırlama başlığında verilmiştir EKLER Ekler genellikle basılabilecek kadar kısa materyallerdir. Örneğin bir deney işleminde uyaran olarak kullanılan kelimelerin listesi, araştırmada kullanılan bir ekipmanın parçalarının tanıtılması, çalışmadaki katılımcılara ilişkin detaylı demografik bilgiler gibi metnin içerisinde vermeye uygun olmayan materyaller ek olarak kaynakçadan sonra yeni bir sayfada verilebilir. Makalede ek bir tane ise Ek olarak başlıklandırılır ve metinde aynı şekilde işaret edilir (bkz. Ek). Eğer birden fazla ek var ise Ek A, Ek B ) şeklinde sıralanır ve metin içinde aynı şekilde işaret edilir (bkz. Ek A, EK B). Metnin içerisinde bağlantısı olmayan ekler, ek olarak konulmamalıdır. Eklerin ayrıca başlıkları olmalıdır, içerisinde formüller, rakamlar, tablolar, şekiller ya da çizimler bulunabilir.

12 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERİMİ VE KAYNAKÇA LİSTESİ HAZIRLAMA 3.1. Metin İçi Kaynak Gösterme Bir aday makale içerisinde yazara ait olmayan her türlü bilgiyi, veriyi, görüşü aktarırken sahibini ve kaynağını belirtmek zorunludur. Ayrıca, daha önce yayınlanmış ve yazarın kendisine ait başka bir yayından aktardığı bilgi ve görüşleri aktarırken de önceki yayına atıf yapması gerekmektedir (APA, 6.02). Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde de bulunmalıdır. a) Tek yazarlı bir çalışma: Tarih bir kez verildiği zaman aynı paragrafta ikinci kez yazılmaz. -Walker (2000) tepki sürelerini karşılaştırdığı çalışmada... Walker ın çalışması -Tepki sürelerinin araştırıldığı araştırmada (Walker, 2000) b) İki yazarlı bir çalışma: İki yazarlı bir çalışmayı kaynak gösterirken her zaman her iki yazarın da ismi verilir. -Nihgtlinger ve Littlewood un (1993) öne sürdüğü... - Plasebo etkisi ile ilgili güncel bulgular. (Nihgtlinger ve Littlewood, 1993) - Akman ve Korkut (1993) yaptıkları bir çalışmada... c) Üç, dört ve beş yazarlı bir çalışma: Bu tür çalışmalara metin içinde ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları olacak şekilde sıralanmalıdır. Daha sonra aynı çalışma yine kaynak gösterildiğinde ise ilk yazarın soyadı ve sonuna ve diğerleri, parantez içinde kullanımda ve diğ., İngilizce yazılmış kısımlarda (İngilizce özet) ise ve diğerleri yerine et. al. yazılır. -Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, ve Rock (1994) araştırmalarında (ilk kez atıf yapıldığında) - Araştırma sonuçlarına göre.(wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, ve Rock, 1994) (ilk kez atıf yapıldığında ve kaynak parantez içerisinde verildiğinde) -Wasserstein ve diğerleri (1994) bulgularında (ikinci kez atıf yapıldığında)

13 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 13 d) Altı ve daha fazla yazarı olan makale: Altı ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak olarak gösteriliyorsa sadece ilk yazarın soyadı verilir ve sonuna ve diğerleri ya da parantez içinde kullanımda ve diğ. eklenir. İngilizce yazılmış kısımlarda (İngilizce özet) ise ve diğerleri yerine et. al. yazılır. -Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) şeklindeki kaynak aşağıdaki gibi gösterilir: - Kosslyn ve diğerleri (1996) bireylerin yaşamlarında. Eğer birbirine karışabilecek şekilde aynı soyad sırasıyla ile başlayan ve aynı tarihli iki çalışma varsa, birbirinden ayırt edilmesi için yazarların soyadı da verildikten sonra sonuna ve diğerleri ya da parantez içinde kullanımda ve diğ. eklenir. -Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) ve Kossyln, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek, ve Daly (1996) nın çalışmaları gibi, aynı yazarla başlayan yazar gruplarının çalışmaları aynı metinde kaynak gösterilecekse: - Kosslyn, Koenig, Barret ve diğerleri (1996) ve Kosslyn, Koenig, Gabrieli ve diğerleri (1996) şeklinde verilir. e) Bir kurum ya da enstitü, yazarı belli olmayan bir kitap: -(National Institute of Mental Health [NIMH], 1999) : Metin içinde ilk kez kaynak gösterildiğinde kısaltmalar doğrudan kullanılmaz, açılımı ile birlikte verilir -(NIMH, 1999) : İkinci kez aynı metin içinde kaynak gösterildiğinde kısaltması verilebilir. -Ege Üniversitesi Kataloğun nda (2002) yer alan sayılar : kitabın yazarı belli değilse kitabın sadece adı ve basım yılı kaynak olarak verilir. f) Aynı soyadlı iki yazar : Bu durumda yazarların adlarının baş harfleri soyadları ile birlikte verilir. -R.D. Luce (1959) ve P.A. Luce (1986) araştırmalarında. g) Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması: Aynı yazarın aynı tarihli birden çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. Sıralamada yazarın çalışmasının alfabetik sıralamasına göre harfler verilir. -Baheti, (2001a), Baheti (2001b)

14 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 14 h) İkinci bir kaynaktan alıntı: Metin içinde : Seidenberg s study (1996) (as cited in Coltheart, 1993)... Bacanlı nın (1992) (akt. Yüksel, 1996) çalışmasında... Kaynakçada gösterirken ise yanlıca aktaran kaynakça listesinde verilir : Coltheart, M. (1993). Models of... Yüksel, G. (1996). Sosyal beceri Kaynakça Listesi Hazırlama Metin içi kaynak göstermede olduğu gibi, kaynakçada verilmiş olan her kaynak metnin içinde de verilmiş olmalıdır. a) Sıralama : Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Yazarları olan kaynaklarda, soyadlar aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate alınır. Aynı yazar tarafından yazılmış kaynaklar da ise tarih olarak erken yayınlanmış olan önce verilir. Ancak, aynı yazarın aynı tarihli iki çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. -Baheti, J.R. (2001a). Kontrol... -Baheti, J.R. (2001b). Öğrenme... b) Süreli Yayınlar : Aşağıda sunulan formülün kullanılmasında tek istisna bir makalede altıdan fazla yazar olması durumudur. Eğer bir makalede altıdan fazla yazar varsa, altıncı yazardan sonra ve diğerleri eki konur ve kalan yazarların ismi yazılmaz. Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. Örnekler: Hakemli Dergi:

15 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 15 Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, ve Harlow, T. (1993). There s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), c) Çevrimiçi yayımlanmış bir makale: Makale için bir Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmışsa DOI numarası sonuna eklenir: Örnekler: Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, &Harlow, T. (1993). There s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), doi: / Eğer makaleye DOI atanmamış ise derginin ana sayfa adresi kaynakça bilgisinin sonuna eklenerek ve adresinden den elde edildi ifadesi kullanılır: Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, &Harlow, T. (1993). There s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), adresinden elde edildi. Makale bir veri tabanından da elde edilmiş olsa, DOI numarası yok ise derginin ana sayfasının adresi bulunarak dergi adresi verilir, veri tabanının adının verilmesine gerek yoktur. d) Kitap: Bir kitabın tamamı için aşağıdaki formül kullanılır: Basılı kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Basılı editörlü kitap:

16 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 16 Editörün Soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. İnternetten elde edilmiş online kopya: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. adresinden elde edildi. İnternetten ulaşılmış online kitap, DOI numarası atanmış: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. doi:xxxxxx Örnekler: Basılı Kitap Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3. Baskı.). New York: McGraw-Hill. Kepçeoğlu, M. (1996). Psikolojik danışma ve rehberlik. (10. Baskı). Ankara : Özdemir Ofset. Basılı Editörlü Kitap: Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Ed.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass. Yeşilyaprak, B. (Ed. ). (2003). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Pegema Yayıncılık. Editörlü Kitaptan Bir Bölüm: Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. İçinde H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Ed. ), Cognition: Conceptual and methodological issue. (pp ). Washington, DC: American Psychological Association. Editörlü bir kitaptan bölüme atıf yaparken bölümün yazarına atıf yapılır. Yukarıdaki örnek kaynak, metin içerisinde [Massaro, (1992) algı konusunda.] şeklinde verilir. Çeviri Kitap:

17 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 17 Damasio, A. R. (1999). Descartes in yanılgısı. (Çev. Atlamaz, B.). İstanbul: Varlık Yayınları. (Özgün çalışma, 1994). Editörlü Bir Kitabın Çevirisi: Spitzer, M., & Maher, B. A. (Ed. ). (1998). Felsefe ve psikopatoloji. (Çev: Karaçam, Ö.). İstanbul: Gendaş Yayıncılık. (Özgün çalışma 1955) Çeviri kitaplar için metin içerisinde kaynak verilirken asıl yazarın ismi ve orijinal çalışmanın ve çevirisinin tarihleri birlikte verilir : Damasio, (1994/1999). Yazarsız Kitap: Merriam-Webster s collegiate dictionary (10. Baskı.) (1993). Springfield, MA: Merriam- Webster. e) Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans ve doktora tezlerinin kaynakçada yazım biçimine ilişkin formül aşağıdaki gibidir: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Üniversitenin adı, Yeri. Yüksek Lisans Tezi: Almeida, D.M. (1990). Father s participation in Family work. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada. Doktora Tezi: Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Missouri, Columbia. Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Xxxx veri tabanından elde edildi. (Tez no XXXX) Örnek: Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: )

18 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 18 f) Bildiriler ve Poster Bildiriler: Sözel veya Poster Bildiri: Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözel veya poster bildirinin başlığı. Poster ya da sözel bildiri, Organizasyonun adı, Yeri. Örnek: Muellbauer, J. (2007, Ekim). Housing, credit, and consumer expenditure. Sözel bildiri, XI. Uluslararası Eğitim Kongresi, İstanbul. g) Ham veri: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). [Verinin tanımı]. Yayımlanmamış ham veri. Örnek: Bordi, F. Ve LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Yayımlanmamış ham veri. h) Kişisel iletişim: Kişisel mektuplar, görüşmeler, e-posta gibi kaynaklarla elde edilen bilgilerdir. Yalnızca metin içerisinde kaynak gösterilir, kaynakça listesine eklenmez. Kaynak verirken tarih mümkün kesin verilmeye çalışılır. Örn. T. K. Lutes (kişisel iletişim, 18 Nisan, 2011). (V. G. Nguyen, kişisel iletişim, 28 Eylül,1998). i) Resmi bir kurum tarafından yayınlanmış belgeler: Belge:

19 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 19 Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. gov.tr/orn.pdf adresinden elde edildi. Kanun, vb. kaynak gösterilirken: Formül: Yasa Adı. (Yılı). Yayın Adı, Sayı, Gün Ay Yıl. Örnek: İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak Diğer resmi kaynakların gösterimi için APA (2010) sf arasındaki örneklerden adaptasyon yapılabilir. j) İnternetten alınan bilgiler: İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının biçimleri için APA kısım 7.11 e bakınız. Formül: Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Belgenin başlığı. adresinden elde edildi. Örnek: Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. adresinden elde edildi. Burada açıklanan APA yayın kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için APA Yayın Kılavuzu na bakınız: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. baskı). Washington, DC: Author.

INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY (IJLA) YAZIM YAYIN İLKELERİ 1.0. GENEL İLKE VE KURALLAR

INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY (IJLA) YAZIM YAYIN İLKELERİ 1.0. GENEL İLKE VE KURALLAR INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY (IJLA) YAZIM YAYIN İLKELERİ 1.0. GENEL İLKE VE KURALLAR International Journal of Language Academy (IJLA) ye gönderilen aday makalelerin American Psychological

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.)

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) 1. Bütün yazılarda 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalı, özetlerin altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

YAZARLARA DUYURU. Değerlendirme. Önerilecek Çalışmalara İlişkin Biçimsel Özellikler. Genel Format. Kapak Sayfası

YAZARLARA DUYURU. Değerlendirme. Önerilecek Çalışmalara İlişkin Biçimsel Özellikler. Genel Format. Kapak Sayfası YAZARLARA DUYURU İşletme Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ve turizm işletmeciliği alanlarında

Detaylı

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

GENEL YAYIN İLKELERİ, MAKALE GÖNDERİMİ

GENEL YAYIN İLKELERİ, MAKALE GÖNDERİMİ Klinik Psikoloji Dergisi (KPD), Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği'nin resmi süreli yayınıdır. KPD, klinik psikoloji, psikiyatri, nöropsikoloji, bilişsel psikoloji gibi psikolojinin farklı alanlarından

Detaylı

YAZAR REHBERİ. Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır. Makalelerde Yazım Formatı:

YAZAR REHBERİ. Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır. Makalelerde Yazım Formatı: YAZAR REHBERİ Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları, derlemeleri, kitap incelemelerini ve mesleki deneyim paylaşımlarını kabul eden hakemli online

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

Akademik Yazım Kuralları Akademik yazıyı diğer yazı türlerinden ayıran özellik akademik yazılarda kaynak gösterme zorunluluğudur. Fikirler, ifadeler

Akademik Yazım Kuralları Akademik yazıyı diğer yazı türlerinden ayıran özellik akademik yazılarda kaynak gösterme zorunluluğudur. Fikirler, ifadeler Akademik Yazım Kuralları Akademik yazıyı diğer yazı türlerinden ayıran özellik akademik yazılarda kaynak gösterme zorunluluğudur. Fikirler, ifadeler (bir tek kelime dahi olsa), resimler, tablolar, şekiller,

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Bilimsel Raporlaştırma Bölüm 7 Kazanımlar

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

Emek Araştırma dergisinde yayımlanacak yazılar derginin amaçlarına uygun bir biçimde ve açık, anlaşılır bir dil ve üslupla yazılmış olmalıdır.

Emek Araştırma dergisinde yayımlanacak yazılar derginin amaçlarına uygun bir biçimde ve açık, anlaşılır bir dil ve üslupla yazılmış olmalıdır. Yazarlara Duyuru 73 Yazarlara Duyuru Emek Araştırma dergisinde yayımlanacak yazılar derginin amaçlarına uygun bir biçimde ve açık, anlaşılır bir dil ve üslupla yazılmış olmalıdır. Değerlendirme Süreci

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Atatürk Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayım İlkeleri. Journal of the Fine Arts Institute. the Principal of the Publication

Atatürk Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayım İlkeleri. Journal of the Fine Arts Institute. the Principal of the Publication Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayım İlkeleri Journal of the Fine Arts Institute the Principal of the Publication 1995 den beri ISSN 1300-9206 Süreli yayınlar numarası ile yılda

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI. MAKALENİN İNGİLİZCE BAŞLIĞI Abstract

MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI. MAKALENİN İNGİLİZCE BAŞLIĞI Abstract Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: X Sayı/Issue: XX, s. XX-XX MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu 1.Giriş Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek tezlerin, tez önerisinin, projelerin ve tez izleme

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme

Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme Müge Akbulut Editör makbulut@tk.org.tr Değerlendirme Bilimsel Bölüm Diğer Bölüm Bölümler Hakemli Yazılar Okuyucu Mektupları Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler

Detaylı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Tezin yazılacağı kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm) ve en az 80, en çok 100

Detaylı

Sayfa Düzeni Tek taraflı A4 kağıdı kullanılmalıdır. Marjlar soldan 3cm; sağ, üst ve alttan 2,5 cm. boşluk bırakılarak ayarlanmalıdır.

Sayfa Düzeni Tek taraflı A4 kağıdı kullanılmalıdır. Marjlar soldan 3cm; sağ, üst ve alttan 2,5 cm. boşluk bırakılarak ayarlanmalıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Proje Formatı Uyulması Gereken Kurallar Sözcük Sınırı 8000-10.000 kelime arası (Referans ve Ekler kısımları hariç) Yazı Fontu Times New Roman 12 Dipnot,

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ RAPORU RAPOR YAZIM KURALLARI Nisan / 2017 İZMİR 1. Giriş Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi staj raporu yazımında birliği sağlamak

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

KAVRAMSAL/DERLEME ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI

KAVRAMSAL/DERLEME ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI KAVRAMSAL/DERLEME ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI Aşağıda verilen tam metin yazım formatı, çalışmayı genel hatları ile anlatan, okuyucuya ayrıntılı olmasa da ana hatları ile çalışma hakkında bir bilgi

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU KARABÜK 2017 Öğrenci, staj yerinde yaptığı çalışmaları her çalışma günü için ayrı ayrı raporlamalıdır. Yapılan işi ve saha çalışmalarını fotoğraflandırılarak belgelendirmelidir.

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1)Bu yönergenin amacı, Ardahan Üniversitesi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR Proje Çalışması Alan Eğitiminden (sınıf öğretmenliği) bir konu üzerinde akademik bir çalışmayı içermelidir.

Detaylı

7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE

7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE 7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE ÖZET Bu kılavuz, 11-13 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 8. Yarıyılda

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI İÇEREN ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI

ALAN ARAŞTIRMASI İÇEREN ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI ALAN ARAŞTIRMASI İÇEREN ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI Aşağıda verilen tam metin yazım formatı, çalışmayı genel hatları ile anlatan, okuyucuya ayrıntılı olmasa da ana hatları ile araştırma tasarımı

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde bitirme projeleri, bu kılavuzda

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı