Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil kelime arasında olmalıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır"

Transkript

1 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği) yayın kılavuzu 6. basımında (2010) belirlenen ilke ve kurallara uygun olması beklenmektedir. Bu kılavuz, yazarlara kolaylık sağlamak açısından APA yayın kılavuzundan özetlenmiştir. Burada kapsanmayan konularda APA yayın kılavuzuna başvurulması gerekmektedir Biçim Aday makale her şey dahil kelime arasında olmalıdır Aday makale, A4 kağıt esas alınarak hazırlanmalıdır. Üstten, alttan ve yanlardan 2.54 cm (1 inch) boşluk verilmelidir. Tercih edilen yazı tipi 12 punto- Times New Roman dır. Aday makalenin her bölümünde istisnasız olarak 2 satır aralığı (double spacing) kullanılır. Yeni bir paragrafa başlarken ilk satırın başında yaklaşık 5 harflik bir boşluğa denk gelecek şekilde boşluk ayarlanır. İlk paragraf girintisi bütün paragraf başlangıçlarında eşit boşlukta olmalıdır. Aday makalenin hiçbir yerinde vurgu belirtmek amacıyla kalın, altı çizili, büyük harflerle yazılmış kelimeler ya da büyük puntolar kullanılmaz. Vurgulamak amacıyla bir kelime ya da kelimeler tırnak işareti içerisine alınmaz. Vurgulanması gereken bir sözcük olduğunda ise yazı tipi italik yapılabilir. Metnin içerisinde bir kısaltma ilk kez kullanılacağı zaman önce açık haliyle yazılır, daha sonra parantez içinde kısaltması verilir. Daha sonraki kullanımlarda yalnızca kısaltma kullanılır: İlk kez: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı nüfus istatistikleri.. İkinci kez ve sonrası: TÜİK in 2010 yılı istatistikleri ayrıca.. Metin içerisinde her kelimeden, her noktalama işaretinden (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste) sonra bir boşluk (space) bırakılır. Yalnızca kısaltmalarda kullanılan noktalar bu kurala dahil değildir (v.b., v.s., i.e., e.g.)

2 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 2 Metin içerisinde harflerle ifade edilen istatistiksel semboller italik olarak verilir (Örn. (p, r, F, R 2 ). İngilizce makalelerde ya da makalenin İngilizce özetinde contraction dan kaçınılır. Yani, weren t, don t, isn t gibi kısaltmalar kullanılmaz, were not, do not, is not gibi açık şekliyle yazılır. Makale metnine ek olarak verilen açıklamalar ya da telif hakları gibi konular dipnot şeklinde verilebilir. Ancak dipnotlar kaynak göstermek ya da metin içinde kullanılan kısaltmaları açıklamak amacıyla kullanılmaz. Her dipnot, dipnota işaret eden kelimenin sonuna, kelime işlemci tarafından dipnot ekleme komutuyla eklenen üst sembol numaralandırma sistemi ile verilir (Örn. dipnot 1 ). Dipnot, içinde geçtiği metnin bulunduğu sayfanın altına, yine kelime işlemci yazılımının oluşturduğu alana yazılır. Dipnot numaralandırması tüm metin boyunca ardışık şekilde ilerlemelidir (örnek dipnot 1, örnek dipnot 2, örnek dipnot 3 ). Başlık, özet ve İngilizce özet, kaynakça, ekler, tablolar ve şekillerin her biri ayrı birer sayfada başlarlar. Tablo ve şekiller metin içerisine yerleştirilmezler. Yalnızca metin içerisinde Tablo X te görüldüğü gibi, (bkz. Tablo X) gibi tabloya atıfta bulunulur. Tablolar kaynakça listesi veya varsa eklerden sonra her bir sayfada bir tablo ya da şekil alacak şekilde verilir. Tabloların metine yerleştirilmesi dergi tarafından yapılır. Aday makale (başlık sayfası da dahil olmak üzere) başlık sayfasından sonuna kadar numaralandırılır. Sayfa numaraları kağıdın sağ üst köşesine dayalı olarak konumlandırılır. Metin içerisinde başlıklandırma sistemi aşağıdaki sistemle gerçekleştirilir (APA, 2010, Kısım 3.03): APA Makale Yazım İlkeleri Doğrultusunda Başlık Düzeyleri Başlık Düzeyi Örnek biçim 1 Ortalanmış, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık a 2 Sola Yaslı, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık b 3 Sola yaslı, ilk satır girintili, kalın, ilk harfler küçük,

3 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 3 nokta ile biten başlık. c 4 Sola Yaslı, ilk satır girintili, kalın, italik, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık. d 5 Sola Yaslı, ilk satır girintili, italik, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık. e a,b Bu başlıklarda ve, ile bağlaçları kullanılırsa istisna olarak ilk harfleri küçük yazılır. c,d,e. Nokta ile biten başlıklardan sonra metin aynı satırda devam eder, alt satıra geçilmez. Çoğu durumda en fazla üç düzeyli başlıklandırma yeterli gelecektir. Bazı bölümler daha fazla alt başlık gerektirirken bazı bölümler için tek düzey yeterli olabilir. Başlıklar ve alt başlıklar yazarlar tarafından düzenlenir. ÖRNEK BAŞLIKLANDIRMA (3 DÜZEYLİ): Yöntem (1. Düzey) Evren ve Örneklem (2. Düzey) Veri Toplama Araçları (2. Düzey) İletişim Becerileri Ölçeği. [paragraf devam eder](3. Düzey) Sosyal Beceri Ölçeği. [paragraf devam eder]( 3. Düzey) 1.2 RAKAMLARIN KULLANIMI Metin içinde geçen sayı 10 dan küçük ise harflerle (dokuz, sekiz.) yazılmalıdır. İstisna olan durumlar aşağıda açıklanmıştır (APA yazım kılavuzunun 4.31 numaralı kısmında detaylı açıklamalar bulunmaktadır): Eğer bir cümlenin başlangıcında değilse, 10 dan büyük sayılar harflerle değil, rakamlarla yazılır (Örn. Araştırmaya 350 üniversite öğrencisi.) (APA, 4.31/4.31a/4.32a). Makalenin özet kısmında 10 dan küçük olsun olmasın tüm sayılar rakamlarla yazılır (APA, 4.31b). Bir ölçme biriminden bahsediliyorsa 10 dan küçük bile olsa rakamlarla yazılır (Örn. 5 mg lık dozlar., 10 cm ve üzeri.) (APA, 4.31c).

4 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 4 Metin içerisinde istatistiksel veya matematiksel işlevler, kesirler, ondalıklar, yüzdeler, oranlar, yüzdelikler ve çeyrekliklerle ilgili sayılar veriliyorsa 10 dan küçük de olsa rakamla yazılır (Örn. 3 katından fazla., örneklemin %5 i.., örneklemde 1. yüzdelikte ) (APA, 4.31d). Tarih, yaş, evren ve örneklemle ilgili sayılar, deneklerle ilgili sayılar, ölçek puanları ve ölçek puanlamasında kullanılan birimler, parasal değerler rakamlarla yazılır. (Örn. 3 yıl içerisinde., 2 yaşında., 9 kişilik deney grubu 7 aralıklı bir ölçekte 4 ile değerlendirilmiştir, her bir deneğe 20 TL ödenmiştir vb.) Bu durum için tek istisna yaklaşık değerlerin verilmesidir (Örn. yaklaşık üç yıl içerisinde.). Bir seriden, kitap bölümlerinden, tablolardan ve dörtten fazla madde içeren listelerden bahsediliyorsa 10 dan küçük de olsa rakamlar kullanılır. (Deney 1, Deney 2, Tablo 3, sf. 5, ifade edilen 7 ön koşuldan 3 ve 5.) (APA, 4.31f). Tablolarda, şekillerde ve grafiklerde 10 dan küçük de olsa sayılar rakamla yazılır. Küsuratlı sayılarda tam sayı ile küsuratı arasına nokta konulur (Örn., 1.235). Eğer bir istatistik rapor ediliyorsa ve rapor edilen katsayı istatistiksel anlamlılık testi, korelasyon katsayısı gibi 1 den büyük bir değer alamıyorsa ve 1 den küçük bir değer başına 0 konmadan yazılır (Örn.,.05). F testi, t testi gibi testlerde olduğu gibi, rapor edilen katsayı 1 den büyük bir değer alabiliyorsa, 1 den küçük olduğu durumlarda başına 0 konur, küsürat nokta ile ayrılır (Örn., F(1,136)= 0.76) Küsüratlı sayılarda, özel bir durum olmadıkça küsüratlı kısım iki rakama yuvarlanır. Yalnızca istatistiksel anlamlılık; p değerleri rapor edilirken yuvarlanmadan ve noktadan sonra ikiden fazla rakamla olduğu gibi rapor edilir (Örn., p=.031). Anlaşılırlığı artırmak amacıyla p değerleri p<.10, p<.05, p<.01 şeklinde de kullanılabilir. Ancak p değerleri rapor edilirken, değer.001 den küçük ise p<.001 şeklinde rapor edilir. Bir cümleye, başlığa ya da alt başlıklara sayı ile başlıyorsa, harflerle yazılır. Eğer mümkünse rakamlarla cümleye başlamamak tercih edilir. (Örn. Bin dokuzyüz sekseniki yılında yapılan araştırmada Rogers yerine Rogers 1982 yılında yaptığı araştırmada ifadesi kullanılarak cümleye rakamlarla başlamaktan kaçınılabilir) (APA 4.32a) Tablolar ve Şekiller

5 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 5 Makale içerisinde ne kadar görsel öğe (tablo, grafik, şekil vb.) kullanacağınız konusunda seçici olunması önerilir (APA, 5.03). Esas olan makalede yer alan bilgileri en anlaşılır şekilde okuyucuya iletmektir; uzun ve rakamlarla dolu tablolar, karmaşık şekiller ve grafikler kimi zaman verilen bilginin anlaşılmasını daha da zorlaştırır. Bu nedenle yazı içerisinde anlaşılır şekilde ifade edilebilecek sonuçları tablo ile verilmemelidir. Örneğin çoğunlukla istatistiksel anlamlılık testleri metin içerisinde yazı ile kolaylıkla ifade edilebilir: Tek yönlü varyans analizi sonuçları, F(1,136)= 4.86, p=.029, η 2 =.03, sosyoekonomik düzeye göre anlamlı bir fark Eskiden varyans analizleri gibi istatistiksel anlamlılık testleri tablolarla verilirken, günümüzde sonuçlarını metin içerisinde vermek daha yaygın bir uygulama haline gelmektedir. Metin içerisinde verilen istatistiksel sonuçlar ayrıca tablo ile verilmez. Tabloda verilmiş sayılar ise tekrar metin içerisinde yazılmaz, tabloya atıfta bulunulur. Tablolar yalnızca en gerekli bilgileri aktaracak şekilde düzenlenmelidir. Okuyucu için anlam ifade etmeyecek tablolara ve değerlere yer verilmemelidir. Tablolar ve şekiller makale içerisinde verildiği sırayla numaralandırılır (Örn. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3., Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ) Verilen bir tabloya metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. Tablolara atıf yaparken tablo numarası kullanılmalıdır, aşağıdaki tabloda, yukarıdaki tabloda gibi ifadeler kullanılmamalıdır (Örn., Tablo 5 e bakıldığında, kızların ortalamalarının..) Biçim olarak tablolarda sütunları ayıran dikey çizgiler ve satırları ayıran yatay çizgiler kullanılmaz; tablonun başlangıcında ve bitimindeki alt çizgiler ile sütun başlıklarının bulunduğu satırların altlarındaki çizgiler belirgin hale getirilir. Tablo başlığı italik yazılır. Daha detaylı örnekler için APA yazım kılavuzu 5.09 numaralı başlığa bakılmalıdır. Tablo ya da şekil altında açıklayıcı notlara yer verilebilir, başka bir kaynaktan alınan tablonun kaynağı da tablo altında not olarak verilir (Tablo notu verme biçimi için örnek tabloya bakılabilir). Tablo notları ile ilgili detaylı bilgi için APA yazım kılavuzu 5.16 numaralı başlığa bakılmalıdır.

6 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 6 Örnek tablo biçimi (Bu örnekte kullanılan tablodaki değerlerin, ilişkilendirilen kaynakla bağlantısı yoktur, sadece temsilidir): Tablo X Deney ve Kontrol Gruplarının X Ölçeğinden Aldıkları Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler Öntest Sontest OHT OHT n X Ss n X Ss Deney Kontrol Not. OHT kısaltması Okuma Hızı Testi karşılığı kullanılmıştır. Uyarlandığı kaynak Rater selection for psychotherapy process research: An evaluation of the state of the art. K. Moras, ve C. E. Hill, 1991, Psychotherapy Research, 1, sf 113. Telif hakkı American Psycological Association a aittir BİR MAKALENİN BÖLÜMLERİ 2.1. Makale Başlığı ve Başlık Sayfası (APA, Kısım 2.01, 2.02, 2.03) Aday makalenin başlığı 12 kelimeyi aşmamalıdır. Yazar adıyla birlikte çalışmanın gerçekleştirildiği kurum veya kurumlar yazılmalıdır. Başlık sayfası (a) genel başlık, (b) makalenin başlığı, (c) yazar adı ve (d) çalışmanın yürütüldüğü kurum ve (e)yazarın notu kısımlarını içerir. Yazar adı ve yazarın notu kısımlarında akademik unvanlara yer verilmez. Genel başlık, makale başlığının kısaltılmış halidir ve yaklaşık 50 karakterden oluşur. Başlık sayfası da dahil olmak üzere her sayfada sayfa numarasının hizasında sayfanın soluna dayalı şekilde yerleştirilir. Yazarın notu yazar adı ve kurumunun altında yer alır ve yazarın çalıştığı üniversite, bölüm, anabilim dalı vb. bilgileri içerir. Ayrıca (varsa) araştırmaya destek sağlayan kurumlara teşekkür kısmı yer alır, ilgili okuyucular için yazarların iletişim bilgisi verilir (yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresi). Ayrıca araştırmayla ilgili

7 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 7 özel açıklamalar (verilerin başka bir araştırmada kullanılıp kullanılmadığı, bir tez özeti olup olmadığı, daha önce bir kongre, sempozyum gibi yerlerde sunulup sunulmadığı vb.) var ise en son olarak bu durum belirtilir. Örnek kapak sayfası sonraki sayfada verilmiştir. Örnek Kapak:

8 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri Özet (APA, Kısım 2.04) Özet kelime arasında değişmelidir. Başlık sayfasının ardından önce Türkçe özet, daha sonra İngilizce özet verilir.

9 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 9 Araştırma makalelerinin özetinde aşağıdaki içeriğin yer alması beklenmektedir: Problem durumu, Araştırmadaki katılımcılar ve onlarla ilgili yaş, cinsiyet ve uyruk gibi gerekli temel bilgiler, Araştırmanın yöntemi/deseni (eğer varsa özellikle yöntemsel özgünlüğü), İstatistiksel anlamlılık düzeyi ve etki büyüklüğü ve güven aralığı gibi değerleri de içerecek şekilde temel bulgular, Sonuçlar, olası etkileri veya uygulamaya yansımaları. Literatür taraması ya da meta-analiz çalışmalarının özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir: İncelenen problem durumunun veya inceleme konusu olan değişkenler arası ilişkilerin tanımlanması, İncelemeye alınan çalışmaların seçilme ölçütü (meta-analizler için) Ele alınan temel araştırmalardaki katılımcı türleri Sonuç (meta-analizler için en önemli istatistiksel etki büyüklükleri ve buna aracılık eden faktörleri içerecek şekilde sunulmalıdır) Kuramsal çalışmaların özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir: Kuramın/modelin dayandığı temeller ve kuramın/modelin işleyişinin açıklanması, Ampirik bulgularla ilişkilendirilerek kuramın/modelin açıkladığı durum. Yöntemsel çalışmaların özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir: Konu edilen yöntemin genel sınıflamadaki yeri Önerilen yöntemin temel özellikleri, Önerilen yöntemin uygulama alanı, İstatistiksel işlemler söz konusu ise, temel özellikleri ve istatistiksel gücü. Vaka çalışmalarının özetinde aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenmektedir:

10 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 10 İncelenen birey, grup, topluluk ya da kurumun özellikleri ve tanıtımı. Vaka örneği yoluyla ortaya konan çözümün açıklanması, Kuramsal açıklamalar ya da sonraki araştırmalara ışık tutacak konular. Özetin sonunda en fazla yedi adet olacak şekilde anahtar sözcükler verilir. Tüm bu düzenlemeler İngilizce özet için de uygulanmalıdır GİRİŞ (APA, Kısım 2.05) Bu kısmın aşağıdaki kapsamı karşılaması istenmektedir: Problem durumunun öneminin açıklanması İlgili literatür ve bulguların tanımlanması Hipotezlerin ifade edilmesi ve araştırmanın yöntemiyle ilişkilendirilmesi YÖNTEM (APA, Kısım 2.06) Yöntem başlığı, araştırmanın nasıl gerçekleştiğinin ayrıntılarıyla anlatıldığı ve değişkenlerin tanımlandığı kısımdır. Bu kısımda aşağıdaki içeriğin kapsanması beklenir: Katılımcı-örneklem ya da deneklerin temel demografik özellikleri mümkün olduğunca yeterli şekilde tanımlanması, Örnekleme yöntemi ve işleminin açıklanması, Örneklem büyüklüğü, örneklem büyüklüğünün nasıl belirlendiği ve örneklemin evreni temsil etme gücü, Ölçme araçları, Araştırma deseni, Eğer deneysel bir çalıma ise deneysel işlem. Yöntem başlığı altında kapsanacak içeriğin uygun alt başlıklarla aktarılması beklenir. Araştırmanın türüne göre başlıklandırmada kullanılacak isimlendirme değişebilir, ancak beklenen en temel üç başlıklandırma söz konusudur: Altında evren ve örneklem, denekler ya da katılımcıların tanımlandığı uygun bir başlık, Altında veri toplama araçlarının tanıtıldığı bir başlık, Altında araştırma deseninin ve/veya araştırmada yürütülen işlemin tanımlandığı bir başlık.

11 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri BULGULAR (APA Kısım 2.07) Bulgular kısmında toplanan veri kısaca tanıtılarak, öncelikle veri üzerinde yapılan analiz açıklanır. Araştırmanın sonucunu ortaya koyan bulgular yeterince detaylı şekilde aktarılır. Araştırmanın ilgili tüm sonuçları, hipotezleri desteklesin ya da desteklemesin, diğer bir deyişle istatistiksel olarak anlamlı çıksın ya da çıkmasın rapor edilmelidir. Araştırmacılar beklenen şekilde çıkmamış sonuçları rapor etmekten kaçınmamalıdırlar, bunun yerine beklenmedik sonuçları tartışma başlığı tartışmalıdırlar TARTIŞMA (APA, Kısım, 2.08) Sonuçlar aktarıldıktan sonra, bu sonuçların doğurgularının araştırmanın hipotezleri ışığında tartışılması beklenir. Ayrıca sonuçların yorumlanması, özetlenmesi ve sonuçlardan yola çıkarak bazı çıkarımlarda bulunulması istenir KAYNAKLAR (APA, Kısım, 2.11) Kaynaklar listesi tartışma başlığından sonra gelir ve yeni bir sayfadan başlar. Kaynakça listesinin hazırlanmasıyla ilgili bilgiler bu metin içerisinde Metin İçi Kaynak Gösterimi ve Kaynakça Listesi Hazırlama başlığında verilmiştir EKLER Ekler genellikle basılabilecek kadar kısa materyallerdir. Örneğin bir deney işleminde uyaran olarak kullanılan kelimelerin listesi, araştırmada kullanılan bir ekipmanın parçalarının tanıtılması, çalışmadaki katılımcılara ilişkin detaylı demografik bilgiler gibi metnin içerisinde vermeye uygun olmayan materyaller ek olarak kaynakçadan sonra yeni bir sayfada verilebilir. Makalede ek bir tane ise Ek olarak başlıklandırılır ve metinde aynı şekilde işaret edilir (bkz. Ek). Eğer birden fazla ek var ise Ek A, Ek B ) şeklinde sıralanır ve metin içinde aynı şekilde işaret edilir (bkz. Ek A, EK B). Metnin içerisinde bağlantısı olmayan ekler, ek olarak konulmamalıdır. Eklerin ayrıca başlıkları olmalıdır, içerisinde formüller, rakamlar, tablolar, şekiller ya da çizimler bulunabilir.

12 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERİMİ VE KAYNAKÇA LİSTESİ HAZIRLAMA 3.1. Metin İçi Kaynak Gösterme Bir aday makale içerisinde yazara ait olmayan her türlü bilgiyi, veriyi, görüşü aktarırken sahibini ve kaynağını belirtmek zorunludur. Ayrıca, daha önce yayınlanmış ve yazarın kendisine ait başka bir yayından aktardığı bilgi ve görüşleri aktarırken de önceki yayına atıf yapması gerekmektedir (APA, 6.02). Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde de bulunmalıdır. a) Tek yazarlı bir çalışma: Tarih bir kez verildiği zaman aynı paragrafta ikinci kez yazılmaz. -Walker (2000) tepki sürelerini karşılaştırdığı çalışmada... Walker ın çalışması -Tepki sürelerinin araştırıldığı araştırmada (Walker, 2000) b) İki yazarlı bir çalışma: İki yazarlı bir çalışmayı kaynak gösterirken her zaman her iki yazarın da ismi verilir. -Nihgtlinger ve Littlewood un (1993) öne sürdüğü... - Plasebo etkisi ile ilgili güncel bulgular. (Nihgtlinger ve Littlewood, 1993) - Akman ve Korkut (1993) yaptıkları bir çalışmada... c) Üç, dört ve beş yazarlı bir çalışma: Bu tür çalışmalara metin içinde ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları olacak şekilde sıralanmalıdır. Daha sonra aynı çalışma yine kaynak gösterildiğinde ise ilk yazarın soyadı ve sonuna ve diğerleri, parantez içinde kullanımda ve diğ., İngilizce yazılmış kısımlarda (İngilizce özet) ise ve diğerleri yerine et. al. yazılır. -Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, ve Rock (1994) araştırmalarında (ilk kez atıf yapıldığında) - Araştırma sonuçlarına göre.(wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, ve Rock, 1994) (ilk kez atıf yapıldığında ve kaynak parantez içerisinde verildiğinde) -Wasserstein ve diğerleri (1994) bulgularında (ikinci kez atıf yapıldığında)

13 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 13 d) Altı ve daha fazla yazarı olan makale: Altı ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak olarak gösteriliyorsa sadece ilk yazarın soyadı verilir ve sonuna ve diğerleri ya da parantez içinde kullanımda ve diğ. eklenir. İngilizce yazılmış kısımlarda (İngilizce özet) ise ve diğerleri yerine et. al. yazılır. -Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) şeklindeki kaynak aşağıdaki gibi gösterilir: - Kosslyn ve diğerleri (1996) bireylerin yaşamlarında. Eğer birbirine karışabilecek şekilde aynı soyad sırasıyla ile başlayan ve aynı tarihli iki çalışma varsa, birbirinden ayırt edilmesi için yazarların soyadı da verildikten sonra sonuna ve diğerleri ya da parantez içinde kullanımda ve diğ. eklenir. -Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) ve Kossyln, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek, ve Daly (1996) nın çalışmaları gibi, aynı yazarla başlayan yazar gruplarının çalışmaları aynı metinde kaynak gösterilecekse: - Kosslyn, Koenig, Barret ve diğerleri (1996) ve Kosslyn, Koenig, Gabrieli ve diğerleri (1996) şeklinde verilir. e) Bir kurum ya da enstitü, yazarı belli olmayan bir kitap: -(National Institute of Mental Health [NIMH], 1999) : Metin içinde ilk kez kaynak gösterildiğinde kısaltmalar doğrudan kullanılmaz, açılımı ile birlikte verilir -(NIMH, 1999) : İkinci kez aynı metin içinde kaynak gösterildiğinde kısaltması verilebilir. -Ege Üniversitesi Kataloğun nda (2002) yer alan sayılar : kitabın yazarı belli değilse kitabın sadece adı ve basım yılı kaynak olarak verilir. f) Aynı soyadlı iki yazar : Bu durumda yazarların adlarının baş harfleri soyadları ile birlikte verilir. -R.D. Luce (1959) ve P.A. Luce (1986) araştırmalarında. g) Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması: Aynı yazarın aynı tarihli birden çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. Sıralamada yazarın çalışmasının alfabetik sıralamasına göre harfler verilir. -Baheti, (2001a), Baheti (2001b)

14 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 14 h) İkinci bir kaynaktan alıntı: Metin içinde : Seidenberg s study (1996) (as cited in Coltheart, 1993)... Bacanlı nın (1992) (akt. Yüksel, 1996) çalışmasında... Kaynakçada gösterirken ise yanlıca aktaran kaynakça listesinde verilir : Coltheart, M. (1993). Models of... Yüksel, G. (1996). Sosyal beceri Kaynakça Listesi Hazırlama Metin içi kaynak göstermede olduğu gibi, kaynakçada verilmiş olan her kaynak metnin içinde de verilmiş olmalıdır. a) Sıralama : Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Yazarları olan kaynaklarda, soyadlar aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate alınır. Aynı yazar tarafından yazılmış kaynaklar da ise tarih olarak erken yayınlanmış olan önce verilir. Ancak, aynı yazarın aynı tarihli iki çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. -Baheti, J.R. (2001a). Kontrol... -Baheti, J.R. (2001b). Öğrenme... b) Süreli Yayınlar : Aşağıda sunulan formülün kullanılmasında tek istisna bir makalede altıdan fazla yazar olması durumudur. Eğer bir makalede altıdan fazla yazar varsa, altıncı yazardan sonra ve diğerleri eki konur ve kalan yazarların ismi yazılmaz. Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. Örnekler: Hakemli Dergi:

15 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 15 Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, ve Harlow, T. (1993). There s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), c) Çevrimiçi yayımlanmış bir makale: Makale için bir Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmışsa DOI numarası sonuna eklenir: Örnekler: Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, &Harlow, T. (1993). There s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), doi: / Eğer makaleye DOI atanmamış ise derginin ana sayfa adresi kaynakça bilgisinin sonuna eklenerek ve adresinden den elde edildi ifadesi kullanılır: Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, &Harlow, T. (1993). There s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), adresinden elde edildi. Makale bir veri tabanından da elde edilmiş olsa, DOI numarası yok ise derginin ana sayfasının adresi bulunarak dergi adresi verilir, veri tabanının adının verilmesine gerek yoktur. d) Kitap: Bir kitabın tamamı için aşağıdaki formül kullanılır: Basılı kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Basılı editörlü kitap:

16 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 16 Editörün Soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. İnternetten elde edilmiş online kopya: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. adresinden elde edildi. İnternetten ulaşılmış online kitap, DOI numarası atanmış: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. doi:xxxxxx Örnekler: Basılı Kitap Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3. Baskı.). New York: McGraw-Hill. Kepçeoğlu, M. (1996). Psikolojik danışma ve rehberlik. (10. Baskı). Ankara : Özdemir Ofset. Basılı Editörlü Kitap: Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Ed.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass. Yeşilyaprak, B. (Ed. ). (2003). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Pegema Yayıncılık. Editörlü Kitaptan Bir Bölüm: Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. İçinde H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Ed. ), Cognition: Conceptual and methodological issue. (pp ). Washington, DC: American Psychological Association. Editörlü bir kitaptan bölüme atıf yaparken bölümün yazarına atıf yapılır. Yukarıdaki örnek kaynak, metin içerisinde [Massaro, (1992) algı konusunda.] şeklinde verilir. Çeviri Kitap:

17 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 17 Damasio, A. R. (1999). Descartes in yanılgısı. (Çev. Atlamaz, B.). İstanbul: Varlık Yayınları. (Özgün çalışma, 1994). Editörlü Bir Kitabın Çevirisi: Spitzer, M., & Maher, B. A. (Ed. ). (1998). Felsefe ve psikopatoloji. (Çev: Karaçam, Ö.). İstanbul: Gendaş Yayıncılık. (Özgün çalışma 1955) Çeviri kitaplar için metin içerisinde kaynak verilirken asıl yazarın ismi ve orijinal çalışmanın ve çevirisinin tarihleri birlikte verilir : Damasio, (1994/1999). Yazarsız Kitap: Merriam-Webster s collegiate dictionary (10. Baskı.) (1993). Springfield, MA: Merriam- Webster. e) Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans ve doktora tezlerinin kaynakçada yazım biçimine ilişkin formül aşağıdaki gibidir: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Üniversitenin adı, Yeri. Yüksek Lisans Tezi: Almeida, D.M. (1990). Father s participation in Family work. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada. Doktora Tezi: Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Missouri, Columbia. Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Xxxx veri tabanından elde edildi. (Tez no XXXX) Örnek: Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: )

18 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 18 f) Bildiriler ve Poster Bildiriler: Sözel veya Poster Bildiri: Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözel veya poster bildirinin başlığı. Poster ya da sözel bildiri, Organizasyonun adı, Yeri. Örnek: Muellbauer, J. (2007, Ekim). Housing, credit, and consumer expenditure. Sözel bildiri, XI. Uluslararası Eğitim Kongresi, İstanbul. g) Ham veri: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). [Verinin tanımı]. Yayımlanmamış ham veri. Örnek: Bordi, F. Ve LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Yayımlanmamış ham veri. h) Kişisel iletişim: Kişisel mektuplar, görüşmeler, e-posta gibi kaynaklarla elde edilen bilgilerdir. Yalnızca metin içerisinde kaynak gösterilir, kaynakça listesine eklenmez. Kaynak verirken tarih mümkün kesin verilmeye çalışılır. Örn. T. K. Lutes (kişisel iletişim, 18 Nisan, 2011). (V. G. Nguyen, kişisel iletişim, 28 Eylül,1998). i) Resmi bir kurum tarafından yayınlanmış belgeler: Belge:

19 Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 19 Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. gov.tr/orn.pdf adresinden elde edildi. Kanun, vb. kaynak gösterilirken: Formül: Yasa Adı. (Yılı). Yayın Adı, Sayı, Gün Ay Yıl. Örnek: İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak Diğer resmi kaynakların gösterimi için APA (2010) sf arasındaki örneklerden adaptasyon yapılabilir. j) İnternetten alınan bilgiler: İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının biçimleri için APA kısım 7.11 e bakınız. Formül: Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Belgenin başlığı. adresinden elde edildi. Örnek: Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. adresinden elde edildi. Burada açıklanan APA yayın kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için APA Yayın Kılavuzu na bakınız: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. baskı). Washington, DC: Author.

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi)

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) APA American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) FUNDA ÖZBAY APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) kelimelerinin bas harflerinin kisaltmasidir. APA, Amerika

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

17.05.2006 8 2006-102

17.05.2006 8 2006-102 17.05.2006 8 2006-102 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri taslağı okunarak, ekte belirtilen şekliyle kabulüne karar verildi. 0 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARINDA

Detaylı

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

Genel Biçim Özellikleri

Genel Biçim Özellikleri Genel Biçim Özellikleri Yazı Tipi Sayfa Yapısı Paragraf Yapısı Sayfa Sınırı Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE YAYIM ESASLARI Güvenlik Stratejileri Dergisi ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. A. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Arş.Gör Mehmet Can Şahin mcsahin@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı