OECD WP on Shipbuilding (WP6) Paris, 7-8 July 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OECD WP on Shipbuilding (WP6) Paris, 7-8 July 2011"

Transkript

1 Recycling practices in Turkey (facts/figures/infrastructure/operations/waste management)

2 AGENDA Facts and figures -> 5 slides Infrastructure and equipment -> 3 slides Vessel specific operations -> 6 slides Downstream waste management Voluntary vs. regulatory driven actions -> 4 slides -> 2 slides Q & A Page 2

3 Turkey is the No.1 importer of scrap steel in the whole world and among the top 10 producers of steel products OECD, EU candidate, NATO, Basel, HKC European WSR applied to government vessels SR Industry jointly regulated by Maritime, Environment and Labour authorities Annual capacity ~ 900,000 LDT* (237 ships dismantled in 2010) Import scrap(2010): 19.1 million tons (10.6 from EU27) Production steel (2010): 29.1 million tons Unique dedicated SR area in Turkey * LDT = light displacement tons Page 3

4 The ship recycling center of Turkey is located in the vicinity of Aliaga/Nemrut (Aegean coast), the biggest industrial area in Turkey, where ships up to VLCC size can be accommodated TOTAL GAS TUPRAS RAFINERY EGEGAS Economic reasons for focusing on smaller regional tonnage. Technically adept to receive any type and size Page 4

5 Turkey is among the five major ship recycling nations and the biggest in Europe by a significant margin # o f s h i p s avg = ~150,000 LDT per year ~ 85 ships per year 2011 mid-june = 280,000 LDT / 170 ships # LDT , , , ,000 L i g h t t o n s source: SRAT Page 5

6 Strong regulatory framework w/ active international presence EC Directive Parts Incorporated Respective Turkish Legislation 91/689/EC Hazardous Waste Directive 75/442/EEC Waste Framework Directive 2000/532/EC European Waste Catalogue 99/31/EC Landfill Directive 2000/76/EC Incineration Directive 93/259/EC Regulation on Shipment of Waste All the provisions except Art.8 General provisions (Art.7,9,10,12,13,14,15, 16 and Annex I & II) Waste marked with an asterisk(*), Art. 2, and introduction part Technical requirements for landfill of haz. waste (waste acceptance, infrastructure) Technical requirements for incineration of haz. waste (ELV, discharge) Provisions for transboundary movement (transit, export, import) By-law on Hazardous Waste Control (BLHWC) By-law on Hazardous Waste Control (BLHWC) BLHWC: Annex VI and Annex VII BLHWC: Section VII and Annex XI BLHWC: Article 20,21, Annex XVI and XVII BLHWC Section VIII and Annex IX and X Page 6

7 Turkey, abiding to its responsibilities under international law, has applied the Trans-boundary PIC notification procedure (WSR) for the recycling of European vessels United Kingdom Germany The Netherlands Page 7

8 Wharf Wharf From earlier version of draft IMO Guidelines on SR Turkey employs Landing method for dismantling ships Wastes Oil Treat Primary Block Cutting Area Afloat Landing shore off shore Landing Secondary Block Cutting Finishing Area Floating Crane Oil Treat Wastes Office Assorting Area Winch Primary Block Cutting Slope Office Assorting Area Primary Block Cutting Area pier Secondary Block Cutting Mobile Crane Floating Crane Workshop Store Office Finishing Area Assorting Area Dry dock Secondary Block Cutting Area Oil Treat pier Primary Block Cutting Area Office Gas, Tools Assorting Area Beach 2nd Hand Equipment Winch Mobile Crane Secondary Block Cutting Inter-tidal Zone Primary Block Cutting Beaching (Bangladesh) Beaching (tidal) Page 8

9 Containment in sea and on land Page 9

10 employing industrial type tools, equipment and PPEs Page 10

11 IHM (shipowner) <-> SRP (ship recycler) Page 11

12 Importation/arrival actions at ship recycling facility Customs and port-authority inspection for the importation of the vessel Securing of the vessels Sanitary condition of the vessel Gas-free condition of the vessel and presence of fuels/oils/slops/bilge Inventory of hazmats Sign-off from all competent authorities prior to start of dismantling operations Page 12

13 Pre-demolition removal of loose items/liquids Page 13

14 Pre-demolition removal of fixed items Page 14

15 Hazmat removal with dedicated/trained licensed personnel Licensed contractor/trained personnel Page 15

16 Segregated temporary storage for hazmats Page 16

17 Transportation of hazmats to licensed disposal facilities only by certified means of transport Page 17

18 Nationally licensed proper disposal facilities for mainstream ship hazmats based on regulations enacted by regulatory authorities Asbestos to industrial landfill PCBs for >1,300 C Chemicals and paints for reprocessing Fuels/Oils/Slops for refining Oil waste contaminated to energy generation Incinerate Refine Landfill Re-process Ozone depleting for controlled incineration Electronics and batteries for recycling Non-hazardous waste to municipal landfill Page 18

19 SHIPRECYCLERS S ASSOCIATION OF TURKEY DISPOSAL COSTS OF HAZMAT AND WASTE MATERIALS FOR THE YEARS 2010 AND 2011 (5 MONTHS) ASBESTOS Price charged by the Asbestos Disposal Facility: USD 2.- /ton Asbestos removed from ships in 2010 : 300 tons x 2.- = $600.- in 2011 (five months) : 300 tons x 2.- = $600.- Transportation by licensed trucks ( $1000.-/per truck) 40 trucks =$ LIQUID WASTES Price charged by the disposal facility : $200.-/ton Liquid waste removed from ships in 2010:9000tons x200.-=$ in2011 (5 months) :6000tonsx200.-=$ Transportation by licensed tankers ($1000.-/per tanker) 600 tankers =$ Page 19

20 HAZARDOUS MATERIALS Price charged by disposal facility : $200.-/ton Hazmats removed from ships in 2010/2011: 50 tonsx200.-=$ Transportation $100.-/ton: 50tons x100.-=$5 000 NON LIQUID SOLID WASTES Price charged by disposal facility $50.-/ton Wastes removed from ships in 2010/2011: 2000 tonsx50.-=$ Page 20

21 Easy to access system for information on approved facilities by competent authority, e.g. Ministry of Environment T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI-TEHLĠKELĠ ATIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS VEYA GEÇİCİ ÇALIŞMA İZNİ ALAN GERİ KAZANIM/BERTARAF TESİSLERİ Güncelleme Tarihi: SIRA NO FİRMA ADI İLETİŞİM BİLGİSİ ŞEHİR FAALİYET KONUSU TESİSTE İŞLENECEK ATIK TÜRLERİ LİSANS/İZİN LİSANS NO LİSANS/İZİN SON TARİH 1 İZAYDAŞ Solaklar Köyü Mevkii KOCAELİ Tel: Faks: KOCAELİ Tehlikeli ve Tıbbi Atık Depolama Tehlikeli Sanayi Atıkları ve Tıbbi Atıklar D /03/ İZAYDAŞ Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Solaklar Köyü Mevkii KOCAELİ Tel: Faks: KOCAELİ Atık Yakma Tesisi Yakılabilir nitelikli atıklar D /08/ ÇİNKANLAR KİM.MAD.TİC. VE SAN LTD. ŞTİ. Ansızca Köyü Akkoca Mevkii Ege Seramik Karşısı Kemalpaşa İZMİR Tel: Tel: Faks: İZMİR Geri Kazanım Tesisi Atık L istesi TA R /02/ ÇİNKANLAR KİM.MAD.TİC. VE SAN LTD. ŞTİ. Ansızca Köyü Akkoca Mevkii Ege Seramik Karşısı Kemalpaşa İZMİR Tel: Tel: Faks: İZMİR Geri Kazanım Tesisi Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj TA R /09/2009 Page 21

22 All aspects to be documented and communicated among involved organizations and authorities (cradle-to-grave approach) Page 22

23 Rapor Tarihi Kazalının Sicil No Kazalının Cinsiyeti Kazalının Pozisyonu Bay Bayan Rapor No Kazalının Doğum T a r i h i Kazalının Doğum Yeri Kaza Pramidindeki Yeri (Bakınız Açıklamalar) REVĠZYON TAR/ NO : / 1 0 / 0 7 **Kazaya Ramak Kala durumlarında Kaza yazısını Kazaya Ramak Kala, Kazalı yazısını da Kazaya Ramak Kala Olayını YaĢayan Personel Ģeklinde yorumlayarak f o r m u d o l d u r u n u z. Raporu Dolduran Kazalının Adı-Soyadı Kazalının Bölümü Kazalının Yaptığı ĠĢ Kaza Oluşma Tarihi S a a t i G ü n ü Kaza Türü (Bakınız Açıklamalar) Kazaya Neden Olan Makine/Alet/Techizat KAZAYI TESPĠT EDEN Adı Soyadı / Bölüm / İmza Ciddi Kazalar Küçük Kazalar Ölüm Tedavi Şekli İlk Yardım Hastane İş Yeri Hekimi Sağlık Memuru Evet Ad-Soyad-Bölüm: Hayır Evet Ekte verilmiştir 1 Göze Yabancı Cisim Kaçması Ciddi Kazalar 2 Ezilme Sıkışma Zedelenme Sıyrılma Küçük Kazalar 3 Düşme Çarpma Ölüm Kesik Kas Yırtılması Kırık-çıkık Tahriş Raporu Dolduran Ad-Soyad ve İmza Hayır Sağlık Memuru/ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi/ĠĢ Güvenliği Uzmanı/Ġlk Yardım Görevlisi/Bölüm ġefi veya ĠĢ Güvenliği Sorumlusu tarafından doldurulmalıdır. Kazalının Bölüm Şefi A d - S o y a d v e İ m z a Risk Değerlendirmesi G ö z d e n G e ç i r i l d i m i? İş Güvenliği Uzmanı A d - S o y a d v e İ m z a ilk yardım ve maddi hasarlar İş Yeri Hekimi A d - S o y a d v e İ m z a Evet Risk Değ. Madde No : Hayır Evet Uygunsuzluk Rapor No: Bu formu iģ ile ilgili tüm kaza, yaralanma ve hastalık/rahatsızlıklar ve bu olayların oluģma ihitmallerinde doldurunuz. Yetersiz bir cevaplandırma alanı olduğunda ilgili eki lütfen bu forma e k l e y i n i z. Form doldurulduktan sonra mail ortamında ilgili kiģilere mail edilir. Raporu dolduran ve kazalı personel tarafından imzalar alınır. Ekte varsa; kaza soruģturmasının sonuçları, kaza ağacı, tripot a n a l i z i k o n u l a c a k t ı r. Kazalı Personel A d S o y a d v e İ m z a Diğer (Açıklama Yapınız) Kaza Türü İşçi İdari Ustabaşı Taşeron Ziyaretçi Diğer X Kaza Pramidindeki Yeri H a y ı r ilk yardımla halledilemiyecek kazalar 1 saat İş Veren Vekili A d - S o y a d v e İ m z a Preventive focus on human Health & Safety (Association) Training Reporting of accidents / incidents LEYAL KAZA KAZANIN AÇIKLAMASI : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ K A Z A / K A Z A Y A R A M A K K A L A F O R M U 13:45 Kayıp Zaman (Saat) 1 KÖK SEBEP KAZAYA RAMAK KALA ** ġahit Var mı? ĠĢ Görmezlik D u r u m u ĠĢ Görmezlik S ü r e s i Kaza Ġle Ġlgili Fotoğraf Var mı? Uygunsuzluk Yazıldı mı? DÜZELTĠCĠ FAALĠYETLER : KAZANIN TEKRARININ ÖNLENMESĠNE YÖNELĠK KAZA BÖLGESĠNDE ALINAN ÖNLEMLER ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETLER SONUÇ AÇIKLAMALAR Emergency Preparedness Monitoring Page 23

24 Voluntary industry efforts and mandatory regulatory requirements should work in parallel Ship Recycling Convention IMO Page 24

25 Q & A Should shipbuilders take account of the needs of ship recyclers? YES, DEFINITELY. I THINK WE SHOULD GET TOGETHER WITH THEM AND DISCUSS THE WHYS AND WHATS AND HOWS. WOULD OECD OR IMO (OR ICS?)ORGANIZE SUCH A MEETING? Page 25

26 What can ship recyclers do to minimise their own impacts on their surroundings? THESE ARE ALL SHOWN IN GOVERNMENT LAWS AND REGULATIONS, INTERNATIONAL AGREEMENTS (IMO, ILO, BASEL CONVENTION GUIDELINES ON SHIP RECYCLING). ALL WE HAVE TO DO IS TO READ AND IMPLEMENT THEM. Page 26

27 What would be the advantages of the availability of recyclingfriendly vessels as opposed to normal vessels? UNTIL WE KNOW EXACTLY WHAT RECYCLING- FRIENDLY MEANS, I CAN ONLY SAY THAT FRIENDLY SOUNDS NICE. EVERYBODY LIKES FRIENDS. Page 27

28 Would such vessels command a recycling premium at the end of their working lives? I REFER TO THE PREVIOUS QUESTION S WORDING: RECYCLING FRIENDLY VESSELS, WHAT DOES IT MEAN? SOME YEARS AGO MEPC STARTED A FUND CALLED SHIP RECYCLING FUND. IT WAS NOT SPECIFIED FOR WHOM AND WHY. OUR ASSOCIATION DONATED $ TO THIS FUND HOPING THAT THIS FUND WOULD BE DIRECTED TO SR FACILITIES. I DO NOT KNOW IF ANY OTHER INSTITUTION OR GOVERNMENT FOLLOWED. I GUESS IT STILL LIES THERE. Page 28

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

"Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6470 Resmi Gazete: 17.12.2003 Çarşamba,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014 Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU REPORT OF REFUGEES' DEATH CASES on Boat Disasters Befallen by Immigrants and Refugees İMKANDER (İnsanı Müdafaa ve

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı