Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions"

Transkript

1 Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling Inc.

2

3 Hakkımızda HAKKIMIZDA / about us About Us Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş yılında Ankara merkezli olarak kurulmuş; kısa zamanda tüm Türkiye ye hizmet verecek yaygın bir ağa ulaşmıştır. Bünyesinde değişik mesleki disiplinlere sahip ve alanlarında tecrübeli uzmanlar ile güçlü bir ekip çalışması anlayışını benimseyen Kalme Kurumsal, hizmet alanları ile ilgili yerel düzenlemelerin yanı sıra, uluslararası gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Geniş bir misyon üstlenmiş, yenilikçi ve çağdaş vizyonuyla, ilkeleri doğrultusunda daima büyüyen Kalme Kurumsal, kaliteli, bağımsız, hızlı ve doğru sunduğu değerleme ve danışmanlık hizmetlerinde uluslararası standartlara ve yerel düzenlemelere uyumu, konulara bilimsel yaklaşımları vazgeçilmez birer prensip olarak benimsemiştir. Kalme Corporate Real Estate Appraisal and Counseling Inc. was establihed in Ankara, Turkey in 2010 and reached a wide network all around Turkey in a short time. Kalme Corporate, which has adopted the idea of a strong teamwork thanks to its experienced professionals who come from different professional disciplinary backgrounds, follows international developments as well as local regulations regarding its service areas. Having undertaken a broad mission, Kalme Corporate grows incessantly with its innovative and modern vision in line with its principles. Kalme Corporate also acts in compliance with international standards and local regulations and has adopted scientific approach as an indispensable principle in the valuation and consulting services it offers in a highly-qualified, independent, fast and accurate manner.

4

5 Yeterliliklerimiz ve Lisanslarımız Our Competencies and Licences Kalme Kurumsal; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalıdır. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankalara gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır. Royal Institution of Chartered Surveyors tarafından Avrupa daki şirketler listesine kabul edilmiş ve Regulated by RICS statüsüne alınmıştır. Bünyesinde Türkiye de ilk REV (Recognised European Valuer / Tanınmış Avrupalı Değerlemeci) unvan ve lisansına sahip bir Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Kalme Corporate; has the ISO 9001:2008 Quality Management Certificate, has been included in the Real Estate Appraisal Firms list and its competency has been certified according to the communiques of Capital Markets Board of Turkey, was autorized by Banking Regulation and Supervision Agency to give real estate valuation services to banks, was accepted for European Firms list by Royal Institution of Chartered Surveyors and is therefore authorised to add the statement Regulated by RICS, Is the first corporate to be managed by an Executive Director who has a REV (Recognised European Valuer) title and the license in Turkey.

6

7 Kullanılan Standartlar Valuation Standards We Use Uluslararası Değerleme Standartları (IVS), Avrupa Değerleme Standartları (EVS), RICS Değerleme Standartları (RICS Valuation Standards), Profesyonel Değerleme Uygulamaları Tekdüzen Standartları (USPAP), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS), Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS), İlgili Yönetmelik, Teknik Şartnameler, Düzenlemeler ve SPK, BDDK İlgili Tebliğleri ve TDUB Düzenlemeleri. International Valuation Standards (IVS), European Valuation Standards (EVS, Blue Book), RICS Valuation Standards (RICS Red Book), Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS), Related Regulations, Technical Specifications and CMB, the BRSA, and Turkish Appraisers Association Regulations.

8

9 Misyonumuz Our Mission Gayrimenkullerin (satış veya kiraya verme, uzun vadeli kredilendirme, açık artırma, tasfiye satışları, hurda değer tespitleri, sigorta, vergi ve kamu yararı için kamulaştırma, şirket birleştirme, devir ve teslim almalarda, leasing işlemlerinde, gayrimenkule dayalı menkul kıymet ihraçlarında ve gayrimenkul portföyü yöneten kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde bulunan ), gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, gayrimenkule bağlı vergi matrahlarının, ipotek portföylerinin, teminatların ve mevzuat uyarınca diğer durumlarda (yerli ve uluslararası uygunluk görmüş standartlara uygun, güvenilir, sorumluluk bilincinde, bağımsız, taraflara karşı eşit mesafede, mesleki özen ve titizlik ilkeleri çerçevesinde, sır saklama yükümlülüğü altında) yatırımcılara, banka ve diğer finans kuruluşlarına, vakıflara, kamu kuruluşlarına, özel ve resmi kurumlara, şahıslara, değer tespitlerini yaparak, standartlara uygun raporlamak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır. Our mission is to provide valuation services of real estates (with sale or rental purposes, long-term credits, auctions, liquidation sales, scrap value determinations, insurance, taxation and expropriation for public interest, corporate mergers, transfers and deliveries, leasing transactions, real estate issues and real estate portfolios of collective investment institutions), the rights and benefits of a real estate, relevant tax bases, mortgage portfolios, guarantees and in other cases as the relevant legislation stipulates (in compliance with domestic and internationally accepted standards, and in a reliable, responsible, and independent manner with equal distance to the parties, within the framework of the principles of professional care and diligence, under the confidentiality obligation) for investors, banks and other financial institutions, foundations, public agencies, private and public institutions, etc. and to report to them according to certain standards, and to provide counselling services.

10

11 Vizyonumuz Our Vision Kurumsal, kalitesi ve güvenilirliği ile beğeni toplayan, yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir ağda hizmet veren, ülkemizin önde gelen kurumları arasında yer alan ve yurtdışı kurumların tercih ettiği bir firma olmaktır. Our vision is to become a firm which is acclaimed for its institutional quality and reliability, providing services in a wide network both in Turkey and all around the world, and which becomes one of the prominent institutions of our country that is preferred by foreign institutions.

12

13 İlkemiz Our Motto Deneyimli, farklı branşlarda ve konusunda uzman bir ekipten oluşan, kurumsal bir kimlik altında birleşen güçlü bir kadroyla; bağımsız, tarafsız ve objektif, sektörde öncü ve yenilikçi, mesleki özen ile hızlı, titiz ve güvenilir, sorumluluk bilincine sahip, standart ve yönetmeliklere bağlı, aktif, dinamik, iradeli, tecrübeli ve daima genç kalmaktır. Our motto is always to stay independent, impartial, objective, industry-leading, innovative, fast, precise and reliable, with a sense of responsibility, complying with the standards and regulations, and to remain active, dynamic, strong-willed, experienced and young with a strong staff of experts from various branches under a single corporate identity.

14

15 Logomuz Our Logo Kalme Kurumsal, 2 boyutlu ve 3 boyutlu iki adet logo kullanmaktadır. Logomuz, K harfinin açılan kısmının gökyüzüne uzanması ve ortada yükselişi ve yüksek hedefleri gösteren bir yönlendirmeden oluşmaktadır. Logomuz, Kalme kelimesinin harflerini içermekte olup; siyah bölümler, doğu ve batı arasında bir nokta olan Türkiye deki kurumsal ve ciddi bir yapıyı; mavi bölüm ise bu merkezdeki şeffaf, dengeli bir birliği ve yakın dostluğu ifade eder. Logonun siyah, kurumsal bir yapıda dengede durması, şirketimizin kurumsallığının kattığı dengeyi, mavi renkteki obje ise bu dengenin kurumsallığın yanı sıra şeffaflıkla sağlandığını ifade etmektedir. Our logo is created to symbolise the letter K extending to the sky and indicating the rise and higher goals. Our logo consists of the words of the letters of the word Kalme. Black parts refers to an institutional and serious structure in Turkey which is a transaction between the east and the west while the blue parts refers to a transparent and balanced union and close friendships. That the logo is based on a black institutional structure indicates the balance put forth by our firm s institutional structure whereas the blue object indicates the transparency as well as such a balanced institutional structure.

16

17 Kalite Politikamız Quality Policy Hızla gelişen gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmetleri sektörlerinde; Türkiye nin önde gelen, öncü, lider, iş deneyimi kuvvetli, gelişime açık, marka değeri olmak. Sürekli gelişme bilinciyle, teknolojiyi yakından takip ederek, çevre şartlarını iyi kullanıp, eğitimli personel ile ekip çalışmasını ön planda tutup, güler yüz ve güveni, müşteri memnuniyetiyle bütünleştirerek, verimli ve karlı çalışmak. Üstün kalitede hizmetini bağımsız, hızlı ve doğru, uluslararası standartlara ve yerel düzenlemelere uygun, konulara bilimsel yaklaşarak, bir sistem içerisinde planlı ve sürekli olarak sunmak ve başarıda devamlılığı yakalamak. Çalışan ekibin eğitimine ve gelişimine sürekli katkı yapıp dinamizmini koruyarak hizmet kalitesini ve çalışan memnuniyetini artırmak, daima tecrübeli ve genç kalmak kuruluş politikamızdır. In the rapidly developing sectors of real estate valuation and consulting services sectors, we aim to become Turkey s leading and pioneering brand value with its strong experience and openness to development. Being aware of the need for continuous improvement, we aim to follow technological advancements closely, to utilise environmental conditions in the best manner possible and to work efficiently and profitably by both attaching great importance to teamwork thanks to its trained staff and by integrating friendliness and thrust with customer satisfaction. Furthermore, our quality policy involves providing independent, fast and accurate, high-quality service, according to international standards and local regulations, with a scientific approach within a structured and continuous system to ensure continuity and success. Finally, service quality and employee satisfaction by contributing to the training and development of the staff, and remaining young and experienced at all times is our organizational quality policy.

18

19 Kalme Kurumsal Kalme Corporate Kurumsal Yapı, Analitik ve Sonuç Odaklı Yaklaşımlar Yerel ve Uluslararası Standartlara Hakim Zengin Kütüphane Bağımsız, Tarafsız Geniş Bir Ağda Hizmet Veren Uzman, Genç ve Tecrübeli Corporate Structure, Analytical and Solution-Oriented Approaches Local and International Standards Knowledge Rich Library Independent, Impartial Wide Network Expert, Experienced and Young

20

21 Hizmetlerimiz Services Gayrimenkul Değerlemeleri Real Estate Valuations Kalme Kurumsal, uluslararası kabul görmüş standartlar ve yerel düzenlemelere göre, bilimsel yöntemler kullanarak gayrimenkul değerleme çalışmaları yapmaktadır. Başlıca gayrimenkul değerleme konuları; - Arsa ve Araziler - Konutlar - Ticari Amaçlı Yapılar(Ofis, İşyeri, vb.) - Akaryakıt İstasyonları - Sağlık ve Eğitim Tesisleri - Otel, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri - Fabrika ve Üretim Tesisleri - Alışveriş Merkezleri - Marina ve Limanlar - Golf Tesisleri - Lojistik Kullanımlı Yapılar - Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar - Taş ve Maden Ocakları - Yenilenebilir Enerji Kaynakları - HES Tesisleri - RES Tesisleri Kalme Corporate does real estate valuation studies according to internationally accepted standards and local regulations and using scientific methods. Major real estate valuation issues; - Housing and Lands - Dwellings - Commercial Buildings (office, workplace, etc.). - Gas Stations - Health and Education Facilities - Hotel, Holiday Villages, Accommodation Facilities - Factory and Manufacturing Facilities - Shopping Malls - Marina and Harbours - Golf Facilities - Logistic-Use Buildings - Amusement and Theme Parks - Mines - Renewable Energy Resources

22

23 Hizmetlerimiz Services Hak ve Fayda Değerlemeleri Rights And Benefit Valuation Connected To Real Estate - Kira Değeri Tespiti - Üst Hakkı Değeri Tespiti - Kaynak Hakları Tespiti(Su Kaynağı, Maden, vb.) - Determination of Rental Value - Determination of Easement Rights Value - Determination of Resource Rights (Water Supply, Mining, etc.).

24

25 Hizmetlerimiz Services Makine & Ekipman Değerlemeleri Machinery & Equipment Valuations Gayrimenkullerle birlikte gayrimenkullerin parçası olarak sayılabilecek, sanayide ve diğer sektörlerde kullanılan makine ve ekipmanların, markası, fonksiyonelliği, bakım durumu, yıpranması, servis kolaylığı, yedek parça, vb. kriterler başta olmak üzere, makine ve ekipmanların özelliğine göre değişkenlik gösteren durumları göz önüne alınarak değerleme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca gayrimenkul kapsamında olan gemilerin, ağırlık, kapasite, bandıraları ve maliyetleri gibi unsurlar göz önünde bulundurularak değerleme çalışmaları yapılmaktadır. Başlıca makine ve ekipman değerleme konuları; - Makine Parkı ve Sabit Kıymet Değerlemeleri - Sanayi Kullanımlı Makine ve Ekipmanların Değerlemesi - Çimento Tesisleri - Rafineriler - Gemiler - Tersaneler - Araç Filoları Along with the real estates, valuation studies are conducted by taking the brands, functionality, maintenance status, wearing, ease of service, spare parts, etc. of the machinery and equipment used in the industry and in other sectors that can be considered as a part of the real estate. Furthermore, valuation studies are carried out by taking the weight, capacity, flags and costs of the ships that fall within the scope of real estate into account. Major machinery and equipment valuation issues; - Machinery and Valuation of Fixed Assets - Industrial-use Machinery and Equipment Valuation - Cement Plants - Refineries - Ships - Shipyards - Vehicle Fleets

26

27 Hizmetlerimiz Services Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları ve Yatırım Danışmanlığı Feasibility Studies and Investment Consulting Fizibilite (Yapılabilirlik) bir projenin hayata geçirilmeden önce, finansal, pazarlama, vb. alanlarda çalışmasının yapılarak uygulanması veya uygulanmaması gerektiği konusunda öneri çalışmadır. Kalme Kurumsal, yaptığı bilimsel ve kapsamlı çalışmalar ile, müşterilerine yatırım kadar, yatırımdan önce yapılacak fizibilite çalışmalarının önemini hatırlatarak, müşterilerinin geri dönüşü olmayan hataların önüne geçmelerini hedeflemektedir. Yapılabilirlik etüdü, özetle, yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl üreteceğini, ne kadarlık bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını gösteren bir rapordur. Yapılabilirlik etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama(kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır. Yalnızca yeni yatırımın değil, kısmi yatırımlar, yenileme ve modernizasyon çalışmaları gibi konularda da fizibilite çalışmaları yapılabilmektedir. Genel olarak fizibilite çalışmaları beş ana unsurdan oluşmaktadır; piyasa analizi, lokasyon analizi, finansal analiz, teknolojik incelemeler, hukuki incelemeler. Yatırımlarla ilgili, alternatif yatırım senaryoları irdelenerek, yatırımın en yüksek başarıyı göstermesi için strateji önerilmekte, risk, fırsatlar, performans, nakit akışları gibi kriterler irdelenmektedir Feasibility provides recommendation whether a project should be implemented or not; before the project is realised but after studies have been made on the areas of finance and marketing, etc. Thanks to the scientific and comprehensive studies it conducts, Kalme Corporate aims to prevent irreversible mistakes of its customers by reminding them the importance of feasibility studies as well as making the right decisions on investment. In brief, feasibility studies are a kind of report which shows what the investor will produce, where he/she will sell it, how much the investment will cost, in which area the investment will be made, and what the investor will earn. Feasibility studies are comprehensive ones that analyse whether projects are technically, commercially, financially, and economically, socially and institutionally feasible before the investment decision has been made and the implementation (final) projects have been prepared. Feasibility studies can be made not only for new investments but also for partial investments, renovation and modernisation studies. Feasibility studies are, in general, comprised of five main elements, i.e. market analysis, location analysis, financial analysis, technological and legal investigations. As for investments, alternative investment scenarios are examined, strategies are put forward so that the investment can achieve the highest success possible, and criteria such risk factors, opportunities, performance, cash flows are studied.

28

29 Hizmetlerimiz Services Proje Değerleme ve Proje Geliştirme Çalışmaları Project Valuation and Project Development Studies Boş bir arsa üzerinde geliştirilen projenin paranın zaman değerini dikkate almayan teknikler ve paranın zaman değerini dikkate alan teknikler kullanılarak değerleme çalışmalarını kapsamaktadır. Risk altında proje değerleme çalışmalarında, riskli gelirlere eşdeğer risksiz gelirlerin saptanması ve beklenen getirinin riske göre ayarlanması konuları da gerekli durumlarda göz önüne alınmaktadır. Arsa üzerinde geliştirilmiş projenin değerleme çalışmasının yanı sıra; en etkin ve en verimli kullanımı sağlayacak şekilde arsa üresinde proje geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Müşteri talebi ve öngörüleri doğrultusunda hazırlanan projenin değerlemesi veya müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilen projenin analizleri de raporlama çalışmalarına konu olabilmektedir. Such studies include the valuation of projects which are developed on a vacant land by utilising techniques including the time value of money and techniques including the time value of money. For the project valuation studies that are under risk, determination of risk-free incomes equivalent to the risky ones and adjustment of the expected incomes according to the risks are also taken into account when necessary. In addition to the valuation of a project developed on a land, project development studies are made on the land in a manner to achieve the highest and best use. Project valuation that is prepared upon demand and projections of the customer or project analyses made in line with the demands of the customer can be a subject matter for reporting.

30

31 Hizmetlerimiz Services Pazar ve Sektör Araştırmaları Market and Sectoral Studies Değişik türlerdeki gayrimenkuller için değişik kriterler ve incelemeler dikkate alınmaktadır. Pazar ve sektör araştırmaları çalışmalarında, gayrimenkulün etkileneceği pazar koşullarının belirlenmesi amacıyla, rakip geliştirmelerin pazar taraması sonucu arz, satış hızları ve satış fiyatlarının seyri bilgilerinin analiz edildiği çalışmadır. Elde edilen veriler, ekonomik, işletsel ve fiziksel kabullere altyapı oluşturmaktadır. Different criteria are considered and different studies are made for different types of real estates. Market and sectoral studies are the ones in which information regarding the supply, sales speed and sales prices of the rivals is analysed by going through their market value with the aim of determining the market conditions that the real estate would be affected by. Data collected create an infrastructure for economic, operational and physical admissions.

32

33 Hizmetlerimiz Services Yer Seçimi ve Konum Analizleri Site Selection and Location Analysis Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Lokasyon analizi çalışması; hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabiî şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yer tayini esasına dayanır. It is a general principle that an enterprise creates the minimum costs, yet gains the maximum benefit economically and socially. To this end, the most convenient place for investment should be determined. Location analysis requires the determination of the most rational place after considering a number of factors such as raw materials, energy, work force, being close to the market, natural conditions, transport facilities, and the potential for development.

34

35 Hizmetlerimiz Services En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizleri Highest and Best Use Analysis Fiziki olarak uygun, kanuni açıdan mümkün, finansal açıdan yapılabilir taşınmaz için en yüksek getiriyi sağlayan kullanımının belirlenmesidir. Mevcut kullanımların en etkin ve en verimli kullanım olup olmadığı konusunda da detaylı analizler de yapılmaktadır. The analysis requires the determination of whether a real property is physically and legally possible, and financially feasible resulting in the highest value. Further analyses are conducted whether the current use is the highest and the best use possible.

36

37 Hizmetlerimiz Services İnşaat İlerleme Raporları ve İhale Yönetim Danışmanlığı Construction Progress Reports and Tender Management Consultancy İnşaat ilerleme durumları, yatırım harcamaları, kredi kontrolü, yasal veriler ve mevcut durumunun irdelenmesi, resmi belgelerin uygunluğu ve kontrolü, iş programının uygunluğu, güncel maliyetler incelenerek yatırımın ilerleme durumu, yasal uygunluğu gibi konular başta olmak üzere yatırım ile ilgili danışmanlık ve raporlama hizmeti verilmektedir. İhtiyacın belirlenmesi, teknik şartnamelerin hazırlanması, yaklaşık maliyet hesapları, ihale dökümanlarının hazırlanması gibi ihale sürecini ilgilendiren süreçlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Consultancy and reporting services on investments are provided particularly for investment progress and legal compliance by analysing construction progress, investment expenditures, credit check, legal data and current situation, appropriateness of official documents as well as working schedule, and the present costs. Consultancy services are provided during the tender processes such as determining the need, preparing the technical specifications, calculating approximate costs, and finalising tender documents.

38

39 Hizmetlerimiz Services Maliyet Analizleri Cost Analyses Mimarlık ve mühendislik projelerinin hazırlanması konularında danışmanlık hizmetleri, mevcut projelerin bölge açısından irdelenmesi, mimari nitelikleri ile pazarlanabilirlik durumunun tespiti ve öneriler, mühendislik projelerinin yerel standartlar ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü gibi konularda proje kontrollerinin yapılması, düzenlemeler ve öneriler hazırlanması hizmeti verilmektedir. Projelendirilen yapıların metrajlarının hazırlanması, birim fiyat analizlerinin yapılması, keşif ve yaklaşık maliyet hesapları, idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Consulting services are provided for preparing architectural and engineering projects, studying current projects for the region in question, determining the marketability as well as architectural properties, and making recommendations in this regard, checking engineering projects in terms of compliance to the local standards and regulations, and making new arrangements and suggestions. Further consulting services are provided for preparing bill of quantities for projected structures, making unit cost analyses, calculating quantities and approximate costs, and preparing administrative and technical specifications.

40

41 Hizmetlerimiz Services Yasal ve Mevcut Durum Tespiti Legal and Existing Situtation Research Gayrimenkulün tapu kayıtları ve diğer resmi kurumlarda yer alan bilgi ve belgeleri ile uyumunun incelenmesidir. Mevcut gayrimenkulün resmi kayıtlara uyumsuz olan bölümlerinin uygun hale dönüştürülmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Gayrimenkullerin mevcut kullanımı, yasal verileri, en etkin ve en verimli kullanımı gibi konularda ve müşterilerin gayrimenkulle ilgili sorularına cevap arama amaçlı görüş ve tavsiyeleri içeren gayrimenkullerle ilgili değerlendirme ve tavsiye raporları hazırlanmaktadır. This involves the investigation of the compliance of the real estate with the information and documents in the land registers and other official institutions. Consulting services are provided for ensuring the non-compliant parts of the real estate in hand to be in compliance with the official registers. Valuation and recommendation reports are prepared for the real estates to include their existing use, legal data, highest and best use.

42

43 Hizmetlerimiz Services Portföy ve Npl Değerlemeleri NPL and Portfolio Valuations İşletmelerin portföyünde bulunan gayrimenkuller ve idari takipte bulunan gayrimenkul alacaklarının değerleme çalışmaları konusunda uzman bir ekiple yapılmaktadır. A team of experts conduct NPL and Portfolio valuations in order to value the real estates in the portfolios of enterprises and NPLs.

44

45 Hizmetlerimiz Services Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Urban Transformation Services Belediyeler veya diğer kurumlar tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm hizmetlerinde, proje alanı içerisinde kalan gayrimenkullerin tespiti, vaziyet planları, değerleme raporları, hak sahipleri ile görüşme süreci konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. In urban transformation services rendered by the municipalities and other institutions, consulting services are provided for determining the real estates that fall within the scope of the project area, preparing layout plans and valuation reports, and making negotiations with the beneficiaries.

46

47 Hizmet Verdiğimiz Kurumlar Institutions We Serve Gayrimenkul Yatırımcıları Gayrimenkul Proje Geliştiricileri Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Bankalar ve Katılım Bankaları Gayrimenkul Fonları Finansal Kiralama Şirketleri Sanayi İşletmeleri Bağımsız Denetim Şirketleri Sigorta Şirketleri Özel Finans Kurumları İnşaat Şirketleri Hukuk Büroları Enerji Şirketleri Akaryakıt İşletmeleri Sağlık İşletmeleri Turizm İşletmeleri Belediyeler ve Kamu Kurumları Gayrimenkul ve Değerleme Konusu İle İlgili Şirket ve Şahıslar Real Estate Investors Real Estate Project Developers Real Estate Investment Trusts Banks and Other Financial Institutions Real Estate Funds Leasing Companies Industrial Enterprises Independent Auditing Firms Insurance Companies Construction Companies Law Offices Energy Companies Fuel Operations Health Care Facilities Tourism Enterprises Municipalities and Public Institutions Companies and People in Relation to Real Estate

48

49 Referanslarımızdan Bazıları Some of Our References Güncel referanslarımız için For our updated version of references, please us via

50

51 Faaliyet Bölgelerimiz Where We Are Uzman kadromuz ve temsilciliklerimizle yaygın bir ağda hizmet vermekteyiz Güncel temsilcilik haritamız için adresinden bize ulaşabilirsiniz Thanks to our professional experts and representatives, we have a wide network for providing our valuation and consulting services. For our updated version of representatives network, please do not hesitate to contact us via

52 Mebusevleri Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 25/16 Çankaya/ANK. T: F:

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı