Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9. 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10"

Transkript

1

2

3 b Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Neler Oluyor! 12 Basına ve Kamuoyuna 15 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şube Başkanlarına 17 Hukuk Bürosu -LAW OFFICE 21 Odamız Başkanlar Kurulu II. Toplantısı Yapıldı 22 Kırsal Alan Düzenlemesi Arazi Toplulaştırması Sempozyumu 25 Mera Alanları 26 TC Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 28 Uğur Mumcu'yu Andık 29 Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar OKKAN ve Beş Emniyet Görevlisini Katledilişlerini Kınıyoruz. 30 Basın ve Kamuoyuna 31 Kamu Çalışanlarımın Hak Arama Mücadelesi Devam Ediyor 32 Denetim ve Uzmanlıkla Yabancı Sermayeli Şirketler Devrede 35 Uzaktan Algılama Nedir 38 Şehiriçi Raylı Taşımacılıkta Harita Kapsamlı Çalışmaların Önemi 41. Prof. Dr. Ahmet AKSOY 43 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 2001 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik- Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği 47 Seyhan Belediyesinde Yapılan 14. Ağustos 2000 Tarihli Toplantı Aralık 2000 Tarihlerinde Ankara'da Gerçekleştirilen 'Kırsal Alan Düzenlemesi Arazi Toplulaştırması Sempozyumu" Ardından Panel Katılımcısı Gözüyle Genel Bir Bakış Sempozyumunun Düşündürdükleri Kırsal Alan Düzenlemesi ve Arazi Toplulaştırması 51 Karaisalı Mesîfk YOteek Okulu ve Yüksek Okulun Sorunları 53 Ankara Şubesi 53 An!a!y= Şubesi 58 Bursa Ş-jbesi 65 BL.'C3 TMMOB İKK 67 istenbü ŞuCesi 74 Yem Wa- ve SeNeârre Yasa Taslağı" Hakkında Görüşler ''o fcap Tanıtın; 1 Konya Şuces; -a Samsun Şjbes ; Merhaba Dostlar! Yeni yıla Türkiye yine farklı girmedi. Yolsuzluklar, terör, kamu çalışanlarına İMFnin belirlediği DSP, MHP, ANAP iktidarının "OLUR" dediği sefalet ücreti, serbest çalışan üyelerimizi kuşatan ekonomik sıkıntılar yine gündemimizi işgal etmeye devam ediyor. Sözde temiz toplum adına başlatılan ve Türkçe'mize yeni sözcükler katan operasyonlar yeterlimi görülecek? Yoksa ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yapısındaki yozlaşmanın, çürümenin, kirlenmenin hızlandığı, toplumsal belleğin dağıtıldığı, bireyciliğin ve köşe dönmenin teşvik edildiği, tarihi ve kültürel mirasımızın yok edilerek tarih bilincinden ve kültürel değerlerden koparılmış, emek ve toplumsal ilişkilere yabancılaştırılmış bir yasamın dayatılması sürecine devam mı edilecek? Ülkemizde yine terör tırmandırılmak isteniyor. Terörün bir insanlık suçu olduğu, uygar ve çağdaş top-lumlarca kabul edilmektedir. Nereden gelirse gelsin, hangi amaçla yapılırsa yapılsın, insanı hedef alan teröre karşı duruş göstermek sanırız tüm insanların ortak duyguları. Yöre halkı ile bütünleşen Diyarbakır Emniyet Müdürü ve beş emniyet görevlisinin öldürülüşünün gazeteci yazar, aydın insan Uğur MUMCU'nun katledilişinin Ö.yılma denk düşürülmesi düşünülen planın bir parçası mıdır? Konuya yönelik TMMOB Basın açıklaması ile Diyarbakır Sivil Toplum Kuruluşlarını ortak basın açıklamalarını iç sayfalarda okuyabilirsiniz. Ülkemizde meslek disiplinimizin kurucularından Ekrem ULSOY, Macit ERBUDAK ve Burhanettin TAN- SUĞ'u tüm meslektaşlarımız bilmektedirler. Sevgili hocamız Macit ERBUDAK'ı 1981 yılında kaybetmiştik. Çınarlar yavaş yavaş devriliyor. 18 Aralık 2001 tarihinde değerli hocamız Burhanettin TAN- SUĞ'u kaybettik. Acımız ve üzüntümüz sonsuzdur. Sevgili hocamız Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ'nin hazırladığı, Burhanettin TANSUĞ hocamızın yaşamı ve sektörümüze kazandırdığı değerli kitap ve makalelerine ilişkin yazısını yayınlıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu sayının kapak konusunu Mart 2001 tarihinde Ankara'da yapılacak olan S.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı logosuna ayırdık. Kurultayla ilgili teknik bilgileri Bültenimizin iç sayfalarında bulacaksınız. Meslek disiplinimizin önemli kurumlan arasında yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde son iki yıldır anlamakta güçlük çektiğimiz bir süreç yaşanıyor. Baskı, susturma, sessizleştirme ve sindirmeye yönelik bir politikanın izlendiği gözlenmektedir. Gelişmelere ilişkin Odamızca yapılan basın açıklamalarının hemen ardından uygulamaya konan mesleki denetime ilişkin genelge aslında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nü yöneten iktidarın gerçek yüzünü ortaya koyan tarihi bir belge olarak anımsanacaktır. Her zaman kamu yararı doğrultusunda, yasa ve yönetmeliklere saygılı bir tutum içinde olan Odamız, aynı tavrı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da göstermesi için yasal ve demokratik mücadelesini sürdürmeyi anayasal bir görev saymaktadır. Belirtilen sürece ilişkin yargı süreci dahil gelişmeleri sizlerin bilgilerine sunuyoruz Aralık 2000 tarihinde Ankara'da Ankara Şubemizle birlikte gerçekleştirilen "Kırsal Alan Düzenlemesi-Arazi Toplulaştırması" Sempozyumu ile ilgili haberleri de Bültenimizde okuyabilirsiniz. Mera alanlarına ilişkin Odamızca hazırlanan gerek "Birim Fiyat Analizleri" ve gerekse "Kontrol Şartnamesi" ve "Sözleşme" örneklen kurum yetkinlerine iletilmiştir. Gelişmelere bu sayımızda özet olarak yer verdik. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde meslektaşlarımızın yetki gaspı anlamına gelen "proje müdürü" konusunda kapsam dışında tutulmalarına yönelik gelişmelere ilişkin kurum yöneticilerine iletilen raporumuzu sizlerle paylaşmak istedik. "Aplikasyon Projesi" ve 'TUS"konusunda yargı süreci devam etmekte olup, TAU Genel Müdürlüğü'nce Valilik ve Belediyelere gönderilen yazılarında ifade edilen hizmetlerin Harita ve Kadastro Mühendislerince yürütülmesinin gerekliliğini ve zorunluluğunu açıklamaları uygulamada bazı sıkıntıların aşılmasını sağlamıştır. Konuyu bir sonraki bültenimizde daha detaylı irdeleyeceğiz. TMMOB bünyesinde oluşturulan komisyonlardan büyük bir çoğunluğunda Odamız yer almaktadır. Özellikle Sekreteryası Odamızca yürütülen GIS konusundaki gelişmeleri bir sonraki sayımızda sizlere ulaştıracağız. Şubelerimizin etkinliklerine geniş bir yer ayırdık. Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, Hoşça kalın. YAYIN KURULU 3

4

5 HKivıO Bülteni Şubat Pazar günü Prof. Burhanettin TANSUĞ hocamızı beklenmedik bir zamanda kaybettik. Böylelikle 1. Kuşak haritacılarımızdan bir yıldız daha tavhı Yılrlıy TpVniV Üniversitesinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün eski adıyla Teknik Okulu Harita Kadastro Şubesinin 3 kurucularından birisi de aramızdan ayrıldı tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapılan, çok sayıda öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı törende Bölüm başkanı Prof. Dr. Ömer AYDIN, Dekan Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN, Rektör Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ birer konuşma yaptılar. Y.Müh. Ömer DEMİRAĞ da hocamız için yazdığı duygusal bir şiir okudu. Teşvikiye Camisinde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. YTÜ'de 39 yıl büyük bir özveri ile çalışarak binlerce öğrenci yetişirdi. Öğrencilerinin de yetiştirdiği toplam 8000 in üzerindeki harita mühendislerinin yetişmesinde direkt ve dolaylı olarak payı oldu. Her zaman öğretici, her zaman yardımcı ve içten örnek bir insandı. Eşi, 2 çocuğu, torunları ve haritacılar topluluğuna başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin. * Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi tarafından yazılmıştır. Prof. ir. Burhanettin TAIll'ın Özgeçmişi yılında Selim Sabit Tansuğ ve Hayriye Tansuğ'un 3 çocuğunun ikincisi olarak Konya'da doğdu. İlk öğrenimini yılında Konya'da, Orta öğrenimini yılları arasında Konya lisesininde tamamladı. Yüksek Öğrenim görmek üzere Devletin açtığı sınavı kazanarak Harita Genel Müdürlüğü hesabına Almanya'ya gitti. Berlin Teknik Yüksek Okulunu (şimdi Berlin Teknik Üniversitesi) de bitirdi. Mayıs 1945 e kadar Almanya'da staj yaparak yurda döndü de askerlik görevine İzmir hazırlık kı- tasında başlayarak de terhis oldu. Askerlikten I sonra de [ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne girerek sıra ile Posta tapu memu ru adayı olarak Ankara Kadastro reve Müdürlüğünde gö de TKGM de müfettiş muavini adayı, da müfettiş muavini, de müfettiş de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri dairesinde Fen müfettişi oldu de Ferhan hanım ile evlendi bir oğlu (Sinan) ve bir kızı (Zeynep) oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görevli iken yıllarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürü olan eğitimci Mümtaz TARHAN'ın büyük başladı. 5

6 HKıVıO Bülten! Şubat 2001 gayreti ile Teknik Okulda 1949 yılında açılan Harita ve Kadastro şubesinde Prof. Macit ERBUDAK ile Ekim 1949 dan itibaren saat başı ücretle ders görevlisi olarak atandı. Bu kadroya 1 yıl sonra 1950 de Prof. Ekrem ULSOY katıldı de ek görevli öğretmen ve 1959 da asil kadro ile öğretmen olarak atandı yılında Bölümün Yüksek Lisans açılmasında öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yaptı. İstanbul Teknik Okulu Ç yılında 1184 sayılı yasa ile İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlik Akademisi oldu ve aynı yasa ve tarih ile B.TANSUĞ Profesörlüğe atandı, ve yılları arasında Bölüm başkanlığı, yılları arasında Harita ve Kadastro Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve yılları arasında Fotogrametri Anabilim dalı başkanlığı yaptı. Almanca Devlet dil sınavını verdi, İTÜ ve Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şimdi Selçuk Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün açılışında katkıda bulundu de 1. Kurultay Başkanlığı yaptı ve aynı yıl Mayıs 1987 de emekli oldu. (Nüfusa doğum tarihi olarak Mayıs 1920 yazıldığı için 8 ay erken emekli oldu). 8-9 Ekim 1987 de Yıldız Teknik Üniversitesinde kendi adına "Prof Burhan TANSUĞ Fotogrametri ve Jeodezi Sempozyumu" yapıldı.bu törende kendisine Harita Genel Komutanlığı tarafından TUJJB, TUFUAB Onur üyeliği belgesi ve bir hizmet şildi, Harita Kadastro Mühendisler Odası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Yıldız Üniversitesi tarafından birer şild verildi. Ekim 1999 da Bölümün açılışının 50. Yıl töreninde kendisine Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktorluk unvanı verdi. Ferhan Tansuğ ile evli olup bir kız ve bir oğlu olmak üzere iki çocuğu ve torunları vardı. fil. tji. İtişildi ifipöijî illi ififfsîllfi laplar (1948): Kadastroda Poligon Ölçü ve Hesaplan. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yayınlan no 9, 52 sayfa, Doğuş mastbaası Ankara, 2. Baskı 1956 Örnek matbaası Ankara (1960): Ölçme Bilgisi (Topografya). Teknik Okulu yayını no 72, 352 sayfa Maarifet Matbaası İstanbul, 2.baskı 1963 İDMMA yayın no 77, Arı Kit Matbaası, 3. Baskı 1967, 4. Baskı 1973 Birsen Kitabevi, 5. Baskı 1980 İhtilal sonrası 19601ı yıllarda okula gönderilen bir yazıda 1000 TL aylıkla çalışacak çalışkan bir yeni mezun istenmişti. Bunun üzerine hocamız Prof, Dr, Burhan Tansuğ -"Bu paraya öğrenci çalışmaz ama belki bir hoca bulunur" demiştir. (1961): SCHWIDEFSKY,K./(Ç) TANSUĞ,B.: Fotogrametrının 1 emelleri., iyi sayfa Teknik Okulu (İDMMA) yayını no 80, Dizerkonca matbaası İstanbul, 2. Baskı 1964 (1976): TANSUĞ, B.- UZEL, T.:Kadastro Tekniği. İDMMA yayını no 133, 326 sayfa Çağlayan Basımevi İstanbul (1987): Prof. Burhan TAN- SUĞ Fotogrametri ve Jeodezi Simpozyumu 8-9 Ekim 1987 İstanbul. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 398 sayfa Ankara Makaleler Bildiriler (1961) TANSUĞ,B.: Toprak Reformunun Teknik Cephesi. Harita Dergisi, sayı 62, s Ankara (1961): TANSUĞ,B.: Şehir Harita ve Kadastro Planlannda Fotogrametri Metodu. Harita Dergisi sayı 63, s , Ankara (1962): TANSUĞ,B.: Fotogrametride Yeni Kıymetlendirme Aletleri ve çalışma Prensipleri. Harita Dergisi sayı 65, s , Ankara 6

7 HKıVıO Bülteni Şubat 2001 (1966): TANSUĞ,B.: Fotogrametrinin Büyük Ölçekli Haritalara ve Kadastrolara Uygulanması. Harita Kadastro Mühendisliği, sayı 4, s (1966): TANSUĞ,B.: Toprak Reformunun Teknik Yönleri. Yıldız Teknik, sayı 17, s İYTO yayını, İstanbul (1967): TANSUĞ,B.: Kadastroda Otomasyon ve Delikli Kart Kadastrosu. Harita ve- Kadastro Mühendisliği, sayı 7, s Ankara (1967): TANSUĞ, B.: Transformasyonlar ve Uygulaması. Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 8, s. 3-14, Ankara (1969): BRUCKLACHER,W./(Ç) TANSUĞ, B.:Türkiye Kadastrosunun Yapılmasın- da bazı görüşler..harita ve Kadastro Mühendisliği, sayı 14-15, s Ankara (1970): BRUCKLACHER,W./(Ç) TANSUĞ, B.: Orto-Foto Tekniğinde Gelişmeler. Jeodezi Bülteni cilt 1, sayı 2, s (1971): GASSNER/(Ç) TANSUĞ,B.: Federal Almanya Cumhuriyeti,nde Sosyal Mesken Yapıları, Teşvik ve Finansman sorunları. Harita Kadastro Mühendisliği, sayı 20, s (1971): TANSUĞ,B.: Toprak ve Tarım Reformunun Fotogrametri Metodu ile Hızlandırılması. Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 23, s (Bak. Arası Harita İşleri Koordinasyon Kurulu yay. No 2, s ) (1971): BOPP,D./(Ç) TANSUĞ,B.: Yol Yapımında Fotogrametrik Kıymetlendirme ve Hesap Metodu. Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 21-22, s Ankara (1978): TANSUĞ,B.-YILDIZ,N.-UZEL,T.: Türkiye'nin Kadastro Sorunu. Orman Kadastrosu Kongresi, 6-10 Temmuz 1978 Ankara, s (1982):PEKTEKİN,A.-TANSUĞ,B.-UZEL,T.: Türkiye'nin Kadastro Sorununa İlişkin Öneriler. Türkiye'de Harita Kadastro Sektörü Sorunları Sempozyumu Nisan 1982, Konya (Harita Kadastro Mühendisliği sayı 44, s , 1983) (1982): ALKIŞ, A.-DEMİREL, H.-TAN- SUĞ,B.: Türkiye'de Jeodezi Öğretimi üzerine bir model çalışması. Jeodezi öğretimi Sempozyumu 9-11 Haziran 1982 Trabzon, s (1983): TANSUĞ,B.: Ölümünün 1. Yılında Macit ERBUDAK anma töreni açış konuşması Harita Kadastro Mühendisliği sayı 44, s. 9 (1983): TANSUĞ,B.: Prof. Dr. Ekrem ULSOY Jeodezi Sempozyumu açış konuşması. Harita Kadastro Mühendisliği sayı 45-47, s Ankara (1983): SEEBER,G./(Ç) TANSUĞ,B.: Denizlerde Sınır Tesbiti. Harita Kadastro Mühendisliği, sayı 45-47, s Ankara (Prof. Dr. Ekrem UL- SOY Jeodezi Sempozyumu İstanbul Eylül 1982) (1983):TANSUĞ,B.-ALKIŞ,A.-ALPMEN,M.- GÜRBÜZ,H.- ÖRÜKLÜ,E.- PEKTE-KİN,A.: Yersel Fotogrametrik Yömntemin açık kömür işletmelerindeki uygulanması ve bir örnek. TUFU- AB Ankara (Harita Degisi sayı 101, s , 1988) (1989): YILDIZ,N.-TANSUĞ,B.-AÇLAR,A.- ALKIŞ,A.-AYDIN,Ö.-DEMİREL,H.-ÖRÜK- LÜ,E.-SELÇUK,M.: Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün Büyük Ölçekli Haritaların yapım Yönetmeliği Hakkındaki görüşleri.türkiye 2. Harita Kurultayı Ankara 6-10 Şubat 1989, Bildiri kitabı s

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir.

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Özel Sayı Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır.

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır. HKiviO Büitenı Subai 2001 13. 7 defa Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak reddedilmesine rağmen, kı yak emeklilik konusunda ısrarcı olunması güven bunalımı yaratmaktadır. 14. Kamuda çalışan

Detaylı

temelinde, malların serbest dolaşımı, işgücünün serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı konulan bulunmaktadır.

temelinde, malların serbest dolaşımı, işgücünün serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı konulan bulunmaktadır. HKMO Bülteni Şubat 2001 ruluşuiı ödenmiş sermayesinin en az % 51'inin uzman mühendis ya da uzman mimar mimarlara alt olması gerekmektedir. Buna göre bu konuda tabiyet esaslı değil, meslek esaslı bir sınırlamanın

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

AOÇ davasında bireysel müdahilliğin önünü açtık...

AOÇ davasında bireysel müdahilliğin önünü açtık... AYLIK GAZETE Temmuz 2015 / Sayı 26 basinyayin@cmo.org.tr AOÇ davasında bireysel müdahilliğin önünü açtık... BASIN AÇIKLAMALARI SEÇİME DOĞRU DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ SİVAS I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Mutlu ve Güçlü bir Sason için Cuma UÇAR 4-5 Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU 10-11 CEVDET BAŞTUĞ 14-15 AYLİN NAZLIAKA 6-7 KAMU-DER SİZSİNİZ! BÜLENT

Detaylı

türkiye a de ilk kuşak harita mühendisleri

türkiye a de ilk kuşak harita mühendisleri türkiye a de ilk kuşak harita mühendisleri Muzaffer Şerbetçi 1934-1947 yıllan arasında 25-30 civarında "1. Kuşak Haritacılar" Avrupa'da çeşitli ülke ve okullarda Jeodezi öğrenimi yaparak Y. Müh. oldular

Detaylı

"Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar

Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar HKAAO B ü l t e n i H a z ir an 2002 Sn. ÜLKÜ ayrıca; Türkiye'de söylenenin aksine hazineye ait arazilerin %65 değil, %8,5 gibi bir paya sahip olduğunu, aradaki farkın, devletin hüküm ve tasarrufunda olan

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 27 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS İ ç i n d e k i l e r Sunuş

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

1940 yılında Kars'ta doğdu. 1963 yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE

1940 yılında Kars'ta doğdu. 1963 yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE Neden böyle acılıyım Neden böyle ağrılı Neden niçin fon sokaklar böyle.boş Niçin neden bu evler böyle dolu? Sokaklarla solur e İer Sokaklarla atar nabzı kentlerin Sokaksız kent Kentsiz ülke Kahkahanın

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1 Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! 2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 1 TÜRKİYE Yİ BAŞTAN YAZDIK 22 NİSAN 1970 TE DEG İŞMEYECEK İLKELERLE KURDUK TÜRKİYE GAZETESİ Nİ; DÜRÜSTLÜK, OBJEKTİF HABERCİLİK

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi

Detaylı

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması,

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması, üzerinden bu tür ödemelerin yapılabildiği, dolayısıyla benim yaşamımı kolaylaştıran sistemlerin kullanılabilmesi gerekiyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri, bu tür bütün bilgilerin entegre edilmesini sağlayan

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı