C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours."

Transkript

1 GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil) I like walking. B- Infinitive- to Vo to walk (mastar) He wanted to walk alone. C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS 1- Özne pozisyonunda Ving kullanımı Gerund, bir cümlenin ya da bir yan cümlenin öznesi olarak kullanılabilir. Bu özne: tek bir sözcükten (simple gerund: swimming, reading, etc.) ya da bir sözcük grubundan (gerund phrase: listening to the news, having the necessary qualifications, etc.) oluşabilir. Reading is essential to broaden one's horizons. Cooking is my mother's favourite job. I think that eating a balanced diet will help you to slim down healthily. She soon realized that living in a foreign country was rather distressing. Gerund yapı özne olarak kullanıldığında fiil tekildir. (is, was,does,has gibi) --- Learning is a never ending process. İki gerund yapı and ile bağlanıyorsa fiil çoğul olur. ---Reading and listening are very important skills in language learning. İki gerund yapı arasında or ya da but varsa fiil tekildir. ---Walking but not running is advisable to those who are suffering from heart diseases. ---Reading a book for a while or listening to slow music provides relaxation after a hard day's work. Gerund olumsuz olarak başına Not getirilerek kullanılır. --- Not being aware of the facts can t be regarded as an excuse. 2- Nesne pozisyonunda Gerund (Ving) kullanımı Ving yapıları bir cümlede fiilin ya da bir preposition ın nesnesi olarak kullanılabilir. a- Verb + Object(Ving) 1- Geçmişten geleceğe değişmeyen durum : I enjoy travelling by train. 2- Geçmişe gönderme yapma He admits stealing the money. (parayı çalma işi kabul etme işinden daha önce gerçekleşmiştir.) I recall having sent him an invitation. ÖNEMLİ 1- She likes going out for dinner. Genele gönderme yapan filler. (love like hate enjoy detest 2- He hates waiting for people. gibi) Ving 3- He denied stealing the money. Geçmişe gönderme yapan fiiller. Parayı çaldı ancak daha sonra inkar etti. Çalma işi daha önce gerçekleşiyor. 4- She admits witnessing the event. 5- She plans to go abroad. Geleceğe gönderme yapan fiiller. To Vo 6- He hopes to pass the exam. 7- She decided to join us. 8- I want to visit my friends.

2 EXCEPTIONS - İSTİSNALAR CONSIDER/ AVOID gibi bazı fiiller She considers buying a car. Araba almayı düşünüyor. He avoided spending his money on unnecessary things. b- Preposition + Object(Ving) Bir preposition ın arkasından fiil getirilecekse Ving şeklinde olmalıdır. They are good at playing badminton. He is interested in teaching English. She insisted on going to the theatre. *** By /without prepositionları en sık kullanılan yapılardır. By selling the valuables, we managed to raise the necessary money. He signed the paper without reading. 3- Subject Complement ( Özne tamamlayıcı) olarak Ving Kullanımı Ving yapıları cümlede be fiilinden sonra gelerek cümlenin öznesini tamamlayabilirler. His biggest leisure time activity is reading detective stories. complement 4- Go + Ving Herhangi bir aktiveteden bahsediliyorsa Go fiili kendisinden sonra Ving alır. Go fishing, Go shopping, go swimming. We went climbing in Uludağ last month. 5- Bazı Deyimlerden Sonra Gerund Kullanılır İngilizce de, aşağıda yazılan deyimlerden sonra eğer bir çekilmemiş fiil gelirse, kesinlikle gerund olmalıdır. It is no use: It is no good: anlamı yok, yararı yok There is no point in: anlamı yok, yararı yok Can t help: Feel like: canı istemek It is worth:...meye değer Look forward to: dört gözle beklemek Object to: Oppose to: Confess to: itiraf etmek Be used to:...e alışkın olmak Be accustomed to:...e alışmak Get used to:...e alışmak Get accustomed to:...e alışmak Anlamı yok, yararı yok, manası yok elinde olmamak, bir şey yapmaktan kendini alamamak itiraz etmek, bir şeye karşı çıkmak itiraz etmek, bir şeye karşı çıkmak

3 Get around to: Have trouble: Can t bear: Can t stand: Have fun: Have a good time: dolaşmak, yayılmak, kandırmak zorluk çekmek dayanamamak iyi vakit geçirmek, eğlenmek I am looking forward to seeing you among us. ( seni aramızda görmeyi dört gözle bekliyorum. ) French is no worth learning. ( Fransızca öğrenilmeye değmez. ) I don t feel like going out to night. ( Bu gece canım dışarı çıkmak istemiyor. ) The hijackers objected to releasing the hostages. ( Uçak kaçıranlar ( hava korsanları ) rehineleri It s no good trying to persuade him to come with us. I can t help eating chocolate whenever I see some. I m accustomed to being the only child of the family. 5- Ving after possesive forms. Possessive adjective ya da possessive s yapısından sonra fiil Ving olmalıdır. I m happy about my sister s getting married. (Kız kardeşimin evlenmesinden mutluluk duyuyorum.) What made me angry was her being late. 6- Spend, waste + Ving Zaman, para, enerji v.b. gibi bir şeyi harcama ifadesi varsa devamında Ving kullanılır. You shouldn t spend your weekly wages buying these old-fashioned clothes. My brother is wasting his talent playing such bad roles. 7- busy +Ving Genelde sıfatlar kendilerinden sonra to Vo alırlar ancak busy sıfatı istisnadır. Busy sıfatından sonra bir fiil gelecekse bu Ving olmalıdır. Bir isim ile devam edecekse with edatı alarak devam etmelidir. I m busy writing my reports. I m busy with my reports. 8- is seen, is caught, is found + Ving Normalde boşluktan öncesi edilgen yapı olduğunda to Vo ile devam eder ancak olayın bir kısmına tanıklık etme mantığı olduğu için Ving kullanılır. She was seen leaving the building. Aktif kullanımda ise yine bu fiiller ile Ving kullanılır. She caught her sister trying on her new clothes. 9- See, hear, etc (algı fiilleri)

4 Olayın tümüne gönderme yapılıyorsa Vo, Olayın bir kısmına gönderme yapılıyorsa Ving kullanılır. I saw him crossing the street. (Olayın bir kısmını gördüm) I saw him cross the street. (Olayın tümünü gördüm) 10- Passive Gerund Ving yapısının edilgen hali Being V3 dir. Seçeneklerde Being V3 gördüğümüzde hemen elememek gerekir. Anlam aktif mi pasif mi sorusunun cevabına göre tercihte bulunmalıyız. She hates being asked personal questions. Despite being given some warnings, she went on arriving late. 11- Perfect Gerund Bir eylemin diğerinden önce gerçekleştiğini vurgulama için Having V3 kullanılabilir. He admitted that he had stolen the money. He admitted having stolen the money. He admitted stealing the money. *** Yapı passive olarakta kullanılabilir. Having been V3 She concealed having been arrested for fraud. Dolandırıcılıktan tutuklanmış olduğunu gizledi. INFINITIVES TO Vo 1- Özne pozisyonunda Infinitive (To Vo ) kullanımı Cümleye bir Infinitive ya da infinitive Phrase ile başlanabilir. Yaygın değildir. To save money is impossible these days. It is impossible to save money these days. To chat is fun. It is fun to chat. To chat with a close friend is fun. It is fun to chat with a close friend. Cümlede,gerund daha yaygın olmakla birlikte her iki yapı da özne olarak kullanılabilir. Ancak genel bir durum ifade ediliyorsa gerund, özel bir durumda infinitive kullanılır. Swimming is my favourite sport. Reading is very important for children. To swim in that river isn't at all wise. To read this book in just three days will be difficult Cümleye it ile başlıyorsak genelde kullanılan yapı infinitive olur. Ancak Informal İngilizce de bazen gerund yapı da kullanılabilir. It isn't at all wise to swim in that river. It is important for children to read. It s nice to see you again. ***It s nice seeing you again. Cümleye bir Possessive Adjective ile başlıyorsak Gerund yapı kullanılır.

5 His coming late made us angry. Exercise: For + Noun/Pronoun + Infinitive Özne olarak bir infinitive, gerund ya da IT ile başlayan cümlelerde, eylemin kimin için zor, kolay vs. olduğunu belirtmek için for + noun/pronoun kullanılır. Swimming is easy for me. To swim is easy for me. It is easy for me to swim Kasım KPDS Of + Noun/Pronoun + Infinitive Özne olarak "if ile başlayan cümlelerde, bazı sıfatlardan sonra of + noun/pronoun yapısı kullanılır. Bu sıfatlar, eylemi değil de, eylemi yapan kişiyi tanımlayan sıfatlardır: polite, kind, rude, smart, clever, etc. It's kind of you to help me. (Bana yardım ettiğiniz için çok naziksiniz.) It was very rude of him to treat you like that. (Sana böyle davranması büyük kabalıktı.) 2- Nesne pozisyonunda Infinitive (to Vo) kullanımı To Vo yapısı bir cümlede nesne olarak kullanılabilir. I would like to be an engineer. They are planning to go abroad as soon possible. Kendinden sonra infinitive alan fiilleri üç gruba ayırabiliriz. a. Verb + Infinitive She decided to move to another city. b. Verb + noun/pronoun + Infinitive She persuaded me to go with her. c. Either verb + infinitive or verb + noun/pronoun + infinitive She expected to get home early. She expected me to get home early. a. Verb + Infinitive Yaygın olarak kullanılan yapılar şunlardır. b. Verb + noun/pronoun + Infinitive

6 Bu gruptaki fiiller kendilerinden donra doğrudan infinitive alamazlar. Arada me you him us them gibi My brother Mr. Johnson gibi bir Indirect Object olması gerekir. She implored her father not to go. ( Babasına gitmemesi için yalvardı. **(beg) Syn. The law will compel employers to provide health insurance. ( Yasa, işverenleri sağlık güvencesi sağlamak zorunda bırakacak.) Bu fiiller passive ise kendilerinden sonra doğrudan to infinitive yapısı gelir. Çünkü nesne özne konumundadır. I was advised to stop smoking. He was tempted by his bad companions to drink heavily. c. Verb + Infinitive or Verb + Noun /Pronoun + Infinitive Bu gruptaki fiiller hem kendilerinden hemen sonra hem de bir dolaylı nesneden sonra infinitive alabilirler. Ancak iki cümlenin anlamı farklıdır. Şu iki cümleyi inceleyelim. I want to study hard. (Çok çalışmak istiyorum.) I want you to study hard. (Çok çalışmanı istiyorum.) Promise hariç bütün fiiller Nesne aldıklarında anlam değişikliğine uğrarlar. I promised not to drink anymore. (Söz veren aynı) I promised my mum not to drink anymore. I wish to go to Antalya soon. (gitmek isteyen benim. I wish you to come to Balıkesir soon. (Gelmesi istenen başkası) Soruda ya da olumsuzda Dare fiili to olmadan bare infinitive olarak kullanılabilir. - Would you dare do/to do rafting? - No, I wouldn't dare do/to do that. Ancak, olumsuzluğu daren't biçiminde ifade ediyorsak, infinitive yalın olarak gelir. I daren't do a parachute jump. Dare, kendinden sonra dolaylı nesne alıyorsa, to + infinitive kullanılır. My friend dared me to swim across the Bosphorus.

7 Do you dare me to talk back to my boss when I believe he is wrong? 3- TO Vo as the Subject Complement (Özne tamamlayıcı olarak) Gerund yapıları gibi infinitive yapıları da be fiilinin arkasından gelerek özneyi tamamlayabilirler. My only aim is to get a high score. What I will do in the meeting is to keep silent until the last moment. 4- Sıfatlardan sonra istisnaları olmakla birlikte infinitive yapısı kullanılır. (Busy bir istisnadır) Yaygın olarak kullanılan sıfatlar şunlardır: Sıfatlardan sonra preposition geldiğinde Gerund kullanırız. Dikkat edelim. She was proud to be the top student in the class. She was proud of being the top student in the class. She was ashamed to have made such rude remarks. She was ashamed of having made such rude remarks MART ÜDS SOSYAL Reconstruct yeniden kurmak (olayı kurgulamak)

8 5- Noun+ To Vo Çoğu isimden sonra bir fiil getirilecekse infinitive şeklinde getirilir. Bu isimler soyut ya da fiilden türemiş isimler olabilirler. His ability to play baseball made him a world famous person. I appreciate your willingness to share the responsibility. ÖNEMLİ Bütün isimlerden sonra to infinitive gelmez. İsmin soyut ya da fiilden türemiş olmasını bekleriz. Özellikle sıfat cümleciği kısaltmalarında İsim+ Ving ya da İsim + V3 yapılarıyla karşılaşırız. The man (who is) reading a newspaper is my father. The method(which is) used will be effective. 6- Too /Enough yapıları Too to do something (olumsuz anlam-- yapamayacak kadar) She is too young to get married. Adj/adv +Enough + to Vo He is experienced enough to manage this company. Enough + noun He has enough experience to manage this company. 7- Question words + To Vo Tell me how to work this machine. I don t know what to do. 8- Aşağıdaki yapılardan sonra To Vo yapısı getirilir. Bu yapılar sıfat cümleciklerinin kısaltılması konusunda da görülecektir. The first / The second The only To Vo The best / most

9 Neil ARMSTRONG is the first man who landed on the Moon. Neil ARMSTRONG is the first man to land on the Moon. The only thing to do in this case is to wait for some time Ekim ÜDS SOSYAL 9- Something/anybody + to Vo Something, anything, nothing, Somebody, anybody, nobody gibi yapılardan sonra to Vo kullanılır. There is nothing to do, nowhere to go, nobody to talk. I need somewhere to hide, somebody to get help, something to eat. 10- Amaç Purpose bildiren fiiller Amaç bildirmek için to Vo yapısı kullanılabilir. Bunun yanı sıra So as to, In order to yapıları da kullanılır. He got up early not to be late for the meeting. To be able to memorize a word, you should use it in a sentence. She went abroad not to have a vacation but to improve her English MART ÜDS Fen

10 2006 MART ÜDS SAĞLIK 11- Passive Infinitive To Vo yapısının edilgen hali To Be V3 dir. To Vo yapısının doğru olabileceği her yerde anlamın aktif olup olmamasına göre To Be V3 yapısı da doğru olabilir. ***** Anlam aktif mi pasif mi??? Sorusu önemli She is known to be interested in collecting strange objects. She hopes to be admitted to the university. 12- Perfect Infinitive Bir eylemin diğerinden önce gerçekleştiğini vurgulamak için To Vo yerine To Have V3 kullanılır He is believed to have killed his father. (Babasını öldürme eylemi inanmaktan önce gerçekleşmiştir.) 13- Passive perfect infinitive Eylemin daha önce olduğunu vurguladığımız yapının passive hali to have been V3 şeklindedir. His father is believed to have been killed by the thief. PASSIVE YAPILARDA DİKKAT Yapı aktifse To Vo Pasifse To Be V3 Eğer eylem boşluktan önceki eylemden daha önce gerçekleşti ve anlam aktifse to have V3 Anlam pasifse to have been V3 GERUND OR INFINITIVE 1- Anlamca değişmeyen ya da çok az değişen gerund ve infinitive:

11 a) Bu fiillerden attempt, begin, cannot bear, continue, dislike, dread, hate, intend, like, love, neglect ve start gerund ya da infinitive alabilirler I attempted doing/to do the job without getting any help. Just as I left the office, it began raining/to rain. I can't bear listening/to listen to that sort of music. After a brief interval, we continued working/to work. She dislikes being told/to be told what to do. I hate washing/to wash the dishes. They intend moving/to move into a bigger house. I like walking/to walk. She loves playing/to play with children. I will start studying/to study as soon as the film is over. Ancak fiillerin kendileri continuous yapıda kullanılmışsa sonrasında to Vo alırlar. It was beginning to rain when I left the office. Bu fiillerden advise, allow, encourage, forbid, permit ve recommend, kendinden sonra indirect object (him, them, etc.) varsa Infinitive; indirect object yoksa, gerund alır. I advise driving more slowly on this slippery road. I advise you to drive more slowly on this slippery road. I don't allow chewing gum during the class. I don't allow my students to chew gum during the class. I encourage speaking freely in the class. I encourage my students to speak freely in the class. The law forbids travelling without wearing a seatbelt. The law forbids us to travel without wearing a seatbelt. My mother doesn't permit smoking in our house. My mother doesn't permit me to smoke in our house. I recommended staying at an inexpensive hotel. I recommended my brother to stay at an inexpensive hotel. NEED: Need fiili active cümlede kendinden sonra infinitive alır. Passive cümlede infinitive ya da gerund alabilir. I need to paint the house. The house needs to be painted / needs painting. Cümlede passive anlamı varsa gerund yada passive infinitive kullanılır. (Özellikle tamir etme, boyama, temizleme gibi durumlarda) The house needs painting. The house needs to be painted. Passive cümlenin öznesi insan ise, genellikle passive infinitive kullanılır. I need to tell him the truth. He needs to be told the truth. PREFER: Genel tercihlerde prefer doing, özel tercihlerde prefer to do prefer + gerund: I prefer staying home to going out. prefer + infinitive: I prefer to stay home than (to) go out. 2- Anlamca değişen gerund ve infinitive: forget mean (result in) try (experiment)

12 remember regret try (make on effort) mean (intend) stop FORGET: to do doing I can't forget visiting Istanbul for the first time. I forget to bring my dictionary. REMEMBER: to do doing I can remember meeting him when I was a child I always remember to lock the door. MEAN: to do doing She doesn't mean to hurt me. Being a student means having a lot of responsibilities. REGRET: to do doing I regret lending him the money I regret having lent him the money. I regret to tell you that you failed the exam. TRY: to do doing I couldn't get to sleep. I tried reading, then I tried listening to music. Then I watched T.V. I tried to learn English last year. STOP: to do doing When my friend came, I stopped studying. I stopped studying to / in order to talk to my friend. VERBS OF PERCEPTION See, hear, watch, feel, etc. (Edilgen olarak kullanıldıklarında To Vo alırlar. Someone saw him leave the house at 4. He was seen to leave the house at 4. They saw him steal the money. He was seen to steal the money. Infinitive Without TO after "LET" and "HELP" My brother let me use his computer. I let my friend borrow my bicycle. My mother helped me do my homework My mother helped me to do my homework.

13

14

15

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

s- ile Petrolden Sanata

s- ile Petrolden Sanata From Oil to Art with Güntekin Köksal s- ile Petrolden Sanata We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz Hafızanızı ve becerilerinizi kaybetmek zaten zor, arkadaşlarınızı kaybetmek daha da zor ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz ANLA ALZHEIMER S EĞİT AUSTRALIA It

Detaylı

The Robert College Trustees have a practice of going on

The Robert College Trustees have a practice of going on CONTENTS I Alumni Association News I Bizim Tepe Page 4 Page 6 I Faculty Former Headmaster Neil Bull talks to Ferda Tarzi ACG 71, about education and his past years at RC. Page 8 I Söyleşi Page 16 I Cover

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Asthma is a common in which the airways lining the lung become inflamed. A) diagnosis B) disease C) fury D) patient

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss E Decision Roy Hilligoss ven after a year, Chad still called us Aunt Pat and Uncle Bill. But we thought our job had become that of mother and father until that letter arrived from the 6 th Artillery headquarters

Detaylı

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories...

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories... About Us British Life Folk Dance Club Book Reviews New Releases Golden Orange Poems Stories... İçindekiler / Contents File of the Month: ATATÜRK 2 10th Year Address From The Editor Dear Readers, I am very

Detaylı

Ocak January 2015 01

Ocak January 2015 01 Ocak January 2015 01 editöreditor kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Zaman, Örneğin zenginler parayla daha fazla

Detaylı

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren Aktüel / Actuel Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yavaş; Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ - İNGİLİZCE TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS TEST - THE ENGLISH LANGUAGE

Detaylı

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014 Academic Year 2013/14 Feb 2014 Inside this issue: KEY DATES IGCSE Information Meeting 19/02 Parenting Workshop (in Tur) 20/02 Y7 & Y10 Parents Meeting 20/02 Y4 Mountain Walk 21/02 Y9 & Y12 Parents Meeting

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

B elated season's greetings to all. We apologize that

B elated season's greetings to all. We apologize that CONTENTS Alumni Association News Bizim Tepe Page 4 Page 6 Cover The changing face of the campus Page 8 Memories Well known RC sports personalities tell us their anecdotes. Page 18 Söyleşi Ahmet Güvener

Detaylı

A Global Simulation Intermediate-Advanced Turkish Instructor Resource Manual

A Global Simulation Intermediate-Advanced Turkish Instructor Resource Manual A Global Intermediate-Advanced Turkish Instructor Resource Manual Béatrice Dupuy -- Ahmet Okal CENTER FOR EDUCATIONAL RESOURCES IN CULTURE, LANGUAGE AND LITERACY (CERCLL) About the Authors Béatrice Dupuy

Detaylı