MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL VE İŞYERİ ARASINDAKİ İKİLİ YAPI GÜÇLENDİRİLMELİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SEKTÖR DENEYİMİ KAZANMASI TEŞVİK EDİLMELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL VE İŞYERİ ARASINDAKİ İKİLİ YAPI GÜÇLENDİRİLMELİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SEKTÖR DENEYİMİ KAZANMASI TEŞVİK EDİLMELİ"

Transkript

1 KOÇ HOLDİNG, MLMM PROJESİ NDE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG) İLE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE: STRATEJİ BELGESİ Nİ KAMUYOUNA SUNDU: MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL VE İŞYERİ ARASINDAKİ İKİLİ YAPI GÜÇLENDİRİLMELİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SEKTÖR DENEYİMİ KAZANMASI TEŞVİK EDİLMELİ Türkiye de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma amacıyla, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Koç Holding in 20 Aralık 2010 da başlattığı Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi nin son yayını olan Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Dokümanı yayınlandı. İş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının somut verilerinin bilimsel analizinden hareketle oluşturulan doküman mesleki eğitimde stratejik bir yol haritası sunmayı amaçlıyor. Strateji Dokümanı nda mesleki ve teknik eğitim konuları masaya yatırılarak dört temel hedef belirlendi ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hem özel sektöre hem de kamuya yönelik çeşitli öneriler sıralandı. Düzenlenen toplantıda konuşan Koç Holding Dış ilişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, 2006 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğinde yürüttükleri MLMM projesi ile mesleki ve teknik eğitimin Türkiye deki gelişim serüveninin önemli bir parçası olduklarına dikkat çekti. Strateji Dokümanı nın mesleki eğitimin geleceğine yönelik önemli çıktıları olduğunu anlatan Oya Ünlü Kızıl, Mesleki ve teknik eğitimde gençlerin potansiyellerine ulaşmalarının yolu insan onuruna yaraşır şartlar altında işgücü piyasasına girmelerinden geçiyor dedi. ERG Direktörü Prof. Üstün Ergüder ise, Strateji Dokümanı nın çıktılarından en önemlilerinden birinin mesleki ve teknik eğitimi iş dünyasının sahiplenmeyi artırarak sürdürmesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ergüder, Şüphesiz dokümandaki en dikkat çekici sonuçlardan biri de, mesleki ve teknik eğitimde teorik bilgiyi veren okul ile uygulamalı eğitimin merkezi olan işyeri arasındaki ikili yapı güçlendirilmesidir. MLMM Projesi ile tüm Türkiye ye sunulan Okul İşletme İşbirliği modeli bunun en güzel örneği diye konuştu. Türkiye de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma amacıyla, Eğitim Reformu Girişimi ve Koç Holding in 20 Aralık 2010 da başlattığı Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi nin son yayını olan Mesleki ve Teknik Eğitim de Kalite: Strateji Dokümanı yayınlandı. Divan Otel de düzenlenen toplantı ile mesleki eğitimde stratejik bir yol haritası sunan dokümanın çıktılarını Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Üstün Ergüder basın mensupları ile paylaştı. Katılımcı ve veri temelli politika önerileri geliştirdik Koç Holding Dış ilişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl da, ERG ile sürdürdükleri proje ile katılımcı ve veri temelli politika önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Oya Ünlü Kızıl, Daha önce yayınladığımız Hayat Boyu Öğrenme, Meslek Eğitiminde

2 Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor un ardından bu serinin son halkası olan Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi ni açıklıyoruz. Buradaki hedefimiz; proje kapsamında hazırlanmış tüm bu araştırmalar ve bilgi notları ile diğer makale ve raporlara dayanarak mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak için bir strateji oluşturmak diye konuştu. Meslek eğitimi Türkiye ye avantaj yaratacak biçimle yapılandırılmalı ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Strateji Dokümanı nın mesleki ve teknik eğitimin gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunacak, işletmelerin nitelikli eleman gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye ye avantaj yaratacak biçimde yapılandırılması gerekliliğinden yola çıktığını vurguladı. Strateji Dokümanı nın birbirini tamamlayan dört ana hedef üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Üstün Ergüder bu hedefleri şöyle sıraladı: 1. Hedef: Ortaöğretimi bitiren tüm öğrencilerin temel becerilere sahip olması, 2. Hedef: Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi, 3. Hedef: Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemine Yönelik Destek Mekanizmalarının Kurulması ve Güçlendirilmesi, 4. Hedef: Mesleki ve teknik eğitimin toplumsal statüsünün iyileştirilmesi. Mesleki eğitim kurumlarında istihdam edilecek öğretmenler sektör deneyimine sahip olmalı Politika dokümanında her hedef doğrultusunda, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öneriler sıralandığına dikkat çeken Prof. Dr. Üstün Ergüder, Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin geliştirilmesi hedefinde iş dünyasının önemine dikkat çekti. Bu hedef kapsamındaki önerlerden biri olan meslek dersi öğretmenlerinin sektör deneyimi kazanmasının teşvik edilmesinin gerekliliğini anlatan Prof. Dr. Üstün Ergüder, Bu hedef doğrultusunda raporda yer alan Öğretmen ve Yöneticilerin Niteliğinin Geliştirilmesi önerisi mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yeni istihdam edilecek öğretmenlerin sektörleriyle ilgili işletme deneyimine sahip olması ve bu deneyim şartının öğretmen yeterliliklerine dahil edilmesi gerekliliğini vurguluyor diye konuştu. Prof. Dr. Ergüder, Bu kapsamda bir diğer önerinin ise rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğunu vurgularken, İş dünyasında başarılı olmuş çalışanların ya da girişimcilerin okullarda öğrencilerle buluşturulması ve öğrencilerin sorularını yanıtlaması da yarar sağlayacaktır dedi. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin de bu kapsamda getirilen bir öneri olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergüder, bu öneriye ilişkin raporda Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında laboratuar kurulumu konusunda işletmeler ve okullar arasında sürekli işbirliklerinin kurulması teşvik edilmeli, bu konudaki projelerin yaşama geçirilmesi yolundaki bürokratik

3 yükler hafifletilmelidir. Ancak işletmenin sorumluluğu sadece kurulum aşamasıyla sınırlı kalmamalı. Laboratuar kurulumundan sonra da teknik donanımın işletmedeki sorumlu kişiler veya birimler tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve teknik öğretmenlerin sürekli olarak eğitimden geçirilmeleri gerekir açıklamasının yer aldığını vurguladı. Okul İşletme İşbirliği Güçlendirilmeli Prof. Dr. Ergüder, Okul-işletme işbirliğinin güçlendirilerek beceri eğitimi ve staj süreçlerinin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılmasının Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin geliştirilmesi hedefinin önerilerinden biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ergüder, Şüphesiz dokümandaki en dikkat çekici önerilerden biri de, mesleki ve teknik eğitimde teorik bilgiyi veren okul ile uygulamalı eğitimin merkezi olan işyeri arasındaki ikili yapı güçlendirilmesidir. MLMM Projesi ile tüm Türkiye ye sunulan Okul İşletme İşbirliği modeli bunun en güzel örneği dedi. Mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki etkileşim güçlenmeli Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl da, okul işletme işbirliği kapsamında kurulan laboratuarlarda işletmenin sorumluluğunun sadece laboratuar kurulumu ile sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Bunun raporda öneri olarak yer aldığını vurgulayan Oya Ünlü Kızıl, MLMM projemizde de gördüğümüz gibi laboratuar kurulumundan sonra da teknik donamımın işletmedeki sorumlu kişi ve birimler tarafından takibi sağlanmalı. Bu kapsamda raporda öne çıkan şu noktaları çok önemsiyorum: Laboratuardan sorumlu mesleki ve teknik öğretmenler sürekli olarak eğitimden geçirilmeli. Mesleki ve teknik eğitimde gençlerin potansiyellerine ulaşmalarının yolu insan onuruna yaraşır şartlar altında işgücü piyasasına girmelerinden geçiyor. Mesleki ve teknik eğitimin istenilen sonuçlara sadece eğitim kurumlarında ve öğretim programlarında yapılan değişiklikler ile ulaşması beklenemez. Mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki etkileşimin güçlenmesi için eğitim sisteminin dışında kalan ve özellikle işgücü piyasaları ile ilgili destek mekanizmaları kurulmalı. Bu mekanizmalar yeterlilik çerçevelerini, etkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemlerini ve mesleki ve teknik eğitim programlarını izleme değerlendirme etkinliklerini kapsıyor. 21. yüzyılın ihtiyacına yönelik temel beceri ve yeterlilikler önemli! 2006 yılından bu yana MLMM projesini Koç Holding ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürdüklerini hatırlatan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım da, Strateji Dokümanı ndaki çıktılara vurgu yaptı. Erdal Yıldırım, 21. yüzyılın dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda, sürekli gelişen ve değişen meslekler, ortaöğretimi bitiren tüm bireylerin güçlü temel beceri ve yeterliliklere sahip olmasını gerektirmektedir dedi. Bu kapsamda raporda yer alan Tüm bireylerin temel beceri ve yeterliliklere sahip olması zorunluluğu önerisine dikkat çeken Erdal Yıldırım şunları söyledi: Okuryazarlık ve sayısal beceriler, bilişim

4 teknolojisinde temel ustalıklar, çalışma ortamlarına uyum, iletişim, doğru bilgiye ulaşma, karar verme ve sorumluluk alma, yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorun çözme, ve kendini geliştirme gibi özelliklerinin kazandırılmasına yönelik eğitim yaklaşımları önem kazanmaktadır. Eğitim Reformu Girişimi Hakkında: 2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaşama geçen ERG, Türkiye de eğitim politikalarının iyileştirilmesine yönelik araştırma, savunu ve eğitim çalışmalarını herkes için kaliteli eğitim vizyonu doğrultusunda sürdürüyor. ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Borusan Kocabıyık Vakfı, Enerji-Su, Enka Vakfı, Hedef Alliance, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Kadir Has Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, MV Holding, Nafi Güral Eğitim Vakfı, Sabancı Üniversitesi, The Marmara Hotels and Residences, Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği, Türkiye Vodafone Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ve Yapı Merkezi tarafından destekleniyor. Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında: Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü 2006 yılında imzalanmıştır. Vehbi Koç Vakfı nın da destek verdiği Proje, Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) sloganı ile mesleki teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak ve bu konuda liderlik yaparak, devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak amaçlarıyla devam etmektedir. Projeye zaman içerisinde 264 meslek lisesi, 8000 meslek lisesi öğrencisi, farklı ölçek ve sektörlerde 20 Koç Topluluğu şirketi ve 350 yi aşkın çalışan gönüllü olarak dahil oldu. Proje kapsamında şirketler ile alanlarında eğitim veren meslek liseleri arasında eşleştirme sağlanarak, bir yandan gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, diğer yandan da işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlandı. Gerçekleştirilen eşleştirmeler, zaman içerisinde okullar ve işletmelerin ihtiyaç ve olanaklarına bağlı olarak meslek lisesi öğrencilerine burs, staj ve gönüllü koçluk desteği sağlanmasından okullarda eğitimin altyapısı ve içeriğinin iyileştirilip günümüz teknolojileri ile uyumlu hale getirilmeleri için müfredat, malzeme ve laboratuvar desteğine kadar geniş bir alana yayıldı. Zamanla; burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam desteği gibi bileşenleri ile Okul-İşletme İşbirliği Modeli adını alan bu yapılanmanın temelinde mesleki eğitim veren okullar ile işletmeler arasında sektörel bazda işbirlikleri geliştirerek, eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin kurulması yatmaktadır. Koç Holding Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında söz konusu modelini kurumsal, sektörel ve politika düzeylerinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

5 Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi Özet Dokümanı 1. Hedef: Ortaöğretimi Bitiren Tüm Öğrencilerin Temel Becerilere Sahip Olması Öneriler: - Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının öğrencilerin temel becerilerini geliştirecek biçimde düzenlenmeli - Ortaöğretimde akademik ağırlıklı eğitim veren okullardaki öğrencilere de çeşitli alanlarda mesleki ve teknik dersler alma olanağı sağlanmalı - Ortaöğretimde tüm öğrencilere uygulama deneyimi edinebilecekleri olanaklar tanınmalı. o Mesleki ve Teknik Eğitimde teorik bilgiyi veren okul ile uygulamalı eğitimin merkezi olan işyeri arasındaki ikili yapı güçlendirilmeli 2. Hedef: Ortaöğretimi Bitiren Tüm Öğrencilerin Temel Becerilere Sahip Olması Öneriler: - Öğretim programlarının yenilenmesi ve eğitim meslek belge bağlantısı kurulmalı o Bu bağlantının kurulabilmesi için öncelikle meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlanmalıdır. o Öğretim programları ve meslek standartları / yeterlilikleri arasındaki ilişkinin düzgün bir biçimde kurulabilmesi için MEB, YÖK ve MYK arasında güçlü ve yakın bir işbirliği sağlanmalıdır. - Öğretmen ve yöneticilerin niteliği geliştirilmeli o Meslek dersi öğretmenlerinin sektör deneyimi kazanması teşvik edilmeli o Eğer aranan özelliklerde yeterli öğretmen bulunamıyorsa belirli bir meslekte eğitim yapmak üzere sanayide veya hizmet sektöründe çalışan veya işinden ayrılmış sektörle ilgili güncel bilgi ve deneyimleri bulunan mühendis, teknisyen ve usta öğreticiler görevlendirilebilir

6 - Rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetleri güçlenmeli o İş dünyasında başarılı olmuş çalışanlar ya da girişimciler okullarda öğrencilerle daha fazla bir araya gelmeli. Öğrencilerin motivasyonlarını artırma ve onlara rol model olma açısından bu bireyler eğitim kurumlarının eski mezunları arasından seçilebilir. - Eğitim ortamları iyileştirilmeli o Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında laboratuar kurulumu konusunda işletmeler ve okullar arasında sürekli işbirlikleri kurulması teşvik edilmeli o İşletmenin sorumluluğu sadece laboratuar kurulumu ile sınırlı kalmamalı. Laboratuar kurulumundan sonra da teknik donamımın işletmedeki sorumlu kişi ve birimler tarafından takibi sağlanmalı. Laboratuardan sorumlu mesleki ve teknik öğretmenler sürekli olarak eğitimden geçirilmeli. - Okul işletme işbirliği güçlendirilerek beceri eğitimi ve staj süreçlerinin etkililiği ve verimliliği artırılmalı. 3. Hedef: Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemine Yönelik Destek Mekanizmalarının Kurulması ve Güçlendirilmesi - Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Kurulmalı ve Kalitesi, Sürdürülebilirliği ve Güncelliği sağlanmalı - Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasalarına İlişkin İstatistiksel Veriler İyileştirilmeli ve Etkin Bir İzleme Değerlendirme Mekanizması Kurulmalı. 4. Hedef: Mesleki ve Teknik Eğitimin Toplumsal Statüsünün İyileştirilmesi - Öğrencilere Yatay ve Dikey Hareketlilik Oranları Sunulmalı o Mesleki ve teknik eğitimin düşük statülü bir olgu olmaktan çıkarılması için cazibesi ve itibarı artırılmalı. o Meslek yüksekokullarının yerel işgücü piyasalarının gereksinimlerini hissedecek duyarlılığa ve gereksinimleri karşılayacak esnekliğe sahip olacak biçimde yeniden yapılandırılması gerekiyor. o

7 o Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve meslek yüksek okulları arasındaki program bütünlüğü sağlanmalı. - Zorunlu Eğitim Sonrasında Hayat Boyu Öğrenme Olanakları Çeşitlendirilmeli. o Özel sektör ve işletmelerin çalışanlarının mesleki ve teknik eğitimlerine daha fazla yatırım yapmaları için teşvik edilmeleri ve bu konuda yeni yöntemler (bireysel öğrenme hesapları ve katkı kuponları gibi eş finansman yöntemleri) geliştirilmesi gerekmektedir. - Mesleki ve Teknik Eğitimin İletişim ve Bilgilendirme Kampanyaları ile Desteklenmesi o Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olumsuz algıları değiştirmek amacıyla iş dünyasının, mesleki ve teknik eğitim kuruluşlarının ve gençleri temsil eden STK ların aktif olarak katılacağı bir ulusal iletişim kampanyası başlatılmalı.

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI 1 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARI İSTİHDAMI GRUBU KATILIMCILARI:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 4 2. KURAMSAL ARKA PLAN... 5. a. Uluslararası Deneyimler... 5. b. Stratejik Okul-İşletme İşbirliği Nedir?...

İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 4 2. KURAMSAL ARKA PLAN... 5. a. Uluslararası Deneyimler... 5. b. Stratejik Okul-İşletme İşbirliği Nedir?... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 4 2. KURAMSAL ARKA PLAN... 5 a. Uluslararası Deneyimler... 5 b. Stratejik Okul-İşletme İşbirliği Nedir?... 6 c. Eğitim Kurumu İşletme İşbirliğinde Başarılı Olmuş

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

TS/SKD/EÇG/ /11-03 TÜRKİYE DE. eğitim. geçen. olarak. uzanmaktadır. Bu. verileri ve. Hayat eğitim 1 DPT 3 YÖK

TS/SKD/EÇG/ /11-03 TÜRKİYE DE. eğitim. geçen. olarak. uzanmaktadır. Bu. verileri ve. Hayat eğitim 1 DPT 3 YÖK TS/SKD/EÇG/ /11-03 05.07.2011 Rev. 10.01.2012 TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ TÜSİAD olarak,, hayat boyu öğrenmenin; bilgi ve v becerilerin geliştirilmesi, kişisel

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI NIN SON PAKETİ AÇIKLANDI

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI NIN SON PAKETİ AÇIKLANDI ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI NIN SON PAKETİ AÇIKLANDI Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce açıkladığı 17 adet Öncelikli Dönüşüm Programı ndan sonra son sekiz Öncelikli Dönüşüm Programı nı ve uygulama çerçevesini

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı