İçindekiler Contents. Kültürün kökenleri Origins of culture 4. Yeni bir iş kültürü A new work culture 6. Ortak yaratım Co-creation 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler Contents. Kültürün kökenleri Origins of culture 4. Yeni bir iş kültürü A new work culture 6. Ortak yaratım Co-creation 8"

Transkript

1 The Next Work

2 İçindekiler Contents Kültürün kökenleri Origins of culture 4 Yeni bir iş kültürü A new work culture 6 Ortak yaratım Co-creation 8 Tasarımı Açık İş teması etrafında düşünmek Thinking design around the concept of Open Work 10 Koleksiyon hakkında About Koleksiyon 12 Koleksiẏon forum Koleksiyon forum 14 Tasarım Vakfı İstanbul Istanbul Design Foundation 16 Mimarlık sergi leri Architectural exhibitions 18 Koleksiẏon Londra Koleksiyon London 24 Koleksiẏon Kahiṙe Koleksiyon Cairo 30 Düşünceleriṅ ardındaki güç The power behind ideas 34 Çevre politikası Environmental policy 36 Projeleriṅiż i çiṅ yeni biṙ dünya A new world for your projects 38 CTHB 40 SAHIBINDEN.COM 44 YEMEKSEPETI.COM 50 GOOGLE / Istanbul 58 GIZA 62 SAP 64 ECZACIBASI 68 ALCE 72 BRITISH & AMERICAN TOBACCO 80 PHILIPS / Istanbul 84 PHILIPS / Cairo 88 ROCHE 90 FLORENCE NIGHTINGALE 92 SIEMENS 96 CUMMINS 100 METLIFE 104 HERBALIFE 110 TBWA / Istanbul 114 SAATCHI & SAATCHI 120 EFG HERMES 122 IS GYO 124 TURKISH NOTARY ASSOCIATION 128 EUREKO INSURANCE 134 INTERMUNE 138 THE CLUB HOUSE 142 PHARMACEUTICAL BUILDING / Basel 148 ERKE GREEN AKADEMI 152 CIMTAS 156 AEROPARK / NETAS 164

3 Kültürün kökenleri Origins of culture Göbekli Tepe nin keşfi medeniyet tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Kabul edilen anlamda tarihi, sosyolojik tanımlamaları ve arkeolojik sıralamayı değiştiren bu keşif avcı-toplayıcı toplumların tapınak inşa edebilme yeteneklerinin olduğunu göstermektedir ve kentleşmenin ilk örneğidir. Mezopotamya havzasında başlayan ilk yerleşimlerden, Anadolu medeniyetlerine kadar, insanlık tarihini şekillendiren çok sayıda ilk bu topraklarda hayata geçmiştir, ilk yazı, ilk paranın kullanımı, savaşan medeniyetler arasındaki ilk yazılı anlaşma vs. Bu çok katmanlı tarihsel yapı ardında çok kültürlü bir geçmiş bırakmıştır. The latest excavation in Göbeklitepe uniquely aligns itself into our history, which has changed the accepted norms and facts of sociology and the order in archaeological history. This archaeological site shows historians that hunter-gatherers were in fact capable of building temples with great T-shaped pillars. Moreover, this site is the first example of urbanization. From the earliest settlements in Mesopotamia this history has been a cradle for multitude layers of civilization and has been the harbinger of historic events, such as the first writing, the first use of money, the first written peace contract. This multi layered past has provided a history with very rich cultural soil. Bu zengin mazinin sahipleri olarak bugün yeni bir şeyler söylerken; geleceğin, geçmişinden Göbekli Tepe, M.Ö ve coğrafyasından kurgulanacağını, yerel değerlerin evrensel değerleri oluşturacağını Gobekli Tepe, B.C. In this respect we believe that the future is built on past values. We accept that art, craft öngörüyoruz. Sanatın, zanaatın, tasarımın coğrafyası olduğunu, özünün, değerinin burada and design have history but that their essence and value lie in those roots. yattığını düşünüyoruz. 4 5

4 Yeni bir iş kültürü A new work culture Koleksiyon da ofis ortamlarının ve mobilyalarının tasarımı sürecinde temelde her zaman çalışma kültürü öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, pazarın ve rekabetin getirdiği koşullar ve beklentilerin ötesinde çağın gelişen ihtiyaçları ve toplumun değişim süreci öncelikli olarak izlenmektedir. Günümüzde iş ortamları modern insanın kendini var edebildiği ve hatta anlamlandırabildiği bir arenaya dönüşmüştür. Bunun da Since many years the driving idea for Koleksiyon s office designs, has been a culture of work. Nowadays, the business environment, has turned into an arena that gives the modern man and woman a chance to realise themselves through their achievements. This obvious development is actually triggered more by the competitive environment of corporations where each company seeks for inner wisdom and creativity in order to survive. ötesinde, günün gelişen rekabet koşulları tüm kuruluşları, hayatta kalabilmek için daha da yaratıcı ve yenilikçi olmaya zorlamaktadır. The harsh realities of the market are further forcing companies to compete through their wit and innovative solutions. This brings the human factor into the centre of the work life Piyasanın sertleşen gerçekleri, şirketleri zekâ ve yenilikçi çözümler üzerinden rekabet etmeye zorlamaktadır. Bu nedenle insan faktörü, çalışma hayatı tarihinde hiç olmadığı kadar merkezi bir öneme sahip olmuştur. Bu değişim, gerekli yeni iş gücü tariflerine uygun olarak, çalışma alanlarının da bu rekabete ayak uydurarak gelişmesine neden olmaktadır. bringing an unparalleled dimension to the history of working life. For many years the corporate purchasing directors were making all the decisions in the making of an office environment; choosing the light fixtures, floor and wall finishes, furniture, accessories and even the plants. Geçtiğimiz dönemde ise; kurumların satın alma müdürleri, ofis alanını hazırlarken tüm kararları tek başlarına alıyor; aydınlatma armatürlerini, zemin & duvar döşemelerini, mobilyaları, aksesuarları, bitkileri vb. sadece maliyet kriterlerini göz önüne almak şartı ile kendileri seçiyorlardı. Today the climate has changed dramatically. Companies are working with well established architects and interior design offices for creating the new work habitat. A tremendous amount of resource is channelled into creating attractive office interiors in order to lure the best minds in the market into the talent pool and to provide a pleasing working environment. Günümüzde ise bu iklim dramatik bir şekilde değişmiştir. Kurumlar yeni iş kültürüne ve buna uygun insan kaynağına gerekli ortamları sağlayabilmek için, önde gelen mimarlık ve iç mimarlık ofisleri ile birlikte çalışarak yeni çalışma alanlarını inşa ediyorlar. Bu yeni dönemde tüm şirketler artık; piyasadaki en iyi beyinleri yetenek havuzunda toplamak ve çalışanları mutlu etmek için, ofislerin iç tasarımına inanılmaz miktarda kaynak aktarmayı önceliklendirmektedirler. 6 7

5 Ortak yaratım Co-creation Koleksiyon un önümüzdeki dönem için bir iş modeli olarak öngördüğü; ortak yaratım temasında, yeni tasarımlar, mimarları, iç mimarları, planlamacıları, danışmanları, satış temsilcilerini, satınalma yönetimini ve hatta müşteriyi yaratım sürecine davet eden bir dille hazırlanmaktadır. Tasarım ile ilgili son belirleyici kararlar, müşteri ile yapılan çok sayıda görüşmeler sonrasında ve her projenin teması ve imkânlarına göre verilmektedir. Bu iş modeli; Koleksiyon markasına ait 40 yıllık tecrübeyi paylaşmak ve yeni imkânların Within the thema of co-creation as the business model for Koleksiyon in the coming period; the new designs are prepared in a language that invites the architect, specifier, dealer or even the customer into the process of creation. The final design is shaped by the customer in several cases and according to the citing and opportunities of each specific project. This is an open invitation to expose all the know-how and experience of 40 years, for a possibility of collaboration that can further develop into new enfoldings. açılmasına neden olabilecek bir işbirliğini mümkün kılmak için yapılan bir açık davettir. A new age is dawning with small reminders such as mobile phone and tablet applications Akıllı telefonlar ve tabletler ile hayatımıza giren uygulamaların bize gösterge olduğu yeni bir çağ ufukta beliriyor. Bu çağda müşteriler ürün ve hizmetlerin yaratılış sürecine aktif olarak katılacaklar. Dahası bu yeni ürünler eskisi gibi tüketilmiyor, ancak paylaşılıyor. İşbirliği ve paylaşım formatlarının hayal gücümüzün bile ötesinde genişleyeceği yeni bir çağın başındayız. Tam da bu sebepten ötürü Koleksiyon, Orgatec teki 2010 sergisinden bu yana, yeni iş kültürünün bir araya getirdiği tüm katılımcılara Ortak Yaratım temasını, yeni where customers are active participants in the development of each product and services. Moreover these new products are not consumed as before but shared. This is the beginning of a new era where collaboration and sharing formats will just expand beyond our imagination. For this specific reason Koleksiyon has priorly presented co-creation as the main thema for 2010 exhibition in Orgatec as an invitation to all parties that work brings together. bir iş modeli olarak sunmuştur. 8 9

6 Tasarımı Açık İş teması etrafında düşünmek Thinking design around the concept of Open Work Yenilikçi çalışma stratejileri geliştirmek için mevcut düşünme yapılarının yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Tematik ve kavramsal konular bir romantiğin bakış açısı ile ele alınırken, çözüm önerileri bir rasyonelin bakış açısında kurgulanıyor. Bu kurgusal dikatomi ile tasarlanan iş ortamlarına yönelik temaların, düzenleniş biçiminde yapısal bir sorun söz konusudur. Değişime açık olmayan ve hazır kompozisyonlar, ne çağımızın ruhuna ne de bu çağın günlük düzenine ve değişim ihtiyaçlarına karşılık verememektedir. It has become essential to re-evaluate the existing structure of thinking in order to create innovative workplace strategies. The thematic or conceptual questions are set in the structure of a romantic s mind, but the answers are provided in the structure of a rationalist s mind... Overall we can easily say that there is at least a structural problem in the way the workplaces are envisioned today. The rigid and ready-made compositions do not match with the spirit of our age and its daily implications. Bu nedenle Umberto Eco nun Açık İş kavramını yeniden değerlendirmek istiyoruz. Buna göre, 21.yy. a ait yapıtlar; orijinal yaratıcıları tarafından değil, müzisyen, sanatçı ya da mimar gibi bu yapıtların uygulayıcıları olanlar tarafından tamamlanmaktadır. Yaratıcı bir yapıtın tüm süreçlerinde doğaçlamanın önem kazandığı aşikârken, bu gerçek ile uyumu yakalamadığımız takdirde, iş alanlarını şiddetle dönüştürmeye çalışırken ürettiğimiz çözümler demode kalabilir ve değişimin de önünü tıkayabilirler. In doing so, we would like to evaluate the thinking of Umberto Eco in his discourse of the Open Work where he suggests that in the 21 st century the work is not finished in the hand of the original creator but more so in the hand of the implementer, be it a musician, an artist or the architect. The age of improvisation in all processes of a creative work is quite apparent and if we fail to tune in with this reality, we may create obsolete solutions for transforming work environments

7 Koleksiyon hakkında About Koleksiyon Koleksiyon yüksek kalitede mobilya mimarisi Geçmişin güzelliklerine, biçimlerine ve renklerine Koleksiyon comprises a group of companies Koleksiyon cherishes and reclaims the treasures, yaratmak üzere, fikirler, standartlar, tasarım dokunan ve sahip çıkan Koleksiyon, erdemli ve which have over 40 years experience and aims shapes and colours of the past. It takes stock konseptler geliştirmeyi amaç edinmiş, yaklaşık anlamlı olanı, yüzyılların bilgisini değerlendirerek to develop the highest quality ideas, standards, of the knowledge accumulated over centuries in 40 yıllık deneyime sahip saygın bir şirketler arar. Kendisini zengin bir tarihin parçası olarak and design concepts towards the creation of its quest for the virtuous and meaningful. grubudur. Koleksiyon, 70 li yıllardan itibaren, konumlandırarak, geleceğin, geçmişi ve ait olduğu the architecture of furnishing. As a brand which Embracing its rich history, Koleksiyon envisions çizgiyi tasarıma dönüştüren, tasarımda kaliteyi coğrafya üzerinden kurgulanması gerektiğini, transforms simple lines into design pieces and its future on the basis of the history and simgeleyen bir marka olarak Türk mobilya evrensel değerlere ancak yerel değerleri tanımak which signifies quality in design, Koleksiyon has geography to which it belongs. It believes that sektöründe varlığını sürdürmekte, tasarımı ve değerlendirmek vasıtasıyla varılacağını söyler; maintained a strong presence in the Turkish universal values may only be reached through endüstrinin hizmetine sunmaktadır. sanatın ve zanaatın, tasarımın coğrafyasını teşkil furniture sector since the early 70 s, continuously the recognition and promotion of local values. ettiğini, zira tasarımın özünün ve değerinin delivering creative designs to the industry. Art and craft constitute the field of design, and burada yattığını düşünür. therein lays the essence and value of design

8 Koleksiyon forum Koleksiyon forum Koleksiyon Tarabya Kampüsü nde yer alan Koleksiyon ekibinin en son tasarımlarının sergi- The entrance of the Koleksiyon Tarabya three This new space where Koleksiyon team s latest 4000 m 2 lik 3 katlı binanın giriş katındaki karşılama lendiği bu yeni mekan, ziyaretçiler için çeşitli storey Campus and 4000m 2 building is designed designs are on exhibit enables visitors to visualise mekanı, tipik Türk evindeki oturma düzeninin çalışma ortamlarını canlandırma işlevi görüyor; as a quintessential Turkish living room, albeit various work environments. The horizontal and çağdaş bir yorumu olarak kurgulandı. Yeniden katlar arası yatay ve düşey açıklıklar sayesinde with a contemporary twist. The redesigned vertical openings in between the floors present düzenlenen giriş avlusu, edebiyattan sinemaya, birimler arasındaki ilişkiler ve yerleşim düzenleri atrium hosts a library which includes books on a bird s eye view that makes it possible to tasarımdan sanata, felsefeden kent sosyolojisine, kuşbakışı gözlemlenip, bu sayede geniş alanlara a wide range of subjects from literature, cinema, experience the layout of open offices and to kimisi artık satışta bile olmayan kitapların yer aldığı yayılan açık ofislerin yerleşim düzenleri deneyim- design and art to philosophy to urban sociology, observe the interrelationship of different working büyük ölçekli bir kitaplığa ev sahipliği yapıyor. lenebiliyor. Böylece mimar, iç mimar ya da including books that are no longer in print. The zones. The architect and the designers can then Kütüphane alanı çevresindeki, farklı renklere ve tasarımcılar, müşterilerine hayal ettikleri mekanı Dilim sofas of different colours and forms that present their imagined interiors true to scale to formlara sahip Dilim koltuklar, mekanı bir bekleme çizimlerle anlatmanın ötesinde, adeta bire bir surround the library area imbue the common their clients. alanı olmaktan çıkararak kitapların arasında keyifle ölçekte sergileyebiliyorlar. waiting room atmosphere with a novel aura, as vakit geçirilebilecek farklı bir atmosfer yaratıyor. customers browse the shelves at their leisure

9 Tasarım Vakfı İstanbul Istanbul Design Foundation Tasarım Vakfı İstanbul; insanlığın arayışında; kültürel Tasarım Vakfı İstanbul; birimiz için değil, hepimiz Design Foundation Istanbul is dedicated to all Design Foundation Istanbul will be in search of; anıların izinde; uygarlığın evrelerinin, ekonominin için daha çok ürettiğimiz, birimiz için değil, hepimiz the creative minds of the world; in the quest for open design, open innovation, open economies, evriminin, kültürel köklerin ve toplumsal mirasın, için daha çok sahip olduğumuz bir geleceği humanity, in search of cultural memories, in open societies; co-creation, the wisdom of Akdeniz Yarımadası ndan, tüm dünyaya, şimdiye düşleyerek, açık tasarımın, açık yeniliğin, açık reference to the Ancient World, where stages of crowds, bringing the outside in, all of us being yayıldığı, bu Eski Dünya ya ithafen, dünyanın tüm ekonomilerin, açık toplumların; birlikte yaratmanın, civilization, evolution of economies, origins of more wise than one of us, envisioning the future, yaratıcı akıllarına adanmıştır. çoğul aklın, dışarıyı içeriye taşımanın, hepimizin cultures, and social heritage have spread over doing less for one of us, more for all of us, having birimize göre üstün gelen bilgeliğinin arayışında the Mediterranean Peninsula to the world, to the less for one of us, more for all of us. Tasarım Vakfı İstanbul; üyelerinin fikirlerini paylaştığı, olacak. Vakıf; üyelerinin, insanlığın mutluluğunu, present. Design Foundation Istanbul will lead işlere, eleştirilere ve övgülere, tam bir dayanışma evrenin iyiliğini ve ekolojik sürdürülebilirliğini open minds; where members share ideas, Design Foundation Istanbul will lead; the community içinde ve katkıda bulunarak kucak açtığı bir gözeterek birbirleriyle etkileştiği, bu hedeflerle, welcome work, critiques, praise, contributing in where the members will interrelate, interact, to ortamda, açık fikirlerin yönlendiricisi olacak. tüm yaratıcı akıllara ve tüm yaratıcı ekonomilere full solidarity. inspire all the creative minds and the creative ilham verdiği bir topluluğun yönlendiricisi olacak. economies for the prosperity of humanity, for the environmental survival and the wellbeing of Tasarım Vakfı İstanbul; tasarım farkındalığını, our cosmos. ekonomik stratejilerin ana paydası olarak takdir ederek, tasarım aklı nı karar aklı nın önüne Design Foundation Istanbul will act with the yerleştirme misyonuyla var olacak. mission to praise; design awareness, as the main denominator of economic strategies, prioritising the design mind, over the decision mind

10 Mimarlık sergileri Architectural exhibitions Koleksiyon ve Serbest Miṁarlar Derneği ortaklığı i le gerçekleştirilen ve ülke çapında 8 şehiṙde organiże edi len miṁarlık sergi leri. Architectural exhibitions organised as a co-creation project between Koleksiyon and Independent Architects Foundation, continued since several years around surrounding cities in Turkey

11 Katı nın reddi Refusal of solid Kvadrat ile ortak sergi Katı nın reddi, tasarlanan objeden önce, tasarım sürecini ilgilendiren bir öneridir. Bu tematik yakla- Megaron panellerin iskelet yapısı; özel tasarlanmış aluminyum alt ve üst profiller, aluminyum Exhibition with Kvadrat Refusal of Solid is a thematic path proposing designs in coordinate with behavioral changes Opening the design process to the participation of users, provides a chance to create numerous şımla, akışkan ve esnek; kullanıcının aktif olarak enjeksiyondan özel köşe dönüşleri ve bu profilleri in the society.to define the society in transition authorities. The panels are constructed with a katılımına açık bir tasarlama süreci öngörülüyor. birbirine bağlayan çelik profiller ile çatılır. Daha today, is in itself quite complicated. Today, very light inner metal core structure, which is then Bu bağlamda, mutlak bir karar merkezi olarak sonra uzun akustik ve yüzey özellikleri çalışmaları especially in the process of immaterial production, covered by fire and smoke retardant panels that tasarımcının rolü de sorgulanıyor. Zira tasarım sonucu geliştirilmiş olan alev almaz ve duman the user is an active participant where they share are injected in several sizes and shapes. These sürecini kullanıcılara/katılımcılara açmak, karar çıkarmaz özelliklere sahip polistren enjeksiyon the creation process in a common ground with are upholstered individually, and then the system merkezi değil de, çoklu olması fırsatını beraberinde yüzey paneller ile kaplanır. Her bir panel ölçüsü the producer. Hence the definition of consumer is assembled without the need of a tool, thanks getiriyor. Böylece tasarım süreci, etki ve önerilere ayrı kalıplarda üretilmektedir ve iç yüzeylerinde evolves into user, who is an active part of the to clever connection parts specifically designed açık olmakla, mimarlar ve proje sahiplerinin yanı de sesi hapsetmek için hazırlanmış özel kapsüller creation process. The degrees of participation for this system. sıra, kullanıcıların da katılabileceği görüşmelerle bulunmaktadır. Dış yüzey akustik ihtiyacına göre depends on how open and knowledge based son halini alabiliyor. ilk önce özel bir yalıtım malzemesi ile, daha sonra the product is. da tercih edilen kumaş ile kaplanır

12 Katı nın reddi Refusal of solid Panellerin metal strüktüre çatılması da özel tasarlanmış aparatlar ile gerçekleştirilir ve bu aşamada alet kullanımına da gerek duyulmaz. Her bir panel istenirse ayrı renkte bir kumaşla da kaplanabilir, bu paneller yine tercihe bağlı olarak sıralı düzende veya kaçık düzende dizilebilirler, bu kurgu en eski tuğla örme hafızası göz önüne alınarak tasarlanmıştır ve son dizilim her zaman mimarın projesine uyabilmek üzere açık bırakılmıştır. Çalışma ortamlarını özgürleştirmek için sunduğu yaratıcı çözümlerini Atelier teması altında bir araya getiren Koleksiyon, tüm evreleriyle ele aldığı iş hayatını tematik bir bütünlük içinde sunmayı amaç ediniyor. Studio Kairos, Faruk Malhan, Koray Malhan, Gernot Oberfell ve Jan Wertel gibi tasarımcıların ürünlerinden oluşan seçkin ürün yelpazesiyle, mimar, uzman, müteahhit ve yatırımcılardan oluşan proje ortakları için çözümler üretiyor. Each single tile can be planned in a different colour and the tiles can be configured either in a vertically linear lining or in a brick tiling technique, again the decision being the architect s choice. Koleksiyon seeks to represent business life in its every stage. It offers creative solutions for a freer working environment under the Atelier theme. With an exclusive product range, including the designs of Studio Kairos, Faruk Malhan, Koray Malhan, Gernot Oberfell, and Jan Wertel, Koleksiyon offers solutions for project partners consisting of designers, experts, contractors, and investors

13 Koleksiyon Londra Koleksiyon London 24 25

14 Koleksiyon Londra Koleksiyon London Koleksiyon, uluslararası tasarım dünyasının önemli Koleksiyon böylece birçok paydaşıyla birlikte fikir Koleksiyon s new flagship showroom in Clerkenwell, The innovative interior of the London showroom merkezlerinden Londra nın Clerkenwell bölgesinde ve çözümlerin gelişip filizlenmesine olanak sağlayan London, the home of the global architecture and is due to Koleksiyon s unique furniture and design açtığı ve Flagship Store olma özelliği taşıyan önemli kaynaklara da ev sahipliği yapıyor. design industry, utilises its 1000m 2 to showcase stories as well as its striking interior design; mağazasıyla yenilikçi, gelişime yönelik tasarım Koleksiyon s innovative and advanced design inspired by the wide and green public parks of yaklaşımını ve felsefesini yeni bir coğrafyada Londra nın kamusal kullanıma açık, geniş, yemyeşil approach and philosophy, enabling architects, London, Koleksiyon commissioned a vertical sergiliyor. Yaklaşık 1000 m 2 lik bir alana kurulu parkları ve bahçelerinden ilham alan Koleksiyon, designers and end users to experience Koleksiyon living garden designed by Biotecture for the olan bu mağaza aynı zamanda mimar, tasarımcı mağazaya girenleri yaşayan bir yeşil duvar ile designs in person. showroom entrance. The whole experience is ve son kullanıcıların Koleksiyon un tasarımlarını karşılıyor. Tasarımı 3 ay, üretimi ise 6 ay süren ve one of a relaxed atmosphere where visitors can birinci elden görmesine olanak tanıyor. Biotecture firması tarafından projelendirilip The London showroom also hosts a library where be inspired to create their own interiors from uygulanan bu bitki duvarında, her bir bitkinin visitors are able to do their own research, sharing Koleksiyon s furniture ranges and discuss their Yeni Londra mağazası yaptığı sergileme yanında arkasında onu besleyen ince su ve besin hattı the design inspirations that have motivated the ideas in an informal atmosphere. bünyesindeki kütüphane ile ziyaretçilerin kendi bulunuyor. Bu hatlar birer SIM kart ile merkezden ideas and solutions developed by Koleksiyon araştırmalarını yürütmelerine imkan sunuyor. koordine edilerek duvarın canlılığı sağlanıyor. and its partners

15 Koleksiyon Londra Sergiler Koleksiyon London Exhibitions 28 29

16 Koleksiyon Kahire Koleksiyon Cairo 30 31

17 Koleksiyon Kahire Koleksiyon Cairo Koleksiyon un bu yeni mağazasında markanın meraklıları ile buluşuyor. Kahire nin yeni gelişen Koleksiyon s brand new store in Cairo, covering residential area in the developing city. The new yaklaşımını ve ürün kalitesini yansıtan yerli ve modern iş ve yerleşim bölgesi olarak kabul edilen a total of 1300 m 2, hosts products designed by showroom offers design lovers a wide range of yabancı tasarımcı imzalı ürünler yer alıyor. Geniş Yeni Kahire bölgesinde toplam 1300 m 2 alana both local and international designers that all furniture for home and office as well as carpets, ürün yelpazesine sahip ev ve ofis mobilyalarının sahip 2 bölümden oluşan mağazanın içerisinde share Koleksiyon s approach and commitment rugs, glass and porcelain accessories; in addition yanı sıra halılar, kilimler, cam ve porselen aksesuarlar alışveriş tecrübesini tamamlayan bir de restoran to quality. The showroom is located in a new the shopping experience is complemented by gibi dekorasyonu tamamlayıcı unsurlar da bulunuyor. region of the city called New Cairo which is the showroom s own restaurant. Koleksiyon un bu yeni mağazasında tasarım widely accepted as the modern business and 32 33

18 Düşüncelerin ardındaki güç The power behind ideas Tasarım, teknoloji, teknik kalite ve ustalıklı el işçiliğini sağlanması konularında öncüdür ve sürekli Combining design, technology, technical quality The ISO Certificate of Environment and bir araya getiren Koleksiyon, üretim tesislerinde gelişim içerisindedir. and competent hand craftsmanship, Koleksiyon ISO Certificate of Occupational Health yılda m 2 ahşap mobilya ve adet is among the leading furniture companies in and Safety attest to Koleksiyon s concern with döşemeli mobilya üretim kapasitesiyle, Türkiye nin Kaliteye, çevreye, çalışan sağlığına ve güvenliğine Turkey, with an annual production capacity of quality, the environment, and the well-being of sayılı mobilya kuruluşları arasında yer almaktadır. verdiği önemi ISO Çevre Belgesi ve 400,000 m 2 of wooden furniture and 54,000 its workforce. With the SAP/3, BW, CRM ERP, ISO ISG (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) pieces of upholstered furniture. and ISO systems, Koleksiyon has Koleksiyon; üretiminde mükemmele ulaşmak için belgeleriyle tasdik ettiren Koleksiyon, SAP/3, ensured quality in all phases of production from modern teknoloji ile ustalığı birlikte kurgulamış, BW, CRM ERP sistemiyle ve ISO Koleksiyon merges modern technology with manufacturing to sales. bu şekilde, modern üretim sürecinde çağdaş sistemleriyle üretimden satışa kadar tüm aşamaları expertise to achieve excellence in production. It teknolojinin imkanlarını ve yetkin tasarım bilgisini kalite güvencesine almıştır. merges the opportunities of modern technology The brainpower and craftsmanship of Koleksiyon s birleşmiştir. Global pazarda rekabet eden with competence in design during the modern 500 people workforce, comprised of designers, Koleksiyon, gelişmiş ülke standartlarına uygun Mimar, mühendis, teknik yönetici ve uzman production process. Competing in the global engineers, technical managers and expert olarak tüm çalışma ve üretim süreçlerinde doğal ustalardan oluşan 500 kişilik beyin ve zanaat market, Koleksiyon upholds the principle of artisans as well as its superior design potential kaynakların ve çevrenin korunmasını ve iş gücünün gücü, yüksek tasarım potansiyeli ve geniş üretim protecting both natural resources and the and scale of production culminate in furniture sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke hacmiyle kültür ve iş merkezleri, konaklama ve environment as well as ensuring healthy and and design for cultural and business centres, olarak benimsemiştir. dinlenme tesisleri, ofis ve ev ortamları için safe working conditions for its workforce. accommodation and recreational facilities, offices mobilya ve tasarım üretiyor. Dünya çapında and homes. Undertaking export on a global Çevreye duyarlı üretim anlayışı paralelinde ihracat, iş ortaklığı yapan, tasarım ve lisans altı In line with its environmentally conscious approach scale with international partners, Koleksiyon has Koleksiyon, atıkların arındırılması, üretimin tüm üretim faaliyetleri yürüten Koleksiyon mobilya to production, Koleksiyon has pioneered in high pioneered in Turkey in a variety of areas in terms aşamalarında üst düzeyde geri dönüşüm üretimde ya da ürün bazında, Türkiye de birçok level recycling at all stages of production and in of both production and product. ilki gerçekleştirmiştir. the treatment of waste

19 Çevre politikası Environmental policy Koleksiyon, sürdürülebilirlik stratejilerinde son 5 Herhangi bir süreçte ortaya çıkan artıkları 25 farklı Koleksion has guided all investments for the last We separate all the leftovers from any stage to yıldır tüm yatırımlara rehberlik etmiştir. Bu konunun kategoriye ayrıştırıyoruz. Daha sonra uzmanlar 5 years on sustainability strategies. We believe be disposed in 25 different categories. Then yeşil üretim fikrinin ötesine geçtiğine inanıyoruz. bunları en verimli biçimde geri dönüşüme tabi this subject goes beyond the idea of green specialists collect these to be recycled in most Mesele, sanayi çağının kabul edilmiş gerçeklerinin tutulmaları için topluyor. Fabrikada bir biyolojik production. The issue needs a serious questioning efficient way. We have built one biological and ve süreçlerinin yeni bir algı ile ciddi anlamda bir de kimyasal filtreleme sistemi kurduk. Bu of all processes and accepted realities of the one chemical filtering system in the factory. The sorgulanması gerektiğidir. Üretime duyulan ihtiyacın filtreleme sistemlerinin çıktısı Çevre Bakanlığı na industrial age with a new perception. The need output of these filtering systems are collected by sorgulanması ile işe başlanabilir. Tasarımın da bağlı şirketlerce toplanmaktadır. for production at all is the first question to start companies registered to the Ministry of Environment. üretilen ürünü kritik anlamda farklı ve gerekli with, and design should make any product critically kılması gerekmektedir. Tüm çabalarımız; çalışma arkadaşlarımızın temiz different and necessary to be proposed at all. All the effort goes to protect the production zone ve sağlıklı bir üretim ortamında çalışmalarını clean and healthy for workers the output of our Bunlar kısa vadedeki uzun vadeli hususlar oldu- sağlamak, üretim çıktılarının ürün ömrü boyunca As these are long term consideration in the short production to be healthy through all its product ğundan, tüm üretim tesislerini sürdürülebilir bir sağlıklı kalmasını temin etmek ve bu üretim term, we are also very dedicated to consider all life and the process of this production to be gelecek vizyonuyla göz önünde bulundurma sürecinin tamamen çevre dostu olduğundan production facilities in the vision of a sustainable totally safe for the environment. That is done by konusunda çok ısrarcıyız. Ahşap ve metal emin olmak içindir. Bu da doğru hammaddenin, future. We have changed all our wood and metal selecting the right raw material from correct and boyama süreçlerimizi son 5 yıl içinde değiştirip Belçika ve İtalya daki FSC Sertifikalı tarım ormanları painting processes in the course of 5 years to registered sources, as sustainable agricultural batı sanayisinde mevcut bulunan en gelişmiş gibi doğru ve tescilli kaynaklardan seçilmesiyle upgrade them with the most advanced techniques forests from Belgium and Italy with FSC Certificates. teknikleri kullanmaya başladık. Yeni vernikleme ve sağlanabilir. Plastik reçinelerin geri dönüşümlü available in the western industry. There are no For plastic resins we go for a recyclability as well epoksi aşamalarında hiçbir kimyasal kullanılmıyor olmasını tercih ediyor, mümkünse de geri dönüşüm chemicals involved in the new stages of we use already recycled resins where possible. ve tüm boyalar su bazlı ve çözünürdür. Üretim ürünü olan reçineler kullanıyoruz. lacquering and as well epoxy coating, all paints sürecindeki tüm ahşaplar özel bir vakum sistemine are water based and soluble. Any piece of wood Koleksiyon has received an environment award tabi tutularak toz kaynağında emiliyor. Böylece Koleksiyon, Çevre Bakanlığı ndan bir çevre in the production line is placed under special by the Ministry of Environment, has received çalışma alanında toz yutulması engellenirken, ödülünün yanı sıra işçi sağlığı ve emniyeti için vacuum system that sucks the dust immediately ISO ISG for health and safety of all workers, merkezi bir siloda toplanan odun yongaları ve ISO ISG, çevre için ISO ve satın at the point of origin. This prevents any dust to ISO for environment, and ISO tozları da yakılıp fabrikanın ısınması için geri almadan, planlamaya, üretimden satışa kadar inhale in the work zone, as well all these wood for quality systems due to the SAP running systems dönüşüme tabi tutuluyor. tüm süreçlerde SAP yönetim sistemleri kullandığı chips and dust is collected in a central silo where management through all processes from purchase, için de ISO sertifikalarını almıştır. it is burned to be recycled for heating the factory. to planning, production and sales etc 36 37

20 Projeleriniz için yeni bir dünya A new world for your projects Ofis, yönetim binaları, iş merkezleri, bankalar, sağlık merkezleri, oteller ve dinlenme tesisleri gibi her tür kuruluşun, üst yönetim alanlarından çalışma istasyonlarına, toplantı, bekleme, karşılama, hizmet ve servis alanlarından arşiv ve kütüphanelere kadar, tüm mekan ve gereksinimlerini düşlerle özgürleştirerek dönüştürüyor. Koleksiyon tasarım, üretim ve ticari imkanlarını, ithalat, ihracat, ortak girişimler, gibi dünya çapında operasyonlarla geliştiriyor. From the executive offices, workstations, meeting rooms to waiting rooms and service centres of administrative buildings, business centres, banks, hospitals, hotels, or recreational facilities, Koleksiyon transforms all units and functions into spaces where people are free to realise their dreams. Koleksiyon furthers its design, production, and commercial opportunities through global operations in exports, imports, and joint ventures

KOLEKSIYON OFFICE KOLEKSİYON OFİS

KOLEKSIYON OFFICE KOLEKSİYON OFİS OFFICE KOLEKSIYON OFFICE KOLEKSİYON OFİS We all need to imagine a new time and a new place in order to create the new work : a space not so well defined with absolute orders and physical borders. The new

Detaylı

www.koleksiyon.com.tr 1 KOLEKSIYON OFFICE KOLEKSİYON OFİS 2 We all need to imagine a new time and a new place in order to create the new work. A space not so well defined with absolute orders and physical

Detaylı

The Next Work İçindekiler Contents Kültürün kökenleri Origins of culture 6 Yeni bir iş kültürü A new work culture 8 Ortak yaratım Co-creation 10 Tasarımı Açık İş teması etrafında düşünmek Thinking design

Detaylı

ING BANK. Calvino masa sistemleri, Song dolaplar, Tristan ofis koltukları Calvino desk systems, Song storages, Tristan office chairs

ING BANK. Calvino masa sistemleri, Song dolaplar, Tristan ofis koltukları Calvino desk systems, Song storages, Tristan office chairs ING BANK Ingbank / Yalın Tan & Jeyan Ülkü Mimarlık Ingbank / Yalın Tan & Jeyan Ülkü Architects Finans Finance Calvino masa sistemleri, Song dolaplar, Tristan ofis koltukları Calvino desk systems, Song

Detaylı

İçindekiler Contents. Yeni bir iş kültürü 006 A new work culture

İçindekiler Contents. Yeni bir iş kültürü 006 A new work culture The Next Work İçindekiler Contents Yeni bir iş kültürü 006 A new work culture Ortak yaratım 008 Co-creation Tasarımı Açık İş teması etrafında düşünmek 010 Thinking Design around the concept of Open Work

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

İçindekiler Contents. Kültürün kökenleri Origins of culture 4. Yeni bir iş kültürü A new work culture 6. Ortak yaratım Co-creation 8

İçindekiler Contents. Kültürün kökenleri Origins of culture 4. Yeni bir iş kültürü A new work culture 6. Ortak yaratım Co-creation 8 The Next Work İçindekiler Contents Kültürün kökenleri Origins of culture 4 Yeni bir iş kültürü A new work culture 6 Ortak yaratım Co-creation 8 Tasarımı Açık İş teması etrafında düşünmek Thinking design

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI 2016 collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI Hakkımızda About US CANSİT OFİS 5,000m² kapalı alana sahip olarak ofis mobilyaları üretim amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Mobilya, plastik enjeksiyon,

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir.

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında da hizmet veren ofis tasarladığı

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Eğitim alanındaki iş Ortağınız 1

Eğitim alanındaki iş Ortağınız 1 Eğitim alanındaki iş Ortağınız 1 İçindekiler Kurumsal 03 Yurt İçi Satış Ağı 06 Yurt Dışı Satış Ağı 07 Sertifikalar 08 Ödüller 11 Tasarımcılar 12 Satış Sonrası Hizmetler 13 Çevreci Yaklaşım 14 Referanslar

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!..

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. www.nexoff.com Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. Fabrika Hanlıköy Merkez Mah. Hatip Sokak No:26/28 Arifiye / Sakarya / TÜRKİYE Telefon: +90 264 276 87 42 Faks: +90 264 276 87 46 Outlet Satış Mağazası

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

beyond your imagination

beyond your imagination beyond your imagination HAYALLERINIZIN ÖTESINDE... Biezza mobilya üstün teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde yarım asırlık tecrübesini uzman ekibiyle birleştirerek mobilya sektöründe saygın bir

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Çözüm ortağınız. Project Partner

Çözüm ortağınız. Project Partner NEO TEK PROJE Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle çözüm üreten Bir

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

3500m2 produces towel rails in conformity with International Norms such as ISO 9001/2000, EN 442 and TSE.

3500m2 produces towel rails in conformity with International Norms such as ISO 9001/2000, EN 442 and TSE. Değerli Müşterimiz, 2009 yılında kurulan Korova Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret LTD ŞTİ temel olarak,inşaat malzemeleri, ev ve bahçe mobilyaları ve güneş enerjisi ile çalışan sokak ve bahçe aydınlatmaları üretimi

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci Hayat oldukça basittir. Bazı şeyler yaparsın. Çoğu başarısız olur. Bazıları işe yarar. Daha çok işe yarayan şeyi yaparsın. Eğer gerçekten işe yararsa, diğerleri hemen kopyalar. Sonra, başka bir şey yaparsın.

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE CENH DECORATION PROJECT CONTRACT www.ofisdunyasi.com.tr ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE COOL LEAN COOL ME TOO SLIPER GATE COOL ME TOO CENH DECORATION PROJECT CONTRACT Cool Workstatıon masalar 3 workstyles

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu.

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu. makam grubu office group 06-17 Silver... 06 Alya... 07 Talya... 08 Stil... 09 Motta... 10 Sofa... 11 Altes... 12 Lara... 13 Cordoba... 14 Tibet... 15 Mini... 16 Sedan... 17 INDEKS INDEX personel grubu

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

INDEX 4/7 8/11 12/15 16/19 20/23 24/27 28/31 32/37 38/39 40/43 44/45 46/49 50/51

INDEX 4/7 8/11 12/15 16/19 20/23 24/27 28/31 32/37 38/39 40/43 44/45 46/49 50/51 2 Day after day, We are moving with gained the contribution of our experience, also every new day we are moving forward with a new idea and new design philosophy. We continue on our way in furniture sectory

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries.

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries. Değerli Müşterimiz, 2009 senesinde kurulan Korova Yapı Sanayi ve Dış Ticaret LTD Şti, Latika markası altında Yunanistan başta olmak üzere yurt dışında iç ve dış mekan mobilya üretiminde önemli bir rol

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

OTURMA GRUBU SITTING GROUP

OTURMA GRUBU SITTING GROUP Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir. Şiraz Halıcılık adıyla

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı