İçindekiler Contents. Kültürün kökenleri Origins of culture 4. Yeni bir iş kültürü A new work culture 6. Ortak yaratım Co-creation 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler Contents. Kültürün kökenleri Origins of culture 4. Yeni bir iş kültürü A new work culture 6. Ortak yaratım Co-creation 8"

Transkript

1 The Next Work

2 İçindekiler Contents Kültürün kökenleri Origins of culture 4 Yeni bir iş kültürü A new work culture 6 Ortak yaratım Co-creation 8 Tasarımı Açık İş teması etrafında düşünmek Thinking design around the concept of Open Work 10 Koleksiyon hakkında About Koleksiyon 12 Koleksiẏon forum Koleksiyon forum 14 Tasarım Vakfı İstanbul Istanbul Design Foundation 16 Mimarlık sergi leri Architectural exhibitions 18 Koleksiẏon Londra Koleksiyon London 24 Koleksiẏon Kahiṙe Koleksiyon Cairo 30 Düşünceleriṅ ardındaki güç The power behind ideas 34 Çevre politikası Environmental policy 36 Projeleriṅiż i çiṅ yeni biṙ dünya A new world for your projects 38 CTHB 40 SAHIBINDEN.COM 44 YEMEKSEPETI.COM 50 GOOGLE / Istanbul 58 GIZA 62 SAP 64 ECZACIBASI 68 ALCE 72 BRITISH & AMERICAN TOBACCO 80 PHILIPS / Istanbul 84 PHILIPS / Cairo 88 ROCHE 90 FLORENCE NIGHTINGALE 92 SIEMENS 96 CUMMINS 100 METLIFE 104 HERBALIFE 110 TBWA / Istanbul 114 SAATCHI & SAATCHI 120 EFG HERMES 122 IS GYO 124 TURKISH NOTARY ASSOCIATION 128 EUREKO INSURANCE 134 INTERMUNE 138 THE CLUB HOUSE 142 PHARMACEUTICAL BUILDING / Basel 148 ERKE GREEN AKADEMI 152 CIMTAS 156 AEROPARK / NETAS 164

3 Kültürün kökenleri Origins of culture Göbekli Tepe nin keşfi medeniyet tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Kabul edilen anlamda tarihi, sosyolojik tanımlamaları ve arkeolojik sıralamayı değiştiren bu keşif avcı-toplayıcı toplumların tapınak inşa edebilme yeteneklerinin olduğunu göstermektedir ve kentleşmenin ilk örneğidir. Mezopotamya havzasında başlayan ilk yerleşimlerden, Anadolu medeniyetlerine kadar, insanlık tarihini şekillendiren çok sayıda ilk bu topraklarda hayata geçmiştir, ilk yazı, ilk paranın kullanımı, savaşan medeniyetler arasındaki ilk yazılı anlaşma vs. Bu çok katmanlı tarihsel yapı ardında çok kültürlü bir geçmiş bırakmıştır. The latest excavation in Göbeklitepe uniquely aligns itself into our history, which has changed the accepted norms and facts of sociology and the order in archaeological history. This archaeological site shows historians that hunter-gatherers were in fact capable of building temples with great T-shaped pillars. Moreover, this site is the first example of urbanization. From the earliest settlements in Mesopotamia this history has been a cradle for multitude layers of civilization and has been the harbinger of historic events, such as the first writing, the first use of money, the first written peace contract. This multi layered past has provided a history with very rich cultural soil. Bu zengin mazinin sahipleri olarak bugün yeni bir şeyler söylerken; geleceğin, geçmişinden Göbekli Tepe, M.Ö ve coğrafyasından kurgulanacağını, yerel değerlerin evrensel değerleri oluşturacağını Gobekli Tepe, B.C. In this respect we believe that the future is built on past values. We accept that art, craft öngörüyoruz. Sanatın, zanaatın, tasarımın coğrafyası olduğunu, özünün, değerinin burada and design have history but that their essence and value lie in those roots. yattığını düşünüyoruz. 4 5

4 Yeni bir iş kültürü A new work culture Koleksiyon da ofis ortamlarının ve mobilyalarının tasarımı sürecinde temelde her zaman çalışma kültürü öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, pazarın ve rekabetin getirdiği koşullar ve beklentilerin ötesinde çağın gelişen ihtiyaçları ve toplumun değişim süreci öncelikli olarak izlenmektedir. Günümüzde iş ortamları modern insanın kendini var edebildiği ve hatta anlamlandırabildiği bir arenaya dönüşmüştür. Bunun da Since many years the driving idea for Koleksiyon s office designs, has been a culture of work. Nowadays, the business environment, has turned into an arena that gives the modern man and woman a chance to realise themselves through their achievements. This obvious development is actually triggered more by the competitive environment of corporations where each company seeks for inner wisdom and creativity in order to survive. ötesinde, günün gelişen rekabet koşulları tüm kuruluşları, hayatta kalabilmek için daha da yaratıcı ve yenilikçi olmaya zorlamaktadır. The harsh realities of the market are further forcing companies to compete through their wit and innovative solutions. This brings the human factor into the centre of the work life Piyasanın sertleşen gerçekleri, şirketleri zekâ ve yenilikçi çözümler üzerinden rekabet etmeye zorlamaktadır. Bu nedenle insan faktörü, çalışma hayatı tarihinde hiç olmadığı kadar merkezi bir öneme sahip olmuştur. Bu değişim, gerekli yeni iş gücü tariflerine uygun olarak, çalışma alanlarının da bu rekabete ayak uydurarak gelişmesine neden olmaktadır. bringing an unparalleled dimension to the history of working life. For many years the corporate purchasing directors were making all the decisions in the making of an office environment; choosing the light fixtures, floor and wall finishes, furniture, accessories and even the plants. Geçtiğimiz dönemde ise; kurumların satın alma müdürleri, ofis alanını hazırlarken tüm kararları tek başlarına alıyor; aydınlatma armatürlerini, zemin & duvar döşemelerini, mobilyaları, aksesuarları, bitkileri vb. sadece maliyet kriterlerini göz önüne almak şartı ile kendileri seçiyorlardı. Today the climate has changed dramatically. Companies are working with well established architects and interior design offices for creating the new work habitat. A tremendous amount of resource is channelled into creating attractive office interiors in order to lure the best minds in the market into the talent pool and to provide a pleasing working environment. Günümüzde ise bu iklim dramatik bir şekilde değişmiştir. Kurumlar yeni iş kültürüne ve buna uygun insan kaynağına gerekli ortamları sağlayabilmek için, önde gelen mimarlık ve iç mimarlık ofisleri ile birlikte çalışarak yeni çalışma alanlarını inşa ediyorlar. Bu yeni dönemde tüm şirketler artık; piyasadaki en iyi beyinleri yetenek havuzunda toplamak ve çalışanları mutlu etmek için, ofislerin iç tasarımına inanılmaz miktarda kaynak aktarmayı önceliklendirmektedirler. 6 7

5 Ortak yaratım Co-creation Koleksiyon un önümüzdeki dönem için bir iş modeli olarak öngördüğü; ortak yaratım temasında, yeni tasarımlar, mimarları, iç mimarları, planlamacıları, danışmanları, satış temsilcilerini, satınalma yönetimini ve hatta müşteriyi yaratım sürecine davet eden bir dille hazırlanmaktadır. Tasarım ile ilgili son belirleyici kararlar, müşteri ile yapılan çok sayıda görüşmeler sonrasında ve her projenin teması ve imkânlarına göre verilmektedir. Bu iş modeli; Koleksiyon markasına ait 40 yıllık tecrübeyi paylaşmak ve yeni imkânların Within the thema of co-creation as the business model for Koleksiyon in the coming period; the new designs are prepared in a language that invites the architect, specifier, dealer or even the customer into the process of creation. The final design is shaped by the customer in several cases and according to the citing and opportunities of each specific project. This is an open invitation to expose all the know-how and experience of 40 years, for a possibility of collaboration that can further develop into new enfoldings. açılmasına neden olabilecek bir işbirliğini mümkün kılmak için yapılan bir açık davettir. A new age is dawning with small reminders such as mobile phone and tablet applications Akıllı telefonlar ve tabletler ile hayatımıza giren uygulamaların bize gösterge olduğu yeni bir çağ ufukta beliriyor. Bu çağda müşteriler ürün ve hizmetlerin yaratılış sürecine aktif olarak katılacaklar. Dahası bu yeni ürünler eskisi gibi tüketilmiyor, ancak paylaşılıyor. İşbirliği ve paylaşım formatlarının hayal gücümüzün bile ötesinde genişleyeceği yeni bir çağın başındayız. Tam da bu sebepten ötürü Koleksiyon, Orgatec teki 2010 sergisinden bu yana, yeni iş kültürünün bir araya getirdiği tüm katılımcılara Ortak Yaratım temasını, yeni where customers are active participants in the development of each product and services. Moreover these new products are not consumed as before but shared. This is the beginning of a new era where collaboration and sharing formats will just expand beyond our imagination. For this specific reason Koleksiyon has priorly presented co-creation as the main thema for 2010 exhibition in Orgatec as an invitation to all parties that work brings together. bir iş modeli olarak sunmuştur. 8 9

6 Tasarımı Açık İş teması etrafında düşünmek Thinking design around the concept of Open Work Yenilikçi çalışma stratejileri geliştirmek için mevcut düşünme yapılarının yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Tematik ve kavramsal konular bir romantiğin bakış açısı ile ele alınırken, çözüm önerileri bir rasyonelin bakış açısında kurgulanıyor. Bu kurgusal dikatomi ile tasarlanan iş ortamlarına yönelik temaların, düzenleniş biçiminde yapısal bir sorun söz konusudur. Değişime açık olmayan ve hazır kompozisyonlar, ne çağımızın ruhuna ne de bu çağın günlük düzenine ve değişim ihtiyaçlarına karşılık verememektedir. It has become essential to re-evaluate the existing structure of thinking in order to create innovative workplace strategies. The thematic or conceptual questions are set in the structure of a romantic s mind, but the answers are provided in the structure of a rationalist s mind... Overall we can easily say that there is at least a structural problem in the way the workplaces are envisioned today. The rigid and ready-made compositions do not match with the spirit of our age and its daily implications. Bu nedenle Umberto Eco nun Açık İş kavramını yeniden değerlendirmek istiyoruz. Buna göre, 21.yy. a ait yapıtlar; orijinal yaratıcıları tarafından değil, müzisyen, sanatçı ya da mimar gibi bu yapıtların uygulayıcıları olanlar tarafından tamamlanmaktadır. Yaratıcı bir yapıtın tüm süreçlerinde doğaçlamanın önem kazandığı aşikârken, bu gerçek ile uyumu yakalamadığımız takdirde, iş alanlarını şiddetle dönüştürmeye çalışırken ürettiğimiz çözümler demode kalabilir ve değişimin de önünü tıkayabilirler. In doing so, we would like to evaluate the thinking of Umberto Eco in his discourse of the Open Work where he suggests that in the 21 st century the work is not finished in the hand of the original creator but more so in the hand of the implementer, be it a musician, an artist or the architect. The age of improvisation in all processes of a creative work is quite apparent and if we fail to tune in with this reality, we may create obsolete solutions for transforming work environments

7 Koleksiyon hakkında About Koleksiyon Koleksiyon yüksek kalitede mobilya mimarisi Geçmişin güzelliklerine, biçimlerine ve renklerine Koleksiyon comprises a group of companies Koleksiyon cherishes and reclaims the treasures, yaratmak üzere, fikirler, standartlar, tasarım dokunan ve sahip çıkan Koleksiyon, erdemli ve which have over 40 years experience and aims shapes and colours of the past. It takes stock konseptler geliştirmeyi amaç edinmiş, yaklaşık anlamlı olanı, yüzyılların bilgisini değerlendirerek to develop the highest quality ideas, standards, of the knowledge accumulated over centuries in 40 yıllık deneyime sahip saygın bir şirketler arar. Kendisini zengin bir tarihin parçası olarak and design concepts towards the creation of its quest for the virtuous and meaningful. grubudur. Koleksiyon, 70 li yıllardan itibaren, konumlandırarak, geleceğin, geçmişi ve ait olduğu the architecture of furnishing. As a brand which Embracing its rich history, Koleksiyon envisions çizgiyi tasarıma dönüştüren, tasarımda kaliteyi coğrafya üzerinden kurgulanması gerektiğini, transforms simple lines into design pieces and its future on the basis of the history and simgeleyen bir marka olarak Türk mobilya evrensel değerlere ancak yerel değerleri tanımak which signifies quality in design, Koleksiyon has geography to which it belongs. It believes that sektöründe varlığını sürdürmekte, tasarımı ve değerlendirmek vasıtasıyla varılacağını söyler; maintained a strong presence in the Turkish universal values may only be reached through endüstrinin hizmetine sunmaktadır. sanatın ve zanaatın, tasarımın coğrafyasını teşkil furniture sector since the early 70 s, continuously the recognition and promotion of local values. ettiğini, zira tasarımın özünün ve değerinin delivering creative designs to the industry. Art and craft constitute the field of design, and burada yattığını düşünür. therein lays the essence and value of design

8 Koleksiyon forum Koleksiyon forum Koleksiyon Tarabya Kampüsü nde yer alan Koleksiyon ekibinin en son tasarımlarının sergi- The entrance of the Koleksiyon Tarabya three This new space where Koleksiyon team s latest 4000 m 2 lik 3 katlı binanın giriş katındaki karşılama lendiği bu yeni mekan, ziyaretçiler için çeşitli storey Campus and 4000m 2 building is designed designs are on exhibit enables visitors to visualise mekanı, tipik Türk evindeki oturma düzeninin çalışma ortamlarını canlandırma işlevi görüyor; as a quintessential Turkish living room, albeit various work environments. The horizontal and çağdaş bir yorumu olarak kurgulandı. Yeniden katlar arası yatay ve düşey açıklıklar sayesinde with a contemporary twist. The redesigned vertical openings in between the floors present düzenlenen giriş avlusu, edebiyattan sinemaya, birimler arasındaki ilişkiler ve yerleşim düzenleri atrium hosts a library which includes books on a bird s eye view that makes it possible to tasarımdan sanata, felsefeden kent sosyolojisine, kuşbakışı gözlemlenip, bu sayede geniş alanlara a wide range of subjects from literature, cinema, experience the layout of open offices and to kimisi artık satışta bile olmayan kitapların yer aldığı yayılan açık ofislerin yerleşim düzenleri deneyim- design and art to philosophy to urban sociology, observe the interrelationship of different working büyük ölçekli bir kitaplığa ev sahipliği yapıyor. lenebiliyor. Böylece mimar, iç mimar ya da including books that are no longer in print. The zones. The architect and the designers can then Kütüphane alanı çevresindeki, farklı renklere ve tasarımcılar, müşterilerine hayal ettikleri mekanı Dilim sofas of different colours and forms that present their imagined interiors true to scale to formlara sahip Dilim koltuklar, mekanı bir bekleme çizimlerle anlatmanın ötesinde, adeta bire bir surround the library area imbue the common their clients. alanı olmaktan çıkararak kitapların arasında keyifle ölçekte sergileyebiliyorlar. waiting room atmosphere with a novel aura, as vakit geçirilebilecek farklı bir atmosfer yaratıyor. customers browse the shelves at their leisure

9 Tasarım Vakfı İstanbul Istanbul Design Foundation Tasarım Vakfı İstanbul; insanlığın arayışında; kültürel Tasarım Vakfı İstanbul; birimiz için değil, hepimiz Design Foundation Istanbul is dedicated to all Design Foundation Istanbul will be in search of; anıların izinde; uygarlığın evrelerinin, ekonominin için daha çok ürettiğimiz, birimiz için değil, hepimiz the creative minds of the world; in the quest for open design, open innovation, open economies, evriminin, kültürel köklerin ve toplumsal mirasın, için daha çok sahip olduğumuz bir geleceği humanity, in search of cultural memories, in open societies; co-creation, the wisdom of Akdeniz Yarımadası ndan, tüm dünyaya, şimdiye düşleyerek, açık tasarımın, açık yeniliğin, açık reference to the Ancient World, where stages of crowds, bringing the outside in, all of us being yayıldığı, bu Eski Dünya ya ithafen, dünyanın tüm ekonomilerin, açık toplumların; birlikte yaratmanın, civilization, evolution of economies, origins of more wise than one of us, envisioning the future, yaratıcı akıllarına adanmıştır. çoğul aklın, dışarıyı içeriye taşımanın, hepimizin cultures, and social heritage have spread over doing less for one of us, more for all of us, having birimize göre üstün gelen bilgeliğinin arayışında the Mediterranean Peninsula to the world, to the less for one of us, more for all of us. Tasarım Vakfı İstanbul; üyelerinin fikirlerini paylaştığı, olacak. Vakıf; üyelerinin, insanlığın mutluluğunu, present. Design Foundation Istanbul will lead işlere, eleştirilere ve övgülere, tam bir dayanışma evrenin iyiliğini ve ekolojik sürdürülebilirliğini open minds; where members share ideas, Design Foundation Istanbul will lead; the community içinde ve katkıda bulunarak kucak açtığı bir gözeterek birbirleriyle etkileştiği, bu hedeflerle, welcome work, critiques, praise, contributing in where the members will interrelate, interact, to ortamda, açık fikirlerin yönlendiricisi olacak. tüm yaratıcı akıllara ve tüm yaratıcı ekonomilere full solidarity. inspire all the creative minds and the creative ilham verdiği bir topluluğun yönlendiricisi olacak. economies for the prosperity of humanity, for the environmental survival and the wellbeing of Tasarım Vakfı İstanbul; tasarım farkındalığını, our cosmos. ekonomik stratejilerin ana paydası olarak takdir ederek, tasarım aklı nı karar aklı nın önüne Design Foundation Istanbul will act with the yerleştirme misyonuyla var olacak. mission to praise; design awareness, as the main denominator of economic strategies, prioritising the design mind, over the decision mind

10 Mimarlık sergileri Architectural exhibitions Koleksiyon ve Serbest Miṁarlar Derneği ortaklığı i le gerçekleştirilen ve ülke çapında 8 şehiṙde organiże edi len miṁarlık sergi leri. Architectural exhibitions organised as a co-creation project between Koleksiyon and Independent Architects Foundation, continued since several years around surrounding cities in Turkey

11 Katı nın reddi Refusal of solid Kvadrat ile ortak sergi Katı nın reddi, tasarlanan objeden önce, tasarım sürecini ilgilendiren bir öneridir. Bu tematik yakla- Megaron panellerin iskelet yapısı; özel tasarlanmış aluminyum alt ve üst profiller, aluminyum Exhibition with Kvadrat Refusal of Solid is a thematic path proposing designs in coordinate with behavioral changes Opening the design process to the participation of users, provides a chance to create numerous şımla, akışkan ve esnek; kullanıcının aktif olarak enjeksiyondan özel köşe dönüşleri ve bu profilleri in the society.to define the society in transition authorities. The panels are constructed with a katılımına açık bir tasarlama süreci öngörülüyor. birbirine bağlayan çelik profiller ile çatılır. Daha today, is in itself quite complicated. Today, very light inner metal core structure, which is then Bu bağlamda, mutlak bir karar merkezi olarak sonra uzun akustik ve yüzey özellikleri çalışmaları especially in the process of immaterial production, covered by fire and smoke retardant panels that tasarımcının rolü de sorgulanıyor. Zira tasarım sonucu geliştirilmiş olan alev almaz ve duman the user is an active participant where they share are injected in several sizes and shapes. These sürecini kullanıcılara/katılımcılara açmak, karar çıkarmaz özelliklere sahip polistren enjeksiyon the creation process in a common ground with are upholstered individually, and then the system merkezi değil de, çoklu olması fırsatını beraberinde yüzey paneller ile kaplanır. Her bir panel ölçüsü the producer. Hence the definition of consumer is assembled without the need of a tool, thanks getiriyor. Böylece tasarım süreci, etki ve önerilere ayrı kalıplarda üretilmektedir ve iç yüzeylerinde evolves into user, who is an active part of the to clever connection parts specifically designed açık olmakla, mimarlar ve proje sahiplerinin yanı de sesi hapsetmek için hazırlanmış özel kapsüller creation process. The degrees of participation for this system. sıra, kullanıcıların da katılabileceği görüşmelerle bulunmaktadır. Dış yüzey akustik ihtiyacına göre depends on how open and knowledge based son halini alabiliyor. ilk önce özel bir yalıtım malzemesi ile, daha sonra the product is. da tercih edilen kumaş ile kaplanır

12 Katı nın reddi Refusal of solid Panellerin metal strüktüre çatılması da özel tasarlanmış aparatlar ile gerçekleştirilir ve bu aşamada alet kullanımına da gerek duyulmaz. Her bir panel istenirse ayrı renkte bir kumaşla da kaplanabilir, bu paneller yine tercihe bağlı olarak sıralı düzende veya kaçık düzende dizilebilirler, bu kurgu en eski tuğla örme hafızası göz önüne alınarak tasarlanmıştır ve son dizilim her zaman mimarın projesine uyabilmek üzere açık bırakılmıştır. Çalışma ortamlarını özgürleştirmek için sunduğu yaratıcı çözümlerini Atelier teması altında bir araya getiren Koleksiyon, tüm evreleriyle ele aldığı iş hayatını tematik bir bütünlük içinde sunmayı amaç ediniyor. Studio Kairos, Faruk Malhan, Koray Malhan, Gernot Oberfell ve Jan Wertel gibi tasarımcıların ürünlerinden oluşan seçkin ürün yelpazesiyle, mimar, uzman, müteahhit ve yatırımcılardan oluşan proje ortakları için çözümler üretiyor. Each single tile can be planned in a different colour and the tiles can be configured either in a vertically linear lining or in a brick tiling technique, again the decision being the architect s choice. Koleksiyon seeks to represent business life in its every stage. It offers creative solutions for a freer working environment under the Atelier theme. With an exclusive product range, including the designs of Studio Kairos, Faruk Malhan, Koray Malhan, Gernot Oberfell, and Jan Wertel, Koleksiyon offers solutions for project partners consisting of designers, experts, contractors, and investors

13 Koleksiyon Londra Koleksiyon London 24 25

14 Koleksiyon Londra Koleksiyon London Koleksiyon, uluslararası tasarım dünyasının önemli Koleksiyon böylece birçok paydaşıyla birlikte fikir Koleksiyon s new flagship showroom in Clerkenwell, The innovative interior of the London showroom merkezlerinden Londra nın Clerkenwell bölgesinde ve çözümlerin gelişip filizlenmesine olanak sağlayan London, the home of the global architecture and is due to Koleksiyon s unique furniture and design açtığı ve Flagship Store olma özelliği taşıyan önemli kaynaklara da ev sahipliği yapıyor. design industry, utilises its 1000m 2 to showcase stories as well as its striking interior design; mağazasıyla yenilikçi, gelişime yönelik tasarım Koleksiyon s innovative and advanced design inspired by the wide and green public parks of yaklaşımını ve felsefesini yeni bir coğrafyada Londra nın kamusal kullanıma açık, geniş, yemyeşil approach and philosophy, enabling architects, London, Koleksiyon commissioned a vertical sergiliyor. Yaklaşık 1000 m 2 lik bir alana kurulu parkları ve bahçelerinden ilham alan Koleksiyon, designers and end users to experience Koleksiyon living garden designed by Biotecture for the olan bu mağaza aynı zamanda mimar, tasarımcı mağazaya girenleri yaşayan bir yeşil duvar ile designs in person. showroom entrance. The whole experience is ve son kullanıcıların Koleksiyon un tasarımlarını karşılıyor. Tasarımı 3 ay, üretimi ise 6 ay süren ve one of a relaxed atmosphere where visitors can birinci elden görmesine olanak tanıyor. Biotecture firması tarafından projelendirilip The London showroom also hosts a library where be inspired to create their own interiors from uygulanan bu bitki duvarında, her bir bitkinin visitors are able to do their own research, sharing Koleksiyon s furniture ranges and discuss their Yeni Londra mağazası yaptığı sergileme yanında arkasında onu besleyen ince su ve besin hattı the design inspirations that have motivated the ideas in an informal atmosphere. bünyesindeki kütüphane ile ziyaretçilerin kendi bulunuyor. Bu hatlar birer SIM kart ile merkezden ideas and solutions developed by Koleksiyon araştırmalarını yürütmelerine imkan sunuyor. koordine edilerek duvarın canlılığı sağlanıyor. and its partners

15 Koleksiyon Londra Sergiler Koleksiyon London Exhibitions 28 29

16 Koleksiyon Kahire Koleksiyon Cairo 30 31

17 Koleksiyon Kahire Koleksiyon Cairo Koleksiyon un bu yeni mağazasında markanın meraklıları ile buluşuyor. Kahire nin yeni gelişen Koleksiyon s brand new store in Cairo, covering residential area in the developing city. The new yaklaşımını ve ürün kalitesini yansıtan yerli ve modern iş ve yerleşim bölgesi olarak kabul edilen a total of 1300 m 2, hosts products designed by showroom offers design lovers a wide range of yabancı tasarımcı imzalı ürünler yer alıyor. Geniş Yeni Kahire bölgesinde toplam 1300 m 2 alana both local and international designers that all furniture for home and office as well as carpets, ürün yelpazesine sahip ev ve ofis mobilyalarının sahip 2 bölümden oluşan mağazanın içerisinde share Koleksiyon s approach and commitment rugs, glass and porcelain accessories; in addition yanı sıra halılar, kilimler, cam ve porselen aksesuarlar alışveriş tecrübesini tamamlayan bir de restoran to quality. The showroom is located in a new the shopping experience is complemented by gibi dekorasyonu tamamlayıcı unsurlar da bulunuyor. region of the city called New Cairo which is the showroom s own restaurant. Koleksiyon un bu yeni mağazasında tasarım widely accepted as the modern business and 32 33

18 Düşüncelerin ardındaki güç The power behind ideas Tasarım, teknoloji, teknik kalite ve ustalıklı el işçiliğini sağlanması konularında öncüdür ve sürekli Combining design, technology, technical quality The ISO Certificate of Environment and bir araya getiren Koleksiyon, üretim tesislerinde gelişim içerisindedir. and competent hand craftsmanship, Koleksiyon ISO Certificate of Occupational Health yılda m 2 ahşap mobilya ve adet is among the leading furniture companies in and Safety attest to Koleksiyon s concern with döşemeli mobilya üretim kapasitesiyle, Türkiye nin Kaliteye, çevreye, çalışan sağlığına ve güvenliğine Turkey, with an annual production capacity of quality, the environment, and the well-being of sayılı mobilya kuruluşları arasında yer almaktadır. verdiği önemi ISO Çevre Belgesi ve 400,000 m 2 of wooden furniture and 54,000 its workforce. With the SAP/3, BW, CRM ERP, ISO ISG (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) pieces of upholstered furniture. and ISO systems, Koleksiyon has Koleksiyon; üretiminde mükemmele ulaşmak için belgeleriyle tasdik ettiren Koleksiyon, SAP/3, ensured quality in all phases of production from modern teknoloji ile ustalığı birlikte kurgulamış, BW, CRM ERP sistemiyle ve ISO Koleksiyon merges modern technology with manufacturing to sales. bu şekilde, modern üretim sürecinde çağdaş sistemleriyle üretimden satışa kadar tüm aşamaları expertise to achieve excellence in production. It teknolojinin imkanlarını ve yetkin tasarım bilgisini kalite güvencesine almıştır. merges the opportunities of modern technology The brainpower and craftsmanship of Koleksiyon s birleşmiştir. Global pazarda rekabet eden with competence in design during the modern 500 people workforce, comprised of designers, Koleksiyon, gelişmiş ülke standartlarına uygun Mimar, mühendis, teknik yönetici ve uzman production process. Competing in the global engineers, technical managers and expert olarak tüm çalışma ve üretim süreçlerinde doğal ustalardan oluşan 500 kişilik beyin ve zanaat market, Koleksiyon upholds the principle of artisans as well as its superior design potential kaynakların ve çevrenin korunmasını ve iş gücünün gücü, yüksek tasarım potansiyeli ve geniş üretim protecting both natural resources and the and scale of production culminate in furniture sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke hacmiyle kültür ve iş merkezleri, konaklama ve environment as well as ensuring healthy and and design for cultural and business centres, olarak benimsemiştir. dinlenme tesisleri, ofis ve ev ortamları için safe working conditions for its workforce. accommodation and recreational facilities, offices mobilya ve tasarım üretiyor. Dünya çapında and homes. Undertaking export on a global Çevreye duyarlı üretim anlayışı paralelinde ihracat, iş ortaklığı yapan, tasarım ve lisans altı In line with its environmentally conscious approach scale with international partners, Koleksiyon has Koleksiyon, atıkların arındırılması, üretimin tüm üretim faaliyetleri yürüten Koleksiyon mobilya to production, Koleksiyon has pioneered in high pioneered in Turkey in a variety of areas in terms aşamalarında üst düzeyde geri dönüşüm üretimde ya da ürün bazında, Türkiye de birçok level recycling at all stages of production and in of both production and product. ilki gerçekleştirmiştir. the treatment of waste

19 Çevre politikası Environmental policy Koleksiyon, sürdürülebilirlik stratejilerinde son 5 Herhangi bir süreçte ortaya çıkan artıkları 25 farklı Koleksion has guided all investments for the last We separate all the leftovers from any stage to yıldır tüm yatırımlara rehberlik etmiştir. Bu konunun kategoriye ayrıştırıyoruz. Daha sonra uzmanlar 5 years on sustainability strategies. We believe be disposed in 25 different categories. Then yeşil üretim fikrinin ötesine geçtiğine inanıyoruz. bunları en verimli biçimde geri dönüşüme tabi this subject goes beyond the idea of green specialists collect these to be recycled in most Mesele, sanayi çağının kabul edilmiş gerçeklerinin tutulmaları için topluyor. Fabrikada bir biyolojik production. The issue needs a serious questioning efficient way. We have built one biological and ve süreçlerinin yeni bir algı ile ciddi anlamda bir de kimyasal filtreleme sistemi kurduk. Bu of all processes and accepted realities of the one chemical filtering system in the factory. The sorgulanması gerektiğidir. Üretime duyulan ihtiyacın filtreleme sistemlerinin çıktısı Çevre Bakanlığı na industrial age with a new perception. The need output of these filtering systems are collected by sorgulanması ile işe başlanabilir. Tasarımın da bağlı şirketlerce toplanmaktadır. for production at all is the first question to start companies registered to the Ministry of Environment. üretilen ürünü kritik anlamda farklı ve gerekli with, and design should make any product critically kılması gerekmektedir. Tüm çabalarımız; çalışma arkadaşlarımızın temiz different and necessary to be proposed at all. All the effort goes to protect the production zone ve sağlıklı bir üretim ortamında çalışmalarını clean and healthy for workers the output of our Bunlar kısa vadedeki uzun vadeli hususlar oldu- sağlamak, üretim çıktılarının ürün ömrü boyunca As these are long term consideration in the short production to be healthy through all its product ğundan, tüm üretim tesislerini sürdürülebilir bir sağlıklı kalmasını temin etmek ve bu üretim term, we are also very dedicated to consider all life and the process of this production to be gelecek vizyonuyla göz önünde bulundurma sürecinin tamamen çevre dostu olduğundan production facilities in the vision of a sustainable totally safe for the environment. That is done by konusunda çok ısrarcıyız. Ahşap ve metal emin olmak içindir. Bu da doğru hammaddenin, future. We have changed all our wood and metal selecting the right raw material from correct and boyama süreçlerimizi son 5 yıl içinde değiştirip Belçika ve İtalya daki FSC Sertifikalı tarım ormanları painting processes in the course of 5 years to registered sources, as sustainable agricultural batı sanayisinde mevcut bulunan en gelişmiş gibi doğru ve tescilli kaynaklardan seçilmesiyle upgrade them with the most advanced techniques forests from Belgium and Italy with FSC Certificates. teknikleri kullanmaya başladık. Yeni vernikleme ve sağlanabilir. Plastik reçinelerin geri dönüşümlü available in the western industry. There are no For plastic resins we go for a recyclability as well epoksi aşamalarında hiçbir kimyasal kullanılmıyor olmasını tercih ediyor, mümkünse de geri dönüşüm chemicals involved in the new stages of we use already recycled resins where possible. ve tüm boyalar su bazlı ve çözünürdür. Üretim ürünü olan reçineler kullanıyoruz. lacquering and as well epoxy coating, all paints sürecindeki tüm ahşaplar özel bir vakum sistemine are water based and soluble. Any piece of wood Koleksiyon has received an environment award tabi tutularak toz kaynağında emiliyor. Böylece Koleksiyon, Çevre Bakanlığı ndan bir çevre in the production line is placed under special by the Ministry of Environment, has received çalışma alanında toz yutulması engellenirken, ödülünün yanı sıra işçi sağlığı ve emniyeti için vacuum system that sucks the dust immediately ISO ISG for health and safety of all workers, merkezi bir siloda toplanan odun yongaları ve ISO ISG, çevre için ISO ve satın at the point of origin. This prevents any dust to ISO for environment, and ISO tozları da yakılıp fabrikanın ısınması için geri almadan, planlamaya, üretimden satışa kadar inhale in the work zone, as well all these wood for quality systems due to the SAP running systems dönüşüme tabi tutuluyor. tüm süreçlerde SAP yönetim sistemleri kullandığı chips and dust is collected in a central silo where management through all processes from purchase, için de ISO sertifikalarını almıştır. it is burned to be recycled for heating the factory. to planning, production and sales etc 36 37

ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE 2010 CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE KATALOĞU

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş 3B SYSTEM TECHNOLOGY Hall: 5 / Stand No: 515 BUYUKDERE CAD. ECZA SOK. NO:4/1 POLCENTER, OFİS:101 LEVENT Tel : +90 (212) 705 62 88 E-mail : aog@3bsistem.com.tr

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Yıl: Sayı: 20 Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Almira Catering şimdi Tüyap ta s14 İtibarı sürdürülebilir kılmak mümkün mü? s18 Çağımızın Hastalığı Migren

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:97 ŞUBAT/FEBRUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Teknoloji devleriyle CeBİT te

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde

Detaylı