KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER"

Transkript

1 KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER Prof. Dr. Emine GÖNEN* Dr. Eda PURUTÇUOĞLU* ÖZET Aile direnci, ailenin önceki durumuna göre krizden daha güçlenmiş, daha becerili ve daha uyumlu çıkması, güç duruma pozitif yanıt vermesi olarak tanımlanabilir. Aile direncine ilişkin çalışmalar, kriz ve stres durumları ile mücadele ettikten sonra ailenin canlanarak gücünü tekrar toparlamasını ve oluşturduğu faaliyet modelini sürdürmesini sağlayan, aileyi koruyucu ve iyileştirici faktörleri ortaya koyar. Bu faktörler olumlu bakış açısını, inancı, aile üyelerinin uyumunu, esnekliği, aile iletişimini, finansal yönetimi, ailenin birlikte geçirdiği zaman ve alışkanlıkları, sosyal desteği, sağlığı ve ailenin dayanıklılığını kapsayan on maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada anılan faktörler ele alınarak aile direnci kavramına açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Direnç, Aile Direnci, Koruyucu ve İyileştirici Faktörler. ABSTRACT Family resilience is defined as the ability of a family that responds positively to an adverse situation by the desire of strengthened, more confident and more resourceful than its prior state. Researches on family resilience has shed light on family protective and recovery factors that maintain its established patterns of functioning and promote the family s strengths by recovering after being challenged by crisis and stress conditions. These factors identify ten processes including positive outlook, spirituality, family member accord, flexibility, family communication, financial management, family shared time and routine, social support, health and family hardiness. In this article, the concept of family resilience will be highlighted by discussing these named factors. Key Words: Resilience, Family Resilience, Protective and Recovery Factors. * Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara.

2 1. Giriş Ailenin yaşam dönemlerindeki stres ya da sıkıntıları başarılı bir şekilde atlatarak devamlılığını sağlaması aile direnci olarak görülmektedir (Black and Lobo, 2008). Aile direnci belli bir amaç dahilinde aileyi ve üyelerinin fonksiyonlarını karşılıklı olarak etkileyen zararlı ve yararlı süreçlerin varlığını gösteren sistemik bir görüştür (Gardner et.al., 2008). McCubbin and McCubbin (1988) aile direncini, kriz durumlarına uyum sağlayan ve değişim durumlarında engellere karşı dirençli davranmaya yardım eden ailenin karakteri, boyutları ve özellikleri olarak tanımlamaktadırlar. Walsh a göre (1998) ise aile direnci, ailenin direnç özellikleri ile aile yaşam dönemi boyunca devam eden etkin bir süreçtir. Direncin niteliği ailenin herhangi bir yaşam döngüsünde geliştirilebilir, problem çözmeye yönelik olarak tasarlanabilir ve değerlendirilebilir. Ailelerin beklenmedik ve kurallara dayanan mücadeleleriyle birbirlerini sevmeye ve desteklemeye devam etmelerini sağlayan aile ilişkileri ve iyimserlik tutumları, direncin temel yapısını oluşturur (Black and Lobo, 2008). 2. Aile direncinin tanımı ve boyutları Aile direnci yaklaşımı aile dinamiğini, karşılıklı ilişkileri, sosyal çevreyi ve ailenin gücünü konu alır. Bu yaklaşıma göre, aile direnci; birey/aile güç durumlara karşı olumlu yanıt verir durumdan güçlenerek çıktığını hisseden birey/aile daha becerikli, daha güvenli ve daha gelişmiş olur şeklinde tanımlanır (McCubbin and McCubbin 1988; Simon et.al., 2005). Aile direnci, kriz durumlarına uyum sağlayan ve değişimle karşılaşıldığında karmaşaya karşı direnen ailelerin özelliklerini, boyutlarını ve niteliklerini içermektedir (McCubbin and McCubbin 1988). Aile direnci konusunda çalışan araştırmacılar aile direncini üç boyutla açıklamışlardır. İlk boyut, ailenin yüzyüze kaldığı olumsuz koşulların süresidir. Bu koşul güçlük/sıkıntı olarak adlandırıldığında kısa dönemli, kriz olarak adlandırıldığında ise uzun dönemli olabilir. Güçlük/sıkıntı, ailenin mevcut fonksiyonuna yönelik nispeten önemsiz mücadelelere uyum sağlamayı gerektiren kısa dönemli bir durum iken krizler, ailenin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen temel değişikler olup düzenlemeyi gerektiren kronik durumlardır. Direncin ikinci boyutu, ailenin bir güçlük/sıkıntı ya da krizle karşılaştığı yaşam dönemidir ve bu dönem, karşılaşılan kriz ya da mücadelenin şeklini etkiler. Ailenin farklı yaşam dönemlerinde karşılaştığı sıkıntı ve kriz tipleri farklı olmaktadır. Örneğin; okul öncesi ya da okul çağında çocuğu olan aileler mali güçlüklerle, aile içi huzursuzluklarla, çalışma yaşamında zorluklarla karşılaşabilirler. Aileler güçlerini bir yaşam dönemi boyunca meydana gelen sorunların üstesinden gelmek için kullanabilirlerse de aynı güç, aile yaşamının diğer dönemlerinde mücadele edilmesi gereken durumlarla karşılaşıldığında yeterli olamayabilir. Krizler, mücadele gerektiren bazı büyük sorunlar ya da üstesinden gelinen güçlükler/sıkıntılar; ailenin yüksek kalitede evlilik iletişimini, yaşam kalitesinden tatmin olmasını, finansal yönetim becerisini, farklı koşullara dayanıklılığını, rutin faaliyetlerini, geleneklerini ve aile kutlamalarını etkiler. Dirençli aileler, stresli olaylara, kurallara dayanan geçişlere uyum sağlamada ve bunları düzenlemede bireyin, ailenin ve toplumun gücünü ve kaynaklarını kullanırlar (Simon et.al., 2005). Direncin üçüncü boyutu ise ailenin sorun ya da kriz süresince kullandığı dış ve iç destek kaynaklarıdır. Örneğin; bir aile sadece aile üyelerinin var olan gücüne güvenebilir veya aile çevresinden ve toplumsal kurumlardan destek alabilir. 2

3 Yapılan çalışmalar akraba ve arkadaşları kapsayan sosyal çevreleri ile iletişim içinde olan ailelerin direnç düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum bireyleri arasında dayanışmaya ve iletişime değer veren, aynı kültürden gelen aileler için daha geçerli olabilir. Buna ilaveten okul, komşu, sağlık hizmetleri gibi sosyal kaynaklardan elde edilen destek de aile direncinin güçlenmesine katkıda bulunmaktadır (Simon et.al., 2005). Bireylerin, ailelerin ve toplumların her biri belli bir mücadele etme kapasitesine sahip iken, hep birlikte yaşamın kaçınılmaz streslerine karşı Şekil 1 de görüldüğü gibi dinamik bir destek sistemi geliştirirler. Toplum Aile Kapsamlı etkiler: Okul, medya hükümet, ekonomi,önyargı,tutumlar İlişkiler: Arkadaşlar, komşular, öğretmenler, çocuk bakıcıları, dini liderler yada gençlik liderleri Yakın aile, akraba ilişkileri Birey Şekil 1. Dinamik destek sistemleri (Branfenbrenner, 1979 and Dunst, 1988) Bireyler, aileler ve toplumlar destek sistemlerini oluşturarak ve problemlere yaratıcı çözümler geliştirerek direnç gösterebilirler. Direnç, basit olarak günlük streslerle başa çıkma yeteneği değildir çünkü stres kaçınılmaz bir tepkidir ve etkileri bundan kaçınmaya çalışanlarda daha incitici olabilir. Direnç, stres ve krizi atlatma yeteneğidir. İyimserlik, beceriklilik ve kararlılık olarak görülür. Yaşamı sürdürme direncin bir göstergesidir. Direnç davranışı, kırılgan yapıdaki çocuklar ve aileler için özellikle kritik bir öneme sahiptir. (www.extensiyon.iastate.edu). Bireyler küçük yaştan itibaren evde ve yaşadıkları çevrede direnç gösterme davranışını öğrenirler. Bu nedenle çocuklar direnç göstermede en çarpıcı grubu oluştururlar. Çevrelerinde eğitilemez ve başarısız olarak değerlendirilen Albert Einstein, Helen Keller, Thomas Edison gibi başarılı insanlar bu durumu açıklayan en güzel örneklerdir. Werner and Smith (1992) yaptıkları çalışmada desteklenen, teşvik edilen ve ilgi gören çocukların 2, 6 ve 10 yaşlarında normal gelişim gösterdiklerini saptamışlardır. Çocukların sağlıkları, okul, ikili ilişkiler ile işlerindeki başarıları, zekaları, iletişim becerileri, kişilikleri ve otokontrolleri, 3

4 aile desteği, diğer yetişkinler veya kardeşleri ile olan olumlu ilişkileri, bir değer sistemi sağlayan ve yeteneği ödüllendiren okul ya da kulüplerdeki destek sistemleri ile ilişkilidir. Bogenschneider et.al. (1993) ise risk faktörleri azaltılıp koruyucu faktörler arttırıldığında gençlerin yeterliliklerinin ve model alma isteklerinin güçlendiğini belirtmişlerdir (Şekil 2) (www.extensiyon.iastate.edu). Etki grupları Risk faktörleri Koruyucu faktörler Bireyler Anti-sosyal davranışlar Yabancılaşma ya da isyankarlık Aile Zayıf aile denetimi Uyumsuz, anlaşılmaz ebeveynlik Belirsiz aile kuralları ve beklentiler 4 Problem çözme ve entelektüel yetenekler Öz saygı, öz yeterlilik ve sorumluluk En azından bir yetişkinle yakın ilişki Akranlar Riskli davranışlarda bulunan akranlar Yakın arkadaş Okul Okul değişimi Olumlu okul deneyimleri Akademik başarısızlık Okula ilgisizlik İş ortamları Uzun çalışma saatleri Gerekli yardımı alma Toplum Düşük sosyo-ekonomik düzey Destekleyici bir topluma Kendi halinde ya da aşırı hoşgörülü okul, toplum kuralları ve normları Düşük düzeyde komşuluk ilişkileri Yüksek düzeyde mobilite/hareketlilik Şekil 2. Direncin etkileri (Bogenschneider et.al. (1993) 2.1. Aile üyelerinin direncine karşılık ailenin direnci ait olma Aileye, diğer kurallara bağlı olma Aile direncinin, aile üyelerinin bireysel özelliklerinin toplamı olduğuna ilişkin geleneksel bakışın aksine çağdaş yaklaşım, üyelerinin her biri ile birlikte bir birim olarak ailenin fonksiyonlarını dikkate almaktadır. Her bir aile üyesi, aile direncine tek başına önemli katkılar sağlar. Yetişkinlerin direnç özelliklerinin, kötü giden yaşam koşullarına uyum sağlamada ve bu durumu düzenlemede kullanılan mekanizmalarla ve kişilik özellikleriyle ilgili olduğu görülmektedir. Örneğin; direnç gösteren yetişkinler kendilerinin ve başkalarının kişilik özelliklerini kabul etme, çevresel değişikliklere uyum sağlama ve inançlı olma eğilimindedirler. Yaşama olumlu bakan ve amaçlarını gerçekleştirme isteğine sahip bireylerin daha az iyimser bireylere göre yaşam mücadelesinin üstesinden gelme kapasitesine daha fazla sahip oldukları görülmektedir. Çocuklar da aile sisteminin direncine önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Çocuğun direnci yaşı, zihinsel ve duygusal gelişimi, özsaygısı, sosyal yönelimi, başarılı olmak için motivasyonu ve sosyal anlayışından etkilenir (www.extension.iastate.edu). Aile üyelerinin bireysel katkılarının yanısıra bir bütün olarak aile sisteminin nitelikleri ya da özellikleri de direnci etkileyebilir. Aileler, ailenin uyumuna, iletişimine, ekonomik durumuna ve aileyi ilgilendiren olaylara ilgi gösterdiklerinde, dirençli oldukları düşünülebilir. Ayrıca yakın ve geniş aile çevresi

5 ile dengeli ilişkiler kurabilirlerse, ihtiyaçlarını dile getirerek ve birlikte zaman geçirerek zorluklarla mücadele etmede başarılı olabilirler. Ailenin birlikte geçirdiği zaman ve ilişkilerini gösteren davranışlar güçlüklere karşın aileye güvenin sürdürülmesinde olumlu etkiye sahiptir. Bu davranışlar aile yemeklerini, ailenin birlikte oyun oynadıkları geceleri, aile gezilerini, aile toplantılarını ve aile geleneklerini içerebilir. Destekleyici ilişkiler, aile üyelerinin yeteneklerinin geliştirilmesine, öğrenilmesine ve birbirleriyle olan ilişkilerinin güçlendirilmesine yardımcı olabilir (Simon et.al., 2005). Roosa ya göre (1993) güçlü aileler, çocuklarına problem çözme becerisini öğreterek, eleştirel olmayan olumlu destek vererek, birlikte olma duygusunu sağlayarak onların direnç davranışını öğrenmelerine yardımcı olurlar. Evde öğrenilen değerler ve beceriler bireylere yaşamlarını şekillendirme gücü sağlar. Çocuklarına güçlükle/sıkıntıyla nasıl mücadele edeceklerini ve bireysel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını öğreten aileler, stres ve krize karşı daha fazla direnç gösterirler. Reiss (1980) sağlıklı ailelerin problemlerini işbirliği ve yaratıcı fikir alışverişi yaparak açık iletişimle çözdüklerini belirtmiştir. Aileler zaman içerisinde tek bir direnç modeli geliştirirler. McCubbin et.al. (1988) ailenin uzun dönemde uyum çabalarının etkisini belirlemek üzere ABCX modelini geliştirmişlerdir (Şekil 3) (www.extension.iastate.edu). Kriz öncesi Kriz Kriz sonrası (b) Mevcut kaynaklar (bb) Mevcut ve yeni kaynaklar iyi uyum sağlama (a) (aa) Stres biriktirmek başa çıkma uyum kaynakları kriz sağlama Stres kaynaklarını (cc) (xx) algılama algılar kötü uyum (c) sağlama Şekil 3. Aile stresinin ikili ABCX modeli (McCubbin et.al., 1988) Ailenin krizden kaynaklanan sorunların üstesinden gelme becerisi, ek stres kaynakları ve ailenin algılarından etkilenir. Ailenin amaçları, değerleri, problem çözme becerileri ve destek ağları uzun dönemli stres ve krizlere uyum sağlamalarını etkiler. Yapılan çalışmalarda sağlıklı ailelerin özellikleri sadakat, takdir etme, birlikte zaman geçirme, iletişim, inanç ve değerler ile üstesinden gelme becerileri olarak belirlenmiştir. Sağlıklı aile üç temel karakteristik özellikle tanımlanabilir: 1. Bağlılık: Bireyselliği ve birlikte olmayı kolaylaştırma 2. Uyum sağlama: Esnekliği ve istikrarlı olmayı destekleme 3.Açık, net ve uyumlu iletişim (www.extension.iastate.edu). Direnç gösteren ailelerde stres modellerini ele alan çalışmalar, aile yaşamına ilişkin beş temel varsayıma dayanmaktadır. 5

6 1. Yaşam döngüsü içinde ailelerin karşılaştıkları güçlükler/sıkıntılar ve değişiklikler, aile yaşamının doğal ve tahmin edilen yanları olarak görülür. 2. Aileler, aile ünitesinin ve üyelerinin gelişimini ve büyümesini sağlamak, geçiş ve değişim aşamalarında esas karmaşadan sistemi korumak için temel bir güç ve kapasite geliştirirler. 3. Aileler duruma uyum sağlama ve geleneksel fonksiyon modelini değiştirmeye zorlayan krizlerle de karşılaşırlar. 4. Aileler beklenmedik ya da alışılmamış stres kaynaklarına neden olan güçlüklerden/sıkıntılardan aileyi korumak ve aile krizlerini veya büyük değişimleri izleyen sürece sistemin uyumunu sağlamak için temel güç ve kapasiteyi geliştirirler. 5. Aileler stres ve krizlerde toplumdaki ilişkilerin ve kaynakların birbirleriyle olan etkileşimlerinden yararlanırlar ve bunlara katkıda bulunurlar (McCubbin and McCubbin, 1988). 3. Aile yaşam dönemleri ve koruyucu faktörler Olson et.al. (1989) 1000 aile üzerinde aile yaşam döngüsünü belirlemeye yönelik gerçekleştirdikleri ulusal araştırmada ve McCubbin et.al. (1988) tarafından yürütülen 360 aile ile görüşülerek yapılan araştırmada aile yaşam döngüsünün her bir dönemine ait strese neden olan güçlüklerin üstesinden gelmek için ailenin çabalarını kolaylaştıran koruyucu faktörleri belirlemişlerdir (Tablo1). (McCubbin and McCubbin, 1988). Tablo 1. Aile yaşam dönemleri ve koruyucu faktörler Koruyucu Faktörler Uzlaşma: Aile üyeleri arasında kronik zorlukları azaltmalarına ve tartışmaları çözümlemelerine izin veren dengeli ilişkiler Kutlamalar: Doğum günleri, dini kutlamalar ve diğer özel günleri kabul etme İletişim: Birinin diğeri ile duygularını ve inançlarını paylaşması. Aile bireylerinin bilgiyi nasıl aktardıkları ve birbirlerine nasıl ilgi gösterdiklerine önem verme. Finansal yönetim: Para yönetiminde doğru karar verme becerisi ve ekonomik durumdan tatmin olma. Çocuksuz aileler Aile Yaşam Dönemleri Okul öncesi ve okul Adölasan çağı çocuğa sahip üyelere sahip aileler aileler Boş yuva ve emeklilik X X - - X X X X X X - X X X X - 6

7 Tablo 1. Aile yaşam dönemleri ve koruyucu faktörler (devamı) Koruyucu Faktörler Dayanıklılık: Esas güçlük hangi ailelerin başarma kapasitesinin olduğudur. Aile üyelerinin yaşamları üzerindeki kontrol duygusuna, aileye verilen söze, güven ile büyüme, öğrenme ve ne olursa olsun mücadele etme yeteneğine odaklanma. Sağlık: Aile üyelerinin fiziksel ve psikolojik refahı ve evde sağlıklı ortamın korunmasını sağlama. Boş zaman faaliyetleri: Aile üyelerinin boş zaman tercihlerine ilişkin benzerlikler ve farklılıklar. Kişilik: Aile üyelerinin özelliklerini, davranışlarını, genel bakış açılarını ve güvenirliliğini kabullenme. Destekleyici iletişim ağı: Hısım, arkadaş ve akrabalarla olan ilişkilerde olumlu görüş sahibi olma. Zaman ve alışkanlıklar: Aile yaşamının devamlılığı ve istikrarı için aile yemeklerine, günlük işlere, birlikte olma ve diğer rutin faaliyetlere katılma Gelenekler: Nesilden nesile taşınan önemli aile olaylarına ve kutlamalara katılma. Çocuksuz aileler Aile Yaşam Dönemleri Okul öncesi ve okul Adölasan Boş çağı çocuğa sahip üyelere sahip yuva ve aileler aileler emeklilik X X X X X - - X X - - X: Aile yaşam döngüsünün belli aşamaları için önemlidir. X - X X - X X X X X X X X X X X (McCubbin and McCubbin, 1988) Çocuksuz aileler: Finansal durum, iş-aile, aile içi sıkıntılar ile hastalıkla uğraşırlar. Aşağıda sıralanan koruyucu faktörler çocuksuz ailelerin streslerini azaltmalarına yardım edebilir. (a) eşlerin yeterliliği ve ailenin uyumu (b) kaliteli evlilik iletişimi (c) boş zaman faaliyetlerine ilişkin tatmin (d) finansal yönetim becerisi (e) eşler arasındaki kişilik uyumu (f) bireysel sağlık faaliyetleri (g) ailenin dayanıklılığı (h) ailenin birlikte geçirdiği zaman ve alışkanlıklar (i) ailenin gelenekleri (j) aile kutlamaları 7

8 Okul öncesi ve okul çağı çocuğa sahip aileler: Finansal durum, iş-aile, aile içi sıkıntılar ile hamileliğe ilişkin zorluklarla karşı karşıyadırlar. Bu tür ailelere yardım eden koruyucu faktörler; (a) eşlerin yeterliliği ve ailenin uyumu (b) kaliteli evlilik iletişimi (c) çocuğun yetişmesinde sorumlulukların paylaşımı (d) aile yaşamından tatmin olma (e) finansal yönetim becerisi (f) akraba ve arkadaşlarla eşli olarak görüşme (g) yaşam kalitesinden tatmin olma (h) aile kutlamaları (i) ailenin dayanıklılığı (j) ailenin birlikte geçirdiği zaman ve alışkanlıklar (k) ailenin gelenekleri olarak ele alınabilir. Adölasan üyelere sahip aileler: Bu dönemde finansal durum, iş-aile, aile içi sıkıntılar ile aile sistemine giren ve çıkan aile üyelerinin hareketliliği ve değişimi söz konusudur, aile yaşam döngüsünün en stresli aşamasıdır. Bu tür aileler için stresi azaltmaya yardımcı olacak koruyucu faktörler; (a) finansal yönetim becerisi (b) eşlerin birbirlerinin akraba ve arkadaşlarına karşı aynı görüşü paylaşmaları (c) evlilikten tatmin olma (d) eşler arasındaki kişilik uyumu (e) eşlerin cinsel ilişkilerinden tatmin olmaları (f) yaşam kalitesinden tatmin olma (g) ailenin dayanıklılığı (h) ailenin birlikte geçirdikleri zaman ve alışkanlıklar (i) ailenin gelenekleri (j) aile kutlamaları olarak belirlenebilir. Boş yuva ve emeklilik yıllarındaki aileler: Hastalık, kaybetme duygusu, evlilik, finansal durum, iş-aile (emeklilik), aile içi sıkıntılar ile uğraşırlar. Bu dönemdeki ailelere yönelik koruyucu faktörler ise şu şekilde sıralanabilir: (a) kaliteli evlilik iletişimi (b) bireysel sağlık faaliyetleri (c) eşler arasındaki kişilik uyumu (d) aile kutlamaları (e) ailenin dayanıklılığı (f) ailenin birlikte geçirdiği zaman ve alışkanlıklar (g) ailenin gelenekleri (McCubbin and McCubbin, 1988). Tablo 1 de açıklandığı gibi aile yaşam döngüsünün bütün basamaklarında sürdürülen değerlerden en dikkati çeken aileyi koruyucu faktörler aile kutlamaları, ailenin dayanıklılığı, ailenin birlikte geçirdiği zaman ve alışkanlıklar ile ailenin gelenekleri dir. Ailenin uzlaşması çocuksuz aileler ile okul öncesi ve okul çağı dönemlerinde önemli iken, sağlık çocuksuz aileler ile boş yuva ve emeklilik dönemlerinde büyük bir öneme sahiptir. Okul öncesi ve okul çağı dönemi ile adölasan üyelere sahip ailelerde destekleyici iletişim ağı, çocuksuz ailelerde ise boş zaman faaliyetleri nin önemli olduğu ortaya çıkmıştır (McCubbin and McCubbin, 1988). 4. Genel direnç faktörleri: koruyucu ve iyileştirici faktörler Stres altındaki ailelere yönelik yapılan çalışmalarda üzerinde durulan temel konu, kriz durumları kadar risk faktörleriyle de karşı karşıya kalan aile 8

9 sistemindeki koruyucu ve iyileştirici faktörlerin tanımlanmasını, kavramsallaşmasını, ölçümünü ve geçerliliğini saptamaktır. Buna göre on temel direnç faktörü (koruyucu ve iyileştirici faktörler) aşağıdaki gibi ele alınabilir: 1. Problem çözme: Aileler yaşamdaki olaylara ve değişimlere karşın iletişim içinde olmalıdırlar. İletişim, ailelerin paylaştıkları duygulardan anlam çıkardıkları, strateji geliştirdikleri, uyum ve denge oluşturdukları önemli bir araçtır. Ailelerin onaylama (örneğin; bir çözüme ulaşmak üzere konuşma gibi telkin edici etkiyi kullanan, destek ve bakımı ifade eden aile iletişim modeli) ve tahrik etme (örneğin; bağırma, haykırma gibi stresi arttırma eğilimi gösteren aile iletişim modeli) olarak iki temel iletişim modeline sahip oldukları görülmektedir. 2. Eşitlik: 1995 yılında Beijing Kadın Konferansı nda kadına daha fazla fırsat ve daha fazla eşitlik verilmesi için uluslararası bir hareketin önemi üzerinde durulmuştur. Eşitlik kavramı içinde öğretilen kendine güven ve bağımsızlık ailenin uyumunu güçlendirmede anlamlı bir rol oynamaktadır (McCubbin et.al., 1997). 3. İnanç: Umudun ve başarının paylaşılması ailelerin kriz ya da değişimleri yorumlamalarına olanak sağlar. Çoğu aile problemlerle karşılaştığında inançlarıyla iyimser bir tutum içine girer. İnanç, direncin en temel faktörü olarak aileye stres durumlarında birliktelik, anlama ve üstesinden gelme yeteneği sağlayabilir (Black and Lobo, 2008). 4. Esneklik: Risk faktörlerine karşı özellikle kriz durumunda esneklik, süreklilik bilincini korurken, sıkıntılardan kurtulmak ve düzeni sağlamak üzere ailenin çaba gösterdiği önemli bir koruyucu ve iyileştirici faktördür (McCubbbin et.al., 1997; Black and Lobo, 2008). Kriz durumlarında aileler, uyumu ve dengeyi sağlamak için bazı durumlarda yaşam biçimini, anlamları, kuralları ve rolleri içeren fonksiyon modellerini değiştirmeye mecburdurlar (McCubbin et.al., 1997). Bir başka deyişle esneklik, aileden kaynaklanan farklılıklar kadar aile üyelerinin birbirlerine bağlılığını da gösterir. 5. Açıksözlülük: Dengeli iletişim ailenin anlamları paylaşmayı nasıl gerçekleştirdiğinin, nasıl strateji geliştirdiğinin, anlaşmayı ve dengeyi nasıl koruduğunun temelini oluşturmaktadır. Aile direncine ilişkin olarak Walsh (1998) netlik, açık ifadeler ve ortaklaşa problem çözme olmak üzere üç önemli iletişim görüşünü belirtmiştir. İletişimde netlik açık ve tutarlı mesajları ifade eder. Sağlıklı ailelerdeki iletişim doğrudan, açık, dürüst ve kendine özgü şekilde görülmektedir. Açık olmayan iletişim ya da belirsizlik yanlış anlamaya ve karışıklığa neden olabilir, böylece de şüphecilik ve güvensizlik oluşur. Açık duygusal paylaşım, sağlıklı ailelerde davranışlar, ses tonu, kelimeler ve iletişim modelleriyle belirtilir. Problem ve krizler tüm ailelerin kendi içlerinde var olan ögelerdir. Problemleri ve tartışma konularını ortaklaşa çözme yeteneği direnç gösteren ailelerde temel bir faktör olarak görülmektedir. Sağlıklı aileler eleştiriden, suçlamadan ve bulunduğu ortamdan ayrılma eğiliminden özellikle kaçınırlar (Black and Lobo, 2008). 6. Umut: Aile sistemini tehdit eden ya da değiştiren olaylar ve değişikliklerle karşı karşıya kalan ailelerde ümitsizlik ya da geleceğe ilişkin belirsizlikler görülmektedir. Aile üyesinden birinin yokluğu ya da ciddi bir rahatsızlığının bulunması veya ölüm gibi durumlar ailenin işlev şekline bir yük oluşturmakta ve en önemlisi ailenin geleceğiyle ilgili kuşku duymasına yol açmaktadır. Ailenin uyum süreci ve direnci için umudunu koruma becerisi yaşamsal bir önem taşımaktadır; yani, aile arzu ve isteklere sahip olmalıdır. 7. Ailenin dayanıklılığı: Kriz ve risk faktörleriyle karşılaşıldığında aile sisteminin sınırları zorlanır. Aile birlikte iş yapmak ve ortak güçlerini, amaçlarını ve doğruluk bilincini korumak için aile meclisini oluşturur. Aile sisteminin bu özelliği ailenin dayanıklılığı olarak kabul edilir. Ailenin dayanıklılığı ailenin yaşadığı sıkıntıları tanımladığı, mevcut problemi belirlemek ve çözmek üzere 9

10 paylaştığı sözleri içermektedir. Böylece aile kendisini sonuçlar üzerinde kontrol ve etki sahibi olarak görür (McCubbin et.al., 1997). 8. Ailenin birlikte geçirdiği zaman ve alışkanlıklar: Aile yemekleri, günlük işler ve ziyaretler sırasında birlikte zaman geçirme gibi bir arada yapılan faaliyetler, aile yaşamında istikrarı ve devamlılığı sağlamada önemli bir role sahiptir. Örneğin; birlikte yemek yeme faaliyetinin ailenin birlikteliğini paylaşmada temel aktivite olduğu görülür (Black and Lobo, 2008). Bütün aile sistemleri uyum ve denge ortamını oluşturacak istikrarı ve beklentileri gerçekleştirmek amacıyla faaliyet ve davranış şekillerini geliştirmeye çalışır. Çocuklarla geçirilen kaliteli zaman, birlikte dışarıya çıkmak gibi uygulamalar ailenin bütünlüğünü geliştirir. 9. Sosyal destek: Aile bütünlüğü ve sosyal destek sistemleri hoş ve koruyucu bir bağlılık ve ait olma duygusu yaratır. Direnç gösteren aileler yaşadıkları toplumdan sosyal destek almakla kalmazlar aynı zamanda bu desteği topluma geri verirler. Sosyal iletişim ağı, başkalarının refahına katkıda bulunma yollarını, zamanı, bilgi ve hizmeti sağlamak üzere aileleri karşılıklı olarak etkileyebilir (Black and Lobo, 2008). Sosyal destek beş boyutta görülür. Bunlar; (a) duygusal destek (b) saygı görme desteği (c) iletişim desteği (d) ) takdir edilme desteği (e) özveri desteği dir. 10. Sağlık: Aile üyelerinin fiziksel ve duygusal sağlığı ile refahının sağlanması ve direncinin geliştirilmesi için koruyucu ve iyileştirici faktörler oldukça gereklidir. Bu yüzden aile sistemindeki direncin değişebilirliliğini açıklayan koruyucu ve iyileştirici faktörler yaşamsal bir öneme sahiptir (McCubbin et.al., 1997). SONUÇ Son yıllarda uygulamacılar ve araştırmacılar arasında aile direnci konusuna artan bir ilgi bulunmaktadır. Uygulamaya dayalı direncin temel amacı, her bir ailenin mevcut kaynaklarını belirlemesini, kullanmasını ve bunlara uyum sağlamasını cesaretlendirmektir. Aile direncine dayalı deneysel çalışmalarda; (a) risk ve koruyucu faktörlere dayalı kavramsal modeller geliştirilmeli ve uygulanmalı (b) önemli risklerle karşılaşan aileleri temel alan çalışmalar yapılmalı, (c) nitel ve nicel araştırma planları kullanılmalı (d) aile direncini dinamik ve çok boyutlu bakışla açıklayan boylamsal çalışmalar yapılmalı (e) dirence ve güçlü olmaya dayalı kavramlar, aile danışmanlığı, psikopatoloji, aile terapisi uygulamaları gibi dersleri içeren profesyonel eğitim programları geliştirilmelidir. Bu programlarla aile direnci model ve stratejileri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenebilir (Simon et.al., 2005). Ailelerin güçlü ve dirençli davranabilmeleri için üzerinde durulması gereken en önemli konu, ailelerin kriz ve stres durumlarının üstesinden gelme çabalarına katkı sağlayan, gerçek aile kimliğini oluşturan, aile üyeleri arasındaki iletişimi ve tatmini arttıran sosyal ve psikolojik özellikleri, bireylerarası iletişim becerisi ve yeterliliği ile ilişki modellerini öğretmek olmalıdır. Bunun için de öncelikle stres ve krize neden olan koşulların saptanması gerekir (Seccombe, 2002). Etkili bir program oluşturmak için programın, topluma dayalı, kapsamlı, iletişime ve kültürel işbirliğine açık, ulaşılabilir, gelecek kuşaklara aktarılabilen, 10

11 finansal yatırımları doğrulayıcı ve aile ihtiyaçlarına yanıt verme sorumluluğuna sahip olması beklenir. Destek olma ve kaynak sağlama faaliyetleri stres oluşumunu engellemekte ve kendine güveni arttırmaktadır. Ailenin direnci; eğitim ve sosyal hizmetler kapsamlı, koruyucu, aile odaklı, bütünleşik, esnek, hassas bir program sağlandığında güçlenir. Ayrıca koruyucu faktörlere bağlı süreçlerin araştırılması, çok disiplinli, bütünleşik araştırmalara önem verilmesi, insani gelişimi sağlamak için farklı konularda dirence ilişkin araştırmaların yapılması, araştırma yapma ile müdahale etme arasındaki benzerlikler ve farklılıkların saptanması da gerekmektedir. Bu konularda yapılacak çalışmalar aile direncine ilişkin esas süreçlerin dayandığı bilimsel temelleri oluşturacaktır. KAYNAKLAR Anonim. Family Resiliency: Building Strengths To Meet Life s Challenges. National Network For Family Resiliency Children, Youth And Families Network, CSREES-USDA, Erişim tarihi: Black, K. and Lobo, M. (2008). A Conceptual Review Of Family Resilience Factors. Journal of Family Nursing. 14(1); Bogenschneider, K., Small,S., and Riley, D.(1993). An Ecological Risk-Focused Approach For Addressing Youth At-Risk. Chevy Chase, MD: National 4-H Center. Alınmıştır (Anonim. Family Resiliency: Building Strengths To Meet Life s Challenges. National Network For Family Resiliency Children, Youth And Families Network, CSREES-USDA, Erişim tarihi: ). Branfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge, MA: Harvard University Press. Alınmıştır (Anonim. Family Resiliency: Building Strengths To Meet Life s Challenges. National Network For Family Resiliency Children, Youth And Families Network, CSREES-USDA, Erişim tarihi: ). Dunst, C. A., Trivette, C. and Deal, A.(1988). Enabling and Empowering Families. Brookline, MA: Brookline Books. Alınmıştır (Anonim. Family Resiliency: Building Strengths To Meet Life s Challenges. National Network For Family Resiliency Children, Youth And Families Network, CSREES-USDA, Erişim tarihi: ). Gardner, D.L., Huber, C.H., Steiner, R., Vazquez, L.A., and Savage, T.A. (2008). Inventory of Family Protective Factors: A Brief Assesment for Family Counselling. The Family Journal:Counselling And Therapy For Couples And Families, 16(2); McCubbin, H.I., Thompson, A., Pirner, P., and McCubbin, M.A. (1988). Family Types And Family Strengths: A Life Cycle And Ecological Perspective. Minneapolis: Burgess. Alınmıştır McCubbin, H.I. and McCubbin, M.A. (1988). Typologies Of Resilient Families: Emerging Roles Of Social Class and Ethnicity. Family Relations. 37(3); ). McCubbin, H.I. and McCubbin, M.A. (1988). Typologies Of Resilient Families: Emerging Roles Of Social Class and Ethnicity. Family Relations. 37(3);

12 McCubbin, H.I., McCubbin, M.A., Thompson, A.I., Young Han, S. and Allen, C.T. (1997). Families Under Stres: What Makes Them Resilient. AAFCS Commemorative Lecture, Washington, DC. Olson, D.H., Candyce, S., R., and Douglas, H. S. (1989). Circumplex Model: Systematic Assessment and Treatment of Families. New York, NY: Haworth Press. Alınmıştır (Anonim. Family Resiliency: Building Strengths To Meet Life s Challenges. National Network For Family Resiliency Children, Youth And Families Network, CSREES-USDA, Erişim tarihi: ). Reiss, D. (1980). Family Systems in America. New York, NY: Holt, Reinhart, and Winston. Alınmıştır (Anonim. Family Resiliency: Building Strengths To Meet Life s Challenges. National Network For Family Resiliency Children, Youth And Families Network, CSREES-USDA, Erişim tarihi: ). Roosa, M. (1993). Youth at risk: The family as a contributor to child resiliency and as a focus for intervention. In V.L. Loyer- Carlson & F.K. Willits (Eds.), Youth-At- Risk: The Research and Practice Interface (pp.39-48). University Park, PA: The Northeast Center for Rural Development. Alınmıştır (Anonim. Family Resiliency: Building Strengths To Meet Life s Challenges. National Network For Family Resiliency Children, Youth And Families Network, CSREES-USDA, Erişim tarihi: ). Seccombe, K.(2002). Beating The Odss Versus Changing The Odds:Poverty, Resilience, And Family Policy.Journal Of Marriage and Family, 64(May); Simon, J.B., Murphy, J.J., and Smith, S.M. (2005). Understanding and Fostering Family Resilience. He Family Journal: Counselling and Theraphy For Couples And Families, 13(4); Walsh, F. (1998). Strengthening Family Resiliency. New York: Guilford. Alınmıştır (Simon, J.B., Murphy, J.J., and Smith, S.M. (2005). Understanding and Fostering Family Resilience. He Family Journal: Counselling and Theraphy For Couples And Families, 13(4); ). Werner, E.E. and Smith, R.S. (1992). Overcoming The Odds: High Risk Children From Birth To Adulthood. New York:Cornell University Press. Alınmıştır (McCubbin, H.I., McCubbin, M.A., Thompson, A.I., Young Han, S. and Allen, C.T. (1997). Families Under Stres: What Makes Them Resilient. AAFCS Commemorative Lecture, Washington, DC). 12

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK

AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK Avustralya için Erken Yıllarda Öğrenim Çerçevesi Avustralya Hükümeti Eğitim, İstihdam ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı tarafından Avustralya Hükümetleri Konseyi için yayınlanmıştır

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C.

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C. ~ T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU ANKARA 2002 T. C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

ÇOCUKLARIN İHMAL-İSTİSMARA UĞRAMASINDA AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ

ÇOCUKLARIN İHMAL-İSTİSMARA UĞRAMASINDA AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ Derleme ÇOCUKLARIN İHMAL-İSTİSMARA UĞRAMASINDA AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ The Risk Factors for Child Neglect and Child Abuse and Social Work Intervention İsmet

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON MOTIVATION IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇİFTPINAR * Özet İkinci bir dil veya yabancı bir dil öğreniminde

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ. Ethical Decision Making Process in Social Work Practices. Derleme ABSTRACT

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ. Ethical Decision Making Process in Social Work Practices. Derleme ABSTRACT Gökçearslan Çifçi ve Gönen Derleme SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ Ethical Decision Making Process in Social Work Practices Elif Gökçearslan Çifçi* Emine Gönen** *Yrd. Doç. Dr., Ankara

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

SANAYĐ ĐŞLETMELERĐNDE ÖNEMLĐ VE ÇAĞDAŞ BĐR GEREKSĐNĐM: SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI

SANAYĐ ĐŞLETMELERĐNDE ÖNEMLĐ VE ÇAĞDAŞ BĐR GEREKSĐNĐM: SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI SANAYĐ ĐŞLETMELERĐNDE ÖNEMLĐ VE ÇAĞDAŞ BĐR GEREKSĐNĐM: SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Mehmet SĐLAH * Bu çalışmada süreç danışmanlığı incelenmiştir. Süreç danışmanlığı bir örgüt geliştirme

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ FİTNESS MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ FİTNESS MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DEKİ FİTNESS MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi SEDEF ECE ÖZKAN İSTANBUL, 2013 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

AN EXAMINATION OF THE INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN VIRTUAL ORGANIZATIONS

AN EXAMINATION OF THE INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN VIRTUAL ORGANIZATIONS SANAL ÖRGÜTLERDE BİLGİ PAYLAŞIMI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Meltem DİL ŞAHİN Dr., meltem.dil@gmail.com ÖZET: Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ Musab IŞIK Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ Musab IŞIK Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. ÇAĞRI MERKEZLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ Musab IŞIK Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat TİMUROĞLU 2014 Her Hakkı Saklıdır T. C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı