Gürcistan Parlamento Seçimleri Sonucu: Dış Politika ve Yeni Yaklaşım Arayışları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürcistan Parlamento Seçimleri Sonucu: Dış Politika ve Yeni Yaklaşım Arayışları"

Transkript

1 Gürcistan Parlamento Seçimleri Sonucu: Dış Politika ve Yeni Yaklaşım Arayışları Doç. Dr. Kornely Kakachia Tiflis Devlet Üniversitesi Tiflis merkezli Gürcistan Politika Enstitüsü düşünce kuruluşu direktörü Giriş Yaklaşık 20 yıldır Sovyetler Birliği sonrası dönemde birçok ülkeden daha fazla işlevsel bir demokratik sistem ve kararlı politik kuruluşlar oluşturma hususunda sorun yaşamaktadır. Sonuç olarak; Gürcistan ın demokratik ülkeler ailesinin tam yetkili bir üyesi olma arzusu, tüm politikacıların hedeflediği şekilde sürdürülebilir ve hukuki manada düzene oturmuş bir yönetim sistemi; başlıca bir gaye halini almıştır. 1 Aslında Gül Devrimi ni takip eden süreçte Gürcistan, zayıf ve bozulmuş yönetim probleminin üzerine giderek Sovyet Sonrası karşıtlarına üstün gelmiştir. Düşük seviyede resmi yozlaşmaları bertaraf ederek ve temel devlet kuruluşlarını yeniden inşa ederek -ya da inşa ederekciddi bir başarı elde etmiştir. Görünüşte Gürcistan demokratik kazanımlarını dengelemiştir. 1 SalomeTsereteli-Stephens, CaucasusBarometer: Gürcistan da Hukukun Egemenliği Halkın Görüş ve Yaklaşımı , Gürcistan ı takip eden çoğu kişinin belirttiği üzere, birçok açıdan devrim sonrası Gürcistan da bugünkü demokrasi koşulları, demokratikleşmekte olan pek çok ülkeden daha iyidir. 2 Hükümeti dengelemek adına yeteri derecede güçlü bir sosyal yahut politik hareketin olmayışı henüz dengeye varmamış demokrasisi için en büyük engeldir. Son yıllarda yasama alanında ciddi değişim yaşansa da demokratik seçim süreci hala ciddi bir sorun teşkil etmektedir. 3 Ancak Gürcistan politik yaşamındaki mevcut gelişmeler, bu durumun değişebileceğini göstermektedir. Gürcistan Demokrasisi İçin Turnusol Kağıdı Hükmündeki Parlamento Seçimleri Son parlamento seçimleri (1 Ekim 2012) demokratik dönüşümün düzene girdiğini göstermesi ve barışçıl yollardan güç 2 Lincoln A. Mitchell. Gül Devrimi sonrasında Gürcistan Demokrasisi. Orbis P Kornely Kakachia. Gürcistan Parlamento Seçimleri: BARIŞÇIL GÜÇ AKTARIMI BAŞLANGICI MI? PONARS Eurasia Policymemo. No Eylül HAZAR RAPORU 35 37

2 değişiminin yaşanması adına bir kılavuz olarak ülke tarihinde önemli bir yere sahiptir. Gürcistan ın şimdiye kadarki en çekişmeli seçiminde iki blok halinde on dört parti yarışmıştır. Beklendiği üzere asıl çekişme, Birleşik Milli Hareket (BMH) ve ana muhalefet partisi Gürcistan Rüyası (GR) koalisyonu arasında yaşanmıştır. Hapishanelerdeki istismar skandalından 4 önce genel kanı, muhalefetin kazanma şansının az olduğu yönündeydi. Seçim öncesi yönetiminin devlet kaynaklarını kullanması ve Bidzina İvanişvili isimli milyarderin başını çektiği muhalefetteki ideolojik ayrım bu kanıya sebep olmuştur. Beklenti, Gürcistan Rüyası nın bir başka devrime gerek kalmayacak şekilde yeterli oyu alabileceği fakat hükümeti kuracak derecede fazla oy alamayacağı yönündeydi. Ancak parlamentoda dört yıllığına yüz elli yeni üye için oy kullanan Gürcistanlılar ezici bir üstünlükle muhalefeti desteklemiştir. Son oylar sayıldığında Birleşik Milli Hareket % 40.3 lük bir oyla Gürcistan Rüyası nın % 54.9 luk zaferinin gerisinde kalmıştır. 5 Maalesef iki büyük parti arasındaki çekişme daha küçük politik gruplar için yer bırakmamış ve Kaynak: Civil Georgia, 2012 Parlamento Seçimleri 4 SimonShuster. Devlet başkanını mağlup eden hapishaneden: Gürcistan ın Saakaşvili si seçimi nasıl kaybetti? 2 Ekim Civil Georgia. Mevcut CEC bilgisine göre parlamento koltukları: adresinden 38 36

3 Hristiyan Demokratlar, Yeni Sağcılar ve İşçi Partisi gibi partilerin parlamentoda üçüncü parti olmak adına mütevazı hedefleri % 5 lik baraja takılmıştır. 6 Seçim sonuçları henüz netleşmemişken Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili Sovyet Sonrası dönemde alışık olunmadığı üzere, bir politik siyasi manevra sergileyerek partisinin yenildiğini ve yeni hükümetin parlamentodaki yeni çoğunluk tarafindan kurulacağını ilan etmiştir. Seçim yenilgisinin akabinde Saakaşvili, Gürcistan Rüyası nın fikirleri ve hedeflerinin kendi partisi açısından tamamıyla kabul edilemez olmasına rağmen Gürcistan halkının yapmış olduğu tercihe saygı duyduğunu ifade etmiştir. Gül Devrimi nin getirdiği tüm ilerlemelerin korunması gerektiğine inandığını vurgulayarak, Gürcistan ın gelişmesini hiçbir şeyin durduramayacağını belirtmiştir. Saakaşvili nin yenilgiyi kabul etmesiyle, uluslararası gözlemciler Gürcistan seçimlerinin kampanya boyunca adil bir yarış ve halkın aktif katılımıyla neticelendiği inancını benimsemiştir. Gürcistan ı takip eden birçok kişi, sivil toplumun ve buna bağlı örgütlenmelerin seçim öncesi sürecin adilliği üzerindeki olumsuz düşünceleri bertaraf ederek daha güvenilir bir süreç adına gözlemcilere yol göstermiş ve bu noktada anahtar rol üstlenmiştir. Ancak seçim sürecine ilişkin 6 Gürcistan seçim sistemi, 150 milletvekilinin 73 ü oy çoğunluğuna göre, 77 si ise nispi temsil sistemine göre belirlenen karma bir yapıya sahiptir. 77 koltuk, siyasi partilerin oluşturdukları listeler arasından orantısal olarak ve % 5 barajını geçen seçim blokları arasından belirlenmektedir. bu olumlu açıklamaların yanında, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) / ODIHR (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) kampanya ortamının kutuplaşmış, gergin olduğunun ve zaman zaman şiddet unsurları içerdiğinin altını çizmiştir. 7 Yine gözlemcilerin ifade ettiğine göre, kampanya süreci elle tutulur politik platformlar ve programlardan ziyade, memuriyet avantajları ve finansal kaynaklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Her şeye rağmen, birçok gözlemcinin vurguladığı üzere Gürcistan, getirisi önceden belirlenemeyecek olsa da demokratik turnusol kağıdı diye de adlandırılan seçimleri başarılı bir şekilde geçmeyi bilmiştir. Birleşik Milli Hareket in yenilgisi üzerine çeşitli analizler yapılmıştır. 8 Buna göre, Niklas Nillson ve Svante Cornell iki temel sebep öngörmüşlerdir: 1) Seçim öncesi iktidardaki parti, 9 yıl iktidarda kalmıştır ve Gürcistan toplumunun büyük çoğunluğunda belirgin bir yorgunluk meydana gelmiş, bunun neticesinde de güvenilir bir alternatif arzusu doğmuştur. Devlet Başkanı Saakaşvili nin müzakereye 7 OSCE Basın Bildirisi. Seçim gözlemcilerinin ifade ettiğine göre Gürcistan, demokratik seçimlerin yönetiminin sağlamlaştırılması adına önemli adımlar attı, ancak üstesinden gelinmesi gereken kilit konular halen mevcut. org/odihr/elections/ Bkz. Nicu Popescu. Saakaşvili neden kaybetti? AB gözlemcisi. why-saakashvili-lost/ adresinden ve Georgia Online dan Gela Vasadze: Gürcistanlılar reformlardan ve vergi ödemekten yoruldu, 22 Ekim HAZAR RAPORU 39 37

4 dayalı olmayan yönetim stili, bu algıyı desteklemiş olabilir. 2) Birleşik Milli Hareket zamanında ülke ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmış ve yine ülke idaresinde ciddi ilerlemeler sağlanmış olsa da, bu gelişmenin toplumun büyük çoğunluğu -işsizlik ve yoksulluk Gürcistan seçmenleri için en büyük sorun olmaya devam etmiştir- için iş olanakları ve yaşam standardının yükselmesine bir katkısı olmamıştır. 9 Ancak bunlar, Birleşik Milli Hareket in yenilgisinin yegane sebepleri değildir. Zayıf insan hakları seviyesi ve adalet arayışı son derece etkin faktörlerdir. Saakaşvili nin reformları yüzünden den fazla sayıda kişi işini kaybetmiştir. Bunlar arasında eski, İngilizce bilmeyen üniversite hocaları, binlerce polis memuru ve politikacı yer almaktadır. Dahası, Gürcistan mahkemelerinin suçlu bulma oranını % 98 e çıkaran suça ilişkin sıfir tolerans politikası neticesinde şu an Gürcistan da yaklaşık mahkûm bulunmaktadır. Bu rakam Avrupa ülkelerinin her birinden daha fazla Saakaşvili nin 2004 te iktidara geldiğindeki rakamın dört kat fazlasıdır. 10 Seçimler, Saakaşvili nin ekibi için kayda değer bir yenilgiyken, başarılı bir şekilde tamamlanmış bir sürece sahip bu seçimler 9 Niklas Nilssonand Svante E. Cornell. Gürcistan seçimleri sonrası beklentiler ve güçlükler. CACI Analyst. 4 Ekim adresinden 10 Bkz. Hapishane nüfusunun, her kişilik ulusal nüfusa oranı sıralamasında Gürcistan 6. dır. php?area=all&category=wb_poprate Gürcistan demokrasisinin gelişim yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Gelecek aylar, 2013 Ekim ine kadar mevcut anayasa uyarınca yönetimde kalmaya devam edecek Devlet Başkanı Saakaşvili ve Rusya ya yaklaşacağı düşünülen yeni seçilmiş Başbakan İvanişvili arasında nasıl bir işbirliği sağlanacağını gösterecektir. Her ikisi arasındaki iş ilişkisinin tansiyonunun yükselmesi, politik belirsizliği artıracaktır. Gelecek 12 ayda yaşanacak diğer bir sıkıntı ise; Gürcistan ın politik sisteminde başkanlıktan parlamenter sisteme geçişindeki devlet başkanlığının birçok yetkisinin kısılması ve bu yetkilerin başbakana verilmesi olacaktır. 11 Bu haliyle parlamento, geçmiştekine nazaran çok daha önemli bir rol üstlenmektedir. Şu durumda, her iki tarafin da ortak çalışmak adına gönülsüz hareket etmesi Gürcistan ın politik yaşamının dengeye ulaşması şansını kısıtlamaktadır. Son seçimlerin neticesi, Gürcistan ın gelecekteki gelişimini önemli oranda etkileyebilir. Gürcü politik elitler, kazan ya da kaybet siyasi yaklaşımlarından uzaklaşıp fikir birliği sağlayarak yönetmeyi öğrenebilirler. Bu koalisyon tarzı hassas yönetim, henüz başlangıç seviyesindedir. Son siyasi değişimin Gürcistan ı batı tarzı liberal bir demokrasiye mi yoksa şiddetli bir politik kargaşaya mı sürükleyeceği henüz bilinmemektedir. 11 Daha fazla bilgi için: George Welton. Başbakanın yetkisi. Yeni Hükümeti Kim Seçecek? Ne zaman? Nasıl? geowel.org/index.php?article_id=80&clang=0 adresinden 4038

5 Gürcistan Dış Politikası: Seçim Sonrası Muhtemel Değişiklikler Birçok soru ile birlikte Bidzina İvanişvili nin Gürcistan Rüyası koalisyonu tarafindan yürütülen ülkenin jeopolitik yönetimi, spekülasyonların ve tahriklerin hedefi durumundadır. Diğer örneklerde de görüldüğü üzere, göreve gelen yeni hükümetler köklü değişiklikler yapmanın yanında yeni politikalar izlemektedir. Ancak ülkenin jeopolitik yönelimi veya ülke gelişiminin ana unsurları gibi temel dinamiklerini nadiren değiştirmektedir. Bu durum, Gürcistan ın yeni hükümeti için de geçerli gibi gözükmektedir. Mevcut liderler kendi aralarında birçok konuda uyuşmazlığa sahip olabilirler. Ancak ülkenin milli çıkarlarını korumak adına herkesin ortak bir gayesi bulunmaktadır. Saakaşvili gibi İvanişvili de seçim öncesi ve sonrasında defalarca bağımsızlıklarını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya yı ülkeye yeniden dahil edip, Gürcistan ı Avrupa Birliği ne üyelik ve NATO doğrultusunda tutacağını defalarca ifade etmiştir. Kimi batılı gözlemciler, Gürcistan ın ulusal çıkarlarından fedakarlık etmeden yeni hükümetin bu söylemlerini yerine getirebileceği hususunda yeterince tatmin olmuş değillerdir. 12 İvanişvili nin kararsız koalisyon ortakları ve sözde Kremlin otoritesi bağlantıları tarafindan 12 Bkz. Simon Saradzhyan. Gürcistan Dış Politikasının Yeniden Dengelenmesi. The National Interest. 8 Kasım Gürcistan Rüyası zaferinin, Ukrayna gibi Rus yörüngesinde bir konum için ilk adım olduğu dillendirilmektedir. 13 Fakat İvanişvili nin Gürcistan Rüyası; Avrupa ve Rusya ile bu şekilde bir iyi ilişkiyi kabul etmemektedir. Ayrıca eleştirilere rağmen yeni hükümet Moskova ile diplomatik ilişkileri normalleştirirken Rusya ayrılıkçı bölgelerin başkentlerindeki büyükelçiliklerini muhafaza ettiği müddetçe Moskova ile resmi diplomatik ilişkilerden geri durabileceklerini düşünmektedir. 14 Aynı zamanda yeni hükümet Rusya ile 2008 Ağustos Savaşı ndan sonra başlatılan Cenevre müzakerelerine kesinlikle sadık kalacağını deklare etmiştir. Bu müzakereler Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla; Gürcistan, Rusya, Amerika dan müzakereciler ve ayrılıkçı bölgeler Abhazya ve Osetya nın temsilcileri eşliğinde yürütülmektedir. Bu süreçte yeni gelişen ve zaman zaman çelişkili hale gelen dış politika tutumu, belirsizlik ortamını artırmakta ve kimi bölgesel analistler İvanişvili nin dış politika ekibinin Rusya ile ikili ilişkilerde retorik haline gelmiş gerginliğin 13 Michael Cecire. Gürcistan ın İvanişvili si için Rus politikasını çıkarlar belirleyecektir. World Politics Review. 8 Ekim RFE/RL. Tiflis, Gürcistan topraklarını işgal ettiği sürece Rusya ile diplomatik bağları olmayacağını dile getirdi. HAZAR RAPORU 41 39

6 seviyesini düşürmesini tavsiye ettiklerini iddia etmektelerdir. Bağlantılı olarak, İvanişvili Moskova ile daha pragmatik, daha az ideolojik ve dengeli bir çizgi belirlemeye çalışacak, Tiflis in kuzey komşuları ile ekonomik ve kültürel bağları sağlamlaştırmaya çalışacaktır. Pragmatik bir hayalci olarak İvanişvili, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ekonomik ve diğer faydalarını göz önünde bulundurup ticaret ve nakliye ağlarını yeniden kurup, özellikle Gürcistan şarabı ve mineral sularının Rusya piyasasına tekrar girebilmesini ummaktadır. Bir analistin ifade ettiği üzere; İvanişvili ile Rusya ya yöneliş, Saakaşvili den esinlenmiş herhangi bir sistem dahilinde tarafsız batı ile yeniden bir araya gelmeye çalışmaktan kısa dönem ekonomik çıkarları açısından çok daha etkilidir. 15 Hatta İvanişvili Rusya ile ilişki kurulmasının Güney Osetya ve Abhazya nın Gürcistan a bağlanmasını kolaylaştırabileceğine ve hâlâ Kremlin ile uzlaşmaya varılabileceğine inanmaktadır. Bu doğrultuda ilk adım olarak İvanişvili, Gürcistan ın Moskova eski Büyükelçisi Zurab Abashidze yi direkt olarak Gürcistan Başbakanı na rapor verecek şekilde, Rusya ile İlişkiler Özel Temsilcisi olarak atamıştır. 16 İvanişvili aynı 15 James Nixey. Güncel: Gürcistan Seçim Sonrası Analizi. Chatham House Uzman Yorumu. 2 Ekim chathamhouse.org/media/comment/view/ adresinden 16 Civil Georgia. Başbakan, Rusya ile ilişkileri düzeltme temsilcisi atadı. 12 Kasım php?id=25407 zamanda Rusya nın bu adımlara karşılık vereceğine olan inancını ifade etmiştir. Öyle görülüyor ki; bu tip adımlarla Tiflis, Rusya nın yeni politik koşullar altındaki Gürcistan a karşı yaklaşımının değişip değişmediğini test edebilecektir. Başbakan ın böyle bir atama yapması, kendisinin ve Gürcistan hükümetinin Rusya ile yeni ve bağımsız ilişki, iletişim ve diyalog kanalı oluşturmaya hazır olduğunu göstermektedir. Moskova ile bu politik flörtün neticesi ne olursa olsun, çatışma ve kapitülasyon arasındaki orta yolun bulunması, İvanişvili hükümetinin en zorlu görevi olacaktır. S eçimlerden sonra Gürcistan ın yakın komşularıyla ilişkilerinde olduğu gibi ülkenin dış politika istikametinde radikal, stratejik ve pragmatik bir değişiklik olmadığı müddetçe Gürcistan; Azerbaycan ve Türkiye gibi yakın ortakları ile stratejik ilişkilerini değiştirmeyecektir. Bakü ve Tiflis arasındaki stratejik ilişkiler hiçbir zaman politik aktörlere bağlı kalmamıştır. Özellikle her iki ülkenin etnik ayrılıkçılığa ilişkin ortak kaygıları ve Rusya nın bölgedeki iddialı politikalarından kaynaklanan sıkıntılar devam ettikçe Bakü ve Tiflis arasındaki stratejik ilişkiler aynı çizgide seyredecektir. Benzer olarak her iki ülke de ulusal bağımsızlığı tehlikeye atacak Moskova güdümünde bir birleşme inisiyatifini reddedecektir

7 B ununla birlikte Gürcistan politik ve sosyal elitleri Rusya ile ilişkilerin sıcak olmadığı bir dönemde Azerbaycan menşeli enerji kaynaklarına çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu; aynı zamanda Türkiye nin Güney Kafkasya Bölgesi nde dengeleyici bir güvenlik aktörü olmasının önemini idrak etmiş durumdalardır. Seçimlerin Tiflis te yumuşak bir güç devrine sebep olması neticesinde Ankara ve Bakü daha öngörülebilir ve istikrarlı bir komşuya sahip olmaktan faydalanabilir. Gürcistan ın Bakü ye olan enerji bağımlılığı, Gürcistan-Azerbaycan ilişkisini değiştirebilecek bir konumdadır. İvanişvili, seçim öncesi verdiği elektrik ve gaz giderlerini düşürme vaadini yerine getirmek doğrultusunda daha istikrarlı bir Gürcü-Rus ilişkisi ile Tiflis gelecekte daha çeşitli dış ekonomik ilişkiler kurabileceğine inanmaktadır. Böyle bir senaryoyla Gürcistan ın Rusya dan daha ucuz gaz ve elektrik alabileceğine yönelik naif bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu şartlar altında Bakü ekonomi ve enerji alanında Tiflis üzerinde şu an olduğundan daha az avantaja sahip olduğunu düşünebilir. Gürcistan Enerji Bakanı Kakhi Kaladze yakın zamanda, daha önceki yönetim tarafindan imzalanan tüm anlaşma ve mutabakatların 17 tekrar 17 ABC.azweb sitesine göre Gürcistan vatandaşları 1 kwt elektrik için 0.107$ öderken Azerbaycanlılar 0.072$ Ermeniler ise 0.06$ ödemekteler. Bölgelere göre değişmekle birlikte, Rusya da nüfus oranına bağlı olarak fiyatlar kwt başına 0.13$ ve 0.06$ arasındadır. Linke buradan ulaşabilirsiniz: main/69155.html gözden geçirileceğini açıklamıştır. 18 Ancak Gürcistan da hükümetin değişmesi Azerbaycan ın Gürcistan daki yatırım ve ticaretini etkilemeyecektir. SOCAR ın son dönemde (başkent haricinde) tüm Gürcistan piyasasına direkt olarak gaz satmasını sağlayacak Itera-Georgia yı satın almış olması bu yaklaşımı destekler şekildedir. S OCAR Başkanı Rövnag Abdullayev bir konuşmasında ifade ettiği üzere ikili ilişkilerdeki pozitif dinamizm yerleşik hale gelmiş durumdadır. Abdullayev in, Başbakan İvanişvili nin, SOCAR ın Gürcistan temsilciliği başkanı ve Azerbaycan büyükelçisi ile görüştüğünü ve bu görüşme neticesinde SOCAR ın Gürcistan yatırımlarının yüksek bir değer arz ettiği görüşünün benimsendiğini ifade etmiştir Kasım da Başbakan İvanişvili, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ile şahsen görüşmüş ve bir kez daha Gürcistan-Azerbaycan ilişkisinin stratejik mahiyetini onaylamıştır. Aynı zamanda gaz fiyatlarının Gürcistan halkı için yüzeysel olarak arttığını fakat SOCAR la, yapılan anlaşmadan memnun olduğunu belirtmiştir Radio Commersant, Kakhi Kaladze enerji ithalatına ilişkin Rus tarafi ile görüşmeye hazır bulunmaktadır. adresinden 19 Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Gürcistan gaz tedarikçisini bünyesine katıyor. Reuters. 1 Ekim GEORGIA ONLINE. Gürcistan Devlet Başkanı, SOCAR HAZAR RAPORU 43 41

8 Sonuç Gürcistan hükümeti Tiflis-Moskova ilişkisinde yeni bir sayfa açmanın yollarını arasa da birçok Gürcü, Gürcistan topraklarının halen % 20 sini işgal altında tutan Rusya ya karşı olumsuz görüşe sahiptir. Bu nedenle yeni hükümetin, Gürcistan ın batı yanlısı yaklaşımını ve bölgesel müttefikleri ile olan stratejik ilişkilerini değiştirebilmesi kolay gözükmemektedir. Avrupa-Atlantik birleşmesi hususunda Gürcistan da ekseriyetle bir fikir birliği mevcuttur. Aksine, Michel Cecire nin isabetli biçimde ifade ettiği üzere; sıradan Gürcistanlılar Ruslara karşı pozitif düşüncelere sahip olmasına rağmen; Moskova taraftarı dış politikayı destekler tarzda bir yaklaşım; Kremlin le uyumlu çalışmanın yollarını aramış ve şu an siyasi yaşamı sona ermiş eski muhalefet liderlerinin durumunda olduğu gibi, Gürcistan da siyasi cezalandırma aracı olarak kabul edilmektedir. Moskova yı Gürcistan ın NATO üyeliği hususunda ikna etmeye çalışmanın yanında Tiflis in diğer hedeflerini yerine getirmek; Gürcistan diplomasisi için imkânsız görev hükmündedir. Her ne kadar Gürcistan ın bu hassas durumdan pazarlık neticesinde kâr elde edip edemeyeceğini zaman gösterecek olsa da kesin bir husus var ki; Gürcistan ın bölgedeki konumu, Rusya ve batı ile ilişkileri kritik bir döneme girmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse; şimdi Gürcistan için yap ya da yık zamanıdır. Her şeye rağmen, Moskova yla bağların onarılmasına çalışmak, eski Gürcistan Devlet Başkanı Edward Shevardnadze nin Rusya yla denge politikasını teşvik etmek olarak kabul edilebilir. Böyle bir senaryoda, Gürcistan ın Avrupa-Atlantik hedefinden sapması ve neticesinde kurumsal reformların akamete uğraması riski bulunmaktadır. Benzer olarak, Başkanı ile görüşüyor. 10 Kasım news/a1/economy/ php 42 44

Ne Derece Uzak ve Derin?

Ne Derece Uzak ve Derin? AB ve Güney Kafkasya: Ne Derece Uzak ve Derin? Amanda Paul, Avrupa Siyaset Merkezi (EPC) Uzmanı Güney Kafkasya ile yakın ilişki kurmak, özellikle ilk zamanlarda AB için tartışmalı bir konuydu. Kimi üye

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

Kafkasya da Neler Oluyor?

Kafkasya da Neler Oluyor? Tartışma Metinleri 0901 Kafkasya da Neler Oluyor? Mitat Çelikpala Uluslararası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Ankara 1 Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Şenyuva

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

BAŞARISIZ DEVLET- DEMOKRATİK MODEL ÜLKE SARMALINDA GÜRCİSTAN IN 20 YILI

BAŞARISIZ DEVLET- DEMOKRATİK MODEL ÜLKE SARMALINDA GÜRCİSTAN IN 20 YILI OAKA Cilt:7, Sayı: 14, ss. 1-35, 2012 BAŞARISIZ DEVLET- DEMOKRATİK MODEL ÜLKE SARMALINDA GÜRCİSTAN IN 20 YILI BETWEEN THE PARADOX OF FAILED STATE AND DEMOCRATIC MODEL: THE 20 YEARS OF GEORGIA S INDEPENDENCE

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 1 2 BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 Atlantikçiler (Batıcılar): 11 Avrasyacılar ve Ulusal Kimlik: 12 BDT ve 1990 lı Yıllar:

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ FURKAN ŞENAY MUHAMMET KOÇAK ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (1991-1999)

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (1991-1999) 1 SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (1991-1999) Dr. Ertan EFEGİL Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ÖZET Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Devlet

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU Hazırlayanlar: Atilla SANDIKLI Ali SEMİN RAPOR NO: 52 KASIM 2012 BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI IMPR RAPOR NO: 9 2011 TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı