Gürcistan Parlamento Seçimleri Sonucu: Dış Politika ve Yeni Yaklaşım Arayışları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürcistan Parlamento Seçimleri Sonucu: Dış Politika ve Yeni Yaklaşım Arayışları"

Transkript

1 Gürcistan Parlamento Seçimleri Sonucu: Dış Politika ve Yeni Yaklaşım Arayışları Doç. Dr. Kornely Kakachia Tiflis Devlet Üniversitesi Tiflis merkezli Gürcistan Politika Enstitüsü düşünce kuruluşu direktörü Giriş Yaklaşık 20 yıldır Sovyetler Birliği sonrası dönemde birçok ülkeden daha fazla işlevsel bir demokratik sistem ve kararlı politik kuruluşlar oluşturma hususunda sorun yaşamaktadır. Sonuç olarak; Gürcistan ın demokratik ülkeler ailesinin tam yetkili bir üyesi olma arzusu, tüm politikacıların hedeflediği şekilde sürdürülebilir ve hukuki manada düzene oturmuş bir yönetim sistemi; başlıca bir gaye halini almıştır. 1 Aslında Gül Devrimi ni takip eden süreçte Gürcistan, zayıf ve bozulmuş yönetim probleminin üzerine giderek Sovyet Sonrası karşıtlarına üstün gelmiştir. Düşük seviyede resmi yozlaşmaları bertaraf ederek ve temel devlet kuruluşlarını yeniden inşa ederek -ya da inşa ederekciddi bir başarı elde etmiştir. Görünüşte Gürcistan demokratik kazanımlarını dengelemiştir. 1 SalomeTsereteli-Stephens, CaucasusBarometer: Gürcistan da Hukukun Egemenliği Halkın Görüş ve Yaklaşımı , Gürcistan ı takip eden çoğu kişinin belirttiği üzere, birçok açıdan devrim sonrası Gürcistan da bugünkü demokrasi koşulları, demokratikleşmekte olan pek çok ülkeden daha iyidir. 2 Hükümeti dengelemek adına yeteri derecede güçlü bir sosyal yahut politik hareketin olmayışı henüz dengeye varmamış demokrasisi için en büyük engeldir. Son yıllarda yasama alanında ciddi değişim yaşansa da demokratik seçim süreci hala ciddi bir sorun teşkil etmektedir. 3 Ancak Gürcistan politik yaşamındaki mevcut gelişmeler, bu durumun değişebileceğini göstermektedir. Gürcistan Demokrasisi İçin Turnusol Kağıdı Hükmündeki Parlamento Seçimleri Son parlamento seçimleri (1 Ekim 2012) demokratik dönüşümün düzene girdiğini göstermesi ve barışçıl yollardan güç 2 Lincoln A. Mitchell. Gül Devrimi sonrasında Gürcistan Demokrasisi. Orbis P Kornely Kakachia. Gürcistan Parlamento Seçimleri: BARIŞÇIL GÜÇ AKTARIMI BAŞLANGICI MI? PONARS Eurasia Policymemo. No Eylül HAZAR RAPORU 35 37

2 değişiminin yaşanması adına bir kılavuz olarak ülke tarihinde önemli bir yere sahiptir. Gürcistan ın şimdiye kadarki en çekişmeli seçiminde iki blok halinde on dört parti yarışmıştır. Beklendiği üzere asıl çekişme, Birleşik Milli Hareket (BMH) ve ana muhalefet partisi Gürcistan Rüyası (GR) koalisyonu arasında yaşanmıştır. Hapishanelerdeki istismar skandalından 4 önce genel kanı, muhalefetin kazanma şansının az olduğu yönündeydi. Seçim öncesi yönetiminin devlet kaynaklarını kullanması ve Bidzina İvanişvili isimli milyarderin başını çektiği muhalefetteki ideolojik ayrım bu kanıya sebep olmuştur. Beklenti, Gürcistan Rüyası nın bir başka devrime gerek kalmayacak şekilde yeterli oyu alabileceği fakat hükümeti kuracak derecede fazla oy alamayacağı yönündeydi. Ancak parlamentoda dört yıllığına yüz elli yeni üye için oy kullanan Gürcistanlılar ezici bir üstünlükle muhalefeti desteklemiştir. Son oylar sayıldığında Birleşik Milli Hareket % 40.3 lük bir oyla Gürcistan Rüyası nın % 54.9 luk zaferinin gerisinde kalmıştır. 5 Maalesef iki büyük parti arasındaki çekişme daha küçük politik gruplar için yer bırakmamış ve Kaynak: Civil Georgia, 2012 Parlamento Seçimleri 4 SimonShuster. Devlet başkanını mağlup eden hapishaneden: Gürcistan ın Saakaşvili si seçimi nasıl kaybetti? 2 Ekim Civil Georgia. Mevcut CEC bilgisine göre parlamento koltukları: adresinden 38 36

3 Hristiyan Demokratlar, Yeni Sağcılar ve İşçi Partisi gibi partilerin parlamentoda üçüncü parti olmak adına mütevazı hedefleri % 5 lik baraja takılmıştır. 6 Seçim sonuçları henüz netleşmemişken Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili Sovyet Sonrası dönemde alışık olunmadığı üzere, bir politik siyasi manevra sergileyerek partisinin yenildiğini ve yeni hükümetin parlamentodaki yeni çoğunluk tarafindan kurulacağını ilan etmiştir. Seçim yenilgisinin akabinde Saakaşvili, Gürcistan Rüyası nın fikirleri ve hedeflerinin kendi partisi açısından tamamıyla kabul edilemez olmasına rağmen Gürcistan halkının yapmış olduğu tercihe saygı duyduğunu ifade etmiştir. Gül Devrimi nin getirdiği tüm ilerlemelerin korunması gerektiğine inandığını vurgulayarak, Gürcistan ın gelişmesini hiçbir şeyin durduramayacağını belirtmiştir. Saakaşvili nin yenilgiyi kabul etmesiyle, uluslararası gözlemciler Gürcistan seçimlerinin kampanya boyunca adil bir yarış ve halkın aktif katılımıyla neticelendiği inancını benimsemiştir. Gürcistan ı takip eden birçok kişi, sivil toplumun ve buna bağlı örgütlenmelerin seçim öncesi sürecin adilliği üzerindeki olumsuz düşünceleri bertaraf ederek daha güvenilir bir süreç adına gözlemcilere yol göstermiş ve bu noktada anahtar rol üstlenmiştir. Ancak seçim sürecine ilişkin 6 Gürcistan seçim sistemi, 150 milletvekilinin 73 ü oy çoğunluğuna göre, 77 si ise nispi temsil sistemine göre belirlenen karma bir yapıya sahiptir. 77 koltuk, siyasi partilerin oluşturdukları listeler arasından orantısal olarak ve % 5 barajını geçen seçim blokları arasından belirlenmektedir. bu olumlu açıklamaların yanında, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) / ODIHR (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) kampanya ortamının kutuplaşmış, gergin olduğunun ve zaman zaman şiddet unsurları içerdiğinin altını çizmiştir. 7 Yine gözlemcilerin ifade ettiğine göre, kampanya süreci elle tutulur politik platformlar ve programlardan ziyade, memuriyet avantajları ve finansal kaynaklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Her şeye rağmen, birçok gözlemcinin vurguladığı üzere Gürcistan, getirisi önceden belirlenemeyecek olsa da demokratik turnusol kağıdı diye de adlandırılan seçimleri başarılı bir şekilde geçmeyi bilmiştir. Birleşik Milli Hareket in yenilgisi üzerine çeşitli analizler yapılmıştır. 8 Buna göre, Niklas Nillson ve Svante Cornell iki temel sebep öngörmüşlerdir: 1) Seçim öncesi iktidardaki parti, 9 yıl iktidarda kalmıştır ve Gürcistan toplumunun büyük çoğunluğunda belirgin bir yorgunluk meydana gelmiş, bunun neticesinde de güvenilir bir alternatif arzusu doğmuştur. Devlet Başkanı Saakaşvili nin müzakereye 7 OSCE Basın Bildirisi. Seçim gözlemcilerinin ifade ettiğine göre Gürcistan, demokratik seçimlerin yönetiminin sağlamlaştırılması adına önemli adımlar attı, ancak üstesinden gelinmesi gereken kilit konular halen mevcut. org/odihr/elections/ Bkz. Nicu Popescu. Saakaşvili neden kaybetti? AB gözlemcisi. why-saakashvili-lost/ adresinden ve Georgia Online dan Gela Vasadze: Gürcistanlılar reformlardan ve vergi ödemekten yoruldu, 22 Ekim HAZAR RAPORU 39 37

4 dayalı olmayan yönetim stili, bu algıyı desteklemiş olabilir. 2) Birleşik Milli Hareket zamanında ülke ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmış ve yine ülke idaresinde ciddi ilerlemeler sağlanmış olsa da, bu gelişmenin toplumun büyük çoğunluğu -işsizlik ve yoksulluk Gürcistan seçmenleri için en büyük sorun olmaya devam etmiştir- için iş olanakları ve yaşam standardının yükselmesine bir katkısı olmamıştır. 9 Ancak bunlar, Birleşik Milli Hareket in yenilgisinin yegane sebepleri değildir. Zayıf insan hakları seviyesi ve adalet arayışı son derece etkin faktörlerdir. Saakaşvili nin reformları yüzünden den fazla sayıda kişi işini kaybetmiştir. Bunlar arasında eski, İngilizce bilmeyen üniversite hocaları, binlerce polis memuru ve politikacı yer almaktadır. Dahası, Gürcistan mahkemelerinin suçlu bulma oranını % 98 e çıkaran suça ilişkin sıfir tolerans politikası neticesinde şu an Gürcistan da yaklaşık mahkûm bulunmaktadır. Bu rakam Avrupa ülkelerinin her birinden daha fazla Saakaşvili nin 2004 te iktidara geldiğindeki rakamın dört kat fazlasıdır. 10 Seçimler, Saakaşvili nin ekibi için kayda değer bir yenilgiyken, başarılı bir şekilde tamamlanmış bir sürece sahip bu seçimler 9 Niklas Nilssonand Svante E. Cornell. Gürcistan seçimleri sonrası beklentiler ve güçlükler. CACI Analyst. 4 Ekim adresinden 10 Bkz. Hapishane nüfusunun, her kişilik ulusal nüfusa oranı sıralamasında Gürcistan 6. dır. php?area=all&category=wb_poprate Gürcistan demokrasisinin gelişim yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Gelecek aylar, 2013 Ekim ine kadar mevcut anayasa uyarınca yönetimde kalmaya devam edecek Devlet Başkanı Saakaşvili ve Rusya ya yaklaşacağı düşünülen yeni seçilmiş Başbakan İvanişvili arasında nasıl bir işbirliği sağlanacağını gösterecektir. Her ikisi arasındaki iş ilişkisinin tansiyonunun yükselmesi, politik belirsizliği artıracaktır. Gelecek 12 ayda yaşanacak diğer bir sıkıntı ise; Gürcistan ın politik sisteminde başkanlıktan parlamenter sisteme geçişindeki devlet başkanlığının birçok yetkisinin kısılması ve bu yetkilerin başbakana verilmesi olacaktır. 11 Bu haliyle parlamento, geçmiştekine nazaran çok daha önemli bir rol üstlenmektedir. Şu durumda, her iki tarafin da ortak çalışmak adına gönülsüz hareket etmesi Gürcistan ın politik yaşamının dengeye ulaşması şansını kısıtlamaktadır. Son seçimlerin neticesi, Gürcistan ın gelecekteki gelişimini önemli oranda etkileyebilir. Gürcü politik elitler, kazan ya da kaybet siyasi yaklaşımlarından uzaklaşıp fikir birliği sağlayarak yönetmeyi öğrenebilirler. Bu koalisyon tarzı hassas yönetim, henüz başlangıç seviyesindedir. Son siyasi değişimin Gürcistan ı batı tarzı liberal bir demokrasiye mi yoksa şiddetli bir politik kargaşaya mı sürükleyeceği henüz bilinmemektedir. 11 Daha fazla bilgi için: George Welton. Başbakanın yetkisi. Yeni Hükümeti Kim Seçecek? Ne zaman? Nasıl? geowel.org/index.php?article_id=80&clang=0 adresinden 4038

5 Gürcistan Dış Politikası: Seçim Sonrası Muhtemel Değişiklikler Birçok soru ile birlikte Bidzina İvanişvili nin Gürcistan Rüyası koalisyonu tarafindan yürütülen ülkenin jeopolitik yönetimi, spekülasyonların ve tahriklerin hedefi durumundadır. Diğer örneklerde de görüldüğü üzere, göreve gelen yeni hükümetler köklü değişiklikler yapmanın yanında yeni politikalar izlemektedir. Ancak ülkenin jeopolitik yönelimi veya ülke gelişiminin ana unsurları gibi temel dinamiklerini nadiren değiştirmektedir. Bu durum, Gürcistan ın yeni hükümeti için de geçerli gibi gözükmektedir. Mevcut liderler kendi aralarında birçok konuda uyuşmazlığa sahip olabilirler. Ancak ülkenin milli çıkarlarını korumak adına herkesin ortak bir gayesi bulunmaktadır. Saakaşvili gibi İvanişvili de seçim öncesi ve sonrasında defalarca bağımsızlıklarını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya yı ülkeye yeniden dahil edip, Gürcistan ı Avrupa Birliği ne üyelik ve NATO doğrultusunda tutacağını defalarca ifade etmiştir. Kimi batılı gözlemciler, Gürcistan ın ulusal çıkarlarından fedakarlık etmeden yeni hükümetin bu söylemlerini yerine getirebileceği hususunda yeterince tatmin olmuş değillerdir. 12 İvanişvili nin kararsız koalisyon ortakları ve sözde Kremlin otoritesi bağlantıları tarafindan 12 Bkz. Simon Saradzhyan. Gürcistan Dış Politikasının Yeniden Dengelenmesi. The National Interest. 8 Kasım Gürcistan Rüyası zaferinin, Ukrayna gibi Rus yörüngesinde bir konum için ilk adım olduğu dillendirilmektedir. 13 Fakat İvanişvili nin Gürcistan Rüyası; Avrupa ve Rusya ile bu şekilde bir iyi ilişkiyi kabul etmemektedir. Ayrıca eleştirilere rağmen yeni hükümet Moskova ile diplomatik ilişkileri normalleştirirken Rusya ayrılıkçı bölgelerin başkentlerindeki büyükelçiliklerini muhafaza ettiği müddetçe Moskova ile resmi diplomatik ilişkilerden geri durabileceklerini düşünmektedir. 14 Aynı zamanda yeni hükümet Rusya ile 2008 Ağustos Savaşı ndan sonra başlatılan Cenevre müzakerelerine kesinlikle sadık kalacağını deklare etmiştir. Bu müzakereler Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla; Gürcistan, Rusya, Amerika dan müzakereciler ve ayrılıkçı bölgeler Abhazya ve Osetya nın temsilcileri eşliğinde yürütülmektedir. Bu süreçte yeni gelişen ve zaman zaman çelişkili hale gelen dış politika tutumu, belirsizlik ortamını artırmakta ve kimi bölgesel analistler İvanişvili nin dış politika ekibinin Rusya ile ikili ilişkilerde retorik haline gelmiş gerginliğin 13 Michael Cecire. Gürcistan ın İvanişvili si için Rus politikasını çıkarlar belirleyecektir. World Politics Review. 8 Ekim RFE/RL. Tiflis, Gürcistan topraklarını işgal ettiği sürece Rusya ile diplomatik bağları olmayacağını dile getirdi. HAZAR RAPORU 41 39

6 seviyesini düşürmesini tavsiye ettiklerini iddia etmektelerdir. Bağlantılı olarak, İvanişvili Moskova ile daha pragmatik, daha az ideolojik ve dengeli bir çizgi belirlemeye çalışacak, Tiflis in kuzey komşuları ile ekonomik ve kültürel bağları sağlamlaştırmaya çalışacaktır. Pragmatik bir hayalci olarak İvanişvili, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ekonomik ve diğer faydalarını göz önünde bulundurup ticaret ve nakliye ağlarını yeniden kurup, özellikle Gürcistan şarabı ve mineral sularının Rusya piyasasına tekrar girebilmesini ummaktadır. Bir analistin ifade ettiği üzere; İvanişvili ile Rusya ya yöneliş, Saakaşvili den esinlenmiş herhangi bir sistem dahilinde tarafsız batı ile yeniden bir araya gelmeye çalışmaktan kısa dönem ekonomik çıkarları açısından çok daha etkilidir. 15 Hatta İvanişvili Rusya ile ilişki kurulmasının Güney Osetya ve Abhazya nın Gürcistan a bağlanmasını kolaylaştırabileceğine ve hâlâ Kremlin ile uzlaşmaya varılabileceğine inanmaktadır. Bu doğrultuda ilk adım olarak İvanişvili, Gürcistan ın Moskova eski Büyükelçisi Zurab Abashidze yi direkt olarak Gürcistan Başbakanı na rapor verecek şekilde, Rusya ile İlişkiler Özel Temsilcisi olarak atamıştır. 16 İvanişvili aynı 15 James Nixey. Güncel: Gürcistan Seçim Sonrası Analizi. Chatham House Uzman Yorumu. 2 Ekim chathamhouse.org/media/comment/view/ adresinden 16 Civil Georgia. Başbakan, Rusya ile ilişkileri düzeltme temsilcisi atadı. 12 Kasım php?id=25407 zamanda Rusya nın bu adımlara karşılık vereceğine olan inancını ifade etmiştir. Öyle görülüyor ki; bu tip adımlarla Tiflis, Rusya nın yeni politik koşullar altındaki Gürcistan a karşı yaklaşımının değişip değişmediğini test edebilecektir. Başbakan ın böyle bir atama yapması, kendisinin ve Gürcistan hükümetinin Rusya ile yeni ve bağımsız ilişki, iletişim ve diyalog kanalı oluşturmaya hazır olduğunu göstermektedir. Moskova ile bu politik flörtün neticesi ne olursa olsun, çatışma ve kapitülasyon arasındaki orta yolun bulunması, İvanişvili hükümetinin en zorlu görevi olacaktır. S eçimlerden sonra Gürcistan ın yakın komşularıyla ilişkilerinde olduğu gibi ülkenin dış politika istikametinde radikal, stratejik ve pragmatik bir değişiklik olmadığı müddetçe Gürcistan; Azerbaycan ve Türkiye gibi yakın ortakları ile stratejik ilişkilerini değiştirmeyecektir. Bakü ve Tiflis arasındaki stratejik ilişkiler hiçbir zaman politik aktörlere bağlı kalmamıştır. Özellikle her iki ülkenin etnik ayrılıkçılığa ilişkin ortak kaygıları ve Rusya nın bölgedeki iddialı politikalarından kaynaklanan sıkıntılar devam ettikçe Bakü ve Tiflis arasındaki stratejik ilişkiler aynı çizgide seyredecektir. Benzer olarak her iki ülke de ulusal bağımsızlığı tehlikeye atacak Moskova güdümünde bir birleşme inisiyatifini reddedecektir

7 B ununla birlikte Gürcistan politik ve sosyal elitleri Rusya ile ilişkilerin sıcak olmadığı bir dönemde Azerbaycan menşeli enerji kaynaklarına çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu; aynı zamanda Türkiye nin Güney Kafkasya Bölgesi nde dengeleyici bir güvenlik aktörü olmasının önemini idrak etmiş durumdalardır. Seçimlerin Tiflis te yumuşak bir güç devrine sebep olması neticesinde Ankara ve Bakü daha öngörülebilir ve istikrarlı bir komşuya sahip olmaktan faydalanabilir. Gürcistan ın Bakü ye olan enerji bağımlılığı, Gürcistan-Azerbaycan ilişkisini değiştirebilecek bir konumdadır. İvanişvili, seçim öncesi verdiği elektrik ve gaz giderlerini düşürme vaadini yerine getirmek doğrultusunda daha istikrarlı bir Gürcü-Rus ilişkisi ile Tiflis gelecekte daha çeşitli dış ekonomik ilişkiler kurabileceğine inanmaktadır. Böyle bir senaryoyla Gürcistan ın Rusya dan daha ucuz gaz ve elektrik alabileceğine yönelik naif bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu şartlar altında Bakü ekonomi ve enerji alanında Tiflis üzerinde şu an olduğundan daha az avantaja sahip olduğunu düşünebilir. Gürcistan Enerji Bakanı Kakhi Kaladze yakın zamanda, daha önceki yönetim tarafindan imzalanan tüm anlaşma ve mutabakatların 17 tekrar 17 ABC.azweb sitesine göre Gürcistan vatandaşları 1 kwt elektrik için 0.107$ öderken Azerbaycanlılar 0.072$ Ermeniler ise 0.06$ ödemekteler. Bölgelere göre değişmekle birlikte, Rusya da nüfus oranına bağlı olarak fiyatlar kwt başına 0.13$ ve 0.06$ arasındadır. Linke buradan ulaşabilirsiniz: main/69155.html gözden geçirileceğini açıklamıştır. 18 Ancak Gürcistan da hükümetin değişmesi Azerbaycan ın Gürcistan daki yatırım ve ticaretini etkilemeyecektir. SOCAR ın son dönemde (başkent haricinde) tüm Gürcistan piyasasına direkt olarak gaz satmasını sağlayacak Itera-Georgia yı satın almış olması bu yaklaşımı destekler şekildedir. S OCAR Başkanı Rövnag Abdullayev bir konuşmasında ifade ettiği üzere ikili ilişkilerdeki pozitif dinamizm yerleşik hale gelmiş durumdadır. Abdullayev in, Başbakan İvanişvili nin, SOCAR ın Gürcistan temsilciliği başkanı ve Azerbaycan büyükelçisi ile görüştüğünü ve bu görüşme neticesinde SOCAR ın Gürcistan yatırımlarının yüksek bir değer arz ettiği görüşünün benimsendiğini ifade etmiştir Kasım da Başbakan İvanişvili, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ile şahsen görüşmüş ve bir kez daha Gürcistan-Azerbaycan ilişkisinin stratejik mahiyetini onaylamıştır. Aynı zamanda gaz fiyatlarının Gürcistan halkı için yüzeysel olarak arttığını fakat SOCAR la, yapılan anlaşmadan memnun olduğunu belirtmiştir Radio Commersant, Kakhi Kaladze enerji ithalatına ilişkin Rus tarafi ile görüşmeye hazır bulunmaktadır. adresinden 19 Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Gürcistan gaz tedarikçisini bünyesine katıyor. Reuters. 1 Ekim GEORGIA ONLINE. Gürcistan Devlet Başkanı, SOCAR HAZAR RAPORU 43 41

8 Sonuç Gürcistan hükümeti Tiflis-Moskova ilişkisinde yeni bir sayfa açmanın yollarını arasa da birçok Gürcü, Gürcistan topraklarının halen % 20 sini işgal altında tutan Rusya ya karşı olumsuz görüşe sahiptir. Bu nedenle yeni hükümetin, Gürcistan ın batı yanlısı yaklaşımını ve bölgesel müttefikleri ile olan stratejik ilişkilerini değiştirebilmesi kolay gözükmemektedir. Avrupa-Atlantik birleşmesi hususunda Gürcistan da ekseriyetle bir fikir birliği mevcuttur. Aksine, Michel Cecire nin isabetli biçimde ifade ettiği üzere; sıradan Gürcistanlılar Ruslara karşı pozitif düşüncelere sahip olmasına rağmen; Moskova taraftarı dış politikayı destekler tarzda bir yaklaşım; Kremlin le uyumlu çalışmanın yollarını aramış ve şu an siyasi yaşamı sona ermiş eski muhalefet liderlerinin durumunda olduğu gibi, Gürcistan da siyasi cezalandırma aracı olarak kabul edilmektedir. Moskova yı Gürcistan ın NATO üyeliği hususunda ikna etmeye çalışmanın yanında Tiflis in diğer hedeflerini yerine getirmek; Gürcistan diplomasisi için imkânsız görev hükmündedir. Her ne kadar Gürcistan ın bu hassas durumdan pazarlık neticesinde kâr elde edip edemeyeceğini zaman gösterecek olsa da kesin bir husus var ki; Gürcistan ın bölgedeki konumu, Rusya ve batı ile ilişkileri kritik bir döneme girmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse; şimdi Gürcistan için yap ya da yık zamanıdır. Her şeye rağmen, Moskova yla bağların onarılmasına çalışmak, eski Gürcistan Devlet Başkanı Edward Shevardnadze nin Rusya yla denge politikasını teşvik etmek olarak kabul edilebilir. Böyle bir senaryoda, Gürcistan ın Avrupa-Atlantik hedefinden sapması ve neticesinde kurumsal reformların akamete uğraması riski bulunmaktadır. Benzer olarak, Başkanı ile görüşüyor. 10 Kasım news/a1/economy/ php 42 44

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Hasan Kanbolat 8 Ağustos ta Güney Osetya Savaşı başladığından beri Güney Kafkasya da politika üreten,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU

2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU 2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU HAZIRLAYAN: DR. ALAATTİN BÜYÜKKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AVRUPA GÜVENLİK

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Enerji Güvenliğinde Gürcistan ın Jeopolitik Önemi ve Rusya

Enerji Güvenliğinde Gürcistan ın Jeopolitik Önemi ve Rusya Enerji Güvenliğinde Gürcistan ın Jeopolitik Önemi ve Rusya Sayfa 1 Enerji Güvenliğinde Gürcistan ın Jeopolitik Önemi ve Rusya Elnur İSMAYIL Coğrafi konumu nedeniyle jeopolitik öneme sahip olan Gürcistan

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DİLARA SÜLÜN Ağustos 2015 1 TEMEL BİLGİLER Resmi Adı: Belçika Krallığı Yüzölçümü: 30.528 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi Altında

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Ne Derece Uzak ve Derin?

Ne Derece Uzak ve Derin? AB ve Güney Kafkasya: Ne Derece Uzak ve Derin? Amanda Paul, Avrupa Siyaset Merkezi (EPC) Uzmanı Güney Kafkasya ile yakın ilişki kurmak, özellikle ilk zamanlarda AB için tartışmalı bir konuydu. Kimi üye

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası

Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası Mehmet Özkan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV), İstanbul, 2014, 136 Sayfa. Hacı Mehmet BOYRAZ* 1998 yılında ilan edilen Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 99 Kasım 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU JUNCKER KOMİSYONU GÖREVE BAŞLARKEN: TÜRKİYE BİR 5 YIL DAHA KAYBETMEYİ GÖZE ALABİLİR Mİ? Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Genel Sekreteri İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

GÜRCİSTAN ULUSAL GÜVENLİK KONSEPTİ

GÜRCİSTAN ULUSAL GÜVENLİK KONSEPTİ GÜRCİSTAN ULUSAL GÜVENLİK KONSEPTİ 1. Gürcistan Parlamentosu nca 23 Aralık 2011 tarihinde 3 ret oyuna karşılık 111 kabul oyuyla yeni Ulusal Güvenlik Konsepti Belgesi onaylanmıştır. Onaylanan yeni belge

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; *Sağlık politikalarının

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN - 2012 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

Тurkic Weekly 1 2015 (1 8 Kasım)

Тurkic Weekly 1 2015 (1 8 Kasım) Тurkic Weekly 1 2015 (1 8 Kasım) Turkic Weekly, Sizi Türk dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tutmanıza yardımcı olacak haber kaynağıdır. Turkic Weekly Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden kilit

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Zambiya

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

MOLDOVA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan: Hande Türker ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

MOLDOVA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan: Hande Türker ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MOLDOVA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Hazırlayan: Hande Türker ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2015 1 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı: Moldova Yönetim biçimi: Cumhuriyet Başkent: Kişinev Nüfus: 3.583.288 (2014)

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER 11 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER Türkiye de 10 Ağustos ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonucuna göre, Başbakan

Detaylı

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ Kentsel güvenlik yönetimi ile ilgili son modele ilişkin keşif çalışması Amaçlar ve önemli bulgular URBIS projesi Avrupa Birliği tarafından, Leonardo da Vinci Yenilik Geliştirme

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK

ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK DIŞ POLİTİKA ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK NİSAN 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM:

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Güney Kafkasya da Değişen Konjonktür: Moskova-Tiflis Hattında Normalleşme Sancıları

Güney Kafkasya da Değişen Konjonktür: Moskova-Tiflis Hattında Normalleşme Sancıları Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Analiz No: 21 Nisan 2013 Güney Kafkasya da Değişen Konjonktür: Moskova-Tiflis Hattında Normalleşme Sancıları Kerim Has Künye ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ İÇ POLİTİKA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ OCAK 2007 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

Suriye Arap Cumhuriyeti. Enformasyon Bakanlığı. Enformasyon Bakanlığı

Suriye Arap Cumhuriyeti. Enformasyon Bakanlığı. Enformasyon Bakanlığı Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı makamınıza takdir ve saygılarını takdim ederken; Cumhurbaşkanı Beşşar el-esad ın 06 Ocak 2013 tarihinde yaptığı

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 İÇ POLİTİKA KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı