DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015"

Transkript

1 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, tarih ve 143 sayılı Meclis kararı ile kurulmuş olup, belediyemizin her geçen gün artan uluslararası faaliyetlere bağlı olarak gelişen uluslararası ilişkilerin bu müdürlük çatısı altında kurumsal olarak yürütülmesi amaçlanmış ve 2011 yılından itibaren Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan AB Projeler Birimi nin de bu müdürlük bünyesinde faaliyetlerine devam etmesi uygun görülmüştür. Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, tarih ve 305 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir tarihinde, 2011 yılından beri AB Projeler Birimi Yetkilisi olarak görev yapmakta olan Başak TURHAN, Dış İlişkiler Müdürü V. olarak atanmış olup, tarihinde de kurum dışı atama ile memur Hacı BAHÇECİ müdürlüğümüzde göreve başlamıştır. Başak TURHAN Dış İlişkiler Müdür V.

3 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- İnsan Kaynakları B- Sunulan Hizmetler C- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2015 YILI ( ) DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Diğer Hususlar III- BİRİMİN KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER: 1-.. Müdürlüğü Personel Dolu / Boş Kadro Durumunu Gösteren Tablo 2- Müdürlüğü Çok Yıllı Bütçe ve Harcama Raporu

4 I-GENEL BİLGİLER A-İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüz bünyesinde 1 müdür, 1 memur, 4 kişi Hizmet Alımı Personeli olarak görev yapmaktadır. Dış İlişkiler Müdürlüğüne bağlı çalışan personele ait; Personel Dolu/Boş Kadro Durumu Gösteren Tablo EK 1 de verilmiştir. B-Sunulan Hizmetler: Müdürlüğümüzde sunulan hizmetler kısaca aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. Belediyemizi ve belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları uluslararası düzeyde temsil etmek. Uluslararası yerel yönetim faaliyetlerini izlemek ve çağdaş örnekleri ilgili birimlere iletmek. Belediyemizin ulusal ve uluslararası projelerini yürütmek ve bu alanda yeni ortaklıklar geliştirmek. Hibe Projelerinin raporlamaların yapılması ve kurumsal iletişimin gerektiği şekilde sağlamak. Finansal destek almayı hak kazanan projelerin yönetim ve koordinasyonunun sağlamak. Uluslararası rapor ve dokümanların çevirisini yapmak. Uluslararası düzeydeki temsilcilerin ağırlanmasına destek olmak. Bornova Belediyesi nin ulusal ve uluslararası ağlara dahil olmasının sağlanması ve İşbirliklerinin oluşturulmasına katkı sağlamak. Bornova Belediyesi nin üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşlar ile yürüttüğü mevcut ilişkilerin en iyi düzeyde sürdürülmesi için gereken faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak. Kurum içinde projeler konusunda farkındalık yaratılması ve her birimin kendi konusu ile ilgili olarak projeler üretebilmesine yönelik motivasyon arttırıcı faaliyetlerde bulunmak. Yabancı dildeki proje çağrılarının çevirisi ve özetinin çıkarılması kurum içerisinde yaygınlaştırılmasının sağlanması, Bilgi Notu hazırlayarak ile konu ilgili birimleri bilgilendirmek. Projelere yapılacak başvurulara uygunluk ve kapasite ölçümü ve değerlendirmesinin yapılması, proje geliştirilmesinde destek sağlamak. Ülkemizde ve İzmir de bulunan diplomatik misyon temsilcileri ile Bornova Belediyesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve ilişkilerin en iyi biçimde sürdürülmesine destek sağlamak. Belediyenin stratejik planına uygun şekilde ortak çalışma ve projeler hazırlamak ve yürütmek. Başkanın yurtdışı programlarının hazırlık çalışmalarında Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon içinde destek sağlamaktır. C-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe giren yönetmeliğin 7.maddesinde belirtilen iç kontrolün unsurlarına göre; müdürlüğümüzde görevlendirilmiş kişiler; belediye genelinde yapılan çalışma grupları dahilinde, müdürlüğümüzü ilgilendiren Süreç Haritalarını Visio Programı'nda hazırlamışlardır. Bu süreçlere ait Bilgi Kartları oluşturulmuştur. Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerimizin Hizmet Envateri Tbaloları hazırlanıp İç Kontrol Birimine Sunulmuştur. Buna göre müdürlüğümüzde sürdürülen çalışmalara ait süreçler aşağıdaki şekilde ortaya çıkmıştır: 6.1. AB Proje Faaliyeti: 6.2. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Faaliyeti: 6.3. Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Faaliyeti: 6.4. Yurtiçi ve Yurtdışı Proje ve Faaliyetlere Katılım: Yukarıdaki belirtilen süreçler kapsamında güncelleme gerektiren alt süreç çalışmalarımız devam

5 etmektedir. II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Müdürlüğümüze Çok Yıllı Bütçe ve Harcama Raporu EK-2 olarak ekte sunulmuştur. 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Ek-2 de sunulan Çok Yıllı Bütçe ve Harcama Raporunda görüleceği üzere Sermaye Transferi Kalemi 0, 00 TL olarak öngörülmüş ancak İZKA Destekli BORBEL E- Kent Bilgi Sistemi Projesi Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde yürütüldüğünden söz konusu kalem 1.039,048,63 TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Mali Denetim Sonuçları 2014 yılsonu itibariyle Müdürlüğümüz herhangi bir denetim (Sayıştay, Maliye Bakanlığı vb.) geçirmemiştir. B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Belediyemiz Stratejik Planı dâhilinde tespit edilen Stratejik Amaç ve hedeflere yönelik ve Müdürlüğümüz Yönetmeliğine uygun olarak yürütülen faaliyet ve Proje Bilgilerimiz aşağıdaki gibidir. Stratejik Amaç 6. Yurttaşların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Belediyecilik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Stratejik Hedef 6.2. Sosyal Hizmetlerin Sunulması Performans Hedefi Yılında Dezavantajlı Gruplara Yönelik Projelerin Gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri (6 Aylık) Gerçekleşen Gerçekleşen Tahmini Gerçekleşen 1 Sunulan proje, başvuru sayısı (ad.) (1-2) 1 2 A B Bornova Belediyesi Sağlık ve Yaşam Evi İyileştirme Projesi: Japonya Türkiye Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) kapsamında Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanmıştır. Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Proje Tahmini Bütçesi: ,28 TL Bornova Belediyesi Eş finansmanı (Yaklaşık): TL "4WOMEN2" "Kadın İçin 2" AB Hibe Projesi: Avrupa Birliği'nin ERASMUS + Uluslararası Ortaklıklar Hibe Programına Başvurulmak üzere İtalya nın Polpenazze Del Garda Belediyesi Koordinatörlüğünde geliştirilen "4WOMEN2" "Kadın İçin 2" adlı AB Hibe projesi teklifine ortak olarak başvurulmuştur. Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2015 Proje Tahmini Bütçesi: Avro

6 Bornova Belediyesi Eş finansmanı: - 2 Katılım sağlanan toplantı, etkinlik, çalıştay, vb. sayısı (ad.) (2) 2 2 Bornova Belediyesi'nin UNICEF Türkiye ve IKEA Türkiye ile yürüttüğü Çocuk Dostu A Şehirler Projesi kapsamındaki 'Bornova Çocuk Eylem Planı Çalıştayı' 12 Şubat 2015 tarihinde yapıldı. Çalıştay da Çocuk dostu politika ve programlar geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında yapılan anket ve analiz sonuçları değerlendirildi. B Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Bornova Kadın Kooperatifi nin organize ettiği toplantıya ABD Ankara Büyükelçiliği nin davetlisi olarak Türkiye de bulunan ve Forbes Dergisi'nin en başarılı girişimci kadınlar listesinde yer alan Amerikalı Susan Gregg Koger in katıldığı toplantıda mihmandarlık ve organizasyon desteği sağlandı. Stratejik Amaç 7. Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşiminin Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.1. Bornova Belediyesi İle Üniversiteler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi Performans Hedefi Yılında Belediyemiz ile Üniversiteler Arası İşbirliği Geliştirilmesi Performans Göstergeleri (6 Aylık) 1 Ortaklaşa gerçekleştirilen işbirliği sayısı (ad.) (1) Gerçekleşen Gerçekleşen Tahmini Gerçekleşen 3 2 A Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EUSOLAR) tarafından İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği ile yürütülen ve Belediyemizce iştirakçisi olduğumuz Biokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) projesinin açılış ve değerlendirme toplantısına proje iştirakçisi olarak katılım gerçekleştirilmiştir. B Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından "Türkiye de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi - II" adlı Hibe Programı na başvurulmak üzere; Belediyemiz, Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ortaklığı ile hazırlanan Yaşam Boyu Elele Projesi : Bornova da yaşayan tüm kadınların yerel karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği, eğitim, sağlık hizmetlerinden eşit yararlandığı, çalışma hayatındaki fırsatlardan eşit yararlandığı, ekonomik ve insani kalkınmasını geliştiren bir kent olmayı genel amaç edinmiştir. Stratejik Amaç 7. Paydaşlarla Karşılıklı İşbirliği ve Etkileşiminin Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.2. Bornova Belediyesi İle Meslek Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Diğer Tüm Sivil Toplum Örgütleri (STK), Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Arasında İşbirliğinin Koordinasyonunun Geliştirilmesi Performans Hedefi Yılında Belediyemiz ile Paydaşlar Arası İşbirliği Geliştirilmesi Performans Göstergeleri (6 Aylık) Gerçekleşen Gerçekleşen Tahmini Gerçekleşen 1 Ortaklaşa gerçekleştirilen işbirliği sayısı (ad.) (1) 3 1

7 A Yaşam Boyu El Ele Projesinin hayata geçirilmesi amacıyla paydaş olarak Ege Üniversitesi (Kadın Araştırmaları Merkezi (EKAM), İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOKAM), Bornova Güçlü Kadınlar Derneği, İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası ve Bornova Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile kapsamlı görüşmeler yapılmıştır. Stratejik Amaç 8. Kent Kimliğinin Oluşmasını Sağlamak (Markalaşmak) Stratejik Hedef 8.1. Bornova'nın Kültürel ve Tarihsel Kimlik Çalışmasının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi Performans Hedefi Yılında Bornova'nın Tanıtımına Yönelik Çalışmaların Yapılması Performans Göstergeleri (6 Aylık) Gerçekleşen Gerçekleşen Tahmini Gerçekleşen 1 2 A B C Bornova'yı tanıtan tanıtım materyali sayısı (ad.) (1) 2 0 Ulusal ve uluslararası platformlarda katıldığımız etkinlik sayısı (ad.) (2) 4 3 Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (IQVET) AB Hibe Programı kapsamında Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından yürütülen ve Belediyemizin de ortak olduğu projede, Belediyemizden iki personelimiz Avusturya Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalışma Ziyaretine katılım sağlamıştır. Bornova Belediyesi ve Bialystok Belediyesi (Polonya) arasında işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ilişkilerin ortak bir anlaşma çevresinde genişlemesi amacıyla Haziran 2015 te Bialystok tan Belediyemize gelen davet üzerine, 3 Meclis üyemiz ve Müdürlüğümüz personeli Bialystok a ziyarette bulunmuştur. Bornova Belediyesi'nin UNICEF Türkiye ve IKEA Türkiye ile yürüttüğü Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında İstanbul da düzenlenen Çalıştaya Müdürlüğümüz personeli ve Bornova Gençlik Meclisi üyesi 4 Genç katılım sağlamıştır. 2-Performans Sonuçları Tablosu 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Hedefi Tabloları doldurulmuş ve ekte tarafınıza sunulmuştur.

8 4-Diğer Hususlar A. BORBEL E- Kent Bilgi Sitemi Projesi: Bornova Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı nın Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında destek gördüğü, BORBEL E-Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsamında mümkün olan bütün hizmetlerini online ve mobil teknolojiler ile vatandaşlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırmak için 'Borbel-E Kent Bilgi Sistemi' projesinin Açılış ve Tanıtım Toplantısı 26 Şubat 2015 tarihinde Bornova Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda proje Halkımıza ve paydaşlarımıza tanıtılmıştır. B. Bornova Belediyesi Uluslararası Üyelikler Tablosu:

9 İÇ FAKTÖRLER IV- BİRİM KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARTILAR ÜSTÜNLÜKLER Güvenilir ve şeffaf oluşumuz Eğitimli ve tecrübeli personelle çalışıyor olmamız Özverili ve disiplinli çalışmamız Yenilikçi ve araştırmacı oluşumuz Genç ve dinamik bir kadroya sahip oluşumuz Vizyonumuzun ilerici olması Uluslararası düzeyde tecrübe sahibi olmamız EKSİLER ZAYIFLIKLAR Ekip çalışmasını önünde engel bir fiziksel ortam ve olanaklarla çalışıyor olmamız. Personel sayısının yetersizliği. V- ÖNERİ ve TEDBİRLER (Müdürlüğünüz tarafından Belediyemiz işleyişinin daha iyi ve kaliteli olması için öneri ve tedbirler yazılacaktır.)

10 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Bornova Haziran 2015 Başak TURHAN Dış İlişkiler Müdür V.

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 2013 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sanatsal alanlarda kullanılan rakamsal değerler, o alanın gelişme ivmesini ifade ederken, görmek bakımından önemli

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Belediyeler, hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun verdiği yetkiler doğrultusunda yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sunmalı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı