T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDINCIK YAT LİMANI ÇED RAPORU MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDINCIK YAT LİMANI ÇED RAPORU MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ GÖKER ÇEVRE ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ARITIM PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Mücahitler Bulv. Yeni Valilik Karşısı Ak Apt. No: 88 K:1 D:1 Seyhan/ADANA Tel: (322) Fax: (322) Yeterlik Belge No: 21 Yeterlik Belge Tarih: ÇED Başvuru Dosyası MERSİN 2013 ÇED Raporu

2 PROJE SAHİBİNİN ADI: ADRESİ: Barış Bulvarı No:8 (Havaalanı Bitişiği) Seyhan/ADANA TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI: PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) (322) (322) Aydıncık Yat Limanı TL Mersin İli, Aydıncık İlçesi Datum 6 Derecelik Koordinatlar ED-50 D.O.M. 33 Projeksiyon Zon PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE N. No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 Projeksiyon Datum Elemanların Sırası Coğrafik Koordinatlar WGS-84 Enlem 36 Proje Alanı Koordinatları X N. No Enlem P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P35 Y Boylam Boylam PROJENİN ÇED ÇED Yönetmeliği Ek-I Listesi, Madde 10 Su Yolları, Limanlar ve YÖNETMELİĞİ Tersaneler; KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT d) Yat Limanları SEKTÖRÜ) i

3 PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ YETERLİK BELGESİ NO SU, TARİHİ Göker Çevre ve Maden Mühendisliği Hizmetleri Arıtım Petrol Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mücahitler Bulvarı Yeni Valilik Karşısı Ak Apt. No: 88 K:1 D:1 Seyhan / Adana Tel No : (322) Faks No: (322) / PTD//NİHAİ SUNUM EYLÜL TARİHİ (Gün/Ay/Yıl) ii

4 İÇİNDEKİLER LİSTESİ...Sayfa No İÇİNDEKİLER LİSTESİ...iii TABLOLARIN LİSTESİ...ix ŞEKİLLERİN LİSTESİ...x EKLER LİSTESİ...xi KISALTMALAR...xii BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI...1 I. 1. Projenin tanımı, hizmet amaçları, mevcut ve/veya planlanan projelerle ilişkisi, ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gerekliliği, projenin kamu yararı açısından irdelenmesi, yatırım ve işletme süresi...1 I. 2. Proje kapsamındaki faaliyet/hizmet üniteleri, özellikleri, adedi, kapasiteleri, boyutları, her bir ünitede yapılacak işlemlerin ve verilecek hizmetlerin belirtilmesi, ünitelerin projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi, bu üniteler için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri (iskandilli vaziyet planı üzerine koordinat bilgilerinin işlenmesi, kıyı-kenar çizgisinin işlenmesi)...5 I. 3. Proje kapsamında akaryakıt ikmali hizmeti verilip verilemeyeceği, bunun için kurulacak sistem, tankların özellikleri, adedi, boyutları, depolanacak yakıt türleri ve miktarı...8 I. 4. Projenin fiziksel ve teknik özellikleri...8 I.4.1. Yat limanının kapasitesi, yanaşacak deniz araçlarının türleri ve ebatları (m olarak), yapım teknikleri...8 I.4.2. Proje alanı içindeki su ortamında herhangi bir amaçla kazı, dip taraması doldurma, yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise taranan malzemenin temsili numuneler alınarak analizlerinin Bakanlığımızdan yeterlilik/ön yeterlilik belgesi almış olan laboratuvarlara Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek II-A ya göre yapılması ve rapora eklenmesi, bunların nerelerde, ne kadar alanda, nasıl yapılacağı ve çıkarılacak taş, kum, çakıl vb. maddelerin miktarları, bu maddelerin analiz sonuçları ve bertaraf yöntemleri, iş takvimi (ekolojik etkileri en aza indirmek için hangi dönemlerde dip taraması vb. yapılacağı)...9 I.4.3. Su ortamında yapılacak kazıkları veya keson sistem üzerinde inşaat vb. işlemler, bunların nerelerde, ne kadar alanda yapılacağı, inşaat tekniği ve inşaat süresince kullanılacak ekipmanlar, bu işlemler sonucu çıkarılacak maddelerin miktarları, ne şekilde bertaraf edileceği veya hangi amaçlar için kullanılacakları....9 I.4.4. Çekek yeri yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kaç yat bağlama kapasiteli olduğu, vaziyet planında gösterimi...10 I. 5. Dolgu alanı...10 I.5.1. Proje kapsamında yapılacak dolgunun amacı, özellikleri, boyutları ve dağılımı (kaplayacağı alan (m2), hacim (m3)), dolgu yapım tekniği...10 iii

5 I.5.2. Kullanılacak dolgu malzemesinin özellikleri (kayaç cinsleri, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri vb.), analiz sonuçları ve miktarı...11 I.5.3. Dolgu malzemesinin deniz ortamı ile kısa-orta-uzun vadede etkileşimi, korozyona karşı dayanıklılığı, gerekli çizimler (detay görünüşler, en/boy kesitler vb.)...11 I.5.4. Dolgu malzemesinin nereden ve nasıl temin edileceği, dolgu malzemesinin temin edileceği ocakların proje alanına uzaklığı, dolgu malzemesi proje alanına taşınırken kullanılacak yollar (nakliye güzergahında herhangi bir yerleşim alanı, konut vb. bulunup bulunmadığı, en yakın yerleşim alanı ve konuta olan uzaklığının belirtilmesi)...12 I. 6. Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçilen yerin seçiliş nedenleri ile alternatif alanların eleme kriterlerinin belirtilmesi...12 I. 7. Projeye ilişkin fayda-maliyet analizi...12 I. 8. Projeye ilişkin politik, yasal ve idari çerçeve...16 I.8.1. Projeye ilişkin izin prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) I.8.2. Proje ile ilgili olarak bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş olan iş ve işlemlerin kısaca açıklanması I.8.3. Projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili zamanlama tablosu I.8.4. Projeye ilişkin finans kaynakları BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU...21 II. 1. Onaylı çevre düzeni planı (1/ , 1/ ölçekli), 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde (planların lejandı ve plan notları ile birlikte sunulması, söz konusu planlarda ilgili kurumun mühürü ve tarih ve. sayılı karar ile. tarafından onaylanmıştır ve aslının aynıdır orijinal damgalarının bulunması), proje alanının planlar üzerinde gösterimi, imar planı onay süreci ve mevzuatı ile ilgili bilgiler II. 2. Proje alanının mevcut kıyı kullanımlarının, proje alanı etrafında bulunan yerleşim yerlerinin, faaliyet alanının yakın çevresinde faaliyetine devam etmekte olan diğer kullanımların, ulaşım ağının vb. 1/ ölçekli topoğrafik harita üzerinde koordinatları ile birlikte gösterilmesi, mesafelerin verilmesi, alanın/yakın çevresinin fotoğraflandırılması (proje alanının yakında bulunan diğer liman ve barınaklara olan mesafesi belirtilmelidir)...21 II. 3. Proje alanı ve etki alanında ilan edilmiş özel statülü/koruma alanlarının bulunup bulunmadığı (birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal ve arkeolojik sit alanı, turizm merkezi/alanı, ramsar alanı, sulak alan, özel çevre koruma alanı, milli park vb.), var ise bu alanların proje alanı ve etki alanına olan uzaklıklarının belirtilmesi, koruma alanlarının sınırları ile proje alanı ve etki alanı sınırlarının üst ölçekli haritalar ile gösterimi...29 II. 4. Yat limanına ulaşım için kullanılacak yol güzergahı ve alternatifleri, bağlantı yolu ihtiyacı olup olmadığı ya da yolun mevcut durumunda iyileştirme, genişletme vb. çalışmalar yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise bu işlemlerin kim tarafından yapılacağı...30 II. 5. Vaziyet planı üzerinde projenin koordinat bilgilerinin gösterimi...30 II. 6. Proje alanının mülkiyetine ilişkin bilgi ve belgeler iv

6 BÖLÜM III: PROJENİN YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ve SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ...31 III. 1. Proje etki alanının tanımlanması ve neye göre belirlendiğinin açıklanması, proje alanı ve etki alanının harita üzerinde gösterimi...31 III. 2. Proje alanı ve etki alanının mevcut kirlilik yükü (hava, su, toprak), deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz sonuçları, (deniz suyu analizinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 4 ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ekine göre (proje alanı ve proje etki alanında yüzme ve rekreasyonel amaçlı kullanılan su var ise) Bakanlığımızdan yeterlik/önyeterlik belgesi alan laboratuvarlara yaptırılarak son altı ay içerisinde yapılmış olan analiz sonucunun rapora eklenmesi) III. 3. Proje alanı ve etki alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.) olup olmadığı ve projenin bu alanlara olabilecek etkilerinin irdelenmesi) III. 4. Proje alanı ve etki alanının deprem durumu...32 III.4.1. Projenin imar durumuna ilişkin bilgiler ve alanın tanımı...32 III.4.2. İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporları (varsa kapak, amaç, imar planı, onay sayfası, yerleşime uygunluk durumu, yerleşime uygunluk paftaları, sonuç bölümü rapora eklenmelidir yoksa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın tarih ve 373 sayılı genelgesi doğrultusunda hazırlatılacak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlatılarak değerlendirilmek üzere ilgili kuruma onaylatılacağının taahhüt edilmesi) III.4.3. Alanın depremselliği, proje alanına yakın faylar ve proje alanına uzaklıkları, bu faylarda meydana gelen depremler, proje alanının işaretlendiği jeoloji haritası ve diri fay haritası III.4.4. Bölgenin stratigrafik kesiti ve irdelenmesi...36 III. 5. Proje alanı ve etki alanının doğal afet durumu...40 III.5.1. Deprem dışındaki heyelan, kaya düşmesi, su baskını vb. doğal afet durumu (7269 sayılı yasa kapsamında) III tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin açıklanması III.5.3. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin açıklanması III. 6. Proje alanı ve etki alanının hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, proje alanına mesafe ve debileri (1/ ölçekli topoğrafik haritada gösterimi)...41 III. 7. Deniz tabanının zemin etüd raporu...41 v

7 III. 8. Proje alanı ve etki alanındaki yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, proje alanına mesafeleri, debileri, projenin batı kısmından geçen Kapız Deresinin yatağına katı ve sıvı atık atılmayacağı, pasa doldurulmayacağı, malzeme alınmayacağı, doğal akışının değiştirilmeyeceği taahhüt edilmeli ve taşkın önleme ve drenaj ile ilgili yapılacak işlemlerin rapora eklenmesi III.9. Meteorolojik özellikler, bölge özelinde hava koşulları, bu koşulların denizciliğe ve yapılması planlanan projeye etkileri yönünden irdelenmesi, rüzgar gülü III.10. Proje sahasının hidrografik ve oşinografik özellikleri...44 III Proje sahasının 1/1.000 ölçekli batımetri haritası...44 III Proje sahası ve civarının akıntı hız ve yön ölçüm sonuçları ile grafiksel değerlendirmeler...44 III Deniz tabanı yatay ve düşey devamlılığının tespitine yönelik jeofiziksel (sismik veya sondaj uygulamaları) çalışmalara ilişkin ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler...45 III Deniz tabanı sediment cinsi ve dağılımına ilişkin değerlendirmeler ile sahanın sediment dağılım haritası...46 III Bölgede deniz suyunun oşinografik parametrelerine (tuzluluk-sıcaklık-yoğunluk vb.) ilişkin ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler III.11. Kara ve deniz ortamındaki flora/fauna ve yaşam alanları (türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan türler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, arazi ve literatür çalışmalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, arazi çalışmalarının kim tarafından hangi dönemde yapıldığı, av hayvanlarının adları ve popülasyonları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi, Bern sözleşmesine ve IUCN Merkez Av Komisyonu Kararları çerçevesinde amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerinin sınıflandırılması (habitat sınıflandırmasının neye göre yapıldığının belirtilmesi), dolgu yapılacak ise alandaki bentik organizmaların belirtilmesi, plankton modellemesi III.12. Proje alanı ve etki alanının 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi, alandaki balıkçılık potansiyeli (balıkçı kuruluşları, balıkçı teknesi sayısı, balıkçı sayısı ve genel balıkçılık potansiyeli) III.13. Proje sahasının bulunduğu alana en yakın orman alanı mesafesi, proje sahasına en yakın orman alanında mescere tipi (proje sahasının işaretlendiği 1/ ölçekli mescere haritası), mesafeye bağlı olarak orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, projenin orman alanlarına olan mesafesine bağlı olarak muhtemel olumsuz etkiler ve etki azaltıcı tedbirler...50 III.14. Sosyo-ekonomik çevrenin özellikleri...51 III Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, sektör başına nüfus dağılımı)...51 vi

8 III Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler)...51 III Bölgenin turizm potansiyeli...51 III Yaratılacak istihdam imkanları ve işsizlik...52 III Beklenen sosyoekonomik değişiklikler...53 BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER...54 IV. 1. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı toprak, taş, kum vb. maddelerin nerelere taşınacakları ve depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları IV. 2. Projenin inşaat ve işletme aşamasında oluşacak katı atıkların cinsi (evsel nitelikli katı atıklar, yatlardan kaynaklanan atıklar, tamir ve bakımdan kaynaklanacak atıklar vb.), miktarı ve bertaraf yöntemleri, (tesis işletmeye alınmadan önce atık kabul tesisi proje raporu hazırlanarak atık kabul tesisi onay belgesi alınması için Bakanlığa başvurulacağı taahhüt olarak raporda belirtilmelidir)...54 IV. 3. Projenin inşaat ve işletme aşamasında oluşacak sıvı atıkların cinsi, (evsel nitelikli atık su, sintine, balast suyu, bakım-onarımından kaynaklanan sıvı atıklar, kimyevi atıklar, atık yağlar vb.) miktarı, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği alıcı ortamlar, verilecek ise atık alım tesisi ile ilgili bilgiler...58 IV. 4. İnşaat ve işletme sırasında oluşacak emisyon kaynakları ve alınacak önlemler IV. 5. İnşaat ve işletme aşamasında oluşacak toz, gürültü ve vibrasyon kaynakları, bunlara ilişkin hesaplamalar, çevreye olabilecek etkiler ve alınacak önlemler...64 IV. 6. İnşaat ve işletme aşamasında su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları IV. 7. İnşaat ve işletme aşamasında deniz ortamına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler..81 IV. 8. Projenin hayata geçmesi ile deniz ortamında gerçekleşecek hidrodinamik değişiklikler, bu değişikliklerin su sirkülasyonunu ne şekilde etkileyeceği, meydana gelecek değişikliklerin ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi IV. 9. İnşaat ve işletme aşamasında su ürünleri potansiyeline ve balıkçılık faaliyetlerine olabilecek etkileri ve alınacak önlemler IV.10 İnşaat ve işletme döneminde kara ve deniz ortamındaki flora ve fauna üzerine etkiler ve alınacak önlemler...84 IV.11 İnşaat ve işletme aşamasında kullanılacak malzemenin, proje alanına taşınması için kullanılacak yol güzergahı ve alternatifleri, mevcut trafik yüküne etkisi IV.12 Projenin mevcut deniz trafiğine etkisi ve alınacak önlemler IV.13 Proje etki alanı içerisindeki koruma alanlarının (özel çevre koruma bölgesi, kentsel sit, doğal sit vb.) proje ile etkileşiminin değerlendirilmesi IV. 14. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler...86 vii

9 IV.15 Deprem riskine karşı alınacak önlemler...87 IV.16 Yat limanı kapatıldıktan sonra mevcut yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına etkiler...87 IV. 17 Kaza, yangın, sintine suyu veya akaryakıtın denize dökülmesi gibi tehlikeli ve acil durumlar için eylem planı, alınacak önlemler ve gerekli ekipmanlar (Bakanlığımız tarafından bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlara acil müdahale planının hazırlattırılarak rapor ekinde sunulması)...87 BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI...89 (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması)...89 BÖLÜM VI. İZLEME PROGRAMI...94 VI.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı VI.2. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri başlığının dördüncü maddesinde yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program BÖLÜM VII. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin, mümkün olduğunca basit, teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması) BÖLÜM VIII. SONUÇLAR (Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme, proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri) EKLER (İlgili bölümlerde belirtilen bilgi, belge, plan ve haritalar ve bunlara ait lejantlar raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi, belge ve tekniklerden rapor metninde sunulamayanlar) NOTLAR ve KAYNAKLAR viii

10 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa No Tablo 1. Türkiye Geneli Yat Talep Tahmini (Makro Projeksiyon)... 3 Tablo 2. Yat Limanları İçin Minimum Su Derinlikleri... 9 Tablo 3. Kiralanması Öngörülen Ticari ve Hizmet Birimlerinin Doluluk Oranları (%).. 13 Tablo 4. Uygulanacak KiraTarifesi (ABD Doları, m2/yıl) Tablo 5. Kira Gelirleri (ABD Doları) Tablo 6. Yıllık Bağlanan Tekneler İçin Ücret Tarifesi (ABD Doları / m2.gün) Tablo 7. Kışlık Bağlanan Tekneler İçin Ücret Tarifesi (ABD Doları / m2.gün) Tablo 8. Gecelik Bağlanan Tekneler İçin Ücret Tarifesi (ABD Doları / m2.gün) Tablo 9. Yıllık Bağlama/Kışlama ve Geceleme Doluluk Oranı Tablo 10. Yıllık Bağlama/Kışlama ve Geceleme Gelirleri (USD) Tablo 11. Geri Saha Beton Alan Hizmetleri (USD) Tablo 12. Servislerden Elde Edilen Gelirler (USD) Tablo 13. İşletme Dönemi Giderleri (USD) Tablo 14. Zamanlama Tablosu Tablo 15. Tane Boyu Analiz Sonuçları Tablo 16. Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 17. Evsel Nitelikli Atık Sularda Oluşan Kirletici Yükleri Tablo 18. Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 19. Evsel Nitelikli Atık Sularda Oluşan Kirletici Yükleri Tablo 20. Tüpraş 403 Otomotiv Dizel Yakıtın Kimyasal Özellikleri Tablo 21. Dizel Araçlardan Yayılan Kirleticiler için Emisyon Faktörleri Tablo 22. Emisyon Faktörleri Tablo 23. İnşaat İşlemlerinde Kullanılacak Makine-Ekipman ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 24. İnşaat İşlemlerinde Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Gürültü Düzeyleri 68 Tablo 25. İnşaat Aşamasında Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri Tablo 26. İnşaat İşlemlerinde Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri. 71 Tablo 27. Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri Tablo 28. İnşaat İşlemlerinde Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Toplam Net Ses Düzeyleri Tablo 29. İnşaat İşlemlerinde Mesafeye Bağlı Gürültü Seviyeleri Tablo 30. Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDYY Tablo 5) Tablo 31. İşletme İşlemlerinde Kullanılacak Makine-Ekipman ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 32. İşletme İşlemlerinde Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Gürültü Düzeyleri Tablo 33. İşletme Aşamasında Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri Tablo 34. İşletme İşlemlerinde Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri Tablo 35. Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri Tablo 36. İşletme İşlemlerinde Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Toplam Net Ses Düzeyleri Tablo 37. İşletme İşlemlerinde Mesafeye Bağlı Gürültü Seviyeleri Tablo 38. Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDYY Tablo 4). 80 ix

11 ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa No Şekil 1 Proje Alanın Mersin-Aydıncık Haritasındaki Yeri... 1 Şekil 2. V. Bölge Doğu Akdeniz Bölgesi (Gazipaşa kent merkezinden Suriye sınırına kadar olan kıyı bandı)... 4 Şekil 3. Çevre Düzeni Planı Şekil 4. Aydıncık Yat Limanı Yeri (Ölçeksiz) Şekil 5. Topoğrafik Harita Şekil 6. Proje Alanına Ulaşım Güzergahı Şekil 7. Proje Alanı ve Civarı Şekil 8. Proje Alanı ve Civarı Şekil 9. Proje Alanı ve Civarı Şekil 10. Proje Alanı ve Civarı Şekil 11. Proje Alanı ve Civarı Şekil 12. Proje Alanı ve Civarı Şekil 13. Proje Alanı ve Civarı Şekil 14. Sit Alanı Uydu Görüntüsü Şekil 15. Mersin İli Deprem Haritası Şekil ila 2009 Yılları Arasında Türkiye de Meydana Gelen Hasar Yapıcı Deprem Haritası Şekil 17. Diri Fay Haritası Şekil 18. Bölgenin Stratigrafik Kesiti Şekil 19. Yüzey Sediment Dağılım Haritası Şekil 20. İnşaat İşlemlerinden Kaynaklı Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği Şekil 21. İşletme İşlemlerinden Kaynaklı Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği Şekil 22. Ulusal Gazete Duyuru Metni Şekil 23. Yerel Gazete Duyuru Metni Şekil 24. Proje Hakkında Bilgi Verilen El Broşürü Ön Yüzü Şekil 25. Proje Hakkında Bilgi Verilen El Broşürü Arka Yüzü Şekil 26. Halkın Katılımı Toplantısından Bir Görüntü Şekil 27. Halkın Katılımı Toplantısından Bir Görüntü Şekil 28. Halkın Katılımı Toplantısından Bir Görüntü Şekil 29. Halkın Katılımı Toplantısından Bir Görüntü x

12 EKLER LİSTESİ Ek 1 Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Ek 7 Ek 8 Ek 9 Ek 10 Ek 11 Ek 12 Ek 13 Ek 14 Ek 15 Ek 16 Ek 17 1/1.000 Ölçekli İskandilli Vaziyet Planı 1/1.000 Ölçekli Yat Yerleşim Planı Liman ve Deniz İnşaatı İşlerine ait Genel Teknik Şartname Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı 1/ Ölçekli Topografik Harita Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüd Raporu ve Aydıncık Yat Limanı Projesi Ön Tasarımı Raporu Yer Bulduru Haritası 1/ Ölçekli Jeolojik Harita Yetki Belgesi Ekosistem Raporu Meteorolojik Veriler Proje Sahasını Gösteren Fotoğraflar ÇED İnceleme Değerlendirme Formu Deniz Suyu Analiz Sonuçları Fizibilite Raporu Faaliyet Yeri İnceleme Dilekçesi Aydıncık Belediyesi Taş Ocağı ÇED Gerekli Değildir Yazısı ve Belgesi xi

13 KISALTMALAR AMP B bk. cm ÇED ÇGDYY D dba g G ha IUCN K kg km L m mm m3/sa No. T.C. TÜİK vb. º % VOC MARPOL Acil Müdahale Planı Batı Bakınız Santimetre Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Doğu A-Ağırlıklı desibel Gram Güney Hektar Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Kuzey Kilogram Kilometre Litre Metre Milimetre Metreküp/saat Numara Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu Ve başkaları, ve benzerleri Derece Yüzde Volatile Organic Compounds (Uçucu Organik Bileşikler) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine ait Uluslararası sözleşme xii

14 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI I. 1. Projenin tanımı, hizmet amaçları, mevcut ve/veya planlanan projelerle ilişkisi, ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gerekliliği, projenin kamu yararı açısından irdelenmesi, yatırım ve işletme süresi Projenin tanımı ve hizmet amaçları Projenin konusu; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Aydıncık Yat Limanı projesidir. Proje alanı; Mersin İli, Aydıncık İlçesi nde yer almaktadır. Proje Alanı Şekil 1 Proje Alanın Mersin-Aydıncık Haritasındaki Yeri Planlanan faaliyette yapılacak dolgu alanının üzerinde bakım-onarım sahası, atölye ve atık kabul tesisi yer alacaktır. Bu tesisler planlanan faaliyetin işletme aşamasında yapılacaktır. Yat limanında, atık alma ve atık su arıtma gibi çevresel temizlik hizmetleri, akaryakıt ikmali hizmeti, güvenlik hizmeti, su temini, elektrik, tuvalet-duş, çamaşırhane, kuru temizleme gibi genel hizmetler, sosyal hizmetler (restoran veya kafeterya, oyun sahaları v.b.), ofis hizmetleri (haberleşme, rezervasyon işlemleri v.b.), otopark ve bakımonarım hizmeti verilecektir. Bu hizmetler yat limanı işletme aşamasında yap-işlet-devret 1

15 kapsamında gerçekleştirilecek olup inşaat aşamasında bu belirtilen hizmetlerle ilgili herhangi bir faaliyet yapılmayacaktır. Mevcut ve/veya planlanan projelerle ilişkisi Yat ve tekne turizmi dünyanın en hızlı gelişen turizm türleri arasındadır. Gelişen dünya ekonomisine paralel olarak yatçılık sektörü de gelişmiş, yat siparişleri üst düzeylere gelmiştir li yılların sonuna doğru, ülkemiz de Datça, Gökova ve Hisarönü Körfezleri nin Yunanlı yat işletmeleri tarafından pazarlanmasıyla başlayan yat turizmi daha sonra, 1983 yılında yürürlüğe giren Turizm Teşvik Yasası ndaki değişiklikle hızla gelişmeye başlamıştır. Bu yasa değişikliği ile yabancı yatların gezi ve spor amacıyla Türk limanları ve karasularında seyretmelerine ve Yunanistan da faaliyet gösteren yabancı bayraklı yat işletmelerinin, yatları ile birlikte Türkiye ye yerleşmelerine izin verilmiştir. Böylece Türkiye de faaliyet gösteren yerli yat işletmecileri ve bunlara ait yatlar, uluslararası standartlara yükselmişlerdir. Özellikle Güney Ege ve Akdeniz sahillerinde gezinen yatlar İstanbul ve Marmara Denizi ndeki marinalara geçerken veya Marmara Denizi ndeki marinalardan yola çıkarak Güney Ege ve Akdeniz sahillerine inmektedir. Bu proje, ülkedeki yerli ve yabancı yatların bağlama limanı ihtiyaçlarını karşılayacağı gibi kötü hava koşullarına karşı transit yat ve teknelere de sığınak olacaktır. Projenin ülkemiz yat turizmi açısından gerekliliğinin yanı sıra, marinanın ilçe merkezinde ve bu konseptte yapılmasının asıl amacı, marinada konaklayacak üst gelir grubundaki yat sahiplerinin ve beraberindekilerin, konaklama, yeme-içme, alış-veriş vb. bütün sosyal ihtiyaçlarını ilçe merkezinden karşılamalarını sağlamak ve dolayısıyla ilçenin ticari hayatını ve deniz turizmini canlandırmaktır. Böylece projenin ilçe turizmine önemli bir girdi sağlaması ve müşteri potansiyelini önemli oranda çeşitlendirmesi sağlanacaktır. Faaliyet sahibi bahse konu edilen nedenler doğrultusunda yapılacak yeni yatırımının projelendirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaları bu alandaki uzman kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmektedir. Ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gerekliliği Ülkemizde kamu ve özel sektör tarafından işletilen ve henüz işletmeye açılmamış inşaatı tamamlanan toplam 37 yat limanı bulunmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (mülga) tarafından hazırlatılan Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması nda mevcut yat limanlarının aynı anda hizmet verebilen kapasitesinin yat olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada 2010, 2015, 2020, 2

16 2025 ve 2030 yılları için yat limanlarında kapasite tahminleri yapılmıştır (Tablo 1). Bu tahminler iyimser, ortalama ve kötümser senaryolar halinde yapılmıştır (Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ve Belde Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti. 2009). Tablodan görüldüğü üzere Türkiye geneli için 2030 yılında en düşük talep tahmininde yat, en yüksek talep tahmininde ise yat bulunmuştur. Söz konusu raporda, yapılan tahminlerden en kötü senaryo göz önüne alındığında (26.811) dahi yat limanlarının bağlama kapasitesinin iki katına çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Çalışmada 2030 yılına kadar 500 yatlık en az 60 adet yat limanı yatırımına ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Tablo 1. Türkiye Geneli Yat Talep Tahmini (Makro Projeksiyon) Tüm Türkiye Tahmini Yıllar Kötümser Ortalama İyimser Aydıncık Yat Limanı nın yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı yat turizmi envanterinde V. Bölge olarak belirtilen alanda kalmaktadır. V. Bölge Doğu Akdeniz Bölgesini (Gazipaşa kent merkezinden Suriye sınırına kadar olan kıyı bandı) kapsamaktadır (Şekil 2). Master plan çalışmasında V. Bölge Doğu Akdeniz Gazipaşa Merkez den Suriye ye kadar olan bölümü kapsamakta olup, Gazipaşa Yat Limanı hizmete açılmadığı için yat talep tahminine dahil edilmemiştir. 3

17 Şekil 2. V. Bölge Doğu Akdeniz Bölgesi (Gazipaşa kent merkezinden Suriye sınırına kadar olan kıyı bandı) 4

18 Projenin kamu yararı açısından irdelenmesi Projenin inşaat aşamasında 200 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. İşletme aşamasında yat limanı hizmetleri ile ilgili olarak 400 kişinin çalıştırılması düşünülmektedir. Çalışacak kişilerin yöreden ve yakın çevreden sağlanmasına özen gösterilerek, yörede istihdam yaratılacaktır. Ayrıca, inşaat malzemeleri ve çalışanların ihtiyaçları yöreden karşılanacağından yörede ekonomik canlanma yaşanacaktır. Yatırım ve işletme süresi Aydıncık Yat Limanının 400 yat bağlama kapasiteli olması planlanmaktadır. Projenin inşaat aşaması yaklaşık 3 yıl sürecektir. Gerçekleştirilmesi planlanan yat limanının 50 yıl işletilmesi planlanmaktadır. I. 2. Proje kapsamındaki faaliyet/hizmet üniteleri, özellikleri, adedi, kapasiteleri, boyutları, her bir ünitede yapılacak işlemlerin ve verilecek hizmetlerin belirtilmesi, ünitelerin projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi, bu üniteler için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri (iskandilli vaziyet planı üzerine koordinat bilgilerinin işlenmesi, kıyı-kenar çizgisinin işlenmesi) Proje kapsamındaki faaliyet/hizmet üniteleri Proje kapsamında 1 adet ana mendirek, 1 adet tali mendirek, 3 adet kazıklı iskele, 1 adet lift havuzu ve 3 adet rıhtım planlanmıştır. Liman içerisinde projeye yönelik herhangi bir yapı planlanmamaktadır. Özellikleri, adedi, kapasiteleri, boyutları Planlanan faaliyet kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında gerçekleştirilecek olup, kaplayacağı alan yaklaşık m² dir. Ülkemizde denizler; Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle faaliyetin gerçekleştirileceği alanın mülkiyeti devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazidir. Kıyı kenar çizgisinin kara tarafında herhangi bir faaliyet planlanmamaktadır. Liman yerleşimi için hazırlanan plan ile, o 870 m uzunluğunda 1 adet ana mendirek, o 250 m uzunluğunda 1 adet tali mendirek, o Mendirekler arasında 210 m, 170 m ve 150 m uzunluklarında 3 adet kazıklı iskele, 5

19 o 25 m uzunluğunda, 10 m genişliğinde ve 4 m derinliğinde lift havuzu planlanmaktadır. o Ana mendirekte 2 rıhtım, tali mendirekte 1 rıhtım olmak üzere 3 rıhtım planlanmaktadır. Ana mendirekte yer alacak 1. rıhtım 250 m uzunluğunda, 2. rıhtım 200 m uzunluğunda planlanmaktadır. Tali mendirekte yer alacak rıhtımın 144,50 m uzunluğunda olması düşünülmektedir. Ana, Tali Mendirek ve Rıhtımlar Ana ve tali mendireğin taş dolgu ile yapılması planlanmaktadır. Rıhtım ve mendirek dolgusunda kristalize olmuş oldukça sert, kalker malzemesi kullanılacaktır. Denizde tarama yapılması durumunda açığa çıkacak tarama malzemesi, Liman ve Deniz İnşaatı İşlerine Ait Genel Teknik Şartnamesi nde belirtilen kriterleri sağlaması durumunda mendireğin çekirdek dolgusunda kullanılacaktır. Yapılacak olan dolguda anroşman olarak kullanılacak malzemelerin, bölgede işletilmekte olan Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısıyla ÇED Gerekli Değildir belgesi alınan Aydıncık Belediye Başkanlığı na ait proje alanına 4 km mesafede ve proje alanının doğusunda bulunan II (a) Grubu (Kalker) Maden ocağından temin edilmesi planlanmaktadır. ÇED Gerekli Değildir belgesi Ek 17 de verilmektedir. Alan dolgusundan sonra dökülecek beton malzemesi bölgeye en yakın Anamur ilçesindeki hazır beton santralinden temin edilecektir. Planlanan projenin yapım ihalesinin tamamlanmasından sonra yapılacak olan sözleşme ve yer teslimi süreçleri tamamlanacaktır. İnşaat bünyesinde kullanılması planlanan tüm malzemelerin (taş, kum, çakıl, çimento ve her türlü katkı malzemesi vb.) testleri ve deneyleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ne bağlı Araştırma Dairesi laboratuvarında yapılacak ve sonuçlarına göre inşaat aşamasında kullanılacaktır. Faaliyet sahibi gerekli analizleri yaptıracağını beyan ve taahhüt eder. 400 yat bağlama kapasiteli Aydıncık Yat Limanı na yaklaşık 870 m uzunluğunda ana mendirek ve yaklaşık 250 m uzunluğunda tali mendirek yapılması planlanmaktadır. Farklı boyutlarda 3 adet rıhtım planlanmaktadır. Yapılacak detaylı batımetri haritası neticesinde ana, tali mendirek ve rıhtım boyları net olarak belirlenecektir. Dolgu işlemi karadan denize doğru kısım kısım yapılacak ve gövde dolgusu yapılan kısmın perde anroşmanları da yapılarak dolgunun deniz ortamına yayılmasına izin verilmeyecektir. 6

20 Kazıklı İskeleler Ana mendirek ve tali mendireğin arasında, tekne bağlama amaçlı olarak kazıklı iskeleler yer alacaktır. Ana mendirek ve tali mendirek arasında 3 adet kazıklı iskele ve onun arkasında geri dolguyu koruyucu anroşman ve onun üzerinde T Wall lerden oluşan bir yapı düşünülmüştür. Yapılması planlanan dolgu alanının ayakları çelik boru kazıklardan oluşturulacak olup, bu kazıkların bir kısmı meyilli çakılacaktır. Kazıklar yüzer şahmerdan ile proje yüklerini taşıyacak şekilde çakılacak ve içlerine betonarme betonu doldurulacaktır. Kazıklar çakıldıktan sonra üzerlerinde dolgu malzemeleri teşkil edilecektir. Kazıkların yapılmakta olan jeoteknik etütler doğrultusunda ve işletme yüklerini emniyetle taşıyabileceği derinliğe kadar çakılması planlanmaktadır. Her bir ünitede yapılacak işlemlerin ve verilecek hizmetlerin belirtilmesi Planlanan faaliyette yapılacak dolgu alanının üzerinde bakım-onarım sahası, atölye ve atık kabul tesisi yer alacaktır. Bu kapsamda; yatların elektrik ve mekanik arızalarının giderimi ve yelken tamiri, boyama gibi işler yapılacaktır. Yapılması planlanan bu tesisler faaliyetin işletme aşamasında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde devredilecek kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Planlanan yat limanı inşaat aşamasının tamamlanmasından sonra, dolgu alanı, rıhtım, kazıklı iskele, lift havuzu ve mendirek sistemlerinden oluşacaktır. Proje kapsamında; ana mendirek dolgusu ve koruması, mendirek içi rıhtımlar, tali mendirek dolgusu ve koruması, kazıklı iskeleler, basen içi taraması vb. yapılması planlanmaktadır. Dolgunun hemen önünde rıhtım ve mendirek yapılacak olup, tabliye üst kotunun basen içi ve açık deniz koşulları da göz önünde bulundurularak +3.0 m. olması öngörülmektedir. Yapılması planlanan mendirek, rıhtım ve iskele projeleri T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLHİ Genel Müdürlüğü (mülga) Genel Teknik Şartnamesi doğrultusunda hazırlanacaktır. Yapılacak olan mendirek, kazıklı iskele ve rıhtımlar <10-40 m. boyundaki yat ve teknelerin yanaşma prensiplerine göre tasarlanmıştır. Aydıncık yat limanı için 12 m uzunluğunda tekneler esas alınmıştır. 7

21 Ünitelerin projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi, bu üniteler için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri (iskandilli vaziyet planı üzerine koordinat bilgilerinin işlenmesi, kıyı-kenar çizgisinin işlenmesi) Her bir ünitenin gösterildiği, kıyı-kenar çizgisinin ve koordinat bilgilerinin işlendiği 1/1.000 ölçekli iskandilli vaziyet planı Ek 1 de verilmiştir. I. 3. Proje kapsamında akaryakıt ikmali hizmeti verilip verilemeyeceği, bunun için kurulacak sistem, tankların özellikleri, adedi, boyutları, depolanacak yakıt türleri ve miktarı. Aydıncık Yat Limanı na gelen yatlara akaryakıt ikmal hizmeti verilecektir. Bunun için limanda uygun bir yerde akaryakıt tankı olacaktır. Yapılacak olan akaryakıt tankı ve adedi ile ilgili işlemler projenin işletme aşamasında yap-işlet-devret modeli kapsamında teslimi yapılacak olan kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Projenin inşaat aşamasında konuyla ilgili bir çalışma yapılmayacaktır. I. 4. Projenin fiziksel ve teknik özellikleri I.4.1. Yat limanının kapasitesi, yanaşacak deniz araçlarının türleri ve ebatları (m olarak), yapım teknikleri. Aydıncık Yat Limanı projesi kapsamında boyu 12 m olan tekneler baz alınarak toplam 400 yatı kabul edecek kapasitede olacaktır. Yat limanına motorlu ve yelkenli yatlar gelebilecektir. Yat limanına ait 1/1.000 Ölçekli Yat Yerleşim Planı Ek 2 de verilmiştir. 8

22 I.4.2. Proje alanı içindeki su ortamında herhangi bir amaçla kazı, dip taraması doldurma, yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise taranan malzemenin temsili numuneler alınarak analizlerinin Bakanlığımızdan yeterlilik/ön yeterlilik belgesi almış olan laboratuvarlara Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek II-A ya göre yapılması ve rapora eklenmesi, bunların nerelerde, ne kadar alanda, nasıl yapılacağı ve çıkarılacak taş, kum, çakıl vb. maddelerin miktarları, bu maddelerin analiz sonuçları ve bertaraf yöntemleri, iş takvimi (ekolojik etkileri en aza indirmek için hangi dönemlerde dip taraması vb. yapılacağı). Yapılması planlanan proje kapsamında dip taraması yapılmayacaktır. Ek 2 de verilen yat yerleşim planı hazırlanırken, kazıklı iskele konumları ve basen içi derinlikleri de göz önüne alınmıştır. Yat limanında, gelecek yatlar için sağlanması gereken minimum su derinlikleri Tablo 2 de verilmektedir. Yat yerleşim planına göre liman içi su derinlikleri yatlar için yeterli olduğundan basen içinde tarama yapılmayacaktır. Tablo 2. Yat Limanları İçin Minimum Su Derinlikleri Tekne Boyu (m) Gereken Minimum Su Derinliği (m) 9,0 10,6 12,0 13,7 15,0 16,7 18,2 20,0 2,1 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 Kaynak: Bruce O. Tobiasson, Ronald C. Kollmeyer, Marinas and Small Craft Harbors, Proje kapsamında 8.292,85 m² lik alanda dolgu yapılacaktır. Dolgu ile ilgili bilgiler 1.5. başlık altında açıklanmıştır. I.4.3. Su ortamında yapılacak kazıkları veya keson sistem üzerinde inşaat vb. işlemler, bunların nerelerde, ne kadar alanda yapılacağı, inşaat tekniği ve inşaat süresince kullanılacak ekipmanlar, bu işlemler sonucu çıkarılacak maddelerin miktarları, ne şekilde bertaraf edileceği veya hangi amaçlar için kullanılacakları. Proje ile limanı kuzey yönünden gelen dalgalara karşı korumak amacıyla ana dalgakıran ile yatların yanaşması ve bağlanması için kazıklı iskeleler yapılacaktır. Dalgakıran ve iskeleler deniz tabanına çakma çelik boru kazık veya zincirle sabitlenecektir. Bunun yanı sıra, bağlantı köprüsü ve platform da kazıklı tipte yapılabilecektir. İnşaat, yüzer tip yapıların hazır olarak temin edilip proje yerinde birleştirilmesini, dolgu ve kazık çakma inşaatını kapsamaktadır. Dolgu inşaatı, dolgu malzemesinin proje alanına getirilerek 9

23 ekskavatör yardımıyla projede gösterilen yere dökülüp silindir ile sıkıştırılıp düzeltilmesi ve projeye uygun olarak beton kaplama ve yeşil alanların oluşturulmasıyla gerçekleştirilecektir. Kazıklı yapıların inşaatı ise; kazıkların projede gösterilen yere çakılması ve çakılan çelik boru kazıklar üzerine yerinde dökme ve/veya prekast betonarme üst yapıların yerleştirilmesi ile gerçekleştirilecektir. İnşaat sırasında ekskavatör, kamyon, silindir, beton mikseri, beton pompası, şahmerdan vb. ekipmanlar kullanılacaktır. I.4.4. Çekek yeri yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kaç yat bağlama kapasiteli olduğu, vaziyet planında gösterimi. Yatların bakım onarımlarının yapılması amacıyla beton saha yapılacak olup çekek yeri yapılmayacaktır. Yat limanı 400 yat bağlama kapasiteli olacaktır. Yapılacak yatların beton sahaya alınabilmesi için travel lift sistemi yardımıyla yatlar lift havuzuna alınacak. Ek 1 de verilen 1/1.000 ölçekli vaziyet planında gösterilmektedir. I. 5. Dolgu alanı I.5.1. Proje kapsamında yapılacak dolgunun amacı, özellikleri, boyutları ve dağılımı (kaplayacağı alan (m2), hacim (m3)), dolgu yapım tekniği. Proje kapsamında kıyı hattına uygun şekilde, sahilin yapısını bozmadan, dolgu malzemesinin çeşitli etkenlerle deniz içine yayılmak suretiyle sığlaşmaya ve kirliliğe neden olmadan, beton perde veya anroşman gibi yapısal önlemler alınarak yapıların karaya bağlantısını sağlamak, liman kıyı sahası ve beton saha oluşturmak maksadıyla 8.292,85 m² lik alanda dolgu yapılacaktır. Dolgu inşaatı, dolgu malzemesinin proje alanına getirilerek ekskavatör yardımıyla projede gösterilen yere dökülüp silindir ile sıkıştırılıp düzeltilmesi ve projeye uygun olarak beton kaplama ve yeşil alanların oluşturulmasıyla gerçekleştirilecektir. Dolgu için kullanılacak malzeme yaklaşık m³ olacaktır. Malzemenin, kullanılacağı ortama uyum sağlayabilmesi için yörenin doğal kayacı olmasına, su emme-çözünme değerlerinin düşük olmasına ve kirletici madde içermemesine dikkat edilecektir. Malzeme, deniz ortamında çözünmeyecek ve (Mülga) Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Limanlar Etüd Proje Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Liman ve Deniz İnşaatı İşlerine ait Genel Teknik Şartname Madde 5 te belirtilen özelliklerde olacaktır (Ek 3). Dolguda ufak malzeme anroşman tabakası arasına konulacak, filtre tabakası ile dolgu malzemesinin denize yayılması önlenecektir. Dolgu alanı kıyı hattı boyunca yapılacak olup akıntı düzeni değiştirilmeyecektir. 10

24 I.5.2. Kullanılacak dolgu malzemesinin özellikleri (kayaç cinsleri, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri vb.), analiz sonuçları ve miktarı. Dolgu malzemesi olarak kullanılacak taşlar; sert, sağlam, masif ve sık kristallerden teşekkül etmiş, aşınma, don, su ve hava tesirlerine yeteri kadar dayanıklı, absorbsiyon özelliği olmayan çatlak ve kırıksız olacaktır. Yüzeysel veya su ortamının dolgu bünyesine sızması, taneler arasındaki sürtünme mukavemetini azaltacak dolgunun stabilitesinin bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle dolguda kullanılacak olan taşlar deniz suyunun kirlenmesine neden olmayacak, dış etkenlerle bozuşmaya ve ayrışmaya uygun marnlı ve şistli kayalardan olmayacaktır. Ana mendirek ve tali mendireğin taş dolgu ile yapılması planlanmaktadır. Rıhtım ve mendirek dolgusunda kristalize olmuş oldukça sert, blok halinde kireçtaşları kullanılacaktır. Planlanan projenin yapım ihalesinin tamamlanmasından sonra yapılacak olan sözleşme ve yer teslimi süreçleri tamamlanacak. İnşaat bünyesinde kullanılması planlanan tüm malzemelerin (taş, kum, çakıl, çimento ve her türlü katkı malzemesi vb.) testleri ve deneyleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ne bağlı Araştırma Dairesi laboratuvarında yapılacak ve sonuçlarına göre inşaat aşamasında kullanılacaktır. Faaliyet sahibi gerekli analizleri yaptıracağını beyan ve taahhüt eder. I.5.3. Dolgu malzemesinin deniz ortamı ile kısa-orta-uzun vadede etkileşimi, korozyona karşı dayanıklılığı, gerekli çizimler (detay görünüşler, en/boy kesitler vb.) Dolgu alanının ayakları çelik boru kazıklardan oluşturulacak olup, bu kazıkların bir kısmı meyilli çakılacaktır. Kazıklar yüzer şahmerdan ile proje yüklerini taşıyacak şekilde çakılacak ve içlerine betonarme betonu doldurulacaktır. Kazıklar çakıldıktan sonra üzerlerinde dolgu malzemeleri teşkil edilecektir. Çelik boru kazıklarda bulundukları ortamda maruz kalacakları kimyasal, mekanik ve atmosferik koşullar neticesinde korozyon oluşabilecektir. Bu yapılarda korozyon oluşmaması için söz konusu yüzeyler koruyucu boya ile boyanacaktır. Projeye ait 1/1.000 ölçekli iskandilli vaziyet planı Ek 1 de verilmiştir. 11

25 I.5.4. Dolgu malzemesinin nereden ve nasıl temin edileceği, dolgu malzemesinin temin edileceği ocakların proje alanına uzaklığı, dolgu malzemesi proje alanına taşınırken kullanılacak yollar (nakliye güzergahında herhangi bir yerleşim alanı, konut vb. bulunup bulunmadığı, en yakın yerleşim alanı ve konuta olan uzaklığının belirtilmesi). Dolguda anroşman olarak kullanılacak malzemelerin, bölgede işletilmekte olan (Mülga) Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısıyla ÇED Gerekli Değildir belgesi alınan Aydıncık Belediye Başkanlığı na ait proje alanına 4 km mesafede ve proje alanının doğusunda bulunan II (a) Grubu (Kalker) Maden ocağından temin edilmesi planlanmaktadır. Alan dolgusundan sonra dökülecek beton malzemesi bölgeye en yakın Anamur ilçesindeki hazır beton santralinden temin edilecektir. I. 6. Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçilen yerin seçiliş nedenleri ile alternatif alanların eleme kriterlerinin belirtilmesi. Yat limanının bu alanda yapılmak istenmesinin nedeni alanın kara tarafının yatırımcıya ait olması ve onaylı imar planının bulunmasıdır. Bu nedenle, yat limanı için alternatif yer arayışına gidilmemiştir. Projeye alternatif olacak bir tasarım yapılmamıştır, projenin genişletilmesi mümkün olabilecektir. I. 7. Projeye ilişkin fayda-maliyet analizi Yat limanı işletmelerinde, yat limanının konumuna ve verilen hizmetlere bağlı olarak değişik kalemlerden gelir elde etmek mümkündür. Aydıncık Yat Limanı işletme döneminde dört temel kalemden gelir elde edileceği öngörülmüştür: o o o o Kira Gelirleri, Tekne Bağlama Gelirleri, Servis Gelirleri, Kara Parkı, Bakım Onarım Hizmeti Gelirleri, Yat limanı bünyesinde bulunan bazı hizmet birimleri, ticari dükkanlar ve yatçılar için yapılmış olan depolar kiralanacaktır. Ayrıca teknelere yakıt sağlayacak petrol istasyonunun da kiralanacağı varsayılmıştır. Akaryakıt istasyonunun diğer kiralanacak birimlerden farklı olarak alanı bazında değil bütün olarak kiralanması planlanmaktadır. Yapılacak hizmet ve ticari tesislerden toplam 1.500,00 m2 kapalı alanın ve/veya işletmenin kiralanması planlanmaktadır. 12

26 Bunlar arasında restaurant, rent a car, butik gibi ticari ünitelerle, yatçılar için alacarte restaurant gibi hizmet ünitelerinin işletmesi sayılabilir. Ayrıca 300 m teknik alanın da kiralanabileceği öngörülmektedir. Kiralanacak ünitelerin doluluk oranlarının ilk yıl % 50, ikinci yıl % 70, üçüncü yıl ve sonraki yıllarda ise % 95 doluluğa ulaşacağı varsayılmıştır. İşletmenin sonuna kadar ortalama olarak bu doluluk oranının korunacağı öngörülmektedir. Teknik alanların % 70 nin ilk yıl, % 95 inin ise ikinci ve sonraki yıllarda kiralanabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca işletmesi kiralanacak olan akaryakıt istasyonu ilk işletme yılından itibaren kolaylıkla kiralanabileceği düşünülmektedir. Kiralanacak hizmet ve ticari alanlarından elde edilecek gelirin belirlenmesinde Aydıncık ın merkezindeki benzer ticari ve hizmet faaliyetleri için talep edilen ücretler esas alınmıştır. Benzer hizmetlerin verildiği veya ticari faaliyetlerin yürütüldüğü işletmeler için kira ücreti yıllık ABD Doları/m2 olarak belirlenmiştir. Yat limanındaki benzer birimler için kira bedeli ilk yıl 200 ABD Doları/m2 olarak belirlenmiş, bu ücretin daha sonraki yıllarda artış göstermeyerek sabit kalacağı kabul edilmiştir. Akaryakıt istasyonu işletmesinin ise toplam yıllık ABD Doları karşılığı kiraya verilebileceği yörede yapılan araştırmalar sonucu öğrenilmiştir. Tablo 3. Kiralanması Öngörülen Ticari ve Hizmet İşletme Yılı 1.İşletme Yılı 2.İşletme Yılı 3.İşletme Yılı 4.İşletme Yılı ve Sonrası Birimlerinin Doluluk Oranları (%) Doluluk Oranı (%) 50,00 70,00 95,00 95,00 Tablo 4. Uygulanacak KiraTarifesi (ABD Doları, m2/yıl) İşletme Yılı 1.İşletme Yılı 2.İşletme Yılı 3.İşletme Yılı 4.İşletme Yılı ve Sonrası Tablo 5. Kira Gelirleri (ABD Doları) İşletme Yılı Ticari Üniteler 1.İşletme Yılı ,00 2.İşletme Yılı ,00 3.İşletme Yılı ,00 4.İşletme Yılı ve Sonrası ,00 Teknik Alanlar , , , ,00 Kira Tutarı 200,00 200,00 200,00 200,00 Akaryakıt İstasyonu , , , ,00 Toplam , , , ,00 Doğal olarak Aydıncık Yat Limanı nın en önemli gelir kalemi yatlardan alınacak bağlama ücretleridir. Bağlama ücretleri üç temel bölümde düşünülmüştür: o Yıllık bağlanma ücreti ödeyen tekneler, o 6 ay boyunca kışlayan tekneler, o Kısa sürelerle geceleyen tekneler. 13

27 Tekne bağlanma gelirleri belirlenirken, limanın doluluk (kapasite kullanım) oranı ile birim fiyatlarda oluşan değişimler değişken alınmıştır. Yat limanının işletmeye açıldığı ilk işletme yılı olan 2016, ortalama 12 m boyundaki 48 m2 alana sahip tekneler için yıllık bağlama ücreti her gün için 0,30 ABD Doları/m2 olarak öngörülmektedir. Aydıncık Yat Limanı nın denizde yıllık bağlama kapasitesi toplam 400 yat, kışlayan bağlama kapasitesi ise ancak 100 yat olacaktır. Hedeflenen maksimum yıllık geceleme ise dolar olarak belirlenmiştir. Gerek yıllık anlaşma ile bağlanan tekneler gerek altı aylık dönemde karada kışlayan tekneler gerekse kısa süreli gecelemeler için alınacak ücretler işletmenin ilk 3 yılı artırılmayacak, 3. yıl sonunda % 10 artırılacaktır. Bir sonraki fiyat artışı ise 6. işletme yılının sonunda yine yaklaşık %10 olarak gerçekleştirilecektir. Tablo 6. Yıllık Bağlanan Tekneler İçin Ücret Tarifesi (ABD Doları / m2.gün) İşletme Yılı Ortalama 12 m ( 48 m2) Tekne İşletme Yılı 0, İşletme Yılı 0, İşletme Yılı 0,370 Tablo 7. Kışlık Bağlanan Tekneler İçin Ücret Tarifesi (ABD Doları / m2.gün) İşletme Yılı Ortalama 12 m ( 48 m2) Tekne İşletme Yılı 0, İşletme Yılı 0, İşletme Yılı 0,550 Tablo 8. Gecelik Bağlanan Tekneler İçin Ücret Tarifesi (ABD Doları / m2.gün) İşletme Yılı Ortalama 12 m ( 48 m2) Tekne İşletme Yılı 1, İşletme Yılı 1, İşletme Yılı 1,820 Aydıncık Yat Limanı nın işletmeye ilk alındığı yıl doluluk oranının yıllık ve kışlık bağlanmalarda %50 olacağı, bu oranın artarak (70, 85, 95) 4. İşletme yılında %95 seviyesine ulaşacağı ve işletme dönemi sonuna kadar bu doluluk oranının ortalama sağlanacağı öngörülmektedir. Gecelik bağlamalarda ise doluluk oranının yine %50 ile başlayıp 6. işletme yılı sonunda yine % 95 oranına ulaşacağı öngörülmüştür. Aydıncık Yat Limanı na bağlanan ve kışlayan toplam 400 teknenin % 80 inin lifting hizmeti alacağı öngörülmektedir. Lifting hizmeti için ücret 20,00 ABD Doları/m olarak düşünülmektedir. Ayrıca bu teknelerin %70 nin karada bakım onarım hizmeti alacağı tahmin edilmektedir. Türkiye de bulunan yat limanları incelendiğinde bakım onarım işleri ve bu işlerde kullanılan malzeme satışından elde edilecek gelirin sırası ile % 30 u ve % 15 i marinaya gelir kalmaktadır. Bakım onarım hizmetleri için belirlenen ücretlerde teknelerin boyları esas alınmıştır. Malzeme gelirleri ise bakım onarım gelirlerinin % 140 olarak kabul edilebilir. 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

ŞAKRAN YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞAKRAN YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ŞAKRAN YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ YENİŞAKRAN BELDESİ BOZBURUN MEVKII DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD.

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI HALKIN KATILIMI TOPLANTISI MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ 16.02.2012 2012

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T..C ULAŞTIIRMA DENİİZCİİLİİK VE HABERLEŞME BAKANLIIĞII ALTYAPII YATIIRIIMLARII GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME-ŞIIFNE YAT LİİMANII ÇEVRESEL ETKİİ DEĞERLENDİİRME RAPORU İZMİİ İR İLİİ İ,, ÇEŞME İLÇESİİ İ MGS PROJE

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

KIYI YAPISI (İSKELE VE DOLGU ALANI) KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ

KIYI YAPISI (İSKELE VE DOLGU ALANI) KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TUR. TİC A.Ş. KIYI YAPISI (İSKELE VE DOLGU ALANI) KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU HATAY İLİ, İSKENDERUN İLÇESİ, SARISEKİ BELEDİYESİ, İSKENDERUN ORGANİZE

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURTKÖY X ÇED RAPORU NİHAİ ÇEDRAPORU ADRES: ŞEREFLİ

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU

ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİ, SULTANKÖY BELDESİ, EKŞİELMA MEVKİİ GÖKER ÇEVRE ve

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir miyim? a. Deniz kirliliği; denizde ve deniz çevresinde meydana

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy Ders Programı Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4056 (3+0) Seçmeli Dersi Prof.Dr. Yalçın Arısoy yalcin.arisoy@deu.edu.tr Hafta İzlenecek Konular 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLFENLERİ PROJESİ KÜRESEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ÇED Başvuru Dosyası

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLFENLERİ PROJESİ KÜRESEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ÇED Başvuru Dosyası T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANAŞMA DOLFENLERİ PROJESİ KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇE, LİMAN MEVKİİ, 3NOLU RIHTIM KÜRESEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ÇED Başvuru

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) DOSYA :BPÇ-1/503 19.01.2011 SAYI :B.09.0.TAU.0.17.00.07-504 KONU :Ahşap İskeleler, - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) GENELGE 2011/1 İLGİ : a) 15.06.2006 gün ve 1502-4111 sayılı

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

Farkımız, adımıza duyduğumuz güven...

Farkımız, adımıza duyduğumuz güven... 2017 Farkımız, adımıza duyduğumuz güven... Hakkımızda Sukot Su Altı Hizmetleri ismiyle, 2001 yılında Aliağa-İzmir de su altı hizmetleri vermek üzere kurulan firmamız, zaman içerisinde hizmet kapsamını

Detaylı

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ HATTAT Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Büyükdere Caddesi No:53 Maslak/ĐSTANBUL Tel: (212) 285 2240 Faks: (212) 286 4435 HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ (Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkii)

Detaylı

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA İLİ, AYAŞ İLÇESİ,

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. İLAVE İSKELE ALANI KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. İLAVE İSKELE ALANI KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ NİHAİ Yenişehir Mah. Şehit Ender Güven Sok. No: 25/7-8 İzmit-KOCAELİ Tel: 0 (262) 325 29 00 Fax: 0 (262) 321 29 04 www.temsat.com.tr MAYIS 2013 PROJE İÇİN SEÇİLEN

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı