1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS Öz Bu çalıma 1950 genel seçimlerinin Urfa ya yansıması üzerine ina edilmitir. Mevzu olan 1950 genel seçimleri Türkiye de bir dönemin balangıcı olarak nitelenmektedir. lk defa çounluk esasına göre Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Parti arasındaki kıyasıya yarı, Demokratların ezici bir çounlukla zafer kazanmasıyla son bulmutur. Demokratların bu baarısı, ülkenin birçok vilayetinde hissedilirken, bu vilayetlerinin önemli bir perdesini de Urfa oluturmaktadır. Özellikle yılları arasında seçim yarıının kızıtıı Urfa da, CHP ve DP, Urfa seçmenini etkilemek için birçok yola bavurdular. Bu iki siyasi parti arasındaki mücadelenin 1950 Genel Seçim Sonuçlarına yansıdıı bu çalımada verilmeye gayret edildi. Özellikle ariv kaynaklardan da anlaılacaı üzere 1950 Genel Seçimleri, Urfa da demokrasi havası içerisinde gerçeklemi, seçim sonuçlarının kültürel bir tarzla kutlanması, halkın Halk Partisine yıllarca biriktirdii içgüdüsel bir tepkinin yansıması olarak açıklanmaya çalııldı. Anahtar Kelimeler: Urfa, DP, CHP, Demokrasi, Seçimler. Abstract Thisstudy is built on thereflection of general elections 1950 in Urfa general elections is regarded as thebeginning of a period in Turkey. Formerrivalheld on thebasis of themajoritybetweenthedemocraticpartyandtherepublicanpeople'sparty, has endedwiththevictory of thedemocratswinoverwhelmingly. Thissuccess of Democratsisfelt in manyprovinces in thecountry as well as in Urfa. RPP and DP resorteddifferentwaystoaffectelectorate of Urfa in whichelectionrace is on thefierceespeciallybetweentheyears 1946 and Reflection of thestrugglebetweenthetwopoliticalparties in the General ElectionResults of 1950 triedto be given in thisstudy. As it is understoodfromarchivalsources in particular,1950 General Elections, tookplace in a democraticenvironment in Urfa andthecelebrations of theresult of elections in a culturalstylecould be explained as an instinctivereactionaccumulatedforyearsbypeopleto RPP. Keywords: Urfa, DP, RPP, Democracy, Elections. GR Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri de seçimlerdir. Seçimler, halk iradesinin sandıa yansımasını ortaya koyan en temel öe olması nedeniyle önem taımaktadır. Modern siyaset bilimcileri, Türkiye de ayanların padiaha karı güç kazandıı Sened-i ttifak belgesini, Türkiye nin demokrasiye geçite ve anayasal hareketlerinde mühim bir süreç olarak görmektedirler(akyıldız, 2004: 85). Sened-i ttifakla balayan demokratikleme hareketi, Tanzimat ın ilanıyla hız kazandı. I. Merutiyet in ilan edilmesi sonucunda ise Osmanlı Devleti nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi nin nimetlerinden olan seçimlerin yapılacak olması gerçei, Osmanlı halkının ilk kez seçim sürecini yaaması dürtüsünü ortaya koydu(aykol, 2009: 54-55). Seçimlerle ilgili kanun hükmündeki kararname göre, yirmi dokuz bölgeden seçilecek olan vekiller, dört yıllıına görev yapabilecek, aday olacak mebusların ise en az oy almasını art kouldu(olgun, 2011: 3). Ayrıca seçimlerinin yapılmasını düzenleyen talimat gerei de Ekim 1876 yılında alınan kararla da 80 Müslüman 50 gayri Müslim olmak üzere toplam 130 milletvekilinin seçilmesi kararı alındı. Yapılan seçimler sonrası, Meclis ilk defa 19 Mart 1877 tarihinde stanbul da Sultan Ahmed teki Darülfünun binasında açıldı ve ilk toplantı da burada yapıldı(toprak, 2013: ). Sultan Abdülhamid in nutku Sait Paa tarafından okunduktan sonra meclis çalımalarına balandı. Ancak ilerleyen süreçlerde 13 ubat 1878 tarihinde II. Abdülhamid, Osmanlı-Rus Savaı nın( ) etkilerini bahane ederek süresiz olarak Meclis faaliyetlerine ara verdiini bildirdi (Yavuz, 2000: 374; Yalçın, 1976: 58). Bu süreç 23 Temmuz Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyasi Tarih ABD

2 1908 tarihine yani II. Merutiyet in ilan edilmesine kadar devam etti. Avrupa ve Dou da yaanan demokratik gelimeler nispetinde, Osmanlı Devleti nasiplenmiti. Kendilerine ttihat ve Terakki adını veren bir grubun desteiyle, Kanun-i Esasi 1908 yılında yeniden yürürlüe girdi. 2 Austos 1908 Seçim kanununa göre seçimler yeniden yapıldı. Seçimlere ttihat ve Terakki nin destekledii adaylar ile Osmanlı Ahrar Fırkası ile baımsız adaylar katıldı. Toplam 285 adayın kazandıı 1908 seçimlerinde, 160 ı Müslüman, 27 Arnavut, 26 Rum, 14 Ermeni, 10 Slav ile 4 Musevi milletvekili bulunuyordu. ttihat ve Terakki nin denetimi altında 1908 ile 1912 yılları arasındaki dönem, vuku bulan Halaskar Zabitan(Kurtarıcı Subaylar) olayı sonrası Meclis, ttihat ve Terakkiciler tarafından 18 Ocak 1912 de feshedildi(tunaya, 1989: 164). Bu gelime üzerine bir taraftan ttihat ve Terakki dier taraftan Hürriyet tilafçılar, 1912 seçimleri için amansız bir çalıma içine girdiler. Yapılan seçimler, ttihatçıların devlet aygıtını kendi lehlerine kullanmalarından ve ayrıca Hürriyetçi Nuri Bey in ttihatçı bir grup tarafından dövülmesi nedeniyle sopalı seçimler olarak nitelendirilmitir(çetinkaya, 2013: 201). ttihat ve Terakki Fırkasının ezici bir çounlukla kazandıı 1912 Seçimleri, Osmanlı da Tek Parti yönetiminin kurulmasına zemin hazırlamıtır. Toplam 284 vekilin temsil edildii 1912 yılındaki Osmanlı Mebusan Meclisi nde 157 Türk ve Müslüman, geriye kalanlar ise azınlıklardan olumaktaydı(ahmad, 1999: ). ttihatçı iktidarın olutuu bu dönem, I. Dünya Savaı na kadar devam etmitir. Birinci Dünya Savaı sonrası ise Vahdettin, savaın getirmi olduu aır yükü bahane ederek, 21 Aralık 1918 tarihinde Meclisi feshetti(kololu, 2007: 47). Anadolu odaklı balayan Milli Mücadele nin Kongreler Dönemi adı verilen süreçte, gerçekleen kongreler neticesinde stanbul Hükümetine kendini hissettiren Heyet-i Temsilliye, seçimlerin yeniden yapılması için baskı unsurunu kullandı. Nitekim Amasya da, iki taraf arasında gerçekleen görümeler neticesinde seçimlerin yapılmasını ve Meclisin yeniden açılması konusunda mutabık kaldılar(menç, 1992: 166). Alınan karar gerei yapılan seçimler neticesinde Son Osmanlı Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde açıldı(kasaba, 2008: 126). Meclisin açılmı olması aslında stanbul Hükümetinin, Anadolu Hareketini desteklediinin kanıtıydı. Bu koullar içerisinde açılan Son Osmanlı Meclisi, Ulusal Sözleme ya da Misak-ı Milli adı verilen kararın alınması sonrası, ngilizler, padiahın ve halifenin güvenliini salamak üzere, ttihat ve Terakki tehlikesine karı stanbul u igal ettiklerini bildirdiler(kasaba, 2008: 126). stanbul daki parlamento ise 1920 yılının Mart ayında feshedildi. Böylece Türkiye de demokrasi restorasyonu yeniden kesilmi oldu. Türkiye de Genel Seçimler stanbul un igal edilmi olması ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin kapatılması üzerine Anadolu harekâtının baında olan Mustafa Kemal in emriyle yayınlanan tebli sonrası yeni Meclisin açılması için seçim çalımaları balatıldı. Çalımalar neticesinde ülkenin dört bir tarafında seçimler baarılı bir ekilde tamamlandı. Ankara gelen mebuslar, Mustafa Kemal ile 11 Nisan da yaptıkları görümeler sonucunda Meclisin 22 Nisan 1920 tarihinde açılması adına karar alındı; ancak 23 Nisan ın Cuma gününe denk gelmesi düünülerek, Meclisin açılması 23 Nisan Cuma gününe ertelendirilerek Meclisin açılmasını ruhani bir durumla ifade edilmitir. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara da açılan Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda yeni Türkiye Devleti nin ilk yasama dönemini oluturmaktaydı. Milli Mücadelenin baarıya ulamasından sonra sıra yeni devletin inkılâplar dönemine gelmiti. Bu amaçla yorgun dümü Meclisin feshedilip yerine dinamik bir Meclisin açılması gerekiyordu. Adı geçen sebepler neticesinde seçimlerin yapılması için karar alındı. Alınan karar gerei yapılan seçimler neticesinde 287 milletvekilinin bulunduu II. Dönem Meclisi, 11 Austos 1923 günü açıldı. Tek Parti nin yani Halk Partinin yer aldıı II. Dönem Meclisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla demokratik ve çok sesliliin olumasıyla sinerji kazandı. kili siyasi partinin yer aldıı bu dönem eyh Said syanı sonrası çıkarılmı olan Takrir-i Sükun Kanunu ve stiklal Mahkemeleri, potansiyel muhalefeti temizlemekte kullanılmı ve çok partili hayat sekteye uratılmıtı(findley, 2011: 251) yılında görev süresi dolan II. Dönem Meclisi, seçim kararının alınması sonrası 1 Eylül 1927 tarihinde milletvekillii seçimleri yapılması için uzlaıldı yılında yapılan seçimlerde katılımın düük olması nedeniyle seçimlere katılımı tevik etmek amacıyla davul zurnayla, bazı yerlerde bando ile davetler yapılmasına karın, katılım sadece % 20 civarında oldu yılları arasında görev yapan III. Dönem Meclisi, tek partinin hâkimiyetiyle ve çoulculuun olmadıı bir dönem olarak bilinmektedir. Bu dönem aralıında umut veren tek gelime, Paris Büyükelçisi Ali Fethi Bey in, Gazi Mustafa Kemal den almı olduu direktif sonrası 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası nı(scf) kurmu olmasıdır(aaolu, 1994: 26). Gazi nin desteiyle ve Ali Fethi Bey in gayretleriyle teekkül ettirilen SCF nin ana gayesi Halk Partisi ne karı muhalefet ederek, honutsuzlukları ortadan kaldırmaktı. Gerçekten de Keynesçiliin zirve yaptıı 1929 ekonomik krizi, yeni kurulmu olan genç Cumhuriyet in üzerine sis bulutu gibi çökmütü. Bu krize tepkisini göstermek isteyen halk, seçimlere

3 ilgisizliini göstererek belli etti. Tüm bu olanlardan haberdar olan Gazi, Halk Partisi nin denetlenmesinin gerekliliine inanarak, SCF den yana tavrını gösterdi. SCF, birçok yerde tekilatlanmasını tamamlayarak, belediye seçimlerine hazırlandı yılının Eylül ayında gerçekleen Türkiye nin ilk yerel seçiminde SCF, CHP ye karı büyük ok yaattı. 502 seçim bölgesinden, 2 si ehir olmak üzere 40 bölgede zafer kazanan SCF nin bu zaferi, CHP için bir bakaldırı nitelii taıyordu. Nitekim belediye seçimleri sonrası iki parti arasında balayan sürtüme, Gazi Mustafa Kemal in SCF ye karı siyasete atılacaı algısını oluunca SCF Genel Bakanı Ali Fethi Okyar, Gazi ye karı saygısından dolayı, SCF yi kapatma kararını aldı(güz, 1993: 2). Böylece Türkiye de çok partili hayata geçiin iki adımı da baarısızlıkla sonuçlandı. Bu sonuç aslında toplumun honutsuzluunu ortaya çıkarırken, son tahlilde siyasallamı parti-devlet izahının açıklanmasını zorlatırdı. Bu koullar altında aralıında, Tek Parti nin köklemeye baladıı sorunsalının halkın seçimlere olan güvensizliini de ortaya koydu. Öyle ki ilk defa kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettii 1935 genel seçimlerinde, CHP nin baarılı bir kampanya yürütmesi ile seçime katılım oranı yüzde 68,5 olmutur(özgei, 2014: 54). Mustafa Kemal in ölümünden sonra yapılan 1939 Genel Seçimleri nispeten dier seçimlere göre daha katılımcı bir anlayıla yapılmıtır yılından sonra ile defa Milli ef in direktifiyle CHP içerisinde muhalif bir anlayıın ürünü olan Müstakil Grup oluturulması kararı alındı(olgun, 2011: 19). Bu grup yeterince baskın bir kült haline gelmedii gibi, etkinlik sahası CHP korkusu yüzünden etkili olamadı(koçak, 2010: 79). Bunun sebebi Müstakil Grubun, parti devlet bütünlemesinin önüne çıkan cesaret noksanlıın kaynaklandıı ileri sürülebilir. kinci dünya savaı sonrası mihver devletlerin yenilgisi zımnen de olsa tek parti veya faisizm kâbusunun sona ermesi, son tahlilde Türkiye yi etkilememesi beklenemezdi. Nitekim San Fransisco Konferansında Batılı müttefiklerin demokrasiye geçmi ülkeler istiyoruz çarısı, Türk basınında geni yer buldu.(akam, 26 Nisan 1945: 1). Milli ef nönü, bu çarısının muhataplarından biriydi. Çünkü sava yıllarında aktif tarafsızlık bir politika sergileyen ve Faist talya ve Nazi Almanya sındaki devlet uygulamalarının yansıması konumdaki Türkiye, bu çarıya kayıtsız kalamazdı(ahmad, 2010: 21-22). Tüm bunlara binaen Sovyetlerin Ermenilere yurt arama rüyasının Kars, Ardahan, Batum la ilgili ilintisi, Türkiye yi bir adım daha Batılı güçlere yaklatırdı sonrası özellikle Kemalizmin büyük ehirleri Batıcılıkla, küçük köylülüü ve tarayı dönütürmek içinse kullandıı laiklik-din kontrolü baarısız olmu, ülke artık inkılâp teriminden nasibini alma konusunda gönülsüz, refahı artırıcı ve yoksulluu çare aranması konusunda hem fikirdi(kahraman, 2008: 195). Öyle ki Halk, ülke içerisinde yaanan normatif çöküün asıl sebebi tarihsel sorumlusu olarak Halk Partisini görünüyordu. Milli ef nönü, Halk Partisi içerisinde muvazaa usulü bir muhalefetin bile halkın bu tepkisini dindirmeyeceinin farkındaydı. Nitekim nönü nün düünsel iklimine Toprak Mahsulleri Vergisi ve Çiftçii Topraklandırma Kanunu na erh koyan Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuad Köprülü yetiti(seydi, 2014: 26-27). Menderes in öncülük ettii grup, özellikle Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu nun özel mülkiyet hakkının ihlal ettiini öne sürerek, yasaya karı çıktılar(seydi, 2014: 27). Muhafazakâr bloun balattıı bu bakaldırıı, CHP içerisinde demokratik argümanların olmadıı anlayııyla verdikleri Dörtlü Takrir, Halk Parti sinde ezberlerin bozulmasına yardımcı oldu. Ard arda gelen ok öncelleri, CHP içerisinde kutuplamayı da beraberinde getirdi. Nitekim parti disiplin kurulu almı olduu kararla Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuad Köprülü nün ihraç edilmesine karar verirken, Celal Bayar da dava arkadalarına sahip çıkma adına CHP den istifa etti. Tüm bu bileenler Türkiye nin demokrasiye geçmesine restorasyon aracı görecek olan Demokrat Parti nin(dp) kurulmasına zemin hazırladı. Bu amaç ve nönü nün tevikiyle kurulan DP, 21 Temmuz 1946 yılında girdikleri ilk seçimde kendisinden beklenmeyen bir baarı yakaladı. Ancak DP, seçimde usulsüzlük yapıldıı gerekçesiyle, sert bir muhalefetin yapılmasını kararını aldı. ki parti arasında balayan gerginlik Cumhurbakanı nönü nün araya girmesi ve imzalanan 12 Temmuz Beyannamesi ile son buldu yılında yapılacak seçimler için daha önce uygulanan açık oy gizli tasniften vazgeçilerek, gizli oy açık tasnif uygulamasına geçilecei bildirildi. Bunun dıında bürokratların tarafsızlıklarını koruyacakları ve CHP yanlısı tarafgirliklerden uzak duracaklarına dair söz nönü den alındı Genel Seçimleri Çounluk esasına göre yani bir ilde en çok oyu hangi parti alırsa, o ilin bütün milletvekillerini o partinin kazanacaı ibareye göre(öztekin, 2011: 207), 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan Genel Seçimler, Türkiye adına yeni bir dönemin balangıcıydı. Demokratlar oyların yüzde 53,3 ü alarak temsiliyette Meclisin yüzde 83 üne sahip olurken, Halk partililer ise oyların 39,8 ini almalarına ramen, Meclisteki temsiliyetleri yüzde 14,2 olmutur(weiner-özbudun, 1987: 342). Bu sonuç, 27 yıllık kesintisiz iktidarda bulunan Halk Partililer için tam bir ok etkisiydi. Zira Halk Partililer, yılları arasında yapmı oldukları liberal reformların karılıını seçimlerde bekliyorlardı(dodd, 1969: 24). DPliler yaklaık 4 milyon oy alarak 408

4 sandalyeye sahip olurken, CHP ise 3 milyon oy alarak 70 sandalye sahibi olmu, Yusuf Hikmet Bayur un Millet Partisi ve baımsızlar birer milletvekili çıkarmılardı. DP, 1946 Genel Seçimlere göre oylarını 4 kat artırırken, CHP oylarında ise yaklaık olarak yüzde 80 e varan düü yaanmıtır. DP, Türkiye genelinde baarı elde ederken, CHP ise dou ve güneydou baarı göstermitir DP nin en baarı olduu iller stanbul, zmir Zonguldak, CHP nin ise Bingöl, Erzincan, Hakkâri, Malatya olmutur Genel Seçimlerine katılım ise yüzde 89,3 tü(tük, 2011: 5) Genel Seçimlerinde, kadınların temsil oranı ve sayısı, imdiye kadar ki en az olan seçim dönemi olmutur. Bu dönemde 3 kadın milletvekili vardır. Ayrıca ilk defa oylar gizli oy açık tasnif usulüyle sayılırken, milletvekilleri tek dereceli seçim sistemiyle seçilmilerdir Genel Seçimlerinde Urfa 14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleecek seçimler için Urfa da CHP ve DP arasında kıyasıya bir mücadele baladı. Özellikle airetlerin gücünü iyi bilen DP, airetleri yanına çekmek adına önemli görümeler gerçekletirdikleri biliniyordu. Cumhuriyet Arivindeki bir belgede, Urfa nın Bilecik ilçesinde nüfuzlu ailelerden Sözmenler ailesinin CHP safından çekilerek, DP tarafına geçtikleri CHP Genel Sekreterliine iletiliyordu(bca, : 1). Demokratlar için dou ve güneydounun kazanılması hayati bir öneme sahipti. Bu amaç için gerek DP Genel Bakanı Bayar ve ekibi gerekse yerel yöneticiler büyük bir dayanıma içerisindeydiler. Bu amaçla DP Genel Bakanı Bayar, 1948 yılının son aylarında seçim çalıması için Urfa ya gelecei, DP genel merkezinden, il bakanlıına bildiriliyordu(bca, ). Seçim yaklaırken CHP Urfa l Bakanlıı tarafından, CHP Genel Sekreterliine gönderilen bir baka raporda, DP nin 1950 Genel Seçimlerinde muhtemel adayları ve ilçelerin genel durumlarıyla ilgili olarak unlara deinilmitir: 1-Urfa DP l Bakanı Reit Kemal Timorolu, zengin olup, sırf maddi yardımıyla nüfuz sahibidir. Halkın teveccühüne sahip deildir.2-üye Mustafa Güven: Haci Çavu namı ile tanınmaktadır. l Bakanının tesiri altındadır. Köylerde tanının biridir. 3-Halil Akyol: Tüccardır. Alayi dükünüdür. Herhangi bir mevki kapmak hırsı ile bu partiye geçmitir. Halk arasında seveni yoktur. 4-Reit Akyüz: Halk Partisinden geçmitir. Basit bir kiiliktir. 5-Mehmet Hatibolu: Çiftçidir. Belediyede gayri meru ilerle megul olduundan zengin olmutur. 6-Cahit Us: Emekli maliye memurudur. Genel merkezde DP günden güne kan kaybetmektedir. Bilecik te DP nin aırlıı vardır. Siverek te partimiz çok güçlüdür. DP lçe Bakanı Hüseyin Çepo nun varlıı DP ye kan kaybetmektedir. Suruç ta ise DP aırlıı vardır. Bunu kendi lehimize deitirmek için mücadele ediyoruz (BCA, : 8-10). CHP l Bakanı Mitat Kürkçüolu nun da ifade ettii gibi 1950 Genel Seçimleri yaklaırken CHP ile DP arasında ciddi bir mücadele vardır. Hatta seçim sonuçlarına bakıldıında l Bakanı Kürkçüolu nun tespitlerinin ne kadar doru olduu ortaya çıkacaktır. 14 Mayıs 1950 yılında cereyan eden genel seçimler, Urfa da büyük bir katılım örneini gösterdi. Önceki seçimlerde Halk Partisinin kalesi olan Urfa, 1950 Genel Seçimlerinde bu sefer tercihini Demokrat Parti den yana kullanmıtır. Kayıtlı 122 bin seçmenin bulunduu Urfa da, 108 bin oy kullanılmıtır(tüik, 2012: 88). Katılım oranı ise yüzde 88,7 dir. DP, oyların yüzde 52 ini alarak 6 milletvekiline sahip olurken, CHP ise oyların yüzde 48 i ile 1 milletvekili çıkarabilmitir. Temsilliyet babında problem, yukarıda da deinildii gibi bir ilde en çok oyu hangi parti alırsa, o ilin bütün milletvekillerini o partinin kazanacaı ibareye göre düzenlenmitir. Seçim sonrası özellikle Demokratların, Urfa da gövde gösterisi yaptıkları, bu zaferi davul zurnayla kutladıkları ariv belgelerinde yer almaktadır. Örnein CHP Urfa l Bakanı Müslüm Hayırlı tarafından, CHP genel merkezine gönderilen bir telgrafta, DPlilerin seçimi kazandıktan sonra CHP nin ileri gelenlerine aır hakaretlerde bulunduunu, CHP il bakanlıı önünde nümayi hareketlerde bulunarak, hayasızca küfürler savurdukları telgrafla bildirilmitir(bca, : 1-5). Dier taraftan aynı belgede, Urfa nın Birecik ilçesinde DPliler ile CHPliler arasında seçim yüzünden kavga çıktıını ve dört ölü ile sekiz yaralı olduu belirtilerek, CHPlilerin korkudan evlerinden çıkamadıkları CHP eski milletvekili Osman Aan tarafından belirtilmitir(bca, : 3-5). Bir dier belgede Halfeti ilçesi Halk odası Bakanı Erdoan Bey, seçimi kazanan DPlilerin, özellikle köylerde CHPli kiilerin evlerinin önünde kutlama yapmak suretiyle gıcık verdikleri bu konuda jandarmanın hiçbir tedbir almamasını eletiriyordu(bca, ). Olaylar böylece cerayan ederken CHP Urfa l Bakanlıı alınan seçim baarısızlıı sonrası görevlerinden istifa ettiklerini genel merkeze bildirdiler(bca, ). Seçim bittikten sonra kazanan adaylar resmi olarak açıklandı. Buna göre DP listesinden Necdet Açanal, Feridun Ayalp, Feridun Ergin, Ömer Cevheri, Celal Öncel, Reit Kemal Timurolu, CHP listesinden ise Hasal Oral seçilmilerdir(bca, ) Genel Seçimleri sonuçlarına göre Urfa dan milletvekili olarak seçilen DP ve CHPli milletvekilleri: Necdet Açana

5 1333 Urfa doumlu olan Açanal, yüksek elektrik mühendisi olarak milletvekillii seçimine girmi ve 17 Mayıs 1950 tarihinde milletvekili olarak seçilmitir(milletvekili Kiisel Arivi(MKA, Sicil Nu. 1902). 21 Aralık 2012 tarihinde vefat eden Necdet Açanal bir dönem milletvekillii yapmıtır. Feridun Ayalp 1332 Birecik doumlu olan Mustafa Feridun Ayalp, Birecik te büyük bir nüfuzu olan ıh Müslüm Rıfat ın oludur. Ankara Üniversitesi Tıp mezunu olan Ayalp IX ve X. Dönem Urfa milletvekillii yapmıtır. Evli dört çocuk babası olan Mustafa Feridun Bey, iyi derecede Almanca bilmektedir(mka, Sicil Nu. 1903). Feridun Ergin 1917 stanbul doumlu olan Feridun Bey, DP tarafından Urfa seçim bölgesinden aday gösterilip, milletvekili seçilen kiiler arasında yer almaktadır. Paris Siyasi limler Maktebi, Ankara Hukuk Fakültesi ve stanbul ktisadi Fakültesini tamamlayan Ergin, X. Dönem de Urfa dan milletvekili olarak yer almıtır. stanbul Üniversitesinde Doçent olarak yer alan Feridun Ergin, iki yabancı dil bilen milletvekilleri arasındadır(mka, Sicil Nu. 1905). Reit Kemal Timurolu 1310 yılında Urfa da doan Reit Kemal Bey, Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra Urfa da bir süre avukatlık ve noterlik yapmıtır yılında DP Urfa l Bakanlıına getirilen Timurolu IX. Dönem Urfa Milletvekili olarak seçilmitir. Dier taraftan çiftçilikle de uraan Reit Kemal Bey, Arapça ve Farsça bilmektedir(mka, Sicil Nu. 1907). Hacı Ömer Cevheri eyhanlı Aireti nin önde gelen isimlerinde olan Ömer Cevheri, Cumhuriyet in kuruluundan sonra bölge dıına gönderilen Kürt airet liderlerindendir yılında Urfa da domu, 1952 yılında vefat etmitir(tbmm Albümü, 1994: 214). Cevheri ve yakınları önce Amasya sonra da Adana da zorunlu olarak ikamet ettirilmilerdir. Bu sürgünle birlikte airet üyelerinin zarar görmesinden endie duyan Ömer Cevheri, babasının eyh Cevher olan adını kendine soyadı olarak almıtır. Bu soyadını daha sonra Necmettin Cevheri ile aabeyi eref Cevheri kullanmıtır. Ömer Cevheri, 1940 ların baında Urfa ya dönmü önce CHP il bakanlıını daha sonra 1946 seçimleriyle beraber DP ye geçmi ve 1950 Genel Seçimlerinde IX. Dönem Milletvekili seçilerek airetin siyasallaması denen kavramın olumasına yardımcı olmutur(mka, Sicil Nu. 1907). Mehmet Celal Öncel 1919 anlıurfa doumlu olan Mehmet Celal Öncel, Urfa yı parlamentoda IX-X. Dönem lerinde temsil etmitir. Celal Öncel, ilk defa DP sıralarından Meclis e girmi, daha sonra DP nin kapatılması sonrasında kurulan ve airetin siyasallaması örnei olan Yeni Türkiye Partisinde kendisine yer bulmutur(mka, Sicil Nu. 1906). Öncel, Urfa da milletvekili olduu dönem Öncel ailesinin reisi durumundaydı. M. Celal Öncel, 1986 yılında vefat etmitir. Hasan Oral IX ve X. Dönem anlıurfa Milletvekili olan Oral, 1906 da Siverek te domu, 1985 yılında hayatını kaybetmitir. Özellikle büyük toprak sahibi olan Hasan Oral, aalık fonksiyonun yanı sıra eitimli biri olarak CHP sıralarında kendisine yer bulmutur(mka, Sicil Nu. 1536). Kendisi Siverek bölgesinde Bucak Aireti nin lideridir. Diçi Hasan olarak çevrede bilinmektedir. SONUÇ 14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleen genel seçimler, Türkiye de bir devrin sonunu hazırlarken, bir devrin de balangıcını ortaya koymaktadır. Ak devrim olarak nitelendirilen bu dönem, Türkiye nin çehresini deitirecek kadroların baa gelmesini beraberinde getirdi. Özellikle vilayet, vilayet deerlendirildiinde, son tahlilde halkın bu deiimi ne kadar çok istediini, seçim zaferlerine bakarak deerlendirilebilir. Çalımanın an paydası konumundaki 1950 Genel Seçimlerinin Urfa ya yansıması, dier illerde olduu gibi büyük bir cokuyla ortaya çıkmıtır. Urfa 14 Mayıs 1950 genel seçimlerine hazırlanırken, rakip iki parti olan DP ve CHP, Urfa da birbirlerine üstünlük kurmak amacıyla, bölgedeki airetleri yanlarına seçmek için mücadele ettikleri ariv belgelerinde görülmektedir. Bu durum gün ve gün CHP l Bakanlıı tarafından genel merkeze iletilmitir. 14 Mayıs 1950 de gerçekleen seçim sonucu, CHP için tam bir ok etkisi yarattı. Özellikle CHP Urfa l Bakanı ve dier yöneticiler, DPlilerin seçim zaferi sonrası, sevinç çılık ve çıırtkanlıkları, genel merkeze bildirirken, acilen bir eylerin yapılmasını istemitir. Aslında bu durum zımnen de olsa CHPlilerin bürokrasiyi harekete geçirmek istediklerini ortaya koymaktadır. Çünkü CHPlilere göre, Halk Partisini ebediyen iktidarda kalacaktır. Gerçekleen seçim sonrası, çounluk esasına göre mevcut yedi adayın altısını

6 DP, birini ise CHP kazanırken, bu durum CHP nin kalesi olan Urfa nın dümesi demektedir. Seçim sonrası CHPli yöneticilerin acilen partiden istifa etmeleri de düündürücüdür. KAYNAKÇA 1-Ariv BCA(Babakanlık Cumhuriyet Arivi) MKA(Milletvekilleri Kiisel Arivi) TBMM ZC(Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi) 2-Kitap, Makale ve Dergiler AAOLU, Ahmet (1994). Serbest Fırka Hatıraları, stanbul: letiim Yayınları. AHMAD, Feroz (1999). ttihat ve Terakki stanbul: Kaynak yayınları. AKYILDIz, Ali (2004). Osmanlı Bürokrasisi ve Modernlemesi. stanbul: letiim Yayınları. AYKOL, Hüseyin (2009). Türkiye de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi. Ankara: mge Kitabevi. ÇETNKAYA, Doan (2013). The Young Turks And The Boycott Movement. New York: I.B. TAURS. DODD, Clement (1969). PoliticsandGovernmentInTurkey, California: UniversityOf ColiforniaPress. FNDLEY, Carter (2011). Modern Türkiye Tarihi, stanbul: Tima Yayınları. Güz, Nurettin (1993). Serbest Cumhuriyet Fırkası Sonrası Basında Muhalefet ve 1931 Matbuat Kanunu, Ankara: Gazi Üniversitesi, letiim Fakültesi Basımevi. KAHRAMAN, Bülent Hasan.(2008). Türk Siyasetinin Yapısal Analizi, C.I, stanbul: Agora Kitaplıı. KASABA, Reat (2008). The Cambridge History Of Turkey, Cambridge: Cambridge UniversityPress. KOÇAK, Cemil (2009). Türkiye de Milli ef Dönemi, C. II, stanbul: letiim Yayınları. KOLOLU, Orhan (2007). Sorularla Vahdettin, stanbul, Pozitif Yayınları. MENÇ, Hüseyin (1992). Milli Mücadele Yıllarında Amasya, Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları. OLGUN, Kenan (2011). Türkiye'de Cumhuriyetin lanından 1950'ye Genel Seçim Uygulamaları. Atatürk Aratırma Merkezi, ÖZG, Tunca (2014). Türkiye de Toplumsal Deiimin Siyasi Katılıma Etkisi, Tesam Akademi Dergisi, ss SEYD, Süleyman (2014). Türkiye de Siyaset: , Türkiye nin Demokrasi Tarihi, (ed), Tuba Ünlü Bilgiç-Cihat Göktepe, stanbul: Ufuk Yayınları, ss Toprak, Seydi Vakkas (2013). lk Osmanlı Seçimleri ve Parlamentosu. Sosyoloji Dergisi, Tunaya, Tarık Zafer (1989). Türkiye de Siyasi Partiler ttihat ve Terakki. stanbul: Hürriyet Vakfı Yayınlar. Weiner, Myron-Özbudun, Ergun (1987). CompetitiveElectionsInDeveloping, Durham: Duke University. Yalçın, Hüseyin Cahit (1976). Siyasi Anılar. stanbul: Türkiye Bankası Kültür Yayınları Yavuz, Haluk (2000). Siyasal Sistem Arayıı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VII. DÖNEM (1943 1946)

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VII. DÖNEM (1943 1946) I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX GİRİŞ... 1 Savaş Sürecindeki Türkiye... 2 Savaş Sonrasında Türkiye... 3 Çok Partili Rejime Geçişin Ardındaki Etkenler... 4 Dış Etkenler... 4 İç Etkenler... 4 Muhalefetin Yükselişi...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu?

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? 1.BÖLÜM TBMM DE EŞİT TEMSİL EDİLİYOR MUYUZ? DEMOKRASİ NEDİR? Demokrasi; Halkın serbest ve eşit siyasal katılımını sağlayan, Özgür muhalefeti mümkün

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Laiklik, resmi ideoloji, askeri müdahale, bürokrasi, Demokrat Parti, ordu ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ: DEMOKRAT PARTİ

Anahtar Kelimeler: Laiklik, resmi ideoloji, askeri müdahale, bürokrasi, Demokrat Parti, ordu ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ: DEMOKRAT PARTİ ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ: DEMOKRAT PARTİ Özgür ŞİRİN Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi Özet Türkiye'de Demokrat Parti'nin kurulması Cumhuriyet Halk Partisi'nin

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 1 Ders Adi: TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 2 Ders Kodu: KMY5120 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ......XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi... 2 1921 ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... 4 I. BÖLÜM OSMANLI DÖNEMİNDE İKİNCİ MECLİS Meclis-i Umumî...

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 2 Kasım 2013 GİRİŞ İki Ana Seçim Sistemi Çoğunluk sistemi, Nispi temsil sistemi. Seçim Sistemlerinin İki Boyutu Temsilde adalet, Yönetimde istikrar.

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

Tekirdağ da Genel Milletvekili Seçimleri

Tekirdağ da Genel Milletvekili Seçimleri Tekirdağ da Genel Milletvekili Seçimleri 1946-2015 ARAŞTIRMA-İNCELEME Seçimlere Katılım Oranları Siyasi Partilerin Aday Listeleri Seçim Sonuçlarının Türkiye Geneli ile Karşılaştırılması DÜN BUGÜN YARIN

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Temmuz2017 N201722

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Temmuz2017 N201722 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Temmuz2017 N201722 POLİTİKA NOTU Dr. Levent Gönenç 1 Merkez Direktörü Hukuk Çalışmaları Merkezi DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ TARTIŞMALARI Basına yansıyan haberlere

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Labaratuvar Yerel Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AİT 204 Bahar 2 - - 2 2 Önkoşullar - Dersin dili Türkçe Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Detaylı

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR.

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. ANAYASA 1. Aaıdakilerden hangisi G-8 daimi üyelerinden deildir? a) Almanya b)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ATAKAN HATİPOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ATAKAN HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr. ATAKAN HATİPOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Bölümü 1992-1997 Lisans Selçuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: IX Sayı: 20-21 Yıl: 2010/Bahar-Güz İZMİR, 2011 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

SYASAL BR MUHALEFET DENEMES OLARAK SERBEST CUMHURYET FIRKASI LIBERAL REPUBLICAN PARTY AS A POLITICAL OPPOSITION EXPERIMENT

SYASAL BR MUHALEFET DENEMES OLARAK SERBEST CUMHURYET FIRKASI LIBERAL REPUBLICAN PARTY AS A POLITICAL OPPOSITION EXPERIMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 SYASAL BR MUHALEFET DENEMES OLARAK SERBEST CUMHURYET FIRKASI LIBERAL

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Seçimler ( ) Kitabımızdan alınmıştır. Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları

Osmanlı dan Günümüze Seçimler ( ) Kitabımızdan alınmıştır. Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları Osmanlı dan Günümüze Seçimler (1877 2002) Kitabımızdan alınmıştır Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları 6 Nisan 1947 Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları (*) Partilerin Mv. Sayısı

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

OKAN ÖZSU CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

OKAN ÖZSU CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI OKAN ÖZSU CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI Muğla dan CHP Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan eski ilçe başkanı Okan Özsu, Muğla nın en büyük ilçesi olan Bodrum un TBMM de temsil edilmesi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

MİLLETVEKİLİ GENEL ve CUMHURİYET SENATOSU ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE (15 EKİM 1961) BULDAN

MİLLETVEKİLİ GENEL ve CUMHURİYET SENATOSU ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE (15 EKİM 1961) BULDAN MİLLETVEKİLİ GENEL ve CUMHURİYET SENATOSU ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE (15 EKİM 1961) BULDAN Yard. Doç. Dr. Tahir KODAL Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlk Öğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim

Detaylı

15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü

15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü 15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü Milletvekili 1 1- BİNGÖL ZİYARETİ ÖNCESİ Bingöl ziyareti için

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

TÜRK SİYASAL HAYATI I-II

TÜRK SİYASAL HAYATI I-II Editörler Doç.Dr. Betül Karagöz Yerdelen & Yrd.Doç.Dr. Mehmet Tan TÜRK SİYASAL HAYATI I-II Yazarlar Doç.Dr.İlhan Aksoy Yrd.Doç.Dr. Celal Fatih Türe Yrd.Doç.Dr. Gürbüz Özdemir Yrd.Doç.Dr. Kubilayhan Erman

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı