1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS Öz Bu çalıma 1950 genel seçimlerinin Urfa ya yansıması üzerine ina edilmitir. Mevzu olan 1950 genel seçimleri Türkiye de bir dönemin balangıcı olarak nitelenmektedir. lk defa çounluk esasına göre Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Parti arasındaki kıyasıya yarı, Demokratların ezici bir çounlukla zafer kazanmasıyla son bulmutur. Demokratların bu baarısı, ülkenin birçok vilayetinde hissedilirken, bu vilayetlerinin önemli bir perdesini de Urfa oluturmaktadır. Özellikle yılları arasında seçim yarıının kızıtıı Urfa da, CHP ve DP, Urfa seçmenini etkilemek için birçok yola bavurdular. Bu iki siyasi parti arasındaki mücadelenin 1950 Genel Seçim Sonuçlarına yansıdıı bu çalımada verilmeye gayret edildi. Özellikle ariv kaynaklardan da anlaılacaı üzere 1950 Genel Seçimleri, Urfa da demokrasi havası içerisinde gerçeklemi, seçim sonuçlarının kültürel bir tarzla kutlanması, halkın Halk Partisine yıllarca biriktirdii içgüdüsel bir tepkinin yansıması olarak açıklanmaya çalııldı. Anahtar Kelimeler: Urfa, DP, CHP, Demokrasi, Seçimler. Abstract Thisstudy is built on thereflection of general elections 1950 in Urfa general elections is regarded as thebeginning of a period in Turkey. Formerrivalheld on thebasis of themajoritybetweenthedemocraticpartyandtherepublicanpeople'sparty, has endedwiththevictory of thedemocratswinoverwhelmingly. Thissuccess of Democratsisfelt in manyprovinces in thecountry as well as in Urfa. RPP and DP resorteddifferentwaystoaffectelectorate of Urfa in whichelectionrace is on thefierceespeciallybetweentheyears 1946 and Reflection of thestrugglebetweenthetwopoliticalparties in the General ElectionResults of 1950 triedto be given in thisstudy. As it is understoodfromarchivalsources in particular,1950 General Elections, tookplace in a democraticenvironment in Urfa andthecelebrations of theresult of elections in a culturalstylecould be explained as an instinctivereactionaccumulatedforyearsbypeopleto RPP. Keywords: Urfa, DP, RPP, Democracy, Elections. GR Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri de seçimlerdir. Seçimler, halk iradesinin sandıa yansımasını ortaya koyan en temel öe olması nedeniyle önem taımaktadır. Modern siyaset bilimcileri, Türkiye de ayanların padiaha karı güç kazandıı Sened-i ttifak belgesini, Türkiye nin demokrasiye geçite ve anayasal hareketlerinde mühim bir süreç olarak görmektedirler(akyıldız, 2004: 85). Sened-i ttifakla balayan demokratikleme hareketi, Tanzimat ın ilanıyla hız kazandı. I. Merutiyet in ilan edilmesi sonucunda ise Osmanlı Devleti nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi nin nimetlerinden olan seçimlerin yapılacak olması gerçei, Osmanlı halkının ilk kez seçim sürecini yaaması dürtüsünü ortaya koydu(aykol, 2009: 54-55). Seçimlerle ilgili kanun hükmündeki kararname göre, yirmi dokuz bölgeden seçilecek olan vekiller, dört yıllıına görev yapabilecek, aday olacak mebusların ise en az oy almasını art kouldu(olgun, 2011: 3). Ayrıca seçimlerinin yapılmasını düzenleyen talimat gerei de Ekim 1876 yılında alınan kararla da 80 Müslüman 50 gayri Müslim olmak üzere toplam 130 milletvekilinin seçilmesi kararı alındı. Yapılan seçimler sonrası, Meclis ilk defa 19 Mart 1877 tarihinde stanbul da Sultan Ahmed teki Darülfünun binasında açıldı ve ilk toplantı da burada yapıldı(toprak, 2013: ). Sultan Abdülhamid in nutku Sait Paa tarafından okunduktan sonra meclis çalımalarına balandı. Ancak ilerleyen süreçlerde 13 ubat 1878 tarihinde II. Abdülhamid, Osmanlı-Rus Savaı nın( ) etkilerini bahane ederek süresiz olarak Meclis faaliyetlerine ara verdiini bildirdi (Yavuz, 2000: 374; Yalçın, 1976: 58). Bu süreç 23 Temmuz Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyasi Tarih ABD

2 1908 tarihine yani II. Merutiyet in ilan edilmesine kadar devam etti. Avrupa ve Dou da yaanan demokratik gelimeler nispetinde, Osmanlı Devleti nasiplenmiti. Kendilerine ttihat ve Terakki adını veren bir grubun desteiyle, Kanun-i Esasi 1908 yılında yeniden yürürlüe girdi. 2 Austos 1908 Seçim kanununa göre seçimler yeniden yapıldı. Seçimlere ttihat ve Terakki nin destekledii adaylar ile Osmanlı Ahrar Fırkası ile baımsız adaylar katıldı. Toplam 285 adayın kazandıı 1908 seçimlerinde, 160 ı Müslüman, 27 Arnavut, 26 Rum, 14 Ermeni, 10 Slav ile 4 Musevi milletvekili bulunuyordu. ttihat ve Terakki nin denetimi altında 1908 ile 1912 yılları arasındaki dönem, vuku bulan Halaskar Zabitan(Kurtarıcı Subaylar) olayı sonrası Meclis, ttihat ve Terakkiciler tarafından 18 Ocak 1912 de feshedildi(tunaya, 1989: 164). Bu gelime üzerine bir taraftan ttihat ve Terakki dier taraftan Hürriyet tilafçılar, 1912 seçimleri için amansız bir çalıma içine girdiler. Yapılan seçimler, ttihatçıların devlet aygıtını kendi lehlerine kullanmalarından ve ayrıca Hürriyetçi Nuri Bey in ttihatçı bir grup tarafından dövülmesi nedeniyle sopalı seçimler olarak nitelendirilmitir(çetinkaya, 2013: 201). ttihat ve Terakki Fırkasının ezici bir çounlukla kazandıı 1912 Seçimleri, Osmanlı da Tek Parti yönetiminin kurulmasına zemin hazırlamıtır. Toplam 284 vekilin temsil edildii 1912 yılındaki Osmanlı Mebusan Meclisi nde 157 Türk ve Müslüman, geriye kalanlar ise azınlıklardan olumaktaydı(ahmad, 1999: ). ttihatçı iktidarın olutuu bu dönem, I. Dünya Savaı na kadar devam etmitir. Birinci Dünya Savaı sonrası ise Vahdettin, savaın getirmi olduu aır yükü bahane ederek, 21 Aralık 1918 tarihinde Meclisi feshetti(kololu, 2007: 47). Anadolu odaklı balayan Milli Mücadele nin Kongreler Dönemi adı verilen süreçte, gerçekleen kongreler neticesinde stanbul Hükümetine kendini hissettiren Heyet-i Temsilliye, seçimlerin yeniden yapılması için baskı unsurunu kullandı. Nitekim Amasya da, iki taraf arasında gerçekleen görümeler neticesinde seçimlerin yapılmasını ve Meclisin yeniden açılması konusunda mutabık kaldılar(menç, 1992: 166). Alınan karar gerei yapılan seçimler neticesinde Son Osmanlı Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde açıldı(kasaba, 2008: 126). Meclisin açılmı olması aslında stanbul Hükümetinin, Anadolu Hareketini desteklediinin kanıtıydı. Bu koullar içerisinde açılan Son Osmanlı Meclisi, Ulusal Sözleme ya da Misak-ı Milli adı verilen kararın alınması sonrası, ngilizler, padiahın ve halifenin güvenliini salamak üzere, ttihat ve Terakki tehlikesine karı stanbul u igal ettiklerini bildirdiler(kasaba, 2008: 126). stanbul daki parlamento ise 1920 yılının Mart ayında feshedildi. Böylece Türkiye de demokrasi restorasyonu yeniden kesilmi oldu. Türkiye de Genel Seçimler stanbul un igal edilmi olması ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin kapatılması üzerine Anadolu harekâtının baında olan Mustafa Kemal in emriyle yayınlanan tebli sonrası yeni Meclisin açılması için seçim çalımaları balatıldı. Çalımalar neticesinde ülkenin dört bir tarafında seçimler baarılı bir ekilde tamamlandı. Ankara gelen mebuslar, Mustafa Kemal ile 11 Nisan da yaptıkları görümeler sonucunda Meclisin 22 Nisan 1920 tarihinde açılması adına karar alındı; ancak 23 Nisan ın Cuma gününe denk gelmesi düünülerek, Meclisin açılması 23 Nisan Cuma gününe ertelendirilerek Meclisin açılmasını ruhani bir durumla ifade edilmitir. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara da açılan Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda yeni Türkiye Devleti nin ilk yasama dönemini oluturmaktaydı. Milli Mücadelenin baarıya ulamasından sonra sıra yeni devletin inkılâplar dönemine gelmiti. Bu amaçla yorgun dümü Meclisin feshedilip yerine dinamik bir Meclisin açılması gerekiyordu. Adı geçen sebepler neticesinde seçimlerin yapılması için karar alındı. Alınan karar gerei yapılan seçimler neticesinde 287 milletvekilinin bulunduu II. Dönem Meclisi, 11 Austos 1923 günü açıldı. Tek Parti nin yani Halk Partinin yer aldıı II. Dönem Meclisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla demokratik ve çok sesliliin olumasıyla sinerji kazandı. kili siyasi partinin yer aldıı bu dönem eyh Said syanı sonrası çıkarılmı olan Takrir-i Sükun Kanunu ve stiklal Mahkemeleri, potansiyel muhalefeti temizlemekte kullanılmı ve çok partili hayat sekteye uratılmıtı(findley, 2011: 251) yılında görev süresi dolan II. Dönem Meclisi, seçim kararının alınması sonrası 1 Eylül 1927 tarihinde milletvekillii seçimleri yapılması için uzlaıldı yılında yapılan seçimlerde katılımın düük olması nedeniyle seçimlere katılımı tevik etmek amacıyla davul zurnayla, bazı yerlerde bando ile davetler yapılmasına karın, katılım sadece % 20 civarında oldu yılları arasında görev yapan III. Dönem Meclisi, tek partinin hâkimiyetiyle ve çoulculuun olmadıı bir dönem olarak bilinmektedir. Bu dönem aralıında umut veren tek gelime, Paris Büyükelçisi Ali Fethi Bey in, Gazi Mustafa Kemal den almı olduu direktif sonrası 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası nı(scf) kurmu olmasıdır(aaolu, 1994: 26). Gazi nin desteiyle ve Ali Fethi Bey in gayretleriyle teekkül ettirilen SCF nin ana gayesi Halk Partisi ne karı muhalefet ederek, honutsuzlukları ortadan kaldırmaktı. Gerçekten de Keynesçiliin zirve yaptıı 1929 ekonomik krizi, yeni kurulmu olan genç Cumhuriyet in üzerine sis bulutu gibi çökmütü. Bu krize tepkisini göstermek isteyen halk, seçimlere

3 ilgisizliini göstererek belli etti. Tüm bu olanlardan haberdar olan Gazi, Halk Partisi nin denetlenmesinin gerekliliine inanarak, SCF den yana tavrını gösterdi. SCF, birçok yerde tekilatlanmasını tamamlayarak, belediye seçimlerine hazırlandı yılının Eylül ayında gerçekleen Türkiye nin ilk yerel seçiminde SCF, CHP ye karı büyük ok yaattı. 502 seçim bölgesinden, 2 si ehir olmak üzere 40 bölgede zafer kazanan SCF nin bu zaferi, CHP için bir bakaldırı nitelii taıyordu. Nitekim belediye seçimleri sonrası iki parti arasında balayan sürtüme, Gazi Mustafa Kemal in SCF ye karı siyasete atılacaı algısını oluunca SCF Genel Bakanı Ali Fethi Okyar, Gazi ye karı saygısından dolayı, SCF yi kapatma kararını aldı(güz, 1993: 2). Böylece Türkiye de çok partili hayata geçiin iki adımı da baarısızlıkla sonuçlandı. Bu sonuç aslında toplumun honutsuzluunu ortaya çıkarırken, son tahlilde siyasallamı parti-devlet izahının açıklanmasını zorlatırdı. Bu koullar altında aralıında, Tek Parti nin köklemeye baladıı sorunsalının halkın seçimlere olan güvensizliini de ortaya koydu. Öyle ki ilk defa kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettii 1935 genel seçimlerinde, CHP nin baarılı bir kampanya yürütmesi ile seçime katılım oranı yüzde 68,5 olmutur(özgei, 2014: 54). Mustafa Kemal in ölümünden sonra yapılan 1939 Genel Seçimleri nispeten dier seçimlere göre daha katılımcı bir anlayıla yapılmıtır yılından sonra ile defa Milli ef in direktifiyle CHP içerisinde muhalif bir anlayıın ürünü olan Müstakil Grup oluturulması kararı alındı(olgun, 2011: 19). Bu grup yeterince baskın bir kült haline gelmedii gibi, etkinlik sahası CHP korkusu yüzünden etkili olamadı(koçak, 2010: 79). Bunun sebebi Müstakil Grubun, parti devlet bütünlemesinin önüne çıkan cesaret noksanlıın kaynaklandıı ileri sürülebilir. kinci dünya savaı sonrası mihver devletlerin yenilgisi zımnen de olsa tek parti veya faisizm kâbusunun sona ermesi, son tahlilde Türkiye yi etkilememesi beklenemezdi. Nitekim San Fransisco Konferansında Batılı müttefiklerin demokrasiye geçmi ülkeler istiyoruz çarısı, Türk basınında geni yer buldu.(akam, 26 Nisan 1945: 1). Milli ef nönü, bu çarısının muhataplarından biriydi. Çünkü sava yıllarında aktif tarafsızlık bir politika sergileyen ve Faist talya ve Nazi Almanya sındaki devlet uygulamalarının yansıması konumdaki Türkiye, bu çarıya kayıtsız kalamazdı(ahmad, 2010: 21-22). Tüm bunlara binaen Sovyetlerin Ermenilere yurt arama rüyasının Kars, Ardahan, Batum la ilgili ilintisi, Türkiye yi bir adım daha Batılı güçlere yaklatırdı sonrası özellikle Kemalizmin büyük ehirleri Batıcılıkla, küçük köylülüü ve tarayı dönütürmek içinse kullandıı laiklik-din kontrolü baarısız olmu, ülke artık inkılâp teriminden nasibini alma konusunda gönülsüz, refahı artırıcı ve yoksulluu çare aranması konusunda hem fikirdi(kahraman, 2008: 195). Öyle ki Halk, ülke içerisinde yaanan normatif çöküün asıl sebebi tarihsel sorumlusu olarak Halk Partisini görünüyordu. Milli ef nönü, Halk Partisi içerisinde muvazaa usulü bir muhalefetin bile halkın bu tepkisini dindirmeyeceinin farkındaydı. Nitekim nönü nün düünsel iklimine Toprak Mahsulleri Vergisi ve Çiftçii Topraklandırma Kanunu na erh koyan Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuad Köprülü yetiti(seydi, 2014: 26-27). Menderes in öncülük ettii grup, özellikle Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu nun özel mülkiyet hakkının ihlal ettiini öne sürerek, yasaya karı çıktılar(seydi, 2014: 27). Muhafazakâr bloun balattıı bu bakaldırıı, CHP içerisinde demokratik argümanların olmadıı anlayııyla verdikleri Dörtlü Takrir, Halk Parti sinde ezberlerin bozulmasına yardımcı oldu. Ard arda gelen ok öncelleri, CHP içerisinde kutuplamayı da beraberinde getirdi. Nitekim parti disiplin kurulu almı olduu kararla Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuad Köprülü nün ihraç edilmesine karar verirken, Celal Bayar da dava arkadalarına sahip çıkma adına CHP den istifa etti. Tüm bu bileenler Türkiye nin demokrasiye geçmesine restorasyon aracı görecek olan Demokrat Parti nin(dp) kurulmasına zemin hazırladı. Bu amaç ve nönü nün tevikiyle kurulan DP, 21 Temmuz 1946 yılında girdikleri ilk seçimde kendisinden beklenmeyen bir baarı yakaladı. Ancak DP, seçimde usulsüzlük yapıldıı gerekçesiyle, sert bir muhalefetin yapılmasını kararını aldı. ki parti arasında balayan gerginlik Cumhurbakanı nönü nün araya girmesi ve imzalanan 12 Temmuz Beyannamesi ile son buldu yılında yapılacak seçimler için daha önce uygulanan açık oy gizli tasniften vazgeçilerek, gizli oy açık tasnif uygulamasına geçilecei bildirildi. Bunun dıında bürokratların tarafsızlıklarını koruyacakları ve CHP yanlısı tarafgirliklerden uzak duracaklarına dair söz nönü den alındı Genel Seçimleri Çounluk esasına göre yani bir ilde en çok oyu hangi parti alırsa, o ilin bütün milletvekillerini o partinin kazanacaı ibareye göre(öztekin, 2011: 207), 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan Genel Seçimler, Türkiye adına yeni bir dönemin balangıcıydı. Demokratlar oyların yüzde 53,3 ü alarak temsiliyette Meclisin yüzde 83 üne sahip olurken, Halk partililer ise oyların 39,8 ini almalarına ramen, Meclisteki temsiliyetleri yüzde 14,2 olmutur(weiner-özbudun, 1987: 342). Bu sonuç, 27 yıllık kesintisiz iktidarda bulunan Halk Partililer için tam bir ok etkisiydi. Zira Halk Partililer, yılları arasında yapmı oldukları liberal reformların karılıını seçimlerde bekliyorlardı(dodd, 1969: 24). DPliler yaklaık 4 milyon oy alarak 408

4 sandalyeye sahip olurken, CHP ise 3 milyon oy alarak 70 sandalye sahibi olmu, Yusuf Hikmet Bayur un Millet Partisi ve baımsızlar birer milletvekili çıkarmılardı. DP, 1946 Genel Seçimlere göre oylarını 4 kat artırırken, CHP oylarında ise yaklaık olarak yüzde 80 e varan düü yaanmıtır. DP, Türkiye genelinde baarı elde ederken, CHP ise dou ve güneydou baarı göstermitir DP nin en baarı olduu iller stanbul, zmir Zonguldak, CHP nin ise Bingöl, Erzincan, Hakkâri, Malatya olmutur Genel Seçimlerine katılım ise yüzde 89,3 tü(tük, 2011: 5) Genel Seçimlerinde, kadınların temsil oranı ve sayısı, imdiye kadar ki en az olan seçim dönemi olmutur. Bu dönemde 3 kadın milletvekili vardır. Ayrıca ilk defa oylar gizli oy açık tasnif usulüyle sayılırken, milletvekilleri tek dereceli seçim sistemiyle seçilmilerdir Genel Seçimlerinde Urfa 14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleecek seçimler için Urfa da CHP ve DP arasında kıyasıya bir mücadele baladı. Özellikle airetlerin gücünü iyi bilen DP, airetleri yanına çekmek adına önemli görümeler gerçekletirdikleri biliniyordu. Cumhuriyet Arivindeki bir belgede, Urfa nın Bilecik ilçesinde nüfuzlu ailelerden Sözmenler ailesinin CHP safından çekilerek, DP tarafına geçtikleri CHP Genel Sekreterliine iletiliyordu(bca, : 1). Demokratlar için dou ve güneydounun kazanılması hayati bir öneme sahipti. Bu amaç için gerek DP Genel Bakanı Bayar ve ekibi gerekse yerel yöneticiler büyük bir dayanıma içerisindeydiler. Bu amaçla DP Genel Bakanı Bayar, 1948 yılının son aylarında seçim çalıması için Urfa ya gelecei, DP genel merkezinden, il bakanlıına bildiriliyordu(bca, ). Seçim yaklaırken CHP Urfa l Bakanlıı tarafından, CHP Genel Sekreterliine gönderilen bir baka raporda, DP nin 1950 Genel Seçimlerinde muhtemel adayları ve ilçelerin genel durumlarıyla ilgili olarak unlara deinilmitir: 1-Urfa DP l Bakanı Reit Kemal Timorolu, zengin olup, sırf maddi yardımıyla nüfuz sahibidir. Halkın teveccühüne sahip deildir.2-üye Mustafa Güven: Haci Çavu namı ile tanınmaktadır. l Bakanının tesiri altındadır. Köylerde tanının biridir. 3-Halil Akyol: Tüccardır. Alayi dükünüdür. Herhangi bir mevki kapmak hırsı ile bu partiye geçmitir. Halk arasında seveni yoktur. 4-Reit Akyüz: Halk Partisinden geçmitir. Basit bir kiiliktir. 5-Mehmet Hatibolu: Çiftçidir. Belediyede gayri meru ilerle megul olduundan zengin olmutur. 6-Cahit Us: Emekli maliye memurudur. Genel merkezde DP günden güne kan kaybetmektedir. Bilecik te DP nin aırlıı vardır. Siverek te partimiz çok güçlüdür. DP lçe Bakanı Hüseyin Çepo nun varlıı DP ye kan kaybetmektedir. Suruç ta ise DP aırlıı vardır. Bunu kendi lehimize deitirmek için mücadele ediyoruz (BCA, : 8-10). CHP l Bakanı Mitat Kürkçüolu nun da ifade ettii gibi 1950 Genel Seçimleri yaklaırken CHP ile DP arasında ciddi bir mücadele vardır. Hatta seçim sonuçlarına bakıldıında l Bakanı Kürkçüolu nun tespitlerinin ne kadar doru olduu ortaya çıkacaktır. 14 Mayıs 1950 yılında cereyan eden genel seçimler, Urfa da büyük bir katılım örneini gösterdi. Önceki seçimlerde Halk Partisinin kalesi olan Urfa, 1950 Genel Seçimlerinde bu sefer tercihini Demokrat Parti den yana kullanmıtır. Kayıtlı 122 bin seçmenin bulunduu Urfa da, 108 bin oy kullanılmıtır(tüik, 2012: 88). Katılım oranı ise yüzde 88,7 dir. DP, oyların yüzde 52 ini alarak 6 milletvekiline sahip olurken, CHP ise oyların yüzde 48 i ile 1 milletvekili çıkarabilmitir. Temsilliyet babında problem, yukarıda da deinildii gibi bir ilde en çok oyu hangi parti alırsa, o ilin bütün milletvekillerini o partinin kazanacaı ibareye göre düzenlenmitir. Seçim sonrası özellikle Demokratların, Urfa da gövde gösterisi yaptıkları, bu zaferi davul zurnayla kutladıkları ariv belgelerinde yer almaktadır. Örnein CHP Urfa l Bakanı Müslüm Hayırlı tarafından, CHP genel merkezine gönderilen bir telgrafta, DPlilerin seçimi kazandıktan sonra CHP nin ileri gelenlerine aır hakaretlerde bulunduunu, CHP il bakanlıı önünde nümayi hareketlerde bulunarak, hayasızca küfürler savurdukları telgrafla bildirilmitir(bca, : 1-5). Dier taraftan aynı belgede, Urfa nın Birecik ilçesinde DPliler ile CHPliler arasında seçim yüzünden kavga çıktıını ve dört ölü ile sekiz yaralı olduu belirtilerek, CHPlilerin korkudan evlerinden çıkamadıkları CHP eski milletvekili Osman Aan tarafından belirtilmitir(bca, : 3-5). Bir dier belgede Halfeti ilçesi Halk odası Bakanı Erdoan Bey, seçimi kazanan DPlilerin, özellikle köylerde CHPli kiilerin evlerinin önünde kutlama yapmak suretiyle gıcık verdikleri bu konuda jandarmanın hiçbir tedbir almamasını eletiriyordu(bca, ). Olaylar böylece cerayan ederken CHP Urfa l Bakanlıı alınan seçim baarısızlıı sonrası görevlerinden istifa ettiklerini genel merkeze bildirdiler(bca, ). Seçim bittikten sonra kazanan adaylar resmi olarak açıklandı. Buna göre DP listesinden Necdet Açanal, Feridun Ayalp, Feridun Ergin, Ömer Cevheri, Celal Öncel, Reit Kemal Timurolu, CHP listesinden ise Hasal Oral seçilmilerdir(bca, ) Genel Seçimleri sonuçlarına göre Urfa dan milletvekili olarak seçilen DP ve CHPli milletvekilleri: Necdet Açana

5 1333 Urfa doumlu olan Açanal, yüksek elektrik mühendisi olarak milletvekillii seçimine girmi ve 17 Mayıs 1950 tarihinde milletvekili olarak seçilmitir(milletvekili Kiisel Arivi(MKA, Sicil Nu. 1902). 21 Aralık 2012 tarihinde vefat eden Necdet Açanal bir dönem milletvekillii yapmıtır. Feridun Ayalp 1332 Birecik doumlu olan Mustafa Feridun Ayalp, Birecik te büyük bir nüfuzu olan ıh Müslüm Rıfat ın oludur. Ankara Üniversitesi Tıp mezunu olan Ayalp IX ve X. Dönem Urfa milletvekillii yapmıtır. Evli dört çocuk babası olan Mustafa Feridun Bey, iyi derecede Almanca bilmektedir(mka, Sicil Nu. 1903). Feridun Ergin 1917 stanbul doumlu olan Feridun Bey, DP tarafından Urfa seçim bölgesinden aday gösterilip, milletvekili seçilen kiiler arasında yer almaktadır. Paris Siyasi limler Maktebi, Ankara Hukuk Fakültesi ve stanbul ktisadi Fakültesini tamamlayan Ergin, X. Dönem de Urfa dan milletvekili olarak yer almıtır. stanbul Üniversitesinde Doçent olarak yer alan Feridun Ergin, iki yabancı dil bilen milletvekilleri arasındadır(mka, Sicil Nu. 1905). Reit Kemal Timurolu 1310 yılında Urfa da doan Reit Kemal Bey, Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra Urfa da bir süre avukatlık ve noterlik yapmıtır yılında DP Urfa l Bakanlıına getirilen Timurolu IX. Dönem Urfa Milletvekili olarak seçilmitir. Dier taraftan çiftçilikle de uraan Reit Kemal Bey, Arapça ve Farsça bilmektedir(mka, Sicil Nu. 1907). Hacı Ömer Cevheri eyhanlı Aireti nin önde gelen isimlerinde olan Ömer Cevheri, Cumhuriyet in kuruluundan sonra bölge dıına gönderilen Kürt airet liderlerindendir yılında Urfa da domu, 1952 yılında vefat etmitir(tbmm Albümü, 1994: 214). Cevheri ve yakınları önce Amasya sonra da Adana da zorunlu olarak ikamet ettirilmilerdir. Bu sürgünle birlikte airet üyelerinin zarar görmesinden endie duyan Ömer Cevheri, babasının eyh Cevher olan adını kendine soyadı olarak almıtır. Bu soyadını daha sonra Necmettin Cevheri ile aabeyi eref Cevheri kullanmıtır. Ömer Cevheri, 1940 ların baında Urfa ya dönmü önce CHP il bakanlıını daha sonra 1946 seçimleriyle beraber DP ye geçmi ve 1950 Genel Seçimlerinde IX. Dönem Milletvekili seçilerek airetin siyasallaması denen kavramın olumasına yardımcı olmutur(mka, Sicil Nu. 1907). Mehmet Celal Öncel 1919 anlıurfa doumlu olan Mehmet Celal Öncel, Urfa yı parlamentoda IX-X. Dönem lerinde temsil etmitir. Celal Öncel, ilk defa DP sıralarından Meclis e girmi, daha sonra DP nin kapatılması sonrasında kurulan ve airetin siyasallaması örnei olan Yeni Türkiye Partisinde kendisine yer bulmutur(mka, Sicil Nu. 1906). Öncel, Urfa da milletvekili olduu dönem Öncel ailesinin reisi durumundaydı. M. Celal Öncel, 1986 yılında vefat etmitir. Hasan Oral IX ve X. Dönem anlıurfa Milletvekili olan Oral, 1906 da Siverek te domu, 1985 yılında hayatını kaybetmitir. Özellikle büyük toprak sahibi olan Hasan Oral, aalık fonksiyonun yanı sıra eitimli biri olarak CHP sıralarında kendisine yer bulmutur(mka, Sicil Nu. 1536). Kendisi Siverek bölgesinde Bucak Aireti nin lideridir. Diçi Hasan olarak çevrede bilinmektedir. SONUÇ 14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleen genel seçimler, Türkiye de bir devrin sonunu hazırlarken, bir devrin de balangıcını ortaya koymaktadır. Ak devrim olarak nitelendirilen bu dönem, Türkiye nin çehresini deitirecek kadroların baa gelmesini beraberinde getirdi. Özellikle vilayet, vilayet deerlendirildiinde, son tahlilde halkın bu deiimi ne kadar çok istediini, seçim zaferlerine bakarak deerlendirilebilir. Çalımanın an paydası konumundaki 1950 Genel Seçimlerinin Urfa ya yansıması, dier illerde olduu gibi büyük bir cokuyla ortaya çıkmıtır. Urfa 14 Mayıs 1950 genel seçimlerine hazırlanırken, rakip iki parti olan DP ve CHP, Urfa da birbirlerine üstünlük kurmak amacıyla, bölgedeki airetleri yanlarına seçmek için mücadele ettikleri ariv belgelerinde görülmektedir. Bu durum gün ve gün CHP l Bakanlıı tarafından genel merkeze iletilmitir. 14 Mayıs 1950 de gerçekleen seçim sonucu, CHP için tam bir ok etkisi yarattı. Özellikle CHP Urfa l Bakanı ve dier yöneticiler, DPlilerin seçim zaferi sonrası, sevinç çılık ve çıırtkanlıkları, genel merkeze bildirirken, acilen bir eylerin yapılmasını istemitir. Aslında bu durum zımnen de olsa CHPlilerin bürokrasiyi harekete geçirmek istediklerini ortaya koymaktadır. Çünkü CHPlilere göre, Halk Partisini ebediyen iktidarda kalacaktır. Gerçekleen seçim sonrası, çounluk esasına göre mevcut yedi adayın altısını

6 DP, birini ise CHP kazanırken, bu durum CHP nin kalesi olan Urfa nın dümesi demektedir. Seçim sonrası CHPli yöneticilerin acilen partiden istifa etmeleri de düündürücüdür. KAYNAKÇA 1-Ariv BCA(Babakanlık Cumhuriyet Arivi) MKA(Milletvekilleri Kiisel Arivi) TBMM ZC(Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi) 2-Kitap, Makale ve Dergiler AAOLU, Ahmet (1994). Serbest Fırka Hatıraları, stanbul: letiim Yayınları. AHMAD, Feroz (1999). ttihat ve Terakki stanbul: Kaynak yayınları. AKYILDIz, Ali (2004). Osmanlı Bürokrasisi ve Modernlemesi. stanbul: letiim Yayınları. AYKOL, Hüseyin (2009). Türkiye de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi. Ankara: mge Kitabevi. ÇETNKAYA, Doan (2013). The Young Turks And The Boycott Movement. New York: I.B. TAURS. DODD, Clement (1969). PoliticsandGovernmentInTurkey, California: UniversityOf ColiforniaPress. FNDLEY, Carter (2011). Modern Türkiye Tarihi, stanbul: Tima Yayınları. Güz, Nurettin (1993). Serbest Cumhuriyet Fırkası Sonrası Basında Muhalefet ve 1931 Matbuat Kanunu, Ankara: Gazi Üniversitesi, letiim Fakültesi Basımevi. KAHRAMAN, Bülent Hasan.(2008). Türk Siyasetinin Yapısal Analizi, C.I, stanbul: Agora Kitaplıı. KASABA, Reat (2008). The Cambridge History Of Turkey, Cambridge: Cambridge UniversityPress. KOÇAK, Cemil (2009). Türkiye de Milli ef Dönemi, C. II, stanbul: letiim Yayınları. KOLOLU, Orhan (2007). Sorularla Vahdettin, stanbul, Pozitif Yayınları. MENÇ, Hüseyin (1992). Milli Mücadele Yıllarında Amasya, Amasya: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları. OLGUN, Kenan (2011). Türkiye'de Cumhuriyetin lanından 1950'ye Genel Seçim Uygulamaları. Atatürk Aratırma Merkezi, ÖZG, Tunca (2014). Türkiye de Toplumsal Deiimin Siyasi Katılıma Etkisi, Tesam Akademi Dergisi, ss SEYD, Süleyman (2014). Türkiye de Siyaset: , Türkiye nin Demokrasi Tarihi, (ed), Tuba Ünlü Bilgiç-Cihat Göktepe, stanbul: Ufuk Yayınları, ss Toprak, Seydi Vakkas (2013). lk Osmanlı Seçimleri ve Parlamentosu. Sosyoloji Dergisi, Tunaya, Tarık Zafer (1989). Türkiye de Siyasi Partiler ttihat ve Terakki. stanbul: Hürriyet Vakfı Yayınlar. Weiner, Myron-Özbudun, Ergun (1987). CompetitiveElectionsInDeveloping, Durham: Duke University. Yalçın, Hüseyin Cahit (1976). Siyasi Anılar. stanbul: Türkiye Bankası Kültür Yayınları Yavuz, Haluk (2000). Siyasal Sistem Arayıı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Emergence of Multiparty Competitive Politics in Turkey: Internal and

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

1946 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ

1946 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ 1946 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ Ömer KARAKAŞ* ÖZET Bu makalede, Manisa Vilayeti nde, 1946 yılında yapılan milletvekili genel seçimleri ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) Ercan HAYTOĞLU*

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) Ercan HAYTOĞLU* TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) THE PROCESS OF DEMOCRACY AND THE REASONS OF TRANSITION TO MULTI-PARTY SYSTEM İN TURKEY Ercan HAYTOĞLU*

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962)

TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962) 2951 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962) * Başkent Üniversitesi, Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi. e-posta: dsimsek@baskent.edu.tr ŞİMŞEK,

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK*

II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK* II. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE CHP VE İSMET İNÖNÜ Durmuş Ali KOLTUK* Özet: Türkiye nin Tek Partili hayattan çok partili hayata geçişi sorunlu ve sancılı olmuştur. Özellikle Cumhuriyetin

Detaylı

1960 ASKERİ MÜDAHALESİ NDEN SONRA YAPILAN İLK ÇOK PARTİLİ GENEL SEÇİMLERDE DENİZLİ NİN KALE İLÇESİ NİN SİYASİ DURUMU*

1960 ASKERİ MÜDAHALESİ NDEN SONRA YAPILAN İLK ÇOK PARTİLİ GENEL SEÇİMLERDE DENİZLİ NİN KALE İLÇESİ NİN SİYASİ DURUMU* 1960 ASKERİ MÜDAHALESİ NDEN SONRA YAPILAN İLK ÇOK PARTİLİ GENEL SEÇİMLERDE DENİZLİ NİN KALE İLÇESİ NİN SİYASİ DURUMU* POLITICAL SITUATION OF KALE, DISTRICT OF DENIZLI, IN THE FIRST MULTI-PARTY ELECTION

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR Dr. Bilal DEDEYEV* Özet Güçlü Türk devletleri arasında üstünlük

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 1-22 İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI Ahmet GÜLEN* Özet Türk siyasi tarihinin en zorlu süreçlerinden birisi

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SONRASINDA İLK MUHALEFET PARTİSİ: MİLLİ KALKINMA PARTİSİ B. Zakir AVŞAR ve Elif EMRE KAYA Özet ÇalıĢmanın konusu,

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du Ce m ile B a y r a kta r 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 İçindekiler Önsöz... 5 Devlet Kuranların Millet Kurgusu; 27 Mayıs

Detaylı

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Zafer ÇAKMAK* ÖZ Yunanistan da Venizelos un 1928 de iktidara gelişi, Türk-Yunan ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Venizelos

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı