S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri"

Transkript

1 S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri Prof. Dr. Elhan NURİYEV* Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in 6 Haziran 2008 de Bakü de büyükelçiler toplantısında açıklamış olduğu hücum diplomasisi 2009 yılı Azerbaycan dış politikasının belirleyici özelliği oldu. 1 Pek çok devlet ve güç merkezi Azerbaycan dış politikasındaki bu anlayışı beğenmese de aslında İlham Aliyev in cumhurbaşkanı olduğu 2003 ten bu tarafa bu özellik Azerbaycan dış politikasına hakimdir. Tabii bunda Haydar Aliyev in geriye bıraktığı, sorunlarını çözme yolunda ilerleyen Azerbaycan ın rolü büyüktür. Kendisini ilgilendiren dış politika konularına anında ve eşdeğer tepki vermesi, özellikle işgal sorununu uluslararası topluma duyurabilmesi ve Ermeni diasporası ile mücadele etmesi bakımından atılan önleyici diplomatik adımlar hücum diplomasisi kapsamına girmektedir. Azerbaycan, sahip olduğu enerji kaynakları, jeopolitik ve jeostratejik konumundan maksimum düzeyde faydalanarak, küresel ve bölgesel güçlerin Güney Kafkasya daki rekabetini bölgenin güvenliği ve istikrarı için işbirliğine çevirmeye çalışmıştır. Ayrıca sahip olduğu askeri, ekonomik ve demografik özelliklerini siyasi avantaja çevirmek yoluyla Güney Kafkasya daki liderlik konumunu pekiştirmiştir. Güney Kafkasya da lider konumuna rağmen komşu devletlerle ilişkilerde diplomasiye öncelik veren, onların egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösteren ve eşit düzeyde ilişkiler kurma anlayışına sahip bir dış politika izlemektedir. Günümüzde veya gelecekte Azerbaycan dış politikasının ne Rusya-İran ne de Batı-ABD eğilimli olma ihtimali vardır. Azerbaycan dış politika stratejisi pragmatik, dengeli ve bağımsızlık ilkeleri üzerine kurulmuştur. Dış politika stratejisini zaman, mekan ve konjonktüre uygun bir şekilde belirleyen Azerbaycan, bağımsızlığının pekiştirilmesi, ulusal çıkarlarının korunması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması, ülke gerçekliklerinin küresel anlamda duyurulması, Güney Kafkasya da ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve diaspora çalışmaları ile karşı karşıya kaldığı Ermeni işgalinin dünya kamuoyuna iletilmesini dış politika önceliği haline getirmiştir. Dost ve kardeş ülkelerle ilişkilere özel önem veren Azerbaycan, uluslararası örgütlerle özellikle de Avro-Atlantik alandaki örgütlerle ilişkilere önem atfetmektedir. Hızlı ve Çok Boyutlu Diplomasi 2009 da yaşanan küresel krize rağmen GSYİH nin % 6.1 artması, para birimi manatta istikrarın korunması, banka sektöründe olumlu gelişmelerin yaşanması yabancı sermaye için çekiciliğini korumuş ve ikili ilişkilerde güvenilir ortak imajının güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Davos Forumu, Goldman Sachs gibi uluslarara- * Azerbaycan Cumhurbaşkanına bağlı Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı 1 Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığı sitesi. (6 Nisan 2010). Mayıs 10 Sayı: YÜZYIL [57]

2 Prof. Dr. Elhan Nuriyev sı örgütlerin raporlarında küresel krize rağmen Azerbaycan ekonomisinin büyümeye devam ettiği gerçeği vurgulanmıştır da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in Yunanistan, Kuveyt, İran, İngiltere, Romanya, Ürdün, İsviçre, Beyaz Rusya, Fransa, Rusya Federasyonu, Moldova ve Bulgaristan ziyaretleri Azerbaycan ın Batı, aynı zamanda Doğu Avrupa, Orta Asya, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde yeni pencereler açmış ve karşılıklı işbirliğine dönüşmüştür. Azerbaycan Doğu Avrupa ülkeleri için sadece Doğu yla Batı arasında bir köprü değil aynı zamanda enerji güvenliği açısından da alternatif ülkedir. Sadece Doğu Avrupa ülkeleri değil aynı zamanda Batı Avrupa ülkeleri de Azerbaycan a bu açıdan yanaşmaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasında Azerbaycan ın bağımsız bir dış politika yürütmesi, laik, demokratik, hukuk, serbest piyasa yolunu tutması ve sahip olduğu jeopolitik konumu Avrupa ülkeleriyle işbirliğini artırmaktadır. Doğu Avrupa devletleri ile Azerbaycan arasında çok taraflı işbirliği yeni dünya düzeninin şartlarından da kaynaklanmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında tarafların sosyalist sistemin değerlerini kabul etmeyerek serbest pazar ve demokratik rejimi seçmesi ortak kaderin göstergesidir. Sosyalist sistemden vazgeçen bu devletler arasında benzerlik günümüzde ekonomik kalkınma istikametinde yaşanmaktadır. Azerbaycan ın Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini sıkı tutmasında önemli nedenlerden biri, bu bölge ülkelerinin Avrupa siyasi ve ekonomik hayatındaki etkiden kaynaklanmaktadır. Bölge devletleri Azerbaycan enerji kaynaklarının Batı Avrupa ya çıkışı bakımından da önemli coğrafi konuma sahiptirler. Yani Azerbaycan Doğu Avrupa ülkeleri açısından Doğu ile Batı arasında bir köprü, Doğu Avrupa ise Azerbaycan açısından Azerbaycan la Batı Avrupa arasında bir köprü rolü oynamaktadır. Azerbaycan Avrupa ya entegrasyon çerçevesinde ekonomik, güvenlik ve siyasi reformlar konusunda tecrübeli olan bu ülkelerin tecrübesinden yararlanmak istemektedir. AB ile birlikte NATO üyelikleri bulunan bu ülkeler Azerbaycan ın Avrupa örgütlerine üyeliğine de aktif destek vermektedirler. Azerbaycan Avro-Atlantik bölgeye entegrasyonunu güvenlik alanında NATO çerçevesinde devam ettirmektedir. Azerbaycan NATO yla ilişkilerini 1994 den itibaren Barış İçin Ortaklık (BİO) programı, 2005 den itibaren ise Bireysel Ortaklık Eylem Planı (IPAP) çerçevesinde devam ettirmektedir. Azerbaycan IPAP ın birinci aşamasını tamamlamış ve ikinci aşamasına başlamış- [58] 21. YÜZYIL Mayıs 10 Sayı: 17

3 S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri tır. Azerbaycan NATO nun Kosova ve Afganistan da da aktif iştirakçılarındandır. Bu bölgelerdeki Azerbaycan askerleri NATO programları çerçevesinde ve Türk komutasında bulunmaktadır NATO-Azerbaycan arasında askeri işbirliğinin 15. yıldönümüdür. Nisan 2009 da Belçika yı ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada AB ve NATO yetkilileri ile de bir araya geldi. NATO nun üst düzey görevlileri ile yaptığı görüşmede taraflar arasında askeri-teknolojik işbirliği ve güvenlik yapıları arasında entegrasyonun geleceği hakkında fikir alışverişi yapılmıştır. Dağlık Karabağ Görüşmelerinde Diplomasi Hızlandı Tarihi Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 rayon 17 yıldır Ermenistan ın işgali altındadır. BM Güvenlik Konseyi nin Ermenistan işgalinin sona ermesini talep eden yaptırım gücü olan dört kararı olmasına rağmen hala bu kararlar uygulanmamakta ve bu kararı alan devletler bu konuda pasiflik sergilemektedirler. Bu kararı alan devletlerin yaptıkları tek açıklama, Minsk Grubu nun bu konuda sorumlu olmasıdır. Minsk Grubu çerçevesinde devam eden diplomatik görüşmelerde ise sadece son bir yılda umut verici gelişmeler yaşanmaktadır. Bu da Ermenistan ın düştüğü zor durumdan kaynaklanmaktadır. Fakat Ermenistan hala bütün dünyanın Azerbaycan toprağı olarak gördüğü Karabağ da işgalci tutumuna son vermek istememekte, hem Minsk Grubu eşbaşkanlarını hem de Azerbaycan ı oyalamaktadır. Ermenistan hiçbir şey vermeden herşeyi almak istemektedir. Günümüzde veya gelecekte Azerbaycan d fl politikas n n ne Rusya- ran ne de Bat - ABD e ilimli olma ihtimali vard r. Azerbaycan d fl politika stratejisi pragmatik, dengeli ve ba ms zl k ilkeleri üzerine kurulmufltur. Azerbaycan Ermenistan işgalinin uluslararası hukuka uygun, devletlerin toprak bütünlüğü ve uluslararası alanda tanınmış sınırların dokunulmazlığı ilkesi çerçevesinde çözülmesini destekliyor. Bu konuda bütün yapıcı teklif ve girişimlere de hazır olduğunu defalarca açıklamıştır. Hatta Ermenistan ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi karşılığında Ermenistan ın bölgesel projelere katılmasına izin vereceğini, Ermenistan la enerji ve ulaşım ilişkilerini geliştireceğini önceden beyan etmiştir. Karabağ a ise eski özerklik statüsünün üstünde bir özerklik vereceğini hala teklif olarak masada tutmaktadır. Bu, Rusya Federasyonu ndaki Tataristan modelidir. Fakat Ermenistan uzlaşmaz tutumunda ısrar etmektedir. Ermenistan ın bu tutumu bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük tehdittir. Bu durum Ermenistan ın ekonomik ve politik istikrarını da tehdit ediyor. Özellikle Rusya-Gürcistan ilişkileri ve Ağustos 2008 de yaşanan Rusya-Gürcistan Savaşı Ermenistan açısından bu belirsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Bölgenin diğer devletleri arasında enerji, ekonomi ve taşımacılık alanında yoğun ilişkiler olsa da Ermenistan Azerbaycan a karşı yürüttüğü işgalcilik siyasetinin sonucunda bölgesel entegrasyonun ve projelerin dışında kalmıştır. Dışarıdan alacağı borçların umuduna kalmış, stratejik öneme sahip bütün kurumlarını diğer devletlere kaptırmış, egemenliğini kaybetme aşamasına gelmiş ve ülke nüfusunun yarısı iş bulmak için ülkeyi terk etmiştir. Ermenistan ın, Türkiye bizimle sınırları kapalı tuttuğu için Azerbaycan diplomatik görüşmelerde sertlik sergiliyor iddiaları ise gerçeklikten uzaktır. Çünkü komşusunun topraklarını işgal eden taraf Azerbaycan değil Ermenistan dır. Azerbaycan ın hala Dağlık Karabağ diplomatik görüşmelerini devam ettirmesinin esas sebebi görüşmelerde son 5-6 yılda zor da olsa bazı umut verici gelişmelerin yaşanmasıdır. Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından Azerbaycan ve Ermenistan a teklif edilen Madrid İlkelerinin ye- Mayıs 10 Sayı: YÜZYIL [59]

4 Prof. Dr. Elhan Nuriyev nilenmiş şeklini Azerbaycan kabul ediyor. Fakat maalesef Ermenistan bu konuda hala uzlaşmaz tavrını devam ettiriyor. 2 Buna rağmen Ermenistan ın Karabağ çevresindeki bazı rayonları boşaltma konusunda verdiği sözler umut vericidir. Bundan başka 2009 da Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları arasında yaşanan görüşme trafiği de şimdilik umutları artırmaktadır. Sırat Köprüsünü Geçen Stratejik Müttefiklik Azerbaycan Do u Avrupa ülkeleri için sadece Do u`yla Bat aras nda bir köprü de il ayn zamanda enerji güvenli i aç s ndan da alternatif ülkedir. Sadece Do u Avrupa ülkeleri de il ayn zamanda Bat Avrupa ülkeleri de Azerbaycan a bu aç dan yanaflmaktad r yılı Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için tarihi sınav yılı olmuştur. Bazı merkezler bilinçli bir şekilde Azerbaycan-Türkiye arasında ilişkilere zarar vermeye çalışsalar da bunu başaramadılar. Türkiye-Azerbaycan arasında ilişkiler Haydar Aliyev in Bir Millet İki Devlet söylemi çerçevesinde devam ediyor ve hiç bir güç bu ilişkiye zarar veremez. Küresel güç merkezlerinin Türkiye üzerindeki baskılarına rağmen Türkiye nin, Karabağ da işgal bitmeden Ermenistan la diplomatik ilişkiler kurulamaz ve sınırlar açılamaz, politikası Azerbaycan a verilen sözün tutulmasıdır. Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile Karabağ meselesinin paralel yürütülmesinden yanadır. Ermeni meselesi iki devletin ortak sorunudur. 19 ve 20. yüzyıllardan itibaren Ermeniler Azerbaycan ve Anadolu Türkü nü birbirinden ayırmamış ve ortak düşmanı olarak görmüştür. Ermeni tarafının izlediği bu siyaset iki devletin bir milletini ortak Ermeni politikası izlemeye zorlamıştır. Bu çerçevede Türkiye 1993 ten günümüze Ermeni işgaline karşı Azerbaycan a somut destek veren tek devlettir. Azerbaycan Türkleri de uluslararası alanda Ermeni iddialarına karşı Anadolu Türkü ile birlikte omuz omuza mücadele etmektedir yılında Bakü de Azerbaycan ın teklifiyle Türk dünyası diasporalar arası toplantısı yapıldı ve bu toplantıdan sonra Türkiye ve Azerbaycan diaspora teşkilatları arasında koordinasyon pekişti. 4 Mart 2010 da ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu nda 1915 olayları ile ilgili karar kabul edildikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü aradı ve Türkiye ye desteğini bildirdi. Bundan başka Azerbaycan Milli Meclisi ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu nun bu kararını kınayan ve ona itirazını bildiren bir bildiri kabul ederek komisyon üyelerine gönderdi Nisan öncesi Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Ramiz Mehdiyev, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Novruz Memmedov, Cumhurbaşkanlığı Politik Analiz ve İletişim Bilgileri Daire Başkanı Elnur Aslanov ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal-Politik Daire Başkanı Ali Hasanov la birlikte Türkiye yi ziyaret ederek 4 ABD ve Ermeni iddialarına karşı Türkiye ye somut destek verdi. Bu ziyaret kritik dönemde gerçekleşen ve iki kardeş ülke arasında ilişkilere ivme kazandıracak niteliktedir. Komisyonun kararı Azerbaycan kamuoyunda da ciddi rahatsızlığa neden oldu. Sonuçta Türkiye-Ermenistan arasındaki bir meseleye ABD nın müdahale etmesi doğru değildir. Türkiye nin bu konuda tarih komisyonu önerisi vardır ve 10 Ekim 2009 da Zürih te imzalanan protokollerde Ermenistan tarafı bu teklifin altına imzasını atmıştır. ABD ise Türkiye ve Ermenistan arasın- 2 (29 Mart 2010). 3 Azerbaycan Milli Meclisi. (6 Nisan 2010). 4 Hürriyet, (3 Nisan 2010). [60] 21. YÜZYIL Mayıs 10 Sayı: 17

5 S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri daki bir meseleye müdahale ederek sadece Karabağ konusundaki objektif arabuluculuğuna gölge düşürmüyor, aynı zamanda bölgedeki iki önemli müttefiki olan Türkiye ve Azerbaycan la ilişkilerine zarar veriyor. Azerbaycan KKTC konusunda da Türkiye Cumhuriyeti nin politikasını desteklemektedir. Azerbaycan halkı her zaman Kıbrıs Türkü nün yanında olmuştur de Bakü de yapılan Türk Dünyası Kurultayı nda KKTC lideri Mehmet Ali Talat da diğer Türk Cumhuriyetleri liderleri ile birlikte davet edilmiştir. Bakü de KKTC temsilciliği bulunmaktadır ve Azerbaycan ın Güney Kıbrıs la hiç bir diplomatik ve ekonomik ilişkisi bulunmamaktadır da Azerbaycan Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini pekiştirmek ve ortak çıkarların geliştirilip korunması adına önemli adımlar atmıştır. Bu adımlar bölgesel entegrasyon, enerji ve taşımacılık hatları için Türk dili konuşan devletler arasında ortak politikanın geliştirilmesi bakımından lokomotif rolünü oynamıştır. Güçlü bir Türk birliğinin oluşması, sadece Türkiye ile değil diğer Türk Cumhuriyetleri ile de ilişkileri geliştirmek Azerbaycan dış politikasının önceliklerinden biridir. Türk devletlerinin, halklarının diaspora teşkilatlarının ortak düşünce ve amaç doğrultusunda mücadele etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in üzerinde çalıştığı meselelerden biridir. Kasım 2009 da 11. Türk Dünyası Kurultayı ilk defa Türkiye dışında Bakü de Azerbaycan ın ev sahipliğinde yapılmıştır. Ekim 2009 da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in ev sahipliği yaptığı 9. Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi ise Nahçivan da yapıldı. slam dünyas n n bir parças olan Azerbaycan, KÖ nün bölgesel ve küresel anlamda a rl n n artmas ndan yanad r. Ayr ca, örgütün ifllevselli inin art r lmas ve Avrupa örgütleri ile iliflkilerinin gelifltirilmesi için gerekli çabalar göstermektedir. Güzergah Çeşitliliği ve Ticari Kazanca Dayanan Enerji Politikası Enerji kaynakları üzerine küresel mücadelenin devam ettiği bir dönemde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak devletlerin sadece enerji güvenliği açısından değil aynı zamanda bağımsız dış politika yürütebilmesi açısından önemli hal almıştır. Azerbaycan ise hem sahip olduğu coğrafi konumu hem de enerji kaynakları bakımından genel olarak Avrupa özelde ise Doğu Avrupa ülkelerinin enerji güzergahlarını ve kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi bakımından önemli yere sahiptir. Örneğin, 2007 de Polonya Hazar petrolleri için Odessa-Brodi-Plotsk-Gdansk petrol hattını teklif etmiştir. Bu hat Hazar petrollerinin Karadeniz-Baltık Denizi hattıyla Avrupa ya çıkarılmasını öngörmektedir. Romanya ise Hazar petrollerinin Gürcistan ın Supsa limanından tankerlerle Romanya nın Konstansa limanına oradan ise boru hattıyla Avrupa ya taşınmasını destekliyor. Hazar Denizi-Karadeniz-Baltık Denizi enerji güzergahının kurulması için Krakov, Vilnus, Kiev ve Bakü Enerji Zirveleri nde Polonya, Bulgaristan Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Lituanya cumhurbaşkanlarının ve ayrıca Kazakistan ve Türkmenistan dan üst düzey resmi yetkililerin iştirakı ile önemli kararlar alınmıştır. Avrupa nın enerji güvenliği bakımından Azerbaycan iki önemli özelliğe sahiptir: Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa ya taşınması için sahip olduğu coğrafi konumu ve Azerbaycan ın kendisinin sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynakları. Azerbaycan sadece bu özellikleriyle değil aynı zamanda daha önce imzaladığı doğalgaz anlaşmalarıyla da Nabucco için öncülük yapmıştır. Azerbaycan ın bu özellikleri Nabucco projesinde yer almasında da kendini göstermektedir. Azerbaycan Nabucco ya önem vermekte ve projeyi desteklemektedir. Projenin gerçekleşmesi bakımından Avrupa devletleri Azerbaycan ın Şahdeniz-2 yatağına büyük önem vermekte- Mayıs 10 Sayı: YÜZYIL [61]

6 Prof. Dr. Elhan Nuriyev dirler. Hali hazırda Türkmenistan ve İran doğalgazının Nabucco ya destek vereceği siyasi belirsizliğini koruduğu için öncelik Azerbaycan doğalgazındadır. Azerbaycan enerji politikasını belirlerken, enerjinin dış politika üzerindeki etkilerinin yanısıra ülkenin ticari menfaatlerini de dikkate almaktadır. Son yıllarda enerji piyasasında artan fiyat rekabetinden faydalanmak yoluyla enerji kaynaklarından maksimum düzeyde kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Ticari öneminden başka bir de son yıllarda meydana gelen olaylarla birlikte Azerbaycan enerji politikası açısından ikinci önemli olay güzergâh çeşitlendirilmesidir. Bakü Rusya-Ukrayna arasında yaşanan enerji krizi ve Rusya-Gürcistan Savaşı öncesi ve sırasında BTC de ortaya çıkan problemleri dikkate alarak güzergah çeşitlendirmesi politikasına yönelmiştir. Rusya-Ukrayna krizi kaynak ülkelerin olduğu gibi, güzergah ülkelerin de boru hatlarını politik baskı aracı olarak kullandığını ortaya koymuştur. Güzergah çeşitliliği sadece enerji alanında değil aynı zamanda politik alanda da Azerbaycan ın hareket alanını genişletmekte ve bağımsız enerji politikası geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Güzergah tercihinde açık denizlere direk çıkış ihtimali, ticari özelliği, çevresel faktörler ve güvenlik gibi özelliklere önem verilmektedir. Haziran 2009 da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitri Medvedev in Bakü ziyaretinde taraflar arasında imzalanan doğalgaz anlaşması da Azerbaycan enerji politikasında çeşitlendirme ve ticari kazancın ön plana çıkmasının yansımalarıdır. İki ülke arasında var olan doğalgaz boru hattı 10 milyar m3 doğalgazın ihracına fırsat vermektedir. Ayrıca Rusya, Azerbaycan doğalgazı için Avrupa piyasasına uygun bir fiyat önermiştir. Fakat bu Azerbaycan ın tek taraflı olarak Rusya güzergahına bağımlı olma yolunu seçtiği anlamına gelmemektedir. Tarafların birbirinden bazı beklentileri vardır ve bu beklentilerin bir anda karşılanmayacağı da bir gerçektir. Bu beklentilerin karşılanması için zamana ihtiyaç vardır. Politik ve askeri bakımdan küresel düzende göz [62] 21. YÜZYIL Mayıs 10 Sayı: 17

7 S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri ardı edilmeyecek bir güce sahip Rusya Federasyonu ile eşit düzeyli ve karşılıklı çıkarlara dayalı ilişki kurmak Azerbaycan dış politika önceliklerinden bir olmuştur. Orta Doğu ülkeleri ile ilişkiler Azerbaycan Orta Doğu ülkeleri ile de ilişkilere önem vermekte; İsrail, Müslüman ve Arap ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmektedir. Orta Doğu da Arap-İsrail sorununun çözülmesi için üstüne düşen gerekli adımları atmaya hazırdır ve bunu taraflarla görüştüğü zaman ifade etmektedir. Bölgenin di er devletleri aras nda enerji, ekonomi ve tafl mac l k alan nda s k iliflkiler olsa da Ermenistan Azerbaycan`a karfl yürüttü ü iflgalcilik siyasetinin sonucunda bölgesel entegrasyonun ve projelerin d fl nda kalm flt r da Suriye ve İsrail Cumhurbaşkanlarının Bakü ziyareti Azerbaycan a her iki ülkeyle ilişkilerini geliştirme fırsatı vermiştir. Hafız Esad ın Bakü ziyaretinde Suriye nin, Azerbaycan ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdığına dair açıklaması Azerbaycan için önemliydi. Çünkü Suriye bu ziyarete kadar Dağlık Karabağ meselesinde Ermenistan lehine çekimser kalmıştır. Azerbaycan ın Orta Doğu nun Müslüman ülkelerinin yanısıra İsrail le de üst düzey ilişkileri bulunmaktadır. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez in Azerbaycan ziyareti buna işarettir. Ziyaret sırasında Azerbaycan-İsrail hükümetleri arasında kültürel, eğitim, bilimsel, iletişim ve komünikasyon teknolojileri alanında işbirliğine dair anlaşmalar imzalanmıştır. İslam ülkelerinin başarılı bir birlik modeli ve küresel siyasette önemli yere sahip İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ile ilişkiler Azerbaycan için çok önemlidir. İslam dünyasının bir parçası olan Azerbaycan, bu örgütün bölgesel ve küresel anlamda ağırlığının artmasından yanadır ve bu konuda üstüne düşeni yapmaktadır. Azerbaycan örgütün fonksiyon ve mekanizmalarının kuvvetlendirilmesi ve Avrupa örgütleri ile kurumsal ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermektedir. Azerbaycan İKÖ yü, örgüt üyesi ülkelerle daha iyi ilişkiler kurmak yoluyla harekat alanını genişletmek ve karşılaştığı sorunları uluslararası topluma iletmek bakımından önemli bir tribün olarak görmüştür da İKÖ Dışişleri Bakanlarının Suriye nin başkenti Şam da yapılan 36. toplantısında Azerbaycan açısından üç önemli belge kabul edilmiştir: Ermenistan ı işgalci olarak tanıyan karar, işgale maruz kalan Azerbaycan a ekonomik yardımın gösterilmesi ve Er- Mayıs 10 Sayı: YÜZYIL [63]

8 Prof. Dr. Elhan Nuriyev menistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında İslam tarih ve kültür eserlerinin dağıtılmasını kınayan karar. Azerbaycan enerji politikas n belirlerken, enerjinin d fl politika üzerindeki etkilerinin yan s ra ülkenin ticari menfaatlerini de dikkate almaktad r. Enerji politikas aç s ndan ikinci önemli olay güzergâh çeflitlendirilmesidir. Azerbaycan la İKÖ arasında ilişkiler sadece politik alanda değil aynı zamanda kültürel alanda da devam etmektedir. Azerbaycan ın başkenti Bakü 2009 da İslam kültürünün başkenti ilan edildi. Nüfusunun % 93.4 Müslüman olan Azerbaycan, İslami değerlere saygı göstererek onun kültürel mirasını korumaya çalışmaktadır. Bu da Azerbaycan la İslam ülkeleri arasındaki kültürel ilişkinin zeminini hazırlamaktadır. Azerbaycan diğer bütün din ve inançlara karşı da saygı göstermekte ve bundan dolayı hoşgörülü bir ülke imajı kazanmaktadır. Bu hoşgörü Azerbaycan a medeniyetler arasında köprü rolü oynama fırsatı vermektedir. Sonuç Günümüzde Azerbaycan yöneticileri politik ve ekonomik reformlarla ülkeyi geleceğe hazırlamaktadır. Azerbaycan, dış politikada elde ettiği başarıları gelecekte Karabağ meselesinin çözümüne endekslemektedir. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle diplomasi ve karşılıklı uzlaşma yoluyla bölgesel sorunların çözümünde aktif rol alarak bölgeye barış ve istikrar getirmek istemektedir. Bölge devletlerinin yanı sıra AB ve ABD de Güney Kafkasya da kalıcı istikrar ve barışın sağlanması için Azerbaycan a destek bağlamında politikalarını yenilemelidirler. Kalıcı barışın kurulması bütün tarafların katıldığı kapsamlı bir barış ve istikrar planından geçmektedir. Güney Kafkasya gibi kaynayan bir bölgede devlerle dans edip de ilişkilerini karşılıklı çıkar düzeyinde kuran ikinci bir Güney Kafkasya devleti yoktur. Bu başarı sürekli değişen uluslararası ortama ayak uydurmak ve dış politikasını sürekli güncelleştirme çabasının sonucudur. Gelinen noktada Azerbaycan, Güney Kafkasya ve Hazar Havzası nda önemli oyunculardan birine dönüşmüştür. Daha doğrusu Güney Kafkasya nın merkez ülkesi olan Azerbaycan, sadece Orta Asya ve Hazar Havzası nda değil aynı zamanda Orta Doğu, Karadeniz, ve Doğu Avrupa da ekonomik ve politik gelişmeleri etkileme gücüne sahiptir. Bir tarafta ulusal çıkarlarının, bağımsızlık ve egemenliğinin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması yönünde aktif ve çok boyutlu dış politika stratejisi diğer tarafta ise bölgesel ve bölgesel olmayan aktörlerle modus vivendi nin kurulmasına yönelik esneklik arasındaki denge arayışı Azerbaycan dış politikasının omurgasıdır. 21. YÜZYIL [64] 21. YÜZYIL Mayıs 10 Sayı: 17

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Konseyi (bundan böyle Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Onlarca etnik grubun yaşadığı Kafkasya bölgesi, kabaca Karadeniz ile Hazar Denizi arasında, İran, Türkiye ve Rusya nın kesiştiği bir noktada yer

Detaylı

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Dosya PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Hüseyin ERKUL Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü herkul@inonu.edu.tr Yeliz AKTAŞ POLAT Arş. Gör., İnönü

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervleri, adada yıllardır süregelen çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmesi umut edilirken, tam tersi gerilimi tırmandırmıştır.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ 639 Sayılı KHK kapsamında; Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu

Detaylı

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Örgüt Künyesi Örgütün Amacı: KEİ, üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri Yasemin Elibol * 1. Giriş Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) dış ilişkileri, 28 Mart 1990 tarih ve 3620 sayılı TBMM nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Endonezya ya ihracat yapan 45 firma bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Azerbaycan

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Azerbaycan Azerbaycan ın bağımsızlığını kazandığı sırada yönetimde Sovyet yanlısı Muttalibov vardı ve Rusya dış politikada en önemli aktördü. Dolayısıyla da Karabağ sorunun çözümü için Rusya dan yardım beklenmekteydi

Detaylı

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel - İstanbul ) 2. Dünya Savaşı sonunda harap olmuş

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü TOBB AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa ile İletişim Projesi Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü ODA SİSTEMLERİ 1. Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Yunanistan) 2. Üyeliğin

Detaylı

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Hasan Kanbolat 8 Ağustos ta Güney Osetya Savaşı başladığından beri Güney Kafkasya da politika üreten,

Detaylı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı On5yirmi5.com Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı Türkiye ve Rusya arasında son 16 yıldaki ilişkiler, bazı anlaşmazlıklara rağmen tarihin en iyi dönemi olarak kayıtlara geçti. Yayın Tarihi : 4 Aralık

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

GİRİŞ. Anahtar kavramlar: Lojistik merkez, Kars, demir ipek yolu, kombine taşımacılık, enerji kaynakları, Avrupa, Çin, Orta Asya ve Kafkasya dır.

GİRİŞ. Anahtar kavramlar: Lojistik merkez, Kars, demir ipek yolu, kombine taşımacılık, enerji kaynakları, Avrupa, Çin, Orta Asya ve Kafkasya dır. LOJİSTİK MERKEZİNİN KARS TA KURULABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN RAPOR GİRİŞ İki kutuplu sistem üzerine inşa edilen uluslararası ilişkiler teorileri, Soğuk Savaş sonrası dönemle birlikte yeni dünya düzenini açıklamakta

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Dördüncü İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu. Konsept Metin

Dördüncü İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu. Konsept Metin Dördüncü İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu İİT Ülkelerinde Ekonomik Entegrasyon: İmkânlar ve Güçlükler Konsept Metin 26-27 Mart, 2013 Kahire - Mısır 1 1. İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Düşünce

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "ÇİN İ ANLAMAK & ÇİN İLE İŞ YAPMAK-3 KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN ÇİN İ ANLAMAK & ÇİN İLE İŞ YAPMAK-3 KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "ÇİN İ ANLAMAK & ÇİN İLE İŞ YAPMAK-3 KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 11 Aralık 2015 İstanbul, Martı Otel Saygıdeğer Büyükelçim, Değerli Konuklar, Sevgili

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı