AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002

2 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3, Yenişehir Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Elektronik ağ: Ankara Not: Çalışmadan alıntı yapılacaksa kaynak gösteriniz. I

3 İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R... II KISALTMALAR... VII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 İNSAN HAKLARI... 6 I. TANIMLAMALAR VE KISA TARİHÇE... 6 A. TANIMLAMALAR ÖZGÜRLÜK VE HAK KAVRAMLARI İNSAN ONURU KAVRAMI İNSAN HAKLARI KAVRAMI B. İNSAN HAKLARININ KISA TARİHÇESİ İLKÇAĞ ORTAÇAĞ YENİÇAĞ C. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI NİTELİK BAKIMINDAN SINIFLANDIRMA a. Olumsuz Statü Hakları (Koruyucu Haklar) b. Olumlu Statü Hakları (İsteme Hakları) c. Aktif Statü Hakları (Katılma Hakları) ZAMAN BAKIMINDAN SINIFLANDIRMA a. Birinci Kuşak Haklar b. İkinci Kuşak Haklar c. Üçüncü Kuşak Haklar D. İNSAN HAKLARININ KISITLANMASI SORUNU II. TEMEL BELGELER A. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÖNEME AİT TEMEL BELGELER MAGNA KARTA LİBERTATUM (1215) VE DİĞER İNGİLİZ BELGELERİ VİRGİNİA HAKLAR BİLDİRGESİ (1776) VE DİĞER AMERİKAN BELGELERİ FRANSIZ İHTİLALİ VE İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ KÖLELİĞİN KALDIRILMASI ÇABALARI VE VİYANA KONGRESİ (1815) SAVAŞLARIN İNSANİLEŞTİRİLMESİ ÇABALARI VE CENEVRE SÖZLEŞMESİ (1864) II

4 6. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, VİLSON İLKELERİ VE MİLLETLER CEMİYETİ B. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEME AİT TEMEL BELGELER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ NÜN KURULUŞU VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI a. Savaş Sürerken Yapılan Hazırlık Çalışmaları b. Savaş Sonrası BM in Kuruluşu İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ a. Hazırlanışı ve Kabul Edilişi b. Bildirinin İçeriği ve Özellikleri c. Bildirinin Hukuki Niteliği İKİZ SÖZLEŞMELER a. Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 34 b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme DÜNYA İNSAN HAKLARI KONFERANSLARI İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ DİĞER BM BELGELERİ BÖLGESEL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNE VE KURUMLARINA GENEL BİR BAKIŞ a. Amerikan Devletleri Örgütü ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi b. Afrika Birliği Örgütü ve Afrika Şartı c. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) d. Avrupa Konseyi AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (AİHS) VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) a. Genel Bilgi b. Sözleşmenin İçeriği c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) d. Sözleşmenin Taraf Devletlerin İç Hukuklarına Etkisi İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ I. AVRUPA DA BİRLİK İN KISA TARİHÇESİ A. AVRUPA DA BİRLİĞİN FİKRİ TEMELLERİ B. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ AVRUPA DA BİRLİK DENEMELERİ III

5 1. GÜCE DAYALI BİRLİK DENEMELERİ ANTLAŞMALAR VASITASIYLA AVRUPA DA BARIŞ DÜZENİ KURULMASI ÇALIŞMALARI DİN VE MEZHEP FARKLILIKLARINA DAYALI BİRLİK ÇABALARI EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK ÇABALARI II. AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURULUŞ AŞAMALARI A. MARSHALL PLANI VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) B. SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİ AST VE BAB AVRUPA SAVUNMA TOPLULUĞU (AST) BATI AVRUPA BİRLİĞİ (BAB) C. AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞUNUN (AKÇT) KURULUŞU D. AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (AAET) VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) E. TEK AVRUPA SENEDİ (1987) F. MAASTRİCHT (AVRUPA BİRLİĞİ) ANTLAŞMASI VE MAASTRİCHT KRİTERLERİ G. 22 HAZİRAN 1993 KOPENHAG ZİRVESİ VE KOPENHAG KRİTERLERİ H. AMSTERDAM ANTLAŞMASI İ. GÜNDEM (AGENDA) 2000 BİLDİRİSİ J. NİCE ANTLAŞMASI VE TEMEL HAKLAR ŞARTI III. AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMSAL YAPISI A. ANA ORGANLAR AVRUPA (BİRLİĞİ) KONSEYİ BAKANLAR KONSEYİ KOMİSYON AVRUPA PARLAMENTOSU ADALET DİVANI VE İLK DERECE MAHKEMESİ SAYIŞTAY B. YARDIMCI ORGANLAR EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE BÖLGELER KOMİTESİ AVRUPA OMBUDSMANI DİĞER KURUMLAR IV. AVRUPA BİRLİĞİ NİN HUKUKSAL YAPISI A. TOPLULUK (AB) HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ ULUSLARÜSTÜLÜK (SUPRANASYONALITY) DOĞRUDAN ETKİ (DIRECT EFFECT) ÖNCELİK (PRIMACY) B. TOPLULUK (AB) HUKUKUNUN KAYNAKLARI KURUCU ANTLAŞMALAR (BİRİNCİL KAYNAKLAR) ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR İKİNCİL KAYNAKLAR IV

6 a. Doğrudan Bağlayıcı Kaynaklar b. Dolaylı Bağlayıcı Kaynaklar c. Bağlayıcı Olmayan Kaynaklar DİĞER KAYNAKLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE İNSAN HAKLARI I. AVRUPA BİRLİĞİ VE AB ÜYESİ DEVLETLER A. İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL TEMEL DÜZENLEMELER B. AB KURUMLARI VE İNSAN HAKLARI AVRUPA PARLAMENTOSU BAKANLAR KONSEYİ AVRUPA KONSEYİ KOMİSYON EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE ADALET DİVANI AVRUPA OMBUDSMANI II. İÇ POLİTİKADA İNSAN HAKLARI III. GENİŞLEME VE KOPENHAG KRİTERLERİ IV. DIŞ POLİTİKADA İNSAN HAKLARI A. ANTLAŞMALARA KONAN İNSAN HAKLARI HÜKÜMLERİ 108 B. ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI BOYUTU V. İNSAN HAKLARININ DENETİMİ VE UYGULANMASI VI. ULUSLARARASI FORUMLARDA İNSAN HAKLARI VE AB VII. YARDIM VE DESTEK PROGRAMLARI VE İNSAN HAKLARI 114 VIII. ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİNİN FAALİYETLERİ A. DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI B. DIŞ MİSYONLAR IX. HÜKÜMET-DIŞI FAALİYETLER A. ULUSAL KURUMLAR B. HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLAR (NGO LAR) X. BİREYLERE YÖNELİK İNSAN HAKLARI ÇABALARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İKİ TEMEL BELGE ı. AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI A. YAZILI DÜZENLEMEYE DUYULAN GEREKSİNİM B. ŞARTIN HAZIRLANIŞI C. ŞARTIN İÇERİĞİ D. ŞARTTA YER ALAN HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI MEDENİ VE SİYASİ HAKLAR V

7 2. BİRLİK VATANDAŞLARINA MAHSUS HAKLAR EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR MODERN HAKLAR E. ŞARTIN DEĞERLENDİRİLMESİ II. İNGİLİZ İNSAN HAKLARI KANUNU (HUMAN RIGHTS ACT). 132 A. YASANIN ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ DÖNEM B İNSAN HAKLARI YASASI C. YASANIN İÇERİĞİ SONUÇ EK-1: AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI EK-2: İNSAN HAKLARI KONULU BAŞLICA AB (AT) BİLDİRİLERİ I. AT DIŞİŞLERİ BAKANLARI İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ II. AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ III. BAKANLAR KONSEYİ İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ VE KALKINMA BİLDİRİSİ IV. AVRUPA KONSEYİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ V. AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN İHEB NİN 50 NCİ YILDÖNÜMÜ BAŞLANGICINDA YAYINLANAN BİLDİRİ VI. ÖLÜM CEZASI KONUSUNDA AB DİPLOMATİK ATAĞINA İLİŞKİN BELGE EK-3: AB ÜYE DEVLETLERİ TARAFINDAN İMZALANAN İNSAN HAKLARI BELGELERİ I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİ II. AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİ KAYNAKÇA VI

8 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri AAET : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu AP : Avrupa (Birliği) Parlamentosu AST : Avrupa Savunma Topluluğu age : adı geçen eser AGİK : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİT : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGSP : Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AK : Avrupa Konseyi AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AT : Avrupa Topluluğu/Toplulukları ATAD : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ATAUM : Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AÜ : Ankara Üniversitesi b. : baskı BAB : Batı Avrupa Birliği BENELÜKS : Belgium-Nederland-Lüksembourg (Belçika-Hollanda-Lüksemburg) BM : Birleşmiş Milletler CEEC : Committee of European Economic Cooperation (Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi) CFSP : Common Foreign and Security Policy (Ortak Dış Politika ve Savunma Politikası VII

9 CRC : Convention on the Rights of the Children (Çocuk Hakları Sözleşmesi) çev. : çeviren ECA : Economic Cooperation Administration (Ekonomik İşbirliği Yönetimi) ECHR : European Convention on Human Rights (AİHS) EFTA : European Free Trade Association ERP : European Recovery Programme (Avrupa Toparlanma Programı) GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla haz. : hazırlayan ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights IEA : International Energy Agency (Uluslararası Enerji Ajansı) İHEB : İnsan Hakları Evrensel Bildirisi İÜHF : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MAI : Multilateral Agreement on Investment (Çok Taraflı Yatırım Antlaşması) MEB : Milli Eğitim Bakanlığı NATO : North Atlantic Treaty Organisation (Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü) NGO : Non-Governmental Organisations (Sivil Toplum Kuruluşları-Hükümet Dışı Kuruluşlar) ODGP : Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası OEEC : Organisation for European Economic Cooperation (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) OECD : Organisation for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) OJC : Official Journal of the European Communities s. : sayfa SBF : Siyasal Bilgiler Fakültesi VIII

10 ss. SSCB STK T.C. TBMM TCMB TOBB TODAİE v.b. v.d. : sayfa-sayfa : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : Sivil Toplum Kuruluşları : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü : ve benzeri : ve devamı IX

11 GİRİŞ Gerek İnsan Hakları olgusu gerekse de Avrupa Birliği olgusu gelişim (tekâmül) aşamasında oldukları için, henüz somutlaşıp etekemiğe bürünmemiş durumdadırlar. Her iki konuda da, hem doktrinde ve entelektüel çevrelerde hem de toplumsal mutabakat anlamında bir netlik ve billurlaşmaya ulaşılmamıştır. Örneğin Medeni Hukuk veya Ceza Hukuku gibi alanlarda, ilkeler ve kurallar çok ayrıntılı bir şekilde, çok eski çağlara kadar dayandırılabildiği halde, İnsan Hakları Hukuku bir kavram olarak, tarihsel perspektif içerisinde çok kısa bir zaman dilimi sayılan İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku gibi alanlarda, hemen hemen bütün medeniyetlerin kökeninde ortak bazı ilkelere rastlandığı halde, İnsan Hakları alanında çok farklı ve hatta kimi zaman bugün ulaşılan ilkelerle taban tabana zıt uygulama ve kurallara rastlanmaktadır. Hint medeniyetini günümüzde dahi etkileyen kast sistemi, bu konuda çarpıcı bir örnektir. Zira İnsan Hakları kavramının temel ve olmazsa olmaz ilkesi eşitliktir. Avrupa Birliği olgusunda da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği projesi, ekonomik alanda hızlı ve başarılı bir gelişim ve gerçekleşme süreci izlediği halde, özellikle siyasi alanda aynı oranda başarılı olduğu söylenemez. Nitekim pan-avrupa sistemi ve pan-avrupa kimliği arayışı devam etmekte 1, bu bağlamda Avrupa nın sınırları konusunda tartışmalar sürmektedir. 1 Meltem Müftüler BAÇ, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, 1.b., İstanbul: Alfa Yayınları, 2001, s.3. 1

12 Bu yeni ve kendine özgü (nev i şahsına münhasır - su-i generis) yapının 2, klasik ulusal hukuk-uluslararası hukuk ayrımı ve kalıpları ile açıklanması mümkün olamamaktadır. Ayrıca; ortak para birimi, ortak savunma politikası gibi yeniliklerle sürekli kabuk değiştiren ve gelişen, yeni yeni boyutlar kazanan Avrupa Birliği de, özellikle siyasi alanda henüz somut olarak ortaya çıkmış, ete-kemiğe bürünmüş değildir. Hukuksal çerçeve anlamında temel gösterge olan anayasa konusunda dahi çalışmalar henüz hazırlık aşamasındadır. Tıpkı İnsan Hakları kavramında olduğu gibi, Avrupa Birliği de, gelişimini 2. Dünya Savaşı ndan sonra günümüze kadar olan kısa süreçte sergilemiştir. Dolayısıyla, benzer şekilde, kavramın netleşmesinin önünde ciddi bir zaman darlığı faktörü bulunmaktadır tarihli Magna Karta Libertatum a kadar kökleri dayandırılabilen İnsan Hakları kavramından farklı olarak, Avrupa Birliği savaş öncesi dönemden çok daha bağımsız bir görünüm ortaya koymaktadır. Öyle ki, Birliği oluşturan devletler, savaşta birbirleriyle savaşmış olan devletlerdir. Üstelik aradaki düşmanlık sadece 2. Dünya Savaşı ile sınırlı olmayıp, bütün Avrupa tarihi boyunca sürgit devam edegelmiştir. İki kavram arasındaki benzerliklerden dikkat çekici olan bir başkası ise; her ikisi için de klasik hukuk düzenini aşan yeni kavramlarla tanımlamaların geliştirilmiş olmasıdır. İnsan Haklarını açıklamak amacıyla anayasaüstülük (supraconstitutionalite) 3, Avrupa Birliğini açıklamak 2 Annie GRUBER, Avrupa Kurumlarının Ortak ve Temel Prensipleri, Kopenhag Kriterleri- Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği nin Ortak Paydası mı?, der. İbrahim Özden KABOĞLU, İstanbul: İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayını, 2000, s Kemal GÖZLER, İnsan Hakları Normlarının Anayasaüstülüğü Sorunu, Türkiye de İnsan Hakları, 1. b., Ankara: TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yayınları, 2000, s.26. 2

13 amacıyla da uluslarüstülük (supranasyonalite) 4 kavramlarından yararlanılmaktadır. Yine paralel bir analizde, her iki kavramın da küreselleşmeyle yoğun bir etkileşim içerisinde olduğu gözlemlenebilir. İnsan Hakları alanında daha belirgin olan bu küreselleşme olgusu, küresel bir insan hakları ailesi oluşturmuş bulunmaktadır. Bu ailenin bireyleri ve tüzel kişileri yoğun bir etkileşim ve iletişim içerisinde çalışmaktadırlar. Aynı kişi, İnsan Hakları çalışmalarını bir dönem bir sivil toplum örgütü içerisinde yürütmekte, daha sonra yine konu ile ilgili bir devlet kuruluşunda çalışmakta, bir süre sonra ise bir uluslararası kuruluşta karşınıza çıkabilmektedir. Aynı durum bilgi için de söz konusu olmaktadır. Ulusal düzeyde muhatap alınmayan bir sivil toplum kuruluşunun söylemi ve raporları, aynı içerikle uluslararası arena da üstelik daha da güçlenmiş bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Avrupa Birliği de -İnsan Hakları alanındaki kadar belirgin olmasa da- küreselleşmeyle iç içedir. Yüzeysel bakış açısı ile, sonuçta sadece bir bölgesel işbirliği yapılanması gibi algılansa da, etkileri bütün dünyada çok boyutlu olarak hissedilmektedir. Bunun da ötesinde, Aralık 2002 de gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi nden sonra, Türkiye Cumhuriyeti nin üyeliği konusu ile de bağlantılı olarak, zaten önceden de var olan Avrupa Birliği nin sınırları konusu tartışma gündemine yoğunlaşarak girmiştir. Zira; Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ın ve hatta Rusya Federasyonu, İsrail (İtalyan Başbakanının bu konudaki demeci Aralık 2002 de basında yer aldı) ve Fas gibi ülkelerin de gelecekteki üyelikleri tartışılmaktadır. Dolayısıyla, coğrafi olarak da önemli bir alanda etkileri fiilen hissedilecek olan bir yapılanma söz konusudur. 4 Haluk GÜNUĞUR, Avrupa Topluluğu Hukuku, 2. b., Ankara: Tarhan Basımevi, 1993, s.16. 3

14 Henüz yeterince belirginleşmemiş olan bu iki konunun incelenmeleri, üstelik de birlikte incelenmeleri çeşitli açılardan (kavramların oturmamış olması, bilgi kaynaklarının sınırlı olması v.b.) zorluklar taşımaktadır. Ancak bu yeni ve taze oluş, aynı zamanda konuyu daha cazip kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, bu yeni konuda yeni bir şeyler söylemekten ziyade, yeni söylenmiş olan ve hatta henüz söylenmekte olan şeyleri bir arada değerlendirme imkânını yakalamaya çalışmaktır. Böylece temelde bir ekonomik hareket olarak ortaya çıkmış olan Avrupa Birliği nin siyasal boyutu irdelenecek, kendi anayasasını hazırlama aşamasında olan Birlik, bu anayasanın temelini teşkil edecek olan Avrupa Birliği Temel Hakları Şartı 5 konusundaki kurumsal ve hukuksal yapısı ile çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede; birinci bölümde İnsan Hakları kavramı ele alınarak, tanımı, tarihsel gelişimi, temel İnsan Hakları belgeleri ve kurumları incelendikten sonra genel kabul gören temel haklara kategorik olarak değinilecektir. Bu bölümde, Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan, fakat Avrupa Birliği nin de taraf olması yönünde çalışmaların yapıldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin etkisinin altı çizilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, uygulamada çok sık sorun oluşturan İnsan Haklarının sınırlanması ve bu sınırlamanın sınırları konusuna da kısaca değinilecektir. İkinci bölümde, Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi, hukuksal ve kurumsal yapısı ele alınacaktır. Bu bağlamda, Birliğin hukuksal yapısının -İnsan Hakları Hukukunun yapısı ile de paralellik arzeden- temel nitelik ve ilkeleri olan uluslarüstülük, doğrudan etki ve öncelik kavramlarına ağırlık 5 Silvio MARCUS-HELMONS, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı-Ortaya Çıkışı ve Sorunları, Kopenhag Kriterleri- Avrupa..., s

15 verilecektir. Çalışmanın kapsamı dışında olduğundan Birliğin ekonomik boyutuna girilmemesine özen gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise, Avrupa Birliği nde İnsan Hakları konusu ele alınacak, konu özellikle hukuksal ve kurumsal boyut çerçevesinde kalınmaya çalışılarak incelenecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği nin yasama organı olması öngörülen Parlamentonun henüz bu fonksiyonunu yerine getirememesinden dolayı, içtihatları ile Avrupa Birliği Hukukunun oluşumunda ağırlıklı ve belirleyici bir role sahip olan Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın (ATAD) İnsan Hakları alanındaki etkileri, kurumsal yapı incelenirken örnek kararlar ve içtihatlarla ele alınacaktır. Dördüncü bölümde, birisi bütün Avrupa Birliği nde, diğeri ise önde gelen bir Avrupa Birliği üyesi ülkede İnsan Hakları alanındaki iki temel belgeye kısaca değinilecektir. Bu belgeler, 7-8 Aralık 2000 tarihlerindeki Nice Zirvesinde kabul edilen ve şu anki yapısı itibariyle bağlayıcılığı olmamakla birlikte, halen eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard D Estaing başkanlığındaki bir konvansiyon tarafından hazırlık çalışmaları yürütülmekte olan, gelecekteki Avrupa Birliği Anayasası nın da temelini oluşturması öngörülen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve İngiltere de 1998 yılında kabul edilen İnsan Hakları Kanunu dur (Human Rights Act). Sonuç bölümünde ise, konunun genel bir değerlendirmesinin yanı sıra; Avrupa Birliği nde İnsan Hakları konusundaki mevcut hukuksal ve kurumsal yapının bugüne kadar süregelen gelişim çizgisi ışığında, geleceğe yönelik tahminleri de içeren bir projeksiyon yapılmaya çalışılacaktır. 5

16 BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN HAKLARI I. TANIMLAMALAR VE KISA TARİHÇE A. TANIMLAMALAR 1. ÖZGÜRLÜK VE HAK KAVRAMLARI Özgürlükten ne anladığımızı belirlemeden, insanın özgür olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya kalkışmanın havanda su dövmek olduğuna, 18. yüzyılda bir filozof -David HUME- dikkati çekmişti. David HUME özetle şöyle açıklamaktadır; özgürlükten, istemenin belirlemelerine göre eylemde bulunma ya da bulunmama gücünü anlarsak, özgürlük vardır, demektir; ama özgürlükten, isteme belirlenmeden eylemde bulunmayı -nedensiz eylemde bulunmayı, bir şey istemeden, rastgele eylemde bulunmayı- anlarsak, o zaman özgürlük yoktur, demektir. KANT ise, insan özgür müdür, değil midir? sorusunun bilgiye dayanan bir yanıt alamayacağını öne sürerek, odak noktasını değiştirir ve insanın istemesi üzerine eğilir. İnsanın istemesini eğilimleri, çıkarları belirleyebileceği gibi, saf aklın ürünü olan ahlak yasası dediği bir yasa da belirleyebilir. Ahlak yasası şöyle der bize; Öyle hareket et ki, senin istemeni belirleyen ilke, aynı zamanda, genel bir yasamada da ilke olarak geçerli olabilsin. Neyin istenmesi gerektiği konusunda ise KANT pratik buyruk ile Öyle hareket et ki, eylemde bulunurken, her defasında, kendine ve başkalarına sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak ta muamele edebilesin. demektedir. Yalın bir dille, insanın eylemde bulunurken, kendisini ve başkalarını, eğilimlerini ve çıkarlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak görmemesini, eylemlerini insan olmanın bilinciyle gerçekleştirmesini buyurmaktadır. KANT a göre özgürlük; eylemde bulunurken bunu istemektir. 6

17 Bir buçuk asır sonra ise Jean-Paul SARTRE, soruya insanın özgür olmaya mahkûm olduğu cevabını verecektir. SARTRE a göre kişi, eylemde bulunurken, yani var olanı değiştirmek üzere bir şey yaparken, eylemlerini kendisinin koyduğu veya benimsediği bir amacın belirlemesi onun özgürlüğünü ifade eder. Kişi için bu özgürlük, olgusal bir zorunluluktur; kişi, olanaklara yönelmek ve kurduğu tasarıları gerçekleştirmek için eylemde bulunmak zorundadır. Bunun da iki boyutu vardır: a) insanın önce varolması (existentia), sonra da seçip yaptıklarıyla olduğu insan olması, özgür olması demektir. b) ama bir insanın olduğu insan olması, sürekli bir kendini meydana getirme, kendini oluşturmadır; kişi belirli bir andaki oluşunun ötesine geçmeye mahkûmdur; yani içinde bulunduğu durumdan değil, gerçekleştirmek üzere seçtiği amaçlar tarafından eyleme yönlendirilerek var olmaya mahkûmdur; dolayısıyla da özgür olmaya mahkûmdur. Bunu zorunluluğu ifade etmek için de özgür olamamada özgür değiliz deyişi kullanılır. Özgürlük, insanın gönlünde varolmuş bir varolmayandır ve bu varolmayan, insanı, kendi kendini oluşturmaya, kendi kendini meydana getirmeye zorlar. Böylece kişi, kendi kendini belirler, seçer; o seçtiği insan olur. Nasıl bir insan olacağını belirler ve bu belirleme ise süreklidir. Özgür olmak, kişi olarak varolmakla aynı şeydir. 6 Dolayısıyla özgürlük, insanın kendini gerçekleştirebilmesi için mutlak bir gerekliliktir. Jean-Jacques ROUSSEAU, Sosyal Sözleşme adlı eserinin birinci faslına şu cümleyle başlar; İnsan, hür olarak doğar ve fakat zincirler içinde, zincirlenmiş olarak yaşar. Doğuştan özgür olmak, doğuştan itibaren 6 İoanna KUÇURADİ, Uludağ Konuşmaları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1988, s.5. 7

18 belirli haklara sahip olmak demektir. Ancak bu haklar daha yaşamın başlangıcından itibaren yok edilir veya sınırlandırılır. 7 Özgürlüğün bir hak olduğu konusunda tam sayılabilecek bir fikir birliği vardır. 8 Hukuk tarafından yasaklanmamış olan, yasal ve serbesttir. Özgür olmak başkalarına karşı ileri sürülebilen haklara sahip olmaktır. 9 Hak ise hukuken korunan menfaattir. 10 Dolayısıyla hukuk düzeninin temelini oluşturmaktadır. Özgürlük bütün hakların ortak kökenidir, haklar ise özgürlükleri sağlamak için kişiye hukukça tanınan meşru yetkilerdir. Hakkın mahkeme önünde öne sürülebilme özelliği bulunmaktadır. Örneğin, seyahat özgürlüğünün kullanılması ilgilinin iradesine bağlıdır. Hak ise, ancak bu özgürlüğün uygulanmaya konmasında bir dış engelin ortaya çıkması durumunda -pasaport isteğinin reddi gibi- gündeme gelebilir. Burada öznel hak, özgürlük önündeki engelin aşılmasında kendini gerekirse zorla kabul ettiren erktir. Daha çok uygulama aşamasında gündeme gelen hak, özgürlükler üzerinde etkiler yaratır, güvencelenmesine katkıda bulunur, hatta bir takım sınırlayıcı öğeleri de kapsayabilir. 11 Hak kavramının bazı unsurları vardır: 1- Yetki Unsuru: Hakkın özü bir şeyi yapabilme yetkisidir; o şeyi yapıp yapmamak konusunda kişi serbesttir. Kişi hakkını kullanmaya zorlanamaz. 7 Sulhi DÖNMEZER, İnsan Hakları ve Yargı, Ankara: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1998, s Ahmet MUMCU, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, 2. b., Ankara: Savaş Yayınları, 1994, s İbrahim Özden KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, 4. b., İstanbul: AFA Yayınları, 1998, s Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, 5. b., Ankara: Yetkin Yayınları, 1996, s KABOĞLU, s.13. 8

19 2- Talep Unsuru: Her hak, sahibine olumlu veya olumsuz bir talepte bulunma yetkisi verir. Daha açık bir ifadeyle, bir hak başkalarına sırf bir kaçınma yükümlülüğü yükleyebileceği gibi, bir edim veya yerine getirme yükümlülüğü de yükleyebilir. 3- Saygı Gösterilme Zorunluluğu Unsuru: Bir hak iddiası, hakkın konusundan yararlanma yetkisinin genel veya özel (bir ilişkiye bağlı) olarak tanınmasını istemek, ona saygı gösterilmesini meşru olarak beklemek demektir. Hukuki haklarda, bu zorla yerine getirmeyi gerektirir. Yani hak sahibi, hakkını tanımayan veya ihlal edenlere karşı hakkına saygı gösterilmesini veya hakkın konusundan yararlanılmasını hukuki yaptırım yoluyla sağlatabilir İNSAN ONURU KAVRAMI İnsan Hakları kavramının temelinde insan onuru kavramı yatar. Bu kavram, aynı zamanda İnsan Haklarını diğer haklardan ayırmada da mihenk taşı niteliğindedir; İnsan onurunu güvenceye alan bütün haklar, İnsan Hakları kapsamına girer. Diğer bütün hukuk kuralları da bu temel değere bağlı olmak zorundadırlar. 13 Bu yaklaşım Birleşmiş Milletler Antlaşması (1945), Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi (1948) ve İkiz Sözleşmelerin (Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi) (1966/76) başlangıç bölümlerinde aynı ifadelerle kabul ve ilan edilmiştir: İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve bunların eşit ve 12 Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, 4. b., Ankara: Siyasal Kitabevi, 2001, s Tekin AKILLIOĞLU, İnsan Hakları, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1995, s. 5. 9

20 devredilemez hakların tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temelini oluşturmaktadır. 14 İnsan onurun öncelikle ahlaksal bir değer olduğu kesindir. Ancak onun anayasalara alınması, hukuksal bir değer düzeyine yükseltildiği anlamına gelir. Devletin hukuksal olarak insan onurunu savunmak ve olanakları ölçüsünde her yerde korunmasını üstlenmek yükümlülüğü vardır. İnsan onuruna saygı ve onu koruma tüm devlet işlevleri için bağlayıcı niteliktedir. Öyle ki insan onuru kavramı temel hakların dahi sınırlarını belirleyebilmektedir. Örneğin Alman Anayasa Mahkemesi, sanat özgürlüğünün hukuka uygunluğunu insan onurunu zedelemediği ölçüde kabul etmiştir İNSAN HAKLARI KAVRAMI İnsan Hakları soyut bir kavramdır. Belirli bir insan hakları katalogu belirlenememektedir. İnsan Haklarının belirlenmesi yolunda B.M. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çaba göstermişlerdir. Ama temelde doğal hukuk kaynaklı olan insan haklarının bu belirlenenlerden ibaret olduğu söylenemez. İnsan Hakları kavramı ile bazen tüm insanlara tanınması gerekli haklar kastedilir ki buna soyut anlamda İnsan Hakları adı verilir. Bu anlamda İnsan Hakları olanı değil olması gerekeni gösterir. Soyut anlamdaki İnsan Haklarının bir kısmının hukuki güvenceye kavuşturulması ve pozitif hukukun bir parçası olması durumunda ise somut anlamda İnsan Haklarından söz edilir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, İnsan Hakları, 14 T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ankara: 1998, s GÖREN, Zafer, Anayasa Hukukuna Giriş, 2. b., İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1999, s

21 Temel Haklar, Kamu Özgürlükleri gibi terimlerin çoğu eş anlamlı olarak kullanılmış olur 16. İnsan Hakları çok eskilerden bu yana var olmasına karşın terim olarak yirminci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Daha önceleri doğal haklar kapsamında ele alınan İnsan Hakları bugünkü anlamına da bu yüzyılda kavuşmuştur 17. Kişiler, toplumsal yaşama geçiş süreci içerisinde, toplumsal yaşamın gereklilikleri karşısında bazı doğal haklarını sınırlandırmak durumunda kalmışlardır. Buna karşılık, toplum içinde her insan birbirinin benzeri biçim ve ölçülerde hak sahibidir, toplumun tüm olanaklarından hak sahibi olarak yararlanır 18. Yüzyıllar içerisinde özgürlükler, kademe kademe toplumsal statüden sıyrılarak, bir ayrıcalık olmaktan kurtulmuş ve bütün insanlar için haklar halini almıştır 19. Hak, hukuk kurallarına dayanır. Hakka, hukuk kuralları can verir. Hukuk kurallarını da devlet koyar. Devlet ise, siyasal bir varlıktır; hukuk sistemine dayanak olan ideolojiye göre davranır; yasalarla kurup koruduğu düzeni, gene yasalar yolu ile temelindeki ideolojinin çerçevesi içerisindedilediği gibi değiştirir; hak, yani yetki doğuran hukuk kurallarını koyar, genişletir, daraltır, ortadan kaldırır. Bu, devletin temel özelliğidir. Halbuki günümüzde değişmeyen, değiştirilemeyen, ortadan kaldırılamayan, devredilemeyen, adına İnsan Hakları denilen bazı kavramların devlete 16 Yusuf Ziya TAŞKAN, İnsan Hakları Temel Bilgiler ve Belgeler, Tokat: 2000, s Anıl ÇEÇEN, İnsan Haklarının Düşünsel Boyutları, İnsan Hakları Yıllığı , Ankara: TODAİE Yayınları, 1983, s Thomas PAINE, İnsan Hakları, İstanbul: MEB Yayınları, 1998, s Theo R.G. VAN BANNING, Human Rights Reference Handbook, Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs -Human Rights, Good Governance and Democratisation Department, 1993, s

22 can verdiği kabul ediliyor. Bundan dolayı bu kavramlar devletin de üstünde görülüyor 20. Günümüzde, İnsan Hakları yöneticilerin bahşettiği ve istedikleri zaman geri alabilecekleri imkânlar olarak görülmemektedirler. İnsan Hakları, insan onurunun korunması için vardır. İnsanlar, yöneticiler verdiği için değil, sırf insan olmaları nedeniyle bu haklara sahiptirler 21. Bu bağlamda devletin İnsan Haklarına saygılı olmaktan öteye geçerek İnsan Haklarına dayalı olmak zorunluluğunun ortaya çıktığına ilişkin bir tartışma da mevcuttur 22. Modern demokrasilerde İnsan Hakları, yalnızca yasalarla belirlenmekle kalmayan, bireylere haklarını yargı yoluyla koruma imkân ve güvencesini veren bir işlev ve görünüm kazanmıştır 23. İnsan Hakları, insanın insan olmak özelliği nedeniyle sahip bulunduğu temel haklar olduğundan bu haklar genelde dokunulmazlık ayrıcalığına sahiptirler. Toplumu oluşturan bireyler insan olarak, yaşadıkları sürece onların insan olmak özelliğinden doğan bu genel haklara kimsenin ve hiçbir yönetimin dokunmağa hakkı yoktur. Bugün ulaşılan noktada ise bu haklara uluslararası ve uluslarüstü güvenceler sağlanmış durumdadır. Bu güvencelerin bir kısmı yargısal boyuta da taşınmış olup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun en belirgin örneğini teşkil etmektedir. 20 Ahmet MUMCU, s Oktay UYGUN, Türkiye de Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara: TODAİE Yayınları, 1996, s Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 2. b., Ankara: Yetkin Yayınları, 1992, s İsmail DOĞAN, Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları -İnsan Haklarının Kültürel Temelleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2001, s

23 Anayasalar ve yasalarla ve hatta uluslararası ve uluslarüstü enstrümanlarla getirilecek hukuksal güvenceler, İnsan Haklarını bir yere kadar koruyabilirler. İnsan Haklarının etkin bir şekilde korunması ve sağlanması için, demokratik ve örgütlü bir toplumun bilinçli bir şekilde haklarına sahip çıkması zorunludur 24. Bu yöndeki çalışmalar sonucu, dünyada İnsan Hakları savunucuları ailesi şeklinde bir Sivil Toplum Örgütleri ağı oluşmuş bulunmaktadır. B. İNSAN HAKLARININ KISA TARİHÇESİ 1. İLKÇAĞ Sümerler, Mezopotamya uygarlığının temelini M.Ö li yıllarda atmışlar ve ilkyazı ile birlikte ilk devleti de ortaya koymuşlardır. Bu devletin yazılı hukuk düzeni bütün yurttaşlara hitap ediyordu. Yurttaşlar, özgürlüklerini kısmaya çalışacak bir devlet hareketine karşı uyanıktırlar. Hükümdarlar şiddetli, acımasız ve mutlak hâkim değildirler. Yaşlılar ve Gençler Meclisleri ile yurttaşlar yönetime katılmaktadır 25. Bürokrasinin kurucusu olan Eski Mısır uygarlığında serbestlik ve eşitlik kavramları oldukça gelişmiş durumdadır. Haklarına kıskançlıkla sahip çıkan Mısırlılar, bu uğurda etkin mücadeleler vermişlerdir 26. Çin Uygarlığında ise Taoizm in kurucusu Lao-Tse, özgürlüğün üzerinde durarak, geleneksel yapıyı eleştirmiştir. Ona göre yasalar gereklidir, ama yasalar çoğaldıkça itaatsizlik de artacaktır. Yasalar mümkün olduğunca az yasak koymalıdır; Devlette ne kadar yasak varsa halk o derece yoksullaşır. Konfüçyüs ise En üst siyasal yönetim gücünün 24 ÇEÇEN, Anıl, Demokrasi ve İnsan Hakları, İnsan Hakları Yıllığı , Ankara: TODAİE Yayınları, 1984, s MUMCU, s age, s

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İNSAN HAKLARı Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İnsan hakları düşüncesi tamamlanmamış bir düşüncedir İnsan

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Kamu Hürriyetleri (LAW 210) Ders Detayları

Kamu Hürriyetleri (LAW 210) Ders Detayları Kamu Hürriyetleri (LAW 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Hürriyetleri LAW 210 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Ders No : 0310420098 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

MÜLKİYET HAKKI VE TOPLUMSAL ETKİSİ. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

MÜLKİYET HAKKI VE TOPLUMSAL ETKİSİ. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MÜLKİYET HAKKI VE TOPLUMSAL ETKİSİ Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MÜLKİYET KAVRAMI Mülkiyet en geniş anlamı ile kişilerin yaşamak için ihtiyaç duyduğu nesnelerin

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ 1. İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME KAVRAMI...7 2. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ...12 2.1. Coğrafi Ölçek ve İktisadi Bütünleşme

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ Yrd. Doç. Dr. Taylan BARIN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE ÖDEVLERİ IŞIĞINDA ÖZNEL GELİŞME HAKKI (1982 ANAYASASI 5. MADDE)

DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE ÖDEVLERİ IŞIĞINDA ÖZNEL GELİŞME HAKKI (1982 ANAYASASI 5. MADDE) BETÜL ASLAN Regensburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Öğrencisi DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE ÖDEVLERİ IŞIĞINDA ÖZNEL GELİŞME HAKKI (1982 ANAYASASI 5. MADDE) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı