AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002

2 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3, Yenişehir Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Elektronik ağ: Ankara Not: Çalışmadan alıntı yapılacaksa kaynak gösteriniz. I

3 İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R... II KISALTMALAR... VII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 İNSAN HAKLARI... 6 I. TANIMLAMALAR VE KISA TARİHÇE... 6 A. TANIMLAMALAR ÖZGÜRLÜK VE HAK KAVRAMLARI İNSAN ONURU KAVRAMI İNSAN HAKLARI KAVRAMI B. İNSAN HAKLARININ KISA TARİHÇESİ İLKÇAĞ ORTAÇAĞ YENİÇAĞ C. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI NİTELİK BAKIMINDAN SINIFLANDIRMA a. Olumsuz Statü Hakları (Koruyucu Haklar) b. Olumlu Statü Hakları (İsteme Hakları) c. Aktif Statü Hakları (Katılma Hakları) ZAMAN BAKIMINDAN SINIFLANDIRMA a. Birinci Kuşak Haklar b. İkinci Kuşak Haklar c. Üçüncü Kuşak Haklar D. İNSAN HAKLARININ KISITLANMASI SORUNU II. TEMEL BELGELER A. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÖNEME AİT TEMEL BELGELER MAGNA KARTA LİBERTATUM (1215) VE DİĞER İNGİLİZ BELGELERİ VİRGİNİA HAKLAR BİLDİRGESİ (1776) VE DİĞER AMERİKAN BELGELERİ FRANSIZ İHTİLALİ VE İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ KÖLELİĞİN KALDIRILMASI ÇABALARI VE VİYANA KONGRESİ (1815) SAVAŞLARIN İNSANİLEŞTİRİLMESİ ÇABALARI VE CENEVRE SÖZLEŞMESİ (1864) II

4 6. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, VİLSON İLKELERİ VE MİLLETLER CEMİYETİ B. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEME AİT TEMEL BELGELER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ NÜN KURULUŞU VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI a. Savaş Sürerken Yapılan Hazırlık Çalışmaları b. Savaş Sonrası BM in Kuruluşu İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ a. Hazırlanışı ve Kabul Edilişi b. Bildirinin İçeriği ve Özellikleri c. Bildirinin Hukuki Niteliği İKİZ SÖZLEŞMELER a. Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 34 b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme DÜNYA İNSAN HAKLARI KONFERANSLARI İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ DİĞER BM BELGELERİ BÖLGESEL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNE VE KURUMLARINA GENEL BİR BAKIŞ a. Amerikan Devletleri Örgütü ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi b. Afrika Birliği Örgütü ve Afrika Şartı c. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) d. Avrupa Konseyi AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (AİHS) VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) a. Genel Bilgi b. Sözleşmenin İçeriği c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) d. Sözleşmenin Taraf Devletlerin İç Hukuklarına Etkisi İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ I. AVRUPA DA BİRLİK İN KISA TARİHÇESİ A. AVRUPA DA BİRLİĞİN FİKRİ TEMELLERİ B. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ AVRUPA DA BİRLİK DENEMELERİ III

5 1. GÜCE DAYALI BİRLİK DENEMELERİ ANTLAŞMALAR VASITASIYLA AVRUPA DA BARIŞ DÜZENİ KURULMASI ÇALIŞMALARI DİN VE MEZHEP FARKLILIKLARINA DAYALI BİRLİK ÇABALARI EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK ÇABALARI II. AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURULUŞ AŞAMALARI A. MARSHALL PLANI VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) B. SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİ AST VE BAB AVRUPA SAVUNMA TOPLULUĞU (AST) BATI AVRUPA BİRLİĞİ (BAB) C. AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞUNUN (AKÇT) KURULUŞU D. AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (AAET) VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) E. TEK AVRUPA SENEDİ (1987) F. MAASTRİCHT (AVRUPA BİRLİĞİ) ANTLAŞMASI VE MAASTRİCHT KRİTERLERİ G. 22 HAZİRAN 1993 KOPENHAG ZİRVESİ VE KOPENHAG KRİTERLERİ H. AMSTERDAM ANTLAŞMASI İ. GÜNDEM (AGENDA) 2000 BİLDİRİSİ J. NİCE ANTLAŞMASI VE TEMEL HAKLAR ŞARTI III. AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMSAL YAPISI A. ANA ORGANLAR AVRUPA (BİRLİĞİ) KONSEYİ BAKANLAR KONSEYİ KOMİSYON AVRUPA PARLAMENTOSU ADALET DİVANI VE İLK DERECE MAHKEMESİ SAYIŞTAY B. YARDIMCI ORGANLAR EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE BÖLGELER KOMİTESİ AVRUPA OMBUDSMANI DİĞER KURUMLAR IV. AVRUPA BİRLİĞİ NİN HUKUKSAL YAPISI A. TOPLULUK (AB) HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ ULUSLARÜSTÜLÜK (SUPRANASYONALITY) DOĞRUDAN ETKİ (DIRECT EFFECT) ÖNCELİK (PRIMACY) B. TOPLULUK (AB) HUKUKUNUN KAYNAKLARI KURUCU ANTLAŞMALAR (BİRİNCİL KAYNAKLAR) ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR İKİNCİL KAYNAKLAR IV

6 a. Doğrudan Bağlayıcı Kaynaklar b. Dolaylı Bağlayıcı Kaynaklar c. Bağlayıcı Olmayan Kaynaklar DİĞER KAYNAKLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE İNSAN HAKLARI I. AVRUPA BİRLİĞİ VE AB ÜYESİ DEVLETLER A. İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL TEMEL DÜZENLEMELER B. AB KURUMLARI VE İNSAN HAKLARI AVRUPA PARLAMENTOSU BAKANLAR KONSEYİ AVRUPA KONSEYİ KOMİSYON EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE ADALET DİVANI AVRUPA OMBUDSMANI II. İÇ POLİTİKADA İNSAN HAKLARI III. GENİŞLEME VE KOPENHAG KRİTERLERİ IV. DIŞ POLİTİKADA İNSAN HAKLARI A. ANTLAŞMALARA KONAN İNSAN HAKLARI HÜKÜMLERİ 108 B. ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI BOYUTU V. İNSAN HAKLARININ DENETİMİ VE UYGULANMASI VI. ULUSLARARASI FORUMLARDA İNSAN HAKLARI VE AB VII. YARDIM VE DESTEK PROGRAMLARI VE İNSAN HAKLARI 114 VIII. ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİNİN FAALİYETLERİ A. DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI B. DIŞ MİSYONLAR IX. HÜKÜMET-DIŞI FAALİYETLER A. ULUSAL KURUMLAR B. HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLAR (NGO LAR) X. BİREYLERE YÖNELİK İNSAN HAKLARI ÇABALARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İKİ TEMEL BELGE ı. AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI A. YAZILI DÜZENLEMEYE DUYULAN GEREKSİNİM B. ŞARTIN HAZIRLANIŞI C. ŞARTIN İÇERİĞİ D. ŞARTTA YER ALAN HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI MEDENİ VE SİYASİ HAKLAR V

7 2. BİRLİK VATANDAŞLARINA MAHSUS HAKLAR EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR MODERN HAKLAR E. ŞARTIN DEĞERLENDİRİLMESİ II. İNGİLİZ İNSAN HAKLARI KANUNU (HUMAN RIGHTS ACT). 132 A. YASANIN ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ DÖNEM B İNSAN HAKLARI YASASI C. YASANIN İÇERİĞİ SONUÇ EK-1: AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI EK-2: İNSAN HAKLARI KONULU BAŞLICA AB (AT) BİLDİRİLERİ I. AT DIŞİŞLERİ BAKANLARI İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ II. AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ III. BAKANLAR KONSEYİ İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ VE KALKINMA BİLDİRİSİ IV. AVRUPA KONSEYİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ V. AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN İHEB NİN 50 NCİ YILDÖNÜMÜ BAŞLANGICINDA YAYINLANAN BİLDİRİ VI. ÖLÜM CEZASI KONUSUNDA AB DİPLOMATİK ATAĞINA İLİŞKİN BELGE EK-3: AB ÜYE DEVLETLERİ TARAFINDAN İMZALANAN İNSAN HAKLARI BELGELERİ I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİ II. AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİ KAYNAKÇA VI

8 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri AAET : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu AP : Avrupa (Birliği) Parlamentosu AST : Avrupa Savunma Topluluğu age : adı geçen eser AGİK : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİT : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGSP : Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AK : Avrupa Konseyi AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AT : Avrupa Topluluğu/Toplulukları ATAD : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ATAUM : Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AÜ : Ankara Üniversitesi b. : baskı BAB : Batı Avrupa Birliği BENELÜKS : Belgium-Nederland-Lüksembourg (Belçika-Hollanda-Lüksemburg) BM : Birleşmiş Milletler CEEC : Committee of European Economic Cooperation (Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi) CFSP : Common Foreign and Security Policy (Ortak Dış Politika ve Savunma Politikası VII

9 CRC : Convention on the Rights of the Children (Çocuk Hakları Sözleşmesi) çev. : çeviren ECA : Economic Cooperation Administration (Ekonomik İşbirliği Yönetimi) ECHR : European Convention on Human Rights (AİHS) EFTA : European Free Trade Association ERP : European Recovery Programme (Avrupa Toparlanma Programı) GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla haz. : hazırlayan ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights IEA : International Energy Agency (Uluslararası Enerji Ajansı) İHEB : İnsan Hakları Evrensel Bildirisi İÜHF : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MAI : Multilateral Agreement on Investment (Çok Taraflı Yatırım Antlaşması) MEB : Milli Eğitim Bakanlığı NATO : North Atlantic Treaty Organisation (Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü) NGO : Non-Governmental Organisations (Sivil Toplum Kuruluşları-Hükümet Dışı Kuruluşlar) ODGP : Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası OEEC : Organisation for European Economic Cooperation (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) OECD : Organisation for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) OJC : Official Journal of the European Communities s. : sayfa SBF : Siyasal Bilgiler Fakültesi VIII

10 ss. SSCB STK T.C. TBMM TCMB TOBB TODAİE v.b. v.d. : sayfa-sayfa : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : Sivil Toplum Kuruluşları : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü : ve benzeri : ve devamı IX

11 GİRİŞ Gerek İnsan Hakları olgusu gerekse de Avrupa Birliği olgusu gelişim (tekâmül) aşamasında oldukları için, henüz somutlaşıp etekemiğe bürünmemiş durumdadırlar. Her iki konuda da, hem doktrinde ve entelektüel çevrelerde hem de toplumsal mutabakat anlamında bir netlik ve billurlaşmaya ulaşılmamıştır. Örneğin Medeni Hukuk veya Ceza Hukuku gibi alanlarda, ilkeler ve kurallar çok ayrıntılı bir şekilde, çok eski çağlara kadar dayandırılabildiği halde, İnsan Hakları Hukuku bir kavram olarak, tarihsel perspektif içerisinde çok kısa bir zaman dilimi sayılan İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku gibi alanlarda, hemen hemen bütün medeniyetlerin kökeninde ortak bazı ilkelere rastlandığı halde, İnsan Hakları alanında çok farklı ve hatta kimi zaman bugün ulaşılan ilkelerle taban tabana zıt uygulama ve kurallara rastlanmaktadır. Hint medeniyetini günümüzde dahi etkileyen kast sistemi, bu konuda çarpıcı bir örnektir. Zira İnsan Hakları kavramının temel ve olmazsa olmaz ilkesi eşitliktir. Avrupa Birliği olgusunda da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği projesi, ekonomik alanda hızlı ve başarılı bir gelişim ve gerçekleşme süreci izlediği halde, özellikle siyasi alanda aynı oranda başarılı olduğu söylenemez. Nitekim pan-avrupa sistemi ve pan-avrupa kimliği arayışı devam etmekte 1, bu bağlamda Avrupa nın sınırları konusunda tartışmalar sürmektedir. 1 Meltem Müftüler BAÇ, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, 1.b., İstanbul: Alfa Yayınları, 2001, s.3. 1

12 Bu yeni ve kendine özgü (nev i şahsına münhasır - su-i generis) yapının 2, klasik ulusal hukuk-uluslararası hukuk ayrımı ve kalıpları ile açıklanması mümkün olamamaktadır. Ayrıca; ortak para birimi, ortak savunma politikası gibi yeniliklerle sürekli kabuk değiştiren ve gelişen, yeni yeni boyutlar kazanan Avrupa Birliği de, özellikle siyasi alanda henüz somut olarak ortaya çıkmış, ete-kemiğe bürünmüş değildir. Hukuksal çerçeve anlamında temel gösterge olan anayasa konusunda dahi çalışmalar henüz hazırlık aşamasındadır. Tıpkı İnsan Hakları kavramında olduğu gibi, Avrupa Birliği de, gelişimini 2. Dünya Savaşı ndan sonra günümüze kadar olan kısa süreçte sergilemiştir. Dolayısıyla, benzer şekilde, kavramın netleşmesinin önünde ciddi bir zaman darlığı faktörü bulunmaktadır tarihli Magna Karta Libertatum a kadar kökleri dayandırılabilen İnsan Hakları kavramından farklı olarak, Avrupa Birliği savaş öncesi dönemden çok daha bağımsız bir görünüm ortaya koymaktadır. Öyle ki, Birliği oluşturan devletler, savaşta birbirleriyle savaşmış olan devletlerdir. Üstelik aradaki düşmanlık sadece 2. Dünya Savaşı ile sınırlı olmayıp, bütün Avrupa tarihi boyunca sürgit devam edegelmiştir. İki kavram arasındaki benzerliklerden dikkat çekici olan bir başkası ise; her ikisi için de klasik hukuk düzenini aşan yeni kavramlarla tanımlamaların geliştirilmiş olmasıdır. İnsan Haklarını açıklamak amacıyla anayasaüstülük (supraconstitutionalite) 3, Avrupa Birliğini açıklamak 2 Annie GRUBER, Avrupa Kurumlarının Ortak ve Temel Prensipleri, Kopenhag Kriterleri- Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği nin Ortak Paydası mı?, der. İbrahim Özden KABOĞLU, İstanbul: İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayını, 2000, s Kemal GÖZLER, İnsan Hakları Normlarının Anayasaüstülüğü Sorunu, Türkiye de İnsan Hakları, 1. b., Ankara: TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yayınları, 2000, s.26. 2

13 amacıyla da uluslarüstülük (supranasyonalite) 4 kavramlarından yararlanılmaktadır. Yine paralel bir analizde, her iki kavramın da küreselleşmeyle yoğun bir etkileşim içerisinde olduğu gözlemlenebilir. İnsan Hakları alanında daha belirgin olan bu küreselleşme olgusu, küresel bir insan hakları ailesi oluşturmuş bulunmaktadır. Bu ailenin bireyleri ve tüzel kişileri yoğun bir etkileşim ve iletişim içerisinde çalışmaktadırlar. Aynı kişi, İnsan Hakları çalışmalarını bir dönem bir sivil toplum örgütü içerisinde yürütmekte, daha sonra yine konu ile ilgili bir devlet kuruluşunda çalışmakta, bir süre sonra ise bir uluslararası kuruluşta karşınıza çıkabilmektedir. Aynı durum bilgi için de söz konusu olmaktadır. Ulusal düzeyde muhatap alınmayan bir sivil toplum kuruluşunun söylemi ve raporları, aynı içerikle uluslararası arena da üstelik daha da güçlenmiş bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Avrupa Birliği de -İnsan Hakları alanındaki kadar belirgin olmasa da- küreselleşmeyle iç içedir. Yüzeysel bakış açısı ile, sonuçta sadece bir bölgesel işbirliği yapılanması gibi algılansa da, etkileri bütün dünyada çok boyutlu olarak hissedilmektedir. Bunun da ötesinde, Aralık 2002 de gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi nden sonra, Türkiye Cumhuriyeti nin üyeliği konusu ile de bağlantılı olarak, zaten önceden de var olan Avrupa Birliği nin sınırları konusu tartışma gündemine yoğunlaşarak girmiştir. Zira; Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ın ve hatta Rusya Federasyonu, İsrail (İtalyan Başbakanının bu konudaki demeci Aralık 2002 de basında yer aldı) ve Fas gibi ülkelerin de gelecekteki üyelikleri tartışılmaktadır. Dolayısıyla, coğrafi olarak da önemli bir alanda etkileri fiilen hissedilecek olan bir yapılanma söz konusudur. 4 Haluk GÜNUĞUR, Avrupa Topluluğu Hukuku, 2. b., Ankara: Tarhan Basımevi, 1993, s.16. 3

14 Henüz yeterince belirginleşmemiş olan bu iki konunun incelenmeleri, üstelik de birlikte incelenmeleri çeşitli açılardan (kavramların oturmamış olması, bilgi kaynaklarının sınırlı olması v.b.) zorluklar taşımaktadır. Ancak bu yeni ve taze oluş, aynı zamanda konuyu daha cazip kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, bu yeni konuda yeni bir şeyler söylemekten ziyade, yeni söylenmiş olan ve hatta henüz söylenmekte olan şeyleri bir arada değerlendirme imkânını yakalamaya çalışmaktır. Böylece temelde bir ekonomik hareket olarak ortaya çıkmış olan Avrupa Birliği nin siyasal boyutu irdelenecek, kendi anayasasını hazırlama aşamasında olan Birlik, bu anayasanın temelini teşkil edecek olan Avrupa Birliği Temel Hakları Şartı 5 konusundaki kurumsal ve hukuksal yapısı ile çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede; birinci bölümde İnsan Hakları kavramı ele alınarak, tanımı, tarihsel gelişimi, temel İnsan Hakları belgeleri ve kurumları incelendikten sonra genel kabul gören temel haklara kategorik olarak değinilecektir. Bu bölümde, Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan, fakat Avrupa Birliği nin de taraf olması yönünde çalışmaların yapıldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin etkisinin altı çizilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, uygulamada çok sık sorun oluşturan İnsan Haklarının sınırlanması ve bu sınırlamanın sınırları konusuna da kısaca değinilecektir. İkinci bölümde, Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi, hukuksal ve kurumsal yapısı ele alınacaktır. Bu bağlamda, Birliğin hukuksal yapısının -İnsan Hakları Hukukunun yapısı ile de paralellik arzeden- temel nitelik ve ilkeleri olan uluslarüstülük, doğrudan etki ve öncelik kavramlarına ağırlık 5 Silvio MARCUS-HELMONS, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı-Ortaya Çıkışı ve Sorunları, Kopenhag Kriterleri- Avrupa..., s

15 verilecektir. Çalışmanın kapsamı dışında olduğundan Birliğin ekonomik boyutuna girilmemesine özen gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise, Avrupa Birliği nde İnsan Hakları konusu ele alınacak, konu özellikle hukuksal ve kurumsal boyut çerçevesinde kalınmaya çalışılarak incelenecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği nin yasama organı olması öngörülen Parlamentonun henüz bu fonksiyonunu yerine getirememesinden dolayı, içtihatları ile Avrupa Birliği Hukukunun oluşumunda ağırlıklı ve belirleyici bir role sahip olan Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın (ATAD) İnsan Hakları alanındaki etkileri, kurumsal yapı incelenirken örnek kararlar ve içtihatlarla ele alınacaktır. Dördüncü bölümde, birisi bütün Avrupa Birliği nde, diğeri ise önde gelen bir Avrupa Birliği üyesi ülkede İnsan Hakları alanındaki iki temel belgeye kısaca değinilecektir. Bu belgeler, 7-8 Aralık 2000 tarihlerindeki Nice Zirvesinde kabul edilen ve şu anki yapısı itibariyle bağlayıcılığı olmamakla birlikte, halen eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard D Estaing başkanlığındaki bir konvansiyon tarafından hazırlık çalışmaları yürütülmekte olan, gelecekteki Avrupa Birliği Anayasası nın da temelini oluşturması öngörülen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve İngiltere de 1998 yılında kabul edilen İnsan Hakları Kanunu dur (Human Rights Act). Sonuç bölümünde ise, konunun genel bir değerlendirmesinin yanı sıra; Avrupa Birliği nde İnsan Hakları konusundaki mevcut hukuksal ve kurumsal yapının bugüne kadar süregelen gelişim çizgisi ışığında, geleceğe yönelik tahminleri de içeren bir projeksiyon yapılmaya çalışılacaktır. 5

16 BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN HAKLARI I. TANIMLAMALAR VE KISA TARİHÇE A. TANIMLAMALAR 1. ÖZGÜRLÜK VE HAK KAVRAMLARI Özgürlükten ne anladığımızı belirlemeden, insanın özgür olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya kalkışmanın havanda su dövmek olduğuna, 18. yüzyılda bir filozof -David HUME- dikkati çekmişti. David HUME özetle şöyle açıklamaktadır; özgürlükten, istemenin belirlemelerine göre eylemde bulunma ya da bulunmama gücünü anlarsak, özgürlük vardır, demektir; ama özgürlükten, isteme belirlenmeden eylemde bulunmayı -nedensiz eylemde bulunmayı, bir şey istemeden, rastgele eylemde bulunmayı- anlarsak, o zaman özgürlük yoktur, demektir. KANT ise, insan özgür müdür, değil midir? sorusunun bilgiye dayanan bir yanıt alamayacağını öne sürerek, odak noktasını değiştirir ve insanın istemesi üzerine eğilir. İnsanın istemesini eğilimleri, çıkarları belirleyebileceği gibi, saf aklın ürünü olan ahlak yasası dediği bir yasa da belirleyebilir. Ahlak yasası şöyle der bize; Öyle hareket et ki, senin istemeni belirleyen ilke, aynı zamanda, genel bir yasamada da ilke olarak geçerli olabilsin. Neyin istenmesi gerektiği konusunda ise KANT pratik buyruk ile Öyle hareket et ki, eylemde bulunurken, her defasında, kendine ve başkalarına sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak ta muamele edebilesin. demektedir. Yalın bir dille, insanın eylemde bulunurken, kendisini ve başkalarını, eğilimlerini ve çıkarlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak görmemesini, eylemlerini insan olmanın bilinciyle gerçekleştirmesini buyurmaktadır. KANT a göre özgürlük; eylemde bulunurken bunu istemektir. 6

17 Bir buçuk asır sonra ise Jean-Paul SARTRE, soruya insanın özgür olmaya mahkûm olduğu cevabını verecektir. SARTRE a göre kişi, eylemde bulunurken, yani var olanı değiştirmek üzere bir şey yaparken, eylemlerini kendisinin koyduğu veya benimsediği bir amacın belirlemesi onun özgürlüğünü ifade eder. Kişi için bu özgürlük, olgusal bir zorunluluktur; kişi, olanaklara yönelmek ve kurduğu tasarıları gerçekleştirmek için eylemde bulunmak zorundadır. Bunun da iki boyutu vardır: a) insanın önce varolması (existentia), sonra da seçip yaptıklarıyla olduğu insan olması, özgür olması demektir. b) ama bir insanın olduğu insan olması, sürekli bir kendini meydana getirme, kendini oluşturmadır; kişi belirli bir andaki oluşunun ötesine geçmeye mahkûmdur; yani içinde bulunduğu durumdan değil, gerçekleştirmek üzere seçtiği amaçlar tarafından eyleme yönlendirilerek var olmaya mahkûmdur; dolayısıyla da özgür olmaya mahkûmdur. Bunu zorunluluğu ifade etmek için de özgür olamamada özgür değiliz deyişi kullanılır. Özgürlük, insanın gönlünde varolmuş bir varolmayandır ve bu varolmayan, insanı, kendi kendini oluşturmaya, kendi kendini meydana getirmeye zorlar. Böylece kişi, kendi kendini belirler, seçer; o seçtiği insan olur. Nasıl bir insan olacağını belirler ve bu belirleme ise süreklidir. Özgür olmak, kişi olarak varolmakla aynı şeydir. 6 Dolayısıyla özgürlük, insanın kendini gerçekleştirebilmesi için mutlak bir gerekliliktir. Jean-Jacques ROUSSEAU, Sosyal Sözleşme adlı eserinin birinci faslına şu cümleyle başlar; İnsan, hür olarak doğar ve fakat zincirler içinde, zincirlenmiş olarak yaşar. Doğuştan özgür olmak, doğuştan itibaren 6 İoanna KUÇURADİ, Uludağ Konuşmaları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1988, s.5. 7

18 belirli haklara sahip olmak demektir. Ancak bu haklar daha yaşamın başlangıcından itibaren yok edilir veya sınırlandırılır. 7 Özgürlüğün bir hak olduğu konusunda tam sayılabilecek bir fikir birliği vardır. 8 Hukuk tarafından yasaklanmamış olan, yasal ve serbesttir. Özgür olmak başkalarına karşı ileri sürülebilen haklara sahip olmaktır. 9 Hak ise hukuken korunan menfaattir. 10 Dolayısıyla hukuk düzeninin temelini oluşturmaktadır. Özgürlük bütün hakların ortak kökenidir, haklar ise özgürlükleri sağlamak için kişiye hukukça tanınan meşru yetkilerdir. Hakkın mahkeme önünde öne sürülebilme özelliği bulunmaktadır. Örneğin, seyahat özgürlüğünün kullanılması ilgilinin iradesine bağlıdır. Hak ise, ancak bu özgürlüğün uygulanmaya konmasında bir dış engelin ortaya çıkması durumunda -pasaport isteğinin reddi gibi- gündeme gelebilir. Burada öznel hak, özgürlük önündeki engelin aşılmasında kendini gerekirse zorla kabul ettiren erktir. Daha çok uygulama aşamasında gündeme gelen hak, özgürlükler üzerinde etkiler yaratır, güvencelenmesine katkıda bulunur, hatta bir takım sınırlayıcı öğeleri de kapsayabilir. 11 Hak kavramının bazı unsurları vardır: 1- Yetki Unsuru: Hakkın özü bir şeyi yapabilme yetkisidir; o şeyi yapıp yapmamak konusunda kişi serbesttir. Kişi hakkını kullanmaya zorlanamaz. 7 Sulhi DÖNMEZER, İnsan Hakları ve Yargı, Ankara: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1998, s Ahmet MUMCU, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, 2. b., Ankara: Savaş Yayınları, 1994, s İbrahim Özden KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, 4. b., İstanbul: AFA Yayınları, 1998, s Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, 5. b., Ankara: Yetkin Yayınları, 1996, s KABOĞLU, s.13. 8

19 2- Talep Unsuru: Her hak, sahibine olumlu veya olumsuz bir talepte bulunma yetkisi verir. Daha açık bir ifadeyle, bir hak başkalarına sırf bir kaçınma yükümlülüğü yükleyebileceği gibi, bir edim veya yerine getirme yükümlülüğü de yükleyebilir. 3- Saygı Gösterilme Zorunluluğu Unsuru: Bir hak iddiası, hakkın konusundan yararlanma yetkisinin genel veya özel (bir ilişkiye bağlı) olarak tanınmasını istemek, ona saygı gösterilmesini meşru olarak beklemek demektir. Hukuki haklarda, bu zorla yerine getirmeyi gerektirir. Yani hak sahibi, hakkını tanımayan veya ihlal edenlere karşı hakkına saygı gösterilmesini veya hakkın konusundan yararlanılmasını hukuki yaptırım yoluyla sağlatabilir İNSAN ONURU KAVRAMI İnsan Hakları kavramının temelinde insan onuru kavramı yatar. Bu kavram, aynı zamanda İnsan Haklarını diğer haklardan ayırmada da mihenk taşı niteliğindedir; İnsan onurunu güvenceye alan bütün haklar, İnsan Hakları kapsamına girer. Diğer bütün hukuk kuralları da bu temel değere bağlı olmak zorundadırlar. 13 Bu yaklaşım Birleşmiş Milletler Antlaşması (1945), Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi (1948) ve İkiz Sözleşmelerin (Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi) (1966/76) başlangıç bölümlerinde aynı ifadelerle kabul ve ilan edilmiştir: İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve bunların eşit ve 12 Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, 4. b., Ankara: Siyasal Kitabevi, 2001, s Tekin AKILLIOĞLU, İnsan Hakları, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1995, s. 5. 9

20 devredilemez hakların tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temelini oluşturmaktadır. 14 İnsan onurun öncelikle ahlaksal bir değer olduğu kesindir. Ancak onun anayasalara alınması, hukuksal bir değer düzeyine yükseltildiği anlamına gelir. Devletin hukuksal olarak insan onurunu savunmak ve olanakları ölçüsünde her yerde korunmasını üstlenmek yükümlülüğü vardır. İnsan onuruna saygı ve onu koruma tüm devlet işlevleri için bağlayıcı niteliktedir. Öyle ki insan onuru kavramı temel hakların dahi sınırlarını belirleyebilmektedir. Örneğin Alman Anayasa Mahkemesi, sanat özgürlüğünün hukuka uygunluğunu insan onurunu zedelemediği ölçüde kabul etmiştir İNSAN HAKLARI KAVRAMI İnsan Hakları soyut bir kavramdır. Belirli bir insan hakları katalogu belirlenememektedir. İnsan Haklarının belirlenmesi yolunda B.M. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çaba göstermişlerdir. Ama temelde doğal hukuk kaynaklı olan insan haklarının bu belirlenenlerden ibaret olduğu söylenemez. İnsan Hakları kavramı ile bazen tüm insanlara tanınması gerekli haklar kastedilir ki buna soyut anlamda İnsan Hakları adı verilir. Bu anlamda İnsan Hakları olanı değil olması gerekeni gösterir. Soyut anlamdaki İnsan Haklarının bir kısmının hukuki güvenceye kavuşturulması ve pozitif hukukun bir parçası olması durumunda ise somut anlamda İnsan Haklarından söz edilir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, İnsan Hakları, 14 T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ankara: 1998, s GÖREN, Zafer, Anayasa Hukukuna Giriş, 2. b., İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1999, s

21 Temel Haklar, Kamu Özgürlükleri gibi terimlerin çoğu eş anlamlı olarak kullanılmış olur 16. İnsan Hakları çok eskilerden bu yana var olmasına karşın terim olarak yirminci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Daha önceleri doğal haklar kapsamında ele alınan İnsan Hakları bugünkü anlamına da bu yüzyılda kavuşmuştur 17. Kişiler, toplumsal yaşama geçiş süreci içerisinde, toplumsal yaşamın gereklilikleri karşısında bazı doğal haklarını sınırlandırmak durumunda kalmışlardır. Buna karşılık, toplum içinde her insan birbirinin benzeri biçim ve ölçülerde hak sahibidir, toplumun tüm olanaklarından hak sahibi olarak yararlanır 18. Yüzyıllar içerisinde özgürlükler, kademe kademe toplumsal statüden sıyrılarak, bir ayrıcalık olmaktan kurtulmuş ve bütün insanlar için haklar halini almıştır 19. Hak, hukuk kurallarına dayanır. Hakka, hukuk kuralları can verir. Hukuk kurallarını da devlet koyar. Devlet ise, siyasal bir varlıktır; hukuk sistemine dayanak olan ideolojiye göre davranır; yasalarla kurup koruduğu düzeni, gene yasalar yolu ile temelindeki ideolojinin çerçevesi içerisindedilediği gibi değiştirir; hak, yani yetki doğuran hukuk kurallarını koyar, genişletir, daraltır, ortadan kaldırır. Bu, devletin temel özelliğidir. Halbuki günümüzde değişmeyen, değiştirilemeyen, ortadan kaldırılamayan, devredilemeyen, adına İnsan Hakları denilen bazı kavramların devlete 16 Yusuf Ziya TAŞKAN, İnsan Hakları Temel Bilgiler ve Belgeler, Tokat: 2000, s Anıl ÇEÇEN, İnsan Haklarının Düşünsel Boyutları, İnsan Hakları Yıllığı , Ankara: TODAİE Yayınları, 1983, s Thomas PAINE, İnsan Hakları, İstanbul: MEB Yayınları, 1998, s Theo R.G. VAN BANNING, Human Rights Reference Handbook, Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs -Human Rights, Good Governance and Democratisation Department, 1993, s

22 can verdiği kabul ediliyor. Bundan dolayı bu kavramlar devletin de üstünde görülüyor 20. Günümüzde, İnsan Hakları yöneticilerin bahşettiği ve istedikleri zaman geri alabilecekleri imkânlar olarak görülmemektedirler. İnsan Hakları, insan onurunun korunması için vardır. İnsanlar, yöneticiler verdiği için değil, sırf insan olmaları nedeniyle bu haklara sahiptirler 21. Bu bağlamda devletin İnsan Haklarına saygılı olmaktan öteye geçerek İnsan Haklarına dayalı olmak zorunluluğunun ortaya çıktığına ilişkin bir tartışma da mevcuttur 22. Modern demokrasilerde İnsan Hakları, yalnızca yasalarla belirlenmekle kalmayan, bireylere haklarını yargı yoluyla koruma imkân ve güvencesini veren bir işlev ve görünüm kazanmıştır 23. İnsan Hakları, insanın insan olmak özelliği nedeniyle sahip bulunduğu temel haklar olduğundan bu haklar genelde dokunulmazlık ayrıcalığına sahiptirler. Toplumu oluşturan bireyler insan olarak, yaşadıkları sürece onların insan olmak özelliğinden doğan bu genel haklara kimsenin ve hiçbir yönetimin dokunmağa hakkı yoktur. Bugün ulaşılan noktada ise bu haklara uluslararası ve uluslarüstü güvenceler sağlanmış durumdadır. Bu güvencelerin bir kısmı yargısal boyuta da taşınmış olup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun en belirgin örneğini teşkil etmektedir. 20 Ahmet MUMCU, s Oktay UYGUN, Türkiye de Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara: TODAİE Yayınları, 1996, s Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 2. b., Ankara: Yetkin Yayınları, 1992, s İsmail DOĞAN, Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları -İnsan Haklarının Kültürel Temelleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2001, s

23 Anayasalar ve yasalarla ve hatta uluslararası ve uluslarüstü enstrümanlarla getirilecek hukuksal güvenceler, İnsan Haklarını bir yere kadar koruyabilirler. İnsan Haklarının etkin bir şekilde korunması ve sağlanması için, demokratik ve örgütlü bir toplumun bilinçli bir şekilde haklarına sahip çıkması zorunludur 24. Bu yöndeki çalışmalar sonucu, dünyada İnsan Hakları savunucuları ailesi şeklinde bir Sivil Toplum Örgütleri ağı oluşmuş bulunmaktadır. B. İNSAN HAKLARININ KISA TARİHÇESİ 1. İLKÇAĞ Sümerler, Mezopotamya uygarlığının temelini M.Ö li yıllarda atmışlar ve ilkyazı ile birlikte ilk devleti de ortaya koymuşlardır. Bu devletin yazılı hukuk düzeni bütün yurttaşlara hitap ediyordu. Yurttaşlar, özgürlüklerini kısmaya çalışacak bir devlet hareketine karşı uyanıktırlar. Hükümdarlar şiddetli, acımasız ve mutlak hâkim değildirler. Yaşlılar ve Gençler Meclisleri ile yurttaşlar yönetime katılmaktadır 25. Bürokrasinin kurucusu olan Eski Mısır uygarlığında serbestlik ve eşitlik kavramları oldukça gelişmiş durumdadır. Haklarına kıskançlıkla sahip çıkan Mısırlılar, bu uğurda etkin mücadeleler vermişlerdir 26. Çin Uygarlığında ise Taoizm in kurucusu Lao-Tse, özgürlüğün üzerinde durarak, geleneksel yapıyı eleştirmiştir. Ona göre yasalar gereklidir, ama yasalar çoğaldıkça itaatsizlik de artacaktır. Yasalar mümkün olduğunca az yasak koymalıdır; Devlette ne kadar yasak varsa halk o derece yoksullaşır. Konfüçyüs ise En üst siyasal yönetim gücünün 24 ÇEÇEN, Anıl, Demokrasi ve İnsan Hakları, İnsan Hakları Yıllığı , Ankara: TODAİE Yayınları, 1984, s MUMCU, s age, s

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR #

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # Comparison of Taxation s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey

Detaylı

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Ahmet Özer * Özet: Küreselleşme süreci bir yandan dünyayı tek kutuplu bir hale getirirken, öte taraftan insan haklarını en çok korumakla

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA Dicle Üniversitesi Sosyal Bilim ler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA İsmail TEN RUH Diyarbakır 2013 Dicle

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı