Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak"

Transkript

1 MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak 1

2 ÇNDEKLER Misyon ve Vizyon 1 #çindekiler Yl Deerlendirmesi 3-4 Yönetim Kurulu Üyeleri 5 Denetim ve #cra Kurulu Üyeleri 6 Organizasyon /emas ve /ubeler 7 Ulusal Kalite Hareketi 8 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Kongresi TKY Makale Yarmas Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuar 12 Tantm Etkinlikleri 13 Eitim Faaliyetleri 14 Uzmanlk Gruplar Kyaslama 17 Kütüphane ve Yaynlar Web Sitemiz 19 /ubelerden Ankara /ubelerden Bursa /ubelerden Eskiehir /ubelerden #zmir Medya Yansmalar 31 Barter Çalmalar 31 Anket / Aratrmalar Excellence One 34 Mükemmellik Aamalar 35 MEDA Projesi Payda #likileri Yönetimi Projesi 36 Yeni Üyelerimiz

3 2002 YILI DEERLENDRMES Yönetim Kurulu olarak, KalDer in yüklendii misyonun ülkemiz için öneminin farkndayz. Attmz her admda bu sorumluluu omuzlarmzda hissediyoruz. Yönetim Kurulumuz, sizlerden ald destei en etkin ekilde kullanarak, KalDer in misyonunu daha da geni kitlelelere yayma çabalarn artrarak sürdüyor. Amacmz, KalDer i bulunduu noktadan daha da ileri tamak. Gönüllülük esasyla çalarak KalDer in adn Türk ve dünya kalite camiasna yazdran; gerek emekleri, gerekse fikirleriyle destek veren tüm üyelerimize teekkür ederim. Hedeflerimiz yüksek tuttuk ki ulatmzda mutluluumuz da büyük olsun. Elbette hedeflerimizin tümünü baardmz söylemek çok doru olmaz. Asl önemlisi ise, baarlarmz bizim söylememiz deil, sizlerin ve toplumun takdir etmesidir. Yönetim Kurulu olarak, geçtiimiz yln bir deerlendirmesini yapmak ve neleri gerçekletirdiimize ksaca deinmek istiyorum: Yönetim Kurulu içinde bir komite oluturduk. Bu komitenin görevi, kamu yönetiminde TKY yaklamnn yaygnlatrlmas için öneriler hazrlayarak ilgili bakanlklara sunmak ve kamu yönetimi temel yasasnda yaplacak deiiklikler konusunda görü bildirmek. Kamu da en yüksek makam olan Cumhurbakan nn desteini aldk. Sayn Cumhurbakanmz Ahmet Necdet Sezer, Ankara da yaplacak Kamu Yönetimi Sempozyumu konusunda KalDer e destek verdi ve sempozyumu himayesine ald. KalDer in eitimlerinin saysn artrdk ve eitim alanlarn çeitlendirdik. Eitimlerimiz katlmc says açsndan son üç yldr sürekli yükselen bir baar grafii çiziyor. 11. Ulusal Kalite Kongresi gerek katlmc says, gerekse katlmc memnuniyeti açsndan çok baarl oldu. Bu baar alnan geri bildirimlerle de doruland. Uzmanlk Gruplar etkin bir ekilde çalmalarn sürdürüyor. Çevre uzmanlk grubumuz Sürdürülebilir Gelime #çin Çevre Platformu (SGÇP) nu oluturdu ve bu platform 14 Ocak tan itibaren çalmalarn resmi olarak sürdürüyor. Dier uzmanlk gruplarmz da eitim, yayn ve aratrma gibi alanlarda anlaml katklar salyor. Süreli yaynlarmz ise, protokol, basn, STK lar üye ve abonelerden oluan 2100 kiiye ulayor. Web sitemiz aracl ile de üye olunabilen E-Bülten ile yaklak 6 bin 500 kiiye ulayoruz. #birlikleri oluturarak gerçekletirdiimiz etkinliklerimizin konularn çeitlendirip, skln artrdk. Bu sayede, hem gelirlerimiz hem de ulatmz kitle çoald. UKH a yeni bir ivme kazandrmak için temel yaklamlar gözden geçirdik. Yönetim Kurulu Üyelerimizin destei ile KalDer e 5 ödünç uzman katld. Yaygn aratrma tekniklerini kullanarak KalDer in nasl alglandn sorguladk. Sonuçlarda hem kalitatif, hem de kantitatif olarak olumlu alglandn gördük. #ç denetim konusunda, denetleme kurulu ile örnek bir yaklam gelitirildi. Hem uygunluk hem de yerindelik anlamnda yeni bir denetim plan oluturuldu. KalDer olarak daha almamz gereken çok yol olduunun bilincindeyiz ylnda ele almay planladmz çalmalar da ksaca özetlemek istiyorum: 3

4 Her sektörden kuruluun UKH ne katlmn salayarak rekabet gücünü artrmas için destek vermeyi sürdüreceiz, Kurulularn birbirlerinin deneyimlerini paylamalar için ortak platformlar oluturacaz, Kamu yönetimi reformuna destek olacaz. Kamu yönetimine hem kendi etkinliini artrmas, hem de vatandalara ve kurululara daha iyi hizmet vermesi konusunda desteimizi sürdüreceiz. Eitim, sempozyum, yayn ve kyaslama gruplarmzla yürüttüümüz özgün içerik gelitiren programlarmz tamamlayacaz. KalDer in daha etkin yönetilebilmesi için, tüzüümüzün hem Dernekler Kanunu hem de Medeni Kanun ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle tüzüümüzü de güncelledik. Gelecein kaliteli yaam felsefesini benimseyen Türkiye sinin temellerini attk, hep birlikte salamlatracaz. Hasan Suba 4

5 Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Yönetim Kurulu Bakan Hasan Suba Arçelik A. /. Yönetim Kurulu Bakan Vekili Koç Holding A. /. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Turgut Uzer Beksa A. /. Genel Müdür Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Ö. Çetin Nuho)lu Trsan A. /. Yönetim Kurulu Bakan Aclan Acar Dou Holding A. /. Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilsen Altnta Yönetim Danman Dr. Ylmaz Argüden ARGE Danmanlk A. /. Yönetim Kurulu Bakan Bener Cordan Y.Ö.K. Bakan Vekili Ylmaz Kanbak Kocaeli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. Ali Rza Kaylan Boaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Nevzat Sayglo)lu Gümrük Müstearl Müstear Agah U)ur Borusan Holding A. /. Genel Müdür Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Orhan Alkan Aygaz A. /. Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Erkut #stanbul Teknik Üniversitesi #letme Fak. End. Müh. Böl. Öretim Üyesi Dr. Levent Hatay Vestel Dayankl Tüketim Mal. Paz. A. /. Genel Müdür Hakan Kilitçio)lu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Dan. A. /. Genel Müdür brahim Aybar Renault-Mais A. /. Genel Müdür Dr. Ender Önöz Yldz Teknik Üniversitesi Vakf Genel Koordinatör Alev Yaraman T. /ie ve Cam Fabrikalar A. /. Düzcam Grup Bakan Prof. Dr. Nüket Yeti TÜSS#DE Enstitü Bakan 9adi Öztürk Devlet Su #leri Genel Müdürlüü Genel Müdür Yardmcs Yalçn pbüken #pbüken Danmanlk Genel Müdür Akn Paksoy Olmuksa A. /. Genel Müdür 5

6 DENETM KURULU ÜYELER Denetim Kurulu Asil Üyeleri Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuvarlar Yönetim Kurulu Bakan Lütfi H. Ensari #.d.e.a. A. /. Genel Müdür Yardmcs Denetim Kurulu Yedek Üyeleri N. Fatih *ener UND Uluslararas Nakliyeciler Dernei #cra Kurulu Bakan Yardmcs Necati Hako+lu Türk Henkel A. /. Fabrika Müdürü *. Fahri Özok Brisa A. /. Kalite Sistemleri Müdürü CRA KURULU ÜYELER Genel Sekreter -rfan Onay Genel Sekreter (*) Azmi Yarmkaya #pek Kat A. /. #nsan Kaynaklar Müdürü #cra Kurulu Üyesi Dr. Aydn Kosova Ödül Sekreteri #cra Kurulu Üyesi Samih Yedievli Pazarlama ve #letiim Koordinatörü #cra Kurulu Üyesi Hakan Kilitçio+lu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Ve Dan. A. /. Genel Müdür #cra Kurulu Üyesi Tuncer Köklü Ata Yatrm A. /. #nsan Kaynaklar ve Toplam Kalite Müdürü #cra Kurulu Üyesi Bahadr Akn Arçelik A. /. Kalite Sistemleri Yöneticisi #cra Kurulu Üyesi (*) Tu+rul Çelebi Mükemmellik Yönetimi Danmanlk Hizmetleri Yönetim Danman #cra Kurulu Üyesi (*) Ali Esen Trakya Cam A. /. #nsan Kaynaklar Müdürü #cra Kurulu Üyesi (*) Dr. Ender Önöz Yldz Teknik Üniversitesi Vakf Genel Koordinatör #cra Kurulu Üyesi (*) Dr. Engin Sa+dç Kalite #yiletirme Merkezi (K#M) Ltd. /ti. Yöneten / Ortak #cra Kurulu Üyesi (*) Serdar Uzel B.S. Yönetim Destek ve E. Hizm. Ltd. /ti. Genel Müdür (*) Mays 2002 ye kadar görev alan cra Kurulu üyelerimizdir. 6

7 KalDer ORGANZASYON 9EMASI Genel Kurul Denetim Kurulu Danma Kurulu Yönetim Kurulu Genel Sekreter KÖYK cra Kurulu Komiteler Uzmanlk Gruplar Yerel Kalite Odaklar TÜRKYE KALTE DERNE 9UBELER : ANKARA #ZM#R BURSA ESK#/EH#R 7

8 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH) Ulusal Kalite Hareketi ne katlm konusundaki yavalama, katlmclarn geliimlerinin izlenememesi, UKH sürecinin KalDer in dier faaliyetleri ile bütünleik hale getirilme istei dikkate alnarak, 2002 ylnda süreç gözden geçirilmitir. Bu kapsamda katlmc kurululara ve rehberlerine gönderilen anketlerden alnan geri bildirimler, sürecin kuvvetli ve iyiletirmeye açk yönlerinin belirlenmesinde yararl olmtur. UKH nin gelitirilmesi ile ilgili ana faaliyetler belirlenmi, önceliklendirilerek çalmalara balanmtr. Ulusal Kalite Hareketi nde yaplan temel deiiklikler aada sralanmtr: Kurulularn #yiniyet Bildirgesi ni imzalamalar ile almay taahhüt ettikleri tek tip eitim yerine, onlar sürdürülebilir mükemmellie tayacak eitimleri ihtiyaçlar dorultusunda önermek, Katlmc kurulularn eitim ihtiyaçlarnn belirlenebilmesi amacyla TKY olgunluk aamalarnn deerlendirilmesi, Kurulularn yönetim ve uygulayc kadrolarna farkl eitim seçenekleri, Kurulularn iyi uygulama örneklerinin paylalaca ortamlar (Web, UKH bülten), Ulusal Kalite Ödülü ve / veya Mükemmellik Aamalar na bavuru için benzer hazrlklar. Söz konusu deiikliklerle ilgili görüler alnm, gerekli düzeltmeler yaplarak #yiniyet Bildirgesi, Süreç Ak Diyagram, Sorumluluklar dökümanlar güncellenmi ve Web sayfasnda güncel tantm ile birlikte okuyuculara sunulmutur. Katlmc kurulularn kazanmlar, kurulu yöneticilerinin ifadeleriyle Web sayfasnda yaynlanmaya balamtr. KalDer yaynlarnda, KalDer in yer ald etkinliklerde, sürecin ve deiikliklerin tantmlarna balanmtr, bu amaçla datlmak üzere UKH broürü ve elektronik ortamda tantm dosyas hazrlanmtr. 8

9 ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ Bu ylki Ulusal Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin onuncusu verildi. Ulusal Kalite Ödülü deerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullanlan EFQM Mükemmellik Modeli esas alnarak ve bu konuda özel olarak yetitirilmi deerlendiricilerden oluan ekipler tarafndan gerçekletiriliyor. On aya yaylan bu deerlendirme sürecinin ayrntlar KalDer den ya da KalDer web sayfasndan elde edilebilir. Bu yl, #letme Kategorileri ve Kamu Kategorisi yannda, Sivil Toplum Kurulular (STK) Kategorisi de Ulusal Kalite Ödülleri kapsamna alnd ylnda #letme Kategorileri nde 7 kurulu, Sivil Toplum Kurulular Kategorisi nde 2 kurulu, Kamu Kategorisi nde ise 9 kurum olmak üzere toplam 18 kurum ve kurulu bavuruda bulundu. BA*VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU*LAR letme Kategorileri (KOB ve Büyük Ölçekli Kurulular): Bosch San. Tic. A. /. RBTR-BURSA Esan Eczacba Endüstriyel Hammaddeler San. A. /. Genpar Otomotiv San. Tic. A. /. Helvaczade Gda ve #htiyaç Maddeleri A. /. KAM Ankara Beton A. /. Özen Mensucat Boya Terbiye #letmeleri A. /. SKF Türk Sanayi ve Tic. Ltd. /ti. Kamu Kategorisi: T. C. Kocaeli Sanayi Odas T. C. Milli Eitim Bakanl Eitim Aratrma ve Gelitirme Dairesi Bakanl (EARGED) T. C. Milli Eitim Bakanl Kadköy Anadolu Lisesi T. C. Milli Eitim Bakanl #zmir Buca Lisesi T. C. Milli Eitim Bakanl #zmir Mehmet Akif Ersoy #lköretim Okulu T. C. Milli Eitim Bakanl Samsun Atatürk Anadolu Lisesi T. C. Osmangazi Üniversitesi Eitim Uygulama ve Aratrma Hastanesi T. C. Salk Bakanl Eskiehir Doum ve Çocuk Bakmevi Hastanesi T. C. SSK Ankara Göz Hastalklar Merkezi ve Göz Bankas Sivil Toplum Kurulular Kategorisi: Boaziçi Üniversitesi Mezunlar Dernei (BÜMED) Uluslararas Nakliyeciler Dernei (UND) ÖDÜL KAZANAN KURULU*LAR letme Kategorileri: SKF Türk Sanayi ve Tic. Ltd. /ti. - BÜYÜK ÖDÜL (KOB Kategorisi) Genpar Otomotiv San. Tic. A. /. - BA9ARI ÖDÜLÜ (KOB Kategorisi) Özen Mensucat Boya Terbiye #letmeleri A. /. - BA9ARI ÖDÜLÜ (KOB Kategorisi) Kamu Kategorisi: T. C. Kocaeli Sanayi Odas - BÜYÜK ÖDÜL T. C. Milli Eitim Bakanl EARGED - Jüri Tevik Ödülü T. C. Milli Eitim Bakanl Kadköy Anadolu Lisesi - Jüri Tevik Ödülü 9

10 11. ULUSAL KALTE KONGRES KalDer tarafndan düzenlenen 11. Ulusal Kalite Kongresi Ekim 2002 tarihlerinde #stanbul Lütfi Krdar Kongre ve Sergi Saray nda Yönetim Kalitesi ve Dünya Markas olarak Türkiye ana temas ile topland. Açl konumalarn KalDer Yönetim Kurulu Bakan Hasan Suba ile TÜS#AD Yönetim Kurulu Bakan Tuncay Özilhan n yapt kongrede; iki günde 4 özel oturum (Francis Fukuyama ve Gregory Stock), 24 paralel oturum olmak üzere toplam 28 oturum ile Yaam Biçimi Olarak Kalite oturumlar gerçekletirildi. Kongre etkinlikleri çerçevesinde Alt Sigma, Özdeerlendirme, Gda Güvenilirlii ve Hijyen balkl 3 çaltay düzenlendi ve Aygaz, Borçelik, EMAR Müteri Hizmetleri ve Eczacba Banyo Küvetleri ne firma ziyareti gerçekletirildi kii ve 1264 kurulu kongreye katld. Ana tema oturumlar Küresel Marka Stratejesi, Türkiye Markas nda Sanatn Rolü, #tibar Oluturan Ortak Deerler, Anlamalar, Birlemeler ve Satnalmalarda Türkiye Markas gibi güncel konu balklarndan oluuyordu. Ana tema oturumlarna paralel olarak düzenlenen teknik oturumlarda 6 Sigma, Kriz Ortamnda Stratejik Yönetim ve Liderlik, Mükemmellik Modeli ve Yeni Tanma Süreçleri vb. konular yerli ve yabanc uzmanlarca tartld; Toplam Kalite Yönetimi ni baar ile uygulayan firmalarn deneyimleri paylald, akademisyenlerin konu ile ilgili çalmalar duyuruldu. 11. Ulusal Kalite Kongresi, bir güven ve paylamn sembolü olarak çeitli kategorilerden toplam 72 sponsor tarafndan desteklenmitir. RAKAMLARLA KATILIM K9LER KURULU9LAR Özel Sektör :1817 Özel Sektör :1106 Kamu :428 Kamu :116 STK :122 STK :42 Toplam :2367 kii Toplam :1264 kurulu Bileim International tarafndan 173 kongre katlmcs ile yüzyüze yaplan görümelerde; 5 li ölçekte Beklentileri Karlama Derecesi için iyi ve çok iyi yantn verenlerin oran %66 dr. 10

11 7. TKY MAKALE YARI9MASI Gelenekselleen Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarmamzn yedincisi #yi Yönetiim ve Ülkemizin Marka Deeri ve #hracatn Artmasnda Etkileri balklar altnda gerçekletirilmitir. Akademisyenler, yöneticiler, mavi yakallar ve örencilerin katld Makale Yarmas, 2002 ylnda ana temann nda ilk defa Sivil Toplum Kuruluu yönetici ve profesyonellerinden de katlmclarla bulumutur. Her yl konusunda uzman, deerli çalmalar bulunan kiiler arasndan oluturduumuz seçici kurul ise bu sene de yarmaya katlan makalelerin deerlendirilmesi konusunda KalDer e destek vermilerdir. Yarma Sonuçlar : yi Yönetiim o o o #yi Yönetiim - Selçuk Ar (Büyük Ödül) Kurumsal Yönetim #lkelerinin /irket Performansna Etkileri: #MKB /irketleri Üzerine Bir Uygulama - Levent Özer (Mansiyon) #yi Yönetiim (Good Governance) - Prof. Dr. Cokun Can Aktan (Mansiyon) Ülkemizin Marka De)eri ve hracatn Artmasnda Etkileri o o o o Türkiye nin #maj Sorunu ve #hracat - Hakan Özenç (Büyük Ödül) Türkiye nin #maj ve Marka Deerinin Artrlmasnda #letiim Çabalar Yrd. Doç. Dr. Mine Saran ve Yrd. Doç. Dr. Il Karpat (Mansiyon) Ülkelerin Marka Olma Sürecinde Türk Markasnn Deeri ve Rekabet Gücü Üzerine Bir Deerlendirme - Doç. Dr. Sevgi Aye Öztürk (Mansiyon) Hepimizin Katklaryla Made In Turkey - #. Yücel Seyrek (Mansiyon) Makale Yarmas nn Ödül Töreni 11. Ulusal Kalite Kongresi Açl Kokteyli içinde yer alm, 22 Ekim 2002 akam Kuruçeme Divan da yaplmtr. 11

12 7.KALTE VE YÖNETM SSTEMLER FUARI Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kurulular ayn çat altnda buluturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylalmasn salamak amacyla KalDer tarafndan düzenlenen fuar, Ekim 2002 tarihlerinde #stanbul Lütfi Krdar Kongre ve Sergi Saray nda 11. Ulusal Kalite Kongresi ne paralel olarak gerçekletirilmitir. Fuara Toplam Kalite, ISO 9000 ISO 14000, Markalama, Metroloji-Kalibrasyon, #nsan Kaynaklar Yönetimi ve Kalite Kontrol alanlarnda eitim ve danmanlk hizmeti veren, 15 i basn olmak üzere 38 kurulu katlmtr. Fuar, Avrupa normlarnda kalite yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki son gelimeleri izlemek, hizmet sunan firmalar somut verilerle deerlendirmek, yüz yüze görümelerde bulunmak ve uluslararas deneyimleri paylamak isteyen, ziyaretçi ve kurulular bu hizmetleri sunan firmalarla yüz yüze getirmeyi hedeflemitir. Fuarda açlan KalDer standnda dernek faaliyetleri ve üyelik koullar hakknda bilgi verilmi, Eitim Lisans Yönetmelii ve yeni ürünlerimiz olan Excellence One ve Mükemmellik Aamalar nn tantm yaplm, yaynlarmz sergilenmitir. 12

13 TANITIM ETKNLKLER Toplam Kalite Yönetimi bilincinin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas için Anadolu daki yerel kalite odaklarmz ve çeitli kurum ve kurulular tarafndan düzenlenen etkinliklere gerek içerik, gerekse konumac olarak destek veren KalDer, bu etkinlik ve faaliyetlerde deneyimlerini aktarmaktadr Ylnda KalDer in Destek Verdi)i Tantm ve Etkinlikler : Tüketiciyle Dost Altn Kalite Ödülü; 15 Mart 2002 Bilinçli Tüketici Temsilcileri ve Tüketici Raporu Dergisi tarafndan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nde KalDer 2001 yl Tüketiciyle Dost Altn Kalite Ödülü nü almtr. stanbul Kültür Üniversitesi ve SO ibirli)inde Sanayi de Kalite Politikalar ve Paylam projesine destek verilmesi ; Kasm 2002 #stanbul Sanayi Odas ve #stanbul Kültür Üniversitesi nin birlikte yürüttükleri Sanayi de Kalite Politikalar projesine destek olmak amacyla proje için açlan web sitesine, KalDer Web sitesi kanalyla da balant kuruldu. Bu proje ile son yllarda kalite alannda yaplan çalmalar nicelik ve nitelik olarak artarken, Türk Sanayisi nin kaliteye bakn yanstmas amaçlanmtr. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi TKY Bilgilendirme Toplants; 6 Mart 2002 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi örencilerine yönelik olarak gerçekleen etkinlikte Yönetimin Kalitesi ve Mükemmellik konusunda Azmi Yarmkaya konumac olarak yer almtr. Özel Yüzyl Il Okullar STK lar ile Tanma Günü ; 14 Mart 2002 Eitimde TKY Uzmanlk Grubu nun katlmyla gerçeklemitir. Antalya NATO Kalite Güvence Sempozyumu; 29 Nisan-2 Mays NATO Kalite Güvence Sempozyumu ad altnda Antalya Dedeman Otelinde düzenlenen sempozyumda KalDer Yönetim Kurulu Bakan Hasan Suba konumac olarak katlm, açlan KalDer standnda tantm olanaklar salanmtr. Denizli Yerel Kalite Günü; 11 Mays 2002 Denizli Yerel Kalite Odamz Sn. Dr. Barbaros Kon ve Denta Ambalaj n katklaryla gerçekletirilen etkinlie 900 kiilik bir katlm olmutur. Toplam Kalite Uygulamalar nn aktarld etkinlik, Denizli ve çevre illerdeki kalite çalmalarn tevik etmekte ve yaygnlatrmakta önemli bir rol üstlenmitir. nsan Kaynaklar Zirvesi; 15 Mays kiinin üzerinde katlmcnn olduu etkinlikte, KalDer standnda etkinlik ve faaliyetlerimize tantm imkan yaratlmtr. 10. nsan Kaynaklar Fuar; 4-5 Ekim 2002 Eventus tarafndan #stanbul Princess Hotel de gerçekletirilen #nsana ve #e Dair konulu #nsan Kaynaklar Fuar nda, KalDer bir stand açm ve tantm salamtr. SO Sanayi Kongresi; Aralk 2002 #stanbul Sanayi Odas nn kuruluunun 50. yl nedeniyle gerçekletirdii Sürdürülebilir Rekabet in Gücü konulu etkinlikte, KalDer içerik olarak destek vermitir. KalDer, etkinlikte stand açarak katlmclara tantm yapmtr. Özellikle yeni ürünlerimiz Mükemmellik Aamalar ve Excellence One katlmclara tantlmaya çallmtr. Eczacba nda Yaratc ve Yenilikçi Bulumalar; 17 Aralk 2002 Swissotel de gerçekletirilen etkinlikte KalDer stand açlm, yüzyüze görümeler ile tantm yaplmtr. Gda Güvenilirli)i ve Kritik Kontrol Noktalar nda Tehlike Analizi; 17 Aralk 2002 #stanbul Ticaret Odas nda KalDer in konumac destei ile gerçekletirilen etkinlikte, Fast Food, Restoran, Hazr Yemek Fabrikalar, Pastane ve Unlu Mamuller konularndaki kalite çalmalar ele alnmtr. 13

14 ETM FAALYETLER KalDer in misyonu gerei tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerinin dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar amacna yönelik olarak hazrlad ortamlar içinde E)itim Faaliyetleri önemli bir rol oynamaktadr. Eitim Faaliyetleri ile Toplam Kalite Yönetimi nin bireylerden en geni organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini salamak ve 'kaliteli bir yaam biçimi oluturmak hedeflenmektedir. EFQM in (Avrupa Kalite Yönetimi Vakf) Türkiye'deki "Ulusal #birlii" orta olan KalDer, Mükemmellik Modeli ni bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak benimsemitir. Bu eitim, KalDer'in Ulusal Kalite Ödülü Süreci nde yer alm ve kurulularnda bu modeli uygulam, deneyimli yöneticiler tarafndan verilmektedir. KalDer tarafndan verilen bu eitimlerin yan sra Ulusal Kalite Hareketi nin yaygnlatrlmas hedefini destekleyen Eitim Lisans Sistemi sürdürülmektedir. EFQM'in Mükemmellik Modeli Eitimleri ni Lisansl olarak verme hakkn elinde tutan KalDer, bu sistemle Mükemmellik Modeli'ni örenen ve özdeerlendirme yapan kurulu saysn artrmay hedeflemektedir. EFQM Mükemmellik Modeli, "Toplam Kalite" yolculuuna çkan kurululara yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eitim gereklerini ortaya çkarmaktadr. KalDer Eitim Portföyü, bu gerekler dorultusunda hazrlanan kalite ve yönetim eitimleri ve kurulularmzdan gelen ilave taleplere göre oluturulmaktadr. Bu eitimler genel olarak aadaki 3 konu bal altnda, seminer ve çaltay yöntemleri ile Genel Katlma Açk ve Kurulu #çi olarak verilmektedir. 1- Ulusal Kalite Hareketi E)itimleri 2- EFQM Mükemmelik Modeli E)itimleri 3- Kalite / Yönetim E)itimleri 2002 yl #stanbul, Ankara, #zmir, Bursa ve Eskiehir de gerçekleen 267 eitim program ve 4671 katlmcs ile bir rekor yl olmutur. KalDer in 1992'den bu yana ayn standartlar çerçevesinde 2147 eitim program gerçekletirilmi ve bu eitimlere kii katlmtr. KalDer E itim Program Say lar Genel Katlm a Açk K urulu çi Toplam KalDer E itim K at l m c Say lar Genel Katlm a Açk Kurulu ç i Toplam 14

15 UZMANLIK GRUPLARI KalDer bilginin tek bana üretilemeyecek, ancak paylalp aktarlabildii zaman deerlenecek bir zenginlik olduu düüncesinden hareket eder. Bu nedenle kalite konusunda bilgi birikimini artrmak ve uzmanl gelitirmek amacn paylaan kiilerin tümüyle gönüllülük temelinde oluturduu çalma birimleri oluturmutur. Eitimden sala, çevre sorunlarndan yerel yönetimlere kadar çeitli alanlarda etkinlik gösteren Uzmanlk Gruplar, gerek uygulamadan gelen gerekse akademik donanma sahip üyeleriyle kendi alannda uzman bilgi üretir ve ürettiini toplumun paylamna sunar. Bu çalma birimleri bir masa etrafnda en yeni Toplam Kalite Uygulamalarn ele alr, bu alanda edinilen deneyimleri inceler, uluslararas yaynlar ve gelimeleri izler. Uzmanlk Gruplar kendileri için belirledikleri yllk hedefler dorultusunda çalrlar ve misyonlarn yerine getirme amacyla etkinlikler (konferans, seminer, panel, eitim, konumac olarak katlm) ve basl materyal çalmalar (kitap, tantm kitapç, tebli, afi, makale, eitim doküman) gerçekletirirler. Uzmanlk Gruplarmzn 2002 yl etkinlikleri Çevre Uzmanlk Grubu 2002 ylnda temelleri atlan SGÇP (Sürdürülebilir Gelime #çin Çevre Platformu), 14 Ocak 2003 te resmiyet kazand. Üniversitelerde bilgilendirme toplantlar yapld. Kocaeli Sanayi Odas nn verdii Çevre Ödülleri nde Denetçi olarak görev alnd. E)itimde TKY Uzmanlk Grubu #stanbul #l Milli Eitim Müdürlüü yaylm çalmalarna destek verildi. Eitim Kurumlar için TKY ve Özdeerlendirme balkl kitap hazrland. Okullarda TKY uygulamalarnn paylam #stanbul #l Milli Eitim Müdürlüü destei ile gerçekletirildi. (11 Mays 2002) Takm Çalmas Uzmanlk Grubu Takm çalmalarna yönelik eitim hazrlklar yapld. Havaclkta TKY Uzmanlk Grubu Toplam Kalite Yönetimi ve Çalanlarn Yönetimi Paneli gerçekletirildi. (3 Mays 2002) Sivil Toplum Kurulular ve TKY Uzmanlk Grubu Özdeerlendirme bilgilendirme toplantlar gerçekletirildi. Ölçme ve Kalibrasyon Uzmanlk Grubu KalDer portföyündeki Ölçme ve Kalibrasyon eitimlerini vermektedir. Ö)renen Organizasyonlar Uzmanlk Grubu Çeitli yayn organlarnda makale yaymlamaktadr. Hizmette TKY Uzmanlk Grubu Beykoz Belediyesi ne Toplam Kalite Yönetimi Bilgilendirme Toplantlar yapld. çi Sa)l) ve Güvenli)i Uzmanlk Grubu #S#G Uygulamalarnda Yönetim Sistemi Yaklam balkl panel Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde gerçekletirildi. (25 Nisan 2002) Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nn HESME Projesi kapsamnda gerçekletirdii # Yerinde Salk, Çevre, Güvenlik (HESME) Eitim Program na itirak edildi.(11 Nisan 2002) HESME Projesi kapsamnda Çerkezköy de bir panel düzenlendi. (23 Mays 2002) 15

16 Yerel Yönetimlerde TKY Uzmanlk Grubu Kadköy Belediyesi nde Toplam Kalite Yönetimi Bilgilendirme Toplantlar yapld. Ulusal Kalite Ödülü süreci için vaka çalmas hazrland. Müteri Memnuniyeti Uzmanlk Grubu KalDer portföyündeki Müteri Memnuniyeti eitimlerini vermektedir. Yazlmda TKY Uzmanlk Grubu 1 Mart 2002 tarihinde #SO da bir konferans düzenlendi. BT Net te makale yaynland. 11. Ulusal Kalite Kongresi nde oturum düzenlendi. (23 Ekim 2002) 2002 Yazlm Edinme Anketi uyguland. 16

17 KIYASLAMA KalDer 2002 ylnda "CRM-Müteri likileri Yönetimi" konulu kyaslama projesini gerçekletirmitir. Kyaslama Grup Projesi ne katlan 5 kurulu, yaklak alt ay süren çalmann sonucunu, Kyaslama Sonuç Raporu olarak yaymlamtr. CRM-Müteri #likileri Yönetimi konusundaki Kyaslama Grup Projesi nin genel sorumluluunu KalDer tarken, CRM Institute TURKEY Kyaslama Projesi ekibinde yönlendirici olarak rol almtr. Kyaslama ekibi, uygulanan anketi yantlayan 38 kurulu içinden 8 kurulua kyaslama ziyareti gerçekletirmitir. Kyaslama ziyareti yaplan irketlere ait iyi uygulama örneklerine sonuç raporunda yer verilmi, bu kurululardan beinin katld bir paylam toplants ile iyi uygulamalar tartlmtr. Bugüne kadar gerçekletirilen KalDer kyaslama projelerinin bir özeti aadaki tabloda verilmektedir. Yl Konu Performans Yönetimi Müteri Memnuniyetinin Yönetimi #nsan Kaynaklarnda Tevik Sistemleri CRM-Müteri #likileri Yönetimi Katlan Kurulular ABB Elektrik Beko Elektronik Demirbank Flokser Volkswagen Elektrik Sistemleri Yaar Holding BSH Profilo Flokser #pek Kat Koleksiyon Mobilya Marshall Anadolu Honda Ata Yatrm Aygaz Beko Elektronik Birmot Coca Cola #çecek Üretim Beksa Nexans #letiim Siemens Sodexho Tekofaks Volkswagen Elektrik Sistemleri Kyaslama ziyareti says (Seçilen iyi uygulama says) 5 Kurulu 6 Kurulu 7 Kurulu 8 Kurulu Yönlendiren AC Danmanlk Rota Yönetim AC Danmanlk CRM Institute Turkey Sponsor Hürriyet #K KalDer 2003 ylnda Kyaslama Grup Projesi nin konusu olarak Süreç Yönetimi ni seçmi ve bu konuda çalmalarn balatmtr. Kyaslama Veri Taban 9 Ocak 2001 tarihinde devreye giren Kyaslama Veri Taban nda, Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü nde Büyük ve Baar Ödülü kazanan veya saha ziyaretine kalan kurulularmzn iyi uygulamalarna yer verilmektedir. Kyaslama Veri Taban, EFQM Mükemmellik Modeli nin kriterleri esas alnarak yaplandrlmtr ylnda içerik zenginletirme çalmalar sürdürülen veri tabannda bu aamada, 6 büyük ölçekli kurulu, 7 küçük ve orta ölçekli kurulu ve 2 kamu kuruluu yer almaktadr ylnda sonuç kriterlerine yönelik bilginin oluturulmas konusunda proje gelitirilecektir. 17

18 KÜTÜPHANE / YAYINLAR Kalite Kütüphanesi, KalDer bünyesinde hizmet verir. Toplam 1700 kitaptan oluan yaynlarn çounluu Toplam Kalite kavramyla balantl, Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri gibi konular içermektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için hazrlanm özel bir katalog program yardmyla; konu, kitap ad, yazar gibi anahtar sözcükler araclyla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen okuyucular, kütüphanemizin sunduu fotokopi hizmetinden yararlanabildii gibi, kütüphane üyelii ön koulu ile ödünç kitap da alabilmektedir. Ayrca KalDer Kütüphanesi nde aratrma yapmak isteyenler web üzerinden KalDer Kütüphanesi ne ulaabilir; özel bir katalog program ile aradklar kitaplar ve kitaplarn içerii hakknda özet bilgiler edinebilirler. Yeni Yaynlarmz Kalite konusundaki birçok uzmanlk eserini ve rehber çalmay kapsayan yaynlarmz üyelerimizin ve konuyla ilgili dier kii ve kurumlarn taleplerini karlyor ylnda, KalDer yaynlarna Eitimde TKY ve Özdeerlendirme kitab ve CRM-Müteri #likileri Yönetimi kyaslama raporu eklenmitir. E)itimde TKY ve Özde)erlendirme Ülkemizin rekabet gücünün yükseltilmesindeki ilk ve vazgeçilmez adm, gelecek nesillerin daha iyi yetitirilmesini salamaktr. Bu nedenle, eitim kurumlarmz yönetim kalitelerine ve kaliteli insan yetitirilmesine daha fazla odaklanmaldrlar. Bu kitap, ortak platformun yaratlmasn kolaylatrc katkda bulunulmak üzere; KalDer Eitimde TKY Uzmanlk Grubu üyelerince hazrlanmtr. Kitapta TKY ne ilikin genel kavramlara özetle yer verilirken EFQM Mükemmellik Modeli nin eitim kurumlarna uygulanmas konusu ise ayrntl olarak ele alnmtr. Bu çalmada, model kriterlerinin okullarn gereksinmelerine göre yorumlar ile modelin bir özdeerlendirme arac olarak durum tespiti ve iyiletirme önceliklerinin belirlenmesi amac ile kullanmna yönelik, eitim kurumlarn tevik edici öeler yer almaktadr. Süreli Yaynlarmz KalDer süreli yaynlar, aylk Önce Kalite Dergisi, üç ayda bir yaynlanan KalDer Forum Dergisi ve 15 günde bir düzenli olarak gönderilen e-bülten den olumaktadr. Önce Kalite Dergisi: 1992 yl Kasm aynda yayn hayatna balayan Önce Kalite Dergisi, balangçta 3 ayda bir, Austos-Eylül 1997 tarihli 21. Says ndan itibaren de 2 ayda bir yaymlanmtr yl 41. Saydan itibaren aylk olarak yaynlanmaya balayan dergi, kalite, yönetim ve çevre konularnda Türkiye'de bilgi üretilmesine ve üretilen bilgilerin paylalmasna katkda bulunuyor. #çerisinde KalDer faaliyetleri, Ödül ve UKH ile ilgili söyleiler, Uzmanlk Grubu haberleri, Kitap tantm, Yeni Ufuklar, Ben Böyle Düünüyorum, Üyeler, Eitim Sayfas ve duyurular yer almaktadr. Önce Kalite, bu kitleye ulamay hedefleyen reklam verenler açsndan son derece uygun bir yayn niteliini kazanmtr. 18

19 KalDer Forum : 2001 ylndan itibaren 3 ayda bir yaynlanmaya balayan KalDer Forum Dergisi, ödül kazanan makalelerin yansra Vizyoner Açlmlar, Yeni Ufuklar, Aç, Yaam #çinde Hz, Süreç, Kalite Yolu gibi köe yazlar ve kitap tantm ile yönetici özetleri gibi bölümleri de içermektedir. E-Bülten: Aylk Bültenimiz, gerek üyelerimiz, gerekse Derneimiz dndan faaliyetlerimizi izlemek isteyenler için bir haberleme aracdr. #çerisinde en güncel haberlerin bulunduu e-bültenle, mevcut bülten içeriini korurken, ayn zamanda web sayfas ile de her zaman güncel bilgilere ulalmas arzu edilmektedir. 15 günde bir düzenli olarak KalDer faaliyetlerinin gönderildii e- bültenin yansra Kongre Özel Bülteni ve Fuar Özel Bülteni de hazrlanm ve okuyucularla elektronik ortamda bulumutur. WEB STEMZ Özenle hazrlanan, sürekli yenilenmeye çallan ve istenilen bilgiye kolay ve ksa bir ekilde ulalabilen KalDer web sayfas yardmyla daha çok kii Toplam Kalite felsefesi ile tanabiliyor. KalDer üyeleri ise KalDer #nternet Sitesi yardmyla hem tüm gelimelerden haberdar olabiliyor, hem de daha çabuk bir ekilde istedikleri hizmeti alabiliyorlar. Web sitemize bu yl eklenen E-Forum; Toplam Kalite Yönetimi alannda görü ve düüncelerini paylamak isteyen ilgililer için açlm bir platformdur. #nternet kanalyla bizlere ulaan kiiler, ana sayfamz araclyla istedikleri konuya çok kolay bir ekilde geçi yaparak, baka koullarda çok zahmetli bir ekilde elde edecekleri bilgilere sahip olabiliyorlar. Sayfalarmzda KalDer eitimleri, yaynlar, abonelik, üyelik ve çalma gruplarna üyelik bavuru formlar bulunuyor. Ylda in üzerinde tklanan KalDer Internet Sitesi nde gezinen herkes, hem derneimizi destekleyen kurulularn, hem de dünyann çeitli yerlerindeki kalite organizasyonlarnn internet sayfalarna ulaabiliyorlar. KalDer #nternet Sitesi nden kendi kurulularnn web sayfalarna ksa yolla geçi yapmak isteyenler, derneimize bavurduklar takdirde balantlar hazrlanacak ve tek bir hareketle geçi salanacaktr. Sürekli yenilenen ve zengin içerikli web sayfalarmzda aadaki konular hakknda istediiniz bilgilere kolaylkla ulaabilirsiniz: Ulusal Kalite Hareketi, Ulusal Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, Eitim Programlarmz, Üyelik Koullar ve Destekleyen Kurulular, Toplam Kalite Makale Yarmas, Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuar, Kütüphane ve Yaynlar, Faaliyetlerimiz. 19

20 9UBELERDEN / ANKARA ÜYELER 2002 yl içerisinde ubemize toplam 36 üye katlmtr. Toplam üye saymz 167 olmutur. E:-T-MLER 8 i genel katlma açk, 38 i kurum içi olmak üzere düzenlenen eitimlere toplam 973 kii katlmtr. Gerçekletirilen E)itimlerimiz 9unlardr ; ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu ISO 9000:2000 Kurulu #çi Kalite Denetçisi Eiticinin Eitimi Kalite Çemberleri Süreç Yönetimi ve #yiletirilmesi Problem Çözme Teknikleri Toplam Kalite Yönetimi #statistiksel Proses Kontrol Bireysel Öneri Sistemi EFQM Mükemmellik Modeli KAMUYA YÖNEL-K ÇALI*MALAR Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl) Projesi Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile 2001 ylnda imzalanan #yiniyet protokolü kapsamnda bakanlk tekilat ve bal kurumlar olan SSK, Ba-Kur ve Türkiye # Kurumu nu kapsayan uzun dönemli çalmann ilk aamas 2002 ylnda tamamlanm; belgelendirme çalmalar sonrasnda bakanlk tekilat ve bal kurumlar ISO 9000:2000 belgelerini almlardr. Kamu Çalmalar Kapsamnda Gerçekletirilen Tantmlar Rekabet Kurulu Bakanl Üst Yönetimi ODTÜ Salk Merkezi Babakanlk ve Bakanlk Müstearlar Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve Bal Kurumlar Üst Yönetimi Salk Bakanl Ankara ve Bölge Hastaneleri Bahekimleri Kamu Çalmalar Kapsamnda Gerçekletirilen Ziyaretler Babakanlk Müstear Yardmcs Y.Ö.K. Bakan Vekili ODTÜ Rektörü Rekabet Kurulu Bakan 20

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Faaliyet Raporu İŞBİRLİKLERİMİZ Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı Amerikan Kalite Derneği (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı Ortadoğu

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2011 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2012 Ulusal Kalite

Detaylı

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35.

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35. TMMOB ELEKTRKMÜHENDSLERODASI STANBULUBES 35. DÖNEM ÇALIMARAPORU 20062008 TMMOB ElektrikMühendisleriOdası stanbulubesi 35.DönemÇalımaRaporu 20062008 ISBN:9789944895071 EMOYayınNo:GY/2008/3 Adres: DikilitaMah.ErenSok.No:30

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4. 6. 9. 10. 12. 14. 16. 24. 28. 30. 32. 2012 ye Genel Bakış Önsöz ÇMD Hakkında Yönetim ve Denetim Kurulumuz Üyelerimiz Komisyonlarımız Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı