FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012)"

Transkript

1 FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012) Araştırma Yöneticisi Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Yönetici Yardımcısı Dr. Aysu KES-ERKUL Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Asistanları Deniz AYDINLI - Arda AKÇİÇEK Barış MUTLUAY Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Araştırma Hazırlık & Raporlama Prof.Dr. Samim AKGÖNÜL Strazburg Üniversitesi (Université de Strasbourg CNRS) Araştırma Örneklem Uygulama Umut KARAKAŞ - Joachim SCHULTE SEK-POL / Data4U Berlin-Fransa Institut für Markt- und Meinungsforschung in ethnischen Zielgruppen in Deutschland (SEK-POL/Data4U Etnik Gruplara Yönelik Pazar, Medya ve Düşünce Araştırmaları Enstitüsü) SEK-POL

2 FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/NİSAN 2012) KAPSAM & AMAÇ HUGO-FRANSA2012 HUGO (www.hugo.hacettepe.edu.tr) Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO), iç ve dış göç alanında, özelikle de Avrupa da yaşayan ve sayıları 5 milyonu aşan Türkiye kökenliler üzerine, düzenli ve sürekli araştırmalar yapan akademik bir kuruluştur. HUGO nun yaptığı çalışmalar, Avrupa daki Türkiye kökenliler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı, sorunlarını tespit etmeyi ve çözümler için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu akademik çalışmalarla, konunun bütün taraflarına, yani Avrupa daki Türkiye kökenlilere, yaşadıkları ülkelere ve Türkiye ye katkılar sağlaması da hedeflemektedir. Avrupa da ilk olarak 9 Ocak 2012 de sonuçları açıklanan Almanya da Irkçı Neo-Nazi Cinayetler: Türklerin Görüş ve Duyguları Araştırması nı (HUGO-Almanya2011) yapan HUGO, bilimsel ve akademik kaygılarla hazırladığı ve uyguladığı araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya ve politika yapım sürecine, misyonu doğrultusunda, katkı vermeye çalışmaktadır. Araştırmalar, uzun süreden beri Avrupa daki Türkiye kökenliler konusunda araştırmalar yapan Berlin merkezli SEK- POL/Data4U tarafından, Türkiye kökenlilerin bulundukları ülkelerde bir havuz içinden, cinsiyet, yaş, bölge, eğitim düzeyi, meslek gibi temel demografik unsurlar dikkate alınarak bilimsel kriterlerle belirlenen kişilik bir örneklemle gerçekleştirilmekte ve analiz edilmektedir. HUGO-Fransa2012 ARAŞTIRMASININ KONUSU ve KAPSAMI: Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilen ve 24 Ocak 2012 de yürürlüğe giren Irkçılığa Karşı Mücadele ve Yasa Tarafından Tanınmış Soykırımların Varlığına İtirazın Bastırılmasına ilişkin Yasa (Türkiye deki bilinen ismi ile Ermeni Soykırımı İnkâr Yasası ) konusunda yaşanan süreç hem Türkiye de hem de Fransa da yaşayan Türkiye kökenliler arasında büyük bir tartışma ve gerginlik yaratmıştır. Zira söz konusu yasa, tarihteki ihtilaflı bir konuda karar alarak, adeta bir mahkeme gibi karar vermiş olmakla kalmıyor, 1915 olaylarının soykırım olmadığını ısrarlı ve küçük düşürücü bir şekilde ifade edenlere 1 yıl hapis ve 45 bin para cezası verilmesini de öngörüyordu. Yasanın parlamentoda kabul edilmesinin hemen ardından 65 1

3 milletvekili ve 77 senatörün imzası ile söz konusu yasa Fransız Anayasası nın 34. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. Maddesi ile garantiye alınan ifade özgürlüğüne aykırılık iddiası ile iptali için 1 Şubat ta Fransız Anayasa Konseyi ne götürülmüş ve Konsey, başvuruyu haklı bularak yasayı 28 Şubat 2012 de iptal etmiştir. Her ne kadar N. Sarkozy ve yasa girişimi konusunda kararalı olanlar, yeni bir düzenleme yapacaklarını dile getirseler de seçimlerden dolayı konunun bir süre gündeme gelmeyeceği açıktır. Ancak yasayla ilgili süreç, Türkiye de ve Avrupa daki Türkiye kökenliler arasında önemli-kalıcı siyasi etkiler yaratmıştır. Fransız Meclisi ve Senatosu nda kabul edilen yasanın yine bizzat Fransız milletvekili ve senatörlerce iptali için Anayasa Konseyi ne götürülmesi ve konseyin verdiği karar sürecinde, özellikle Fransa da yaşayan ve sayısı 500 bin civarında olduğu tahmin edilen Türkiye kökenliler tartışmaların odağında yer aldı. Bu çerçevede, Fransa daki Türkiye kökenlilerin bazı protesto eylemleri Türk medyasına da geniş biçimde yansıdı. Nisan 2012 de bu gösterilerin Fransız gizli servisi tarafından da yakından takip edildiği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının fişlendiği Fransız basınına yansıdı. Bu fişleme işlemlerinde çok farklı köken ve amaç içindeki örgütlerin aynı kefeye konuldukları gözlemlenmiş, yasanın tekil kimliğe indirgeyici etkisi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin yasa konusundaki eleştirisi, hem tarihi-duygusal gerekçelere, hem de günlük yaşamlarına yönelik rasyonel endişelere dayanmaktadır. Zira araştırma sonuçlarında da açık bir biçimde ortaya çıktığı gibi, Ermeniler e yönelik bir soykırımın yapılmadığına, büyük ölçüde bunun savaş koşullarından kaynaklanan üzücü bir olay olduğuna ve soykırım iddiasının iftira ve hatta hakaret olduğuna inanan örneklemenin önemli bir bölümünü oluşturanlar için, doğrudan ilgili yasanın yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski de sıkça dile getirilmekteydi. Yasa ile Ermeni soykırımı olmuştur dışındaki neredeyse bütün diğer alternatif görüşlerin hem hapis hem de para cezasıyla cezalandırılma riski taşıması şeklindeki algı, Türkiye kökenlilerin endişesini artırmıştır. Daha önce düzenlenen benzer yasalar ve uygulamalar incelendiğinde, bu yasanın aynen kesinleşmesi durumunda bile uygulanma alanının çok sınırlı kalma ihtimali son derece güçlüydü. Yasa girişimine itiraz edenlerin sıkça dile getirdiği gibi, yasa ile ulaşılmak istenen amaçlara, Fransa da halen yürürlükte olan nefret suçları yasası kapsamında da ulaşılabilme imkanı varken, konunun doğrudan ve spesifik olarak Ermeniler bağlamında ele alınması, yaklaşan seçimlerle ilişkilendirilmiştir. Dahası bu tür bir yasanın Türkiye kökenlilerin kendi içlerine kapanmalarına yol açması tehlikesi de önemli bir husustur. Zira yasa, yaptırıma bağlanan resmî bir tarih yaratmakta, Fransa da yaşayan Türkiye kökenlileri dışlanma ve ayrımcılığa uğrama tehdidi altına sokmaktaydı. 2

4 Fransa da yaşayan Türkiye kökenliler konusunda Fransa daki Türkiye Kökenlilerin Güncel Konulardaki Görüş ve Düşünceleri Araştırması (bundan sonra HUGO- Fransa2012 olarak adlandırılacaktır) başlığı altında gerçekleştirilen bu araştırma ile Türkiye kökenlilerin duygu, algı ve düşüncelerinin tespit edilmesine çalışılmıştır. Araştırmanın soruları hazırlanırken, yasanın iptal edilme ihtimali dikkate alınmış ve süreç incelenmeye çalışılmış, sorular da buna göre belirlenmiştir. Araştırmanın bir bölümü, Anayasa Konseyi kararı ile yasanın iptal edilmesi sonrasında da devam etmiştir. Bu bağlamda yasanın iptali, araştırmanın özü ve ilgi alanını etkilememiştir. Hatta özel olarak katılımcılara Söz konusu yasanın kesinleşmesi ya da iptal edilmesi Fransa seçimlerindeki tercihinizi etkiler mi? sorusu da sorulmuştur. Araştırmada, Fransa daki Türkiye kökenlilerin söz konusu yasayı nasıl nitelendirdikleri; yasanın yarattığı ceza tehdidini nasıl değerlendirdikleri; ne ölçüde tedirgin oldukları; bu yasanın Türkiye kökenlilerin yakın zamanda Fransa da yapılacak seçimlerdeki tercihlerine ne şekilde yansıyacağı; yasa sürecinde ve bundan sonraki süreçte Türkiye den ne bekledikleri; Fransa nın böyle bir yasayı çıkarmasındaki amacının ne olduğu konusundaki düşünceleri gibi konularda sorulara sorulmuştur. YÖNTEM: Fransa daki Türkiye kökenlilerin tümünü temsilen, 14 yaş üstü 1026 kişi ile bilgisayarlı telefon (CATI) aracılığı ile gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan çalışmada, bir bölümü demografik/teknik sorular olmak üzere 35 soru sorulmuştur kişiye ulaşmak için bu araştırma çerçevesinde Fransa daki 8195 Türkiye kökenlinin ev telefonu aranmıştır. HUGO-Fransa2012 ARAŞTIRMA EKİBİ: Çalışmada soruların hazırlanması ve raporlama bizzat HUGO ekibi tarafından gerçekleştirmiştir. Araştırmanın yöneticiliğini HUGO Müdürü Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN, Yönetici Yardımcılığını HUGO Müdür Yardımcısı Dr. Aysu KES-ERKUL, Fransa işbirliğini ve danışmanlığını ise Strazburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim AKGÖNÜL yapmıştır. Araştırma örneklem tespiti ve uygulaması ise Berlin merkezli araştırma kuruluşu SEK-POL/Data4U tarafından, Umut KARAKAŞ ve Joachim SCHULTE yönetiminde gerçekleşmiştir. Deniz AYDINLI, Arda AKÇİÇEK ve Barış MUTLUAY ise araştırma asistanı olarak görev almışlardır. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) adına Hacettepe Üniversitesi nin finansman desteği ile gerçekleşen çalışma, Şubat/Mart 2012 de uygulanmış, Nisan 2012 de ise raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 3

5 HUGO-Fransa2012 ARAŞTIRMASININ BULGULARI DEMOGRAFİK / TEKNİK SORULAR: Araştırmada, Fransa da yaşayan bütün Türkiye kökenlileri temsilen öncelikle havuzda bulunan 8195 haneden seçilmiş 6183 hane telefonla aranmış ve örnekleme uygun olan 14 yaş üstündeki 1026 kişi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılanların % 51 i erkek, % 49 u kadınlardan oluşmaktadır. Görüşme yapılanların yaşları şöyledir: Yaş Sayı % , , , , , , , , , , ,66 Toplam 1026 % 100 FRANSA DAKİ YAŞAM / BULUNMA SÜRESİ Araştırmanın uygulandığı deneklerin Fransa daki yaşam süresi ve şekli konusundaki sorulara verilen cevaplardan, Türkiye kökenlilerin sadece % 15,06 sının 11 yıldan daha az süredir Fransa da oldukları görülmektedir yıl arası Fransa da yaşayanların oranı 20,61, 21 yıl ve daha fazla Fransa da yaşayanlar ile Fransa da doğanların oranı ise % 64,4 olarak tespit edilmiştir. Bu durum, Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin artık göçmen olarak nitelenemeyeceklerinin de açık bir kanıtı olarak yorumlanabilir. Keza söz konusu topluluk hem Fransa hem de Türkiye tarafından göçmen ya da gurbetçi olarak nitelendirilmekten hoşnutsuzluk duymaktadır. Araştırmamızın en önemli sonuçlarından biri, söz konusu grubun, Türkiye ile çok sıkı ilişkiler içinde olsa da Fransa ya yerleşik, yerel bir topluluk olarak ortaya çıkmasıdır. Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin % 38,55 i Fransız vatandaşı olduklarını beyan etmişlerdir. Diğer araştırma sonuçları ve resmi verilerde bu oranın % civarında olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede, HUGO-Fransa2012 araştırmasında ortaya çıkan % 38,55 lik oranın makul bir oran olduğu ve araştırmanın güvenirliğini de kanıtlayan bir başka unsur olduğu söylenebilir. 4

6 HUGO-Fransa2012 araştırmasının önemli amaçlarından birisi de söz konusu yasa girişimi ile Türkiye kökenlilerin Fransa daki siyasi davranışları arasındaki ilişkiyi tespit etmekti. Bu bakımdan siyasal hakların kullanılabilmesinin bir koşulu olan vatandaşlık önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma, 11 yıldan fazla süredir Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin oranının % 85 in üzerinde olmasına rağmen, vatandaşlık oranının oldukça düşük olduğunu, vatandaş olanlar içinde oy verme yaş sınırı altında kalan grup da dikkate alındığında, Fransa da yapılacak seçimlerde Türkiye kökenlilerin siyasete etkisinin oldukça sınırlı kalacağını ortaya koymaktadır. Fransız vatandaşlığına geçen Türkiye kökenlilerin % 83 gibi çok önemli bir oranı, Fransa daki vatandaşlık yasasının verdiği imkândan faydalanarak, Fransız vatandaşlığına geçmiş olsalar da Türk vatandaşlıklarını da korumayı, yani çifte vatandaşlığı tercih etmişlerdir. Bu durum duygusal çoğul aidiyetin hukuksal çoğul aidiyetle de beslendiğini göstermektedir. KONUYA İLGİ ve MEDYA TERCİHİ HUGO-Fransa2012 araştırması bulgularına göre Ermeni soykırımı inkâr yasası Fransa da yaşayan Türkiye kökenliler tarafından % 96,83 gibi çok yüksek bir ilgiyle takip edilmiştir. Türkiye kökenlilerin konuyu takip etmede öncelikle Türk medyasını tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Bütünüyle ve çoğunlukla Fransız medyasından konuyu takip edenlerin oranı % 5,35 olarak tespit edilmiştir. Her iki medyadan takip edenlerin oranı % 32,01 dir. % 60 dan fazlası ise sadece Türk medyasını tercih etmiştir. Bu veriler şaşırtıc değildir. Diğer birçok araştırmanın da ortaya çıkardığı gibi söz konusu grup sadece bu konuda değil, genelde Türk medyasını takip etmekte, bunu da çoğunlukla televizyon aracılığı ile yapmaktadır. Seyredilen kanalların büyük bir kısmı ise Avrupa için özel yayın akışı düzenlemekte, hatta bu yayınlarda zaman zaman Türk kimliğine ve milliyetçiliğe aynı kanalların Türkiye deki yayınlarından daha fazla vurgu yapıldığı gözlenmektedir. SOYKIRIM KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELER HUGO-Fransa2012 araştırmasının asıl olarak üzerinde yoğunlaştığı soykırım iddiası konusunda öncelikle bir algı-görüş çalışması yapılmış, ardından da bunun siyasi tercihlere etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilere sorulan 1915'te Osmanlı Ermenilerinin karşı karşıya kaldığı durumu nasıl tanımlıyorsunuz? sorusuna verilen cevaplarda, konunun % 67 lik bir oranla savaş ortamından kaynaklanan karşılıklı çatışmalar olarak algılandığı ortaya çıkmaktadır. Olayı soykırım olarak niteleyenlerin oranı % 3, 5

7 etnik temizlik olarak niteleyenlerin oranı % 1, katliam olarak niteleyenlerin oranı ise % 3 olarak tespit edilmiştir. Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilere yöneltilen 1915'te Osmanlı Devletinin Ermeni tebaasına karşı soykırım politikası uyguladığına inanıyor musunuz? sorusuna verilen cevaplar net bir tablo ortaya koymaktadır. Buna göre Türkiye kökenliler içinde evet, böyle bir politika uygulanmıştır diyenlerin oranı sadece % 5,65 olarak tespit edilmiştir. % 12,69 ise, aslında Ermenilerin soykırım yaptığı görüşündedir. Türkiye kökenlilerin % 41,53 ü soykırım olmadığını ifade ederken, % 18,83 ü ise konuyu savaş ortamında yaşanan üzücü olay şeklinde tanımlamaktadır. Buradaki önemli oran gene % 18,83 le Konuyu şahsen araştırmadım, firkim yok diyenlerdir. Elbette bu durumdan diğer cevapları tercih edenlerin konuyu şahsen araştırdıkları sonucu çıkarılmamalıdır. Sizce Türkiye Devleti soykırımı kabul edip Ermenilerden özür dilemeli midir? sorusuna gelen cevaplar da oldukça çarpıcıdır. Burada % 77,5 ile özür dilenmemeli cevabı çok net biçimde ön plana çıkmaktadır. Özür dilenmeli diyenler % 6,94, soykırım tanınmalı ve tazminat ödenmeli diyenlerin oranı sadece % 1,29 dur. TÜRKİYE KÖKENLİLER FRANSIZ POLİTİKACILARIN TAVRINI NASIL DEĞERLENDİRİYOR HUGO-Fransa2012 araştırmasında, Ermeni soykırımı inkâr yasası olarak bilinen Fransız parlamentosu ve senatosundaki girişimin Türkiye kökenliler tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamaya yönelik bazı sorular yöneltilmiştir. Bu çerçevede sorulan Fransız politikacıların böyle bir yasayı gündeme getirmesinin sizce nedeni nedir? sorusuna verilen cevaplarda % 71,7 gibi çok büyük bir oranla yaklaşan seçimlerde Ermenilerin oyları ve desteğinin kazanmak için cevabı verilmiştir. Sarkozy nin Türkiye yi zor durumda bırakma planının bir parçası olarak görenlerin oranı % 7,73 iken, sadece % 2,48 lik bir grup bu girişimi Ermenilerin yaşadıkları acılara samimi olarak saygı duyulduğu için şeklinde cevaplamıştır. Açık bir şekilde girişimin Fransa dan gelmesi bu ülkede yaşayan Türkiye asıllılar tarafından samimi bulunmamakta, siyasi hesaplara yorulmaktadır. Sizce bu yasa Fransa'da yasayan Ermeniler ile Türkler arasındaki ilişkileri ne yönde etkileyecektir? sorusuna Fransa daki Türkiye kökenlilerin yaklaşık % 30 u, ilişkilerin olumsuz etkileneceği yönünde cevap vermiştir. Bu yasa girişiminin ilişkilerde bir etki yaratmayacağına olan inanç ise % 55,5 ile en yaygın görüş olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak iki grup da Fransa da kendilerini Fransa nın bir parçası olarak görmektedir. Yasa girişiminin Fransa-Türkiye ilişkilerine nasıl yansıyacağı sorusuna verilen cevaplarda ise daha belirgin bir olumsuzluk dikkat çekmektedir. Fransa da yaşayan Türklerin sadece % 15 i etkisi olmaz derken, % 78 i aşan orandaki katılımcı ise devletlerarası ilişkilerin bu yasadan dolayı hasar göreceğini ve yasanın olumsuz etkisi olacağını ifade etmektedir. 6

8 BU YA DA BENZERİ BİR YASA YÜRÜRLÜĞE GİRERSE, FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN YAŞAMI ETKİLENİR Mİ? Söz konusu yasanın, soykırım inkârını para ve hapis cezası ile oldukça ağır bir yaptırıma bağlayacağı algısı yaygındı. Hatta yasa tasarısı, neredeyse bu konudaki tartışmayı dahi engelleyen, düşünce ve ifade hürriyetine imkân vermeyen bir niteliğe sahipti. Fransız Anayasa Konseyi nin iptal gerekçesinde de bu hususa vurgu yapılmıştır. Ancak yasa yürürlüğe girmiş olsaydı, % 5,65 gibi soykırım olduğu kanaatinde olanlar dışındakiler için yasa ciddi bir tehdit içerebilecekti. Bu nedenle HUGO-Fransa2012 araştırmasında Bu ya da benzeri bir yasa yürürlüğe girerse bunun sizin Fransa'daki yaşantınızı zorlaştıracağına inanıyor musunuz? sorusuna verilecek cevaplar özel bir önem taşımaktaydı. Buradaki cevaplarda Türkiye kökenlilerin soykırım olmamıştır yaygın inançlarına rağmen, yasanın yaşantılarını zorlaştıracağına çok da inanmadıkları ortaya çıkmıştır. Türkiye kökenlilerin sadece % 27 si böyle bir endişeye sahipken, % 50 den fazlasının böyle bir kaygısının olmaması dikkat çekicidir. Yasanın önemini ve işlevselliği konusundaki görüşleri tespit amaçlı Bu yasa yürürlüğe girerse Fransa'yı terk etmeyi ve Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna verilen cevaplarda da Türkiye kökenlilerin sadece % 6,74 ünün yasa yürürlüğe girerse Türkiye ye dönmeyi düşündüğünü, % 15 inin ise buna belki kaydını düştüğünü görüyoruz. % 70 i aşan büyük kesim için ise bu yasa nedeni ile Türkiye ye dönmek söz konusu bile değildir. Bu iki sonuç, söz konusu yasa etrafında yapılan tartışmaların Türkiye kökenlileri elbette duygusal olarak etkilediğini ancak, aynı grubun kendini Fransa da yerleşik olarak gördüğünü, ve bu tip anlık tartışmaların ülkelerinden ayrılmalarına yol açmayacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır olayları konusunda Türkiye de ve yurtdışında yaşanan yaygın tartışmalara katkısı olması bakımından sorulan Sizce Türkiye "Ermeni Soykırımı" iddiaları konusunda ne yapmalı? sorusuna verilen cevaplar da oldukça dikkat çekicidir. Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin sadece % 4 ü Türkiye soykırımı tanımalı ve özür dilemeli derken, Türkiye dünya kamuoyunu ikna etmeli diyenlerin oranı % 9, benzer yasaları muhatap ülkeler için çıkarmalı diyenlerin oranı % 26 olmuştur. Verilen cevaplar arasında en dikkat çekeni %42 oranıyla Türkiye nin tarihi ile objektif olarak yüzleşmesi ve bu tip dış müdahalelere izin verilmemesi şeklinde olmuştur. Bu Türkiye kamuoyunda olduğu gibi, Fransa da yaşayan Türkiye kökenliler arasında da tarihe bakışta sorgulayıcılık eğiliminin arttığı şeklinde yorumlanabilir. FRANSA DA OY KULLANMA EĞİLİMİ VE TERCİHLERİ İLE SÖZ KONUSU YASA GİRİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısı konusunda net bir sayıdan söz etmek oldukça zordur. Bu sayının yaklaşık bin olduğu sıkça dile getirilmektedir. HUGO-Fransa2012 araştırması ile elde edilen verilere göre ki bu diğer verilerle uyumludur- bu sayı içinde Fransız vatandaşı olan Türkiye kökenlilerin yaklaşık % 40 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı içinde yer alan ve oy kullanamayacak yaşta olanlar dışarıda bırakıldığında Türkiye kökenlilerin siyasal hayata katılımlarının ve bu anlamda da müdahale imkânlarının ya da siyaseten ciddiye alınma oranlarınınoldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Eldeki verilerden hareketle, Fransa da yaşayan 7

9 Türkiye kökenlilerin sadece % unun oy kullanma hakkına sahip olduğu söylenebilir. Bu hakkı kullananların oranı da oldukça düşüktür. HUGO-Fransa2012 araştırmasında Bu güne kadar Fransa da hiç oy kullandınız mı sorusuna evet diyenlerin oranı sadece % 23 olarak tespit edilmiştir. Bütün bu veriler ışığında, 500 bin nüfusa rağmen, Fransa da (örneğin Cumhurbaşkanlığı ya da Genel seçimlerde) oy kullanan Türkiye kökenlilerin sayısının 50 ile 80 bin arasında değiştiği söylenebilir. Türkiye kökenli oy kullananların % 65 ten fazlası parti tercihleri konusundaki soruya Merkez Sol (Sosyalist Parti) cevabını vermiştir. İkinci sırada ise % 18 ile Komünist/Sosyalist Sol NPA gelmektedir. Yani Türkiye kökenlilerin % 80 den fazlası tercihlerini sol-sosyalist-komünist partilerden yana kullanmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri de aynı kitlenin Türkiye de tercih ettiği partinin % 60 oranında AK Parti olmasıdır. Bu durumda örneklemin Fransa daki tercihlerini ideolojik yakınlık sebebiyle değil, sol partilerin göçmen asıllılara ve yabancılara bakış açısından hareketle yaptıkları söylenebilir. Diğer bir deyişle Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin % 80 inin sosyalist ya da komünist oldukları, bu partilere oy verme eğiliminde olsalar da, söylenemez. FRANSIZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE TÜRKİYE KÖKENLİLERİN TERCİHLERİ HUGO-Fransa2012 araştırmasında 22 Nisan 2012 de 1. Turu, 6 Mayıs 2012 de 2. Turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye kökenli Fransız vatandaşlarının görüşleri ve eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1. Turda Türkiye kökenlilerin tercihi % 77 ile net bir biçimde Francois Hollande yönündedir. İkinci sırada ise % 20 ile Francois Bayrou gelmektedir. Nikolas Sarkozy için oy kullanacağını ifade edenlerin oranı ise % 1 in altında kalmaktadır. 06 Mayıs 2012'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna Sarkozy/Hollande ikilisi kalırsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? sorusuna verilen cevaplar da genel tabloyu değiştirmemektedir. Burada da % 90 ın üzerinden Hollande a oy verileceği ifade edilmektedir. Sarkozy e ikinci turda oy verecek Türkiye kökenli oranı % 2 olarak görülüyor. HUGO-Fransa2012 araştırmasının en önemli sorularından birisi söz konusu yasa girişiminin Türkiye kökenlilerin oy verme davranışını ne yönde etkilediğinin tespitiydi. Bu çerçevede sorulan Fransa'da genel seçimlerde tercihiniz konusunda "Soykırımı İnkârı Cezalandırma Yasası" ne kadar etkili olacak? sorusuna verilen cevaplarda kararımı bu yasa girişimi çerçevesinde vereceğim diyenler % 30 dur. Ancak oyumu bu yasa çerçevesinde vermeyeceğim diyenlerin oranı da (iki kararlılık çerçevesinde) toplamda % 30 u aşmaktadır. Belki diyenlerin oranı ise % 6,44 tür. Araştırmanın uygulandığı dönemde yasanın akıbeti henüz belli olmadığından Söz konusu yasanın kesinleşmesi ya da iptal edilmesi Fransa seçimlerindeki tercihinizi etkiler mi? şeklinde bir soru daha sorulmuştur. Burada da yasanın iptali ya da yürürlüğe girmesinin tercihini etkileyeceğini söyleyenlerin oranı % 26, etkilemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise % 34 olarak tespit edilmiştir. Bütün bu veriler, Ermeni soykırımı inkâr yasası olarak bilinen 8

10 yasa girişiminin Türkiye kökenlilerin seçim tercihlerinde oynadığı rolün sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. HUGO-Fransa2012 araştırmasında siyasi liderler konusunda da önemli bir soru yöneltilmiştir. Sarkozy liderliğindeki Fransa ile Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ilişkilerinin düzeleceğine inanıyor musunuz? sorusuna kesinlikle evet ve evet diyenlerin oranı % 17 civarında iken, hayır - kesinlikle hayır diyenlerin oranı % 55 i aşmaktadır. Bu durum, iki taraftan en az birinde lider değişikliği olmadan ülkeler arasındaki ilişkinin düzelemeyeceğine dair bir inancın olduğu şeklinde okunabilir. FRANSA YA UYUM - KENDİNİ EVİNDE HİSSETME DUYGUSU HUGO-Fransa2012 araştırmasında özel olarak yoğunlaşılan konular dışında, Avrupa da yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik diğer ülke araştırmaları ile karşılaştırma imkânı sağlamak üzere de bazı sorular sorulmuştur. Bunlardan birisi de uyum/entegrasyon/kendini evinde hissetme skalasıdır. Bu çerçevede Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilere kendinizi Fransa ya ne kadar entegre olmuş yani kendi evinizde gibi hissediyorsunuz, bunu 1-10 arasında puanlayın şeklinde bir soru sorulmuştur. Burada 0-4 arasını kritik-olumsuz bölge olarak, 5-10 arasını ise olumluuyumlu bölge olarak tanımlamak mümkündür. Bu çerçevede ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye kökenlilerin Fransa ya uyumlarının % civarında gerçekleştiğini hissettiklerini söylemek mümkündür gibi en üst derecede kendini evinde gibi hissetme oranlarının toplamı % 37 yi bulmaktadır. Bunun diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir oran olduğu söylenebilir. Bu sonuç da Fransa daki Türkiye kökenlilerin artık bir göçmen grubu olarak görülmemesi gerektiğini göstermektedir. FRANSA VE TÜRKİYE DEKİ SİYASİ TERCİHLER ARASINDAKİ ÇAPRAZ İLİŞKİLER HUGO-Fransa2012 araştırmasında, yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlilerin siyasi tercihlerinin ne ölçüde siyasi bir ideolojiye ve ne ölçüde pragmatik tercihlere dayandığını anlamaya yönelik sorulara da yer verilmiştir. Bu bağlamda, Fransa daki ve Türkiye deki siyasi tercihler arasındaki ilişkiye yönelik sorular sorulmuştur. Ortaya çıkan çarpıcı duruma göre, Türkiye kökenlilerin Fransa daki ideolojik tercihleri ile Türkiye deki tercihleri arasında ciddi bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de bugün genel seçimler yapılsa ve oy verme imkanınız olsa hangi partiye verirsiniz? sorusu karşısında Türkiye kökenliler % 59,27 ile AK Parti, % 11,1 ile CHP, % 3,87 ile MHP ve % 3,67 ile BDP yi tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Aynı gruba Fransa da hangi partiye oy verdiniz diye sorulduğunda ise Merkez Sol (Sosyalist Parti) için oy kullananlar % 65 ile birinci sırada yer alırken, Komünist/Sosyalist Parti % 18 ile ikinci sırada gelmektedir. Yani Türkiye de AK Parti ve MHP gibi sağ partilere % 70 in üzerinde destek veren Fransa daki Türkiye kökenliler, Fransa da oylarını % 80 in üzerinde Sol/Sosyalist/ Komünist partilerden yana kullanmaktadırlar. Bu durum, ideolojik bir karmaşa olarak da, pragmatik bir tercih olarak nitelenebilir. Ancak ortaya çıkan tablonun genel olarak yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlilerin genel eğilimini yansıttığı söylenebilir. 9

11 YÖNETİCİ ÖZETİ : HUGO-Fransa2012 SONUÇ Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) tarafından, Doç.Dr. M. Murat Erdoğan yöneticiliğinde 2012 yılı Şubat-Mart-Nisan aylarında SEK- POL/Data4U araştırma kuruluşu işbirliğinde gerçekleştirilen Fransa daki Türkiye Kökenlilerin Güncel Konulardaki Görüş ve Düşünceleri Araştırması (HUGO- Fransa2012) Fransa da yaşayan bütün Türkiye kökenlileri temsilen bir havuzdan tespit edilen ve aranan 8195 haneden 14 yaş üstü 1026 kişi ile bilgisayarlı telefon (CATI) aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 35 soruluk anket formunda temel olarak Fransa da çıkarılmaya çalışılan ve Türk kamuoyunda Ermeni soykırımını inkârı cezalandırma yasası olarak bilinen Irkçılığa Karşı Mücadele ve Yasa Tarafından Tanınmış Soykırımların Varlığına İtirazın Bastırılmasına ilişkin Yasa konusunda Türkiye kökenlilerin ne düşündükleri ve bunun siyasi tercihlerine ne yönde etkisi olacağı sorularının cevapları tespit edilmeye çalışılmıştır. HUGO-Fransa2012 Araştırmasında ortaya çıkan en çarpıcı bulgular özetle şunlardır: Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerden yıl arası Fransa da yaşayanların oranı 20,61, 21 ve daha fazla yıldır Fransa da yaşayan ve Fransa da doğanların oranı ise % 64,4 olarak tespit edilmiştir. Türkiye kökenlilerin sadece % 15,06 sının 11 yıldan daha az süre Fransa da oldukları görülmektedir. Bu durum, Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin artık göçmen olarak nitelenemeyeceklerinin de açık bir kanıtı olarak yorumlanabilir. Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin % 38,55 i Fransız vatandaşı olduklarını beyan etmişlerdir. Fransa da 11 yıldan fazla yaşayan Türkiye kökenlilerin oranı % 85 in üzerinde olmasına ve çifte vatandaşlık imkânı bulunmasına rağmen Türkiye kökenlilerin vatandaşlığa yüksek ilgi gösterdikleri söylenemez. Vatandaş olanların % 83 ü de çifte vatandaştır. Bu durum, Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin siyasete seçimler vasıtası ile etki etme imkânının da oldukça sınırlı olduğunu göstermektedir. HUGO-Fransa2012 araştırması bulgularına göre Ermeni soykırımı inkârı cezalandırma yasası Fransa da yaşayan Türkiye kökenliler tarafından % 96,83 gibi çok yüksek bir ilgiyle takip edilmiştir. Türkiye kökenlilerin % 60 tan fazlası konuyu Türk medyası üzerinden takip etmiştir. Genel olarak Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin soykırım konusundaki görüşü oldukça nettir ve soykırımın olduğuna inananların oranı sadece %3 tür. Olanlara etnik temizlik diyenler % 1, katliam diyenler ise % 3 olarak tespit edilmiştir. 1915'te Osmanlı Ermenilerinin karşı karşıya kaldığı durumu nasıl 10

12 tanımlıyorsunuz? sorusuna verilen cevaplarda, konunun % 67 lik bir oranla savaş ortamından kaynaklanan karşılıklı çatışmalar olarak tanımlandığı ortaya çıkmaktadır. Benzer biçimde 1915'de Osmanlı Devletinin Ermeni tebaasına karşı soykırım politikası uyguladığına inanıyor musunuz? sorusuna verilen cevaplar da genel algıyı tekrarlamakta ve evet, böyle bir politika uygulanmıştır diyenlerin oranı % 5,65 te kalmaktadır. Ancak % 20 lik bir kesim konuyla ilgili şahsi bir fikri olmadığını beyan edebilmektedir. Sizce Türkiye Devleti soykırımı kabul edip Ermenilerden özür dilemeli midir? sorusuna, % 77,5 gibi çok güçlü bir oranda özür dilenmemeli cevabı verilmiştir. Özür dilenmeli diyenler % 6,94, soykırım tanınmalı ve tazminat ödenmeli diyenlerin oranı ise % 1,29 dur. HUGO-Fransa2012 araştırmasında, Ermeni soykırımı inkâr yasası olarak bilinen Fransız parlamentosu ve senatosundaki girişimin Türkiye kökenliler tarafından nasıl okunduğunu anlamaya yönelik bazı sorular yöneltilmiştir. Bu çerçevede sorulan Fransız politikacıların böyle bir yasayı gündeme getirmesinin sizce nedeni nedir? sorusuna verilen cevapların % 71,7 gibi çok büyük bir oranında yaklaşan seçimlerde Ermenilerin oyları ve desteğini kazanmak için cevabı alınmıştır. Sizce bu yasa Fransa'da yasayan Ermeniler ile Türkler arasındaki ilişkileri ne yönde etkileyecektir? sorusuna verilen cevaplarda Fransa daki Türkiye kökenlilerin yaklaşık % 30 unun ilişkilerin olumsuz etkileneceği yönünde görüş belirttiği tespit edilmiştir. Bu yasa girişiminin ilişkilere etkisi olmayacağına dair inanç ise % 55,5 ile en yaygın görüş olarak ortaya çıkmıştır. Bu yasa girişimi Fransa-Türkiye ilişkilerine nasıl yansıyacaktır, sorusuna verilen cevapların % 78 i aşan bir oranı, ilişkilerin bu yasadan dolayı hasar göreceği ve olumsuz etkileneceği şeklindedir. Söz konusu yasanın, soykırım inkârını para ve hapis cezası ile oldukça ağır bir yaptırıma bağlayacağı öngörülmekteydi. Bu ya da böyle bir yasa yürürlüğe girerse bunun sizin Fransa'daki yaşantınızı zorlaştıracağına inanıyor musunuz? sorusuna verilen cevaplarda, Türkiye kökenlilerin soykırım olmamıştır yaygın inançlarına rağmen, yasanın yaşantılarını zorlaştıracağına çok da inanmadıkları ortaya çıkmıştır. Türkiye kökenlilerin sadece % 27 si böyle bir endişeye sahipken, % 50 den fazlasının böyle bir kaygısının olmaması dikkat çekicidir. Yasanın önemi ve işlevselliği konusundaki görüşleri tespit amaçlı Bu yasa yürürlüğe girerse Fransa'yı terk etmeyi ve Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna verilen cevaplarda da Türkiye kökenlilerin sadece % 6,74 ünün yasa yürürlüğe girerse Türkiye dönmeyi düşündüğünü, % 15 in ise buna belki kaydını düştüğünü görüyoruz olayları konusunda Türkiye de ve yurtdışında yaşanan yaygın tartışmalara katkısı olması bakımından sorulan Sizce Türkiye "Ermeni Soykırımı" iddiaları 11

13 konusunda ne yapmalı? sorusuna verilen cevaplar da oldukça dikkat çekicidir. Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin sadece % 4 ü Türkiye soykırımı tanımalı ve özür dilemeli derken, Türkiye dünya kamuoyunu ikna etmeli diyenlerin oranı % 9, benzer yasaları muhatap ülkeler için çıkarmalı diyenlerin oranı % 26 olmuştur. Verilen cevaplar arasında en dikkat çekeni %42 oranıyla Türkiye nin tarihi ile objektif olarak yüzleşmesi ve bu tip dış müdahalelere izin verilmemesi şeklinde olmuştur. Fransa da yaşayan Türkiye kökenliler konusunda net bir sayıdan söz etmek oldukça zordur. Bu sayının yaklaşık 500 bin olduğu sıkça dile getirilmektedir. Ancak gerçek sayının 300 ile 600 bin arasında olduğuna dair farklı bilgiler mevcuttur. Fransız vatandaşı olan Türkiye kökenlilerin yaklaşık % 40 civarında olduğu tahmin edilmektedir. HUGO-Fransa2012 araştırması ile elde edilen veriler de bununla uyumludur. Bu sayı içindeki oy kullanamayacak yaşta olanlar dışarıda bırakıldığında, Türkiye kökenlilerin siyasal hayata katılımlarının ve bu anlamda da müdahale imkânlarının oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Tahmini olarak Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilerin sadece % unun oy kullanma hakkına sahip olduğu söylenebilir. Bu hakkı kullananların oranı da oldukça düşüktür. HUGO-Fransa2012 araştırmasında Bu güne kadar Fransa da hiç oy kullandınız mı sorusuna evet diyenlerin oranı sadece % 23 olarak tespit edilmiştir. Bütün bu veriler ışığında, 500 bin nüfusa rağmen, Fransa da (örneğin Cumhurbaşkanlığı ya da genel seçimlerde) oy kullanan Türkiye kökenlilerin sayısının 50 ile 80 bin arasında değiştiği söylenebilir. Türkiye kökenli oy kullananların % 65 ten fazlası parti tercihleri konusundaki soruya Merkez Sol (Sosyalist Parti) cevabını vermiştir. İkinci sırada ise % 18 ile Komünist/Sosyalist Sol NPA gelmektedir. Yani Türkiye kökenlilerin % 80 den fazlası tercihlerini sol-sosyalist-komünist partilerden yana kullanmaktadır. HUGO-Fransa2012 araştırmasında 22 Nisan 2012 de birinci, 6 Mayıs 2012 de ikinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye kökenli Fransız vatandaşlarının 1. Turda % 77 ile Francois Hollande ı destekleyecekleri görülmektedir. İkinci sırada ise % 20 ile Francois Bayrou gelmektedir. Nicolas Sarkozy için oy kullanacağını belirtenlerin oranı % 1 in altında kalmaktadır. 06 Mayıs 2012'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna Sarkozy/Hollande ikilisi kalırsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? sorusuna verilen cevaplar da genel tabloyu değiştirmemektedir. Burada da % 90 ın üzerinde Hollande ye oy ver ileceği ifade edilmektedir. Sarkozy e ikinci turda oy verecek Türkiye kökenli oranı ise % 2 olarak görülüyor. HUGO-Fransa2012 araştırmasının en önemli sorularından birisi söz konusu yasa girişiminin Türkiye kökenlilerin oy verme davranışını ne yönde etkilediğinin tespitiydi. Bu çerçevede sorulan Fransa'da genel seçimlerde tercihiniz konusunda "Ermeni Soykırımını İnkârı Cezalandırma Yasası" ne kadar etkili olacak? sorusuna verilen cevaplarda kararımı bu yasa girişimi çerçevesinde vereceğim diyenler % 30 dur. Ancak oyumu bu yasa çerçevesinde vermeyeceğim diyenlerin oranı (iki kararlılık çerçevesinde) toplamda % 30 u aşmaktadır. Araştırmanın uygulandığı dönemde yasanın akıbeti henüz belli olmadığından 12

14 Söz konusu yasanın kesinleşmesi ya da iptal edilmesi Fransa seçimlerindeki tercihinizi etkiler mi? şeklinde bir soru daha sorulmuştur. Burada da yasanın iptali ya da yürürlüğe girmesinin tercihini etkileyeceğini söyleyenlerin oranı % 26, etkilemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise % 34 olarak tespit edilmiştir. Bütün bu veriler, yasa girişiminin Türkiye kökenlilerin seçim tercihlerinde oynadığı rolün sınırlı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. HUGO-Fransa2012 araştırmasında siyasi liderler konusunda da önemli bir soru yöneltilmiştir. Sarkozy liderliğindeki Fransa ile Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ilişkilerinin düzeleceğine inanıyor musunuz? sorusuna gelen cevapta kesinlikle evet ve evet diyenlerin oranı % 17 civarında iken, hayır ve kesinlikle hayır diyenlerin oranı % 55 i aşmaktadır. Bu durum, iki taraftan en az birinde lider değişikliği olmadan ülkeler arasındaki ilişkinin düzelemeyeceğine dair bir inancın olduğu şeklinde okunabilir. HUGO-Fransa2012 araştırmasında özel olarak yoğunlaşılan konular dışında, Avrupa da yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik diğer ülke araştırmaları ile karşılaştırma imkânı sağlamak üzere de bazı sorular sorulmuştur. Bunlardan birisi de uyum/entegrasyon/kendini evinde hissetme skalasıdır. Bu çerçevede Fransa da yaşayan Türkiye kökenlilere kendinizi Fransa ya ne kadar entegre olmuş yani kendi evinizde gibi hissediyorsunuz, bunu 1-10 arasında puanlayın şeklinde bir soru sorulmuştur. Bu çerçevede ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye kökenlilerin Fransa ya uyumlarının % 80 civarında gerçekleştiğini hissettiklerini söylemek mümkündür. Bunun diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir oran olduğu söylenebilir. HUGO-Fransa2012 araştırmasında yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlilerin siyasi tercihlerinin ne ölçüde siyasi bir ideolojiye, ne ölçüde pragmatik tercihlere dayandığını anlamaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Bu bağlamda Fransa daki ve Türkiye deki siyasi tercihler arasındaki ilişkiye yönelik sorular yer almıştır. Ortaya çıkan çarpıcı duruma göre Türkiye kökenlilerin Fransa daki ideolojik tercihleri ile Türkiye deki tercihleri arasında ciddi bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de bugün genel seçimler yapılsa ve oy verme imkanınız olsa hangi partiye verirsiniz? sorusu karşısında Türkiye kökenliler % 59,27 ile AK Parti, % 11,1 ile CHP, % 3,87 ile MHP ve % 3,67 ile BDP yi tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Aynı gruba Fransa da hangi partiye oy verdiniz diye sorulduğunda ise Merkez Sol (Sosyalist Parti) için oy kullananlar % 65 ile birinci sırada yer alırken, Komünist/Sosyalist Parti % 18 ile ikinci sırada gelmektedir. Yani Türkiye de AK Parti ve MHP gibi sağ partilere % 70 in üzerinde destek veren Fransa daki Türkiye kökenliler, Fransa da oylarını % 80 in üzerinde Sol/Sosyalist/ Komünist partilerden yana kullanmaktadırlar. Bu durum, ideolojik bir karmaşa olarak ya da pragmatik bir tercih olarak nitelenebilir. Ancak ortaya çıkan tablonun genel olarak yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlilerin genel eğilimini yansıttığı söylenebilir. 13

FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012)

FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012) FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012) Araştırma Yöneticisi Doç. Dr. M. Murat ERDO ĞAN Dünya Türk Forumu Genel Sekreteri, Hacettepe

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 )

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 ) 1 ( 25 ŞUBAT - 2 MART 217 ) ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUM ARAŞTIRMASI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 2 Araştırmanın Kimliği Bu çalışma

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI

TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI Eylül-Ekim 2013 Proje Yöneticisi / Raporlama: DoçDr M Murat ERDOĞAN merdogan1103@gmailcom * +90

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

1 2 icin- ucretsiz- ped- hakki/

1  2  icin- ucretsiz- ped- hakki/ BASIN DUYURUSU Hapishanelerde ücretsiz ped sağlanması talepli kampanyamız 21 Haziran 2017 tarihinden beri sürüyor. Bu süreçte sosyal medyada ve diğer basın araçları nezdinde konuyu gündeme getirmeye çalıştık.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/ Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/ Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr 2 Araştırma Türkiye genelinde 31 ilde

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor!

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Türkiye'nin mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi Eleman.net göç konulu bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eleman.net üyesi 12 bin

Detaylı

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor 2009, Mart, 26, AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor AKP yüzde 47.9 u, CHP yüzde 23.5 i yakaladı ama halkın yüzde 49 u partilerden umutsuz 1 KONDA nın araştırmasına göre İl Genel Meclisi bazında AKP nin

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 1 İçerik Giriş Yönetici Özet Bulgular Demografik Dağılım Askerlik Yapıp Yapmama Durumu 2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

Araştırma Notu 15/181

Araştırma Notu 15/181 Araştırma Notu 15/181 29 Nisan 215 İdeolojik Yönelimler Çatışma ve Güven Algısını Şekillendiriyor Çiğdem Ok*, Bahar Ayça Okçuoğlu** Yönetici Özeti Toplumlardaki elitlerin değerlerini, inançlarını ve tutumlarını

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İstanbul İli Trafik Eğilimleri Anketi Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor

Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor 1 Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor Açık Kapı Politikası - Geçici Koruma : Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma Merkezi (Aralık 2014) tarafından yapılan

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye ye karşı (mı?) 1. AB ne değildir? 2. AB Türkiye ye karşı farklı mı davranıyor? 3. ve Gerçekler 1.AB ne değildir AB bir ulus devlet değildir! AB 27 ulus devletten oluşan devletler

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 39 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 17 Nisan 201 Yüzde (%) Birim SANDIK SONUÇLARI (yüzde) Seçim Tipi Partiler 30 BÜYÜKŞEHİR BB + 51 İGM 30 BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 1 GENEL

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1 Halkla ilişkiler çalışmalarının, hangi alanlarda yoğunlaştırılacağı ve hangi yöntem ve araçların kullanılacağının bilinmesi, gerçekleştirilecek

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR

Prof. Dr. Özer SENCAR ŞUBAT- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Şubat 2013 te gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

DATA 4U Araştırma Merkezi

DATA 4U Araştırma Merkezi DATA 4U Araştırma Merkezi Almanya`da ve Avrupa`da 20 Yıl Etnik Pazar ve Medya Araştırma Merkezi Sayfa 1 Faaliyetlerimiz Medya Araştırması Yılda bir kaç defa gerçekleştirilen Türk televizyon kanallarının

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması «İdealler ve Gerçekler» Araştırması 12 Haziran 2014 GfK 2012 Etik Zirvesi 12 Haziran, 2014 1 Araştırmanın amacı İş dünyası temsilcileri nezdinde «etik» ve «itibar» konularında İDEALLER VE GERÇEKLER arasındaki

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

tepav Nisan2011 N POLİTİKANOTU YSK Tarafından Yapılan Düzenlemelerin Adalet ve Sandalye Dağılımı Üzerindeki Etkileri ve Öneriler

tepav Nisan2011 N POLİTİKANOTU YSK Tarafından Yapılan Düzenlemelerin Adalet ve Sandalye Dağılımı Üzerindeki Etkileri ve Öneriler POLİTİKANOTU Nisan211 N2113 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ 214 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ Anket Amacı 214 Yerel Seçimleri Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin 214 yerel seçimlerinde destekledikleri ve desteklemedikleri siyasi partileri ölçmek, kullandıkları

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK İçindekiler Giriş...3 Araştırmanın Amacı...6 Metodoloji...6 Demografi...7 Araştırma Sonuçları...9 Etik Denilince Akla İlk Ahlak Geliyor... 10 Gençlere Göre Türkiye nin En Önemli

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı