Olgular Federal Meclis e Bir Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olgular Federal Meclis e Bir Bakış"

Transkript

1 Olgular Federal Meclis e Bir Bakış

2 2 Almanya Federal Meclisi nin Görevleri 4 Almanya Federal Meclisi 18. Seçim Dönemi 6 Federal Meclis Yasaları Yapar 10 Federal Meclis Şansölye yi Seçer 12 Federal Meclis Hükümeti Kontrol Eder 14 Milletvekilleri Halkın Vekilleri 22 Federal Meclis in Önemli Organları ve Kurulları 30 Federal Meclis Seçimleri Federal Meclis Üzerine Daha Çok Bilgi İçindekiler Parlamento Binaları Federal Meclis Binası (Reichstag) Paul-Löbe-Haus Marie-Elisabeth-Lüders-Haus Jakob-Kaiser-Haus

3 Almanya Federal Meclisi, Almanya Federal Cumhuriyeti nin en üst anayasal organı ve halkın doğrudan seçtiği tek devlet organıdır. Anayasa da Tüm devlet erki halktan kaynaklanır, diye yazar. Ve egemen halk, iktidarını hep belli bir süre için Parlamento ya aktarır: Yurttaşlar, çıkarlarını kimin temsil edeceğini her dört yılda bir Almanya genel seçimlerinde belirlerler. Almanya da devlet iktidarı yasama, yargı ve yürütme şeklindeki birbirini denetleyen klasik üçlü kuvvetler ayrımı doğrultusunda hareket eder. Erklerin bu bileşiminde Federal Meclis yasa koyucu rolünü üstlenir. Federal çerçevede Almanya da tüm insanlar için bağlayıcı olan yasaları ancak Federal Meclis karara bağlayabilir. Böylece, siyaset ve toplumun gelişimini yönlendiren Parlamento nun elinde büyük bir sorumluluk bulunur. Fakat Federal Meclis sadece yasaları yapmakla kalmaz, yürütmenin, yani federal hükümetin başında bulunan Federal Şansölye yi de seçer. Bu şekilde, hükümetin başı doğrudan parlamento tarafından belirlenir. Bu da, anayasal organların erkler ayrımına rağmen ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Federal Cumhurbaşkanı nın seçiminde de parlamenterlerin oyunun büyük bir ağırlığı vardır: Devletin başını seçen Federal Kurultay ın yarısı federal milletvekillerinden ve aynı sayıdaki eyalet temsilcilerinden oluşur. Bunun dışında Federal Meclis, diğer önemli mevkilerdeki dağılımın da belirlenmesine katılır. Örneğin Federal Anayasa Mahkemesi yargıçlarının yarısını, Federal Sayıştay Başkanı ile Başkanvekilini ve Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Federal Görevlisi ni seçer. Federal Meclis, hükümete karşı önemli kontrol görevini yerine getirir. Parlamentonun bu kontrolünden hiçbir Şansölye, hiçbir Bakan kaçınamaz. Hükümetin icraatiyle ilgili oylamalarda Şansölye, parlamentonun güvenine bağlıdır. Milletvekillerini ikna edemeyen bir hükümet, siyasi hedeflerini takip edemez. Milletvekillerinin bu kontrol görevini yerine getirebilmeleri için hükümetin çalışmaları ve yapmak istedikleri üzerine bilgi edinebilmeleri gerekir. Bunun için kendilerine Küçük ve Büyük Soru Önergeleri, ya da Güncel Saat (Aktuelle Stunde) gibi bir dizi hak ve araç sunulmuştur. Federal Meclis ayrıca, ana görevleri yasamaya katkıda bulunmak olan daimi komisyonlar ve nerdeyse sadece hükümeti kontrol etme amacı ile devreye giren, araştırma komisyonları gibi özel birimler oluşturur. Federal Meclis kendi iç işlerini bir içtüzük ile kendisi düzenleyerek görevlerinin uygulanması, oturumları ve istişarelerine dair kuralları belirlemiş bulunmaktadır Almanya Federal Meclisi nin Görevleri Şansölye Seçimi: Federal Meclis in görevlerinden biri, Şansölye seçimidir. 3

4 22 Eylül 2013 de yapılan 18. Almanya Federal Meclisi seçimleri, parlamentonun bileşimini değiştirdi. Geleneksel olarak tek bir meclis grubunu oluşturan Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik (CDU ve CSU) partileri 311, Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu ise 193 milletvekili çıkarttı. SOL Parti (Die Linke) meclis grubu 64, Birlik 90 / Yeşiller partisi ise 63 milletvekili çıkardı. CDU/CSU ve SPD, Büyük Koalisyon adı verilen yeni bir koalisyon hükümeti oluşturdu. FDP, Almanya Federal Cumhuriyeti nin kuruluşundan bu yana ilk defa Federal Meclis te temsil edilmemektedir. Federal Meclis 17 Aralık 2013 te yeniden Angela Merkel i (CDU/CSU) Şansölye olarak seçti. 18. Federal Meclis (İki Almanya nın birleşmesinden sonraki üç özel durumdan sonra) 631 milletvekili ile tarihinde sayısal olarak en büyük olanıdır. Şu an sayıları 631 i bulan milletvekilinin 216 sı (%34 kadarı) parlamentoya yeni girenlerdir, 415 parlamenterin ise daha önceden federal meclis deneyimi bulunmaktadır. Yaş aralığı birden fazla nesli kapsamaktadır. Örneğin en genç Almanya Federal Meclisi 18. Seçim Dönemi milletvekili, yaş itibariyle Başkan olan Heinz Riesenhuber den (CDU/CSU) 52 yıl daha genç olan 1987 doğumlu Mahmut Özdemir (SPD) dir. Hizmet yılı olarak en yaşlı milletvekili 1972 yılından itibaren ve toplam 12 seçim dönemi Federal Meclis te bulunan Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) dir. Federal Meclis teki kadın oranı yaklaşık yüzde 36,5 oranındadır ve 17. seçim dönemine göre (yüzde 32,8) belirgin bir yükseliş göstermektedir. Milletvekilleri ve Meslekleri Federal Meclis e giren milletvekilleri meslekleri itibariyle pek farklı deneyim sahibidirler. Parlamentoda, aralarında iktisatçılar, doktorlar, ev kadınları, müzisyenler ve gazeteciler olmak üzere bir çok meslek temsil edilmektedir. Milletvekilleri arasında en büyük gruplar devlet memurları ve serbest meslek sahiplerinden oluşmaktadır: 112 milletvekili devlet memurudur, 168 i serbest meslek sahibidir. Hukukçular, ekonomistler, iktisatçılar ve mühendisler de güçlü bir oranla temsil edilmektedirler. Dokuz milletvekili henüz meslek eğitimi görmektedir. 631 sandalye Milletvekilleri ve İnançları Milletvekillerinin neredeyse üçte ikisi, Almanya da iki Hristiyan kilisesinden birinin mensubu olduğunu belirtmektedir. Federal Meclis in dört üyesi İslam dini mensubudur. Federal Meclis binasında (Reichstag) dini amaçla geri çekilebilinecek bir salon ibadet yeri ayrılmıştır. Sakin, mütevazi bir spiritüelliği olan bu yeri Düsseldorflu sanatçı Günther Uecker tasarlamıştır. Oturum haftalarında tam saat 8.35 te Federal Meclis te Köln kenti Katedrali nin çanlarının sesi duyulur. Bant kaydından duyulan çan sesleri, birlikte ibadete davet eder. Salonun dinler arası konumu bilinçli olarak tasarlanmış olup, dini sembollerin kullanımı ile Hristiyan, Yahudi, ya da Müslüman bir özellik kazanabiliyor.yerdeki bir köşe taşı kenarı Doğu yönünü göstererek, sağ açısında duran şahsın yönünü Kudüs ve Kabe ye doğru belirleme olanağını tanıyor. CDU/CSU 311 sandalye SPD 193 sandalye Sol Parti 64 sandalye Birlik 90 / Yeşiller 63 sandalye 4 5

5 Almanya Federal Meclisi nde herkesi ilgilendiren kararlar verilir. Çünkü sadece Federal Meclis federal düzeyde olmak üzere Almanya daki tüm insanlar için bağlayıcı olan yasaları çıkartabilir. Bu bağlamda yasama, parlamenter çalışmanın büyük bir bölümünü kapsayan çok yönlü bir görevdir. Yasama süreci başlamadan önce baştan bir girişimin, yani bir yasa tasarısına yönelik fikrin oluşması gerekir. Yasa girişimi federal hükümetten olduğu gibi, Federal Meclis in içinden çıkabilir, ya da Eyaletler Meclisi nden kaynaklanabilir. Bir yasanın yürürlüğe girmesine kadar tek tek basamaklar olmak üzere bir çok adımın atılması gereklidir. Sözkonusu bir yasa tasarısının ilgili Federal Meclis Komisyonları nda milletvekilleri tarafından titiz bir şekilde ele alınmasından, değiştirme talepleri ve karar belgelerinde lehine ve aleyhine nedenlerin dökümü yapıldıktan sonra ancak, bir yasa Federal Meclis ten geçebilmektedir. Bu nedenle her yasa tasarısı genel olarak üç defa Parlamento Genel Kurulu nda görüşülür. Bunlara okumalar denir. İlk okumada çoğunlukla temel konular tartışılır. Bu adım bir çok defa konunun doğrudan yetkili komisyonlara havale edilmesi ile ( tartışması yapılmadan ) kısaltılır. Komisyonlarda yasa tasarısı, Federal Meclis teki tüm meclis gruplarının konu ile ilgili uzmanlarınca içerik ve etkileri açısından incelenir. Bu aşamada istişare amacıyla bilirkişiler de davet edilebilir. Müteakiben taslak, çoğun- lukla da değişiklik önerileri eklenerek Genel Kurul da ikinci okumada görüşülür. Ancak bunun sonucunda, üçüncü okuma ve son oylama gerçekleşir. Demekki milletvekilleri her yasa tasarısı üzerine oylamaya giderler ya ayağa kalkarak, ya da ellerini kaldırarak. Bu sırada sonucun net olmadığı, ya da oturum başkanlığının sonuca dair mutabık olmaması sözkonusu olabilir. Bu durumlarda Koyunların sayımı ( Hammel sprung ) diye adlandırılan açık oylama yöntemine başvurulur. Bunun için tüm milletvekilleri Genel Kurul salonunu Federal Meclis Yasaları Yapar 6 Genel Kurul tarafından havale edilir: Her yasa tasarısı Federal Meclis Komisyonları nda incelenir ve görüşülür. 7

6 Federal hükümet Yasa girişimi Federal Meclis Yasa girişimi Eyaletler Meclisi Yasa girişimi Yasa sunumu Yasa sunumu Yasa sunumu Eyaletler Meclisi (seçmeli görüş bildirimi) Federal hükümet (zorunlu görüş bildirimi) Federal hükümet (karşı görüş bildirimi) Federal Meclis 1., 2. ve 3. Okuma İtiraz hakkı olan yasalar Onay alınması gerekli yasalar Eyaletler Meclisi Yasanın kabulu 1) Onay İstişare talebi Federal hükümet İstişare talebi Uzlaşı Komisyonu Federal Meclis Değişiklik önerisi 3) Değişiklik olmadan 2) Eyaletler Meclisi Kabul 4) Federal Meclis İtiraz Değişiklik olmadan 2) 4) Eyaletler Meclisi Onay verilmiyor Onay Federal Meclis terkeder ve sırayla üzerinde evet, hayır ya da çekimser yazılı üç kapıdan birinden tekrar içeri girerler. Her bir kapıda ikişer katip üye, oy kullanan tüm milletvekillerini sayar ve net bir sonuç elde edilir. Hammelsprung yöntemi, açık oylama öncesi karar yetkisi için gerekli sayıya ulaşılmadığı ve Başkanlık tarafından bu doğrultuda bir kanaate varılmadığı zaman da uygulanır. 16 federal eyalet, Eyaletler Meclisi üzerinden federal devletin yasa koyucu görevine katılır. Eyaletlerin görevlerinin kapsam alanına giren konularda Federal Meclis in onayı gerekir (onaylanması gereken yasalar). Diğer yasalarda Eyaletler Meclisi nin itiraz edebilme hakkı vardır (itiraz hakkı verilen yasalar). Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi arasında bir yasa tasarısı üzerinde mutabakat sağlanamaması durumunda Uzlaşı Komisyonu na başvurulabilir. Federal Meclis ten ve Eyaletler Meclisi nden 16 şar üyesi olan bu kurulun görevi, bir uzlaşı bulmaktır. Komisyon özellikle Federal Meclis ile Eyaletler Meclisi arasında farklı çoğunlukların bulunması durumunda önemli bir rol oynayabilir. Bir uzlaşı üzerine mutabakat sağlanırsa, yeni yasanın yürürlüğe girebilmesi için ilkönce tekrar Federal Meclis te ve ardından Eyaletler Meclisi nde oylamaya gidilmesi gerekir. Bazen Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi arasındaki görüş farklılıkları giderilemez. Onaylanması gereken yasalarda bu durum nihai başarısızlık anlamına gelir. İtiraz hakkı verilen yasalarda ise Federal Meclis, Eyaletler Meclisi nin itirazına rağmen oylama yolu ile yasayı geçirebilir. İtiraz oy çoğunluğu karşı oy çoğunluğu YASA Federal hükümet YASA YASA hazırlanır duyurulur Federal Cumhurbaşkanı 8 Yasama yolu 1) Derhal reddedilirse: Federal Meclis ya da Eyaletler Meclisi ne başvurulabilir 2) Yasa kararının onaylanması ya da öneri getirilmemesi 3) Değişiklik önergesinin reddi durumunda: ilk yasa kararı 4) Yasanın feshedilmesi önerisinde: Federal Meclis onaylarsa yasa feshedilir, aksi taktirde Eyaletler Meclisi ne sevkedilir hazırlanır duyurulur 9

7 Almanya da hükümetin başı olan Federal Şansölye nin konumu güçlüdür. Siyasetin ana hatlarını belirler ve Cumhurbaşkanı na Bakan adaylarını önerir bu bağlamda siyasi olarak elbette koalisyon sözleşmesine uymak durumundadır. Şansölye, seçim dönemi başında Federal Meclis tarafından seçilir. Federal Meclis, hükümet şefini yapıcı güvensizlik oyu ile devirebilir de. Bunun için güven oylamasında milletvekillerinin çoğunluklu olarak Şansölye aleyhinde oy kullanması gerekir. Buna eş zamanlı olarak yeni Şansölye seçimi yapılmalıdır. Bu olanaktan nitekim çok ender faydalanılır ve Şansölye nin, koalisyon hükümetinin taraflarca feshedilmesi ya da dağılması durumlarında olduğu gibi, meclisteki oy çoğunluğunu kaybetmiş olması şart koşulur. Bu nedenden ötürü Federal Meclis tarihinde ancak iki defa yapıcı güvensizlik oylaması yapılmıştır: 1972 yılında CDU/CSU meclis grubu Willy Brandt (SPD) aleyhindeki talebinde başarısız oldu; 1982 de ise Helmut Schmidt (SPD), yerini CDU/CSU nun o zamanki muhalefet lideri Helmut Kohl e bırakmak zorunda kaldı. Federal Şansölye ise yaptığı politikanın halen milletvekillerinin çoğunluğu tarafından destek görüp görmediğini, güven oylamasına giderek tesbit edebilir. Federal Meclis Şansölye ye çoğunluk sağlamaz ise, Almanya Anayasası na göre Şansölye nin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Federal Meclis i 21 gün içersinde feshedilmektedir. Demekki güven oylaması, seçim dönemi sona ermeden erken seçim yolunu açabilir. Ancak Federal Meclis, üyeleri çoğunluk sağlayarak yeni bir Şansölye seçerlerse, feshedilmek zorunda olmaz. Şimdiye kadar Meclis te güven oylaması beş kere yapılmıştır. En son 2005 te, Gerhard Schröder tarafından: Federal Meclis kendisine güven oyu vermediği için Cumhurbaşkanı, Federal Meclis i feshederek erken seçim kararını vermiştir. Federal Meclis Şansölye yi Seçer 10 Federal Almanya nın ilk kadın hükümet şefi: Federal Meclis, 2013 te Angela Merkel i (CDU/CSU) yeniden Federal Şansölye seçti. Burada Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert (CDU/CSU) ile yemin töreninde. 11

8 Demokratik bir devlette, hükümetin kontrol edilmesi parlamentonun klasik görevleri arasındadır. Bu rolü özellikle Federal Meclis te parlamenter çoğunluğu sağlayamayan ve muhalefette olan parti grupları üstlenir. Fakat çoğunluk sağlayan meclis grupları da parlamenter sürece katkıda bulunarak federal hükümeti kontrol ederler. Federal hükümet Federal Meclis i düzenli aralıklarla planları ve amaçları üzerine bilgilendirmek zorundadır. Ana kontrol mekanizmalarından biri, Federal Meclis in bütçe hakkıdır. Yıllık bütçe yasasında Federal Meclis devletin gelir ve giderlerini belirler, Federal Maliye Bakanı parlamento nezdinde hesap vermek zorundadır. Bütçe tartışmaları hiç şüphesiz oturum yılının doruk noktalarından biridir. Genel Kurul daki tüm tartışmalarda olduğu gibi burada da şu geçerlidir: Hükümet politikası sınanmaktadır ve parlamento önünde gerekçelendirilmek zorundadır. Hükümetin icraatini kontrol etmek üzere Federal Meclis in elinde bir çok araç bulunmaktadır. Örneğin her bir milletvekili hükümete yazılı olarak sorular yöneltebilir. Hükümete soruların yöneltil- diği ve Federal Meclis te soru sormak üzere ayrılan özel zamanlarda hükümet temsilcileri, milletvekillerinin sorularını doğrudan yanıtlamak zorundadırlar. Ayrıca Federal Meclis teki parti meclis grupları yönelttikleri Küçük ve Büyük Soru Önergeleri ile hükümetin belli konularda yazılı bilgi vermesini talep edebilirler. Büyük Soru Önergeleri ne verilen yanıtlar sonucunda hükümetin sorgulandığı parlamenter tartışmaların yürütülmesi hiç de ender rastlanan bir olgu değildir. Özellikle mecliste muhalefette olan parti grupları Güncel Saat denen olanağı, hükümet politikasını eleştirel bir şekilde ele almak üzere değerlendirirler. Genel çıkarları ilgilendiren güncel konuların tartışılabildiği Güncel Saat, bir partinin meclis grubunun, ya da meclisteki milletvekillerinin en azından yüzde beşinin talep etmesi, ya da Akil İnsanlar Kurulu nda varılan bir anlaşma sonucunda gerçekleşir. 17. seçim döneminde ( ) Fe deral Hükümet e Federal Meclis Üyeleri tarafından toplam yazılı ve sözlü soru önergesi yöneltilmiş bulunmaktadır. Meclisten oylama sonucunda geçen yasa sayısı 553, Genel Kurul un olağan oturum sayısı 253 olarak belirtilmektedir. Sayısı i geçen Federal Meclis yayınının basılmış olması da, parlamenter çalışmanın kapsamını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Federal Meclis Üyeleri nin en azından 120 sinin talebi üzerine oluşturulabilen Araştırma Komisyonları nın hükümeti kontrol etmek için keskin bir araç oldukları anlaşılmıştır. Bu komisyonlarda milletvekilleri, hükümet dosyalarının kendilerine ibraz edilmesini sağlayıp, hükümet temsilcilerini tanık olarak dinlenmek üzere çağırabilmekte, hatta kimi zaman televizyon kameraları önünde olmak üzere, araştırma konusu ile ilgili sorgulayabilmektedirler. Federal Meclis hükümete karşı kontrol işlevini, silahlı kuvvetlere yönelik parlamenter kontrolle görevlendirmiş olduğu Askeri Konular Görevlisi üzerinden de yerine getirir. Görevli, parlamentoyu Federal Ordu nun durumu üzerine bilgilendirir ve temel hakların ihlalinde müdahalede bulunur. Federal Ordu, çoğu kez Parlamento Ordusu olarak da adlandırılır. Çünkü silahlı yurtdışı harekatlarında federal hükümet, Federal Meclis in onayı olmadan harekete geçemez. Federal Meclis Hükümeti Kontrol Eder 12 Federal Meclis te hükümetin yer aldığı sıra: Şansölye ve Federal Bakanlar ın Parlamento karşısında açıklama yapmaları ve soruları yanıtlamaları gerekir. 13

9 Vicdan Özgürlüğü ve İşbirliği Federal Meclis milletvekilliği, her diğer meslek gibi bir meslek midir? Elbette değildir, çünkü milletvekilleri süreli vekillerdir. Her genel seçimde yeniden seçmenin oyunu almaya çalışmak zorundadırlar. Kendilerine yetki verilir; yani vatandaş çıkarlarını bildikleri en iyi ve vicdanlarına en uygun şekilde temsil etme görevini üstlenmektedirler. Federal Meclis te milletvekili olarak bir çok hak sahibi oldukları kadar bir çok kural ve yükümlülüğü de içeren yüksek bir kamu görevini üstlenmiş bulunmaktadırlar. Temel olarak Almanya Federal Cumhuriyeti nde seçme ve seçilme hakkına sahip herkes, Federal Meclis için adaylığını koyabilir. Bunun için genellikle, siyasi hedeflerini paylaştığı bir parti tarafından aday gösterilir. Parlamentodaki çalışma çok yönlüdür. Bundan ötürü milletvekillerinin aralarında anlaşmaları ve çalışmalarında eşgüdüm sağlamaları önemlidir. Bunu, parti meclis grupları sağlar: Milletvekillerinin siyasi birlikleri olarak Federal Meclis kararlarını hazırlarlar ve tüm parlamenter çalışma için vazgeçilmez konumdadırlar. Parti meclis grupları olmadan Federal Meclis yüzlerce münferit çıkara bölünürdü. Parti meclis gruplarının özel parlamenter hakları bulunur. Örneğin meclise yasa tasarıları ve dilekçe sunabilir, Genel Kurul da Güncel Saat uygulamasını ya da açık oylama yapılmasını talep edebilir ve federal hükümete büyük ve küçük soru önergeleri yöneltebilirler. Federal Meclis in 631 milletvekilinden hiçbiri parti meclis grubunun görüşüne uymak için zorlanamaz. Bu, anayasada belirlenmiştir: 38. madde, özgür yetki güvencesini sağlamaktadır. Buna göre milletvekilleri halkın bütününün temsilcisidirler; talimat ve emirlere bağlı değil ve sadece vicdanlarına uymak ile yükümlüdürler. Bu özgürlükleri, askeri harekatlarla ilgili oylamalarda, 1991 de başkent ve hükümet merkezinin belirlenmesinde, ya da kürtaj ve gen teknolojisi düzenlemelerinde olduğu gibi özellikle önemli olan oylamalarda kamu nezdinde de ifade bulmuştur. Mecliste hiçbir parti grubuna ait olmayan milletvekillerinin de konuşma ve oy kullanma haklarının yanı sıra, ellerinden hiçbir çoğunluk tarafından alınamayan bir dizi hakları bulunur. Örneğin Genel Kurul görüşmelerinde içtüzükte ve genel olarak değişiklik dilekçesi başvurusunda bulunabilir, oylamalarla ilgili açıklama yapabilir, hükümete sorular yöneltebilir, ya da bir Komisyon da gözlemci üye olabilirler. Tüm milletvekilleri iki imtiyaz sahibidir: Dokunulmazlık ve yasama bağlamında sorumlu olmama hakkı. Dokunulmazlık hakkı, tek tek milletvekillerine Milletvekilleri Halkın Vekilleri 14 Görüşme sonrası karar verilir: Milletvekilleri ismen yapılan bir oylamada. 15

10 Parlamento ve Seçim Bölgesi Arasında Milletvekillerinin genelde iki çalışma yeri bulunur: Federal Meclis ve seçim bölgesi. Seçim bölgelerinden, Federal Meclis e liste üzerinden mi ya da doğrukarşı suç işleme anında ya da ertesi gün dan aday olarak mı seçildiklerinden batutuklanmaları durumu dışında ancak ğımsız olarak sorumludurlar. VatandaşFederal Meclis in onayı alınarak soruşların sorgu ve suallerini her zaman yaturma başlatılabileceği ya da dava açıla- nıtlamak durumundadırlar, çoğu kez bileceği anlamına gelir. Dokunulmazlık, yerel politikaya katkıda bulunurlar ve milletvekili olarak yaptıkları çalışmalar Federal Meclis Üyeliği süresi ile sınırlı üzerine bilgi verirler. Düzenli görüşme olup, ancak Federal Meclis kararı ile saatleri çerçevesinde bölgelerindeki inkaldırılabilir. Yasama bağlamında sorumlu olmama hakkı, milletvekillerinin sanların sorunları ve ilgi alanları üzerihiçbir zaman Federal Meclis te, parti ne fikir sahibi olarak bu izlenimlerini meclis grubunda, ya da bir komisyonda- Berlin deki çalışmalarına yansıtırlar. Seçim bölgelerindeki konuların başkentki oylamaları ya da açıklamalarından ötürü bir mahkeme tarafından ya da res- te de önemsenmesi amaçlanmaktadır. mi olarak bir takibata maruz kalma ya da Parlamenterlerin oturum haftalarındaki başka bir şekilde parlamento dışında so- programları her ne kadar yoğun olsa da, her parti meclis grubunun milletvekillerumlu tutulmak zorunda bırakılamayarinin kendi eyaletlerini ve bölgelerini ilcağı anlamına gelmektedir. İftira tarzıngilendiren siyasi sorunları paylaştıkları, da hakaretler bunun dışında kalır. Bu haklar özellikle parlamentonun çalışabi- eyaletlere göre oluşturulan alt grupları vardır. lirliğini güvence altına almayı amaçlar. Medyatik Aksiyonlara Zaman Kalmaz Hep, bir televizyon şovundan diğerine milletvekillerinin günlük hayatına dair çok yaygın ama doğru olmayan bir önyargıdır bu! Televizyon seyircileri, Genel Kurul salonunun yarısının boş olduğu bir Federal Meclis oturumunu gördüklerinde de çoğu kez şaşırırlar. Halbuki parlamenterlerin çok yönlü görevleri kamu tarafından pek ender farkedilir. Günbegün yasa tasarıları, değişiklik önerileri, önergeler ve hükümet yanıtları, güncel konularla ilgili görüş bildirimleri ve raporlar milletvekillerinin masasından geçerler. Yasa çalışmalarının büyük bir kısmı komisyonlarda yapılır. Milletvekilleri, iş bölümü prensibine göre komisyonlarda, alt komisyonlarda ve çalışma gruplarında organize olurlar. Buna, bilirkişiler, vatandaş ya da gazetecilerle yapılan bir çok görüşme eklenir. Milletvekilinin Genel Kurul salonunda olması öncelikle üyesi oldu- ğu komisyonun ya da seçim bölgesinin önemli konuları gündeme gelecekse, temel konulardaki görüşmelerde ya da hükümet açıklamalarında ve her halukarda, oylamalarda gereklidir. Bir seçim döneminde den fazla meclis yayını çıkar. Bunların, birçoğunun genel kurulda karara bağlanmadan önce okunması, işlem görmesi ve çalışma gruplarında, parti gruplarında ve komisyonlarda tartışılması gerekmektedir. Milletvekilleri çoğu kez, meclis oturumlarında konuşmaktan ziyade arka planda çözüm ve uzlaşma arayışındadırlar. Katılım yükümlülüğü: Milletvekilleri oturum günlerinde isimlerini yoklama listesine yazmak zorundadırlar. 16 Kamuoyunun gözü önünde çalışmak: Medya, Federal Meclis te olanları yakından izler. 17

11 Pazartesi Salı Görüşme Seçim Bölgesi nden parlamentoya seyahat Çarşamba Basın görüşmesi Çalışma grupları toplantı ve görüşmeleri, çalışma toplu lukları Komisyon toplantısı Proje grubu toplantısı, parlamento grubu Genel Kurul toplantısı, hükü mete yöneltilen soru önergeleri, soru sorma oturumu, (gerekli görülürse) güncel konulara ayrılan özel meclis görüşmesi Büro çalışmaları Oturum hazırlı Parti grubu ğı, çalışma grup toplantısı ları toplantıları ve görüşmeler Parti grubu yö netim kurulu toplantısı Siyasi görüşmeler Parti grubunun eyaletlere göre oluşturulan eya let milletvekilleri oturumu Komisyon toplantısının sürdürülmesi Akşam etkinlikleri (Paneller, sunumlar) Seçim Bölgesi nden gelen ziyaretçi grubu Perşembe Cuma Oturum Haftası Büro çalışması Genel Kurul top Genel Kurul lantısı (tam gün), toplantısı düzenli olarak ana oturum saatlerinde iki görüş me, müteakiben diğer görüşme ler, gerekli olursa güncel konulara ayrılan özel meclis görüş mesi buna paralel olarak: seçim bölgesinden ziyaretçi grubu, basın görüş- Basın görüşmesi, mesi, büro çalışması dernek ve birlik temsilcileri ve bilim insanları ile toplantı, Seçim bölgesine dönüş İstisnai olarak kurul toplantısı Seçim bölgesinde akşam etkinliği Oturum haftasında çalışmaların pürüzsüz akışı için, kesin belirlenmiş bir çalışma planına sahip net bir gündemin olması gerekmektedir. Seçim bölgelerinden yola çıkan milletvekilleri pazartesi günleri ofis çalışanları ile parlamento haftasına hazırlanıp, etkinliklerini ve ağırlık noktalarını belirlerler. Pazartesi öğleden sonra parti meclis gruplarının yönetim kurulları ve partilerin yönetim birimleri toplanırlar. Salı günü parti meclis grupları bir araya gelir ve gündemdeki konuları görüşürler. Öğleden önce parti gruplarının çalışma grupları toplanarak genel olarak çarşamba günleri yapılan komisyon toplantılarını hazırlarlar. Uzmanlık dallarındaki çalışmalar, üyeleri tüm parti gruplarından gelen daimi komisyonlarda yürütülür. Burada parti grupları, yasa tasarıları ile ilgili görüşlerini sunar, uzlaşı arayışında bulunur ve çoğunluğu elde edebilecek çözüm önerileri getirirler. Konuların son görüşmesi ve oylaması perşembe ve cuma günleri, kamuya açık olan Genel Kurul toplantılarında yapılır. Konuşma ve Karşı Konuşma Genel Kurulda Konuşma Süreleri Genel Kurul oturumlarında kimin ne kadar bir süre konuşabileceği parti meclis grubunun büyüklüğüne bağlıdır. 18. Federal Meclis te bir saatlik bir görüşmede konuşma süreleri CDU/CSU için 27 dakika, SPD için 17, SOL Parti ile Birlik 90/Yeşiller partileri için sekizer dakikadır. Sürelerin konuşmacılara dağılımını parti grupları kendileri düzenler; Akil İnsanlar Kurulu önceden, her bir gündem noktası için kaç saat öngörüldüğünü belirler. Oturum başkanı konuşma süresinin aşılmamasına ve konuşma ile karşı konuşma prensibine uyulmasına dikkat eder. Başkan, konuşmacıların sözünü de kesebilir ve gerekirse hatta mikrofonlarını kapatabilir. Yoğun bir çalışma planı: Oturum haftası 18 Konuşma ve karşı konuşma: Oturum Başkanı konuşma sürelerine uyulmasına dikkat eder. 19

12 Oturum haftalarında sözkonusu olan sabit gündem takvimi çalışma çerçevesini oluşturur. Parti grubu, komisyon ve genel kurul oturumlarındaki çalışmalara konulara özel konferanslar, sunumlar ve basın ya da birlik temsilcileri ile görüşmeler gibi bir çok diğer randevular eklenir. Ayrıca bir çok defa seçim bölgesinden, milletvekilleri ile buluşmak isteyen ziyaretçi ya da öğrenci grupları gelir. Meclis te döşeli bir büro ve milletvekili görevleri için yurtiçinde ulaşım araçlarından faydalanma olanağı buna dahildir. Ayrıca halen avro tutarında olan ve vergiden muaf götürü bir giderler bedeli ile örneğin seçim bölgesindeki büro ve Berlin deki ikinci ikametgahın maliyeti karşılanır. Çalışanları için önbürolar, Ödemeler, Götürü Bedeller görülen bir götürü tutar ile milletvekilleçalışma Esasları ri Berlin de ve seçim bölgelerindeki bürolarında çalışanların (asistanları ve Süreli milletvekili görevi için parlamen- büro elemanları) maaşlarını öderler. toya seçilen ve orada çok yönlü görevle- Sahip oldukları mevkileri için milletverini sorumluluk bilincine sahip olarak killerine vergilendirmeleri gereken yerine getirmesi amaçlanan kimsenin bir tazminat ödemesi yapılır. Yasa yolu mesleki açıdan dezavantaja uğramaması ile belirlenen bu ödeme Temmuz 2014 öngörülür. Bu nedenle tüm milletvekilitibariyle ayda avro tutarındadır. lerine ayni ve maddi kaynakların sağlan- 1 Ocak 2015 itibariyle bu tazminat dığı bir mevki donanımı tanınır. Federal avro tutarında olacaktır. Genel Kurul da parlamenterler arasında konuya özel görüşmeler: Genel Kurul toplantısında aralarında görüşen milletvekilleri

13 Federal Meclis Başkanı Federal Meclis Başkanı parlamentonun en üst temsilcisidir. Başkan ve Başkanvekilleri ile birlikte Federal Meclis in en üst kurulu olan Başkanlık Divanı oluşur. Devletin başında olan Federal Cumhurbaşkanı ndan sonra Federal Meclis Başkanı protokolde Federal Şansölye ve diğer anayasal organların başkanlarından önce ikinci sırada gelir. Bu şekilde yasa koyucu erkin (yasama) yürütme erkinden (yürütme) önce gelmesi, yani Federal Meclis in sıralamada hükümetten önce gelmesi ile ifade bulur. Federal Meclis Başkanı Federal Meclis in başıdır ve Başkanvekilleri ve Akil İnsanlar Kurulu ile birlikte Federal Meclis in işleyişini düzenler. Parlamentonun haklarını korur ve dışa karşı temsil eder. Federal Meclis Başkanı meclis içersinde söz hakkı ve polis erkine sahip olduğu gibi Başkanvekilleri ile birlikte Federal Meclis te idaredeki önemli personel kararlarını verir. Meclis Başkanı, seçim dönemi süresi için seçilir ve Başkanvekilleri ile dönüşümlü olarak Genel Kurul oturumlarını yönetir. Kendisinin ve Başkanvekillerinin konumu özellikle parlamentonun Genel Kurul oturumlarına Başkanlık yaptıkları zaman çarpıcı şekilde görülür. Burada özellikle görüşmelerin adil ve tarafsız bir şekilde yönetilmesi, tartışma kurallarına uyulması, görevlerin konuya uygun şekilde ele alınması ve mecliste asayişi koruma yükümlülüğü hakimdir. Milletvekillerinden birinin parlamenter düzeni ihlal etmesi durumunda Federal Meclis Başkanı milletvekilini uyarabilir, düzeni bozmamasına dair ihtarda bulunabilir, sözünü kesebilir, para cezasına çarptırabilir, ya da milletvekilini 30 güne kadar bir süre için görüşmelerden menedebilir. 18. seçim döneminde Federal Meclis Başkanı olarak Norbert Lammert (CDU/ CSU) seçilmiştir. Federal Meclis Başkanlık Divanı Federal Meclis Başkanı ve Başkanvekilleri Federal Meclis Başkanlık Divanı nı oluştururlar. Divan, seçim dönemi süresi için seçilir. Başkanlık Divanı üyeleri Federal Meclis kararı ile görevlerinden alınamazlar. Başkanlık Divanı düzenli olarak Federal Meclis in her oturum haftasında toplanarak meclis yönetimi ile ilgili konuları görüşür. Edelgard Bulmahn (SPD), Peter Hintze (CDU/CSU), Petra Pau (Sol Parti) Claudia Roth (Birlik 90 / Yeşiller) Ulla Schmidt (SPD) ve Johannes Singhammer (CDU/CSU) Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert in (CDU/CSU) 18. seçim dönemi Başkanvekilleridir. Federal Meclis in Önemli Organları ve Kurulları Federal Meclis Başkanlık Divanı: Norbert Lammert (CDU/CSU), Edelgard Bulmahn (SPD), Peter Hintze (CDU/CSU), Petra Pau (Die Linke), Claudia Roth (Birlik 90 / Yeşiller), Ulla Schmidt (SPD), Johannes Singhammer (CDU/CSU). 23

14 Parti Meclis Grupları Akil İnsanlar Kurulu Federal Meclis ile ilgili konuların düzenlenmesi açısından Başkanlık Divanı na, bileşimi parti gruplarının büyüklüğüne göre oluşturulan Akil İnsanlar Kurulu destek sağlar. Kurul, meclisin en yaşlı üyelerinden değil, deneyimli milletvekillerinden oluşur. Meclis Başkanı nın başkanlığını üstlendiği Akil İnsanlar Kurulu, Başkanlık Divanı nın yedi üyesi ve diğer 23 üyeden oluşur. Oturumlarına federal hükümetin bir temsilcisi de katılır. Akil İnsanlar Kurulu, Başkanı yönetim işlerinde destekler ve Başkan, ya da Başkanlık Divanı na özel olmayan iç işleyiş üzerine karar verir. Akil İnsanlar Kurulu nun en önemli görevi Federal Meclis in çalışma planını ve Genel Kurul oturumlarının gündemini belirlemektir. Ayrıca Meclis in onuru ve hakları, ya da içtüzüğün yorumu ile ilgili tartışmalı konuları ele alarak mümkün olduğunca uzlaşı sağlaması öngörülmüştür. Meclis grupları, Federal Meclis in siyasi motorudur. Büyüklükleri ve bileşimleri federal seçimlerin sonuçlarını yansıtır. Federal Meclis teki çalışma önemli derecede meclis gruplarınca belirlenir. Bir meclis grubu oluşturabilmek için Federal Meclis Üyeleri nin en azından yüzde beşine ihtiyaç vardır. Meclis grupları şeklen önemlidir. Çünkü Akil İnsanlar Kurulu ve parlamento komisyonları ile komisyon başkanları meclis gruplarının büyüklüklerine göre belirlenir. Fakat meclis grupları içerik açısından da önemlidir: Bir taraftan ülkenin dört bir köşesindeki siyasi akımlarla parlamentodaki uygulama arasında bağlayıcı bir rol oynarlar, diğer taraftan ise Federal Meclis kararlarını hazırlayanlar olarak. Bunun için tek tek meclis grupları içersinde, ilgili komisyonlarda görüşülen konulara eşlik eden ve meclis grubunun tutumunu hazırlayan çalışma grupları oluşur. Bu nedenle sadece milletvekillerinin değil, meclis grubunun da çalışmaları için araştırma ve danışmanlık yapan uzmanları olur. 18. seçim dönemi parti grubu başkanları: Volker Kauder (CDU/CSU), Thomas Oppermann (SPD), Geregor Gysi (Sol Parti) ile Katrin GöringEckardt (Birlik 90 / Yeşiller) ve Anton Hofreiter (Birlik 90/Yeşiler). 24 Parlamento binasında parti gruplarına ayrılan kat: Parti grupları parlamentonun önemli karar merkezleridir. 25

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; Gençlerimizin yerelhizmetlere demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor İSKOÇYA Parlamento ve komisyon internet sitelerinde düzenli olarak parlamento ve komisyon gündemini ve hangi tür katılımcı toplantılar düzenlediğini açıklıyor Katılımcı n tutanakları ve toplantıda varılan

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu.

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu. PROTOKOL BİLGİSİ Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu.tr IV. Toplantılar -2- Kişilerin toplantılarla ilgili bazı temel

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-003 ISO 9001: 2008 KYS Kriter No 5.5.3. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Amaç ve Kapsam: MADDE 1 - (1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TURKISH DENTAL ASSOCIATION GENELGE Sayı : 001-1.1507 Tarih: 18.11.2011 Konu : TDB Öğrenci Kolu Yönergesi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, 21 Nisan 2000 tarihli Türk Dişhekimleri

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı.

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Sosyal Seçim Nedir? 30 milyonu aşkın prim ödeyenler ve emekli maaşı alanlar sosyal seçimlere katılarak, Federal Alman Emeklilik

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı