Olgular Federal Meclis e Bir Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olgular Federal Meclis e Bir Bakış"

Transkript

1 Olgular Federal Meclis e Bir Bakış

2 2 Almanya Federal Meclisi nin Görevleri 4 Almanya Federal Meclisi 18. Seçim Dönemi 6 Federal Meclis Yasaları Yapar 10 Federal Meclis Şansölye yi Seçer 12 Federal Meclis Hükümeti Kontrol Eder 14 Milletvekilleri Halkın Vekilleri 22 Federal Meclis in Önemli Organları ve Kurulları 30 Federal Meclis Seçimleri Federal Meclis Üzerine Daha Çok Bilgi İçindekiler Parlamento Binaları Federal Meclis Binası (Reichstag) Paul-Löbe-Haus Marie-Elisabeth-Lüders-Haus Jakob-Kaiser-Haus

3 Almanya Federal Meclisi, Almanya Federal Cumhuriyeti nin en üst anayasal organı ve halkın doğrudan seçtiği tek devlet organıdır. Anayasa da Tüm devlet erki halktan kaynaklanır, diye yazar. Ve egemen halk, iktidarını hep belli bir süre için Parlamento ya aktarır: Yurttaşlar, çıkarlarını kimin temsil edeceğini her dört yılda bir Almanya genel seçimlerinde belirlerler. Almanya da devlet iktidarı yasama, yargı ve yürütme şeklindeki birbirini denetleyen klasik üçlü kuvvetler ayrımı doğrultusunda hareket eder. Erklerin bu bileşiminde Federal Meclis yasa koyucu rolünü üstlenir. Federal çerçevede Almanya da tüm insanlar için bağlayıcı olan yasaları ancak Federal Meclis karara bağlayabilir. Böylece, siyaset ve toplumun gelişimini yönlendiren Parlamento nun elinde büyük bir sorumluluk bulunur. Fakat Federal Meclis sadece yasaları yapmakla kalmaz, yürütmenin, yani federal hükümetin başında bulunan Federal Şansölye yi de seçer. Bu şekilde, hükümetin başı doğrudan parlamento tarafından belirlenir. Bu da, anayasal organların erkler ayrımına rağmen ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Federal Cumhurbaşkanı nın seçiminde de parlamenterlerin oyunun büyük bir ağırlığı vardır: Devletin başını seçen Federal Kurultay ın yarısı federal milletvekillerinden ve aynı sayıdaki eyalet temsilcilerinden oluşur. Bunun dışında Federal Meclis, diğer önemli mevkilerdeki dağılımın da belirlenmesine katılır. Örneğin Federal Anayasa Mahkemesi yargıçlarının yarısını, Federal Sayıştay Başkanı ile Başkanvekilini ve Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Federal Görevlisi ni seçer. Federal Meclis, hükümete karşı önemli kontrol görevini yerine getirir. Parlamentonun bu kontrolünden hiçbir Şansölye, hiçbir Bakan kaçınamaz. Hükümetin icraatiyle ilgili oylamalarda Şansölye, parlamentonun güvenine bağlıdır. Milletvekillerini ikna edemeyen bir hükümet, siyasi hedeflerini takip edemez. Milletvekillerinin bu kontrol görevini yerine getirebilmeleri için hükümetin çalışmaları ve yapmak istedikleri üzerine bilgi edinebilmeleri gerekir. Bunun için kendilerine Küçük ve Büyük Soru Önergeleri, ya da Güncel Saat (Aktuelle Stunde) gibi bir dizi hak ve araç sunulmuştur. Federal Meclis ayrıca, ana görevleri yasamaya katkıda bulunmak olan daimi komisyonlar ve nerdeyse sadece hükümeti kontrol etme amacı ile devreye giren, araştırma komisyonları gibi özel birimler oluşturur. Federal Meclis kendi iç işlerini bir içtüzük ile kendisi düzenleyerek görevlerinin uygulanması, oturumları ve istişarelerine dair kuralları belirlemiş bulunmaktadır Almanya Federal Meclisi nin Görevleri Şansölye Seçimi: Federal Meclis in görevlerinden biri, Şansölye seçimidir. 3

4 22 Eylül 2013 de yapılan 18. Almanya Federal Meclisi seçimleri, parlamentonun bileşimini değiştirdi. Geleneksel olarak tek bir meclis grubunu oluşturan Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik (CDU ve CSU) partileri 311, Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu ise 193 milletvekili çıkarttı. SOL Parti (Die Linke) meclis grubu 64, Birlik 90 / Yeşiller partisi ise 63 milletvekili çıkardı. CDU/CSU ve SPD, Büyük Koalisyon adı verilen yeni bir koalisyon hükümeti oluşturdu. FDP, Almanya Federal Cumhuriyeti nin kuruluşundan bu yana ilk defa Federal Meclis te temsil edilmemektedir. Federal Meclis 17 Aralık 2013 te yeniden Angela Merkel i (CDU/CSU) Şansölye olarak seçti. 18. Federal Meclis (İki Almanya nın birleşmesinden sonraki üç özel durumdan sonra) 631 milletvekili ile tarihinde sayısal olarak en büyük olanıdır. Şu an sayıları 631 i bulan milletvekilinin 216 sı (%34 kadarı) parlamentoya yeni girenlerdir, 415 parlamenterin ise daha önceden federal meclis deneyimi bulunmaktadır. Yaş aralığı birden fazla nesli kapsamaktadır. Örneğin en genç Almanya Federal Meclisi 18. Seçim Dönemi milletvekili, yaş itibariyle Başkan olan Heinz Riesenhuber den (CDU/CSU) 52 yıl daha genç olan 1987 doğumlu Mahmut Özdemir (SPD) dir. Hizmet yılı olarak en yaşlı milletvekili 1972 yılından itibaren ve toplam 12 seçim dönemi Federal Meclis te bulunan Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) dir. Federal Meclis teki kadın oranı yaklaşık yüzde 36,5 oranındadır ve 17. seçim dönemine göre (yüzde 32,8) belirgin bir yükseliş göstermektedir. Milletvekilleri ve Meslekleri Federal Meclis e giren milletvekilleri meslekleri itibariyle pek farklı deneyim sahibidirler. Parlamentoda, aralarında iktisatçılar, doktorlar, ev kadınları, müzisyenler ve gazeteciler olmak üzere bir çok meslek temsil edilmektedir. Milletvekilleri arasında en büyük gruplar devlet memurları ve serbest meslek sahiplerinden oluşmaktadır: 112 milletvekili devlet memurudur, 168 i serbest meslek sahibidir. Hukukçular, ekonomistler, iktisatçılar ve mühendisler de güçlü bir oranla temsil edilmektedirler. Dokuz milletvekili henüz meslek eğitimi görmektedir. 631 sandalye Milletvekilleri ve İnançları Milletvekillerinin neredeyse üçte ikisi, Almanya da iki Hristiyan kilisesinden birinin mensubu olduğunu belirtmektedir. Federal Meclis in dört üyesi İslam dini mensubudur. Federal Meclis binasında (Reichstag) dini amaçla geri çekilebilinecek bir salon ibadet yeri ayrılmıştır. Sakin, mütevazi bir spiritüelliği olan bu yeri Düsseldorflu sanatçı Günther Uecker tasarlamıştır. Oturum haftalarında tam saat 8.35 te Federal Meclis te Köln kenti Katedrali nin çanlarının sesi duyulur. Bant kaydından duyulan çan sesleri, birlikte ibadete davet eder. Salonun dinler arası konumu bilinçli olarak tasarlanmış olup, dini sembollerin kullanımı ile Hristiyan, Yahudi, ya da Müslüman bir özellik kazanabiliyor.yerdeki bir köşe taşı kenarı Doğu yönünü göstererek, sağ açısında duran şahsın yönünü Kudüs ve Kabe ye doğru belirleme olanağını tanıyor. CDU/CSU 311 sandalye SPD 193 sandalye Sol Parti 64 sandalye Birlik 90 / Yeşiller 63 sandalye 4 5

5 Almanya Federal Meclisi nde herkesi ilgilendiren kararlar verilir. Çünkü sadece Federal Meclis federal düzeyde olmak üzere Almanya daki tüm insanlar için bağlayıcı olan yasaları çıkartabilir. Bu bağlamda yasama, parlamenter çalışmanın büyük bir bölümünü kapsayan çok yönlü bir görevdir. Yasama süreci başlamadan önce baştan bir girişimin, yani bir yasa tasarısına yönelik fikrin oluşması gerekir. Yasa girişimi federal hükümetten olduğu gibi, Federal Meclis in içinden çıkabilir, ya da Eyaletler Meclisi nden kaynaklanabilir. Bir yasanın yürürlüğe girmesine kadar tek tek basamaklar olmak üzere bir çok adımın atılması gereklidir. Sözkonusu bir yasa tasarısının ilgili Federal Meclis Komisyonları nda milletvekilleri tarafından titiz bir şekilde ele alınmasından, değiştirme talepleri ve karar belgelerinde lehine ve aleyhine nedenlerin dökümü yapıldıktan sonra ancak, bir yasa Federal Meclis ten geçebilmektedir. Bu nedenle her yasa tasarısı genel olarak üç defa Parlamento Genel Kurulu nda görüşülür. Bunlara okumalar denir. İlk okumada çoğunlukla temel konular tartışılır. Bu adım bir çok defa konunun doğrudan yetkili komisyonlara havale edilmesi ile ( tartışması yapılmadan ) kısaltılır. Komisyonlarda yasa tasarısı, Federal Meclis teki tüm meclis gruplarının konu ile ilgili uzmanlarınca içerik ve etkileri açısından incelenir. Bu aşamada istişare amacıyla bilirkişiler de davet edilebilir. Müteakiben taslak, çoğun- lukla da değişiklik önerileri eklenerek Genel Kurul da ikinci okumada görüşülür. Ancak bunun sonucunda, üçüncü okuma ve son oylama gerçekleşir. Demekki milletvekilleri her yasa tasarısı üzerine oylamaya giderler ya ayağa kalkarak, ya da ellerini kaldırarak. Bu sırada sonucun net olmadığı, ya da oturum başkanlığının sonuca dair mutabık olmaması sözkonusu olabilir. Bu durumlarda Koyunların sayımı ( Hammel sprung ) diye adlandırılan açık oylama yöntemine başvurulur. Bunun için tüm milletvekilleri Genel Kurul salonunu Federal Meclis Yasaları Yapar 6 Genel Kurul tarafından havale edilir: Her yasa tasarısı Federal Meclis Komisyonları nda incelenir ve görüşülür. 7

6 Federal hükümet Yasa girişimi Federal Meclis Yasa girişimi Eyaletler Meclisi Yasa girişimi Yasa sunumu Yasa sunumu Yasa sunumu Eyaletler Meclisi (seçmeli görüş bildirimi) Federal hükümet (zorunlu görüş bildirimi) Federal hükümet (karşı görüş bildirimi) Federal Meclis 1., 2. ve 3. Okuma İtiraz hakkı olan yasalar Onay alınması gerekli yasalar Eyaletler Meclisi Yasanın kabulu 1) Onay İstişare talebi Federal hükümet İstişare talebi Uzlaşı Komisyonu Federal Meclis Değişiklik önerisi 3) Değişiklik olmadan 2) Eyaletler Meclisi Kabul 4) Federal Meclis İtiraz Değişiklik olmadan 2) 4) Eyaletler Meclisi Onay verilmiyor Onay Federal Meclis terkeder ve sırayla üzerinde evet, hayır ya da çekimser yazılı üç kapıdan birinden tekrar içeri girerler. Her bir kapıda ikişer katip üye, oy kullanan tüm milletvekillerini sayar ve net bir sonuç elde edilir. Hammelsprung yöntemi, açık oylama öncesi karar yetkisi için gerekli sayıya ulaşılmadığı ve Başkanlık tarafından bu doğrultuda bir kanaate varılmadığı zaman da uygulanır. 16 federal eyalet, Eyaletler Meclisi üzerinden federal devletin yasa koyucu görevine katılır. Eyaletlerin görevlerinin kapsam alanına giren konularda Federal Meclis in onayı gerekir (onaylanması gereken yasalar). Diğer yasalarda Eyaletler Meclisi nin itiraz edebilme hakkı vardır (itiraz hakkı verilen yasalar). Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi arasında bir yasa tasarısı üzerinde mutabakat sağlanamaması durumunda Uzlaşı Komisyonu na başvurulabilir. Federal Meclis ten ve Eyaletler Meclisi nden 16 şar üyesi olan bu kurulun görevi, bir uzlaşı bulmaktır. Komisyon özellikle Federal Meclis ile Eyaletler Meclisi arasında farklı çoğunlukların bulunması durumunda önemli bir rol oynayabilir. Bir uzlaşı üzerine mutabakat sağlanırsa, yeni yasanın yürürlüğe girebilmesi için ilkönce tekrar Federal Meclis te ve ardından Eyaletler Meclisi nde oylamaya gidilmesi gerekir. Bazen Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi arasındaki görüş farklılıkları giderilemez. Onaylanması gereken yasalarda bu durum nihai başarısızlık anlamına gelir. İtiraz hakkı verilen yasalarda ise Federal Meclis, Eyaletler Meclisi nin itirazına rağmen oylama yolu ile yasayı geçirebilir. İtiraz oy çoğunluğu karşı oy çoğunluğu YASA Federal hükümet YASA YASA hazırlanır duyurulur Federal Cumhurbaşkanı 8 Yasama yolu 1) Derhal reddedilirse: Federal Meclis ya da Eyaletler Meclisi ne başvurulabilir 2) Yasa kararının onaylanması ya da öneri getirilmemesi 3) Değişiklik önergesinin reddi durumunda: ilk yasa kararı 4) Yasanın feshedilmesi önerisinde: Federal Meclis onaylarsa yasa feshedilir, aksi taktirde Eyaletler Meclisi ne sevkedilir hazırlanır duyurulur 9

7 Almanya da hükümetin başı olan Federal Şansölye nin konumu güçlüdür. Siyasetin ana hatlarını belirler ve Cumhurbaşkanı na Bakan adaylarını önerir bu bağlamda siyasi olarak elbette koalisyon sözleşmesine uymak durumundadır. Şansölye, seçim dönemi başında Federal Meclis tarafından seçilir. Federal Meclis, hükümet şefini yapıcı güvensizlik oyu ile devirebilir de. Bunun için güven oylamasında milletvekillerinin çoğunluklu olarak Şansölye aleyhinde oy kullanması gerekir. Buna eş zamanlı olarak yeni Şansölye seçimi yapılmalıdır. Bu olanaktan nitekim çok ender faydalanılır ve Şansölye nin, koalisyon hükümetinin taraflarca feshedilmesi ya da dağılması durumlarında olduğu gibi, meclisteki oy çoğunluğunu kaybetmiş olması şart koşulur. Bu nedenden ötürü Federal Meclis tarihinde ancak iki defa yapıcı güvensizlik oylaması yapılmıştır: 1972 yılında CDU/CSU meclis grubu Willy Brandt (SPD) aleyhindeki talebinde başarısız oldu; 1982 de ise Helmut Schmidt (SPD), yerini CDU/CSU nun o zamanki muhalefet lideri Helmut Kohl e bırakmak zorunda kaldı. Federal Şansölye ise yaptığı politikanın halen milletvekillerinin çoğunluğu tarafından destek görüp görmediğini, güven oylamasına giderek tesbit edebilir. Federal Meclis Şansölye ye çoğunluk sağlamaz ise, Almanya Anayasası na göre Şansölye nin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Federal Meclis i 21 gün içersinde feshedilmektedir. Demekki güven oylaması, seçim dönemi sona ermeden erken seçim yolunu açabilir. Ancak Federal Meclis, üyeleri çoğunluk sağlayarak yeni bir Şansölye seçerlerse, feshedilmek zorunda olmaz. Şimdiye kadar Meclis te güven oylaması beş kere yapılmıştır. En son 2005 te, Gerhard Schröder tarafından: Federal Meclis kendisine güven oyu vermediği için Cumhurbaşkanı, Federal Meclis i feshederek erken seçim kararını vermiştir. Federal Meclis Şansölye yi Seçer 10 Federal Almanya nın ilk kadın hükümet şefi: Federal Meclis, 2013 te Angela Merkel i (CDU/CSU) yeniden Federal Şansölye seçti. Burada Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert (CDU/CSU) ile yemin töreninde. 11

8 Demokratik bir devlette, hükümetin kontrol edilmesi parlamentonun klasik görevleri arasındadır. Bu rolü özellikle Federal Meclis te parlamenter çoğunluğu sağlayamayan ve muhalefette olan parti grupları üstlenir. Fakat çoğunluk sağlayan meclis grupları da parlamenter sürece katkıda bulunarak federal hükümeti kontrol ederler. Federal hükümet Federal Meclis i düzenli aralıklarla planları ve amaçları üzerine bilgilendirmek zorundadır. Ana kontrol mekanizmalarından biri, Federal Meclis in bütçe hakkıdır. Yıllık bütçe yasasında Federal Meclis devletin gelir ve giderlerini belirler, Federal Maliye Bakanı parlamento nezdinde hesap vermek zorundadır. Bütçe tartışmaları hiç şüphesiz oturum yılının doruk noktalarından biridir. Genel Kurul daki tüm tartışmalarda olduğu gibi burada da şu geçerlidir: Hükümet politikası sınanmaktadır ve parlamento önünde gerekçelendirilmek zorundadır. Hükümetin icraatini kontrol etmek üzere Federal Meclis in elinde bir çok araç bulunmaktadır. Örneğin her bir milletvekili hükümete yazılı olarak sorular yöneltebilir. Hükümete soruların yöneltil- diği ve Federal Meclis te soru sormak üzere ayrılan özel zamanlarda hükümet temsilcileri, milletvekillerinin sorularını doğrudan yanıtlamak zorundadırlar. Ayrıca Federal Meclis teki parti meclis grupları yönelttikleri Küçük ve Büyük Soru Önergeleri ile hükümetin belli konularda yazılı bilgi vermesini talep edebilirler. Büyük Soru Önergeleri ne verilen yanıtlar sonucunda hükümetin sorgulandığı parlamenter tartışmaların yürütülmesi hiç de ender rastlanan bir olgu değildir. Özellikle mecliste muhalefette olan parti grupları Güncel Saat denen olanağı, hükümet politikasını eleştirel bir şekilde ele almak üzere değerlendirirler. Genel çıkarları ilgilendiren güncel konuların tartışılabildiği Güncel Saat, bir partinin meclis grubunun, ya da meclisteki milletvekillerinin en azından yüzde beşinin talep etmesi, ya da Akil İnsanlar Kurulu nda varılan bir anlaşma sonucunda gerçekleşir. 17. seçim döneminde ( ) Fe deral Hükümet e Federal Meclis Üyeleri tarafından toplam yazılı ve sözlü soru önergesi yöneltilmiş bulunmaktadır. Meclisten oylama sonucunda geçen yasa sayısı 553, Genel Kurul un olağan oturum sayısı 253 olarak belirtilmektedir. Sayısı i geçen Federal Meclis yayınının basılmış olması da, parlamenter çalışmanın kapsamını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Federal Meclis Üyeleri nin en azından 120 sinin talebi üzerine oluşturulabilen Araştırma Komisyonları nın hükümeti kontrol etmek için keskin bir araç oldukları anlaşılmıştır. Bu komisyonlarda milletvekilleri, hükümet dosyalarının kendilerine ibraz edilmesini sağlayıp, hükümet temsilcilerini tanık olarak dinlenmek üzere çağırabilmekte, hatta kimi zaman televizyon kameraları önünde olmak üzere, araştırma konusu ile ilgili sorgulayabilmektedirler. Federal Meclis hükümete karşı kontrol işlevini, silahlı kuvvetlere yönelik parlamenter kontrolle görevlendirmiş olduğu Askeri Konular Görevlisi üzerinden de yerine getirir. Görevli, parlamentoyu Federal Ordu nun durumu üzerine bilgilendirir ve temel hakların ihlalinde müdahalede bulunur. Federal Ordu, çoğu kez Parlamento Ordusu olarak da adlandırılır. Çünkü silahlı yurtdışı harekatlarında federal hükümet, Federal Meclis in onayı olmadan harekete geçemez. Federal Meclis Hükümeti Kontrol Eder 12 Federal Meclis te hükümetin yer aldığı sıra: Şansölye ve Federal Bakanlar ın Parlamento karşısında açıklama yapmaları ve soruları yanıtlamaları gerekir. 13

9 Vicdan Özgürlüğü ve İşbirliği Federal Meclis milletvekilliği, her diğer meslek gibi bir meslek midir? Elbette değildir, çünkü milletvekilleri süreli vekillerdir. Her genel seçimde yeniden seçmenin oyunu almaya çalışmak zorundadırlar. Kendilerine yetki verilir; yani vatandaş çıkarlarını bildikleri en iyi ve vicdanlarına en uygun şekilde temsil etme görevini üstlenmektedirler. Federal Meclis te milletvekili olarak bir çok hak sahibi oldukları kadar bir çok kural ve yükümlülüğü de içeren yüksek bir kamu görevini üstlenmiş bulunmaktadırlar. Temel olarak Almanya Federal Cumhuriyeti nde seçme ve seçilme hakkına sahip herkes, Federal Meclis için adaylığını koyabilir. Bunun için genellikle, siyasi hedeflerini paylaştığı bir parti tarafından aday gösterilir. Parlamentodaki çalışma çok yönlüdür. Bundan ötürü milletvekillerinin aralarında anlaşmaları ve çalışmalarında eşgüdüm sağlamaları önemlidir. Bunu, parti meclis grupları sağlar: Milletvekillerinin siyasi birlikleri olarak Federal Meclis kararlarını hazırlarlar ve tüm parlamenter çalışma için vazgeçilmez konumdadırlar. Parti meclis grupları olmadan Federal Meclis yüzlerce münferit çıkara bölünürdü. Parti meclis gruplarının özel parlamenter hakları bulunur. Örneğin meclise yasa tasarıları ve dilekçe sunabilir, Genel Kurul da Güncel Saat uygulamasını ya da açık oylama yapılmasını talep edebilir ve federal hükümete büyük ve küçük soru önergeleri yöneltebilirler. Federal Meclis in 631 milletvekilinden hiçbiri parti meclis grubunun görüşüne uymak için zorlanamaz. Bu, anayasada belirlenmiştir: 38. madde, özgür yetki güvencesini sağlamaktadır. Buna göre milletvekilleri halkın bütününün temsilcisidirler; talimat ve emirlere bağlı değil ve sadece vicdanlarına uymak ile yükümlüdürler. Bu özgürlükleri, askeri harekatlarla ilgili oylamalarda, 1991 de başkent ve hükümet merkezinin belirlenmesinde, ya da kürtaj ve gen teknolojisi düzenlemelerinde olduğu gibi özellikle önemli olan oylamalarda kamu nezdinde de ifade bulmuştur. Mecliste hiçbir parti grubuna ait olmayan milletvekillerinin de konuşma ve oy kullanma haklarının yanı sıra, ellerinden hiçbir çoğunluk tarafından alınamayan bir dizi hakları bulunur. Örneğin Genel Kurul görüşmelerinde içtüzükte ve genel olarak değişiklik dilekçesi başvurusunda bulunabilir, oylamalarla ilgili açıklama yapabilir, hükümete sorular yöneltebilir, ya da bir Komisyon da gözlemci üye olabilirler. Tüm milletvekilleri iki imtiyaz sahibidir: Dokunulmazlık ve yasama bağlamında sorumlu olmama hakkı. Dokunulmazlık hakkı, tek tek milletvekillerine Milletvekilleri Halkın Vekilleri 14 Görüşme sonrası karar verilir: Milletvekilleri ismen yapılan bir oylamada. 15

10 Parlamento ve Seçim Bölgesi Arasında Milletvekillerinin genelde iki çalışma yeri bulunur: Federal Meclis ve seçim bölgesi. Seçim bölgelerinden, Federal Meclis e liste üzerinden mi ya da doğrukarşı suç işleme anında ya da ertesi gün dan aday olarak mı seçildiklerinden batutuklanmaları durumu dışında ancak ğımsız olarak sorumludurlar. VatandaşFederal Meclis in onayı alınarak soruşların sorgu ve suallerini her zaman yaturma başlatılabileceği ya da dava açıla- nıtlamak durumundadırlar, çoğu kez bileceği anlamına gelir. Dokunulmazlık, yerel politikaya katkıda bulunurlar ve milletvekili olarak yaptıkları çalışmalar Federal Meclis Üyeliği süresi ile sınırlı üzerine bilgi verirler. Düzenli görüşme olup, ancak Federal Meclis kararı ile saatleri çerçevesinde bölgelerindeki inkaldırılabilir. Yasama bağlamında sorumlu olmama hakkı, milletvekillerinin sanların sorunları ve ilgi alanları üzerihiçbir zaman Federal Meclis te, parti ne fikir sahibi olarak bu izlenimlerini meclis grubunda, ya da bir komisyonda- Berlin deki çalışmalarına yansıtırlar. Seçim bölgelerindeki konuların başkentki oylamaları ya da açıklamalarından ötürü bir mahkeme tarafından ya da res- te de önemsenmesi amaçlanmaktadır. mi olarak bir takibata maruz kalma ya da Parlamenterlerin oturum haftalarındaki başka bir şekilde parlamento dışında so- programları her ne kadar yoğun olsa da, her parti meclis grubunun milletvekillerumlu tutulmak zorunda bırakılamayarinin kendi eyaletlerini ve bölgelerini ilcağı anlamına gelmektedir. İftira tarzıngilendiren siyasi sorunları paylaştıkları, da hakaretler bunun dışında kalır. Bu haklar özellikle parlamentonun çalışabi- eyaletlere göre oluşturulan alt grupları vardır. lirliğini güvence altına almayı amaçlar. Medyatik Aksiyonlara Zaman Kalmaz Hep, bir televizyon şovundan diğerine milletvekillerinin günlük hayatına dair çok yaygın ama doğru olmayan bir önyargıdır bu! Televizyon seyircileri, Genel Kurul salonunun yarısının boş olduğu bir Federal Meclis oturumunu gördüklerinde de çoğu kez şaşırırlar. Halbuki parlamenterlerin çok yönlü görevleri kamu tarafından pek ender farkedilir. Günbegün yasa tasarıları, değişiklik önerileri, önergeler ve hükümet yanıtları, güncel konularla ilgili görüş bildirimleri ve raporlar milletvekillerinin masasından geçerler. Yasa çalışmalarının büyük bir kısmı komisyonlarda yapılır. Milletvekilleri, iş bölümü prensibine göre komisyonlarda, alt komisyonlarda ve çalışma gruplarında organize olurlar. Buna, bilirkişiler, vatandaş ya da gazetecilerle yapılan bir çok görüşme eklenir. Milletvekilinin Genel Kurul salonunda olması öncelikle üyesi oldu- ğu komisyonun ya da seçim bölgesinin önemli konuları gündeme gelecekse, temel konulardaki görüşmelerde ya da hükümet açıklamalarında ve her halukarda, oylamalarda gereklidir. Bir seçim döneminde den fazla meclis yayını çıkar. Bunların, birçoğunun genel kurulda karara bağlanmadan önce okunması, işlem görmesi ve çalışma gruplarında, parti gruplarında ve komisyonlarda tartışılması gerekmektedir. Milletvekilleri çoğu kez, meclis oturumlarında konuşmaktan ziyade arka planda çözüm ve uzlaşma arayışındadırlar. Katılım yükümlülüğü: Milletvekilleri oturum günlerinde isimlerini yoklama listesine yazmak zorundadırlar. 16 Kamuoyunun gözü önünde çalışmak: Medya, Federal Meclis te olanları yakından izler. 17

11 Pazartesi Salı Görüşme Seçim Bölgesi nden parlamentoya seyahat Çarşamba Basın görüşmesi Çalışma grupları toplantı ve görüşmeleri, çalışma toplu lukları Komisyon toplantısı Proje grubu toplantısı, parlamento grubu Genel Kurul toplantısı, hükü mete yöneltilen soru önergeleri, soru sorma oturumu, (gerekli görülürse) güncel konulara ayrılan özel meclis görüşmesi Büro çalışmaları Oturum hazırlı Parti grubu ğı, çalışma grup toplantısı ları toplantıları ve görüşmeler Parti grubu yö netim kurulu toplantısı Siyasi görüşmeler Parti grubunun eyaletlere göre oluşturulan eya let milletvekilleri oturumu Komisyon toplantısının sürdürülmesi Akşam etkinlikleri (Paneller, sunumlar) Seçim Bölgesi nden gelen ziyaretçi grubu Perşembe Cuma Oturum Haftası Büro çalışması Genel Kurul top Genel Kurul lantısı (tam gün), toplantısı düzenli olarak ana oturum saatlerinde iki görüş me, müteakiben diğer görüşme ler, gerekli olursa güncel konulara ayrılan özel meclis görüş mesi buna paralel olarak: seçim bölgesinden ziyaretçi grubu, basın görüş- Basın görüşmesi, mesi, büro çalışması dernek ve birlik temsilcileri ve bilim insanları ile toplantı, Seçim bölgesine dönüş İstisnai olarak kurul toplantısı Seçim bölgesinde akşam etkinliği Oturum haftasında çalışmaların pürüzsüz akışı için, kesin belirlenmiş bir çalışma planına sahip net bir gündemin olması gerekmektedir. Seçim bölgelerinden yola çıkan milletvekilleri pazartesi günleri ofis çalışanları ile parlamento haftasına hazırlanıp, etkinliklerini ve ağırlık noktalarını belirlerler. Pazartesi öğleden sonra parti meclis gruplarının yönetim kurulları ve partilerin yönetim birimleri toplanırlar. Salı günü parti meclis grupları bir araya gelir ve gündemdeki konuları görüşürler. Öğleden önce parti gruplarının çalışma grupları toplanarak genel olarak çarşamba günleri yapılan komisyon toplantılarını hazırlarlar. Uzmanlık dallarındaki çalışmalar, üyeleri tüm parti gruplarından gelen daimi komisyonlarda yürütülür. Burada parti grupları, yasa tasarıları ile ilgili görüşlerini sunar, uzlaşı arayışında bulunur ve çoğunluğu elde edebilecek çözüm önerileri getirirler. Konuların son görüşmesi ve oylaması perşembe ve cuma günleri, kamuya açık olan Genel Kurul toplantılarında yapılır. Konuşma ve Karşı Konuşma Genel Kurulda Konuşma Süreleri Genel Kurul oturumlarında kimin ne kadar bir süre konuşabileceği parti meclis grubunun büyüklüğüne bağlıdır. 18. Federal Meclis te bir saatlik bir görüşmede konuşma süreleri CDU/CSU için 27 dakika, SPD için 17, SOL Parti ile Birlik 90/Yeşiller partileri için sekizer dakikadır. Sürelerin konuşmacılara dağılımını parti grupları kendileri düzenler; Akil İnsanlar Kurulu önceden, her bir gündem noktası için kaç saat öngörüldüğünü belirler. Oturum başkanı konuşma süresinin aşılmamasına ve konuşma ile karşı konuşma prensibine uyulmasına dikkat eder. Başkan, konuşmacıların sözünü de kesebilir ve gerekirse hatta mikrofonlarını kapatabilir. Yoğun bir çalışma planı: Oturum haftası 18 Konuşma ve karşı konuşma: Oturum Başkanı konuşma sürelerine uyulmasına dikkat eder. 19

12 Oturum haftalarında sözkonusu olan sabit gündem takvimi çalışma çerçevesini oluşturur. Parti grubu, komisyon ve genel kurul oturumlarındaki çalışmalara konulara özel konferanslar, sunumlar ve basın ya da birlik temsilcileri ile görüşmeler gibi bir çok diğer randevular eklenir. Ayrıca bir çok defa seçim bölgesinden, milletvekilleri ile buluşmak isteyen ziyaretçi ya da öğrenci grupları gelir. Meclis te döşeli bir büro ve milletvekili görevleri için yurtiçinde ulaşım araçlarından faydalanma olanağı buna dahildir. Ayrıca halen avro tutarında olan ve vergiden muaf götürü bir giderler bedeli ile örneğin seçim bölgesindeki büro ve Berlin deki ikinci ikametgahın maliyeti karşılanır. Çalışanları için önbürolar, Ödemeler, Götürü Bedeller görülen bir götürü tutar ile milletvekilleçalışma Esasları ri Berlin de ve seçim bölgelerindeki bürolarında çalışanların (asistanları ve Süreli milletvekili görevi için parlamen- büro elemanları) maaşlarını öderler. toya seçilen ve orada çok yönlü görevle- Sahip oldukları mevkileri için milletverini sorumluluk bilincine sahip olarak killerine vergilendirmeleri gereken yerine getirmesi amaçlanan kimsenin bir tazminat ödemesi yapılır. Yasa yolu mesleki açıdan dezavantaja uğramaması ile belirlenen bu ödeme Temmuz 2014 öngörülür. Bu nedenle tüm milletvekilitibariyle ayda avro tutarındadır. lerine ayni ve maddi kaynakların sağlan- 1 Ocak 2015 itibariyle bu tazminat dığı bir mevki donanımı tanınır. Federal avro tutarında olacaktır. Genel Kurul da parlamenterler arasında konuya özel görüşmeler: Genel Kurul toplantısında aralarında görüşen milletvekilleri

13 Federal Meclis Başkanı Federal Meclis Başkanı parlamentonun en üst temsilcisidir. Başkan ve Başkanvekilleri ile birlikte Federal Meclis in en üst kurulu olan Başkanlık Divanı oluşur. Devletin başında olan Federal Cumhurbaşkanı ndan sonra Federal Meclis Başkanı protokolde Federal Şansölye ve diğer anayasal organların başkanlarından önce ikinci sırada gelir. Bu şekilde yasa koyucu erkin (yasama) yürütme erkinden (yürütme) önce gelmesi, yani Federal Meclis in sıralamada hükümetten önce gelmesi ile ifade bulur. Federal Meclis Başkanı Federal Meclis in başıdır ve Başkanvekilleri ve Akil İnsanlar Kurulu ile birlikte Federal Meclis in işleyişini düzenler. Parlamentonun haklarını korur ve dışa karşı temsil eder. Federal Meclis Başkanı meclis içersinde söz hakkı ve polis erkine sahip olduğu gibi Başkanvekilleri ile birlikte Federal Meclis te idaredeki önemli personel kararlarını verir. Meclis Başkanı, seçim dönemi süresi için seçilir ve Başkanvekilleri ile dönüşümlü olarak Genel Kurul oturumlarını yönetir. Kendisinin ve Başkanvekillerinin konumu özellikle parlamentonun Genel Kurul oturumlarına Başkanlık yaptıkları zaman çarpıcı şekilde görülür. Burada özellikle görüşmelerin adil ve tarafsız bir şekilde yönetilmesi, tartışma kurallarına uyulması, görevlerin konuya uygun şekilde ele alınması ve mecliste asayişi koruma yükümlülüğü hakimdir. Milletvekillerinden birinin parlamenter düzeni ihlal etmesi durumunda Federal Meclis Başkanı milletvekilini uyarabilir, düzeni bozmamasına dair ihtarda bulunabilir, sözünü kesebilir, para cezasına çarptırabilir, ya da milletvekilini 30 güne kadar bir süre için görüşmelerden menedebilir. 18. seçim döneminde Federal Meclis Başkanı olarak Norbert Lammert (CDU/ CSU) seçilmiştir. Federal Meclis Başkanlık Divanı Federal Meclis Başkanı ve Başkanvekilleri Federal Meclis Başkanlık Divanı nı oluştururlar. Divan, seçim dönemi süresi için seçilir. Başkanlık Divanı üyeleri Federal Meclis kararı ile görevlerinden alınamazlar. Başkanlık Divanı düzenli olarak Federal Meclis in her oturum haftasında toplanarak meclis yönetimi ile ilgili konuları görüşür. Edelgard Bulmahn (SPD), Peter Hintze (CDU/CSU), Petra Pau (Sol Parti) Claudia Roth (Birlik 90 / Yeşiller) Ulla Schmidt (SPD) ve Johannes Singhammer (CDU/CSU) Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert in (CDU/CSU) 18. seçim dönemi Başkanvekilleridir. Federal Meclis in Önemli Organları ve Kurulları Federal Meclis Başkanlık Divanı: Norbert Lammert (CDU/CSU), Edelgard Bulmahn (SPD), Peter Hintze (CDU/CSU), Petra Pau (Die Linke), Claudia Roth (Birlik 90 / Yeşiller), Ulla Schmidt (SPD), Johannes Singhammer (CDU/CSU). 23

14 Parti Meclis Grupları Akil İnsanlar Kurulu Federal Meclis ile ilgili konuların düzenlenmesi açısından Başkanlık Divanı na, bileşimi parti gruplarının büyüklüğüne göre oluşturulan Akil İnsanlar Kurulu destek sağlar. Kurul, meclisin en yaşlı üyelerinden değil, deneyimli milletvekillerinden oluşur. Meclis Başkanı nın başkanlığını üstlendiği Akil İnsanlar Kurulu, Başkanlık Divanı nın yedi üyesi ve diğer 23 üyeden oluşur. Oturumlarına federal hükümetin bir temsilcisi de katılır. Akil İnsanlar Kurulu, Başkanı yönetim işlerinde destekler ve Başkan, ya da Başkanlık Divanı na özel olmayan iç işleyiş üzerine karar verir. Akil İnsanlar Kurulu nun en önemli görevi Federal Meclis in çalışma planını ve Genel Kurul oturumlarının gündemini belirlemektir. Ayrıca Meclis in onuru ve hakları, ya da içtüzüğün yorumu ile ilgili tartışmalı konuları ele alarak mümkün olduğunca uzlaşı sağlaması öngörülmüştür. Meclis grupları, Federal Meclis in siyasi motorudur. Büyüklükleri ve bileşimleri federal seçimlerin sonuçlarını yansıtır. Federal Meclis teki çalışma önemli derecede meclis gruplarınca belirlenir. Bir meclis grubu oluşturabilmek için Federal Meclis Üyeleri nin en azından yüzde beşine ihtiyaç vardır. Meclis grupları şeklen önemlidir. Çünkü Akil İnsanlar Kurulu ve parlamento komisyonları ile komisyon başkanları meclis gruplarının büyüklüklerine göre belirlenir. Fakat meclis grupları içerik açısından da önemlidir: Bir taraftan ülkenin dört bir köşesindeki siyasi akımlarla parlamentodaki uygulama arasında bağlayıcı bir rol oynarlar, diğer taraftan ise Federal Meclis kararlarını hazırlayanlar olarak. Bunun için tek tek meclis grupları içersinde, ilgili komisyonlarda görüşülen konulara eşlik eden ve meclis grubunun tutumunu hazırlayan çalışma grupları oluşur. Bu nedenle sadece milletvekillerinin değil, meclis grubunun da çalışmaları için araştırma ve danışmanlık yapan uzmanları olur. 18. seçim dönemi parti grubu başkanları: Volker Kauder (CDU/CSU), Thomas Oppermann (SPD), Geregor Gysi (Sol Parti) ile Katrin GöringEckardt (Birlik 90 / Yeşiller) ve Anton Hofreiter (Birlik 90/Yeşiler). 24 Parlamento binasında parti gruplarına ayrılan kat: Parti grupları parlamentonun önemli karar merkezleridir. 25

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

GENEL KURUL DA YASAMA SÜRECİ. Semra GÖKÇİMEN TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Yasama Derneği Başkan Yardımcısı sgokcimen@tbmm.gov.

GENEL KURUL DA YASAMA SÜRECİ. Semra GÖKÇİMEN TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Yasama Derneği Başkan Yardımcısı sgokcimen@tbmm.gov. GENEL KURUL DA YASAMA SÜRECİ Semra GÖKÇİMEN TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Yasama Derneği Başkan Yardımcısı sgokcimen@tbmm.gov.tr KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ülke Ülke Yerel Yönetimler Ülke Ülke Yerel Yönetimler İsveç'te Yerel Yönetimler.. * Feyza Oztürk Giriş Kuzey Batı Avrupa'da İskandinav Yanmadası'nın üçte ikisini oluşturan İsveç, "bir anayasal monarşi", ya da "anayasal krallık"

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı