Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye!"

Transkript

1 KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ! kamu emekçileri bülteni Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye! Mart 2007 * Sayı 20 * Fiyatı 0.5 YTL Türkiye deki siyasal atmosfer seçim gündemine kilitlenmiş durumda. Önümüzde iki önemli seçim bulunmaktadır: İlki Mayıs ayı başında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri ise milletvekili seçimleri. Programları, söylemleri, misyonları tekleşmiş olan düzen partileri seçimler üzerine kıyasıya rekabet içine girerken, hepsinin birleştiği zemin sermayeye kusursuz hizmet, işçi ve emekçilere düşmanlık olmaktadır. Düzen partilerinin hangisi hükümet olursa olsun sosyal yıkım saldırılarının artarak devam edeceği bilinmektedir. Burjuva partileri için olağan olan bu durum işçi sendikalarını da içine almış durumdadır. Başta sosyal yıkım olmak üzere saldırı dalgası sendikalar tarafından tam bir sessizlikle geçiştirilmektedir. Kürt sorunundan Ermeni soykırımına kadar birçok konu hakkında görüş belirtmekten, düzene yedeklenmekten çekinmeyen sendika bürokratları sıra işçi sınıfı ve emekçilere kölelik ve sefalet dayatan saldırılara gelince göstermelik dahi olsa söz söylemekten uzak duruyorlar. Mevcut saldırılara karşı duyarlılık yaratmaya çalışan birkaç sendika ise, Petrol-İş örneğinde olduğu gibi, TPOA satılamaz başlığı altında imza toplamakla yetinmektedir. Daha önce Tüpraş ve diğer KİT ler özelleştirilirken söylediklerini tekrarlamaktadırlar. Mevcut tabloyu dönüştürücü, değiştirici bir pratik müdahalede bulunulmadığı için de inandırıcılıklarını yitirmektedirler. M K

2 2 Sermaye devleti sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, sosyal haklardan kıdem tazminatına kadar birçok alanda sosyal yıkım saldırılarına devam etmektedir. Tüm bunlara dizginlerinden boşalmış devlet terörü, şovenist histeri dalgası, baskı ve yasaklar eşlik etmektedir. Saldırılar bu denli ağırlaşmışken sınıf cephesinden anlamlı yanıtlar verilememektedir. Ağırlaşarak devam eden saldırılar karşısında emekçiler arasında çaresizliğin boy verdiği, kendi öz gücüne ve mücadeleye güvensizliğin derinleştiği bir dönemde hangi talepler öne çıkarılmalı, bu talepleri kazanmak için nasıl bir mücadele yol ve yöntemi izlenmelidir? Bugün yanıtlanması gereken temel sorulardan birisi de budur. SGGSS: Kazanılmış hakların gaspı! Uzun zamandır gündemde olan ve Ocak 2007 de yürürlüğe girmesi planlanan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası (SGGSS) Tasarısı Cumhurbaşkanı nın veto etmesi üzerine 2007 Temmuz ayına ertelendi. SGGSS saldrısı sağlık ve sosyal güvenlik hakkının gaspı, sağlığın özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi anlamına gelmektedir. Geleceksizlik dayatan bu tasarının bugün için veto edilmiş olması sorunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in yasayı veto gerekçesi bunu kendiliğinden olanaksız kılıyor. Sezer in yasayı veto etmesinin gerekçesi memurlarla diğer çalışanların aynı statüde tanımlanmasını öngörmektedir. İş güvencesi, sigorta hakkı, çalışma koşulları gibi görece daha iyi haklara sahip olan kesimin kazanımlarının tırpanlanmasını hedeflemektedir. Yani hakların en alt seviyede eşitlenmesi gerektiğini söylemektedir. Sezer in tasarıyı veto nedeni budur. Bir başka deyişle Sezer, devletin yasama, yürütme, yargı, vergi, kolluk gücü vb. asli işlerini yürüten memurlarının ayrıcalıklı bir statüde tanımlanması gerektiğini ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi nin iptal kararının içeriği de bundan farklı değildir. Anayasaya göre devletin asli işlerini yapan kesim memur statüsünde olmalıdır ve özlük hakları, çalışma koşulları vb. diğer çalışanlardan farklı düzenlemelidir. Görüldüğü gibi her iki kurumun kararında da yasanın özüne dokunulmamakta, devlet memuru ile ilgili düzenlemeler değiştirildiği taktirde yasada bir sorun kalmamaktadır. İşçi olarak ya da bu statüde çalışanların sağlık ve sosyal güvenlik, emeklilik haklarının tırpanlanmasında yasalara ve diğer devlet organlarına göre bir sakınca bulunmamaktadır. Yasanın ertelenmesi ve seçimler Cumhurbaşkanı nın veto etmesinin, AKP hükümeti tarafından ertelenmesinin altında yaklaşan seçimlerin de etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle yasanın seçim sonrasına bırakılması da söz konusu olabilir. AKP hükümet olduğundan bu yana İMF ve DB nin dayattığı yıkım politikalarını eksiksiz uygulamış, Telekom, Erdemir, Tüpraş gibi birçok kamu kurumunu özelleştirmiştir. Sırada işçi-emekçileri doğrudan ve yıkıcı biçimde etkileyecek olan SGGSS yasasının kabul edilmesi ve uygulanması vardır. Saldırı bu kadar güncel, acil ve yakıcıdır. Ancak tüm bunlara rağmen sendikalar cephesinden açıklanmış bir mücadele programı, ilan edilmiş bir eylem takvimi, kararlı bir tutum ortada yoktur. Emekçiler ve sendikalar ne yapmalı? Toplu görüşme sürecinin hemen sonrasında ve SGGSS tasarısı veto edildiği süreçte KESK bu tasarıya karşı mücadele edeceğini açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen KESK cephesinden konuyla ilgili herhangi bir mücadele programı ve eylem takvimi açıklanmış değildir. Sendika şubelerinde konuyu gündeme getiren ve yasaya karşı bugünden harekete geçmeliyiz, sendika bu konuda ne yapacak sorusunu soran üyelere verilen yanıt Hele bir Temmuz ayı gelsin bir şeyler yaparız. Nasıl olsa yasa geçecek... vb. şeklinde olmaktadır. Yani bir kez daha günü geçiştirmeye dönük etkisiz tepki eylemleriyle sürece teslim olunacaktır. Baştan nasıl olsa yasa geçecek şeklinde kullanılan söylem KESK e hakim uzlaşmacı, reformist anlayışların iradesizliğinin ve iddiasızlığının bir yansımasıdır.

3 Oysa bugünden çok yönlü ve çeşitli biçimlerde konu gündeme getirilmeli, kamu emekçileri bilgi, bilinç, örgütlülük vb. her açıdan donatılmalı, sert mücadelelere hazırlanılmalıdır. Bu yasa geçmeyecek! Çünkü iddalı ve kararlıyız. Örgütlü gücümüzle süreci tersine çevireceğiz iddiası ve bilinciyle hareket edilmelidir. Geniş emekçi kesimler konuya ilişkin talepler üzerinden harekete geçirilmeli, süreç kazanmaya dönük bir mücadele programı çerçevesinde örgütlenmelidir. Halihazırda tablonun böyle olmadığı herkes tarafından görülmektedir. Ancak önemli olan öncü, ilerici, devrimci kamu emekçilerinin buna uygun bir misyonla davranıp davranmayacaklarıdır. Zira iddia ve iradeden yoksun reformist önderliğin hak alıcı bir süreci örgütlemeyeceği, emekçi kitleleri harekete geçirmeyeceği ortadadır. Bu görev bir kez daha ve çok daha yakıcı bir biçimde öncü, devrimci kamu emekçilerinin omuzlarındadır. Bugünden saldırılara karşı talepleri gündemleştirmek, bu talepler uğruna ve sosyal yıkım saldırılarına karşı tabanda, işyerlerinde mücadelenin örgütlenmesi için çalışma yürütmek gerekmektedir. Sendikaları harekete geçirecek biricik yöntem de budur. 3 KESK Danışma Kurulu toplantısı yapıldı... Söz değil eylem, masa değil fiili mücadele! Emperyalist saldırganlığın arttığı, sosyal yıkım saldırılarının yoğunlaştığı, faşist, ırkçı saldırıların tırmandırıldığı bir süreçte KESK Danışma Kurulu toplandı. 5. dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. KESK 12 Şubat ta toplantının sonuç bildirgesini sendika şubelerine gönderdi. KESK özellikle yetkiyi kaybetmesinin ardından Toplu görüşme hakkımız var, kullanacağız diyerek toplu görüşmelerden çekildi. KESK orta oyunu olarak ifade ettiği ancak kendisinin de bir parçası olduğu toplu görüşme masasını terkettikten sonra 4688 sayılı yasakçı yasayı teşhir etmiş, üyelerine işyerlerini ve alanları işaret etmişti. Sendika aktivistleri ve üyeleri tarafından KESK in masadan çekilmesi, fiili-meşru mücadele hattının işaret edilmesi yeni bir sürecin başlangıcı olarak algılanmış ve bu yönelim taban tarafından olumlu karşılanmıştı. Böylesi bir dönemde bu olumlu havanın değerlendirilerek fiilimeşru mücadele hattı temelinde bir mücadele programının yaşama geçirilmesi oldukça önemliydi. Ancak KESK MYK bunun için bir irade göstermedi. Böylesi bir süreç sonrasında KESK Danışma Kurulu toplanmış, geçmiş süreci değerlendirmiş ve önümüzdeki süreci birçok ana başlık altında tartışmıştır. Toplantı istenen düzeyde bir katılımdan ve ilgiden yoksun coşkusuz bir atmosferde gerçekleşmiştir. Toplantıya 366 üyenin katılması gerekirken ilk gün 268 kişi katılmış, ikinci gün bu sayı 208 e düşmüştür. İlk gün katılması gereken şube başkanı sayısı 287 iken 208 şube başkanı katılmış, ikinci gün bu sayı 155 e düşmüştür. Katılması gereken 79 MYK üyesinden ilk gün 60 ı, ikinci gün ise 53 si katılmıştır. 287 sendika şubesinin rapor yollaması gerekirken 79 şube rapor göndermiştir. 208 şube rapor göndermemiştir. Kendi başına bu tablo bile kurulun ön hazırlıkları için harcanan çaba ve ilginin ne kadar zayıf olduğunu göstermektedir. Toplantıda emperyalizmin saldırıları, işgal, 301. madde, F tipi tecrit saldırısı, seçimler, Kürt sorunu, AB, neo-liberal saldırılar, örgütsel durum, geçen dönemki mücadele programı vb. birçok konu ele alınsa dahi Kurul da önümüzdeki dönemi hak alıcı bir mücadele programına konu edebilecek bir yönelim sağlanamamıştır. Yıllardır tekrar edilen tespitler sıralanmış, geleceğe dönük somut bir şey konmadığı gibi sorunların asıl kaynağı bir kenara bırakılarak suç lular aranmıştır. Gelinen süreçten birinci derecede sorumlu olanlar kendini aklamaya, temize çıkarmaya çalışmıştır.

4 4 Yine sendikal krizden, devletin faşist baskı ve uygulamalarından, şovenist dalgadan yakınılmış, toplu görüşme masasından çekilmekle ne kadar haklı olunduğu vurgulanmış ancak mevcut tabloyu tersine çevirecek dönemsel ve somut bir mücadele programı oluşturalamamıştır. Sonuç bildirgesinde Örgütsel Durum başlığı altında yer alan paragrafa şunlar ifade edilmiştir, Sendikalarımızın nicelik olarak büyümesi ve nitelikli bir yapıya sahip olmasının önünde iç ve dış etkenler engel oluşturmuştur. Toplantıda 4688 sayılı yasanın etkisiyle yıpranma ve daralmalar, genel merkezler ile şubeler arasındaki koordinasyon zayıflıkları, işleyişteki demokratik kanalların tıkanması, her düzeyde güven ilişkisinin zedelenmesi, mücadeleyi birleştirmeye dönük genel iradeyi açığa çıkaramıyor. Ortak iş yapma kültürünün zayıflaması, kadro ve yöneticilerin bir çoğunda görülen umutsuzluk- çaresizlik ve süreçten kopmalar, şubelerdeki çalışmaların kolektif yürütülememesi ve birkaç kişinin sırtında kalması, sendikalarımız ve şubelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliğinin yeterince olmaması, KESK Şubeler Platformu nun canlılığını yitirmesi ve birlikteliğindeki problemler, sendikal kazanımlarımızın üyelere ve emekçilere yeterince aktarılamaması, eğitim ve kültür faaliyetlerinin eksikliği, çok eleştiri ve az iş yapma, sendikal anlayışlara göre duruşlar, dağıtıcı ve dışlayıcı tutumlar defalarca tekrar edilmiş ancak bu durumu aşma iradesi gösterilememiş, buna uygun bir işleyiş ve yönelim tartışılmamıştır. Tüm bu sorunlar daha önce Eğitim Sen ve KESK MYK sı tarafından birçok bölge toplantısında dile getirilmiştir. Yönetimler tüm bu süreçlerdeki esas sorumluluklarının üzerinden atlayarak topu üyelere ve aktivistlere atarak kendilerince günah keçisi aramışlardır. Sonuç bildirgesinde ifade edilen birçok tespitin doğru olması sonucu değiştirmemektedir. Zira en doğru tespitler, hatta en doğru mücadele programı kaleme alınsa ve hareketin önüne konulsa bile bu kendi başına bir şey ifade etmez. Asıl belirleyici olan mücadeleye bakış açısının kendisi ve pratik müdahaledir. Bugün KESK üyesinden temsilcisine, şube yönetiminden, genel merkezine kadar çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar nedeniyle üye sayısında azalma, mücadeleden uzak durma vb. yaşanmaya başlamıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında ortaya çıkardığı devrimci dinamizmden uzaklaşan KESK in tabanla bağları zayıflamış, iş yerleri üzerinden eylem örgütleyemez duruma düşmüştür. Bugün kamu emekçilerine ve KESK e hakim ruhhali örgütlü mücadeleye, öz gücüne güvensizlik, umutsuzluk ve edilgenliktir. Ancak bu kendiliğinden yaşanan bir süreç değildir. Bu reformist anlayışların harekette yarattığı kırılmanın sonuçlarıdır. Bu nedenle KESK ve sendika yönetimlerinin yapması gereken şey sorumluluktan ve özeleştiriden kaçmak değil aksine bu sorumluluğu kabul etmek ve kamu emekçileri hareketinin yeniden yapılandırılmasının önünü açmaktır. Bu yeni sendikal örgütlenme formlarını çözüm olarak ileri sürmekle aşılacak bir durum değildir. Öncelikle uzlaşmacı, yasalcı mücadele anlayışının hızla terkedilmesi ve yerine fiili-meşru mücadele anlayışının tabi kılınması gerekmektedir. Hak alıcı bir mücadele programının bir an önce çıkarılması ve yaşama geçirilmesi için gereken çabanın gösterilmesi ve ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Sendikal hareketin bugünkü dinamiklerini ve aynı zamanda zayıflıklarını görmeyen, hareketin güncel ihtiyaçlarını karşılayamayan bir politika ile sendikal hareketin mevcut mevzilerini korumak ve ilerlemesini sağlamak mümkün değildir. Ancak biz biliyoruz ki, bu kendiliğinden olmayacaktır. Reformist anlayışlar ise bunu kendiliğinden hiç yapmayacaklardır. Bu ancak ancak öncü kamu emekçilerinin iradesiyle gerçekleştirilebilir. Unutmayalım ki yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen KESK fiilimeşru-militan mücadelenin yaratılması için gerekli olan dinamikleri hala içinde barındırmaktadır. Sendikalarımızı yeniden ve iş yerlerinden yükselen, mücadeleci bir sınıf örgütü haline gelmek için bütün öncü, devrimci, sosyalist kamu emekçileri sürece müdahale etmeli, bu bilinç, görev ve sorumlulukla davranmalıdır. Sosyalist Kamu Emekçileri

5 Torba Yasa kabul edildi... 5 Mücadelemiz sürecek! Sağlık sektöründe özelleştirmenin adımlarını hızla atan sermaye iktidarı, sağlık hizmetlerini piyasaya açmanın bir ayağı olarak birçok farklı düzenlemeyi içinde barındıran tasarıyı meclisten geçirdi. 6 Şubat ta TBMM'de görüşülerek kabul edilen 'Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı', diğer bir adıyla 'torba yasa' ile sağlıkta yıkım ve kamusal sağlık hizmetlerinin tasfiyesinde bir adım daha atılmış oldu. Yasanın içeriğine baktığımızda havaalanlarının özelleştirilmesi, yeşil kart sahibi hastalardan alınan katkı payının %20'ye çıkarılması gibi birçok farklı düzenlemeyi görebiliyoruz, ancak burada asıl olarak yasanın sağlık hizmetleri ile ilgili kısmını inceleyeceğiz. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu yasayla tüm hekimlere tıbbi uygulamalarındaki hatalarından kaynaklanan her türlü tazminat talebinin karşılanması için zorunlu sigorta getirilmiştir. Kamuda çalışan hekimlerin primlerinin yarısı hekimlere ödenen döner sermayeden, diğer yarısı hastanenin döner sermayesinden karşılanacaktır. Bunun anlamı sigorta şirketlerine ödenecek milyarlarca liranın hastane çalışanlarına verilen döner sermayeden ödeneceğidir. Bilindiği gibi döner sermaye uygulaması, ücretleri düşük olan-belirlenen sağlık çalışanlarının ücretlerinin bir nebze de olsa iyileştirilmesi için öngörülmüştür. Bu haliyle sigorta priminin çalışana ödenen döner sermayeden kesilmesi reel ücretlerin düşmesini de beraberinde getirecektir. Ayrıca sigorta yaptırmayan hekim ve kurumlara 5 katı para cezası 6 Şubat ta TBMM'de görüşülerek kabul edilen 'Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı', diğer bir adıyla 'torba yasa' ile sağlıkta yıkım ve kamusal sağlık hizmetlerinin tasfiyesinde bir adım daha atılmış oldu uygulanacaktır. Kamu hastanelerinde çalışma koşullarının elverişsiz olması, yetersiz ekipman, uzun ve yorucu çalışma saatleri nedeniyle yapılan hataların hekimlere yüklenmesi tam bir iki yüzlülüktür. Devlet kamu hastanelerine yatırım yaparak koşulları düzeltmek, daha kaliteli ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak yerine, sigortalama yoluyla hem özel sigorta tekellerine para aktarmayı hem de yapılan yanlışlıklara sus payı olması için mağdur olan hasta ve ailesine tazminat yolunu açmayı planlamaktadır. Sonuç gitgide yükselen primler ve tazminat davalarının baskısı nedeniyle hekimlerin yüksek riskli hastaları tedavi etmekten kaçınması olacaktır. Böylelikle hekim ile hasta arasına bir kez daha cüzdan girecektir.

6 6 Yabancı hekim çalıştırmanın önü açılıyor Yasaya göre dünyanın herhangi bir yerindeki tıp fakültesinden mezun olan hekimler mesleki bilgi ve yeterlilikleri değerlendirilmeden sadece denklik belgesiyle işe başlayabilecekler. Uluslararası bilgi ve deneyimden yararlanmak ve hekim sayısının yetersiz olması uydurmalarıyla süslenen 'ithal hekim' uygulamasının asıl amacını Başbakan ' dolara çalışacak yabancı hekimler var' diyerek beyan etmiştir. Bu yolla hükümet sermayeye açılan sağlık piyasasına ucuz işgücü sağlamayı hedeflemektedir. Bilindiği gibi diğer sağlık çalışanları sözleşmeli, taşeron vb. statülerle ucuz işgücü ordusuna dönüştürüldü, şimdi sıra hekim emeğinin ucuzlatılması ve işsiz hekim ordusunun yaratılmasındadır. 'İthal hekim' çalıştırmanın bir diğer amacı ise yabancı sağlık tekellerinin önünün açılmasıdır. Bu tekeller kuracakları sağlık işletmelerinde düşük ücretle ithal hekim çalıştıracaklardır. Bu şekilde hekimler daha kötü koşullarda düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bırakılacaktır. Klinik şefini ve yardımcılarını Sağlık Bakanlığı belirleyecek! Bu yasayla klinik şef ve şef yardımcıları Sağlık Bakanlığı nın oluşturacağı bir jüri tarafından sözel sınav, jüri tarafından gerek görülürse yazılı sınava tabi tutularak belirlenecek. Ayrıca 5 yılını doldurmuş şef ve şef yardımcıları yine bu kurul tarafından sınava tabi tutulacak ve görevlerine devam edip etmeyeceği belirlenecektir. Geçtiğimiz yıl yine eğitim ve araştırma hastanelerine şef ve şef yardımcılarının Sağlık Bakanlığı tarafından atanması için bir yasa taslağı hazırlanmış, Anayasa Mahkemesi nin iptal etmesine rağmen 200 şef ve şef yardımcısı bu şekilde atanmıştı. Şimdi ise bütün eğitim ve araştırma hastanelerinde bu şekilde atama yapılarak sağlık hizmetlerinde siyasi kadrolaşmanın önü tamamen açılmak istenmektedir. Kadroları kendi yandaşlarıyla doldurmaya çalışan Sağlık Bakanlığı, bilimselliği, liyakat ilkesini tamamen yok saymaktadır ve bu kadrolara hak edenleri değil kendi siyasi görüşünden olan kişileri getirmeyi planlamaktadır. Tıpta Uzmanlık Kurulu da Sağlık Bakanlığı'na bırakılıyor Yasayla, Sağlık Bakanlığı nın sürekli kurulu niteliğinde, 'Tıpta Uzmanlık Kurulu' oluşturulacak. Kurul TTB'nin seçeceği 1, YÖK'ün seçeceği 5, GATA'nın seçeceği 1, TDH'nin seçeceği 1 ve Sağlık Bakanlığı'nın seçeceği 8 üyeden oluşacak. Danışma kurulu niteliğindeki bu kurulda tamamen Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altında olacaktır. Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle kamu sağlık hizmetlerini kârlı bir piyasaya dönüştürmenin adımlarından birisi de 'torba yasa'sıdır. Bu kadar hayati ve özel bir alanda uygulanmak istenen yıkım politikalarına karşı herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hakkı için mücadele etmekten başka yol yoktur. Biz sağlık emekçileri de mesleğimizin onurunu korumak ve sağlık sektörünün piyasaya açılmasını engellemek için yanyana gelip mücadele etmeliyiz. Sosyalist Kamu Emekçileri

7 7 Eğitim-Sen program kurultayı üzerine Eğitim-Sen program kurultayı 6-9 Şubat tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirildi. Kurultaya 260 delege çağrıldı, kurultay sürecindeki komisyon çalışmalarına ise 977 Eğitim-Sen üyesi katıldı, 64 şube rapor gönderdi. Kuşkusuz rakamlar tek başlarına bir şey ifade etmiyor. Ama şöylesi bir karşılaştırma belki işimizi kolaylaştıracaktır. 120 bin üyesi olan Eğitim-Sen 977 kişiyle mi program kurultayına hazırlandı? Ne yazık ki buna da evet diyemiyoruz. Çünkü başlangıç aşamasında oluşturulan komisyonların bir bölümü sadece kağıt üzerinde varlığını sürdürmüş ya hiç çalış(a)mamış ya da tebliğleri iletme tarihi geldiğinde kişisel raporlar hazırlanarak apar topar gönderilmiştir. Kurultaya çağrılı olan delegelerin ise sadece yarısını biraz aşkını kurultaya katılım göstermiştir. Bu anlamıyla program kurultayı hiçbir biçimde örgütün tümüne maledilmemiştir/edilmek istenmemiştir. Zaten Eğitim-Sen merkez yöneticileri üye toplantılarında Program kurultayından çok şey beklemeyin diyerek üyeleri teşvik etmişti. Programın anlamı ve önemi Program, geleceğe nasıl ve hangi araçlarla yön vereceğinizi gösteren temel metindir. Sizin ne olduğunuzu, ne için mücadele ettiğinizi gösterir. Bundandır ki üyelerin katılımı, taban inisiyatiflerinin harekete geçirilmesi, gündemlerin derli toplu açık bir biçimde tartışılması olmazsa olmaz koşuldur. Ancak Eğitim-Sen yönetimi kurultayı kendilerini aklama, temize çıkarma, sözde yeni bir başlangıç yapma olanağı olarak görmüş ve buna uygun bir pratik sergilemiştir. Delegelerin belirlenmesinden, gündemlerin oluşturulmasına, raporların hazırlanmasına kadar yaşanan süreç buna örnektir. Özcesi, program kurultayı yapmak için yapılmıştır. Dostlar alışverişte görsün misali... Ama ne yazık ki mevcut tabloda dostlar ın göreceği bir alışverişte sergilenememiştir.

8 8 Saldırılara karşı çözüm olarak ne söylendi? Kurultayda, konu başlıklarına paralel olarak küreselleşmeden çevre sorununa kadar bir dizi temel gündem tartışma konusu edildi. Neredeyse bir siyasi partinin programına eş başlıklar çerçevesinde görüşler ilan edildi. Kurultayın gerekçelendirilmesi (dünyada değişen koşullar, emek süreçlerindeki ve istihdam biçimlerindeki değişim), Ortadoğu daki son durum ve Türkiye nin konumlanışı, Kürt sorunu, 301. madde ve demokrasi mücadelesi, küreselleşme, emek süreci ve sendikalar, sendika siyaset ilişkisi, AB ye bakış, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal saflaşma eğilimleri (laik-şeriat vb.) hem tebliğlerin hem de delegelerin temel gündem maddeleriydi. Ancak anlaşılmaz ve kabul edilemez olan bol bol sözedilen neo-liberal politikalara ve saldırılara karşı nasıl bir mücadele hattı izleneceği noktasında sessiz kalınmış olunmasıdır. Türkiye de kimi zaman devlet şovenizmi, faşist saldırıları vb. kışkırtarak bu gündemleri öne çıkarmaktadır. Örneğin Kürt sorununa bağlantılı olarak şovenist histeri yaratılmaya çalışılmaktadır. Tabii bu arada esas olarak sosyal haklara yönelik saldırılar emekçilerden gizlenmeye çalışılmaktadır. Kurultayda yapılan/fiilen ortaya çıkan durum da biraz bu olmuştur. Ülkenin siyasi gündemi, küreselleşme enine boyuna tartışma konusu edilmiş ancak pratik adım atılmas beklenen sorunlar sosyal güvenlik reformu, eğitimin özelleştirilmesi, sağlık alanının talanı, işgüvencesinin gaspı vb. ikincil kılınmıştır. Ülkenin siyasi gündemi, küreselleşme enine boyuna tartışma konusu yapılmış ancak milyonlarca emekçiyi tehdit eden sorunlar karşısında sessiz kalınmıştır. Sosyal güvenliğin tasfiyesi, özelleştirme saldırısı, sağlık hakkına yönelik saldırılar vb. Kurultayın/tartışmaların örgütleniş biçimi ise Eğitim- Sen ve KESK seçimlerinde gördüğümüz tablonun minyatürü şeklindedir. Tebliğler okunmuş, ardından Eğitim-Sen e hakim reformist, liberal anlayışlar kürsüye çıkarak her bir konu başlığı üzerinden görüşlerini sıralamışlardır. Birbirlerini tamamen dıştalayan görüşler ise Kurultay da Eğitim-Sen in zenginliği olarak sunuldu. Tabii temel olarak devrimci güçlere yönelik bu söylem birara yaşamı savunalım liberal formülasyonunun Eğitim-Sen üzerinden tezahürüydü. Farklılıkların bir arada varolabileceği dillendirildi. Kurultay bir nevi büyük sorunlarla uğraşırken küçük sorunların unutulduğu bir zeminde gerçekleşti. Büyük bir olasılıkla bu muğlaklık sonuca da yansıyacaktır. Kurultay ın gündemleri tabanla birlikte oluşturulabilseydi ve işyerleri temelinde tartışılabilseydi, işyerleri üzerinden örgütlenebilseydi ve delegeler buralardan seçilerek kurultaya gelebilseydi bu hem işyerleriyle bağı güçlendirmenin bir imkanı hem de eğitim emekçileri açısından iyi bir eğitim çalışması olabilirdi. Bu yapılmadığı için kurultay bilinen anlayışların kendilerini tekrar etmesi dışında bir amaca hizmet etmedi. Evet sorun var, ama neden? Eğitim-Sen ve genel olarak sendikal hareketin içinde yer aldığı koşulların -sendikal harekette yaşanan erozyonun -dışa dönük nedenleri çokça dillendirilmiş olmasına rağmen, sendika bürokratlarına yüksek sesle eleştiriler yöneltilmedi. Koşullar değişti, istihdam yapısı değişti, bu sendikal yapıyla biz süreci karşılayamayız cümlesi çokça söylendi ama, bu yönetim anlayışıyla, bu sendikal kavrayışla biz mücadelenin ihtiyaçlarını karşılayamayız denilmedi.

9 9 İLKSAN 5. Dönem 2. Olağanüstü 5. Dönem 2.Olağanüstü Temsilciler Kurulu Ocak 2007 tarihlerinde Ankara, Başkent Öğretmen Evi nde yapıldı. Genel Kurul a Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer ile Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri de katıldı. Sendika temsilcileri konuşuyor Divanın oluşturulmasından sonra söz alan Eğitim-Sen Genel Başkanı, örgütün İLKSAN a bakışını anlattı. Alaaddin Dinçer, hak kayıpları olmadan sandığın ya kapatılması gerektiğini ya da gönüllü üyelik konusunda gerekli yasal değişikliklerin bakanlık tarafından bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. Daha sonra söz alan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri, aslında sandığın kapatılmasını kendilerinin de istediklerini ancak mevcut kaynakların bunu karşılamadığını, bu yüzden 500 trilyon civarında ek bir kaynağın bakanlık tarafından karşılanması halinde sandığın tasfiyesine evet diyeceklerini belirtti. Konuşmalar sonunda Eğitim-Sen yürütmesi tarafından Divan başkanlığına sözlü olarak basın açıklaması yapacağız bilgisi iletildi ve tüm salondaki delegeler basın açıklamasına davet edildi. Basın açıklaması Ulusal basının ilgi gösterdiği basın açıklaması aslında bir önceki gün Hürriyet gazetesinin Ankara ekinde manşet olarak çıkan İLKSAN da 2. yolsuzluk haberi üzerine daha da önem kazanmıştı. Ankara daki bazı sendikal aktivistlerin de destek verdiği basın açıklamasında 150 yi aşkın kişi katıldı. Burada yapılan basın açıklamasında Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, sandığın Sincan daki arsasının bilir kişilere yaptırdığı değer Genel Kurulu 240 bin kişilik üyesi ve her ay 4.7 trilyonluk geliri ile iştahları kabartan bir sandık yıllardan beri üyesine hiçbir katkı sunmadan emekçilerin sırtında bir kambur gibi durmaktadır. Bu kamburdan kurtulmak elbette üyelerin çoğunluğunun dileğidir ölçümünde ilk önce 11 trilyon bedel olarak belirlendiğini ancak sonra TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ın araya girmesi ile birlikte aynı arsanın 5.9 trilyona nasıl verildiğini sordu. 6.6 trilyona Alanya da alınan Ananas Oteli nde bir sezonda 2600 kişinin bedava kalarak, yine bir sezonda kurumun 66 bin dolar zarara uğratıldığını belirten Dinçer, İLKSAN daki sıkıntıların bununla da kalmadığını belirtti. Asıl şaibenin AKP Kahramanmaraş milletvekili Av. Mehmet Yılmazcan ın sandıktan bir anda nasıl 20 trilyon alacaklı hale geldiğini sordu. Bunda dönemin yöneticilerinin sorumluluğunun hangi boyutta olduğunun araştırılması gerektiğini belirtti. İLKSAN da soyguna son! sloganlarının atıldığı basın açıklamasının ardından Eğitim-Sen li delegeler Genel Kurul salonuna döndüler. Delegelerin salona girişinden itibaren sözlü sataşmalara maruz kalan Eğitim-Sen

10 10 delegasyonu olaya Divan başkanlığının müdahale etmesini istedi. Divan başkanlığının sataşmaları durdurması bir yana Alaaddin Dinçer in kınanması konusundadaki önergeyi kabul etmesi ve önergenin aleyhinde Eğitim-Sen delegelerine söz vermemesi bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan arbede ve medyanın olaya bakışı Eğitim-Sen yürütmesinden bir arkadaşımızın kürsü yakınında tartaklanması sonucunda çıkan arbedenin basın tarafından mesleğimizi ve sendikamızı küçük gösteren tarzda kamuoyuna aktarılması aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. İlksan Genel Kurulu nda yaşananlar ilk değildir. Yıllardır İLKSAN da yaşanan yolsuzluklar bilinmektedir. Medyanın buna rağmen olayları veriş tarzı taraflıdır. Yolsuzlukları yapanları korumak ve haklı göstermek şeklindedir. Düzen medyasının yansıtmadığı diğer bir gerçek de şudur, zorunlu üyelik kalksın ya da sandık hak kayıpları olmadan kapatılsın demek sendikamız tarafından destek gören yeni bir açılım sayılabilir. Bu açılım İlksan üzerinden nemalanan güçleri oldukça tedirgin etmiştir. Bu tedirginlik o kadar had safhadadır ki üyeleri bulundukları sendikanın yöneticileri ile ayrıştığı noktalar açıkça belli olmuştur. Örneğin sandık yöneticileri imajımızı düzeltelim derken sendika yöneticileri şu kadar para olursa sandık kapatılsın diyebilmektedir. Bu çelişkilerini üyelere yönelik bir anket yapalım şeklinde düzeltmeye çalışan Türk Eğitim Sen lilerin neyi amaçladıklarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü iyi hazırlanmamış anketler subjektif önerme ve sorularla yanıtları istenen yere çekebilmektedir. Sonuç 240 bin kişilik üyesi ve her ay 4.7 trilyonluk geliri ile iştahları kabartan bir sandık yıllardan beri üyesine hiçbir katkı sunmadan emekçilerin sırtında bir kambur gibi durmaktadır. Bu kamburdan kurtulmak elbette üyelerin çoğunluğunun dileğidir. Ancak bu sürecin zor ve sıkıntılı olacağı kesindir. Sandığın kapatılması ya da zorunlu üyeliğin kaldırılması isteği kendi başına yeterli bir söylem değildir. Arkasından geliştirilebilecek söylem, etkinlik ve eylemliliklerle bakanlık üzerinde baskı oluşturmak olmalıdır. İLKSAN İl Delegesi/İzmir Sendikal mücadeledeki tıkanıklığı aşma ihtiyacı ve önerileri Uzun zamandır sınıf mücadelesinin gündemini işgal eden en önemli ve acil konulardan biridir, sendikal tıkanma ve bu yöndeki çözüm önerileri. Sendikal mücadeledeki tıkanma, sınıf mücadelesinin hem nedeni ve hem de sonucu olma özelliğini taşıyan bir sorun ve sonuçtur. Özellikle, yakın tarih ekseninde bakıldığında, dünyada ve bizim emek ve toplumsal yaşamımızda, ciddi anlamda bir sefalet ve proleterleşme yaşanmaktadır. Emperyalistler, militer, sosyo-kültürel ve ekonomik kurumları ve politikaları aracılığıyla, dünyadaki enerji, hammadde ve ekonomik kaynakları, kapitalizmin döngüsünü sağlayabilmek ve kârlarını arttırabilmek için kendi ülkelerine transfer etmektedirler. Sömürüyü tüm dünyada daha da arttırmaktadırlar. Bu transfer ve sömürünün savaş kurumları aracılığıyla yapıldığı gibi, kimi zamanda uygulanan genel ve özel ekonomik, siyasal ve yapısal plan ve programlar yardımıyla savaşmadan da yapmaktadırlar. Fiili ya da politik ve ekonomik kurumlar yoluyla, müdahale edilen ülkelerin emekçileri ve halkları yukarda belirtildiği gibi yoksullaşma ve proleterleşme dehlizlerine sokulmaktadırlar. Aynı zamanda emperyalist kapitalizm sadece sefalet üretmekle kalmayıp coğrafyanın bitki örtüsünü, doğal ve tarihi dokularını, kültürlerini, iklimlerini değiştirip yok etmektedir. Elbette emperyalist kapitalizmin, işbirlikçi tekellerin ve yönetimlerin bu fütursuz politika ve vahşetlerine karşı, dünya emekçileri ve halkları direniş ve mücadele örnekleri göstermektedirler. Ancak kendi mücadele tarzımız, sonuçları ve sendikal örgütlerimiz açısından bakıldığında dünyadaki bu gelişmelere yeterli yanıt ve destek sunamadığımız gibi, kendi sınıf cephemiz açısından da yeni olanaklar ve haklar

11 kazanamadığımızın yanı sıra önceden kazanılmış olanları da koruyamadığımız ortadadır. Artık sendikaların üst yönetimleri tarafından da reddedilemeyen bir sendikal çöküş ve tıkanıklık yaşanmaktadır. Şu an yönetimlere hakim olan sendikal mücadele anlayışları ve tarzlarıyla yapılabileceklerin sınırına gelinmiştir. Bu tarz ve anlayışlardaki ısrar ve inat sadece yönetimlerin ve anlayışların kendilerini yönetici, anlayışlarının da hakim unsur olma görüntüsü dışında bir nesnellik bırakmamıştır. Sınıfın ve emekçilerin ideolojik, sınıfsal perspektif ve enternasyonalist mücadele politikalarının yaşama geçirilmesi, bu sendikal ve sınıf mücadelesi tıkanıklığını aşmanın tek yoludur. Bu, özelde bizim, genelde dünya emekçi ve halklarının, emperyalizme ve kapitalizme karşı ayağa kalkmamızın en önemli belirleyenidir. Aynı zamanda bu sınıf politikaları, emekçi sınıfların tarihsel misyonunun da ta kendisidir. Bu misyonun araçlarından olan sendikamızın tıkanıklığını aşması ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi için; sınıfın ihtiyaç ve taleplerine göre şekillenmesi gereken, fiili-meşru mücadele dinamiği ve heyecanı mutlaka yaşama geçirilmelidir. Tabana ilham, güven ve cesaret verecek politikalar ve demokrasi yaşama geçirilmelidir. Sayısal çoğunluk denklemleriyle oluşturulan protokol yönetimler yerine, güçlü ideolojik ve somut sınıfsal argümanlara dayanan politikalar ve anlayışlar yönetimlerde hakim kılınmalı, yönetim ya da yürütme kurulları da bunları uygulayan taban inisiyatiflerine çevrilmelidir. Üyeler mutlaka eğitilmeli, gerçeklerle yüzleştirilmeli, sayısal üye kaygısı bir öncelik olmamalıdır. Sendikaların okul olma özellikleri yaşama geçirilmelidir. MYK-İş yeri temsilciliği hiyerarşisi demokratik bir tarzda korunmakla birlikte, fiili politika üretme tarzı bakımından bu hiyerarşi ters çevrilmelidir. Emek-sermaye çelişkisi asla göz ardı edilmeden, öncelikle gerçekleştirilecek talepler hedefe konulmalı ve her talebin dinamik, kararlı bir biçimde Sınıfın ve emekçilerin ideolojik, sınıfsal perspektif ve enternasyonalist mücadele politikalarının yaşama geçirilmesi, bu sendikal ve sınıf mücadelesi tıkanıklığını aşmanın tek yoludur. Aynı zamanda bu sınıf politikaları, emekçi sınıfların tarihsel misyonunun da ta kendisidir 11 takipçisi olunmalıdır. Ana dilde eğitim hakkı tekrar tüzüğümüze ve pratik politikalarımıza yazılmalıdır. Demokratik bir tarzda ve işleyişi bürokratik kanal ve unsurların dışına taşan orta vadeye yayışmış, geniş ve kapsamlı tartışmaların yaşanacağı, şekil ve elitist kıskaçtan ve amaçsızlıktan arındırılmış bir program kurultayı yeniden ve acilen örgütlenmelidir. Bu öneriler uzatılabilir, yer darlığından dolayı burada bitiriyoruz ancak tarihimizi bir öneriler tarihinden kurtarıp mücadele ve kazanımlar tarihine çevirmek zorundayız. Bu, girişte vurgulamaya çalıştığımız entermasyonalist ihtiyaca ve dayanışmaya katkısı paralelinde bizim ve dünya emekçilerinin halklarına kavuşmalarının ve emperyalist kapitalizmden kurtulmanın en önemli halkalarından biridir. Yaşasın fiili-meşru mücadele geleneğimiz! Yaşasın sınıf sendikacılığı! (Sendikal İnisiyatif Platformu Bülteni nin 5. sayısından alınmıştır...)

12 NEWROZ PIROZ BE! Yüzbinler ulusal özgürlük ve eşitlik için alanlara çıktı! Fiyatı: 0.5 YTL * Sayı: 20 * Mart 2007 * Yayıncı: EKSEN Basım Yayın Ltd.Şti. * Sahibi ve S. Y. İşl. M.: Gülcan CEYRAN EKİNCİ * Baskı : Özdemir Matbaacılık/İSTANBUL * EKSEN Yayıncılık Büroları Merkez: Eksen Yayıncılık Mollaşeref Mh. Turgut Özal Cd. (Millet Cd.) No: 50/10 İstanbul Tel: 0 (212) M K

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması...

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması... Eylemi"miz 30 Ocak 2007 günü sağlık kuruluşlarından hizmet almaya çalışacak hastalarımıza karşı değil; hekimlerin özlük haklarını ve halkın sağlık hakkını gözetmeden sağlık ortamını piyasa ve siyasi kadrolaşmaya

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 1 SENDİKA NEDİR? Emekçilerin,ekonomik, demokratik, kültürel, hukuksal ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24 4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KADROYA ALMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR. EĞER AKP SAMİMİ İSE, ESNEK İSTİHDAMA VE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK TÜM DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMALIDIR. TÜM ÇALIŞANLARA GÜVENCELİ

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER Prof. Dr. M. Tuba Ongun Ülke siyasetinin yakıcı gündeminin, yükseköğretim sistemi ve üniversitelerimizin sorunlarının çok önüne geçtiği günler yaşıyoruz. YÖK ün hazırladığı

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ Ali BERBEROĞLU Hazırlayan: Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı 1 SENDİKA NEDİR? İşçi ve emekçi sınıfların ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve çıkarlarını

Detaylı

1 2 icin- ucretsiz- ped- hakki/

1  2  icin- ucretsiz- ped- hakki/ BASIN DUYURUSU Hapishanelerde ücretsiz ped sağlanması talepli kampanyamız 21 Haziran 2017 tarihinden beri sürüyor. Bu süreçte sosyal medyada ve diğer basın araçları nezdinde konuyu gündeme getirmeye çalıştık.

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

EMO GENÇ İZMİR ŞUBE BİLDİRİSİ NASIL BİR EMO GENÇ?

EMO GENÇ İZMİR ŞUBE BİLDİRİSİ NASIL BİR EMO GENÇ? EMO GENÇ İZMİR ŞUBE BİLDİRİSİ NASIL BİR EMO GENÇ? Elektrik, elektrik elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar ve biyomedikal mühendisliği lisans bölümü öğrencilerinin örgütü EMO GENÇ dördüncü kurultayını

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ grevli,toplu sözleşmeli SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ [TfH TüR K iy E [-C JTEK N İK ELEMAN i ^ M k u r u lta y i 22-23 Mayısı Maltepe Alemdar Sineması 'saat X) > T ü rk iy e 3. t e k n ik elem a n k u

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat!

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat! Gelir testi yaptırmadığı için aylık primi 2012 den beri 288 liradan hesaplanan 5 milyonu aşkın sigortalıya biriken borçtan kurtulmak için verilen 6 ay ek süre 31 Mart ta doluyor 2015 yılı, sosyal güvenlik

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 15.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (9-12 Şubat 2014, Ankara) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.A.Gürhan Fişek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Değerli basın emekçileri

Değerli basın emekçileri Değerli basın emekçileri Sendikamız Yapı Yol Sen Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiği tarihten itibaren Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkmış olup birçok eylem ve etkinlik

Detaylı

Medya ve Acil Tıp. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH

Medya ve Acil Tıp. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH Medya ve Acil Tıp Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ Acil sağlık hizmetleri ülkemiz sağlık sisteminin en önemli ve ağır yükünü karşılayan birimidir. Ülkemizdeki yaklaşık her 6 hastadan

Detaylı

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ Ortak Nokta Derneği ile Ankara Kent Forumu Derneğinin önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katılımıyla bağımsız bir platform olan Ankara nın

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001)

TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001) 1 TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001) Hazırlayan: Özlem ÖZKAN SES Genel Merkez Araştırma Yayınları Dizisi-1 2 SES Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu Araştırma Yayınları

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Temmuz 2017 17 Temmuz 2017, İstanbul İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI 463 bin yeni işsize karşılık 519 bin yeni istihdam İstihdam artışı yavaşladı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu ndan AKP Hükümeti ne soru üstüne soru; El Nusra Cephesi isimli örgüt, bir terör örgütü müdür? Tarih : - Atadığınız bir büyükelçi El Kaide bir terör örgütü değildir

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Nöbet Görevi Öğretmenliğin Parçasıdır Fakat... Fakat...!

Nöbet Görevi Öğretmenliğin Parçasıdır Fakat... Fakat...! Nöbet Görevi Öğretmenliğin Parçasıdır Fakat... Fakat...! Eğitim Sen Yayınları Eylül 2015 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hanım

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi. Facebook sesgm1996 1

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi.  Facebook sesgm1996 1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi www.ses.org.tr Twitter @sesgenelmerkezi Facebook sesgm1996 1 Güvencesizleştirme Nasıl Başladı? 1970 li yıllarda yaşanan ekonomik krizden çıkış

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ?

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? BASIN 009-6 7 Mart 009 BASIN AÇIKLAMASI ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? AKP nin TRT payı açıklaması elektrik zamlarının üzerini örtmeye yöneliktir. Piyasacı uygulamalarla,

Detaylı

2-22. OLAĞAN GENEL KURUL

2-22. OLAĞAN GENEL KURUL 2-22. OLAĞAN GENEL KURUL Odamızın 22. Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz olarak 29-30 Mart 2008 tarihlerinde MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Sadrettin Alpan Salonu nda, 293 seçilmiş ve doğal delegenin katılımı

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Torba Yasa 18.01.2014 Tam Gün Çalışma düzeni Üniversitede çalışma statüsü Sözleşmeli

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda insan çıkar. Michel de Montaigne (1533-1592)

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ...

DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ... 1 DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ... Türkiye sendikal hareketi ciddi bir tıkanıklık yaşamaktadır. Emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı