Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye!"

Transkript

1 KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ! kamu emekçileri bülteni Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye! Mart 2007 * Sayı 20 * Fiyatı 0.5 YTL Türkiye deki siyasal atmosfer seçim gündemine kilitlenmiş durumda. Önümüzde iki önemli seçim bulunmaktadır: İlki Mayıs ayı başında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri ise milletvekili seçimleri. Programları, söylemleri, misyonları tekleşmiş olan düzen partileri seçimler üzerine kıyasıya rekabet içine girerken, hepsinin birleştiği zemin sermayeye kusursuz hizmet, işçi ve emekçilere düşmanlık olmaktadır. Düzen partilerinin hangisi hükümet olursa olsun sosyal yıkım saldırılarının artarak devam edeceği bilinmektedir. Burjuva partileri için olağan olan bu durum işçi sendikalarını da içine almış durumdadır. Başta sosyal yıkım olmak üzere saldırı dalgası sendikalar tarafından tam bir sessizlikle geçiştirilmektedir. Kürt sorunundan Ermeni soykırımına kadar birçok konu hakkında görüş belirtmekten, düzene yedeklenmekten çekinmeyen sendika bürokratları sıra işçi sınıfı ve emekçilere kölelik ve sefalet dayatan saldırılara gelince göstermelik dahi olsa söz söylemekten uzak duruyorlar. Mevcut saldırılara karşı duyarlılık yaratmaya çalışan birkaç sendika ise, Petrol-İş örneğinde olduğu gibi, TPOA satılamaz başlığı altında imza toplamakla yetinmektedir. Daha önce Tüpraş ve diğer KİT ler özelleştirilirken söylediklerini tekrarlamaktadırlar. Mevcut tabloyu dönüştürücü, değiştirici bir pratik müdahalede bulunulmadığı için de inandırıcılıklarını yitirmektedirler. M K

2 2 Sermaye devleti sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, sosyal haklardan kıdem tazminatına kadar birçok alanda sosyal yıkım saldırılarına devam etmektedir. Tüm bunlara dizginlerinden boşalmış devlet terörü, şovenist histeri dalgası, baskı ve yasaklar eşlik etmektedir. Saldırılar bu denli ağırlaşmışken sınıf cephesinden anlamlı yanıtlar verilememektedir. Ağırlaşarak devam eden saldırılar karşısında emekçiler arasında çaresizliğin boy verdiği, kendi öz gücüne ve mücadeleye güvensizliğin derinleştiği bir dönemde hangi talepler öne çıkarılmalı, bu talepleri kazanmak için nasıl bir mücadele yol ve yöntemi izlenmelidir? Bugün yanıtlanması gereken temel sorulardan birisi de budur. SGGSS: Kazanılmış hakların gaspı! Uzun zamandır gündemde olan ve Ocak 2007 de yürürlüğe girmesi planlanan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası (SGGSS) Tasarısı Cumhurbaşkanı nın veto etmesi üzerine 2007 Temmuz ayına ertelendi. SGGSS saldrısı sağlık ve sosyal güvenlik hakkının gaspı, sağlığın özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi anlamına gelmektedir. Geleceksizlik dayatan bu tasarının bugün için veto edilmiş olması sorunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in yasayı veto gerekçesi bunu kendiliğinden olanaksız kılıyor. Sezer in yasayı veto etmesinin gerekçesi memurlarla diğer çalışanların aynı statüde tanımlanmasını öngörmektedir. İş güvencesi, sigorta hakkı, çalışma koşulları gibi görece daha iyi haklara sahip olan kesimin kazanımlarının tırpanlanmasını hedeflemektedir. Yani hakların en alt seviyede eşitlenmesi gerektiğini söylemektedir. Sezer in tasarıyı veto nedeni budur. Bir başka deyişle Sezer, devletin yasama, yürütme, yargı, vergi, kolluk gücü vb. asli işlerini yürüten memurlarının ayrıcalıklı bir statüde tanımlanması gerektiğini ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi nin iptal kararının içeriği de bundan farklı değildir. Anayasaya göre devletin asli işlerini yapan kesim memur statüsünde olmalıdır ve özlük hakları, çalışma koşulları vb. diğer çalışanlardan farklı düzenlemelidir. Görüldüğü gibi her iki kurumun kararında da yasanın özüne dokunulmamakta, devlet memuru ile ilgili düzenlemeler değiştirildiği taktirde yasada bir sorun kalmamaktadır. İşçi olarak ya da bu statüde çalışanların sağlık ve sosyal güvenlik, emeklilik haklarının tırpanlanmasında yasalara ve diğer devlet organlarına göre bir sakınca bulunmamaktadır. Yasanın ertelenmesi ve seçimler Cumhurbaşkanı nın veto etmesinin, AKP hükümeti tarafından ertelenmesinin altında yaklaşan seçimlerin de etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle yasanın seçim sonrasına bırakılması da söz konusu olabilir. AKP hükümet olduğundan bu yana İMF ve DB nin dayattığı yıkım politikalarını eksiksiz uygulamış, Telekom, Erdemir, Tüpraş gibi birçok kamu kurumunu özelleştirmiştir. Sırada işçi-emekçileri doğrudan ve yıkıcı biçimde etkileyecek olan SGGSS yasasının kabul edilmesi ve uygulanması vardır. Saldırı bu kadar güncel, acil ve yakıcıdır. Ancak tüm bunlara rağmen sendikalar cephesinden açıklanmış bir mücadele programı, ilan edilmiş bir eylem takvimi, kararlı bir tutum ortada yoktur. Emekçiler ve sendikalar ne yapmalı? Toplu görüşme sürecinin hemen sonrasında ve SGGSS tasarısı veto edildiği süreçte KESK bu tasarıya karşı mücadele edeceğini açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen KESK cephesinden konuyla ilgili herhangi bir mücadele programı ve eylem takvimi açıklanmış değildir. Sendika şubelerinde konuyu gündeme getiren ve yasaya karşı bugünden harekete geçmeliyiz, sendika bu konuda ne yapacak sorusunu soran üyelere verilen yanıt Hele bir Temmuz ayı gelsin bir şeyler yaparız. Nasıl olsa yasa geçecek... vb. şeklinde olmaktadır. Yani bir kez daha günü geçiştirmeye dönük etkisiz tepki eylemleriyle sürece teslim olunacaktır. Baştan nasıl olsa yasa geçecek şeklinde kullanılan söylem KESK e hakim uzlaşmacı, reformist anlayışların iradesizliğinin ve iddiasızlığının bir yansımasıdır.

3 Oysa bugünden çok yönlü ve çeşitli biçimlerde konu gündeme getirilmeli, kamu emekçileri bilgi, bilinç, örgütlülük vb. her açıdan donatılmalı, sert mücadelelere hazırlanılmalıdır. Bu yasa geçmeyecek! Çünkü iddalı ve kararlıyız. Örgütlü gücümüzle süreci tersine çevireceğiz iddiası ve bilinciyle hareket edilmelidir. Geniş emekçi kesimler konuya ilişkin talepler üzerinden harekete geçirilmeli, süreç kazanmaya dönük bir mücadele programı çerçevesinde örgütlenmelidir. Halihazırda tablonun böyle olmadığı herkes tarafından görülmektedir. Ancak önemli olan öncü, ilerici, devrimci kamu emekçilerinin buna uygun bir misyonla davranıp davranmayacaklarıdır. Zira iddia ve iradeden yoksun reformist önderliğin hak alıcı bir süreci örgütlemeyeceği, emekçi kitleleri harekete geçirmeyeceği ortadadır. Bu görev bir kez daha ve çok daha yakıcı bir biçimde öncü, devrimci kamu emekçilerinin omuzlarındadır. Bugünden saldırılara karşı talepleri gündemleştirmek, bu talepler uğruna ve sosyal yıkım saldırılarına karşı tabanda, işyerlerinde mücadelenin örgütlenmesi için çalışma yürütmek gerekmektedir. Sendikaları harekete geçirecek biricik yöntem de budur. 3 KESK Danışma Kurulu toplantısı yapıldı... Söz değil eylem, masa değil fiili mücadele! Emperyalist saldırganlığın arttığı, sosyal yıkım saldırılarının yoğunlaştığı, faşist, ırkçı saldırıların tırmandırıldığı bir süreçte KESK Danışma Kurulu toplandı. 5. dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. KESK 12 Şubat ta toplantının sonuç bildirgesini sendika şubelerine gönderdi. KESK özellikle yetkiyi kaybetmesinin ardından Toplu görüşme hakkımız var, kullanacağız diyerek toplu görüşmelerden çekildi. KESK orta oyunu olarak ifade ettiği ancak kendisinin de bir parçası olduğu toplu görüşme masasını terkettikten sonra 4688 sayılı yasakçı yasayı teşhir etmiş, üyelerine işyerlerini ve alanları işaret etmişti. Sendika aktivistleri ve üyeleri tarafından KESK in masadan çekilmesi, fiili-meşru mücadele hattının işaret edilmesi yeni bir sürecin başlangıcı olarak algılanmış ve bu yönelim taban tarafından olumlu karşılanmıştı. Böylesi bir dönemde bu olumlu havanın değerlendirilerek fiilimeşru mücadele hattı temelinde bir mücadele programının yaşama geçirilmesi oldukça önemliydi. Ancak KESK MYK bunun için bir irade göstermedi. Böylesi bir süreç sonrasında KESK Danışma Kurulu toplanmış, geçmiş süreci değerlendirmiş ve önümüzdeki süreci birçok ana başlık altında tartışmıştır. Toplantı istenen düzeyde bir katılımdan ve ilgiden yoksun coşkusuz bir atmosferde gerçekleşmiştir. Toplantıya 366 üyenin katılması gerekirken ilk gün 268 kişi katılmış, ikinci gün bu sayı 208 e düşmüştür. İlk gün katılması gereken şube başkanı sayısı 287 iken 208 şube başkanı katılmış, ikinci gün bu sayı 155 e düşmüştür. Katılması gereken 79 MYK üyesinden ilk gün 60 ı, ikinci gün ise 53 si katılmıştır. 287 sendika şubesinin rapor yollaması gerekirken 79 şube rapor göndermiştir. 208 şube rapor göndermemiştir. Kendi başına bu tablo bile kurulun ön hazırlıkları için harcanan çaba ve ilginin ne kadar zayıf olduğunu göstermektedir. Toplantıda emperyalizmin saldırıları, işgal, 301. madde, F tipi tecrit saldırısı, seçimler, Kürt sorunu, AB, neo-liberal saldırılar, örgütsel durum, geçen dönemki mücadele programı vb. birçok konu ele alınsa dahi Kurul da önümüzdeki dönemi hak alıcı bir mücadele programına konu edebilecek bir yönelim sağlanamamıştır. Yıllardır tekrar edilen tespitler sıralanmış, geleceğe dönük somut bir şey konmadığı gibi sorunların asıl kaynağı bir kenara bırakılarak suç lular aranmıştır. Gelinen süreçten birinci derecede sorumlu olanlar kendini aklamaya, temize çıkarmaya çalışmıştır.

4 4 Yine sendikal krizden, devletin faşist baskı ve uygulamalarından, şovenist dalgadan yakınılmış, toplu görüşme masasından çekilmekle ne kadar haklı olunduğu vurgulanmış ancak mevcut tabloyu tersine çevirecek dönemsel ve somut bir mücadele programı oluşturalamamıştır. Sonuç bildirgesinde Örgütsel Durum başlığı altında yer alan paragrafa şunlar ifade edilmiştir, Sendikalarımızın nicelik olarak büyümesi ve nitelikli bir yapıya sahip olmasının önünde iç ve dış etkenler engel oluşturmuştur. Toplantıda 4688 sayılı yasanın etkisiyle yıpranma ve daralmalar, genel merkezler ile şubeler arasındaki koordinasyon zayıflıkları, işleyişteki demokratik kanalların tıkanması, her düzeyde güven ilişkisinin zedelenmesi, mücadeleyi birleştirmeye dönük genel iradeyi açığa çıkaramıyor. Ortak iş yapma kültürünün zayıflaması, kadro ve yöneticilerin bir çoğunda görülen umutsuzluk- çaresizlik ve süreçten kopmalar, şubelerdeki çalışmaların kolektif yürütülememesi ve birkaç kişinin sırtında kalması, sendikalarımız ve şubelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliğinin yeterince olmaması, KESK Şubeler Platformu nun canlılığını yitirmesi ve birlikteliğindeki problemler, sendikal kazanımlarımızın üyelere ve emekçilere yeterince aktarılamaması, eğitim ve kültür faaliyetlerinin eksikliği, çok eleştiri ve az iş yapma, sendikal anlayışlara göre duruşlar, dağıtıcı ve dışlayıcı tutumlar defalarca tekrar edilmiş ancak bu durumu aşma iradesi gösterilememiş, buna uygun bir işleyiş ve yönelim tartışılmamıştır. Tüm bu sorunlar daha önce Eğitim Sen ve KESK MYK sı tarafından birçok bölge toplantısında dile getirilmiştir. Yönetimler tüm bu süreçlerdeki esas sorumluluklarının üzerinden atlayarak topu üyelere ve aktivistlere atarak kendilerince günah keçisi aramışlardır. Sonuç bildirgesinde ifade edilen birçok tespitin doğru olması sonucu değiştirmemektedir. Zira en doğru tespitler, hatta en doğru mücadele programı kaleme alınsa ve hareketin önüne konulsa bile bu kendi başına bir şey ifade etmez. Asıl belirleyici olan mücadeleye bakış açısının kendisi ve pratik müdahaledir. Bugün KESK üyesinden temsilcisine, şube yönetiminden, genel merkezine kadar çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar nedeniyle üye sayısında azalma, mücadeleden uzak durma vb. yaşanmaya başlamıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında ortaya çıkardığı devrimci dinamizmden uzaklaşan KESK in tabanla bağları zayıflamış, iş yerleri üzerinden eylem örgütleyemez duruma düşmüştür. Bugün kamu emekçilerine ve KESK e hakim ruhhali örgütlü mücadeleye, öz gücüne güvensizlik, umutsuzluk ve edilgenliktir. Ancak bu kendiliğinden yaşanan bir süreç değildir. Bu reformist anlayışların harekette yarattığı kırılmanın sonuçlarıdır. Bu nedenle KESK ve sendika yönetimlerinin yapması gereken şey sorumluluktan ve özeleştiriden kaçmak değil aksine bu sorumluluğu kabul etmek ve kamu emekçileri hareketinin yeniden yapılandırılmasının önünü açmaktır. Bu yeni sendikal örgütlenme formlarını çözüm olarak ileri sürmekle aşılacak bir durum değildir. Öncelikle uzlaşmacı, yasalcı mücadele anlayışının hızla terkedilmesi ve yerine fiili-meşru mücadele anlayışının tabi kılınması gerekmektedir. Hak alıcı bir mücadele programının bir an önce çıkarılması ve yaşama geçirilmesi için gereken çabanın gösterilmesi ve ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Sendikal hareketin bugünkü dinamiklerini ve aynı zamanda zayıflıklarını görmeyen, hareketin güncel ihtiyaçlarını karşılayamayan bir politika ile sendikal hareketin mevcut mevzilerini korumak ve ilerlemesini sağlamak mümkün değildir. Ancak biz biliyoruz ki, bu kendiliğinden olmayacaktır. Reformist anlayışlar ise bunu kendiliğinden hiç yapmayacaklardır. Bu ancak ancak öncü kamu emekçilerinin iradesiyle gerçekleştirilebilir. Unutmayalım ki yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen KESK fiilimeşru-militan mücadelenin yaratılması için gerekli olan dinamikleri hala içinde barındırmaktadır. Sendikalarımızı yeniden ve iş yerlerinden yükselen, mücadeleci bir sınıf örgütü haline gelmek için bütün öncü, devrimci, sosyalist kamu emekçileri sürece müdahale etmeli, bu bilinç, görev ve sorumlulukla davranmalıdır. Sosyalist Kamu Emekçileri

5 Torba Yasa kabul edildi... 5 Mücadelemiz sürecek! Sağlık sektöründe özelleştirmenin adımlarını hızla atan sermaye iktidarı, sağlık hizmetlerini piyasaya açmanın bir ayağı olarak birçok farklı düzenlemeyi içinde barındıran tasarıyı meclisten geçirdi. 6 Şubat ta TBMM'de görüşülerek kabul edilen 'Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı', diğer bir adıyla 'torba yasa' ile sağlıkta yıkım ve kamusal sağlık hizmetlerinin tasfiyesinde bir adım daha atılmış oldu. Yasanın içeriğine baktığımızda havaalanlarının özelleştirilmesi, yeşil kart sahibi hastalardan alınan katkı payının %20'ye çıkarılması gibi birçok farklı düzenlemeyi görebiliyoruz, ancak burada asıl olarak yasanın sağlık hizmetleri ile ilgili kısmını inceleyeceğiz. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu yasayla tüm hekimlere tıbbi uygulamalarındaki hatalarından kaynaklanan her türlü tazminat talebinin karşılanması için zorunlu sigorta getirilmiştir. Kamuda çalışan hekimlerin primlerinin yarısı hekimlere ödenen döner sermayeden, diğer yarısı hastanenin döner sermayesinden karşılanacaktır. Bunun anlamı sigorta şirketlerine ödenecek milyarlarca liranın hastane çalışanlarına verilen döner sermayeden ödeneceğidir. Bilindiği gibi döner sermaye uygulaması, ücretleri düşük olan-belirlenen sağlık çalışanlarının ücretlerinin bir nebze de olsa iyileştirilmesi için öngörülmüştür. Bu haliyle sigorta priminin çalışana ödenen döner sermayeden kesilmesi reel ücretlerin düşmesini de beraberinde getirecektir. Ayrıca sigorta yaptırmayan hekim ve kurumlara 5 katı para cezası 6 Şubat ta TBMM'de görüşülerek kabul edilen 'Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı', diğer bir adıyla 'torba yasa' ile sağlıkta yıkım ve kamusal sağlık hizmetlerinin tasfiyesinde bir adım daha atılmış oldu uygulanacaktır. Kamu hastanelerinde çalışma koşullarının elverişsiz olması, yetersiz ekipman, uzun ve yorucu çalışma saatleri nedeniyle yapılan hataların hekimlere yüklenmesi tam bir iki yüzlülüktür. Devlet kamu hastanelerine yatırım yaparak koşulları düzeltmek, daha kaliteli ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak yerine, sigortalama yoluyla hem özel sigorta tekellerine para aktarmayı hem de yapılan yanlışlıklara sus payı olması için mağdur olan hasta ve ailesine tazminat yolunu açmayı planlamaktadır. Sonuç gitgide yükselen primler ve tazminat davalarının baskısı nedeniyle hekimlerin yüksek riskli hastaları tedavi etmekten kaçınması olacaktır. Böylelikle hekim ile hasta arasına bir kez daha cüzdan girecektir.

6 6 Yabancı hekim çalıştırmanın önü açılıyor Yasaya göre dünyanın herhangi bir yerindeki tıp fakültesinden mezun olan hekimler mesleki bilgi ve yeterlilikleri değerlendirilmeden sadece denklik belgesiyle işe başlayabilecekler. Uluslararası bilgi ve deneyimden yararlanmak ve hekim sayısının yetersiz olması uydurmalarıyla süslenen 'ithal hekim' uygulamasının asıl amacını Başbakan ' dolara çalışacak yabancı hekimler var' diyerek beyan etmiştir. Bu yolla hükümet sermayeye açılan sağlık piyasasına ucuz işgücü sağlamayı hedeflemektedir. Bilindiği gibi diğer sağlık çalışanları sözleşmeli, taşeron vb. statülerle ucuz işgücü ordusuna dönüştürüldü, şimdi sıra hekim emeğinin ucuzlatılması ve işsiz hekim ordusunun yaratılmasındadır. 'İthal hekim' çalıştırmanın bir diğer amacı ise yabancı sağlık tekellerinin önünün açılmasıdır. Bu tekeller kuracakları sağlık işletmelerinde düşük ücretle ithal hekim çalıştıracaklardır. Bu şekilde hekimler daha kötü koşullarda düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bırakılacaktır. Klinik şefini ve yardımcılarını Sağlık Bakanlığı belirleyecek! Bu yasayla klinik şef ve şef yardımcıları Sağlık Bakanlığı nın oluşturacağı bir jüri tarafından sözel sınav, jüri tarafından gerek görülürse yazılı sınava tabi tutularak belirlenecek. Ayrıca 5 yılını doldurmuş şef ve şef yardımcıları yine bu kurul tarafından sınava tabi tutulacak ve görevlerine devam edip etmeyeceği belirlenecektir. Geçtiğimiz yıl yine eğitim ve araştırma hastanelerine şef ve şef yardımcılarının Sağlık Bakanlığı tarafından atanması için bir yasa taslağı hazırlanmış, Anayasa Mahkemesi nin iptal etmesine rağmen 200 şef ve şef yardımcısı bu şekilde atanmıştı. Şimdi ise bütün eğitim ve araştırma hastanelerinde bu şekilde atama yapılarak sağlık hizmetlerinde siyasi kadrolaşmanın önü tamamen açılmak istenmektedir. Kadroları kendi yandaşlarıyla doldurmaya çalışan Sağlık Bakanlığı, bilimselliği, liyakat ilkesini tamamen yok saymaktadır ve bu kadrolara hak edenleri değil kendi siyasi görüşünden olan kişileri getirmeyi planlamaktadır. Tıpta Uzmanlık Kurulu da Sağlık Bakanlığı'na bırakılıyor Yasayla, Sağlık Bakanlığı nın sürekli kurulu niteliğinde, 'Tıpta Uzmanlık Kurulu' oluşturulacak. Kurul TTB'nin seçeceği 1, YÖK'ün seçeceği 5, GATA'nın seçeceği 1, TDH'nin seçeceği 1 ve Sağlık Bakanlığı'nın seçeceği 8 üyeden oluşacak. Danışma kurulu niteliğindeki bu kurulda tamamen Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altında olacaktır. Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle kamu sağlık hizmetlerini kârlı bir piyasaya dönüştürmenin adımlarından birisi de 'torba yasa'sıdır. Bu kadar hayati ve özel bir alanda uygulanmak istenen yıkım politikalarına karşı herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hakkı için mücadele etmekten başka yol yoktur. Biz sağlık emekçileri de mesleğimizin onurunu korumak ve sağlık sektörünün piyasaya açılmasını engellemek için yanyana gelip mücadele etmeliyiz. Sosyalist Kamu Emekçileri

7 7 Eğitim-Sen program kurultayı üzerine Eğitim-Sen program kurultayı 6-9 Şubat tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirildi. Kurultaya 260 delege çağrıldı, kurultay sürecindeki komisyon çalışmalarına ise 977 Eğitim-Sen üyesi katıldı, 64 şube rapor gönderdi. Kuşkusuz rakamlar tek başlarına bir şey ifade etmiyor. Ama şöylesi bir karşılaştırma belki işimizi kolaylaştıracaktır. 120 bin üyesi olan Eğitim-Sen 977 kişiyle mi program kurultayına hazırlandı? Ne yazık ki buna da evet diyemiyoruz. Çünkü başlangıç aşamasında oluşturulan komisyonların bir bölümü sadece kağıt üzerinde varlığını sürdürmüş ya hiç çalış(a)mamış ya da tebliğleri iletme tarihi geldiğinde kişisel raporlar hazırlanarak apar topar gönderilmiştir. Kurultaya çağrılı olan delegelerin ise sadece yarısını biraz aşkını kurultaya katılım göstermiştir. Bu anlamıyla program kurultayı hiçbir biçimde örgütün tümüne maledilmemiştir/edilmek istenmemiştir. Zaten Eğitim-Sen merkez yöneticileri üye toplantılarında Program kurultayından çok şey beklemeyin diyerek üyeleri teşvik etmişti. Programın anlamı ve önemi Program, geleceğe nasıl ve hangi araçlarla yön vereceğinizi gösteren temel metindir. Sizin ne olduğunuzu, ne için mücadele ettiğinizi gösterir. Bundandır ki üyelerin katılımı, taban inisiyatiflerinin harekete geçirilmesi, gündemlerin derli toplu açık bir biçimde tartışılması olmazsa olmaz koşuldur. Ancak Eğitim-Sen yönetimi kurultayı kendilerini aklama, temize çıkarma, sözde yeni bir başlangıç yapma olanağı olarak görmüş ve buna uygun bir pratik sergilemiştir. Delegelerin belirlenmesinden, gündemlerin oluşturulmasına, raporların hazırlanmasına kadar yaşanan süreç buna örnektir. Özcesi, program kurultayı yapmak için yapılmıştır. Dostlar alışverişte görsün misali... Ama ne yazık ki mevcut tabloda dostlar ın göreceği bir alışverişte sergilenememiştir.

8 8 Saldırılara karşı çözüm olarak ne söylendi? Kurultayda, konu başlıklarına paralel olarak küreselleşmeden çevre sorununa kadar bir dizi temel gündem tartışma konusu edildi. Neredeyse bir siyasi partinin programına eş başlıklar çerçevesinde görüşler ilan edildi. Kurultayın gerekçelendirilmesi (dünyada değişen koşullar, emek süreçlerindeki ve istihdam biçimlerindeki değişim), Ortadoğu daki son durum ve Türkiye nin konumlanışı, Kürt sorunu, 301. madde ve demokrasi mücadelesi, küreselleşme, emek süreci ve sendikalar, sendika siyaset ilişkisi, AB ye bakış, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal saflaşma eğilimleri (laik-şeriat vb.) hem tebliğlerin hem de delegelerin temel gündem maddeleriydi. Ancak anlaşılmaz ve kabul edilemez olan bol bol sözedilen neo-liberal politikalara ve saldırılara karşı nasıl bir mücadele hattı izleneceği noktasında sessiz kalınmış olunmasıdır. Türkiye de kimi zaman devlet şovenizmi, faşist saldırıları vb. kışkırtarak bu gündemleri öne çıkarmaktadır. Örneğin Kürt sorununa bağlantılı olarak şovenist histeri yaratılmaya çalışılmaktadır. Tabii bu arada esas olarak sosyal haklara yönelik saldırılar emekçilerden gizlenmeye çalışılmaktadır. Kurultayda yapılan/fiilen ortaya çıkan durum da biraz bu olmuştur. Ülkenin siyasi gündemi, küreselleşme enine boyuna tartışma konusu edilmiş ancak pratik adım atılmas beklenen sorunlar sosyal güvenlik reformu, eğitimin özelleştirilmesi, sağlık alanının talanı, işgüvencesinin gaspı vb. ikincil kılınmıştır. Ülkenin siyasi gündemi, küreselleşme enine boyuna tartışma konusu yapılmış ancak milyonlarca emekçiyi tehdit eden sorunlar karşısında sessiz kalınmıştır. Sosyal güvenliğin tasfiyesi, özelleştirme saldırısı, sağlık hakkına yönelik saldırılar vb. Kurultayın/tartışmaların örgütleniş biçimi ise Eğitim- Sen ve KESK seçimlerinde gördüğümüz tablonun minyatürü şeklindedir. Tebliğler okunmuş, ardından Eğitim-Sen e hakim reformist, liberal anlayışlar kürsüye çıkarak her bir konu başlığı üzerinden görüşlerini sıralamışlardır. Birbirlerini tamamen dıştalayan görüşler ise Kurultay da Eğitim-Sen in zenginliği olarak sunuldu. Tabii temel olarak devrimci güçlere yönelik bu söylem birara yaşamı savunalım liberal formülasyonunun Eğitim-Sen üzerinden tezahürüydü. Farklılıkların bir arada varolabileceği dillendirildi. Kurultay bir nevi büyük sorunlarla uğraşırken küçük sorunların unutulduğu bir zeminde gerçekleşti. Büyük bir olasılıkla bu muğlaklık sonuca da yansıyacaktır. Kurultay ın gündemleri tabanla birlikte oluşturulabilseydi ve işyerleri temelinde tartışılabilseydi, işyerleri üzerinden örgütlenebilseydi ve delegeler buralardan seçilerek kurultaya gelebilseydi bu hem işyerleriyle bağı güçlendirmenin bir imkanı hem de eğitim emekçileri açısından iyi bir eğitim çalışması olabilirdi. Bu yapılmadığı için kurultay bilinen anlayışların kendilerini tekrar etmesi dışında bir amaca hizmet etmedi. Evet sorun var, ama neden? Eğitim-Sen ve genel olarak sendikal hareketin içinde yer aldığı koşulların -sendikal harekette yaşanan erozyonun -dışa dönük nedenleri çokça dillendirilmiş olmasına rağmen, sendika bürokratlarına yüksek sesle eleştiriler yöneltilmedi. Koşullar değişti, istihdam yapısı değişti, bu sendikal yapıyla biz süreci karşılayamayız cümlesi çokça söylendi ama, bu yönetim anlayışıyla, bu sendikal kavrayışla biz mücadelenin ihtiyaçlarını karşılayamayız denilmedi.

9 9 İLKSAN 5. Dönem 2. Olağanüstü 5. Dönem 2.Olağanüstü Temsilciler Kurulu Ocak 2007 tarihlerinde Ankara, Başkent Öğretmen Evi nde yapıldı. Genel Kurul a Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer ile Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri de katıldı. Sendika temsilcileri konuşuyor Divanın oluşturulmasından sonra söz alan Eğitim-Sen Genel Başkanı, örgütün İLKSAN a bakışını anlattı. Alaaddin Dinçer, hak kayıpları olmadan sandığın ya kapatılması gerektiğini ya da gönüllü üyelik konusunda gerekli yasal değişikliklerin bakanlık tarafından bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. Daha sonra söz alan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri, aslında sandığın kapatılmasını kendilerinin de istediklerini ancak mevcut kaynakların bunu karşılamadığını, bu yüzden 500 trilyon civarında ek bir kaynağın bakanlık tarafından karşılanması halinde sandığın tasfiyesine evet diyeceklerini belirtti. Konuşmalar sonunda Eğitim-Sen yürütmesi tarafından Divan başkanlığına sözlü olarak basın açıklaması yapacağız bilgisi iletildi ve tüm salondaki delegeler basın açıklamasına davet edildi. Basın açıklaması Ulusal basının ilgi gösterdiği basın açıklaması aslında bir önceki gün Hürriyet gazetesinin Ankara ekinde manşet olarak çıkan İLKSAN da 2. yolsuzluk haberi üzerine daha da önem kazanmıştı. Ankara daki bazı sendikal aktivistlerin de destek verdiği basın açıklamasında 150 yi aşkın kişi katıldı. Burada yapılan basın açıklamasında Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, sandığın Sincan daki arsasının bilir kişilere yaptırdığı değer Genel Kurulu 240 bin kişilik üyesi ve her ay 4.7 trilyonluk geliri ile iştahları kabartan bir sandık yıllardan beri üyesine hiçbir katkı sunmadan emekçilerin sırtında bir kambur gibi durmaktadır. Bu kamburdan kurtulmak elbette üyelerin çoğunluğunun dileğidir ölçümünde ilk önce 11 trilyon bedel olarak belirlendiğini ancak sonra TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ın araya girmesi ile birlikte aynı arsanın 5.9 trilyona nasıl verildiğini sordu. 6.6 trilyona Alanya da alınan Ananas Oteli nde bir sezonda 2600 kişinin bedava kalarak, yine bir sezonda kurumun 66 bin dolar zarara uğratıldığını belirten Dinçer, İLKSAN daki sıkıntıların bununla da kalmadığını belirtti. Asıl şaibenin AKP Kahramanmaraş milletvekili Av. Mehmet Yılmazcan ın sandıktan bir anda nasıl 20 trilyon alacaklı hale geldiğini sordu. Bunda dönemin yöneticilerinin sorumluluğunun hangi boyutta olduğunun araştırılması gerektiğini belirtti. İLKSAN da soyguna son! sloganlarının atıldığı basın açıklamasının ardından Eğitim-Sen li delegeler Genel Kurul salonuna döndüler. Delegelerin salona girişinden itibaren sözlü sataşmalara maruz kalan Eğitim-Sen

10 10 delegasyonu olaya Divan başkanlığının müdahale etmesini istedi. Divan başkanlığının sataşmaları durdurması bir yana Alaaddin Dinçer in kınanması konusundadaki önergeyi kabul etmesi ve önergenin aleyhinde Eğitim-Sen delegelerine söz vermemesi bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan arbede ve medyanın olaya bakışı Eğitim-Sen yürütmesinden bir arkadaşımızın kürsü yakınında tartaklanması sonucunda çıkan arbedenin basın tarafından mesleğimizi ve sendikamızı küçük gösteren tarzda kamuoyuna aktarılması aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. İlksan Genel Kurulu nda yaşananlar ilk değildir. Yıllardır İLKSAN da yaşanan yolsuzluklar bilinmektedir. Medyanın buna rağmen olayları veriş tarzı taraflıdır. Yolsuzlukları yapanları korumak ve haklı göstermek şeklindedir. Düzen medyasının yansıtmadığı diğer bir gerçek de şudur, zorunlu üyelik kalksın ya da sandık hak kayıpları olmadan kapatılsın demek sendikamız tarafından destek gören yeni bir açılım sayılabilir. Bu açılım İlksan üzerinden nemalanan güçleri oldukça tedirgin etmiştir. Bu tedirginlik o kadar had safhadadır ki üyeleri bulundukları sendikanın yöneticileri ile ayrıştığı noktalar açıkça belli olmuştur. Örneğin sandık yöneticileri imajımızı düzeltelim derken sendika yöneticileri şu kadar para olursa sandık kapatılsın diyebilmektedir. Bu çelişkilerini üyelere yönelik bir anket yapalım şeklinde düzeltmeye çalışan Türk Eğitim Sen lilerin neyi amaçladıklarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü iyi hazırlanmamış anketler subjektif önerme ve sorularla yanıtları istenen yere çekebilmektedir. Sonuç 240 bin kişilik üyesi ve her ay 4.7 trilyonluk geliri ile iştahları kabartan bir sandık yıllardan beri üyesine hiçbir katkı sunmadan emekçilerin sırtında bir kambur gibi durmaktadır. Bu kamburdan kurtulmak elbette üyelerin çoğunluğunun dileğidir. Ancak bu sürecin zor ve sıkıntılı olacağı kesindir. Sandığın kapatılması ya da zorunlu üyeliğin kaldırılması isteği kendi başına yeterli bir söylem değildir. Arkasından geliştirilebilecek söylem, etkinlik ve eylemliliklerle bakanlık üzerinde baskı oluşturmak olmalıdır. İLKSAN İl Delegesi/İzmir Sendikal mücadeledeki tıkanıklığı aşma ihtiyacı ve önerileri Uzun zamandır sınıf mücadelesinin gündemini işgal eden en önemli ve acil konulardan biridir, sendikal tıkanma ve bu yöndeki çözüm önerileri. Sendikal mücadeledeki tıkanma, sınıf mücadelesinin hem nedeni ve hem de sonucu olma özelliğini taşıyan bir sorun ve sonuçtur. Özellikle, yakın tarih ekseninde bakıldığında, dünyada ve bizim emek ve toplumsal yaşamımızda, ciddi anlamda bir sefalet ve proleterleşme yaşanmaktadır. Emperyalistler, militer, sosyo-kültürel ve ekonomik kurumları ve politikaları aracılığıyla, dünyadaki enerji, hammadde ve ekonomik kaynakları, kapitalizmin döngüsünü sağlayabilmek ve kârlarını arttırabilmek için kendi ülkelerine transfer etmektedirler. Sömürüyü tüm dünyada daha da arttırmaktadırlar. Bu transfer ve sömürünün savaş kurumları aracılığıyla yapıldığı gibi, kimi zamanda uygulanan genel ve özel ekonomik, siyasal ve yapısal plan ve programlar yardımıyla savaşmadan da yapmaktadırlar. Fiili ya da politik ve ekonomik kurumlar yoluyla, müdahale edilen ülkelerin emekçileri ve halkları yukarda belirtildiği gibi yoksullaşma ve proleterleşme dehlizlerine sokulmaktadırlar. Aynı zamanda emperyalist kapitalizm sadece sefalet üretmekle kalmayıp coğrafyanın bitki örtüsünü, doğal ve tarihi dokularını, kültürlerini, iklimlerini değiştirip yok etmektedir. Elbette emperyalist kapitalizmin, işbirlikçi tekellerin ve yönetimlerin bu fütursuz politika ve vahşetlerine karşı, dünya emekçileri ve halkları direniş ve mücadele örnekleri göstermektedirler. Ancak kendi mücadele tarzımız, sonuçları ve sendikal örgütlerimiz açısından bakıldığında dünyadaki bu gelişmelere yeterli yanıt ve destek sunamadığımız gibi, kendi sınıf cephemiz açısından da yeni olanaklar ve haklar

11 kazanamadığımızın yanı sıra önceden kazanılmış olanları da koruyamadığımız ortadadır. Artık sendikaların üst yönetimleri tarafından da reddedilemeyen bir sendikal çöküş ve tıkanıklık yaşanmaktadır. Şu an yönetimlere hakim olan sendikal mücadele anlayışları ve tarzlarıyla yapılabileceklerin sınırına gelinmiştir. Bu tarz ve anlayışlardaki ısrar ve inat sadece yönetimlerin ve anlayışların kendilerini yönetici, anlayışlarının da hakim unsur olma görüntüsü dışında bir nesnellik bırakmamıştır. Sınıfın ve emekçilerin ideolojik, sınıfsal perspektif ve enternasyonalist mücadele politikalarının yaşama geçirilmesi, bu sendikal ve sınıf mücadelesi tıkanıklığını aşmanın tek yoludur. Bu, özelde bizim, genelde dünya emekçi ve halklarının, emperyalizme ve kapitalizme karşı ayağa kalkmamızın en önemli belirleyenidir. Aynı zamanda bu sınıf politikaları, emekçi sınıfların tarihsel misyonunun da ta kendisidir. Bu misyonun araçlarından olan sendikamızın tıkanıklığını aşması ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi için; sınıfın ihtiyaç ve taleplerine göre şekillenmesi gereken, fiili-meşru mücadele dinamiği ve heyecanı mutlaka yaşama geçirilmelidir. Tabana ilham, güven ve cesaret verecek politikalar ve demokrasi yaşama geçirilmelidir. Sayısal çoğunluk denklemleriyle oluşturulan protokol yönetimler yerine, güçlü ideolojik ve somut sınıfsal argümanlara dayanan politikalar ve anlayışlar yönetimlerde hakim kılınmalı, yönetim ya da yürütme kurulları da bunları uygulayan taban inisiyatiflerine çevrilmelidir. Üyeler mutlaka eğitilmeli, gerçeklerle yüzleştirilmeli, sayısal üye kaygısı bir öncelik olmamalıdır. Sendikaların okul olma özellikleri yaşama geçirilmelidir. MYK-İş yeri temsilciliği hiyerarşisi demokratik bir tarzda korunmakla birlikte, fiili politika üretme tarzı bakımından bu hiyerarşi ters çevrilmelidir. Emek-sermaye çelişkisi asla göz ardı edilmeden, öncelikle gerçekleştirilecek talepler hedefe konulmalı ve her talebin dinamik, kararlı bir biçimde Sınıfın ve emekçilerin ideolojik, sınıfsal perspektif ve enternasyonalist mücadele politikalarının yaşama geçirilmesi, bu sendikal ve sınıf mücadelesi tıkanıklığını aşmanın tek yoludur. Aynı zamanda bu sınıf politikaları, emekçi sınıfların tarihsel misyonunun da ta kendisidir 11 takipçisi olunmalıdır. Ana dilde eğitim hakkı tekrar tüzüğümüze ve pratik politikalarımıza yazılmalıdır. Demokratik bir tarzda ve işleyişi bürokratik kanal ve unsurların dışına taşan orta vadeye yayışmış, geniş ve kapsamlı tartışmaların yaşanacağı, şekil ve elitist kıskaçtan ve amaçsızlıktan arındırılmış bir program kurultayı yeniden ve acilen örgütlenmelidir. Bu öneriler uzatılabilir, yer darlığından dolayı burada bitiriyoruz ancak tarihimizi bir öneriler tarihinden kurtarıp mücadele ve kazanımlar tarihine çevirmek zorundayız. Bu, girişte vurgulamaya çalıştığımız entermasyonalist ihtiyaca ve dayanışmaya katkısı paralelinde bizim ve dünya emekçilerinin halklarına kavuşmalarının ve emperyalist kapitalizmden kurtulmanın en önemli halkalarından biridir. Yaşasın fiili-meşru mücadele geleneğimiz! Yaşasın sınıf sendikacılığı! (Sendikal İnisiyatif Platformu Bülteni nin 5. sayısından alınmıştır...)

12 NEWROZ PIROZ BE! Yüzbinler ulusal özgürlük ve eşitlik için alanlara çıktı! Fiyatı: 0.5 YTL * Sayı: 20 * Mart 2007 * Yayıncı: EKSEN Basım Yayın Ltd.Şti. * Sahibi ve S. Y. İşl. M.: Gülcan CEYRAN EKİNCİ * Baskı : Özdemir Matbaacılık/İSTANBUL * EKSEN Yayıncılık Büroları Merkez: Eksen Yayıncılık Mollaşeref Mh. Turgut Özal Cd. (Millet Cd.) No: 50/10 İstanbul Tel: 0 (212) M K

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER Prof. Dr. M. Tuba Ongun Ülke siyasetinin yakıcı gündeminin, yükseköğretim sistemi ve üniversitelerimizin sorunlarının çok önüne geçtiği günler yaşıyoruz. YÖK ün hazırladığı

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 15.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (9-12 Şubat 2014, Ankara) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.A.Gürhan Fişek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001)

TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001) 1 TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001) Hazırlayan: Özlem ÖZKAN SES Genel Merkez Araştırma Yayınları Dizisi-1 2 SES Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu Araştırma Yayınları

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ Ortak Nokta Derneği ile Ankara Kent Forumu Derneğinin önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katılımıyla bağımsız bir platform olan Ankara nın

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A3 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 15 İstenilen Başarı Oranı : % 60 ( 9 Soru ) 1 KONULAR Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Mevzuatı Temel Çevre Mevzuatı Kalite

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

THD Genel Merkezi Yüksel Cad. No: 35/6 06420 Yenişehir/ANKARA Tel: 0312 435 15 96 info@turkhemsirelerdernegi.org.tr Değerli Meslektaşlarımız, Sizinle sağlığımız ve mesleğimiz adına çok önemli bir gelişmeyi

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Torba Yasa 18.01.2014 Tam Gün Çalışma düzeni Üniversitede çalışma statüsü Sözleşmeli

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAYI : B.01.0.KKB.01-18/A-14-2005-611 22 / 07 / 2005 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. Türkiye Büyük

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Değerli basın emekçileri

Değerli basın emekçileri Değerli basın emekçileri Sendikamız Yapı Yol Sen Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiği tarihten itibaren Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkmış olup birçok eylem ve etkinlik

Detaylı

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ?

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? BASIN 009-6 7 Mart 009 BASIN AÇIKLAMASI ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? AKP nin TRT payı açıklaması elektrik zamlarının üzerini örtmeye yöneliktir. Piyasacı uygulamalarla,

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 8: Türkiye deki sendikaları tanıyalım

işçiokulu FASİKÜL 8: Türkiye deki sendikaları tanıyalım işçiokulu FASİKÜL 8: Türkiye de sendikalar nasıl doğdu ve gelişti? Türkiye nin geç kapitalistleşmesine koşut olarak sendikalar da Avrupa ülkelerine göre daha sonra kuruldular. İlk işçi örgütleri 19. yüzyılın

Detaylı

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Değerli PMOGenç üyeleri;

Değerli PMOGenç üyeleri; Değerli PMOGenç üyeleri; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez ine PMOGenç üyeleri tarafından son günlerde PMOGenç in işleyişi hakkında sosyal medya üzerinden gerçekleşen tartışmalar sebebiyle iletilen

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır. İSG nin Ekonomik

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. KGK Çalıştayı. KGK Çalıştayı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. KGK Çalıştayı. KGK Çalıştayı 2013 2013 2013 YILI YILI Faaliyet Faaliyet R a proayili rpuo r u 197 Faaliyet Raporu 197 (2 Mart 2013) İSMMMO, 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında mesleğin geleceğini ilgilendiren bağımsız

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

Bu çerçevede İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı, ilk olarak 6 Ocak 2006 günü yapılan toplantıda iletilmiştir.

Bu çerçevede İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı, ilk olarak 6 Ocak 2006 günü yapılan toplantıda iletilmiştir. İSTİHDAM PAKETİNDEN, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISINA UZANAN SÜREÇ 2005 yılında, AB ile uyum sürecinde 89/2 sayılı Direktifin yerine getirilmesi amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı

Detaylı

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler sosyal girişimcilik başarı fikir eğitim strateji inovasyon yaratıcılık liderlik gelişim Ödüllü Girişimcilik Yarışması ve Eğitimi SPONSOR DOSYASI facebook.com/girisimkampusu

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu.

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu. PROTOKOL BİLGİSİ Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu.tr IV. Toplantılar -2- Kişilerin toplantılarla ilgili bazı temel

Detaylı

SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Açılış Toplantısı

SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Açılış Toplantısı SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Açılış Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KURUM OLARAK VATANDAŞLARIMIZA KARŞI ÇOK BÜYÜK SORUMLULUKLARIMIZ VAR -KURUL ÜYELERİMİZ

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 14 Eylül 2015 ADANA 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilikler

Detaylı

KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ DÜNYA EKONOMİSİNDE ÇÖKÜŞ VE KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 26 Şubat 2009 İstanbul Petrol-İş Kapitalizm Kapitalist ekonominin iki temel özelliği; Sermayenin çıkarı olarak üretim Piyasanın anarşik yapısı - Çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ

KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ 18.08.2014 KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ Giriş Türkiye işçi sınıfı güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, sendikalaşma olanaklarının giderek azaldığı,

Detaylı

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 8 Kitabın Adı Türkiye de Eğitim Editör Bekir S. GÜR Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-25-9 Baskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık Ömür

Detaylı

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 10 Geçtiðimiz haziran ayýnda hükümetçe hazýrlanan Devlet memurlarý kanununda deðiþikliklik tasarýsý gündeme gelmesiyle birlikte çokça tartýþýlmýþtý.tasarý

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU Sayı: 2008 217/07 15 25.03.2008 Konu: SSGSS Yasası Hakkında Son Gelişmeler GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları sonucu gündeme gelen ve sağlık ve sosyal güvenlik alanının piyasalaştırılmasını

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

KAMU İSTİHDAM RAPORU. Giriş

KAMU İSTİHDAM RAPORU. Giriş KAMU İSTİHDAM RAPORU Giriş Türkiye işçi sınıfı güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, sendikalaşma olanaklarının giderek azaldığı, çalışma yaşamının

Detaylı

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 GİRİŞ: Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı

Bir. güç birliği. hikayesi

Bir. güç birliği. hikayesi Bir güç birliği hikayesi Hikayemizin Başlangıcı... Bu hikaye, 2009 ilkbaharında başlar. Konu üç ana karakter etrafında döner; Arçelik LG Klima, Ford Otosan ve Türk Traktör. Önce Ford Otosan ve Arçelik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı