TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI Mustafa Kemal TOPCU, Murat MALA, Selim MÜSLÜM Özet Tedarik programlarının belirlenen performans kriterlerine zamanında ve hedeflenen maliyet sınırları içerisinde ulaşabilmesi için etkin ve başarılı bir program yönetimi anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Başta savunma, havacılık ve uzay sanayi gibi uzun vadeli karmaşık sistem tedarik programlarında entegre proje ekiplerinin kullanılması, sürdürülebilir bir rekabet ve karmaşık ürünlerini üretmeye aday sektörler için vazgeçilmez unsurlardan birini teşkil etmektedir. İngiltere de akıllı tedarik, ABD de evrimsel tedarik veya Almanya da müşteri kullanımına hazır tedarik sistemi içerisinde etkin kullanılan entegre proje ekiplerinin teşkili açısından, kullanıcı/ihtiyaç makamının faaliyetlere daha etkin katılabilmesi için hukuki dayanakların da oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle konsept geliştirme ve ihtiyaç belirleme safhasından başlamak üzere program ömür devri boyunca birlikte çalışılarak program yönetiminde devamlılık da sağlanabilecektir. Bu çalışmada, özellikle savunma sanayi gibi belirsizliklerin (teknolojik, tehdit algısı, kullanıcı ihtiyaçları, yüklenici pozisyonu, ekonomik, vb.) yoğun olduğu ve risk yönetiminin (mali, teknik ve takvim açısından) ön planda tutulduğu bir sektörde entegre proje ekiplerinin program yönetiminde kullanılmasında mevcut durum ile kullanımı etkileyen faktörler incelenmekte ve entegre proje ekiplerinin daha etkin kullanılmasını sağlayacak öneriler sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Entegre Proje Ekibi, Proje Yönetimi, Savunma Tedariki. 1. Giriş Başarılı tedarik programları kontrol edilebilen ve edilemeyen birçok faktörün birleşiminden meydana gelmektedir. Bununla birlikte genel yaygın hatalar arasında; yetersiz kaynak ile uygun olmayan takvim programı yürütmek, geliştirilmiş ve kullanılmakta olan iş akışına devam etmeyerek tekerleği yeniden keşfetmek, risk analizi yapmamak, en günceli ve en fazlayı istemek, eksik iletişim ve yetersiz insan kaynakları uygulamaları sayılmaktadır (Turk, 2000b:25-27). Öte yandan kontrol edilebilen faktörlerin en önemlisi çalışanlar (Gadeken, 2005:11), proje yönetiminin en kritik yönünü oluşturmaktadır (Pinheiro, 2010:5). Bu sebeple insan kaynakları uygulamaları sürekli gündemi teşkil etmiş ve araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Savunma tedarikinde de benzer şekilde risk nedenleri olarak ağırlık olarak insan kaynakları yönetimine ilişkin hususlar ön plana çıkmaktadır (Korkmazyürek, 2004:215). Özellikle karmaşık projelerde, belirsizlik var ise ve ortak problem çözme şart ise entegre proje ekibinin kullanımı elzem olmaktadır. Ulusal güvenlik etkilenmeden modern teçhizata sahip çevik birliklere sahip daha az maliyetle daha az sayıda askeri güce sahip olurken kullanılabilecek tedarik stratejisi (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:109) kapsamında entegre proje ekiplerinden istifade etmek önem arz etmektedir.

2 Sığrı, Topcu ve Gürbüz (2010) de tedarik makamı ile sanayinin iş birliğinin yetenek geliştirilmesi, yatırım tekrarları ve kaynak israfını önlemek için araç olduğundan bahsetmektedir. Özgün tasarımların gerçekleştirilmesi ve kaynakların etkin kullanılması için kullanıcı makam, tedarik makamı ve sanayi kesiminin işbirliği yapması gerektiği vurgulanmaktadır (Ko rkmazyürek, 2004; Sığrı, Topcu ve Gürbüz, 2010). Diğer yandan, savunma ürünleri alt sistemlerin tamamından veya bir kısmından oluşan karmaşık sistemlerdir (TÜBİTAK, 1998:13). Bu sebeple tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme aşamalarında çok değişik disiplinlerde çok sayıda yetişmiş insangücü istihdam edilmesi gerekmektedir (TÜBİTAK, 1998:14). Ancak Bochenek ve Ragusa (2004:10) entegre proje ekipleri ve teknoloji yönetiminin tam anlamıyla anlaşılmadığını ifade etmektedir. Bu sebeple özellikle savunma sanayi gibi belirsizliklerin (teknolojik, tehdit algısı, kullanıcı ihtiyaçları, yüklenici pozisyonu, ekonomik, vb.) yoğun olduğu ve risk yönetiminin (mali, teknik ve takvim açısından) ön planda tutulduğu bir sektörde entegre proje ekiplerinin program yönetiminde kullanılmasına yönelik çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Alanyazındaki bu yetersizliğe vurgu yapmak ve gelişen bir sektör olan savunma sanayisinde, entegre proje ekiplerinin kullanılmasına katkıda bulunmak maksadıyla tasarlanan bu çalışmada öncelikle program yönetimi ve entegre proje ekibi kavramsal olarak ele alınmaktadır. Entegre proje ekiplerinin tedarik programlarında kullanılma durumları incelendikten sonra bazı önerilere yer verilerek çalışma sonlandırılmaktadır. 2. Kavramsal Çerçeve Teknoloji modern işletme hayatının her alanında artan bir şekilde kullanılmakta ve yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirmektedir (Pinheiro, 2010). Buchanan (1991) yeni teknolojinin donanım, yazılım, ağlar, haberleşme bağlantıları, sistem ve süreçler ve yönetim uygulamalarından oluştuğunu ifade etmektedir. Buradan hareketle, ARGE ve bilişim teknolojileri yatırımlarının artarak devam edeceğinden proje yönetim tarzının da devam edeceği değerlendirilmektedir (Söderlund ve Bredin, 2006:249). Öte yandan bilgi işçisi, küreselleşme, kaynak kıtlığı ve yoğun rekabet ortamı proje yönetimi uygulamasını teşvik etmektedir (Pinheiro, 2010). Bunlara ilaveten orta kademe yönetimin de değişim ve proje odaklı hale gelmesi proje yönetimi uygulamalarının artarak devam edeceğini işaret etmektedir. Proje bir programın tamamı veya bir parçası olabilir (TÜBİTAK, 1998:187). Genelde her iki kavramın birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Ancak program yönetimi proje yönetiminin üzerinde, çoğunlukla bir örgütün stratejik ve önemli programlarıyla ilgilidir (Peisach ve Kroecker, 2008:37). Proje yöneticisi iş açısından hem daha dar kapsamlı hem de daha derindir (Peisach ve Kroecker, 2008:37). Program ve proje yönetimine ilişkin bir karşılaştırma Tablo-1 de yer almaktadır. Tablo 1 Program ve Proje Yönetim Karşılaştırılması PROJE YÖNETİMİ KAPSAMI PROGRAM YÖNETİMİ

3 Dar kapsamlı Geniş kapsamlı İşte Derinlik Mikro bazlı Proje yönetimi İş açısından İşte Genişlik Makro bazlı Portföy yönetimi İcra Süreç uyumlu Bölümler arası iş birliği Araçlar, Sistemler ve Süreçler Süreç geliştirme İşletmeler arası iş birliği Zaman yönetimi ve kişiler arası iş birliği Projenin zamanında, bütçesi içerisinde, beklentiler dahilinde tamamlanması Güçlükler Orkestrasyon ve insangücü yönetimi Yatırım getirisi ve değer katkısı Çatışan proje gereksinimleri Analitik düşünce İletişim becerileri İşletme stratejileri ve hedefleri Sistematik düşünce Kişiler arası etkileşim İş odaklı Sonuç/hedef odaklı Nüfuz Yetenekler Sonuç/hedef odaklı Nüfuz Ekip kurma/yönetme Ekip kurma/yönetme Müşteri odaklı Kaynak: Peisach ve Kroecker, 2008:38. Stratejik düşünce Zor kararları verme Program yönetimi; programa dahil tüm paydaşların müşterek çabalarının planlanması, organize edilmesi, koordinasyonu, yönlendirilmesi ve kontrolü olarak tanımlanmakta ve program yöneticisi yüklenicilerin, danışmanların, teknik personelini lojistikçilerin, sözleşme sorumlularının ve diğer ilgililerinin çalışmalarını koordine etmekten sorumlu tutulmaktadır (TÜBİTAK, 1998:187). Bu sebeple, program yönetimi geniş bir bilgi, beceri ve yetenek havuzu gerektirmektedir (Gadeken, 2005). Proje ekibinde aranan unsurlar; nitelikler, beceriler, deneyim, kişilik özellikleri, örgütsel değerler ve kültürle uyumlu iş etiğidir (Pinheiro, 2010:5). Hatta bazen kişilik ve tutumlar, tecrübe ve beceriden daha ön plana çıkabilmektedir (Turk, 2006:23). Rahman ve Kumaraswamy (2008:48) de en iyi çıktıya ulaşmak için entegre ekip çalışmasını ve kapsamlı bir iş birliğini tavsiye etmektedir. Böylece tüm paydaşların çıkarları, ihtiyaçları, beklentileri, kısıtları ve riskleri hesaba katılabilmektedir. Kısacası mali ve beşeri kaynakların etkin kullanımının projenin başarısını getirdiği ifade edilebilir (Pinheiro, 2010).

4 Entegre proje ekipleri esasen farklı fonksiyonlardan (geliştirme, mühendislik, üretm, yönetim, vb.) oluşmaktadır. Entegre proje ekipleri ürün tasarım, geliştirme ve üretim süreçlerinde kullanılmaktadır (Bochenek ve Ragusa, 2004:6). Entegre proje ekibi üyeleri; program yöneticisi, kullanıcılar, mühendisler, eğiticiler, test merkezleri, lojistikçiler ve bakım personelidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:7). Benzer kavramlardan eş zamanlı mühendislik; ürün tasarımından etkilenen herkesin tasarım bilgisine olabildiğince erken ulaşması ve gelecekte yaşanabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için son tasarıma dahil olmasını sağlayan bir metodolojidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:5). Benzer şekilde entegre proje ekibi, tasarım ve inşa faaliyetlerini, hatta idari faaliyetleri bir araya getirmektedir (OGC, 2007:4). Ayrıca, kendi uzmanlık alanlarından bakış açısından fonksiyonel sorumluluk sahası içerisinde sistem ile ilgili konuları, fikirleri, parametreleri ve performansları değerlendirmektedir (Bochenek ve Ragusa, 2004:7). 3. Uygulamaların Gözden Geçirilmesi Eş zamanlı mühendislik, bölümler arası kurulan ekipler veya entegre proje ekipleri program yönetiminde istifade edilen birbirine benzer yapılardır. Pek çok organizasyon ve ürün geliştirme maliyet ve ömür devrini azaltmak için çok fonksiyonlu entegre proje ekiplerinin kullanılması suretiyle eş zamanlı iş birliği modelini kullanmaktadır (Bochenek ve Ragusa, 2004). Ancak bu yapılardan tam anlamıyla yararlanılmadığı anlaşılmaktadır. Başarısızlık sebepleri olarak; çok başlılık, örgütsel boşvermişlik, üstten-aşağı planlama, aşağıdan yukarıya uygulamaların birlikte yapılmaması, proje ekibince yeterince benimsenmeme, program yöneticisi, belirsiz proje planları, muğlak rol ve sorumluluklar, ekip tükenmişliği, etkisiz değişim yönetimi ve zayıf örgütsel kültür sıralanmaktadır (Pinheiro, 2010:2). Ayrıca mevcut ihale sistemleri doğası gereği statik olduğu için böyle bir entegrasyon açısından uygun olmamaktadır (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:48). Genellikle ekip içerisinde uzmanlık alanı olmayan teknoloji kullanılmak istenmektedir (Turk, 2000b:27). Tedarikçiler bu tür kabiliyetleri pazarlamaya çalışması başlıca etmen olarak karşılaşılmaktadır (Turk, 2000b:27). ABD Sav.Bak.lığı tarafından tedarik maliyet ve süresini kısaltmak ve geleneksel ihale sürecinde yaşanan sorunları aşmak için kullandığı simülasyon tabanlı tedarik, entegre proje ekipleri vasıtasıyla daha ekonomik, daha kaliteli sistemleri daha kısa sürede tedarik etmek maksadıyla tasarlanmıştır (Bochenek ve Ragusa, 2004). Tedarik program sürelerini n %50 azaltılması hedeflenmektedir. Simülasyon tabanlı tedarik sistemleri hedefleri; tedarik ömür devri boyunca entegre proje ekiplerinin kullanılmasını sağlamaktır. Böylelikle iteratif, çok fonksiyonlu ekip iş birliği ve kullanıcının ilk safhalardan değerlendirmeye başlaması teşvik ve destek edilmektedir (Bochenek ve Ragusa, 2004:3). Müşteri ile tedarikçiler birlikte çalışarak, ömür devri boyunca değer yaratmakta, toplam maliyeti azaltmakta, kaliteyi artırmakta, yenilik yaratmakta ve proje etkin bir şekilde yürütülmektedir (OGC, 2007:4). ABD Hv.Kuv.lerinde High-Performance Team örnek teşkil edebilir. Ürünlerin kaliteli olduğu görülünce koordinasyon ve personel yönetimi sürecinin uygun olduğu anlaşılmıştır (Turk, 2006:25). Entegre proje ekipleri İngiltere de akıllı tedarik, ABD de evrimsel tedarik veya Almanya da müşteri kullanımına hazır tedarik sistemi içerisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Gelişmiş proje stratejileri tarafından yaratılan değerlerin başında kullanıcı-sanayi iş birliğine zemin

5 hazırlaması gelmektedir. Problemler ve riskler paylaşılmakta ve birlikte çözüme kavuşturulmaktadır. Karşılıklı güven ve açıklık esastır. İngiltere Savunma Bakanlığı (2005) tarafından risk yönetimi yaklaşımı benimsenmekte ve entegre proje ekiplerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Savunma tedarikinde yaşanan değişimde entegre proje ekiplerinin güçlendirilmesi ve proje ömür devri boyunce devrede olacak entegre proje ekipleri anlayışının yerleştirilmesi anlayışının kazanılmasına değinilmektedir (İngiltere Savunma Bakanlığı, 2005:138). Söderlund ve Bredin (2006) tarafından vaka analizi çalışmasında dört ticari işletme incelenmiş ve çalışanlara ve özellikle profesyoneller ve proje merkezli çalışanlara ihtiyaçlar ve beklentiler açısından fazlasıyla vurgu yapıldığını tespit etmiştir. Türkiye açısından inceleme yapıldığında projelerin tedarik makamı tarafından oluşturulan çekirdek proje grupları vasıtasıyla yürütülmesinin esas olduğu görülmektedir (DPT, 2007:79). Tek yetkili ve sorumlu merci tedarik makamı olarak belirlenmiş ve ihtiyaç makamının proje grubuna katılımı tedarik makamı inisiyatifine bırakılmıştır (DPT, 2007:79). Türkiye de uygulanan tedarik süreci Şekil-1 de yer almaktadır. Şekil 1 Tedarik Süreci (Genel) Kaynak: SSM, 2006: Sonuç ve Öneriler Turk (2006:22) proje yönetiminde tekliflerin, planlamanın, insanın, süreçlerin ve ürünlerin diğer konulara göre ön plana çıktığını belirtmektedir. Teklifler; ihtiyaçların belirlenmesini, iş emrinin yazılmasını, teklife çağrı dosyasının hazırlanmasını, risk analizini (performans, zaman ve maliyet olarak) ve tekliflerin değerlendirilmesini içermektedir (Turk, 2006:22). İlk planlama bütçeleme, personel seçimi ve takvim oluşturmayı kapsamaktadır. Süreçler;

6 bireysel rol ve sorumluluklar, faaliyetler, teknikler, işlemler, çıktılar, iş akışları, araçlar, ölçümler ve metrikleri kapsamaktadır ve projenin yapısını, çerçevesini ve temelini oluşturmaktadır (Turk, 2006:23). Proje planlamasının ilk aşamalarında yer alan proje ekipleri entegre yapıyı güçlendirmektedir (Pinheiro, 2010:5). Entegrasyon; çeşitli profesyonel, örgütsel, operasyonel ve milli kültürlerden oluşan iş birliği gayretlerinin etkin bir şekilde birleştirilmesi, optimize proje sonuçları ve yüksek seviye peformans seviyeleri açısından uyumluluğun geliştirilmesidir (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:62). Mümkün olduğu kadar ilk aşamalarda birlikte çalışmaya gayret edilmektedir (OGC, 2007:4). Hatta müşterinin önderlik etmesi kritik bir husus olarak görülmektedir (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:48). Çünkü en iyi fikirler in genelde işe en yakın kişilerden geldiğine inanılmaktadır. Zaten kullanıcının dahil olmadığı projeler de kullanışlı olmayan istenmedik ve ihtiyaç duyulmayan şekilde yani kaynak israfıyla sonuçlanabilmektedir (Turk, 2006:23). PAYDAŞLAR KULLANICI YÜKLENİCİ TEDARİK MAKAMI Şekil-2 Savunma Sanayi Entegre Proje Ekibi Yaklaşımı Şekil-2 de kısaca özetlenen entegre proje ekiplerin avantajları arasında üyelerin iş birliği yaparak daha kısa sürede sorunları belirleyip çözmeleri de yer almaktadır. Tedarik süresi kısalmaktadır. Kullanıcılar aktif rol alarak daha kaliteli bir sistem çıkarmakta ve ileride yaşanabilecek sorunları önceden çözüme kavuşturmakta ve konusunda uzmanlar sürece dahil olmaktadır (Bochenek ve Ragusa, 2004:8). Ayrıca taraflar projenin maliyet-etkin ve zamanında tamamlanması konusunda ortak bir amaca sahiptir (OGC, 2007:6). Kısacası amaç uyumu ön plana çıkmaktadır. Rol belirsizliği ve kişiler arası çatışmayı önlemek için; karar merci sorumluluk ve görevleri açıkça tanımlamalıdır (Pinheiro, 2010:5). Ekibe işler, mevcut durum ve planlar hakkında geri besleme yapmak, olan biten hakkında onları bilgilendirmek gerekmektedir (Turk, 2000b:27). Değişiklikleri sebepleri ile birlikte paylaşmak, proje gözden geçirme toplantılarını iyi bir ortamda yapmak önem arz etmektedir (Tur k, 2000b:27). İhale sonrası yüklenici ile birlikte tüm ekibin toplantı yapması ihtiyaçların, amacın, varsayımların anlaşılması açısında tavsiye edilmektedir (Turk, 2006:23). Proje için uygun araçlar seçilmelidir. Yönetici, takvim ve arzu edilen sonuçları açıklayıp nasıl olacağı konusunu proje ekibine bırakmalıdır. Sadece kontrol ederek sonuçların tutarlılığını sağlayarak farklı yetenek ve tecrübeleri bulunan proje ekibine bırakmalıdır (Turk, 2006:23). Süreçler sürekli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde iyileştirilmelidir. Bilgi akışı yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya sağlanmalıdır (Turk, 2006:23). Ekipler fonksiyonel alanlardan kalifiye temsilcilerden oluşmalıdır (Bochenek ve Ragusa, 2004:9). Sadece teknik konularda değil finansal, hukuki, sözleşme, lojistik ve ihtiyaç duyulan

7 alanlarda uzmanların katılımı sağlanmalı, son kullanıcılar başlangıçtan itibaren projeye dahil edilmelidir (Turk, 2006:23). Diğer paydaşlar; tedarikçiler, eğitimciler ve diğer kurum ve kuruluşlardır. İlk aşamada herkesi biraraya getirmek en uygunudur. Özellikle ihtiyaçların belirlenmesi ve test aşamasına katılım sağlanmalıdır. Kullanıcıdan yükleniciye tüm paydaşların yer alacağı entegre proje ekibi vasıtasıyla operasyonel değerlendirmeler mümkün olduğu kadar erken yapılabilecek ve kullanıcı geri beslemeleri sisteme kazandırılabilecektir (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:112). İhtiyaçlar daha kapsamlı tanımlanabilecek, daha net önceliklendirilebilecek ve daha uygun değerlendirilebilecektir. Bu kapsamda cevabı aranan sorular şu şekildedir: Anlaşılır mı? Mantıklı mı? Teknik olarak mümkün mü? Bütçe içerisinde gerçekleştirilebilir mi? Önceliklendirilmiş mi? İyi bir proje yönetimi aslında beşeri ilişkilerin iyi yönetimidir (Turk, 2007). Ekip liderleri görev ile ilgili faaliyetlerin odak alanlarını ve içeriğini belirlemelidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:9). Tim lideri ihtiyaçların bütçelenebilir, başarılabilir ve ölçülebilir olmasını sağlamak için ekibini yönlendirmektedir (Turk, 2006:25). Ekip üyeleri arasında sosyal ilişkinin tesisi önemlidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:10). Böylelikle üyeler ekibin bir parçası olarak hisseder, hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlar, tedirginlik yaşamaz. Üst yönetimin desteği alınmadıkça yeterli bütçe sağlanması konusunda ihtiyaç devam edecektir. Program yöneticisinin rolü entegre ekip oluşturulmasında çok önemlidir (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:61). Üst yönetim; kaynak sağlanması, kararların alınması ve diğer paydaşların desteği için ilave imkan sunabilir (Turk, 2006:23). Üst yönetim desteği; iş birliği yaklaşımı, iyi yönetim, ekip çalışması etiği ve örnek davranış sergilemelidir (OGC, 2007:6). Entegre proje ekip faaliyetleri ürün ömür devri faaliyetlerine entegre edilmeli (Bochenek ve Ragusa, 2004:11) ve süreç ile entegrasyon sağlanmalıdır (OGC, 2007:4). Türkiye de entegre proje ekiplerinin kullanılması için mali ve hukuki düzenlemelerinde yapılması gerekli olacaktır. Mali mevzuatın entegre proje ekibine harcama yetkisi tanıyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:111). Tedarik sisteminin çatısını oluşturan makamlar bünyelerinde teşkil edecek entegre proje ekipleri marifetiyle etkin ve etkili bir program yönetimi yapılabilmesi için personel eğitimine öncelik verilmelidir (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:112). Özellikle konsept geliştirme ve ihtiyaç belirleme aşamalarında bilgilere kolay erişim sağlayacak iş akışına ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu çalışmada entegre proje ekiplerinin kullanılabilirliğini tartıştık. Entegre proje ekiplerinin verimlilik ve etkililik açısından gerekli olduğuna, kullanıcı ihtiyaçlarının programın başlangıç aşamasından itibaren ömür devri boyunca hesaba katılması ve her aşamda tüm paydaşların bir şekilde devrede olması gerektiği sonucuna vardık. Ekip çalışması kültürü, ortak sorumluluk bilinci, kalite, zaman ve maliyet ile sürdürülebilirliğin önemli olduğunu tekrar vurgulamakta fayda bulunmaktadır. Sonraki çalışmalar açısından; araştırmacıların entegre proje ekiplerin yönetimini, ekip üyelerinin birey ve grup-içi davranışlarını araştırması önerilir. Ayrıca tedarik programlarının entegre proje ekiplerinin kullanılmasını ne kadar mümkün kıldığı da araştırmaya muhtaç bir konudur.

8 Kaynaklar Bochenek, Grace M. ve Ragusa, James M., 2004, Improving Integrated Project Team Interaction through Virtual Collaboration, Engineering Management Journal, Cilt 16, Sayı 2, ss Buchanan, David A., 1991, Vulnerability and Agenda: Context and Process in Program Management, British Journal of Management, Cilt 2, ss Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2007, Dokuzuncu Kalkınma Pla nı Savunma Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No. DPT: 2755 ÖİK: 699, Ankara. Gadeken, Owen C., 2005, PM Leadership: Seven Keys to Success, Defense AT&L, January- February, ss İngiltere Savunma Bakanlığı, 2005, Defence Industrial Strategy: White Paper (Bakan tarafından Parlamentoda sunulmuştur.). Korkmazyürek, Haluk, 2004, Savunma Tedarikinde Reform Stratejisi: Proje Yönetimi Açısından Bir Bakış. 12 nci Ulusal Yönetim-Organizasyon Kongresi, Mayıs 2004, Bursa, ss Müslüm, Selim, Topcu, Mustafa Kemal ve Mala, Murat, 2010, Savunma Tedarikinde Güncel Yaklaşımlar: Evrimsel Tedarik Stratejisi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, ss Office of Government Commerce (OGC), 2007, The Integrated Project Team: Teamworking and Partnering-Achieving Excellence in Construction Procurement Guide, OGC Yayınları. Peisach, Jeffrey ve Kroecker, Timothy S., 2008, Project Manager and Program Manager: What s the Difference? Defense AT&L, July-August, ss Pinheiro, Bernard Angelo, 2010, How Do Managers Control Technology-Intensive Work? Journal of Technology Management&Innovation, Cilt 5, Sayı 2, ss Rahman, M. Matiar ve Kumaraswamy, Mohan M., 2008, Relational Contracting and Teambuildings: Assessing Potential Contractual and Non-Contractual Incentives, Journal of Management in Engineering, January, ss Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Stratejik Plan. Sığrı, Ü., Topcu, M.K. ve Gürbüz, S., The Changing Role of Board of Directors and Employees on Merger & Acquisiton Strategies : A Study in Turkish Defense Industry. International Conference on Social Sciences, 9-10 Ekim 2010, Kuşadası. Söderlund, Jones ve Bredin, Karin, 2006, HRM in Project-Intensive Firms: Changes and Challenges, Human Resource Management, Cilt 45, Sayı 2, ss Turk, Wayne, 2000, Seven Deadly Sins of Project Management, Defense AT&L, January- Februray, ss Turk, Wayne, 2006, The Five P s in Project Management, Defense AT&L, July-August, ss

9 Turk, Wayne, 2007, 21st Century Project Management Competencies, Defense AT&L, January-Februray, ss TÜBİTAK, 1998, Savunma Sanayii ve Tedarik, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 98/01, Ankara.

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ LOJİST STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngü Süreçleri Yazılım Lojistiği Yazılım desteği; yazılımın orijinal isterlerini ve daha sonradan gelebilecek değişiklik isteklerini

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili İngilizce Ders Tipi

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Ticaret LOJ 409 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tedarik Zinciri Yönetimi LOJ 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü PROJE Kısa Orta ve Uzun vadede planlanaması olan Bilimsel / Endüstriyel manada AR-GE (Araştırma-Geliştirme ) faaliyetleri birer

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz.

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz. 1 Sayın Bakanım, Sayın Bürokratlar, Değerli Başkanlar ve Akademisyenler, Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği nin Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi TÜBİTAK Mustafa AFYONLUOĞLU e-dönüşüm Birim Yöneticisi / e-devlet Danışmanı TÜBİTAK BİLGEM YTE 2 Ekim 2013 e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki

3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki 3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki Virpi Einola-Pekkinen 12.1.2011 Performans prizması Finlandiya devlet yönetiminde strateji uygulamasının resmi yapısıdır (=performans

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kapsam Lojistik Destek Uygulamalarına kısa bakış Lojistik Uygulamaların Karşılaştırılması

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu PROJE Proje Hazırlama Kısa Orta ve Uzun Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Vadede planlanan bir Yatırım-Araştırma-Geliştirme Endüstriyel veya Bilimsel manada AR-GE faaliyetleri

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar STRATEJİK PLANLAMA Afyonkarahisar Soru 1 : Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 1) İlk stratejik planların yapılma döneminde, stratejik planlama ekiplerinde yer alan

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı