Proje Yönetim Çözüm Ortağınız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Yönetim Çözüm Ortağınız"

Transkript

1 Proje Yönetim Çözüm Ortağınız

2 GİRİŞ ENTEGRE PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK ENTEGRE, konusunda uzman elemanlarla her türlü inşaat yatırım projesinde, Proje Yönetimi ve İnşaat Destek hizmetleri ve çözümleri sunan bağımsız bir firmadır. DEĞERLERİMİZ: ENTEGRE şirket kültürü ve vizyonu; BÜTÜNLÜK, YARATICILIK, EKİP ÇALIŞMASI ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ üzerine yoğunlaşmıştır. ENTEGRE, konusunda en yetkin profesyoneller ile en son uygulamaları kullanarak ve her zaman ahlaki değerlere sadık kalarak İşverenlerinin güvenini kazanmaya ve en kaliteli hizmeti vermeye adamış bir Proje Yönetim ve Danışmanlık firmasıdır. MİSYONUMUZ: ENTEGRE YONETİM in misyonu; Türkiye ve Bölge ülkelerinde, Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, kaliteli proje yönetimi, inşaat yönetimi ve ilgili hizmetleri vermektir. VİZYONUMUZ: ENTEGRE YONETİM; Türkiye ve Bölge ülkelerindeki her türlü yatırım projesinde, yatırımcı adına başarılı hizmetler veren, tüm taraflarca güvenilir, en üst derecede verimli ve kalite bazlı çalışan bir kurum olacaktır. Entegre proje yönetim tic. A.ş. 2

3 YÖNETİM POLİTİKAMIZ ENTEGRE, Kalite Kontrol ve Kalite Güvence prosedürlerinin projelerde etkin kullanımını sağlar. Her projenin ihtiyacına göre ENTEGRE, planlama, organizasyon, uygulama, görüntüleme, dökümantasyon oluşturur. Kabuledilebilir standartlara, proje ihtiyacına, spesifikasyonlara uygunluğu sağlamak amacıyla sürekli denetim, belgelendirme, araştırma ve proje bileşenlerinin test edilmesi gerçekleştirilmektedir. GÜVENLİK VE GİZLİLİLİK POLİTİKALARI ENTEGRE, global standartlara uygun gizlilik ve güvenlik politikaları geliştirmiştir.buna göre ENTEGRE, yükleniciden projenin en başında bir öndeğerlendirme ister ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmasında ısrar eder. Tüm gizlilik ve emniyet uygulamaları kanunlar güvencesindedir. ÇEVRESEL POLİTİKALAR ENTEGRE, çevresel hasarı asgariye indirmeyi ve çevresel kazanım firsatlarını maximuma çıkarmayı hedefler ve bu amaçla, planlamanın önemli bir parçası olan çevresel etkilenmeyi göze alarak projeye başlar. Çevresel etkinin asgariye indirgenmesinde amaçlanan tüm hedefler kanun ve kurallar güvencesindedir. Bununla birlikte kişisel sorumluluk bilinci, eğitim, bilgilendirme ve yardım da sağlanarak geliştirilmelidir. 3

4 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ ENTEGRE PROJE YONETİM & DANIŞMANLIK, tüm yatırım ve geliştirme projelerin de, yatırımcılara destek hizmetleri olarak, proje müellefleri ve müteahhitlerle yapılacak sözleşmelerin, projeler ve ihale dosyaları çerçevesinde yapılacak uygulamaların ve aşağıda belirlenen maddelerin, imalat, cins, kalite, miktar, süre ve maliyetlerini projenin yer tesliminden başlayarak geçici kabul ve işletmeye alma süreçleri de dahil olmak üzere tüm safhalarında proje yönetim hizmetlerini sağlamaktadır. ENTEGRE projenin hedeflerinin tutturulabilmesi için aşağıda sayılan hizmet ve görevleri de gerçekleştirebilmektedir. İnşaat teknolojisi, yönetimi ve yönlendirilmesi ile ilgili strateji, işin başında işveren ile birlikte tespit edilen prensipler ve işverenin uygun görerek verdiği ve/veya vereceği talimatlar çerçevesinde uygulanması. İşverenin talimatları çerçevesinde, proje ve/veya inşaat yapımı ile ilgili her türlü mukavelenin koordinasyonu, uygulatılması ENTEGRE tarafından yapılmaktadır. ENTEGRE, tetkik ve tasdik sorumluluğunu üstlendiği proje çalışmalarını takip edecek, projelerin, sözleşme hükümlerine, inşaat alanına, teknik şartnamelere ve kabul edilebilir mühendislik kod ve standartlarına, bütçe ve amaca uygunluğunu denetleyecek ve gerekirse bu konuda uzman veya/ve danışman tutacaktır. 4

5 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ ENTEGRE tarafından verilebilecek hizmetler TASARIM YÖNETİMİ - İHALE DÖNEMİ HİZMETLERİ ve UYGULAMA DÖNEMİ HİZMETLERİ olarak iki ayrı dönem altında toplanmıştır. İNŞAAT ÖNCESİ PROJE YÖNETİMİ- TASARIM/ İHALE DÖNEMİ 1. Müşteri Taslağı ENTEGRE, YATIRIMCI ile birlikte projenin işlevi, yer gereksinimleri, arsa kullanımı, mahal bilgileri, gider hedefleri, süre ve kalite hedefleri, kullanım gereksinimleri ve ticari amaçları da dikkate alarak bir özet oluşturur. Ana taslağın, tasarım ekibi tarafından detaylı taslak haline gelişimi izlenir. İnşaat fizibilitesi konusunda maliyet/zaman parametreleri ile birlikte fikir verilir. Sözleşmede belirtilen raporları düzenler. 2. Proje Stratejisi Proje için temel proje yapısı, proje katılımcılarının rolü ve proje gelişiminin müşterinin tüm proje süresini ve başlıca yapıtaşlarını dikkate alan taslağına ilişkin olarak proje gözden geçirilip; izlenecek olan mekanizmalar ile birlikte idari yaklaşımı oluşturan tam Stratejik Master Programı hazırlanır. 3. Etüdlerin Aşamalandırılması Farklı aşamalandırma seçeneklerine ait finansman, tasarım, uygulama, inşaat ve komisyon gereksinimleri oluşturur. Yatırımcıya bir rapor halinde sunulur ve gerekli onaylar alınır. 5

6 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 4. Eskiz Tasarım Üzerinden Maliyet Tahmini Ön keşif mühendisinin eskiz tasarım üzerinden hazırlayacağı maliyet tahmini (Proje Maliyet Modeli- PMM) üzerinde Öneriler ve alternatifler geliştirilerek projeye uygun optimum PMM Yatırımcıya sunulur. 5. Uygulama Stratejisi İşin ne şekilde uygulanacağı konusunda (sözleşme paketi) bir strateji geliştirilir. Bu stratejinin geliştirilmesi esnasında süre, tasarım, yerli ve uluslararası kaynaklar, uzun vade teslimatlar, yerel gereksinimler, şantiye çapında satınalma fırsatları ve standart sözleşme dokümantasyonu açısından spesifik proje koşulları gözönünde bulundurulur. 6. Proje Organizasyon Yapısı Proje organizasyon planları ve yapıları hazırlanır ve raporlama ilişkileri ile sorumluluklar tespit edilir. Bir rapor dahilinde alternatif planları ile beraber Yatırımcının onayına sunulur. 7. Proje Prosedürleri Kılavuzu Müşavirlerden ve Yatırımcıdan alınacak bilgi ve belgeler dahilinde proje detaylarını, yönetimi, iletişimi, raporlamayı, mali konuları, toplantıları, çizimleri, yazışma sirkülasyonunu, teklif paketlerini, ihaleleri, ödemeleri, içeren bir Proje Prosedür Kılavuzu-(PPK) hazırlanır. Hazırlanan PPK Yatırımcı onayına sunulur. 6

7 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 8. Tasarım Ekip Atamaları Ana tasarım özetleri netleştirilerek tasarım kapsamları hazırlanır. Ana tasarım özetleri ve tasarım kapsamları Yatırımcıya bir rapor dahilinde sunulur ve onay alınır. Tasarım ekip ön nitelikleri ve atamaları hakkında fikir verilerek tasarım ekip faaliyetleri kontrol edilir. 9. Müşavir Kaynak Yönetimi Personel gereksinimleri ve bireysel müşavirlerin vasıfları teşhis edilir. 10. Master Plan Hazırlanması Gelişimin tüm unsurlarını kapsamasını sağlama açısından proje master planı hazırlanır. İlgili plan Yatırımcıya sunulur ve onay alınır. 11. İnşaat Stratejisi Şantiye için aşamalandırma, sıralama, lojistik, güvenlik planı, kalite kontrolü, çevresel etki planı ve teslimat devrelerinin sıralanmasını içeren bir inşaat stratejisi için önerilerin ve tavsiyelerin bulunduğu bir rapor, tüm ilgili taraflara ve Yatırımcıya sunulur. 12. Planlama Dönemi Raporu (PDR) Hazırlanması Tedarik ile inşaat süreçleri sırasında güncelleştirilmek üzere yüklenicilerin ihale evraklarının bir bölümünü oluşturacak olan bir Planlama Dönemi Raporu hazırlanır. İlgili rapor Yatırımcı onayı alındıktan sonra, Yatırımcının onayladığı taraflara sunulur. 7

8 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 13. Tasarım Süreci Tasarım ve tasarım süreçleri düzenli olarak izlenerek koordinasyon ve bilgi sağlanır: Müşteri taslağının çerçevesinde projelendirmenin akıcılığı kolaylaştırılır; doküman kontrolü izlenir. İlgili dönemde oluşan problemler ve/veya aksaklıklar Yatırımcıya düzenli raporlamalar dahilinde iletilecektir. Sunulacak alternatif çözüm önerilerinden Yatırımcının onayı alınan çözümlerin uygulamasına yönelik koordinasyon ve kontrol sağlanır. 14. Doküman Kontrol Sistemi (DKS) Tüm proje tasarımı ve teknik belgeler için belge kontrol sistemi hakkında fikir verilir. Dokümanları, numaralandırma işlemini, kodlamayı ve dağıtımı içeren sistem yerleştirilir, ve proje çapında doküman kontrol sistemi yönetilir. 15. Maliyet Planlaması Proje maliyet planının uygun proje maliyet merkezlerine yerleştirilmesi için fikir verilir. Proje Yöneticisi, Yatırımcıdan aldığı bilgi ve belgeler dahilinde Proje bütçesini hazırlamakla yükümlüdür. Projenin en verimli şekilde yürütülmesine yönelik Doküman kontrol Sistemi-DKS ve Maliyet planlaması-mp konularında her türlü sistem ve plan doküman, numaralandırma, kodlama ve dağıtım gibi detaylar bazında hazırlanıp, Yatırımcı onayına sunulur. Onayı alınan ilgili DKS ve MP na uyulması projenin her safhasında Proje Yöneticisi tarafından kontrol edilir. 8

9 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 16. Proje Bütçe (PB) Kontrolü Maliyet raporlama şekilleri ve nakit akış analizleri önerilir ve gözden geçirilir, maliyet toplantılarına katılınılır ve proje bütçesi izlenir. Maliyet planındaki her değişiklik, ek fon gereksinimleri ve öngörülmemiş fon kontrolü hakkında müşteriye bilgi verilir. İlgili PB Yatırımcı onayına sunulur. Proje dönemi boyunca maliyet raprolama şekilleri, nakit akışı analizleri ve Proje bütçesi düzenli olarak takip edilir. Maliyet Planındaki ve PB sindeki her türlü olası değişiklik ve değişiklikler ile ilgili zamanında Yatırımcı ya neden-sonuç ve fayda-götürü analizleri ile birlikte raporlanır. 17. Temin / Ön Kontrat & Teklif Tüm proje hizmetlerinin temini için stratejiler, planlar ve detaylı yönlendirme sağlanır. Teklif listeleri, yüklenicilerin ön nitelikleri ve ihale süreçlerinde yardım ve destek sağlanır. Teklif değerlendirme toplantılarına katılınır. Proje Yöneticisi hizmetlerin temini için stratejiler, planlar ve detaylı yönlerdirme sorumluluğu yüklenmiş bulunmaktadır. Teklif listeleri, Yüklenicilerin ön nitelikleri ve ihale süreçlerinde, daha önce Yatırımcı ile üzerinde görüş birliğine varılmış olan söz konusu planlar ve programlar çerçevesinde incelemelerde bulunulur ve gerekli kontroller ve raporlamalar Yatırımcıya ve ilgili kişi ve kurumlara iletilir. 18. Kontrat Belgeleri Kontrata tabi konuların kapsamı hakkında ve sözleşme hükümlerinin hazırlanması konusunda fikir verilir. Proje Yöneticisi, proje kapsamında beraber çalışılacak her türlü kişi ve kurumun sözleşmelerinin incelenmesi, sözleşme hükümlerinde, Yatırımcı haklarını ve Proje çıkarlarını koruma niteliği taşıyan değişiklikleri, Yatırımcıya görüş ve öneriler olarak sunar. 9

10 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 19. İnşa Edilebilirlik Maliyet, süre ve kalite doğrultusunda inşaat metodlarının iyileştirilmesi için inşa edilebilirlik ve yöntem bilgileri düzenlenip gözden geçirilir. Proje yöneticisi; maliyet, kalite ve süre doğrultusunda projenin her safhasında inşaat metodlarının gözden geçirilmesi ve bunun sonucu olarak iyileştirilmesi ile sorumludur. İlgili çalışmaların periyodik düzenlenen toplantılarda Yatırımcı ya sunulması ve onayı alınan düzenlemelerin hayata geçirilmesini kontrol eder. 20. Değer Mühendisliği Tasarım işlerlik bakımından izlenir, ve daha fazla değer kazandıracak fırsat ve olanaklar bildirilir. Proje Yöneticisi tasarımı işlerlik bakımından düzenli olarak izler, optimal fayda sağlayacak fırsat ve olanaklar konusunda Yatırımcı onayı alındıktan sonra ilgili kişi ve kurumlar ile işbirliği içinde sözkonusu fırsat ve olanakların hayata geçirilmesini sağlar. 21. İnşaat Öncesi İşler Proje ekibine ve müşteriye, inşaat öncesi faaliyetlere yönelik tüm başvuru onayları hakkında fikir verilir.. Sözkonusu konularda düzenli takip yapar ve gecikme durumlarını zamanında hem yatırımcıya hemde proje ekibi ile koordinasyon içinde sözkonusu hususun aşılması için gerekli iş ve çalışmaların yapılmasını sağlar. 10

11 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 22. Süre Planının İzlenmesi Proje ve inşaat sürelerinin koordinasyon ve raporlama şekilleri bildirilir. Müteahhidin detaylı süre raporları gözden geçirilerek müşteriye fikir verilir. Proje ve inşaat sürelerinin koordinasyon ve raporlanmasına yönelik her türlü plan ve düzenlemeyi, yatırımcı onayı alındıktan sonra projenin her aşamasında gerçekleştirir. Yüklenicinin detaylı süre raporları proje başlangıcından sonuna kadar düzenli olarak takip edilir. Sözkonusu hususta yapılan kontroller sonucu projenin gidişatı ve var ise optimal fayda sağlayacak fırsat ve olanaklar düzenli periyodik toplantılarda yatırımcı görüşüne proje yöneticisi tarafından sunulur. 23. İnşaat(lar)ın Tevdii İhale teklifleri değerlendirilir ve inşaat ihalelerinin tevdii önerilir. Müşteri adına resmi bildirimler tanzim edilir. Yatırımcı onayı alındıktan sonra Yatırımcı adına resmi bildirimler tanzim edilir.. 11

12 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ İNŞAAT SIRASINDA PROJE YÖNETİMİ 1. Şantiye Yönetimi Proje prosedür kılavuzuna göre belge kontrolü, kayıtlar, toplantılar ve sistem yönetimi dahil inşaat süreci izlenir. Bu konuda yatırımcıya düzenli toplantılarla bilgi verilir. Emniyet, yangından korunma, güvenlik, nakliye kontrolü, kirlenme kontrolü, işçi ilişkileri, geçici işlemler ve temizlik hakkında fikir verilir. İnşaat öncesi yönlendirme konferansları düzenlenir, toplantılara katılınır, kaynaklar, iş durumları ve şantiyedeki diğer hususlar hakkında bilgi verilir. 2. Emniyet ve Güvenlik Kontrolü Şantiye emniyeti ve güvenlik programı için yönetmelik konusunda yardımcı olunur, ve müteahhidin performansı izlenir. Bu konuda yatırımcıya düzenli toplantılarla bilgi verilir. 3. Kalite Yönetimi İnşaat işlerinin şartname ve kalite kontrol işlemlerine uygun olarak yürütülmesini öngören bir kalite yönetim sistemini geliştirilmesinde yardımcı olunur ve uygulamaya konmasını yönlendirir. 4. Değişiklik Talep Yönetimi Projede değişiklik isteklerinin raporlanma sisteminin geliştirilmesi konusunda bilgi verir, uygulamaya konması yönlendirilir ve tavsiye edilir. 12

13 PROJE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 5. Performans Yapılan ve yapılmakta olan iş ile mali durum bazında raporlama süreci izlenir. Müteahhide yapılmakta olan ödemeler için fikir verilir. 6. Raporlama Çalışmalara ait fotoğraflar, statü tasarımı, ruhsatlar, üçüncü şahıslarla yapılan sözleşme ve teklif paketleri, müteahhit performansı, plan raporu, mali / finansal raporları, garantileri, sorunları ve önerileri içeren aylık raporlar hazırlanır. 7. Görevlendirme Binayı/ donanımları teslim alma işlemleri için yönetmelik hazırlanır ve izlenir. 8. Nihai Kabul Arıza yükümlülük süreci sırasında nihai kabul standartları oluşturulmasına yardım edilir. 9. İşletme & Bakım Kılavuzları ve Güncel İnşaat Çizimleri Gerekli tüm işletme ve bakım kılavuzları hazırlanması sağlanır. 10. Son Hesaplar Müteahhit veya müteahhitlerden gelen istikhaklar denetlenir ve müşteriye önerilerde bulunulur. 13

14 ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ Redevco - Gordion Alışveriş Merkezi Projesi, Çayyolu-ANKARA Redevco - Erzurum Alışveriş Merkezi Projesi, ERZURUM Redevco Manisa Alışveriş Merkezi Projesi, MANİSA Krea - Neo Pendik Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL Krea - Neo Eskişehir Alışveriş Merkezi Projesi, ESKIŞEHİR Corio Tarsu Alışveriş Merkezi Projesi, TARSUS Torunlar & Kiler GYO - Kütahya Alışveriş Merkezi Projesi, KÜTAHYA Forum Mersin Alışveriş Merkezi Projesi, MERSİN Acteeum - Ancora Samsun Alışveriş Merkezi Projesi SAMSUN Pera GYO - Sumerpark Alışveriş Merkezi Projesi, DENİZLİ Izmit Gayrimenkul - Izmit Park Alışveriş Merkezi Projesi, İZMİT Gima - Gmall Antalya Alışveriş Merkezi Projesi, ANTALYA Gima - Dolmabahçe Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL Gima Romanya Marketler Zinciri Projesi, ROMANYA Media Markt Elektronik Market Projesi, Beylikdüzü-İSTANBUL Media Markt Elektronik Market Projesi, Bornova- İZMİR Kentpark Alışveriş Merkezi Projesi, ANKARA Komer Kuşadası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi, Kuşadası-AYDIN Akkoza Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL Ancora Alışveriş Merkezi & Otel Projesi, SAMSUN Atllantik Alışveriş Merkezi Projesi, İSTANBUL 14

15 OTEL & KONUT İ Çırağan Palace Kempinsky Renovasyon Projesi, İSTANBUL ATY - W Hotels & Residence Projesi, Beşiktaş- İSTANBUL Turkcell Kozyatagi Konut Projesi, Kozyataği- İSTANBUL Palm Residence Yönetimi - Palm Residence Projesi, İSTANBUL ETF - Astrila Kayak Oteli Projesi, ERZURUM Crown Plaza Old City Oteli Projesi, İSTANBUL Four Seasons Otel Projesi, Beşiktaş- İSTANBUL Four Seasons Otel Projesi, Sultanahmet- İSTANBUL Regnum - Astrum Towers Projesi, İSTANBUL Acteeum - Ancora Samsun Otel Projesi, SAMSUN Pasakoy - Port Kundu Village Projesi, ANTALYA Dumankaya Cadde Evleri Projesi İstanbul Dumankaya Flex Projesi İstanbul Bio İstanbul 15

16 OFİS İ Citibank Bireysel Bankacılık Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Citibank - Kurumsal Bankacılık Merkez Ofis Projesi, Tekfen Kulesi-Levent - İSTANBUL Unilever - Yeni Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Liberty Sigorta- Yeni Merkez Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Turkcell - GSM Operasyon Merkezi Projesi, Kartal-İSTANBUL Turkcell - Araştırma Geliştirme Merkezi Projesi, GEBZE Turkcell - Satış Ofisi Yenileme Projesi, TURKIYE Albaraka Türk Yeni Ofis Projesi İSTANBUL ING Bank Genel Müdürlük Ofis Projesi, İSTANBUL ERGO - Genel Müdürlük Projesi, İSTANBUL Merrill Lynch - Merkez Ofis Projesi, Kanyon -Levent- İSTANBUL Morgan Stanley - Merkez Ofis Projesi, Kanyon -Levent- İSTANBUL Morgan Stanley - Genel Müdürlük Projesi, Metrocity-Levent - İSTANBUL Nomura Bank Yeni Ofis Projesi İSTANBUL Vodafone Tuzla MTX Projesi - İSTANBUL Clifford Chance Genel Müdürlük Projesi - İSTANBUL Cisco - Telepresence Projesi, Maslak - İSTANBUL Cısco - Fleet Projesi, Maslak İSTANBUL IBM Izmir Data Center Projesi - İZMİR TNT Ofis Projesi, Ümraniye - İSTANBUL Doruk - Plaza Projesi, Ümraniye - İSTANBUL SAP - Yeni Merkez Ofis Projesi - İSTANBUL TEB Banka Şubeleri Projesi - İSTANBUL Lidco New Head Office Project - LIBYA Turkven Sisli Project - ISTANBUL Denizbank Operasyon Merkezi Projesi - Ankara Vodafone Esenyurt MTX & Data Center Projesi İstanbul Bank Of Tokyo - İstanbul 16

17 ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK Unilever Bosphorus Algida Dondurma Fabrikası - KONYA Sedes Demas- Gebze Lojistik ve Depo Projesi - GEBZE Avon - Lojistik& Üretim Tesisi Projesi - GEBZE Jotun Fabrika & Yeni Depo Projesi - ÇERKEZKÖY Jotun Depo ve Ofis Binası Projesi - GEBZE Eczacıbaşı- Kanyon Helikopter Pisti Projesi - İSTANBUL ETF Tekstil Fabrikası Projesi - MISIR Plaspak - Depo & Üretim Tesisi Projesi, Hadımköy İSTANBUL Cargill Organize Fabrika Projesi Bursa OKUL İ Dilnihat Özyeğin Okul Projesi - İSTANBUL TUCSA - EECS Okul Projesi - İZMİT International Community School Spor Salonu Projesi - İSTANBUL Tamamlanan Projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi Proje Bilgi Sayfalarında Görülebilir. 17

18 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 18

19 REDEVCO - GORDION ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, CAYYOLU-ANKARA Redevco m2 Haziran 2007 Eylül 2009 Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 19

20 REDEVCO - ERZURUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ERZURUM Redevco m2 Haziran 2007 Ekim 2009 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 20

21 REDEVCO MANİSA MEYDAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, MANİSA Redevco m2 Mayıs 2009 Aralık 2009 Proje Yönetimi İnşaat Öncesi Dönem - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 21

22 KREA - NEO PENDİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, PENDİK-İSTANBUL KREA Merrill Lynch m2 Ağustos 2007 Nisan 2009 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 22

23 KREA - NEO ESKİŞEHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ESKİŞEHİR KREA Merrill Lynch m2 Eylük 2007 Aralık 2007 Pilotaj Servisi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 23

24 - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - TARSU ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, TARSUS Corio m2 Nisan 2009 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Nisan 2012 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi 24

25 TORUNLAR & KİLER GYO - KÜTAHYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, KÜTAHYA Torunlar GYO & Kiler GYO m2 Ocak 2011 Ekim 2012 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 25

26 - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, MERSİN Union Investment m2 Haziran 2006 Aralık 2007 Proje Süpervizyonu Projenin Denetimi. 26

27 PERA GYO - SÜMERPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, DENİZLİ Pera GYO m2 Şubat 2008 Aralık 2008 (1. Faz Servisler Tamamlandı) Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - : 27

28 İZMİT GAYRİMENKUL İZMİT PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, İZMİT Izmit Gayrimenkul m2 Şubat 2008 Aralık 2008 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 28

29 MEDIA MARKT ELEKTRONİK MARKET PROJESİ, BEYLİKDUZU-İSTANBUL Union Investment m2 Haziran 2007 Ağustos 2008 Proje Süpervizyonu Projenin Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - 29

30 MEDIA MARKT - ELEKTRONİK MARKET PROJESİ, BORNOVA - İZMİR Union Investment Real Estate m2 Şubat 2009 Ekim 2009 Proje Süpervizyonu Projenin Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - entegre proje yönetim tic. a.ş. 30

31 AKKOZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ESENYURT-İSTANBUL GAC Gayrimenkul Yatırım A.Ş m2 Temmuz 2007 Kasım 2008 (Hizmetler Tamalanmıştır) Proje Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - entegre proje yönetim tic. a.ş. 31

32 ANCORA SAMSUN ALIŞVERİŞ MERKEZİ & OTEL PROJESİ, SAMSUN Acteeum Group m2 Nisan 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Aralık 2008 Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - : entegre proje yönetim tic. a.ş. 32

33 ATLANTİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, BAHCESEHİR-İSTANBUL Eurohypo m2 Aralık 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Nisan 2009 Proje Denetimi - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - : entegre proje yönetim tic. a.ş. 33

34 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ entegre proje yönetim tic. a.ş. 34

35 - OTEL - ÇIRAĞAN SARAYI KEMPİNSKY RENOVASYON PROJESİ, İSTANBUL Çırağan Sarayı Kempinsky m2 Aralık 2006 Mayıs 2007 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi entegre proje yönetim tic. a.ş. 35

36 - OTEL- ATY - W OTEL PROJESİ, BEŞİKTAŞ -İSTANBUL Akaretler Turizm m2 Şubat 2006 Mart 2008 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi entegre proje yönetim tic. a.ş. 36

37 - KONUT- TURKCELL - KOZYATAĞI PROJESİ, KOZYATAĞI-İSTANBUL Turkcell m2 Ocak 2005 Ekim 2007 İşveren Temsilciliği Maliyet ve Kalite Kontrol Yönetimi Proje Denetimi : entegre proje yönetim tic. a.ş. 37

38 - KONUT- PALM RESIDENCE PROJESİ, İSTANBUL Palm Residence Yönetimi m2 Haziran 2009 (Hizmetler Tamamlanmıştır.) Mart 2010 Proje Yönetimi PALM RESIDENCE YÖNETİMİ entegre proje yönetim tic. a.ş.. 38

39 - OTEL- ETF - ASTRILA KAYAK OTELİ, PALANDÖKEN-ERZURUM ETF Tekstil A.Ş m2 Mart 2006 Haziran 2007 (Servisler tamamlanmıştır.) Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi Dizayn Yönetimi 39

40 - OTEL- CROWN PLAZA OLD CİTY OTELİ PROJESİ, İSTANBUL Naz Tekstil / VALARTIS m2 Haziran 2006 Aralık2007 Proje Denetimi entegre proje yönetim tic a.ş. 40

41 - OTEL- FOUR SEASONS OTEL PROJESİ, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Atik Paşa - AKBANK m2 Aralık 2006 Aralık 2007 Proje Denetimi 41

42 - OTEL- FOUR SEASONS OTEL PROJESİ, SULTANAHMET-İSTANBUL Atik Paşa - AKBANK m2 Mart 2007 Mart 2008 Proje Denetimi 42

43 - OTEL- ANCORA SAMSUN OTEL PROJESİ, SAMSUN Acteeum m2 Nisan 2007 Aralık 2008 Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi 43

44 - KONUT- PORT KUNDU VİLLA PROJESİ, ANTALYA Paşaköy Yapı ve Turizm A.Ş m2 Nisan 2008 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Mart 2009 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi 44

45 DUMANKAYA CADDE EVLERİ PROJESİ - KONUT- Dumankaya İnşaat San. Ve Tic. A.Ş ,93 m2 Eylül 2012 Nisan 2013 İnşaat Yönetimi 45

46 DUMANKAYA FLEX PROJESİ - KONUT- Dumankaya İnşaat San. Ve Tic. A.Ş ,46 m2 Ağustos 2012 Nisan 2013 ENTEGRE NİN SUNDUĞU HİZMETLER İnşaat Yönetimi 46

47 BİO - İstanbul - KONUT- Bio İstanbul 600 m2 Mart 2012 Mart 2013 Proje Yönetimi 47

48 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 48

49 - OFİS- CITIBANK BİREYSEL BANKACILIK MERKEZ OFİS PROJESİ, İSTANBUL Citibank m2 Ağustos 2004 Ağustos 2005 Proje Yönetimi 49

50 CITIBANK KURUMSAL BANKACILIK MERKEZ OFİS PROJESİ -LEVENT-İSTANBUL Citibank m2 Ekim 2004 Mart 2005 Proje Yönetimi - OFİS-. 50

51 - OFİS- UNILEVER - YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, ÜMRANIYE-İSTANBUL Unilever Türkiye m2 Ağustos 2008 Nisan 2009 Proje Yönetimi Tasarım ve Yatırım Danışmanlığı Tasarım Yönetimi Leed Destek Hizmetleri 51

52 - OFİS- LIBERTY SİGORTA - YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, ÜMRANIYE-İSTANBUL Liberty Sigorta m2 Ağustos 2009 Aralık 2009 Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi Leed Danışmanlığı 52

53 - OFİS- TURKCELL - GSM OPERASYON MERKEZİ PROJESİ, KARTAL-İSTANBUL Turkcell m2 Ocak 2007 Eylül 2007 Proje Yönetimi Dizayn Yönetimi : 53

54 - OFİS- TURKCELL - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ, GEBZE Turkcell Teknoloji m2 Ağustos 2007 (Tasarım Başlangıç Tarihi) Temmuz 2008 (İnşaat Bitiş Tarihi) Proje Yönetimi Dizayn Yönetimi : 54

55 - OFİS- TURKCELL - SATIŞ OFİSİ YENİLEME PROJESİ, TÜRKIYE Turkcell 625 Türkiyedeki satış ofisleri Nisan 2007 Mart 2008 Kalite Kontrol Yönetimi 55

56 - OFİS- ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRLÜK OFİSİ PROJESİ, İSTANBUL Albaraka Türk m2 Temmuz 2008 Aralık 2010 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi Tasarım Yönetimi 56

57 MERRILL LYNCH - MERKEZ OFİS PROJESİ, KANYON KULESİ-LEVENT İSTANBUL Merrill Lynch 950 m2 Haziran 2006 Kasım 2006 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi - OFİS- : 57

58 - OFİS- ING BANK- GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN ING Bank m2 Eylül 2010 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi İŞ VEREN 58

59 -OFİS- ERGO SİGORTA- GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN Ergo Sigorta m2 BAŞLAMA TARİHİ Ocak 2011 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi İŞ VEREN 59

60 MORGAN STANLEY - MERKEZ OFİS PROJESİ, KANYON TOWER-LEVENT İSTANBUL Morgan Stanley 950 m2 Ağustos 2006 Mart 2007 Maliyet Yönetimi - OFİS- : 60

61 - OFİS- VODAFONE TUZLA MTX BİNA PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN Vodafone m2 BAŞLAMA TARİHİ Haziran 2010 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi İŞ VEREN 61

62 - OFİS- CLIFFORD CHANCE GENEL MÜDÜRLÜK PROJESİ, İSTANBUL İŞ VEREN Clifford Chance m2 BAŞLAMA TARİHİ Ocak 2011 Mayıs 2011 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi İŞ VEREN 62

63 - OFİS- TNT OFİS PROJESİ, İSTANBUL TNT Express Türkiye m2 Aralık 2008 Mart 2009 Proje Yönetimi 63

64 - OFİS- DORUK PLAZA PROJESİ, İSTANBUL Doruk İnşaat ve Sanayi m2 Haziran 2008 Aralık 2009 Tasarım Yönetimi İnşaat Denetimi 64

65 - OFİS- SAP - MERKEZ OFİS PROJESİ, İSTANBUL SAP International m2 Mayıs 2009 Temmuz 2009 Proje Denetimi Project Süpervizyonu 65

66 - OFİS- TEB - BNP PARIBAS TÜRKİYE ŞUBELERİ TEB BNP Paribas Her Şube İçin m2 Nisan 2007 Aralık 2008 Maliyet ve Kalite Kontrol Yönetimi 66

67 - OFİS- LIDCO YENİ MERKEZ OFİS PROJESİ, LIBYA Southern Waha m2 Aralık 2009 Temmuz 2010 Maliyet Yönetimi CLIENT INFO 67

68 - OFİS- VODAFONE ESENYURT MTX & DATA CENTER PROJESİ, ISTANBUL Vodafone m2 Ocak 2010 Aralık 2012 Proje Yönetimi 68

69 BANK OF TOKYO - Istanbul - OFİS- Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD m2 Ağustos 2012 Mart 2013 Proje Yönetimi. 69

70 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 70

71 - ENDÜSTRİYEL- UNİLEVER DONDURMA FABRİKASI, KONYA İŞ VEREN Ünilever Türkiye BİNA ALANI m2 BAŞLAMA TARİHİ Kasım 2011 Nisan 2013 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Proje Yönetimi Leed Danışmanlık İŞ VEREN. 71

72 SEDES DEMAS GEBZE LOJİSTİK MERKEZİ DEPO PROJESİ, GEBZE Sedes Holding Demas m2 Eylül 2008 (Hizmet Başlangıç Tarihi) Mart 2009 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - 72

73 - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - AVON - LOJİSTİK & ÜRETİM TESİSİ PROJESİ, GEBZE Avon Turkiye m2 Kasım 2005 Eylül 2006 Maliyet Yönetimi Kalite Kontrol Yönetimi 73

74 JOTUN FABRİKA & YENİ DEPO PROJESİ, ÇERKEZKÖY JOTUN Turkiye m2 Kasım 2005 Eylül 2008 Proje Yönetimi İnşaat Yönetimi Tasarım Yönetimi - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - 74

75 ECZACIBAŞI - KANYON LEVENT HELİKOPTER PİSTİ PROJESİ, -LEVENT İSTANBUL Eczacıbaşı inşaat HACMİ 230 ton çelik 834 m2 Haziran2008 Aralık2008 Proje Yönetimi - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - 75

76 - ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK - ETF TEKSTİL FABRİKASI PROJESİ, MISIR ETF Tektstil m2 Eylül 2006 Eylül 2007 Proje Süpervizyonu İşveren Temsilciliği : entegre proje yönetim tic.a.ş. 76

77 PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OTEL & KONUT İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL & LOJİSTİK OKUL İ 77

78 - OKUL- DİLNİHAT ÖZYEĞİN ORTAOKUL PROJESİ, İSTANBUL Finans Gayrimenkul m2 Ocak 2004 Ekim2004 Proje Yönetimi Dizayn Yönetimi Sözleşme Yönetimi 78

79 - OKUL- TUCSA - ECCS OKUL PROJESİ, İZMİT TUCSA m2 Mart 2005 Aralık 2005 Proje Yönetimi Sözleşme Yönetimi Bütçe Kontrolü 79

80 - OKUL- IICS İSTANBUL INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL SPOR SALONU PROJESİ, İSTANBUL International Community School 846 m2 Temmuz 2009 Ekim 2009 Proje Yönetimi Sözleşme ve İhale Yönetimi İnşaat Yönetimi entegre proje yönetim ltic. a.ş. 80

81 DEVAM EDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ Torunlar GYO - Mall of İstanbul Projesi, İstanbul Canpark AVM & Otel, Ümraniye - İstanbul OFİS İ İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlük Binası ENDÜSTRİYEL Kale & Pratt Witney Uçak Motoru Fabrikası, İzmir Unilever Vector Deterjan Fabrikası, Konya OTEL İ Conrad Otel Halk Gyo Dedeman Hotel Park Levent Torba Hotel & Resorts Muğla - Bodrum Princes Palace Hotel Büyükada - İstanbul KONUT İ Halk Gyo Referans Bakırköy Projesi, İstanbul Devam Eden Projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi Proje Bilgi Sayfalarında Görülebilir. entegre proje yönetim tic. a.ş. 81

82 DEVAM EDEN PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL OTEL İ KONUT İ entegre proje yönetim tic. a.ş. 82

83 DEVAM EDEN - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - MALL OF ISTANBUL, ISTANBUL Torunlar GYO m2 Mart 2011 İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi entegre proje yönetim tic. a.ş. 83

84 DEVAM EDEN - ALIŞVERİŞ MERKEZİ - CANPARK AVM & OTEL, Ümraniye - ISTANBUL Mutlu-Mes Turkuaz-Miltas-Uzman JR m2 December 2012 AVM - Aralık 2013 (Planlanan) Otel Ocak 2014 ( Planlanan ) İnşaat Yönetimi Proje Yönetimi Tasarım Yönetimi entegre proje yönetim tic. a.ş. 84

85 DEVAM EDEN PROJE BİLGİ SAYFALARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İ OFİS İ ENDÜSTRİYEL OTEL İ KONUT İ entegre proje yönetim tic. a.ş. 85

86 DEVAM EDEN - OFİS- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlük Binası Vakıflar Bankası m2 HAZİRAN 2014 Proje Yönetim entegre proje yönetim tic. a.ş. 86

87 DEVAM EDEN - OFİS- Garanti Bankası Hizmet Binası - ANKARA Garanti Bankası m2 Kasım 2013 Proje Yönetim entegre proje yönetim tic. a.ş. 87

88 DEVAM EDEN Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanatlar Müzesi Projesi - İSTANBUL - OFİS- İŞ VEREN Vehbi Koç Vakfı m2 BAŞLAMA TARİHİ Nisan 2013 ENTEGRE NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Maliyet Danışmanlık Hizmeti İŞ VEREN entegre proje yönetim tic. a.ş. 88

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. İÇİNDEKİLER 2 VİZYON, MİSYON... 2 3 RAPORUN DÖNEMİ... 2 4 ORTAKLIĞIN ÜNVANI... 2 5 ŞİRKET PROFİLİ... 2 5.1

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA SORUMLUSU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0267-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA SORUMLUSU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0267-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA SORUMLUSU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0267-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: SATIN ALMA SORUMLUSU

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

01 2010 Faaliyet Raporu

01 2010 Faaliyet Raporu 01 2010 Faaliyet Raporu 1 2010 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER KURUMSAL PROFİL 4 CARDIF SİGORTA NIN STRATEJİSİ 5 ORTAKLIK YAPISI 5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 ÜST YÖNETİMİN MESAJI 7 YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK ARALIK 2014 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

Ordu Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) İnşaatı ve Kumbaşı AAT Güçlendirmesinin Denetimi için Teknik Destek

Ordu Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) İnşaatı ve Kumbaşı AAT Güçlendirmesinin Denetimi için Teknik Destek Ordu Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) İnşaatı ve Kumbaşı AAT Güçlendirmesinin Denetimi için Teknik Destek EuropeAid/128730/SER/TR Ara Rapor No. 01 14 Kasım 2011 14 Mayıs 2012 Sayı No. 2 02 Temmuz 2012 Sayfa

Detaylı