T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN

2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 4 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ YASAL ÇERÇEVE STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ İLGİLİ MEVZUAT VE KURUMLARIN STRATEJİK PLANLARININ İNCELENMESİ STRATEJİ GELİŞTİRME YÜKSEK KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI STRATEJİ GELİŞTİRME YÜKSEK KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNE EĞİTİM VERİLMESİ KATILIMCILIK DURUM ANALİZİ VİZYON VE MİSYON BİLDİRİMLERİ AMAÇ VE HEDEFLER İLE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 7 İKİNCİ BÖLÜM 8 DURUM ANALİZİ 8 1.TARİHSEL GELİŞİM 8 2.KURUMUN GÖREVİ VE HUKUKİ DAYANAĞI YARGI GÖREVİ DANIŞMA VE İNCELEME GÖREVİ 10 3.MEVZUAT ANALİZİ DANIŞTAY IN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KANUNLAR DANIŞTAY IN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUAT 11 4.KURUM İÇİ ANALİZ İNSAN KAYNAKLARI( İTİBARIYLA) İŞ DURUMU FİZİKİ DURUM MALİ DURUM TEKNOLOJİK HİZMETLER 26 1

3 DANIŞTAY-UYAP UYAP-DYS (DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ) İNTRANET UYGULAMASI 26 5.PAYDAŞ ANALİZİ DIŞ PAYDAŞLARIN TESPİTİ ÇALIŞTAYLAR PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ ARAŞTIRMA GRUBU GENEL BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER DANIŞTAY DIŞ PAYDAŞ BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLERİ 33 6.ANALİZLER FİZİKİ ORTAM MEMNUNİYETİ ANALİZİ YARGI MENSUPLARINDA FİZİKİ ORTAM MEMNUNİYETİ İDARİ PERSONELDE FİZİKİ ORTAM MEMNUNİYETİ İLETİŞİM MEMNUNİYETİ ANALİZİ STRES KAYNAKLARI ANALİZİ MOTİVASYON, AİDİYET VE İŞ PERFORMANSI ANALİZİ DIŞ PAYDAŞ ANKET ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZLERİNİN STRATEJİK PLANA YANSIMASI ONUNCU KALKINMA PLANININ STRATEJİK PLANA YANSIMASI GZFT ANALİZİ İÇ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER DIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI: FIRSATLAR VE TEHDİTLER 49 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 50 KURUM STRATEJİSİNİN TEMEL TAŞLARI MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLERİMİZ AMAÇLAR VE HEDEFLER 51 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 56 2

4 1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME TABLOSU STRATEJİK HEDEF BİRİM İLİŞKİSİ Kaynak tablosu DÖNEMİ MALİYET TAHMİNİ 68 EKLER: 69 EK -DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK TAKVİMİ 69 3

5 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.1 Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sadece mali yönetim anlayışında değil kamu yönetimi anlayışında da köklü değişiklikler getirmiş ve kamu idarelerine bu dönüşümün sağlanabilmesi için önemli görevler yüklemiştir. Kanunun temel hareket noktası kamu kaynağının etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasıdır. Anılan Kanunun 3. maddesinde stratejik plan; Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan. olarak tanımlanmış; 9. maddesi ile de kamu idarelerinin stratejik planlamaya ilişkin sorumluluklarının çerçevesi çizilmiştir. Bu yeni ve dinamik yapı, stratejik düşünme, stratejik planlama ve stratejik yönetim algısını ön plana taşıyarak, kurumlara dönüştürülmesi ve ülkemize üst düzey katkılar sağlayabilme fırsatı sunmuştur. Danıştay Başkanlığı stratejik planlama çalışmaları, 26/05/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında yürütülmüştür. Bu kapsamda, Başkanlığımızın yıllarına ilişkin stratejik planı paydaşlarımızın görüş ve önerileri alınıp; bu görüş ve önerilerin değerlendirilmesine özen gösterilerek katılımcı bir yaklaşımla hazırlanırken, evrensel hukuk normları, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün gerekleri, yargılama sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli şekilde işlemesini adalet sisteminin temel amacı olarak belirleyen Onuncu Kalkınma Planında tespit edilmiş bulunan politikalar stratejik planın hazırlanmasında göz önünde bulundurulmuştur. 4

6 1.2 Stratejik Plan Hazırlama Süreci İlgili Mevzuat ve Kurumların Stratejik Planlarının İncelenmesi Stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde stratejik planlamaya ilişkin tüm mevzuat ile kamu kurumları tarafından yayımlanan ve yürürlükte bulunan stratejik planlar incelenmiştir. Ayrıca yürütülen inceleme çalışmalarına paralel olarak, bazı kurumların stratejik planlama sürecine ilişkin tecrübelerinden yararlanmak amacıyla ilgili Kurumlar nezdinde incelemelerde bulunulmuştur Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması Stratejik planlama çalışmalarının başlatıldığının tüm kuruma duyurulması amacıyla 28/12/2012 tarihli ve 10 sayılı İç Genelge yayımlanmıştır. İç Genelgede Stratejik plan hazırlık çalışmalarının, Genel Sekreterlik (Strateji Geliştirme Bürosu) koordinatörlüğünde yürütüleceği belirtilmiş, organizasyon yapısı ve çalışma takvimi düzenlenmiştir Organizasyon Yapısı Stratejik plan hazırlık çalışmalarında iki seviyeli bir organizasyon yapısı öngörülmüştür. 1.Stratejik Planlama Ekibi 2.Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Danıştay stratejik planlama ekibi, 1 (bir) Genel Sekreter Yardımcısı ve 4 (dört) Tetkik Hâkimi olmak üzere 5 kişiden oluşmuştur. (EK-2) Strateji planlama ekibinin başkanlığını ilgili Genel Sekreter Yardımcısı yürütmüştür. Strateji planlama ekibi, birimlerden gelen verileri konsolide ederek stratejik plana uygun hale getirmiştir Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu, Danıştay Başkanı tarafından görevlendirilen 1 (bir) Danıştay Başkanvekili, Genel Sekreter ve 5 Üyeden oluşturulmuştur. (EK-1) Kurulun sekreteryasını Danıştay stratejik planlama ekibinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı yürütmüştür. Yüksek Kurul, Danıştay Başkanına sunulmak üzere stratejik plan taslağına son halini vermiştir Çalışma Takviminin Oluşturulması Ön hazırlık, durum analizi, geleceğe bakış ve stratejik planının hazırlanması çalışmalarını içeren dört aşamalı bir çalışma takvimi oluşturulmuş olup, her aşamada yapılacak faaliyetler ve uygulama zaman dilimleri belirlenmiştir. ( EK-3) 5

7 1.2.4 Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibine Eğitim Verilmesi Stratejik planlama ekibince yapılan değerlendirme neticesinde, Kurumun ilk stratejik planı olması da dikkate alınarak stratejik yönetim yaklaşımıyla ilgili temel bilgilerin alınması, stratejik plan hazırlık çalışmaları sırasında ortak bir dilin oluşturulabilmesi, çalışmaların etkili bir şekilde yürütülebilmesi, amacıyla Strateji Geliştirme Yüksek Kurulunda ve Stratejik Planlama Ekibinde görev alanlar, daha önce diğer kamu kurumlarının stratejik plan hazırlık süreçlerinde danışman ve eğitmen olarak görev almış akademisyenlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur Katılımcılık Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Genel İlkeler uyarınca stratejik planlama sürecine paydaşların katılımının sağlanması temel öncelik olmuştur. Bu doğrultuda stratejik planlama süreci üst yönetimin de desteğiyle yürütülmüştür. Başkanlığımız idari personelinin katılımlarıyla bir çalıştay yapılması, Danıştay Üye, Savcı, Tetkik Hakimleri, Bölge İdare Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli Hakimlerin katılımlarıyla iki çalıştay yapılması planlanmıştır. Çalıştaylarda paydaşların öneri ve eleştirilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar oluşturulmuş, böylece katılımcılık en üst düzeyde tutulmaya çalışılmıştır Durum Analizi Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra stratejik planlama sürecine başlarken Neredeyiz? sorusuna yanıt aramak üzere yapılan durum analizi çalışmaları yapılmıştır Paydaş Analizi Stratejik plan hazırlık çalışmalarının tüm aşamalarında olduğu gibi durum analizi aşamasında da katılımcılık büyük önem taşımaktadır. Katılımcılığın tam olarak sağlanması için öncelikle hizmet alanına ilişkin paydaşların eksiksiz olarak tespiti ve uygun araçlarla görüşlerinin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, Başkanlığımız hizmetlerinin kendine özgü yapısı da gözetilerek paydaşlar belirlenmiştir Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi Durum analizi kapsamında yapılan tüm çalışmalar ve veriler bir araya getirilerek Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve Kurumun kontrol edebileceği koşullarla eğilimler incelenerek güçlü ve zayıf yönler belirlenmiş, ayrıca Kurumun kontrolü dışındaki koşullar ve eğilimler gözetilerek Kurum için kritik öneme sahip fırsat ve tehditler saptanmıştır. 6

8 Çalıştaylar Başkanlığımız Stratejik Planı hazırlık çalışmaları 28/12/2012 tarih ve 10 sayılı "Stratejik Plan İç Genelgesi" ile başlatılmış olup, Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Başkanlığımız idari personelinin katılımlarıyla bir çalıştay, Danıştay Üye, Savcı, Tetkik Hakimleri, Bölge İdare Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli hakimlerin katılımlarıyla iki çalıştay yapılmıştır Anket Formları Her stratejinin başarısı paydaşlarının beklentilerinin belirlenmesine, paydaşların katılım, katkı ve desteğinin alınmasına bağlıdır. Bu çerçevede anketlere ilişkin soru ve formlar oluşturulmuştur. Yapılan anketler sonucunda elde edilen verilerin, uzman bir öğretim üyesi ve ekibince değerlendirilerek rapor haline getirilmesi sağlanmıştır Vizyon ve Misyon Bildirimleri Kurumun ideal geleceğini sembolize eden ve uzun vadede neler yapılması istendiğini ortaya koyan vizyon bildirimi ile kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eden misyon bildirimi yapılmıştır Amaç ve Hedefler ile Performans Göstergeleri Analizlerden elde edilen veriler ile Danıştay ın çalışmalarına ışık tutan ve çalışma felsefesini ortaya koyan kurumsal temel değerler gözetilerek kurumun ulaşmayı hedeflediği amaçlar, bu amaçlara ulaşmak için ölçülebilir nitelikli hedefler, yine bu hedefler için öngörülen performans göstergeleri ayrı ayrı belirlendikten sonra yazım aşamasına geçilmiştir. 7

9 1. TARİHSEL GELİŞİM İKİNCİ BÖLÜM DURUM ANALİZİ Danıştay ın temelleri 1838 de Sultan II. Mahmut tarafından kurulan Meclisi Vâlâ-yı Ahkâmı Adliye ye dayanmaktadır. O dönemde, adeta bir danışma meclisi, bir ön parlamento işlevi görmektedir. Sultan Abdülaziz, Fransa ya 1867 yılında yaptığı resmi ziyaret sırasında, Fransız devlet sistemini inceleyerek, Osmanlı İmparatorluğunda Conseil D Etat benzeri bir meclisin kurulması fikrine öncülük yapmış, Şûra-yı Devlet in oluşumuyla bizzat ilgilenmiş ve kuruluş toplantılarında başkanlık yapmıştır. Danıştay, Sultan Abdülaziz in kuvvetler ayrılığı ilkesine de değinen ünlü nutkunun Bâb-ı Âlî de Sadrazam Mehmet Emin Âli Paşa tarafından okunmasıyla, 10 Mayıs 1868 tarihinde Şûra-yı Devlet adıyla hukuk sisteminde kurumsallaşmıştır. Şûra-yı Devlet in kurulması, Osmanlı İmparatorluğun da 19. yüzyılın ilk yarısında başlayan modern devlet düşüncesinin gelişmesi ve yenileşme hareketlerini hızlandıran itici bir güç olmuştur. Kurum binasının, Osmanlı İmparatorluğu nun hükümet merkezi Bâb-ı Âlî nin tam ortasında, Dâhiliye ve Hariciye Nezaretleri nin arasında yer alması, Kurucu Başkanlığı na da Mithat Paşa nın atanması Şûra-yı Devlet e atfedilen önemi vurgulamaktadır. Kurumun görevleri, on dört maddelik bir nizamname ile belirlenmiştir. Görevleri arasında, Yasa tasarılarını, tüzükleri incelemek, devlet memurlarını yargılamak, talep ettikleri takdirde, padişah ve nazırları her konuda bilgilendirmek sayılmaktadır. Şûra-yı Devlet; her birinde 1 (bir) Başkan ve 10 (on) Üyenin görev yaptığı Mülkiye, Nafi a, Adliye, Maarif ve Maliye olmak üzere 5 (beş) daireye ayrılmaktadır. Danıştay, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 54 yıl hizmet verdikten sonra 4 Kasım 1922 de İstanbul daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümeti nin yönetimine geçmesiyle TBMM bünyesinde işlevini sürdürmeye devam etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Danıştay ın tarihteki önemini ve rolünü vurgularken, Hükümetin idari şubelerinden Danıştay'ın ülkenin idari ve ekonomik yaşamı ile ilgili önemli bir kurum olması nedeniyle gün geçtikçe artan bir ihtiyacı gidermek amacıyla bir an önce kurulması için yüce Meclis tarafından, İçişleri Komisyonunca hazırlanmış olan kanun tasarısının gereğinin yapılmasını ve bunun ihtiyaç ile orantılı bir şekilde kanunlaşmasını dilerim. ifadesini kullanmıştır. 8

10 Danıştay, 6 Temmuz 1927 tarihinde çıkarılan 669 sayılı Kanunla kuruluşu düzenlenen yeni yapısıyla kurumsallaştı. Teşkilat ve kuruluş şeması; Tanzimat, Mülkiye, Maliye - Nafia ve Deavi adlarıyla sınıflandırılarak, 3 (üç) idari, 1 (bir) dava dairesi olarak oluşturuldu. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Anayasal bir kurum olarak yer alan Danıştay, 1982 yılında ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla, danışma görevi yanında, aynı zamanda temyiz mercii olarak yüksek mahkemeler arasındaki yerini almıştır. Günümüzde de, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz mercii olarak yargı görevini sürdürmektedir. Danıştay; yürütme erkine yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmasının yanısıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde de etkin ve önemli görevleri olan bir yargı kurumudur. Bu görevleri; 14 (ondört) dava, 1 (bir) idari olmak üzere Onbeş daireden oluşan teşkilat yapısıyla yerine getirmektedir. 2. KURUMUN GÖREVİ VE HUKUKİ DAYANAĞI 1868 yılında Şurayı Devlet adı ile kurulmuş bulunan, 1924 Anayasasıyla anayasal bir kurum haline getirilen Danıştay, 1961 ve 1982 Anayasalarında da yerini almıştır sayılı Danıştay Kanunu nda belirtildiği üzere, yargı görevinin yanı sıra danışma ve inceleme görevleri de bulunmaktadır Yargı Görevi Danıştay, yargı görevini; a) Bakanlar Kurulu kararlarına, Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, Danıştay idari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davalar ile çeşitli kanunlarda ilk derecede Danıştay da görüleceği belirtilen davaları karara bağlamak, b) Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri incelemek ve karara bağlamak, c) Temyiz mercii olarak, idare ve vergi mahkemeleri ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülen davalarla ilgili nihai kararları temyizen incelemek ve karara bağlamak suretiyle yerine getirir. 9

11 2.2. Danışma ve İnceleme Görevi Danıştay, danışma ve inceleme görevini; a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini, b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını, c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini, d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıkları, e) Kanunlarında Danıştay dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri, f) Danıştay ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri, g) Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca kamu idareleri arasında taşınmaz devri işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkları, h) İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca Danıştay a verilen işleri, i) Belediye Kanunu ile Danıştay a verilip idari davaya konu olmayan işleri, j) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri incelemek ve gereğine göre karara bağlamak veya düşüncesini bildirmek suretiyle yapmaktadır. 10

12 3. MEVZUAT ANALİZİ Danıştay ın kuruluş ve görevlerine ilişkin temel düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155. maddesinde yer almakta olup, bu hususlardaki diğer düzenlemeler 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile yapılmış bulunmaktadır. Danıştay ın idari işleyişine ilişkin düzenlemeler esas itibarıyla 2575 sayılı Danıştay Kanunu nda ve Danıştay İç tüzüğünde yer alırken, görevleri arasında asıl ağırlığı oluşturan yargılama faaliyetine ilişkin kurallar ise esas itibarıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda bulunmaktadır. Bu belirtilerin dışında Danıştay ın görevlerine ilişkin olarak birçok kanunda düzenlemeler bulunmakla birlikte bunların beli başlılarına aşağıda yer verilmiştir Danıştay ın Görev Alanı ile İlgili Kanunlar sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3.2.Danıştay ın Görev Alanı ile İlgili İkincil Mevzuat 1- Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği 2- Danıştay Tetkik Hakimlerinin Görev Yaptıkları Daire ve Kurulların Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 3- Danıştay İç tüzüğü 4- Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 5- Danıştay Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği 6- Danıştay Kıyafet Yönetmeliği 7- Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği 8- Danıştay Arşiv Yönetmeliği 11

13 9- Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 10- İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği 11- Hakim ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik 12- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği 13- Hakim ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği 14- Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği 15- Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı 16- Hakim ve Savcıların Yıllık, Mazeret, Hastalık ve Refakat ile Aylıksız İzinleri Hakkında Genelge 17- Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı 18- Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 31. maddesine Göre Tespit Edilen Lisansüstü Öğrenim Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı 19- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı 20- Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı 21- Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakim Ve Savcıları Hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu nun 55. Maddesi Uyarınca Tespit edilen Yıllık Ara Vermeden (Adli Tatil) Yararlanma Koşul ve Yöntemlerine İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı 12

14 4. KURUM İÇİ ANALİZ Danıştay Başkanı, Danıştay'ın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alır. Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, İdari İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna başkanlık eder. Danıştay Başkanvekilleri, Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri yaparlar. Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik ederler. Danıştay Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık ederler. Daire Başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını, daire işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini ve tetkik hakimleri ile diğer memurların yetişmelerini sağlar. Görüşmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşüncelerini bildirir ve oylarını verirler. Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere verilen diğer işleri görürler. Danıştay Başsavcısı, İlk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay da görülen dava dosyalarını, esas hakkındaki düşüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara havale eder. Düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile Başsavcılıkta görevli diğer memurların devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır. İncelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar. Her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü idari tedbirleri bildirir. Başsavcı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yardım etmekte görevlendirebilir. Savcılar, İlk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay da görülen dava dosyalarından kendilerine havale olunanları Başsavcı adına inceler ve esas hakkındaki düşüncelerini, bir ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verir. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Başsavcıya bildirir. Danıştay Başkanının ve Başsavcısının vereceği diğer görevleri yerine getirir; çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar. Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler. Dava dairelerince gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 13

15 Tetkik Hakimleri, Danıştay Başkanının, daire ve kurul Başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve Danıştay Başkanı, Kurul Başkanı ve Daire Başkanının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrılmış bir Tetkik Hakimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanının vereceği diğer işleri yapmakla görevlendirilir. Genel Sekreterlik; Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yerine getirir. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay Tetkik Hakimlerinden veya Savcılarından Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirme yapılır. Genel Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar savcı, tetkik hakimi ve idari personel görevlendirilir. Bu birimde yönetim hizmetleriyle destek hizmetleri faaliyetleri yerine getirilmektedir. Danıştay da idari hizmetler; Personel ve Eğitim Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Yayın İşleri Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Yazı İşleri Müdürlüğü, Protokol ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tahakkuk Bürosu Müdürlüğü, Bina Yönetimi ve Teknik İşler Müdürlüğü, Satınalma ve Tedarik İşleri Müdürlüğü, Sosyal Tesisler Müdürlüğü, Ulaşım İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Bürosu, Genel Sekreterlik Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu, Uluslararası İlişkiler ve Proje Bürosu, Lojman Bürosu ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yürütülmektedir. Danıştayın karar organları şunlardır: 1. Daireler, 2. Danıştay Genel Kurulu, 3. İdari İşler Kurulu, 4. İdari Dava Daireleri Kurulu, 5. Vergi Dava Daireleri Kurulu, 6. İçtihatları Birleştirme Kurulu, 7. Başkanlar Kurulu, 8. Başkanlık Kurulu, 9. Yüksek Disiplin Kurulu, 10. Disiplin Kurulu, 14

16 Daireler: Danıştay; ondördü dava, biri idari daire olmak üzere onbeş daireden oluşur. Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Müzakereler gizli yapılır. Dairelerde yeteri kadar Tetkik Hâkimi bulunur. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür. Danıştay Genel Kurulu: Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı Başkan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlanmış sayılır. Genel Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır. İdari İşler Kurulu: İdari daire başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya Üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması halinde Genel Kurulca otuz gün içinde seçim yapılır. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları: İdari dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşur. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için otuzbir, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise onüçtür. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü bulunur. İçtihatları Birleştirme Kurulu: Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz. Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir. 15

17 Başkanlar Kurulu : Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşur. Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanlık Kurulu: Danıştay Başkanının başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu: Danıştay Başkanının Başkanlığında her takvim yılı başında, Danıştay Genel Kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava daireleri ve biri de idari daireler başkanları arasından seçilecek üç daire başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı Kurulun tabii üyesidir. Kurula iki daire başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki oyçokluğu ile karar verir. Kurul üyeliklerinde boşalma halinde, boşalan yer için en çok on gün içinde Genel Kurulca birinci fıkradaki esaslara göre yeniden seçim yapılır. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür Disiplin Kurulu: Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanıyla bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi ile bir Danıştay savcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Daire Başkanı Kurula Başkanlık eder. Kurul oyçokluğu ile karar verir. 16

18 Danıştay ın teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir. 17

19 4.1. İnsan Kaynakları( itibarıyla) UNVAN DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU* SINIFI 18 DOLU KADRO BOŞ KADRO KADIN SAYISI BAŞKAN Yargı mensubu BAŞSAVCI Yargı mensubu BAŞKANVEKİLİ Yargı mensubu DAİRE BAŞKANI Yargı mensubu ÜYE Yargı mensubu SAVCI Yargı mensubu TETKİK HAKİMİ Yargı mensubu İÇDENETÇİ Yargı mensubu AVUKAT AH AYM GEÇİCİ RAPORTÖRÜ Yargı mensubu ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GİH PERSONEL VE EĞİTİM MÜDÜRÜ GİH KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ GİH YAYIN MÜDÜRÜ GİH İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ GİH ARŞİV MÜDÜRÜ GİH BİLGİ İŞLEM MERKEZİ MÜDÜRÜ GİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH ÇÖZÜMLEYİCİ GİH ÇÖZÜMLEYİCİ (ÖZELLEŞTİRME) GİH PROGRAMCI GİH PROGRAMCI (ÖZELLEŞTİRME) GİH AYNİYAT SAYMANI GİH SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH MALİ HİZMETLER UZMANI GİH MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI GİH ŞEF GİH VHKİ GİH VHKİ (ÖZELLEŞTİRME) GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH ZABIT KATİBİ GİH ŞOFÖR GİH ŞOFÖR (ÖZELLEŞTİRME) GİH ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME) GİH MÜHENDİS THS TEKNİKER THS TEKNİSYEN THS DAİRE TABİBİ SHS DİŞ TABİBİ SHS HEMŞİRE SHS FİZYOTERAPİST SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ SHS LABORANT SHS TEKNİSYEN YARDIMCISI YHS MÜBAŞİR YHS DAĞITICI YHS HİZMETLİ YHS HİZMETLİ (ÖZELLEŞTİRME) YHS BEKÇİ YHS AŞÇI YHS GARSON YHS DOKTOR Sözleşmeli MÜTERCİM Sözleşmeli PROGRAMCI Sözleşmeli ZABIT KATİBİ Sözleşmeli ÇÖZÜMLEYİCİ Sözleşmeli DESTEK PERSONELİ Sözleşmeli GEÇİCİ PERSONEL Sözleşmeli TOPLAM ERKEK SAYISI

20 Danıştay Başkanlığı na tahsis edilmiş olan 1552 kadrodan 1153 adedi dolu, 399 adedi boş durumda olup, % 74 ü kullanılmıştır. Başkanlığımızda 149 Meslek Mensubu, 32 Savcı ve 351 Tetkik Hakimi olmak üzere toplam 532 yargı mensubu, 295 kişi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 32 kişi Teknik Hizmetler Sınıfında, 89 kişi Yardımcı Hizmetler Sınıfında, 9 kişi Sağlık Hizmetleri Sınıfında, 196 kişi Sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. Danıştay Başkanlığı nda görev yapan Savcı ve Tetkik Hakimlerinin özlük işlemleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılmaktadır. Danıştay meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerden oluşmaktadır. 19

21 Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler. Danıştay üyeleri; İdari yargı hakim ve savcılığı, Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, generallik, amirallik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları, yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının baş hukuk müşavirliği, birinci hukuk müşavirliği, hukuk hizmetleri başkanlığı ve hukuk işleri müdürlüğü, görevlerini yapanlar arasından seçilir. Danıştay da boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler. 20

22 4.2. İş Durumu 21

23 22

24 23

25 4.3. Fiziki Durum Yargılama faaliyetlerini uzun yıllar olumsuz fiziki koşullarda özveriyle gerçekleştiren Danıştay Başkanlığı,14/12/2009 tarihinde temeli atılan ve 2012 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılan yeni binasında bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam m² lik inşaat alanı ve m² lik kullanım alanına sahip daha verimli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde tefriş edilmiş olan hizmet binasında yemekhane, ana okulu, spor merkezi ve sağlık ünitesinden oluşan bir sosyal tesis de bulunmaktadır. Ayrıca yargılama hizmetlerinin hızlı bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla kendilerine tahsis edilen mekanlarda banka ve PTT şubesi hizmet vermektedir. 24

26 4.4. Mali Durum 25

27 4.5. Teknolojik Hizmetler Teknolojik hizmetler, Danıştay-UYAP ve UYAP-DYS adı altında geliştirilmiş olan uygulama yazılımları ile karşılanmaktadır Danıştay-UYAP Danıştay'ın Dava Daireleri ve Kurulları aracılığıyla yürüttüğü yargısal faaliyetlerinin ve yazışmalarının bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi için Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Danıştay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile UYAP uyumlu olarak geliştirilen yazılımdır. Bu yazılım sayesinde bir dosyanın Danıştay a girişinden nihai kararın verilip taraflara tebliğine kadar olan bütün aşamalar anılan sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sistem ilk derece yargı mercileri ile de entegre biçimde çalışmaktadır. Dolayısıyla bir davanın tüm aşamaları takip edilebilmektedir UYAP-DYS (Doküman Yönetim Sistemi) UYAP-DYS, e-imza alt yapısına uygun olarak çalışmakta olan, fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar dâhilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini ve "full text search" ile aranabilmesini sağlamaktadır İntranet Uygulaması Danıştay meslek mensubu, savcı ve tetkik hâkimlerine dava süreçlerinde yardımcı olmak, ulaşmak istedikleri bilgilere zaman kaybetmeden ulaşmalarını sağlamak ve diğer tüm kullanıcıların ihtiyaç duydukları ortak bilgilere erişimi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan kurumsal bilgi portalıdır. 26

28 5. PAYDAŞ ANALİZİ 5.1. Dış Paydaşların Tespiti Anayasa Mahkemesi Yargıtay Uyuşmazlık Mahkemesi Adalet Bakanlığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Uyuşmazlık Mahkemesi Askeri Yargıtay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Sayıştay Bakanlıklar Yüksek Seçim Kurulu Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Türkiye Adalet Akademisi Adliyeler Türkiye Noterler Birliği Büyükşehir Belediye Başkanlıkları Hukuk Fakülteleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 27

29 5.2. Çalıştaylar Başkanlığımız Stratejik Planı hazırlık çalışmaları 28/12/2012 tarih ve 10 sayılı "Stratejik Plan İç Genelgesi" ile başlatılmış olup, Stratejik Plan Hazırlık çalışmaları kapsamında Başkanlığımız idari personelinin katılımlarıyla bir çalıştay yapılması, Danıştay Üye, Savcı, Tetkik Hakimleri, Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli Hakimlerin katılımlarıyla iki çalıştay yapılması planlanmış ve yapılmıştır. Başkanlığımız idari personeli için planlanan birinci çalıştay, Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyelerinin de katılımlarıyla 20/03/2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Öğretim görevlilerince stratejik plan çalıştayına katılan idari personelimize Vizyon, Misyon ile GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit) ye yönelik eğitim verilmesinden sonra idari personelimiz tarafından 10 ar kişiden oluşan 8 grup halinde Başkanlığımızın Vizyonu, Misyonu, Güçlü Yanları, Zayıf Yanları ve Tehditlerine ilişkin çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılan değerlendirmeler yine her bir grup tarafından belirlenen grup sözcüleri tarafından katılımcılarla paylaşılmıştır. Başkanlığımız Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında planlanan çalıştayların ikincisi, Danıştay Başkanvekili, Danıştay Genel Sekreteri ile Danıştay Üye, Savcı, Tetkik Hâkimleri, Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli Hâkimlerin katılımlarıyla Nisan 2013 tarihlerinde Bolu da gerçekleştirilmiştir. Öğretim görevlilerince Stratejik Plan Çalıştayında bulunan katılımcılara Vizyon, Misyon ile GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit), Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik sunum yapılmıştır. Yapılan sunumdan sonra, katılımcıların oluşturduğu her biri 12 kişiden oluşan 7 grup tarafından Başkanlığımızın Vizyonu, Misyonu, Güçlü Yanları, Zayıf Yanları, Fırsat ve Tehditleri ile Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan bu çalışmalar yine her bir grup tarafından belirlenen grup sözcülerince sunum yapılarak katılımcılarla paylaşılmıştır. Başkanlığımız Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında planlanan çalıştayların üçüncüsü Danıştay Başsavcısı, Danıştay Genel Sekreteri ile Danıştay Üye, Savcı, Tetkik Hakimleri ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ve Üyeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli Hakimlerin katılımlarıyla Nisan 2013 tarihlerinde Bolu da gerçekleştirilmiştir. 28

30 Öğretim görevlilerince Stratejik Plan Çalıştayında bulunan katılımcılara Vizyon, Misyon ile GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit), Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik sunum yapılmıştır. Yapılan sunumdan sonra, katılımcıların oluşturduğu her biri 13 kişiden oluşan 7 grup tarafından Başkanlığımızın Vizyonu, Misyonu, Güçlü Yanları, Zayıf Yanları, Fırsat ve Tehditleri ile Stratejik Amaç ve Hedeflere yönelik çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılan değerlendirmeler yine her bir grup tarafından belirlenen grup sözcüleri tarafından sunum yapılarak katılımcılarla paylaşılmıştır. TOPLAM KATILIMCI İSTATİSTİĞİ Danıştay Meslek Mensubu : 43 Danıştay Savcı ve Tetkik Hakimleri : 84 Adalet Bakanlığı, HSYK ve Diğer yüksek yargı temsilcileri : 4 Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri : 44 İdari Personel : 80 29

31 5.3. Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Anketi Stratejik Plan çalışmaları kapsamında paydaşlar yani karar ve politikalarımızdan doğrudan ya da dolaylı biçimde etkilenecek kurum ve bireyler belirlenmiştir. Bu kapsamda paydaşların kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ile kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesini belirlemek üzere önceliklendirme, derecelendirme ve gruplandırılma çalışması yapılmıştır. Ankete 184 yargı mensubu ve 402 idari personel olmak üzere toplam 586 kişi katılmıştır. Katılım oranı yargı mensuplarında % 38, idari personelde % 63 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yine aynı amaçla Stratejik Plan çalışmaları kapsamında kurumumuz faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerimizden etkilenen dış paydaşlara yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket 104 kurum ve kuruluşa web ve kâğıt ortamında uygulanan ankete 439 kişi katılmıştır. Dış paydaşlarımıza yönelik olarak tasarlanan Dış Paydaş Anket Formu ile paydaşlara, kurumumuz hakkındaki bilgi düzeyi, Danıştay ile ilgili bilgi ve gelişmelerden haberdar olma şekli, Danıştay ile olan irtibatı ve kurumsal değerlendirme hakkında sorular sorulmuştur. Kurumumuz yapmış olduğu Paydaş Analizi çalışması ile; Paydaşların Kurum hakkındaki görüş ve düşünceleri öğrenilmiştir, Paydaşların Kurumdan beklentileri saptanmıştır, Kurumun yargılama faaliyetlerine ilişkin algı tespit edilmiştir Araştırma Grubu Başkanlığımızın, Stratejik Plan çalışmaları kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak üç farklı araştırma grubu ile çalışılmıştır Yargı Mensubu Bu araştırmaya Danıştay Başkanlığı nda görev yapan 184 yargı mensubu katılmıştır. Yargı mensuplarının ankete katılma oranı % 38 düzeyindedir. Meslek mensuplarının % 42 si, savcıların % 41 i ve tetkik hâkimlerinin % 31 i ankete katılmıştır İdari Personel Bu araştırmaya Danıştay Başkanlığında görev yapan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ile Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel katılmıştır. İdari personelin ankete katılma oranı % 63 tür Dış Paydaş Danıştay Başkanlığı, yüksek mahkeme olması nedeniyle çok farklı dış paydaşa sahip olan bir kurumdur. Adalet Akademisi, HSYK, diğer Yüksek Yargı Kurumları, Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, barolar, belediyeler, PTT başta olmak üzere toplamda 104 kuruma dış paydaş anketi gönderilmiştir. 30

32 GENEL BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER Şekil 1: Ankete Katılan Paydaş Dağılımı PAYDAŞLAR KATILIMCI SAYISI YÜZDE İÇ PAYDAŞ %38 DIŞ PAYDAŞ TOPLAM 1025 Tablo 1: Ankete Katılan Paydaş Katılımcı Sayısı ve Yüzdesi ANKETE KATILIM ORANI KATILIMCI SAYISI UNVAN YÜZDE MESLEK MENSUBU 64 34,7 %42 SAVCI 9 4,8 %27 TETKİK HÂKİMİ ,2 %37 BOŞ 2 1 TOPLAM %38 ANKETE KATILIM ORANI Tablo 2: Ankete Katılan Yargı Mensubu Unvan Katılımcı Sayısı ve Yüzdesi 31

33 Şekil 2:Ankete Katılan İç Paydaşların Eğitim Durumu İdari Personel Yaş Dağılımı YAŞ KATILIMCI SAYISI YÜZDE , , ,6 BOŞ 3 0,7 TOPLAM Tablo 3:Ankete Katılan İdari Personel Yaş Dağılımı Katılımcı Sayısı ve Yüzdesi İdari Personel Eğitim Durumu Dağılımı ÇALIŞMA SÜRESİ KATILIMCI SAYISI YÜZDE , , , , ,1 BOŞ 4 0,9 TOPLAM Tablo 4:Ankete Katılan İdari Personel Çalışma Süresi Katılımcı Sayısı ve Yüzdesi 32

34 Danıştay Dış Paydaş Betimleyici İstatistikleri Danıştay Dış Paydaş Dağılımı Şekil 3: Ankete Katılan Dış Paydaş Kurum Dağılımı Danıştay Dış Paydaşlarının Kurum Dağılımı Ankete katılan dış paydaşlar Danıştay ile ilişki bakımından gruplanmıştır. İlk derece mahkeme olarak İdari ve Adli yargı, Yargıtay, Sayıştay, Adalet Akademisi ve HSYK Yargı Kurumları olarak ele alınmış, bakanlıklar, barolar ve diğer kurumlardır. Şekil 4: Ankete Katılan Dış Paydaş Genelleştirilmiş Kurum Dağılımı 33

35 KURUM KATILIMCI SAYISI YÜZDE YARGI KURUMLARI ,5% BAKANLIKLAR ,3% BAROLAR 20 4,5% DİĞER ,7% TOPLAM Tablo 5: Ankete Katılan Dış Paydaş Kurum Dağılımı Danıştay Dış Paydaş Unvan Dağılımı Şekil 5:Ankete Katılan Dış Paydaş Unvan Dağılımı UNVAN KATILIMCI SAYISI YÜZDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 18 4,1 AVUKAT 39 8,8 DAİRE BAŞKANI 28 4,7 HÂKİM 27 6,1 MEMUR ,3 MÜDÜR 68 15,4 MÜHENDİS 32 7,2 UZMAN 29 6,6 DİĞER 31 3,6 Tablo 6: Ankete Katılan Dış Paydaş Unvan Dağılımı 34

36 Danıştay Dış Paydaş Yaş Dağılımı Şekil 6: Ankete Katılan Dış Paydaş Yaş Dağılımı YAŞ KATILIMCI SAYISI , , ,2 TOPLAM YÜZDE Tablo 7: Ankete Katılan Dış Paydaş Yaş Dağılımı 6. ANALİZLER Analiz kısmında yargı mensupları ve idari personele yapılan çalışma koşulları-fiziki ortam, kişisel ve mesleki gelişim, motivasyon/aidiyet/iş performansı, stres kaynakları ve iletişim memnuniyeti anketinin analiz sonuçları yer almaktadır. Bu tabloda idari personel ve yargı mensuplarının fiziki ortam, mesleki gelişim ve iletişim memnuniyet oranları yer almaktadır. 35

37 6.1. Fiziki Ortam Memnuniyeti Analizi YARGI MENSUBU K.KATILIYORUM KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM H.KATILMIYORUM FİZİKİ ORTAM 461(%36) 611(%48) 93(%7) 101(%8) 12(%1) MESLEKİ GELİŞİM 78(%9) 286(%35) 188(%22) 227(%27) 59(%7) İLETİŞİM 54(%6) 267(%30) 210(%24) 258(%28) 101(%12) İDARİ PERSONEL FİZİKİ ORTAM 665(%24) 1160(%43) 376(%14) 369(%13) 160(%6) MESLEKİ GELİŞİM 262(%13) 540(%29) 366(%19) 448(%23) 295(%16) İLETİŞİM 324(%14) 792(%35) 450(%20) 360(%15) 378(%16) Tablo 8: Fiziki ortam, Mesleki Gelişim ve İletişim Memnuniyet Yüzdeleri Yargı Mensuplarında Fiziki Ortam Memnuniyeti Yargı mensuplarının fiziki ortamdan memnuniyet oranı % 84 dür. Memnuniyet düzeyi en yüksek olan unvan grubu meslek mensupları olup oranı % 96 dır. Tetkik hâkimlerinin fiziki ortamdan memnuniyet oranı ise % 87 dir. Çalışma ve fiziki koşulun diğer kamu kurumlarıyla karşılaştırmasında yargı mensupları % 85 oranında Danıştay ın daha iyi olduğunu düşünmektedir. 36

38 İdari Personelde Fiziki Ortam Memnuniyeti İdari personelin fiziki ortamdan memnuniyet oranı % 67 dür KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM MEMNUNİYETİ ANALİZİ Yargı Mensuplarında Kişisel ve Mesleki Gelişim Memnuniyeti Yargı mensuplarının mesleki gelişim adına verilen eğitimleri yeterli bulanların oranı % 35,5 tir. Kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini yeterli düzeyde bulanların oranı ise % 24,5 tir. Yargı mensuplarının mesleki ve kişisel gelişim ile ilgili faaliyetlerden memnuniyet oranı % 44 tür. Memnuniyet düzeyi en yüksek olan unvan grubu savcılardır ve oranı % 55 tir. Meslek mensuplarında bu oran % 41, tetkik hâkimlerinde bu oran % 39 dur. Yargı mensupları % 75 oranında hizmet içi eğitimin iş kalitesini artıracağını düşünmekle birlikte gerekli hizmet içi eğitimin verilmediğini düşünmektedirler İdari Personelde Mesleki Gelişim Memnuniyeti İdari personelin mesleki gelişim adına verilen eğitimleri yeterli bulanların oranı % 34,6 dır. İdari personelin kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini yeterli düzeyde bulanların oranı % 28,6 dır. İdari personelde mesleki ve kişisel gelişimden memnuniyet oranı % 42 dir. İdari personel % 70 oranında hizmet içi eğitimin iş kalitesini artıracağını düşünürken gerekli hizmet içi eğitimin verilmediğini düşünmektedirler. 37

39 6.3. İLETİŞİM MEMNUNİYETİ ANALİZİ Yargı Mensuplarında İletişim Memnuniyeti Yargı mensuplarının kurum içindeki bilgi akışı ve iletişimden memnuniyet oranı % 36 dır. Yargı mensuplarının % 33,2 si çalışanların unvanları ne olursa olsun birbirleri ile iletişime geçebildiğini düşünmektedir İdari Personelde İletişim Memnuniyeti İdari personelde kurum içindeki bilgi akışı ve iletişimden memnuniyet oranı % 49 dur. İdari personel, problemlerimi amirlerime aktardığımda beni dinliyor ve çözüm için çaba sarf ediyor sorusuna % 50 oranında katılmaktadır. İdari personelin % 40 ı çalışanların unvanları ne olursa olsun birbirleri ile iletişime geçebildiğini düşünmektedir. Alınan karar ve yapılan idari değişiklikler hakkında görüş belirtmek isteyenler fikirlerini özgür ve kolay bir biçimde dile getirebilmektedir görüşüne idari personel % 32 oranında katılmaktadır. Bu sonuçlara göre idari personel fiziki ortamdan memnunken mesleki ve kişisel gelişim ile bilgi akışı ve iletişimden memnun değildir. 38

40 6.4. STRES KAYNAKLARI ANALİZİ Yargı Mensuplarında Stres Kaynakları Analizi KURUM KATILIMCI SAYISI YÜZDE MESAİ ARKADAŞI 8 4,3 AST-ÜST İLİŞKİSİ İŞ YÜKÜ ÇALIŞMA SAATİ 10 5,4 FİZİKSEL KOŞUL 4 2,1 Yargı mensupları iş yükünü birincil stres kaynağı olarak görmekte olup oranı % 70 tir. Ast-üst ilişkisini birincil stres kaynağı görenlerin oranı ise % 25 tir. Çalışma saatini birincil stres kaynağı olarak görenlerin oranı % 5,4 tür. Fiziksel çalışma ortamını birincil stres kaynağı olarak görenlerin oranı % 2,1 dir. Yargı mensupları içerisinde tetkik hâkimlerinin % 58 i ast-üst ilişkisini birincil stres kaynağı olarak görmektedir. 39

41 ANKETE KATILAN YARGI MENSUPLARINDA STRES KAYNAKLARI YÜZDELERİ 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 25% 4% 6% 2% mesai arkadaşı ast-üst ilişkisi iş yükü çalışma saatleri fiziksel koşullar İdari Personelde Stres Kaynakları Analizi ANKETE KATILAN İDARİ PERSONELDE STRES KAYNAKLARI DAĞILIMI mesai arkadaşı ast-üst ilişkisi iş yükü çalışma saati fiziksel koşul KURUM KATILIMCI SAYISI YÜZDE MESAİ ARKADAŞI 86 21,3 AST-ÜST İLİŞKİSİ İŞ YÜKÜ 98 24,3 ÇALIŞMA SAATİ 29 7,2 FİZİKSEL KOŞUL 66 16,4 40

42 İdari personelde mesai arkadaşlarını birincil stres kaynağı olarak görenlerin oranı 21,3 tür. Ast-üst ilişkisini birincil stres kaynağı görenlerin oranı % 32 dir. İş yükünü birincil stres kaynağı olarak görenlerin oranı % 24,3 tür. Çalışma saatini birincil stres kaynağı olarak görenlerin oranı % 7,2 dir. Fiziksel çalışma ortamını birincil stres kaynağı olarak görenlerin oranı % 16,4 tür. İş yükünü birincil stres kaynağı olarak görenler müdürler, şefler, veri hazırlama kontrol işletmenleri ve hizmetlilerdir. Ast-üst ilişkisini birincil stres kaynağı olarak görenler şefler, veri hazırlama kontrol işletmenleri, şoförler, zabıt kâtipleri, teknisyenler, aşçılar ve geçici personellerdir MOTİVASYON, AİDİYET VE İŞ PERFORMANSI ANALİZİ Yargı Mensuplarında Motivasyon, Aidiyet ve İş Performansı Analizi Yargı mensuplarından yaptığı işi en çok seven grup meslek mensupları olup oranı % 91 dir. Savcılarda bu oran % 77 iken tetkik hâkimlerinde ise % 58 dir. Yargı mensuplarında ise kurum için önemli şeyler yaptığını hissedenlerin oranı % 60 dır. Unvan ile çaprazlama yapıldığında ise meslek mensupları bu görüşe % 77 oranında katılmaktadır. Savcılarda bu oran % 44, tetkik hâkimlerinde % 57 dir. Yargı mensuplarında Danıştay da çalışmaktan en memnun olan unvan grubu meslek mensuplarıdır ve oran % 83 tür. Tetkik hâkimlerinin memnuniyet oranı % 13 tür. Savcılarda ise bu oran % 66 dır İdari Personelde Motivasyon, Aidiyet ve İş Performansı Analizi İdari personelin % 54 ü kendini Danıştay ın bir üyesi olarak görmektedir. İdari personelde çalıştığı birimi sevenlerin oranı % 77 dir. İdari personelde kurum için önemli şeyler yaptığını hissedenleri oranı % 75 tir. 41

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu Ankara, 2013 Bu Rapor, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı