VAKA ÇALIŞMASI: INTRANET-NEWSLETTER PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKA ÇALIŞMASI: INTRANET-NEWSLETTER PROJESİ"

Transkript

1 VAKA ÇALIŞMASI: INTRANET-NEWSLETTER PROJESİ Bu vaka çalışması hayali bir projeyi incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, bir projede süreçlerin ne şekilde gerçekleşeceğine dair bir örnek vermektir. Tabii ki bu projeden projeye değişir. Sık sık, bir projedeki çalışmalarda birden fazla süreç aynı anda ve birbiriyle örtüşen biçimde kullanılır. Bu örnek projedeki çalışmalar süreç bazında gruplandırılmıştır. Çalışmalarla ilgili açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, belli bir süreç içindeki çalışmalar yapılırken, sık sık diğer süreçlere ait çalışmalar da o dönemde yapılmaktadır. ŞİRKETİN YAPISI Bilişim Teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren ve dengeli matris organizasyonu yapısında olan bu şirketin toplam 500 adet çalışanı bulunmaktadır. Şirketteki proje çalışmalarında PMI metodolojisi kullanılır ve PMBOK referans alınır. Şirkette Coach tipinde bir proje ofisi bulunmaktadır. PROJE ÖNCESİ DURUM Şirketin üst yönetimi Intranet ortamında Newsletter çıkartılmasını istemektedir. Projenin 1 Mart ta başlayıp 31 Mart ta bitmesi istenmektedir. 1 Nisan dan itibaren de proje operasyona verilecek, her ayın birinci günü Intranet te Newsletter yayınlanacaktır. Proje sponsoru ve proje yöneticisi olarak görev verilmesi düşünülen kişilerle ve ilgili diğer kişilerle üst yönetim görüşmeler yapar.

2 BAŞLANGIÇ SÜREÇLERİ 1. Proje Duyurusu Oluşturma (Proje Entegrasyon Yönetimi) 1 Mart Pazartesi günü saat 09:30 da üst yönetimden Ali Yılmaz (Genel Müdür Yardımcısı) proje duyurusunu imzalar. Bir sayfa uzunluğunda olan bu dokümanın soft-copy si tüm şirket çalışanlarına yollanır. Proje sponsorunun Ayşe Çelik (Genel Müdür Yardımcısı) olduğu ve proje yöneticisinin ise Kemal Özdemir olduğu bu dokümanda belirtilmiştir. İlgili diğer bilgileri de içeren bu doküman, Kemal Özdemir e bu proje ile ilgili gerekli sorumluluğu ve yetkiyi vermektedir. 2. Ön Proje Kapsam Tanımlama Dokümanı Oluşturma (Proje Entegrasyon Yönetimi) Aynı gün saat 14:00 de Ali Yılmaz (üst yönetim), Ayşe Çelik (proje sponsoru) ve Kemal Özdemir (proje yöneticisi) bir toplantı yaparlar. Bu toplantıda şu konular netleşir: o Newsletter ın operasyonundan sorumlu olacak kişiler proje ekibine dahil edileceklerdir. o Newsletter ın uzunluğu beş sayfayı geçmemelidir. Bir sayfanın 750 kelimeye eşit olduğu kabul edilir. o 1 Nisan dan itibaren her ayın birinci günü yayınlanması planlanan Newsletter da iki adet haber niteliğinde yazı ve bir adet makale niteliğinde yazı olacaktır. o Çalışanların maaşlarını göz önüne alarak, üst yönetim projenin 350 adam*saatte bitmesini hesaplamaktadır. o Proje esnasında ve Newsletter çıktıktan sonra okurların (müşterilerin) görüşleri alınacaktır. o Projenin bitiş tarihi 31 Mart olarak hedeflenecektir. Bu tarihe kadar projenin bitip bitmediği, önemli bir başarı kriteri olarak kabul edilecektir. Bu bilgiler ön proje kapsam tanımlama dokümanının oluşturulmasında kullanılacaktır. Kemal Özdemir, proje ofisinin yardımıyla Intranet te bir proje dizini yaratır. Proje ile ilgili kişilerin bu dizindeki dosyaları okuma hakları olacaktır. Saat 14:00 de yapılan toplantının tutanağını hazırlar ve ilgili kişilere yollar. Proje duyurusunun ve toplantı tutanağının birer kopyalarını Intranet teki proje dizinine kaydeder. Kemal Özdemir 2 Mart Salı günü saat 13:30 için bir kick-off meeting ayarlar.

3 2 Mart Salı günü saat 09:00 da, yarım sayfa uzunluğundaki ön proje kapsam tanımlama dokümanı Kemal Özdemir tarafından hazırlanmış ve Intranet teki proje dizinine kaydedilmiştir. Bu dokümanda, belirlenmiş olan varsayımlar ve kısıtlar da bulunmaktadır. Bu safhadan sonra planlama süreçleri başlayabilir.

4 PLANLAMA SÜREÇLERİ 3. İnsan Kaynakları Planlama (Proje İnsan Kaynakları Yönetimi) 2 Mart Salı günü saat 13:30 da kick-off meeting yapılır. Bu toplantıda tanışma yapılır. Proje duyurusu ve ön proje kapsam tanımlama dokümanı ile ilgili bilgiler tartışılır. O an için öngörülen riskler tartışılır. Toplantıdan sonra hazırlanacak olan yönetim planları ile ilgili konular tartışılır. Proje ekibindeki kişiler, ve roller ve sorumluluklar kabaca belirlenir. Fikir almak amacıyla şirket dışından bir editörün yardımı alınacaktır. Bu toplantıya Ahmet Aslan ve Belma Kutan da katılmıştır. Ahmet Aslan İnsan Kaynakları departmanında çalışmaktadır. Şirkette çok faal bir kişidir ve çevresi çok geniştir. Şirket çalışanlarının gereksinimlerinden çok çabuk haberdar olmaktadır. Ahmet Aslan müşteri yi temsil eder. Belma Kutan ise proje şampiyonu dur. Proje şampiyonu, bir projede teknik açıdan en bilgili ve deneyimli kişi olup projenin yürütülmesi esnasında bir çok ekip üyesinin muhtelif konularda fikrini aldığı kişidir. Toplantıdan sonra, Kemal Özdemir toplantı tutanağını hazırlar, ilgili kişilere yollar ve bir kopyasını Intranet teki proje dizinine kaydeder. 2 Mart Salı günü saat 16:00 de Kemal Özdemir, iki sayfa uzunluğundaki personel yönetim planını hazırlamayı şu şekilde tamamlar: Şirket dışından tedarik edilecek editörü bulmak için İnsan Kaynakları ve Satınalma departmanlarından destek istenecektir. Proje ekibindeki kişilerin hangi günlerde kaç saat çalışacaklarını öngören bir histogram çıkartılır. Taslak şeklinde kabaca hazırlanan bu histogram, zaman programı çıkartıldıktan sonra güncellenecektir. Herhangi bir eğitim gereksinimi gerekmemektedir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 4. İletişim Planlama (Proje İletişim Yönetimi) 2 Mart Salı günü saat 17:00 de, bir sayfa uzunluğundaki iletişim yönetim planının hazırlanması şu şekilde tamamlanır: Kritik proje paydaşlarının listesi çıkartılmıştır. 10 Mart tan itibaren her hafta Çarşamba günü saat 09:30 da haftalık toplantı yapılacaktır. Toplantının tutanakları kritik proje paydaşlarına yollanacak ve Intranet teki proje dizinine kaydedilecektir. 4 Mart günü şirkette çalışan herkese bir yollanacak ve Newsletter ile ilgili isteklerini, görüşlerini ve önerilerini bildirmeleri istenecektir. Editör ile ilgili koordinasyon Mehmet Demir in sorumluluğuna verilmiştir. Tüm

5 konularla ilgili önerilen değişikliklerin kabulü veya reddi için Kontrol-Onay Komitesi kurulacaktır. Proje kapanış duyurusunu proje yöneticisi yapacak ve sonrası için bir kutlama düzenleyecektir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 5. Kapsam Planlama (Proje Kapsam Yönetimi) 3 Mart Çarşamba günü, bir sayfa uzunluğundaki kapsam yönetim planının hazırlanması şu şekilde tamamlanır: Kapsam tanımlama dokümanını ve iş ayrışım yapısını oluşturma sorumluluğu proje yöneticisine verilmiştir. Önerilen kapsam değişikliklerinin kabulü veya reddi Kontrol-Onay Komitesi tarafından yapılacaktır. Proje bitişine yakın bir zamanda kapsam açısından akseptans ve kapanış süreçlerine başlama izni de Kontrol-Onay Komitesi tarafından verilecektir. Kontrol-Onay Komitesi şu kişilerden oluşturulur: I. Ali Yılmaz (üst yönetim) II. Ayşe Çelik (proje sponsoru) III. Kemal Özdemir (proje yöneticisi) IV. Ahmet Aslan (proje ekibi elemanı) V. Belma Kutan (proje ekibi elemanı) Kontrol-Onay Komitesi nin görevleri şunlardır: I. Önerilen değişiklikler için kabul/red kararı almak II. Proje bitişine yakın bir zamanda kapsam ve kalite açısından akseptans verme/vermeme kararı almak III. Kapanış süreçlerine başlama izni verme/vermeme kararı almak IV. Proje yönetim planı (güncellemeler dahil) için kabul/red kararı almak Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 6. Kapsam Tanımlama (Proje Kapsam Yönetimi) 3 Mart Çarşamba günü Kemal Özdemir, bir sayfa uzunluğundaki proje tanım dokümanını hazırlamayı tamamlar. Bu dokümanda şu konular açıklanmaktadır: projenin kapsamının özet bir şekilde anlatımı, ortaya çıkacak ürünün anlatımı, ve kısıtların ve varsayımların açıklanması. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir.

6 7. İş Ayrışım Yapısı Oluşturma (Proje Kapsam Yönetimi) İş ayrışım yapısı kapsam temel planıdır (baseline). 3 Mart Çarşamba günü, Kemal Özdemir ve Belma Kutan bir sayfa uzunluğundaki iş ayrışım yapısını hazırlarlar. Bu, hiyerarşik olarak numaralandırılmış, detaylı teslimatlar listesidir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 8. Kalite Planlama (Proje Kalite Yönetimi) 3 Mart Çarşamba günü, yarım sayfa uzunluğundaki kalite yönetim planı şu şekilde hazırlanır: 12 Mart Cuma günü İnsan Kaynakları departmanından Gülnur Şimşek kalite güvence ile ilgili bir denetim yapacaktır. Deniz Ersoy ise teslimatların kalitelerini kontrol etmekten sorumlu olacaktır. Şirket dışından tedarik edilecek editör ile sıkı iletişim içinde olacaktır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. Aynı gün içine bir sayfa uzunluğundaki kalite temel planı hazırlanır. Kalite temel planı projenin kalite amaçlarını belirten, uygulama/kontrol süreçleri esnasında performans açısından referans alınan bir dokümandır. Kemal Özdemir bu dokümanı, kalite kontrol denetim listesi (bir soru listesi) şeklinde hazırlar. Bu liste, evet/hayır cinsinde cevap verilebilecek sorulardan oluşmaktadır. Bütün sorulara evet şeklinde cevap verebilmek, ürünün gerekli minimum kaliteyi sağladığını gösterecektir. Bu sorulara bazı örnekler şunlardır: o Ana sayfadan bir tek tıklama ile Newsletter ın herhangi bir sayfasına ulaşmak mümkün mü? o Sayfaların arka plan rengi açık yeşil mi? o Puntolar Arial 10 Arial 18 aralığında mı? o Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 9. Satınalma ve Tedarik Planlama (Proje Satınalma Yönetimi) 3 Mart Çarşamba günü, yarım sayfa uzunluğundaki satınalma yönetim planı şu şekilde hazırlanır: Editör ile ilgili koordinasyon Mehmet Demir e verilmiştir. Şirketin tanıdığı ve güvendiği iki editör vardır: Haber mecmuasının editörü Hakan Ural ve Dikkat mecmuasının editörü Zafer Erman. Bu iki editörden birinin seçilmesi planlanmaktadır. Dört saatlik bir süre boyunca editörün şirkete gelip, örnek olarak hazırlanmış olan Newsletter ı incelemesi ve görüşünü bildirmesi istenecektir. İlave yardım

7 gerekmeyecektir. Ayrılan bütçe 500 YTL dir. Bu iki editöre şirketin editör bulma konusunda başka kimlerle görüştüğüne dair bilgi verilmeyecek ve bütçelenen tutar açıklanmayacaktır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 10. Sözleşme Planlama (Proje Satınalma Yönetimi) 3 Mart Çarşamba günü, Kemal Özdemir ve Mehmet Demir tarafından bir sayfalık bir iş tanımı şu şekilde hazırlanır: Editörden beklenen tek şey bir seferliğine şirkete gelmesi, en fazla dört saat zaman harcaması, Newsletter ile ilgili görüşlerini söylemesidir. Editöre haber verildiği andan sonraki 3 iş günü zarfında, editörün şirkete gelmesi beklenir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. Aynı gün içinde, yarım sayfa uzunluğundaki değerlendirme kriterlerini şu şekilde hazırlarlar: Editörün işi kritik olarak görülmediği için, kriter basittir: İki editör ile pazarlık yapılacak ve düşük fiyatı veren seçilecektir. İkisi de eşit fiyat verirse, Hakan Ural seçilecektir çünkü o, sektörde daha saygı görmüş birisidir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 11. Aktivite Tanımlama (Proje Zaman Yönetimi) 3 Mart Çarşamba günü, Kemal Özdemir ve Belma Kutan iş ayrışım yapısını referans alarak, iki sayfa uzunluğundaki aktivite listesini hazırlarlar. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 12. Aktivite Sıralama (Proje Zaman Yönetimi) Aynı gün içinde, Kemal Özdemir ve Belma Kutan yukarıdaki aktivite listesini referans alarak aktivite bağlantılarını çıkartırlar. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 13. Aktivite Kaynakları Tahminleme (Proje Zaman Yönetimi) Aynı gün içinde, Kemal Özdemir ve Belma Kutan yukarıdaki aktivite listesini ve Intranet teki proje dizinindeki bilgileri referans alarak, her aktivitenin kaynak gereksinimlerini çıkartırlar. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 14. Risk Yönetimi Planlama (Proje Risk Yönetimi) 3 Mart Çarşamba günü, yarım sayfa uzunluğundaki risk yönetim planı şu şekilde hazırlanır: Proje ekibindeki her bireye sorumlu oldukları

8 aktivitelerin sürelerinin uzama ve erken bitme riskleri sorulacaktır. Mehmet Demir editör ile ilgili öngörülen riskleri belirleyecek ve bu risklerin sorumlusu olacaktır. Diğer genel riskleri Kemal Özdemir ve Belma Kutan belirleyecek ve bu risklerin sorumlusu olacaklardır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 15. Risk Belirleme (Proje Risk Yönetimi) Aynı gün içine, iki sayfalık bir risk listesi hazırlanır. Bu listede aktivitelerin uzama veya erken bitme riskleri kayıtlıdır. Mehmet Demir editör ile ilgili öngörülen riskleri belirlemiştir. Kemal Özdemir ve Belma Kutan diğer genel riskleri belirlemiştir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 16. Aktivite Süresi Tahminleme (Proje Zaman Yönetimi) 4 Mart Perşembe günü her aktivite için süre tahmini yapılmış durumdadır. Şu adımlardan geçilmiştir: Proje ekibindeki kişilere yollanır ve telefon edilir. Intranet teki proje dizinindeki bilgileri referans alarak kendilerine ait olan aktivitelerin sürelerini tahmin etmeleri ve erken/geç bitme risklerini kalitatif olarak tahminlemeleri istenir. 4 Mart Perşembe günü saat 09:00 a kadar cevap dönmeleri rica edilir. 4 Mart Perşembe günü saat 09:30 da herkes cevap vermiş durumdadır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 17. Zaman Programı Oluşturma (Proje Zaman Yönetimi) 4 Mart Perşembe günü, Kemal Özdemir yarım sayfalık zaman yönetim planını şu şekilde hazırlar: Zaman planlaması Microsoft Project ile yapılacaktır. Microsoft Project ile ilgili çok kuvvetli bilgisi ve deneyimi olan Kemal Özdemir, zaman planlamasına ilaveten, diğer konularla da ilgili olarak Microsoft Project ten azami oranda faydalanmayı düşünmektedir. Zaman programının temel plana kıyasla ilerlemesini Kemal Özdemir yapacaktır. Zamanlama ile ilgili önerilen değişiklik istekleri Kontrol-Onay Komitesi ne yollanacaktır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. Proje ağ diyagramı zaman programı temel planıdır (baseline). Aynı gün içinde, Intranet teki proje dizinindeki bilgileri referans alarak ve Microsoft Project kullanarak, Kemal Özdemir Gannt şemasını ve PDM diyagramını hazırlar. İnsan kaynağı planlamasıyla ilgili histogramı (Bölüm 3) günceller. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir.

9 18. Maliyet Tahminleme (Proje Maliyet Yönetimi) 4 Mart Perşembe günü, yarım sayfa uzunluğundaki maliyet yönetim planı şu şekilde hazırlanır: Maliyet tahminlemelerinde, ortalama değer olan 1 adam*saat = 15 YTL kullanılacaktır. Nadiren mesai yapılması öngörülmektedir. Mesailer için, ortalama değer olan 1 adam*saat = 20 YTL kullanılacaktır. Maliyet ile ilgili değerler Microsoft Project kullanılarak, Kemal Özdemir tarafından kayda alınacaktır. Editör için bütçelenen değer 500 YTL dir. Maliyet ile ilgili önerilen değişiklik istekleri Kontrol-Onay Komitesi ne yollanacaktır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. Aynı gün içinde, bir sayfa uzunluğundaki aktivite maliyet tahminleri hazırlanması tamamlanır. Yukarıdaki rakamları kullanarak, her aktivite için maliyet tahminlemesi yapılmış ve projenin toplam bütçesi çıkartılmıştır. Üst yönetimin koyduğu bir kısıt olan 350 adam*saat aşılmamıştır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 19. Maliyet Bütçeleme (Proje Maliyet Yönetimi) Maliyet temel planı (baseline) zamana kıyasla öngörülen harcamaları gösterir. 4 Mart Perşembe günü, iki sayfa uzunluğundaki maliyet temel planı şu şekilde hazırlanır: Yukarıdaki bilgileri referans alan Kemal Özdemir, Microsoft Project kullanarak gün bazında öngörülen harcamaları listeler. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 20. Nitel Risk Analizi (Proje Risk Yönetimi) 4 Mart Perşembe günü nitel risk analizi tamamlanır. Risk listesi bu analizin sonuçlarını da gösterecek şekilde güncellenir. Şu çalışmalar yapılmıştır: Aktivite süresi tahminleme (Bölüm 16) sürecinde gelen cevaplar listelenir. Aşağıdaki örnek, %33 lük istatistiki güvenceyi referans alan cevapların formatını göstermektedir: A aktivitesinin tahminlenen süresi = 6 gün A aktivitesinin zamanında bitme olasılığı (artı eksi %33, 4 gün ile 8 gün arası) = x A aktivitesinin erken bitme olasılığı (eksi %33, 4 günden erken) = y A aktivitesinin geç bitme olasılığı (artı %33, 8 günden daha geç) = z

10 x, y ve z aşağıdaki değerleri alabilir: 1: olasılık düşük 2: olasılık orta 3: olasılık yüksek x, y ve z nin bazılarının değerleri birbirine eşit olabilir. Üçünün de değerinin farklı olması gerekmez. Risk listesine bu bilgiler eklenir. Bütün bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 21. Nicel Risk Analizi (Proje Risk Yönetimi) 5 Mart Cuma günü nicel risk analizi tamamlanır. Risk listesi bu analizin sonuçlarını da gösterecek şekilde güncellenir. Şu çalışmalar yapılmıştır: Nitel risk analizinin sonuçları incelemeye alınır. Kritik yol üstünde bulunmayan aktivitelerin sürelerinin uzayarak, kritik yolun değişme olasılığı düşüktür. Kritik yol üstündeki aktiviteler listelenir. Bu aktivitelerden sorumlu kişilere mesajı yollanır ve telefon edilir. Gün bazında riskleri kantitatif olarak belirlemeleri istenir. Tahminleme yapmakta zorlanırlarsa, Delphi tekniğini (eğer isterlerse, kendi departmanları dahilinde olabilir) kullanabilecekleri söylenir. 5 Mart Cuma günü saat 11:00 e kadar cevap vermeleri rica edilir. 5 Mart sabahı herkesten cevap gelmiştir. Aşağıdaki örnek gelen cevapların formatını göstermektedir. A aktivitesinin ilk tahminlenen süresi = 6 gün A aktivitesinin 5 günden erken bitme olasılığı = çok az, ihmal edilebilir A aktivitesinin 5 günde bitme olasılığı = % 5 A aktivitesinin 6 günde bitme olasılığı = % 60 A aktivitesinin 7 günde bitme olasılığı = % 20 A aktivitesinin 8 günde bitme olasılığı = % 10 A aktivitesinin 9 günde bitme olasılığı = % 5 A aktivitesinin 9 günden daha geç bitme olasılığı = çok az, ihmal edilebilir Kemal Özdemir istatistiki bir çalışma yapıp, kritik yol üstündeki aktivitelerin sürelerini toplar. En kötümser tahmini bulmak için A aktivitesinin süresini 9 gün alır, diğer aktiviteler için de aynı şekilde değerler alır.

11 En iyimser tahmini bulmak için A aktivitesinin süresini 5 gün alır, diğer aktiviteler için de aynı şekilde değerler alır. Olası tahmini bulmak için A aktivitesinin süresini 6.5 gün alır, diğer aktiviteler için de aynı şekilde değerler alır. (6.5 değeri şu şekilde hesaplanmıştır: 0.05*5+0.60*6+0.20*7+0.10*8+0.05*9=6.5) Olası tahmin değerlerini referans alarak, Kemal Özdemir zaman programını (ağ diyagramını), maliyet temel planını ve histogramı günceller. Güncellenmiş bilgileri ilgili kişilerle paylaşır. Projenin kısıtlarından birisi 31 Mart ta bitmesidir. Olası ve iyimser tahmin değerlerine göre proje 31 Mart a kadar bitecektir. Kötümser tahmine göre, proje 31 Mart tan sonra bitecektir. Risk listesine bu bilgiler eklenir. Bütün bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 22. Risk Yanıtlama Planı Oluşturma (Proje Risk Yönetimi) 5 Mart Cuma günü risk yanıtlama planı tamamlanır. Risk listesi bu yanıtlama planını da gösterecek şekilde güncellenir. Şu çalışmalar yapılmıştır: Projenin süresinin uzama tehlikesine karşı uygulanacak yanıt planı, ilave insan kaynağı kullanarak veya mesai yaparak kritik yol üstündeki aktivitelerin sürelerini kısaltmaya çalışmak olacaktır. Eğer gerekli olursa, ilave insan kaynağının bulunması veya mesai yapılması konusunda yardım istenecektir. Kemal Özdemir ekip üyeleri ve ilgili yöneticilerle bu bilgiyi paylaşır. Risk listesine bu bilgiler eklenir. Bütün bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 23. Proje Yönetim Planı Oluşturma (Proje Entegrasyon Yönetimi) Proje yönetim planı, entegrasyon yönetimi için temel plandır (baseline). Projenin en kapsamlı dokümanı olan proje yönetim planını hazırlamak için yapılan çalışmalar şunlardır: 4 Mart günü şirkette çalışan herkese bir yollanmış ve Newsletter ile ilgili isteklerini, görüşlerini ve önerilerini bildirmeleri istenmiştir

12 (deadline: 5 Mart). Kemal Özdemir gelen cevapları inceler ve proje ekibinin yapmayı planladığı çalışmalar dışında bir öneriye rastlamaz. 6 Mart Cumartesi günü Kemal Özdemir mesai yapar. Üstündeki iş yükünün fazlalığından dolayı değil, durmadan telefon gelmeyen ve sessiz olan bir ortamda kesintisiz bir şekilde çalışmak istediğinden dolayı mesai yapmaktadır. İlgili yazışmaları ve Intranet teki proje dizininde bulunan bütün dokümanları gözden geçirir. Proje yönetim planı hazırlar. Proje yönetim planının hazırlanışı ve formatı organizasyona bağımlıdır. Bu şirkette, proje yönetim planı şu formatta hazırlanmaktadır: Bölüm 1: Yönetim Planları 1) Kapsam Yönetim Planı 2) Zaman Yönetim Planı 3) Maliyet Yönetim Planı 4) Kalite Yönetim Planı 5) Personel (İnsan Kaynakları) Yönetim Planı 6) İletişim Yönetim Planı 7) Risk Yönetim Planı 8) Satınalma Yönetim Planı Bölüm 2: Temel Planlar 1) Kapsam Temel Planı (detaylandırılmış iş ayrışım yapısı) 2) Zaman Temel Planı (Gannt şeması veya PDM diyagramı, kaynaklar belirtilmeli) 3) Maliyet Temel Planı 4) Kalite Temel Planı Bölüm 3: İlgili Diğer Konular o Bu bölüme nelerin ekleneceği proje yöneticisinin inisiyatifine bırakılmıştır. Kemal Özdemir, hazırladığı proje yönetim planını Intranet teki proje dizinine kaydeder ve ile proje ekibine yollar. 8 Mart Pazartesi günü genel şirket toplantısı yapılır. Yedi saat süren bu toplantıda, genel müdür ve direktörler şirketin stratejisi, pazar şartları gibi konularla ilgili konuşmalar yaparlar. Newsletter projesinden de bahsederler.

13 Kemal Özdemir 9 Mart Salı günü saat 09:00 da toplantı yapar ve proje ekibine proje yönetim planındaki bilgileri anlatır. İlgili konularda tartışmalar yapılır. Aynı gün saat 14:00 da Kontrol-Onay Komitesi proje yönetim planını onaylar. Bu bilgi ve toplantı tutanağı Intranet teki proje dizinine kaydedilir. O andan itibaren uygulama çalışmaları başlayabilir.

14 UYGULAMA SÜREÇLERİ 24. Bilgi Dağıtımı (Proje İletişim Yönetimi) Kemal Özdemir 9 Mart Salı günü saat 16:00 da proje yönetim planının onaylandığını ve bir kopyasının Intranet teki proje dizininde bulunduğunu, kritik proje paydaşlarına ile duyurur. 25. Proje Ekibi Oluşturma (Proje İnsan Kaynakları Yönetimi) Proje personel atamaları şu şekilde gerçekleştirilir: 10 Mart Çarşamba günü 09:30 da Kemal Özdemir in yönettiği haftalık toplantı yapılır. Bu toplantıda proje ekibindeki kişilerin görevleri kesinleştirilir. Toplantıda kararlaştırılan aksiyonlardan birisi, departman yöneticilerinden 16 Mart Salı gününe kadar ilave eleman verilmesinin rica edilmesidir. Aktivitelerin sürelerinin uzaması durumunda bu ilave insan kaynağı kullanılacaktır. Toplantı tutanağı Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 26. Proje Uygulamasını Yönlendirme ve Yönetme (Proje Entegrasyon Yönetimi) 10 Mart Çarşamba günü yapılan haftalık toplantıda katılımcıların memnuniyeti hissedilmektedir. Kemal Özdemir in proje ekibini yönlendirdiği doğrultuda teslimatlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Mesela Esra Kara ve Haluk Demirel, her ay haber niteliğinde yazı yazmayı kabul etmiştir. Utku Okan da her ay makale niteliğinde yazı yazmayı kabul etmiş ve yazdığı örnek bir makaleyi göndermiştir. Proje ekibinin performansı da zaman programı referans alınarak tartışılmıştır. 27. Proje Ekibi Geliştirme (Proje İnsan Kaynakları Yönetimi) 10 Mart Çarşamba günkü haftalık toplantıda görüşülen konulardan birisi de ekip performansıdır. Ekip üyelerinin performansı bir istisna haricinde iyidir. Metin Gülerman, bu projede Intranet e eklenecek olan web sayfasının oluşturulması, tasarımı ve yönetiminden sorumludur. İş deneyimi az olan Metin Gülerman, yaptığı işlerde zorluk çekmektedir. Mesela Utku Okan ın gönderdiği örnek makaleyi Intranet e koymak konusunda zorlanmıştır. Toplantıda, daha deneyimli olan Necip Ülkü nün ona yardımcı olmasına karar verilmiştir.

15 28. Satıcılardan Teklif İsteme (Proje Satınalma Yönetimi) 11 Mart Perşembe günü, şu aşamalar ile teklif alınır: Toplantıdan sonra, Mehmet Demir Haber mecmuasının editörü Hakan Ural ve Dikkat mecmuasının editörü Zafer Erman ile telefonda projeyi tartışır ve teklif ister. Teklifin içeriği basittir: editörün istenilen zamanda şirkete gelebileceğini ve yapacağı iş için ne kadar ücret istediğini yazılı olarak bildirmesidir. 11 Mart Perşembe akşamına kadar ile verilecek kısa cevap yeterli olacaktır. 11 Mart Perşembe sabahı Hakan Ural ve Zafer Erman, Mehmet Demir ile telefonlaşır. 11 Mart Perşembe günü saat 16:00 da ikisinden de teklif gelmiş durumdadır. Hakan Ural 450 YTL istemekte, Zafer Erman ise 300 YTL istemektedir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 29. Kalite Güvence Sağlama (Proje Kalite Yönetimi) 12 Mart Cuma günü saat 14:30 da kalite denetimi yapılır. Intranet teki proje dizini kontrol edilir. Bir eksik yoktur. Şu şekilde bir değişiklik talep edilmektedir: Kontrol-Onay Komitesi içinde müşteri yi temsil eden bir kişi bulunmaktadır. Bunun iki kişiye çıkartılması talep edilir. Denetimin sonuçları Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 30. Satıcıların Seçimi (Proje Satınalma Yönetimi) 15 Mart Pazartesi günü, şu aşamalar ile iki sayfalık sözleşme yapılır: Zafer Erman ın projeye dahil edilmesine karar verilir. Kemal Özdemir ve Zafer Erman, Kontrat departmanının yaptığı sözleşmeyi imzalarlar. Sözleşmenin bir kopyası Intranet teki proje dizinine kaydedilir.

16 İZLEME VE KONTROL SÜREÇLERİ 31. Proje Ekibini Yönetme (Proje İnsan Kaynakları Yönetimi) 16 Mart Salı günü proje ekibine bir kişi daha ilave edilir. Kontrol-Onay Komitesi nin onayı ile Cemil İmer Kontrol-Onay Komitesi ne ilave edilir. Ahmet Aslan a ilaveten Cemil İmer de müşteri yi temsil etmektedir. Bu bilgi Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 32. Proje Taraflarını Yönetme (Proje İletişim Yönetimi) 16 Mart Salı günü şu önemli konu çözümlenir: Departman yöneticileri Kemal Özdemir e ilave insan kaynağı sağlar. Projenin süresinin uzama riski artarsa, bu kişilerden yardım istenecektir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 33. Performans Raporlama (Proje İletişim Yönetimi) 17 Mart Çarşamba günü 09:30 da Kemal Özdemir in yönettiği haftalık toplantı yapılır. Kalite güvence denetimi yapılmış ve önerilen değişiklik tamamlanmış durumdadır. Projenin yaklaşık yarısı tamamlanmış durumdadır. Zaman programındaki ilerleme ağırlıklı olmak üzere, toplantıda performans konusu görüşülür. Toplantıdan sonra Kemal Özdemir performans raporu ve toplantı tutanağı hazırlar, bunları ilgili kişilere yollar ve bu bilgileri Intranet teki proje dizinine kaydeder. 34. Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü (Proje Entegrasyon Yönetimi) 17 Mart günü Kemal Özdemir, editör Zafer Erman ile telefonlaşıp ertesi günü için randevu ayarlar. 18 Mart Perşembe günü Zafer Erman şirkete gelir ve Newsletter ın estetik görünümü ile ilgili fikir verir. Proje ekibinin çalışmaları sırasında iki konuda değişiklik yapılması yönünde fikir oluşur. Birincisi Zafer Erman ın ikinci defa şirkete uğrayıp destek vermesidir; bu projenin bitişine yakın bir tarihte olacaktır. İkincisi ise Newsletter ın yazılarının puntolarının Arial aralığında olmasıdır. 19 Mart Cuma günü saat 16:00 da bu iki değişiklik önerisi Kontrol-Onay Komitesi tarafından onaylanır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir.

17 35. Kalite Kontrol (Proje Kalite Yönetimi) 19 Mart Cuma günü saat 16:30 da Kemal Özdemir kalite temel planını günceller. Yazıların puntoları Arial aralığında olacaktır. Bu bilgi Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 36. Sözleşme Yönetimi (Proje Satınalma Yönetimi) 22 Mart Pazartesi günü saat 09:30 da editör Zafer Erman ile yapılan kontrata Addendum yapılır. Zafer Erman proje bitene yakın, bir sefer daha şirkete uğrayacak ve en fazla bir saat zaman harcayarak tekrar görüşlerini iletecektir. Bunun için ilave 50 YTL almayı kabul eder. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 37. Kapsam Doğrulama (Proje Kapsam Yönetimi) Proje ekibinin çalışmaları sonucu teslimatlar ortaya çıkmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Proje operasyona alındıktan sonra destek alınacak kişilerle görüşülür. Esra Kara, Haluk Demirel ve Utku Okan örnek birer yazı da göndermişlerdir. Bu arada yeni bir öneri ortaya çıkar: Her ay bir yerine iki tane makalenin Newsletter da yer almasıdır. Bu öneri onaylanırsa, şirket içinden ilave bir makale yazarı daha bulmak gerekecektir. Bu konuda araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu ilave çalışma da iş ayrışım yapısı, zaman programı temel planı, maliyet temel planı, risk kayıtları ve proje ekibini güncellemeyi gerektirecektir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 38. Kapsam Kontrolü (Proje Kapsam Yönetimi) 22 Mart Pazartesi günü saat 15:30 da Kontrol-Onay Komitesi iki adet makale yazarının olmasını onaylar. Kemal Özdemir iş ayrışım yapısını günceller. Bu bilgileri Intranet teki proje dizinine kaydeder. On beş dakika sonra Taner Saruhan dan telefon gelir. Her ay bir makale yazma konusunda gönüllü olmaktadır. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 39. Zaman Programı Kontrolü (Proje Zaman Yönetimi) 23 Mart Salı günü saat 10:30 da zaman temel planı güncellenir çünkü iş ayrışım yapısı değişmiştir. Projenin tahminlenen bitiş tarihinde bir değişiklik olmamıştır. Güncellenmiş zaman temel planı Intranet teki proje dizinine kaydedilir.

18 40. Maliyet Kontrolü (Proje Maliyet Yönetimi) Taner Saruhan proje ekibine eklenmiş ve projedeki adam*saat bazında maliyetler artmış fakat 350 adam*saat i aşmamıştır. Taner Saruhan örnek bir makale hazırlayacaktır. 23 Mart Salı günü saat 11:00 de maliyet temel planı güncellenir ve Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 41. Risk İzleme ve Kontrolü (Proje Risk Yönetimi) 23 Mart Salı günü saat 11:45 de Taner Saruhan kendi aktiviteleriyle ilgili tahminlediği riskleri ve yanıt planlarını Kemal Özdemir e bildirir. Risklerle ilgili kayıtlar güncellenir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 42. Genel Değişiklik Kontrolü (Proje Entegrasyon Yönetimi) Kemal Özdemir proje yönetim planını inceler. O tarihten bu yana bir çok değişiklik bulunmaktadır. Bunları göz önüne alarak, Kemal Özdemir 23 Mart Salı günü saat 12:30 da proje yönetim planını günceller. Aynı gün saat 16:00 da Kontrol-Onay Komitesi güncellenmiş proje yönetim planını onaylar. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. Kemal Özdemir proje yönetim planının güncellenmiş şeklinin onaylandığını ve bir kopyasının Intranet teki proje dizininde bulunduğunu, kritik proje paydaşlarına ile duyurur.

19 UYGULAMA SÜREÇLERİ 43. Proje Uygulamasını Yönlendirme ve Yönetme (Proje Entegrasyon Yönetimi) 24 Mart Çarşamba günü haftalık toplantı yapılır. Teslimatlar başarılı bir şekilde ortaya çıkmaya devam ettiği için herkes mutludur. Ertesi gün örnek bir Newsletter ın oluşturulması tamamlanacaktır. Toplantının tutanağı Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 25 Mart Perşembe günü saat 09:00 da örnek bir Newsletter oluşturulur. Kemal Özdemir bunu bütün şirket çalışanlarına yollar. Bir anket yapılır ve çalışanlara önerileri sorulur. 26 Mart Cuma günü saat 16:30 a kadar cevap dönmeleri rica edilir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir.

20 İZLEME VE KONTROL SÜREÇLERİ 44. Kapsam Doğrulama (Proje Kapsam Yönetimi) 29 Mart Pazartesi günü saat 09:30 da, şirket çalışanlarından yapılan ankete cevaplar gelmiş durumdadır. Bu şekli ile Newsletter beğenilmektedir. Kontrol-Onay Komitesi üyeleri ve editör Zafer Erman da Newsletter ın bu şeklini beğenmektedir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir. 45. Kalite Kontrol (Proje Kalite Yönetimi) 29 Mart Pazartesi günü saat 14:00 da kalite kontrol denetim listesi doldurulur. Bütün sorulara evet cevabı verilir. Ürün istenen minimum kaliteyi sağlamaktadır. 29 Mart günü saat 16:30 da Kontrol-Onay Komitesi kapsam ve kalite açısından akseptans verir, ve kapanış süreçlerine geçilmesi için onay verir. Bu bilgiler Intranet teki proje dizinine kaydedilir.

Proje Süreçleri (Project Processes)

Proje Süreçleri (Project Processes) Proje Süreçleri (Project Processes) Bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler serisine Süreç denir. Süreçlerin girdileri (input), çıktıları (output), ve araçları (tools) vardır. Proje

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI Özyeğin üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik fikirlerinin değerlendirilmesi ve Üniversite içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet tedarikine

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni İÇİNDEKİLER Giriş Bileşenler: Rol ve Sorumluluklar Bütçeleme Zamanlama Risk Değerlendirme Kriteri Eşik Değerler İletişim Takip ve Denetim Sonuç GİRİŞ : Risk

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-003 ISO 9001: 2008 KYS Kriter No 5.5.3. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Proje Yönetimi Çalışma Sayfası

Proje Yönetimi Çalışma Sayfası Proje Yönetimi Çalışma Sayfası Bu çalışma sayfası bir projenin her aşamasını planlamanızda size yardımcı olur. Bu çalışma sayfasından projeleriniz için gerektiği kadar çoğaltın ve bütün alanların doldurulduğundan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı 1. GİRİŞ Bu doküman, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ndeki

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME ARA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME ARA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME ARA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU Sürüm 1.0. - 16.01.2017 www.eczakder.org.tr Öz Değerlendirme Ara Raporu Hazırlama Kılavuzu

Detaylı

Proje Yönetimi metodolojisinin, PMI yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır.

Proje Yönetimi metodolojisinin, PMI yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır. PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (Eğitim Süresi: 60 Saat) www.projeyonetimi.com Amaç: Proje Yönetimi metodolojisinin, PMI yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır.

Detaylı

Proje Beratı. Giriş. Amaçlar ve Kapsam. Proje Ekibi

Proje Beratı. Giriş. Amaçlar ve Kapsam. Proje Ekibi Proje Beratı Tarih: 8 Mart 2001 Proje Adı: Banfield Kolon Tamiri Proje Yöneticisi: J. D. Bosch (Sastech) Giriş 8 Mart 2001 günü, Saslo Three gaz ünitesinin karbonat üretim kolonunda bir yangın çıkar. Sasol

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PROJESİ PROJE YÖNETİM PLANI (PROJECT MANAGEMENT PLAN)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PROJESİ PROJE YÖNETİM PLANI (PROJECT MANAGEMENT PLAN) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PROJESİ PROJE YÖNETİM PLANI (PROJECT MANAGEMENT PLAN) İÇİNDEKİLER. Proje Yönetim Planı Dağıtım Listesi 2. Revizyon Kontrolü 3. Proje Hakkında 3.. Projenin Adı 3.2. Proje Başlangıç

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 İNSAN KAYNAKLARI Rev. No/Tarihi:RV01/ 02.04.2015 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.04.2015 1.madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 1/8 2 1.AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi vizyon,

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞE ALIM PROSEDÜRÜ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞE ALIM PROSEDÜRÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞE ALIM PROSEDÜRÜ Prosedür No: P01 Sürüm No: 1.0 Hazırlayan: Yenileyen: Melek Basmacı Sibel Sergin Hazırlanma Tarihi: 08 Haziran 2006 Yenilenme Tarihi: Onaylayan: Ayla Altun

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001

DOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001 Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ndeki idari ve akademik personel hizmet kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve süreçlerin kontrol altında tutulabilmesi için yazılı hale

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXX Grup un strateji ve hedefleri doğrultusunda XXXXX çalışanlarının yurtiçi ve yurtdışı konferans/seminer katılım taleplerinin karşılanması için gerekli politika ve uygulamaları

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim 19.02.2014 Kazananlar Konferansı Rakamlarla Method Research Company Tarihçemiz Mükemmellik Yolculuğumuz Method Neler Yapıyor? 01. Bölüm «Liderler» Kitap sunumları yapma ve sunuma katılım Sosyal etkinliklere

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi. DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 23.03.2012 Revizyon i: 13.09.2013 Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması Kapak sayfasında bulunan Revizyon Bölümü yeniden düzenlendi. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Revizyon Tarihi: 26.10.2016 Revizyon Numarası: 02 BME 491 VE BME 492/494 BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI (YÖNETİM, DANIŞMANLIK

Detaylı

ISO EĞİTİM TALİMATI

ISO EĞİTİM TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatta; - Firmamızda iç ve dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, - Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi önemini

Detaylı

Proje Kaynak Yönetimi

Proje Kaynak Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi 2.7.Kaynak 2.7.1. Proje Takımı Kurma Projeler, projenin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir araya getirilen takımlar tarafından gerçekleştirilir. Takım çalışması, takım yönetmeyi ve

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KARİYER YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Roberto Bravo Kariyer Yönetimi süreçlerinin tanımlanması, çalışanlarımıza bu konuda bilgi verilmesi. 2. KAPSAM: Tüm Roberto Bravo çalışanları 3. UYGULAMA 3.1- GiriĢ Kariyer yönetimi, bir çalışanın

Detaylı

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5 Emre Alıç, PMP ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 1. Zaman Yönetimini Planlama 2. Aktivitelerin Tanımlanması 3. Aktivitelerin Sıralanması 4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ek 2. İş Yeri Eğitimi Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ YERİ EĞİTİMİ RAPOR DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : Fotoğraf (Zorunlu) ADI

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Girişimcilik ve İnovasyon Dersi Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Yrd. Doç. Dr. Ali Nizam Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Mühendislik Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 İş Paketi -

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 Yazılıma aşağıdaki internet adresi üzerinden girebilirsiniz. Şirket ağı üzerinden giriş yaptığınızda EBA ya şifre yazmadan giriş yapabilirsiniz. Şirket dışı

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 01.11.2002 10 26.06.2015 1-12 OEK KONU :2.0 İÇİNDEKİLER Bölüm No Bölüm Adı Toplam Sayfa Sayısı Yayın Revizyon Revizyon Numarası Ref.Std.madde no (ISO 9001:2008 ) 1.0 Kapak Sayfası 1 01.11.2002 04.11.2013

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

PROJE EKİPLERİNİN GÖREV VE SORUMLUKLARI REHBERİ

PROJE EKİPLERİNİN GÖREV VE SORUMLUKLARI REHBERİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. KAYITLI ISTIHDAMIN TEVIKI II (PRE II) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni TRH1.3.PREII/P-03/224

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU TP/ Ar-Ge Proje Öneri Formu AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU PROJE ADI : KUYU BAŞI MALZEMELERİ KURULUŞ ADI : BAŞVURU TARİHİ : İçindekiler 1. KURULUŞ BİLGİLERİ...3 2. PROJE ÖZETİ...4 2.1 Projenin Tanımı... 4 2.2

Detaylı

Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager. 24 Eylül 2010

Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager. 24 Eylül 2010 Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager 24 Eylül 2010 IBTECH Genel Bilgi Proje Yönetim Ofisi IT Proje Roadmap Çalışmaları Proje Yönetim Metodolojisi Genel Değerlendirme IBTECH (Uluslararası Bilişim

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE () Bu Yönerge Turgut Özal Üniversitesi personeli olan öğretim üyeleri

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Yönet. Proje Yönetimi Temelleri. Modül 2. Zamanı ve Çıktıları takip et. Bağımlılıkları takip et. Haberdar et 4/5/2016. Murat Cudi Erentürk

Yönet. Proje Yönetimi Temelleri. Modül 2. Zamanı ve Çıktıları takip et. Bağımlılıkları takip et. Haberdar et 4/5/2016. Murat Cudi Erentürk Proje Yönetimi Temelleri Modül 2 Murat Cudi Erentürk Yönet Bağımlılıkları takip et Zamanı ve Çıktıları takip et Haberdar et 1 Çalıştığınız yerin kültürü önemlidir İletişim Güven Ortamı Kişisel hedefler

Detaylı

EĞĠTĠM PROSEDÜRÜ. Yönetmelik No: GEN YO 002 Revizyon No: 00 İlk Yayın Tarihi: Mayıs 2014 Revizyon Tarihi :

EĞĠTĠM PROSEDÜRÜ. Yönetmelik No: GEN YO 002 Revizyon No: 00 İlk Yayın Tarihi: Mayıs 2014 Revizyon Tarihi : 1. AMAÇ: Genel Merkez ve Mağazalarda gerçekleştirilen eğitim sürecinin ve sorumlularının tanımlanması. 2. KAPSAM: Roberto Bravo Mağazacılık ve Genel Merkezde gerçekleştirilen eğitimler. 3. TANIMLAR: Ġç

Detaylı

Excel Ürün Veri Yükleme Modülü

Excel Ürün Veri Yükleme Modülü Excel Ürün Veri Yükleme Modülü Exel Ürün Veri Yükleme Modülü bir Excel dosyası aracılığı ile neticaret sistemine yeni ürün yüklemesi ve/veya mevcut ürünlerin güncellenmesi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla

Detaylı

Şablon 1: Kurumsal Düzenlemeler

Şablon 1: Kurumsal Düzenlemeler Şablon 1: Kurumsal Düzenlemeler 1: Kurumsal Düzenlemeler 2: Yöntem ve Veri Dokümantasyonu 3: KG/KK Prosedürlerinin Tanımlanması 4: Arşivleme Sisteminin Tanımlanması 5: Kilit Kategori Analizi 6: Ulusal

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Daha ayrıntılı bilgi için: Rabia Başay rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Doğadaki uyumu projelerinize taşıyın... Hizmet Sektörü Firmaları için Uluslararası ERP Yazılımı -

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PROJE ÖDEVİ SİNEMA BİLET SİSTEMİ PROJE SAHİBİ 2015M10206009 Erdi Şenol İSTANBUL, 2016 Proje Alan Tanımı Günümüzde

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır.

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır. Kullanım Kılavuzu 1. Sisteme Giriş... 2 2. JetMail Ana Sayfa... 2 3. Kişi Listesi Ekleme... 3 3.1. Özel Alan Ekleme... 3 3.2. Segment Görüntüleme... 4 3.3. Bounced Kabul Edilen Mailler... 5 4. Kişi Ekleme...

Detaylı

TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA DESTEK YÖNERGESİ

TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA DESTEK YÖNERGESİ TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA DESTEK YÖNERGESİ Araştırma-proje desteği başvuru şartları: 1- Sorumlu araştırmacı TAKD üyesi olmalıdır. 2- Araştırma-proje konusu torasik onkoloji alanında olmalıdır.

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Proje Yönetimi Dersi Bölüm 4: Proje Yönetiminin Aşamaları

Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Proje Yönetimi Dersi Bölüm 4: Proje Yönetiminin Aşamaları Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Proje Yönetimi Dersi Bölüm 4: Proje Yönetiminin Aşamaları Doç. Dr. Özden ÜSTÜN Kütahya 2013 Sunuş Planı Proje Yönetimi Aşamaları Projenin Başlaması/Planlanması

Detaylı