Proje Yönetimi Eğitimi. 26 Mart 2011 Divan Otel ANKARA. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Yönetimi Eğitimi. 26 Mart 2011 Divan Otel ANKARA. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi"

Transkript

1 Bir Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Proje Yönetimi Eğitimi 26 Mart 2011 Divan Otel ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

2 Proje Yönetimi Eğitimi Kayıt M. Serdar DURGUN Proje yönetimine giriģ Kahve molası Proje yönetimi nedir? Ne değildir? Proje nasıl ortaya çıkar? Projelerin özellikleri Yönetim Proje yönetimi Proje ömür devri modelleri Proje ile ilgili tanımlar Program nedir? Proje ile ilişkisi nasıl düzenlenir? Müşteri-Kontrat-İdare-Organizasyon Mukayese üçgeni / Trade Off triangle Proje hissedarları-sorumluluklar ve yetkiler Proje yönetimi bilgi alanları (proje yönetimini oluşturan alt yönetimler) Proje entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet maliyet, kalite, insan, iletişim, risk, tedarik Proje yönetimin bilgi fazları Başarılı bir proje kapanışı için bazı kriterler Öğle yemeği Proje Yönetimi Çekirdek İş Dağılım Yapısı (WBS) Maliyet Dağılım Yapısı (CBS) Ana Zaman Planı-Çizelgesi (MTS) Proje Organizasyonu (OBS) Projeleri başarısızlığa götüren sebepler Kahve molası Grup çalışmaları

3 Proje Yönetimi Eğitimi Eğitimin Amacı : Projenin ve bağlantılı olarak projeciliğin iş hayatının ayrılmaz birer parçası olduğu günümüzde, projelerin başlangıcından başarı ile sonuçlandırılmasına kadarki süreç içerisinde; en uygun şekilde planlanması, yönetilmesi, kontrol edilmesi, güncellemelerin yapılması, raporlanması ve kapatılması için gerekli olan bilgi ve uygulama yöntemlerinin kazandırılması bu eğitimin amacıdır. Projelerin, iş ve insan boyutu entegre bir şekilde yönetilmesinin gereği vurgulanmaktadır. Eğitime Kimler Katılmalı : Projenin entegre olarak yönetilmesiyle ilgili sorun yaşayan, doğru proje yönetimini uygulamalı olarak öğrenmek isteyen tüm profesyoneller, orta ve üst düzey yöneticiler Proje Yönetimi - Çekirdek : ĠĢ Dağılım Yapısı (WBS) WBS: Work Breakdown Structure: İş Dağılım Yapısı; bir projeyi küçük yönetilebilir iş paketlerine (work packages WP) bölmekteki en uygun yöntemdir. İş Dağılım Yapısı; tüm gerekli proje faaliyetlerinin mantıksal olarak tanımlanmasını, ilişkilendirilmesini sorumlularının atanmasını ve bu faaliyetlerin atlanmamasını garanti eder. Maliyet Dağılım Yapısı (CBS) CBS: Cost Breakdown Structure: Maliyet Dağılım Yapısı; İş dağılım yapısına göre proje maliyetlerinin çıkartılmasında ve daha gerçekçi proje bütçesinin belirlenmesinde kullanılan faydalı bir yöntemdir. İş paketlerinin ve bağlantılı faaliyetlerin maliyetlerinin atlanmamasını ve proje fiyatının mümkün olan en az sapmayla netleştirilmesini garanti eder. Ana Zaman Planı-Çizelgesi (MTS) MTS: Master Time Schedule: Ana Zaman Çizelgesi; seçilen proje modeline göre, iş paketlerinin ve proje faaliyetlerinin tümünün mantıksal bir sıra içerisinde birbirleri ile olan ilişkileri de gözönünde alınarak proje takvimi olarak planlanmasıdır. Bu plana; Ana Zaman Çizelgesi (Planı) veya Proje Zaman Çizelgesi (Planı) denir. Proje Organizasyonu (OBS) OBS: Organization Breakdown Structure: Organizasyon Dağılım Yapısı; İş Paketlerinin ve bağlantılı faaliyetlerin sorumlularının ve yetkililerinin belirlenmesi ile proje organizasyonunun ağaç şeklinde oluşturulması ile proje organizasyonunun planlanmasına yönelik faydalı bir yöntemdir. İşler ile organizasyonun eşlendirilmesini sağlamaktadır.

4 PROJELERĠ BAġARISIZLIĞA GÖTÜREN 30 UNSUR 1. İş Geliştirme/Kontrat Yönetimi grubu ile Proje Yönetimi grubu arasındaki koordinasyon eksikliği sonucunda karşılanması imkânsız/zor taahhütlerin müşteriye verilmesi veya proje gerekliliklerinin imzalanan kontratta eksik veya fazla tanımlanması, 2. Projede kontrat yönetiminin olmaması veya kontratsal gerekliliklerin tam olarak yorumlanmaması, 3. Projenin amacının net olmaması, 4. Hedeflerin belirlenmemesi veya yanlış/eksik belirlenmiş olması, 5. Projeye uygun proje modelinin seçilmemesi, 6. Projenin sahipliğinin doğru belirlenmemesi veya yanlış/eksik belirlenmiş olması, olması, 7. Proje organizasyonunun doğru kurulmaması veya kurulmuş olan proje organizasyonunun değişen ihtiyaçlara ve proje fazlarına göre güncellenmemesi, 8. Proje yetki matrisinin/tablosunun hazırlanmaması, yetersiz hazırlanmış olması veya uygulanmaması, 9. Projenin Ana Zaman Planı/Çizelgesinin (MTS) hazırlanmaması veya yanlış/eksik hazırlanmış olması, 10. Ana Zaman Planı/Çizelgesinin (MTS) güncellenmemesi, geçerliliğini yitirerek duvar kâğıdına dönüşmesi, 11. Projede İş Dağılım Yapısının (WBS) hazırlanmaması veya yanlış/eksik hazırlanmış olması, 12. İş Dağılım Yapısında (WBS) yeralan iş paketlerinin sorumlularının belirlenmemesi; iş paketlerinin alt detaylandırmasının yapılmaması, yanlış/eksik/fazla yapılmış 13. Proje lideri/müdürü için, sorumluluk üçgeni kuramının uygulanmaması, 14. Üst yönetimin ve proje liderinin/müdürünün projenin başarısı için akılları ve kalpleri kazanmaması, 15. (Projenin başarısı için; gözlerin, kulakların ve ellerin katkısı yeterli değildir.) 16. Bireylerin bağımsız ancak birbirlerine karşı sorumlu olduğu gerçeğinin gözönünde bulundurulmaması,

5 PROJELERĠ BAġARISIZLIĞA GÖTÜREN 30 UNSUR (devamı) 17. Darboğazların, riskleri ve etkilenenleri ile beraber; zamanında tespit edilememesi (Bottle-neck Report), 18. Proje bütçesinin gerçekçi olmaması, maliyet dağılım yapısının (CBS) yanlış/eksik hazırlanmış olması, 19. Müşteri ilişkileri yönetiminin etkin olarak işlememesi, müşteriye uygun dilde hayır denilememesi, 20. Proje mukayese matrisinin gereğinin yapılamaması, önemli iki önceliğin belirlenememesi, 21. Proje kararlarının doğru ve zamanında alınamaması, 22. Projede iletişim becerisinin eksikliği, 23. Projede organizasyon ve ekip oluşturma becerisinin eksikliği, 24. Projede liderlik becerisinin eksikliği, 25. Projede başarma becerisinin eksikliği, 26 Proje bilgisinde, iş hayatı tecrübesinde ve teknolojik imkanlarda yaşanan eksiklikler, 27. Projede rutin toplantıların, gözden geçirmelerin, raporlamaların ve denetimlerin yapılmaması, 28. Projede dokümantasyona ve veri yönetimine önem verilmemesi, 29. Bilinmesi gerektiği kadar kuramının uygulanmaması, herkesin her şeyi bilmesine müsaade edilmesi, 30. Geçici kabul ve kesin kabul süreçlerinin iyi planlanamaması, yürütülememesi, bu önemli süreçte müşteri ile imzalanmış olan kontratın göz ardı edilmesi, (Müşteri kabule kontratla gelir; iyi kontrat/kontrat yönetimi vezir ; kötüsü rezil eder.)

6 Eğitimci M. Serdar DURGUN Endüstri Yüksek Mühendisi olan M. Serdar Durgun, 14 yıllık iş hayatı süresince; ulaştırma, savunma sanayi, bilişim, eğitim-danışmanlık sektörlerinde çalışmış, 16 projede farklı pozisyon ve yetki -sorumluluk çerçevesinde görev almıştır. Projeler kapsamında; Amerikalı, İngiliz, Fransız, Alman ve Singapurlu profesyonellerle çalışmıştır yılından beri ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi nde ve 2009 yılından beri TOBB ETÜ İşletme Bölümü nde Öğretim Görevlisi olarak Proje ve Sistem Yönetimi konulu yüksek lisans ve lisans derslerini vermektedir. Genel Sekreter Müşaviri, Teknokent Kurucu Şube Müdürü, Proje Grup Yöneticisi, Genel Müdür Danışmanı, Denetçi Müdür, Yayın Koordinatörü, Proje Uzman Mühendisi, Proje ve Planlama Mühendisi unvanları ile; Projeler, Organizasyon, Planlama (Stratejik, Proje, Malzeme, Üretim) Maliyetlendirme, İş Geliştirme, Bakım Yönetimi, Teknoloji Yönetimi ve Tesis Yönetimi konularında çalışmıştır/çalışmaktadır. Bu konularda eğitim ve danışmanlık vermektedir. CGS CENTER KURUMSAL YÖNETİM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ Yurt içi ve Yurt dışı Danışmanlık Aile Şirktelerinde Kurumsallaşma Kurumsal Yönetim * Halka açık şirketlere * Halka kapalı şirketlere * Kar amacı gütmeyen kuruluşlara M&A Fonlara Danışmanlık Finansal Yönetim Şirket değerlemesi Yurt dışı danışmanlık referans: Dubai Hükümeti Governance Integrity program Yayın ve araştırmalar Kitaplar Türkçe ve İngilizce bültenler Stratejik araştırmalar Yurtdışına yönelik sektörel raporlar Eğitimler Kurumsallaşma-Kurumsal Yönetim Muhasebe Hukuk Finans, Kriz Yönetimi Strateji, Proje Yönetimi Alternatif Finans Yapılandırılmış finans-sukuk gibi konular Eğitim Kadrosu Prof. Dr. Can Şımga Mugan Prof. Dr. Ramazan Aktaş Prof. Dr. Yıldız Özerhan Doç. Dr. Güray Küçükkocaoğlu Dr. Çağrı Bagatur Dr. Güler Manisalı Darman Khalid Yousaf Yavuz Yeter Danışma Kurulu Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu Doç. Dr. Korkut Özkorkut Doç. Dr. Güray Küçükkocaoğlu Khalid Yousaf Prof. Dr. Eric Vermeulen Prof. Dr. Eric Mc Charey Saleh Hussain Stratejik Ortakları GMD Global Danışmanlık Ltd. Şti. Lex Research Hollanda Saleh Hussain Consultancy Bahreyn International Quality and Productivity Center (IQPC) Center for Sustainibilty and Excellence (CSE) GNT Tourism Ltd. Bagatur Avukatlık Bürosu

7 Lütfen not edin Proje Yönetimi Eğitimi Eğitimin Yeri: Divan Otel, Ankara Eğitimin Tarihi: 26/03/ 2011 Saat: Katılım Ücreti: 475 TL + KDV (%18) Grup Ġndirimi (3 kiģi ve üzeri) : 425 TL + KDV ĠletiĢim: Aytuğba BARAZ Telefon: (312) Faks : (312) E-posta: KATILIM FORMU Katılımcının Adı Soyadı Şirket İsmi Görevi Telefon Faks Öğle yemeğine katılacağım Evet ( ) Hayır ( ) Ödeme Bilgileri: Eğitimlere katılım için eğitim ücretinin tamamen ödenmiş olması gerekmektedir. Ödeme ġekli: 1. GMD Global Danışmanlık Ltd. Şti. İş Bankası Çayyolu Şubesi Şube No: 4266 Hesap No: IBAN: TR Kredi kartı ile: MasterCard / Visa ile adresinden kayıt olup ödeme yapılabilir. Fatura Adresi Vergi Dairesi Vergi Numarası Katılım formunu (312) no lu faksa veya adresine; Aytuğba Baraz dikkatine gönderebilirsiniz. Lütfen her bir katılımcı için ayrı form gönderiniz. Kontenjanımız sınırlıdır.

Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası

Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları nı bir değer olarak ele alır. Başarılı şirket değil, başarılı, yaratıcı insanların içinde bulunduğu başarılı organizasyonlar

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

Genel Sekreter, Üst Düzey Danışman, YALIN ENSTİTÜ

Genel Sekreter, Üst Düzey Danışman, YALIN ENSTİTÜ Ülkü KULAÇ Genel Sekreter, Üst Düzey Danışman, YALIN ENSTİTÜ Steve Bell i ilk kez Mart ayında Jacksonville deki YALIN ZİRVE sırasında dinledim. Zirvenin ana temasına uygun olarak Müşteri ile İşbirliği

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

Etkin Çağrı Merkezi Yönetimi

Etkin Çağrı Merkezi Yönetimi Etkin Çağrı Merkezi Yönetimi 13-14 Mayıs Point Hotel, Barbaros Eğitmen: Alp Kohen www.uniq-tr.com Günümüzde birçok kurumun ayrılmaz parçası haline gelen çağrı merkezleri insan ve teknolojinin yoğun olarak

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Türkiye de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi

Türkiye de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi 20 Nisan 2015, Pazartesi - 21 Nisan 2015, Salı Hilton Istanbul Bosphorus İstanbul, Türkiye 11. EuroFinance konferansı Türkiye de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi Geleceğe uygun bir iş kurmak Programdan önemli

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ

İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ Gündem -- Eğitim ihtiyaç analizi - Eğitim bütçesi hazırlanması - Eğitim araştırması konu ve içerik belirlenmesi - Kurum içi eğitimci tespiti ve dış

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDAN HABERLER Sayfa 4. IFS İSTANBUL: 3. İSTANBUL FİNANS ZİRVESİNİN ARDINDAN Sayfa 6. CGS CENTER HAKKINDA Sayfa 7

SERMAYE PİYASASINDAN HABERLER Sayfa 4. IFS İSTANBUL: 3. İSTANBUL FİNANS ZİRVESİNİN ARDINDAN Sayfa 6. CGS CENTER HAKKINDA Sayfa 7 Ekim 2012 Sayı 38 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ŞİRKETLERDE DOĞRU KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE BİLİŞİM ALTYAPISININ OTURTULMASI Sayfa 2-3 Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında,

Detaylı

"Herkesin üç kişiliği vardır; ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı. " Alphonse Karr

Herkesin üç kişiliği vardır; ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.  Alphonse Karr "Herkesin üç kişiliği vardır; ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı. " Alphonse Karr Ağustos 2011 Sayı: 25 Telekomünikasyon A.Ş. İç Denetim Başkanı ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı