SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI ŞUBAT 2002 KONYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 04 05 ŞUBAT 2002 KONYA"

Transkript

1 SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI ŞUBAT 2002 KONYA Aklın gücüne karşı, Hiçbir Engel Duramaz Marcus Aurelius

2 SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLAR TOPLANTISI TARİH Şubat 2002 YER Konya KATILAN Üniversite Katılan Üye ÜNİVERSİTELER Adı Anadolu Prof.Dr. Dursun GÖKDAĞ Atatürk Prof.Dr. Sevim AKTEN Başkent Prof.Dr. Nuri TORTOP Beykent Prof.Dr. Ünsal OSKAY D.Akdeniz Prof.Dr. Murat BARKAN D.Akdeniz Yrd. Doç. Dr. Mehmet FİDAN D.Akdeniz Dr. A. Yalçın KAYA D.Akdeniz Dr. Meral SERARSLAN D.Akdeniz Dr. Göksel ŞİMŞEK D.Akdeniz Arş. Gör. Nurullah TABAKÇI D.Akdeniz Öğ. Gör. Mustafa ŞEKER Ege Prof.Dr. Seyide PARSA Fırat Prof.Dr. Asaf VAROL Galatasaray Prof.Dr. Merih ZILLIOĞLU Galatasaray Doç. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ Gazi Prof.Dr. Nurettin GÜZ İstanbul Prof.Dr. Suat GEZGİN İstanbul Doç. Dr. Hülya YENGİN Kocaeli Prof.Dr. Serinin TEKİNALP Maltepe Prof.Dr. Ersan İLAL Marmara Prof.Dr. Ahmet ŞAHİNKAYA Selçuk Prof.Dr. Dursun Ali DİNÇ Selcuk Prof. Dr. Abdurahman KUTLU Yeditepe Prof.Dr. Aysel AZİZ Yeditepe Prof.Dr. Suat ANAR 103

3 8. 1. Sekizinci İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi İletişim Eğitimi İletişim Fakülteleri ders müfredatları ve müfredat birliğinin sağlanmasının gereği İletişim Fakülteleri arasında öğrenci değişimi, bilimsel ve sosyal organizasyonlar İletişim Fakülteleri öğrenci kontenjanları, harçlar ve giriş puanlarının değerlendirilmesi Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi Genel Değerlendirme Ulusal Kamuoyu Araştırma Birimi (TURKPOLL) Projesi İletişim Fakülteleri ile TRT işbirliği "2. Ulusal İletişim Sempozyumu" "İletişim Sektörü ve Üniversite İşbirliği" İletişim Fakültelerinin sektörden, sektörün İletişim Fakültelerinden beklentileri, Eğitimin kalitesinin artırılması, Her iki tarafın birbirlerine yapabilecekleri teknolojik ve bilimsel yardımlar, Yasama ve yürütme organlarından sektör adına talep edilecek konuların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, Mezunların iş imkanlarının araştırılması ve bu konuda eşgüdümü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Sektörün uygulama ve eğitim kollarının problemlerinin tartışılacağı, çözüm yollarının geliştirileceği çeşitli toplantı, seminer, panel ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve ortak faaliyetler. 104

4 8. 2. Görüşmeler Sonucu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı 8. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı, Dekan Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel AZİZ ve Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan İLAL başkanlığında, 4-5 Şubat 2002 tarihlerinde tamamlandı. İletişim Fakültelerinin ders programlarını, sektör ihtiyaçlarını saptayıp analiz ederek geliştirilmesi gerektiğine; Kuramsal temelin bütün fakültelerde standart ve ortak olmasına; Üçüncü dördüncü yıl derslerinde bilgi, teknik-teknolojik ve kadro altyapıları dikkate alınarak uzmanlaşmış programlara yönelmeleri gerektiğine; İletişim Fakültelerinde yan dal ve çift ana dal programlarının gerçekleştirmek üzere fakültelerin programlarını bu yönde düzenlemelerine Daha önce TRT ile başlayan işbirliği konusunda son noktaya gelindi. TRT ve iletişim fakülteleri arasında öğrenci stajlarının yeniden değerlendirilip düzenlenmesine, iletişim alanıyla ilgili sözlük çalışmalarında kuralların belirlenmesine, TRT'nin gerek duyduğu kamuoyu araştırmaları konusunda iş birliği yapılmasına, genç iletişimcilere ve alanın profesyonellerine yönelik yarışma ödüllerinin verilmesi konusunda fakülteler ile TRT iş birliğinin başlatılmasına; İletişim fakülteleri eğitim komisyonunun kurulması ile ilgili çalışmaların başlatılmasına; Fakültelerarası kısa ve uzun süreli öğrenci ve öğretim elemanları değişimi konusunda iş birliğinin başlatılmasına; Bilimsel çalışmaların ve öğrenci yapıtlarının fakülteler arasında dolaşımının başlatılmasına; İletişim fakültesi ile ilgili harçların iletişim eğitiminin maliyeti düşünülerek yeniden düzenlenmesine; İletişim fakülteleri mezunlarının istihdam olanaklarının arttırmak ve iletişim eğitimi veren öğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla mezunların pedagojik eğitim almaları için gerekli girişimlerde bulunulmasına; İkinci Ulusal İletişim Sempozyumunun Ekim 2002 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesinde yapılmasına; Dokuzuncu İletişim Fakültesi Dekanlar toplantısının KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde yapılmasına karar verildi. 105

5 8. 3. Kamuoyu Araştırmaları Ortak Girişim Sözleşmesi Amaç Madde 1-Türkiye de, tüm ülkeye yayılan bir alanda, aynı anda binlerce kişilik örneklem grubu üzerinde geçerli ve güvenilir araştırmalar yapabilen, tarafsız, çağdaş, alanında otorite, sektöründe öncü ve örnek rol oynayabilecek, uzman kamuoyu araştırmaları yapabilmek amacıyla, İletişim Fakültesi Dekanları arasında bu Ortak Girişim Sözleşmesi imzalanmıştır. Fakülteler Arasında İşbirliği Kuralları Madde 2- İletişim Fakültesi Dekanları eşit sorumluluk ve yetkilere sahiptir. İletişim Fakültesi Dekanlarının kendi aralarında yapacakları gizli oylama sonucunda en fazla oy toplayan İletişim Fakültesi Dekanı, Kamuoyu Araştırmaları Örgütlenmesinin Genel Koordinatörü olarak seçilir. Kamuoyu Araştırmaları işlemlerinin tümü, Genel Koordinatörün seçildiği üniversite tarafından koordine edilir. Mali Sorumluluk Madde 3- Kamuoyu Araştırmalarına ait her türlü mali işlemlerin yürütülmesi, Genel Koordinatörlüğün bulunduğu Üniversite Rektörlüğü tarafından yürütülür. Mali işlerin yürütülmesi ile ilgili olarak işlemlerin nasıl yürütüleceği ve Üniversiteler arasında dağıtımın nasıl yapılacağı konusuna ait esaslar, Kamuoyu Araştırmaları Mali Konularla İlgili Yönerge adını taşıyan yönerge ile belirlenir. Ortak Girişim İçerisinde yer Alan Üniversiteler Arasında Örgütlenme Madde 4- Türkiye genelinde İletişim Fakülteleri tarafından yürütülecek Kamuoyu Araştırmaları için örgütlenme şeması ve bu şemada yer alan birimlerin yetki ve sorumlulukları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 106

6 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI YÖNETİM KURULU GENEL KOORDİNATÖR DENETLEME KURULU SEKRETERYA MALİ İŞLER TEKNİK BİRİM YAZIŞMA BİRİMİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ ANKETÖRLER Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulu Madde 5- İletişim Fakülteleri Dekanlarından oluşur. Dekanların her proje üzerindeki sorumluluk ve yetkileri eşittir. Her Dekan proje içerisinde kendi üniversitesinin işlerinin başarı ile yürütülmesinden sorumludur. Kendi üniversitesi içerisinde projelerde görev alacak elemanların belirlenmesinde, verilen görevi geri almada ve her elemanının proje üzerindeki katkısını belirlemede yetkili olan Dekan, bu tasarruflarını Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulunun onayına sunması zorunludur. Yönetim Kuruluna katılan üyelerin oyçokluğu ile alacakları kararların yürütülmesinden, bu kurul sorumludur. Denetleme Kurulu Madde 6- Genel Koordinatörün seçildiği İletişim Fakültesi dışında kalan ve bu sözleşmeye imza atan diğer üç İletişim Fakültesi Dekanından oluşur. Denetleme Kurulunun üç üyesi, Yönetim Kurulunda oyçokluğu ile belirlenir. Genel Koordinatör Madde 7- Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulunun kendi aralarında seçecekleri bir İletişim Fakültesi Dekanı, Genel Koordinatör olarak belirlenir. Genel Koordinatör, alınan bir projenin tamamlanması süresince Genel Koordinatörlük görevini sürdürür. Dekanlık süresi dolduğunda ayrılan İletişim Fakültesi Dekanının yerine atanan yeni Dekan, ilgili projenin Genel Koordinatörüdür. Genel Koordinatörlükten 107

7 istifa eden Dekanın yerine, diğer bir Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanı, aynı seçilme yöntemine göre Genel Koordinatör olarak belirlenir. Bu durumda Genel Koordinatörlük hizmetleri, yeni atanan Genel Koordinatörlüğün mensubu bulunduğu Üniversiteye geçer. Genel Koordinatörün Görevleri: Kamuoyu Araştırmaları Projeleri ile ilgili Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sekreterya ve Üniversite Temsilcileri ile ilgili her türlü toplantı ve görüşmeleri planlamak, gerçekleşmesini sağlamak, Yönetim Kurulu'nun her türlü çalışmalarını koordine etmek, öneriler getirmek, Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak tayin etmek, Proje ile ilgili her türlü mali işleri takip etmek, para transferleri sırasında ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak, Projenin belirli safhalarında Kamuoyu Araştırmaları Yürütme Kuruluna bilgi ve belge sunmak, Projelerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, veri toplama işlemlerini hızlandırmak, kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yardımların sağlanması amacıyla yazılar yazmak, Projede görevli her elemana çıkarılacak kimlikleri düzenlettirmek ve imzalamak. Sekreterya Madde 8- Genel Koordinatörün bulunduğu üniversite içerisinde kurulan birimdir. Projelerle ilgili her türlü teknik ve idari ön çalışmalar bu birim içerisinde hazırlanır. Mali işlerin takip ve organizasyonu bu birim içinde yürütülür. Tüm yazışmaların hazırlandığı, koordinesinin yapıldığı birimdir. Üniversite Temsilcileri Madde 9- İletişim Fakülte Dekanlarının kendi Üniversiteleri bünyesinde ilgili proje kapsamında seçtikleri öğretim elemanlarıdır. Bu bireylerin görev süreleri ilgili proje tamamlandığında kendiliğinden sona erer. İletişim Fakültesi Dekanı, gerekli gördüğünde Üniversite temsilcisini 108

8 değiştirebilir. Her İletişim Fakültesinde ancak bir Üniversite Temsilcisi bulunabilir. Görevleri: Projede görev alacak elemanları belirleyerek, mensubu bulunduğu Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanının onayına sunmak, elemanlar arasındaki koordinasyonu ve projenin kendi üniversitesi içerisinde başarıyla sonuçlandırılmasını sağlamak, Mensubu bulunduğu üniversitede bu sözleşme kapsamında yürütülen tüm projelerin çalışma takviminde belirtilen sürelerde yapılmasını denetlemek, aksaklıkları zamanında Dekana rapor etmek, Mensubu bulunduğu üniversitede görevlendirilen elemanlar ile toplantılar yapmak, öneriler getirmek, projede uyulması gereken formatların uygulanmasını sağlamak, şablonlar geliştirmek. Anketörler Madde 10- Üniversite Temsilcileri tarafından kendi üniversiteleri içerisinden seçilen ve ilgili Üniversitenin İletişim Fakültesinin onayına sunulan öğretim elemanlarıdır. Anketörlerin İletişim Fakülteleri bünyesinde görevli olmaları gerekmez. Anketörlerin, anket hazırlama, uygulama ve bilgisayarda değerlendirme konularında uzman olması tercih edilir. Projelerin Süresi Madde 11- Esas olan bu sözleşme kapsamında alınan bir projenin birlikte sonlandırılabilmesidir. Ancak, herhangi bir İletişim Fakültesi haklı ve makul gerekçelerinin varlığı halinde, projenin tamamından veya bir kısmından çekilebilir. Bu durum projenin yürütülmesini hiçbir zaman engellemez. Çekilen İletişim Fakültesinin veya Fakültelerinin bıraktığı iş diğer İletişim Fakülteleri veya taşeron firmalar tarafından Yönetim Kurulu nun belirlediği koşullara uygun şekilde tamamlatılır. Ancak proje yapımından çekilen İletişim Fakültesi, çekilme nedeni ne olursa olsun doğan zarar ve ziyanı kanuni faizi ile ilgili birimlere ödemekle yükümlüdür. 109

9 Çekilme durumunda ayrılan İletişim Fakültesi veya Fakültelerinin aldığı kesin hesap veya avans ödemeleri top yekûn proje bazında değerlendirilir, eksik ödemeler tamamlanır, fazlaları ise istirdat olunur. Bu gibi anlaşmazlıklarda sözleşmede belirtilen hakemlik müessesesine veya hakeme müracaat edilebilir. Çekilen İletişim Fakültesi ile ilgili tazminata esas olacak meblağ hesaplanırken, o üniversitenin projede kendisine düşen meblağın yüzdesine bakılır. Birliktelik Madde 12- İletişim Fakülteleri birliktelik esaslarına göre işbirliği yapacaklardır. Nitelikleri itibariyle bazı İletişim Fakülteleri bir projeden daha fazla pay alabilir. Bazı İletişim Fakültelerinin ise projenin alt çalışma gruplarında katkıları olmayabilir. Bu durumlarda dahi birliktelik devam ettirilecektir. Bir İletişim Fakültesinin bir proje veya etüt üzerinde hiç katkısının olmaması, birlikteliğin sürdürülmesine engel olmayacaktır. Ortak Girişime Diğer Kurumların Dahil Edilmesi Madde 13- Ortak Girişime dahil İletişim Fakültelerinin hiçbiri, Kamuoyu Araştırması Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kabul etmediği diğer bir üniversite, fakülte, bölüm vb. bir birim ile işbirliğine gidemeyecektir. Mümkün olduğunca projeler bu sözleşmede imzası bulunan fakülteler tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde dışarıdan (Başka bir Üniversite, DPT, DİE veya bu konuda uzmanlaşmış özel sektör firmaları gibi) elemanların görevlendirilmesi mümkündür. Bu sözleşmede imzası bulunan İletişim Fakültelerinin dışında kalan veya yeni açılacak İletişim Fakültelerinin bu Ortak Girişime dahil edilip edilmeyeceği konusu, Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda belirlenir. Gelişmelerin Zamanında Bildirilmesi Madde 14- İletişim Fakülteleri, bu sözleşmenin hedefine ulaşması için azami gayreti göstereceklerdir. Ortak yürütülen projelerde her fakülte, yürüttüğü projelerin safhalarını diğer ortak fakültelere zamanında 110

10 bildirilecektir. Haberleşme ve koordinasyon; Genel Koordinatör tarafından yapılacaktır. Sorumlulukta Eşitlik İlkesi Madde 15- Fakülteler, projelerden müştereken sorumludurlar. Fakültelerdeki proje, etüt, çalışma gruplarının dağılımlarının farklı olması, bu müşterek sorumluluğu etkilemeyecektir. Uzmanların, anketörlerin ve diğer görevli elemanların kendilerine verilen görevleri zamanında yerine getirememeleri, aksatmaları veya gerekli özen ve titizliği göstermemeleri halinde, Genel Koordinatör; Yönetim Kurulu nun onayını alarak çalışma gruplarının çalışmalarını durdurabilir veya yeni çalışma grupları oluşturabilir. Herhangi bir nedenle projenin geçici durdurulması veya feshi söz konusu olduğunda, her Fakülte o döneme kadar alınan bedelleri hakkaniyet ilkesi içinde yaptıkları işle orantılı bir şekilde paylaştırırlar. Anlaşmazlık Durumlarında Yetkili Mahkemeler Madde 16- Bu sözleşmeden dolayı veya bununla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlıklar için Genel Koordinatörün mensubu olduğu Fakültenin bulunduğu ildeki Mahkemeler yetkili olacaktır. Bu Ortak Girişim Sözleşmesi toplam 16 maddeden ibaret olup, aşağıda listede isimleri bulunan İletişim Fakültesi Dekanları tarafından imzalanmış ve imzalandığı tarih ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 111

11 Ortak Girişime Dahil İletişim Fakülteleri (Alfabetik sıra ile) Üniversite Akdeniz Anadolu Ankara Atatürk Bahçeşehir Başkent Bilgi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim Prof. Dr. Sezen Ünlü Prof. Dr. Oğuz Onaran Prof. Dr. Sevim Akten Prof. Dr. Deniz Derman Prof. Dr. Prof. Dr. Aydın Uğur D. Akdeniz Prof. Dr. Murat Barkan Ege Fırat Galatasaray Gazi İstanbul Kocaeli Maltepe Marmara Selçuk Yeditepe Prof. Dr. Seyide Parsa Prof. Dr. Asaf Varol Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu Prof. Dr. Nurettin Güz Prof. Dr. Suat Gezgin Prof. Dr. Şermin Tekinalp Prof. Dr. Ersan İlal Prof. Dr. Ünsal Oskay Prof. Dr. Dursun Ali Dinç Prof. Dr. 112

12 8. 4. Prof. Dr. Asaf VAROL un İletişim Eğitimi Konseyi ile İlgili Olarak Diğer İletişim Fakültesi Dekanlarına Gönderdiği Yazı T. C. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Elazığ SAYI : B.30.2.FIR KONU: İletişim Eğitimi Konseyinin Kurulması Sayın İletişim Fakültesi Dekanları! Konya'da yaptığımız 8. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısında alınan karar gereğince iletişim eğitimi alanında dekanlar olarak yaptığımız çalışmaları, Üniversitelerarası Kurula iletebilmek ve destek sağlayabilmek amacıyla "İletişim Eğitimi Konseyi" adı altında Üniversitelerarası Kurula bağlı bir konseyin kurulmasına karar vermiş ve bu konuda tarafınızdan görevlendirilmiştim. Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Cenap Erdemir ile yaptığım görüşmede, iletişim fakültelerinin de içinde yer aldığı "Sosyal Bilimler Eğitim Konseyinin" mevcut olduğunu ve faaliyetleri bu konsey altında neden yapmadığımızı sordu. Ben de "Sosyal Bilimler Eğitim Konseyi" içerisinde hiçbir iletişim fakültesi dekanının yer almadığını, dolayısıyla iletişim fakültelerinin sorunlarını, alan dışındaki dekanlara anlatmanın güçlüğünü dile getirerek, sadece iletişim fakülteleri dekanlarından oluşan yeni bir konseyin kurulmasına Üniversitelerarası Kurulun nasıl bakacağını sorduğumda, "İletişim Eğitimi Konseyinin" kurulabilmesi için bu teklife destek verecek rektör ve üniversite temsilcilerinin olması gerektiğini söyledi. Bu durum karşısında her iletişim fakültesi dekanının kendi üniversitesindeki üniversitelerarası kurul temsilcisi ile rektörünü konuya inandırması halinde, konseyin kurulabileceğini belirtti. Şimdi biz dekanlar bu konuyu mensubu bulunduğumuz üniversite rektörleri ile üniversitelerarası kurul temsilcilerine anlatarak kamuoyu oluşturmak zorundayız. Bu teşebbüse ne diyorsunuz? 113

13 İletişim fakültesi dekanları olarak 8. toplantıyı yaptığımızı, çok önemli kararlar aldığımızı söylediğimde, neden alınan kararların dekanlarca imzalanmış nüshalarının Üniversitelerarası Kurula gönderilmediğini sordu. Güzel bir birliktelik sağladığımızı ve alınan kararların gönderilmesi halinde değerlendirilebileceği cevabını aldım. Özellikle 3984 sayılı yasadaki sıkıntıları dile getirdim ve aldığımız kararı kendisine anlattım. Eğitim ve öğretimde birliktelik sağlamak üzere aldığımız bazı kararları söylediğimde, bir araya gelerek bir konseyin işini zaten yaptığımızı, imzalı kararları kendilerine göndermemiz halinde değerlendirilebileceğini açıkladılar. Prof. Dr. Asaf VAROL Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ in Diğer İletişim Fakültesi Dekanlarına Sekizinci Toplantıyla İlgili Yazdığı Yazı T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Sayı : B SEL Konu : Konya / /199 Sayın Prof.Dr.Asaf VAROL İletişim Fakültesi Dekanlarının 8. Toplantısının, 7-9 Şubat 2002 tarihleri arasında yapması kararlaştırılmış ve size duyurulmuştu. Üniversitemizde yapılacak olan Akademik Bilişim Sempozyumu ile aynı tarihlere rastlaması sebebiyle 8. İletişim Fakültesi Dekanlar Toplantısı 4-5 Şubat 2002 tarihine alınmıştır. 114

14 Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliği yapacağı toplantı Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde organize edilecektir, Safranbolu'da yapılan 5. Dekanlar Toplantısında alınan kararlar gereğince Eski İletişim Fakültesi Dekanları, toplantıların doğal üyeleri olarak kabul edilmişlerdir. Bu nedenle dekanlar da 8. toplantıya davet edileceklerdir. Safranbolu 7. Dekanlar Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 8. Dekanlar Toplantısında aşağıda kapsamı verilen konuların ağırlıklı olarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Toplantı gündemine alınmasını istediğiniz konuları iletmenizi rica eder, toplantıda buluşmak dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim. Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ in Diğer İletişim Fakültesi Dekanlarına Sekizinci Toplantıyla İlgili Yazdığı Yazıya Ek Konya 8. Dekanlar Toplantısı Gündemi 1. İletişim Fakülteleri ders müfredatları ve müfredat birliğinin sağlanmasının gereği 2. İletişim Fakülteleri arasında öğrenci değişimi, bilimsel ve sosyal organizasyonlar 3. İletişim Fakülteleri öğrenci kontenjanları, harçlar ve giriş puanlarının (EA, TM,S) değerlendirilmesi 4 İletişim Fakülteleri ile TRT işbirliği 5 Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi 6 Ulusal Kamuoyu Araştırma Birimi (TURKPOLL) Projesi 7 İletişim Sektörü ve Üniversite İşbirliği 8 Genel Değerlendirme 9 İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı (4-5 Şubat 2002) Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar 1. İletişim Fakülteleri Ders Müfredatları ve Müfredat Birliğinin Sağlanmasının Gereği 115

15 Sayıları gün geçtikçe artan İletişim Fakülteleri kuruluşlarından bu yana farklı ders programları uygulamışlardır. İletişimin doğasına uygun bu durum; rekabet, farklılık ve renklilik olarak değerlendirilebilirken, pratikte de kimi sorunlara yol açmaktadır. Öğrencilerin yatay geçişlerinde iyice belirginlik kazanan ve çözümü tüm iletişim fakültelerine yeni sorunlar açan bu durum, her yıl yinelenmektedir. Öte yandan farklı iletişim fakülteleri tarafından uygulanan ders programları ve verilen eğitim, öğrencilerin farklı nitelik ve donanıma sahip olmalarına yol açmaktadır. Bu durum da özellikle öğrencilerin mezun olarak sektörde yer alma girişimleri ile ortaya çıkmaktadır. Söz konusu edilen bu sorunlar, fakültelerin yanı sıra daha çok öğrenciler için bağlayıcı olmakta, çözümleri ise zaman ve enerji kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle tüm iletişim fakülteleri ders programlarında düşünsel anlamda ve temelde bir bütünlük sağlarsak, yararlı olacaktır. 2. İletişim Fakülteleri Arasında Öğrenci Değişimi, Bilimsel ve Sosyal Organizasyonlar "Öğrenci Değişim Projesi" ile ülkemizdeki iletişim fakülteleri ve bulundukları iller ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme ve bilgi sunma olanağı yaratılmak istenmektedir. Projenin amaçlarına ulaşması bakımından yarı yıl, yaz tatili ve bahar şenlikleri döneminde uygulanmasında yarar görülmektedir. Projenin uygulamaya konulması ile iletişim fakültelerinin ortak sorunu olan uygulama olanağı eksikliği de kısmen ortadan kalkacaktır, öğrenci değişimi ile farklı fakültelerin öğrencileri yine farklı fakültelerin tüm olanaklarından yararlanabilecektir. Ülkemizin tüm üniversitelerinde yaygınlaşmaya ve hatta gelenekselleşmeye başlayan şenlikler iletişim fakültesi öğrencilerine ürünlerini sergileme olanağı sunmaktadır. Proje ile bu tür şenliklerde sadece ev sahibi üniversitenin iletişim fakültesi öğrencilerinin değil 116

16 projeye dahil olan tüm iletişim fakülteleri öğrencilerinin ürünleri sergilenebilecektir. Bu uygulamada öncelikle çok geniş bir ulusal paylaşımı ardından da uluslararası bir boyutu gündeme getirecektir. Öte yandan proje kapsamında oluşturulacak platformlarla öğrenciler kendileri ile ilgili sorunları tartışarak, kabul edilebilir ve uygulanabilir çözüm önerileri üreteceklerdir. 3. İletişim Fakülteleri Öğrenci Kontenjanları, Harçlar Ve Giriş Puanlarının (EA, TM, S) Değerlendirilmesi İletişim fakültelerindeki öğrenci kontenjanları fakülteleri zor durumda bırakabilmektedir. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde fiziki durum, öğretim kadrosu, teknik alt yapı ve uygulama imkanlarının değerlendirmeye alınması, eğitim kalitesinin arttırılması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle en ideal kontenjanın olabileceğini tartışarak, bunu genel bir sonuca bağlayarak, bu konuda YÖK'ü bilgilendirmek gereklidir. İletişim fakültelerindeki öğrenci harçları sosyal bilimler alanında dört yıllık eğitim veren fakülteler arasında, en düşük seviyede bulunmaktadır. Eğitim kalitesinin artırılmasındaki önemi düşünülürse öğrenci harçlarının yeniden gözden geçirilerek, yeniden ücretlendirilmesi konusunda fikir birliğine varmak faydalı olacaktır. İletişim fakültesinin verdiği eğitim göz önünde bulundurularak ÖYS puan türünün yeniden değerlendirilmesi de uygun görülmektedir. 4. İletişim Fakülteleri ile TRT işbirliği Bilindiği gibi Türkiye'de radyo- televizyon ve televizyon gazeteciliği eğitimi iletişim fakülteleri tarafından verilmektedir. TRT de, öteden beri gerek düzenlediği kurum içi kurslarla, gerekse kendi bünyesinde yaptığı uygulamalı eğitimle, fiilen sektördeki kuruluşlara eleman yetiştiren bir işlevi yürütmektedir. Medyaya eleman yetiştiren bu iki kaynağın, yani iletişim fakülteleri ile TRT'nin işbirliğini öngören düşünce ilk olarak 117

17 İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantıları sırasında ortaya atılmış ve geniş kabul görmüştür. Safranbolu'da yapılan İletişim Fakülteleri 7. Dekanlar Toplantısında da konu, gündem maddeleri arasında yer almış ve tartışılmıştır. TRT temsilcisi, bu toplantıda iletişim fakültelerinden; kavramlar üzerinde uzlaşma, izleyici araştırmalarında işbirliği, yerel haberlerin toplanması konusunda ortak girişimler ve telif hakları konusunda birlikte hareket etme gibi taleplerde bulunmuştur. Buna karşılık iletişim fakülteleri de TRT'den; öğrencilerin ürünlerinin yayımlanması, haberlerinin kullanılması ve izleyici araştırmalarının birlikte gerçekleştirilmesi gibi konularda destek istemiştir. Öte yandan, TRT ile bazı iletişim fakülteleri arasında işbirliği fiilen de başlamış bulunmaktadır. Nisan 2001 tarihinde yapılan görüşmeler sonunda işbirliğine olumlu yaklaşan iletişim fakülteleri, teknik altyapılarını, yoğunlaştıkları alanları, ellerinde hazır bulunan yayınlanabilir nitelikteki materyalleri, gerçekleştirilmesi düşünülen prodüksiyonlara ait projeleri belirleyip TRT'ye bildirmişler ve işbirliğini yürütmek üzere bir öğretim elemanı tayin etmişlerdir. Bu girişimin ilk sonucu olarak öğrencilerin bazı ürünleri TRT'de yayınlanmış, TRT'ye iletilen projeler değerlendirmeye alınmış ve diğer konularda iletişim fakültelerindeki koordinatörler ile TRT'nin bu projeyle ilgili koordinatörü Hasan Çakır arasında görüşmeler sürdürülmüştür. Bu yıl yapılacak olan İletişim Fakülteleri 8. Dekanlar Toplantısında yaklaşık bir yıldır sürmekte olan işbirliğinin sonuçları değerlendirilecek ve yeni işbirliği alanları konusunda geliştirilmiş düşünceler tartışmaya açılacaktır. Bunlar arasında, yerel haberlerin TRT adına iletişim fakülteleri tarafından toplanması, düzenlenecek projelerde basarı kazanan öğrencilerin TRT'de istihdamına imkan sağlanması, TRT'nin iletişim fakültelerine teknik ve bütçe anlamında sağlayabileceği destekler gibi konuları ağırlık taşımaktadır. Başlatılmış olan ancak henüz beklenen seviyeye ulaşmamış olan işbirliği çabalarının, bu toplantı sonrasında gerçekçi ve uygulanabilir bir duruma getirilmesi amaçlanmıştır. 118

18 5. Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi Bilindiği gibi 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, uygulandığı dönem içerisinde çeşitli yönleriyle tartışma yaratmıştır. Yasa; hem sektördeki kuruluşlar, hem akademisyenler ve hem de yasa koyucular tarafından yetersiz bulunmuştur. Bu yüzden yıllardır çeşitli platformlarda söz konusu yasanın revize edilmesiyle ilgili istekler dile getirilmiştir sayılı yasa üzerindeki kapsamlı raporlardan biri Prof. Dr. Asaf Varol, Prof.Dr. Ersan İLAL, Prof. Dr. Aysel AZİZ, Prof. Dr. Nükhet GÜZ ve Prof. Dr. Unsal OSKAY tarafından hazırlanan ve 5. İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısı'nda sunulan "3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanundaki Çelişkiler Hakkında Hazırlanan Taslak Raporu"dur. Yasa değişikliğinin TBMM gündemine gelmesinden sonra da çeşitli iletişim fakülteleri istek, öneri ve temennilerini dile getirmişler, hatta Meclis ve siyasal partileri bilgilendirmeye yönelik girişimlerde bulunmuşlardır. Bu girişimlerin en önemlilerinden biri Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan ve radyo televizyon bölümü bulunan fakültelere yerel frekans tahsisini öngören maddenin tasarıya eklenmesi talebi olmuş ve bu talep gerçekleştirilmiştir.selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu da YÖK ve TBMM nezdinde ilgili değişikliğin eklenmesi için çaba göstermiştir. Yasa değişikliği "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" adıyla ve 4676 kanun numarasıyla, 7 Haziran 2001 tarihinde TBMM'de kabul edilmiştir. Bu yasa da kabul edildiği tarihten itibaren yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve hatta RTÜK üyeleri yasanın çeşitli yönlerine itiraz etmiştir. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Sezer, 18 Haziran 2001 tarihinde yasayı bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermiştir. Cumhurbaşkanı geri gönderme gerekçelerini açıklarken, yasanın kamuoyunca da tartışılan çeşitli yönlerine dikkat çekmiştir. Öne çıkan noktalar; bazı tanımların açık olmaması, RTÜK üyelerinin 119

19 belirlenmesiyle ilgili hususlar, ceza oranlarının yüksekliği ve özellikle de radyo televizyon sahipliği konusu olmuştur. Kamuoyundaki tartışmalarda, yeni yasanın uygulanması halinde, medyada tekelleşmeye yol açacağı, medya kuruluşlarının bağımsızlığını ve nesnelliği zedeleyeceği yönünde olmuştur. Konu, İletişim Fakülteleri 7. Dekanlar Toplantısı'nda da gündeme alınmış ve sonuçta 8. Dekanlar Toplantısında radyo televizyon yasasının şekillenmesine katkıda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla yapılacak olan sunum, 4676 sayılı kanunla yapılması öngörülen değişiklikleri Cumhurbaşkanı'nın geri gönderme gerekçelerini akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin itiraz noktalarını özetlemeyi amaçlamaktadır. Böylece 8. Dekanlar Toplantısın da radyo televizyon yasası ile ilgili yapılacak görüşmelere ve alınacak kararlara katkıda bulunmak, bir tartışma platformu yaratmak hedeflenmiştir. 6. Ulusal Kamuoyu Araştırma Birimi (Turkpoll) Projesi "Türkiye Ulusal Kamuoyu Araştırmaları Ağı (Türkish National Public Opinion Polls Network) adı verilen ve kısaca TURKPOLL olarak anılan proje, temelde ülkemizdeki tüm iletişim fakültelerinin ortaklaşa kamuoyu araştırmalarını yürütmelerini hedeflemektedir. Günümüzde bir çok kurum kamuoyunun tercih, eğilim, beklenti ve görüşlerini öğrenmeyi amaçlamakta, politika ve stratejilerini bu yönde geliştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de Kamuoyu araştırmalarına büyük bir talep doğmuş ve bu işi yapan bir çok sayıda firma/ajans ortaya çıkmıştır. Ancak bu firma veya ajansların içerisinden çok azının bilimsel kriterlere dayalı, geçerli ve güvenilir araştırmalar yaptıkları gözlenmektedir. Bütün ülkeden on binlerce örneklem üzerinde hızlı bir biçimde anket yapabilen, bunları bilimsel olarak yorumlayıp değerlendirebilen, maddi kaygıları temel amaç edinmeyen ve kamuoyunda alanında uzmanlık ve saygınlığıyla yer edinecek bir birime ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı TURKPOLL projesinin gidereceği düşünülmektedir. Proje; iletişim fakültelerinin kendi aralarında ortak bir çalışma ağı 120

20 oluşturarak kamuoyu araştırmaları yapmalarını, öğrencilerine uygulama alanları oluşturmalarını ve maddi gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. 7. İletişim Sektörü ve Üniversite İşbirliği Basın, halkla ilişkiler, reklam, radyo, televizyon ve sinema gibi günümüzün önemli alanlarında kaliteli personel yetiştirmeyi hedefleyen İletişim Fakülteleri ile sektör arasındaki işbirliği ve diyalog büyük önem taşımaktadır. Bu işbirliği ve diyalog sayesinde tarafların birbirlerinin beklentilerini daha iyi anlayacağı ve olumlu çalışmalar ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu amaçla sektörün temsilcileriyle İletişim Fakültesi yöneticilerinin düzenli olarak toplanmaları uygun olacaktır. Bu toplantılarda görüşülmesi öngörülen konular arasında aşağıdakiler sayılabilir: İletişim Fakültelerinin sektörden, sektörün iletişim Fakültelerinden beklentileri, Eğitimin kalitesinin artırılması, Her iki tarafın, birbirlerine yapabilecekleri teknolojik ve bilimsel yardımlar, Yasama ve yürütme organlarından sektör adına talep edilecek konuların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, Mezunların iş imkanlarının araştırılması ve bu konuda eşgüdümü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Sektörün uygulama ve eğitim kollarının problemlerinin tartışılacağı, çözüm yollarının geliştirileceği çeşitli toplantı, seminer, panel ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve ortak faaliyetler Radyo, Televizyon ve Sinema Eğitimi Veren Okul Yöneticileri İle Yapılan Diyalog Toplantısı Sayın Konuklar, TRT Kurumu ile radyo, televizyon ve sinema eğitimi veren kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede; Radyo, televizyon ve sinema alanında öğrenim gören gençleri, 121

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2009 İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu üyeleri (2008-2009) Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:38/2014-1 En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

F A T İ H Ü N İ V E R S İ T E S İ

F A T İ H Ü N İ V E R S İ T E S İ 24-25 EKİM 2013 1 24-25 Ekim 2013 tarihinde Fatih Üniversitesinde Düzenlenen 7. YDYO Yöneticileri Toplantı Tutanakları ve Raporu Açılış ve Hoş geldiniz Konuşması Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin GÜCİN

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı