SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI ŞUBAT 2002 KONYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 04 05 ŞUBAT 2002 KONYA"

Transkript

1 SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI ŞUBAT 2002 KONYA Aklın gücüne karşı, Hiçbir Engel Duramaz Marcus Aurelius

2 SEKİZİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLAR TOPLANTISI TARİH Şubat 2002 YER Konya KATILAN Üniversite Katılan Üye ÜNİVERSİTELER Adı Anadolu Prof.Dr. Dursun GÖKDAĞ Atatürk Prof.Dr. Sevim AKTEN Başkent Prof.Dr. Nuri TORTOP Beykent Prof.Dr. Ünsal OSKAY D.Akdeniz Prof.Dr. Murat BARKAN D.Akdeniz Yrd. Doç. Dr. Mehmet FİDAN D.Akdeniz Dr. A. Yalçın KAYA D.Akdeniz Dr. Meral SERARSLAN D.Akdeniz Dr. Göksel ŞİMŞEK D.Akdeniz Arş. Gör. Nurullah TABAKÇI D.Akdeniz Öğ. Gör. Mustafa ŞEKER Ege Prof.Dr. Seyide PARSA Fırat Prof.Dr. Asaf VAROL Galatasaray Prof.Dr. Merih ZILLIOĞLU Galatasaray Doç. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ Gazi Prof.Dr. Nurettin GÜZ İstanbul Prof.Dr. Suat GEZGİN İstanbul Doç. Dr. Hülya YENGİN Kocaeli Prof.Dr. Serinin TEKİNALP Maltepe Prof.Dr. Ersan İLAL Marmara Prof.Dr. Ahmet ŞAHİNKAYA Selçuk Prof.Dr. Dursun Ali DİNÇ Selcuk Prof. Dr. Abdurahman KUTLU Yeditepe Prof.Dr. Aysel AZİZ Yeditepe Prof.Dr. Suat ANAR 103

3 8. 1. Sekizinci İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi İletişim Eğitimi İletişim Fakülteleri ders müfredatları ve müfredat birliğinin sağlanmasının gereği İletişim Fakülteleri arasında öğrenci değişimi, bilimsel ve sosyal organizasyonlar İletişim Fakülteleri öğrenci kontenjanları, harçlar ve giriş puanlarının değerlendirilmesi Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi Genel Değerlendirme Ulusal Kamuoyu Araştırma Birimi (TURKPOLL) Projesi İletişim Fakülteleri ile TRT işbirliği "2. Ulusal İletişim Sempozyumu" "İletişim Sektörü ve Üniversite İşbirliği" İletişim Fakültelerinin sektörden, sektörün İletişim Fakültelerinden beklentileri, Eğitimin kalitesinin artırılması, Her iki tarafın birbirlerine yapabilecekleri teknolojik ve bilimsel yardımlar, Yasama ve yürütme organlarından sektör adına talep edilecek konuların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, Mezunların iş imkanlarının araştırılması ve bu konuda eşgüdümü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Sektörün uygulama ve eğitim kollarının problemlerinin tartışılacağı, çözüm yollarının geliştirileceği çeşitli toplantı, seminer, panel ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve ortak faaliyetler. 104

4 8. 2. Görüşmeler Sonucu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı 8. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı, Dekan Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel AZİZ ve Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan İLAL başkanlığında, 4-5 Şubat 2002 tarihlerinde tamamlandı. İletişim Fakültelerinin ders programlarını, sektör ihtiyaçlarını saptayıp analiz ederek geliştirilmesi gerektiğine; Kuramsal temelin bütün fakültelerde standart ve ortak olmasına; Üçüncü dördüncü yıl derslerinde bilgi, teknik-teknolojik ve kadro altyapıları dikkate alınarak uzmanlaşmış programlara yönelmeleri gerektiğine; İletişim Fakültelerinde yan dal ve çift ana dal programlarının gerçekleştirmek üzere fakültelerin programlarını bu yönde düzenlemelerine Daha önce TRT ile başlayan işbirliği konusunda son noktaya gelindi. TRT ve iletişim fakülteleri arasında öğrenci stajlarının yeniden değerlendirilip düzenlenmesine, iletişim alanıyla ilgili sözlük çalışmalarında kuralların belirlenmesine, TRT'nin gerek duyduğu kamuoyu araştırmaları konusunda iş birliği yapılmasına, genç iletişimcilere ve alanın profesyonellerine yönelik yarışma ödüllerinin verilmesi konusunda fakülteler ile TRT iş birliğinin başlatılmasına; İletişim fakülteleri eğitim komisyonunun kurulması ile ilgili çalışmaların başlatılmasına; Fakültelerarası kısa ve uzun süreli öğrenci ve öğretim elemanları değişimi konusunda iş birliğinin başlatılmasına; Bilimsel çalışmaların ve öğrenci yapıtlarının fakülteler arasında dolaşımının başlatılmasına; İletişim fakültesi ile ilgili harçların iletişim eğitiminin maliyeti düşünülerek yeniden düzenlenmesine; İletişim fakülteleri mezunlarının istihdam olanaklarının arttırmak ve iletişim eğitimi veren öğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla mezunların pedagojik eğitim almaları için gerekli girişimlerde bulunulmasına; İkinci Ulusal İletişim Sempozyumunun Ekim 2002 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesinde yapılmasına; Dokuzuncu İletişim Fakültesi Dekanlar toplantısının KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde yapılmasına karar verildi. 105

5 8. 3. Kamuoyu Araştırmaları Ortak Girişim Sözleşmesi Amaç Madde 1-Türkiye de, tüm ülkeye yayılan bir alanda, aynı anda binlerce kişilik örneklem grubu üzerinde geçerli ve güvenilir araştırmalar yapabilen, tarafsız, çağdaş, alanında otorite, sektöründe öncü ve örnek rol oynayabilecek, uzman kamuoyu araştırmaları yapabilmek amacıyla, İletişim Fakültesi Dekanları arasında bu Ortak Girişim Sözleşmesi imzalanmıştır. Fakülteler Arasında İşbirliği Kuralları Madde 2- İletişim Fakültesi Dekanları eşit sorumluluk ve yetkilere sahiptir. İletişim Fakültesi Dekanlarının kendi aralarında yapacakları gizli oylama sonucunda en fazla oy toplayan İletişim Fakültesi Dekanı, Kamuoyu Araştırmaları Örgütlenmesinin Genel Koordinatörü olarak seçilir. Kamuoyu Araştırmaları işlemlerinin tümü, Genel Koordinatörün seçildiği üniversite tarafından koordine edilir. Mali Sorumluluk Madde 3- Kamuoyu Araştırmalarına ait her türlü mali işlemlerin yürütülmesi, Genel Koordinatörlüğün bulunduğu Üniversite Rektörlüğü tarafından yürütülür. Mali işlerin yürütülmesi ile ilgili olarak işlemlerin nasıl yürütüleceği ve Üniversiteler arasında dağıtımın nasıl yapılacağı konusuna ait esaslar, Kamuoyu Araştırmaları Mali Konularla İlgili Yönerge adını taşıyan yönerge ile belirlenir. Ortak Girişim İçerisinde yer Alan Üniversiteler Arasında Örgütlenme Madde 4- Türkiye genelinde İletişim Fakülteleri tarafından yürütülecek Kamuoyu Araştırmaları için örgütlenme şeması ve bu şemada yer alan birimlerin yetki ve sorumlulukları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 106

6 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI YÖNETİM KURULU GENEL KOORDİNATÖR DENETLEME KURULU SEKRETERYA MALİ İŞLER TEKNİK BİRİM YAZIŞMA BİRİMİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ ANKETÖRLER Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulu Madde 5- İletişim Fakülteleri Dekanlarından oluşur. Dekanların her proje üzerindeki sorumluluk ve yetkileri eşittir. Her Dekan proje içerisinde kendi üniversitesinin işlerinin başarı ile yürütülmesinden sorumludur. Kendi üniversitesi içerisinde projelerde görev alacak elemanların belirlenmesinde, verilen görevi geri almada ve her elemanının proje üzerindeki katkısını belirlemede yetkili olan Dekan, bu tasarruflarını Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulunun onayına sunması zorunludur. Yönetim Kuruluna katılan üyelerin oyçokluğu ile alacakları kararların yürütülmesinden, bu kurul sorumludur. Denetleme Kurulu Madde 6- Genel Koordinatörün seçildiği İletişim Fakültesi dışında kalan ve bu sözleşmeye imza atan diğer üç İletişim Fakültesi Dekanından oluşur. Denetleme Kurulunun üç üyesi, Yönetim Kurulunda oyçokluğu ile belirlenir. Genel Koordinatör Madde 7- Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulunun kendi aralarında seçecekleri bir İletişim Fakültesi Dekanı, Genel Koordinatör olarak belirlenir. Genel Koordinatör, alınan bir projenin tamamlanması süresince Genel Koordinatörlük görevini sürdürür. Dekanlık süresi dolduğunda ayrılan İletişim Fakültesi Dekanının yerine atanan yeni Dekan, ilgili projenin Genel Koordinatörüdür. Genel Koordinatörlükten 107

7 istifa eden Dekanın yerine, diğer bir Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanı, aynı seçilme yöntemine göre Genel Koordinatör olarak belirlenir. Bu durumda Genel Koordinatörlük hizmetleri, yeni atanan Genel Koordinatörlüğün mensubu bulunduğu Üniversiteye geçer. Genel Koordinatörün Görevleri: Kamuoyu Araştırmaları Projeleri ile ilgili Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sekreterya ve Üniversite Temsilcileri ile ilgili her türlü toplantı ve görüşmeleri planlamak, gerçekleşmesini sağlamak, Yönetim Kurulu'nun her türlü çalışmalarını koordine etmek, öneriler getirmek, Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak tayin etmek, Proje ile ilgili her türlü mali işleri takip etmek, para transferleri sırasında ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak, Projenin belirli safhalarında Kamuoyu Araştırmaları Yürütme Kuruluna bilgi ve belge sunmak, Projelerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, veri toplama işlemlerini hızlandırmak, kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yardımların sağlanması amacıyla yazılar yazmak, Projede görevli her elemana çıkarılacak kimlikleri düzenlettirmek ve imzalamak. Sekreterya Madde 8- Genel Koordinatörün bulunduğu üniversite içerisinde kurulan birimdir. Projelerle ilgili her türlü teknik ve idari ön çalışmalar bu birim içerisinde hazırlanır. Mali işlerin takip ve organizasyonu bu birim içinde yürütülür. Tüm yazışmaların hazırlandığı, koordinesinin yapıldığı birimdir. Üniversite Temsilcileri Madde 9- İletişim Fakülte Dekanlarının kendi Üniversiteleri bünyesinde ilgili proje kapsamında seçtikleri öğretim elemanlarıdır. Bu bireylerin görev süreleri ilgili proje tamamlandığında kendiliğinden sona erer. İletişim Fakültesi Dekanı, gerekli gördüğünde Üniversite temsilcisini 108

8 değiştirebilir. Her İletişim Fakültesinde ancak bir Üniversite Temsilcisi bulunabilir. Görevleri: Projede görev alacak elemanları belirleyerek, mensubu bulunduğu Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanının onayına sunmak, elemanlar arasındaki koordinasyonu ve projenin kendi üniversitesi içerisinde başarıyla sonuçlandırılmasını sağlamak, Mensubu bulunduğu üniversitede bu sözleşme kapsamında yürütülen tüm projelerin çalışma takviminde belirtilen sürelerde yapılmasını denetlemek, aksaklıkları zamanında Dekana rapor etmek, Mensubu bulunduğu üniversitede görevlendirilen elemanlar ile toplantılar yapmak, öneriler getirmek, projede uyulması gereken formatların uygulanmasını sağlamak, şablonlar geliştirmek. Anketörler Madde 10- Üniversite Temsilcileri tarafından kendi üniversiteleri içerisinden seçilen ve ilgili Üniversitenin İletişim Fakültesinin onayına sunulan öğretim elemanlarıdır. Anketörlerin İletişim Fakülteleri bünyesinde görevli olmaları gerekmez. Anketörlerin, anket hazırlama, uygulama ve bilgisayarda değerlendirme konularında uzman olması tercih edilir. Projelerin Süresi Madde 11- Esas olan bu sözleşme kapsamında alınan bir projenin birlikte sonlandırılabilmesidir. Ancak, herhangi bir İletişim Fakültesi haklı ve makul gerekçelerinin varlığı halinde, projenin tamamından veya bir kısmından çekilebilir. Bu durum projenin yürütülmesini hiçbir zaman engellemez. Çekilen İletişim Fakültesinin veya Fakültelerinin bıraktığı iş diğer İletişim Fakülteleri veya taşeron firmalar tarafından Yönetim Kurulu nun belirlediği koşullara uygun şekilde tamamlatılır. Ancak proje yapımından çekilen İletişim Fakültesi, çekilme nedeni ne olursa olsun doğan zarar ve ziyanı kanuni faizi ile ilgili birimlere ödemekle yükümlüdür. 109

9 Çekilme durumunda ayrılan İletişim Fakültesi veya Fakültelerinin aldığı kesin hesap veya avans ödemeleri top yekûn proje bazında değerlendirilir, eksik ödemeler tamamlanır, fazlaları ise istirdat olunur. Bu gibi anlaşmazlıklarda sözleşmede belirtilen hakemlik müessesesine veya hakeme müracaat edilebilir. Çekilen İletişim Fakültesi ile ilgili tazminata esas olacak meblağ hesaplanırken, o üniversitenin projede kendisine düşen meblağın yüzdesine bakılır. Birliktelik Madde 12- İletişim Fakülteleri birliktelik esaslarına göre işbirliği yapacaklardır. Nitelikleri itibariyle bazı İletişim Fakülteleri bir projeden daha fazla pay alabilir. Bazı İletişim Fakültelerinin ise projenin alt çalışma gruplarında katkıları olmayabilir. Bu durumlarda dahi birliktelik devam ettirilecektir. Bir İletişim Fakültesinin bir proje veya etüt üzerinde hiç katkısının olmaması, birlikteliğin sürdürülmesine engel olmayacaktır. Ortak Girişime Diğer Kurumların Dahil Edilmesi Madde 13- Ortak Girişime dahil İletişim Fakültelerinin hiçbiri, Kamuoyu Araştırması Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kabul etmediği diğer bir üniversite, fakülte, bölüm vb. bir birim ile işbirliğine gidemeyecektir. Mümkün olduğunca projeler bu sözleşmede imzası bulunan fakülteler tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde dışarıdan (Başka bir Üniversite, DPT, DİE veya bu konuda uzmanlaşmış özel sektör firmaları gibi) elemanların görevlendirilmesi mümkündür. Bu sözleşmede imzası bulunan İletişim Fakültelerinin dışında kalan veya yeni açılacak İletişim Fakültelerinin bu Ortak Girişime dahil edilip edilmeyeceği konusu, Kamuoyu Araştırmaları Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda belirlenir. Gelişmelerin Zamanında Bildirilmesi Madde 14- İletişim Fakülteleri, bu sözleşmenin hedefine ulaşması için azami gayreti göstereceklerdir. Ortak yürütülen projelerde her fakülte, yürüttüğü projelerin safhalarını diğer ortak fakültelere zamanında 110

10 bildirilecektir. Haberleşme ve koordinasyon; Genel Koordinatör tarafından yapılacaktır. Sorumlulukta Eşitlik İlkesi Madde 15- Fakülteler, projelerden müştereken sorumludurlar. Fakültelerdeki proje, etüt, çalışma gruplarının dağılımlarının farklı olması, bu müşterek sorumluluğu etkilemeyecektir. Uzmanların, anketörlerin ve diğer görevli elemanların kendilerine verilen görevleri zamanında yerine getirememeleri, aksatmaları veya gerekli özen ve titizliği göstermemeleri halinde, Genel Koordinatör; Yönetim Kurulu nun onayını alarak çalışma gruplarının çalışmalarını durdurabilir veya yeni çalışma grupları oluşturabilir. Herhangi bir nedenle projenin geçici durdurulması veya feshi söz konusu olduğunda, her Fakülte o döneme kadar alınan bedelleri hakkaniyet ilkesi içinde yaptıkları işle orantılı bir şekilde paylaştırırlar. Anlaşmazlık Durumlarında Yetkili Mahkemeler Madde 16- Bu sözleşmeden dolayı veya bununla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlıklar için Genel Koordinatörün mensubu olduğu Fakültenin bulunduğu ildeki Mahkemeler yetkili olacaktır. Bu Ortak Girişim Sözleşmesi toplam 16 maddeden ibaret olup, aşağıda listede isimleri bulunan İletişim Fakültesi Dekanları tarafından imzalanmış ve imzalandığı tarih ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 111

11 Ortak Girişime Dahil İletişim Fakülteleri (Alfabetik sıra ile) Üniversite Akdeniz Anadolu Ankara Atatürk Bahçeşehir Başkent Bilgi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim Prof. Dr. Sezen Ünlü Prof. Dr. Oğuz Onaran Prof. Dr. Sevim Akten Prof. Dr. Deniz Derman Prof. Dr. Prof. Dr. Aydın Uğur D. Akdeniz Prof. Dr. Murat Barkan Ege Fırat Galatasaray Gazi İstanbul Kocaeli Maltepe Marmara Selçuk Yeditepe Prof. Dr. Seyide Parsa Prof. Dr. Asaf Varol Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu Prof. Dr. Nurettin Güz Prof. Dr. Suat Gezgin Prof. Dr. Şermin Tekinalp Prof. Dr. Ersan İlal Prof. Dr. Ünsal Oskay Prof. Dr. Dursun Ali Dinç Prof. Dr. 112

12 8. 4. Prof. Dr. Asaf VAROL un İletişim Eğitimi Konseyi ile İlgili Olarak Diğer İletişim Fakültesi Dekanlarına Gönderdiği Yazı T. C. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Elazığ SAYI : B.30.2.FIR KONU: İletişim Eğitimi Konseyinin Kurulması Sayın İletişim Fakültesi Dekanları! Konya'da yaptığımız 8. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısında alınan karar gereğince iletişim eğitimi alanında dekanlar olarak yaptığımız çalışmaları, Üniversitelerarası Kurula iletebilmek ve destek sağlayabilmek amacıyla "İletişim Eğitimi Konseyi" adı altında Üniversitelerarası Kurula bağlı bir konseyin kurulmasına karar vermiş ve bu konuda tarafınızdan görevlendirilmiştim. Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Cenap Erdemir ile yaptığım görüşmede, iletişim fakültelerinin de içinde yer aldığı "Sosyal Bilimler Eğitim Konseyinin" mevcut olduğunu ve faaliyetleri bu konsey altında neden yapmadığımızı sordu. Ben de "Sosyal Bilimler Eğitim Konseyi" içerisinde hiçbir iletişim fakültesi dekanının yer almadığını, dolayısıyla iletişim fakültelerinin sorunlarını, alan dışındaki dekanlara anlatmanın güçlüğünü dile getirerek, sadece iletişim fakülteleri dekanlarından oluşan yeni bir konseyin kurulmasına Üniversitelerarası Kurulun nasıl bakacağını sorduğumda, "İletişim Eğitimi Konseyinin" kurulabilmesi için bu teklife destek verecek rektör ve üniversite temsilcilerinin olması gerektiğini söyledi. Bu durum karşısında her iletişim fakültesi dekanının kendi üniversitesindeki üniversitelerarası kurul temsilcisi ile rektörünü konuya inandırması halinde, konseyin kurulabileceğini belirtti. Şimdi biz dekanlar bu konuyu mensubu bulunduğumuz üniversite rektörleri ile üniversitelerarası kurul temsilcilerine anlatarak kamuoyu oluşturmak zorundayız. Bu teşebbüse ne diyorsunuz? 113

13 İletişim fakültesi dekanları olarak 8. toplantıyı yaptığımızı, çok önemli kararlar aldığımızı söylediğimde, neden alınan kararların dekanlarca imzalanmış nüshalarının Üniversitelerarası Kurula gönderilmediğini sordu. Güzel bir birliktelik sağladığımızı ve alınan kararların gönderilmesi halinde değerlendirilebileceği cevabını aldım. Özellikle 3984 sayılı yasadaki sıkıntıları dile getirdim ve aldığımız kararı kendisine anlattım. Eğitim ve öğretimde birliktelik sağlamak üzere aldığımız bazı kararları söylediğimde, bir araya gelerek bir konseyin işini zaten yaptığımızı, imzalı kararları kendilerine göndermemiz halinde değerlendirilebileceğini açıkladılar. Prof. Dr. Asaf VAROL Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ in Diğer İletişim Fakültesi Dekanlarına Sekizinci Toplantıyla İlgili Yazdığı Yazı T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Sayı : B SEL Konu : Konya / /199 Sayın Prof.Dr.Asaf VAROL İletişim Fakültesi Dekanlarının 8. Toplantısının, 7-9 Şubat 2002 tarihleri arasında yapması kararlaştırılmış ve size duyurulmuştu. Üniversitemizde yapılacak olan Akademik Bilişim Sempozyumu ile aynı tarihlere rastlaması sebebiyle 8. İletişim Fakültesi Dekanlar Toplantısı 4-5 Şubat 2002 tarihine alınmıştır. 114

14 Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliği yapacağı toplantı Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde organize edilecektir, Safranbolu'da yapılan 5. Dekanlar Toplantısında alınan kararlar gereğince Eski İletişim Fakültesi Dekanları, toplantıların doğal üyeleri olarak kabul edilmişlerdir. Bu nedenle dekanlar da 8. toplantıya davet edileceklerdir. Safranbolu 7. Dekanlar Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 8. Dekanlar Toplantısında aşağıda kapsamı verilen konuların ağırlıklı olarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Toplantı gündemine alınmasını istediğiniz konuları iletmenizi rica eder, toplantıda buluşmak dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim. Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ in Diğer İletişim Fakültesi Dekanlarına Sekizinci Toplantıyla İlgili Yazdığı Yazıya Ek Konya 8. Dekanlar Toplantısı Gündemi 1. İletişim Fakülteleri ders müfredatları ve müfredat birliğinin sağlanmasının gereği 2. İletişim Fakülteleri arasında öğrenci değişimi, bilimsel ve sosyal organizasyonlar 3. İletişim Fakülteleri öğrenci kontenjanları, harçlar ve giriş puanlarının (EA, TM,S) değerlendirilmesi 4 İletişim Fakülteleri ile TRT işbirliği 5 Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi 6 Ulusal Kamuoyu Araştırma Birimi (TURKPOLL) Projesi 7 İletişim Sektörü ve Üniversite İşbirliği 8 Genel Değerlendirme 9 İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı (4-5 Şubat 2002) Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar 1. İletişim Fakülteleri Ders Müfredatları ve Müfredat Birliğinin Sağlanmasının Gereği 115

15 Sayıları gün geçtikçe artan İletişim Fakülteleri kuruluşlarından bu yana farklı ders programları uygulamışlardır. İletişimin doğasına uygun bu durum; rekabet, farklılık ve renklilik olarak değerlendirilebilirken, pratikte de kimi sorunlara yol açmaktadır. Öğrencilerin yatay geçişlerinde iyice belirginlik kazanan ve çözümü tüm iletişim fakültelerine yeni sorunlar açan bu durum, her yıl yinelenmektedir. Öte yandan farklı iletişim fakülteleri tarafından uygulanan ders programları ve verilen eğitim, öğrencilerin farklı nitelik ve donanıma sahip olmalarına yol açmaktadır. Bu durum da özellikle öğrencilerin mezun olarak sektörde yer alma girişimleri ile ortaya çıkmaktadır. Söz konusu edilen bu sorunlar, fakültelerin yanı sıra daha çok öğrenciler için bağlayıcı olmakta, çözümleri ise zaman ve enerji kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle tüm iletişim fakülteleri ders programlarında düşünsel anlamda ve temelde bir bütünlük sağlarsak, yararlı olacaktır. 2. İletişim Fakülteleri Arasında Öğrenci Değişimi, Bilimsel ve Sosyal Organizasyonlar "Öğrenci Değişim Projesi" ile ülkemizdeki iletişim fakülteleri ve bulundukları iller ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme ve bilgi sunma olanağı yaratılmak istenmektedir. Projenin amaçlarına ulaşması bakımından yarı yıl, yaz tatili ve bahar şenlikleri döneminde uygulanmasında yarar görülmektedir. Projenin uygulamaya konulması ile iletişim fakültelerinin ortak sorunu olan uygulama olanağı eksikliği de kısmen ortadan kalkacaktır, öğrenci değişimi ile farklı fakültelerin öğrencileri yine farklı fakültelerin tüm olanaklarından yararlanabilecektir. Ülkemizin tüm üniversitelerinde yaygınlaşmaya ve hatta gelenekselleşmeye başlayan şenlikler iletişim fakültesi öğrencilerine ürünlerini sergileme olanağı sunmaktadır. Proje ile bu tür şenliklerde sadece ev sahibi üniversitenin iletişim fakültesi öğrencilerinin değil 116

16 projeye dahil olan tüm iletişim fakülteleri öğrencilerinin ürünleri sergilenebilecektir. Bu uygulamada öncelikle çok geniş bir ulusal paylaşımı ardından da uluslararası bir boyutu gündeme getirecektir. Öte yandan proje kapsamında oluşturulacak platformlarla öğrenciler kendileri ile ilgili sorunları tartışarak, kabul edilebilir ve uygulanabilir çözüm önerileri üreteceklerdir. 3. İletişim Fakülteleri Öğrenci Kontenjanları, Harçlar Ve Giriş Puanlarının (EA, TM, S) Değerlendirilmesi İletişim fakültelerindeki öğrenci kontenjanları fakülteleri zor durumda bırakabilmektedir. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde fiziki durum, öğretim kadrosu, teknik alt yapı ve uygulama imkanlarının değerlendirmeye alınması, eğitim kalitesinin arttırılması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle en ideal kontenjanın olabileceğini tartışarak, bunu genel bir sonuca bağlayarak, bu konuda YÖK'ü bilgilendirmek gereklidir. İletişim fakültelerindeki öğrenci harçları sosyal bilimler alanında dört yıllık eğitim veren fakülteler arasında, en düşük seviyede bulunmaktadır. Eğitim kalitesinin artırılmasındaki önemi düşünülürse öğrenci harçlarının yeniden gözden geçirilerek, yeniden ücretlendirilmesi konusunda fikir birliğine varmak faydalı olacaktır. İletişim fakültesinin verdiği eğitim göz önünde bulundurularak ÖYS puan türünün yeniden değerlendirilmesi de uygun görülmektedir. 4. İletişim Fakülteleri ile TRT işbirliği Bilindiği gibi Türkiye'de radyo- televizyon ve televizyon gazeteciliği eğitimi iletişim fakülteleri tarafından verilmektedir. TRT de, öteden beri gerek düzenlediği kurum içi kurslarla, gerekse kendi bünyesinde yaptığı uygulamalı eğitimle, fiilen sektördeki kuruluşlara eleman yetiştiren bir işlevi yürütmektedir. Medyaya eleman yetiştiren bu iki kaynağın, yani iletişim fakülteleri ile TRT'nin işbirliğini öngören düşünce ilk olarak 117

17 İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantıları sırasında ortaya atılmış ve geniş kabul görmüştür. Safranbolu'da yapılan İletişim Fakülteleri 7. Dekanlar Toplantısında da konu, gündem maddeleri arasında yer almış ve tartışılmıştır. TRT temsilcisi, bu toplantıda iletişim fakültelerinden; kavramlar üzerinde uzlaşma, izleyici araştırmalarında işbirliği, yerel haberlerin toplanması konusunda ortak girişimler ve telif hakları konusunda birlikte hareket etme gibi taleplerde bulunmuştur. Buna karşılık iletişim fakülteleri de TRT'den; öğrencilerin ürünlerinin yayımlanması, haberlerinin kullanılması ve izleyici araştırmalarının birlikte gerçekleştirilmesi gibi konularda destek istemiştir. Öte yandan, TRT ile bazı iletişim fakülteleri arasında işbirliği fiilen de başlamış bulunmaktadır. Nisan 2001 tarihinde yapılan görüşmeler sonunda işbirliğine olumlu yaklaşan iletişim fakülteleri, teknik altyapılarını, yoğunlaştıkları alanları, ellerinde hazır bulunan yayınlanabilir nitelikteki materyalleri, gerçekleştirilmesi düşünülen prodüksiyonlara ait projeleri belirleyip TRT'ye bildirmişler ve işbirliğini yürütmek üzere bir öğretim elemanı tayin etmişlerdir. Bu girişimin ilk sonucu olarak öğrencilerin bazı ürünleri TRT'de yayınlanmış, TRT'ye iletilen projeler değerlendirmeye alınmış ve diğer konularda iletişim fakültelerindeki koordinatörler ile TRT'nin bu projeyle ilgili koordinatörü Hasan Çakır arasında görüşmeler sürdürülmüştür. Bu yıl yapılacak olan İletişim Fakülteleri 8. Dekanlar Toplantısında yaklaşık bir yıldır sürmekte olan işbirliğinin sonuçları değerlendirilecek ve yeni işbirliği alanları konusunda geliştirilmiş düşünceler tartışmaya açılacaktır. Bunlar arasında, yerel haberlerin TRT adına iletişim fakülteleri tarafından toplanması, düzenlenecek projelerde basarı kazanan öğrencilerin TRT'de istihdamına imkan sağlanması, TRT'nin iletişim fakültelerine teknik ve bütçe anlamında sağlayabileceği destekler gibi konuları ağırlık taşımaktadır. Başlatılmış olan ancak henüz beklenen seviyeye ulaşmamış olan işbirliği çabalarının, bu toplantı sonrasında gerçekçi ve uygulanabilir bir duruma getirilmesi amaçlanmıştır. 118

18 5. Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi Bilindiği gibi 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, uygulandığı dönem içerisinde çeşitli yönleriyle tartışma yaratmıştır. Yasa; hem sektördeki kuruluşlar, hem akademisyenler ve hem de yasa koyucular tarafından yetersiz bulunmuştur. Bu yüzden yıllardır çeşitli platformlarda söz konusu yasanın revize edilmesiyle ilgili istekler dile getirilmiştir sayılı yasa üzerindeki kapsamlı raporlardan biri Prof. Dr. Asaf Varol, Prof.Dr. Ersan İLAL, Prof. Dr. Aysel AZİZ, Prof. Dr. Nükhet GÜZ ve Prof. Dr. Unsal OSKAY tarafından hazırlanan ve 5. İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısı'nda sunulan "3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanundaki Çelişkiler Hakkında Hazırlanan Taslak Raporu"dur. Yasa değişikliğinin TBMM gündemine gelmesinden sonra da çeşitli iletişim fakülteleri istek, öneri ve temennilerini dile getirmişler, hatta Meclis ve siyasal partileri bilgilendirmeye yönelik girişimlerde bulunmuşlardır. Bu girişimlerin en önemlilerinden biri Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan ve radyo televizyon bölümü bulunan fakültelere yerel frekans tahsisini öngören maddenin tasarıya eklenmesi talebi olmuş ve bu talep gerçekleştirilmiştir.selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu da YÖK ve TBMM nezdinde ilgili değişikliğin eklenmesi için çaba göstermiştir. Yasa değişikliği "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" adıyla ve 4676 kanun numarasıyla, 7 Haziran 2001 tarihinde TBMM'de kabul edilmiştir. Bu yasa da kabul edildiği tarihten itibaren yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve hatta RTÜK üyeleri yasanın çeşitli yönlerine itiraz etmiştir. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Sezer, 18 Haziran 2001 tarihinde yasayı bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermiştir. Cumhurbaşkanı geri gönderme gerekçelerini açıklarken, yasanın kamuoyunca da tartışılan çeşitli yönlerine dikkat çekmiştir. Öne çıkan noktalar; bazı tanımların açık olmaması, RTÜK üyelerinin 119

19 belirlenmesiyle ilgili hususlar, ceza oranlarının yüksekliği ve özellikle de radyo televizyon sahipliği konusu olmuştur. Kamuoyundaki tartışmalarda, yeni yasanın uygulanması halinde, medyada tekelleşmeye yol açacağı, medya kuruluşlarının bağımsızlığını ve nesnelliği zedeleyeceği yönünde olmuştur. Konu, İletişim Fakülteleri 7. Dekanlar Toplantısı'nda da gündeme alınmış ve sonuçta 8. Dekanlar Toplantısında radyo televizyon yasasının şekillenmesine katkıda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla yapılacak olan sunum, 4676 sayılı kanunla yapılması öngörülen değişiklikleri Cumhurbaşkanı'nın geri gönderme gerekçelerini akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin itiraz noktalarını özetlemeyi amaçlamaktadır. Böylece 8. Dekanlar Toplantısın da radyo televizyon yasası ile ilgili yapılacak görüşmelere ve alınacak kararlara katkıda bulunmak, bir tartışma platformu yaratmak hedeflenmiştir. 6. Ulusal Kamuoyu Araştırma Birimi (Turkpoll) Projesi "Türkiye Ulusal Kamuoyu Araştırmaları Ağı (Türkish National Public Opinion Polls Network) adı verilen ve kısaca TURKPOLL olarak anılan proje, temelde ülkemizdeki tüm iletişim fakültelerinin ortaklaşa kamuoyu araştırmalarını yürütmelerini hedeflemektedir. Günümüzde bir çok kurum kamuoyunun tercih, eğilim, beklenti ve görüşlerini öğrenmeyi amaçlamakta, politika ve stratejilerini bu yönde geliştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de Kamuoyu araştırmalarına büyük bir talep doğmuş ve bu işi yapan bir çok sayıda firma/ajans ortaya çıkmıştır. Ancak bu firma veya ajansların içerisinden çok azının bilimsel kriterlere dayalı, geçerli ve güvenilir araştırmalar yaptıkları gözlenmektedir. Bütün ülkeden on binlerce örneklem üzerinde hızlı bir biçimde anket yapabilen, bunları bilimsel olarak yorumlayıp değerlendirebilen, maddi kaygıları temel amaç edinmeyen ve kamuoyunda alanında uzmanlık ve saygınlığıyla yer edinecek bir birime ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı TURKPOLL projesinin gidereceği düşünülmektedir. Proje; iletişim fakültelerinin kendi aralarında ortak bir çalışma ağı 120

20 oluşturarak kamuoyu araştırmaları yapmalarını, öğrencilerine uygulama alanları oluşturmalarını ve maddi gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. 7. İletişim Sektörü ve Üniversite İşbirliği Basın, halkla ilişkiler, reklam, radyo, televizyon ve sinema gibi günümüzün önemli alanlarında kaliteli personel yetiştirmeyi hedefleyen İletişim Fakülteleri ile sektör arasındaki işbirliği ve diyalog büyük önem taşımaktadır. Bu işbirliği ve diyalog sayesinde tarafların birbirlerinin beklentilerini daha iyi anlayacağı ve olumlu çalışmalar ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu amaçla sektörün temsilcileriyle İletişim Fakültesi yöneticilerinin düzenli olarak toplanmaları uygun olacaktır. Bu toplantılarda görüşülmesi öngörülen konular arasında aşağıdakiler sayılabilir: İletişim Fakültelerinin sektörden, sektörün iletişim Fakültelerinden beklentileri, Eğitimin kalitesinin artırılması, Her iki tarafın, birbirlerine yapabilecekleri teknolojik ve bilimsel yardımlar, Yasama ve yürütme organlarından sektör adına talep edilecek konuların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, Mezunların iş imkanlarının araştırılması ve bu konuda eşgüdümü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Sektörün uygulama ve eğitim kollarının problemlerinin tartışılacağı, çözüm yollarının geliştirileceği çeşitli toplantı, seminer, panel ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve ortak faaliyetler Radyo, Televizyon ve Sinema Eğitimi Veren Okul Yöneticileri İle Yapılan Diyalog Toplantısı Sayın Konuklar, TRT Kurumu ile radyo, televizyon ve sinema eğitimi veren kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede; Radyo, televizyon ve sinema alanında öğrenim gören gençleri, 121

ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU

ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU En Sıradan İş Bile, Büyük Başarılar Getirme Potansiyeline Sahiptir. H.Jackson Brown ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KOORDİNATOR Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: bahattin.karagozoglu@medeniyet.edu.tr

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27922 YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

D0ĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ "YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" ÇALIŞMA İLKELERİ

D0ĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ D0ĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ "YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" ÇALIŞMA İLKELERİ TASLAK KURULUS Madde 1 Dogu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak, üniversitenin kurulus yasası amacçları

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI Kapsam ve Kısa Ad: Madde 1. Bu kurallar Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (Center

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Mevcut Düzen Patent Kararnamesi, m. 41: Öğretim elemanlarının buluşları için patent başvurusu yapma (veya

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ (DEĞİRMENCİLİK) PROGRAMI

UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ (DEĞİRMENCİLİK) PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEK OKULU UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ (DEĞİRMENCİLİK) PROGRAMI İLE KONYA TİCARET BORSASI, KONYA SANAYİ ODASI, KONYA TİCARET ODASI, TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İstanbul AREL Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Kuruluş ve Amaç Madde-1. 2547 sayılı kanununun 16. Maddesininb bendinin

Detaylı

Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini, Dekan: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini, Dekan: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, HACETTEPPE ÜNİİVERSSİİTESSİİ TIIPP FFAKÜLTESSİİ EĞİİTİİM KOORDİİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESSİİ AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar MADDE 1: Amaç Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU UYGULAMA ESASLARI-2011 Amaç ve Dayanak Madde 1: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörler

Detaylı