Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)"

Transkript

1 Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, ( md.4-6) işletilmesi ve feshedilmesi konusunda devlet kontrolü Bölüm 3. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, ( md.7-16) işletilmesi ve feshedilmesi Bölüm 4. Özel ekonomik bölgelerin yönetimi ( md.17-23) Bölüm 5. Özel ekonomik bölgelerin hukuk ( md.24-29) açısından rejimi ve işletilmesi Bölüm 6. Diğer ve geçici hükümler ( md.30-33) İşbu Kanun Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi gibi olayları müteakip doğan sosyal ilişkileri düzenler. Bölüm 1. Genel hükümler Md. 1. İşbu Kanunda kullanılan temel kavramlar İşbu Kanunda kullanılan ana kavramlar: 1) Özel ekonomik bölge öncelikli faaliyet alanlarında işletmelerin gelişmesi amacıyla özel hukuki rejim kapsamında bulunan ve sınırları kesinlikle belirlenmiş olan Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinin bir parçası; 2) özel ekonomik bölgenin yönetim organı yönetim şirketi, başkentin yerel icra organının devlet kurumu veya özerk topluluk fonu; 3) Özel ekonomik bölgesi üyeleri listesi yetkili kurum tarafından takip edilen Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi içinde kurulan tüm Özel ekonomik bölgelerin üyeleri listesi; 4) Özel ekonomik bölgesinde uygulanan özel hukuki rejim Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Gümrük Kanunu, Toprak Yasası, Kazakistan Cumhuriyeti nde istihdam hakkında Mevzuat ve

2 işbu kanun uyarınca Özel ekonomik bölgesinin işletilmesi için gerekli şartların tamamı; 5) Özel ekonomik bölgesinin üyesi - Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde öncelikli iş alanlarında faaliyette bulunan ve Özel ekonomik bölgesi üyeleri listesine dahil edilen kurum; 6) Işletmeci kurum Özel ekonomik bölgesini işletmek amacıyla anonim şirket olarak kurulan ve işbu kanun uyarınca hareket edecek olan kurum; 7) tek vezne ilkesi gerekli evrakları toplamak ve kamu hizmetlerini sunan devlet kurumları ile direkt irtibatta bulunmak gibi süreçleri en aza indirmek amacıyla Özel ekonomik bölgesine başvuruda bulunan şirketleri için devlet hizmetlerini temin etme şekli; 8) altyapı onaylı gelişme planına ve Özel ekonomik bölgesinin fizibilitesine uygun olarak iletişim, ulaşım, su, gaz, elektrik ve ısı enerjisi temini ve üretimi ile meşgül altyapı tesisleri; 9) Özel ekonomik bölgesi üyesi olarak faaliyette bulunmak hakkında kontrat (bundan sonra faaliyet kontratı olarak adlandırılacak) Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu ile Özel ekonomik bölgesinin üyesi veya üyeleri ile arasında tanzim edilecek, üyenin veya üyelerin Özel ekonomik bölgesinde gerçekleştirecekleri faaliyet alanlarını, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyecek olan anlaşma; 10) öncelikli iş alanları Özel ekonomik bölgesinin kuruluş amacına uygun ve sınırları içinde uygulanan özel hukuki rejim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler; 11) yardımcı iş alanları Özel ekonomik bölgesi üyelerin faaliyetlerini destekleyici nitelik taşıyan ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan Özel ekonomik bölgesinin sınırları içinde gerçekleştirilen diğer faaliyetler; 12) yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunan kurumlar işbu Kanun uyarınca Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyet gösteren ve Özel ekonomik bölgesinde uygulanan özel hukuki rejimi kapsamı dışında bulunan şirketler; 13) hedef kriterlere ulaşma konusunda kritik düzeyde başarısızlık Özel ekonomik bölgesinin işletilmesi sırasında ekonomik, teknik, sosyal ve/veya diğer değerlere ulaşma konusundaki başarısızlık düzeyi Özel ekonomik bölgesinin kurulması amacının gerçekleştirilmesini imkansız kıldığı durumlar;

3 14) başvuruda bulunan Özel ekonomik bölgesinde öncelikli veya yardımcı iş alanlarında faaliyet göstermek amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna başvuruda bulunan kurum; 15) bilirkişi kurulu; özel ekonomik bölgenin oluşturulması veya kaldırılmasının ne kadar amaca uygun olduğunu belirlemek için yetkiili makam tarafından oluşturulan bakanlıklar arası bir danışma organı; 16) yetkili kurum Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi konularında yetkili devlet kurumu. Md. 2. Özel ekonomik bölgeler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı 1. Özel ekonomik bölgeler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı öncelikle Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasına dayanmakta ve işbu Kanun ile Kazakistan Cumhuriyeti Kanun Hükmündeki Kararnameler den oluşmaktadır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası anlaşma hükümlerine aykırı bulunan işbu Kanun hükümleri geçersizdir. Md. 3. Özel ekonomik bölgenin kurulmasının amacı Özel ekonomik bölgelerin kurulmasındaki ana hedefler: modern, son düzey teknolojik, rekabet edebilir fabrikaların tesis edilmesi, yeni ilgili ekonomi sektörlerine ve bölgelere teknolojilerin ve yatırımların girmesi, istihdamın arttırılması. Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi konusunda devlet kontrolü Md. 4. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin yetkileri Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin yetkileri: 1) Özel ekonomik bölgelerin kurulması ve işletilmesi alanlarında devlet politikasının ana istikametlerin belirlenmesi; 2) Özel ekonomik bölgelerin faaliyetlerini düzenleyecek yasaların onaylanması; 3) yetkili kurum tayini;

4 4) Özel ekonomik bölgenin kurulması veya feshedilmesi konusunun Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sunulması; 5) İdari kurumun tayin edilmesi; 6) idari kuruma katılması; 7) - 8-2) K.C tarihli ve 239-V nolu Yasasına uygun olarak kaldırılmıltır; 9) Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, işbu Kanun diğer kanunlar ve Cumhurbaşkanı talimatları uyarınca yüklenen diğer görevler ve yetkileri. Md. 5. Yetkili kurumun görevleri Yetkili kurumun görevleri: 1) Özel ekonomik bölgelerin kurulması ve işletilmesi alanında devlet politikasının gerçekleştirilmesi; 2) Astana yeni şehir Özel ekonomik bölgesi dışındaki Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi alanında faaliyet gösteren işletmeci kurumların ve yerel idarelerin koordinasyonu; 3) Özel ekonomik bölgelerin faaliyetlerini düzenleyecek kanunların hazırlanması; 4) Özel ekonomik bölgesi üyesi olarak kaydın yapılması için gerekli başvuru formların ve anketlerin düzenlenmesi; 5) faaliyet kontratları standart anlaşma metnin tanzim onaylanması; 6) K.C tarihli ve 239-V nolu Yasasına uygun olarak kaldırılmıltır; 7) Özel ekonomik bölgelerin idari kurumları tarafından verilecek verileri esas alarak Özel ekonomik bölge üyeleri listesini düzenlenmesi; 8) kurulacak Özel ekonomik bölgesi için hazırlanacak fizibilitenin ihtiyaç raporunun onaylanması; 8-1) bilirkişi kurulu hakkında yönetmeliğin onaylanması; 8-2) özel ekonomik bölgesinin bulunduğu özel mülkiyet konusu olan arsaların geçici olarak ücretli (kira) kullanılmasına ait örnek sözleşmelerin onaylanması; 8-3) özel ekonomik bölgesinin bulunduğu özel mülkiyet konusu olan arsaların geçici olarak ücretli ikincil (altkira) kullanılmasına ait örnek sözleşmelerin onaylanması;

5 9) Özel ekonomik bölgelerin kurulması veya feshedilmesi ile ilgili önerilerini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine sunulması; 10) Özel ekonomik bölge idari kurum tarafından hazırlanacak raporların usul ve sıklığının tespit edilmesi; 11) K.C tarihli ve 239-V nolu Yasasına uygun olarak kaldırılmıltır; 12) Özel ekonomik bölgelerin yıllık faaliyet raporlarının Kazakistan Cumhurbaşkanı İdaresine ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine sunulması; 13) İşbu kanun, diğer Kazakistan Cumhuriyeti kanunları, Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti kararnameleri uyarınca yüklenen diğer görevler ve yetkileri. Md. 6. Başkent, Büyükşehir ve il merkezleri yerel idarelerin yetki ve görevleri 1. Başkent, Büyükşehir ve il merkezleri yerel idarelerin yetki ve görevleri: 1) Özel ekonomik bölgelerin kurulması ve işletilmesi alanında devlet politikasının gerçekleştirilmesi; 2) Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilerini yetkili kuruma sunulması; 3) işbu Kanun uyarınca işletmeci şirkete katılması; 4) Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgenin kurulması için arsanın verilmesi ve yönetim şirketi, özerk topluluk fonu ile arsa ve bütçeden tahsis edilen para ile inşa edilmiş olan altyapı tesisleri için kira sözleşmelerinin yapılması; 4-1) özel ekonomik bölgesi üyelerinin özel ekonomik bölgesinin faaliyetine katılmaları için işe koşulması; 4-2) faaliyetin gerçekleştirilmesi hakkında sözleşmeninn yerine getirilmesininin izlenmesi ve izleme sonucu alınan bilgilerin analiz edilmesi; 5) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca yerel idarelerin yetki ve görevleri kapsamında bulunan diğer yetki ve görevlerini gerçekleştirmesi. 2. Başkent yerel idarelerin ilave yetki ve görevleri:

6 1) başkentteki Özel ekonomik bölgelerin işletilmesi ve feshedilmesi konusunda işletmeci kurum ile devlet yerel idareleri arasındaki koordinasyonun sağlanması; 2) «Astana yeni şehir Özel ekonomik bölgesine üyelik organizasyonu; 3) «Astana yeni şehir Özel ekonomik bölgesi üye kayıtların tanzim edilmesi; 4) faaliyetin gerçekleştirilmesi hakkında sözleşmeninn yerine getirilmesininin izlenmesi ve izleme sonucu alınan bilgilerin analiz edilmesi. Bölüm 3. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi Md. 7. Özel ekonomik bölgelerin kuruluş usulu 1. Özel ekonomik bölgenin oluşturulması hakkında teklif, özel ekonomik bölgesinin oluşturulmasına ilgi duyan merkezi ve yerel yürütme organları tarafından yetkili makama bildirilir ve yetkili makam tarafından onaylanan taleplere uygun olarak hazırlanan özel ekonomik bölgenin oluşturulması konsepti sunulur. 2. Söz konusu önerilerin sunulduğu tarihi takip eden 30 gün içinde yetkili kurum onay ya da red kararını açıklar. Söz konusu önerilerin sunulduğu tarihi takip eden 10 gün içinde yetkili kurum ilgili önerinin değerlendirilmesi için sunulduğu tarihi müteakip kurulan uzman kurumun onayına sunar. Uzman kurum heyeti kurulacak olan Özel ekonomik bölge için belirlenmiş olan öncelikli iş alanları özellikleri dikkate alınarak tespit edilir. Önerilerin yetkili kuruma sunulduğu tarihi takip eden 20 gün içinde Uzman kurum kendi raporunu düzenler. 3. İlgili kararın alındığı tarihi müteakip 3 gün içinde Yetkili kurum başvuruda bulunan kuruma gerekçeli cevabını iletir. 4. Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili öneriler Yetkili kurumca aşağıdaki durumlarda rededilir: 1) Özel ekonomik bölgenin kurulmasının anlamsız olması; 2) Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilen devlet politikası ekonomik önceliklerine aykırı bulunması; 3) sunulan verilen eksik veya yanlış olması; 4) çevre koruma şartnamelerin aykırı bulunması;

7 5) ülke güvenliği, tarihi ve medeni yapıların kayıp veya zarar görmesi tehlikesi, koruma altında bulunan doğa parkların güvenliği gerekçelerine istinaden. Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilerin rededilmesi Özel ekonomik bölgenin kurulması için önerilerin daha sonra sunulması için engel teşkil etmez. 5. Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerileri sunan kurumlar önerilerinin kabul edildiğine dair tebliği aldıkları tarihi takip eden 6 ay içinde fizibilitesini ve çevreye etkisi raporunu hazırlar. Fizibilite kapsamında teknik, ekonomik, finansal, sosyal gelişme tahminlerini, gerekçe, ihtiyaç ve sonuç değerlendirmesini içermelidir. Fizibilite aşağıdaki kriterlere uygun olmalı: 1) amacına uygunluğu fizibilite kapsamında önerilen tedbirlerin stratejik önem taşıyan kararnamelere uygunluğu; 2) gerekçeleri bölüm bazında değerlendirilecek uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için finansman, teyit edici hesaplar ve diğer ispatların mevcudiyeti; 3) neticesi direkt ve dolaylı etkilerin amacına uygunluğu tasdik edecek hesapların sunularak ispat edilmesi. Merkez veya yerel idarelerince sunulan Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilerin fizibilitesi için finansmanı Kazakistan Cumhuriyeti Bütçe mevzuatı uyarınca ayarlanır. 6. Kurulacak olan Özel ekonomik bölgenin fizibilitesi Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca gerekli ekspertizlerin yapılması amacıyla Yetkili kurum tarafından ilgili devlet idarelerine sunulur. Yatırımcılar özel ekspertiz yaptırabilir. Fizibilitenin yetkili kuruma sunulduğu tarihi takip eden 45 gün içinde devlet idarelerince gerekli ekspertiz raporları düzenlenmelidir. 7. Fizibilitenin ekspertiz raporlarını aldığı taihi müteakip 60 gün içinde yetkili kurum, kurulacak olan ilgili Özel ekonomik bölgenin fizibilitesini, konsept kararlarını, çevreye etkisi raporunu ve ekspertiz raporlarını Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti onayına sunar. 8. Özel ekonomik bölgenin kurulmasına ve kapsamında bulunacak öncelikli iş alanları onayına ilişkin kararı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin sunuşu neticesinde Kazakistan Cumhurbaşkanın nca alınır. İlgili Özel ekonomik bölge hakkında kararname, hedef kriterleri ve hedef kriterlere ulaşma konusunda kritik düzeyde başarısızlık şartnameleri Kazakistan Cumhurbaşkanın nca onaylanır.

8 Md. 8. Özel ekonomik bölgelerin işletme şartları 1. Özel ekonomik bölge en fazla 25 yıllık süre ile kurulabilir. 2. Özel ekonomik bölgeler, Kazakistan Cumhuriyeti Toprak Yasası uyarınca devlet mülkünde olan ve kiraya verilmeyen arsalarda, ya da istimlak edilen arsalarda kurulur. Özel ekonomik bölgeler kişilere ve özel şirketlere ait olan arsalar üzerinde de kurulabilir. 3. Öncelikli faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı devlet mülkiyetinde olan arsalar, özel ekonomik bölgenin katılımcısına geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgenin kuruluş süresi için verilmektedir. Altyapı tesislerinin inşaatı, hem de yardımcı faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı devlet mülkiyetinde olan arsalar, yönetim şirketine, özerk topluluk fonuna geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgenin kuruluş süresi için verilmektedir. Yönetim şirketi, özerk topluluk fonu; işbu maddenin ikinci bölümünde belirtilen arsaları yardımcı faaliyetleri sürdürmekte olan kişilere Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca ikincil arazi kullanımına (devren kiraya) verme hakkına sahiptir. Yönetim şirketine, özerk topluluk fonuna; devlet mülkiyetinde olan, geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) verilen arsalarda bulunan, tamamen veya kısmen bütçeden tahsis edilen para ile inşa edilmiş olan altyapı tesisleri de kiraya verilebilirler. Yönetim şirketi, özerk topluluk fonu; yardımcı faaliyetleri sürdürmekte olan kişilere devlet mülkiyetinde olan ikincil ücretli arazi kullanımına (devren kiraya) verilen arsalarda bulunan, tamamen veya kısmen bütçeden tahsis edilen para ile inşa edilmiş olan altyapı tesislerini teslim edebilir. 4. Özel ekonomik bölgenin kurulacağı alanlara devlet finansmanı ya da Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca izin verilen diğer kaynaklardan temin edilen bütçe ile inşa edilen altyapı tesisleri sayesinde Özel ekonomik bölgenin fizibilitesine uygun olarak altyapı ihtiyaçları karşılanmalıdır. Altyapı tesislerin inşaatının, büyük veya küçük tamirat işlerin finansmanı Kazakistan Cumhuriyeti bütçe mevzuatı uyarınca gerçekleeştirilir.

9 Özel ekonomik bölge üyeleri veya yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunan kurumlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine kiraya veya devren kiraya verilen arsalar üzerine finansmanını kendileri temin etmek üzere gerekli altyapı tesislerin inşaatını gerçekleştirebilir Öncelikli faaliyetleri ve (veya) yardımcı faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsalar, arsa sahipleri tarafından yönetim şirketine özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesine uygun olarak geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) teslim edilebilir. Yönetim şirketi; öncelikli faaliyetleri ve (veya) yardımcı faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaları özel ekonomik bölgenin katılımcılarına veya yardımcı faaliyetleri sürdürmekte olan kişilere özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanım (devren kira) sözleşmesine uygun olarak geçici ikincil kullanıma (devren kiraya) verme hakkına sahiptir. Özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesi ve özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanım (devren kira) sözleşmesi, sırasıyla özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanımı (kirası) ve özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanımı (devren kirası) için standart sözleşmelere uygun olarak yapılmaktadır. Özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesinin ve özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanım (devren kira) sözleşmesinin süresi özel ekonomik bölgenin kurulacağı süreyi aşmamalıdır. Arsa sahibi; işbu Kanunun şartlarına göre, özel ekonomik bölgenin katılımcısı veya yardımcı faaliyetleri sürdüren kişi olarak özel ekonomik bölgede faaliyetinde bulunma hakkına sahiptir. Bu durumda, özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesi arsa sahibi ile yapılmamaktadır.

10 5. İşbu maddenin 2., 3. ve 4. bendi hükümleri işbu Kanun yayınlandığı tarihten önceki dönemlerde Özel ekonomik bölgelerin üyelerin mülkiyetinde bulunan arsaları kapsamaz. 6. Özel ekonomik bölgelerin sınırları içinde sunulacak devlet ve kamu hizmetleri tek vezne ilkesine tabi olarak aşağıdaki kolaylıklar sağlamak amacını gütmekte: 1) hizmetlerin kaliteli ve süresinde temin edilmesi; 2) sunulacak hizmetler ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaşım kolaylığının temin edilmesi. 7. tek vezne ilkesi uygulaması Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde bulunan halka hizmet merkezlerince gerçekleştirilir. Halka hizmet merkezleri işbu maddenin 4. bendi uyarınca yerleştirilmesi ve işletilmesi gerekli için gerekli altyapı tesisleri temin edilir. Md. 9. Başvuruda bulunacaklardan talep edilenler 1. Özel ekonomik bölgenin üyesi olmak için Başvuruda bulunanlar, fizibilite ile öngörülmüş miktarda finansal garanti sahibi olmalıdır. Özel ekonomik bölgenin üyesi olmak için başvuruda bulunanlar finansal garanti olarak aşağıdaki araçları sunabilir: 1) nakit para; 2) banka garantisi; 3) kefalet; 4) ipotek; 5) sigorta kontratı. Özel ekonomik bölgenin üyesi olmak için başvuruda bulunanlar finansal garanti olarak yukarıdaki listeden bir, iki ya da bir kaç tanesini kullanarak kombinasyon oluşturmak yoluyla dahil olmak üzere istediğini tercih edebilir. 2. Aşağıdakiler üyelik başvurusunda bulunamaz: 1) madencilik kuruluşları; 2) Vergiler ve devlet bütçesine ödenecek zorunlu diğer yükümlülükler hakkında (Vergi Kanunu) Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu 279. maddenin 6. bendi kapsamında lüks tüketim malların üretimini veya montajını (komplektasyonunu) gerçekleştiren kuruluşlar hariç lüks tüketim malların üretimi gerçekleştiren şirketler;

11 3) özel vergi rejimi kapsamında bulunan kuruluşlar; 4) yatırımcı vergi kolaylıklarından yararlanan kuruluşlar; 5) kumar işletmeleri. Md. 10. Özel ekonomik bölgesinin üyeliği için Özel ekonomik bölgesi üyeleri listesine dahil edilmek için sunulacak evraklar 1. Özel ekonomik bölgesinin üyesi kendi faaliyetlerinin faaliyet kontratı uyarınca gerçekleştirir. 2. Başvuru dilekçesinin ekinde aşağıdaki evrakların çıktısı veya elektronik nüshaları iliştirilir: 1) yetkili kurumun onayladığı forma uygun olarak doldurulan anket; 2) kuruluşun devlet sicili yapıldığına dair belge; 3) başvuruda bulunan kuruluşun birinci yöneticisinin kimlik belgelerini içeren evrağın kopyası; 4) tarihinden sonraki dönemler için tanımlama numarasının verildiğini belgeleye evrağın kopyası; 5) kuruluş tüzüğünün kopyası; 6) kuruluşun Özel ekonomik bölgede faaliyetlerini gerçekleştireceğine dair yönetim kurulu kararının kopyası; 7) kuruluşun birinci yöneticisi veya onun yardımcısı ve mühasebe şefi tarafından imzalanmış, mali raporun tanzim edildiği en son dönemi kapsayan mali durum raporunun kopyası; 8) yetkili kurum tarafından tespit edilen taleplere uygun olarak düzenlenmiş kendi projesinin fizibilitesi; 9) başvuruda bulunan kuruluşun bankasından para hareketlerini gösteren hesap detayı ve kredilendirme bürosundan başvuruda bulunan kuruluşun kredi tarihçesinin bir kısmını veya tamamını yansıtan kredilendirme raporu; 10) Vergiler ve devlet bütçesine ödenecek zorunlu diğer yükümlülükler ile ilgili borçlu olup olmadığına dair kayıtlı olduğu vergi dairesinden aldığı belgenin orijinali; 11) başvuruda bulunan kuruluşunun finansal garantisinin mevcudiyetini teyit edecek evraklar. Evrakların sunulduğu tarihte başvuruda bulunan kuruluş Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde sicili olmadığı ve Kazakistan Cumhuriyeti vergi mükellefiyeti kaydı bulunmadığı durumlarda ise,

12 Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde vergi mükellefi olarak kaydı yapılmadığına dair Kazakistan Cumhuriyeti vergi dairelerinden alınan belge sunulur. Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinden kaydı olmayan yabancı uyruklu şirketler işbu maddenin 2)., 5). ve 6). bentleri konusu evrakların kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş nüshalarını sunar. Md. 11. Özel ekonomik bölgesinde üyelik başvurularını inceleme usul ve süreçleri 1. Başvuru dilekçesini alırken Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu: 1) başvuru dilekçesini verildiği tarihte dilekçe sicil defterine kaydını yapar; 2) sunulan evrakların eksik olup olmadığını kontrol ede; 3) sunulan evrakların eksik olması veya onaylanan listeye uygun olmaması halinde başvuru dilekçesini verildiği gün incelemeden iade eder. Başvuru dilekçesinin iade edilmesi tekrar başvuru yapılamaz anlamına gelmez ve eksikler tamamlandıktan sonra tekrar Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunun incelemesine sunulur. 2. Özel ekonomik bölgesi için tespit edilen öncelikli iş alanları listesine uygun olmadığı tespit edilen başvuru dilekçeleri Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunca rededilir ve faaliyet kontratı tanzim edilmez. 3. Özel ekonomik bölgesi için tespit edilen öncelikli iş alanları listesine uygun olduğu tespit edilen başvuru dilekçeleri Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunca kabul edilir ve 10 iş günü içinde faaliyet kontratı tanzim ve imza edilir. 4. Özel ekonomik bölgenin yönetim organı, faaliyet uygulanmasına dair sözleşmenin imzalanacağı tarihte söz konusu sözleşmenin kopyasını göndermek suretiyle yetkili organı haberdar etmelidir. Yetkili organ, özel ekonomik bölgenin katılımcısı hakkında bilgileri özel ekonomik bölgenin katılımcılarının tek siciline tescil

13 etmektedir. Özel ekonomik bölgenin katılımcılarının tek siciline tescil tarihi faaliyet uygulanmasına dair sözleşmenin imzalandığı tarihtir. 5. Başvuruda bulunan kuruluş ile yapılan faaliyet kontratı düzenlendiği tarihi takip eden 2 iş günü içinde Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu ilgili vergi ve gümrük idarelerin haber verir. 6. Başvuruda bulunan kuruluş ile yapılan faaliyet kontratı düzenlendiğine dair Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumundan gelen bilgileri vergi ve gümrük idareleri Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca kendi kayıtlarına girer. 7. Yapılan faaliyet kontratı uyarınca Özel ekonomik bölgesinin üyesi Özel ekonomik bölgesinin dışındaki faaliyetlerini fesh eder. İşbu Kanunda bunun aksi öngörülmediği sürece bilgi ve inovasyon teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren Özel ekonomik bölgesinin üyelerine Özel ekonomik bölgesi sınırları dışında faal olmalarına izin veriliyor. 8. Faaliyet kontratının feshi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir: 1) Özel ekonomik bölgesinin kapatılması (feshi); 2) faaliyet kontratının süresinin bitmesi veya faaliyet kontratının süresi bitmeden önce fesh edilmesi; 3) Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Hukuku (Borçlar Hukuku) veya faaliyet kontratı uyarınca öngörülen diğer durumlarda. Bu durumda faaliyet kontratı feshedildikten sonra Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu ilgili vergi ve gümrük idarelerine haber verir. Md. 12. Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlardan talep edilenler Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlardan aşağıdaki şartlara uygunluğu talep edilmekte: 1) hizmet ve iş alanlarında yerel üreticisi olacak; 2) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde yetkili idari kurumlarında (adalet, vergi ve istatistik daireleri) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak şirket veya şahıs firma olarak kayıtların yapılmış olması. Yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için başvuruda bulunan ve yukarıdaki şartlara uygunluğu teyit edilen kişilikler, tespit

14 edilmiş usul gereği Özel ekonomik bölgesi üyesi ile taşeronluk sözleşmesini tanzim ve imza ederler. Taşeronların gerçekleştirecekleri yardımcı iş alanlarındaki faaliyetler söz konusu ekonomik bölgedeki öncelikli iş alanları ile benzer veya aynı olmamalıdır. Md. 13. Yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunacak kuruluşların giriş izni alabilmeleri için sunmaları gereken evraklar 1. Yardımcı iş alanlarında faaliyetler Özel ekonomik bölgesinin üyesi ile yapılacak sözleşmeye istinaden gerçekleştirilir. 2. Yardımcı iş alanlarında faaliyet gösterecek olan kuruluşlar, Özel ekonomik bölgesinin üyesi ile aralarında sözleşmenin tanzim edildiği tarihi müteakip 3 iş günü içinde, Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna başvuruda bulunur. 3. Başvuru dilekçesinin ekinde Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanan listeye uygun olarak düzenlenmiş evrakların kağıt çıktısı veya elektronik versiyonu sunulur. Md. 14. Yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunacak kuruluşlara giriş iznin verilmesinin usul ve süreçleri ve gerekçeleri 1. Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna başvuru dilekçesini alan Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu: 1) temin edilen bigilerin yetkili makam tarafından onaylanan belgelerin listesine uygunluğunu ontrol eder; 2) Başvuru dilekçesini dilekçeleri kayıt defterine girer. Dilekçenin kaydı yapıldığı tarih olarak dilekçenin sunulduğu tarih addedilir.. 2. Başvuru dilekçesinin ekindeki evrakların Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanan listeye uygun olması halinde Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna dilekçe ile başvuruda bulunan kuruluş, Özel

15 ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almış sayılır. Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu, Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna dilekçe ile başvuruda bulunan kuruluşa ve söz konusu ekonomik bölgesinin bağlı bulunduğu gümrük idaresine Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznin verildiğini haber verir. 3. Başvuru dilekçesinin ekindeki evrakların Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanan listeye uygun olmaması halinde, Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna sunulan dilekçenin tarihini müteakip 3 iş günü içinde başvuruda bulunan kuruluşa iade eder. Başvuru dilekçesinin iade edilmesi tekrar başvuru yapılamaz anlamına gelmez ve eksikler tamamlandıktan sonra tekrar Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunun incelemesine sunulur. Md. 15. Özel ekonomik bölgesi sınırları içerisinde kamu işletmeciliği ve altyapı hizmetlerin sunulması usulü Özel ekonomik bölgesi sınırları içerisinde kamu işletmeciliği yapan ve altyapı hizmetlerini sunmakta olup elektrik ve ısı enerjilerin, gaz, su ve iletişim hizmetlerini sunan kuruluşlar diğer tüketiciler için aynı şartları sağlamalıdır. Md. 16. Özel ekonomik bölge feshi 1. Özel ekonomik bölge, kurulduğu süre aşıldığı vakit fesh edilir. Özel ekonomik bölgenin faal olacağı süre Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı ile tespit edilir. 2. Hedef kriterlere ulaşma konusunda kritik düzeyde başarısız olan özel ekonomik bölge Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin sunuşu üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı ile feshedilir. 3. Özel ekonomik bölgesinin feshinden sonra Özel ekonomik bölgesi kurulması için kullanılan arsaların satışa çıkarılması durumunda Özel ekonomik bölgesinin üyeleri ve yardımcı iş

16 alanlarında hizmet veren kuruluşlar Kazakistan Cumhuriyeti Toprak Yasası hükümlerince öngörülmüş usul uyarınca söz konusu arsaları satın alma hakkına sahiptir. Bölüm 4. Özel ekonomik bölgelerin yönetimi Md. 17. Özel ekonomik bölgelerin İdari kurumun oluşturulması 1. Özel ekonomik bölgenin kurulmasın dair Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatın yürürlüğe girdiği tarihi müteakip Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti veya ilgili İl, Büyükşehir ya da başkent yerel idaresince özel ekonomik bölgenin kurulmasına ve katılmasına ilişkin karar alınır. 2. Başkentteki Özel ekonomik bölgelerin yönetici kurumlarının oluşturulması Kazakistan Cumhuriyeti Kanun Hükmündeki Kararnameler ile tespit edilir. 3. Özel ekonomik bölgesinin kurulması halinde İdari kurumunun yönetim kuruluna aşağıdakiler katılabilir: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti; 2) İl, Büyükşehir ya da başkent yerel idareleri; 3) devlet dışı özel sektör kuruluşları; 4) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde veya diğer ülkelerde özel ekonomik bölgelerin yönetimi ve işletilmesi tecrübelerine sahip yabancı uyruklu kişiler ve kuruluşlar. 4. Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı hükümlerince bunun aksi öngörülmediği sürece İl, Büyükşehir ya da başkent yerel idareleri inisiyatifi üzerine kurulmakta olan Özel ekonomik bölgesinin oy sahibi hisselerinin en az % 50 si devlete ait olmalıdır. Devlet dışı özel kuruluşların inisiyatifi ile kurulacak olan Özel ekonomik bölgelerin oy sahibi hisselerinin en az % 25 i devlete ait olmalıdır. 5. İdari kurumun birinci Yönetim Kurulu toplantısı, İdari kurumuna devletin katılacağına dair Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararının alındığı tarihten sonra en geç 30 takvim günü içinde yapılacaktır. 6. Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu, Kazakistan Cumhuriyeti nin özel müteşebbislerin, şirket ve kuruluşların, şube ve

17 temsilciliklerin sicil Mevzuatı uyarınca Özel ekonomik bölgesinin yerleştirildiği yerde sicili yaptırılır. 7. Yönetici şirketinin Yönetim Kurulu başına hisse sahipleri, Kazakistan Cumhuriyeti İş Adamları Ulusal Odası tarafından önerilen adaylar arasından bağımsız müdürünü seçerler, müdür ise, görevi gereği, Yönetici şirketinin stratejik planlama ile ilgili konularda Yönetim Kurulu Komitesini yönetir. Md. 18. Özel ekonomik bölgesinin idari kurumunun işlevleri Özel ekonomik bölgesinin idari kurumunun işlevleri: 1) özel ekonomik bölgelerin işlemesi ile ilgili konularda yerel idareleri ile etkleşimin sağlanması; 2) yardımcı faaliyetleri sürdürmekte olan kişilere arsaların ikincil arazi kullanımına veya kullanıma (devren kiraya) verilmesi ve altyapı tesislerinin kiraya (devren kiraya) verilmesi; 3) faaliyet kontratların tanzim edilmesi ve feshedilmesi kararların alınması; 4) Yetkili kurumun tespit ettiği usule uygun olarak hazırlanacak ve sunulacak Özel ekonomik bölgeleri üyelerinin raporlarına istinaden Özel ekonomik bölgesinin faaliyet raporunu düzenleyip yetkili kurumun incelemesine sunulması; 5) Özel ekonomik bölgeye katılmaları için piyasa araştırmalarını yapması müteşebbisleri organize etmesi; 6) Özel ekonomik bölgesi içinde gerekli altyapı tesislerin inşaatı ve diğer iş alanlarında gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yatırımcı piyasalarını araştırması ve yatırımcıların katımalarını organize etmesi; 7) Özel ekonomik bölge üyelerinin faaliyetlerini gerçekleştirecekleri arsalar dışında onaylanmış fizibilite uyarınca gerekli altyapı tesislerin inşaatını organize etmesi; 8) Tek vezne ilkesine uygun olarak işlem görecek Halka hizmet merkezinin yerleştirilmesi için gerekli ofisin organizasyonu; 9) Özel ekonomik bölgesi sınırları içine giren malların Özel ekonomik bölgesinin kuruluş amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespit ve teyit edilmesi; 10) faaliyet kontratların hükümlerine uygun olarak ifa edilmesinin kontrolü.

18 Md. 19. İdari kurum yönetimine seçilecek kişiler 1. İşbu Kanunun 7. Maddesi uyarınca Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin sunuşu üzerine Özel ekonomik bölgesinin kurulacağına dair Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı yayınlandıktan sonra Yetkili kurum idari kurumun yönetimini üstlenecek kişileri tespit etmek için ihale düzenler. 2. Özel ekonomik bölgesinin kurulması önerisinin Kazakistan Cumhurbaşkanı na sunulduğu tarihi müteakip 60 gün içinde Yetkili kurum, diğer ilgili devlet kurumları ile birlikte İdari kurumun yönetimini üstlenecek kişiyi seçecekler. 3. Yönetici şirketin idaresini yapacak kişiler için test uygulama düzeni ve bunlara ilişkin talepler yetkili makam tarafından belirlenir. Md. 20. Özel ekonomik bölgesi üyelerinin hakları ve yükümlülükleri 1. Özel ekonomik bölgesi üyelerinin hakları: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca Özel ekonomik bölgeleri üyeleri için öngörülen hukuki destek, vergi ve diğer kolaylıklardan yararlanma hakkı; 2) İşbu Kanun hükümlerince öngörülmüş şekilde kendisine arsa tahsis edilmesi ve öncelikli iş alanlarında faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapı tesislerin inşaatını yapması; 3) Öncelikli iş alanlarında faaliyette bulunduğu sürece yardımcı iş alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin hizmetlerinden yararlanmak; 4) yardımcı iş alanlarını kendisi tespit eder; 5) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş diğer haklardan yararlanmak. 2. Özel ekonomik bölgesi üyelerinin yükümlülükleri: 1) Özel ekonomik bölgesi İdari kurumuna yıllık faaliyet raporlarını düzenleyip sunmak; 2) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı ve faaliyet sözleşmesi uyarınca kendisi üstlendiği yükümlülükleri iyi niyetle ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmek. Md. 21. Faaliyet sözleşmesinin uygulanıp uygulanmadığının kontrolü usulü

19 Faaliyet sözleşmesinin uygulanıp uygulanmadığının kontrolü, Özel ekonomik bölgesinin üyelerinden toplanan bilgi raporlarından ve Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunca tanzim edilip sunulan yıllık raporlarından alınan verilere göre Yetkili kurum tarafından gerçekleştirilir. İşbu Kanunun 18. maddesinin 10. bendi konusu kontrol Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunca sürekli gerçekleştirilmelidir. Md. 22. Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumun finansmanı 1. Devlet dairesi olarak kurulan Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunun finansmanı Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca yapılır. 2. İşletmeci kurumun finansmanı aşağıdaki kalemlerden oluşuturulur: 1) Özel ekonomik bölgesi üyelerine İşletmeci kurum tarafından verilen hizmetlerin bedel karşılığı; 2) Amacına uygun olarak borç finansmanı; 3) Arsaların, altyapı tesislerin ve diğer malvarlığının kiraya/devren kiraya verilmesinden giren paralar; 4) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca yasak olmayan diğer kaynaklar. 3. Özel ekonomik bölgenin özerk topluluk fonu şeklinde kurulan bir yönetim organının faaliyeti, Yeni teknolojilerin parkı Yenilikçilik topluluğu hakkında Kazakistan Cumhuriyeti nin Kanunu uyarınca finanse edilmektedir. Md. 23. Özel ekonomik bölgesi İdari kurumun feshi 1. Devlet dairesi olarak kurulan Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu, Özel ekonomik bölgesinin kuruluşu esnasında tespit edilen sürenin bitiminde ya da Özel ekonomik bölgesinin süresinden önce feshi durumunda ilgili kararın alındığı tarihte Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca feshedilir. 2. Özel ekonomik bölgesinin kuruluşu esnasında tespit edilen sürenin bitiminde ya da Özel ekonomik bölgesinin süresinden önce feshi durumunda ilgili kararın alındığı tarihte İdari kurumunun hisse sahiplerinden oluşan Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca alacaklıların kontrolünde Özel

20 ekonomik bölgesinin İdari Kurumunun alacaklıları ile onaylanan fesih usulü tespit edilir. İdari kurumunun hisse sahiplerinden oluşan Yönetim Kurulu toplantısı sonucu İdari Kurumun fesih usulü ile ilgili kararın alınmaması halinde zorunlu fesih süreçleri başlatılır. İdari Kurumun zorunlu fesih süreçleri Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu uyarınca gerçekleştirilir. Bölüm 5. Özel ekonomik bölgesinin hukuki rejimi ve işletme şartları Md. 24. Özel ekonomik bölgesinde uygulanan özel hukuki rejim Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde Özel ekonomik bölgesi üyeleri için Kazakistan Cumhuriyeti işbu Kanunu, Vergi Kanunu, Gümrük Kanunu, Toprak Yasası ve Kazakistan Cumhuriyeti halkı istihdam mevzuatı uyarınca özel hukuki rejim uygulaması gerçekleştirilir. Md. 25. Özel ekonomik bölgesi üyeleri için vergilendirme durumu Özel ekonomik bölgesi üyelerinden Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu uyarınca öngörülen vergi ve devlet bütçesine ödenecek diğer zorunlu yükümlülükler tahsil edilir. Md. 26. Özel ekonomik bölgelerinde gümrük uygulamaları 1. Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde ya da Özel ekonomik bölgesinin topraklarının bir kısmında serbest gümrük bölgesi gümrük rejimi uygulanır. Serbest gümrük bölgesi gümrük rejimi uygulanacak olan Özel ekonomik bölgesinin topraklarının sınırları, Özel ekonomik bölgesinin kurulmasına dair Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı uyarınca tespit edilir. 2. Serbest gümrük bölgesi gümrük rejimi Gümrük Birliği nin Gümrük Kanunu ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük Kanunu uyarınca uygulanır. 3. Özel ekonomik bölgesinin toprakları Gümrük Birliği nin Gümrük ülkesi olarak addedilir.

Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198 Kanunu

Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198 Kanunu Limited Ortaklıkların resmi sicili,şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri (29.09.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

2 Sıra No lu Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

2 Sıra No lu Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır. İstanbul, 21.02.2014 2 Sıra No lu Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/15 8.2.2014 tarih ve 28907 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ YÖNERGESİ

TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ YÖNERGESİ KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ YÖNERGESİ KOSGEB Temsilciliklerinin Kurulması ve İşletilmesi Yönergesi

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı