Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)"

Transkript

1 Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, ( md.4-6) işletilmesi ve feshedilmesi konusunda devlet kontrolü Bölüm 3. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, ( md.7-16) işletilmesi ve feshedilmesi Bölüm 4. Özel ekonomik bölgelerin yönetimi ( md.17-23) Bölüm 5. Özel ekonomik bölgelerin hukuk ( md.24-29) açısından rejimi ve işletilmesi Bölüm 6. Diğer ve geçici hükümler ( md.30-33) İşbu Kanun Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi gibi olayları müteakip doğan sosyal ilişkileri düzenler. Bölüm 1. Genel hükümler Md. 1. İşbu Kanunda kullanılan temel kavramlar İşbu Kanunda kullanılan ana kavramlar: 1) Özel ekonomik bölge öncelikli faaliyet alanlarında işletmelerin gelişmesi amacıyla özel hukuki rejim kapsamında bulunan ve sınırları kesinlikle belirlenmiş olan Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinin bir parçası; 2) özel ekonomik bölgenin yönetim organı yönetim şirketi, başkentin yerel icra organının devlet kurumu veya özerk topluluk fonu; 3) Özel ekonomik bölgesi üyeleri listesi yetkili kurum tarafından takip edilen Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi içinde kurulan tüm Özel ekonomik bölgelerin üyeleri listesi; 4) Özel ekonomik bölgesinde uygulanan özel hukuki rejim Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Gümrük Kanunu, Toprak Yasası, Kazakistan Cumhuriyeti nde istihdam hakkında Mevzuat ve

2 işbu kanun uyarınca Özel ekonomik bölgesinin işletilmesi için gerekli şartların tamamı; 5) Özel ekonomik bölgesinin üyesi - Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde öncelikli iş alanlarında faaliyette bulunan ve Özel ekonomik bölgesi üyeleri listesine dahil edilen kurum; 6) Işletmeci kurum Özel ekonomik bölgesini işletmek amacıyla anonim şirket olarak kurulan ve işbu kanun uyarınca hareket edecek olan kurum; 7) tek vezne ilkesi gerekli evrakları toplamak ve kamu hizmetlerini sunan devlet kurumları ile direkt irtibatta bulunmak gibi süreçleri en aza indirmek amacıyla Özel ekonomik bölgesine başvuruda bulunan şirketleri için devlet hizmetlerini temin etme şekli; 8) altyapı onaylı gelişme planına ve Özel ekonomik bölgesinin fizibilitesine uygun olarak iletişim, ulaşım, su, gaz, elektrik ve ısı enerjisi temini ve üretimi ile meşgül altyapı tesisleri; 9) Özel ekonomik bölgesi üyesi olarak faaliyette bulunmak hakkında kontrat (bundan sonra faaliyet kontratı olarak adlandırılacak) Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu ile Özel ekonomik bölgesinin üyesi veya üyeleri ile arasında tanzim edilecek, üyenin veya üyelerin Özel ekonomik bölgesinde gerçekleştirecekleri faaliyet alanlarını, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyecek olan anlaşma; 10) öncelikli iş alanları Özel ekonomik bölgesinin kuruluş amacına uygun ve sınırları içinde uygulanan özel hukuki rejim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler; 11) yardımcı iş alanları Özel ekonomik bölgesi üyelerin faaliyetlerini destekleyici nitelik taşıyan ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan Özel ekonomik bölgesinin sınırları içinde gerçekleştirilen diğer faaliyetler; 12) yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunan kurumlar işbu Kanun uyarınca Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyet gösteren ve Özel ekonomik bölgesinde uygulanan özel hukuki rejimi kapsamı dışında bulunan şirketler; 13) hedef kriterlere ulaşma konusunda kritik düzeyde başarısızlık Özel ekonomik bölgesinin işletilmesi sırasında ekonomik, teknik, sosyal ve/veya diğer değerlere ulaşma konusundaki başarısızlık düzeyi Özel ekonomik bölgesinin kurulması amacının gerçekleştirilmesini imkansız kıldığı durumlar;

3 14) başvuruda bulunan Özel ekonomik bölgesinde öncelikli veya yardımcı iş alanlarında faaliyet göstermek amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna başvuruda bulunan kurum; 15) bilirkişi kurulu; özel ekonomik bölgenin oluşturulması veya kaldırılmasının ne kadar amaca uygun olduğunu belirlemek için yetkiili makam tarafından oluşturulan bakanlıklar arası bir danışma organı; 16) yetkili kurum Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi konularında yetkili devlet kurumu. Md. 2. Özel ekonomik bölgeler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı 1. Özel ekonomik bölgeler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı öncelikle Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasına dayanmakta ve işbu Kanun ile Kazakistan Cumhuriyeti Kanun Hükmündeki Kararnameler den oluşmaktadır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası anlaşma hükümlerine aykırı bulunan işbu Kanun hükümleri geçersizdir. Md. 3. Özel ekonomik bölgenin kurulmasının amacı Özel ekonomik bölgelerin kurulmasındaki ana hedefler: modern, son düzey teknolojik, rekabet edebilir fabrikaların tesis edilmesi, yeni ilgili ekonomi sektörlerine ve bölgelere teknolojilerin ve yatırımların girmesi, istihdamın arttırılması. Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi konusunda devlet kontrolü Md. 4. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin yetkileri Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin yetkileri: 1) Özel ekonomik bölgelerin kurulması ve işletilmesi alanlarında devlet politikasının ana istikametlerin belirlenmesi; 2) Özel ekonomik bölgelerin faaliyetlerini düzenleyecek yasaların onaylanması; 3) yetkili kurum tayini;

4 4) Özel ekonomik bölgenin kurulması veya feshedilmesi konusunun Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sunulması; 5) İdari kurumun tayin edilmesi; 6) idari kuruma katılması; 7) - 8-2) K.C tarihli ve 239-V nolu Yasasına uygun olarak kaldırılmıltır; 9) Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, işbu Kanun diğer kanunlar ve Cumhurbaşkanı talimatları uyarınca yüklenen diğer görevler ve yetkileri. Md. 5. Yetkili kurumun görevleri Yetkili kurumun görevleri: 1) Özel ekonomik bölgelerin kurulması ve işletilmesi alanında devlet politikasının gerçekleştirilmesi; 2) Astana yeni şehir Özel ekonomik bölgesi dışındaki Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi alanında faaliyet gösteren işletmeci kurumların ve yerel idarelerin koordinasyonu; 3) Özel ekonomik bölgelerin faaliyetlerini düzenleyecek kanunların hazırlanması; 4) Özel ekonomik bölgesi üyesi olarak kaydın yapılması için gerekli başvuru formların ve anketlerin düzenlenmesi; 5) faaliyet kontratları standart anlaşma metnin tanzim onaylanması; 6) K.C tarihli ve 239-V nolu Yasasına uygun olarak kaldırılmıltır; 7) Özel ekonomik bölgelerin idari kurumları tarafından verilecek verileri esas alarak Özel ekonomik bölge üyeleri listesini düzenlenmesi; 8) kurulacak Özel ekonomik bölgesi için hazırlanacak fizibilitenin ihtiyaç raporunun onaylanması; 8-1) bilirkişi kurulu hakkında yönetmeliğin onaylanması; 8-2) özel ekonomik bölgesinin bulunduğu özel mülkiyet konusu olan arsaların geçici olarak ücretli (kira) kullanılmasına ait örnek sözleşmelerin onaylanması; 8-3) özel ekonomik bölgesinin bulunduğu özel mülkiyet konusu olan arsaların geçici olarak ücretli ikincil (altkira) kullanılmasına ait örnek sözleşmelerin onaylanması;

5 9) Özel ekonomik bölgelerin kurulması veya feshedilmesi ile ilgili önerilerini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine sunulması; 10) Özel ekonomik bölge idari kurum tarafından hazırlanacak raporların usul ve sıklığının tespit edilmesi; 11) K.C tarihli ve 239-V nolu Yasasına uygun olarak kaldırılmıltır; 12) Özel ekonomik bölgelerin yıllık faaliyet raporlarının Kazakistan Cumhurbaşkanı İdaresine ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine sunulması; 13) İşbu kanun, diğer Kazakistan Cumhuriyeti kanunları, Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti kararnameleri uyarınca yüklenen diğer görevler ve yetkileri. Md. 6. Başkent, Büyükşehir ve il merkezleri yerel idarelerin yetki ve görevleri 1. Başkent, Büyükşehir ve il merkezleri yerel idarelerin yetki ve görevleri: 1) Özel ekonomik bölgelerin kurulması ve işletilmesi alanında devlet politikasının gerçekleştirilmesi; 2) Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilerini yetkili kuruma sunulması; 3) işbu Kanun uyarınca işletmeci şirkete katılması; 4) Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgenin kurulması için arsanın verilmesi ve yönetim şirketi, özerk topluluk fonu ile arsa ve bütçeden tahsis edilen para ile inşa edilmiş olan altyapı tesisleri için kira sözleşmelerinin yapılması; 4-1) özel ekonomik bölgesi üyelerinin özel ekonomik bölgesinin faaliyetine katılmaları için işe koşulması; 4-2) faaliyetin gerçekleştirilmesi hakkında sözleşmeninn yerine getirilmesininin izlenmesi ve izleme sonucu alınan bilgilerin analiz edilmesi; 5) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca yerel idarelerin yetki ve görevleri kapsamında bulunan diğer yetki ve görevlerini gerçekleştirmesi. 2. Başkent yerel idarelerin ilave yetki ve görevleri:

6 1) başkentteki Özel ekonomik bölgelerin işletilmesi ve feshedilmesi konusunda işletmeci kurum ile devlet yerel idareleri arasındaki koordinasyonun sağlanması; 2) «Astana yeni şehir Özel ekonomik bölgesine üyelik organizasyonu; 3) «Astana yeni şehir Özel ekonomik bölgesi üye kayıtların tanzim edilmesi; 4) faaliyetin gerçekleştirilmesi hakkında sözleşmeninn yerine getirilmesininin izlenmesi ve izleme sonucu alınan bilgilerin analiz edilmesi. Bölüm 3. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, işletilmesi ve feshedilmesi Md. 7. Özel ekonomik bölgelerin kuruluş usulu 1. Özel ekonomik bölgenin oluşturulması hakkında teklif, özel ekonomik bölgesinin oluşturulmasına ilgi duyan merkezi ve yerel yürütme organları tarafından yetkili makama bildirilir ve yetkili makam tarafından onaylanan taleplere uygun olarak hazırlanan özel ekonomik bölgenin oluşturulması konsepti sunulur. 2. Söz konusu önerilerin sunulduğu tarihi takip eden 30 gün içinde yetkili kurum onay ya da red kararını açıklar. Söz konusu önerilerin sunulduğu tarihi takip eden 10 gün içinde yetkili kurum ilgili önerinin değerlendirilmesi için sunulduğu tarihi müteakip kurulan uzman kurumun onayına sunar. Uzman kurum heyeti kurulacak olan Özel ekonomik bölge için belirlenmiş olan öncelikli iş alanları özellikleri dikkate alınarak tespit edilir. Önerilerin yetkili kuruma sunulduğu tarihi takip eden 20 gün içinde Uzman kurum kendi raporunu düzenler. 3. İlgili kararın alındığı tarihi müteakip 3 gün içinde Yetkili kurum başvuruda bulunan kuruma gerekçeli cevabını iletir. 4. Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili öneriler Yetkili kurumca aşağıdaki durumlarda rededilir: 1) Özel ekonomik bölgenin kurulmasının anlamsız olması; 2) Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilen devlet politikası ekonomik önceliklerine aykırı bulunması; 3) sunulan verilen eksik veya yanlış olması; 4) çevre koruma şartnamelerin aykırı bulunması;

7 5) ülke güvenliği, tarihi ve medeni yapıların kayıp veya zarar görmesi tehlikesi, koruma altında bulunan doğa parkların güvenliği gerekçelerine istinaden. Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilerin rededilmesi Özel ekonomik bölgenin kurulması için önerilerin daha sonra sunulması için engel teşkil etmez. 5. Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerileri sunan kurumlar önerilerinin kabul edildiğine dair tebliği aldıkları tarihi takip eden 6 ay içinde fizibilitesini ve çevreye etkisi raporunu hazırlar. Fizibilite kapsamında teknik, ekonomik, finansal, sosyal gelişme tahminlerini, gerekçe, ihtiyaç ve sonuç değerlendirmesini içermelidir. Fizibilite aşağıdaki kriterlere uygun olmalı: 1) amacına uygunluğu fizibilite kapsamında önerilen tedbirlerin stratejik önem taşıyan kararnamelere uygunluğu; 2) gerekçeleri bölüm bazında değerlendirilecek uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için finansman, teyit edici hesaplar ve diğer ispatların mevcudiyeti; 3) neticesi direkt ve dolaylı etkilerin amacına uygunluğu tasdik edecek hesapların sunularak ispat edilmesi. Merkez veya yerel idarelerince sunulan Özel ekonomik bölgenin kurulması ile ilgili önerilerin fizibilitesi için finansmanı Kazakistan Cumhuriyeti Bütçe mevzuatı uyarınca ayarlanır. 6. Kurulacak olan Özel ekonomik bölgenin fizibilitesi Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca gerekli ekspertizlerin yapılması amacıyla Yetkili kurum tarafından ilgili devlet idarelerine sunulur. Yatırımcılar özel ekspertiz yaptırabilir. Fizibilitenin yetkili kuruma sunulduğu tarihi takip eden 45 gün içinde devlet idarelerince gerekli ekspertiz raporları düzenlenmelidir. 7. Fizibilitenin ekspertiz raporlarını aldığı taihi müteakip 60 gün içinde yetkili kurum, kurulacak olan ilgili Özel ekonomik bölgenin fizibilitesini, konsept kararlarını, çevreye etkisi raporunu ve ekspertiz raporlarını Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti onayına sunar. 8. Özel ekonomik bölgenin kurulmasına ve kapsamında bulunacak öncelikli iş alanları onayına ilişkin kararı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin sunuşu neticesinde Kazakistan Cumhurbaşkanın nca alınır. İlgili Özel ekonomik bölge hakkında kararname, hedef kriterleri ve hedef kriterlere ulaşma konusunda kritik düzeyde başarısızlık şartnameleri Kazakistan Cumhurbaşkanın nca onaylanır.

8 Md. 8. Özel ekonomik bölgelerin işletme şartları 1. Özel ekonomik bölge en fazla 25 yıllık süre ile kurulabilir. 2. Özel ekonomik bölgeler, Kazakistan Cumhuriyeti Toprak Yasası uyarınca devlet mülkünde olan ve kiraya verilmeyen arsalarda, ya da istimlak edilen arsalarda kurulur. Özel ekonomik bölgeler kişilere ve özel şirketlere ait olan arsalar üzerinde de kurulabilir. 3. Öncelikli faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı devlet mülkiyetinde olan arsalar, özel ekonomik bölgenin katılımcısına geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgenin kuruluş süresi için verilmektedir. Altyapı tesislerinin inşaatı, hem de yardımcı faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı devlet mülkiyetinde olan arsalar, yönetim şirketine, özerk topluluk fonuna geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgenin kuruluş süresi için verilmektedir. Yönetim şirketi, özerk topluluk fonu; işbu maddenin ikinci bölümünde belirtilen arsaları yardımcı faaliyetleri sürdürmekte olan kişilere Kazakistan Cumhuriyeti nin arsa mevzuatı uyarınca ikincil arazi kullanımına (devren kiraya) verme hakkına sahiptir. Yönetim şirketine, özerk topluluk fonuna; devlet mülkiyetinde olan, geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) verilen arsalarda bulunan, tamamen veya kısmen bütçeden tahsis edilen para ile inşa edilmiş olan altyapı tesisleri de kiraya verilebilirler. Yönetim şirketi, özerk topluluk fonu; yardımcı faaliyetleri sürdürmekte olan kişilere devlet mülkiyetinde olan ikincil ücretli arazi kullanımına (devren kiraya) verilen arsalarda bulunan, tamamen veya kısmen bütçeden tahsis edilen para ile inşa edilmiş olan altyapı tesislerini teslim edebilir. 4. Özel ekonomik bölgenin kurulacağı alanlara devlet finansmanı ya da Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca izin verilen diğer kaynaklardan temin edilen bütçe ile inşa edilen altyapı tesisleri sayesinde Özel ekonomik bölgenin fizibilitesine uygun olarak altyapı ihtiyaçları karşılanmalıdır. Altyapı tesislerin inşaatının, büyük veya küçük tamirat işlerin finansmanı Kazakistan Cumhuriyeti bütçe mevzuatı uyarınca gerçekleeştirilir.

9 Özel ekonomik bölge üyeleri veya yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunan kurumlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine kiraya veya devren kiraya verilen arsalar üzerine finansmanını kendileri temin etmek üzere gerekli altyapı tesislerin inşaatını gerçekleştirebilir Öncelikli faaliyetleri ve (veya) yardımcı faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsalar, arsa sahipleri tarafından yönetim şirketine özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesine uygun olarak geçici ücretli arazi kullanımına (kiraya) teslim edilebilir. Yönetim şirketi; öncelikli faaliyetleri ve (veya) yardımcı faaliyetleri sürdürmek için tasarlanan özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaları özel ekonomik bölgenin katılımcılarına veya yardımcı faaliyetleri sürdürmekte olan kişilere özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanım (devren kira) sözleşmesine uygun olarak geçici ikincil kullanıma (devren kiraya) verme hakkına sahiptir. Özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesi ve özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanım (devren kira) sözleşmesi, sırasıyla özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanımı (kirası) ve özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanımı (devren kirası) için standart sözleşmelere uygun olarak yapılmaktadır. Özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesinin ve özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ikincil ücretli kullanım (devren kira) sözleşmesinin süresi özel ekonomik bölgenin kurulacağı süreyi aşmamalıdır. Arsa sahibi; işbu Kanunun şartlarına göre, özel ekonomik bölgenin katılımcısı veya yardımcı faaliyetleri sürdüren kişi olarak özel ekonomik bölgede faaliyetinde bulunma hakkına sahiptir. Bu durumda, özel ekonomik bölgenin kurulacağı özel mülkiyete tabi arsaların geçici ücretli kullanım (kira) sözleşmesi arsa sahibi ile yapılmamaktadır.

10 5. İşbu maddenin 2., 3. ve 4. bendi hükümleri işbu Kanun yayınlandığı tarihten önceki dönemlerde Özel ekonomik bölgelerin üyelerin mülkiyetinde bulunan arsaları kapsamaz. 6. Özel ekonomik bölgelerin sınırları içinde sunulacak devlet ve kamu hizmetleri tek vezne ilkesine tabi olarak aşağıdaki kolaylıklar sağlamak amacını gütmekte: 1) hizmetlerin kaliteli ve süresinde temin edilmesi; 2) sunulacak hizmetler ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaşım kolaylığının temin edilmesi. 7. tek vezne ilkesi uygulaması Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde bulunan halka hizmet merkezlerince gerçekleştirilir. Halka hizmet merkezleri işbu maddenin 4. bendi uyarınca yerleştirilmesi ve işletilmesi gerekli için gerekli altyapı tesisleri temin edilir. Md. 9. Başvuruda bulunacaklardan talep edilenler 1. Özel ekonomik bölgenin üyesi olmak için Başvuruda bulunanlar, fizibilite ile öngörülmüş miktarda finansal garanti sahibi olmalıdır. Özel ekonomik bölgenin üyesi olmak için başvuruda bulunanlar finansal garanti olarak aşağıdaki araçları sunabilir: 1) nakit para; 2) banka garantisi; 3) kefalet; 4) ipotek; 5) sigorta kontratı. Özel ekonomik bölgenin üyesi olmak için başvuruda bulunanlar finansal garanti olarak yukarıdaki listeden bir, iki ya da bir kaç tanesini kullanarak kombinasyon oluşturmak yoluyla dahil olmak üzere istediğini tercih edebilir. 2. Aşağıdakiler üyelik başvurusunda bulunamaz: 1) madencilik kuruluşları; 2) Vergiler ve devlet bütçesine ödenecek zorunlu diğer yükümlülükler hakkında (Vergi Kanunu) Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu 279. maddenin 6. bendi kapsamında lüks tüketim malların üretimini veya montajını (komplektasyonunu) gerçekleştiren kuruluşlar hariç lüks tüketim malların üretimi gerçekleştiren şirketler;

11 3) özel vergi rejimi kapsamında bulunan kuruluşlar; 4) yatırımcı vergi kolaylıklarından yararlanan kuruluşlar; 5) kumar işletmeleri. Md. 10. Özel ekonomik bölgesinin üyeliği için Özel ekonomik bölgesi üyeleri listesine dahil edilmek için sunulacak evraklar 1. Özel ekonomik bölgesinin üyesi kendi faaliyetlerinin faaliyet kontratı uyarınca gerçekleştirir. 2. Başvuru dilekçesinin ekinde aşağıdaki evrakların çıktısı veya elektronik nüshaları iliştirilir: 1) yetkili kurumun onayladığı forma uygun olarak doldurulan anket; 2) kuruluşun devlet sicili yapıldığına dair belge; 3) başvuruda bulunan kuruluşun birinci yöneticisinin kimlik belgelerini içeren evrağın kopyası; 4) tarihinden sonraki dönemler için tanımlama numarasının verildiğini belgeleye evrağın kopyası; 5) kuruluş tüzüğünün kopyası; 6) kuruluşun Özel ekonomik bölgede faaliyetlerini gerçekleştireceğine dair yönetim kurulu kararının kopyası; 7) kuruluşun birinci yöneticisi veya onun yardımcısı ve mühasebe şefi tarafından imzalanmış, mali raporun tanzim edildiği en son dönemi kapsayan mali durum raporunun kopyası; 8) yetkili kurum tarafından tespit edilen taleplere uygun olarak düzenlenmiş kendi projesinin fizibilitesi; 9) başvuruda bulunan kuruluşun bankasından para hareketlerini gösteren hesap detayı ve kredilendirme bürosundan başvuruda bulunan kuruluşun kredi tarihçesinin bir kısmını veya tamamını yansıtan kredilendirme raporu; 10) Vergiler ve devlet bütçesine ödenecek zorunlu diğer yükümlülükler ile ilgili borçlu olup olmadığına dair kayıtlı olduğu vergi dairesinden aldığı belgenin orijinali; 11) başvuruda bulunan kuruluşunun finansal garantisinin mevcudiyetini teyit edecek evraklar. Evrakların sunulduğu tarihte başvuruda bulunan kuruluş Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde sicili olmadığı ve Kazakistan Cumhuriyeti vergi mükellefiyeti kaydı bulunmadığı durumlarda ise,

12 Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde vergi mükellefi olarak kaydı yapılmadığına dair Kazakistan Cumhuriyeti vergi dairelerinden alınan belge sunulur. Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinden kaydı olmayan yabancı uyruklu şirketler işbu maddenin 2)., 5). ve 6). bentleri konusu evrakların kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş nüshalarını sunar. Md. 11. Özel ekonomik bölgesinde üyelik başvurularını inceleme usul ve süreçleri 1. Başvuru dilekçesini alırken Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu: 1) başvuru dilekçesini verildiği tarihte dilekçe sicil defterine kaydını yapar; 2) sunulan evrakların eksik olup olmadığını kontrol ede; 3) sunulan evrakların eksik olması veya onaylanan listeye uygun olmaması halinde başvuru dilekçesini verildiği gün incelemeden iade eder. Başvuru dilekçesinin iade edilmesi tekrar başvuru yapılamaz anlamına gelmez ve eksikler tamamlandıktan sonra tekrar Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunun incelemesine sunulur. 2. Özel ekonomik bölgesi için tespit edilen öncelikli iş alanları listesine uygun olmadığı tespit edilen başvuru dilekçeleri Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunca rededilir ve faaliyet kontratı tanzim edilmez. 3. Özel ekonomik bölgesi için tespit edilen öncelikli iş alanları listesine uygun olduğu tespit edilen başvuru dilekçeleri Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunca kabul edilir ve 10 iş günü içinde faaliyet kontratı tanzim ve imza edilir. 4. Özel ekonomik bölgenin yönetim organı, faaliyet uygulanmasına dair sözleşmenin imzalanacağı tarihte söz konusu sözleşmenin kopyasını göndermek suretiyle yetkili organı haberdar etmelidir. Yetkili organ, özel ekonomik bölgenin katılımcısı hakkında bilgileri özel ekonomik bölgenin katılımcılarının tek siciline tescil

13 etmektedir. Özel ekonomik bölgenin katılımcılarının tek siciline tescil tarihi faaliyet uygulanmasına dair sözleşmenin imzalandığı tarihtir. 5. Başvuruda bulunan kuruluş ile yapılan faaliyet kontratı düzenlendiği tarihi takip eden 2 iş günü içinde Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu ilgili vergi ve gümrük idarelerin haber verir. 6. Başvuruda bulunan kuruluş ile yapılan faaliyet kontratı düzenlendiğine dair Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumundan gelen bilgileri vergi ve gümrük idareleri Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca kendi kayıtlarına girer. 7. Yapılan faaliyet kontratı uyarınca Özel ekonomik bölgesinin üyesi Özel ekonomik bölgesinin dışındaki faaliyetlerini fesh eder. İşbu Kanunda bunun aksi öngörülmediği sürece bilgi ve inovasyon teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren Özel ekonomik bölgesinin üyelerine Özel ekonomik bölgesi sınırları dışında faal olmalarına izin veriliyor. 8. Faaliyet kontratının feshi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir: 1) Özel ekonomik bölgesinin kapatılması (feshi); 2) faaliyet kontratının süresinin bitmesi veya faaliyet kontratının süresi bitmeden önce fesh edilmesi; 3) Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Hukuku (Borçlar Hukuku) veya faaliyet kontratı uyarınca öngörülen diğer durumlarda. Bu durumda faaliyet kontratı feshedildikten sonra Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu ilgili vergi ve gümrük idarelerine haber verir. Md. 12. Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlardan talep edilenler Özel ekonomik bölgesi sınırları içinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlardan aşağıdaki şartlara uygunluğu talep edilmekte: 1) hizmet ve iş alanlarında yerel üreticisi olacak; 2) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde yetkili idari kurumlarında (adalet, vergi ve istatistik daireleri) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak şirket veya şahıs firma olarak kayıtların yapılmış olması. Yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için başvuruda bulunan ve yukarıdaki şartlara uygunluğu teyit edilen kişilikler, tespit

14 edilmiş usul gereği Özel ekonomik bölgesi üyesi ile taşeronluk sözleşmesini tanzim ve imza ederler. Taşeronların gerçekleştirecekleri yardımcı iş alanlarındaki faaliyetler söz konusu ekonomik bölgedeki öncelikli iş alanları ile benzer veya aynı olmamalıdır. Md. 13. Yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunacak kuruluşların giriş izni alabilmeleri için sunmaları gereken evraklar 1. Yardımcı iş alanlarında faaliyetler Özel ekonomik bölgesinin üyesi ile yapılacak sözleşmeye istinaden gerçekleştirilir. 2. Yardımcı iş alanlarında faaliyet gösterecek olan kuruluşlar, Özel ekonomik bölgesinin üyesi ile aralarında sözleşmenin tanzim edildiği tarihi müteakip 3 iş günü içinde, Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna başvuruda bulunur. 3. Başvuru dilekçesinin ekinde Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanan listeye uygun olarak düzenlenmiş evrakların kağıt çıktısı veya elektronik versiyonu sunulur. Md. 14. Yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunacak kuruluşlara giriş iznin verilmesinin usul ve süreçleri ve gerekçeleri 1. Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna başvuru dilekçesini alan Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu: 1) temin edilen bigilerin yetkili makam tarafından onaylanan belgelerin listesine uygunluğunu ontrol eder; 2) Başvuru dilekçesini dilekçeleri kayıt defterine girer. Dilekçenin kaydı yapıldığı tarih olarak dilekçenin sunulduğu tarih addedilir.. 2. Başvuru dilekçesinin ekindeki evrakların Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanan listeye uygun olması halinde Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna dilekçe ile başvuruda bulunan kuruluş, Özel

15 ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almış sayılır. Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu, Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna dilekçe ile başvuruda bulunan kuruluşa ve söz konusu ekonomik bölgesinin bağlı bulunduğu gümrük idaresine Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznin verildiğini haber verir. 3. Başvuru dilekçesinin ekindeki evrakların Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanan listeye uygun olmaması halinde, Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu Özel ekonomik bölgesinde yardımcı iş alanlarında faaliyette bulunmak için giriş iznini almak amacıyla Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumuna sunulan dilekçenin tarihini müteakip 3 iş günü içinde başvuruda bulunan kuruluşa iade eder. Başvuru dilekçesinin iade edilmesi tekrar başvuru yapılamaz anlamına gelmez ve eksikler tamamlandıktan sonra tekrar Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumunun incelemesine sunulur. Md. 15. Özel ekonomik bölgesi sınırları içerisinde kamu işletmeciliği ve altyapı hizmetlerin sunulması usulü Özel ekonomik bölgesi sınırları içerisinde kamu işletmeciliği yapan ve altyapı hizmetlerini sunmakta olup elektrik ve ısı enerjilerin, gaz, su ve iletişim hizmetlerini sunan kuruluşlar diğer tüketiciler için aynı şartları sağlamalıdır. Md. 16. Özel ekonomik bölge feshi 1. Özel ekonomik bölge, kurulduğu süre aşıldığı vakit fesh edilir. Özel ekonomik bölgenin faal olacağı süre Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı ile tespit edilir. 2. Hedef kriterlere ulaşma konusunda kritik düzeyde başarısız olan özel ekonomik bölge Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin sunuşu üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı ile feshedilir. 3. Özel ekonomik bölgesinin feshinden sonra Özel ekonomik bölgesi kurulması için kullanılan arsaların satışa çıkarılması durumunda Özel ekonomik bölgesinin üyeleri ve yardımcı iş

16 alanlarında hizmet veren kuruluşlar Kazakistan Cumhuriyeti Toprak Yasası hükümlerince öngörülmüş usul uyarınca söz konusu arsaları satın alma hakkına sahiptir. Bölüm 4. Özel ekonomik bölgelerin yönetimi Md. 17. Özel ekonomik bölgelerin İdari kurumun oluşturulması 1. Özel ekonomik bölgenin kurulmasın dair Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatın yürürlüğe girdiği tarihi müteakip Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti veya ilgili İl, Büyükşehir ya da başkent yerel idaresince özel ekonomik bölgenin kurulmasına ve katılmasına ilişkin karar alınır. 2. Başkentteki Özel ekonomik bölgelerin yönetici kurumlarının oluşturulması Kazakistan Cumhuriyeti Kanun Hükmündeki Kararnameler ile tespit edilir. 3. Özel ekonomik bölgesinin kurulması halinde İdari kurumunun yönetim kuruluna aşağıdakiler katılabilir: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti; 2) İl, Büyükşehir ya da başkent yerel idareleri; 3) devlet dışı özel sektör kuruluşları; 4) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde veya diğer ülkelerde özel ekonomik bölgelerin yönetimi ve işletilmesi tecrübelerine sahip yabancı uyruklu kişiler ve kuruluşlar. 4. Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatı hükümlerince bunun aksi öngörülmediği sürece İl, Büyükşehir ya da başkent yerel idareleri inisiyatifi üzerine kurulmakta olan Özel ekonomik bölgesinin oy sahibi hisselerinin en az % 50 si devlete ait olmalıdır. Devlet dışı özel kuruluşların inisiyatifi ile kurulacak olan Özel ekonomik bölgelerin oy sahibi hisselerinin en az % 25 i devlete ait olmalıdır. 5. İdari kurumun birinci Yönetim Kurulu toplantısı, İdari kurumuna devletin katılacağına dair Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararının alındığı tarihten sonra en geç 30 takvim günü içinde yapılacaktır. 6. Özel ekonomik bölgesinin İdari kurumu, Kazakistan Cumhuriyeti nin özel müteşebbislerin, şirket ve kuruluşların, şube ve

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3469 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1/8/1997 No: 97/9853 Dayandığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı