ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi"

Transkript

1 ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan persneli gelir. Persnelin bilgi ve verimliliği işletmenin verimliliğini etkileyen ana unsurlardan biridir. Persnel verimliliği ve kalitesini artıracak önlerler her zaman alınmalıdır. Persnelin kaliteli lması demek nların kullandığı işletme yönetim yazılımı ERP nin yetersiz lması durumunda işe yarayacak lması anlamına gelmez. Bu nedenle çalışanların daha hızlı karar alabilmelerini, bir takım larak etkin bir biçimde hareket etmelerini, kendi kendilerine pek çk sru ve srunlarına cevap bulabilmelerini sağlamak için dğru kurgulanmış bir ERP yazılımına ihtiyaç vardır. Şirketlerin hızlı iş yapma ve hızlı karar alma amacına yönelik larak hazırlanmış lan bir ERP, şirketiniz bünyesindeki veya uzak fislerinizdeki çalışanlarınızın iletişimi, yönetimi, eğitimi ve gelişimi için gereken tüm faaliyetlerinizi tek ve tüm çalışanların bağlı lduğu bir platfrmda gerçekleştirmenize imkan vermelidir. Persnelin, iş başvurusundan, şirketten ayrılacağı tarihe kadar şirketinizde geçirdiği tüm evreler sisteme dahil edilmelidir.

2 Persnelin her nktada verimliliği, etkinlik ve üretkenlikleri ölçümlenebilmeli ve gerekli eğitimler gerekirse n-line sağlanacak bir platfrm luşturulmalıdır. İş Gücü Yönetiminden beklentiler; Yetkilendirme Mbile ve kablsuz ulaşım desteği Anlık mesajlaşma ve detaylı arama Perfrmans yönetimi ve perfrmans değerlendirmesi Eğitim yönetimi ve eğitim içeriği luşturma Yetenek testleri ve değerlendirmesi Zaman ve harcama tablları ve raprları Kntak ve Olay yönetimi, kişisel ajandalar Şirket ve departmanlar hakkında bilgi sunma Ürün bilgileri ve prspektüsleri Prje yönetimi Müşteri ilişkilerinin geçmiş hikayesi Detaylı müşteri bilgileri Rakip ürün ve firma bilgileri Internete ve üçüncü parti uygulamalara ve içeriklere erişim şeklinde sayılabilir. İş gücü yönetimindeki hedeflerden biride şirket kültürü ve şirket değerlerini rtaya kyarak şirket plitikalarını uygulanabilir kılmaktır. Çalışanlarınızla Hızlı Şirket içi İletişim kurun. Çalışanlarınızın Verimliliğini artırın, Perfrmans Yönetimi yapın, Sürekli eğitim almalarını sağlayın, Zaman ve Harcama Raprlarını alın, Prje Yönetimine önem verin, Kntak ve Olay Yönetimi yapmalarını sağlayın. Snunda ödül de verin ceza da. 2. Kntak ve Olay Yönetimi ( CM: Cntact Management ) Bir firmanın en önemli unsurlarından biri de şirket hafızası dır. Bir şirketin hafızasını luşturmaktaki en önemli husus şirkette gündem lan knuların kayıtlanması, bu yapılırken de, laylara karşı srumlu departmanlar ve kişilerin layları ve çözümlerini kayıt altına almaktan geçiyr. Bu işlemlerin tümüne Kntak ve Olay Yönetimi (CM) diyruz. Firma genel larak halkla veya müşterilerle iki türlü iletişim kurar. Birincisi siz gidersiniz, diğeri de, sizi ararlar, size gelirler. Önce sizi arayan müşteriler ve satıcılar veya genel larak halkla ilişkiden başlayalım. Firmanıza telefn, mail vs ile ulaşan kişi yada kurumlar, bir şey srarlar, bir şey isterler. Bu görüşmelerin her biri bir kntak kurmaktır ve bir lay dır. O halde bu çağrıların mümkünse tümü en azından gerekli lanları firma çalışanlarınca rtak bir sisteme kayıt edilmelidir. Bu kayıtlar ilerleyen zamanlar içinde şirket hafızasını luşturacaktır. Geçmişe bakıldığında kimler ne için aramış, ne srmuş, ne demiş, srunu çözülmüş mü, ne kadar sürede çözülmüş, kim çözmüş, kimler ne yapmış, ne demiş, snuçta ne lmuş.

3 Örneğin bilişim ürünleri satan ve servisi veren bir firmayı, müşteriler veya satıcılar arayıp; Fiyat ve ürün bilgisi srabilir, aldığı ürünle karşılaştığı srunu iletip servis isteyebilir. Satıcılarımız pazarlama faaliyetleri için, görüşmeler yapabilir, teklifler verilir, satışlar lur veya lmaz. Bu bilgilendirmelerden önemli lanlar kayıt edilerek şirketin iletişim kurduğu kişilerle ne zaman kiminle hangi knuda ne görüşmesi yapıldığı ve bu görüşmenin snuçlarının ne lduğu işlenirse, şirket bu bilgilerden hareketle, gelecek için yl haritasında önemli lan unsurları ve şirketin hangi knuda açıklarının lduğunu tespit edebilir ve buna karşı önlemler ve yöntemler geliştirebilir. Ayrıca pazarlama persneli, birçk kişi ve firma ile görüşür ve teklifler verir, sözler verir, ptansiyel işleri nt alır, görüşülen firma yetkililerinden kartvizitlerini alır, tanışır, ilişkileri geliştirir. Bu persnelin işten ayrılması halinde kendi ajandasını da beraberinde götürür genellikle. Firmanızın persneli ile yaptığı bütün etkinliklere ait bilgilerde nunla birlikte gider. Bunu önlemek için persneliniz, Kntak ve Olay yönetimi yazılımına yaptığı faaliyetleri günlük larak işlerse, hem perfrmans analizi yapabilir hem de işten ayrılıp gitmesi halinde bütün görüşme ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler sizin sisteminizde kayıtlı kalır. Siz ve snradan takıma katılacak persnel, daha önce neler yapılmış ve kimlerle neler görüşülmüş bilinecektir. Firma sattığı bir ürünün servise gelmesi halinde kntak yönetiminden servis işlemi kaydı alıp, işin statüsünü ilişki kuruldu larak başlatırsa, servis devam ediyr, servis bitti, teslimat yapıldı gibi statüleri de işlenerek, işin ne kadar sürdüğünü, işi kimin yaptığını ve böyle bir işin yapılıp yapılmadığı gözlemlenebilecektir. Müşteri ürün ve fiyat srmuş ise, sekreter layı açar ve satışa aktarır. Olay satıcının bu lay kaydına gireceği bilgi ile iş ya askıda durur yada kapatılır. Böylece şirketin günlük larak kurduğu bütün iletişimler ve işlerin durumları kayıtlanmış ve şirket hafızası yaratılmış lur. Şirket hem şirket hafızasını luştururken hem de kayıtlardan hareketle şirket ve persnelinin perfrmans değerlendirmesini yapabilir, gelecek için şirketin neler yapması ve yapmaması gerektiğini belirleyebilir. Kntak yönetiminin ana unsurlarından biride ajanda ve randevu yönetimidir. Randevular, lay yönetiminde tplantı ve görüşmelerin takibinde hayati önemlidir. Şirketlerde unutulan ıskalanan birçk tplantı ve iptal edilen görüşmeleri ile devamlı srunlar yaşanır. Zaman en değerli sermayedir. Bu nedenle hem kendiniz hem de muhatabınız için randevu, süresi ve başarımı için verilen önem ve çaba şirketinize değer katacaktır. Tplantı ve Randevu kültürü gelişmemiş şirketlerde, bir tplantının başlaması ve tplantıya katılacak kişilerin bilgilendirmesi veya gerekli görülmesi hep tplantı sırasında rtaya çıkar ve bu kişilerin tplantıya katılması veya katılırken knunun ne lduğunun bilinmemesi, hazırlıkların yapılmaması, genellikle tplantıların shbet veya tartışma şeklinde geçmesine ve verimli lmak yerine başarısızlıkla snuçlanabilir. Muhatabınızda bıraktığınız kötü intiba ise cabasıdır. Olay, Kntak ve Ajanda Yönetiminden beklenen unsurlar; Olay kaydı girme, güncelleme ve sınırsız lay tanımı yapılabilmelidir Olay kayıtlarında, layların fiziki süreçleri ve başlama bitiş zamanları, knuya dahil lan departmanlar, persnel ve lay snuçları işlenebilmeli ve kullanıcılar arasında paylaşıma açık labilmelidir Olay arama Randevular, randevu kategrileri, gelecek planlaması ve iptaller, ertelemeler, aktarmalar yapılabilmelidir Randevu çizelgesi kullanıcılar arasında paylaşıma açılabilmelidir Tplantı tutanakları ve snuçları, katılımcılar listesi tutulabilmelidir

4 Olaylar, Tplantılar ilgili persnele mail / SMS gibi kanallarla duyuruya açık labilmelidir. Tekrar eden Olaylar, tekrarlama sebepleri Olaylara özel fiziki varlık rezervasynu yapma (tplantı dası, ntebk, prjeksiyn gibi) Ajanda paylaştırma, ilgili persnelin bilgi paylaşımına açılması Prje Yönetimi mdülü ile entegrasyn özellikler lmalıdır. 3. Prje Yönetimi ( PM: Prject Management ) ERP paketinizde etkin bir prje yönetimi mdülü bulunmalıdır. Prje Yönetimi (PM) derken genellikle firmalar prje yapan şirketlerin prje yönetebileceğini zannederler. Her şirkette bir prje vardır aslında. Otmbil satan bir firmada prje yönetimi yapabilir. Örneğin, kurumsal firmalara fil satış ve pazarlaması faaliyeti öngören firma, 2 veya 3 ay byunca şu sektörleri tarayarak bir satıp pazarlama prjesi rtaya kyabilir. İşte bu eylem de bir prjedir. Bu prjede çalışacak bir ekip lacaktır. Prje ekibinin, prjeyi etkin bir biçimde gerçekleştirmesine yardımcı lmak için ERP yazılımınızdaki Prje Yönetimi mdülüne prjenizi tanımlamak ve prjenin süresi, ekibi, bütçesi, etkinlikleri, snuçları ve değerlendirmeleri kayıtlanır ve analiz edilebilir. Prje yönetimi ile iş prgramı, görev dağılımı, takım üyeleri ve ilgili dökümanlar tek bir merkezde tplanarak prje yönetimi sağlanırsa hem prje kayıtlanır hem de başarımı zaman ve maliyet larak analiz edilebilir. İşleri, tarih ve terminlerle sınırlı lan prje firmaları zaten zrunlu larak bir prje yönetimini etkin larak yapmak zrundadır. Prje yönetimlerinde genel larak algılanan husus prje süreçlerinde zaman tablsudur. Prje yönetiminde zaman çizelgesi önemlidir ancak, prje maliyetleri, prje süreçlerinde rtaya çıkan srunlar, alınan tedbirler, çözümler, persnelin perfrmansı gibi daha birçk unsur yönetilebilir lmalıdır. En basit şekli ile bir excel tablsu ile prje zaman çizelgesi yapılarak süreç takibi yapılabilir ancak bununla prje yönetilmez ve değerlendirilemez. İyi bir Prje Yönetimine müşterileride dahil etmekte yarar ve gereklilikte labilir. Prje taraflarından biri müşteri lduğuna göre prjedeki müşteriden kaynaklanan srunlar ve görev paylaşımı prje yönetimine dahil edilerek müşteri ile birlikte yönetilmelidir.

5 Prje yönetiminden beklenen özellikler; Prje ekibi ve prje izleyicileri ve prje üyelerinin bilgileri Görevlendirmeler Prjeye iş ekleme/çıkarma, İş ile ilişkili işlerin tanımlaması İşler/Prjeler listesi (öncelik, zaman çizelgesi, bitiş tarihi, görevli gibi) Prje izleme (ganttchart) Prje tahmini başlama ve bitiş tarihleri Hedeflenen ve gerçekleşen prje başlangıç ve bitiş tarihlerini görüntüleme ve perfrmans takibi İş/Prje durumu ve önceliklerin takibi Prje kapsamında teklif alma, teklif verme, sipariş alma, sipariş verme, üretim emri luşturma ve takip etme Prje tarihçesi takibi Prje dökümanları, belge ekleme, güncelleme ve ilgili ntları kaydetme Prje ekibi ile iletişim kurma Prje lay tutanaklarını kaydetme Prje Varlıkları, Fiziki kaynak rezervasynu, demirbaşlar, alınan malzeme emtia araç ve gereçler Prje içeriği luşturma ve güncelleme Prje bütçesi, tahmini ve gerçekleşen bütçe, takip ve bütçe revizynu yapabilme Prje ekibine mesaj gönderimleri Sn larak prje yönetiminde, özellikle prje bazında mal ve hizmet üreten işletmeler için bütçe, fatura, harcamalar, genel muhasebe, stk, sipariş yönetimi, ödemeler, satınalma gibi diğer ERP mdülleri ile tam bir entegrasyn sağlanmalı ve Prje mdülündeki bilgiler tmatik larak diğer mdüllere aktarılarak veri girişi ve bütünlüğü lmalıdır. Prje sürecinde ve snunda Prjenin gerçekleşmesindeki, adam saat maliyetleri, prje harcama tutarları, kullanılan malzeme ve diğer harcamalara ait detaylı ve özet raprlar alınabilmelidir. 4. İşbirliği: WEB, Sanal Ortamlar, Prtallar Eknmik Habitat larak da tanımlanan İş çevreniz ile geniş ve güçlü bir iş birlikteliği sağlamak için, ERP yazılımınızda bunu sağlayacak kanalların lmasında yarar vardır. Siz ve çalıştığınız kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanları, iş rtaklarınız ve müşterileriniz arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve gerçek zamanlı larak bu sistemi yönetebilmek için ihtiyaç duyduğunuz mdülleri edinmelisiniz. ERP, işletmelerin çalışanları, iş rtakları ve müşterilerinin karşılıklı etkileşim ve iletişim halinde rtaklaşa iş yapabilmelerini, bazı iş süreçlerinde bilgi ve belgeleri paylaşabilmek ve n-line tplantılar, görüşmeler yapabilmek için sanal bir iş rtamı sağlamak gerekir. Bu şeffaflık, verimliliği ve güvenirliği artıracağı gibi kurumsal bir yapıyı da sunacaktır. Kurduğunuz bu sanal iş rtamı yani Eknmik habitatınız içerisinde yer alan tüm yuncular, isteğiniz dğrultuda ve istediğiniz anda Enterprise Business Prtal, Partner Prtal ve Public Prtal larak da adlandırılan bu sanal iş rtamının birer kullanıcısı haline geleceklerdir. İş Geliştirme Prtallarından Beklenen Özellikler; Prje Yönetimi Ajanda Dijital Varlık Yönetimi Online İletişim Kişiselleştirme

6 İçerik Yönetimi Frum Üye Yönetimi Hızlı Mesaj ve Mail Dünyanın her yerinden sisteme erişim sağlanmalıdır Rl ve görev tabanlı kullanıcı erişimi labilmelidir Kişiselleştirilmiş kullanıcı sayfaları lmalıdır Sınırsız kategrilerde ve hiyerarşilerde düzenlenebilen dijital arşiv bulunmalıdır Ortak ajanda kullanımı Prje Yönetimine entegrasyn Klay iletişim araçları (webmail / hızlı mesaj / SMS) Online knferans görüşme yapabilmeli Prje, iş, döküman ve içerik arama lmalı Frum sayfaları lmalıdır. 5. İçerik Yönetimi ( CMS: Cntent Management System ) Prtallarınızın içerik yönetimini siz yönetebilmelisiniz. İçerik yönetimi mdülünde Web sitelerinizden gelen ziyaretçiler, üyelik, içerik kategrisi, bölüm ve içerik başlığı ve knuların neler lması gerektiği şeklinde dinamik bir yapı kurulmalıdır. İçerik yönetimi mdülü ile, text, resimler, videlar, statik ve dinamik HTML sayfaları gibi değişik medya varlıklarını güçlü ve etkin bir biçimde yönetebilmelisiniz. Prtal Web siteniz ile iş rtaklarınızın Web siteleri arasında ilişkisellik kurulmalıdır. ler, mbile cihazlar, nline alışveriş siteleri için zengin içerik geliştirme ve sunma imkanınız lmalıdır. İçeriklerinizi, ürün, belge, resim ve katalglar ile ilişkilendirerek prtalınızı zenginleştirin. Örneğin, alışveriş mağazası lan bir firmanın e-ticaret sitesi lmasın. Ancak mağazada satılan ürünler için bu mağaza sahibi bir içerik yönetim sistemi ile diğer bütün e-ticaret işi yapan sitelere mal tedarik edebilecek bir yapı kurarsa, ticaret sitesi lmayan bu mağazanın birden çk sayıda e-ticaret sitesi varmış gibi diğer sitelere tedarik sağlayan bir yapıya kavuşmasını sağlamış lur. Bunun için bu e-ticaret yapan sitelere veri sağlayabilecek bir prtalının lması gerekir. Web sitesi içeriği nasıl luşturulur, nasıl güncellenir, nasıl yönetilir gibi bir bilginiz ve eğitiminiz lmayabilir. Ancak kullandığınız yazılımın yönetim sistem tarafı, buların nasıl yapılacağını dyurucu larak sunuyr ise, kısa zamanda adapte labilir ve yapabilirsiniz. Bu işler için özel bir eleman istihdam etmeye gerek lmadan bu srunu çözecek bir

7 yazılımı tercih ederseniz, her zaman rahat eder ve prtal güncelleme maliyetinizi düşürürsünüz. İçerik Yönetim Sisteminden beklene özellikler; İçerik ve bilgi yönetimi Dijital varlık yönetimi Kampanya yönetimi Ürün yönetimi Katalg yönetimi 6. Varlık Yönetimi Fiziki Varlık Yönetimi Demirbaşları da içeren ancak ndan daha geniş kapsamlı düşünülmesi gereken varlıklardır. Firmanızdaki fiziki varlıkları, mtrlu taşıtlar, bina, demirbaşlar, cihazlar, bilgisayarlar, yazılımlar gibi bütün varlıklar larak düşünebilirsiniz. Demirbaş türü masa sandalye ve gibi bakım, tamir, servis gerektirmeyen ürünleri fiziki varlıklar larak değerlendirmeyip sadece bakım ve servis gerektiren ürünleri fiziki varlıklar larak değerlendirirseniz bunların bütün tamir-bakım-servis işlerinin merkezi larak yönetilmesini sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz. Varlıklar departman ve persnel ile ilişkilendirilir. Varlığın alındığı yer, garanti bilgisi, servis bilgisi, yapılacak periydik bakım detayları gibi her türlü bilgi kaydedilmelidir. Yapılan bakım, servis, destek anlaşmaları ve detayları yine varlık bazında takip edilmelidir. Böylece fiziki varlıkların izlenmesi, zimmetlenmesi, bakım ve servisleri ile masrafları da değerlendirilebilir. Fiziki Varlıklar; Şirket içerisinde rtak kullanıma açık bütün fiziki varlıkların kaydedilmesini ve kullanım yerlerinin rganize edilmesini sağlamak gerekir. Şirket araçları, prjeksiyn cihazları, ntebklar, telefnlar, şirket tplantı salnları da dahil rtak kullanıma açık tüm fiziki varlıklar buraya kaydedilebilir. Güçlü rezervasyn ve takip imkanı sağlanarak şirketin Fiziki Varlık ile ilgili verimli kullanım, bakım-servis bilgisi, bakım-destek anlaşması gibi kayıtların tutulması sağlanarak şirketin varlıkları yönetilebilmelidir. Genellikle şirketlerde bu varlıklar alınır ve birileri kullanır ve bir gün lazım lduğunda bu ürünün kimde, nerede, ne durumda lduğu araştırılır ve bazende kayıp lduğu rtaya çıkar. Zimmetleme knusu önemsenmediği için srumlusuda yktur ve kimse kusuru üstlenmek istemez. Bu tür durumların rtadan kaldırılması için şirketin varlıklarının yönetilmesi önemlidir ve gereklidir. Dijital Varlık Yönetimi Dijital varlıklar larak text dökümanlar, grafikler, ftğraf, film, clip gibi bilgilerdir. Dijital varlık yönetimi kurumların günlük perasynlarında kullandıkları lg, ftğraf, prezentasyn, text dökümanlar, sunum dataları gibi dijital rtamda erişilebilen varlıklarına denir. Bunlar Hard Disk, CD, Kaset, Vide, FlashDisk gibi rtamlarda saklanmaktadır. Bu bilgileri yönetecek bir arşivlendirme yönetimine ihtiyaç vardır. Birçk firma yeni bir katalg çalışması yaparken her zaman kullandığı firma Lgsunun grafik çalışmasını bile bulabilmekte zrlanmaktadır. Bir çk firma çalıştığı grafik ajansından bunları her keresinde istemektedir. Çalıştığınız firma bunu bulamaz ise veya kapatıp giderse sizinde her keresinde bunları yeniden yaptırmanız gerekir ki bu da zaman ve para kaybı demektir. Dijital Kütüphane

8 İşletme ve kurumların kitap, CD, hard disk ve çizimler ile şablnları gibi bütün fiziki arşivlerini kayıt altına almalarını ve yönetmeleri sağlanmalıdır. Şube ve departman bazında fiziki arşiv kaydı imkanı lmalıdır. Arşivlerken Yazan ve saklayanın adı, basım veya kayıt tarihi, kullanılan departman, işin adı gibi kütüphane materyalleri ile ilgili her türlü bilgiyi kaydetmeye ve takip etmeye imkan sağlanmalıdır. 7. İş Zekası ( BI: Business Intelligence ) ve Veri Madenciliği Yönetimi İş Zekası kavramı ldukça geniş bir alanı kapsayan sn dönemde hem ihtiyaç hemde mda lan bir terim lmaya başladı. En temel açılımı ile İş Zekası, şirketinizin geçmişteki kayıtlanan verilerinden yaptığı analizlere dayanarak elde edilen snuçlara bakarak, gelecekte size ne yapmanız gerektiğini söyleyen, kestirimler yapan ve öngören bir yl gösterici mdüldür diyebiliriz. Veri madenciliği ise, şirketin geçmişteki bütün verilerinden ve veritabanlarındaki kayıtlardan, nline veya ff-line analitik bilgi işleme, srgulama ile yeni özel veritabanları elde ederek raprlama yapabilen ve çeşitli aktivitelerden luşan yeni veriler elde etmeyi sağlayan bir disiplindir. Firmalar karar verme, maliyetleri düşürme ve yeni iş fırsatlarını geliştirmek için, artık İş Zekası (BI) yi kullanmaya başladılar. Yöneticiler yeniden elden geçirilmesi gereken verimsiz süreçleri belirlemek için, karmaşık raprlar luşturmayı beklemeden kendilerini analiz etmek için İş Zekasını kullanıyrlar. Her ne kadar İş Zekası ( BI ) mdülleri büyük vaatlerde bulunsalar da, uygulama sırasında bir takım teknik ve kültürel uyumsuzluklar rtaya çıkabiliyr. Özellikle restrant zincirleri ve perakende mağazalar İş Zekası yazılımlarının en büyük kullanıcıları arasındalar. Restrantlar menülerine ekleyecekleri yeni ürünleri belirlemek için ne gibi bir stratejik karar vermeleri gerektiğini tespit etmekte, mağazalarda ise müşteri beklentilerini ve piyasa talep değişimlerini önceden tahmin edebilen İş Zekası yazılımlarından hangi ürün veya katagriye girmeleri gerektiğini srgulamak için yğun larak kullanıyrlar. Hatta zincirin bir yerindeki bir mağazanın kapatılması gerekip gerekmediğini bile İş Zekası yazılımlarını kullanarak karar verilmeye başlandı. Veri Madenciliği, Bayi Yönetim Sistemi lan firma yapılarında her bayideki layların tplanıp değerlendirilmesi ve amaca göre yeni veritabanı luşturulması ve bunun üzerinden sistemin bütününe ait analiz snuçlarının ve karar destek sistemi ile stratejik iş yönetim kararlarının alınması sağlanmaktadır. Bütün bunlar yapılırken istatistiki değerlere ve yıllar byunca yapılan işlerin istatistiki değerlendirmeleride yapılabilmektedir. Bu veriler şirketin veya şirketler grubunun ve varsa bayi teşkilatının ürün ve hizmetlere yönelik trandlerinide rtaya kymaktadır. Şirketlerin perfrmans değerlendirmeleri, sektör analizleri ve yeni açılımlar için alınacak kararları rtaya kyması bakımından Veri Madenciliği ve İş Zekası kullanımı kaçınılmaz lmaktadır.

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

ERP NEDİR Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi

ERP NEDİR Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi ERP NEDİR Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com Alırken Kazanılır ilkesi ticaretin sırrıdır. İyi almak iyidir. Ancak her iyi alınan mal her zaman iyi olmaz. Satılan

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar İsim, E mail, Telefn, Adres CV'nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV'nizde belirtmiş lduğunuz irtibat bilgilerinden başka bir lanaklarının

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

ERP ötesı. ERP2 Devri Kapanıyor, Şimdi ERP3 İle Kurumsal Sınırları Genişletme Zamanı... Doğru Seçimler Doğru Geleceği Hazırlar...

ERP ötesı. ERP2 Devri Kapanıyor, Şimdi ERP3 İle Kurumsal Sınırları Genişletme Zamanı... Doğru Seçimler Doğru Geleceği Hazırlar... ERP ötesı ve Workcube e-iş sistemleri a.ş. yönetim ve teknoloji tanıtım bülteni 2011 Doğru Seçimler Doğru Geleceği Hazırlar... Customization (Özelleştirme) ERP Projelerinin Dipsiz Kuyusu ERP2 Devri Kapanıyor,

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Engellilik ve Beceri Rehberi:

Engellilik ve Beceri Rehberi: ...eğitim gören engelli gençlere destek Engellilik ve Beceri Rehberi: Fiziksel Engeller 75%ini finanse eden İçindekiler Fiziksel Engeller... 5 Neden engelim hakkında daha fazla bilgi sahibi lmalıyım?...

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor.

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP ötesı ve Workcube e-iş sistemleri a.ş. yönetim ve teknoloji tanıtım bülteni 2012 Yeni Versiyon Workcube 11.1, İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP İmplementasyonu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı