ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi"

Transkript

1 ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan persneli gelir. Persnelin bilgi ve verimliliği işletmenin verimliliğini etkileyen ana unsurlardan biridir. Persnel verimliliği ve kalitesini artıracak önlerler her zaman alınmalıdır. Persnelin kaliteli lması demek nların kullandığı işletme yönetim yazılımı ERP nin yetersiz lması durumunda işe yarayacak lması anlamına gelmez. Bu nedenle çalışanların daha hızlı karar alabilmelerini, bir takım larak etkin bir biçimde hareket etmelerini, kendi kendilerine pek çk sru ve srunlarına cevap bulabilmelerini sağlamak için dğru kurgulanmış bir ERP yazılımına ihtiyaç vardır. Şirketlerin hızlı iş yapma ve hızlı karar alma amacına yönelik larak hazırlanmış lan bir ERP, şirketiniz bünyesindeki veya uzak fislerinizdeki çalışanlarınızın iletişimi, yönetimi, eğitimi ve gelişimi için gereken tüm faaliyetlerinizi tek ve tüm çalışanların bağlı lduğu bir platfrmda gerçekleştirmenize imkan vermelidir. Persnelin, iş başvurusundan, şirketten ayrılacağı tarihe kadar şirketinizde geçirdiği tüm evreler sisteme dahil edilmelidir.

2 Persnelin her nktada verimliliği, etkinlik ve üretkenlikleri ölçümlenebilmeli ve gerekli eğitimler gerekirse n-line sağlanacak bir platfrm luşturulmalıdır. İş Gücü Yönetiminden beklentiler; Yetkilendirme Mbile ve kablsuz ulaşım desteği Anlık mesajlaşma ve detaylı arama Perfrmans yönetimi ve perfrmans değerlendirmesi Eğitim yönetimi ve eğitim içeriği luşturma Yetenek testleri ve değerlendirmesi Zaman ve harcama tablları ve raprları Kntak ve Olay yönetimi, kişisel ajandalar Şirket ve departmanlar hakkında bilgi sunma Ürün bilgileri ve prspektüsleri Prje yönetimi Müşteri ilişkilerinin geçmiş hikayesi Detaylı müşteri bilgileri Rakip ürün ve firma bilgileri Internete ve üçüncü parti uygulamalara ve içeriklere erişim şeklinde sayılabilir. İş gücü yönetimindeki hedeflerden biride şirket kültürü ve şirket değerlerini rtaya kyarak şirket plitikalarını uygulanabilir kılmaktır. Çalışanlarınızla Hızlı Şirket içi İletişim kurun. Çalışanlarınızın Verimliliğini artırın, Perfrmans Yönetimi yapın, Sürekli eğitim almalarını sağlayın, Zaman ve Harcama Raprlarını alın, Prje Yönetimine önem verin, Kntak ve Olay Yönetimi yapmalarını sağlayın. Snunda ödül de verin ceza da. 2. Kntak ve Olay Yönetimi ( CM: Cntact Management ) Bir firmanın en önemli unsurlarından biri de şirket hafızası dır. Bir şirketin hafızasını luşturmaktaki en önemli husus şirkette gündem lan knuların kayıtlanması, bu yapılırken de, laylara karşı srumlu departmanlar ve kişilerin layları ve çözümlerini kayıt altına almaktan geçiyr. Bu işlemlerin tümüne Kntak ve Olay Yönetimi (CM) diyruz. Firma genel larak halkla veya müşterilerle iki türlü iletişim kurar. Birincisi siz gidersiniz, diğeri de, sizi ararlar, size gelirler. Önce sizi arayan müşteriler ve satıcılar veya genel larak halkla ilişkiden başlayalım. Firmanıza telefn, mail vs ile ulaşan kişi yada kurumlar, bir şey srarlar, bir şey isterler. Bu görüşmelerin her biri bir kntak kurmaktır ve bir lay dır. O halde bu çağrıların mümkünse tümü en azından gerekli lanları firma çalışanlarınca rtak bir sisteme kayıt edilmelidir. Bu kayıtlar ilerleyen zamanlar içinde şirket hafızasını luşturacaktır. Geçmişe bakıldığında kimler ne için aramış, ne srmuş, ne demiş, srunu çözülmüş mü, ne kadar sürede çözülmüş, kim çözmüş, kimler ne yapmış, ne demiş, snuçta ne lmuş.

3 Örneğin bilişim ürünleri satan ve servisi veren bir firmayı, müşteriler veya satıcılar arayıp; Fiyat ve ürün bilgisi srabilir, aldığı ürünle karşılaştığı srunu iletip servis isteyebilir. Satıcılarımız pazarlama faaliyetleri için, görüşmeler yapabilir, teklifler verilir, satışlar lur veya lmaz. Bu bilgilendirmelerden önemli lanlar kayıt edilerek şirketin iletişim kurduğu kişilerle ne zaman kiminle hangi knuda ne görüşmesi yapıldığı ve bu görüşmenin snuçlarının ne lduğu işlenirse, şirket bu bilgilerden hareketle, gelecek için yl haritasında önemli lan unsurları ve şirketin hangi knuda açıklarının lduğunu tespit edebilir ve buna karşı önlemler ve yöntemler geliştirebilir. Ayrıca pazarlama persneli, birçk kişi ve firma ile görüşür ve teklifler verir, sözler verir, ptansiyel işleri nt alır, görüşülen firma yetkililerinden kartvizitlerini alır, tanışır, ilişkileri geliştirir. Bu persnelin işten ayrılması halinde kendi ajandasını da beraberinde götürür genellikle. Firmanızın persneli ile yaptığı bütün etkinliklere ait bilgilerde nunla birlikte gider. Bunu önlemek için persneliniz, Kntak ve Olay yönetimi yazılımına yaptığı faaliyetleri günlük larak işlerse, hem perfrmans analizi yapabilir hem de işten ayrılıp gitmesi halinde bütün görüşme ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler sizin sisteminizde kayıtlı kalır. Siz ve snradan takıma katılacak persnel, daha önce neler yapılmış ve kimlerle neler görüşülmüş bilinecektir. Firma sattığı bir ürünün servise gelmesi halinde kntak yönetiminden servis işlemi kaydı alıp, işin statüsünü ilişki kuruldu larak başlatırsa, servis devam ediyr, servis bitti, teslimat yapıldı gibi statüleri de işlenerek, işin ne kadar sürdüğünü, işi kimin yaptığını ve böyle bir işin yapılıp yapılmadığı gözlemlenebilecektir. Müşteri ürün ve fiyat srmuş ise, sekreter layı açar ve satışa aktarır. Olay satıcının bu lay kaydına gireceği bilgi ile iş ya askıda durur yada kapatılır. Böylece şirketin günlük larak kurduğu bütün iletişimler ve işlerin durumları kayıtlanmış ve şirket hafızası yaratılmış lur. Şirket hem şirket hafızasını luştururken hem de kayıtlardan hareketle şirket ve persnelinin perfrmans değerlendirmesini yapabilir, gelecek için şirketin neler yapması ve yapmaması gerektiğini belirleyebilir. Kntak yönetiminin ana unsurlarından biride ajanda ve randevu yönetimidir. Randevular, lay yönetiminde tplantı ve görüşmelerin takibinde hayati önemlidir. Şirketlerde unutulan ıskalanan birçk tplantı ve iptal edilen görüşmeleri ile devamlı srunlar yaşanır. Zaman en değerli sermayedir. Bu nedenle hem kendiniz hem de muhatabınız için randevu, süresi ve başarımı için verilen önem ve çaba şirketinize değer katacaktır. Tplantı ve Randevu kültürü gelişmemiş şirketlerde, bir tplantının başlaması ve tplantıya katılacak kişilerin bilgilendirmesi veya gerekli görülmesi hep tplantı sırasında rtaya çıkar ve bu kişilerin tplantıya katılması veya katılırken knunun ne lduğunun bilinmemesi, hazırlıkların yapılmaması, genellikle tplantıların shbet veya tartışma şeklinde geçmesine ve verimli lmak yerine başarısızlıkla snuçlanabilir. Muhatabınızda bıraktığınız kötü intiba ise cabasıdır. Olay, Kntak ve Ajanda Yönetiminden beklenen unsurlar; Olay kaydı girme, güncelleme ve sınırsız lay tanımı yapılabilmelidir Olay kayıtlarında, layların fiziki süreçleri ve başlama bitiş zamanları, knuya dahil lan departmanlar, persnel ve lay snuçları işlenebilmeli ve kullanıcılar arasında paylaşıma açık labilmelidir Olay arama Randevular, randevu kategrileri, gelecek planlaması ve iptaller, ertelemeler, aktarmalar yapılabilmelidir Randevu çizelgesi kullanıcılar arasında paylaşıma açılabilmelidir Tplantı tutanakları ve snuçları, katılımcılar listesi tutulabilmelidir

4 Olaylar, Tplantılar ilgili persnele mail / SMS gibi kanallarla duyuruya açık labilmelidir. Tekrar eden Olaylar, tekrarlama sebepleri Olaylara özel fiziki varlık rezervasynu yapma (tplantı dası, ntebk, prjeksiyn gibi) Ajanda paylaştırma, ilgili persnelin bilgi paylaşımına açılması Prje Yönetimi mdülü ile entegrasyn özellikler lmalıdır. 3. Prje Yönetimi ( PM: Prject Management ) ERP paketinizde etkin bir prje yönetimi mdülü bulunmalıdır. Prje Yönetimi (PM) derken genellikle firmalar prje yapan şirketlerin prje yönetebileceğini zannederler. Her şirkette bir prje vardır aslında. Otmbil satan bir firmada prje yönetimi yapabilir. Örneğin, kurumsal firmalara fil satış ve pazarlaması faaliyeti öngören firma, 2 veya 3 ay byunca şu sektörleri tarayarak bir satıp pazarlama prjesi rtaya kyabilir. İşte bu eylem de bir prjedir. Bu prjede çalışacak bir ekip lacaktır. Prje ekibinin, prjeyi etkin bir biçimde gerçekleştirmesine yardımcı lmak için ERP yazılımınızdaki Prje Yönetimi mdülüne prjenizi tanımlamak ve prjenin süresi, ekibi, bütçesi, etkinlikleri, snuçları ve değerlendirmeleri kayıtlanır ve analiz edilebilir. Prje yönetimi ile iş prgramı, görev dağılımı, takım üyeleri ve ilgili dökümanlar tek bir merkezde tplanarak prje yönetimi sağlanırsa hem prje kayıtlanır hem de başarımı zaman ve maliyet larak analiz edilebilir. İşleri, tarih ve terminlerle sınırlı lan prje firmaları zaten zrunlu larak bir prje yönetimini etkin larak yapmak zrundadır. Prje yönetimlerinde genel larak algılanan husus prje süreçlerinde zaman tablsudur. Prje yönetiminde zaman çizelgesi önemlidir ancak, prje maliyetleri, prje süreçlerinde rtaya çıkan srunlar, alınan tedbirler, çözümler, persnelin perfrmansı gibi daha birçk unsur yönetilebilir lmalıdır. En basit şekli ile bir excel tablsu ile prje zaman çizelgesi yapılarak süreç takibi yapılabilir ancak bununla prje yönetilmez ve değerlendirilemez. İyi bir Prje Yönetimine müşterileride dahil etmekte yarar ve gereklilikte labilir. Prje taraflarından biri müşteri lduğuna göre prjedeki müşteriden kaynaklanan srunlar ve görev paylaşımı prje yönetimine dahil edilerek müşteri ile birlikte yönetilmelidir.

5 Prje yönetiminden beklenen özellikler; Prje ekibi ve prje izleyicileri ve prje üyelerinin bilgileri Görevlendirmeler Prjeye iş ekleme/çıkarma, İş ile ilişkili işlerin tanımlaması İşler/Prjeler listesi (öncelik, zaman çizelgesi, bitiş tarihi, görevli gibi) Prje izleme (ganttchart) Prje tahmini başlama ve bitiş tarihleri Hedeflenen ve gerçekleşen prje başlangıç ve bitiş tarihlerini görüntüleme ve perfrmans takibi İş/Prje durumu ve önceliklerin takibi Prje kapsamında teklif alma, teklif verme, sipariş alma, sipariş verme, üretim emri luşturma ve takip etme Prje tarihçesi takibi Prje dökümanları, belge ekleme, güncelleme ve ilgili ntları kaydetme Prje ekibi ile iletişim kurma Prje lay tutanaklarını kaydetme Prje Varlıkları, Fiziki kaynak rezervasynu, demirbaşlar, alınan malzeme emtia araç ve gereçler Prje içeriği luşturma ve güncelleme Prje bütçesi, tahmini ve gerçekleşen bütçe, takip ve bütçe revizynu yapabilme Prje ekibine mesaj gönderimleri Sn larak prje yönetiminde, özellikle prje bazında mal ve hizmet üreten işletmeler için bütçe, fatura, harcamalar, genel muhasebe, stk, sipariş yönetimi, ödemeler, satınalma gibi diğer ERP mdülleri ile tam bir entegrasyn sağlanmalı ve Prje mdülündeki bilgiler tmatik larak diğer mdüllere aktarılarak veri girişi ve bütünlüğü lmalıdır. Prje sürecinde ve snunda Prjenin gerçekleşmesindeki, adam saat maliyetleri, prje harcama tutarları, kullanılan malzeme ve diğer harcamalara ait detaylı ve özet raprlar alınabilmelidir. 4. İşbirliği: WEB, Sanal Ortamlar, Prtallar Eknmik Habitat larak da tanımlanan İş çevreniz ile geniş ve güçlü bir iş birlikteliği sağlamak için, ERP yazılımınızda bunu sağlayacak kanalların lmasında yarar vardır. Siz ve çalıştığınız kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanları, iş rtaklarınız ve müşterileriniz arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve gerçek zamanlı larak bu sistemi yönetebilmek için ihtiyaç duyduğunuz mdülleri edinmelisiniz. ERP, işletmelerin çalışanları, iş rtakları ve müşterilerinin karşılıklı etkileşim ve iletişim halinde rtaklaşa iş yapabilmelerini, bazı iş süreçlerinde bilgi ve belgeleri paylaşabilmek ve n-line tplantılar, görüşmeler yapabilmek için sanal bir iş rtamı sağlamak gerekir. Bu şeffaflık, verimliliği ve güvenirliği artıracağı gibi kurumsal bir yapıyı da sunacaktır. Kurduğunuz bu sanal iş rtamı yani Eknmik habitatınız içerisinde yer alan tüm yuncular, isteğiniz dğrultuda ve istediğiniz anda Enterprise Business Prtal, Partner Prtal ve Public Prtal larak da adlandırılan bu sanal iş rtamının birer kullanıcısı haline geleceklerdir. İş Geliştirme Prtallarından Beklenen Özellikler; Prje Yönetimi Ajanda Dijital Varlık Yönetimi Online İletişim Kişiselleştirme

6 İçerik Yönetimi Frum Üye Yönetimi Hızlı Mesaj ve Mail Dünyanın her yerinden sisteme erişim sağlanmalıdır Rl ve görev tabanlı kullanıcı erişimi labilmelidir Kişiselleştirilmiş kullanıcı sayfaları lmalıdır Sınırsız kategrilerde ve hiyerarşilerde düzenlenebilen dijital arşiv bulunmalıdır Ortak ajanda kullanımı Prje Yönetimine entegrasyn Klay iletişim araçları (webmail / hızlı mesaj / SMS) Online knferans görüşme yapabilmeli Prje, iş, döküman ve içerik arama lmalı Frum sayfaları lmalıdır. 5. İçerik Yönetimi ( CMS: Cntent Management System ) Prtallarınızın içerik yönetimini siz yönetebilmelisiniz. İçerik yönetimi mdülünde Web sitelerinizden gelen ziyaretçiler, üyelik, içerik kategrisi, bölüm ve içerik başlığı ve knuların neler lması gerektiği şeklinde dinamik bir yapı kurulmalıdır. İçerik yönetimi mdülü ile, text, resimler, videlar, statik ve dinamik HTML sayfaları gibi değişik medya varlıklarını güçlü ve etkin bir biçimde yönetebilmelisiniz. Prtal Web siteniz ile iş rtaklarınızın Web siteleri arasında ilişkisellik kurulmalıdır. ler, mbile cihazlar, nline alışveriş siteleri için zengin içerik geliştirme ve sunma imkanınız lmalıdır. İçeriklerinizi, ürün, belge, resim ve katalglar ile ilişkilendirerek prtalınızı zenginleştirin. Örneğin, alışveriş mağazası lan bir firmanın e-ticaret sitesi lmasın. Ancak mağazada satılan ürünler için bu mağaza sahibi bir içerik yönetim sistemi ile diğer bütün e-ticaret işi yapan sitelere mal tedarik edebilecek bir yapı kurarsa, ticaret sitesi lmayan bu mağazanın birden çk sayıda e-ticaret sitesi varmış gibi diğer sitelere tedarik sağlayan bir yapıya kavuşmasını sağlamış lur. Bunun için bu e-ticaret yapan sitelere veri sağlayabilecek bir prtalının lması gerekir. Web sitesi içeriği nasıl luşturulur, nasıl güncellenir, nasıl yönetilir gibi bir bilginiz ve eğitiminiz lmayabilir. Ancak kullandığınız yazılımın yönetim sistem tarafı, buların nasıl yapılacağını dyurucu larak sunuyr ise, kısa zamanda adapte labilir ve yapabilirsiniz. Bu işler için özel bir eleman istihdam etmeye gerek lmadan bu srunu çözecek bir

7 yazılımı tercih ederseniz, her zaman rahat eder ve prtal güncelleme maliyetinizi düşürürsünüz. İçerik Yönetim Sisteminden beklene özellikler; İçerik ve bilgi yönetimi Dijital varlık yönetimi Kampanya yönetimi Ürün yönetimi Katalg yönetimi 6. Varlık Yönetimi Fiziki Varlık Yönetimi Demirbaşları da içeren ancak ndan daha geniş kapsamlı düşünülmesi gereken varlıklardır. Firmanızdaki fiziki varlıkları, mtrlu taşıtlar, bina, demirbaşlar, cihazlar, bilgisayarlar, yazılımlar gibi bütün varlıklar larak düşünebilirsiniz. Demirbaş türü masa sandalye ve gibi bakım, tamir, servis gerektirmeyen ürünleri fiziki varlıklar larak değerlendirmeyip sadece bakım ve servis gerektiren ürünleri fiziki varlıklar larak değerlendirirseniz bunların bütün tamir-bakım-servis işlerinin merkezi larak yönetilmesini sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz. Varlıklar departman ve persnel ile ilişkilendirilir. Varlığın alındığı yer, garanti bilgisi, servis bilgisi, yapılacak periydik bakım detayları gibi her türlü bilgi kaydedilmelidir. Yapılan bakım, servis, destek anlaşmaları ve detayları yine varlık bazında takip edilmelidir. Böylece fiziki varlıkların izlenmesi, zimmetlenmesi, bakım ve servisleri ile masrafları da değerlendirilebilir. Fiziki Varlıklar; Şirket içerisinde rtak kullanıma açık bütün fiziki varlıkların kaydedilmesini ve kullanım yerlerinin rganize edilmesini sağlamak gerekir. Şirket araçları, prjeksiyn cihazları, ntebklar, telefnlar, şirket tplantı salnları da dahil rtak kullanıma açık tüm fiziki varlıklar buraya kaydedilebilir. Güçlü rezervasyn ve takip imkanı sağlanarak şirketin Fiziki Varlık ile ilgili verimli kullanım, bakım-servis bilgisi, bakım-destek anlaşması gibi kayıtların tutulması sağlanarak şirketin varlıkları yönetilebilmelidir. Genellikle şirketlerde bu varlıklar alınır ve birileri kullanır ve bir gün lazım lduğunda bu ürünün kimde, nerede, ne durumda lduğu araştırılır ve bazende kayıp lduğu rtaya çıkar. Zimmetleme knusu önemsenmediği için srumlusuda yktur ve kimse kusuru üstlenmek istemez. Bu tür durumların rtadan kaldırılması için şirketin varlıklarının yönetilmesi önemlidir ve gereklidir. Dijital Varlık Yönetimi Dijital varlıklar larak text dökümanlar, grafikler, ftğraf, film, clip gibi bilgilerdir. Dijital varlık yönetimi kurumların günlük perasynlarında kullandıkları lg, ftğraf, prezentasyn, text dökümanlar, sunum dataları gibi dijital rtamda erişilebilen varlıklarına denir. Bunlar Hard Disk, CD, Kaset, Vide, FlashDisk gibi rtamlarda saklanmaktadır. Bu bilgileri yönetecek bir arşivlendirme yönetimine ihtiyaç vardır. Birçk firma yeni bir katalg çalışması yaparken her zaman kullandığı firma Lgsunun grafik çalışmasını bile bulabilmekte zrlanmaktadır. Bir çk firma çalıştığı grafik ajansından bunları her keresinde istemektedir. Çalıştığınız firma bunu bulamaz ise veya kapatıp giderse sizinde her keresinde bunları yeniden yaptırmanız gerekir ki bu da zaman ve para kaybı demektir. Dijital Kütüphane

8 İşletme ve kurumların kitap, CD, hard disk ve çizimler ile şablnları gibi bütün fiziki arşivlerini kayıt altına almalarını ve yönetmeleri sağlanmalıdır. Şube ve departman bazında fiziki arşiv kaydı imkanı lmalıdır. Arşivlerken Yazan ve saklayanın adı, basım veya kayıt tarihi, kullanılan departman, işin adı gibi kütüphane materyalleri ile ilgili her türlü bilgiyi kaydetmeye ve takip etmeye imkan sağlanmalıdır. 7. İş Zekası ( BI: Business Intelligence ) ve Veri Madenciliği Yönetimi İş Zekası kavramı ldukça geniş bir alanı kapsayan sn dönemde hem ihtiyaç hemde mda lan bir terim lmaya başladı. En temel açılımı ile İş Zekası, şirketinizin geçmişteki kayıtlanan verilerinden yaptığı analizlere dayanarak elde edilen snuçlara bakarak, gelecekte size ne yapmanız gerektiğini söyleyen, kestirimler yapan ve öngören bir yl gösterici mdüldür diyebiliriz. Veri madenciliği ise, şirketin geçmişteki bütün verilerinden ve veritabanlarındaki kayıtlardan, nline veya ff-line analitik bilgi işleme, srgulama ile yeni özel veritabanları elde ederek raprlama yapabilen ve çeşitli aktivitelerden luşan yeni veriler elde etmeyi sağlayan bir disiplindir. Firmalar karar verme, maliyetleri düşürme ve yeni iş fırsatlarını geliştirmek için, artık İş Zekası (BI) yi kullanmaya başladılar. Yöneticiler yeniden elden geçirilmesi gereken verimsiz süreçleri belirlemek için, karmaşık raprlar luşturmayı beklemeden kendilerini analiz etmek için İş Zekasını kullanıyrlar. Her ne kadar İş Zekası ( BI ) mdülleri büyük vaatlerde bulunsalar da, uygulama sırasında bir takım teknik ve kültürel uyumsuzluklar rtaya çıkabiliyr. Özellikle restrant zincirleri ve perakende mağazalar İş Zekası yazılımlarının en büyük kullanıcıları arasındalar. Restrantlar menülerine ekleyecekleri yeni ürünleri belirlemek için ne gibi bir stratejik karar vermeleri gerektiğini tespit etmekte, mağazalarda ise müşteri beklentilerini ve piyasa talep değişimlerini önceden tahmin edebilen İş Zekası yazılımlarından hangi ürün veya katagriye girmeleri gerektiğini srgulamak için yğun larak kullanıyrlar. Hatta zincirin bir yerindeki bir mağazanın kapatılması gerekip gerekmediğini bile İş Zekası yazılımlarını kullanarak karar verilmeye başlandı. Veri Madenciliği, Bayi Yönetim Sistemi lan firma yapılarında her bayideki layların tplanıp değerlendirilmesi ve amaca göre yeni veritabanı luşturulması ve bunun üzerinden sistemin bütününe ait analiz snuçlarının ve karar destek sistemi ile stratejik iş yönetim kararlarının alınması sağlanmaktadır. Bütün bunlar yapılırken istatistiki değerlere ve yıllar byunca yapılan işlerin istatistiki değerlendirmeleride yapılabilmektedir. Bu veriler şirketin veya şirketler grubunun ve varsa bayi teşkilatının ürün ve hizmetlere yönelik trandlerinide rtaya kymaktadır. Şirketlerin perfrmans değerlendirmeleri, sektör analizleri ve yeni açılımlar için alınacak kararları rtaya kyması bakımından Veri Madenciliği ve İş Zekası kullanımı kaçınılmaz lmaktadır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

IdeaSoft 2011 Fiyat Listesi

IdeaSoft 2011 Fiyat Listesi IdeaSft 2011 Fiyat Listesi 1 IdeaSft Akıllı E-ticaret Paket Fiyatları IdeaSft Akıllı E-ticaret Lite 120 GB/Yıl Trafik, 5 E-Psta, Havale/Eft ödeme sistemi, Kapıda Ödeme Sistemi, B2C Mdülü, Teknik Destek,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir.

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir. Kısaca ; Servis Pzitif; Teknik servis hizmeti sağlayan firmalar için bulut tabanlı geliştirilmiş özel yazılım çözümüdür. Kurulum gerektirmez, internet lan her nktadan erişim imkanı sağlar. Hizmet sağlayıcı

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Ptansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Prgramı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da prje kapsamında Online Satış

Detaylı

ERP de Satış ve Pazarlama Yönetimi

ERP de Satış ve Pazarlama Yönetimi ERP de Satış ve Pazarlama Yönetimi Dr. Ragıp BAŞBUĞ ragipbasbug@htmail.cm www.ragipbasbug.cm Kurumsal Kaynak Planlaması larak bilinen ve herkesin bildiği bu yeni mda terim ve kavramlardan biride ERP dir.

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın Zeepeak Nedir? Zeepeak, tüm haberleşme ihtiyaçlarını bünyesine barındıran, bütünleşik IP tabanlı iletişim platfrmudur. IP Santral, Çağrı Merkezi, IVR, Otmatik Arama, Ses Kayıt, Sesli Psta, CRM, E-mail

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta!

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta! OSt@cı TÜRKİYE FİNANS BÜLTENİ 5. Sayı Ocak-Şubat-Mart 2014 TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA FIRSATLARI! HUGIN PROFILO VERA GİB Onaylı yazar kasa cihazları ile uyumlu uygulaması Türkiye Finans ta! 1 Ekim 2013

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Yeni Tiger Özellikler Enterprise 2.05.00.00 Sürüm Özellikleri 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler

Detaylı

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar.

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 1. AMAÇ Bu dkümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 2. KAPSAM Tüm XXXXX Persnelini kapsar. 3. TANIMLAR Bu dküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

SÜHA MAKİNA - ONLINE TAHSİLAT SİSTEMİ

SÜHA MAKİNA - ONLINE TAHSİLAT SİSTEMİ SÜHA MAKİNA - ONLINE TAHSİLAT SİSTEMİ BayiPs, SÜHA MAKİNA nin bayilerine ve SÜHA MAKİNA bayilerinin kendi müşterilerine yapacakları ürün ve hizmet satışlarını kredi kartı ile tahsil etmelerine yarayan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini, ARI Çekirdek İnvasyn Atölyesi prjesi, İTÜ ve ARI Teknkent in yanı sıra tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve rta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm!

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Daha Güçlü, Daha Çevik, Daha Sağlıklı Süreçler ile Fark Yaratın Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde

Detaylı

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi 1. Gün: 31 Ağusts 2015, Pazartesi Günün knusu: Gürültü Eylem Planlama Gürültü Eylem Planları 1. Bölüm: Arka Plan 09:00 09:30 09:30 09:45 Açılış ve Hşgeldiniz : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

Türkiye Finans POS Bülteni

Türkiye Finans POS Bülteni Türkiye Finans POS Bülteni Uyumlu Avantajlı Süper İkili Türkiye Finans POS uygulaması ile uyumlu yazar kasa POS cihazınızı şimdi alın, işletmenize özel avantajlardan yararlanın! GİB naylı birçk marka ve

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Tim Destek Bulutcell

Tim Destek Bulutcell Tim Destek Bulutcell GÜNCELLEME BİLDİRİM DOKÜMANI destek@timdestek.cm 1 / 5 İçindekiler 1. Yenilikler... 3 1. Yurtiçi Karg ile entegrasyn... 3 2. Bankadan çıkan ödemelerin tmatik cariye işlenmesi... 3

Detaylı

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Kapsül Grup A.Ş. internet üzerinden yayın yapan Kapsül Tv isimli web tv ile çalışma hayatına başlamıştır. Uzmanların videolu anlatımları ile sağlık konusunda halkı bilgilendirmeyi

Detaylı

Smart Commerce Proje Teklifi

Smart Commerce Proje Teklifi Proje Teklifi Code Brother Ship Trading Ltd. Lefkoşa 1. Giriş Smart Commerce, profesyonel bir alt yapı ile ürünlerini sergileyip isterlerse banka havalesi, kapıda ödeme sistemi ve kredi kartı ile de satış

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II... 1 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ... 1 1.1. Sadeleştirme... 1 1.2. Katma Değer Analizi... 2 1.3. Bşluk ve Kpuklukları Giderme... 2 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ...

Detaylı

Bayi Servis Otomasyon Sistemi

Bayi Servis Otomasyon Sistemi KoçSistem Bayi Servis Otomasyon Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Bayi Servis Otomasyon Sistemi Yetkili firmaların servis ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak uçtan uca zengin servis yönetim sistemleri

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

BIL 307 Internet Programlama Proje Detayları

BIL 307 Internet Programlama Proje Detayları BIL 307 Internet Prgramlama Prje Detayları Arıza Takip Sistemi Zrluk Derecesi: 8 Kullanıcı Adı Sifre ile giriş Makine Tanım Frmu (Makine Mdeli, Kaç Yılında Alındıgı, Markası vs gibi bilgilerin bulundugu

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011 DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Veri Grid Sistem Mdelleri Dkümanı v 1.0.0 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandğan Dç. Dr. Atakan Dğan 1. Giriş DGridSim, farklı veri grid sistemi yapılarınının

Detaylı

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Daha ayrıntılı bilgi için: Rabia Başay rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Doğadaki uyumu projelerinize taşıyın... Hizmet Sektörü Firmaları için Uluslararası ERP Yazılımı -

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2016 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR Haziran-Aralık 2013 Workcube E-Business Portal Editions* Paketler (Sunucu bazlı lisanslama) / USD Standart Edition 19.900 $ Pro Edition 29.900 $ Plus Edition 39.900 $ Enterprise Edition 49.900 $ Open Enterprise

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü.

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü. Bölüm 1 Oyuna Giriş Bu bölümü lütfen seçtiğniz yuna giriş için kullanınız 1.1 Oyunun Adı Big Brain Academy (Wii ler için) 1.2 Oyunun yapımcıları ve yaratıcıları Başka hangi yunları yaptılar Diğer önemli

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

Avrupa En İyi Polimer Üreticileri Ödülü. Avrupa Polimer İttifakı tarafından başlatılan bir girişim

Avrupa En İyi Polimer Üreticileri Ödülü. Avrupa Polimer İttifakı tarafından başlatılan bir girişim Avrupa En İyi Plimer Üreticileri Ödülü Avrupa Plimer İttifakı tarafından başlatılan bir girişim Yapı 2017 Avrupa En İyi Plimer Üreticileri Ödülü 1. Arkaplan 2. Genel bakış 3. Ödüller 4. Puanlama prsedürü

Detaylı

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution.

Consulting & Internet Services. BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz. www.doublesolution.com - info@doublesolution. Consulting & Internet Services BiZ, TASARIM, WEB YAZILIM & YENiLiKÇi internet ÇÖZÜMLERi üretiyoruz - info@doublesolution.com WEB SiTESi TASARIMI Firmanıza özel LOGO ve KURUMSAL KiMLiK çalışmaları yapıyoruz

Detaylı

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 06.10.2011 Dküman Değişim Takibi Tarih Versiyn Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 06.10.2011 1 Açelya Atilla

Detaylı

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ Yönetim Kurulu nun 10 Haziran 2013 tarihli tplantısında görüşülerek naylanmış ve yürürlüğe

Detaylı

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi ERP de Ürün ve Stk Yönetimi SMM - Satılan Malın Maliyeti ( Karlılık ) DMM - Duran Malın Maliyeti ( Envanter ) Dr. Ragıp BAŞBUĞ Kurumsal Kaynak Planlaması larak bilinen ve herkesin duyduğu yeni mda terim

Detaylı

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir.

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir. 1 BENZİN İSTASYONU OTOMASYONU Orka SQL Prgramının sektöre özel yazılımlarından, Benzin İstasynu Otmasynu çözümü ile pmpa prgramlarındaki kayıtları prgramınıza tmatik transfer edebilirsiniz. Transfer Edilen

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM

OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM OPERA İşletme Çözümü'nün merkezinde OPERA Otel Yönetimi Sistemi (Property Management System / PMS) bulunur. Her boyuttaki otel ve otel zincirinin değişken ihtiyaçlarını

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı