Yönetim Sistemlerinde Verimlilik Artışı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Sistemlerinde Verimlilik Artışı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 Yönetim Sistemlerinde Verimlilik Artışı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

2 BİMSER ÇÖZÜM, bilgi teknolojileri alanında hizmet vermek amacı ile 1998 yılında kurulmuştur. Halen 50 civarında çalışanı ve 35 in üzerinde yazılım uzmanı ile Kocaeli Üniversitesi Teknopark içinde BOYS, QDMS, eba ve ENSEMBLE yazılımları ile yurtiçi ve yurtdışında 450 nin üzerinde müşterisine başarıyla hizmet vermektedir.

3 Entegre Yönetim Sistemi QDMS - Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının (TS EN ISO 9001, TS EN 10002, TS EN ISO 14001, OHSAS 18001, TS EN ISO 22000, ISO/TS 16949, TS EN ISO/IEC 17025, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO vb.) öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak, ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlamaktadır. Kolay öğrenilme, çoklu dil desteği, mobil cihaz desteği, tarayıcı bağımsız çalışabilme, web teknolojisi ile her yerden ulaşılabilme, kurumsal hafıza ve kurumsal bilgi havuzu oluşturabilme özellikleri ile birimler, bireyler, süreçler, faaliyetler arasında iletişim ve koordinasyon sağlayarak işgücü ve zaman tasarrufu sağlar. Kurumunuza değer katar. Kalibrasyon Yönetimi Eğitim Yönetimi MSDS Risk Yönetimi Anket Yönetimi Doküman Yönetimi (Kontrollü dokümanlar) Aksiyon Yönetimi Şikayet Yönetimi Olay Bildirimi DÖF Yönetimi Öneri Yönetimi Denetim Yönetimi 1

4 Doküman Yönetimi (Kontrollü dokümanlar) QDMS ile doküman yönetimi artık daha kolay Daha hızlı ve güvenilir doküman kontrol ve onay sistemi Dokümanların birbirleri ile ilişkilendirilebilmesi Dokümanların kolay tasnifi, indekslenmesi ve görüntülenmesi. Doküman içinde arama yapılabilmesi Dokümanlar üzerinde yetki kontrolü ile yetkisiz erişimin engellenmesi Otomatik doküman yayınlama ve okunduğunun takibi Kontrollü kopya yönetimi Onay, kontrol, revizyon ve yayınlama aşamalarında ile bilgilendirme Doküman listelerinin otomatik olarak sistem tarafından oluşturulması Doküman şablonları kullanımı ile dokümanlarda standardizasyon sağlanması Sistem üzerindeki süreçler, ürünler, yönetim sistemleri ile dinamik olarak referanslama Kalite kayıtları özelliği ile manuel olarak doldurup saklanan kayıtların, sistem üzerinde takibi Yönetim sisteminin kişi odaklı yaklaşımdan, kurum odaklı yaklaşım haline gelmesi Yönetim sistemleri ve sektörlere göre farklılaşabilme 2

5 3

6 Şikayet Yönetimi Müşterileri memnuniyetinizi artırma sürecinizde yardımcınız Kurum içi ve kurum dışı tüm şikayetlerin yönetilmesi Şikayetlerinin şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alınması, takibi ve raporlanması Şikayetler ile ilgili alınan aksiyonların anlık olarak takip edilmesi. Aksiyon atanan kişilerin sistem üzerinden bilgilendirilmesi Geciken işlerde ilgililerin ve yöneticilerin bilgilendirilmesi, raporlanması Müşteri bazında rapor şablonu tanımlanabilmesi İstenirse müşteriye otomatik olarak rapor gönderimi Şikayet sürecinde istenilen akış ve onay adımlarının tanımlanabilmesi Sistem üzerinden şikayet kayıtları ile ilgili raporlar ve grafiklerin alınabilmesi Müşteri şikayetleri sürecinden düzeltici önleyici faaliyetler (DÖF) sürecinin başlatılabilmesi Kök neden analizlerinin yapılabilmesi Şikayetlerin kategorilere ayrılabilmesi ve analiz edilebilmesi Şikayetlerin kapatılmadan önce etkinliğinin değerlendirilebilmesi Müşteriye şikayet ile ilgili anket gönderilebilmesi Şikayet çevrim içi sürelerinin raporlanabilmesi Dış uygulamalardan şikayet kaydı açılabilmesi için Web Service desteği 4

7 5

8 Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Yönetimi (DÖF) Uygunsuzluklarınızı kayıt etmeyin, yönetin! Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alınması, takibi ve raporlanması Düzeltici/Önleyici faaliyetler ile ilgili alinan aksiyonların anlık olarak takip edilmesi. Aksiyon atanan kişilerin sistem üzerinden bilgilendirilmesi Geciken işlerde ilgililerin ve yöneticilerin bilgilendirilmesi Bildirim gelişme ve sonuç raporu şablonu tanımlanabilmesi. G8D desteği Denetim, müşteri şikayet ve risk yönetim modülleri ile entegre çalışabilmesi Sistem üzerinden uygunsuzluk kayıtları ile ilgili raporlar ve grafiklerin alınabilmesi Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin, işlem kaynaklarının, uygunsuzluk kategorilerini, kök nedenlerini tanımlanabilmesi ve analiz edilebilmesi Yönetim sistemi, süreç vb. değişik kriterlerde Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin izlenebilmesi Düzeltici/Önleyici faaliyetler ile ilgili kapatma öncesi ve kapatma sonrası etkinlik değerlendirmesinin yapılabilmesi Dış uygulamalardan Düzeltici/Önleyici faaliyet kaydı açılabilmesi için Web Service desteği 6

9 7

10 Denetim Yönetimi Bulgularınızı kağıt üzerinde bırakmayın! Bulgularınıza DÖF/Aksiyon açılarak çözüm süreci başlatabilme Eski denetimlere ait aksiyonların sonuçların izlenebilmesi Denetçilerin iş yükü dağılımını planlayabilme Mobil cihazlarla saha/mağaza denetimi yapabilme Denetim planları tanımlayabilme ve zaman çizelgesi olarak görüntüleyebilme Rutin denetimlerin takibi kolaylaşır, iş yükü azalır Denetim raporları otomatik olarak oluşturulur Farklı bulgu tipleri tanımlayabilme ve DÖF/Aksiyon açma zorunluluğu tanımlayabilme Puanlı/Puansız denetim yapılabilmesi Dinamik soru listeleri oluşturabilme Denetçiler ve denetlenen birim sorumlularını denetim öncesinde ve sonrasında bilgilendirilebilmesi 8

11 9

12 Aksiyon Yönetimi İş Takibi işiniz olmasın Kurum içerisinde takip edilecek tüm işlerin planlanabilmesi Periyodik aksiyonlar tanımlanabilmesi Gizli aksiyonlar planlanabilmesi Aksiyon kategorilerin tanımlanabilmesi Aksiyonları zaman çizelgesi şeklinde gösterilebilmesi Proje ve hedef takip sistemi olarak kullanabilmesi Toplantılarda alınan kararların yönetilebilmesi Denetim, Risk, Öneri, Doküman ve Eğitim modülleriyle entegre olarak çalışmaktadır Aksiyonlarda açma/kapama onaylarının tanımlanabilmesi Proje tamamlanma yüzdelerinin tanımlanabilmesi Dış uygulamalardan Aksiyon kaydı açılabilmesi için Web Service desteği 10

13 11

14 Risk Yönetimi Risklerinizi yönetirken tecrübenizi metedolojinizle destekleyin İSİG, Çevre, Bilgi Güvenliği, FMEA, Kurumsal ve Süreç risklerinin yönetilebilmesi Kullanılmakta olan risk metedolojinizin kolaylıkla uygulanabilmesi Risk değerlendirmelerinin tarihçesinin oluşturulması ve kolaylıkla izlenebilmesi Bilgi Güvenliği modülünde Varlık Envanterinin takip edilebilmesi Bilgi Güvenliği modülünde SOA raporu alınabilmesi DÖF, Aksiyon ve Doküman modülü ile entegre olarak çalışabilmesi Revizyon sonrası risk trend durumunun izlenebilmesi Mevcut risk formları sisteme aktarılabilmesi Risk değerlendirme sonucunda önlemlerin belirlenebilmesi ve takip edilebilmesi Risk formları üzerinde yetki kontrolü sağlanarak yetkisiz erişimin önüne geçililebilmesi 12

15 TESPİT ANALİZ DENETİM RİSK YÖNETİMİ AKSİYON TAKİP 13

16 Anket Yönetimi Kolay tasarla, hızlı değerlendir! Kurum içi, kurum dışı, müşteri ve tedarikçi anketlerinin hazırlanabilmesi Puanlı veya puansız anketlerin tasarlanabilmesi Katılımcı kimlik bilgilerinin gizlenebilmesi Sonuçların grafiksel olarak anlık gösterilmesi Sonuçların gösteriminin yetki bazlı kısıtlanabilmesi Anket yayın sürelerinin belirlenebilmesi QDMS erişimi bulunmayan kişilerin de anket doldurabilmesi 14

17 15

18 Eğitim Yönetimi Kaliteli Ürün ve Hizmet için Eğitim şart! Eğitim planlanlarının hazırlanması ve takip edilmesi Eğitim katılım formlarının otomatik olarak oluşturulabilmesi Kişi/departman/eğitim bazında raporların ve kişi eğitim kartının anlık olarak alınabilmesi Pozisyon bazında alınması gereken eğitimlerin planlanabilmesi ve gerçekleşme raporunun alınabilmesi Katılımcıların ile bilgilendirilmesi Eğitim taleplerinin yapılabilmesi Eğitimi alan kişinin etkinlik değerlendirmesinin yapılabilmesi Anket modülüyle entegre çalışabilmesi Dış uygulamalar için Web Service desteği 16

19 17

20 Kalibrasyon Yönetimi Ölçüm cihazlarınız ne kadar doğru ölçebiliyor? Kalibrasyon, doğrulama gibi cihaza yönelik işlemlerin takip edilebilmesi Cihaz envanterinin takip edilebilmesi Kalibrasyon raporlarının ve tarihçelerinin anlık olarak alınabilmesi Dışarda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili sertifika ve raporlar sisteme yüklenebilmesi Dış kalibrasyon firmalarının yetkinlik belgelerinin eklenebilmesi Periyodik işemirlerinin otomatik olarak açılabilmesi Cihaz ve işlem sorumlularına ile bilgilendirilebilmesi İşlem maliyetlerinin takip edilebilmesi Planlanan ve geçmiş kalibrasyonlarla ilgili istenen raporlar alınabilmesi 18

21 19

22 Öneri Yönetimi Sürekli gelişim için önerilere kulak verin! Personel, müşteri veya tedarikçi önerilerinin yönetilebilmesi Önerilerin gerçekleştirilebilmesi için Aksiyon modülüyle entegre olarak çalışabilmesi Kuruma özgü puanlama metodoloji belirlenebilmesi Kazanç/Maliyet analizi yapılabilmesi Kişi ve bölüm puan raporlarının alınabilmesi Öneri verenin kimlik bilgilerinin gizlenebilmesi Dış uygulamalar için Web Service desteği Kampanya ve puan sistemi belirlenebilmesi 20

23 21

24 Olay Bildirimi Olan oldu demeyin! Bilgi güvenliği ve İSG olaylarının kayıt altına alınabilmesi DÖF/Aksiyon açılarak çözüm süreci başlatabilme Bildirim onayının parametrik olarak belirlenebilmesi İSG olaylarında kazaya maruz kalan personel ve olay bilgilerinin istenilen detayda tutulabilmesi ve raporlanabilmesi Yaş, öğrenim, ünvan, departman, tecrübe ve cinsiyete göre grafiklerin alınabilmesi 22

25 23

26 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Kontrolsüz Kimyasal mı? Mümkün değil Üretici firmaların üretmiş oldukları MGBF lerinin kurum MGBF formatına dönüşüm sürecinin yönetilmesi MGBF lerin onay akışlarının belirlenebilmesi Standart bir MGBF formatı oluşturulmasının sağlanabilmesi Altyapısı eski ve yeni kodlama metodolojilerini destekleyebilmesi 24

27 25

28 Referanslar Türkiye nin önde gelen kurumlarının tercihi yıllardır QDMS olmaktadır * Alfabetik sırasına göre bazı referanslarımız 26

29 * Kullanılan logolar ilgili firmaların tescilli markalarıdır. SEKTÖRLER PETROKİMYA KİMYA ENERJİ OTOMOTİV OTOMOTİV YAN SANAYİ BEYAZ EŞYA BANKACILIK DOĞALGAZ / ELEKTRİK FİNANS VE SİGORTA MAKİNA TEKSTİL GIDA CAM, SERAMİK, TOPRAK EĞİTİM LOJİSTİK VE ULAŞIM ÇİMENTO HAVACILIK OTEL, HASTANE, AVM TESİS YÖNETİMİ TEKSTİL ve PERAKENDE SAĞLIK DEMİR VE ÇELİK MADEN İNŞAAT AMBALAJ MATBAA ÜRETİM HİZMET 27

30 28 * Alfabetik sırasına göre bazı referanslarımız

31 * Kullanılan logolar ilgili firmaların tescilli markalarıdır. SEKTÖRLER PETROKİMYA KİMYA ENERJİ OTOMOTİV OTOMOTİV YAN SANAYİ BEYAZ EŞYA BANKACILIK DOĞALGAZ / ELEKTRİK FİNANS VE SİGORTA MAKİNA TEKSTİL GIDA CAM, SERAMİK, TOPRAK EĞİTİM LOJİSTİK VE ULAŞIM ÇİMENTO HAVACILIK OTEL, HASTANE, AVM TESİS YÖNETİMİ TEKSTİL ve PERAKENDE SAĞLIK DEMİR VE ÇELİK MADEN İNŞAAT AMBALAJ MATBAA ÜRETİM HİZMET 29

32 Uzman Görüşleri Hakan ÖZEL Eğitim ve Organizasyon Kalite Müdürlüğü Yönetmeni 2009 Yılının sonlarına doğru Bank Asya da yeni bir yapılanma olmuş ve Kalite Müdürlüğü kurulmuş idi. Müdürlük olarak o seneki Kalite Kongresine Yönetmenler ve Müdire Hanım ile beraber katılmış, ufkumuzu açacak şeyler arayışındaydık ki, Bimser ile tanıştık. Neler istiyorduk? Aslında çok şey istiyorduk, ama öncelikle iyi bir iletişim istiyorduk. Karşı tarafın bizi dinlemesi, ihtiyaçlarımızı tespit etmesi ve bunlara uygun çözümler üretmesi. Ardından da ihtiyaçlarımızı sıralıyorduk elbette; Bankamıza ait tüm dokümanların tek bir yerde toplanması, yönetilmesi, versiyonlanması, ilgili personellere dağıtılması, güncel tutulması, etkileşimde olan dokümanların gösterilmesini sağlayabileceğimiz bir ortamın oluşturulması, Kalite Belgemiz ile ilgili faaliyetlerinin tek bir sistem üzerinden yürütülmesi, Ve raporlama tabii. Doküman türlerimiz, sayıları, neyi ne zaman yayınlamışız, personelimiz ne okumuş ya da ne okumamış. Bilmeliydik ki geliştirebilelim. Bimser bizi dinledi, vaad etti, vaadini yerine getirdi ve bu hizmeti sürdürülebilir kıldı. Tüm bu süreç boyunca da kaliteli hizmeti, profesyonel ve dostane bir tarz ile devam ettirdi. Peki, biz ne kazandık? Bankamıza kurduğumuz yeni dokümantasyon sistemi ile doküman okuma oranlarını artırdık. Bimser in destek verdiği firmalar zincirine eklenerek, diğer firmaların süreç geliştirici önerilerinin QDMS e eklenmesi ile biz de sistemimizi geliştirdik. QDMS Sisteminin web tabanlı olması sebebi ile banka içi uygulamalarda entegrasyonlar yapabildik. Anket modülü ile her projemizde personelin fikri desteğini alarak ilerledik. Şule KÜÇÜKOĞLU Kalite Sistemleri Müdürü Evyap olarak QDMS programını 2005 yılından beri kullanıyoruz. Kalite, İş güvenliği ve Çevre prosedürlerimiz, talimatlarımız ve formlarımız QDMS ile birlikte standart hale geldi. Özellikle, 1. Doküman yönetimi 4. Müşteri Geri Bildirim 2. DÖF 5. Denetim 3. UHBF Modüllerini sürekli kullanıyoruz. Programdan oldukça memnunuz. Çoklu dil desteği, kullanım kolaylığı, rutin işlerin e mail ile bildirilmesi ve verilerin arşivlenmesi oldukça başarılı. Doküman revizyonu ve onaylama işlemi de günlük iş hayatımızı kolaylaştırıyor ve işlemleri hızlandırıyor. Bunun dışında Müşteri Geri Bildirim Modülü, şikayet ve memnuniyetlerin sisteme aktarılması, dağıtılması ve sonuçlanması konusunda oldukça etkin ve hızlı. Program istenilen veriye doğru ve zamanında ulaşılmasını sağlıyor. Bu amaçla Kalite Yönetim sistemlerinde QDMS programının kullanılmasını tavsiye ederiz. 30

33 Ayrıntılı bilgi almak için: Okan BANDIRMA Kalite Müdürü Doğanlar Holding bünyesinde bulunan, Türkiye mobilya sektörünün en beğenilen markası Doğtaş Mobilya, bugün 65 ülkeye ihracat gerçekleştiren, yurtiçi ve yurtdışında 200 ü aşkın satış noktasıyla rakipleri tarafından takip edilen; kalite ve tasarım anlayışıyla yaşam tarzlarını belirleyen ve dünya markası olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen bir kuruluştur. Doğtaş olarak 2012 yılının Mayıs ayında tanıştığımız QDMS Programı belge akışını ve ulaşımını hızlandıran Dokümantasyon Modülü, Uygunsuzlukların daha hızlı sonuca ulaşması ve kayıt altına alınmasını sağlayarak verimliliği artıran Düzeltici Faaliyet Modülü, Departmanlar arası iş ataması ve takibinde büyük kolaylık sağlayan Aksiyon Modülü ile İşletme verimliliğini, süreç performansını arttırmış aynı zamanda belge akışı ve iş süreçlerini hızlandırarak Doğtaş Firmasına büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca son dönemlerde hayati önem taşıyan ve devletin denetiminde olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli risk değerlendirmelerini kayıt altına alınarak takibini etkinleştirmiştir. Samim NEMLİOĞLU Kalite Sistemleri Uzmanı Arçelik A.Ş. de dokümantasyon yönetimi için seçtiğimiz QDMS yazılımını 2012 yılında devreye aldık. Devreye alınış, sonraki kullanım süreci ve yeni modüllerle geliştirme aşamalarında başta Ahmet Bey olmak üzere Bimser çalışanlarından yakın ilgi, destek ve yönlendirme gördük. Bu yönleriyle başarılı ve kurumsal bir iş ortaklığı örneği gösterdiklerini ifade etmek isteriz. Arçelik gibi çok coğrafyalı kurumsal bir yapıya sahip ve 10 dan fazla yönetim sistemini global organizasyonuna yaygınlaştırmış bir kuruluşta QDMS gibi bir yazılımın gerekliliği tartışılmazdır. Özellikle doküman ve DÖF hayat çevrimlerinin sistem üzerinden yönetimi sayesinde doküman ve kayıtlara tüm kampüslerimizden erişim ve uygulama kolaylığı sağlanmıştır. Zaman içerisinde çevre etki envanteri, aksiyon ve sera gazı hesaplama gibi yeni uygulamaların devreye alınmasıyla birlikte ilgili iş süreçlerimizdeki etkinlik ve verimliliğin artması beklenmektedir. Geliştirmeler sırasında her türlü teknik desteği veren BİMSER Firmasına QDMS Programını sektöre kazandırdığı için teşekkür ediyor, ülkemizde iş süreçleri otomasyonu konusunda arayış içinde olan firmalara Doğtaş olarak QDMS i tavsiye ediyoruz. 31

34 QDMS Çözüm Haritası TS EN ISO 9001 ISO/TS TS EN ISO/IEC TS EN ISO OHSAS TS ISO/IEC TS ISO/IEC TS EN ISO TS EN Ortak Altyapı Doküman Yönetimi İç Müşteri Şikayetleri Dış Müşteri Şikayetleri Düzeltici Önleyici Faaliyetler Denetim Anket Genel Aksiyon ve YGG Eğitim Kalibrasyon Öneri İSG Risk Analizi Çevresel Boyutlar ve Etkiler (Çevre Risk Analizi) Bilgi Güvenliği Risk Analizi Süreç Performans Yönetimi Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS) Ulusal Atık Yönetim Formu FMEA Mobile Denetim Çağrı Merkezi Süreç Risk Yönetimi İç Kontrol Risk Yönetimi Olay Bildirimi 32 Opsiyonel

35 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

36 Basım Yeri : Ada Ofset Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Basım Tarihi : Bimser Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş. Kocaeli Üniversitesi Teknopark Yeniköy, Kocaeli, TÜRKİYE Tel. : (5 Hat) Faks. : E-posta. : Yetkili Bayii / Yetkili Satıcı Tüm hakları saklıdır.

Doküman ve İş süreçlerinizi eba. ile yönetin DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ

Doküman ve İş süreçlerinizi eba. ile yönetin DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ Doküman ve İş süreçlerinizi eba ile yönetin DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ BİMSER ÇÖZÜM, bilgi teknolojileri alanında hizmet vermek amacı ile 1998 yılında kurulmuştur. Halen 50 civarında çalışanı

Detaylı

Süreç Odaklı Yönetim SÜREÇ VE PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Süreç Odaklı Yönetim SÜREÇ VE PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ Süreç Odaklı Yönetim SÜREÇ VE PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ BİMSER ÇÖZÜM, bilgi teknolojileri alanında hizmet vermek amacı ile 1998 yılında kurulmuştur. Halen 50 civarında çalışanı ve 35 in üzerinde yazılım

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

CPM MASTER ERP Kalite Yönetim Sİstemi Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr

CPM MASTER ERP Kalite Yönetim Sİstemi Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr CPM MASTER ERP Kalite Yönetimi Sistemi ile hem kalite hedeflerinize ulaşın hem de sürekli müşteri memnuniyeti kazanın. ISO 9001 ve ISO 16949 Kalite Yönetim sistemlerine uygun olarak tasarlanan CPM MASTER

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi

TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yayınlanır / Ekim 2012 TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi TPAO nun açtı ı ihaleyi kazanan ASH Grup, TURCom ile i birli i yaptı. Atılım Üniversitesi nin Lisans Yenilemeleri

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı