-ÖNSÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI..."

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ YAPILAN ÇALIŞMALAR PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ SWOT ANALİZİ EGE ÜNİVERSİTESİ MİSYONU VİZYONU DEĞERLERİ İLKELERİ EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇLARI EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HEDEF VE FAALİYETLERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÜTÇE BİLGİLERİ STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ STRATEJİK PLAN KURULLARI... 61

4 Ege Üniversiteliler, Ege Üniversitesi, yarım asırlık deneyimi ile evrensel ölçekte bilgi üreten ve 2001 yılından bu yana değişim ve gelişim çalışmalarına hız kazandıran bir üniversite olarak; önündeki ikinci yarım asır yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirmektedir; dünya üniversiteleri ile entegre olmuş, eğitimde akreditasyon çalışmalarına başlamış, ulusal ve uluslararası projeler konusunda önemli gelişmeler sağlamış ve böylece gerek eğitim kurumları ile gerekse sanayi kuruluşları ile güçlü bağlar geliştirmiştir. Pek çok alanda bilim dünyasına ve topluma katkı sağlayan Üniversitemiz; dünyada ve ülkemizde yaşanan değişim süreçlerine paralel olarak kendini sürekli yenilemektedir yılında başladığımız stratejik yönetime geçiş yolculuğumuza; ilk stratejik planımızı hazırlayarak, önemli bir kilometre taşını yerleştirmiş bulunuyoruz. Stratejik Plan ın hazırlanması süreci katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmiş, tüm akademik ve idari birimler bu süreç içerisinde yer almıştır. Ege Üniversitesi Stratejik Planı; Üniversitenin vizyonuna ulaşma yolunda ilke ve değerlerimizi de gözeterek oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Yarım asırlık deneyimi arkasına alarak oluşturulan bu plan ile bilimsel ve eğitsel alanlarda Üniversitemiz için önemli yapı taşları olabilecek konular ve bu stratejik amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik hedef ve faaliyetler özenle belirlenmiştir. Kurumsal ilişkilerini geliştirmeyi, kurumsal gelişimini sürekli kılmayı ve alt yapısını bu doğrultuda geliştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz bu alanlarda da önemli hedefler belirlemiştir. Yoğun ve özverili çalışmaları ile planın oluşmasında önemli katkıları olan Stratejik Planlama Üst Kurulu na ve birimlerin stratejik planlarının hazırlanması sürecinde görev alan kurullara teşekkürlerimi sunarım. Stratejik Planın uygulama aşamasında da etkin bir katılım sağlayacağına inandığım Ege Üniversitesi mensupları ile birlikte, her alanda örnek gösterilen bir Üniversite yaratacağımız inancındayım. Saygılarımla Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Rektör 1

5 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ege Üniversitesinde stratejik yönetime geçiş süreci, 2001 yılında, EFQM Mükemmellik Modeline göre hazırlanan Ege Üniversitesinde Değişim ve Sürdürülebilir Gelişim Projesi ya da kısa adıyla Üniversitem Programı ile başlamıştır. Üniversitem Programı kapsamında 37 çalışma grubu kurulmuş, 4 öncelikli proje oluşturulmuş ve Toplam Kalite Yaklaşımı nı yaymaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Gelişim Projesi, üç yıl boyunca Üniversitem Programı olarak yürütülmüş, 2004 yılından itibaren ise ülkemizdeki Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları paralelinde yeniden yapılandırılarak Strateji ve Planlama Koordinatörlüğü (SPK) tarafından Stratejik Planlama Çalışmaları adı altında sürdürülmüştür. Bu çerçevede, Ocak 2005 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Baylas ın başkanlığında; Prof. Dr. Nuri Bilgin, Prof. Dr. Halil Şengonca, Prof. Dr. Murat Gomel ve Genel Sekreter Cihangir Soygül den oluşan Stratejik Planlama Üst Kurulu kurulmuştur. Kurul, öncelikle yılları arasında yapılan durum analizi çalışmalarını ele almış, analiz verilerini sınıflandırmış ve bu sınıflandırma çalışması sonucunda Ege Üniversitesi Misyon, Vizyon, İlke-Değer ve Stratejik Amaçlar taslağı oluşturmuştur. Taslak, tarihinde Üniversite Senatosuna sunulmuş ve Senato Üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda son şekli verilerek karara bağlanmıştır. Senato kararının ardından, Ege Üniversitesi nde tüm akademik ve idari birimlerin katılımını hedef alan planlama sürecine başlanmıştır. Sürecin ilk aşamasında; Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde Birim Stratejik Planlama Kurulları oluşturulmuştur. Birimlerde planların uygulanabilirliğini arttırmak amacıyla birim yöneticilerinin de bu sürece katılması sağlanmış ve birim kurullarına gerekli eğitimler verilmiştir. İkinci aşamada; Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Daire Başkanlıkları düzeyinde Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Faaliyet önerileri alınmıştır. Bu aşamada Strateji Planlama Koordinatörlüğü tarafından tüm birimlere gerekli destek sağlanmıştır. Sürecin üçüncü aşamasında birimlerden alınan öneriler, Stratejik Planlama Üst Kurulunda ele alınarak hem planlama tekniği açısından, hem de üniversitenin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve birimlerin swot analizleri doğrultusunda incelenmiştir. Daha sonra birimler planlarını, birim maliyet esaslı olarak bütçelendirmişlerdir. Sürecin dördüncü aşamasında, birimlerin stratejik planları doğrultusunda EÜ stratejik amaçları, hedef ve faaliyetleri belirlenmiş ve swot analizine son şekli verilmiştir. Belirlenen amaçlar Bilimsel, Eğitsel Stratejik Amaçlar, Kurumsal İlişkilere, Kurumsal Gelişime, 2

6 Altyapıya Yönelik Stratejik Amaçlar olmak üzere beş ana başlık altında gruplandırılmış ve her bir stratejik amaç için izleme sistemini destekleyecek performans göstergeleri saptanmıştır. Stratejik planlama çalışmaları yürütülürken, YÖK, DPT ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin mevzuat ve düzenlemeleri de titizlikle takip edilmiş ve üniversite içerisinde gerekli yapılanmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda Stratejik Planlama Üst Kurulu, YÖK tarafından yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacıyla hazırlanan yüksek öğrenim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği uyarınca tarihinde oluşturulan EÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu na dâhil edilmiş ve böylece, üniversitemizde planlama, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini destekleyecek alt yapı tamamlanmıştır. Eylül 2006 da tamamlanan EÜ stratejik planın, DPT nin tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık olarak güncellenmesi çalışmalarına Kasım 2006 da başlanmıştır. Güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere akademisyenlere, öğrencilere, idari çalışanlara ve mezunlara Kasım 2006 da anket uygulanmıştır. Ocak 2007 de uygulanan anketlerle elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak EÜ Stratejik Planı yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık olarak güncellenmiş ve tarihli senato toplantısında kabul edilmiştir. E.Ü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Haluk BAYLAS Prof. Dr. Halil ŞENGONCA Prof. Dr. Murat GOMEL Prof. Dr. Nuri BİLGİN Prof. Dr. Mustafa TÜRKSEVER Prof. Dr. Taner BAYSAL Prof. Dr. Erhan KIRTAY Prof. Dr. Meral ERAL Prof. Dr. Fazilet SÜKAN VARDAR Prof. Dr. Feride SAÇAKLIOĞLU Cihangir SOYGÜL Öğrenci Temsilcisi 3

7 2- EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla 9 Mart 1956 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ege Üniversitesi nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek Hemşirelik Okulu Açılmıştır. Sonraki yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Ege Üniversitesi 1961 yılında Fen Fakültesini, 1968 de Mühendislik Fakültesi ve Diş hekimliği Fakültesini çağdaş bilimin hizmetine sunmuştur. Bu dönem içerisinde İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi adı altında Ege Üniversitesi ne bağlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1976 yılında eğitime başlamıştır yılında Gıda Fakültesi, Ege Üniversitesi nin ikinci tıp fakültesi olarak İzmir Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Bu dönemde İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ikiye ayrılarak İşletme ve İktisat Fakülteleri haline dönüşmüştür. Yaklaşık yirmi yıllık bir zaman diliminde kuruluş sürecini tamamlayan Ege Üniversitesi nde, değişik tarihlerde birçok yüksekokul ve enstitü açılmıştır. Ege Üniversitesi nin bazı bölümlerinin genişletilmesiyle Tekstil, Makine, Kimya ve Yer Bilimleri Fakülteleri kurulmuştur. 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 1982 yılında, o güne kadar bölgenin tek üniversitesi olan Ege Üniversitesi nin içinden başka bir üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesi doğmuş, Ege Üniversitesi nin kampüs alanı dışındaki fakülte ve yüksekokulları bu üniversiteye devredilmiştir. Ayrıca, Ege Üniversitesi nin Ege Bölgesi nin çeşitli il ve ilçelerine yayılan fakülte ve yüksekokulları, bu illerde kurulan Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi gibi üniversitelerin ilk fakülte ve yüksekokullarını oluşturmuştur. Bugün Ege Üniversitesi'ne bağlı 11 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 7 Enstitü, 6 Bölüm ve 26 Araştırma ve Uygulama Merkezi vardır öğretim yılı itibariyle, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde i aşkın öğrencisi olan Ege Üniversitesi nde den fazla öğretim elemanı ve yaklaşık idari personel bulunmaktadır. 4

8 Ödemiş, Bayındır, Bergama, Tire ve Çeşme ilçelerindeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ait bina ve araziler hariç, esas olarak Bornova da dekarlık bir arazi üzerine kurulmuş olan üniversite kampüsünde; en son teknoloji ile donatılmış modern bir kütüphane ile, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, futbol, basketbol, mini-futbol ve tenis sahaları gibi spor tesisleri ve ayrıca kafeteryalar, satış yerleri, toplum merkezi, alışveriş merkezi, akademik personel için üniversite lokali, konukevi mevcuttur. Kampüs içinde kongre, seminer, kültür ve sanat etkinlikleri için hizmet veren Kampüs Kültür Merkezi ve kampüs dışında, İzmir kent merkezinde (Konak) Atatürk Kültür Merkezi, Menemen de Deneme İstasyonu ve Üretme Çiftliği, Kurudağ da Rasathanesi, Urla da ve Tuzla da su ürünleri tesisleri ve Çeşme de uygulama oteli bulunmaktadır. Birçok ilke imza atmış, 50 yıllık köklü geçmişe sahip Ege Üniversitesi bugün, Avrupa Birliği Socrates-Erasmus Eğitim Programı ile 3-12 aylık dönemlerde eğitim için Avrupa ya en fazla öğrenciyi ve öğretim elemanını göndermiş ve Türkiye deki üniversiteler arasında ilk sırayı almıştır ( yılı 98 öğrenci, 44 öğretim elemanı; yılı 193 öğrenci, 46 öğretim elemanı). Aynı zamanda, akademik yılından itibaren New York Eyalet Üniversitelerinden (SUNY) olan Fredonia üniversitesi ile çift diploma programı uygulanmaya başlanmıştır. 5

9 3-EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI SENATO YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCISI REKTÖR GENEL SEKRETER REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI DAİRE BAŞKANLIKLARI MERKEZ BİRİMLERİ BİLGİ İŞLEM D. BŞK. İDARİ ve MALİ İŞLER D. BŞK. KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON D. BŞK. ÖĞRENCİ İŞLERİ D. BŞK. PERSONEL D. BŞK. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK. STRATEJİ GELİŞTİRME D. BŞK. YAPI İŞLERİ D. BŞK. ÖZEL KALEM MÜD. STRATEJİ PLANLAMA KOOR. KONUTLAR ŞEFLİĞİ BASIN ve HALKLA İLŞ.ŞB.MD. DIŞ İLİŞKİLER ve AB ŞUBESİ KORUMA GÜVENLİK ŞB. MÜD. ULAŞIM HİZ. ŞB. MÜD. BASIMEVİ MÜD. DİSİPLİN ve CEZA İŞLERİ BÜROSU KURULLAR ŞB. MÜD. ARŞİV İSTATİSTİK YAYIN HİZ. BİR. GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞ MÜD. E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜD. SAVUNMA UZMANLIĞI SOSYAL TESİSLER ŞB. MÜD. FAKÜLTELER TIP FAKÜLTESİ ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENS. YÜKSEKOKULLAR HEMŞİRELİK YO UYGULMA ve ARAŞ. MER. SAĞLIK UYGULAMA ARŞ. MRK.(Hastane) TARIMSAL UYGULAMA VE ARŞ. MRK. BÖLÜMLER YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENS. SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. GÜNEŞ ENERJİSİ ENS. NÜKLEER BİLİMLER ENS. DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONS. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YO ÖDEMİŞ SAĞLIK YO ATATÜRK İLK. İNK. TAR. UYGULAMA ARŞ. MRK. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. ARŞ. VE UYG. MRK TEKSTİL VEKONFEKSİYON UYG. VE ARŞ. MRK. ZEHİRLENMELER ARAŞTIRMA VE UYG. MRK. ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARŞ. MRK. TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLK.İNK.TAR.BÖLÜM BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TÜRK DÜNYASI ARŞ. ENS. ULUSLARARASI BİLG. ENS. EGE MYO ATATÜRK SAĞLIK HİZ. EMEL AKIN MYO SUALTI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MRK. AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYG. ARŞ. MRK. TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. BİLİM-TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. ENFORMATİK BÖLÜMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÇEŞME TURİZM OTELCİLİK YO KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. İZMİR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MRK. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ BERGAMA MYO İLAÇ GEL.VE FARMOKOKİNETİK UYG.ARŞ.MRK. İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. TİRE KUTSAN MYO ÖDEMİŞ MYO BEYİN ARAŞTIRMALARI UYG. VE ARŞ. MRK. KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARŞ. MRK. EĞİTİM FAKÜLTESİ GENETİK HASTALIKLARI UYG. VE ARŞ. MRK. BAYINDIR MYO AVRUPA DİL. VE KÜLTÜRLERİ UYG. ARŞ. MRK. BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM A.U.M. TOHUM TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE E.Ü. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EGESEM) EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MRK. 6 ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞ. A.U.M ELEKTRON MİKROSKOBİ GÖRÜNTÜLEME AUM. ENGELLİ ÇOCUKLAR REHAB. VE EĞT. PARKI AUM.

10 4- EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ 4.1- YAPILAN ÇALIŞMALAR Senato Araştırması (Ocak 2001) görüş Parametreler (2000, 2001, 2002, 2003) Öğrenci Anketi (Haziran 2002) kişi Edebiyat Fakültesi Anketi / (pilot) (Aralık 2002) kişi Dış Kurum Anketi (Mart 2003) kurum temsilcisi Misyon-Vizyon Çalışması (Nisan 2003) öneri Akademisyen Anketi (Mayıs 2003) kişi Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Kalite Kavramına Bakışının İncelenmesi (Mayıs 2003) 1589 kişi Dershane Anketi (Mayıs 2003) kişi Kurum Kültürü Araştırması / (pilot) (Mayıs 2004) - 45 kişi İdari Birim SWOT Çalışmaları (Haziran 2004) -265 görüş Akademik Birim SWOT Çalışmaları (Temmuz 2005) görüş EÜ Paydaş Görüşleri Çalışması (Kasım 2006) 8856 anket 7

11 4.2. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ (Kasım 2006) Akademisyen Anketi: a) Üniversitenin çeşitli boyutlarda yeterliliği konusundaki görüşler: Ortalama Eğitim Kalitesi 3,5 Öğrenci Kalitesi 3,2 Öğretim Elemanı Kalitesi 3,5 Bilimsel Kalite 3,3 Fakültenizin / Yüksekokulunuzun Yönetim Kalitesi 3,7 Üniversite Yönetiminin Kalitesi 3,6 Büro Çalışanlarının / İdari Personelin Tutumu 3,5 Çizelge 1: Örneklemdeki akademisyenlerin üniversitenin yeterliliği konusundaki görüşlerinin dağılımı: Çizelgedeki rakamlar, öğretim elemanlarının her bir boyutta 5 puan üzerinden yaptıkları değerlendirmeleri göstermektedir. b) Akademisyenlerin üç boyutta memnuniyet düzeyleri: Ortalama Bölüm / Program Memnuniyeti 7,7 Fakülte / Y.Okul Memnuniyeti 7,3 Üniversite Memnuniyeti 7,4 Çizelge 2: Örneklemdeki akademisyenlerin dört boyuttaki memnuniyet düzeylerinin dağılımı (maksimum puan 10). 8

12 c) Üniversitenin çeşitli hizmet ve olanaklar konusundaki görüşler: Ortalama Sağlık Hizmetleri 3,4 Kütüphane Hizmetleri 3,7 Bilgisayar Hizmetleri 3,5 Kültür - Sanat Olanakları 3,7 Spor Olanakları 3,6 Kampüs ve Bina Olanakları 2,9 Araştırma Olanakları 2,9 Matbaa ve Yayın Olanakları 3,1 Bilimsel Kongrelere Destek 2,6 Üniversite-Toplum İlişkileri 3,1 Üniversite-Sanayi İlişkileri 3,0 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkileri 3,1 Diğer Türk Üniversiteleri ile İlişkileri 3,2 Yabancı Ülke Üniversiteleri ile İlişkileri 3,1 Programların, Yurt İçi Uygunluk Düzeyi 3,7 Programların Yurt Dışı Uygunluk Düzeyi 3,2 Çizelge 3: Örneklemdeki akademisyenlerin, üniversitenin hizmet ve olanakları konusundaki görüşlerin ortalama değerleri (maksimum puan 5). 9

13 Öğrenci Anketi: a) Üniversitenin çeşitli boyutlarda yeterliliği konusundaki görüşler: Ortalama Eğitim Kalitesi 3,3 Yabancı Dil Eğitimi Kalitesi 2,4 Öğrenci Kalitesi 3,0 Öğretim Elemanı Kalitesi 3,4 Fakültenizin / Yüksekokulunuzun Yönetim Kalitesi 3,2 Üniversite Yönetiminin Kalitesi 3,0 Büro Çalışanlarının / İdari Personelin Tutumu Çizelge 4: Örneklemdeki öğrencilerin üniversitenin yeterliliği konusundaki görüşlerinin dağılımı (Çizelgedeki rakamlar, öğrencilerin her bir boyutta 5 puan üzerinden yaptıkları değerlendirmeleri göstermektedir.) 2,8 b) Öğrencilerin üç boyutta memnuniyet düzeyleri: Ortalama Bölüm Memnuniyeti 6,8 Fakülte / Y.Okul Memnuniyeti 6,1 Üniversite Memnuniyeti 7,2 Çizelge 5: Örneklemdeki öğrencilerin üç boyuttaki memnuniyet puanlarının dağılım (maksimum puan 10). 10

14 c) Üniversitenin çeşitli hizmet ve olanaklar konusundaki görüşler: Ortalama Sağlık Hizmetleri 3,2 Kütüphane Hizmetleri 3,7 Bilgisayar Hizmetleri 2,9 Beslenme Hizmetleri 2,9 Kampus ve Binaların Fiziksel Olanakları 2,9 Rehberlik- Psikolojik Danışmanlık Hizmeti 2,5 Öğrenci İşleri Hizmetleri 2,8 Danışman Öğretim Üyesi Hizmetleri 3,0 Yurt Olanakları 2,5 Kültür Sanat Olanakları 3,0 Spor Olanakları 3,2 Yabancı Ülke Üniversiteleri ile İlişkileri 2,8 Öğretim Elemanları ile İlişkiler 3,2 Çizelge 6: Örneklemdeki öğrencilerin, üniversitenin hizmet ve olanakları konusundaki görüşlerinin ortalama değerler (maksimum puan 5). 11

15 İdari Çalışan Anketi: a) Üniversitenin çeşitli boyutlarda yeterliliği konusundaki görüşler: Ortalama İdari Personel Kalitesi 3,3 Fakülte / Yüksekokul /Dairenin Yönetim Kalitesi 3,6 Üniversite Yönetiminin Kalitesi 3,5 Atama ve Terfide Liyakate Uygunluk 3,0 Çalışma Arkadaşlarıyla İlişkiler 4,1 Amirlerle İlişkiler 4,1 Öğretim Elemanları ile İlişkiler 3,8 Çizelge 7: Örneklemdeki idari çalışanları üniversitenin yeterliliği konusundaki görüşlerinin dağılımı (maksimum puan 5). b) İdari çalışanların iki boyutta memnuniyet düzeyleri: Ortalama Fakülte / Daire Memnuniyeti 7,1 Üniversite Memnuniyeti 6,8 Çizelge 8: Örneklemdeki idari personelin iki boyuttaki memnuniyet düzeylerinin dağılımı (maksimum puan 10). 12

16 c) Üniversitenin çeşitli hizmet ve olanaklar konusundaki görüşler: Ortalama Sağlık Hizmetleri 3,3 Bilgisayar Olanakları 3,3 Kültür-Sanat Olanakları 3,3 Spor Olanakları 3,2 Kampus ve Binaların Fiziksel Olanakları 3,0 Kişisel Gelişime Yönelik Eğitim Olanakları 2,8 Hizmet İçi Eğitim Olanakları 2,9 Çizelge 9: Örneklemdeki idari çalışanlarını üniversitenin hizmet ve olanakları konusundaki görüşlerin dağılımı (maksimum puan 5) Mezun Öğrenci Anketi: a) Mezunların iki boyuttaki memnuniyet düzeylerinin dağılımı: Memnuniyet Düzeyi Ege Üniversiteli Olmaktan 8,0 İşimden 7,6 Çizelge 10: Örneklemdeki mezunların memnuniyet düzeyleri (maksimum puan 10). b) Mezunların Ege Üniversitesi nden beklentileri: Mezunların bir araya gelmesi için etkinlikler düzenlenmesi Mezunlarla iyi bir iletişim ağı kurulması İş dünyası ve sanayi kuruluşları ile bağların güçlendirilmesi Üniversitenin web sayfasının geliştirilmesi Kariyer planlama konusunda mezunlara destek sağlanması 13

17 4.3. SWOT ANALİZİ Sıra No GÜÇLÜ YÖNLER G1 G2 G3 G4 I. Yönetim Katılımcı yönetim anlayışı Yönetimle iletişim kolaylığı Çalışanların yönetime güven duygusu Yönetimin yeniliklere açıklığı II. Eğitim-Öğretim ve Akademik Kadro G5 Kaliteli eğitim G6 Eğitim-Öğretim yapılan alan/program çeşitliliği G7 Eğitimde disiplinler arası anlayış G8 Yabancı dil hazırlık sınıfının bulunması G9 ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) yürütme G10 Eğitimde başarı düzeyinin yüksekliği G11 Akademik kadronun gücü/kalitesi G12 Akademisyenlerin kurumsal bağlılıkları G13 Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan destekli bilimsel projelerdeki artış G14 Ege Üniversitesi nin 50 yıllık deneyim ve birikimi III. Altyapı, Çalışma Ortamı ve Koşulları G15 Altyapı ve bina ihtiyaçlarının büyük oranda karşılanmış olması G16 Sağlık ve spor tesislerinin zenginliği G17 İki büyük kültür merkezi ve çok sayıda konferans salonu bulunması G18 Bilgi erişim olanaklarının ve elektronik bilgi kaynaklarının zenginliği G19 Çalışanlar arasında ilişki ve iletişimin niteliği G20 Çalışma mekânlarında fiziksel koşulların uygunluğu IV. Üniversite-Sanayi-Toplum İlişkileri G21 Kamu kuruluşları ve özel sektörle ilişkilerin niteliği G22 Yerel yönetimler ve STK larla yakın ilişki ve işbirliği G23 Halk eğitim programları düzenlenmesi ve yürütülmesi G24 Kültür Merkezlerimizin İzmir in kültürel hayatına katkısı 14

18 V. Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerle İlişkiler G25 Türk üniversiteleri arasında AB ülkeleriyle öğrenci değişiminde liderlik G26 SOKRATES/ERASMUS kapsamındaki ilişkilerde canlılık G27 AB projelerinde mevcut deneyim, bilgi birikimi ve yüksek başarı düzeyi G28 Yurt dışı üniversitelerle ilişkide kurumsal anlamda uzmanlaşmış ilk kurum olma VI. Ege Üniversitesi nin İmajı ve Paydaşların Memnuniyeti G29 Dış kurum ve kuruluşlar gözünde olumlu imaja sahip olma G30 Toplumca tanınırlık G31 Öğrencilerin Ege Üniversitesi nde olmaktan memnuniyetinin yüksekliği G32 Akademisyenlerin üniversite, fakülte ve bölümlerinden memnuniyeti G33 Çalışanların yaptıkları işten ve yönetimden memnuniyeti ZAYIF YÖNLER Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 I. Yönetim Bürokratik işleyişin yavaşlığı Üniversite makro planının ve uzun süreli planlama kültürünün eksikliği Paydaşlara yönelik sistematik bir geri bildirim olmaması Performans değerlendirme sisteminin bulunmaması Norm kadro uygulamasına geçilememesi Üniversite personeline yönelik hizmet içi eğitim imkânlarının azlığı Kurum kültürünün tüm birimlerde hayata geçirilememesi Z8 Z9 Z10 Z11 II. Kaynak ve Olanakların Düzeyi ve Kullanımları Üniversitenin mali kaynaklarının yetersizliği Araştırma ve kongrelere katılıma yönelik parasal desteklerin yetersizliği Öğrencilerin sağlık, beslenme ve spor hizmetlerinden yararlanma düzeyinin düşüklüğü Bilimsel kitap ve periyodik alımının sınırlılığı Z12 Z13 Z14 Z15 III. Eğitim-Öğretim ve Akademik Kadro Öğrencilerin yabancı dil düzeylerinin düşüklüğü Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği Akademik kadro ihtiyacının büyük ölçüde kendi öğrencilerinden karşılanması Genç akademisyenlerin yurtdışı deneyimlerinin olmaması ve onlara bu fırsatın 15

19 Z16 Z17 yeterince sağlanamaması Yardımcı öğretim elemanı sayısının görece azlığı Bazı birimlerde, üniversite dışı kaynaklardan proje desteği sağlamaya yönelik çabalarının yetersizliği Z18 Z19 Z20 IV. Toplum ve Paydaşlarla İlişkiler Üniversitenin dışa açılma anlayışının tüm birimlere yansımamış olması Mezunlarla düzenli ve sürekli ilişkilerin bulunmaması Üniversitenin geniş topluma ve ilgili kesimlere tüm yönleriyle yeterince tanıtılamamış olması FIRSATLAR F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Türkiye nin AB ye üyelik sürecinin işlemesi Kamu yönetimi alanında reform çalışmalarının başlatılmış olması Üniversitenin bulunduğu şehir ve şehrin sunduğu olanaklar Sanayi ve hizmet sektöründe diplomalı ve sertifikalı iş gücüne olan gereksinimin giderek artması Üniversite sanayi işbirliğine yönelik eğilimlerin güçlenmesi Sanayi Ar-Ge projelerine verilen ulusal desteklerin artması Dış kaynaklı projelerde multidisipliner yaklaşımların beklenmesi TEHDİTLER T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Üniversite sayısının hızla artması nedeniyle mali kaynaklarda azalma Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması Ortaöğretimde kalitenin düşmesi Bilimsel ilerleme ölçütlerinin gerçekçi ve yeterli olmaması Kurumlarda kolaycılığın yerleşmesi, bireysel çıkarcılığın öne çıkması Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlayan ara kurumların bulunmaması Kamu bütçe sisteminin zorlukları Üniversiteyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren hazırlıksız yasal düzenlemeler 16

20 5. EGE ÜNİVERSİTESİ MİSYONU VİZYONU DEĞERLERİ- İLKELERİ MİSYON Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak. VİZYON Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. DEĞERLER Bilimsellik Evrensellik Toplumsal Yararlılık Çağdaşlık Yenilikçilik ve Yaratıcılık Katılımcılık Güvenilirlik İLKELER Eğitimde kaliteyi gözetmek Araştırmacılığı teşvik etmek Akademik liyakat ve başarıya önem vermek Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak Etik anlayışa sahip olmak Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek Çevreye duyarlı olmak Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek Kaynakları etkin kullanmak Yönetimde adil ve tutarlı olmak Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek 17

21 6- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇLARI EG.1. BİLİMSEL STRATEJİK AMAÇLAR EG.1.1. Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek EG.1.2. Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak EG.1.3. Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek EG.2. EĞİTSEL STRATEJİK AMAÇLAR EG.2.1. Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak EG.2.2. Lisans Üstü Eğitime Ağırlık Vermek EG.2.3. Nitelikli Öğretim Üyesi Yetiştirmek EG.2.4. Interdisipliner Programlar Yürütmek EG.2.5. Meslek Yüksek Okulları Eğitim Programlarını, Toplum İhtiyaçlarına Göre Sürekli Yenilemek ve Geliştirmek EG.2.6. AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak EG.3. KURUMSAL İLİŞKİLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR EG.3.1. Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek EG.3.2. Sanayi İle İşbirliğini Geliştirmek EG.3.3. Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını Geliştirmek EG.3.4. Üniversite -Toplum İlişkilerini Güçlendirmek EG.3.5. Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik ve Nitelik Yönünden Geliştirmek EG.3.6. Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje ve Araştırmaları Teşvik Etmek EG.4. KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR: EG.4.1. Ege Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek EG.4.2. Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek EG.4.3. Etkin Bir İdari Yapı Kurmak 18

22 EG.5. ALTYAPIYA YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR: EG.5.1. Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek EG.5.2. Kampüsü 24 Saat Aktif Hale Getirmek EG.5.3. E-Üniversite Yapılarını Geliştirmek 19

23 7- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HEDEF VE FAALİYETLERİ EG.1. BİLİMSEL STRATEJİK AMAÇLAR EG.1.1. Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak üretilen projelerin % 100 arttırılması ve AB araştırma projelerinin kriterlerine entegre olunması. FAALİYET 1: AB projeleri için ilişkiler kurmak. FAALİYET 2: AB Fonları tarafından desteklenen projeler üretilmesine destek vermek. FAALİYET 3: AB mesleki eğitim projesi için başvuruda bulunulmasını sağlamak. FAALİYET 4: Projeler konusunda destek hizmeti sunacak bir büro oluşturmak. FAALİYET 5: Proje hazırlama teknikleri ve projelere katılım konusunda AB uzmanları ve üniversitemiz deneyimli elemanları tarafından verilecek bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine destek vermek. FAALİYET 6: Proje önerileri hazırlamak ve ilgili destekleyici kaynaklara sunmak. HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar geliştirilen TÜBİTAK eğitim projelerinin sayısının % 50 arttırılması FAALİYET 1:TÜBİTAK genç araştırıcı yetiştirme projesi için başvuruda bulunulmasını sağlamak. FAALİYET 2:TÜBİTAK AR - GE projelerine başvuruda bulunulmasını sağlamak. HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar DPT projeleri sayısının 3 katına çıkarılması FAALİYET 1: DPT projeleri başvurusu için öğretim elemanlarına rehberlik etmek. FAALİYET 2: DPT nezdinde girişimde bulunmak. 20

24 EG.1.2. Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projelerin yürütülmesi ve projelerden elde edilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunun her yıl % 30 oranında arttırılması FAALİYET 1: Sonuçlanan projelerden elde edilen bilimsel neticeleri yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda sunulmasını teşvik etmek. FAALİYET 2: Sonuçlanan projelerden elde edilen bilimsel neticeleri yurt içinde ve uluslararası endekslerce taranan dergilerde yayınlanmasını teşvik etmek. HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %25 oranında arttırılması FAALİYET 1: SCI-SSCI kapsamındaki dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak FAALİYET 2: Uluslararası hakemli dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak. FAALİYET 3: Uluslararası standarttaki ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak. FAALİYET 4: Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara bildirili olarak katılmayı teşvik etmek FAALİYET 5: Bilimsel yayın hazırlama teknikleri seminerleri düzenlemek. FAALİYET 6: Her yılın başında yapılacak Akademik Kurul toplantılarında öğretim elemanlarının yayın performanslarına ilişkin değerlendirmeler yapılmasını teşvik etmek. EG.1.3. Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar öğretim üyelerimizin ve öğretim yardımcılarımızın bilimsel aktivite katılımlarının % 30 oranında arttırılması. FAALİYET 1: Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinlikleri duyurmak. FAALİYET 2: Kurumların çeşitli fonlarından bilimsel aktivitelere katılım için fon ayırmak ve maddi destek sağlamak. 21

25 FAALİYET 3: Öğretim elemanlarının yılda en az bir kez uluslar arası bilimsel toplantılara katılımını sağlanmak. HEDEF 2: Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2012 yılı sonuna kadar % 30 arttırılması. FAALİYET 1: Ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluşlarla işbirliği yapıp; bu birimlerden konuşmacı davet edilmesini ve ortak toplantılar yapılmasını teşvik etmek. FAALİYET 2: Yapılan toplantılara maddi destek sağlamak. FAALİYET 3: Verilen bilimsel desteklerin tanıtımını yapmak. EG.2. EĞİTSEL STRATEJİK AMAÇLAR: EG.2.1. Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi ndeki tüm dersler için değerlendirme kriterlerinin oluşturulması. FAALİYET 1: Öğrencilere ders değerlendirme anketi uygulamak. FAALİYET 2: Öğretim üyelerine derslerin yeterliliği ile ilgili anket uygulamak. HEDEF 2: Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde yapılan protokollerin 2012 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarılması. FAALİYET 1: Bölgede bulunan eğitime destek verebilecek kamu ve özel kuruluşları tespit etmek. FAALİYET 2: Bu kuruluşlar ile protokolleri oluşturup imzalamak. HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesi. FAALİYET 1: Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarındaki var olan durumu ele almak ve bu doğrultuda ders içeriklerini güncellemek. 22

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.45312 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6P8TKE* Sayı : 83289901-302.08.02 Konu : Kültürel Amaçlı BİLGİSAYAR

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.45297 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BEKVAK1A* Sayı : 83289901-010.07.02 Konu : Duyurular BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.45326 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6L8TUR* Sayı : 83289901-302.08.03 Konu : Sportif Amaçlı BİLGİSAYAR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 31/01/2017-E.26286 Sayı : 10184850-622.99 Konu : Yardım Kampanyası Hk. T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü *BEA546M2Y* ÇOK İVEDİ

Detaylı

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR 55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 - İZMİR 55. YILINDA EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Yayıma Hazırlayan: C. Orhan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 4 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 4 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:... . 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 4 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:... 8 B- Teşkilat Şeması:... 10 C- Fiziksel Kaynaklar... 11

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı