-ÖNSÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI..."

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ YAPILAN ÇALIŞMALAR PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ SWOT ANALİZİ EGE ÜNİVERSİTESİ MİSYONU VİZYONU DEĞERLERİ İLKELERİ EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇLARI EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HEDEF VE FAALİYETLERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÜTÇE BİLGİLERİ STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ STRATEJİK PLAN KURULLARI... 61

4 Ege Üniversiteliler, Ege Üniversitesi, yarım asırlık deneyimi ile evrensel ölçekte bilgi üreten ve 2001 yılından bu yana değişim ve gelişim çalışmalarına hız kazandıran bir üniversite olarak; önündeki ikinci yarım asır yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirmektedir; dünya üniversiteleri ile entegre olmuş, eğitimde akreditasyon çalışmalarına başlamış, ulusal ve uluslararası projeler konusunda önemli gelişmeler sağlamış ve böylece gerek eğitim kurumları ile gerekse sanayi kuruluşları ile güçlü bağlar geliştirmiştir. Pek çok alanda bilim dünyasına ve topluma katkı sağlayan Üniversitemiz; dünyada ve ülkemizde yaşanan değişim süreçlerine paralel olarak kendini sürekli yenilemektedir yılında başladığımız stratejik yönetime geçiş yolculuğumuza; ilk stratejik planımızı hazırlayarak, önemli bir kilometre taşını yerleştirmiş bulunuyoruz. Stratejik Plan ın hazırlanması süreci katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmiş, tüm akademik ve idari birimler bu süreç içerisinde yer almıştır. Ege Üniversitesi Stratejik Planı; Üniversitenin vizyonuna ulaşma yolunda ilke ve değerlerimizi de gözeterek oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Yarım asırlık deneyimi arkasına alarak oluşturulan bu plan ile bilimsel ve eğitsel alanlarda Üniversitemiz için önemli yapı taşları olabilecek konular ve bu stratejik amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik hedef ve faaliyetler özenle belirlenmiştir. Kurumsal ilişkilerini geliştirmeyi, kurumsal gelişimini sürekli kılmayı ve alt yapısını bu doğrultuda geliştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz bu alanlarda da önemli hedefler belirlemiştir. Yoğun ve özverili çalışmaları ile planın oluşmasında önemli katkıları olan Stratejik Planlama Üst Kurulu na ve birimlerin stratejik planlarının hazırlanması sürecinde görev alan kurullara teşekkürlerimi sunarım. Stratejik Planın uygulama aşamasında da etkin bir katılım sağlayacağına inandığım Ege Üniversitesi mensupları ile birlikte, her alanda örnek gösterilen bir Üniversite yaratacağımız inancındayım. Saygılarımla Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Rektör 1

5 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ege Üniversitesinde stratejik yönetime geçiş süreci, 2001 yılında, EFQM Mükemmellik Modeline göre hazırlanan Ege Üniversitesinde Değişim ve Sürdürülebilir Gelişim Projesi ya da kısa adıyla Üniversitem Programı ile başlamıştır. Üniversitem Programı kapsamında 37 çalışma grubu kurulmuş, 4 öncelikli proje oluşturulmuş ve Toplam Kalite Yaklaşımı nı yaymaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Gelişim Projesi, üç yıl boyunca Üniversitem Programı olarak yürütülmüş, 2004 yılından itibaren ise ülkemizdeki Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları paralelinde yeniden yapılandırılarak Strateji ve Planlama Koordinatörlüğü (SPK) tarafından Stratejik Planlama Çalışmaları adı altında sürdürülmüştür. Bu çerçevede, Ocak 2005 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Baylas ın başkanlığında; Prof. Dr. Nuri Bilgin, Prof. Dr. Halil Şengonca, Prof. Dr. Murat Gomel ve Genel Sekreter Cihangir Soygül den oluşan Stratejik Planlama Üst Kurulu kurulmuştur. Kurul, öncelikle yılları arasında yapılan durum analizi çalışmalarını ele almış, analiz verilerini sınıflandırmış ve bu sınıflandırma çalışması sonucunda Ege Üniversitesi Misyon, Vizyon, İlke-Değer ve Stratejik Amaçlar taslağı oluşturmuştur. Taslak, tarihinde Üniversite Senatosuna sunulmuş ve Senato Üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda son şekli verilerek karara bağlanmıştır. Senato kararının ardından, Ege Üniversitesi nde tüm akademik ve idari birimlerin katılımını hedef alan planlama sürecine başlanmıştır. Sürecin ilk aşamasında; Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde Birim Stratejik Planlama Kurulları oluşturulmuştur. Birimlerde planların uygulanabilirliğini arttırmak amacıyla birim yöneticilerinin de bu sürece katılması sağlanmış ve birim kurullarına gerekli eğitimler verilmiştir. İkinci aşamada; Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Daire Başkanlıkları düzeyinde Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Faaliyet önerileri alınmıştır. Bu aşamada Strateji Planlama Koordinatörlüğü tarafından tüm birimlere gerekli destek sağlanmıştır. Sürecin üçüncü aşamasında birimlerden alınan öneriler, Stratejik Planlama Üst Kurulunda ele alınarak hem planlama tekniği açısından, hem de üniversitenin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve birimlerin swot analizleri doğrultusunda incelenmiştir. Daha sonra birimler planlarını, birim maliyet esaslı olarak bütçelendirmişlerdir. Sürecin dördüncü aşamasında, birimlerin stratejik planları doğrultusunda EÜ stratejik amaçları, hedef ve faaliyetleri belirlenmiş ve swot analizine son şekli verilmiştir. Belirlenen amaçlar Bilimsel, Eğitsel Stratejik Amaçlar, Kurumsal İlişkilere, Kurumsal Gelişime, 2

6 Altyapıya Yönelik Stratejik Amaçlar olmak üzere beş ana başlık altında gruplandırılmış ve her bir stratejik amaç için izleme sistemini destekleyecek performans göstergeleri saptanmıştır. Stratejik planlama çalışmaları yürütülürken, YÖK, DPT ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin mevzuat ve düzenlemeleri de titizlikle takip edilmiş ve üniversite içerisinde gerekli yapılanmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda Stratejik Planlama Üst Kurulu, YÖK tarafından yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacıyla hazırlanan yüksek öğrenim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği uyarınca tarihinde oluşturulan EÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu na dâhil edilmiş ve böylece, üniversitemizde planlama, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini destekleyecek alt yapı tamamlanmıştır. Eylül 2006 da tamamlanan EÜ stratejik planın, DPT nin tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık olarak güncellenmesi çalışmalarına Kasım 2006 da başlanmıştır. Güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere akademisyenlere, öğrencilere, idari çalışanlara ve mezunlara Kasım 2006 da anket uygulanmıştır. Ocak 2007 de uygulanan anketlerle elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak EÜ Stratejik Planı yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık olarak güncellenmiş ve tarihli senato toplantısında kabul edilmiştir. E.Ü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Haluk BAYLAS Prof. Dr. Halil ŞENGONCA Prof. Dr. Murat GOMEL Prof. Dr. Nuri BİLGİN Prof. Dr. Mustafa TÜRKSEVER Prof. Dr. Taner BAYSAL Prof. Dr. Erhan KIRTAY Prof. Dr. Meral ERAL Prof. Dr. Fazilet SÜKAN VARDAR Prof. Dr. Feride SAÇAKLIOĞLU Cihangir SOYGÜL Öğrenci Temsilcisi 3

7 2- EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla 9 Mart 1956 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ege Üniversitesi nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek Hemşirelik Okulu Açılmıştır. Sonraki yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Ege Üniversitesi 1961 yılında Fen Fakültesini, 1968 de Mühendislik Fakültesi ve Diş hekimliği Fakültesini çağdaş bilimin hizmetine sunmuştur. Bu dönem içerisinde İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi adı altında Ege Üniversitesi ne bağlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1976 yılında eğitime başlamıştır yılında Gıda Fakültesi, Ege Üniversitesi nin ikinci tıp fakültesi olarak İzmir Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Bu dönemde İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ikiye ayrılarak İşletme ve İktisat Fakülteleri haline dönüşmüştür. Yaklaşık yirmi yıllık bir zaman diliminde kuruluş sürecini tamamlayan Ege Üniversitesi nde, değişik tarihlerde birçok yüksekokul ve enstitü açılmıştır. Ege Üniversitesi nin bazı bölümlerinin genişletilmesiyle Tekstil, Makine, Kimya ve Yer Bilimleri Fakülteleri kurulmuştur. 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 1982 yılında, o güne kadar bölgenin tek üniversitesi olan Ege Üniversitesi nin içinden başka bir üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesi doğmuş, Ege Üniversitesi nin kampüs alanı dışındaki fakülte ve yüksekokulları bu üniversiteye devredilmiştir. Ayrıca, Ege Üniversitesi nin Ege Bölgesi nin çeşitli il ve ilçelerine yayılan fakülte ve yüksekokulları, bu illerde kurulan Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi gibi üniversitelerin ilk fakülte ve yüksekokullarını oluşturmuştur. Bugün Ege Üniversitesi'ne bağlı 11 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 7 Enstitü, 6 Bölüm ve 26 Araştırma ve Uygulama Merkezi vardır öğretim yılı itibariyle, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde i aşkın öğrencisi olan Ege Üniversitesi nde den fazla öğretim elemanı ve yaklaşık idari personel bulunmaktadır. 4

8 Ödemiş, Bayındır, Bergama, Tire ve Çeşme ilçelerindeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ait bina ve araziler hariç, esas olarak Bornova da dekarlık bir arazi üzerine kurulmuş olan üniversite kampüsünde; en son teknoloji ile donatılmış modern bir kütüphane ile, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, futbol, basketbol, mini-futbol ve tenis sahaları gibi spor tesisleri ve ayrıca kafeteryalar, satış yerleri, toplum merkezi, alışveriş merkezi, akademik personel için üniversite lokali, konukevi mevcuttur. Kampüs içinde kongre, seminer, kültür ve sanat etkinlikleri için hizmet veren Kampüs Kültür Merkezi ve kampüs dışında, İzmir kent merkezinde (Konak) Atatürk Kültür Merkezi, Menemen de Deneme İstasyonu ve Üretme Çiftliği, Kurudağ da Rasathanesi, Urla da ve Tuzla da su ürünleri tesisleri ve Çeşme de uygulama oteli bulunmaktadır. Birçok ilke imza atmış, 50 yıllık köklü geçmişe sahip Ege Üniversitesi bugün, Avrupa Birliği Socrates-Erasmus Eğitim Programı ile 3-12 aylık dönemlerde eğitim için Avrupa ya en fazla öğrenciyi ve öğretim elemanını göndermiş ve Türkiye deki üniversiteler arasında ilk sırayı almıştır ( yılı 98 öğrenci, 44 öğretim elemanı; yılı 193 öğrenci, 46 öğretim elemanı). Aynı zamanda, akademik yılından itibaren New York Eyalet Üniversitelerinden (SUNY) olan Fredonia üniversitesi ile çift diploma programı uygulanmaya başlanmıştır. 5

9 3-EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI SENATO YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCISI REKTÖR GENEL SEKRETER REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI DAİRE BAŞKANLIKLARI MERKEZ BİRİMLERİ BİLGİ İŞLEM D. BŞK. İDARİ ve MALİ İŞLER D. BŞK. KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON D. BŞK. ÖĞRENCİ İŞLERİ D. BŞK. PERSONEL D. BŞK. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK. STRATEJİ GELİŞTİRME D. BŞK. YAPI İŞLERİ D. BŞK. ÖZEL KALEM MÜD. STRATEJİ PLANLAMA KOOR. KONUTLAR ŞEFLİĞİ BASIN ve HALKLA İLŞ.ŞB.MD. DIŞ İLİŞKİLER ve AB ŞUBESİ KORUMA GÜVENLİK ŞB. MÜD. ULAŞIM HİZ. ŞB. MÜD. BASIMEVİ MÜD. DİSİPLİN ve CEZA İŞLERİ BÜROSU KURULLAR ŞB. MÜD. ARŞİV İSTATİSTİK YAYIN HİZ. BİR. GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞ MÜD. E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜD. SAVUNMA UZMANLIĞI SOSYAL TESİSLER ŞB. MÜD. FAKÜLTELER TIP FAKÜLTESİ ENSTİTÜLER FEN BİLİMLERİ ENS. YÜKSEKOKULLAR HEMŞİRELİK YO UYGULMA ve ARAŞ. MER. SAĞLIK UYGULAMA ARŞ. MRK.(Hastane) TARIMSAL UYGULAMA VE ARŞ. MRK. BÖLÜMLER YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENS. SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. GÜNEŞ ENERJİSİ ENS. NÜKLEER BİLİMLER ENS. DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONS. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YO ÖDEMİŞ SAĞLIK YO ATATÜRK İLK. İNK. TAR. UYGULAMA ARŞ. MRK. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. ARŞ. VE UYG. MRK TEKSTİL VEKONFEKSİYON UYG. VE ARŞ. MRK. ZEHİRLENMELER ARAŞTIRMA VE UYG. MRK. ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARŞ. MRK. TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLK.İNK.TAR.BÖLÜM BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TÜRK DÜNYASI ARŞ. ENS. ULUSLARARASI BİLG. ENS. EGE MYO ATATÜRK SAĞLIK HİZ. EMEL AKIN MYO SUALTI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MRK. AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYG. ARŞ. MRK. TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. BİLİM-TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. ENFORMATİK BÖLÜMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÇEŞME TURİZM OTELCİLİK YO KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. İZMİR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MRK. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ BERGAMA MYO İLAÇ GEL.VE FARMOKOKİNETİK UYG.ARŞ.MRK. İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. TİRE KUTSAN MYO ÖDEMİŞ MYO BEYİN ARAŞTIRMALARI UYG. VE ARŞ. MRK. KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARŞ. MRK. EĞİTİM FAKÜLTESİ GENETİK HASTALIKLARI UYG. VE ARŞ. MRK. BAYINDIR MYO AVRUPA DİL. VE KÜLTÜRLERİ UYG. ARŞ. MRK. BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM A.U.M. TOHUM TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE E.Ü. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EGESEM) EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MRK. 6 ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞ. A.U.M ELEKTRON MİKROSKOBİ GÖRÜNTÜLEME AUM. ENGELLİ ÇOCUKLAR REHAB. VE EĞT. PARKI AUM.

10 4- EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ 4.1- YAPILAN ÇALIŞMALAR Senato Araştırması (Ocak 2001) görüş Parametreler (2000, 2001, 2002, 2003) Öğrenci Anketi (Haziran 2002) kişi Edebiyat Fakültesi Anketi / (pilot) (Aralık 2002) kişi Dış Kurum Anketi (Mart 2003) kurum temsilcisi Misyon-Vizyon Çalışması (Nisan 2003) öneri Akademisyen Anketi (Mayıs 2003) kişi Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Kalite Kavramına Bakışının İncelenmesi (Mayıs 2003) 1589 kişi Dershane Anketi (Mayıs 2003) kişi Kurum Kültürü Araştırması / (pilot) (Mayıs 2004) - 45 kişi İdari Birim SWOT Çalışmaları (Haziran 2004) -265 görüş Akademik Birim SWOT Çalışmaları (Temmuz 2005) görüş EÜ Paydaş Görüşleri Çalışması (Kasım 2006) 8856 anket 7

11 4.2. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ (Kasım 2006) Akademisyen Anketi: a) Üniversitenin çeşitli boyutlarda yeterliliği konusundaki görüşler: Ortalama Eğitim Kalitesi 3,5 Öğrenci Kalitesi 3,2 Öğretim Elemanı Kalitesi 3,5 Bilimsel Kalite 3,3 Fakültenizin / Yüksekokulunuzun Yönetim Kalitesi 3,7 Üniversite Yönetiminin Kalitesi 3,6 Büro Çalışanlarının / İdari Personelin Tutumu 3,5 Çizelge 1: Örneklemdeki akademisyenlerin üniversitenin yeterliliği konusundaki görüşlerinin dağılımı: Çizelgedeki rakamlar, öğretim elemanlarının her bir boyutta 5 puan üzerinden yaptıkları değerlendirmeleri göstermektedir. b) Akademisyenlerin üç boyutta memnuniyet düzeyleri: Ortalama Bölüm / Program Memnuniyeti 7,7 Fakülte / Y.Okul Memnuniyeti 7,3 Üniversite Memnuniyeti 7,4 Çizelge 2: Örneklemdeki akademisyenlerin dört boyuttaki memnuniyet düzeylerinin dağılımı (maksimum puan 10). 8

12 c) Üniversitenin çeşitli hizmet ve olanaklar konusundaki görüşler: Ortalama Sağlık Hizmetleri 3,4 Kütüphane Hizmetleri 3,7 Bilgisayar Hizmetleri 3,5 Kültür - Sanat Olanakları 3,7 Spor Olanakları 3,6 Kampüs ve Bina Olanakları 2,9 Araştırma Olanakları 2,9 Matbaa ve Yayın Olanakları 3,1 Bilimsel Kongrelere Destek 2,6 Üniversite-Toplum İlişkileri 3,1 Üniversite-Sanayi İlişkileri 3,0 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkileri 3,1 Diğer Türk Üniversiteleri ile İlişkileri 3,2 Yabancı Ülke Üniversiteleri ile İlişkileri 3,1 Programların, Yurt İçi Uygunluk Düzeyi 3,7 Programların Yurt Dışı Uygunluk Düzeyi 3,2 Çizelge 3: Örneklemdeki akademisyenlerin, üniversitenin hizmet ve olanakları konusundaki görüşlerin ortalama değerleri (maksimum puan 5). 9

13 Öğrenci Anketi: a) Üniversitenin çeşitli boyutlarda yeterliliği konusundaki görüşler: Ortalama Eğitim Kalitesi 3,3 Yabancı Dil Eğitimi Kalitesi 2,4 Öğrenci Kalitesi 3,0 Öğretim Elemanı Kalitesi 3,4 Fakültenizin / Yüksekokulunuzun Yönetim Kalitesi 3,2 Üniversite Yönetiminin Kalitesi 3,0 Büro Çalışanlarının / İdari Personelin Tutumu Çizelge 4: Örneklemdeki öğrencilerin üniversitenin yeterliliği konusundaki görüşlerinin dağılımı (Çizelgedeki rakamlar, öğrencilerin her bir boyutta 5 puan üzerinden yaptıkları değerlendirmeleri göstermektedir.) 2,8 b) Öğrencilerin üç boyutta memnuniyet düzeyleri: Ortalama Bölüm Memnuniyeti 6,8 Fakülte / Y.Okul Memnuniyeti 6,1 Üniversite Memnuniyeti 7,2 Çizelge 5: Örneklemdeki öğrencilerin üç boyuttaki memnuniyet puanlarının dağılım (maksimum puan 10). 10

14 c) Üniversitenin çeşitli hizmet ve olanaklar konusundaki görüşler: Ortalama Sağlık Hizmetleri 3,2 Kütüphane Hizmetleri 3,7 Bilgisayar Hizmetleri 2,9 Beslenme Hizmetleri 2,9 Kampus ve Binaların Fiziksel Olanakları 2,9 Rehberlik- Psikolojik Danışmanlık Hizmeti 2,5 Öğrenci İşleri Hizmetleri 2,8 Danışman Öğretim Üyesi Hizmetleri 3,0 Yurt Olanakları 2,5 Kültür Sanat Olanakları 3,0 Spor Olanakları 3,2 Yabancı Ülke Üniversiteleri ile İlişkileri 2,8 Öğretim Elemanları ile İlişkiler 3,2 Çizelge 6: Örneklemdeki öğrencilerin, üniversitenin hizmet ve olanakları konusundaki görüşlerinin ortalama değerler (maksimum puan 5). 11

15 İdari Çalışan Anketi: a) Üniversitenin çeşitli boyutlarda yeterliliği konusundaki görüşler: Ortalama İdari Personel Kalitesi 3,3 Fakülte / Yüksekokul /Dairenin Yönetim Kalitesi 3,6 Üniversite Yönetiminin Kalitesi 3,5 Atama ve Terfide Liyakate Uygunluk 3,0 Çalışma Arkadaşlarıyla İlişkiler 4,1 Amirlerle İlişkiler 4,1 Öğretim Elemanları ile İlişkiler 3,8 Çizelge 7: Örneklemdeki idari çalışanları üniversitenin yeterliliği konusundaki görüşlerinin dağılımı (maksimum puan 5). b) İdari çalışanların iki boyutta memnuniyet düzeyleri: Ortalama Fakülte / Daire Memnuniyeti 7,1 Üniversite Memnuniyeti 6,8 Çizelge 8: Örneklemdeki idari personelin iki boyuttaki memnuniyet düzeylerinin dağılımı (maksimum puan 10). 12

16 c) Üniversitenin çeşitli hizmet ve olanaklar konusundaki görüşler: Ortalama Sağlık Hizmetleri 3,3 Bilgisayar Olanakları 3,3 Kültür-Sanat Olanakları 3,3 Spor Olanakları 3,2 Kampus ve Binaların Fiziksel Olanakları 3,0 Kişisel Gelişime Yönelik Eğitim Olanakları 2,8 Hizmet İçi Eğitim Olanakları 2,9 Çizelge 9: Örneklemdeki idari çalışanlarını üniversitenin hizmet ve olanakları konusundaki görüşlerin dağılımı (maksimum puan 5) Mezun Öğrenci Anketi: a) Mezunların iki boyuttaki memnuniyet düzeylerinin dağılımı: Memnuniyet Düzeyi Ege Üniversiteli Olmaktan 8,0 İşimden 7,6 Çizelge 10: Örneklemdeki mezunların memnuniyet düzeyleri (maksimum puan 10). b) Mezunların Ege Üniversitesi nden beklentileri: Mezunların bir araya gelmesi için etkinlikler düzenlenmesi Mezunlarla iyi bir iletişim ağı kurulması İş dünyası ve sanayi kuruluşları ile bağların güçlendirilmesi Üniversitenin web sayfasının geliştirilmesi Kariyer planlama konusunda mezunlara destek sağlanması 13

17 4.3. SWOT ANALİZİ Sıra No GÜÇLÜ YÖNLER G1 G2 G3 G4 I. Yönetim Katılımcı yönetim anlayışı Yönetimle iletişim kolaylığı Çalışanların yönetime güven duygusu Yönetimin yeniliklere açıklığı II. Eğitim-Öğretim ve Akademik Kadro G5 Kaliteli eğitim G6 Eğitim-Öğretim yapılan alan/program çeşitliliği G7 Eğitimde disiplinler arası anlayış G8 Yabancı dil hazırlık sınıfının bulunması G9 ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) yürütme G10 Eğitimde başarı düzeyinin yüksekliği G11 Akademik kadronun gücü/kalitesi G12 Akademisyenlerin kurumsal bağlılıkları G13 Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan destekli bilimsel projelerdeki artış G14 Ege Üniversitesi nin 50 yıllık deneyim ve birikimi III. Altyapı, Çalışma Ortamı ve Koşulları G15 Altyapı ve bina ihtiyaçlarının büyük oranda karşılanmış olması G16 Sağlık ve spor tesislerinin zenginliği G17 İki büyük kültür merkezi ve çok sayıda konferans salonu bulunması G18 Bilgi erişim olanaklarının ve elektronik bilgi kaynaklarının zenginliği G19 Çalışanlar arasında ilişki ve iletişimin niteliği G20 Çalışma mekânlarında fiziksel koşulların uygunluğu IV. Üniversite-Sanayi-Toplum İlişkileri G21 Kamu kuruluşları ve özel sektörle ilişkilerin niteliği G22 Yerel yönetimler ve STK larla yakın ilişki ve işbirliği G23 Halk eğitim programları düzenlenmesi ve yürütülmesi G24 Kültür Merkezlerimizin İzmir in kültürel hayatına katkısı 14

18 V. Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerle İlişkiler G25 Türk üniversiteleri arasında AB ülkeleriyle öğrenci değişiminde liderlik G26 SOKRATES/ERASMUS kapsamındaki ilişkilerde canlılık G27 AB projelerinde mevcut deneyim, bilgi birikimi ve yüksek başarı düzeyi G28 Yurt dışı üniversitelerle ilişkide kurumsal anlamda uzmanlaşmış ilk kurum olma VI. Ege Üniversitesi nin İmajı ve Paydaşların Memnuniyeti G29 Dış kurum ve kuruluşlar gözünde olumlu imaja sahip olma G30 Toplumca tanınırlık G31 Öğrencilerin Ege Üniversitesi nde olmaktan memnuniyetinin yüksekliği G32 Akademisyenlerin üniversite, fakülte ve bölümlerinden memnuniyeti G33 Çalışanların yaptıkları işten ve yönetimden memnuniyeti ZAYIF YÖNLER Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 I. Yönetim Bürokratik işleyişin yavaşlığı Üniversite makro planının ve uzun süreli planlama kültürünün eksikliği Paydaşlara yönelik sistematik bir geri bildirim olmaması Performans değerlendirme sisteminin bulunmaması Norm kadro uygulamasına geçilememesi Üniversite personeline yönelik hizmet içi eğitim imkânlarının azlığı Kurum kültürünün tüm birimlerde hayata geçirilememesi Z8 Z9 Z10 Z11 II. Kaynak ve Olanakların Düzeyi ve Kullanımları Üniversitenin mali kaynaklarının yetersizliği Araştırma ve kongrelere katılıma yönelik parasal desteklerin yetersizliği Öğrencilerin sağlık, beslenme ve spor hizmetlerinden yararlanma düzeyinin düşüklüğü Bilimsel kitap ve periyodik alımının sınırlılığı Z12 Z13 Z14 Z15 III. Eğitim-Öğretim ve Akademik Kadro Öğrencilerin yabancı dil düzeylerinin düşüklüğü Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği Akademik kadro ihtiyacının büyük ölçüde kendi öğrencilerinden karşılanması Genç akademisyenlerin yurtdışı deneyimlerinin olmaması ve onlara bu fırsatın 15

19 Z16 Z17 yeterince sağlanamaması Yardımcı öğretim elemanı sayısının görece azlığı Bazı birimlerde, üniversite dışı kaynaklardan proje desteği sağlamaya yönelik çabalarının yetersizliği Z18 Z19 Z20 IV. Toplum ve Paydaşlarla İlişkiler Üniversitenin dışa açılma anlayışının tüm birimlere yansımamış olması Mezunlarla düzenli ve sürekli ilişkilerin bulunmaması Üniversitenin geniş topluma ve ilgili kesimlere tüm yönleriyle yeterince tanıtılamamış olması FIRSATLAR F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Türkiye nin AB ye üyelik sürecinin işlemesi Kamu yönetimi alanında reform çalışmalarının başlatılmış olması Üniversitenin bulunduğu şehir ve şehrin sunduğu olanaklar Sanayi ve hizmet sektöründe diplomalı ve sertifikalı iş gücüne olan gereksinimin giderek artması Üniversite sanayi işbirliğine yönelik eğilimlerin güçlenmesi Sanayi Ar-Ge projelerine verilen ulusal desteklerin artması Dış kaynaklı projelerde multidisipliner yaklaşımların beklenmesi TEHDİTLER T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Üniversite sayısının hızla artması nedeniyle mali kaynaklarda azalma Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması Ortaöğretimde kalitenin düşmesi Bilimsel ilerleme ölçütlerinin gerçekçi ve yeterli olmaması Kurumlarda kolaycılığın yerleşmesi, bireysel çıkarcılığın öne çıkması Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlayan ara kurumların bulunmaması Kamu bütçe sisteminin zorlukları Üniversiteyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren hazırlıksız yasal düzenlemeler 16

20 5. EGE ÜNİVERSİTESİ MİSYONU VİZYONU DEĞERLERİ- İLKELERİ MİSYON Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak. VİZYON Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. DEĞERLER Bilimsellik Evrensellik Toplumsal Yararlılık Çağdaşlık Yenilikçilik ve Yaratıcılık Katılımcılık Güvenilirlik İLKELER Eğitimde kaliteyi gözetmek Araştırmacılığı teşvik etmek Akademik liyakat ve başarıya önem vermek Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak Etik anlayışa sahip olmak Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek Çevreye duyarlı olmak Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek Kaynakları etkin kullanmak Yönetimde adil ve tutarlı olmak Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek 17

21 6- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇLARI EG.1. BİLİMSEL STRATEJİK AMAÇLAR EG.1.1. Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek EG.1.2. Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak EG.1.3. Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek EG.2. EĞİTSEL STRATEJİK AMAÇLAR EG.2.1. Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak EG.2.2. Lisans Üstü Eğitime Ağırlık Vermek EG.2.3. Nitelikli Öğretim Üyesi Yetiştirmek EG.2.4. Interdisipliner Programlar Yürütmek EG.2.5. Meslek Yüksek Okulları Eğitim Programlarını, Toplum İhtiyaçlarına Göre Sürekli Yenilemek ve Geliştirmek EG.2.6. AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak EG.3. KURUMSAL İLİŞKİLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR EG.3.1. Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek EG.3.2. Sanayi İle İşbirliğini Geliştirmek EG.3.3. Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını Geliştirmek EG.3.4. Üniversite -Toplum İlişkilerini Güçlendirmek EG.3.5. Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik ve Nitelik Yönünden Geliştirmek EG.3.6. Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje ve Araştırmaları Teşvik Etmek EG.4. KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR: EG.4.1. Ege Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek EG.4.2. Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek EG.4.3. Etkin Bir İdari Yapı Kurmak 18

22 EG.5. ALTYAPIYA YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR: EG.5.1. Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek EG.5.2. Kampüsü 24 Saat Aktif Hale Getirmek EG.5.3. E-Üniversite Yapılarını Geliştirmek 19

23 7- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HEDEF VE FAALİYETLERİ EG.1. BİLİMSEL STRATEJİK AMAÇLAR EG.1.1. Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak üretilen projelerin % 100 arttırılması ve AB araştırma projelerinin kriterlerine entegre olunması. FAALİYET 1: AB projeleri için ilişkiler kurmak. FAALİYET 2: AB Fonları tarafından desteklenen projeler üretilmesine destek vermek. FAALİYET 3: AB mesleki eğitim projesi için başvuruda bulunulmasını sağlamak. FAALİYET 4: Projeler konusunda destek hizmeti sunacak bir büro oluşturmak. FAALİYET 5: Proje hazırlama teknikleri ve projelere katılım konusunda AB uzmanları ve üniversitemiz deneyimli elemanları tarafından verilecek bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine destek vermek. FAALİYET 6: Proje önerileri hazırlamak ve ilgili destekleyici kaynaklara sunmak. HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar geliştirilen TÜBİTAK eğitim projelerinin sayısının % 50 arttırılması FAALİYET 1:TÜBİTAK genç araştırıcı yetiştirme projesi için başvuruda bulunulmasını sağlamak. FAALİYET 2:TÜBİTAK AR - GE projelerine başvuruda bulunulmasını sağlamak. HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar DPT projeleri sayısının 3 katına çıkarılması FAALİYET 1: DPT projeleri başvurusu için öğretim elemanlarına rehberlik etmek. FAALİYET 2: DPT nezdinde girişimde bulunmak. 20

24 EG.1.2. Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projelerin yürütülmesi ve projelerden elde edilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunun her yıl % 30 oranında arttırılması FAALİYET 1: Sonuçlanan projelerden elde edilen bilimsel neticeleri yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda sunulmasını teşvik etmek. FAALİYET 2: Sonuçlanan projelerden elde edilen bilimsel neticeleri yurt içinde ve uluslararası endekslerce taranan dergilerde yayınlanmasını teşvik etmek. HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %25 oranında arttırılması FAALİYET 1: SCI-SSCI kapsamındaki dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak FAALİYET 2: Uluslararası hakemli dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak. FAALİYET 3: Uluslararası standarttaki ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak. FAALİYET 4: Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara bildirili olarak katılmayı teşvik etmek FAALİYET 5: Bilimsel yayın hazırlama teknikleri seminerleri düzenlemek. FAALİYET 6: Her yılın başında yapılacak Akademik Kurul toplantılarında öğretim elemanlarının yayın performanslarına ilişkin değerlendirmeler yapılmasını teşvik etmek. EG.1.3. Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar öğretim üyelerimizin ve öğretim yardımcılarımızın bilimsel aktivite katılımlarının % 30 oranında arttırılması. FAALİYET 1: Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinlikleri duyurmak. FAALİYET 2: Kurumların çeşitli fonlarından bilimsel aktivitelere katılım için fon ayırmak ve maddi destek sağlamak. 21

25 FAALİYET 3: Öğretim elemanlarının yılda en az bir kez uluslar arası bilimsel toplantılara katılımını sağlanmak. HEDEF 2: Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2012 yılı sonuna kadar % 30 arttırılması. FAALİYET 1: Ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluşlarla işbirliği yapıp; bu birimlerden konuşmacı davet edilmesini ve ortak toplantılar yapılmasını teşvik etmek. FAALİYET 2: Yapılan toplantılara maddi destek sağlamak. FAALİYET 3: Verilen bilimsel desteklerin tanıtımını yapmak. EG.2. EĞİTSEL STRATEJİK AMAÇLAR: EG.2.1. Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi ndeki tüm dersler için değerlendirme kriterlerinin oluşturulması. FAALİYET 1: Öğrencilere ders değerlendirme anketi uygulamak. FAALİYET 2: Öğretim üyelerine derslerin yeterliliği ile ilgili anket uygulamak. HEDEF 2: Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde yapılan protokollerin 2012 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarılması. FAALİYET 1: Bölgede bulunan eğitime destek verebilecek kamu ve özel kuruluşları tespit etmek. FAALİYET 2: Bu kuruluşlar ile protokolleri oluşturup imzalamak. HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesi. FAALİYET 1: Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarındaki var olan durumu ele almak ve bu doğrultuda ders içeriklerini güncellemek. 22

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Rekabetin arttığı, ülkelerin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı çağımızda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı büyük

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı