KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN AVRUPA REHBERLİK HİZMETLERİ REHBER KİTAP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN AVRUPA REHBERLİK HİZMETLERİ REHBER KİTAP"

Transkript

1 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN AVRUPA REHBERLİK HİZMETLERİ REHBER KİTAP Bu kitap TR1-LEO numaralı Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Win-Bus:İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi ürünü olarak hazırlanmıştır. Proje Koordinatörü: Pendik Belediyesi-TÜRKİYE Proje Ortakları: Centro Ligure Per La Produttivita (CLP)-İTALYA Inova Consultancy Ltd -BİRLEŞİK KRALLIK Transfer Slovensko, S.R.O- SLOVAKYA Pendik Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi-TÜRKİYE Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -TÜRKİYE Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği -TÜRKİYE İstanbul TÜRKİYE,

2 İÇİNDEKİLER 1.TÜRKİYE PROJE ÖRNEKLERİ İTALYA PROJE ÖRNEKLERİ BİRLEŞİK KRALLIK PROJE ÖRNEKLERİ SLOVAKYA PROJE ÖRNEKLERİ

3 ÖNSÖZ Bu rehber kitap Kadın Girişimciler için Avrupa Rehberlik Hizmetleri Araştırmasının sonuçlarını içermektedir. Win-Bus proje olarak kendi işinizi kurmanın çok fazla emek ve enerji gerektirdiğini ve rehberliğe ihtiyacınız olduğunu gözlemledi. Bu kitap geçmişteki ve mevcut proje bilgilerini içermektedir. Verilen proje örnekleri yeni girişimciler ve büyüyen işletmeler için faydalıdır. Win-Bus proje ekibi olarak Avrupa Komisyonuna Türkiye Ulusal Ajansı na, Pendik Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi ne, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneğine, Pendik Local Education Authority, Centro Ligure Per La Produttivita (CLP), Inova Consultancy Ltd (Inova), Transfer Slovensko, koordinatör olarak Pendik Belediyesi ne teşekkür ediyoruz. Bu ürünün kadın girişimciler ve ilgili kişiler için faydalı olacağını umuyoruz. 3

4 Pendik Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi KİŞGEM NEDİR? KİŞGEM (Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi),kadın girişimciler için oluşturulmuş bir iş geliştirme modelidir. Avrupa Birliği ve KOSGEB in katkılarıyla Türkiye de sadece dört bölgede faaliyet gösteren merkezden biri olan Pendik KİŞGEM, 2008 yılından itibaren kadın girişimcilere hizmet vermektedir. PENDIK KISGEM Proje hakkında genel bilgi Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin temel amacı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) nın ve iş geliştirme hizmeti sağlamak için kurulan KİŞGEM lerin kurumsal kapasitelerini artırmaktır. 16 ay içinde tamamlanacak olan proje 23 Ağustos 2007 de başlamıştır. Proje KOSGEB tarafından koordine edilmekte ve Euroconsultants S.A. (Yunanistan) liderliğindeki konsorsiyum (Euroconsultants S.A., Coventry University Enterprises Ltd. (İngiltere), Formaper (İtalya), STOA Teknik Hizmetler Ltd. (Türkiye), Thessaloniki Technopolis S.A. (Yunanistan), West Midlands Enterprise Ltd. (İngiltere), tarafından yürütülmektedir. Projenin bütçesi Avro dur. Projenin üç bileşeni vardır: 1.KOSGEB in kurumsal yapılanması, 2.Yerel KİŞGEM lerin kurumsal yapılanması, 3.Kadıngirişimcilerin desteklenmesidir. Projenin uygulanmasından beklenen sonuçlar şunlardır; 1.Kadın girişimcilerin desteklenmesini de içeren KOSGEB in genel KOBİ politikalarının geliştirilmesi, 2.Dört ayrı yörede (Hacıbektaş-Nevşehir, Çorum, Kütahya, ve Pendik-İstanbul da) KİŞGEM kurulması, 3.Yukarıda belirtilen KİŞGEM lere 80 kadın girişimcinin alınmasıdır. Projenin hedef kitlesi; Bir iş fikri olup, kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler, İşletmesini yeni kurmuş olan kadın girişimciler, Son üç yıldan beri faaliyette olan kurulu işletmeler. e-posta: Telefon: Site: / 4

5 CATOM-Çok Amaçli Toplum Merkezi Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), GAP Bölgesi nde 1995 yılından itibaren açılmaya başlanmış olup halen GAP Bölgesindeki 9 ilde 29 ÇATOM mevcuttur. ÇATOM ların hedef kitlesi genç kız ve kadınlardır. Proje, GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı tarafından valilikler, yerel yönetimler, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde uygulanmaktadır. ÇATOM larda amaç; kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların kamusal alana daha fazla katılımlarını ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak; kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak; kadını güçlendirerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm kamu politikalarına dahil edilmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve bu yolla yerel koşullara uygun, katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliştirmektir. ÇATOM larda genç kız ve kadınlara sosyal-kültürel eğitim ve sağlık programları, kadın istihdamı ve girişimciliğini artırmaya yönelik meslek edindirme programları, okul öncesi eğitim programları yürütülmekte; kültürel-sosyal etkinlikler düzenlenmekte; sosyal destek programları (nüfusa kayıt, resmi nikah, ayni/nakdi yardım, yeşil kart, eğitim bursu vb.) ve sosyal sorumluluk programlarına (eğitime destek kampanyaları, mahalle ve köy çalışmaları, çevre koruma ve ağaçlandırma, sağlık taraması, aşı kampanyası vb.) gönüllülük temelli destek verilmektedir. Gelişmeler paralelinde ÇATOM programları kapsamına çocuklar da dahil edilmiş, okul öncesi eğitim programları başlatılmış ve çocuk okuma odaları açılmıştır. Sağlık, bilgisayar, okuma-yazma vb. programlara kısmen de olsa erkekler de dahil edilmektedir. Sosyal destek programları ve kültürel-sosyal etkinliklerle hane bireylerinin tümüne ulaşılmaya çalışılmaktadır. e-posta: Telefon: Site: 5

6 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Kadın girişimcilğini destekleme projesinin amacı; Türkiye de kadınların iş hayatına girişimci olarak katılmalarını sağlamak ve onların sektörlerinde büyümelerine yardımcı olmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için TESK ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) ile birlikte 4,500 kadının eğitim alacağı, 25 Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezi kurulmuştur. Bu merkezlerde kadınların iş hayatında ihtiyacı olan girişimcilik, danışmanlık gibi eğitimler verilerek kadınların iş hayatında tutunmaları sağlanması amaçlanmaktadır Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi, amacı kadınların girişimci olarak iş hayatında ve ekonomik kalkınmada daha aktif rol almalarına destek vermek olan bir projedir. Projenin finansmanı, sürdürülebilir kalkınmanın kadınlara eşit ekonomik fırsatların sunulması ile gerçekleşeceği ve böylece refahın artacağı temel varsayımı ile, Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır. 24 Temmuz 2007 tarihinde başlayan ve 30 Kasım 2008 tarihine kadar sürecek olan proje, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından, 25 ilde (9 Merkez ve 16 Bağlı Merkez olmak üzere) Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (ESOB) vasıtası ile yürütülmektedir. Projeye teknik destek, ECORYS liderliğindeki uluslararası konsorsiyum tarafından sağlanmaktadır. e-posta: Telefon: +90 (212 ) Site: 6

7 KAGİDER - TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ Kagiḋer - Türkiẏe Kadin Giṙi şiṁci ler Derneği KAGİDER, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Eylül 2002 de 38 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul da kuruldu. KAGIDER bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 200 kadın girişimci üyesi ile büyümeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Vizyonumuz: Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak. Misyonumuz: Kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek. e-posta: Telefon: (0212) Fax: (0212) Site: 7

8 Kadin Emeğiṅi Değerlendiṙme Vakfı Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı -KEDV-, 1986 yılında dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır tarihli, sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına kuruluş statüsü bulunmaktadır. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar yaratmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür. Yerel kadın gruplarına yönelik bireysel ve kolektif kapasite geliştirme ve ekonomik güçlendirme programları uygular, bu gruplara Kadın ve Çocuk Merkezleri kurarak erken çocukluk eğitim hizmetleri sunmaları için destek verir. KEDV, bu faaliyetleriyle her yıl yaklaşık 3000 çocuk ve kadına eğitim ve diğer kapasite geliştirme olanakları sunmaktadır. e-posta: Telefon: Fax: Site: 8

9 D.R.E.A.M. Kadın İşbirliği Ağı Siena Bölgesinde çok sayıda girişimci başarılı, yetenekli kadınların bulunması ve bu tecrübelerin diğerleriyle paylaşılması isteği ile DREAM projesi hayata geçirilmiştir.küçük ve orta ölçekli bir çok işletme ve bu işletmeleri birbirlerine bağlayan yerel ağlar vasıtasıyla kadın girişimciliği için bir tecrübe paylaşım alanı oluşmuştur.dream projesi bölgenin kaynaklarını ve girişimciliği birbirine bağlayan ideal bir araç vazifesi görmektedir. DREAM projesi başarılı girişimcileri bir araya getirerek; onların tecrübe ve deneyimlerinden yeni girişimci olacak kadınların faydalanmasını amaçlamaktadır. Proje yerel kurulular tarafından da desteklenmektedir. Bölge için atılacak adımlar için izlenecek yol bu örnek girişimciler ile birlikte çizilecektir. 1. DREAM projesinin tanıtımı ve bilgilendirmesi 2.danışmanların ve eğiticilerin tespiti Rehberlik Yönteminin Geliştirilmesi: 1.Rehberlik bilinçliliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması için seminerler 2.Video kayıt similasyonları 3.Rehberlik deney süreci: 1.Adayları tanımlama-yeni girişimciler 2.Rehber ve yeni girişimcileri eşleştirme 3.Rehberlik ve bireysel yönetim araçları için uygun zamanlama 4.Faaliyetlerin etkinliğini değerlendirme Değerlendirme ve sonuçların yaygınlaştırılması: 1.Projeye katılımcıları tarafından oluşturulan çalışma grubunun onayı 2.Final Raporu 3.Video similasyonlarının dağılım dönemi e-posta: Site: 9

10 Kadın ve Çalışma Projesi Kadınların çalışarak sosyal ilerlemelerine imkan vermek için kurulmuş bir ödüllü projedir. Üç değişik bölgeden üç başarılı proje seçilecek ve ödül olarak da her birine 100,000 Euro ödenecektir. Katılım alanları üçe ayrılır 1. Dayanışma:sıkıntı içerisindeki kadınlara yönelik projeler 2. Web: yeni girişimciler için projeler; 3. Ev & İş: günlük hayatın yönetimi için projeler A) soysa-ekonomik zorluklar içerisinde olan kadınların işe yerleştirilmesi B) internet ve telekominikasyon projeleri geliştirme, yeni meslekler ortaya çıkararak bu alanda kadın istihdamını artırmak C) Günlük yaşamda kadın ve aile hayatını daha verimli yönetmeye yarayacak projeler e-posta: Telefon: / Site: 10

11 Busy-ness Women Anne Kız Kadın Ağı için Rehberlik ve Yeni Girişimci Liderlerin Eğitimi Projenin amacı yeni girişimcilerin ve kendi işini kurmak isteyen kadınların bilgi,tecrübe ve yeteneklerini artırmak.klasik eğitimin dışında projemiz daha fazla şey sunmaktadır. Yeni gelen ve deneyimli girişimciler iki ayrı eğitim programı ve profili yüksel eğiticiler ile eğitim, rehberlik ve destek alırlar. Kendi işlerini kurmak yada var olan işlerini geliştirmek için karşılıklı anlayış ile yönetim kabiliyetlerini artırmak amaçlanmaktadır. Tuscany bölgesinden 24 girişimci ve 12 danışman bu eğitim için seçilecektir ve bölgede iş yapmalarına imkan sağlanacaktır.eğitim 2010 Kasım ve Aralık ayında Pisa Ticaret Odasında gerçekleştirilecektir.burada klasik eğitimin yanında bilgi ve tecrübe paylaşımı olacaktır. e-posta: / Site: oduleid=384&itemid=11760&action=viewitem&type=edititem 11

12 Kadın Giṙi şiṁciṁler İçiṅ Hiżmet Merkezi Merkezin amacı kadınların bulundukları durumdan daha iyi bir konuma gelmelerini sağlamaktır. Serbest meslek ve girişimciligi geliştirme süreçleri; Özellikle aile hayatı ile uyumlu iş ortamlarını ve servisleri geliştirmek Merkezin sunmuş oldugu bütün faaliyetler ücretsizdir. Sunulan Servisler 1.Kadın girişimciliği için oryantasyon 2.Teknik destek 3.Çalışma Atölyeleri ve seminerler 4.İş kurma ve iş geliştirme destekleri 5.İş danışmanlığı Online servisler 1.Soru-cevap servisi 2.On-line Forum 3.Haber bülteni e-posta: Site: 12

13 Göçmen Kadınlar Için Fırsat Yolları: Oryantasyon, Sosyalleşme Ve Girişimcilik Proje Lazio bölgesine dışarıdan gelen kadınların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak,ayrımcılığa uğramalarını engellemek,göçmen kadınların işe yerleştirmelerini sağlamak gibi amaçlarla 2007 yılında İtalya çalışma bakanlığı desteğiyle kurulmuştur. Bir farkındalık geliştirmeyi amaçlayan uzman tavsiyesi dahil olmak üzere, beceri, yetenek ve kariyer ilgi alanları,mesleki gelişim, iş için bir proje tanımlama,işe yerleştirilmesi için eğitim ve istihdam gibi konularda göçmen kadınlara yardımcı olmak. İş oryantasyonu: Girişimcilik olanakları ve İtalyan iş hayatına adapte için tanıtım Küçük Girişimci: 24 Avrupa dışından gelen göçmen kadının 300 saat eğitimi Ayrıca proje içerisinde göçmen kadınlara ne gibi imkanlar sağlanacağı üzerine 5 çalışma atölyesi gerçekleştirilmiştir. e-posta: Site: 13

14 Passepartout Manual Toskana Bölgesi Kurumları Ile Birlikte Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmek Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler için Tuscany bölgesinde ne gibi fırsatların olduğunu göstermek isteyen bir projedir. Nasıl girişimci olunur girişimciliğin el kitabı A-Kavramı gerçeğe dönüştürmek için 4 adım. Şirketler bir gecede kurulmaz. Bunun için bir mücadele ve uzun bir uğraş gereklidir. Girişimcinin üstesinden gelmesi gereken 4 önemli faktör: 1. Başarılı olmak için kendini bil 2. İcat yapma 3. Etrafa Bak 4. Rakamlarla konuşabilirsin B-Kime başvurabilirim C-Ne gibi seminerler, eğitimler, deneyimler den yararlanabilirim D-Nerelerden fon bulabilirim E-Kurumsal sosyal sorumluluk F- Servis Ağı e-posta: Site: 14

15 Adriyatik Ve İyon Bölgesinde Kadın Girişimciliği Bu Forum bölgenin ticaret odaları arasında gerçekleştirilen bir işbirliğidir. Projenin ana hedefi sınır ülkeleri arasında işbirliğini artırmaktır. Kadın girişimciliği için en verimli işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 2003 yılından bu yana bölge ticaret odaları işbirliğiyle çalışma atölyeleri kurulmuştur.bu atölyeler vasıtasıyla tecrübe aktarımı ve iyi uygulama örnekleri,işbirliğini ilerletme ve ortak bir strateji geliştirme hedeflenmiştir. Üye ülkeler aşağıdaki yolu takip etmişlerdir: Kadın girişimciliğini geliştirme ve yaygınlaştırma kadın girişimci kurumları için ortak bir ağ kurma Kaynaştırma ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması Bilgi,proje.tecrübe değişimi e-posta: Site: 15

16 Kadın İş Geliştirme Merkezi Kadın iş inkübatörü sadece yeni iş kuracak olan kadınlara değil aynı zamanda işi olan fakat geliştirmek isteyen kadınlara da hizmet etmektedir.merkezde teknik servis,danışmanlık gibi bir çok hizmet sunulmaktadır. Projenin en önemli hedeflerinden birisi girişimciler,kurumve kuruluşlar, ve ekonomik kurumlar arasında bir ağ kurarak kadın girişimcilere olanaklar sağlamaktır. Kadınların yeni iş kurması için fiziksel mekan Kadınların desteklenmesi için mekan teknik servis kadınların tecrübelerini paylaşacağı alanlar. Proje fizibilitelerinin yapılması ve doğrulanması kalite ve dağıtım üzerine odaklanma iş gelişimini kontrolü iş olanaklarının değerlendirilmesi yerel iş ağlarının geliştirilmesi e-posta: / Site: 16

17 CRISALIDE Lombardia bölgesinde eğitimler,danışmanlık gibi yardımlarla kadın girişimciliği güçlendirmek ve daha çok sayıdaki kadının iş gücü piyasasına girmesi bu projenin ana hedefleridir. Hedefler 1.yeni iş kurmak isteyen her kadın girişimciye destek olmak; 2.Kadın girişimcilerin işlerini yönetmelerinde onlara yardımcı olmak; 3.iş dünyası ile entegre olmak isteyen kadınlara yardımcı olmak 4.yeni iş kurmak için gerekli danışmanlık hizmetleri vermek; 5.seminerler,eğitimler düzenlemek 3.Kişisel danışmanlık hizmeti vermek e-posta: Site: 17

18 Project E.M.M.A. Girişimcilik Metodolojisi Özel ve kamu işbirliği ile kadın girişimcilerin yeni iş kurmaları, işlerini geliştirmeleri ve ticari ortaklık kurmaları hedefleyen ve bu doğrultuda bir ağ oluşturmayı amaçlayan bir projedir.proje diğer kurum ve kuruluşların desteğini de alarak bölgede kadın girişimciliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kamu ve Özel kuruluşlarla yuvarlak masa toplantıları yaparak ne gibi olanakların ve fırsatların yaratılabileceğini hakkında fikir alışverişinde bulunmak.ve bu toplantılardan çıkan sonucun basılarak el kitapçığı şeklinde kadın girişimcilerin yararına sunmak. Rehberlik Amaçları: Her türlü rehberlik desteği sunulmaktadır. Uluslar arası ticaret fuarı: Ürünlerin daha rahat pazarlanması için fuarlar düzenlenmekte ve katılımlar sağlanmaktadır. e-posta: Site: 18

19 Kadın Şirketleri Projenin amacı iş dünyasındaki kadınlarının sayısını, şirketlerinin devamını ve başarılarını artırmaktır. Birikim, konum, sektör, yeni ya da büyüyen şirket olması farkı gözetilmeden tüm şirketlere açık olan proje işletmeleri bir sonraki evrelere programlı bir şekilde ulaştırmayı hedeflemektedir. Bev Hurley hem başarılı bir girişimci örneği hem de projenin yürütücüsü olarak bitmeyen bir enerji ile kadınların potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olan bir destek sağlıyor. Proje iş desteği, eğitim ve ağ kurma yolları ile girişimcilere danışmanlık yapıyor. Kadın İşletmeleri kadınların gizli kalmış potansiyelerini kullanmaları için 2006 yılında başlamıştır. Girişimcilerin ihtiyaçlarına gore bir model oluşturan proje yeni başlayan, devam eden, büyüyen şirketlere hizmet veren tüm kuruluş ve ağları içermektedir. Kişilere Yatırım, Önce Müşteri, Prowess Flagship Ödülleri 4 ortağın sahip olduğu akreditasyonlardan bazılardır. Bunun yanısıra bir sürü kişi işini kurmuş ve kendi tecrübelerini kazanmışlardır. KAdınlar yüksek kaliteli ve ulaşılabilir hizmetlerle tanıştığında ve onlar için fark yaratacak destekler verildiğinde çok başarılı işler yapabilmektedir. Araştırma, şirketlerin birleşmesi, başlangç öncesi ve büyüme dönemi eğitimleri, ağ kurma faaliyetleri ve daha fazla hizmet Aralık 2007 tarihine kadar sağlanmıştır. e-posta: Telefon: Site: 19

20 Geleceğin Kadınları Projenin amacı kadınların ekonomik başarılarını artırmak ve kadınları iş dünyasında daha kendine güvenen ve bilgi, ilgi, desrek ve arkadaşlık konularında daha aktif kılacak bir ortam hazırlamaktır. İş dünyasında sadece kadınların başaracağına inandığımız konularda kadınları destekleyerek projeye yön verildi. Etta Cohen tarafından 2000 yılında başlayan Geleceğin Kadınları küçük bir grubun buluşması ve tecrübe paylaşımını içeriyordu. O zamandan beri grup büyümeye devam etti ve şu an den fazla üye ile Kuzey in en büyük kadın ğı ve iş desteği organizasyonu oldu. Bizi Farklı Kılan Nedir? Geleceğin Kadınları projesi tüm sektörlerden kadınların öğrenme ve deneyim paylaşımı ile cesaret kazanmasını sağladı. Telefon: Site: 20

21 Danışmanlık Döngüsü Proje ile bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Danışmanlık bireyleri faydalı metodlar ile başarılı kılmayı başaran bir hizmettir. İşe başlama ve şirketin hayatta kalması noktasında bireyleri özgüven vermeyi ve hayati noktalarda destek sağlamayı içerir. Inova Danışmanlık tarafından 2001 yılında geliştirilen sistem birebir danışmanlık yerine grup ya da akran danışmanlığı sistemini geliştirmiştir. Öğrenme, koçluk, akran danışmanlığının birleşimi ile danışanlara geniş bir destek ve ilham kaynağı oluşturmuştur. Bu proje ile Inova Danışmanlık Danışmanlık Döngüsü:Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında kariyer gelişimi. Kariyer Döngüsü: İstihdam için kariyer gelişimi Işletme Döngüsü: Yeni başlayan, gelişen bir destek ağı oluşturmuştur. Danışmanlık Döngüsünde 1 danışman/eğitmen 5 danışan ile çalışmaktadır. Her 4-6 haftada 4-5 saat danışmanla vakit geçiren danışanlar, ihtiyaç ve problemleri için farklı çözüm yolları bulmuşlardır.yeni fikirler için sağlanacak maddi- manevi destek de bu toplantılarda verilmiştir. Information from website. e-posta: Telefon: +44 (0) Site: 21

22 ProWomEn Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Tecrübe Paylaşımı için gerekli desteği sağlayan kuruluşlara kadın girişimcilerin yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Bölgesel şirketlerde, yeni fırsatlar ile kadın girişimcilerin yüksek potansiyelini kullanması sağlanmıştır. Mevcut destek programları ile çok küçük işletmelerinde hizmetlerden faydalanmaları sağlanmıştır. Problemlerin tanımlanması, Destek noktaları, Bölgesek ağlar, Eğitim ve kurslar ile çalışmalar 4 ana başlık altında toplanmıştır. e-posta: Telefon: +49 (0) Site: 22

23 Avrupa nın Yenilikçi Kadınları WENETT İş birliği ve destek hizmetleri ile işini uluslararası arenaya taşımak isteyen kadınlara fırsatlar sunmaktadır. 2 yıldan fazla süredir (Hazira 2006 Mayıs 2008), WENETT in ortakları yerel ağları kuvvetlendiren girişimlerde bulunmuştur. Almanya, İskoçya, İsveç, Polonya ve Bulgaristan dan ortaklar Yenilikçi Kadınları bilgilendirmiş ve onlara Avrupa Hizmetleri konusunda eğitim vermiştir. Endüstri ve Bilimdeki iyi örnekleri gören kadınlar kendilerinin de yeni birşeyler üretebilen kişiler olabileceklerii ve iş birlikleri ile uluslararası alanda başarı elde edeceklerini öğrenmişlerdir. e-posta: Telefon: +49 (0) Site: 23

24 Kadınlar İşte projesi öğrenme, yapma ve yansıtma prinsiplerine dahanan yollarla kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlamıştır. Teorik girişimcilik bilgisi, ilk elden tecrübe, uygun şartların oluşturulması, etkili dönüt, rehberlik ve yönlendirme gibi yöntemlerle kadınları geliştirmeyi sağlamıştır. Girişimcinin ihtiyacı olan noktalarda gerekli destek merkezlerini gösteren proje bilginin ulaşılabilir ve geliştiren yönünü vurgulamıştır.serbest danışmanlık ve destek sıfır noktasındaki kadın girişimcileri daha etkili bir başlangıca zorlamıştır. Bu projeni asıl hedefi Öğren, Yap, Bildir prensibini kadınlara kanıksatmaktır. Özellikle azınlık ve göçmenlerin olduğu bölgelerde faaliyet gösteren proje kadınların iş piyasasına katkı sağlamasını gerçekleştirmiştir. projesi danışmanlık ve karşılıklı kazanç yöntemleri ile istihdamın gerçekleşmesini sağlamıştır. e-posta: Site: 24

25 Slovakya da Kadın Girişimciliğin Artırılması Motivasyon,hayatımızı değiştirecek en önemli uyarıcı,hayallerimizi gerçekleştirmek ve ilk adımı atmak için gerekli olan en büyük etken.kadınların korkmadan kendi işlerini kurmalarını temin ederek kadın girişimci sayısını artırmayı amaçlayan bir proje. Her yaştan ve konumdan kendi işini kurmuş olan dokuz kadın girişimci.40 gönüllü girişimci kadın arasından komite tarafından seçilen dokuz kadın girişimci projeye katılmıştır. Onlar Slovakya da ki en iyi kadın girişimcileri temsil etmektedirler. Ve bilgi ve tecrübelerini yeni girişimcilere aktaracaklardır. e-posta: / Telefon: Fax: Site: 25

26 Girişimci Kadınlar Derneği Sivil bir toplum kuruluşu olan Girişimci Kadınlar Derneği nin amacı Slovakya da ki kadın girişimciliği, küçük işletmeleri ve aile şirketlerini destekleyerek girişimci sayısını artırmak. Web sayfasından girişimcilik aktiviteleri hakkında bilgi vermek Eğitim, konferans gibi aktivitelre indirimli katılım olanakları Internet aracılıgı ile danışmanlık vermek sık sorulan sorular bölümü internette mevcuttur. Kulüp faaliyetlerine katılım ücretsizdir. Proje ve aktivite katılımları Kuruluşların faaliyetleri hakkında düzenli bilgi sağlanması Her yeni üyeye küçük bir hediye Telefon: Site: 26

27 REGIONFEMME Kadın-girişimcilik eğitimi Projenin amacı iş hayatı içerisindeki kadınların yeterliliklerini artırmak ve Avusturya dan know how sağlayarak ihracatlarına katkıda bulunmak, Viena ticaret odasının Slovakya da ki ortaklarına tecrübe aktarı mı ile danışmanlık ve eğitim vermektir.projenin en önemli çıktısı yeni girişimci kadınlar için kurulan Akademidir. _ Proje web sitesi _ Yeni girişimci kadınlar için gazete _ Slovak ve Avusturya öğretim üyeleri ile çalışma atölyeleri _ Girişimci kadınlar için Almanca kursu e-posta: Telefon: Site: 27

28 e-kadın Bu portalın ana hedefi; 1. On-line olarak kadınların iş konusunda internet üzerinden desteklemek 2. On-line olarak kadınlara teknik bilgi, danışmanlık, destek ve ilham vermek 3. İnternet portalı aşağıdaki işleri düşünen kadınlar için tasarlanmıştır. - internet üzerinden iş yapmayı düşünenler, - internet üzerinden iş yapan ve bunu geliştirmek isteyenler, - anneler veya annelik izninde olanlar, yararlı bir şeyler yapmak isteyen işsiz kadınlar, - çalıştıkları halde alternatif arayanlar 4. Biz kimiz? 5.İş yapmak için ortak ilgi alanı olanlar Organizasyonlarımız: - seminer ve çalışma atölyeleri - bireysel iş danışmanları - toplu kahvaltılar -İnternet üzerinden iş konusunda CD ler Diğer ortaklar ve kurumlar ile iş birliği e-posta: Site: 28

29 Küçük Ve Orta Ölçekli Girişimciler İçin Ulusal Gelişim Ajansı Slovakya ve Avrupa Birliği tarafından ortak olarak 1993 yılında Küçük ve orta ölçekli girişimciler için ulusal gelişim ajansı(nadsme) kurulmuştur. Bu ajansın kuruluş amacı küçük ve orta ölçekli girişimcileri destekleyerek onların ulusal ve uluslar arası alanda rekabet edebilirliğini artırmaktır. Bunun için 4 önceliği vardır: - sektörün büyümesini desteklemek, - rekabeti artırmak, - uluslar arası hale getirme yeni pazarlara yayılma, - Kaynak bulmak için girişlerin kolaylaştırılması. Slovakya devleti ve onun, yapısal, endüstriyel, teknik, bölgesel ve sosyal siyasetiyle beraber küçük ve orta ölçekli girişimleri desteklemek için kurulmuştur. Ulusal gelişim ajansı yerel,bölgesel ve ulusal seviyedeki tüm aktiviteleri organize ederek küçük ve orta ölçekli girişimcilere destek verir. Ajans tarafından 1999 den bu yana Slovakya nın en iyi iş kadını ödülü verilmektedir. Bu ödül kadınların sektörlerinde daha başarılı olmaları için bir motivasyon olmaktadır. Mükemmel iş kadınları, yeni iş kadınları ve başarılı tüccar kadınlar adı altında 3 sınıf da bu ödüller verilmektedir. e-posta: Telefon: Fax: Site: 29

30 En iyi İş kadınları Merkezi En İyi İş Kadınları Merkezi kadınların sosyal, politik,bölgesel ve diğer hiçbir özelliğine bakılmaksızın şartsız desteklenmesi için 2001 yılında kurulmuştur. Amaçları: 1. Kadınların Slovakya da ve ulusal alanlarda ekonomiye ve politikaya katılımını teşvik etmek 2. Toplumu etkileyerek aile şirketleri için uygun ortamın yaratılmasını sağlamak, 3. Kadınların sosyal ve ekonomik olarak toplumda daha iyi yerlere gelmeleri amacı ile kadın girişimcilerin gelişimi için bilgi veri bankası oluşturmak 4. Kadınların kendine güvenlerini artırmak, 5. Küçük işletmelerin gelişimi için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, 6. Kongreler,çalışma atölyeleri ve seminerler gibi faaliyetler ile girişimcilerin yeni pazarlara girmesi için gerekli faaliyetleri organize etmek, - Organizasyonlar - Ulusal Konferanslar - Çalışma Atölyeleri Organizasyonu - Bir çok ulusal ve uluslar arası aktivitelere katılım e-posta: Telefon: / Fax: Site: 30

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK Centrum vzdel-vania manauerov TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK Kadın Girişimciliği Alanında Çalışan Eğitmen ve Çalıştırıcılar için Destek Kılavuzu İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu TRANSFER

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı