sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı Aralık 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı 12-13 Aralık 2006"

Transkript

1 >> UNDP Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin hayata geçirilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı na uygulama desteği veriyor. Proje, sağlık göstergelerinin iyileştirilmesini, insan yaşamı kalitesinin yükseltilmesini ve değişik bölge ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıklarının giderilmesini amaçlıyor. Devamı Kars, 385 köyü olan kış ayları boyunca kar altında kalan bir doğu ili Bu köylerin çoğunun su sorunu çözülmüş Kanalizasyon ise hala çözüm bekleyen sorunlar arasında Ancak, doğru düzgün kanalizasyon sistemi olmamasından kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, çocuk ölümleri beklemeye gelmez... Devamı >> Sekiz farklı ülkeden İstanbul a gelen uzmanlar, Ocak tarihlerinde Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı nda Türk iş adamlarıyla buluştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği nin ortaklığında düzenlenen bir dizi toplantıda, Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinden Türkiye ye gelen Sürdürülebilir İş Geliştirme uzmanları bu ülkelerde iş yapma arzusunda olan Türk iş çevreleriyle yüzyüze görüşmeler yapma imkanını buldu. Devamı >> Küçük Yatırımlar Fonu projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının geçtiği Rize, Artvin, Trabzon, Ardahan, Kars Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan bir alanda doğal çevreyi, biyo-çeşitliliği ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını korumak, ve bunu yaparken yerel toplumlara ekonomik, sosyal ve/veya kültürel yararlar sağlamak için tasarlanmış altprojelerden oluşuyor. Devamı >> Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya LPG Birliği nin 2002 yılından itibaren yürüttüğü LPG nin Kırsal Alanda Yaygınlaştırılması Projesi nin Türkiye ayağı, Likit Petrol Gazcıları Derneği ile birlikte Kalkınmada Temiz Enerji adıyla hayata geçiriliyor. Türkiye de kırsal alanlarda kullanılan odun, tezek gibi yakıtların insanların, özellikle de kadınların hayatını olumsuz etkilemesinden hareketle başlatılan proje, öncelikle pilot bölgelerde uygulanacak. Devamı >> UNDP tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Hibe Programı çerçevesinde 18 ilde 23 proje seçildi. Projelere AB finansmanı ile ayrılan bütçe toplam Avro.Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve il özel idareleri, desteklenen projeleri ile yerelde sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin yaygınlaştırılması için öncü çalışmalar yapıyor. Devamı >> Avrupa Birliği Komisyonu ve UNDP, AB ye yeni katılan UNDP ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın birlikte devletlerde ve aday ülkelerde, iş sektöründe kurumsal düzenledikleri Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı Aralık 2006 başlattılar. UNDP, toplam 1.36 milyon dolar bütçeli tarihlerinde, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür projede Bulgaristan, Macaristan, Litvanya, Polonya ve Yardımcısı İsmail Elmas baskanlığında Antalya da Slovak Cumhuriyeti gibi yeni AB ülkeleri ve Hırvatistan, gerçekleştirildi. Devamı >> Makedonya ve Türkiye gibi aday ülkelerdeki iş sektörü 1/2

2 Makedonya ve Türkiye gibi aday ülkelerdeki iş sektörü kuruluşları ve diğer paydaşlarla çalışacak. Devamı >> 2/2

3 UNDP Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin hayata geçirilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı na uygulama desteği veriyor. Proje, sağlık göstergelerinin iyileştirilmesini, insan yaşamı kalitesinin yükseltilmesini ve değişik bölge ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıklarının giderilmesini amaçlıyor. Bu çerçevede projenin uygulanması ve bunun süreçlerinin ülke çapında sağlık kurumları yöneticilerine ve çalışanlarına açıklanması için bir saha koordinatörlüğü sistemi başlatıldı. UNDP nin proje kurallarına göre, kendileri de doktor olan 16 saha koordinatörü istihdam edilerek, projenin başlatıldığı 1 Ocak 2007 tarihinden beri Türkiye nin birçok bölgesindeki sağlık tesislerinde çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı nda daha dinamik bir iç mekanizma kurulması için yeni bir kapasite geliştirme anlayışı da benimdendi. UNDP, ulusal sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için iyileştirme yapılması gereken alanlarda, özellikle sağlık hizmetlerinin mali yönetimi, istihdam politikası ve ürün/hizmet tedariki alanlarında, Sağlık Bakanlığı na destek veriyor. Saha koordinatörleri, gittikleri pilot illerde Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin (SDP) uygulanmasını değerlendiriyor ve izleme (monitoring) çalışmaları yapıyor. Şimdiye kadar, aralarında köy sağlık ocaklarının, kliniklerin, dispanserlerin ve hastanelerin bulunduğu yaklaşık 12 bin tesis ziyaret edildi. Buralarda yönetici ve personele SDP nin özü ve öncelikleri konusunda uygulamalı açıklamalar yapıldı. Hastaya odaklı hizmetin önemi vurgulandı. Bu kurumlaşma çabalarının özündeki amaç, ülkedeki farklı bölge ve iller ile merkezi yönetim, yani Sağlık Bakanlığı, arasındaki koordinasyon boşluğunun kapatılması. SDP nin başlıca beş alandaki spesifik hedefleri şunlar: (i) Sağlık Bakanlığı nın politik karar ve yönetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi için yeniden yapılandırılması; (ii) ülke çapında bir sağlık sigorta fonunun kurulması; (iii) temel sağlık ve bakım hizmetleri için aile doktorluğu uygulamasının başlatılması; (iv) mülkiyet alanına bakılmaksızın tüm hastanelerin mali ve yönetimsel özerkliğe kavuşturulması; ve (v) sağlık kurumlarında tam teşekküllü bilgi işlem sisteminin kurulması. Türkiye de hala büyük bir nüfus kesiminin sağlık ve temel bakım hizmetlerine çok az erişimi var veya hiç yok. Yoksulluk, bebek ve anne ölümlerinin azaltılması gibi temel sağlık hedeflerine ulaşılmasının önünde büyük bir engel oluşturuyor. Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sağlık statüsü göstergelerinin iyileştirilerek, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri nin paralelinde, Türkiye de insan ömrünün uzatılması, bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ve değişik bölge ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıkların azaltılması için çalışıyor. Proje saha koordinatörleri, ülkenin tüm yörelerinde sağlık ve temel bakım hizmetlerine erişilebilirliğin sağlanmasını, bu hizmetlerin genel kalitesinin güçlendirilmesini, ve sağlık sektörü kurumlarının idari kapasitelerinin sağlamlaştırılmasını hedefliyor. Sağlık Bakanlığı na Uygulama Desteği Projesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız. 1/1

4 Kars, 385 köyü olan kış ayları boyunca kar altında kalan bir doğu ili Bu köylerin çoğunun su sorunu çözülmüş Kanalizasyon ise hala çözüm bekleyen sorunlar arasında Ancak, doğru düzgün kanalizasyon sistemi olmamasından kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, çocuk ölümleri beklemeye gelmez... Kars ın Sarıkamış ilçesine 35 km uzaklıktaki 750 nüfuslu Karaurgan köyü de, özellikle yaz ayları boyunca sokaklardan geçerek derelerine akan lağım suları dolayısıyla sürekli hastalanan çocuklarını düşünürek, devletin kendilerine hizmet getirmesini beklemektense, develete gidip hizmeti almayı ve alırken de üstüne düşeni yapmayı seçmiş, köydeki hanelerden her biri, sistemin kurulmasına başından itibaren omuz vermiş... Karaurgan halkının desteği ve vizyonuyla, Türkiye de köylerde uygulanan imece nin boyutları köyün sınırlarını aşmış, devletle ve hatta uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dönüşmüş. Karaurgan da olanlar, sadece bu işbirliği açısından değil, kurulan atıksu üretim sisteminin çevre dostu olmasından ve bunun Türkiye deki benzerlerinin sadece dördüncüsü olması açısından da büyük önem taşıyor. Karaurgan da yapımına başlanan atıksu arıtım sistemi öyle son teknoloji harikalarından biri değil... Hem doğal, hem de ucuza maloluyor... Atıksular, tamamen biyolojik ortamda, saz birtkilerinin yardımıyla arıtılıyor ve yeniden tarım alanlarının sulanması için kullanılıyor. Atıksu, ön bir beton çöktürme tankından, çakıl ve saz bitkisi ile örtülü büyük havuzlara ulaşıyor. Burada, saz bitkilerinin kökleri ile yaptığı etkileşimler sonucu, atıksuyun içindeki organik maddeler değişime uğruyor. Sistemdeki aktivite sonucu organik maddeler parçalanıyor, azot maddesi formunu değiştiriyor ve ayrıca fosfor ve ağır metaller sistemdeki dolgu (çakıl) materyallerininin yüzeyinde tutularak atıksudan uzaklaştırılıyor. Tamamen kil tabakası ile kaplanacak olan geçirimsiz zemin üzerinde ve çakıllar arasında yaşayan bitkiler, kökleri vasıtasıyla sistemin oksijensiz olan alt kısımlarına oksijen transferi yaparak oksijenle beslenen aerobik mikroorganizmaların yaşamasını ve çoğalmasını sağlıyor. Ayrıca, saz bitki örtüsü özellikle kar yağışının olduğu dönemlerde izolasyon görevi yaparak mikroorganizmalar için koruyucu rol oluşturuyor. Arıtılan su, son çıkış noktasında sulama kanallarına verilerek, tarım alanlarının sulamasında da kullanılabiliyor. 1/3

5 Karaurgan köyündeki doğal atıksu arıtım sisteminin kurulması son aşamasına gelmiş bulunuyor... Kar-kış dolayısıyla duran çalışmalar, bahar aylarında sona erecek... UNDP, BTC şirketi, Kars Valiliği ve İl Özel İdaresi, Surkal Derneği ve Karaurgan Kalkınma Derneği nin birlikte yürüttüğü projeye, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teknik destek veriyor. Karaurgan Kalkınma Derneği Başkanı Osman Nuri Kılıç, BTC ile UNDP nin Küçük Yatırım Fonları projesinden 26,535 YTL ile desteklenen projeye, valiliğin bunun iki üç katı değerinde makine, boru ve işgücü desteği verdiğini vurguluyor. Osman Nuri Kılıç, Karaurgan köylülerinin de, altyapı hazırlıklarında, her türlü kazı, boru taşıma ve ustalık işlerinde imece usulü çalıştığını belirtiyor. İmece, köylerde genelde muhtarlar öncülüğünde yapılıyor. Ancak kanalizasyon için fon bulmak, köyleri aşan bir mesele... Uluslararası kuruluşlar genelde, karşılarında bir dernek ya da kuruluş görmek istiyorlar, projeler bu kuruluşlar aracılığıyla destekleniyor... Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SURKAL in teşvikiyle Karaurgan da dernek kurduklarını söyleyen Osman Kılıç, sadece BTC ve UNDP nin fonlarından değil, havancılığın gelişmiş olduğu Karaurgan da mandıracılık yapmak için de AB den fon aldıklarını vurguluyor. SÜRKAL in Sarıkamış taki Şuba Koordinatörü Osman Ağar da, Karaurgan Kalkınma Derneği nin çevre köylere ilham verdiğini, daha sonra kurulan Akören Kalkınma Derneği ve Yeniköy Yoksullukla Mücadele Derneği nin, bölgedeki sivil girişimlere ivme kazandırdığını vurguluyor. Karaurgan Kalkınma Derneği, köyün her türlü kırsal kalkınma sorununda ve çevre korumaya dönük alanlarda proje yürütmeyi ve hizmet vermeyi amaçlıyor. Arıtma sisteminin çıkış suyunun sulama amaçlı kullanılacağı köyde, su isale hatlarının çapının yetersiz olması nedeniyle içme suyu problemi de yaşanmaya başlanmış. Suyun verimli kullanımının hergeçen gün çok önemli olduğu Karaugan da, halk tesisin faaliyete geçeçeği günü heyecanla bekliyor. 750 kişi için tasarlanan ve inşaat çalışmaları devam eden arıtma sistemi, arazi ve topoğrafik faklılıklar nedeniyle köyün 14 hanelik bir bölümüne hizmet veremeyecek. Ancak, köy halkının oldukça önemsediği arıtma sistemi için, köyün yerlilerinden Murat Karadağ ve daha pek çok Karaurganlı, olası ek bir tesis için arazisini hibe etmeye hazır olduğunu söylüyor. Vali den tam Destek: KARS Valisi Mehmet Ufuk Erdem, Karaurgan projesinin yakın takipçilerinden biri... Vali Erdem, projenin, kurumların birlikteliğini göstermesi ve bu tür, hem insan sağlığını, hem de doğayı korumaya yönelik projelerin uygulanabilirliğini göstermesi açısından büyük önem taşıdığını ve örnek oluşturduğunu vurguluyor. Vali, bölgedeki köylerde 2007 yılında kanalizasyon sorununa eğilmeyi hedeflediklerini ve Karaurgan örneğinin, AB ve Dünya Bankası kaynaklarını harekete geçirebilecek başarılı bir deneyim olduğunu söylüyor. Valiyle birlikte, Karaurgan projesine başından beri fiilen destek veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Salğar da, kalkınmada HALK-DEVLET işbirliklerinin önemine dikkat çekerken, bu projenin gerçekleştirilebilmesi için, ilk başta vaat edilenlerden çok daha fazla desteği hiç düşünmeden verdiklerini vurguluyor... Salğar, soğuk hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmaların, 15 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yeniden başlatılacağını bildiriyor. KÜÇÜK YATIRIMLAR FONU PROJESİ Küçük Yatırımlar Fonu (KYF) projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının geçtiği Rize, Artvin, Trabzon, Ardahan, Kars Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan büyük bir alanda doğal çevreyi, biyo-çeşitliliği ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını korumak, ve bunu yaparken yerel toplumlara ekonomik, sosyal ve/veya kültürel yararlar sağlamak için tasarlanmış 8 adet küçük ölçekli alt-projeden oluşuyor. UNDP Türkiye ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi, Eylül 2004 ten bu yana, belirtilen bölgelerdeki yaşayan yoksul 2/3

6 UNDP Türkiye ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi, Eylül 2004 ten bu yana, belirtilen bölgelerdeki yaşayan yoksul nüfusun sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına doğal kaynakları koruyarak katkıda bulunmayı hedefleyen BTC Çevresel Yatırım Programı kapsamındaki KYF projesini ortaklaşa yürütüyorlar. Azerbaycan/Bakü den, Gürcistan/Tiflis yoluyla Türkiye nin Güney bölgesindeki Ceyhan a ham petrol taşıyan BTC Boru Hattı, biyoçeşitlilik, endemik (yalnızca belli bir yöreye özgü olan) türler ve ekolojik kaynaklar açısından özellikle zengin olan coğrafyalardan geçiyor. Ancak, insani ve ekonomik kalkınma bakımdan bu bölgeler, genellikle ulusal ortalamanın bir hayli altında; dolayısıyla doğal kaynaklara yüksek oranda bağımlı ve ekonomik açıdan hassas yapıya sahipler. KYF projesi, yerel paydaşları projelere dahil ederek ve en iyi örnek uygulamaları onlarla paylaşarak, yerel doğal kaynakların yönetiminde yenilikçi ve koruyucu teknikleri teşvik eden ekolojik olarak sürdürülebilir işletme modelleri ni kullanan yerel ve bölgesel kalkınma girişimlerini destekliyor. Yoksul nüfusa yeni ve sürdürülebilir iş imkanları yaratarak bölgede gelir artışına katkıda bulunmayı amaçlıyor. UNDP, yerel ve/veya ulusal sivil toplum kuruluşları, yerel örgütlenmeler ve özel sektör şirketleri arasında proje ortaklıklarını teşvik ediyor. Küçük Yatırımlar Fonu Projesi nin toplam bütçesi Dolar. Halen alt projelerden üçü tamamlanmış durumda; diğerlerinin ise 2007 ortalarında sonuçlandırılması bekleniyor. KYF Projesi kapsamındaki alt projeler: 1. Kırmıtlı Sulakalanlarında Kalkınma için Kuş Gözlem Turizmi projesi, Osmaniye ili Kırmıtlı sulakalanlarına özgü balıkçıl ve diğer kuş türlerini korumak, kuş gözlem turizmini teşvik etmek ve bunun için yörede gerekli altyapıyı kurmayı amaçlıyor. Osmaniye-Kırmıklı Belediyesiyle ortaklık içinde Doğa Derneği tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi Dolar, (bunun Doları, KYF tarafından sağlanıyor). Proje kapsamında bir ziyaretçi merkezi, kuş gözlem yerleri ve gözlem kulesi, yürüyüş patikaları yapılıyor; pano ve levhalar hazırlanıyor; yöre gençleri kuş gözlem rehberi olarak eğitiliyor; ve alanın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması planlanıyor. Yerel yönetimler üç yıldan beri sulakalanlarda avlanmayı ve ağaç kesmeyi yasaklamış bulunuyor. 2. Meydan Köyü Deniz Dostu Balıkçılık projesi, Antakya nın Samandağ ve Yayladağ sahil ilçelerinde yeşil deniz kaplumbağası, caretta caretta ve Akdeniz foku gibi nesli tükenme tehlikesi içindeki türler dahil, biyoçeşitliliği korumayı; ve yerel balıkçıları sürdürülebilir, ekolojik ve deniz-dostu balık avlama yöntemleri konusunda eğitmeyi amaçlıyor. Deniz ürünlerinin hijyenik olarak işlenmesi ve paketlemesi, pazarlanması ve doğrudan teslimi faaliyetlerinde balıkçıların yanısıra aileleri de eğitiliyor, ve böylece köy kadınlarının ekonomik yaşamda fiilen yer almaları sağlanıyor. Proje Levant Doğa Koruma Derneği tarafından yönetiliyor. Toplam bütçesi Dolar, KYF payı: Dolar. 3. Çıldır Gölünde Sürdürülebilir Balıkçılığın Teşvik Edilmesi projesi tamamlanmış durumda. Projenin hedefi, ana geçim kaynağı yılın her mevsiminde yapılan balıkçılık olan Çıldır-Ardahan bölgesinde sürdürülebilir balık avlama yöntemlerini teşvik etmekti. Doğu Anadolu nun ikinci tatlı su gölü olan Çıldır, sazan (cyprinus carpio) ve diğer balık türleri yönünden zengin bir kaynak. Bu proje, gölün ekosistemi için büyük tehlike yaratan üreme mevsimindeki avlanmalara karşı getirilen yasak konusunda bilinçlendirme ve çeşitli eğitim etkinlikleri sağladı Dolarlık proje Çıldır Gölü nü Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından ve yerel girişimlerin katkılarıyla yürütüldü. Bütçenin Dolarlık bölümünü KYF sağladı. 4. Aşağı Kafkaslarda Yaban Hayatı Koruma Ağı Oluşturulması projesi Ardahan, Artvin, Erzurum ve Kars bölgelerindeki endemik hayvan türlerinin aşırı ölçüde avlanarak tüketilmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu alan zengin bir yabani hayvan habitatı, ve Boz Ayı türü için buzul sığınağı oluşturuyor. Proje Artvin Avcılar Derneği tarafından, Dolar toplam bütçeyle yönetiliyor (KYF katkısı Dolar). 5. Şenkaya İlçesi Liksor Vadisi'nde Yaban Hayatını Koruma ve Çevre Bilincini Geliştirme projesi, bu alandaki endemik hayvan yaşamını, çevre illerden gelen avcıların aşırı avlanma sonucu yok etmesine karşı korumayı amaçlıyor. Bu dağlık bölge metre yükseklikte, derin vadi ve nehirlerle bölünmüş olduğu için çok çeşitli yabani hayvan türlerini barındırıyor. Proje, Şenkaya Avcılar ve Yaban Hayatını Koruma Derneği tarafından, yerel toplumda doğayı koruma konusunda daha fazla bilinç yaratmak ve gönüllü korucuları eğitmek için harcanan Dolar toplam bütçeyle yönetiliyor, (KYF payı Dolar). 6. Uzundere Sarıçam Ormanları Üzerinde Keçi Baskısının Azaltılması projesi, mera alanlarını keçi otlatmaya uygun hale getirerek, çam ormanlarını bu amaçla kullanma gereksinimini ortadan kaldırmayı ve orman topraklarındaki erozyonu azaltmayı amaçlıyor. Bu hedefe yönelik eğitimler düzenliyor. Proje aynı zamanda köy kadınlarını sera çiçekçiliğinden geçim sağlama imkanları ile destekliyor. Erzurum Tarım Gönüllüleri Derneği tarafından yönetilen projenin toplam bütçesi Dolar, (KYF payı Dolar). 7. Çevre Bilincini Artırmak için Belgesel Film Yapımı Projesi, yerel halk arasında çevrenin zengin yabani hayatı ile doğal kaynakları hakkında daha güçlü bir bilinç yaratmayı hedefliyor. Belgesel film, Posof ve Hanak ilçeleri çevresinde, Ardahan ve Sarıkamış ormanlarında çekilecek; tüm mevsimlerde yaşanan doğa harikalarını ve göçmen kuşların gelişini işleyecek. Ar- De Prodüksiyon Şirketi tarafından yürütülen projenin, Dolarlık bütçesinin Doları KYF tarafından karşılanıyor. 8. Karaurgan Doğal Atıksu Arıtma Tesisi projesi. 3/3

7 Sekiz farklı ülkeden İstanbul a gelen uzmanlar, Ocak tarihlerinde Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı nda Türk iş adamlarıyla buluştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Kadın Girişimcişer Derneği (KAGİDER), Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ortaklığında düzenlenen bir dizi toplantıda, Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinden Türkiye ye gelen Sürdürülebilir İş Geliştirme uzmanları bu ülkelerde iş yapma arzusunda olan Türk iş çevreleriyle yüzyüze görüşmeler yapma imkanını buldu. Açılış konuşmalarını GYİAD Başkanı Pınar Eczacıbaşı, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi Mahmood Ayub un yaptığı konferansta, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme ve Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslarda İş Olanakları konularında sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Yeni pazar arayışında olan Türk iş çevreleri Bosna Hersek, Makedonya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna daki iş olanakları hakkında bu ülkelerden gelen UNDP mensubu iş geliştirme uzmanlarından doğrudan bilgi aldılar. UNDP tarafından gerek Türkiye, gerekse Doğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinde tanıtılmakta olan Sürdürülebilir İş Geliştirme ile şirketler bir yandan kâr ederken, bir yandan da ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşması yönünde adım atıyorlar. Kavramın kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluktan en önemli farkı Sürdürülebilir İş Geliştirme yapan bir şirketin aynı anda para kazanmaya da devam ediyor olması. Şirket, Sürdürülebilir İş Geliştirme yaparken kendi çalışma alanının dışında bir iş yapmıyor. Kendi faaliyet alanında, kâr amaçlı bir iş pratiği uyguluyor. Ancak, bunu uygularken bulunduğu ülkenin kalkınma hedeflerini göz önünde bulunduruyor. Dünyada 12 ülkede çeşitli Sürdürülebilir İş Geliştirme pratikleri yürütülüyor. Bazı şirketler ve yürüttükleri uygulama başlıkları şöyle: * Ericsson (Kırsal telekomünikasyon) * Unilever (Allanblackia Petrol Tedarik Zinciri Projesi) * Total (hidro karbon taşımacılığı) * E7 Fonu (23 milyon dolarlık kırsal elektrifikasyon) * Société Générale (KOBİ lere borç verme) * Kevian (Meyva işleme) * BushProof (Temiz su) * Tetra Pak (Sütçülüğü Geliştirme Projesi) Sorularla Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme: Sürdürülebilir İş Geliştirme (SİG) nedir? Gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin bir yandan kendi işlerini yaparken, bir yandan da ihtiyaç sahibi toplumsal kesimleri kalkındırmayı hedefleyen çalışmalarına Sürdürülebilir İş Geliştirme (İng. Growing Sustainable Business) deniyor. Bir iş pratiğine Sürdürülebilir İş Geliştirme diyebilmek için üç kriter taşıması gerekiyor: 1. Şirketin bu pratiğinin yine şirketin kendi çalışma alanında olması; 2. Bu pratiğin toplumun yoksul kesimlerine ekonomik fayda sağlaması; 3. Sürdürülebilir olması. Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı nın amacı neydi? Bu konferans çerçevesinde bölgedeki Sürdürülebilir İş Geliştirme yöneticilerinin sundukları hizmet ve destekler aracılığı ile Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslarda iş yapma arzusunda olan Türk iş çevrelerine çeşitli ülkelerde iş olanakları sunuldu. Bu konferansa katılan bir şirket hangi ülkelerle iş yapma olanağı bulabilir? Bosna Hersek, Makedonya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna. Bunun karşılığında ücret talep edildi mi? Hayır, herhangi bir ücret talep edilmedi. Amaç, işadamlarıyla sürdürülebilir iş geliştirme uzmanlarının yüzyüze / ikili görüşmeler yapmalarıydı. Şirketler neden Sürdürülebilir İş Geliştirme yapmalı? Çünkü Sürdürülebilir İş Geliştirme ile şirketler bir yandan kar ederken, bir yandan da ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşması yönünde adım atıyor. Öte yandan, bu sayede yeni pazarlara ulaşmaları da mümkün. Sürdürülebilir İş Geliştirme uygulaması yapmak isteyen bir şirketin atması gereken ilk adımlar nelerdir? 1/2

8 Öncelikle bir iş geliştirme projesine sahip olmalı. Ardından UNDP Türkiye Temsilciliği ndeki SİG uzmanıyla irtibata geçerek o projenin nasıl karlı hale getirilebileceğini ve aynı zamanda kalkınmaya katkısının nasıl sağlanabileceğini dizayn etmeli. Sürdürülebilir İş Geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız. 2/2

9 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya LPG Birliği (WLPGA) nin 2002 yılından itibaren yürüttüğü LPG nin Kırsal Alanda Yaygınlaştırılması Projesi nin Türkiye ayağı, Likit Petrol Gazcıları Derneği (TLPGD) ile birlikte Kalkınmada Temiz Enerji adıyla hayata geçiriliyor. Türkiye de kırsal alanlarda kullanılan odun, tezek gibi yakıtların insanların, özellikle de kadınların hayatını olumsuz etkilemesinden hareketle başlatılan proje, öncelikle pilot bölgelerde uygulanacak. Proje kapsamında, Ocak tarihlerinde Ankara nın Çamlıdere ilçesi ve bağlı Çukurören ile Yılanlı köylerine yapılan saha ziyaretlerini de içeren bir çalıştay düzenlendi. Ankara Kızılcahamam da gerçekleştirilen çalıştaya, EPDK Başkanı Yusuf Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sami Demirbilek ve TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Soner Aksoy ile Ankara Valisi Kemal Önal ın da aralarında bulunduğu bürokratlar ve yerel protokol ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, üniversite ve bankalar, LPG şirketleri gibi özel sektör temsilcileri katıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Enerji Politikaları Danışmanı Andrew Yager ile Dünya LPG Birliği (WLPGA) Yönetim Kurulu Üyesi Kimball Chen ve WLPGA Direktörü James Rockall da katılımcılar arasındaydı. Çalıştayda, kırsal alanda kalkınmanın doğru enerji kullanımından geçtiği vurgulanırken, kırsal bölgelerde kullanılan ve son derece zahmetli ve sağlıksız yakıt olan odun ve tezek gibi enerji kaynaklarının yerine daha sağlıklı enerji kaynaklarının kullanılması yönünde bir dizi çalışma gerçekleştirilmesine karar verildi. Çevre kirliliği gibi olumsuz sonuçlar da doğuran odun ve tezek gibi yakıtlara alternatif olarak çevre dostu yakıtlardan LPG nin kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda LPG kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli ekonomik sistemin kurulması ve kırsal bölge halkının alım gücünün yükseltilmesi amacıyla mikro kredi uygulamaları gibi alternatifler görüşüldü. Proje kapsamında kırsal alanda yaşayan kadınların el işi ürünler ya da ev yapımı yiyecekler hazırlayıp satabilecekleri ortamların yaratılması için de çalışılacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Mahmood Ayub, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye nin, Dünya LPG Birliği ile UNDP ortaklığında tüm dünyada yürütülen LPG nin Kırsal Alanda Yaygınlaştırılması Projesi kapsamındaki pilot ülkelerden biri olduğunu, çalıştayın da, bu çerçevede düzenlendiğini bildirdi. Ayub, UNDP nin, sürdürülebilir kalkınmaya verdiği destek çerçevesinde, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını öngören projelerin gerçekleştirilmesine önayak olarak, ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili politikalar belirlemesine yardımcı olmaya çalıştığını vurguladı. Projeye liderlik eden Yönetim Komitesi nde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) LPG Dairesi Başkanı Güngör Azim Tuna, TLPGD Başkanı Mehmet Ali Neyzi, TLPGD Başkan Yardımcısı Selim Şiper, WLPGA Direktörü James Rockall ve UNDP Program Direktörü Katalin Zaim bulunuyor. Proje Danışmanı Timur Demirel, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Türkiye nin özellikle kırsal alanlarında sıkça kullanılan tezek ve odun gibi yakıtlar, artık bu yakıtları kullananlar için kurtulmak istedikleri bir zorunluluk halini aldı. Söz konusu bölgeler, hem ekonomik kısıtlar hem de çevresel şartlar nedeniyle bu zorlu yakıtlara mahkum yaşıyor. Ancak onlar için bu durumun bir kader olmadığını göstermenin zamanı geldi. Kırsal alanları çağdaş ve temiz bir enerjiyle tanıştırmak ve bu enerjiden rahatlıkla faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla bu projeye başladık. Öncelikli olarak pilot bölge olarak belirlenecek yerlerde uygulamaya geçmek için uygun bir model hazırlayacağız. Projenin tüm ilgi gruplarının katkısı ile geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaya çalışacağız. Artık odun kesmekten yorulmuş kadınlarımız, tezek toplamak gibi gayrı insani bir işle uğraşan insanımız kalmasın. Türkiye nin tüm köyleri, temiz enerjiyle tanışsın. Kalkınmada Temiz Enerji Çalıştayı 1/1

10 UNDP tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Hibe Programı çerçevesinde 18 ilde 23 proje seçildi. Projelere AB finansmanı ile ayrılan bütçe toplam Avro. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve il özel idareleri, desteklenen projeleri ile yerelde sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin yaygınlaştırılması için öncü çalışmalar yapıyor. Genel amaç, çevre ve doğal kaynaklar yönetiminde ulusal kapasitenin arttırılmasına katkı sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek. Günümüz ihtiyaçlarının gerektirdiği kalkınma adımları atılırken, mevcut doğal kaynakların ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarının düşünülmesini gerektiren sürdürülebilir kalkınma anlayışı, 18 ilde uygulanan 23 proje ile pratiğe geçerken, sürdürülebilir kalkınmanın sektörel politikalara entegre edilmesi için çalışmalar UNDP desteği ile DPT koordinasyonunda yürütülüyor. Desteklenen projeler Proje Sahibi Proje Adi Proje Sahibi Proje Adi 1 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır güneş enerjisi eğitim ve uygulama parkı projesi 12 Doğu Anadolu tarımsal üreticiler ve besiciler birliği derneği Tarımda bilimsel üretime yönelik gezici Laboratuarların oluşturulması ve yaygınlaştırılması 2 Konya Sanayi Odası Katı atık yönetimi eğitimi 13 Doğa Derneği Gediz Deltası nın koruma durumunun iyileştirilmesi için bölge yerleşkelerinde sürdürülebilir turizmin oluşturulması 3 Değirmendere ve çevre köyler toplumsal gelişim ve girişim derneği Rozakanina 14 Düzce belediyesi Doğal Kaynakları Koruma Projesi 4 Şırnak Belediyesi Şırnak'ta Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Su 15 Ege Bölgesi Sanayi Odası Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda sanayi kuruluşlarında çevre bilincinin oluşturulması 5 Adıyaman Belediye Başkanlığı Kendimiz ve kentimiz için temiz bir sayfa 16 İncirlik Belediyesi iincirlik yönetişim meclisi (iym) 6 Kayseri ticaret Odasi Edison bilseydi! (sanayide ve konutlarda kullanılan elektrik enerjisinin etkinliğini ve verimliliğini artırma projesi 17 Türkiye teknik elemanlar vakfı Samsun içme suyu (çakmak) baraj havzasında kirliliğe neden olan konvansiyonel tarım faaliyetlerinden ekolojik tarıma geçiş eğitimi projesi. 7 Bursa Büyükşehir belediyesi Sürdürülebilir çevre için Katılımcı Eğitim Projesi 18 Mersin ticaret ve sanayi Odası Genç yenilikçi girişimciler yetiştirilmesi 8 Yumurtalık belediyesi Yumurtalık- Zeytinbeli bölgesinde sürdürülebilir turizm uygulaması 19 Kocaeli il özel idaresi Kocaeli ili Yuvacık baraj havzasında organik tarıma geçiş için yöre halkına eğitim verilmesi 9 İnsan ve doğa derneği Sürdürülebilir Kalkınmada Ekoturizm 20 Konya Ticaret Borsası Biyolojik mücadelede ağaçlandırma bilincinin yaygınlaştırılması projesi Çevreye saygılı bir Selçuklu Sarıkaya Sarıkaya jeotermal kaynaklarının ısıtma 10 geleceğe merhaba 21 belediyesi Belediyesi alanında sürdürülebilir kullanımı 1/2

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Sayı: 114 Haziran 2015

Sayı: 114 Haziran 2015 Sayı: 114 Haziran 2015 Gelecek Turizmde 3. dönem başvuruları başladı UNDP Özel Ödülü Soma da Önce Kadın a İnsan hakları mekanizmasını güçlendirmek için işbirliği Kadınların emeği Argande nin Yaz 2015 koleksiyonunda

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Köşe yazısı. Meclisimiz. Mehmet Erdoğan Köşe Yazısı. Yönetim Kurulu. Hukuki ve Mali Danışma Merkezi. Birlikten Kuvvet Doğdu. AB Projeleri.

Köşe yazısı. Meclisimiz. Mehmet Erdoğan Köşe Yazısı. Yönetim Kurulu. Hukuki ve Mali Danışma Merkezi. Birlikten Kuvvet Doğdu. AB Projeleri. 3 12 5 6 7 8 9 12 15 18 22 30 41 45 Köşe yazısı Meclisimiz Mehmet Erdoğan Köşe Yazısı Yönetim Kurulu Hukuki ve Mali Danışma Merkezi Birlikten Kuvvet Doğdu AB Projeleri Labaratuar Tanıtım Faaliyetleri Konferans

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilmektedir. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YEREL ETKİLERİ RAPORU Mart, 2015 TEMA Vakfı TEMA Vakfı, erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Akdenİz den Alınan Dersler

Akdenİz den Alınan Dersler DENİZ KORUMA ALANLARININ BAŞARISINI SAĞLAMAK Akdenİz den Alınan Dersler Yazarlar Marina Gomei ve Giuseppe Di Carlo Katkıda Bulunanlar Nilay Akca, Nilüfer Araç, Yassine Belhimer, Sami Dhouib, Fadhel Ghariani,

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı