sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı Aralık 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı 12-13 Aralık 2006"

Transkript

1 >> UNDP Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin hayata geçirilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı na uygulama desteği veriyor. Proje, sağlık göstergelerinin iyileştirilmesini, insan yaşamı kalitesinin yükseltilmesini ve değişik bölge ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıklarının giderilmesini amaçlıyor. Devamı Kars, 385 köyü olan kış ayları boyunca kar altında kalan bir doğu ili Bu köylerin çoğunun su sorunu çözülmüş Kanalizasyon ise hala çözüm bekleyen sorunlar arasında Ancak, doğru düzgün kanalizasyon sistemi olmamasından kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, çocuk ölümleri beklemeye gelmez... Devamı >> Sekiz farklı ülkeden İstanbul a gelen uzmanlar, Ocak tarihlerinde Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı nda Türk iş adamlarıyla buluştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği nin ortaklığında düzenlenen bir dizi toplantıda, Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinden Türkiye ye gelen Sürdürülebilir İş Geliştirme uzmanları bu ülkelerde iş yapma arzusunda olan Türk iş çevreleriyle yüzyüze görüşmeler yapma imkanını buldu. Devamı >> Küçük Yatırımlar Fonu projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının geçtiği Rize, Artvin, Trabzon, Ardahan, Kars Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan bir alanda doğal çevreyi, biyo-çeşitliliği ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını korumak, ve bunu yaparken yerel toplumlara ekonomik, sosyal ve/veya kültürel yararlar sağlamak için tasarlanmış altprojelerden oluşuyor. Devamı >> Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya LPG Birliği nin 2002 yılından itibaren yürüttüğü LPG nin Kırsal Alanda Yaygınlaştırılması Projesi nin Türkiye ayağı, Likit Petrol Gazcıları Derneği ile birlikte Kalkınmada Temiz Enerji adıyla hayata geçiriliyor. Türkiye de kırsal alanlarda kullanılan odun, tezek gibi yakıtların insanların, özellikle de kadınların hayatını olumsuz etkilemesinden hareketle başlatılan proje, öncelikle pilot bölgelerde uygulanacak. Devamı >> UNDP tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Hibe Programı çerçevesinde 18 ilde 23 proje seçildi. Projelere AB finansmanı ile ayrılan bütçe toplam Avro.Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve il özel idareleri, desteklenen projeleri ile yerelde sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin yaygınlaştırılması için öncü çalışmalar yapıyor. Devamı >> Avrupa Birliği Komisyonu ve UNDP, AB ye yeni katılan UNDP ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın birlikte devletlerde ve aday ülkelerde, iş sektöründe kurumsal düzenledikleri Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı Aralık 2006 başlattılar. UNDP, toplam 1.36 milyon dolar bütçeli tarihlerinde, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür projede Bulgaristan, Macaristan, Litvanya, Polonya ve Yardımcısı İsmail Elmas baskanlığında Antalya da Slovak Cumhuriyeti gibi yeni AB ülkeleri ve Hırvatistan, gerçekleştirildi. Devamı >> Makedonya ve Türkiye gibi aday ülkelerdeki iş sektörü 1/2

2 Makedonya ve Türkiye gibi aday ülkelerdeki iş sektörü kuruluşları ve diğer paydaşlarla çalışacak. Devamı >> 2/2

3 UNDP Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin hayata geçirilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı na uygulama desteği veriyor. Proje, sağlık göstergelerinin iyileştirilmesini, insan yaşamı kalitesinin yükseltilmesini ve değişik bölge ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıklarının giderilmesini amaçlıyor. Bu çerçevede projenin uygulanması ve bunun süreçlerinin ülke çapında sağlık kurumları yöneticilerine ve çalışanlarına açıklanması için bir saha koordinatörlüğü sistemi başlatıldı. UNDP nin proje kurallarına göre, kendileri de doktor olan 16 saha koordinatörü istihdam edilerek, projenin başlatıldığı 1 Ocak 2007 tarihinden beri Türkiye nin birçok bölgesindeki sağlık tesislerinde çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı nda daha dinamik bir iç mekanizma kurulması için yeni bir kapasite geliştirme anlayışı da benimdendi. UNDP, ulusal sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için iyileştirme yapılması gereken alanlarda, özellikle sağlık hizmetlerinin mali yönetimi, istihdam politikası ve ürün/hizmet tedariki alanlarında, Sağlık Bakanlığı na destek veriyor. Saha koordinatörleri, gittikleri pilot illerde Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin (SDP) uygulanmasını değerlendiriyor ve izleme (monitoring) çalışmaları yapıyor. Şimdiye kadar, aralarında köy sağlık ocaklarının, kliniklerin, dispanserlerin ve hastanelerin bulunduğu yaklaşık 12 bin tesis ziyaret edildi. Buralarda yönetici ve personele SDP nin özü ve öncelikleri konusunda uygulamalı açıklamalar yapıldı. Hastaya odaklı hizmetin önemi vurgulandı. Bu kurumlaşma çabalarının özündeki amaç, ülkedeki farklı bölge ve iller ile merkezi yönetim, yani Sağlık Bakanlığı, arasındaki koordinasyon boşluğunun kapatılması. SDP nin başlıca beş alandaki spesifik hedefleri şunlar: (i) Sağlık Bakanlığı nın politik karar ve yönetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi için yeniden yapılandırılması; (ii) ülke çapında bir sağlık sigorta fonunun kurulması; (iii) temel sağlık ve bakım hizmetleri için aile doktorluğu uygulamasının başlatılması; (iv) mülkiyet alanına bakılmaksızın tüm hastanelerin mali ve yönetimsel özerkliğe kavuşturulması; ve (v) sağlık kurumlarında tam teşekküllü bilgi işlem sisteminin kurulması. Türkiye de hala büyük bir nüfus kesiminin sağlık ve temel bakım hizmetlerine çok az erişimi var veya hiç yok. Yoksulluk, bebek ve anne ölümlerinin azaltılması gibi temel sağlık hedeflerine ulaşılmasının önünde büyük bir engel oluşturuyor. Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sağlık statüsü göstergelerinin iyileştirilerek, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri nin paralelinde, Türkiye de insan ömrünün uzatılması, bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ve değişik bölge ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıkların azaltılması için çalışıyor. Proje saha koordinatörleri, ülkenin tüm yörelerinde sağlık ve temel bakım hizmetlerine erişilebilirliğin sağlanmasını, bu hizmetlerin genel kalitesinin güçlendirilmesini, ve sağlık sektörü kurumlarının idari kapasitelerinin sağlamlaştırılmasını hedefliyor. Sağlık Bakanlığı na Uygulama Desteği Projesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız. 1/1

4 Kars, 385 köyü olan kış ayları boyunca kar altında kalan bir doğu ili Bu köylerin çoğunun su sorunu çözülmüş Kanalizasyon ise hala çözüm bekleyen sorunlar arasında Ancak, doğru düzgün kanalizasyon sistemi olmamasından kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, çocuk ölümleri beklemeye gelmez... Kars ın Sarıkamış ilçesine 35 km uzaklıktaki 750 nüfuslu Karaurgan köyü de, özellikle yaz ayları boyunca sokaklardan geçerek derelerine akan lağım suları dolayısıyla sürekli hastalanan çocuklarını düşünürek, devletin kendilerine hizmet getirmesini beklemektense, develete gidip hizmeti almayı ve alırken de üstüne düşeni yapmayı seçmiş, köydeki hanelerden her biri, sistemin kurulmasına başından itibaren omuz vermiş... Karaurgan halkının desteği ve vizyonuyla, Türkiye de köylerde uygulanan imece nin boyutları köyün sınırlarını aşmış, devletle ve hatta uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dönüşmüş. Karaurgan da olanlar, sadece bu işbirliği açısından değil, kurulan atıksu üretim sisteminin çevre dostu olmasından ve bunun Türkiye deki benzerlerinin sadece dördüncüsü olması açısından da büyük önem taşıyor. Karaurgan da yapımına başlanan atıksu arıtım sistemi öyle son teknoloji harikalarından biri değil... Hem doğal, hem de ucuza maloluyor... Atıksular, tamamen biyolojik ortamda, saz birtkilerinin yardımıyla arıtılıyor ve yeniden tarım alanlarının sulanması için kullanılıyor. Atıksu, ön bir beton çöktürme tankından, çakıl ve saz bitkisi ile örtülü büyük havuzlara ulaşıyor. Burada, saz bitkilerinin kökleri ile yaptığı etkileşimler sonucu, atıksuyun içindeki organik maddeler değişime uğruyor. Sistemdeki aktivite sonucu organik maddeler parçalanıyor, azot maddesi formunu değiştiriyor ve ayrıca fosfor ve ağır metaller sistemdeki dolgu (çakıl) materyallerininin yüzeyinde tutularak atıksudan uzaklaştırılıyor. Tamamen kil tabakası ile kaplanacak olan geçirimsiz zemin üzerinde ve çakıllar arasında yaşayan bitkiler, kökleri vasıtasıyla sistemin oksijensiz olan alt kısımlarına oksijen transferi yaparak oksijenle beslenen aerobik mikroorganizmaların yaşamasını ve çoğalmasını sağlıyor. Ayrıca, saz bitki örtüsü özellikle kar yağışının olduğu dönemlerde izolasyon görevi yaparak mikroorganizmalar için koruyucu rol oluşturuyor. Arıtılan su, son çıkış noktasında sulama kanallarına verilerek, tarım alanlarının sulamasında da kullanılabiliyor. 1/3

5 Karaurgan köyündeki doğal atıksu arıtım sisteminin kurulması son aşamasına gelmiş bulunuyor... Kar-kış dolayısıyla duran çalışmalar, bahar aylarında sona erecek... UNDP, BTC şirketi, Kars Valiliği ve İl Özel İdaresi, Surkal Derneği ve Karaurgan Kalkınma Derneği nin birlikte yürüttüğü projeye, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teknik destek veriyor. Karaurgan Kalkınma Derneği Başkanı Osman Nuri Kılıç, BTC ile UNDP nin Küçük Yatırım Fonları projesinden 26,535 YTL ile desteklenen projeye, valiliğin bunun iki üç katı değerinde makine, boru ve işgücü desteği verdiğini vurguluyor. Osman Nuri Kılıç, Karaurgan köylülerinin de, altyapı hazırlıklarında, her türlü kazı, boru taşıma ve ustalık işlerinde imece usulü çalıştığını belirtiyor. İmece, köylerde genelde muhtarlar öncülüğünde yapılıyor. Ancak kanalizasyon için fon bulmak, köyleri aşan bir mesele... Uluslararası kuruluşlar genelde, karşılarında bir dernek ya da kuruluş görmek istiyorlar, projeler bu kuruluşlar aracılığıyla destekleniyor... Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SURKAL in teşvikiyle Karaurgan da dernek kurduklarını söyleyen Osman Kılıç, sadece BTC ve UNDP nin fonlarından değil, havancılığın gelişmiş olduğu Karaurgan da mandıracılık yapmak için de AB den fon aldıklarını vurguluyor. SÜRKAL in Sarıkamış taki Şuba Koordinatörü Osman Ağar da, Karaurgan Kalkınma Derneği nin çevre köylere ilham verdiğini, daha sonra kurulan Akören Kalkınma Derneği ve Yeniköy Yoksullukla Mücadele Derneği nin, bölgedeki sivil girişimlere ivme kazandırdığını vurguluyor. Karaurgan Kalkınma Derneği, köyün her türlü kırsal kalkınma sorununda ve çevre korumaya dönük alanlarda proje yürütmeyi ve hizmet vermeyi amaçlıyor. Arıtma sisteminin çıkış suyunun sulama amaçlı kullanılacağı köyde, su isale hatlarının çapının yetersiz olması nedeniyle içme suyu problemi de yaşanmaya başlanmış. Suyun verimli kullanımının hergeçen gün çok önemli olduğu Karaugan da, halk tesisin faaliyete geçeçeği günü heyecanla bekliyor. 750 kişi için tasarlanan ve inşaat çalışmaları devam eden arıtma sistemi, arazi ve topoğrafik faklılıklar nedeniyle köyün 14 hanelik bir bölümüne hizmet veremeyecek. Ancak, köy halkının oldukça önemsediği arıtma sistemi için, köyün yerlilerinden Murat Karadağ ve daha pek çok Karaurganlı, olası ek bir tesis için arazisini hibe etmeye hazır olduğunu söylüyor. Vali den tam Destek: KARS Valisi Mehmet Ufuk Erdem, Karaurgan projesinin yakın takipçilerinden biri... Vali Erdem, projenin, kurumların birlikteliğini göstermesi ve bu tür, hem insan sağlığını, hem de doğayı korumaya yönelik projelerin uygulanabilirliğini göstermesi açısından büyük önem taşıdığını ve örnek oluşturduğunu vurguluyor. Vali, bölgedeki köylerde 2007 yılında kanalizasyon sorununa eğilmeyi hedeflediklerini ve Karaurgan örneğinin, AB ve Dünya Bankası kaynaklarını harekete geçirebilecek başarılı bir deneyim olduğunu söylüyor. Valiyle birlikte, Karaurgan projesine başından beri fiilen destek veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Salğar da, kalkınmada HALK-DEVLET işbirliklerinin önemine dikkat çekerken, bu projenin gerçekleştirilebilmesi için, ilk başta vaat edilenlerden çok daha fazla desteği hiç düşünmeden verdiklerini vurguluyor... Salğar, soğuk hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmaların, 15 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yeniden başlatılacağını bildiriyor. KÜÇÜK YATIRIMLAR FONU PROJESİ Küçük Yatırımlar Fonu (KYF) projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının geçtiği Rize, Artvin, Trabzon, Ardahan, Kars Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan büyük bir alanda doğal çevreyi, biyo-çeşitliliği ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını korumak, ve bunu yaparken yerel toplumlara ekonomik, sosyal ve/veya kültürel yararlar sağlamak için tasarlanmış 8 adet küçük ölçekli alt-projeden oluşuyor. UNDP Türkiye ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi, Eylül 2004 ten bu yana, belirtilen bölgelerdeki yaşayan yoksul 2/3

6 UNDP Türkiye ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi, Eylül 2004 ten bu yana, belirtilen bölgelerdeki yaşayan yoksul nüfusun sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına doğal kaynakları koruyarak katkıda bulunmayı hedefleyen BTC Çevresel Yatırım Programı kapsamındaki KYF projesini ortaklaşa yürütüyorlar. Azerbaycan/Bakü den, Gürcistan/Tiflis yoluyla Türkiye nin Güney bölgesindeki Ceyhan a ham petrol taşıyan BTC Boru Hattı, biyoçeşitlilik, endemik (yalnızca belli bir yöreye özgü olan) türler ve ekolojik kaynaklar açısından özellikle zengin olan coğrafyalardan geçiyor. Ancak, insani ve ekonomik kalkınma bakımdan bu bölgeler, genellikle ulusal ortalamanın bir hayli altında; dolayısıyla doğal kaynaklara yüksek oranda bağımlı ve ekonomik açıdan hassas yapıya sahipler. KYF projesi, yerel paydaşları projelere dahil ederek ve en iyi örnek uygulamaları onlarla paylaşarak, yerel doğal kaynakların yönetiminde yenilikçi ve koruyucu teknikleri teşvik eden ekolojik olarak sürdürülebilir işletme modelleri ni kullanan yerel ve bölgesel kalkınma girişimlerini destekliyor. Yoksul nüfusa yeni ve sürdürülebilir iş imkanları yaratarak bölgede gelir artışına katkıda bulunmayı amaçlıyor. UNDP, yerel ve/veya ulusal sivil toplum kuruluşları, yerel örgütlenmeler ve özel sektör şirketleri arasında proje ortaklıklarını teşvik ediyor. Küçük Yatırımlar Fonu Projesi nin toplam bütçesi Dolar. Halen alt projelerden üçü tamamlanmış durumda; diğerlerinin ise 2007 ortalarında sonuçlandırılması bekleniyor. KYF Projesi kapsamındaki alt projeler: 1. Kırmıtlı Sulakalanlarında Kalkınma için Kuş Gözlem Turizmi projesi, Osmaniye ili Kırmıtlı sulakalanlarına özgü balıkçıl ve diğer kuş türlerini korumak, kuş gözlem turizmini teşvik etmek ve bunun için yörede gerekli altyapıyı kurmayı amaçlıyor. Osmaniye-Kırmıklı Belediyesiyle ortaklık içinde Doğa Derneği tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi Dolar, (bunun Doları, KYF tarafından sağlanıyor). Proje kapsamında bir ziyaretçi merkezi, kuş gözlem yerleri ve gözlem kulesi, yürüyüş patikaları yapılıyor; pano ve levhalar hazırlanıyor; yöre gençleri kuş gözlem rehberi olarak eğitiliyor; ve alanın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması planlanıyor. Yerel yönetimler üç yıldan beri sulakalanlarda avlanmayı ve ağaç kesmeyi yasaklamış bulunuyor. 2. Meydan Köyü Deniz Dostu Balıkçılık projesi, Antakya nın Samandağ ve Yayladağ sahil ilçelerinde yeşil deniz kaplumbağası, caretta caretta ve Akdeniz foku gibi nesli tükenme tehlikesi içindeki türler dahil, biyoçeşitliliği korumayı; ve yerel balıkçıları sürdürülebilir, ekolojik ve deniz-dostu balık avlama yöntemleri konusunda eğitmeyi amaçlıyor. Deniz ürünlerinin hijyenik olarak işlenmesi ve paketlemesi, pazarlanması ve doğrudan teslimi faaliyetlerinde balıkçıların yanısıra aileleri de eğitiliyor, ve böylece köy kadınlarının ekonomik yaşamda fiilen yer almaları sağlanıyor. Proje Levant Doğa Koruma Derneği tarafından yönetiliyor. Toplam bütçesi Dolar, KYF payı: Dolar. 3. Çıldır Gölünde Sürdürülebilir Balıkçılığın Teşvik Edilmesi projesi tamamlanmış durumda. Projenin hedefi, ana geçim kaynağı yılın her mevsiminde yapılan balıkçılık olan Çıldır-Ardahan bölgesinde sürdürülebilir balık avlama yöntemlerini teşvik etmekti. Doğu Anadolu nun ikinci tatlı su gölü olan Çıldır, sazan (cyprinus carpio) ve diğer balık türleri yönünden zengin bir kaynak. Bu proje, gölün ekosistemi için büyük tehlike yaratan üreme mevsimindeki avlanmalara karşı getirilen yasak konusunda bilinçlendirme ve çeşitli eğitim etkinlikleri sağladı Dolarlık proje Çıldır Gölü nü Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından ve yerel girişimlerin katkılarıyla yürütüldü. Bütçenin Dolarlık bölümünü KYF sağladı. 4. Aşağı Kafkaslarda Yaban Hayatı Koruma Ağı Oluşturulması projesi Ardahan, Artvin, Erzurum ve Kars bölgelerindeki endemik hayvan türlerinin aşırı ölçüde avlanarak tüketilmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu alan zengin bir yabani hayvan habitatı, ve Boz Ayı türü için buzul sığınağı oluşturuyor. Proje Artvin Avcılar Derneği tarafından, Dolar toplam bütçeyle yönetiliyor (KYF katkısı Dolar). 5. Şenkaya İlçesi Liksor Vadisi'nde Yaban Hayatını Koruma ve Çevre Bilincini Geliştirme projesi, bu alandaki endemik hayvan yaşamını, çevre illerden gelen avcıların aşırı avlanma sonucu yok etmesine karşı korumayı amaçlıyor. Bu dağlık bölge metre yükseklikte, derin vadi ve nehirlerle bölünmüş olduğu için çok çeşitli yabani hayvan türlerini barındırıyor. Proje, Şenkaya Avcılar ve Yaban Hayatını Koruma Derneği tarafından, yerel toplumda doğayı koruma konusunda daha fazla bilinç yaratmak ve gönüllü korucuları eğitmek için harcanan Dolar toplam bütçeyle yönetiliyor, (KYF payı Dolar). 6. Uzundere Sarıçam Ormanları Üzerinde Keçi Baskısının Azaltılması projesi, mera alanlarını keçi otlatmaya uygun hale getirerek, çam ormanlarını bu amaçla kullanma gereksinimini ortadan kaldırmayı ve orman topraklarındaki erozyonu azaltmayı amaçlıyor. Bu hedefe yönelik eğitimler düzenliyor. Proje aynı zamanda köy kadınlarını sera çiçekçiliğinden geçim sağlama imkanları ile destekliyor. Erzurum Tarım Gönüllüleri Derneği tarafından yönetilen projenin toplam bütçesi Dolar, (KYF payı Dolar). 7. Çevre Bilincini Artırmak için Belgesel Film Yapımı Projesi, yerel halk arasında çevrenin zengin yabani hayatı ile doğal kaynakları hakkında daha güçlü bir bilinç yaratmayı hedefliyor. Belgesel film, Posof ve Hanak ilçeleri çevresinde, Ardahan ve Sarıkamış ormanlarında çekilecek; tüm mevsimlerde yaşanan doğa harikalarını ve göçmen kuşların gelişini işleyecek. Ar- De Prodüksiyon Şirketi tarafından yürütülen projenin, Dolarlık bütçesinin Doları KYF tarafından karşılanıyor. 8. Karaurgan Doğal Atıksu Arıtma Tesisi projesi. 3/3

7 Sekiz farklı ülkeden İstanbul a gelen uzmanlar, Ocak tarihlerinde Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı nda Türk iş adamlarıyla buluştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Kadın Girişimcişer Derneği (KAGİDER), Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ortaklığında düzenlenen bir dizi toplantıda, Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinden Türkiye ye gelen Sürdürülebilir İş Geliştirme uzmanları bu ülkelerde iş yapma arzusunda olan Türk iş çevreleriyle yüzyüze görüşmeler yapma imkanını buldu. Açılış konuşmalarını GYİAD Başkanı Pınar Eczacıbaşı, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi Mahmood Ayub un yaptığı konferansta, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme ve Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslarda İş Olanakları konularında sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Yeni pazar arayışında olan Türk iş çevreleri Bosna Hersek, Makedonya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna daki iş olanakları hakkında bu ülkelerden gelen UNDP mensubu iş geliştirme uzmanlarından doğrudan bilgi aldılar. UNDP tarafından gerek Türkiye, gerekse Doğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinde tanıtılmakta olan Sürdürülebilir İş Geliştirme ile şirketler bir yandan kâr ederken, bir yandan da ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşması yönünde adım atıyorlar. Kavramın kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluktan en önemli farkı Sürdürülebilir İş Geliştirme yapan bir şirketin aynı anda para kazanmaya da devam ediyor olması. Şirket, Sürdürülebilir İş Geliştirme yaparken kendi çalışma alanının dışında bir iş yapmıyor. Kendi faaliyet alanında, kâr amaçlı bir iş pratiği uyguluyor. Ancak, bunu uygularken bulunduğu ülkenin kalkınma hedeflerini göz önünde bulunduruyor. Dünyada 12 ülkede çeşitli Sürdürülebilir İş Geliştirme pratikleri yürütülüyor. Bazı şirketler ve yürüttükleri uygulama başlıkları şöyle: * Ericsson (Kırsal telekomünikasyon) * Unilever (Allanblackia Petrol Tedarik Zinciri Projesi) * Total (hidro karbon taşımacılığı) * E7 Fonu (23 milyon dolarlık kırsal elektrifikasyon) * Société Générale (KOBİ lere borç verme) * Kevian (Meyva işleme) * BushProof (Temiz su) * Tetra Pak (Sütçülüğü Geliştirme Projesi) Sorularla Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme: Sürdürülebilir İş Geliştirme (SİG) nedir? Gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin bir yandan kendi işlerini yaparken, bir yandan da ihtiyaç sahibi toplumsal kesimleri kalkındırmayı hedefleyen çalışmalarına Sürdürülebilir İş Geliştirme (İng. Growing Sustainable Business) deniyor. Bir iş pratiğine Sürdürülebilir İş Geliştirme diyebilmek için üç kriter taşıması gerekiyor: 1. Şirketin bu pratiğinin yine şirketin kendi çalışma alanında olması; 2. Bu pratiğin toplumun yoksul kesimlerine ekonomik fayda sağlaması; 3. Sürdürülebilir olması. Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı nın amacı neydi? Bu konferans çerçevesinde bölgedeki Sürdürülebilir İş Geliştirme yöneticilerinin sundukları hizmet ve destekler aracılığı ile Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslarda iş yapma arzusunda olan Türk iş çevrelerine çeşitli ülkelerde iş olanakları sunuldu. Bu konferansa katılan bir şirket hangi ülkelerle iş yapma olanağı bulabilir? Bosna Hersek, Makedonya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna. Bunun karşılığında ücret talep edildi mi? Hayır, herhangi bir ücret talep edilmedi. Amaç, işadamlarıyla sürdürülebilir iş geliştirme uzmanlarının yüzyüze / ikili görüşmeler yapmalarıydı. Şirketler neden Sürdürülebilir İş Geliştirme yapmalı? Çünkü Sürdürülebilir İş Geliştirme ile şirketler bir yandan kar ederken, bir yandan da ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşması yönünde adım atıyor. Öte yandan, bu sayede yeni pazarlara ulaşmaları da mümkün. Sürdürülebilir İş Geliştirme uygulaması yapmak isteyen bir şirketin atması gereken ilk adımlar nelerdir? 1/2

8 Öncelikle bir iş geliştirme projesine sahip olmalı. Ardından UNDP Türkiye Temsilciliği ndeki SİG uzmanıyla irtibata geçerek o projenin nasıl karlı hale getirilebileceğini ve aynı zamanda kalkınmaya katkısının nasıl sağlanabileceğini dizayn etmeli. Sürdürülebilir İş Geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız. 2/2

9 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya LPG Birliği (WLPGA) nin 2002 yılından itibaren yürüttüğü LPG nin Kırsal Alanda Yaygınlaştırılması Projesi nin Türkiye ayağı, Likit Petrol Gazcıları Derneği (TLPGD) ile birlikte Kalkınmada Temiz Enerji adıyla hayata geçiriliyor. Türkiye de kırsal alanlarda kullanılan odun, tezek gibi yakıtların insanların, özellikle de kadınların hayatını olumsuz etkilemesinden hareketle başlatılan proje, öncelikle pilot bölgelerde uygulanacak. Proje kapsamında, Ocak tarihlerinde Ankara nın Çamlıdere ilçesi ve bağlı Çukurören ile Yılanlı köylerine yapılan saha ziyaretlerini de içeren bir çalıştay düzenlendi. Ankara Kızılcahamam da gerçekleştirilen çalıştaya, EPDK Başkanı Yusuf Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sami Demirbilek ve TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Soner Aksoy ile Ankara Valisi Kemal Önal ın da aralarında bulunduğu bürokratlar ve yerel protokol ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, üniversite ve bankalar, LPG şirketleri gibi özel sektör temsilcileri katıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Enerji Politikaları Danışmanı Andrew Yager ile Dünya LPG Birliği (WLPGA) Yönetim Kurulu Üyesi Kimball Chen ve WLPGA Direktörü James Rockall da katılımcılar arasındaydı. Çalıştayda, kırsal alanda kalkınmanın doğru enerji kullanımından geçtiği vurgulanırken, kırsal bölgelerde kullanılan ve son derece zahmetli ve sağlıksız yakıt olan odun ve tezek gibi enerji kaynaklarının yerine daha sağlıklı enerji kaynaklarının kullanılması yönünde bir dizi çalışma gerçekleştirilmesine karar verildi. Çevre kirliliği gibi olumsuz sonuçlar da doğuran odun ve tezek gibi yakıtlara alternatif olarak çevre dostu yakıtlardan LPG nin kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda LPG kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli ekonomik sistemin kurulması ve kırsal bölge halkının alım gücünün yükseltilmesi amacıyla mikro kredi uygulamaları gibi alternatifler görüşüldü. Proje kapsamında kırsal alanda yaşayan kadınların el işi ürünler ya da ev yapımı yiyecekler hazırlayıp satabilecekleri ortamların yaratılması için de çalışılacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Mahmood Ayub, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye nin, Dünya LPG Birliği ile UNDP ortaklığında tüm dünyada yürütülen LPG nin Kırsal Alanda Yaygınlaştırılması Projesi kapsamındaki pilot ülkelerden biri olduğunu, çalıştayın da, bu çerçevede düzenlendiğini bildirdi. Ayub, UNDP nin, sürdürülebilir kalkınmaya verdiği destek çerçevesinde, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını öngören projelerin gerçekleştirilmesine önayak olarak, ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili politikalar belirlemesine yardımcı olmaya çalıştığını vurguladı. Projeye liderlik eden Yönetim Komitesi nde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) LPG Dairesi Başkanı Güngör Azim Tuna, TLPGD Başkanı Mehmet Ali Neyzi, TLPGD Başkan Yardımcısı Selim Şiper, WLPGA Direktörü James Rockall ve UNDP Program Direktörü Katalin Zaim bulunuyor. Proje Danışmanı Timur Demirel, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Türkiye nin özellikle kırsal alanlarında sıkça kullanılan tezek ve odun gibi yakıtlar, artık bu yakıtları kullananlar için kurtulmak istedikleri bir zorunluluk halini aldı. Söz konusu bölgeler, hem ekonomik kısıtlar hem de çevresel şartlar nedeniyle bu zorlu yakıtlara mahkum yaşıyor. Ancak onlar için bu durumun bir kader olmadığını göstermenin zamanı geldi. Kırsal alanları çağdaş ve temiz bir enerjiyle tanıştırmak ve bu enerjiden rahatlıkla faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla bu projeye başladık. Öncelikli olarak pilot bölge olarak belirlenecek yerlerde uygulamaya geçmek için uygun bir model hazırlayacağız. Projenin tüm ilgi gruplarının katkısı ile geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaya çalışacağız. Artık odun kesmekten yorulmuş kadınlarımız, tezek toplamak gibi gayrı insani bir işle uğraşan insanımız kalmasın. Türkiye nin tüm köyleri, temiz enerjiyle tanışsın. Kalkınmada Temiz Enerji Çalıştayı 1/1

10 UNDP tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Hibe Programı çerçevesinde 18 ilde 23 proje seçildi. Projelere AB finansmanı ile ayrılan bütçe toplam Avro. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve il özel idareleri, desteklenen projeleri ile yerelde sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin yaygınlaştırılması için öncü çalışmalar yapıyor. Genel amaç, çevre ve doğal kaynaklar yönetiminde ulusal kapasitenin arttırılmasına katkı sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek. Günümüz ihtiyaçlarının gerektirdiği kalkınma adımları atılırken, mevcut doğal kaynakların ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarının düşünülmesini gerektiren sürdürülebilir kalkınma anlayışı, 18 ilde uygulanan 23 proje ile pratiğe geçerken, sürdürülebilir kalkınmanın sektörel politikalara entegre edilmesi için çalışmalar UNDP desteği ile DPT koordinasyonunda yürütülüyor. Desteklenen projeler Proje Sahibi Proje Adi Proje Sahibi Proje Adi 1 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır güneş enerjisi eğitim ve uygulama parkı projesi 12 Doğu Anadolu tarımsal üreticiler ve besiciler birliği derneği Tarımda bilimsel üretime yönelik gezici Laboratuarların oluşturulması ve yaygınlaştırılması 2 Konya Sanayi Odası Katı atık yönetimi eğitimi 13 Doğa Derneği Gediz Deltası nın koruma durumunun iyileştirilmesi için bölge yerleşkelerinde sürdürülebilir turizmin oluşturulması 3 Değirmendere ve çevre köyler toplumsal gelişim ve girişim derneği Rozakanina 14 Düzce belediyesi Doğal Kaynakları Koruma Projesi 4 Şırnak Belediyesi Şırnak'ta Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Su 15 Ege Bölgesi Sanayi Odası Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda sanayi kuruluşlarında çevre bilincinin oluşturulması 5 Adıyaman Belediye Başkanlığı Kendimiz ve kentimiz için temiz bir sayfa 16 İncirlik Belediyesi iincirlik yönetişim meclisi (iym) 6 Kayseri ticaret Odasi Edison bilseydi! (sanayide ve konutlarda kullanılan elektrik enerjisinin etkinliğini ve verimliliğini artırma projesi 17 Türkiye teknik elemanlar vakfı Samsun içme suyu (çakmak) baraj havzasında kirliliğe neden olan konvansiyonel tarım faaliyetlerinden ekolojik tarıma geçiş eğitimi projesi. 7 Bursa Büyükşehir belediyesi Sürdürülebilir çevre için Katılımcı Eğitim Projesi 18 Mersin ticaret ve sanayi Odası Genç yenilikçi girişimciler yetiştirilmesi 8 Yumurtalık belediyesi Yumurtalık- Zeytinbeli bölgesinde sürdürülebilir turizm uygulaması 19 Kocaeli il özel idaresi Kocaeli ili Yuvacık baraj havzasında organik tarıma geçiş için yöre halkına eğitim verilmesi 9 İnsan ve doğa derneği Sürdürülebilir Kalkınmada Ekoturizm 20 Konya Ticaret Borsası Biyolojik mücadelede ağaçlandırma bilincinin yaygınlaştırılması projesi Çevreye saygılı bir Selçuklu Sarıkaya Sarıkaya jeotermal kaynaklarının ısıtma 10 geleceğe merhaba 21 belediyesi Belediyesi alanında sürdürülebilir kullanımı 1/2

11 geleceğe merhaba 21 belediyesi Belediyesi alanında sürdürülebilir kullanımı diyelim 11 Adana-Güney Rotary Klubü Derneği Bir köyde su kültürü projesi 22 Sivas il özel idaresi Her şey enerjiyle başlar 23 Tosyöv İstanbul destekleme derneği İstanbul Dudullu Organize Sanayi bölgesinde çevre koruma refleksini güçlendirme örgütleme ve bölge kati atik yönetim sistemi oluşturmaya hazırlık çalışması 2/2

12 Avrupa Birliği Komisyonu ve UNDP, AB ye yeni katılan devletlerde ve aday ülkelerde, iş sektöründe kurumsal sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim başlattılar. UNDP, toplam 1.36 milyon dolar bütçeli projede Bulgaristan, Macaristan, Litvanya, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti gibi yeni AB ülkeleri, ve Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye gibi aday ülkelerdeki iş sektörü kuruluşları ve diğer paydaşlarla çalışacak. Proje, işletmelerin çalışmalarında sosyal ve çevresel ilkelerle bütünleşmelerine ve hükümet, işçi sendikaları, işveren dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllülük esasına dayalı etkileşimler kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Projenin bölge yöneticisi ve UNDP Litvanya Ofisi başkanı Bn. Lyra Jakuleviciene, Projemizin temel hedefi, yeni Avrupa Birliği bölgesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarını hızlandırmaktır. KSS ilkeleri, AB içinde uyum ve sosyal birleşmenin sağlanması ve iş sektöründe rekabet gücünün artırılması için temel araçlardır, dedi yılı ortalarına kadar sürmesi beklenen proje, bu sekiz ülkede KSS faaliyetlerini ve oyuncularını belirleyecek; kapasite boşluklarını, ve şirketlere ve hükümetlere destek verilmesi gereken alanları saptayacak; deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak; bilinç artırma çalışmaları yapacak; ve ulusal ve yerel düzeyde kapasite geliştirme yoluyla ülkedeki paydaşlara destek sağlayacak. Proje, sekiz ülkede yerel ve yabancı kuruluşlara yönelik olup, UNDP ülke temsilcilikleri tarafından, ulusal ve bölgesel ortaklarla işbirliği içinde uygulanacak. İspanya, İngiltere ve Almanya dan iş kuruluşları, KSS alanındaki deneyim ve iyi uygulama örnekleri ile projeye katkıda bulunacaklar. UNDP, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda çeşitli paydaşların arasında diyaloğu geliştirmek için iş ve meslek derneklerinin, ulusal ve yerel idarelerin, sendikaların, akademisyenlerin, STK ların ve medyanın katılımını da sağlayacak. Bunların yanı sıra, 2007 ortalarında düzenlenmesi planlanan bölgesel bir konferansta sunulmak üzere, bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen KSS faaliyetlerini, iyi uygulama örneklerini, araç ve yöntemleri, ve tavsiyeleri kapsayan bir referans çalışması da yürütülecek. Projenin üç ana bileşkeni var: (1) Söz konusu ülkelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında durum analizi yapılması; (2) Çeşitli paydaşlar arasında çok yönlü diyaloğun geliştirilmesi; (3) Ulusal ve yerel düzeyde kapasite geliştirilmesi. 18 ay sürecek projenin 1.36 milyon Dolarlık (775,636 Euro) bütçesine Avrupa Komisyonu 620,199 Euro; UNDP ise 155,437 Euro ile katılıyor. 1/1

13 UNDP ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın birlikte düzenledikleri Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi kapsamındaki değerlendirme toplantısı Aralık 2006 tarihlerinde Antalya da gerçekleştirildi. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğü, ve Örgütlenme ve Destek Müdürlüğü temsilcilerinden, ve Sivas-Erzincan Projesi yöneticilerinden oluşan katılımcılar, projenin performansını ve kaydettiği ilerlemeleri değerlendirdiler. Oturumlara Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Elmas başkanlık etti. Toplantının ilk gününde katılımcılar, projenin başarısını ve uyumunu artırmak amacıyla, Türkiye ve dünyadan kırsal kalkınma projeleri örneklerini, proje boyunca uygulanacak tedarik yöntemlerini, projenin şimdiye kadar elde ettiği ilerlemeyi, izleme ve değerlendirme çalışmalarını ele aldılar. İkinci gün, projenin Toplum ve Kooperatif Geliştirme bileşkeni görüşüldü. Yerel toplumların sürdürülebilir biçimde, kendi kendilerini yöneterek kalkınmasını amaçlayan bu bileşken, aynı zamanda toplum içindeki bireylere, özellikle yoksul kesime, gelirlerini artırmak, dolayısıyla toplumdaki yoksulluğu azaltmak konusunda da yardımcı oluyor. Bunun için Toplum ve Kooperatif Kapasitesini Geliştirme faaliyetleri sürdürülüyor ve Girişim Fonlarından yararlanılıyor. Bu alanda kooperatif ilkeleri, planlama ve yönetim konusundaki başarılı çalışmaları ile tanınan İzmir Bademli Fidancılık Geliştirme Kooperatifi de toplantılara davet edildi ve katılımcılara gerçekleştirdikleri en iyi uygulama örneğini tanıttı. Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi, bu bölgenin daha az gelişmiş kırsal alanlarında tarımsal verimliliğin artırılması ve yoksulların gelir düzeyinin yükseltilmesi; kırsal istihdam fırsatlarının geliştirilmesi ve küçük çiftçilerin bireysel ve toplu girişimlerinin desteklenmesi; sosyal ve üretici altyapıların geliştirilmesi; yoksullara doğrudan hizmet veren ve kendi kendini idame ettiren kurumların güçlendirilmesi; ve başta kadınlar olmak üzere yoksul kırsal kesimin yaşam şartlarının iyileştirilmesi üzerine odaklanıyor. Projenin, Sivas ve Erzincan illerinde fakirliğin azaltılması ve kadın-erkek eşitliğinin yaygınlaştırılması bağlamında, Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşılmasında büyük bir ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız. 1/1

Sağlıkta dönüşüm projesi. Küçük Yatırımlar Fonu Projesi. Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı. Kırsal alan temiz enerji ile tanışıyor

Sağlıkta dönüşüm projesi. Küçük Yatırımlar Fonu Projesi. Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı. Kırsal alan temiz enerji ile tanışıyor Sayı: 14 Şubat 2007 Sağlıkta dönüşüm projesi Bölgesel Sürdürülebilir İş Geliştirme Konferansı Türkiye'de kırsal kalkınma girişimleri Küçük Yatırımlar Fonu Projesi Kırsal alan temiz enerji ile tanışıyor

Detaylı

1. Özet. 2. Fotoğraflar. 3. Metinler. 4. Basın Katılımcıları. 5. Yansımalar

1. Özet. 2. Fotoğraflar. 3. Metinler. 4. Basın Katılımcıları. 5. Yansımalar Kalkınmada Temiz Enerji Projesi İletişim Etkinlikleri Raporu Ocak 2007 İçindekiler 1. Özet 2. Fotoğraflar 3. Metinler 4. Basın Katılımcıları 5. Yansımalar 2 1. Özet Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Hande ÖZÜT Proje Yöneticisi 29.12.2008 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler. Dr. Akgün İlhan

Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler. Dr. Akgün İlhan Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler Dr. Akgün İlhan www.suhakki.org Küresel su krizi Dünya nüfusunun dörtte biri temiz suya erişemiyor. 8 saniyede 1 çocuk kirli su içtiği

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI PROJE KAPANIŞ KONFERANSI PROJE ETKİNLİKLERİ ve ÇIKTILARI 3 Aralık 2008, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi - REC Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş Orta ve Doğu Avrupa da 1990,

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

Tarımsal Girişimcilik Destek Sisteminin Geliştirilmesi için Akdeniz Odaları İş Birliği Ağı Projesi

Tarımsal Girişimcilik Destek Sisteminin Geliştirilmesi için Akdeniz Odaları İş Birliği Ağı Projesi Tarımsal Girişimcilik Destek Sisteminin Geliştirilmesi için Akdeniz Odaları İş Birliği Ağı Projesi Mart 2012 tarihinde Avrupa Birliği Sivil toplum Diyaloğu Kapsamında AB-Türk Odalar Forumu-II Proje Çağrısına

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı