: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ : KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) / GSM : FAX :(322) URL EĞİTİM DURUMU: : DOÇENT : Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği DOKTORA :Doktor, , Çukurova Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, ADANA. :Adana-Hatay İl Sınırından Yumurtalık a Kadar Olan Kıyı Şeridi İçin Coğrafi Bilgi Sistemi İle Kıyı Yönetim Planı Oluşturulması Y. LİSANS :Kıyı Bölgesi Yönetimi Y.L., , Dokuz Eylül Üniv., Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Kıyı Bölgesi Yönetimi Bölümü, İZMİR. :Kıyı Alanlarında CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi ) Kullanarak Deniz Balıkları Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Saptanması LİSANS :Su Ürünleri Mühendisi, , Ege Üniv., Su Ürünleri Fak., İZMİR. :Su Altı Nükleer Patlamaları Ve Canlılara Olan etkileri YABANCI DİLİ :İngilizce (ÜDS 68.75) VERDİĞİ DERSLER : Lisans Dersleri; ENF-226 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, SÜM-411 Su Ürünleri Mevzuatı, SÜM-352 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, SÜM-439 Kıyı Yönetimi Lisans Üstü Dersleri; SÜ-589 Kıyı Yönetimi ve Planlaması, SÜ-594 Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemleri, SÜ-629 Su Ürünlerinde Bilgisayar Uygulamaları LİSANS ÜSTÜ DANIŞMANLIK: Doktora: aşamasında 1 öğrenci. MESLEKİ TECRÜBESİ: YÜRÜTÜCÜSÜ: Yumurtalık Koyundaki kumul hareketleri ve Kıyı değişimlerinin uzaktan algılama yöntemleri ile izlenmesi ve değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No:SUF2008BAP2, Nisan Nisan 2009, Adana (Bütçe; YTL). KOORD. : Yumurtalık ve Zeytinbeli Bölgesinde Sürdürülebilir Turizm Uygulaması. Devlet Planlama Teşkilatı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP). Kasım 2006 Eylül 2007, Adana (Bütçe; Euro).

2 YÜRÜTÜCÜSÜ: İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmelerinin Adana Kıyı Bölgesi Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Coğrafik Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Modellenmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No:SUF2006BAP2, Nisan Temmuz 2007, Adana (Bütçe; YTL). YÜRÜTÜCÜSÜ: İkenderun Körfezini Balıklandırma, Yavru Balık Üretimi ve Balıkçı Eğitimi. Ç.Ü. Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Mayıs Temmuz 2007, Adana (Bütçe; YTL). ORGANİZASYON : International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, October 12-14, 2005 Cukurova University, Adana, Turkey.Organizasyon Komitesi Üyesi. DANIŞMAN : Adana Valiliği. Adana İli Çevre Düzeni Planı ve İl Coğrafik Bilgi Sistemi Teknik Koordinatörlüğü. Ağustos 2004 Haziran 2008 MÜDÜR YRD. :Ç.Ü. Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, 13 Mayıs Mayıs 2007 ORGANİZASYON : Türkiye Kıyıları 04 Konferansı, 4-7 Mayıs 2004 Adana, Organizasyon Komitesi Üyesi. ORGANİZASYON : Biosphere Reserves, Management and Planning. Şubat 23-25, KOORD. Çukurova Üniversitesi. ADANA Organizatör.. :15 Mayıs Mayıs Avrupa Birliği LIFE Programı LIFE TYC99/TR/087 Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Projesi. Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Bütçe; Euro). RAPORTÖR :TÜBİTAK-TTGV Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu, Bütünleşik Kıyı Yönetimi Alt Grubu, Kıyı Ölçme ve İzleme Grup Raportörlüğü. Haziran MÜDÜRÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ARAŞ. GÖR. ARAŞTIRMACI STAJ :1 Kasım Nisan 2000, Avrupa Birliği LIFE Programı-DHKD, LIFE TCY96/TR/021 Türkiye de Kıyı Yönetimi ve Turizm: Çıralı ve Belek Projesi. (Proje, Birleşmiş Milletlerden En İyi Uygulama Ödülü ne layık görüldü. Bütçe; $) :Doç. Dr., Ocak Halen devam etmekte. Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fak., Temel Bilimler Bl., Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı ADANA. :Eylül Nisan 1999, Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., Temel Bilimler Bl., Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı. ADANA. :Aralık 1994-Ağustos 1995, Dokuz Eylül Üniv., Deniz Bil. ve Tekn. Enst., Kıyı Bölgesi Yönetimi Programı. İZMİR. :Temmuz-Ağustos 1991, Tarım Köy İşleri Bak., Kepez Su Ürünleri Üretim İst., Kepez, ANTALYA. KATILDIĞI, TOPLANTI VE KURSLAR: WORKSHOP : Biosphere Reserves, Management and Planning. Düzenleyici. Şubat 23-25, Çukurova Üniversitesi. ADANA. : Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi. Proje Koordinatörü. LIFE TYC99/TR/087, Çukurova Üniversitesi, 2003, EĞİTİM : Çevre Koruma Projeleri Geliştirme Eğitimi 2001, UNDP-GEF Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı, Nisan, ADANA. : Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Uzaktan Algılama İle Seyhan Baraj Gölü Bilgi Sistemi-Hidrolojik Modelinin Belirlenmesi, Proje Yöneticisi, Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, ADANA, : Akkuyu Nükleer Santralı Mevcut Durumun Saptanması Deniz Ortamı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi, Proje elemanı, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, ADANA, 2000 WORKSHOP :"Workshop on Integrated Coastal Zone Management", May, 1999, IHE-Delft (International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering), HOLLAND

3 :"Türkiye'de Kıyı Yönetimi ve Turizm: Çıralı ve Belek", Proje Müdürü, LIFE TCY96/TR/021, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İSTANBUL,2000. : Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak Seyhan Baraj Gölünün Üç Boyutlu Hidrobiyolojik Modelinin Oluşturulması. Proje elemanı, Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, ADANA, TOPLANTI :"1997 ARC/INFO Ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı" Haziran 1997, ANKARA. (Dinleyici) KONFERANS :"International Conference on Land Degradation" , ADANA. (Katılımcı) "Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı" , ODTÜ, ANKARA. (Katılımcı) Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı Eylül 1998, ODTÜ, ANKARA (Katılımcı) Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı. 5-8 Kasım 2002, Dokuz Eylül Üniv., İZMİR (Katılımcı) CASE STUDY :"AVICENNE, Detection of Mediterranean Non-Point Sources Pollution by Using Geographical Information System and Remote Sensing" Europan Community Project. D.E.Ü. Institute of Marine Sciences and Technology.IZMIR. SİMPOZYUM :"Kıyı Sorunları ve Çevre Simpozyumu" Pine-Bay Tatil Köyü, Kuşadası.(Katılımcı). "Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kavram ve Uygulamalar Sempozyumu" , İzmir Büyük şehir Belediyesi, İZMİR.(Dinleyici) TRAI. COURSE :"Med-Campus/Medeco, A Training Course on Remote Sensing and Geographical Information System in Coastal and Estuarine Modelling". Dokuz Eylül Üniv., Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İzmir, August 31- October (Katılımcı). ARAŞTIRMA TECRÜBESİ: Ağırlıklı olarak, coğrafi bilgi sistemleri, veri tabanı dizaynı, uzaktan algılama, görüntü işleme gibi tekniklerin ve yöntemlerin Kıyısal Planlamaya, Kent Bilgi Sistemlerine, Kıyı Bölgesi Yönetimine, Kıyısal Akuakültüre ve Su Ürünleri sektörüne entegrasyonu, proje hazırlama ve proje yönetimi araştırma tecrübesini oluşturmaktadır. DİĞER BİLGİLER: Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından tarihleri arasında açılan DOS/WINDOWS/WORD/EXCEL kurslarını, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde tarihleri arasında düzenlenen MED-CAMPUS/MEDECO A Training Course on Remote Sensing and Geographical Information System in Coastal and Estuarine Modelling kursunu, Nisan 2001 tarihlerinde Adana da düzenlenen UNDP-GEF Küçük Destek Programı Çevre Koruma Projeleri Geliştirme Eğitimi ni başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Ayrıca, ERDAS, ARC/INFO, ARC/VIEW, MAPINFO, NETCAD, IDRISI, Microimages TNT gibi coğrafi bilgi sistemi yazılımları ile Access veri tabanı yazılımı, görüntü işleme/görüntüleme programlarını, Explorer, Netscape, Mosaic, Gopher, ftp gibi İnternet programlarını, MS-OFFICE gibi ofis programları başarı ile kullanabilmektedir. BİLİMSEL ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI:

4 KULELİ, T., (2010). Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarındaki kıyı değişimlerinin Landsat TM ve DSAS ile belirlenmesi. Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 27 Nisan - 1 mayıs 2010, Trabzon. s KULELİ, T., (2010). Türkiye kıyılarında iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselme riski olan alanların belirlenmesi. Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 27 Nisan - 1 mayıs 2010, Trabzon. s KULELI, T., (2009). City based risk assessment of sea level rise using topographic and census data for Turkish coastal zone. Estuaries and Coasts, Journal of the Estuarine Research Federation. (DOI: /s , Volume 33, Number 3 / May, 2010, ) KULELI, T., (2009). Quantitative analysis of shoreline changes at the Mediterranean Coast in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. (DOI: /s ) KULELI, T., ŞENKAL O., ERDEM M. (2009). National assessment of sea level rise using topographic and census data for Turkish coastal zone. Environmental Monitoring and Assessment, 156 (1-4) ŞENKAL O., KULELI T., (2009). Estimation of solar radiation over Turkey using artificial neural network, Applied Energ, 86 (7-8) BASUSTA N., DEMIRHAN S. A., CICEK E., BASUSTA A., KULELI T., (2008). Age and growth of the common guitarfish, Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758), in Iskenderun Bay (Northeastern Mediterranean, Turkey). Journal of Marine Biological Association of the United Kingdom. 88 (4) KULELI, T., ERDEM, M., GUCLU, K., ERKOL, L., (2008); "Muğla İli kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi". Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Mayıs 2008, Ankara. s KULELI, T., BASUSTA, N., (2008). Kıyı Alanları Yönetimi. Kıyısal Ekosistem, Bölüm 10, Nobel Yayın No 1263, ISBN Editörler, Seyhan, K., Basusta, N., 1. Baskı Ocak, 2008, s KULELI, T., (2007). Coastal Environmental Plan for Cirali Turkey; Main Framework. International Journal of Natural and Engineering Sciences (IJNES). Vol. 1. pp KULELİ, T., (2006); "Deniz seviyesi yükselmesi ve Çukurova Deltası kıyı bölgesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi". Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Kasım 2006, Muğla. s KULELI, T., (2005); Change detection and assesment using multi temporal satellite image for North-East Mediterranean Coast. GIS Development Weekly Vol. 1, Issue 5 August KULELI, T., (2004); "Final Report, Period of Activities to ". LIFE TCY99/TR/087 Cukurova Delta Biosphere Reserve Project KULELİ, T., (2004); "Çukurova Deltası Biyosfer Projesi Kapsamında Çevre Eğitimi Uygulaması ". Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Mayıs 2004, Ç.Ü., ADANA. KULELI, T., (2003); "5th Six-Monthly Progress Repor,". LIFE TCY99/TR/087 Cukurova Delta Biosphere Reserve Project KULELİ, T., (2002); "Balıkçı Teknelerinin İzlenmesinde GPS (Global Positioning System) Kullanımı". Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Kasım 2002, D.E.Ü., İZMİR. s KULELI, T., (1999); "Coastal Management and Tourism in Turkey: Cirali and Belek, Antalya". The Joint Conference Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems, November 9-13, Hotel Dedeman, Antalya, TURKEY.

5 KULELI, T., "Coastal Management and Tourism in Turkey: Cirali and Belek, Antalya", Özhan, Erdal (Ed.), Proceedings of the MEDCOAST 99 - EMECS 99 Joint Conference: Land Ocean Interactions - Managing Coastal Ecosystems, 9-13 November, Antalya, MEDCOAST, Middle East Technical University, Ankara, 1999, p.1022, 1023 KULELI, T., (1999); "5th Six-Monthly Progress Report, Period of Activities to ". LIFE TCY/TR/021 Coastal Management And Tourism In Turkey. DHKD, p. KULELİ, T., (1999); "4th Six-Monthly Progress Report, Period of Activities to ". LIFE TCY/TR/021 Coastal Management And Tourism In Turkey. DHKD, p. KULELİ, T., (1998); "1st Interim Report, Period of Activities to ". LIFE TCY/TR/021 Coastal Management And Tourism In Turkey. DHKD, p. KULELİ, T., (1998); Adana-Hatay İl Sınırından Yumurtalık a Kadar Olan Kıyı Şeridi İçin Coğrafi Bilgi Sistemi İle Kıyı Yönetim Planı Oluşturulması. Doktora i. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, ADANA. KULELİ, T., (1998); "Kıyı Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Adana-Yumurtalık Örneği". Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Eylül 1998, ODTÜ, ANKARA. S KULELİ, T., SARIHAN, E., (1997); "Kıyı Balıkçılığında Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama". Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Haziran 1997, O.D.T.Ü., ANKARA. s KULELİ, T., (1996); " Suitable Site Selection For Aquaculture In Coastal Zone By Using Geographical Information System And Remote Sensing". International Conference On Land Degradation, June , ADANA, TURKEY. p. 101 KULELİ, T., (1995); "Kıyı Alanlarında CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi ) Kullanarak Deniz Balıkları Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Saptanması". Yüksek Lisans i, Yöneten; Prof. Dr. Orhan USLU. D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı, İZMİR. KULELİ, T., (1994): "Kıyı Yönetimi Ve Sorunları", Kıyı Sorunları Ve Çevre Sempozyumu Kasım 1994 Tebliğleri, Kuşadası Belediyesi. s KULELİ, T., ÖĞÜT, S., ÇALIŞKAN, M., KARA, N., TUKSAL, Y., (1994); "Detection Of Change From Izmir Bay Between ( ) By Using Remote Sensing And GIS".Med- Campus/Medeco, A Training Course On Remote Sensing And Geographical Informarion System In Coastal And Estuarine Modelling, Workshop Evaluation And Synthesis Of The Pilot Study.Institute Of Marine Sciences And Technology, Izmir, TURKEY. KULELİ, T., (1992);"Su Altı Nükleer Patlamaları Ve Canlılara Olan etkileri". Lisans i, Yöneten; Yar. Doç. Dr. Özdemir YARAMAZ. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İZMİR. KULELİ, T., (1996): "Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Kıyıların Değerlendirilmesinde Kullanım Olanakları".Ç.Ü. Fen Bil. Ens.,Su Ürünleri Fak., Deniz Biyolojisi Doktora Programı, I. Dönem Doktora Semineri ADANA.

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Doğum Tarihi/Yeri: 25.10.1972 / Gülnar-Mersin e-mail : dilekerogluozer@gmail.com Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Uzmanlık Anahtar Kelimeleri

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Dr. Muharrem Keskin. Adres:

Dr. Muharrem Keskin. Adres: Güncelleme: 11 Nisan 2012 Dr. Muharrem Keskin Adres: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya, Hatay, Türkiye Tel: (326) 245 5845 (x1057)

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler Kişisel Bilgiler Soyadı: Özturan Adı: Meltem Seba Akademik Pozisyonu: Profesör Yönetim Bilişim sistemleri Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doğum Tarihi:

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara KİŞİSEL BİLGİLER Ev Adresi : Özdoya Sitesi No: 17, Alacaatlı, Çayyolu, 06810 Ankara Telefon : (312) 2391218

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder ŞAHİNASLAN 2. Doğum Tarihi : 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans Lisans Y.Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar Bilgisayar

Detaylı

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS.

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS. Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS and International Association of Schools and Institutes of Administration

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Hab Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Y. Lisans Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı