1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r."

Transkript

1 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr.

2 Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi ve kendini gelitirmeyi, bilimsel kural ve ilkelerle uygulamay doru, etkin ve ekonomik olarak birletirmeyi, tarafsz ve çkarsz bir ekilde meslek etiine uygun hareket etmeyi gerektirir ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Prota nn yaratc mesleki çözümleriyle farkllaan hizmetler sunabilmesi, bu arayn sürdürülmesinden ve i ilkesi olarak benimsenmi olmasndan kaynaklanmaktadr. Toplumlar geliir, ihtiyaçlar farkllar... Bu döngüde Prota nn misyonu, gelecek ihtiyaçlarn öngörüsü ile doru ve etkin çözümleri bugünden gelitirmektir. Bu yüzden firma sloganmz Gelecei Güçlendirin dir. Bu misyon, her süreçte yenilikçi yaklam içinde çalmay gerektirir. En deerli kaynamz, insandr, ekibimizdir. Temel amacmz; geçmiine saygl, dürüst, aratrmac ve yenilikçi bireyler yetitirmek ve mühendislik müavirlik yolculuuna takm ruhu içinde devam etmektir. Bu nedenle Prota, müteri tatmini odakl olduu kadar ilikilerde samimi, ite güvenilir ve sorumlu bir takm çalmas ortamnda çalanlarn bilgi ve beceri düzeyinin sürekli güçlendirildii bir yönetim politikas uygular. Sürekli eitim, Prota geleneinin en deimez bileenidir. Toplum ve çevreye kar sorumluluumuz gerei, her müterimizi, bilimsel gerçeklerden ve tarafszlmzdan ödün vermeksizin i ortamz sayarz. Prota da her proje, müteri ihtiyacna gerçek yant verebilecek ekilde en son bilimsel gelimelerin aratrld, en güncel teknolojilerin irdelendii ve bu dorultuda alternatif çözümlerin oluturulduu bir kaynak çalma tekil eder. Bizim, bu vizyon ve misyon içinde önce ekibimize, sonra da ürettiimiz projelere güvenimiz tamdr. 25 yllk geçmiin güvencesi altnda Gelecei Güçlendirme yolculuumuzda, daha uzun yllar boyunca tüm i ve çözüm ortaklarmzla elele olmay diliyoruz. Danyal Kubin Jozef Kubin

3 Prota, kuruluundan bugüne kadar, çeitli ülkelerde yeralan binlerce yapnn proje çalmalarn gerçekletirmi, kontrolluk ve müavirlik yapmtr den Bugüne... Prota, 1985 ylnda Ankara da kurulmutur. Ksa sürede yaratc performans ve özgün tasarm anlayyla birçok disiplinde ülkemizin lider mühendislik, müavirlik irketlerinden birisi haline gelmitir. Prota, halen ortaklarnn tamam mühendis, mimar ve teknikerlerden oluan kurumsal bir yapda hizmet vermektedir... Tüm projelerinde iveren ihtiyaçlarna odaklanmay prensip haline getiren Prota tasarmclar, çevre ve sosyal sorumluluk bilinci içinde en ileri teknikleri kullanarak çözüm gelitirirler. Prota; yüksek yaplar, kamu yaplar, spor tesisleri ve kompleksleri, i merkezleri, salk yaplar, eitim tesisleri, hava, deniz ve kara ulam yaplar, ar ve hafif sanayi tesislerinin mimarlk ve mühendislik tasarm, ile altyap, bölge ve kentsel planlama ve fizibilite konularnda uzmanlamtr. Engin tasarm deneyimine ek olarak proje ve inaat yönetimi, tasarm ve yapm ileri kontrolluu, süpervizyon, sistem mühendislii, kalite ve sözleme yönetimi hizmetlerini de vermektedir. Dier yandan Prota, Türkiye nin deprem mühendislii bölümüne sahip ilk Müavirlik firmasdr. Prota, bünyesinde çeitli mühendislik dallarnda uzman 150 den fazla mühendis, mimar ve uzman tekniker bulunmaktadr. Bugüne kadar 15 i akn ülkede çeitli ölçeklerde yüzlerce projeye imza atlmtr. Geçen sürede Prota grubu bünyesine 1991 ylnda PROTA Bilgisayar A.., 1995 ylnda PROMM Çevre Düzenleme Kentsel Tasarm Ltd. ve 2002 ylnda PROTA Yazlm Ltd. firmalar katlarak özgün tasarm zincirini tamamlamlardr. Prota, Ankara Merkez Ofis binasna ek olarak, stanbul da iki ofiste hizmet vermektedir. ODTÜ Teknokent teki ARGE ofisinde ise mühendislik yazlmlar gelitirme ve deprem mühendislii, afet riski yönetimi ve güçlendirme teknikleri konularnda aratrmalar yaplmaktadr. Prota, aratrma ve gelitirme projelerinin sonucunda ortaya çkan konularda hem irket içi, hem de ülke çapnda eitim ve seminer faaliyetleri düzenlemekte ve Prota uzmanlar bu projelerde bizzat eitim vermektedirler. Prota Mühendis ve Mimarlar, çeitli ulusal ve uluslararas seminer, sempozyum ve konferanslarda aratrma konular ile ilgili bildiriler ve bilimsel tebliler sunmaktadrlar. Prota, ISO:9001 Kalite ve ISO Çevre Kalite Güvence Belgelerine sahiptir. Prota, FIDIC (Uluslararas Müavirler Birlii), EFCA (Avrupa Müavirler Birlii) ve TürkMMMB (Türk Müavirler Birlii) üyesidir. 2 PROTA Mühendislik 3

4 Vizyonumuz; toplumsal sorumluluumuz gerei, geçmiimizden aldmz güçle, gelecein güçlendirmesine katk koymaktr. Prota lkeleri Kuruluundan bu güne kadar, mühendislik ve müavirlik sektöründe aratrmac kimlii ile daima bir öncü olarak yola devam eden Prota, geçmiten gelen bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile oluturduu Çalma Politikalarn, ekip çalmas ruhu ve ilikilerde dürüst ve samimi, görevde ilkeli ve sorumlu yaklam ile uygulamaktadr. Prota, bu vizyon ve geçmiinden ald güç ile toplumsal sorumluluunu en üst düzeyde tutarak, daha güçlü bir gelecek için çalmaktadr. Bu vizyon ile Prota nn hedefi, müavirlik sektöründe ulusal ve uluslararas düzeyde etkin, en güncel teknolojileri kullanan ve en üst düzeyde müteri memnuniyeti salayan kaliteli hizmet üretmektir. FIDIC, EFCA ve TürkMMMB üyesi olarak Prota, FIDIC Etik deerlerine birebir uygun çalma politikas izlemekle yükümlüdür. Prota olarak; Bilgi ve becerilerimizi, bilim ve teknolojideki gelimelere paralel olarak gelitirmeyi, Aratrma, gelitirme ve iyiletirmeye yönelik çalmalar yapmay, Zamannda ve doru hizmet üretmeyi, Projelerimizde ve çalma birimlerimizde güncel kalite standartlarn uygulamay, Her kademede ödünsüz eitim politikas yürütmeyi, Yenilikçilii ve dürüstlüü tevik eden yönetim politikamz sürdürmeyi, ekip ruhunu bu yönde daha da yaygnlatrmay, En üst düzeyde koulsuz müteri memnuniyeti salamay, Müteri ball yaratmay, Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel çevre politikalarna, geçerli çevre yönetim standartlarna uyum salamay taahhüt ediyoruz. 4 PROTA Mühendislik 5

5 Prota Ruhu Prota Mühendis ve Mimarlar bugüne kadar 15 ten fazla ülkede 21 Milyon m 2 den fazla inaat alanna sahip yapy tasarlamlardr. Sürekli Eitim, Prota nn vazgeçilemez ilkelerinden en önemlisidir......yenilikçilii ve dürüstlüü tevik eden bir yönetim politikas......ulusal ve yerel çevre politikalarna, geçerli çevre yönetim standartlarna uyum... Beton Prefabrik, betonarme, yma, çelik konstrüksiyon, kablolu asma yaplar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemle, çadr ve ime yaplar, uyguladmz tayc sistemlerden bazlardr... Projelendirilen ve yönetilen tüm ilerin fizibilite, metraj ve keifleri ile teknik artnameleri ve ihale danmanl ileri de Prota bünyesinde yaplmaktadr. Yaygn olarak, projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri yakndan takip ederek, estetik görünümün yannda ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi (innovative) sistem çözümlerini uygulamaktadr. Prota, yap tasarm, inaat malzeme ve yöntemleri alannda Türk Standartlarnn Avrupa Birlii Normlarna uydurulmas kapsamnda yaplan çalmalarda aktif rol oynamakta ve çalma gruplarnda yer almaktadr. 6 PROTA Mühendislik 7

6 Mimari, yapsal, mekanik, elektrik, altyap, planlama ve çevre düzenleme gibi çoklu disiplin birimlerini bünyesinde bulundurmak ve bu sayede müterilerine tambütünleik çözümler sunabilmek çalma prensibimizdir. Prota Hizmetleri Prota Mühendislik; Ulam Yap ve Sistemleri, Rayl Sistemler, Depolama ve Endüstriyel Yaplar, Bina/Üstyap ve Yüksek Yaplar, Altyap Sistemleri, Yeralt Yaplar, stinad Yaplar, Deprem Mühendislii, Tarihi Eserler, Trafik, mar, Peyzaj ve Kentsel Planlama ile AR-GE çalmalar konularnda yandaki hizmetleri vermektedir: hale Öncesi Mimarlk ve Tüm Branlarda Mühendislik Hizmetleri Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri Hasar Tespiti, Rölöve ve Haritaclk Çalmalar Teknik ve Yöntem Gelitirme Çalmalar Kentsel ve Bölgesel Planlama Jeolojik ve Geoteknik Etüd ve Proje Aratrma ve Gelitirme Projeleri Fizibilite Çalmalar Teknik Müavirlik hale Dosyas ve Teknik artnameler Hazrl hale Aamas hale Aamas Destei hale Deerlendirme ve Sözleme Destei Uygunluk Etüd ve Aratrma Çalmalar hale Sonras naat ve Proje Yönetimi Süpervizyon, Kontrolluk ve Teknik Müavirlik letmeye Alma Danmanl Teknik Eitim Hizmetleri letme Danmanl Kabul leri Müavirlii 8 PROTA Mühendislik 9

7 Yap Tasarm i ve alveri merkezleri, konut yaplar, siteler ve uydu kentler, ofis yaplar, okullar ve eitim yaplar, hastaneler ve salk yaplar, ulam yaplar ve istasyonlar, turizm tesisleri, endüstriyel yaplar, kamu ve devlet yaplar... naat Mühendislii Yap Tasarm ilk yllarndan bu yana Prota açsndan en youn çallan uzmanlk alanlarndan biridir. Bugüne kadar çeitli ülkelerde yer alan binlerce yapnn yapsal tasarmn gerçekletirmi, inaat kontrolluu ve müavirlik yapmtr. Bu yaplarn arasnda; i ve alveri merkezleri, konut yaplar, siteler ve uydu kentler, ofis yaplar, okullar ve eitim yaplar, hastaneler ve salk yaplar, otogarlar, ulam yaplar ve istasyonlar, endüstriyel yaplar, kamu ve devlet yaplar, spor sahalar ve merkezleri, rekreasyon yaplar ve sosyal donatlar, yeralt ve yerüstü kapal garaj yaplar bulunmaktadr. Prota nn kazand baarnn altnda mimari, yapsal, mekanik, elektrik, altyap ve çevre düzenlemesi gibi çoklu disiplin birimlerini bünyesinde bulundurmas ve bu sayede müterilerine tam-bütünleik çözümler sunabilmesi yatmaktadr. Mimarlk ve Mühendislik hizmetlerinin yansra yapsal sistem seçimi danmanl görevleri de genelde üstlenilen hizmetler arasndadr. Projelendirilen ve yönetilen ilerin fizibilite, metraj ve keifleri ile teknik artnamelerinin hazrlanmas ve ihale danmanl da Prota bünyesinde yaplmaktadr. Bu hizmetlere ek olarak projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Bu yaplarn projelendirilmesinde en ekonomik çözüme ulalmasnn amaçland çalmalar kapsamnda, farkl yapsal sistem çözümlerinin uygulamas da gerçekletirilmektedir. Prefabrik, betonarme, yma, çelik konstrüksiyon, kablolu asma yaplar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemler bunlardan bazlardr. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri yakndan takip ederek, estetik görünümün yannda ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi (innovative) sistem çözümlerini uygulamaktadr. Prota, yapsal tasarmda Türk artnamelerinin yansra ülkelerin yerel artnameleri ile arlkl olarak ABD ve Avrupa artnamelerini de kullanmaktadr. Yap tasarm ve proje çalmalarna paralel olarak, Prota konu ile ilgili aratrma ve gelitirme çalmalarna büyük önem vermekte ve ODTÜ Teknokent te yer alan ofisinde sürekli olarak yeni yöntemler ile ilgili projeler gelitirmektedir. Prota, yap tasarm ve inaat malzeme ve yöntemleri alannda Türk Standartlarnn Avrupa Birlii Normlarna uydurulmas kapsamnda yaplan çalmalarda aktif rol oynamakta ve çalma gruplarnda yer almaktadr MEGA Belaya Dacha AVM Moskova/Rusya Federasyonu TED Koleji Eitim Kampusu - Ankara TBMM Milletvekilleri Ofis Kompleksi - Ankara ODTÜ Teknoloji Müzesi - Ankara Haydarpaa Siyami Ersek Eitim ve Aratrma Hastanesi - stanbul MEGA AVM Ufa/Rusya Federasyonu OZ AVM Saratov/Rusya Federasyonu Emekli Sand 75. Yl Rehabilitasyon Merkezi Ankara Cer Atelyeleri Güzel Sanatlar Müzesi Ankara Gençlerbirlii Spor ve Sosyal Tesisleri Ankara ODTÜ Koleji Konferans Merkezi ve Atelye Binalar Ankara 12 KYUM AVM Perm/Rusya Federasyonu CSO Konser Salonu ve Çalma Binalar Ankara TRT Radyo ve Televizyon Stüdyolar - zmir TRT Televizyon Stüdyolar Erzurum TRT Televizyon Stüdyolar Tepeba/stanbul Bursa, Mersin, Balkesir, Kayseri, Bolu Defterdarlk Binalar Beendik Mersin ve Kayseri Departman Maazalar Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Merkezi - Ankara Dileri Bakanl Ek Binas - Moskova/Rusya Federasyonu MEGA AVM St. Petersburg/ Rusya Federasyonu Merkez Çars Bakü/Azerbaycan KPA AVM Konya Green Plaza Perm/ Rusya Federasyonu Regions AVM St. Petersburg/ Rusya Federasyonu Ankara, Tarsus ve stanbul Koluman Mercedes Benz Servis ve Bakm Merkezleri 10 PROTA Mühendislik Denizli ve Diyarbakr Cezaevi projeleri 11

8 Yüksek Yap Tasarm Prota nn belki de en deneyimli olduu konulardan biri de yüksek yap tasarmdr. Gerek sahip olduu deneyimli mühendis kadrosu, gerekse de kendi gelitirdii ve/ veya kütüphanesindeki inaat mühendislii yazlmlarnn çeitlilii sayesinde bugüne kadar dünyann çeitli bölgelerinde birçok yüksek yap projesi gerçekletirmitir. Prota nn bu konudaki çalmalar genel olarak inaat mühendislii ve sistem seçimi danmanl üzerine younlamaktadr. Projelendirilen ve yönetilen tüm ilerin fizibilite çalmalar, metraj ve keifleri, teknik artnameleri ve ihale danmanl hizmetleri Prota bünyesinde yaplmaktadr. Ayrca yaygn olarak, projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri takip ederek, estetik görünümün yannda en ekonomik çözümlere ulaabilmek için gerekli tüm yenilikçi sistem çözümlerini uygulamaktadr. Bu yaplar youn bir yerleim merkezinde ve göreceli olarak zayf zemin artlarnda olduu durumlarda, çelik ve yerinde-dökme kazklarn kolon olarak kullanld Top-down yöntemi uygulanarak tasarland projeler de gerçekletirerek bu konudaki uzmanln da pekitirmitir. Bu yöntem ile çevredeki binalarn güvenlii çok daha düük maliyetlerle salanabilmitir. Prota nn deprem mühendislii konusundaki bilgi birikimi ve deneyimi, üphesiz bu projelerin en kaliteli ve güvenli bir biçimde gerçekletirilebilmesine de katkda bulunmaktadr. Yüksek yaplarn hesabnda tüp ve kamçlanma etkilerinin de gözönüne alnd dorusal-elastik ve elastik olmayan zaman ve frekans tanm alannda analiz yöntemleri kullanlarak yapsal elemanlarda daha ekonomik tasarmlar elde edilebilmektedir. Tasarmlarda Türk artnamelerinin yansra, ilgili ülkelerin yerel artnameleri ve uluslararas artname ve yönetmelikler de kullanlmaktadr. Yüksek yap tasarm ve proje çalmalarnn yansra, Prota konu ile ilgili aratrma ve gelitirme çalmalarna büyük önem vermekte ve ODTÜ Teknokent te yer alan ofisinde sürekli olarak yeni tekniklerle ilgili projeler gelitirmektedir. Prota, yap tasarm ve inaat malzeme ve yöntemleri alannda Türk Standartlarnn Avrupa Birlii Normlarna uydurulmas kapsamnda yaplan çalmalarda aktif rol oynamakta ve çalma gruplarnda yer almaktadr Eston Kuleleri Kozyata/stanbul Portakal Çiçei Konutlar 1. Ksm Ankara Glotur Konut ve Merkezi Almaty/Kazakistan Mersin Defterdarlk Binas Park Gorkogo Kompleksi Kiev/Ukrayna Portakal Çiçei Kulesi Ankara Balem Merkezi Bursa Leninsky Prospekt Moskova/Rusya Federasyonu 9 Yugo Zapadny Konut Kompleksi Moskova/Rusya Federasyonu Belyaeva Konut Kompleksi - Moskova/Rusya Federasyonu Betonarme, çelik, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemler Gubkina Konut Kompleksi - Moskova/Rusya Federasyonu 12 PROTA Mühendislik 13

9 ...teorik ve pratik mühendislik bilgisini prosesle entegre eden sistematik bir proje yaklam... Endüstri Yaplar Endüstri yaplar, görünürde tek balarna yapsal olarak çözülmesi basit yaplardr. Müterinin ihtiyac ise, endüstriyel tesislerin üretim prosesine uygun verimlilikte bir sistematik içinde tasarlanmasdr. Prota, endüstriyel tesis tasarmnda bu nedenle, teorik ve pratik mühendislik bilgisini prosesle entegre eden sistematik bir proje yaklam ortaya koymakta, farkl yapsal sistemleri alt-sistemlerle birlikte çözümleyen bir yöntemle hizmet vermektedir. Endüstriyel tesislerin tasarmnda temel uygulamamz; stabiliteyi, yapsal güvenlii ve verimli proses uygulamasn etkileyen kompleks faktörleri alglayan basit entegre çözümleri gelitirmektir. Prota Mühendislik, bu yaklamla 25 yldan bu yana, deiik sektörlerde faaliyet gösteren onlarca sanayi tesisini baaryla projelendirmitir. Çimento ve katk ürünleri fabrikalar, alç ve alçpan üretim tesisleri, madencilik ve krma/eleme tesisleri, çelik profil fabrikalar, ar ve hafif beton prefabrik üretim tesisleri, elektrik ekipmanlar fabrikalar, meyve suyu ve konsantre fabrikalar, elektrik santrallar, souk hava depolar ve et ileme tesisleri, paketleme ve ambalaj tesisleri, doalgaz ve kömür çevrim santrallar, un ve makarna fabrikalar, trafo ve enerji yaplar, yüksek sanayi bacalar ile çeitli büyüklükte hangar ve antrepolar proje çalmalar yürütülen endüstriyel tesislerden bazlardr. Proses tasarmndan balanarak, mimari, yapsal, mekanik, elektrik, altyap ve çevre düzenleme projelerinin tamam Prota bünyesinde yaplmaktadr. Mimarlk/ Mühendislik hizmetlerinin yannda sistemmakine- ekipman seçimi danmanl görevleri de genelde üstlenilen hizmetlerdir. Projelendirilen ve yönetilen tüm ilerin fizibilite, metraj ve keifleri ile teknik artnameleri ve ihale danmanl ileri de Prota bünyesinde yaplmaktadr. Ayrca yaygn olarak, projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Tesislerin projelendirilmesinde en ekonomik mimari çözüm ve proses verimine ulalmasnn amaçland çalmalar kapsamnda, endüstriyel yap tasarmnda uygulanan hemen tüm tayc sistem çözümleri yaygn olarak uygulanmaktadr. Beton prefabrik, betonarme, çelik, kablolu asma yaplar, çadr ve ime yaplar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemler bunlardan bazlardr. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri günü gününe takip ederek, estetik görünümün yannda ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi sistem çözümlerini uygulamaktadr. Edüstriyel tesislerin deprem performanslarnn belirlenmesi Prota nn uzmanlk alanlarndan birisidir. Endüstriyel tesis projelerinde Türk artnamelerinin yannda ABD ve Avrupa artnameleri de yaygn olarak kullanlmaktadr. 1 2 Rehau PVC Pencere Fabrikas. /Rusya Federasyonu Nuh Çimento Sanayi Doalgaz Çevrim Santral Derince/ zmit 3 4 Limkon Konsantre Meyve Suyu Fabrikas Adana Knauf Alç, Alçpan ve Yap Kimyasallar Fabrikas Köseköy/zmit Eti Alüminyum Seydiehir Linyit Kömürü Çevrim Santral ston Beton Prefabrik Eleman Fabrikas stanbul Knauf Alç ve Alçpan Fabrikas Ankara Madinsan Alç Maden Tesisleri Bala/Ankara Uno Un ve Makarna Fabrikas Bergen Op Zoom/ Hollanda Prefi Hafif Prefabrik Üretim Tesisleri Kazan/Ankara Bakü-Ceyhan Boru Hatt stasyon Yaplar Türkiye MAN Kamyon ve Otobüs Fabrikas Tevsii projesi Akyurt/ Ankara Kam Beton Ankara Tesisleri Cengiz Enerji Samsun 240MW Doalgaz Çevrim Santral Eti Alüminyum Seydiehir Kesme Döküm Tesisleri 14 PROTA Mühendislik 15

10 Deprem Mühendislii Ülkemiz; jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel yaps nedeniyle, doal afetlere skça maruz kalan bir ülkedir. Prota, sosyal sorumluluk bilinci gerei; bu kapsamda depreme dayankl yaplar tasarlamakla kalmayp, deprem riskinin azaltlmas konusunda yöntemler gelitirmek, risk yönetimi ve deprem odakl planlama yaklamlar üretmek ve ilgili mevzuat ve standartlarn gelimesine katkda bulunmak boyutunda hizmetler üretmektedir. Prota, deprem mühendislii alannda Türkiye de faaliyet göstermeye balayan ilk mühendislik firmasdr ve bu konu en önemli uzmanlk alanlarndan biridir. Binalar ve büyük yaplarn tasarm, yaplarn deprem güvenliinin deerlendirmesi, hasarl binalarn onarm ve güçlendirilmesi ile yap mühendislii disiplininde sonlu elemanlar yazlmlar gelitirme konularnda uzmandr. Dünya Bankas, Avrupa Yatrm Bankas ve Avrupa Komisyonu tarafndan finanse edilen birçok projede görev alm olan Prota; Bayndrlk ve skan Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Salk Bakanl, Savunma Bakanl, çileri Bakanl gibi çeitli ulusal bakanlklar fonlaryla finanse edilen birçok deprem riskinin azaltlmas konulu projeleri baaryla tamamlamtr. Ülkemizi derinden sarsan 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana/Ceyhan, 1999 Marmara ve 2002 Sultanda ile 2003 Bingöl depremlerinin ardndan Prota, deprem sonras saha denetimleri, hasar tespit ve iyiletirme tasarmlar ile birçok renovasyon projesinde önemli sorumluluklar üstlenmitir. Prota, bugüne kadar deprem riski azaltlmasna ilikin projelerde yapsal performans deerlendirmesi, güçlendirme tasarm, inaat sürecinde kontrolluk hizmetleri ile deprem sonras hasar tespiti, güçlendirme ve yenileme tasarmlar balamnda toplam yaklak onyedi (17.0) milyon m 2 inaat alanl projeye imza atmtr. Prota ayn zamanda, Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Esaslar yönetmelii gelitirme sürecinde de komisyonlarda aktif görev almtr. Deprem Mühendislii konularnda Gazi Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi, Yldz Teknik Üniversitesi, Orta Dou Teknik Üniversitesi ile yaplan ortaklaa çalmalarndan ayr olarak Prota, üst düzey uzman katlmclar ile, deprem mühendislii ve yönetmelik uygulamalarna ilikin birçok eitici ve öretici ortamda yer almtr. Prota, sismik tasarm/inceleme deneyim ve kapasitesi yannda, deprem mühendislii alannda geni kapsaml aratrmalar yapmakta, metodoloji, standartlar ve teknoloji gelitirmekte, artname oluturma, sözleme yönetimi ve güçlendirme inaatlar kontrolluu gibi hizmetleri de sunmaktadr. Prota uzmanlar, inaat ve deprem mühendislii konularnda yer yl en önemli ulusal ve uluslararas konferans, sempozyum ve panellere konumac olarak katlm ve bu konulardaki bilimsel çalmalarn içeren bildiriler sunmulardr. Prota, deprem ve inaat mühendislii alannda aratrma ve gelitirme projeleri yürütmek üzere ODTÜ Teknokent te faaliyet gösteren bir ofise de sahiptir. Bu kapsamda, deprem mühendislii alannda birçok aratrma projesinde de sponsorluk yapmaktadr Depremi Sonras 3. Ordu Komutanl Binalarnn Güçlendirilmesi - Erzincan 1995 Depremi Sonras Orta Hasarl Binalarn Güçlendirilmesi - Dinar/Afyon 1998 Depremi Sonras Orta Hasarl Binalarn Güçlendirilmesi - Seyhan/Adana 1998 Depremi Sonras Orta Hasarl Binalarn Güçlendirilmesi - Ceyhan/Adana 1998 Depremi Sonras naat Halindeki Binalarn Güçlendirilmesi - Ceyhan/Adana 1999 Marmara Depremi Sonras Tüpra Petrol Rafinerisi Yaplarnn Güçlendirilmesi - Kocaeli 1999 Marmara Depremi Sonras Bölgedeki PTT Binalarnn Güçlendirilmesi 1999 Marmara Depremi Sonras Bölgedeki TEDA Binalarnn Güçlendirilmesi Emekli Sandna ait stanbul Hilton, zmir Efes, Bursa Çelik Palas Otellerinin Güçlendirilmesi Koleksiyon Mobilya Fabrikas Güçlendirme Projesi - Tekirda Bata Çimento Sanayi Silolarnn Sismik Deerlendirme ve Güçlendirme Projesi Elmada/Ankara Kurtalan Çimento Fabrikasnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi Siirt Türkiye Bankas A.. Marmara Bölgesi Hizmet Binalarnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi Türk Telekom stanbul Anadolu Yakas Santral Binalarnn Güçlendirilmesi stanbul Tüpra Aliaa Rafinerisi Baca ve Lojmanlarnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi Tüpra Krkkale Rafinerisi Hydro-Cracking Tesisinin Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi 477 adet Yap Üzerinde Sismik Deerlendirme Çalmas Yaplmas Düzce Oyak-Renault Otomobil Fabrikas dare yaplar ile Ana Depo yapsnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi - Bursa T.C. MEB Okullarmz Yklmasn Kampanyas Dahilinde 5 lde 34 okulun Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi SGK Sopal Hastanesinin Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi - Kocaeli T.C. Babakanlk PUB, Seçilmi 369 Konut Yapsnn Güçlendirilmesine Yönelik Fizibilite Çalmas Bakrköy/ stanbul T.C. Ziraat Bankasna ait 28 Hizmet Binasnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi T.C. MEB 2. Temel Eitim Projesi, 275 Kampuste 760 Binann Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi T.C. stanbul Valilii PKB stanbulda Seçilmi Kamu Binalarnn Güçlendirme Tasarmna Yönelik Müavirlik Hizmetleri CB1.3D ve CB1.3F Paketleri 16 PROTA Mühendislik 17

11 Ulam Mühendislii...hatyolu, metro, ulam yaplar mimarisi, telekomünikasyon, geoteknik, elektromekanik, elektrik ve mekanik Prota Mühendislik, yllar boyu edindii proje deneyimlerini ulam yaplarndaki baarsyla da pekitirmitir. Bu balamda, otobüs terminalleri, metro ve banliyö rayl sistem projeleri, havaalan terminal bina proje ve süpervizyonu gibi birçok konuda baarl projelere imza atmtr. Prota ulam sektöründe müterilerine tambütünleik çözümler üretmek ve sunmak üzere yaplanarak gücünü, ulam mühendisliinde hatyolu, metro, ulam yaplar mimarisi, telekomünikasyon, geoteknik, elektromekanik, elektrik ve mekanik gibi temel disiplinlerin üzerine odaklanm yapsndan almaktadr. Prota mühendisleri özellikle yeralt metro istasyonu ve tünel yaplarnda uyguladklar geoteknik çözümleriyle de birçok yenilie imza atmlardr. Bu kapsamda Prota, güzergah etüd, plan, profil ve kesitlerinin hazrlanmas, dever ve hz snrlamalar hesaplar, drenaj ve pompa istasyonlarnn tasarm, mevcut altyap tesislerinin konumlarnn belirlenmesi ve deplasmanlar ile ilgili etüd ve projelendirme ileri, demiryolu üst yap projeleri, makas projeleri, hat drenaj, ve tünel içi servis yollarnn tasarm, stasyon mimari, yapsal, elektrik ve mekanik tasarmlar, her türlü iksa ve zemin izleme ileri, diyafram duvar, su szdrmazl projeleri, yangndan korunma ve mücadele sistem tasarm ile yangn simulasyonlarnn hazrlanmas, çevresel kontrol sistemi, akustik ve acil havalandrma sistemi tasarm, alçak akm, aydnlatma ve telekomunikasyon sistemleri tasarm, yangn alglama sistemi tasarm, enerji temini ve cer gücü projeleri, katener sistemi tasarm, depremsellik etüdleri, tasarm kriterleri ve gerekçe raporunun hazrlanmas, kesin ve detay proje çalmalarnn yaplmas konularnda hizmet vermektedir. Prota, bu konudaki proje çalmalarnn yannda inaat kontrolluk ve süpervizyon çalmalarn da baaryla yürütmektedir. Ülkemizde üstlendii projelerin yansra Prota, uluslararas projelerde de konu ile ilgili tasarmlar ve çalmalar yürütmektedir Varova Metrosu II. Hat Metro Projesi Polonya Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Teknik Tesisler Projesi stanbul Balçova ehirleraras Otobüs Terminali zmir Kadköy-Kartal Metro Projesi ksa Çalmalar - stanbul Kadköy-Kartal Aras 22.5 km 16 stasyon Metro Projesi stanbul Marmaray Banliyo Hatlarnn yiletirmesi Kesin Projesi istanbul 8 Kadköy - Kartal Yenisahra stasyon Modeli Aksaray ehirleraras Otobüs Terminali Adnan Menderes Havaliman ç Hatlar Terminali zmir Atatürk Caddesi-Demiryolu Kava Üst Geçidi Tarsus/Mersin Taksim ve ili Metro stasyonlar Gebze Halkal Banliyö yiletirme Projesi 18 PROTA Mühendislik 19

12 Tarihi Yaplar Roma Yolu Güçlendirme Çalmas Side/Antalya Liman Hamam Güçlendirme Projesi Side/Antalya Büyük Hamam Güçlendirme Projesi Side/Antalya Kz Meslek Lisesi Dönüüm Projesi Çorum Türk Koleji Uakizade Kültür Merkezi Güçlendirme Projesi zmir Harbiye Askesi Müzesi Restorasyonu Güçlendirme Projesi stanbul Cer Atelyeleri Restorasyonu Güçlendirme Projesi Ankara Prota, uzun yllardr Kültür ve Turizm Bakanl nn tarihi yaplarn rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme ilerinde ilk bavurduu uzman kurulular arasndadr. Anadolu topraklarnn birçok medeniyete ev sahiplii yapm olmas Prota nn bu alanda güçlü bir zeminde çalmalarn sürdürmesine olanak salamaktadr. Bu konuda yapt çalmalar ve bilgi birikimi ile Prota, projelendirme çalmalarnn yansra, genel anlamda bavurulan kaynak konumuna ulamtr. Tarihi yaplar konusunda büyük boyutlu sorunlarn çözüm adresi olma özelliini Prota, sürekli olarak gerçekletirdii aratrma ve gelitirme çalmalarna borçludur. Prota mühendis ve mimarlar, tarihi eserlerin koruma, belgeleme ve güçlendirilmesi konularnda konferans ve sempozyumlara katlmakta ve bildiriler sunmaktadrlar. Bu konularda üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte yaplan çalmalarla gelitirilen birçok yapsal tespit ve belgeleme yönteminin yannda üç boyutlu yapsal analiz yöntemleri de gelitirilmitir. Bu balamda yma ve yonu ta, ahap, dökme demir ve kargir inaat sistemleriyle yaplm yüzlerce yapnn analiz ve güçlendirme projeleri gerçekletirilmitir. Çallan yap gruplar arasnda stadyum, tiyatro, han, hamam, mozole, kervansaray, sur ve kale duvar, cami, kilise, ifahane, atelye, kültür yaplar, kule, kent girii, gibi birçok yap yer almaktadr. Prota, tarihi yaplarn deprem durumundaki performanslarn tespit etmek amacyla da birçok geni kapsaml projeye imza atmtr. Özellikle stanbul un Fatih lçesi tarihi yap stou kapsamndaki yaplar için gelitirdiimiz deprem performans tespit metodolojisi; bir ilk olarak, temel deerlerle ve tarihsel mirasn korunmasna yönelik yaklamlarn doruluunu basitletirilmi hesap yöntemleriyle test etmitir. Tarihi yaplarn hzl incelenmesine yönelik ilk tier yöntemi olarak adlandrlan bu prosedür, önemli birçok ulusal ve uluslararas konferansta sunulmutur Bugüne kadar rölöve, restorasyon, rehabilitasyon ve güçlendirme konularnda çallan yaplarn dönemsel özellikleri; Antik Yunan dan Osmanl ya, Roma dan Cumhuriyet dönemine kadar oldukça geni bir yelpazeyi kapsamaktadr. 1 2 ifahane Güçlendirme Ön Çalmas Divrii/Sivas Tiyatro Yaps Rölöve ve Güçlendirme Çalmas Perge/Antalya 3 4 Yivli Mimare Camisi Güçlendirme Çalmas - Antalya Helenistik Kuleler Restorasyonu Güçlendirme Projesi Perge/Antalya 5 Myra Tiyatro Rölöve, Restorasyon ve Güçlendirme Çalmas Kale/Antalya Fatih ilçesindeki Tarihi Yaplarn Deprem Performanslarnn Tespiti - stanbul 7 Stadion Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Perge/Antalya 8 Magnesia Roma Surlar Güçlendirme Çalmas - Aydn Sofular Mahallesindeki Geleneksel Yaplarn Güçlendirilmesi Projesi Tarsus/Mersin Çrçr Fabrikas Güçlendirme Projesi Tarsus/Mersin 20 PROTA Mühendislik 21

13 Planlama kent planlama, imar mevzuat çalmalar, kentsel tasarm projeleri... Prota, kuruluundan buyana sürdürdüü yap ve deprem mühendislii çalmalarna paralel olarak, kent planlama, tehlike ve afet risklerinin belirlenmesi ve azaltlmasna yönelik aratrma projeleri ile kentsel tasarm konularnda da hizmet vermektedir. Kentsel planlama hizmetleri kapsamnda Prota, ülkemizin kentleme ve planlama sorunlarna yönelik kapsaml analiz ve tespitlere dayal olarak, proje konularna ilikin uluslararas yeni kavram, yöntem ve yaklamlar da deerlendirerek ülke koullarnda uygulanabilir çözümler sunan çalmalar üretmektedir. Kentsel tasarm çalmalar planlama, mimarlk ve çeitli mühendislik disiplinlerini bünyesinde barndrmaktadr. Bu kapsamda Prota, proje çalmalarnda kentsel etkiyi dikkate alan bir yaklam sergilemekle birlikte, pek çok kentsel tasarm projesine dorudan veya dolayl katklar salamtr Marmara Depremi sonrasnda Prota, Dünya Bankas tarafndan finanse edilen Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu, Afet Riskli Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Planlama Standartlarnn Gelitirilmesi, mar ve Yap Mevzuat Uygulama Analizi projelerini, kent planlama, mimarlk ve ilgili mühendislik disiplinlerinde deneyimli uzmanlar, akademisyenler ve Promim Çevre Düzenleme, Kentsel Tasarm ve Bilgisayar Hizmetleri Ltd. ti ylnda kurulmutur. Firmann genel müdürlüü ayn zamanda kurucu ortak olan Y. ehir Plancs Can Kubin tarafndan sürdürülmektedir. Promim, kuruluundan bu yana çeitli kentlerde, farkl konularda 100 ün üzerinde çevre düzenleme, kentsel tasarm, salklatrma, yenileme, ve kentsel gelime projesini baaryla tamamlamtr. Bunun yansra, Promim mensuplar 1989 ylndan itibaren çeitli uluslararas, ulusal ve davetli yarmalarda pekçok ödül kazanmtr. kurum yetkilileri ile çoklu disiplinli bir ekip çalmas ile gerçekletirmitir. Bu projeler kapsamnda, merkezi ve yerel kurumlarn uygulamalar için rehber niteliinde eylem planlar ve el kitaplar hazrlanarak baslm ve yeni mevzuat önerileri gelitirilmitir. 1 Porsuk Çay Kys, Scaksular ve Eski Otogar Bölgesi Düzenleme ve Kentsel Tasarm Projesi - Eskiehir Küçükçekmece Kent Merkezi - stanbul Baakehir Kent Merkezi - stanbul Uluda Milli Park I. ve II. Geliim Bölgeleri - Bursa Bakent Organize Sanayi Sosyal Donat Alan - Ankara Mudanya Ky Band ve Kentsel Tasarm Projesi - Bursa Afet Riskli Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Planlama Standartlar Ihlara Vadisi Bak ve Giri Noktalar Kentsel Tasarm Projesi - Aksaray Temelli Yeni Hisar Kentsel Tasarm Projesi - Ankara Lara Kent Park Kentsel Tasarm Projesi - Antalya Bahçeehir T2 Ticaret ve Konut Merkezi Kentsel Tasarm Projesi - stanbul Nilüfer Deresi Kentsel Tasarm Projesi - Bursa zmir Caddesi Kentsel Tasarm Projesi - Ankara K.K.T.C. ODTÜ Kampüsü Projesi - Güzelyurt / K.K.T.C. Çayyolu Konut Alan Kentsel Tasarm Projesi - Ankara Cumhuriyet Meydan Çevre Düzenleme Projesi - Mersin Sinan Paa ve Fatih Mahallesi Kentsel Dönüüm Projesi - Adana St. Petersburg Forum Master Plan Çalmas - Rusya Federasyonu Çamlk Milli Park Çevre Düzenleme Projesi - Yozgat 22 PROTA Mühendislik 23

14 Proje ve Yapm Yönetimi...mimar, inaat, çevre, makina, elektrik, proses ve deiik alt uzmanlk alanlarnda deneyimli i gruplar Prota, bugüne kadar Türkiye mizde ve çeitli ülkelerde binlerce yapnn tasarm hizmetlerini üstlendii gibi, yapm kontrolluu ve teknik danmanlk hizmetlerini de gerçekletirmitir. Yapm kontrolluu hizmetlerini en üst seviyede proje yönetim hizmeti olarak deerlendiren Prota, profesyonel proje yönetim anlaynn gerekliliklerini müterinin ihtiyaçlar ile birletirerek her ie özgün yaratt model çerçevesinde toplam mühendislik ve müavirlik hizmeti sunar. Prota, bamsz müavirlik hizmetlerinde, proje yönetimi çerçevesinde proje planlamas, maliyet ve süre kontrolü, kalite güvencesi ve kontrolü, sözleme yönetimi, mimari, inaat, yapsal, elektrik ve makina mühendislii kapsamnda özel teknik uzmanlk sunar. Adna proje ve yapm yönetimi yapt müterisini orta olarak benimseyen Prota, müteri ile iletiime ve bilgi alveriine en üst düzeyde önem verir. Burada amaç, tüm süreçte müterinin hak ve çkarlarn gözetmek ve zaman, kalite ve maliyet yönünden müterinin beklentilerine uygun sonuçlarn çkmasn temin etmektir. Prota, sadece rehberlik yapmakla yetinmeyip, projelerle ilgili yeni olaslklar ve katma deerleri de müterisine tanmlayarak sunar. Prota nn proje yönetim ve kontrolluk ekipleri deiik profesyonel uzmanlk alanlarna sahip ekibi, mimar, inaat, çevre, makina, elektrik, proses ve deiik alt uzmanlk alanlarnda deneyimli i gruplarn oluturur. Müavirlik hizmetleri, ihale öncesi aamalarda ihale doküman ve teknik artnamelerin hazrlanmas, tekliflerin deerlendirilmesi, sözlemeden sonra ise sözleme yönetimi, yapm kontrolluu ve kalite yönetimi ile devam ederek, iletme ya da kesin kabul sürecine kadar devam eder. FIDIC, EFCA ve TürkMMMB üyesi Prota, kontrolluk ve müavirlik hizmetlerinde ulusal artnamelerle birlikte arlkl olarak FIDIC artnamelerini, yerel ve uluslararas yapm standartlarn kullanmaktadr. Prota, müavirlik ve kontrolluk çalmalarnda, proje sürecinde sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasna, çevre koruma ilkelerine, insan haklarnn ana deerlerine ve çalan haklarna ve yolsuzluk kartlna ayr bir önem ve saygyla hizmet sunmay görev edinmitir. 1 Koluman - Mercedes Benz Servis ve Bakm Merkezi Ankara 2 Koluman - Mercedes Benz Servis ve Bakm Merkezi Tarsus/Mersin Hacettepe Üniversitesi Örenci Yurtlar - Ankara Limkon Konsantre Meyve Suyu Fabrikas Adana 5 Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman naat leri Kontrolluu stanbul 6 Knauf Alç, Alçpan ve Yap Kimyasallar Fabrikas Köseköy/zmit Madinsan Alç Maden Tesisleri Bala/Ankara MAN Kamyon ve Otobüs Fabrikas Tevsii Projesi Akyurt/Ankara Eskiehir Belediyesi Kentsel Geliim Projesi-Proje Yönetim Hizmetleri T.C. MEB Efikap Kapsamnda 34 lde Okul naatlarnn Kontrolluu T.C. MEB Okullarmz Yklmasn Kampanyas Kapsamnda 7 lde 53 Güçlendirme naatnn Kontrolluu T.C. stanbul Valilii Proje Koordinasyon Birimi Kamu Binalarnn Güçlendirme naatlarnn Kontrolluu 24 PROTA Mühendislik 25 stanbul

15 Aratrma ve Gelitirme Yazlm Prota nn temel çalma strajejisi yenilikçilii tevik üzerine kuruludur. Prota, her projesini bu nedenle aratrma ve gelitirme kaynak çalmas olarak ele alr. Bu yaklam çerçevesinde Prota, birçok bamsz aratrma ve gelitirme projesinde yer alm ve almaya devam edecektir. Prota, bu amaçla, ODTÜ Teknokent bünyesinde ofis açm olup, aratrma ve gelitirme projelerini bu ofiste sürdürmektedir. Prota, özellikle deprem mühendislii alannda yürütülen aratrma ve gelitirme çalmalar sonucunda ilgili kurumlarn uygulamasna yönelik el kitaplar hazrlamtr. Bu projelerden bazlar, Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu, Afet Riskli Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Planlama Standartlarnn Gelitirilmesi, mar ve Yap Mevzuat Uygulama Analizi gibi Dünya Bankas tarafndan finanse edilen projelerdir. Bu projelerde, üniversitelerden akademisyenlerle ibirlii yapld gibi, alannda uzman kurulularla da birlikte çalma yürütmütür. Hem Ar-Ge hem de uygulama bileenlerini bir arada bulunduran projelerimiz de portföyümüzde skça yer almaktadr. Özellikle deprem riskinin ve zararlarnn azaltlmas kapsamnda yap tiplerine özel olarak gelitirilen deerlendirme yöntemleri, güçlendirme teknikleri ve uygulama prosedürleri, afet riskli bölgelerde yapm yönetmelii tasars gelitirme, yapsal analiz ve modelleme çalmalar bu kapsamda yaplm çalmalardan bazlardr. Bu kapsamda, stanbul Fatih lçesi Tescilli Yap Stou Deprem Performans Deerlendirmesi, stanbul Bakrköy de Konut Binalarnn Sosyal Etki Deerlendirmesi ve Ekonomik Analizleri de kapsayacak ekilde Güçlendirme Tasarmna Yönelik Fizibilite ve Pilot Uygulama Çalmas, Riskli Binalarn Hzl Deerlendirme Yöntem ve Formlarnn Gelitirilmesi ve Pilot Uygulama Çalmas projelerimizde üniversitelerin sadece yap bölümleriyle deil, sosyoloji, ekonomi, mimarlk bölümlerinden deerli akademisyenlerle çalmalar yaplmtr. Yeni Zelandal Proje ortamz ile gerçekletirdiimiz benzer projelerimizden biri, Yeni Zelanda Müavirler Birlii (ACENZ) tarafndan yenilikçi ve ayrcalkl projeleri kutlama amaçl olarak Gümü Ödüle layk görülmütür. Prota ayn zamanda, Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Esaslar yönetmelii hazrl sürecinde dorudan görev ald gibi, yapm, yap malzemesi standart ve mevzuat gelitirme çalmalarnda Türk Standartlarnn AB normlarna uyum çalmalarnda çounlukla gönüllü olarak hizmet vermektedir. Prota mühendisleri, katldklar aratrma gelitirme projelerini, Dünya ve Avrupa çapnda konferanslarda bildiri yaynlamak suretiyle Dünya naat Mühendisleri Konseyi, Avrupa naat Mühendisleri Konseyi, Türk Mimar Müavir Mühendisler Birlii ve naat Mühendisleri Odas gibi mühendislik topluluklar ile paylamaktadr. Prota, aratrma ve gelitirme projeleri sonucu ortaya çkan konularda hem irket içi, hem de ülke çapnda eitim faaliyetleri düzenlemekte, Prota uzmanlar eitim projelerinde bizzat eitim vermektedirler. MEER-Bakrköy deki 369 Konut Yapsnn Güçlendirlmesine Yönelik Sosyal Etki Deerlendirmesi, Ekonomik Analizleri ve Yapsal Tasarm Fizibilite Etüdü Riskli Binalarn Hzl Deerlendirme Yönteminin Gelitirilmesi ve Pilot Uygulama Çalmas - Düzce LESSLOSS - Deprem ve Yer Kaymas Afetlerine yönelik Risk Azaltlmas Entegre Projesi MEER - Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu için Uygulamaya Yönelik Yöntem Belirleme Projesi MEER - mar ve Yap Mevzuat Uygulama Analizi MEER - Afet Riski Olan Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Tasarm Standartlarnn Oluturulmas ISMEP - Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalara likin Eitim Materyelleri Hazrlanmas ve Eitici Eitimleri Model: Hilton Otel, Liverpool, ngiltere, Halcrow Yolles yi bir uygulamac olmak, davran iyi bilmeyi, yeni metodlar gelitirebilecek düzeye ulamay ve karlat problemlere çözüm getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olmay da gerektirir. Prota, her yl, uzmanlk alanlarna giren konularda çeitli aratrma projeleri üstlenmekte ve bu projeler neticesinde elde ettii bulgular ve gelitirdii yöntemleri bilimsel makaleler oluturarak ulusal ve uluslararas konferanslarda, dergilerde ve Prota Web Sitesi nde yaynlayarak meslektalar ile paylar. Bugüne kadar saysz ilkleri baarm bir firma olarak, gerçekletirdii projelerde gelitirdii yöntemler, birçok meslektamz tarafndan klavuz döküman olarak benimsenerek kullanlmtr. Prota, saysz proje kapsamnda teknik klavuz dökümanlarn oluturulmasn da salayarak uzmanlk alanlarnda teknolojik anlamda öncü konumunu sürekli olarak pekitirmitir. Prota, kuruluundan buyana bünyesindeki deneyimli yazlm mühendislerinin gelitirdii yazlmlar ile projelerine inaat mühendislii alannda büyük oranda otomasyon ve teknolojik katklar salamtr. Prota Yazlm Ekibi nin gelitirmi olduu, bina sistemlerinin analizi, dizayn ve çizimi amaçl entegre bir yazlm paketi olan Probina Orion bugün Türkiye ve yurtdnda 3000 i akn inaat mühendislii firmasnca kullanlmakta olan bu konudaki en güvenilir ve kapsaml yazlmlardan biridir. naat Mühendislii konularnda yllar boyunca gelitirdii en güncel teknolojilere dayal yazlm kütüphanesi ve oluturduu deneyimli ekibi sayesinde Prota, gerek duyduu tüm yeni yöntemleri de programlayarak uygulama projelerinin daha güvenilir, daha detayl, daha kaliteli ve en ksa sürelerde tamamlanmasn salayabilmektedir. Akademisyenler ile ibirliini ve üniversite laboratuarlarndan yararlanmay en üst düzeylere yükseltebilmek amacyla Orta Dou Teknik Üniversitesi bünyesinde yeralan Teknoloji Gelitirme Bölgesi içerisinde de bir ofise sahip olan Prota, Yazlm gelitirme ve Bilimsel Aratrma faaliyetlerini bu ortamda sürdürmeye devam etmektedir. Prota, ayn zamanda Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Esaslar yönetmelii gelitirilmesi sürecinde görev ald gibi, yapm, yap malzemesi standart ve mevzuat gelitirme çalmalarnda Türk Standartlarnn AB normlarna uyum çalmalarnda da gönüllü olarak hizmet vermektedir. Uygulamas MARMARAY - Ahap ve Kargir Yaplarda Risk Deerlendirme Yöntemi ve Yapsal Analiz Çalmas Sabiha Gökçen Havaalan Yaplarnda Sismik Performans 26 PROTA Mühendislik Tasarm Dorulama Hizmetleri 27

16 Güveniniz için Teekkürler... T.C. ADALET BAKANLII T.C. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLII T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII T.C. MALYE BAKANLII T.C. MLL ETM BAKANLII T.C. MLL SAVUNMA BAKANLII T.C. TARIM BAKANLII T.C. ULATIRMA BAKANLII BEDEN TERBYES GENEL MÜDÜRLÜÜ BOTA BORU HATLARI LE PETROL TAIMA A.. TSK-DENZ KUVVETLER KOMUTANLII DLH-DEMRYOLLAR LMANLAR VE HAVAMEYDANLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ LLER BANKASI A.. STANBUL PROJE KOORDNASYON BRM KRED VE YURTLAR KURUMU MAKNA KMYA ENDÜSTRS KURUMU PTT POSTA TELGRAF TELEFON DARES SEKA TÜRKYE SELÜLÖZ VE KAIT FABRKASI A.. T.C. BABAKANLIK AFET VE ACL DURUM YÖNETM BAKANLII T.C. BABAKANLIK PROJE UYGULAMA BRM T.C. EMEKL SANDII T.C. MERKEZ BANKASI T.C. MERKEZ FNANS VE HALE BRM SOSYAL GÜVENLK KURUMU TEDA TÜRKYE ELEKTRK DAITIM A.. TRT - TÜRKYE RADYO TELEVZYON KURUMU TÜBTAK TÜRKYE BLMSEL VE TEKNK ARATIRMA KURUMU TÜPRA TÜRKYE PETROL RAFNERLER A.. TÜSSDE-TÜRKYE SANAY SEVK VE DARE ENSTTÜSÜ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÜ AKDENZ ÜNVERSTES ANKARA ÜNVERSTES BOAZÇ ÜNVERSTES ÇUKUROVA ÜNVERSTES ORTADOU TEKNK ÜNVERSTES GAZ ÜNVERSTES HACETTEPE ÜNVERSTES STANBUL TEKNK ÜNVERSTES MARMARA ÜNVERSTES YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES T.C. BARTIN VALL T.C. STANBUL VALL ANKARA BÜYÜKEHR BELEDYES BAKIRKÖY BELEDYES BURSA BÜYÜKEHR BELEDYES CEYHAN BELEDYES ÇANKAYA BELEDYES ESKEHR BÜYÜKEHR BELEDYES STANBUL BÜYÜKEHR BELEDYES MERSN BÜYÜKEHR BELEDYES ASTALD SPA BECA INTERNATIONAL LTD. COWI DK ILF CONSULTING ENGINEERS GMBH LMAK GMR AO MOTT MAC DONALD- COWI SNS STRUCTORS SCOTT WILSON CONSULTANTS ACE MMARLIK AFA PREFABRK A.. AG MMARLIK AHSA NAAT LTD. AKFEN NAAT A.. AKPINAR NAAT A.. ALARA MÜHENDSLK LTD. ALPRO MÜHENDSLK LTD. ALTYAPI MÜHENDSLK A.. ARTI MMARLIK LTD. BAK NAAT A.. BAARI YATIRIM A.. BATA ÇMENTO A.. BAYEK BAYINDIR HASTANELER LTD. BAYHAN MÜHENDSLK A.. BEENDK MAAZA LETMELER A.. BMTA BOAZÇ MAR A.. BOTA BORU HATLARI A.. CENGZ ENERJ A.. CENGZ NAAT A.. CEYLAN NAAT A.. ÇMSA ÇMENTO SANAY A.. DALOKAY-GÜZER MMARLIK LTD. DAMPO PLANLAMA LTD. DEVEL YAPI A.. DOU NAAT A.. EKOL MMARLIK LTD. ENTM NAAT A.. EMT ERMTAN MÜHENDSLK A.. ERGAN ÇMENTO SANAY A.. ESKEHR ÇMENTO SANAY A.. ETAP TARIM GIDA A.. ET SEYDEHR ALÜMNYUM A.. ET BAKIR LETMELER A.. FLASH TV GAZANTEP ÇMENTO SANAY A.. GENCER NAAT A.. GENÇLERBRL SPOR KULÜBÜ GOOD YEAR LASTKLER T.A.. GÖK NAAT PREFABRK A.. GÖKTU NAAT A.. GÜLERMAK AIR SANAY A.. GÜNDAY MMARLIK LTD. &S MÜHENDSLK LTD. STON BETON ELEMAN SANAY A.. KALE MMARLIK LTD. KALEMC YAPI A.. KAM BETON SANAY A.. KARNA MÜHENDSLK LTD. KAYI NAAT A.. KMG MÜHENDSLK LTD. KPA A.. KNAUF YAPI ELEMANLARI A.. KOLEKSYON MOBLYA A.. KOLTEK MÜAVRLK A.. KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR A.. KUR NAAT A.. KURTALAN ÇMENTO SANAY A.. LMAK NAAT A.. LMKON MEYVE SUYU KONSANTRE A.. MADNSAN MADENCLK A.. MAKYOL A.. MAN KAMYON VE OTOBÜS SANAY A.. MAYA HOLDNG A.. MAYA NAAT A.. METROPOL SNEMA LETMELER A.. MLL ETM VAKFI MURAT UN SANAY A.. NACE MAKNA A.. NERU A.. NBA BETON SANAY A.. NUH ÇMENTO A.. NURAK NAAT A.. ODTÜ EB A.. OVACIK MÜH. LTD. OYAK-RENAULT A.. ÖNCÜOLU MMARLIK LTD. PARLAR VAKFI PORTAKAL ÇÇE A.. PREF PREFABRK SAN. A.. PROMETE MÜHENDSLK LTD. PROMM KENTSEL TASARIM LTD. RENAISSANCE NAAT A.. SABANCI HOLDNG A.. SAYKA MMARLIK LTD. SFMM MMARLIK LTD. SUMMA NAAT A.. SÜRÜCÜLER NAAT A.. ANLIURFA ÇMENTO SANAY A.. T.C. ZRAAT BANKASI TARU A.. TEKFEN NAAT A.. TEKTONKA MMARLIK LTD. TEMELSU ULUSLARARASI MÜH. A.. TEPE NAAT A.. TEPE YAPI ELEMANLARI A.. TUNÇAY MMARLIK LTD. TÜRK TELEKOM TÜRK TRAKTÖR A.. TÜRKYE BANKASI UBM A.. UNO UN SANAY A.. UYGUR MMARLIK LTD. VOLGA DI TCARET A.. YAZGAN TASARIM LTD. YMT MÜH. LTD. YÜKSEL PROJE ULUSLARARASI A.. 28 PROTA Mühendislik

17 PROTA Mühendislik Proje ve Danmanlk Ltd. ti PROTA Bilgisayar Mühendislik ve Danmanlk Hiz. A.. PROTA Yazlm Biliim ve Mühendislik Hiz. Ltd. ti. PROMM Çevre Düzenleme Kentsel Tasarm Ltd. ti. Merkez Ofis Turan Güne Bulvar 571. Cad. No: 27 Çankaya Ankara Tel: Faks: stanbul Bakrköy Ofis ncirli Caddesi Umut Sokak No:7 Bakrköy stanbul Tel: Faks: stanbul Kadköy Ofis Sokullu Sokak Acbadem Evleri B Blok Daire: 1 Acbadem Kadköy stanbul Tel: Faks: Eskiehir Ofis Vardar Merkezi Kat: 5 No: Eskiehir Tel: Faks: Ar-Ge Ofisi ODTÜ-Teknokent (Teknoloji Gelitirme Bölgesi) Galyum Binas 1. Kat No: 20 ODTÜ Ankara Tel: Faks: e-posta: Promim Güniz Sokak No: 33/14 Kavakldere Ankara Tel: Faks:

İçerik. Prota İlkeleri. Neden Prota? Hizmetlerimiz. Endüstriyel Tesisler. Enerji. Endüstri. İletişim

İçerik. Prota İlkeleri. Neden Prota? Hizmetlerimiz. Endüstriyel Tesisler. Enerji. Endüstri. İletişim Giriş Prota, 1985 yılında kurulduğunda ilk olarak bina tasarımı ile mühendislik hayatına başlamış, kısa sürede yenilikçi ve özgün tasarım anlayışı ile yüksek katlı binalar, endüstriyel yapılar, sağlık

Detaylı

İçerik. Endüstriyel Tesisler

İçerik. Endüstriyel Tesisler Giriş Prota, 1985 yılında kurulduğunda ilk olarak bina tasarımı ile mühendislik hayatına başlamış, kısa sürede yenilikçi ve özgün tasarım anlayışı ile yüksek katlı binalar, endüstriyel yapılar, sağlık

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

Geleceği Güçlendirin

Geleceği Güçlendirin MÜHENDİSLİK Geleceği Güçlendirin 1985 YILINDA ÇIKTIĞIMIZ MÜHENDİSLİK YOLCULUĞUNUN HAREKET NOKTASI UYGULAMADA BiLiMSEL MÜKEMMELLİĞİN ARAYIŞIDIR Yapı Yüksek Yapılar Endüstri ve Enerji Deprem ve Sismoloji

Detaylı

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat TANITIM DOSYASI 1978 yılından bugüne çok sayıda sanayi tesisi projesini başarı ile gerçekleştirmiş olan Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2012 yılında yapısal tasarım ve teknik uzmanlık hizmetleri

Detaylı

Geleceği Güçlendirin

Geleceği Güçlendirin MÜHENDİSLİK Geleceği Güçlendirin 1985 YILINDA ÇIKTIĞIMIZ MÜHENDİSLİK YOLCULUĞUNUN HAREKET NOKTASI UYGULAMADA BiLiMSEL MÜKEMMELLİĞİN ARAYIŞIDIR Yapı Yüksek Yapılar Endüstri ve Enerji Deprem ve Sismoloji

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Vizyonumuz... HÝDROGRUP, bilimsel ve teknik geliþmelere açýk, yaratýcýlýðý hedefleyen, konularýnda uzman teknik kadrosu ile teknik kurallardan ödün vermeden, hedefinin gerçekleþtirilmesinde yasal mevzuatlara

Detaylı

www.radem.com.tr Deneyimli Teknik Kadrosuyla Yapılarınıza Değer Katar...

www.radem.com.tr Deneyimli Teknik Kadrosuyla Yapılarınıza Değer Katar... Deneyimli Teknik Kadrosuyla Yapılarınıza Değer Katar... HAKKIMIZDA RADEM A.Ş. 1990'lı yıllardan beri inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Firma 2008 yılına kadar kaba inşaat (kalıp,demir, beton )

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

MÜHENDİSLİK ULAŞIM. Güvenli Ulaşım İçin Yeni Yaklaşımlar

MÜHENDİSLİK ULAŞIM. Güvenli Ulaşım İçin Yeni Yaklaşımlar MÜHENDİSLİK ULAŞIM Güvenli Ulaşım İçin Yeni Yaklaşımlar PROTA MÜHENDİSLİK 1 1985 DEN BUGÜNE... 1985 YILINDA ÇIKTIĞIMIZ MÜHENDİSLİK YOLCULUĞUNUN HAREKET NOKTASI UYGULAMADA BiLiMSEL MÜKEMMELLİĞİN ARAYIŞIDIR

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 5. Grup İllerdeki (Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu,

Detaylı

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN Kurumsal Hakkımızda Erbil Grup temellerini 2000 yılında Erbil Endüstriyel Elektrik Elektronik Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adı atında kurmuştur.

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Hakkımızda Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt

Hakkımızda Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Hakkımızda İnşaat alanında çalışmak üzere sektörün önde gelen firmaları arasında olma hedefiyle faaliyetlerimize 1976 yılında başladık. Kuruluşumuzdan bu yana geçen uzun sürede, gerek kurduğumuz ekip,

Detaylı

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az)

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Ali YILDIZ Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org Deneyim Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Giri#imcilik Elçisi at Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Kas#m 2013 - #u Anda (10

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

Borusan-Pro. güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri

Borusan-Pro. güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri Borusan-Pro güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK YAPI VE SANAYİ PROFİLLERİ Borusan Mannesmann Borusan Mannesmann günümüzde ayrı sektörde faaliyet gösteren Borusan Grubu

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI Ayber M Ü H E N D İ S L İ K Ayber Mühendislik; Ülke ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve yapılar sunan, insanların yaşam kalitesini artıran ve kendini sürekli geliştiren, girişimci,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Ankara Yıldız. İstanbul Altunizade. Ankara Balgat. Ankara Dışkapı

Ankara Yıldız. İstanbul Altunizade. Ankara Balgat. Ankara Dışkapı 1 Erener İnşaat Ltd. ti. 1998 Ankrajlı Kazıklı İzmir Ankrajlı Kesişen Fore Kazıklı Projesi. (Kazı Derinliği Yaklaşık 7.5 M.) 2 CBO İnşaat Müh. San. Ve Tic. 1998 Ankrajlı Mını Kazıklı Yıldız irket Merkezi

Detaylı

FIRESTONE REFERANS LİSTESİ

FIRESTONE REFERANS LİSTESİ FIRESTONE REFERANS LİSTESİ İŞİN ADI YER METRAJ SİSTEM TARİH ECZACIBAŞI İLAÇ FABRİKASI LÜLEBURGAZ 33.000 m 2 EPDM Balastlı sistem 1990 MİDAS HEDİYELİK EŞYA FABRİKASI İSTANBUL 3.000 m 2 EPDM Balastlı sistem

Detaylı

Güvenli Ulaşım İçin Yeni Yaklaşımlar

Güvenli Ulaşım İçin Yeni Yaklaşımlar MÜHENDİSLİK ULAŞIM Güvenli Ulaşım İçin Yeni Yaklaşımlar 1985 YILINDA ÇIKTIĞIMIZ MÜHENDİSLİK YOLCULUĞUNUN HAREKET NOKTASI UYGULAMADA BiLiMSEL MÜKEMMELLİĞİN ARAYIŞIDIR PROTA MÜHENDİSLİK 1 1985 DEN BUGÜNE...

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

1983 yılında kurulan firmamız, inşaat. sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini

1983 yılında kurulan firmamız, inşaat. sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini İnşaat Ltd. Şti. 1 2 1983 yılında kurulan firmamız, inşaat sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini ve bilgi birikimini hem sektörün gelişimi için harcamakta hem

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TANITIM KATALOĞU - 2015 - TAAHHÜT İŞLERİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ facebook/yükseliş İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Tel : 0216-553 - 11-61 twitter.com/yukselisinsaat

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Firmamızın yönetim kadrosu İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu inşaat yüksek mühendisi ve harita mühendisinden oluşmaktadır.

Firmamızın yönetim kadrosu İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu inşaat yüksek mühendisi ve harita mühendisinden oluşmaktadır. Firmamız 2014 yılı Nisan ayında kurulmuş olup, yapı sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın kuruluş amacı, mühendislik ilkelerinden taviz vermeden doğru yapılan planlama ve yönetim ile kaliteli ekipleri

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan 27457 Ada 1 No lu,

Detaylı

Çelik inşaat yapılar. www.hacettepecelik.com.tr

Çelik inşaat yapılar. www.hacettepecelik.com.tr Çelik inşaat yapılar Hakkımızda 1995 yılında Endüstriyel Çelik Yapılar ve Prefabrik Binaların Montajı ile yola çıkan firmamız 2001 yılında 800 m² atölyemizde montaj hizmetlerinin yanında imalat boyutunda

Detaylı

BAŞARIYI TASARLIYOR, YAPILARI GELECEĞE TAŞIYORUZ

BAŞARIYI TASARLIYOR, YAPILARI GELECEĞE TAŞIYORUZ BAŞARIYI TASARLIYOR, YAPILARI GELECEĞE TAŞIYORUZ Hakkımızda; Genova İnşaat; Projenin tasarlanmasından anahtar teslimine kadar olan her aşamada, Müşteri Memnuniyeti nin ön planda tutulduğu, Uygulamada Mükemmellik

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU SEKTÖRÜ : MADENCİLİK PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO PROJENİN ADI PROJENİN TUTARI 2012 YILI ÖDENEĞİ YER 2012B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 23.556 61.500 23.556 61.500 Edirne

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI yılların birikimi tek bir çatı altında KARPA & VENA YAPI ORTAK GİRİŞİMİ hakkımızda İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KARPA YAPI VE VENA

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. 1948 Garanti Koza 1948 1952 1976 1983 1987 1990 2000 2004 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 11. - 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. Gayrimenkul Genel

Detaylı

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülnaz GÜZELOĞLU YILDIRIM DoğumYeri Tarihi : Nevşehir / 06.04.1978 Ünvanı : Yüksek mimar Medeni Durumu : Evli Lisan : İngilizce İlk Öğretim : Konya 19 Mayıs İlkokulu Orta Öğretim

Detaylı

2003 yılında Akustik Danışmanlık ve Uygulama hedefiyle kuruldu. 2004 de Ode Bayiliği, 2005 de Mason Industries ve Mercer Rubber Türkiye temsilciliği,

2003 yılında Akustik Danışmanlık ve Uygulama hedefiyle kuruldu. 2004 de Ode Bayiliği, 2005 de Mason Industries ve Mercer Rubber Türkiye temsilciliği, DKM MARKA SUNUMU DKM İnşaat Taah.ve Danışmanlık Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Çamlık Mah.İkbal Cad.Dinç Sok.No:25 Kat: 2-3 Ümraniye/İstanbul Türkiye T+90 216 508 20 50 F+90 216 508 20 51 www.dkminsaat.com 2003

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Geleceğe sözümüz var!

Geleceğe sözümüz var! Geleceğe sözümüz var! Bilgi ve deneyim, dört dörtlük koordinasyonun yanı sıra kusursuz zamanlama ile birleştiğinde sonuç mükemmeldir! ENERJİSİNİ BİZDEN ALTINDAĞ İNŞ. TAAH. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. KAYA

Detaylı

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr Tanıtım Kataloğu www.tuncelektrik.com.tr www.tuncelektrik.com.tr hakkımızda Tunç Elektrik 1985 ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle elektrik taahhüt sektöründe kendine

Detaylı

www.sepecocons.com Hakkımızda; Sepeco İnşaat LTD. 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

www.sepecocons.com Hakkımızda; Sepeco İnşaat LTD. 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Hakkımızda; Sepeco İnşaat LTD. 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Sepeco inşaat şubesi olan DP.Sepeco firması 2002 yılında Taşkent/Özbekistan da kurulmuştur. DP Sepeco firması Özbekistan ın yetkili

Detaylı

TANITIM DOSYASI

TANITIM DOSYASI TANITIM DOSYASI 2016 www.ikoninsaat.net d HAKKIMIZDA İKON İNŞAAT, 2016 da inşaat sektöründe faaliyetlerine başlamıştır. Kurucusu Barış Demir in yurtiçi ve yurtdışında edindiği bilgi ve deneyimleri temel

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME

SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME KASIMPAŞA RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU İşveren: Kasımpaşa Sportif İşler A.Ş. Müşavir: OBS Proje Müh. Müş. Ltd. Şti Yıl: 2014 Konum: İstanbul İş Tanımı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu tribün yapıları,

Detaylı

20 sene וart 2 dakika"

20 sene וart 2 dakika Erka Sistem Hakkוnda Zamanוn birinde bozulan bir saatin tamiri ic;in ehirdeki tamircilerin tumu teker teker c;agוrוlוr. Ancak c;agוrוlan ki iler, gunler suren c;abalara ragmen bozulan saati onarmak konusunda

Detaylı

Firmamız uzun zamandan beri konusunda uzman teknik kadrosu ve iş tecrübesi ile aşağıdaki ihtisas kollarında hizmet vermektedir.

Firmamız uzun zamandan beri konusunda uzman teknik kadrosu ve iş tecrübesi ile aşağıdaki ihtisas kollarında hizmet vermektedir. HAKKIMIZDA Taylan Çiçek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) İnşaat Mühendisliği bölümünden 2002 yılında lisans 2004 yılında yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun oldu. Eskişehir de

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

NetSupport Software Ürünleri Kullanıcı Listesi

NetSupport Software Ürünleri Kullanıcı Listesi ADIYAMAN MILLI EGITIM MUDURLUGU 1 NSM Adıyaman AKINAL SENTETK 3 NSM Gaziantep AKTEK Bilgi letiim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.. 1500 NSM stanbul ALCATEL LUCENT TELETA A.. 60 NSS stanbul ALTIEYLÜL BELEDYES

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

www.enveenerji.com.tr Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. 1971 yılında kurumsal çalışmalarına başlayan organizasyonumuz; elektrik, elektronik ve makina mühendisliği uygulamalarının

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

HAKKIMIZDA. w w w. s e l k u t i n s a a t. c o m

HAKKIMIZDA. w w w. s e l k u t i n s a a t. c o m HAKKIMIZDA Firmamız 2005 yılında inşaat sektöründeki gelişmeler ışığında faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda çeşitli maden ve sanayi kuruluşlarının, endüstriyel işletmelerin tesis binalarının inşaat

Detaylı

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb. MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDELİ TABLOSU BU TABLO TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDEL TARİFESİ EKİDİR. YAPI BİRİM MALİYET SINIFLARI 1. SINIF Her

Detaylı

Next Level. Ofis Dekorasyonu. Projelerimiz...

Next Level. Ofis Dekorasyonu. Projelerimiz... Ankara Siteler de faaliyetde bulunan FCL AHŞAP YAPI SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. yaklaşık 2000 m lik kapalı alanda, konusunda tecrübeli mühendisler ile hizmet vermektedir. Uzun yıllar içerisinde bulunduğumuz

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı