1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r."

Transkript

1 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr.

2 Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi ve kendini gelitirmeyi, bilimsel kural ve ilkelerle uygulamay doru, etkin ve ekonomik olarak birletirmeyi, tarafsz ve çkarsz bir ekilde meslek etiine uygun hareket etmeyi gerektirir ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Prota nn yaratc mesleki çözümleriyle farkllaan hizmetler sunabilmesi, bu arayn sürdürülmesinden ve i ilkesi olarak benimsenmi olmasndan kaynaklanmaktadr. Toplumlar geliir, ihtiyaçlar farkllar... Bu döngüde Prota nn misyonu, gelecek ihtiyaçlarn öngörüsü ile doru ve etkin çözümleri bugünden gelitirmektir. Bu yüzden firma sloganmz Gelecei Güçlendirin dir. Bu misyon, her süreçte yenilikçi yaklam içinde çalmay gerektirir. En deerli kaynamz, insandr, ekibimizdir. Temel amacmz; geçmiine saygl, dürüst, aratrmac ve yenilikçi bireyler yetitirmek ve mühendislik müavirlik yolculuuna takm ruhu içinde devam etmektir. Bu nedenle Prota, müteri tatmini odakl olduu kadar ilikilerde samimi, ite güvenilir ve sorumlu bir takm çalmas ortamnda çalanlarn bilgi ve beceri düzeyinin sürekli güçlendirildii bir yönetim politikas uygular. Sürekli eitim, Prota geleneinin en deimez bileenidir. Toplum ve çevreye kar sorumluluumuz gerei, her müterimizi, bilimsel gerçeklerden ve tarafszlmzdan ödün vermeksizin i ortamz sayarz. Prota da her proje, müteri ihtiyacna gerçek yant verebilecek ekilde en son bilimsel gelimelerin aratrld, en güncel teknolojilerin irdelendii ve bu dorultuda alternatif çözümlerin oluturulduu bir kaynak çalma tekil eder. Bizim, bu vizyon ve misyon içinde önce ekibimize, sonra da ürettiimiz projelere güvenimiz tamdr. 25 yllk geçmiin güvencesi altnda Gelecei Güçlendirme yolculuumuzda, daha uzun yllar boyunca tüm i ve çözüm ortaklarmzla elele olmay diliyoruz. Danyal Kubin Jozef Kubin

3 Prota, kuruluundan bugüne kadar, çeitli ülkelerde yeralan binlerce yapnn proje çalmalarn gerçekletirmi, kontrolluk ve müavirlik yapmtr den Bugüne... Prota, 1985 ylnda Ankara da kurulmutur. Ksa sürede yaratc performans ve özgün tasarm anlayyla birçok disiplinde ülkemizin lider mühendislik, müavirlik irketlerinden birisi haline gelmitir. Prota, halen ortaklarnn tamam mühendis, mimar ve teknikerlerden oluan kurumsal bir yapda hizmet vermektedir... Tüm projelerinde iveren ihtiyaçlarna odaklanmay prensip haline getiren Prota tasarmclar, çevre ve sosyal sorumluluk bilinci içinde en ileri teknikleri kullanarak çözüm gelitirirler. Prota; yüksek yaplar, kamu yaplar, spor tesisleri ve kompleksleri, i merkezleri, salk yaplar, eitim tesisleri, hava, deniz ve kara ulam yaplar, ar ve hafif sanayi tesislerinin mimarlk ve mühendislik tasarm, ile altyap, bölge ve kentsel planlama ve fizibilite konularnda uzmanlamtr. Engin tasarm deneyimine ek olarak proje ve inaat yönetimi, tasarm ve yapm ileri kontrolluu, süpervizyon, sistem mühendislii, kalite ve sözleme yönetimi hizmetlerini de vermektedir. Dier yandan Prota, Türkiye nin deprem mühendislii bölümüne sahip ilk Müavirlik firmasdr. Prota, bünyesinde çeitli mühendislik dallarnda uzman 150 den fazla mühendis, mimar ve uzman tekniker bulunmaktadr. Bugüne kadar 15 i akn ülkede çeitli ölçeklerde yüzlerce projeye imza atlmtr. Geçen sürede Prota grubu bünyesine 1991 ylnda PROTA Bilgisayar A.., 1995 ylnda PROMM Çevre Düzenleme Kentsel Tasarm Ltd. ve 2002 ylnda PROTA Yazlm Ltd. firmalar katlarak özgün tasarm zincirini tamamlamlardr. Prota, Ankara Merkez Ofis binasna ek olarak, stanbul da iki ofiste hizmet vermektedir. ODTÜ Teknokent teki ARGE ofisinde ise mühendislik yazlmlar gelitirme ve deprem mühendislii, afet riski yönetimi ve güçlendirme teknikleri konularnda aratrmalar yaplmaktadr. Prota, aratrma ve gelitirme projelerinin sonucunda ortaya çkan konularda hem irket içi, hem de ülke çapnda eitim ve seminer faaliyetleri düzenlemekte ve Prota uzmanlar bu projelerde bizzat eitim vermektedirler. Prota Mühendis ve Mimarlar, çeitli ulusal ve uluslararas seminer, sempozyum ve konferanslarda aratrma konular ile ilgili bildiriler ve bilimsel tebliler sunmaktadrlar. Prota, ISO:9001 Kalite ve ISO Çevre Kalite Güvence Belgelerine sahiptir. Prota, FIDIC (Uluslararas Müavirler Birlii), EFCA (Avrupa Müavirler Birlii) ve TürkMMMB (Türk Müavirler Birlii) üyesidir. 2 PROTA Mühendislik 3

4 Vizyonumuz; toplumsal sorumluluumuz gerei, geçmiimizden aldmz güçle, gelecein güçlendirmesine katk koymaktr. Prota lkeleri Kuruluundan bu güne kadar, mühendislik ve müavirlik sektöründe aratrmac kimlii ile daima bir öncü olarak yola devam eden Prota, geçmiten gelen bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile oluturduu Çalma Politikalarn, ekip çalmas ruhu ve ilikilerde dürüst ve samimi, görevde ilkeli ve sorumlu yaklam ile uygulamaktadr. Prota, bu vizyon ve geçmiinden ald güç ile toplumsal sorumluluunu en üst düzeyde tutarak, daha güçlü bir gelecek için çalmaktadr. Bu vizyon ile Prota nn hedefi, müavirlik sektöründe ulusal ve uluslararas düzeyde etkin, en güncel teknolojileri kullanan ve en üst düzeyde müteri memnuniyeti salayan kaliteli hizmet üretmektir. FIDIC, EFCA ve TürkMMMB üyesi olarak Prota, FIDIC Etik deerlerine birebir uygun çalma politikas izlemekle yükümlüdür. Prota olarak; Bilgi ve becerilerimizi, bilim ve teknolojideki gelimelere paralel olarak gelitirmeyi, Aratrma, gelitirme ve iyiletirmeye yönelik çalmalar yapmay, Zamannda ve doru hizmet üretmeyi, Projelerimizde ve çalma birimlerimizde güncel kalite standartlarn uygulamay, Her kademede ödünsüz eitim politikas yürütmeyi, Yenilikçilii ve dürüstlüü tevik eden yönetim politikamz sürdürmeyi, ekip ruhunu bu yönde daha da yaygnlatrmay, En üst düzeyde koulsuz müteri memnuniyeti salamay, Müteri ball yaratmay, Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel çevre politikalarna, geçerli çevre yönetim standartlarna uyum salamay taahhüt ediyoruz. 4 PROTA Mühendislik 5

5 Prota Ruhu Prota Mühendis ve Mimarlar bugüne kadar 15 ten fazla ülkede 21 Milyon m 2 den fazla inaat alanna sahip yapy tasarlamlardr. Sürekli Eitim, Prota nn vazgeçilemez ilkelerinden en önemlisidir......yenilikçilii ve dürüstlüü tevik eden bir yönetim politikas......ulusal ve yerel çevre politikalarna, geçerli çevre yönetim standartlarna uyum... Beton Prefabrik, betonarme, yma, çelik konstrüksiyon, kablolu asma yaplar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemle, çadr ve ime yaplar, uyguladmz tayc sistemlerden bazlardr... Projelendirilen ve yönetilen tüm ilerin fizibilite, metraj ve keifleri ile teknik artnameleri ve ihale danmanl ileri de Prota bünyesinde yaplmaktadr. Yaygn olarak, projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri yakndan takip ederek, estetik görünümün yannda ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi (innovative) sistem çözümlerini uygulamaktadr. Prota, yap tasarm, inaat malzeme ve yöntemleri alannda Türk Standartlarnn Avrupa Birlii Normlarna uydurulmas kapsamnda yaplan çalmalarda aktif rol oynamakta ve çalma gruplarnda yer almaktadr. 6 PROTA Mühendislik 7

6 Mimari, yapsal, mekanik, elektrik, altyap, planlama ve çevre düzenleme gibi çoklu disiplin birimlerini bünyesinde bulundurmak ve bu sayede müterilerine tambütünleik çözümler sunabilmek çalma prensibimizdir. Prota Hizmetleri Prota Mühendislik; Ulam Yap ve Sistemleri, Rayl Sistemler, Depolama ve Endüstriyel Yaplar, Bina/Üstyap ve Yüksek Yaplar, Altyap Sistemleri, Yeralt Yaplar, stinad Yaplar, Deprem Mühendislii, Tarihi Eserler, Trafik, mar, Peyzaj ve Kentsel Planlama ile AR-GE çalmalar konularnda yandaki hizmetleri vermektedir: hale Öncesi Mimarlk ve Tüm Branlarda Mühendislik Hizmetleri Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri Hasar Tespiti, Rölöve ve Haritaclk Çalmalar Teknik ve Yöntem Gelitirme Çalmalar Kentsel ve Bölgesel Planlama Jeolojik ve Geoteknik Etüd ve Proje Aratrma ve Gelitirme Projeleri Fizibilite Çalmalar Teknik Müavirlik hale Dosyas ve Teknik artnameler Hazrl hale Aamas hale Aamas Destei hale Deerlendirme ve Sözleme Destei Uygunluk Etüd ve Aratrma Çalmalar hale Sonras naat ve Proje Yönetimi Süpervizyon, Kontrolluk ve Teknik Müavirlik letmeye Alma Danmanl Teknik Eitim Hizmetleri letme Danmanl Kabul leri Müavirlii 8 PROTA Mühendislik 9

7 Yap Tasarm i ve alveri merkezleri, konut yaplar, siteler ve uydu kentler, ofis yaplar, okullar ve eitim yaplar, hastaneler ve salk yaplar, ulam yaplar ve istasyonlar, turizm tesisleri, endüstriyel yaplar, kamu ve devlet yaplar... naat Mühendislii Yap Tasarm ilk yllarndan bu yana Prota açsndan en youn çallan uzmanlk alanlarndan biridir. Bugüne kadar çeitli ülkelerde yer alan binlerce yapnn yapsal tasarmn gerçekletirmi, inaat kontrolluu ve müavirlik yapmtr. Bu yaplarn arasnda; i ve alveri merkezleri, konut yaplar, siteler ve uydu kentler, ofis yaplar, okullar ve eitim yaplar, hastaneler ve salk yaplar, otogarlar, ulam yaplar ve istasyonlar, endüstriyel yaplar, kamu ve devlet yaplar, spor sahalar ve merkezleri, rekreasyon yaplar ve sosyal donatlar, yeralt ve yerüstü kapal garaj yaplar bulunmaktadr. Prota nn kazand baarnn altnda mimari, yapsal, mekanik, elektrik, altyap ve çevre düzenlemesi gibi çoklu disiplin birimlerini bünyesinde bulundurmas ve bu sayede müterilerine tam-bütünleik çözümler sunabilmesi yatmaktadr. Mimarlk ve Mühendislik hizmetlerinin yansra yapsal sistem seçimi danmanl görevleri de genelde üstlenilen hizmetler arasndadr. Projelendirilen ve yönetilen ilerin fizibilite, metraj ve keifleri ile teknik artnamelerinin hazrlanmas ve ihale danmanl da Prota bünyesinde yaplmaktadr. Bu hizmetlere ek olarak projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Bu yaplarn projelendirilmesinde en ekonomik çözüme ulalmasnn amaçland çalmalar kapsamnda, farkl yapsal sistem çözümlerinin uygulamas da gerçekletirilmektedir. Prefabrik, betonarme, yma, çelik konstrüksiyon, kablolu asma yaplar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemler bunlardan bazlardr. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri yakndan takip ederek, estetik görünümün yannda ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi (innovative) sistem çözümlerini uygulamaktadr. Prota, yapsal tasarmda Türk artnamelerinin yansra ülkelerin yerel artnameleri ile arlkl olarak ABD ve Avrupa artnamelerini de kullanmaktadr. Yap tasarm ve proje çalmalarna paralel olarak, Prota konu ile ilgili aratrma ve gelitirme çalmalarna büyük önem vermekte ve ODTÜ Teknokent te yer alan ofisinde sürekli olarak yeni yöntemler ile ilgili projeler gelitirmektedir. Prota, yap tasarm ve inaat malzeme ve yöntemleri alannda Türk Standartlarnn Avrupa Birlii Normlarna uydurulmas kapsamnda yaplan çalmalarda aktif rol oynamakta ve çalma gruplarnda yer almaktadr MEGA Belaya Dacha AVM Moskova/Rusya Federasyonu TED Koleji Eitim Kampusu - Ankara TBMM Milletvekilleri Ofis Kompleksi - Ankara ODTÜ Teknoloji Müzesi - Ankara Haydarpaa Siyami Ersek Eitim ve Aratrma Hastanesi - stanbul MEGA AVM Ufa/Rusya Federasyonu OZ AVM Saratov/Rusya Federasyonu Emekli Sand 75. Yl Rehabilitasyon Merkezi Ankara Cer Atelyeleri Güzel Sanatlar Müzesi Ankara Gençlerbirlii Spor ve Sosyal Tesisleri Ankara ODTÜ Koleji Konferans Merkezi ve Atelye Binalar Ankara 12 KYUM AVM Perm/Rusya Federasyonu CSO Konser Salonu ve Çalma Binalar Ankara TRT Radyo ve Televizyon Stüdyolar - zmir TRT Televizyon Stüdyolar Erzurum TRT Televizyon Stüdyolar Tepeba/stanbul Bursa, Mersin, Balkesir, Kayseri, Bolu Defterdarlk Binalar Beendik Mersin ve Kayseri Departman Maazalar Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Merkezi - Ankara Dileri Bakanl Ek Binas - Moskova/Rusya Federasyonu MEGA AVM St. Petersburg/ Rusya Federasyonu Merkez Çars Bakü/Azerbaycan KPA AVM Konya Green Plaza Perm/ Rusya Federasyonu Regions AVM St. Petersburg/ Rusya Federasyonu Ankara, Tarsus ve stanbul Koluman Mercedes Benz Servis ve Bakm Merkezleri 10 PROTA Mühendislik Denizli ve Diyarbakr Cezaevi projeleri 11

8 Yüksek Yap Tasarm Prota nn belki de en deneyimli olduu konulardan biri de yüksek yap tasarmdr. Gerek sahip olduu deneyimli mühendis kadrosu, gerekse de kendi gelitirdii ve/ veya kütüphanesindeki inaat mühendislii yazlmlarnn çeitlilii sayesinde bugüne kadar dünyann çeitli bölgelerinde birçok yüksek yap projesi gerçekletirmitir. Prota nn bu konudaki çalmalar genel olarak inaat mühendislii ve sistem seçimi danmanl üzerine younlamaktadr. Projelendirilen ve yönetilen tüm ilerin fizibilite çalmalar, metraj ve keifleri, teknik artnameleri ve ihale danmanl hizmetleri Prota bünyesinde yaplmaktadr. Ayrca yaygn olarak, projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri takip ederek, estetik görünümün yannda en ekonomik çözümlere ulaabilmek için gerekli tüm yenilikçi sistem çözümlerini uygulamaktadr. Bu yaplar youn bir yerleim merkezinde ve göreceli olarak zayf zemin artlarnda olduu durumlarda, çelik ve yerinde-dökme kazklarn kolon olarak kullanld Top-down yöntemi uygulanarak tasarland projeler de gerçekletirerek bu konudaki uzmanln da pekitirmitir. Bu yöntem ile çevredeki binalarn güvenlii çok daha düük maliyetlerle salanabilmitir. Prota nn deprem mühendislii konusundaki bilgi birikimi ve deneyimi, üphesiz bu projelerin en kaliteli ve güvenli bir biçimde gerçekletirilebilmesine de katkda bulunmaktadr. Yüksek yaplarn hesabnda tüp ve kamçlanma etkilerinin de gözönüne alnd dorusal-elastik ve elastik olmayan zaman ve frekans tanm alannda analiz yöntemleri kullanlarak yapsal elemanlarda daha ekonomik tasarmlar elde edilebilmektedir. Tasarmlarda Türk artnamelerinin yansra, ilgili ülkelerin yerel artnameleri ve uluslararas artname ve yönetmelikler de kullanlmaktadr. Yüksek yap tasarm ve proje çalmalarnn yansra, Prota konu ile ilgili aratrma ve gelitirme çalmalarna büyük önem vermekte ve ODTÜ Teknokent te yer alan ofisinde sürekli olarak yeni tekniklerle ilgili projeler gelitirmektedir. Prota, yap tasarm ve inaat malzeme ve yöntemleri alannda Türk Standartlarnn Avrupa Birlii Normlarna uydurulmas kapsamnda yaplan çalmalarda aktif rol oynamakta ve çalma gruplarnda yer almaktadr Eston Kuleleri Kozyata/stanbul Portakal Çiçei Konutlar 1. Ksm Ankara Glotur Konut ve Merkezi Almaty/Kazakistan Mersin Defterdarlk Binas Park Gorkogo Kompleksi Kiev/Ukrayna Portakal Çiçei Kulesi Ankara Balem Merkezi Bursa Leninsky Prospekt Moskova/Rusya Federasyonu 9 Yugo Zapadny Konut Kompleksi Moskova/Rusya Federasyonu Belyaeva Konut Kompleksi - Moskova/Rusya Federasyonu Betonarme, çelik, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemler Gubkina Konut Kompleksi - Moskova/Rusya Federasyonu 12 PROTA Mühendislik 13

9 ...teorik ve pratik mühendislik bilgisini prosesle entegre eden sistematik bir proje yaklam... Endüstri Yaplar Endüstri yaplar, görünürde tek balarna yapsal olarak çözülmesi basit yaplardr. Müterinin ihtiyac ise, endüstriyel tesislerin üretim prosesine uygun verimlilikte bir sistematik içinde tasarlanmasdr. Prota, endüstriyel tesis tasarmnda bu nedenle, teorik ve pratik mühendislik bilgisini prosesle entegre eden sistematik bir proje yaklam ortaya koymakta, farkl yapsal sistemleri alt-sistemlerle birlikte çözümleyen bir yöntemle hizmet vermektedir. Endüstriyel tesislerin tasarmnda temel uygulamamz; stabiliteyi, yapsal güvenlii ve verimli proses uygulamasn etkileyen kompleks faktörleri alglayan basit entegre çözümleri gelitirmektir. Prota Mühendislik, bu yaklamla 25 yldan bu yana, deiik sektörlerde faaliyet gösteren onlarca sanayi tesisini baaryla projelendirmitir. Çimento ve katk ürünleri fabrikalar, alç ve alçpan üretim tesisleri, madencilik ve krma/eleme tesisleri, çelik profil fabrikalar, ar ve hafif beton prefabrik üretim tesisleri, elektrik ekipmanlar fabrikalar, meyve suyu ve konsantre fabrikalar, elektrik santrallar, souk hava depolar ve et ileme tesisleri, paketleme ve ambalaj tesisleri, doalgaz ve kömür çevrim santrallar, un ve makarna fabrikalar, trafo ve enerji yaplar, yüksek sanayi bacalar ile çeitli büyüklükte hangar ve antrepolar proje çalmalar yürütülen endüstriyel tesislerden bazlardr. Proses tasarmndan balanarak, mimari, yapsal, mekanik, elektrik, altyap ve çevre düzenleme projelerinin tamam Prota bünyesinde yaplmaktadr. Mimarlk/ Mühendislik hizmetlerinin yannda sistemmakine- ekipman seçimi danmanl görevleri de genelde üstlenilen hizmetlerdir. Projelendirilen ve yönetilen tüm ilerin fizibilite, metraj ve keifleri ile teknik artnameleri ve ihale danmanl ileri de Prota bünyesinde yaplmaktadr. Ayrca yaygn olarak, projelendirilen tesisler için inaat kalite yönetimi ve kontrolluu hizmetleri de verilmektedir. Tesislerin projelendirilmesinde en ekonomik mimari çözüm ve proses verimine ulalmasnn amaçland çalmalar kapsamnda, endüstriyel yap tasarmnda uygulanan hemen tüm tayc sistem çözümleri yaygn olarak uygulanmaktadr. Beton prefabrik, betonarme, çelik, kablolu asma yaplar, çadr ve ime yaplar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemler bunlardan bazlardr. Prota Mühendisleri, uluslararas literatürü ve gelimeleri günü gününe takip ederek, estetik görünümün yannda ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi sistem çözümlerini uygulamaktadr. Edüstriyel tesislerin deprem performanslarnn belirlenmesi Prota nn uzmanlk alanlarndan birisidir. Endüstriyel tesis projelerinde Türk artnamelerinin yannda ABD ve Avrupa artnameleri de yaygn olarak kullanlmaktadr. 1 2 Rehau PVC Pencere Fabrikas. /Rusya Federasyonu Nuh Çimento Sanayi Doalgaz Çevrim Santral Derince/ zmit 3 4 Limkon Konsantre Meyve Suyu Fabrikas Adana Knauf Alç, Alçpan ve Yap Kimyasallar Fabrikas Köseköy/zmit Eti Alüminyum Seydiehir Linyit Kömürü Çevrim Santral ston Beton Prefabrik Eleman Fabrikas stanbul Knauf Alç ve Alçpan Fabrikas Ankara Madinsan Alç Maden Tesisleri Bala/Ankara Uno Un ve Makarna Fabrikas Bergen Op Zoom/ Hollanda Prefi Hafif Prefabrik Üretim Tesisleri Kazan/Ankara Bakü-Ceyhan Boru Hatt stasyon Yaplar Türkiye MAN Kamyon ve Otobüs Fabrikas Tevsii projesi Akyurt/ Ankara Kam Beton Ankara Tesisleri Cengiz Enerji Samsun 240MW Doalgaz Çevrim Santral Eti Alüminyum Seydiehir Kesme Döküm Tesisleri 14 PROTA Mühendislik 15

10 Deprem Mühendislii Ülkemiz; jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel yaps nedeniyle, doal afetlere skça maruz kalan bir ülkedir. Prota, sosyal sorumluluk bilinci gerei; bu kapsamda depreme dayankl yaplar tasarlamakla kalmayp, deprem riskinin azaltlmas konusunda yöntemler gelitirmek, risk yönetimi ve deprem odakl planlama yaklamlar üretmek ve ilgili mevzuat ve standartlarn gelimesine katkda bulunmak boyutunda hizmetler üretmektedir. Prota, deprem mühendislii alannda Türkiye de faaliyet göstermeye balayan ilk mühendislik firmasdr ve bu konu en önemli uzmanlk alanlarndan biridir. Binalar ve büyük yaplarn tasarm, yaplarn deprem güvenliinin deerlendirmesi, hasarl binalarn onarm ve güçlendirilmesi ile yap mühendislii disiplininde sonlu elemanlar yazlmlar gelitirme konularnda uzmandr. Dünya Bankas, Avrupa Yatrm Bankas ve Avrupa Komisyonu tarafndan finanse edilen birçok projede görev alm olan Prota; Bayndrlk ve skan Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Salk Bakanl, Savunma Bakanl, çileri Bakanl gibi çeitli ulusal bakanlklar fonlaryla finanse edilen birçok deprem riskinin azaltlmas konulu projeleri baaryla tamamlamtr. Ülkemizi derinden sarsan 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana/Ceyhan, 1999 Marmara ve 2002 Sultanda ile 2003 Bingöl depremlerinin ardndan Prota, deprem sonras saha denetimleri, hasar tespit ve iyiletirme tasarmlar ile birçok renovasyon projesinde önemli sorumluluklar üstlenmitir. Prota, bugüne kadar deprem riski azaltlmasna ilikin projelerde yapsal performans deerlendirmesi, güçlendirme tasarm, inaat sürecinde kontrolluk hizmetleri ile deprem sonras hasar tespiti, güçlendirme ve yenileme tasarmlar balamnda toplam yaklak onyedi (17.0) milyon m 2 inaat alanl projeye imza atmtr. Prota ayn zamanda, Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Esaslar yönetmelii gelitirme sürecinde de komisyonlarda aktif görev almtr. Deprem Mühendislii konularnda Gazi Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi, Yldz Teknik Üniversitesi, Orta Dou Teknik Üniversitesi ile yaplan ortaklaa çalmalarndan ayr olarak Prota, üst düzey uzman katlmclar ile, deprem mühendislii ve yönetmelik uygulamalarna ilikin birçok eitici ve öretici ortamda yer almtr. Prota, sismik tasarm/inceleme deneyim ve kapasitesi yannda, deprem mühendislii alannda geni kapsaml aratrmalar yapmakta, metodoloji, standartlar ve teknoloji gelitirmekte, artname oluturma, sözleme yönetimi ve güçlendirme inaatlar kontrolluu gibi hizmetleri de sunmaktadr. Prota uzmanlar, inaat ve deprem mühendislii konularnda yer yl en önemli ulusal ve uluslararas konferans, sempozyum ve panellere konumac olarak katlm ve bu konulardaki bilimsel çalmalarn içeren bildiriler sunmulardr. Prota, deprem ve inaat mühendislii alannda aratrma ve gelitirme projeleri yürütmek üzere ODTÜ Teknokent te faaliyet gösteren bir ofise de sahiptir. Bu kapsamda, deprem mühendislii alannda birçok aratrma projesinde de sponsorluk yapmaktadr Depremi Sonras 3. Ordu Komutanl Binalarnn Güçlendirilmesi - Erzincan 1995 Depremi Sonras Orta Hasarl Binalarn Güçlendirilmesi - Dinar/Afyon 1998 Depremi Sonras Orta Hasarl Binalarn Güçlendirilmesi - Seyhan/Adana 1998 Depremi Sonras Orta Hasarl Binalarn Güçlendirilmesi - Ceyhan/Adana 1998 Depremi Sonras naat Halindeki Binalarn Güçlendirilmesi - Ceyhan/Adana 1999 Marmara Depremi Sonras Tüpra Petrol Rafinerisi Yaplarnn Güçlendirilmesi - Kocaeli 1999 Marmara Depremi Sonras Bölgedeki PTT Binalarnn Güçlendirilmesi 1999 Marmara Depremi Sonras Bölgedeki TEDA Binalarnn Güçlendirilmesi Emekli Sandna ait stanbul Hilton, zmir Efes, Bursa Çelik Palas Otellerinin Güçlendirilmesi Koleksiyon Mobilya Fabrikas Güçlendirme Projesi - Tekirda Bata Çimento Sanayi Silolarnn Sismik Deerlendirme ve Güçlendirme Projesi Elmada/Ankara Kurtalan Çimento Fabrikasnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi Siirt Türkiye Bankas A.. Marmara Bölgesi Hizmet Binalarnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi Türk Telekom stanbul Anadolu Yakas Santral Binalarnn Güçlendirilmesi stanbul Tüpra Aliaa Rafinerisi Baca ve Lojmanlarnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi Tüpra Krkkale Rafinerisi Hydro-Cracking Tesisinin Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi 477 adet Yap Üzerinde Sismik Deerlendirme Çalmas Yaplmas Düzce Oyak-Renault Otomobil Fabrikas dare yaplar ile Ana Depo yapsnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi - Bursa T.C. MEB Okullarmz Yklmasn Kampanyas Dahilinde 5 lde 34 okulun Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi SGK Sopal Hastanesinin Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi - Kocaeli T.C. Babakanlk PUB, Seçilmi 369 Konut Yapsnn Güçlendirilmesine Yönelik Fizibilite Çalmas Bakrköy/ stanbul T.C. Ziraat Bankasna ait 28 Hizmet Binasnn Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi T.C. MEB 2. Temel Eitim Projesi, 275 Kampuste 760 Binann Deprem Performansnn Tespiti ve Güçlendirilmesi T.C. stanbul Valilii PKB stanbulda Seçilmi Kamu Binalarnn Güçlendirme Tasarmna Yönelik Müavirlik Hizmetleri CB1.3D ve CB1.3F Paketleri 16 PROTA Mühendislik 17

11 Ulam Mühendislii...hatyolu, metro, ulam yaplar mimarisi, telekomünikasyon, geoteknik, elektromekanik, elektrik ve mekanik Prota Mühendislik, yllar boyu edindii proje deneyimlerini ulam yaplarndaki baarsyla da pekitirmitir. Bu balamda, otobüs terminalleri, metro ve banliyö rayl sistem projeleri, havaalan terminal bina proje ve süpervizyonu gibi birçok konuda baarl projelere imza atmtr. Prota ulam sektöründe müterilerine tambütünleik çözümler üretmek ve sunmak üzere yaplanarak gücünü, ulam mühendisliinde hatyolu, metro, ulam yaplar mimarisi, telekomünikasyon, geoteknik, elektromekanik, elektrik ve mekanik gibi temel disiplinlerin üzerine odaklanm yapsndan almaktadr. Prota mühendisleri özellikle yeralt metro istasyonu ve tünel yaplarnda uyguladklar geoteknik çözümleriyle de birçok yenilie imza atmlardr. Bu kapsamda Prota, güzergah etüd, plan, profil ve kesitlerinin hazrlanmas, dever ve hz snrlamalar hesaplar, drenaj ve pompa istasyonlarnn tasarm, mevcut altyap tesislerinin konumlarnn belirlenmesi ve deplasmanlar ile ilgili etüd ve projelendirme ileri, demiryolu üst yap projeleri, makas projeleri, hat drenaj, ve tünel içi servis yollarnn tasarm, stasyon mimari, yapsal, elektrik ve mekanik tasarmlar, her türlü iksa ve zemin izleme ileri, diyafram duvar, su szdrmazl projeleri, yangndan korunma ve mücadele sistem tasarm ile yangn simulasyonlarnn hazrlanmas, çevresel kontrol sistemi, akustik ve acil havalandrma sistemi tasarm, alçak akm, aydnlatma ve telekomunikasyon sistemleri tasarm, yangn alglama sistemi tasarm, enerji temini ve cer gücü projeleri, katener sistemi tasarm, depremsellik etüdleri, tasarm kriterleri ve gerekçe raporunun hazrlanmas, kesin ve detay proje çalmalarnn yaplmas konularnda hizmet vermektedir. Prota, bu konudaki proje çalmalarnn yannda inaat kontrolluk ve süpervizyon çalmalarn da baaryla yürütmektedir. Ülkemizde üstlendii projelerin yansra Prota, uluslararas projelerde de konu ile ilgili tasarmlar ve çalmalar yürütmektedir Varova Metrosu II. Hat Metro Projesi Polonya Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Teknik Tesisler Projesi stanbul Balçova ehirleraras Otobüs Terminali zmir Kadköy-Kartal Metro Projesi ksa Çalmalar - stanbul Kadköy-Kartal Aras 22.5 km 16 stasyon Metro Projesi stanbul Marmaray Banliyo Hatlarnn yiletirmesi Kesin Projesi istanbul 8 Kadköy - Kartal Yenisahra stasyon Modeli Aksaray ehirleraras Otobüs Terminali Adnan Menderes Havaliman ç Hatlar Terminali zmir Atatürk Caddesi-Demiryolu Kava Üst Geçidi Tarsus/Mersin Taksim ve ili Metro stasyonlar Gebze Halkal Banliyö yiletirme Projesi 18 PROTA Mühendislik 19

12 Tarihi Yaplar Roma Yolu Güçlendirme Çalmas Side/Antalya Liman Hamam Güçlendirme Projesi Side/Antalya Büyük Hamam Güçlendirme Projesi Side/Antalya Kz Meslek Lisesi Dönüüm Projesi Çorum Türk Koleji Uakizade Kültür Merkezi Güçlendirme Projesi zmir Harbiye Askesi Müzesi Restorasyonu Güçlendirme Projesi stanbul Cer Atelyeleri Restorasyonu Güçlendirme Projesi Ankara Prota, uzun yllardr Kültür ve Turizm Bakanl nn tarihi yaplarn rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme ilerinde ilk bavurduu uzman kurulular arasndadr. Anadolu topraklarnn birçok medeniyete ev sahiplii yapm olmas Prota nn bu alanda güçlü bir zeminde çalmalarn sürdürmesine olanak salamaktadr. Bu konuda yapt çalmalar ve bilgi birikimi ile Prota, projelendirme çalmalarnn yansra, genel anlamda bavurulan kaynak konumuna ulamtr. Tarihi yaplar konusunda büyük boyutlu sorunlarn çözüm adresi olma özelliini Prota, sürekli olarak gerçekletirdii aratrma ve gelitirme çalmalarna borçludur. Prota mühendis ve mimarlar, tarihi eserlerin koruma, belgeleme ve güçlendirilmesi konularnda konferans ve sempozyumlara katlmakta ve bildiriler sunmaktadrlar. Bu konularda üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte yaplan çalmalarla gelitirilen birçok yapsal tespit ve belgeleme yönteminin yannda üç boyutlu yapsal analiz yöntemleri de gelitirilmitir. Bu balamda yma ve yonu ta, ahap, dökme demir ve kargir inaat sistemleriyle yaplm yüzlerce yapnn analiz ve güçlendirme projeleri gerçekletirilmitir. Çallan yap gruplar arasnda stadyum, tiyatro, han, hamam, mozole, kervansaray, sur ve kale duvar, cami, kilise, ifahane, atelye, kültür yaplar, kule, kent girii, gibi birçok yap yer almaktadr. Prota, tarihi yaplarn deprem durumundaki performanslarn tespit etmek amacyla da birçok geni kapsaml projeye imza atmtr. Özellikle stanbul un Fatih lçesi tarihi yap stou kapsamndaki yaplar için gelitirdiimiz deprem performans tespit metodolojisi; bir ilk olarak, temel deerlerle ve tarihsel mirasn korunmasna yönelik yaklamlarn doruluunu basitletirilmi hesap yöntemleriyle test etmitir. Tarihi yaplarn hzl incelenmesine yönelik ilk tier yöntemi olarak adlandrlan bu prosedür, önemli birçok ulusal ve uluslararas konferansta sunulmutur Bugüne kadar rölöve, restorasyon, rehabilitasyon ve güçlendirme konularnda çallan yaplarn dönemsel özellikleri; Antik Yunan dan Osmanl ya, Roma dan Cumhuriyet dönemine kadar oldukça geni bir yelpazeyi kapsamaktadr. 1 2 ifahane Güçlendirme Ön Çalmas Divrii/Sivas Tiyatro Yaps Rölöve ve Güçlendirme Çalmas Perge/Antalya 3 4 Yivli Mimare Camisi Güçlendirme Çalmas - Antalya Helenistik Kuleler Restorasyonu Güçlendirme Projesi Perge/Antalya 5 Myra Tiyatro Rölöve, Restorasyon ve Güçlendirme Çalmas Kale/Antalya Fatih ilçesindeki Tarihi Yaplarn Deprem Performanslarnn Tespiti - stanbul 7 Stadion Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Perge/Antalya 8 Magnesia Roma Surlar Güçlendirme Çalmas - Aydn Sofular Mahallesindeki Geleneksel Yaplarn Güçlendirilmesi Projesi Tarsus/Mersin Çrçr Fabrikas Güçlendirme Projesi Tarsus/Mersin 20 PROTA Mühendislik 21

13 Planlama kent planlama, imar mevzuat çalmalar, kentsel tasarm projeleri... Prota, kuruluundan buyana sürdürdüü yap ve deprem mühendislii çalmalarna paralel olarak, kent planlama, tehlike ve afet risklerinin belirlenmesi ve azaltlmasna yönelik aratrma projeleri ile kentsel tasarm konularnda da hizmet vermektedir. Kentsel planlama hizmetleri kapsamnda Prota, ülkemizin kentleme ve planlama sorunlarna yönelik kapsaml analiz ve tespitlere dayal olarak, proje konularna ilikin uluslararas yeni kavram, yöntem ve yaklamlar da deerlendirerek ülke koullarnda uygulanabilir çözümler sunan çalmalar üretmektedir. Kentsel tasarm çalmalar planlama, mimarlk ve çeitli mühendislik disiplinlerini bünyesinde barndrmaktadr. Bu kapsamda Prota, proje çalmalarnda kentsel etkiyi dikkate alan bir yaklam sergilemekle birlikte, pek çok kentsel tasarm projesine dorudan veya dolayl katklar salamtr Marmara Depremi sonrasnda Prota, Dünya Bankas tarafndan finanse edilen Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu, Afet Riskli Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Planlama Standartlarnn Gelitirilmesi, mar ve Yap Mevzuat Uygulama Analizi projelerini, kent planlama, mimarlk ve ilgili mühendislik disiplinlerinde deneyimli uzmanlar, akademisyenler ve Promim Çevre Düzenleme, Kentsel Tasarm ve Bilgisayar Hizmetleri Ltd. ti ylnda kurulmutur. Firmann genel müdürlüü ayn zamanda kurucu ortak olan Y. ehir Plancs Can Kubin tarafndan sürdürülmektedir. Promim, kuruluundan bu yana çeitli kentlerde, farkl konularda 100 ün üzerinde çevre düzenleme, kentsel tasarm, salklatrma, yenileme, ve kentsel gelime projesini baaryla tamamlamtr. Bunun yansra, Promim mensuplar 1989 ylndan itibaren çeitli uluslararas, ulusal ve davetli yarmalarda pekçok ödül kazanmtr. kurum yetkilileri ile çoklu disiplinli bir ekip çalmas ile gerçekletirmitir. Bu projeler kapsamnda, merkezi ve yerel kurumlarn uygulamalar için rehber niteliinde eylem planlar ve el kitaplar hazrlanarak baslm ve yeni mevzuat önerileri gelitirilmitir. 1 Porsuk Çay Kys, Scaksular ve Eski Otogar Bölgesi Düzenleme ve Kentsel Tasarm Projesi - Eskiehir Küçükçekmece Kent Merkezi - stanbul Baakehir Kent Merkezi - stanbul Uluda Milli Park I. ve II. Geliim Bölgeleri - Bursa Bakent Organize Sanayi Sosyal Donat Alan - Ankara Mudanya Ky Band ve Kentsel Tasarm Projesi - Bursa Afet Riskli Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Planlama Standartlar Ihlara Vadisi Bak ve Giri Noktalar Kentsel Tasarm Projesi - Aksaray Temelli Yeni Hisar Kentsel Tasarm Projesi - Ankara Lara Kent Park Kentsel Tasarm Projesi - Antalya Bahçeehir T2 Ticaret ve Konut Merkezi Kentsel Tasarm Projesi - stanbul Nilüfer Deresi Kentsel Tasarm Projesi - Bursa zmir Caddesi Kentsel Tasarm Projesi - Ankara K.K.T.C. ODTÜ Kampüsü Projesi - Güzelyurt / K.K.T.C. Çayyolu Konut Alan Kentsel Tasarm Projesi - Ankara Cumhuriyet Meydan Çevre Düzenleme Projesi - Mersin Sinan Paa ve Fatih Mahallesi Kentsel Dönüüm Projesi - Adana St. Petersburg Forum Master Plan Çalmas - Rusya Federasyonu Çamlk Milli Park Çevre Düzenleme Projesi - Yozgat 22 PROTA Mühendislik 23

14 Proje ve Yapm Yönetimi...mimar, inaat, çevre, makina, elektrik, proses ve deiik alt uzmanlk alanlarnda deneyimli i gruplar Prota, bugüne kadar Türkiye mizde ve çeitli ülkelerde binlerce yapnn tasarm hizmetlerini üstlendii gibi, yapm kontrolluu ve teknik danmanlk hizmetlerini de gerçekletirmitir. Yapm kontrolluu hizmetlerini en üst seviyede proje yönetim hizmeti olarak deerlendiren Prota, profesyonel proje yönetim anlaynn gerekliliklerini müterinin ihtiyaçlar ile birletirerek her ie özgün yaratt model çerçevesinde toplam mühendislik ve müavirlik hizmeti sunar. Prota, bamsz müavirlik hizmetlerinde, proje yönetimi çerçevesinde proje planlamas, maliyet ve süre kontrolü, kalite güvencesi ve kontrolü, sözleme yönetimi, mimari, inaat, yapsal, elektrik ve makina mühendislii kapsamnda özel teknik uzmanlk sunar. Adna proje ve yapm yönetimi yapt müterisini orta olarak benimseyen Prota, müteri ile iletiime ve bilgi alveriine en üst düzeyde önem verir. Burada amaç, tüm süreçte müterinin hak ve çkarlarn gözetmek ve zaman, kalite ve maliyet yönünden müterinin beklentilerine uygun sonuçlarn çkmasn temin etmektir. Prota, sadece rehberlik yapmakla yetinmeyip, projelerle ilgili yeni olaslklar ve katma deerleri de müterisine tanmlayarak sunar. Prota nn proje yönetim ve kontrolluk ekipleri deiik profesyonel uzmanlk alanlarna sahip ekibi, mimar, inaat, çevre, makina, elektrik, proses ve deiik alt uzmanlk alanlarnda deneyimli i gruplarn oluturur. Müavirlik hizmetleri, ihale öncesi aamalarda ihale doküman ve teknik artnamelerin hazrlanmas, tekliflerin deerlendirilmesi, sözlemeden sonra ise sözleme yönetimi, yapm kontrolluu ve kalite yönetimi ile devam ederek, iletme ya da kesin kabul sürecine kadar devam eder. FIDIC, EFCA ve TürkMMMB üyesi Prota, kontrolluk ve müavirlik hizmetlerinde ulusal artnamelerle birlikte arlkl olarak FIDIC artnamelerini, yerel ve uluslararas yapm standartlarn kullanmaktadr. Prota, müavirlik ve kontrolluk çalmalarnda, proje sürecinde sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasna, çevre koruma ilkelerine, insan haklarnn ana deerlerine ve çalan haklarna ve yolsuzluk kartlna ayr bir önem ve saygyla hizmet sunmay görev edinmitir. 1 Koluman - Mercedes Benz Servis ve Bakm Merkezi Ankara 2 Koluman - Mercedes Benz Servis ve Bakm Merkezi Tarsus/Mersin Hacettepe Üniversitesi Örenci Yurtlar - Ankara Limkon Konsantre Meyve Suyu Fabrikas Adana 5 Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman naat leri Kontrolluu stanbul 6 Knauf Alç, Alçpan ve Yap Kimyasallar Fabrikas Köseköy/zmit Madinsan Alç Maden Tesisleri Bala/Ankara MAN Kamyon ve Otobüs Fabrikas Tevsii Projesi Akyurt/Ankara Eskiehir Belediyesi Kentsel Geliim Projesi-Proje Yönetim Hizmetleri T.C. MEB Efikap Kapsamnda 34 lde Okul naatlarnn Kontrolluu T.C. MEB Okullarmz Yklmasn Kampanyas Kapsamnda 7 lde 53 Güçlendirme naatnn Kontrolluu T.C. stanbul Valilii Proje Koordinasyon Birimi Kamu Binalarnn Güçlendirme naatlarnn Kontrolluu 24 PROTA Mühendislik 25 stanbul

15 Aratrma ve Gelitirme Yazlm Prota nn temel çalma strajejisi yenilikçilii tevik üzerine kuruludur. Prota, her projesini bu nedenle aratrma ve gelitirme kaynak çalmas olarak ele alr. Bu yaklam çerçevesinde Prota, birçok bamsz aratrma ve gelitirme projesinde yer alm ve almaya devam edecektir. Prota, bu amaçla, ODTÜ Teknokent bünyesinde ofis açm olup, aratrma ve gelitirme projelerini bu ofiste sürdürmektedir. Prota, özellikle deprem mühendislii alannda yürütülen aratrma ve gelitirme çalmalar sonucunda ilgili kurumlarn uygulamasna yönelik el kitaplar hazrlamtr. Bu projelerden bazlar, Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu, Afet Riskli Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Planlama Standartlarnn Gelitirilmesi, mar ve Yap Mevzuat Uygulama Analizi gibi Dünya Bankas tarafndan finanse edilen projelerdir. Bu projelerde, üniversitelerden akademisyenlerle ibirlii yapld gibi, alannda uzman kurulularla da birlikte çalma yürütmütür. Hem Ar-Ge hem de uygulama bileenlerini bir arada bulunduran projelerimiz de portföyümüzde skça yer almaktadr. Özellikle deprem riskinin ve zararlarnn azaltlmas kapsamnda yap tiplerine özel olarak gelitirilen deerlendirme yöntemleri, güçlendirme teknikleri ve uygulama prosedürleri, afet riskli bölgelerde yapm yönetmelii tasars gelitirme, yapsal analiz ve modelleme çalmalar bu kapsamda yaplm çalmalardan bazlardr. Bu kapsamda, stanbul Fatih lçesi Tescilli Yap Stou Deprem Performans Deerlendirmesi, stanbul Bakrköy de Konut Binalarnn Sosyal Etki Deerlendirmesi ve Ekonomik Analizleri de kapsayacak ekilde Güçlendirme Tasarmna Yönelik Fizibilite ve Pilot Uygulama Çalmas, Riskli Binalarn Hzl Deerlendirme Yöntem ve Formlarnn Gelitirilmesi ve Pilot Uygulama Çalmas projelerimizde üniversitelerin sadece yap bölümleriyle deil, sosyoloji, ekonomi, mimarlk bölümlerinden deerli akademisyenlerle çalmalar yaplmtr. Yeni Zelandal Proje ortamz ile gerçekletirdiimiz benzer projelerimizden biri, Yeni Zelanda Müavirler Birlii (ACENZ) tarafndan yenilikçi ve ayrcalkl projeleri kutlama amaçl olarak Gümü Ödüle layk görülmütür. Prota ayn zamanda, Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Esaslar yönetmelii hazrl sürecinde dorudan görev ald gibi, yapm, yap malzemesi standart ve mevzuat gelitirme çalmalarnda Türk Standartlarnn AB normlarna uyum çalmalarnda çounlukla gönüllü olarak hizmet vermektedir. Prota mühendisleri, katldklar aratrma gelitirme projelerini, Dünya ve Avrupa çapnda konferanslarda bildiri yaynlamak suretiyle Dünya naat Mühendisleri Konseyi, Avrupa naat Mühendisleri Konseyi, Türk Mimar Müavir Mühendisler Birlii ve naat Mühendisleri Odas gibi mühendislik topluluklar ile paylamaktadr. Prota, aratrma ve gelitirme projeleri sonucu ortaya çkan konularda hem irket içi, hem de ülke çapnda eitim faaliyetleri düzenlemekte, Prota uzmanlar eitim projelerinde bizzat eitim vermektedirler. MEER-Bakrköy deki 369 Konut Yapsnn Güçlendirlmesine Yönelik Sosyal Etki Deerlendirmesi, Ekonomik Analizleri ve Yapsal Tasarm Fizibilite Etüdü Riskli Binalarn Hzl Deerlendirme Yönteminin Gelitirilmesi ve Pilot Uygulama Çalmas - Düzce LESSLOSS - Deprem ve Yer Kaymas Afetlerine yönelik Risk Azaltlmas Entegre Projesi MEER - Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu için Uygulamaya Yönelik Yöntem Belirleme Projesi MEER - mar ve Yap Mevzuat Uygulama Analizi MEER - Afet Riski Olan Alanlarda mar Planlama ve Kentsel Tasarm Standartlarnn Oluturulmas ISMEP - Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalara likin Eitim Materyelleri Hazrlanmas ve Eitici Eitimleri Model: Hilton Otel, Liverpool, ngiltere, Halcrow Yolles yi bir uygulamac olmak, davran iyi bilmeyi, yeni metodlar gelitirebilecek düzeye ulamay ve karlat problemlere çözüm getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olmay da gerektirir. Prota, her yl, uzmanlk alanlarna giren konularda çeitli aratrma projeleri üstlenmekte ve bu projeler neticesinde elde ettii bulgular ve gelitirdii yöntemleri bilimsel makaleler oluturarak ulusal ve uluslararas konferanslarda, dergilerde ve Prota Web Sitesi nde yaynlayarak meslektalar ile paylar. Bugüne kadar saysz ilkleri baarm bir firma olarak, gerçekletirdii projelerde gelitirdii yöntemler, birçok meslektamz tarafndan klavuz döküman olarak benimsenerek kullanlmtr. Prota, saysz proje kapsamnda teknik klavuz dökümanlarn oluturulmasn da salayarak uzmanlk alanlarnda teknolojik anlamda öncü konumunu sürekli olarak pekitirmitir. Prota, kuruluundan buyana bünyesindeki deneyimli yazlm mühendislerinin gelitirdii yazlmlar ile projelerine inaat mühendislii alannda büyük oranda otomasyon ve teknolojik katklar salamtr. Prota Yazlm Ekibi nin gelitirmi olduu, bina sistemlerinin analizi, dizayn ve çizimi amaçl entegre bir yazlm paketi olan Probina Orion bugün Türkiye ve yurtdnda 3000 i akn inaat mühendislii firmasnca kullanlmakta olan bu konudaki en güvenilir ve kapsaml yazlmlardan biridir. naat Mühendislii konularnda yllar boyunca gelitirdii en güncel teknolojilere dayal yazlm kütüphanesi ve oluturduu deneyimli ekibi sayesinde Prota, gerek duyduu tüm yeni yöntemleri de programlayarak uygulama projelerinin daha güvenilir, daha detayl, daha kaliteli ve en ksa sürelerde tamamlanmasn salayabilmektedir. Akademisyenler ile ibirliini ve üniversite laboratuarlarndan yararlanmay en üst düzeylere yükseltebilmek amacyla Orta Dou Teknik Üniversitesi bünyesinde yeralan Teknoloji Gelitirme Bölgesi içerisinde de bir ofise sahip olan Prota, Yazlm gelitirme ve Bilimsel Aratrma faaliyetlerini bu ortamda sürdürmeye devam etmektedir. Prota, ayn zamanda Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Esaslar yönetmelii gelitirilmesi sürecinde görev ald gibi, yapm, yap malzemesi standart ve mevzuat gelitirme çalmalarnda Türk Standartlarnn AB normlarna uyum çalmalarnda da gönüllü olarak hizmet vermektedir. Uygulamas MARMARAY - Ahap ve Kargir Yaplarda Risk Deerlendirme Yöntemi ve Yapsal Analiz Çalmas Sabiha Gökçen Havaalan Yaplarnda Sismik Performans 26 PROTA Mühendislik Tasarm Dorulama Hizmetleri 27

16 Güveniniz için Teekkürler... T.C. ADALET BAKANLII T.C. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLII T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII T.C. MALYE BAKANLII T.C. MLL ETM BAKANLII T.C. MLL SAVUNMA BAKANLII T.C. TARIM BAKANLII T.C. ULATIRMA BAKANLII BEDEN TERBYES GENEL MÜDÜRLÜÜ BOTA BORU HATLARI LE PETROL TAIMA A.. TSK-DENZ KUVVETLER KOMUTANLII DLH-DEMRYOLLAR LMANLAR VE HAVAMEYDANLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ LLER BANKASI A.. STANBUL PROJE KOORDNASYON BRM KRED VE YURTLAR KURUMU MAKNA KMYA ENDÜSTRS KURUMU PTT POSTA TELGRAF TELEFON DARES SEKA TÜRKYE SELÜLÖZ VE KAIT FABRKASI A.. T.C. BABAKANLIK AFET VE ACL DURUM YÖNETM BAKANLII T.C. BABAKANLIK PROJE UYGULAMA BRM T.C. EMEKL SANDII T.C. MERKEZ BANKASI T.C. MERKEZ FNANS VE HALE BRM SOSYAL GÜVENLK KURUMU TEDA TÜRKYE ELEKTRK DAITIM A.. TRT - TÜRKYE RADYO TELEVZYON KURUMU TÜBTAK TÜRKYE BLMSEL VE TEKNK ARATIRMA KURUMU TÜPRA TÜRKYE PETROL RAFNERLER A.. TÜSSDE-TÜRKYE SANAY SEVK VE DARE ENSTTÜSÜ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÜ AKDENZ ÜNVERSTES ANKARA ÜNVERSTES BOAZÇ ÜNVERSTES ÇUKUROVA ÜNVERSTES ORTADOU TEKNK ÜNVERSTES GAZ ÜNVERSTES HACETTEPE ÜNVERSTES STANBUL TEKNK ÜNVERSTES MARMARA ÜNVERSTES YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES T.C. BARTIN VALL T.C. STANBUL VALL ANKARA BÜYÜKEHR BELEDYES BAKIRKÖY BELEDYES BURSA BÜYÜKEHR BELEDYES CEYHAN BELEDYES ÇANKAYA BELEDYES ESKEHR BÜYÜKEHR BELEDYES STANBUL BÜYÜKEHR BELEDYES MERSN BÜYÜKEHR BELEDYES ASTALD SPA BECA INTERNATIONAL LTD. COWI DK ILF CONSULTING ENGINEERS GMBH LMAK GMR AO MOTT MAC DONALD- COWI SNS STRUCTORS SCOTT WILSON CONSULTANTS ACE MMARLIK AFA PREFABRK A.. AG MMARLIK AHSA NAAT LTD. AKFEN NAAT A.. AKPINAR NAAT A.. ALARA MÜHENDSLK LTD. ALPRO MÜHENDSLK LTD. ALTYAPI MÜHENDSLK A.. ARTI MMARLIK LTD. BAK NAAT A.. BAARI YATIRIM A.. BATA ÇMENTO A.. BAYEK BAYINDIR HASTANELER LTD. BAYHAN MÜHENDSLK A.. BEENDK MAAZA LETMELER A.. BMTA BOAZÇ MAR A.. BOTA BORU HATLARI A.. CENGZ ENERJ A.. CENGZ NAAT A.. CEYLAN NAAT A.. ÇMSA ÇMENTO SANAY A.. DALOKAY-GÜZER MMARLIK LTD. DAMPO PLANLAMA LTD. DEVEL YAPI A.. DOU NAAT A.. EKOL MMARLIK LTD. ENTM NAAT A.. EMT ERMTAN MÜHENDSLK A.. ERGAN ÇMENTO SANAY A.. ESKEHR ÇMENTO SANAY A.. ETAP TARIM GIDA A.. ET SEYDEHR ALÜMNYUM A.. ET BAKIR LETMELER A.. FLASH TV GAZANTEP ÇMENTO SANAY A.. GENCER NAAT A.. GENÇLERBRL SPOR KULÜBÜ GOOD YEAR LASTKLER T.A.. GÖK NAAT PREFABRK A.. GÖKTU NAAT A.. GÜLERMAK AIR SANAY A.. GÜNDAY MMARLIK LTD. &S MÜHENDSLK LTD. STON BETON ELEMAN SANAY A.. KALE MMARLIK LTD. KALEMC YAPI A.. KAM BETON SANAY A.. KARNA MÜHENDSLK LTD. KAYI NAAT A.. KMG MÜHENDSLK LTD. KPA A.. KNAUF YAPI ELEMANLARI A.. KOLEKSYON MOBLYA A.. KOLTEK MÜAVRLK A.. KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR A.. KUR NAAT A.. KURTALAN ÇMENTO SANAY A.. LMAK NAAT A.. LMKON MEYVE SUYU KONSANTRE A.. MADNSAN MADENCLK A.. MAKYOL A.. MAN KAMYON VE OTOBÜS SANAY A.. MAYA HOLDNG A.. MAYA NAAT A.. METROPOL SNEMA LETMELER A.. MLL ETM VAKFI MURAT UN SANAY A.. NACE MAKNA A.. NERU A.. NBA BETON SANAY A.. NUH ÇMENTO A.. NURAK NAAT A.. ODTÜ EB A.. OVACIK MÜH. LTD. OYAK-RENAULT A.. ÖNCÜOLU MMARLIK LTD. PARLAR VAKFI PORTAKAL ÇÇE A.. PREF PREFABRK SAN. A.. PROMETE MÜHENDSLK LTD. PROMM KENTSEL TASARIM LTD. RENAISSANCE NAAT A.. SABANCI HOLDNG A.. SAYKA MMARLIK LTD. SFMM MMARLIK LTD. SUMMA NAAT A.. SÜRÜCÜLER NAAT A.. ANLIURFA ÇMENTO SANAY A.. T.C. ZRAAT BANKASI TARU A.. TEKFEN NAAT A.. TEKTONKA MMARLIK LTD. TEMELSU ULUSLARARASI MÜH. A.. TEPE NAAT A.. TEPE YAPI ELEMANLARI A.. TUNÇAY MMARLIK LTD. TÜRK TELEKOM TÜRK TRAKTÖR A.. TÜRKYE BANKASI UBM A.. UNO UN SANAY A.. UYGUR MMARLIK LTD. VOLGA DI TCARET A.. YAZGAN TASARIM LTD. YMT MÜH. LTD. YÜKSEL PROJE ULUSLARARASI A.. 28 PROTA Mühendislik

17 PROTA Mühendislik Proje ve Danmanlk Ltd. ti PROTA Bilgisayar Mühendislik ve Danmanlk Hiz. A.. PROTA Yazlm Biliim ve Mühendislik Hiz. Ltd. ti. PROMM Çevre Düzenleme Kentsel Tasarm Ltd. ti. Merkez Ofis Turan Güne Bulvar 571. Cad. No: 27 Çankaya Ankara Tel: Faks: stanbul Bakrköy Ofis ncirli Caddesi Umut Sokak No:7 Bakrköy stanbul Tel: Faks: stanbul Kadköy Ofis Sokullu Sokak Acbadem Evleri B Blok Daire: 1 Acbadem Kadköy stanbul Tel: Faks: Eskiehir Ofis Vardar Merkezi Kat: 5 No: Eskiehir Tel: Faks: Ar-Ge Ofisi ODTÜ-Teknokent (Teknoloji Gelitirme Bölgesi) Galyum Binas 1. Kat No: 20 ODTÜ Ankara Tel: Faks: e-posta: Promim Güniz Sokak No: 33/14 Kavakldere Ankara Tel: Faks:

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi

TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yayınlanır / Ekim 2012 TURCom Teknoloji son çeyreğe hızlı girdi TPAO nun açtı ı ihaleyi kazanan ASH Grup, TURCom ile i birli i yaptı. Atılım Üniversitesi nin Lisans Yenilemeleri

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2011 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2012 Ulusal Kalite

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35.

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35. TMMOB ELEKTRKMÜHENDSLERODASI STANBULUBES 35. DÖNEM ÇALIMARAPORU 20062008 TMMOB ElektrikMühendisleriOdası stanbulubesi 35.DönemÇalımaRaporu 20062008 ISBN:9789944895071 EMOYayınNo:GY/2008/3 Adres: DikilitaMah.ErenSok.No:30

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı