AB 7. Çerçeve Programı ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013)"

Transkript

1 AB 7.Çerçeve Programı Güvenlik Araştırmaları Alanı PLATON + PROJESĐ BĐLGĐ GÜNÜ Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN Güvenlik Araştırmaları Alanı Ulusal Đrtibat Noktası 28 Mayıs 2010

2 AB 7. Çerçeve Programı ( ) Đşbirliği Özel Programı (32,3 milyar ) 10 Tematik Alan Konu Odaklı Araştırma ve Koordinasyon Projeleri Fikirler Özel Programı (7,4 milyar ) Kişiyi Destekleme Programı (4,7 milyar ) Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar ) Avrupa Araştırma Konseyi Konu Bağımsız Mükemmeliyet Odaklı Bireysel Araştırmacılar / Takımlar Burs ve Destek Projeleri (Marie-Curie) Konu Bağımsız Kariyer Gelişimi / Sürekliliği Bireysel Araştırmacılar / Kurumlar 7 Konu Başlığı Kapasite / Potansiyel Gelişimi Kobi Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri

3 GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANI BÜTÇE PAYI

4 GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANININ HEDEFLERĐ Vatandaşların insan haklarını gözeterek, terörist eylemler, doğal afetler gibi tehditlerden korunması ve güvenliklerini sağlamak amacıyla teknoloji ve bilgi üretiminin teşvik edilmesi Avrupa sivil güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin optimal kullanılması Sivil güvenlik çözümleri için tedarikçiler ve kullanıcılar arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi Avrupa güvenlik endüstrisinin rekabetçiliğinin arttırılması ve güvenlik boşluklarının doldurulması için hedef odaklı sonuçlara ulaşılması 4

5 2011 ÇALIŞMA PROGRAMININ YAKLAŞIMI Güvenlik Hedefleri 1. Vatandaşların Güvenliği 2. Altyapı ve altyapı hizmetlerinin güvenliği 3. Đstihbarat gözetimi ve sınır güvenliği 4. Kriz durumlarında güvenlik ve emniyetin yeniden tesisi Kesişen Hedefler: 5. Güvenlik sistemlerinin bütünleştirilmesi, karşılıklı bağlılık ve karşılıklı işlerlik(interoperability) 6. Güvenlik ve toplum 7. Güvenlik araştırmalarının eşgüdümü ve yapılandırılması

6 GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANI 4. ÇAĞRISI Güvenlik Alanı 4. Çağrısı ndaki tüm eylemler tüm paydaşların katılımına açıktır. (Sanayii, KOBĐ ler, araştırma kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları, STK lar ve güvenlik alanında çalışan tüm kamu ve özel kuruluşlar) Güvenlik araştırmaları alanının bir diğer hedefi de sektördeki rekabetin teşvik edilmesi olduğundan özellikle KOBĐ lerin katılımı desteklenmektedir. GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANI ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇAĞRI DOKÜMANI ĐÇĐN WWW. FP7.ORG.TR

7 GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANI 4. ÇAĞRISI 4. Çağrının Tahmini Bütçesi: ~ 220 M Đşbirliği Projeleri: Entegrasyon Projeleri ~%40( %30-50), Yetenek Projeleri ~%50 (%40-60) Eşgüdüm ve Destek Eylemleri (DEMO I. Faz dahil) ve Mükemmeliyet Ağları ~%10(%5-20) Uluslararası Đşbirliği ~%3 e kadar, ERA-NET ~%3 e kadar 7

8 GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANI 4. ÇAĞRISI Đşbirliği Projeleri: Entegrasyon Projeleri (Büyük Ölçek) Tahmini Toplam Bütçe M, ~4 yıl Yetenek Projeleri (Küçük ve Orta Ölçek) Tahmini Toplam Bütçe 2-5 M, ~2-4 yıl Eşgüdüm ve Destek Eylemleri Tahmini toplam bütçe M, yıl Mükemmeliyet Ağları Tahmini bütçe ve zaman bulunmuyor. 8

9 Yöntem: Ar-Ge den Yeteneğe 5 Sistemlerin sistemi sunumu - Entegre projelerin birleştirilmesi - Çoklu görev 20 Sistem geliştirme ve doğrulama - Yeteneklerin birleştirilmesi - Göreve özel 120 Yetenek Geliştirme - Teknoloji geliştirme - Çoklu görev ve göreve özel 9

10 GÜVENLĐK ARAŞTIRMALARI ALANI 4. ÇAĞRISI Đşbirliği Projeleri 7 Yetenek Projeleri 13 Koordinasyon ve Destek Eylemleri 13 Yetenek veya Koordinasyon Destek Eylemleri 11 Mükemmeliyet Ağları 1 Toplam 45 10

11 4. ÇAĞRI 4. ÇAĞRI KONU BAŞLIKLARI ĐÇĐN LUTFEN ĐLE TEMASA GEÇĐNĐZ. 11

12 FP7-SEC (En başarılı kuruluşlar) FRANSA Commissariat à l énergie atomique SEC : Stand off scanning and detection of hidden dangerous materials,objects or stowaways, fast and reliable alerting and specification. SEC : Water distribution surveillance SEC : Security of critical infrastructures related to mass transportation(phase 1) SEC : Integrated protection of rail transportation SEC : Detection of unattended goods and of owner SEC : Wireless communication for EU crisis management SEC : European Security Research Networks SEC : Trans-national cooperation among NCPs THALES ELECTRON DEVICES S.A. 5% Fransa'da 7. ÇP Güvenlik Araştırmaları Alanında Öne Çıkan Kurumlar Sagem Défense Sécurité 12% THALES SECURITY SYSTEMS S.A.S 14% Office National d'etude et de Recherches Aerospatiales 13% Institut National de recherche en Informatique et Automatique 5% Fondation pour la Recherche Stratégique 11% Commissariat à l énergie atomique 25% CS - Systèmes d'information 5% EADS Defence and Security Systems 5% EADS Secure Networks 5%

13 FP7-SEC (En başarılı kuruluşlar) ALMANYA Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.v. SEC : Integrated mobile security kit SEC : Stand off scanning and detection of hidden dangerous materials... SEC : Detection of abnormal behaviour SEC : Network enabled command and control system SEC : Developing a common operational picture between regional and national authorities, first responders SEC : Communication strategies of public authorities before, during and after crises concerning risks... SEC : Behavioural, organisational and cultural issues to understand public user needs including those for joint European action SEC : How to take the necessary measures to ensure the security of citizens while respecting the civic rights... SEC : Technology Watch SEC : European Security Research Networks Almanya'da 7. ÇP Güvenlik Araştırmaları Alanında Öne Çıkan Kurumlar Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.v. 10% Centre for European Security Straregies 6% Technische Universitaet 11% Institut für Friedensfors chung und Sicherheitsp olitik an der Universität Hamburg 8% Bruker Daltonik GmbH 6% Bundesansta lt fuer Materialforsc hung und - pruefung 6% Deutsches Institut für Wirtschaftsfo rschung (German Institute for Economic Research) 6% Diehl BGT 6% Defence GmbH & Co. KG 9% Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandte n Forschung e.v. 38%

14 FP7-SEC (En başarılı kuruluşlar) ĐNGĐLTERE QinetiQ SEC : Localisation and tracking of components of substance production SEC : Small area 24 hours surveillance SEC : Air 3D detection of manned and unmanned platforms SEC : Surveillance in wide maritime areas through active and passive means SEC : Wireless communication for EU crisis management University College London 6% University of Reading 6% Thales Research and Technology (UK) Limited 5% Smiths Detection LTD 5% SELEX Sensors and Airborne Systems Limited 6% Đngiltere de 7. ÇP Güvenlik Araştırmaları Alanında Öne Çıkan Kurumlar University of University of Surrey Southampton 5% 5% Queen Mary & Westfield College, University of London 8% BAE SYSTEMS (OPERATION S) LTD 10% QinetiQ 8% Cranfield University 6% Metropolitan Police Service 8% Home Office Scientific Development Branch 8% Kingston University 8% Lancaster University 6%

15 Türkiye deki Katılımcı Kuruluşlar TÜRKĐYE Ambulans ve Acil Sağlıkçılar Derneği: SEC : Human behaviour before, during and after crisis situations to understand how people react to threat alerts and security instructions Anadolu Ajansı: SEC : Communication strategies of public authorities (including media strategies) before, during and after crises concerning risks, security threats and measures ASELSAN A.Ş: SEC : Small area 24 hours surveillance SEC : Unregulated land borders and wide land surveillance system Bilkent Üniversitesi: SEC : Detection of abnormal behaviour, SEC : Ethical implications of the continuum of internal and external security EGE Üniversitesi: SEC : Water distribution surveillance Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü: SEC : Intelligent decision support

16 Türkiye deki Katılımcı Kuruluşlar Havelsan AŞ.: SEC : Detection of abnormal behaviour Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı: SEC : Post incident basic service restoration system STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.: SEC : European Security Research Networks, SEC : Unregulated land borders and wide land surveillance system Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. AŞ.: SEC : Detection of abnormal behaviour TUBITAK-Marmara Araştırma Merkezi-Information Technologies Institute : SEC : European Security Research Networks TÜBĐTAK: SEC : Trans-national co-operation among NCPs TURKCELL Đletişim Hizmetleri AŞ.: SEC : Post incident basic service restoration system Turksat Uydu Haberleşme KabloTV ve Işletme AS.: SEC : Post incident basic service restoration system

17 Başarı Öyküleri TALOS Projesi Transportable Autonomous Patrol System for Land Border Surveillance (TALOS): Proje, kontrolsüz sınırlar ve geniş alanlarda keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirecek bir sistemin geliştirilmesini ve seçilecek bir bölgede test edilmesini kapsamaktadır. Özet Bilgi: Koordinatör: Polonya - PIAP Proje Süresi: 48 ay Toplam Ortak Sayısı: 14 Türk Ortaklar: (ASELSAN & STM) Toplam Proje Bütçesi: 19,853,185 Milyon Türk Ortakların Bütçesi: 3,756,000 ASELSAN projedeki önemli 2 iş paketinin liderliğini üstlenecektir: Projenin Sistem Mimari Tasarımı ve Komuta Kontrol Sistemi'nin geliştirilmesi. Proje Yönetim Kurulu'nda yer alacaktır. Proje Yönetimi, Gereksinin Analizi, Entegrasyon, Test ve Yaygınlaştırma iş paketlerinde görev alacaktır. STM ASELSAN liderliğindeki iş paketlerine destek verecektir. Gereksinim Analizi, Entegrasyon, Test ve Yaygınlaştırma iş paketlerinde görev alacaktır. Đçişleri Bakanlığı Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama Müdürlüğü projenin son kullanıcı Danışma Grubu'nda yer almaktadır.

18 2011 Taslak Çalışma Programı ve 4. Çağrı Zaman Çizelgesi Temmuz 2010 Güvenlik Araştırmaları Alanı 4. Çağrısının yayımlanması Kasım Çağrının kapanışı Ocak-Şubat 2011 Değerlendirme Mart 2011 Çağrı sonuçlarının yayımlanması 18

19 Daha fazla bilgi için... Çağrı bilgisi: CORDIS çağrı sayfası ve iş programı, değerlendirme formları için Diğer: Komisyonun 7. ÇP Đhale Servisi: CORDIS Yardım Masası: Risk paylaşımı mali aracı(avrupa Yatırım Bankası): EPSS Yardım Masası e-posta adresi: IPR Yardım Masası: Spesifik Sorular: Güvenlik Bilgi Yardım Masası E-posta adresi: 19

20 Önemli Etkinlikler TÜBĐTAK-SSM Bilgi Günü Haziran 2010 Ankara-Türkiye Security Research Conference Eylül 2010 Ostend-Brüksel

21 ASD INTEGRATED MISSION GROUP SECURITY-IMG-S

22 IMG-S Aerospace and Defence Industries(ASD) bünyesinde yer alan havacılık alanında oluşturulan IMG4 yapılanmasının başarısının ardından güvenlik alanında da Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözümlerin entegrasyonunun sağlanması amacıyla IMG-S oluşturulmuştur. IMG-S; -6 adet Teknoloji Alanı Çalışma Grubu ve 1 adet Koordinasyon Grubundan oluşmaktadır. Eylül 2009 itibarıyla; 16 ülkeden 171 üyesi bulunan IMG-S e Türkiye den hiçbir kurum üye değildir.

23 IMG-S Teknoloji Alanları Çalışma Grupları 1- Surveillance Systems (EADS)1 asil 1 yedek aday belirlenecek. 2-Communication (THALES) 3-Identification Systems (SAGEM) 4-Protection, Neutralisation and Restoration Technologies (SAGEM) 5-Information Processing and Management (SAAB GROUP) 6-CBRNE (CBRNE LTD-UK) Koordinasyon grubu ise 18 çalışma grubu temsilcisinden ve 6 uzmandan oluşmaktadır.

24 IMG-S IMG-S çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının üyelerine bakıldığında 7. ÇP güvenlik araştırmaları alanında en başarılı firmaların temsilcilerinin bulunduğu görülmektedir. Çalışma gruplarının toplantılarında projeler şekillenmekte ve güçlü konsorsiyumlar oluşturulmaktadır. Bu görüşü destekleyen veriler aşağıda sunulmaktadır. -Güvenlik Araştırmaları 3. Çağrısına sunulan proje sayısı 197 -Bilinen IMG-S üyelerinin dahil olduğu proje sayısı 107 -Başarılı proje sayısı 47 -Başarılı projelerde yer alan IMG-S üyesi ortak sayısı 71 -Programın toplam bütçesi 208 M -IMG-S üyelerinin aldığı toplam bütçe:40 M

25 Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN Güvenlik Araştırmaları Alanı Ulusal Đrtibat Noktası TÜBĐTAK AB ÇPM Ulusal Koordinasyon Ofisi Tel: /4566 E-posta: www. fp7.org.tr

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Ortak Arama YöntemleriY Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Đçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UĐN Ağları

Detaylı

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ SONUÇ RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ

Detaylı

Genelkurmay Başkanımızın ASELSAN ı Ziyareti ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:85 2/2012 ISSN 1300-2473

Genelkurmay Başkanımızın ASELSAN ı Ziyareti ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:85 2/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:85 2/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 Genelkurmay Başkanımızın ASELSAN ı Ziyareti İstikbal Göklerdedir

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) AB Çerçeve eve Programları. 19 Ocak 2007

ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) AB Çerçeve eve Programları. 19 Ocak 2007 AB 7. Çerçeve Programı ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) O. Gürcan G Ozan AB Çerçeve eve Programları Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası 19 Ocak 2007 Ulaştırma Sektörü Ekonomi ve Refah için Ulaştırma Havayolu ulaştırması

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ Hasan TUFAN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara Hasan TUFAN tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri

Detaylı

ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ DERNEĞİ (RSKD) İHTİYAÇ ANALİZİ VE STRATEJİK YOL HARİTASININ ÇIKARTILMASI ÇALIŞMA SONUÇLARI PAYLAŞIM ÇALIŞTAYI

ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ DERNEĞİ (RSKD) İHTİYAÇ ANALİZİ VE STRATEJİK YOL HARİTASININ ÇIKARTILMASI ÇALIŞMA SONUÇLARI PAYLAŞIM ÇALIŞTAYI ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ DERNEĞİ (RSKD) İHTİYAÇ ANALİZİ VE STRATEJİK YOL HARİTASININ ÇIKARTILMASI ÇALIŞMA SONUÇLARI PAYLAŞIM ÇALIŞTAYI ESKİŞEHİR 6 HAZİRAN 2 014 Çalıştay Gündemi 13:30-13:45

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 Avrupa Birliği Çerçeve Programları H2020 Programı AB nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. 6. ÇP 2002-2006 (4 yıl) 17,5 Milyar Euro 7. ÇP 2007-2013 (7 yıl)

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara 11. BTYK Toplantısı 10 Mart 2005 Ankara TÜBĐTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket YETĐŞ in Sunumu 3 4 Ar-Ge Đthalat-Đhracat Karşılama Oranı (Đleri Teknolojiler) GÜNEY KORE 147 ABD 86 TÜRKĐYE 31 ithalat ihracat

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Serhat MELİK Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası 29 Aralık 2014 Sunum İçeriği Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 2015 Çağrı Konuları Ulaşım Alanında Önemli

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Tek Avrupa Hava Sahası İnisiyatifinin Türkiye nin AB Üyeliğine Etkisi

Tek Avrupa Hava Sahası İnisiyatifinin Türkiye nin AB Üyeliğine Etkisi Tek Avrupa Hava Sahası İnisiyatifinin Türkiye nin AB Üyeliğine Etkisi The Effects of the Single European Sky Initiative on the Accession Process of Turkey to EU M. Hakan KESKİN * Öz Hava yolu pazarının

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Bilgi Ortaklıkları Seçilmiş Proje Örnekleri

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Bilgi Ortaklıkları Seçilmiş Proje Örnekleri T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI Bilgi Ortaklıkları Seçilmiş Proje Örnekleri GİRİŞ 2007-2013 döneminde ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda yürütülen

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Giriş Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde üretim bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi, adından söz ettirebilmesi için en önemli eylemdir. Bir ülke

Detaylı

Ek 1. EUREKA Sürekli ve Sistematik Değerlendirme ve BRITE EURAM ve Avrupa Uzay Programları nın Değerlendirilmesi

Ek 1. EUREKA Sürekli ve Sistematik Değerlendirme ve BRITE EURAM ve Avrupa Uzay Programları nın Değerlendirilmesi Ek 1. EUREKA Sürekli ve Sistematik Değerlendirme ve BRITE EURAM ve Avrupa Uzay Programları nın Değerlendirilmesi Zehra Pekşen 1. Giriş Uluslararası AR-GE destek programlarının değerlendirilmesinde uygulanan

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURUMSAL YAZILIM GELİŞTİRME PROJESİNDE EĞİTİCİ EĞİTİMİ MODELİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURUMSAL YAZILIM GELİŞTİRME PROJESİNDE EĞİTİCİ EĞİTİMİ MODELİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURUMSAL YAZILIM GELİŞTİRME PROJESİNDE EĞİTİCİ EĞİTİMİ MODELİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Yavuz İnal yavuz.inal@tubitak.gov.tr Gülben Ünal gulben.unal@tubitak.gov.tr Ömer Aydın omer.aydin@tubitak.gov.tr

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki uluslararası anlaşmalar arasında en yenilikçi girişimler olarak anılmaktadır.

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI Lütfi Elvan Bu çalışma "YEREL EKONOMİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI VE ÇANAKKALE

Detaylı