YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ"

Transkript

1 SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak adaylarda aranan özellikleri belirlemek ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Belgelendirme programları oluşturulurken, ISO 19011:2002, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 ve ISO 22003:2004, TS 18001:2008 ve ISO 27001:2006 standartları ile BD Specification for the Development of Certification Schemes for QMS & EMS Auditors ve IPC PL Certification Scheme IPC şemaları referans olarak kullanılmıştır. Bu doküman 6 ayrı bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm: Giriş ve denetçi seviyeleri 2. Bölüm: Adaylarda aranan şartlar, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güveliği ile gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçileri için istenen gereklilikler ve kabul edilebilir denetim tipleri 3. Bölüm: Başvurular, aday denetçiden müracaat sırasında istenecek belgeler 4. Bölüm: Başvuruların değerlendirilmesi, sınav bilgileri, sınav değerlendirmesi, belgelendirme 5. Bölüm: Gözetim, tekrar belgelendirme için gerekli olan şartlar, tekrar belgelendirme için müracaat sırasında istenecek belgeler 6. Bölüm: Diğer bilgiler, ücretler, personel belgesi ve kimlik kartları, şikayetler, itirazlar, TQNet personel belgesinin geri alınması ve iptali, gizlilik. 1.2 Denetçi Seviyeleri Yönetim Sistemi Denetçisi: Masabaşı (eğitim, iş tecrübesi, denetçi eğitimi ve denetim tecrübesini kriterlerini sağlayan) değerlendirmesini geçen ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar. Yönetim Sistemi Stajer Denetçi: Yönetim Sistemi Denetçisi için başvuru sırasında istenilen İş Tecrübesi, Yönetim Sistemi Deneyimi, Denetim Tecrübesi şartlarında eksiklik bulunan ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar.

2 SAYFA 2/13 TQNet-PB LT.001/REV01 2. BÖLÜM 2.1 ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR Kişisel Nitelikler Adaylar etkili ve yararlı bir denetim için gereken; ahlaklı, açık fikirli, diplomatik, gözlemci, kavrayışlı, çok yönlü, ısrarcı, kararlı, kendine güvenen kişisel niteliklere sahip olmalıdır Eğitim Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, en az lise öğrenimlerini tamamlamış olmalıdırlar Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, genel kimya ve genel mikrobiyolojiyi içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olmalıdırlar Üniversitelerin; Gıda Mühendisliği - Teknikerliği, veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Kimyager) Kimya Teknikeri ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümleri ve Su Ürünleri Mühendisliği - Teknikerliği bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir İş Tecrübesi Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar çalışma alanlarıyla ilgili, değerlendirme ve karar verme yetkisinde teknik, uzmanlık ya da idari pozisyonda en az 5 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır Yüksek öğrenim mezunlarında toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar da ise yüksek lisans veya doktora yapılmış ise toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Toplam iş deneyiminin en az 2 yıllık bölümü Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerini içermelidir. (*Söz konusu kalite deneyimi, Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve/veya denetlemesini içermektedir.) Stajer denetçilerde iş tecrübesi lise mezunlarında min. 2 yıl, üniversite mezunlarında min. 1 yıl olmalıdır Denetçi Eğitimi Adaylar, TQNet onaylı veya IPC üyesi (www.ipcaweb.org members&link) diğer yetkili kuruluşlarca onaylanmış kuruluşlardan alınmış bir başvuru kapsamına göre ilgili alanda Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitimini (en az 40 saatlik) tamamlamış olmalıdır. (Not: Aday herhangi bir yönetim sisteminde Başdenetçi eğitim sertifikasına sahip ise başvuru alanındaki yönetim sistemi için 24 saat tetkikçi eğitimi alınmış olması yeterlidir.) TQNet Onaylı Eğitim programlarına adresinden ulaşabilirsiniz.

3 SAYFA 3/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Onaylı bir Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Kalite tanımlamaları Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri EN ISO 9001:2008, EN ISO 9004:2010, EN ISO 9000:2007, EN ISO 19011:2004 Standartları Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Onaylı bir Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Tanımlamaları Çevre Yönetim Sistemi Temelleri ENISO 14001:2004, ENISO 19011:2004 Standartları EN ISO Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi EN ISO 19011:2004 Kalite Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Kontrol Listeleri Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği Pratik Çalışmalar Onaylı bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Gıda Güvenliği tanımlamaları Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri EN ISO 19011:2004 Standartları ve EN ISO 22000:2005 standartlar serisi EN ISO Standardının denetçi gözüyle incelenmesi Kritik Kontrol Noktalarının tespiti, Tehlike Analizi HACCP Planının oluşturulması Ön gereksinim programları Genel Gıda Hijyeni Uygunsuzluk Raporu Yazımı Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Pratik Çalışmalar Onaylı bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımlamaları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri TS 18001, TS ve EN-ISO 19011:2004 Standartları TS Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı ve İş Güvenliği Boyutları Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri İzleme sistemlerinin kurulumu ve uygulanması Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Kontrol Listeleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Pratik Çalışmalar Uygunsuzluk Raporu Yazımı

4 SAYFA 4/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Onaylı bir Bilgi Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Tanımlamaları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temelleri ISO 27001:Mart 2006, EN ISO 19011:2004 Standartları Risk Analizi ve Risk Yönetimi Risk Değerlendirme Metodları İzleme Sistemlerinin kurulumu ve uygulanması Denetim Sistemi ve Denetim Tipler Denetçinin Nitelikler Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Uygunsuzluk Raporu Yazım Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Pratik Çalışmalar Denetim Tecrübesi Adaylar başvuruda bulundukları yönetim sistemleri ile ilgili, (4) tam Yönetim Sistemi (Kalite/Çevre/OHSAS) denetimine (Dört tam denetim için en az 20 günlük denetim tecrübesi) katılmış olmalıdır. (*Denetimler son ardışık 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.) Üç disiplinde de belgelendirme için ise (3) tam denetime katılmış olmalıdır. (Tetkikler son ardışık iki yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.) Gıda Güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunan aday, son üç yılda en az (4) kuruluşta en düşük 12 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) denetimine katılmış olmalıdır. (GGYS denetim günleri, gıda sanayindeki ISO 9001 veya diğer GGYS denetimleri ile ilgili denetim günlerini içerir.) Eğitim denetimleri, IAF veya EA üyesi olan bir akreditasyon kurumunca akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşunun yetkilendirdiği bir başdenetçinin veya TQNet Personel Belgesine sahip bir başdenetçi direktifi doğrultusunda kazanılmış olmalıdır.

5 SAYFA 5/13 TQNet-PB LT.001/REV Kabul Edilebilir Denetim Tipleri taraf ve 3. taraf belgelendirme veya gözetim veya tekrar belgelendirme denetimleri kabul edilmektedir Aşağıda belirtilen denetimler tarafımızdan kabul edilmeyecektir; a. 3. Taraf denetimlerde; 6 saati sahada geçmeyen ve (1) günden (1 günlük çalışma saati 8 saat olarak alınmaktadır) daha az süre ile denetim programı oluşturulan denetimler b. Belgelendirme kuruluş yetkilisi tarafından onaylanmamış ve kaşelenmemiş Denetim Çizelgesi 3. BÖLÜM 3.1 Başvurular Yukarıdaki şartları sağlayan adaylar TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesini doldurarak, ekleri ile birlikte TQNet Genel Müdürlüğü, 1348 sok. No:3/401 Teknik Malzeme İş Merkezi Yenişehir / İzmir adresine elden veya posta ile başvurabilirler. 3.2 Aday Denetçiden Müracaat Sırasında İstenecek Belgeler 1. TQNet-PB FR.010 Personel Belgelendirme Başvuru Formu 2. Diploma fotokopisi (Diploması noter tastikli olmalı ya da orjinali TQNet Kalite Müdürü tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacaktır. 3. Onaylı Başdenetçi eğitim başarı sertifikası 4. TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi (Belgelendirme Kuruluşu yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır.) 4. BÖLÜM BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1 Ön İnceleme Ön inceleme aşamasında aday tarafından beyan edilen başvuru kayıtları ve evrakları Kalite Müdürü kontrol edilir Kontrol aşamasında başvuru kayıtlarında eksiklik tespit edilmesi durumunda adaya eksiklikleri olarak gönderilir ve adaydan düzeltme istenebilir. 4.2 Masabaşı Değerlendirme Başvuru sırasında aday tarafından sunulan tüm kayıtların ve belgelerin doğruluğu ve geçerliliği Kalite Müdürlüğü tarafından araştırılarak teyit edilir. Gerekli hallerde referans soruşturması yapılabilir Başvuru şartlarını sağlayan adaylar başvuru konusundaki ilgili Yönetim Sistemi sınavına davet edilir. Şartları sağlayamayan adaylara red gerekçelerini içeren resmi yazı veya fax olarak gönderilir.

6 SAYFA 6/13 TQNet-PB LT.001/REV Sınav Bilgileri Sınav bölümü; kişisel özelliklerin ve bilginin ölçümlenmesi için dizayn edilmiş iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bilginin ölçümlendiği yazılı sınav formatları aşağıdaki gibidir. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) Denetçi yazılı sınav formatı aşağıdaki gibidir: Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam Puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan Toplam 100 puan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan

7 SAYFA 7/13 TQNet-PB LT.001/REV Bu kısımda aday 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alırsa başarılı sayılır. Adayın hangi seçeneği işaretlediği konusunda bir tereddüt olması halinde ilgili soru yanlış cevaplanmış sayılır Yazılı sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınav tamamlandıktan sonra 20 dakika ara verilir ve kişisel ve karakter özelliklerin ölçümleneceği diğer yazılı sınav bölümüne geçilir. 4.3 Psikometrik Test TQNet ve Staregister International Inc., Staregister a ait olan ve IAS tarafından valide edilerek kabul edilmiş olan Kişisel Özellik Ölçümlemeye yönelik Psikometrik testin kullanımı yönünde bir anlaşma yapmışlardır. (Detaylar için lütfen anlaşma metnine bakınız.) Staregister ın Kişisel özellik testi, P101 Giriş Seviyesi ve P102 Yönetim Seviyesi olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Her test 80 er adet sorudan oluşmakta ve her sorunun 5 adet çoktan seçmeli cevabı bulunmaktadır. Her test 20 ila 50 içerecek şekilde test setleri halinde kullanılabilmektedir. Her sorunun potansiyel 5 cevabı vardır ve yalnızca bir cevap doğru olarak işaretlenebilir. Bu cevaplar her soru için a. Kesinlikle Katılıyorum b. Katılıyorum c. Emin Değilim d. Katılmıyorum e. Kesinlikle Katılmıyorum şeklindedir. Kabul edilebilir cevap 5 puan değerindedir. Diğer sorular ise sırayla 4,3,2,1 puan değerindedir. Cevapsız bırakılan sorulara 0 puan verilir. Birden fazla cevabın işaretlenmesi halinde de 0 puan olarak değerlendirilir. Sonuçlar ve Değerlendirme: (30 sorudan oluşan bir test seti için) % 24 Barajına kadar : Uyarı seviyesi (KIRMIZI) Bölge Eylem : Belgelendirme amacıyla tekrar sınav gerektirir veya sahada fiili denetim sırasında değerlendirme, mülakaat ve izleme yapılmalıdır. %25 - %49 Barajı arasında : Şartlı Geçiş (SARI) Bölge Eylem : Her yıl sınavın tekrarlanması şartıyla Belgelendirmeye gidilebilir % 50 Barajı ve üzeri : Geçer (YEŞİL) Bölge. Eylem : 3 yıl sonra tekrar sınava girmek üzere Belgelendirmeye gidilebilir Kırmızı Bölge = aday başarısızdır ve sınavdan kalır. Sınavda ölçümlenen kişisel özellikler;

8 SAYFA 8/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Kontrollü odaklanma, takım çalışması, heves, güven, dışa dönük olmak, sabır, gerçekçi, dürüstlük, etik, azimli, odaklanmış, sistematik, esnek, kararlı, kendine güvenen, pratik, iddialı Test Süresi : Her soru başına 1 dakikadır. Toplan soru sayısı üzerinden hesaplanır. TQNet, kişisel özelliklerin ölçümlenmesinde 30 soruluk setler kullanmaktadır. Test ten ; 0-37 puan alanlar Kırmızı Bölgede, puan alanlar Sarı Bölgede, puan alanlar Yeşil bölgede değerlendirilir Sınav Değerlendirmesi Sınav sonuçları adaylara olarak gönderilecektir. Adayın sınav sonucuna yazılı olarak itiraz etme hakkı saklıdır Sınavın genel başarısı için aday her iki kısımdan da başaralı olmak zorundadır. Aday; yazılı sınav bölümlerinin birinden başarılı, diğerinden başarısız olması durumunda müteakip sınavda başarısız olduğu sınava katılabilir Tekrar sınavlar için adaydan yeniden sınav lisans ücreti talep edilir. TQNet Kalite Müdürlüğü tarafından bir sonraki sınav programı adaya olarak gönderilmektedir. Ayrıca sınav programı web sayfasında duyurulmaktadır Yazılı Sınav Kuralları Adayların sınav saatinden en az 15 dk önce sınav salonunun da bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar. Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda data bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir. Soruların bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmalarını ve konuşmaları yasaktır. Sadece sınav görevlilerinin dağıttığı kağıtlara/formlara cevaplarını yazabilecekler, başka kağıt kullanmaları yasaktır. Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir. (İstisnai olarak ana dili Türkçe olmayanlara genel amaçlı sözlük kullanma izni verilebilir). Sadece yazılı ve sözlü sınavda ilgili yönetim sistemi standardı kullanılabilir. Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve ekipmanların kullanımı yasaktır. Sınav süresince sigara içmek yasaktır. Yazılı sınav süresince lavaboya gitmek yasaktır.

9 SAYFA 9/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Sınav başlama saatinden ilk 15 dakika içerisinde aday sınav kağıdını vererek sınavdan çıkamaz. Sınava geç kalma durumunda ilk 15 dakikalık geç kalmalarda aday sınava girebilir Adayların sınav görevlileri ile bir tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınav görevlilerinden reddederek diğer sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir Adaylar sınav görevlisini red etme gerekçesini, sınav sonrası gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır. 4.3 Belgelendirme Belgelendirme uzmanları tarafından sınavlar sonucu geçer puan alan adayların başvuru dosyası ve tüm değerlendirme kayıtları TQNet Genel Müdürünün onayına sunulur. Belgelendirme kararı Genel Müdür tarafından alınır ve sertifika Genel Müdürü tarafından onaylanır. 4.4 Belge Süresi Belgelerin geçerlilik tarihleri sertifikalar üzerinde belirtilmekte ve Genel Müdür tarafından belgelendirme kararları verildiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. 4.5 TQNet Personel Belgesinde Üst Seviyeye Geçiş Stajer Denetçi Seviyesinden Denetçi Seviyesine Geçiş Belge süresinin herhangi bir zaman diliminde, denetçi seviyesi için eksik olan yeterliliklerin tamamlanması gerekmektedir. Denetçi seviyesine Geçiş Ücreti yatırıldıktan sonra dekont ile yeterlilik evrakların TQNet e gönderilmesi gerekmektedir Stajer denetçi seviyesinden denetçi seviyesine geçiş aşamasında tekrar bir yazılı sınav programı uygulanmamaktadır. 5. BÖLÜM 5.1 Gözetim / Performans Değerlendirme TQNet personel belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. TQNet personel belgesine sahip kişiler sertifikalarının geçerlilik süresi içerisinde yılda (1) kez en az bir gözetim amacıyla izlemeye alınır. Gözetim metotları Denetçi değerlendirme anketi Her yıl Kişinin tetkikine nezaret etme Şikayet değerlendirme sonucuna göre Kişi hakkındaki şikayetlerin değerlendirilmesi Her şikayet sonrası Vb. yöntemlerden bir ya da bir kaçı olabilir.

10 SAYFA 10/13 TQNet-PB LT.001/REV TQNet Personel Belgesine sahip kişiler, belgelendirme tarihinden bir yıl sonrasında o yıl içerisinde gerçekleştirmiş oldukları denetimleri TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktararak TQNet iletmek zorundadır. 5.2 Tekrar Belgelendirme İçin Gerekli Olan Şartlar TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgelendirme tarihinden itibaren, belgelendirme konusuyla ilgili her yıl için en az (2) dış denetim ve toplam belge süresi için (3 yıl) en az 6 dış denetim (her yıl yapılan denetimler dahil) gerçekleştirilmelidir Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi Denetçi belgesine sahip personel ya en az iki GGYS denetimi içermek üzere yılda en az beş dış denetim, ya da yerinde dört dış GGYS denetimi veya yılda on GGYS denetim günü gerçekleştirilmelidir Üç yılsonunda en az 45 saat kabul edilebilir onaylı profesyonel eğitim alınmalıdır. Profesyonel eğitim içerikleri; denetim yetkilerini artıracak konularda olması gerekmektedir. Alınacak eğitimler aşağıda belirtilen konular içerisinde yer almalıdır. Kalite yönetim sistemleri ile ilgili (Örn; Mevzuat eğitimi, süreç yönetimi, kalite maliyetleri, geliştirilmiş ürün kalite planlaması, proseslerin yönetimi ve iyileştirme teknikleri, ürün parça onay işlemi, istatistiksel proses kontrol, deney tasarımı, toplam kalite yönetimi, ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Çevre yönetim sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, işletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin teknik ve çevre boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, risk enerji ve zaman yönetimi, istatistiksel proses kontrol, çevre konusundaki kanuni düzenlemeler, karar verme tekniklerinin çevre boyutları ve etkileri, atık yönetimi ekolojik sistemler, ürün tasarımı, atık yönetimi işlemleri, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili (Örn: Mevzuatlar ve kanunlar, iyi üretim uygulamaları, iyi tarım uygulamaları, HACCP uygulamaları, HACCP kapsamlarına sistematik yaklaşımı, gıda hijyeni, tehlike ve risklerin teşhisi, değerlendirilmesi ve analizi, ön gereksinim programları, IFS-BRC gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler, eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, İşletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, TS iş sağlığı ve güvenliği, entegre yönetim sistem standartları, risk değerlendirme ve derecelendirme, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon, ilk yardım, genel yönetim sistemi ve yönetim teknikleri uygulamaları, istatistiksel proses kontrol, proses yönetimi, proje yönetimi, planlanması ve gözden geçirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre)

11 SAYFA 11/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Denetimle ile ilgili (Denetim etkinliğinin geliştirilmesi, problem çözme teknikleri, grup çalışması ve çalışan motivasyonu, kabul örneklemesi, kalite sistem tetkikleri hazırlık ve planlama işlemleri ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre 5.3 Belgelendirmeye Esas Olan Standart Değişikliği TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresinin herhangi bir döneminde belgelendirmeye konu olan standardın (ISO 9001:2008 veya ISO 14001:2004 veya ISO veya TS 18001) revizyonu durumunda, standartlardaki değişikliğin kapsamına göre belgeli kişi adresinde yayınlanacak olan uyum süresi içerisinde; İlgili standarda göre düzenlenmiş başdenetçi eğitim sertifikasını İlgili standarda göre yapılmış en az 3 tam denetimi TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktarılarak TQNet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir Yapılan incelemeler sonucuna göre, belgelendirilmiş olan kişiler; standartlardaki değişikliğin kapsamı esas alınarak hazırlanmış olan sadece yazılı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınav tarihi adresinde ilgili tüm taraflara duyurulur. 6. BÖLÜM 6.1 Ücretler Ücretler TQNet Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak düzenlenmektedir. Geçerli ücretlerin detayları adresinde yer almaktadır Başvuru Ücreti Başvuru esnasında ödenmesi gerekli olan ücrettir. Başvuru ücreti olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme, sınava giriş ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez Bir Üst Seviyeye Geçiş Ücreti (Stajer Denetçilikten Denetçiliği Geçiş) Bu ücret; kapsamında doküman inceleme ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez TQNet Personel Belgelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında yeniden derecelendirme talebinde bulunulabilir.

12 SAYFA 12/13 TQNet-PB LT.001/REV Tekrar Belgelendirme Ücreti Tekrar belgelendirme sürecinin maliyetini içerir. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme ve sertifika dahildir. Tekrar belgelendirme başvurusu esnasında ödenmesi gerekir ve başvuru ücreti gibi tekrar belgelendirme ücreti geri ödenmez. 6.2 TQNet Personel Sertifikası TQNet Genel Müdürlüğü tarafından; TQNet Personel Belgesi almaya kazanan adaylara TQNet Personel Belgesi gönderilecektir Bu belge kişiye özel olmasına rağmen TQNet gerekli hallerde belgeyi tekrar geri isteyebilme hakkına sahiptir TQNet; gizlilik beyanı gereğince belgelendirilmiş kişilerin kişisel bilgileri TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formunda ki onayı doğrultusunda TQNet tarafından adresinde yayınlanır. 6.3 Şikayetler TQNet tarafından belgelendirilen kişi hakkındaki şikayetleri almak için iki yöntem vardır: 1. Şikayet sahibinin herhangi bir yazılı yöntemle başvurması 2. İlgili tafralarca web sitesinde yer alan TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu nun TQNet e ulaştırılması 3. Belgelendirilen kişinin TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu ile hakkında yapılan şikayeti 15 gün içinde TQNet e ulaştırması TQNet e yapılan şikayetler 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılır ve şikayete konu olan belgeli kişi hakkında verilen karar resmi yazı ile kendisine iletilir. Ayrıca şikayetler hakkında verilen karar belgeli kişinin kişisel dosyasına kaydedilir. Karar, ilgili tüm taraflara bildirilinceye kadar takip altında tutulur. 6.4 İtiraz İlgili kişi kişisel bilgilerini belge numarasını tarihini de belirterek itiraz nedenini delilleriyle birlikte TQNet e yazılı olarak ulaştıracaktır TQNet Genel Müdürlüğü itiraz ile ilgili çalışmayı tamamlar ve 30 işgünü içinde sonuçlandırır. Karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. 6.5 TQNet Personel Belgesinin Askıya Alınması ve İptali TQNet Personel Belgesinin askıya alınması veya iptali aşağıdaki durumlarda söz konusu olur. Bu durumda ilgili kişiye yazılı olarak bilgi verilir.

13 SAYFA 13/13 TQNet-PB LT.001/REV01 TQNet Personel Belgesine sahip kişi hakkında yazılı delil ile ispatlanan ve kesinleşen şikayet olması TQNet-PB FR.010 Başvuru Formu Aday Beyanı bölümünde belirtilen hükümlere aykırı fiil veya durum Belgelendirme durumuna yanlış atıf veya belgenin ya da kimlik kartının uygunsuz kullanımı TQNet Program Komitesi; her bir durumla ilgili tüm tarafların delil ve iddialarını dikkate alarak, inceler ve nihai kararı verir. Genel Müdür imzalı bu karar ilgiliye bildirilir, bir kopyası da ilgilinin kişisel dosyasında saklanır TQNet Personel Belgesi ve kimlik kartı askıya alınan veya iptal edilen kişiler belgenin asıllarını 30 gün içinde TQNet Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Belgeli kişinin alınan karara itiraz hakkı saklıdır. 6.6 Gizlilik TQNet; gizlilik beyanı gereğince adayların bilgilerinizi muhafaza edecektir. Belgelendirme kararı alındıktan sonra iletişim bilgileri adresindeki açık veri tabanına adayın isteği doğrultusunda kayıt olacaktır.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; ticari, genel ve sportif havacılık işletmelerindeki

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı