Tasar m - Bask :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr"

Transkript

1 T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu

2 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: Faks: Web: Tasar m - Bask : Kardelen Ofset Ltd. fiti

3 Ç NDEK LER 7. Ola an Genel Kurul Ça r s Dönem Oda Organlar...6 Prof. Dr. Sadri Aran n An s na...12 Bölüm 1 Sunufl...16 Bölüm 2 Say larla PMO...22 Bölüm 3 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas VI. Dönem Çal flma Program ve Uygulama Durumu...26 Bölüm 4 Oda Güncesi...36 Bölüm 5 Mesleki Kazan mlar m z...64 Bölüm 6 Orman Mühendisli i Yasa Tasar s ile liflkin TBMM de Yaflanan Süreçler...74 Bölüm 7 Ankaram Platformu Dönem Sözcülü ümüz...92 Bölüm 8 Bas n Aç klamalar ve Bas nda Odam z Bölüm 9 Sonuç Bildirgeleri Bölüm 10 Görüfllerimiz Bölüm 11 Davalar - tirazlar Bölüm 12 fiubeler Çal flma Raporlar Bölüm 13 Oda Mevzuat Bölüm 14 Mali Bilgiler

4

5 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI VII. OLA AN GENEL KURULU GÜNDEM 1. GÜN - GENEL KURUL TOPLANTISI 1. Aç l fl 2. Baflkanl k Divan 'n n seçimi 3. Sayg duruflu 4. An tkabir Heyeti'nin seçimi 5. Oda Baflkan 'n n konuflmas 6. klar n flmas 7. Genel Kurul Çal flma Komisyonlar n n seçimi Çal flma Raporunun görüflülmesi ve aklanmas 9. Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporunun görüflülmesi ve aklanmas Oda Bütçesi'nin kabulü 11. Komisyon çal flmalar n n karara ba lanmas Çal flma Dönemi temel ilkeleri, Oda ve TMMOB Örgütlülü ü'ne yönelik dilek ve öneriler 13. PMO 7. Dönem Yönetim - Denetleme - Onur Kurullar - TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu ile TMMOB Delegasyonu adaylar n n belirlenmesi (asil ve yedek) 2. GÜN - SEÇ MLER Ço unluklu yap lacak Genel Kurul Genel Kurul Toplant s Tarih : 15 Nisan 2006 Saat : 10:00-17:00 : A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl k Konfeans Salonu D flkap /Ankara Seçimler Tarih : 16 Nisan 2006 Saat : 09:00-17:00 : Peyzaj Mimarlar Odas - fi. Adem Yavuz Sok. No:14/17 K z lay / Ankara Ço unluksuz yap lacak Genel Kurul Genel Kurul Toplant s Tarih : 22 Nisan 2006 Saat : 10:00-17:00 : A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl k Konfeans Salonu D flkap /Ankara Seçimler Tarih : 23 Nisan 2006 Saat : 09:00-17:00 : Peyzaj Mimarlar Odas - fi. Adem Yavuz Sok. No:14/17 K z lay / Ankara 5

6 TMMOB 38. DÖNEM YÖNET M KURULU Mehmet SO ANCI - Yönetim Kurulu Baflkan O uz GÜNDO DU - Yönetim Kurulu II. Baflkan Selçuk ULUATA - Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin YEfi L - Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem POYRAZ - Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS - Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi SU ÇMEZ - Yürütme Kurulu Üyesi Tezcan Eralp ABAY - Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay fienyurt - Yönetim Kurulu Üyesi Hakan GÜNAY - Yönetim Kurulu Üyesi Berrin fienöz - Yönetim Kurulu Üyesi Nail GÜLER - Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün ÇARKACI - Yönetim Kurulu Üyesi brahim VARDAL - Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö. KAYNAK - Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin KÜÇÜK - Yönetim Kurulu Üyesi smail KÜÇÜK - Yönetim Kurulu Üyesi M. Sabri ORCAN - Yönetim Kurulu Üyesi Ali R za TANRIVERD - Yönetim Kurulu Üyesi A. Betül UYAR - Yönetim Kurulu Üyesi M. Remzi SÖNMEZ - Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk NAZLIAY - Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB 38. DÖNEM YÜKSEK ONUR KURULU fievket AYDEM R S rdafl KARABO A Ü. Nevzat U UREL Murat GÖKDEM R Mustafa ASAR TMMOB 38. DÖNEM DENETLEME KURULU Nadir AVSARO LU Hasan DEM REL Oya AKKAN Mustafa ÖZDEM R Kirami KILINÇ 6

7 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI 6. DÖNEM ( ) ODA YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan Ayflegül ORUÇKAPTAN Yönetim Kurulu II. Baflkan Gaye ÇULCUO LU Genel Sekreter Arzu DOLANAY Sayman Birsen BALTACI Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Tunçtan AKBAfi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür YERL Yönetim Kurulu Üyesi Senem Gökçe OKULU ( tarihine kadar) Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin YILMAZ ( tarihinden itibaren) Yedek Üyeler Songül TOP Hakan ÇIPLAK F. Belgin DURGUN Nurcan Küçük BAYDAR Reyhan EK C Murat BALIKÇIO LU ODA ONUR KURULU As l Üyeler Veli ORTAÇEfiME Engin NURLU Meltem ÖZ AYAS Muzaffer YÜCEL Nurcihan ERGÜLEC Yedek Üyeler Nuriye ÇAKIRCA Müfit HATAT Alper GÜRSOY Aysel ÖZKÖKDEM R Ali R za SA IR ODA DENETLEME KURULU As l Üyeler Safa HET Rauf TUNÇTAN Alpay TIRIL Ali R za KARAGÜZEL Ayflin TÜMER Yedek Üyeler Gonca GENÇ Ferhan clal ONUKER Keykubat ARAS Zübeyde ÖZSU 7

8 PEYZAJ M MARLARI ODASI TMMOB 38. GENEL KURULU AS L DELEGASYONU Safa HET Müfit HATAT Aysel ÖZKÖKDEM R Gaye ÇULCUO LU Nuriye ÇAKIRCA Özge DORA Rauf TUNÇTAN Arzu DOLANAY Reyhan EK C Kenan ÇULFA Meltem ÖZ AYAS Tahsin YILMAZ Murat Z. MEMLÜK Hakan ÇIPLAK Birsen BALTACI Ali R za KARAGÜZEL F. Belgin DURGUN Gökçe Senem OKULU Özgür YERL Gülay ÖZDABAK Hülya Dinç ATILGAN Nilgün ÖZD NG fi Nihan Aybar GÜLMEZ M.Çetin SARPER lter ARIKAN Mahmut AYAS Ramazan DO RU Nahit KARTAL Teoman AKÇALI Zübeyde ÖZSU Zeynep GÜNEfi Rukiye Sa lam DEDE Yüksel AVADAN Mehmet Akif ÇALIfiKAN Alper GÜRSOY Halim PERÇ N Rahime Tunçtan AKBAfi Ayflegül ORUÇKAPTAN Songül TOP 8

9 ÇALIfiMA DÖNEM PMO fiube VE TEMS LC L KLER YÖNET M KURULARI ADANA fiubes YÖNET M KURULU fiube Baflkan Ramazan DO RU fiube II. Baflkan fieniz fican ATEfi fiube Yazman Mustafa ARTAR fiube Sayman Ahmet Mithat ERDO AN Üye Mahmut AYAS Üye Nahit KARTAL Üye Onur BOYACIG L ANTALYA fiube YÖNET M KURULU fiube Baflkan Zeynep GÜNEfi fiube II.Baflkan Teoman AKÇALI fiube Yazman Hatice KOYUNCU fiube Sayman Rukiye SA LAM DEDE Üye Selçuk SAYAN Üye Coflkun DURAK Üye Arda YAVAR STANBUL fiube YÖNET M KURULU fiube Baflkan Gülay ÖZDABAK fiube II. Baflkan Hülya Dinç ATILGAN fiube Yazman Betül ATAKAN fiube Sayman Murat KAYA Üye Nihan AYBAR GÜLMEZ Üye Durcan CENG Z Üye Bahar BAfiER ZM R fiube YÖNET M KURULU fiube Baflkan Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAfi fiube II. Baflkan Adnan KAPLAN fiube Yazman fierif HEPCAN fiube Sayman Emine MALKOÇ Y T Üye pek ALTU Üye Hatice SÖNMEZ TÜREL Üye Elvin SÖNMEZ BURSA L TEMS LC L Temsilci Devrim OKTAY MERS N L TEMS LC L Temsilci fieniz flcan ATEfi MU LA L TEMS LC L Temsilci Hatice BAL Ç TRABZON L TEMS LC L Temsilci Öner DEM REL 9

10 ÇALIfiMA DÖNEM PMO fiube YÖNET M KURULLARI ADANA fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Ramazan DO RU Mustafa ARTAR Özlem AYTOK A. Mithat ERDO AN Elife DANIfiO LU Nurgül KONAKLI Onur BOYACIG L ANTALYA fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Zeynep GÜNEfi Teoman AKÇALI Rukiye DEDE Neslihan DA TEK N Coflkun DURAK Hatice KOYUNCU Selçuk SAYAN STANBUL fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Gülay ÖZDABAK Gülbin GÖNEN Bahar BAfiER Onur YÜZER Bu ra YERL YURT Mehmet Zeyat HATTAPO LU Deniz GÖÇER ZM R fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAfi Tanay B R fiç YILDIRIM Erhan ÖNEN Elvin SÖNMEZ F. Kürflat BAfiOL M. Ziya HAZERAL Oya YERTUTMAZLAR 10

11 PMO fiube VE TEMS LC L K ADRESLER ADANA fiubes Reflat Bey Mah. 5. Ocak Cad. Meziyet Görür Apt. No:64 Zemin Kat ADANA Tel/Faks: ANTALYA fiubes Deniz Mah. Konyaalt Cad. Gündüz Apt. No:19/10 ANTALYA Tel: Faks: STANBUL fiubes Kurba al dere Cad. Selamet Apt. No: 57/1 Kad köy/ STANBUL Tel: Faks: ZM R fiubes 860. Sok. No:2 A a Han K:6 D:606 Konak/ ZM R Tel/Faks: e- mail: BURSA L TEMS LC L Geçit Mah. Mudanya Cad. Naturel Peyzaj Yan BURSA Tel/Faks: KOCAEL BÖLGE TEMS LC L Ankara Cad. Kavala flhan K:2 No:37 KOCAEL MERS N L TEMS LC L Çankaya Mah Sok. Tekniker flhan No:40/3 MERS N Tel: Faks: MU LA L TEMS LC L Atatürk Bulvar Nail Durmaz fl Merkezi D Blok D:3 Konac k - Bodrum / ANKARA TRABZON L TEMS LC L Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl Bölümü TRABZON Tel: Faks:

12 Prof. Dr. Sadri Aran 26 May s 1905 stanbul - 16 fiubat 1988 Ankara 1946 y l nda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi ve A açland rma Kürsüsü ad alt nda bafllayan Peyzaj Mimarl e itiminin ayn üniversitede 1968 y l nda ana bilim dal olarak e itime bafllamas n sa layan mesle imizin ilk kurucular ndan olan bilim insan na sonsuz sayg lar m zla Tahsili: 1926 Halkal Ziraat Mekteb-i Alisi 1939 nstitut für Gartengesbau, Münih Londra Bahçe Mimarisi Enstitüsü Görevleri: : Ziraat Fakültesi asistan : Bafl Asistan : Doçent : Profesör (Bu dönemde Peyzaj Mimarisi Bölümünü kurdu ve baflkanl n yapt ) 12

13 Sn. Prof. Dr. Sadri Aran n An s na A.Ü. Ziraat Fakültesi PEYZAJ M MAR S BÖLÜMÜ lk mezunlar na ( dönemi) Peyzaj Mimarisi Derne i, A.Ü.Ziraat Fakültesi - Peyzaj Mimarisi Bölümünün bu y ldan ibaren mezun vermeye bafllamas ndan dolay büyük bir k vanç dymaktad r. Ülkemizin peyzaj planlama sorunlar n n çözümünde büyük ölçüde katk lar na olaca na inand m z bölümün dönemi mezunlar n kutlar, mesleki çal flmalar nda baflar lar dileriz. Peyzaj Mimarisi Derne i Yönetim Kurulu çden dileklerim... Çok çeflitli yönleriyle insan yaflay fl genellikle peyzaj içinde geçmektedir. Bir yurt yüzeyindeki k rsal, kentsel, tar msal, endüstriyel tüm fiziki yerleflmeler, peyzaj içinde geliflmektedir. Bu itibarla, fiziki planlama çal flmalar ve projeleri, içinde uygulanacaklar peyzajla s k iliflki halindedirler. Son y llarda, bütün dünyada mekan organizasyonu çalflmalar nda peyzaj mimarisi aç s ndan gerekli analizlere çok ehemmiyet verilmektedir. Bu sebepledir ki; uygar memleketler, son 2 y ldan bu yana fiziki planlama çal flmalar n, planlama ile ilgili disiplinlerin ve bilim dallar n n ortaklafla paylaflt klar bir tim toplulu u halinde yürütmektedirler. Bu kadronun baflta gelen elemanlar bölge planc lar, flehirciler, mimarlar ve özellikle peyzajc lard r. Fiziki planlama çal flmalar n n memleketimizdeki önemi ve peyzaj planc s na olan ihtiyaç gözönünde bulundurulurak, daha 1939 y l nda Ankara'da Ziraat Enstitülerine ba l Ziraat Fakültesinin bünye içinde bir Bahçe Mimarisi Enstitüsü kurulmufltu. lk y llar, Ziraat Yüksek Mühensdislerinin Bahçe Mimarisi alan nda bilgi edinmelerini sa layan bu kurulufli 1949 y l nda Kürsü halinde gelifltirilmifltir. Ziraat Yüksek Mühendislerinin Peyzaj Mimarisi Sanat dal nda, fiziki planlama çal flmalar na tam selahiyetle kat labilecek bir misyon elde edebilmeleri için, Kürsü 1968 y l nda Peyzaj Mimarisi Bölümü halinde ö retime geçti. Bölümün aç lmas ndan sonra, Ziraat Yüksek Mühendisleri Peyzaj Mimarisi alan nda 3 sömestrelik s k bir ö retimden sonra oldukça yeterli bir bilgi ile cihazland r larak yetifltirilmektedir. Bölüm bu y l ilk mezunlar n vermifltir. 34 seneden bu yana sarfedilen çabalar n meyvelerini bugün alm fl bulunuyoruz. Bu suretle, Fakültemiz üzerine alm fl oldu u ödevi büyük bir titizlikle yerine getirmifl bulunuyor. Bu k ymetli gençlerin yetifltirilmesinde ayn zamanda mühim pay olan çok de erli ö retim üyesi arkadafllar m sorumluluklar n idrak etmekte gerçekten büyük hassasiyet göstermifllerdir. Türk toplumuna düzenli bir yaflama mekan haz rlanmas nda ve yurdun imar nda taze bilgileriyle yararl olacaklar na kani oldu um 14 kabiliyetli genç, bugün çal flma azmi ve hevesi içindedirler. Ancak, herfleyden evvel; ülke ölçüsünde hayati önemi olan fiziki planlama çal flmalar nda Peyaj Planc s na olan ihtiyac n idrak edilmifl olmas flartt r. Ayn zamanda mar ve skan Bakanl m z baflta olmak üzere, Turizm Bakanl, ller Bankas, Bay nd rl k Bakanl, özellikle Karayollar Genel Müdürlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü, Tar m Bakanl ve tüm llerimiz ile Belediyelerimizin bu k ymetli gençlere ilgi göstermeleri gerekir. Art k, ö rencilik ça ndan ç km fl olan 14 meslekdafl ma çok zevkli olan sanatlar nda, yurdumuzun imar nda, ömürleri boyunca huzurlu çal flma imkan bulmalar n ve baflar l hizmette bulunmalar n dilerim. Talihiniz aç k olsun. Prof. Dr. Sadri ARAN A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi Bölümü Baflkan 13

14 14

15 Bölüm 1 Sunufl

16 Mesle imizin 33., Odam z' n kuruluflunun 12. y l n yaflamaktay z. Demokratik kitle örgütü olman n bilinci ve inanc ile mesle imizin, üyelerimizin ve kamuoyunun sorumlulu unu tafl maktay z. Ülkemizdeki toplumsal geliflim ve de iflimlere duyarl, takipçi ve sorgulay c, özellikle de mesle imizin tan n rl için mücadele ve gelifliminden yana tavr m z 6. Dönem Merkez ve fiube Yönetim Kurullar m zla birlikte devam ettirdik. TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas olarak, öncelikle insan ve insan eme ine sayg y temel alarak ve Türkiye peyzaj n n biyolojik, kültürel ve politik süreçlerinin sonucu ortaya ç - kan dinamik bir bütün oldu unu bilerek, ülkemizde özellikle son otuz y lda ortak kamusal alanlarda, örne in; k y larda, koruma alanlar nda ve kentsel aç k alanlarda artarak devam eden ve sürdürülen ekolojik y k m ve hukuk d fl ele geçirme eylemlerine karfl durduk. Dünya'da ve Türkiye'de çok önemli olaylar n ve küreselleflmenin yafland bir dönemi yaflamaktay z. Dünya kapitalizminin küreselleflme ad alt nda sürdürdü ü sald r lar sonucunda oluflan eflitsizlikler, savafllar, iflgaller, göçler, soyk r mlar, açl k, yoksulluk ve çevre talanlar hepimizi bir felakete do ru sürüklemektedir. Ülkemizde de küreselleflmenin bir sonucu olarak gelir eflitsizlikleri giderek artmaktad r. Siyasi iktidarlar n yanl fl politikalar sonucunda ülkemiz özellefltirmenin pençesine düflmüfl, milli de er ve servetlerimiz yerli ve yabanc sermayeye sat lm fl, turizm ad alt nda k y lar m z, do al sit alanlar m z, 2/ B ile ormanl k alanlar m z talan edilmektedir. Yabanc lara toprak sat fl ve yine tüm h z yla sürdürülmektedir. Böylece gelece imiz yok edilmeye çal fl lmaktad r. li ve yabanc sermayenin dayatmalar yla ç kart lan ve ç kart lmaya çal fl lan yeni yasalarla, hükümetler Avrupa Birli i'ne uyumu bahane ederek hiçbir altyap s olmayan uygulamalarla ülke insan n iflsiz b rakmakta, açl a ve yoksullu a mahkûm etmektedir. Kentlerimizdeki yeflil alanlar rant getirisi nedeniyle yap sal kullan mlara dönüfltürülmesine izin veren politikalar, ulusal ve toplumsal ç karlar göz ard etmektedir. Tüm bu olumsuz süreçlere karfl durarak mücadele etmek, mesleki tan n rl k ve sayg nl k, toplum ç karlar n gözetmek ile ilgili çal flmalar yapmak, 6. çal flma dönemimizin hedefi olmufltur. TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas 6. Dönem Yönetim Kurulu olarak ilkelerimiz; Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlar n, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda temsil etmek, Meslektafllar m z n hak ve ç karlar n halk m z n ç karlar temelinde korumak ve gelifltirmek, Üyelerinin mesleki geliflimlerini sa lamak ve birikimlerini toplum yarar na kullan lmas n sa lamak, Ülke politikalar n n kamu ve toplum yarar na düzenlenmek üzere öneriler gelifltirip yaflama geçirilmesi için mücdele hatlar oluflturmak, Oda örgütlülü ünün ulusal ve uluslararas boyutta temsiliyetinin ve kurumsall - n n güçlendirilmesi için çal flmalar yapmak, 16

17 Peyzaj Mimarl e itiminin kalitesini artt rmak ve belli bir olgunluk düzeyine kavuflturmak için ortak bir platform oluflturmak, Do al ve kültürel kaynaklar n ülke ve dünya konjektörü boyutunda fiziksel planlanmas, korunmas ve yönetimini gelifltirmek ve bu amaçla ulusal peyzaj polikalar n oluflturma çal flmalar n bafllatmakt r. Ulusal peyzaj politikalar oluflturmak için de küçük ölçekli yerel geliflim projelerinden stratejik kent, bölge ve ülke planlamalar na kadar çeflitli nitelik ve nicelikte alanlar kapsayan ve ça dafl ülkelerde oldu u gibi uzun süreçleri öngören planlama anlay fl getirilmesi konusunda Oda'm z n aktif pozisyonu gelifltirilerek 6. Dönem Yönetim Kurulu olarak gerekli çal flmalar bafllat lm fl r. Gelece imiz için bilimsel ve etik de erlere dayal bir ulusal peyzaj politikas oluflturulmas n n gereklili ine ve zorunlulu una inanmaktay z. Ulusal peyzaj politikas n n çerçevesini oluflturacak temel ilkeler flunlar olmal d r: nsan haklar, kültürel de erler ve do al yaflam alanlar na sayg l bir öngörüye sahip, Meslek e itiminde ülkemiz gerçeklerini gözard etmeden evrensel de erlere sayg l ve bilgi üretimini etkin k lmak, Meslek içi egitiminin gereklili ini ve vazgeçilmezli ini savunmak, Paylafl lan ve ortak mesleki etik kurallar zincirine ba l olmak, Mesleki uygulama alanlar nda peyzaj mimarlar n n rolünü güçlendirecek yasal çerçevenin etkin k l nmas için ortak çaba haramak, Bilimsel çerçeveye dayal projelerin oluflturulmas için destek sa lamak, Peyzaj tasar m, projelendirme, uygulama ve yönetim çal flmalar nda teknolojik geliflmelere aç k olmak, Yasa ve yönetmeliklerle ilgili olarak ciddi çekincelerimiz vard r. Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile merkezi yönetim yetkileri, yerel yönetimlere (Belediyeler ve l Özel dareleri) devredilmekte ancak, peyzaj mimarl çal flma alanlar olan kamu alanlar nda, k - y larda, orman çevrelerinde, milli parklarda kentsel aç k alanlarda, do a koruma alanlar nda, tarihi ve arkeolojik çevrelerde politikac lardan oluflan yerel yönetimler taraf ndan uygulanan rantç politikalar nedeniyle büyük bir tehlike alt ndad r. Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas (GATS) ile hizmetlerin serbest dolafl m nda, yabanc sermayenin ülkemizi ucuz pazar haline getirmesinin önünü açan uygulamalar bafllat lm flt r kodlu Peyzaj Mimarl Hizmetleri ve CPC 9406 kodlu Do a ve Peyzaj Koruma Hizmetleri henüz hizmet ticaretine kapal olmas na karfl n; ülkemizde yasal - yönetsel çerçevede yetkilerimizin verilmedi i meslek alan m z, yabanc sermayenin hareketlerine maruz kalacakt r. Mesle imizin 1985 y l nda yürürlü e giren mar Yasas ve son olarak ç kart lan Yap Denetimi Yasas içide yer almamas nedeniyle peyzaj projelerinin kentsel yerleflim süreçlerinde yapt r ma halen dönüfltürülememifl olmas, hükümetçe yap lmas hedeflenen yeni mar Mevzuat çal flmalar devam etmekte ve mesle imiz aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Mesle imizin ekolojik veri taban n güçlendirecek olan, Biyoçeflitlilik ve Do a Kanunu içinde yer almak ve etkin olmak,k y Kanunu ile ulusal peyzaj miras m za yap lan talanlara karfl durmak önemlidir ve güçbirlikteli i gerektirmektedir. 17

18 Mesle imizin hem kamusal alanda hem de özel sektördeki geliflimi konusunda aktif rol oynayan Oda'm z VI. Dönem Yönetim Kurulu olarak; ilk kez Türk Meslekler Sözlü- ü'nde Peyzaj Mimar olarak ve mesle imizin gerçek (tan m ) yap larak gerçeklefltirilen tan mlanmas ile devlet kadrolar nda yerini almak için ilk ad m n oluflturulmas ile Ana Yönetmeli i'mizin ve Serbest Peyzaj Mimarl k, Müflavirlik Hizmetleri - Uygulama, Mesleki Denetim, Bürolar n Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeli i'mizin yine ilk kez 6. Çal flma Döneminde resmiyet kazanmas ndan onur duymaktay z. Serbest Peyzaj Mimarl Hizmetleri üreten veya ücretli olarak çal flan meslektafllar m - z n özlük haklar n, proje müellifli i haklar n ve tüzel anlamdaki kifliliklerini güçlendirecek olan yönetmeliklerimiz sayesinde hem di er planc meslek gruplar karfl s nda hem de her platformda mesle imiz daha güçlü olacakt r. 6. Çal flma Dönemi olarak,hayata geçirmifl oldu umuz PMO-Genç Ö renci Üye Kolu Yönetmeli i ile de genç ö renci örgütlenmemizi oluflturarak ilk ö renci üye kurultay m z gerçeklefltirmifl olmaktan memnuniyet duymaktay z. Mesle imizin gelece i olan ö rencilerimizi örgülülü ümüze flimdiden kat lmalar n Oda Yönetimi olarak önemli buluyor ve genç örgütümüzü güçlendirme çal flmalar mz sürdürmeye devam etmekteyiz. TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas olarak örgütsel duruflumuzu her geçen gün daha yetkin ve güçlü k lmaya çal fl yoruz. Biliyoruz ki güçlü bir Oda Yönetimi üyeleri ile mümkündür.6. Dönem TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin yan s ra, TMMOB içerisindeki Çal flma Komisyonlar nda, Ankaram Platformunda (2 dönem sözcülü ünü de yaparak), Güvenpark sekreteryas nda, KK toplant lar nda di- er odalarla ortak çal flmalar yapt k ve birbirimize destek olarak güçlü k lmaya çal flt k. Çal flmalar m z s ras nda bizlere destek olan üyelerimize, delegelerimize, Oda çal flanlar m za, Üniversitelerimizin Peyzaj Mimarl Bölüm Baflkanlar ve ö retim üyelerine, A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl na, Sn. Prof. Dr. Yalç n MEMLÜK ve; Mesle imizin duayeni olarak gördü ümüz de erli bilim insan, e itim oda m z kurucular ndan, , y llar aras A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarl Bölüm Baflkanl n yapm fl; Oda örgütlülü ümüzün temel tafl n oluflturan Peyzaj Mimarisi Derne i kurucu üyelerinden olmas nedeniyle de meslek örgütlülü ümüzün önemli isimlerinden olan çok de erli hocam z Sn. Prof. Dr.Yüksel ÖZTAN'a, 6. Dönem çal flmalar m zda bize verdikleri destek ve güvenden dolay sonsuz teflekkür ediyoruz. Meslek alanlar m zdan hareketle daha güzel, yaflanas, k sacas baflka bir dünyan n ve Türkiye'nin mümkün oldu unu gerçeklefltirebilece imiz inanc yla... TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas 6. Dönem Yönetim Kurulu Ad na Ayflegül ORUÇKAPTAN BAfiKAN 18

19 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI VI. DÖNEM YÖNET M KURULU OLARAK; MESLEK YASAL HAKLARIMIZDA... Orman Mühendisli i yetki tasar s ndaki meslek alan m za yap lan ihlallere TBMM Genel Kurulunda engel olmaktan, Avrupa Peyzaj Sözleflmesini ulusal peyzaj politikalar m z oluflturarak aktif hale getirmekten, Peyzaj Mimarl n n fiehirleflme ve mar Kanununda gerekli yerini almas n sa lamaktan, Kamu sektöründe di er meslek disiplinlerince daralt lan alanlar m zdaki üyelerimizin sorunlar n n etkin çözümünü sa lamaktan,...vazgeçmed K... TOPLUMSAL MUHALEFET N TÜM KES MLER LE B RL KTE... Küreselleflme ve özellefltirme yolu ile do al kaynaklar m z n elden ç kart lmas nda, Do al kaynak yönetiminde etkin olan merkez kurumlar n n kapat lmas nda ve bu alanlarda yerel yönetimlerin karar verici olmas nda, GATS ile e itim, sa l k, çevre ve mühendislik-mimarl k hizmetlerinin serbestlefltirilmesinde, Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar s ile sosyal devlet in tasfiyesine yol açacak politikalarda, Bilim ve teknolojinin s n fsal, cins ayr mc, ulusal bask ve sömürü amac ile kullan lmas na, insanl a ve do aya zarar vermesinde,...mücadele ED P TARAFSIZ KALMADIK... 19

20 20

21 Bölüm 2 Say larla PMO

22 YILLARA GÖRE ÜYE SAYILARI 22

23 23

24 24

25 Bölüm 3 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas VI. Dönem Çal flma Program ve Uygulama Durumu

26 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI 6. DÖNEM ( ) HEDEF ÇALIfiMA PROGRAMI TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas (PMO) olarak, 10 y ll k deneyim ve bilgi birikimimiz fl nda Odam z n gündemi ve sorunlar de erlendirildi inde; mesleki, demokratik kitle örgütü olman n sorumlulu uyla hareket ederek ça dafl, ba ms z, demokratik, üreten ve kalk nan bir Türkiye özlemiyle üyelerimizin sorunlar n n toplumun sorunlar ndan ayr lamayaca n n bilincindeyiz. Meslek Odas olarak, do an n korunmas, gelifltirilmesi ve yönetilmesi ve toplumun kültürel ve sosyal yaflam na katk da bulunacak yaflam mekanlar n n oluflturulmas için yo un u rafl verdi imiz 10 y ll k mücadele hatt ; asl nda dünyada esen küreselleflme rüzgarlar n n hoyratl ndan etkilenen ülkemizin içinde bulundu u ortam ve koflullar - na, siyasal iktidarlar n yanl fl tercihlerine de objektif bir gözlem olana yaratmaktad r. Dünyan n tüm yaflam co rafyalar nda son petrol savafllar nda görüldü ü gibi, emperyalist savafllar n mazlum halklar üzerinde yaratt insan haklar ihlalleri, k talararas eflitsizliklerin derinleflmesi ve buna benzer tüm olumsuzluklar ekolojik ortamlar ve de- erlerin talan na neden olmaktad r. Böylece insanl n gelece i yok edilmektedir. Dünyadaki bu olumsuz geliflmelerin koflutunda; siyasal iktidarlar n ülkemize, özellikle 1980 sonras nda uygulad klar neo - liberal politikalarla, d fla ba ml hale getirdi- i, iflsizlik, yolsuzluk, açl k ve sefalet koflullar n n giderek yayg nlafl p derinleflti i, bölgesel eflitsizlik ve dengesiz kalk nman n hüküm sürdü ü bir süreç yaflanm fl ve yaflanmaktad r. GATT, OECD, GATS, IMF, DB, DTÖ ve AB süreçleri ile küresel kapitalizmin boyunduru unda bir Türkiye hedeflenmektedir. Tüm bu olumsuz sürece karfl mücadele etmek, Peyzaj Mimarlar Odas 6. Dönem çal flmalar n n temelini oluflturacakt r. Bu genel bak fla paralel, Odam z n dönemi çal flmalar afla daki dört ana bafll k fl nda biçimlenecektir. ki y ll k süreçte sürdürülecek bütün faaliyetler bu hedefler do rultusunda ve üyelerimizin sürece müdahiliyeti ile yürütülecektir. TMMOB PMO olarak genel tutumumuz ve tüm çal flmalar m z TMMOB'nin temel ilkeleri ve çal flma anlay fl ile paralel bir zemin oluflturmaktad r. Peyzaj Mimarl n n toplumsallaflt r lmas Örgütlülük ve güçlendirilmesi PMO örgütlülü ümüzün ifllevselli inin ve örgütümüzün güçlendirilmesi TMMOB ve ba l odalar ile dayan flman n güçlendirilmesi Demokratik Kitle Örgütleri ile ortak etkinlik alanlar yarat lmas Meslek ve uygulama alanlar n n hak, sorumluluk ve yetkilerinin tan mlar nda varolan sorunlar n giderilmesi E itim 26

27 BAfiLICA ÇALIfiMA ALANLARI BA IMSIZLIK, DEMOKRAS, BARIfi VE NSAN HAKLARI Odam z bu alanda çal flmalar n, eski dönemlerde oldu u gibi bu dönemde de, TMMOB'nin çal flmalar na paralel; emek ve demokrasi güçleri ile birlikte yürütecektir. Mesle imiz sorunlar n n halk m z n sorunlar ndan ayr tutulamayaca gerçekli inden hareketle, ülkemizdeki siyasal sistem ve mesle imize yans lar n n takipçisi olunacakt r. ÖRGÜTLÜLÜK VE GÜÇLEND R LMES PMO ÖRGÜTLÜLÜ ÜMÜZÜN filevsell N N VE ÖRGÜTÜMÜZÜN GÜÇLEND R LMES Oda örgütlülü ünün güçlendirilmesi ve örgütün gelifltirilmesi; daha demokratik, daha ifllevsel, daha etkin bir örgütlülük yaratmak temel hedeflerimizden biridir. Üyeler ile iliflkiler: Üyelerle dayan flmay art rmay hedef alan çal flmalar, üyelerle yönetim kurulunu buluflturan toplant lar, üyelerin aktif olarak rol alaca etkinlikler, iflsiz üyelerin istihdam na yönelik araflt rma ve yönlendirme çal flmalar, adres güncellemesi, üye profili çal flmas, delegasyon toplant lar yap lacakt r. Ayr ca örgütlü üye say s n art rmaya yönelik çal flmalara devam edilecektir. flyeri temsilcilikleri ile iliflkiler: Kamuda, özel sektörde ve üniversitelerde çal flan üyelerimiz aras ndan iflyeri temsilcileri seçilerek onlarla koordinasyon içinde çal fl - lacakt r. Temsilcilikler ile iliflkiler: Koordinasyon toplant lar, meslek içi e itim çal flmalar, yerellerine özgü çal flmalar yap lacakt r. fiubeler ile iliflkiler: Koordinasyon toplant lar, meslek içi e itim çal flmalar, yerellerine özgü çal flmalar yap lacakt r. Ö renci üyelerle iliflkiler: Ö renci üye komisyonunda yer alan ö rencilerin varolan örgütlülük bilinçlerinin art r lmas na yönelik toplant lar yap lacak, ö renci üyelerin etkinliklerine düzenleyici, izleyici, dinleyici, konuflmac vb. nitelikte kat l m gösterilecek ve destek verilecektir. Yay n: Odam z n yay n olan Peyzaj Mimarl Dergisi bu dönemde de gelifltirilerek yay nlanmaya ve ülkemiz ve mesle imize iliflkin sorunlar n, geliflmelerin, politikalar n tart fl lmas na ve bilgi aktar m na yönelik bir araç olmaya devam edecektir. Ayl k bülten ç kar lmaya çal fl lacakt r. Kongre, sempozyum, panel, söylefli ve atölye çal flmalar na yönelik kitaplar ç kar lacakt r. Odam z n fiziksel koflullar n iyilefltirmek ve yeni olanaklar yaratmak amac yla da çeflitli çal flmalar yap lacakt r. Mekansal olanaklar: Odam z n fiziksel koflullar do rultusunda en verimli biçimde kullan labilmesi amac yla tadilat ve tefrifl çal flmalar yap lacakt r. ki y ll k dönemin sonunda uygun maddi koflullar sa land taktirde Genel Merkezimize ait mülk edinilecektir. Lokal: Odam z n teras nda, üyelerimizle buluflmak, etkileflimlerimizi art rmak ve yaz dönemlerinde alternatif toplant ve etkinlik alan yaratmak amac yla lokalimiz faaliyete geçecektir. 27

28 Kütüphane: Odam z bünyesinde bir kütüphane oluflturulmas do rultusundaki çal flmalar m z devam edecektir. TMMOB VE BA LI ODALAR LE DAYANIfiMANIN GÜÇLEND R LMES Bu dönemde de TMMOB, Odalar ve KK'lar ile ortak etkinliklere ve di er etkinliklere kat l m sa lanacakt r. Ayr ca TMMOB taraf ndan oluflturulan sürekli ve süreli çal flma gruplar kapsam nda gerekli çal flmalar yap lacakt r. DEMOKRAT K K TLE ÖRGÜTLER LE ORTAK ETK NL K ALANLARI YARATILMASI Mesleki politikalar ba lam nda ortakl klar yakalayabildi imiz demokratik kitle örgütleri ve kentle ilgili yap lanmalar olan platform ve konseylerle ortak çal flmalar yap lacak ve etkinlikler düzenlenecektir. Yan s ra, toplumsal duyarl l klarla oluflturulmufl çeflitli platformlar n etkinliklerine de kat l m gösterilecektir. Savafl karfl t platformlarda, özellefltirmelere karfl platformlarda, bar fl yanl s platformlarda Birli imizin geleneksel tavr na paralel bir durufl sergilenecektir. MESLEK VE UYGULAMA ALANLARININ HAK, SORUMLULUK VE YETK LER N N TANIMLARINDA VAROLAN SORUNLARIN G DER LMES Mesle imizin yetkilerinin tan mlanmas, çeflitli mesleklerle varolan mesleki çat flman n giderilmesi amac yla yasa, yönetmelik, genelge vb. belgelerle ilgili çal flmalar m z TMMOB ilkeleri çerçevesinde gerçeklefltirilecektir. Öte yandan kendi meslek alanlar - m zda varolan durumun iyilefltirilmesi için örgüt içi yönetmelik düzenlemeleri yap lacakt r. MESLEK ALANIMIZ LE LG L ÜLKE GERÇEKLER N N ORTAYA KONULMASI Meslek alanlar m z ile bilgiyi oluflturma, biriktirme ve bunu kamuoyu ile paylaflma ana çal flma konular m zdan biridir. Bu anlamda, bilimsel etkinlikler gerçeklefltirilecek ve bunlar n sonuç bildirileri oluflturulacakt r. Peyzaj mimarl konular nda do al ve kültürel çevreye yönelik toplum bilincini artt r lmas için yaz lar n haz rlanmas, aç klamalar yap lmas ve toplant lar n düzenlenmesi gibi etkinlikler yap lacakt r. E T M Peyzaj Mimarl lisans ve yüksek lisans e itim süreçlerinin etkinlefltirilmesi amac yla çeflitli üniversitelerden akademisyenler ve ö rencilerle toplant lar yap lacakt r. Üyelerimiz ve ö renci üyelerimizin mesleki geliflimlerini desteklemek amac yla bilgisayar kurslar, foto raf kurslar, atölye çal flmalar ve seminerler düzenlenecektir. ETK NL KLER Peyzaj Mimarl II. Kongresi 2004 Peyzaj Mimarl nda 50 y l Ankara Atölye çal flmalar 28

29 el yönetimler ve uygulamalar konulu atölye çal flmas hale mevzuat konulu atölye çal flmas Peyzaj Mimarl ve di er tasar mc - planc meslek disiplinleri etkileflimi konulu atölye çal flmas PMO Ö renci Üye Sempozyumu Ö renci Üye Sempozyumu sonucunda oluflturulan sonuç bildirgesinin TMMOB Ö renci Kurultay 'na tafl nmas Kent - Peyzaj - Yaflanabilirlik kampanya çal flmas Çevre Haftas / 2005 KOM SYONLAR Oda Ana Yönetmeli i Komisyonu Ö renci Üye Yönetmelik Komisyonu SMM Komisyonu Yay n Komisyonu E itim - Meslek içi E itim Komisyonu Tarihi Peyzaj Alanlar Komisyonu K y Alanlar Komisyonu Bitki Materyali ve Bitkisel Uygulama Komisyonu Sulak Alanlar Komisyonu ÇALIfiMA PROGRAMI UYGULAMA DURUMU PEYZAJ M MARLI ININ TOPLUMSALLAfiTIRILMASI ODTÜ Ve DTCF'de, Bergama'dan Dikili'ye Ö renci Festivali nde, Ö rencilerle; Sivas Katliam n n y ldönümünde Abdi pekçi'de, 12 Eylül Darbecileri Yarg lans n Mitingi'nde Tando an'da, Disk, Kesk Ve Ttb le Birlikte Demokratik Türkiye, Halk çin Bütçe Mitingi'nde, Halk m zla Birlikteydik ÖRGÜTLÜLÜK VE GÜÇLEND R LMES Üyeler ile liflkiler: 2004 y l nda üye say m z 1912 iken 2006 Mart ay nda 2493'e ulaflm flt r. 2 y lda üye say m zda art fl %30.3 oran nda olup ilerleme kaydetmifltir. Müelliflerimiz ile 2 kez toplant yap lm fl, sorunlar ve çözüm önerileri tart fl lm flt r. Bu toplant lar sonucu Meslek Denetim Komisyonu kurulmufltur. flsiz 50'ye yak n meslektafl m - za ifl bulunmufl, web sayfam zda insan kaynaklar bölümü aktif hale getirilerek ifl arayan üyelerimiz ile peyzaj mimar istihdam etmek isteyen firmalar buluflturulmufltur. 29

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

2008-2010 Çal flma Program

2008-2010 Çal flma Program 2008-2010 Çal flma Program 2008-2010 Çal flma Program Dünyada ve ülkemizde bilgi ve teknoloji ola anüstü bir h zla geliflmekte, eriflim ve iletiflim yayg nlafl rken, yerald m z co rafya baflta olmak üzere

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR bölüm 5 etkinlikler Etkinlikler BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular fiubeler Aras Ortak Toplant 13 Ekim 2006 13 Ekim 2006 tarihinde fiubeler Aras Ortak Toplant yap ld. 55 flube yöneticisi, 7 konuk ve 8 merkez yöneticisi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan DE ERL MESLEKTAfiIMIZ lk kez 24 fiubat 1994 tarihinde gerçeklefltirilen T pta Uzmanl k E itimi Kurultay lar n n onüçüncüsü, TTB-Uzmanl k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu taraf ndan, stanbul Tabip Odas n n ev

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı