IPv4 DEN IPv6 YA GEÇİŞ İÇİN ÖRNEK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ MODELİ: GEMKAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IPv4 DEN IPv6 YA GEÇİŞ İÇİN ÖRNEK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ MODELİ: GEMKAR"

Transkript

1 IPv4 DEN YA GEÇİŞ İÇİN ÖRNEK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ MODELİ: GEMKAR M. Yekta SOYLU Emel Kızılkaya AYDOĞAN Suna ÇETİN Cevriye GENCER Şeref SAĞIROĞLU Özet-Bu çalışmada, IPv4 ten ya geçişte en uygun geçiş stratejisine karar vermede AHP temelli örnek bir karar destek sistemi (KDS) geliştirilmiştir. Geliştirilen KDS nin, protokolüne ülkemiz geçiş sürecinde sistematik çözüm sunacağı, ya geçiş maliyetlerini azaltacağı, geçiş yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara kendi isteklerine, tercihlerine veya gereksinimlerine bağlı olarak uygun geçiş mekanizmasını önermede uygun çözümlerle katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: AHP, Çok Kriterli Karar Verme, IPv4,, Karar Destek Sistemleri, Abstract-In this study, an AHP based decision support system (DSS) is developed in order to decide on the best transition strategy between IPv4 and. It is thought that the proposed DSS will supply systematic solutions for Ipv6 protocol throughout the transition process of our country, decrease the transition cost for, help the related corporations suggesting proper transition mechanisms according to their own wishes, preferences and neccesities. Keywords: AHP, Multi Criterian Decision Making,, IPv4,, Decision Support Systems I.GİRİŞ Karar verme kavramı ya da problem çözme; belirli bir amaca ulaşmak için değişik alternatiflerin belirlenmesi ve bunların içerisinden en etkilisinin seçilmesi şeklinde tanımlanabilir. Hangi geçiş mekanizmasının veya mekanizmalarının, herhangi mevcut bir sistem için uygun/en uygun olacağı seçimi, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri ile yapılabilir. Analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ilk olarak 1970 li yıllarda Saaty tarafından ortaya konmuş olan çok kriterli karar verme tekniklerinden biridir. AHP, fikirlerin, bakış açılarının ve duyguların etkilediği bir karar sürecinin sayısallaştırılması gerektiği durumlarda alternatifleri M.Yekta Soylu Kara Harp Okulu e-posta: Cevriye Gencer Gazi Üniversitesi e-posta: Emel Kızılkaya Aydogan Erciyes Üniversitesi e-posta: Suna Çetin Kırıkkale Üniversitesi e-posta: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu Gazi Üniversitesi e-posta: önceliklendirmek için nümerik bir ölçüt elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. AHP öncelikleri elde ederek bir problemin alternatiflerini sıralama yolu sağlar ve karar vericilerin karmaşık problemleri, problemin ana hedefi, kriterleri, alt kriterler ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellemelerine olanak verir [1]-[3]. Dünya üzerinde geçiş çalışmalarının arkasındaki en büyük itici güç IPv4 adres aralığının internet kullanımının artmasına cevap veremeyecek duruma gelmesidir. Son internet raporlarına göre ülkemizde internet kullanıcısı sayısının ve penetrasyonun da %45 üzerine çıktığı bilinmektedir[4]. Ülkemizdeki yalnızca telefon, bilgisayar ve araç sayılarını göz önünde bulundurduğumuzda bile IPv4 adres sayısında yakın zamanda sıkıntı duyulması kaçınılmaz olarak görülmektedir. IPv4 ile sorun yaşanan IP adres kapasitesi, güvenlik, dolaşılabilirlik, çoklu gönderim ve hizmet kalitesi gibi servislere ve protokollere çözüm bulmak ve artan ihtiyacı karşılamak için ve ülkemizde sistematik bir geçiş sağlamak amacıyla Ulusal Protokolü Altyapı Tasarımı ve Protokolüne Geçiş Projesi başlatılmıştır. Literatür taraması yapıldığında geçiş stratejisine etki eden kriterlerin belirlenmesine ve geçiş yöntemlerinin seçimine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yapılan çalışmada ise IPv4 ten ya geçişte en uygun geçiş stratejisine karar vermede kullanılacak kriterlerin belirlenmesine ve kullanıcıların kendilerine en uygun geçiş stratejilerini belirlemelerine yönelik örnek bir KDS geliştirilmiş ve geçiş için kurumların sistematik bir yaklaşımla uygun geçiş mekanizmasını belirleyebilmesine imkan sağlayan bir altyapı yazılım sistemi geliştirilmiş ve önerilmiştir. Bu çalışmada, IPv4 de ya geçiş mekanizmaları Bölüm 2 de özetlenmiş, geçiş mekanizması modelinin nasıl oluşturulması gerektiği açıklanmış, geliştirilen uygulama tanıtılmış ve çalışma Bölüm 5 de değerlendirilmiştir. II. IPv4 DEN YA GEÇİŞ MEKANİZMALARI Internet Engineering Task Force (IETF) önderliğinde 1990 lı yılların başından itibaren yeni bir adresleme sistemine geçiş ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar başlanmıştır. Geçilecek nesil bu protokole IPng (Internet Protocol next generation) veya (Internet Protocol version 6) denilmesi kararlaştırılmıştır. IETF tarafından geçiş mekanizmaları Tablo 1 de verildiği gibi sıralandırılmıştır [5]. Tablo 1 incelendiğinde, geçiş mekanizmalarının; ikili yığın (dual stack), tünelleme (tunelling) ve çeviriciler (translation) olmak üzere üç tip bir sınıflandırma yapılabildiği ve diğerlerininde bunların türevleri olduğu 37

2 ULUSAL KONFERANSI 2011 görülmektedir [6],[7],[8],[9]. Bunlara ek olarak yalın da eklenebilmektedir İkili Yığın (Dual Stack) İkili yığın mekanizması yaygın mekanizmalardan biridir. İki protokol yığınının (IPv4 ve ) birbirine paralel hatlarda, beraber kullanılmasına dayanır [6],[10]. Bu sistemde kullanıcı, herhangi bir anda bağlantı için v4 ü mü yoksa v6 yı mı kullanacağına karar verir. Bu karar, bağlantısının varlığına ve DNS kayıtlarına göre alınır. IPv4 ve protokol yığını yapıları çoğunlukla birbirinden tamamen bağımsızdır; mantıksal arayüzler ayrı ayrı numaralandırılabilir, ayrı ayrı başlatılıp durdurulabilir, sanki kullanıcı iki ayrı makineymiş gibi davrandırılabilir. İkili yığın yöntemiyle alakalı birincil sorun, her kullanıcıya verilebilecek sayıda yeterli v4 nin bulunamayacağıdır. Bu durum için DSTM (Dual Stack Transition Mechanism) geliştirilmiştir. DSTM, küçük IPv4 havuzundaki IPv4 adreslerinin kullanıcılara ihtiyaç halinde geçici olarak atanması mekanizmasıdır. Bu sayede çok sayıda ikili yığınlı şekilde yapılandırılmış kullanıcı az sayıdaki v4 IP lerini paylaşabilmektedir. İkili yığınlı kullanıcıların temel özelliği v4 ve v6 paketlerini alabilmeleri ve gönderebilmeleridir. Fakat çift yığınlı geçiş mekanizmaları v4 ve v6 nın beraber çalışması problemini kendi başlarına çözümleyemezler, bu durumda da çeviri (translation) tekniklerini kullanmaları gerekmektedir. İkili yığınlı kullanıcıların temel özelliği v4 ve v6 paketlerini alabilmeleri ve gönderebilmeleridir ler (Translation) Çeviri mekanizmaları tanımlı (stateful) ya da tanımsız (stateless) olabilir. Tanımsız bir çevirici, her iletişimi kendiliğinden, daha önce çevrilmiş paket yığınlarına başvurmadan, kendiliğinden çevirir. Tanımlı çeviriciler ise, daha önceki çevirilere dikkate alan bazı durumlara dayalı olarak çeviri yapmaktadır. Çeviri prosesindeki asıl işlem; IP ve ICMP paketleri arasındaki iletişimin gerçekleştirilmesine dayanır. SIIT, BIS, BIA, NAT- PT,MTP,TRT ve SOCKS64 olmak üzere çeşitli çeviriciler vardır [11],[5] (Tunelling), uyumlu ağ düğüm noktaları ile uyumsuz ağ düğüm noktaları arasındaki köprünün oluşturulmasıdır. Basitçe iki işlemden oluşur; tünel girişinde veri yığınlarının kapsüllenmesi (capsulation) ve çıkışta kapsüllerin tekrar açılması. Yapılandırılmış tünelleme, otomatik tünelleme, 6to4 tünelleme, teredo, DJB Auto ve 6over4 gibi çeşitli tünelleme metotları vardır [12]-[16]. Tablo 1. IETF Tarafından Geçiş Mekanizmalarının Sınıflandırılması [5] III. GEÇİŞ MEKANİZMASI SEÇİM MODELİ Çalışmada, uzman görüşleri ve literatürde yapılan çalışmalar incelenilerek en uygun geçiş mekanizmasının belirlenmesi için -Şekil 1 de gösterildiği gibi- 5 adet ana kriter ve 8 adet alt kriter belirlenmiştir. En uygun geçiş mekanizmasının seçimine yönelik hiyerarşik yapı ise Şekil 2 de verilmiştir. Hangi geçiş mekanizması veya mekanizmalarının herhangi mevcut bir sistem için uygun/en uygun olacağının belirlenmesi, çok kriterli karar verme yöntemlerinden bir veya birçoğunun kullanılması ile yapılabilir. İsim Bağlantı Tip Lokasyon İkili Yığın Durumsuz IP/ ICMP Bindirme Yöntemli Yığın Bindirme Yöntemli Uygulama Arayüzü Ağ Adres Çevirisi- Protokol Geçişi Çoklu Dağıtım Transfer Protokolü Transfer Gönderi Soket Tabanlı /IPv4 4den4e, 4 üzerinden 6dan4e, 6dan4e,, (çoklu dağıtım) 6dan4e, İkili Yığın veya veya veya veya veya veya Tek Tek Tek ile 38

3 6 ile Hangi yöntem olursa olsun sonuçta geliştirilecek bir KDS olmalıdır. Site İçi Otomatik Tünel Adres Protokolü ile Şekil 1. Geçiş Mekanizması Seçimini Etkileyen Kriterler İkili Yığın Geçiş Mekanızması IP içinde IP Yapılandırma 6dan4e 6 üzerinden 4den4e, 6 üzerinden 4den4e ile ile, iki veya iki iki Şekil 2: En Uygun Geçiş Mekanizmasının Seçimine yönelik AHP modeli KDS, karar vermeyi kolaylaştırmak ve daha etkili hale getirmek için tasarlanan değişik model, simülasyon ve uygulamaları kapsayan sistemlerdir. Bu sistemler, kurum ve kuruluşların veri tabanından elde edilen bilgileri, veriler arasındaki ilişkileri gösteren, farklı faaliyet ortamlarının benzerini oluşturan, belirsizlik durumları ile ise ne olur analizini birleştiren ve algoritma ile sezgisel metotlarından yararlanan analitik çerçeveye dâhil eden uygulamalardır. KDS bir analiz sunar ve bu analize dayanarakta bir karar tavsiyesinde bulunur [17]-[19]. KDS nin özellikleri şunlardır [17]-[19]. Özellikle yarı-yapılanmış ve yapılanmamış kararların alınmasında yardımcı olurlar. Tüm kademelerdeki yöneticilere karar vermelerinde yardımcı olabilirler. Karar alma sürecinin tüm evrelerinde destek sağlayabilirler. Çeşitli karar verme süreçlerine destek sağlayabilirler Bağımsız kararları desteklediği kadar birbirine bağlı kararları da destekleyebilirler. Tasarım aşaması zor olsa da kullanım kolaylığı sunarlar. KDS kullanan kurum veya kuruluşlar bunları kullanmayanlara oranla daha avantajlıdır. Bu avantajlar şöyledir: Karlılık daha yüksektir. Karlılık daha kararlıdır, zaman içinde daha az 39

4 ULUSAL KONFERANSI değişiklik gösterir. Karara ulaşma süresi daha kısadır. Daha fazla alternatif göz önünde bulundurulur. Kararlarını gerekçeli olarak açıklayabilme olanağına sahiptir. IV.GELİŞTİRİLEN KDS UYGULAMASI (GEMKAR) Yukarıda bahsedilen bilgilere göre örnek bir KDS uygulaması geliştirilmiştir. Ulusal Protokolü Altyapı Tasarımı ve Protokolüne Geçiş Projesi kapsamında hazırlanan anketler kamu ve ISS kapsamında ayrı ayrı hazırlanmış ve ilgili kurumlara uygulanmıştır. Bu nedenle GEMKAR da ilk modül kurum tipinin belirlenmesine yöneliktir. Gönderilen anketler temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü ile kurumların envanterlerinde olan cihazların protokolüne uyumluluğu ve kurumların verdikleri servislerin içerikleri gibi bilgiler toplanması hedeflenmiş iken ikinci bölümde ise protokolüne geçiş işlemini gerçekleştirecek olan bilişim teknolojileri personeli ile ilgili bilgilerin seviyesini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Anketlerden elde edilen verilerin toplu olarak değerlendirilmesiyle kriterler için ağırlıklar belirlenmekle birlikte; kamu ya da İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) bölüm sorumluları kendi verilerini sisteme girmek suretiyle kriterler için yeni ağırlıklar belirleyebilirler. Çalışma kapsamında geliştirilen yazılımın adımları aşağıda başlıklar altında açıklanmıştır. 1.Kurum tipinin belirlenmesi (Kamu/ISS) Geliştirilen sistemin ilk adımında kurum tip seçilir. Burada iki seçenek bulunmaktadır. Şekil 3.Kurum tipi belirleme ekranı görüntüsü 2.Mevcut Şebeke ve Ortak Ağırlık Sistemi oluşturma Mevcut donanım, yazılım, işgücü ve diğer verilerin işaretlenmesi, seçim mekanizmasının belirlenmesi için ağırlık sistemin seçimi (ortak ağırlık sistemi/kurumfirma ağırlık sistemi), seçilen ağırlık sistemine göre geçiş yönteminin belirlenmesi/sıralanması Şekil 4a ve Şekil 4b de verilmiştir. 3.Yol haritasının çizilmesi Bulunduğu seviyeden bir üst seviyeye geçmesi için mevcut donanım, yazılım, işgücü ve diğer kriterlerden yola çıkarak temin edilmesi gerekenlerin sıralanması işlemi sonuç ekranı Şekil 5 de verilmiştir. Şekil 5. Parametre Seçimi 4.Maliyetin hesaplanması Önerilen yönteme göre kurum/firmanın geçiş maliyetinin hesaplanması bu adımda gerçekleştirilir. V. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılan çalışmada IPv4 ten ya geçişte en uygun geçiş stratejisine karar vermede, çok kriterli karar verme metotlarından biri olan AHP yöntemi kullanılarak örnek bir KDS geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile Kamu kurumlarının veya İSS lerin mevcut altyapıları dikkate alındığında, belirlenen kriter ağırlıklarına göre hangi metodun geçiş için en uygun olduğu kolaylıkla belirlenebilmektedir. Sistem farklı kriterlerin kolaylıkla girilmesi ve farklı durumların değerlendirilmesine de imkan sağlayacak formatta hazırlanmıştır. Literatürde bu tür çalışmasının ilk olması, geçiş stratejisine etki eden kriterlerin belirlenmesine ve geçiş yöntemlerinin seçimine yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmaması, mevcut kriterlerin başlangıçta belirlenmesinde güçlüklerle karşılaşılsa da oluşturulan ve dikkate alınan kriterler ile geliştirilen sistem yardımıyla geçiş mekanizmasının kolaylıkla belirlenmesi, bu çalışmanın önemini arttırmaktadır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda önerilen yapının farklı çok kriterli karar verme yöntemleri ile entegre edilmesinin ve matematiksel modellerle birleştirilmesinin ya geçiş mekanizmalarının arttırılmasının bu alanda yapılacak olan çalışmalara daha çok ışık tutacağı değerlendirilmektedir. KAYNAKLAR [1] Multiple Criteria Decision Making, U.S.A. Army Logıstıcs Management College, ALM,1990, pp [2] Özdamar, D.Y., Analitik Hiyerarsi Süreci Yöntemi: Bir Satınalma Đhalesinde Uygulanması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi. [3] Yılmaz, E., Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. [4] [5] Waddington D. G. and Fangzhe Chang, Realizing the Transition to, IEEE Communications Magazine, Vol.40,

5 No.6, 2002, pp [6] Arifin, A.H., Abdullah, D., Berhan, S. M., Budiarto,R., An Economical IPv4-to- Transition Model: - A Case study for University Network, JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.6 No.11, 2006, pp [7] Bi, J., Wu, J. and Leng,X., IPv4/ Transition Technologies and Univer6 Architecture, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.7 No.1,2007,pp [8] Chown, T., Project Title: 6NET, Project Number: IST [9] Raicu, I, An Empirical Analysis of Internet Protocol version 6 (), Master Thesis,Wayne State University, [10] Shin, M.K., Hong,Y.G., Hagino, J., Savola, P., Castro, E. M. Application Aspects of Transition, RFC 4038, March [11] Nordmark, E., Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT), RFC 2765, February [12] Agar, D., Grgic,K. And Rimac-Drlje,S., Security aspects in networks implementation and testing, Computers and Electrical Engineering, Vol.33, 2007, pp [13]Colitti,L., Di Battista,G. and Patrignani, M., -in-ipv4 tunnel discovery: methods and experimental results, IEEE Transactions on Network and Service Management, Vol. 1, No. 1, April 2004,pp [14] Huitema,C., Austein, R., Satapati, S., Van der PolR., Evaluation of Transition Mechanisms for Unmanaged Networks, RFC 3904, September [15] Raicu, I., Zeadally, S., Evaluating IPv4 to Transition Mechanisms, IEEE International Conference on Telecommunication, 2003, Vol.2, pp [16] Savola, P., Soininen,J., Evaluation of v6ops Tunneling Scenarios and Mechanisms draftsavola-v6ops-tunneling-01.txt, RFC 3668 [17] Adam, F., Humpreys P., Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, Information Science Reference, Hershey, New York,2008. [18] Gencer, C., Aydoğan, K.E., Çelik, C., A Decision Support System For Locating VHF / UHF Radio Jammer Systems on the Terrain, Information Systems Frontiers,2008, Vol.10, pp [19]Tanergüçlü, T., Maraş, H., Gencer, C., Aygüneş, H., A Decision Support System for Locating Weapon and Radar Position in Stationary Point Air Defence, Information Systems Frontiers, In press. (a) Ortak Ağırlık Sistemi (b)şebeke Yapısı Şekil 4. Mevcut Şebeke Yapısı 41

6 ULUSAL KONFERANSI

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 43 58 (2010) FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

M. Sinan Başar Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7444 sinan@bartin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

M. Sinan Başar Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7444 sinan@bartin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 3C0077 SOCIAL SCIENCES Received: December 2010 M. Sinan Başar Accepted: July 2011 Fulya Aslay Series :

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi. Selection of Electronic Information Resources. Umut AL* ve Pınar AL**

Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi. Selection of Electronic Information Resources. Umut AL* ve Pınar AL** Bilgi Dünyası 2003. 4(1 ]: 1-14 Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve Pınar AL** Oz Yıllar boyu kütüphane kullanıcıları gereksinim duydukları bilgiyi

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

Üstün Özen Atatürk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Üstün Özen Atatürk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2002 47 UYGULAMA YAZILIMLARININ KURUM İÇERİSİNDE HAZIRLANMASI YA DA SATINALINMASI İÇİN KARAR DESTEK ÇATISI OLUŞTURULMASI: Hastane Otomasyonu Alımının

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI Altan DOĞAN * altand@istanbul.edu.tr Örgütlerde; bilgisayarların, İnternet in ve intranetin kullanımının artmasıyla birlikte yaşanan değişimlerden

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı