YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04"

Transkript

1 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa kadar geçe süre içerisideki maliyetlerdir. İlk yatırım maliyeti: Yapıı aahtarıı aldığımız aa kadar cebimizde çıka paradır. İşletme maliyeti: Aydılatma, ısıtma, soğutma gibi maliyetler. Fırsat maliyeti: (kaça balığı büyüklüğü) Cebimizde çıka parayı ifade etmemektedir. Saal bir maliyettir. Ör; doları 1, TL ike alma kararıdaki tereddütte dolayı iki gü sora 1,8 TL ye çıkmasıda dolayı kaça fırsatı ortaya çıkardığı maliyettir. Direkt maliyetler: Ekipma ve malzeme maliyetleridir. Dolaylı maliyetler: Üretime katkısı olmaya fakat işleri yürümesi içi cebimizde çıka para. Ör; sekretere ödee para ve muhasebeciye ödee bedel. Değişke maliyetler: Bu aslıda maliyet olarak iteledirilse de aslıda firmaları lehie ola durumlardır. Ör; bir malı tek olarak almak istiyorsaız ederi 100 TL dir. Fakat ayı malda 1000 adet almaya kalktığıızda ederi yapıla pazarlık soucu 7000 TL olmaktadır. Alım adedie bağlı olarak değişim göstere maliyetler değişke maliyetler olarak adladırılır. Sabit maliyet: Devlete ödee düzeli vergiler, düzeli ödee kira bedelleri gibi. Toplam maliyet: Yaşam boyu maliyetler toplamıdır. İşaat projeleri içi fiasma stratejileri Sürelerie göre fiasma çeşitleri Kısa vadeli fiasma < 2 yıl Orta vadeli fiasma 2~3 arasıdaki döem Uzu vadeli fiasma > 3 yıl Kayaklarıa göre fiasma çeşitleri İçsel kayaklar (Firmaı kedi yarattığı kayaklar) Hisse seetleri: halka arz ile kayak yaratma. Ödemesi gereke yükümlülükler: Ör; devlete ödemesi gereke KDV tutarları yalızca yılı belirli bir ayı topluca ödeir. Geri kala 11 ayda devlete ödemesi gereke bu paralar firma tarafıda kullaılır. 1

2 Dışsal kayaklar Ticari krediler Kişisel krediler Yabacı yatırım (Yabacı ortaklıklar) Yatırım bakaları (Eximbak) Kamusal destek kredileri (Devlet teşvikleri) 2

3 Nakit Akış Aalizi Pozitif akit akışı Cebimize gire para içi oku yöü yukarı Negatif akit akışı Cebimizde çıka para içi oku yöü aşağı F P i = %10 Yatırımcı perspektifide Bakaya belli bir miktar para yatırdığıızı düşüü. Altı yıl sora %10 faiz ile parayı geri almaktadır. P i = %10 Bakaya belli bir miktar para girişi olmakta. Altı yıl sora %10 faiz ile parayı çıkışı olmaktadır. Fias kurumu perspektifide F Paraı zama değeri P Paraı gücel değeri i Birim zama içi idirgeme (faiz) oraı Zama, idirgeme (faiz) oraıı hesapladığı birim zama I Paraı basit faiz oraı ile birim zama soraki değeri F Paraı birim zama sora i idirgeme oraıa göre hesaplamış gelecekteki değeri A Eşit zama aralıklarıda yapıla üiform serideki ödemeler -taksitler 3

4 Basit faiz I = (P)*(i)*() Ör; 1000 TL 1 yıl sora %10 faiz ile 1 yılda 1100 TL, yıl sora 100 TL eder. Bileşik faiz Bir miktar para (P) 1 yıl içi i oraıda faize yatırılırsa; bir döemi souda oluşacak toplam para (P + Pi) veya P(1+i) dır. İkici döem içi faiz İkici döem içi toplam para miktarı, F = P*(1+i)i = P*(1+i)+P*(1+i)i = P*(1+i)*(1+i) = P*(1+i) 2 Üçücü döem içi faiz Üçücü döem içi toplam para miktarı, F = P*(1+i) 2 i = P*(1+i) 2 +P*(1+i) 2 i = P*(1+i) 2 *(1+i) = P*(1+i) 3 Döem içi sembolü kullaırsa aşağıdaki geel formulü elde edebilir; Gelecekteki Değer (F) F= P(1+i) = P(F\P, % i, ) (0.1) Örek Bir girişimci 0000 TL %12 bileşik faiz ile 1 yıllığıa bir baka hesabıa yatırırsa vade bitimide hesapta birike miktar e olur?. Gelecekteki değer (F) = P(F\P, %12, 1) = 0000*(1+0.12) 1 = 0000*(.474) = TL 4

5 Gücel Değer (P); P F 1 i F( P\ F,% i, ) (0.2) Örek Bir firma mevcut bilişim tekolojilerii beş yıl sora gücellemek istiyor ve bu amaçla bir fo oluşturuyor. Yapıla ö çalışmalar bu foda beş yılı souda 1000 birikmesi gerektiğii ortaya koyuyor. Firma bugü bu foa e kadar para yatırılmalıdır? yıllık döem içi faiz oraıı yıllık %9 olması beklemektedir. F P= i =F(P\F, %9, ) = (1+0.09) = 1000 *(0.60) = 970 TL Düzeli seri ödemeleri veya taksitler (A); Düzeli seri ödemeleri veya taksitleri gelecekteki para değerii hesaplaması (1 i) 1 F A A( F \ A,% i, ) (0.3) i Örek Bir firma o yıl sora kullamak amacıyla bir fo oluşturmayı plalıyor. Bu foa her yıl 000 TL yatırılacak oluursa bu foda 10 yılı souda birikecek para miktarı e olacaktır. 10 yıllık döem içide faiz oraı yıllık %8 olacağı kabul edilmektedir. (1 i) 1 F A A( F \ A,%8,10) i 10 (1 i) = 000 *( ) = TL Gelecekteki para değerii bilimesi durumuda düzeli ödemeleri veya taksitleri eş değerii hesaplaması i A F F( A\ F,% i, ) (1 i) 1 Örek Bir foda 12 yıl sora 7000 TL toplaması içi yapılacak ola yıllık ödemeler e kadar olmalıdır? Yıllık faiz oraı %10 olduğu varsayılacaktır.. (0.4) i A F F( A\ F,%10,12) (1 i) 1 = (1 0.10) 1 = 7000 (0.046)= 340 TL

6 Gücel para değeri bilimesi durumuda düzeli ödemeleri veya taksitleri eş değerii hesaplaması i(1 i) A P P( A\ P,% i, ) (1 i) 1 (0.) Örek Bir işaat projesi içi bir iş makiası almayı plalamaktadır. Yapıla ö araştırmalarda bu iş makiasıı piyasa değerii 0000 TL olduğu belirlemiştir. Firma bu iş makiasıı bakada kredi alarak satı almaya karar verilmiştir. Fiasal bir kuruluş 4 yıllığıa %13. faiz ile ticari kredi vermeyi teklif etmektedir. Firmaı bu ticari krediyi alması durumuda fiasal kuruluşa yapması gereke aylık ödemeler e kadar olacaktır? Döem sayısı, = 12*4 =48 ay Her ay içi faiz oraı, i= 13./12 = %1.12 i(1 i) ( ) A P P( A\ P,%1.12,48) (1 i) 1 ( ) 1 48 =0000*(0.027)=130 TL Düzeli seri ödemeleri veya taksitleri gücel değerii hesaplaması (1 i) 1 P A A( P\ A,% i, ) i(1 i) (0.6) Örek Bir projei fiasmaı içi oluşturula bir yatırım fouda her yıl düzeli olarak 100 TL çekilmesi plalamaktadır. Bu yatırım fou yıllık faiz getirisi %7. ve projei de 10 yıllık fiasma ihtiyaçı olduğu varsayılırsa bu gü foa yatırılması gereke para miktarı e kadardır?(p=?) (1 i) 1 P A A( P\ A,%7.,10) i(1 i) (1 0.07) 10 (1 0.07) * (6.86)=82360 TL 6

7 İşaat projeleri içi ekoomik değerledirme yötemleri Ortalama yıllık karlar yaklaşımı Yatırıla sermayeye geri döüş oraı yaklaşımı Geri ödeme süresi yaklaşımı Örek Üç işaat projesii ilk yatırım maliyetleri ve projede beklee yıllık karlar aşağıda belirtilmiştir. Yıllık ortama kar, yatırıla sermayeye geri döüş oraı ve geri ödeme süresi yötemlerii kullaarak bu üç projeyi ekoomik açıda değerlediriiz. Yatırım projeleri Yıl Alfa Beta Gama TL TL TL Yıllık ortalama kar 37000/6 = 6170 TL 26000/4= 600 TL 29000/6 = 4830 TL Yatırıla sermaye döüş 6170/000 = % /000=% /000 = %24.17 Geri ödeme süresi 3.80 YIL 3.08 YIL 3.00 YIL Gücel değer yötemi Örek Bir işaat firması suula iki iş makiası alteratifi arasıda birisii seçecektir. İş makiaları ilk yatırım maliyetleri, yıllık işletme maliyetleri, ve yararlı yaşam süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Faiz oraı %1 olduğuu varsayılırsa firma hagi alteratifi seçmelidir? Alteraif A Alteratif B İş makiasıı ilk yatırım maliyeti (M) 8000 TL 9000 TL İş makiasıı yıllık işletme maliyeti (A) 170 TL 100 TL Yararlı yaşam süresi () Yıl Yıl Alteratif A; (10,1) 1 Gücel değer (P)= M + A (P\A, %1,)= ,1(1 0,1) = TL. Alteratif B; (10,1) 1 Gücel değer (P)= M + A (P\A, %1,)= ,1(1 0,1) = TL. P A =90826 TL < P B = TL. A alteratifii gücel değeri daha düşük olması bu alteratifi daha uygu kılmaktadır. 7

8 Örek Bir girişimci kedisie suula A ve B projeleri arasıda e ekomik olaıı seçmek istemektedir. Bu projeler ilişki ilk yatırımı maliyetleri, yıllık işletme giderleri, yıllık gelirleri ve yararlı yaşam süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.. Faiz oraı %2 olduğuu varsayılırsa firma hagi alteratifi seçmelidir? Alteraif A Alteratif B İlk yatırım maliyeti (M) TL 0000 TL Yıllık işletme maliyeti (A) 0000 TL TL Yıllık gelirler G TL TL Yaşam süresi () 0 Yıl 0 Yıl Alteratif A; 0 (10, 2) 1 Gücel değer (P)= -(M)+ A (P\A, %2,0)= ( ) 0, 2(1 0, 2) 0 = = = 000 TL Alteratif B; 0 (10, 2) 1 Gücel değer (P)= - (M) + A (P\A, %2,0)= ( ) 0,2(1 0, 2) 0 = = TL P A =000 TL < P B = TL B alteratifii gücel değeri daha yüksek olması bu alteratifi daha çazip kılmaktadır. Yıllık eşit maliyet yötemi Örek Bir işaat firması suula iki iş makiası alteratifi arasıda birisii seçecektir. Faiz oraı %1 olduğuu varsayılırsa firma hagi alteratifi seçmelidir? Alteraif A Alteratif B İş makiasıı ilk yatırım maliyeti 8000 TL 9000 TL İş makiesii yıllık işletme maliyeti 170 TL 100 TL Yararlı yaşam süresi Yıl Yıl Alteratif A; 0,1(1 0,1) Yıllık Eşit maliyet (A)= P (A\P, %1,)= 170 TL (1 0,1) 1 = TL. Alteratif B; 0,1(1 0,1) Yıllık Eşit maliyet (A)= P (A\P, %1,)= 100 TL (1 0,1) = TL. 1 A A =27106 TL< A B = TL A alteratifii yıllık eşit maliyetlerii daha düşük olması bu alteratifi daha uygu kılmaktadır. 8

9 İç iktisadi karlılık yötemi Bir yatırımda beklee et akit akışlarıı gücel değerii 0 yapa faiz (idirgeme) oraıı buluması süreçii içerir. Örek Bir işaat firması kedise suula bir projeye yatırım yapmayı plalamaktadır. Firma bu tip yatırım projeleri içi %2 iç karlılık oraıı kullamaktadır. Yapıla bir ö çalışma projei ilk yatırım maliyeti TL, yıllık gelirleri TL ve proje ömrüü yıl olduğu belirlemiştir. İşaat firma açısıda bu projei yatırım içi çazip olup olmadığıı belirleyiiz. İdirgeme oraı içi çeşitli değerleri içi %12, %1 ve %16 değerlerii kullaalım. Faiz oraı (i) %11 içi et gücel değer: P = (P/A, 11, ) = Faiz oraı (i) %1 içi et gücel değer: P = (P/A, 1, ) = Faiz oraı (i) %16 içi et gücel değer: P = (P/A, 16, ) = (1 0,11) ,11(1 0,11) (1 0,1) ,1(1 0,1) (10,16) ,16(1 0,16) = TL = + 64 TL = TL Bu yatırım projesi idirgeme oraıı %1 ile %16 arasıda olduğu zama karlılık sağlar. Nakit akışıı sıfır yapa tam idirgeme oraı eterpolasyola buluur. 64/( ) = 0.24 i= %1.24 İşaat firmasıı yatırım kararları içi kulladığı %2lik iç iktisadı karlılık kriteri açısıda bu proje yatırım içi uygu değildir. 9

10 İç iktisadi karlılık yötemi Yatırım içi UYGUN: (i<%1.24) Net gücel değer Yatırım içi UYGUN DEGİL (i>1.24) Faiz oraı (% ) 10

11 Fayda maliyet aalizi Fayda, F Maliyet, M F/M <1 ise projei gerçekleştirilmesi uygu değil F/M >1 ise projei gerçekleştirilmesi uygudur Örek Trafik sıkışıklığıı gidermek amacıyla yerel bir yöetim yei bir çevre yolu yapımı veya mevcut yolu iyileştirilmesi alteratifleri arasıda karar vermek istemektedir. Mevcut yolu yeileme çalışması içi ilk yıl içi 000 TL ve soraki her yıl içi 100 TL ihtiyaç olacağı tahmi edilmektedir. Yei çevre yoluu ilk yatırım maliyeti 1000 TL olacağı ve her yılda bir yüzey kaplamasıı yeilemesi içi ise 6000 TL harcama yapılması gerektiği belirlemiştir. Projeleri değerledirilmeside yıllık bir zama peceresi ve bu zama sürecice yıllık faiz oraı %10 olacağı tahmi edilmektedir. Fayda -maliyet aalizi yötemi kullaarak hagi projei uygu olduğuu belirleyiiz? Yei çevre yolu A1 Mevcut yolu iyileştirilmesi A2 İlk yatırım maliyeti 1000 TL - Yeileme maliyeti TL Bakım ve oarım maliyeti Her yılda 6000 TL Her yıl 100 TL Değerledirme süresi Yıllık faiz oraı %10 %10 Yolu kullaa araçları yıllık yakıt maliyeti 3600 TL 2800 TL Yıllık süre maliyetleride kazaım 00 TL - Yei çevre yolu A1 P =[ (P\F, %10,)+6000 (P\F, %10, 10) (P\F, %10, 1) (P\F, %10, )] 1 P = [1000 TL TL * ( )] P = 12837,4 TL A = P (A\P, %10, ) A =12837,4 TL * = 1077 TL / Yıl 11

12 Mevcut yolu iyileştirilmesi A2 P = [000 TL TL * (P\A, %10, )] (10,10) 1 P = [ ,10(1 0,10) ] P = [000 + (100 * (8.136))] A = [000 TL + (100 TL * (8.136))] * (A\P, %10, ) A = [000 + (100 * (8.136))] * = 3849 TL / Yıl Yei çevre yoluda sağlacak toplam fayda (F); Yei yoluu kullaa araçlarıı yıllık yakıt maliyetleri 2.8M da 3.6M çıkacaktır fakat yei yolu kullaa araçlar zamada tasarruf ettikleri içi bu maliyetlerde belirli bir düşeş sağlayacaktır. Yei yol projeside bekleee yıllık et fayda (F); F = 2800 TL 3600 TL + 00 TL = 10 TL Yei çevre yoluu mevcut yolu iyileştirmesi göre kamuya ola yıllık maliyet artışı M A ; M A = 1077 TL 3849 TL = TL Fayda maliyet oraı = F/M A = 10/11228 = <1 Fayda maliyet oraıı 1 de küçük olması edeiyle yei çevre yoluu yapımı ekoomik değildir. 12

13 Başabaş maliyet aalizi (Kapasite kullaımı belirlemek içi kullaılıyor) Bir yatırımda sağlaa kazaçları o yatırımı gerçekleştirilmesi içi harçaa sabit ve değişke maliyetleri toplamıa eşit olduğu oktadır. Bu oktaı altıda girişimci zarar etmekte üzeride ise yatırımcı kazaç sağlamaktadır. Başabaş aaliz yötemi kapasite seçim kararlarıı alımasıda yaygı olarak kullaılır. Kazaçlar veya Maliyetler (TL) Y Başabaş oktası Zarar Kazaçlar Toplam maliyet KAR SABİT MALİYETLER DEĞİŞKEN MALİYETLER Üretim kapasitesi (%) X 13

14 Örek Bir saayi sitesie 70m uzuluğuda su borusu döşemesi plalamaktadır. Projei yapımıda 0 mm çaplı su borusu kullaılırsa ilk yatırım maliyeti 6000 TL ve suyu pompalamasıı maliyeti her saat içi 0.2 TL dir. Projede 20 mm çaplı su borusu kullaılacak olursa suyu pompalama maliyeti her saat içi 0.26 TL ye düşecek fakat ilk yatırım maliyeti TL ye çıkacaktır. 300 mm çaplı su borusu kullaılması durumuda ise suyu pompalama maliyeti 0.1 TL ye düşecek fakat ilk yatırım maliyeti 7000 TL ye çıkacaktır. Su borusu hattı faydalı ömrü yıl ve bu süre içeriside yıllık faiz oraı %12 oraıda olacağı tami edilmektedir. Bu bilgiler ışığıda aşağıdaki soruları yaıtlayıız. Yılda 000 saat su pompalaacağı düşüülürse bu çalışma kapasitesie göre e ekoomik boru çapıı belirleyiiz. Boru çapı 0mm (Deklem 1) 20mm (Deklem 2) 300mm Deklem (3) Boru hattıı ilk yatırım maliyeti 6000 TL TL 7000 TL Boru hattıı faydalı yaşam süresi () Faiz oraı (i) %12 %12 %12 Boru hattıı yıllık maliyeti (A = A\P,%12, ) 8704 TL 9373 TL TL Pompaı 000 saat çalışmasıı maliyeti 2600 TL 1300 TL 00 TL Suyu pompalamasıı saatlik maliyeti Pompaı 000 saat çalışmasıı toplam yıllık maliyeti TL TL 1043 TL 0mm çaplı su borusuuda yılda kaç saat su pompalamalıdır ki bu süre souda oluşacak toplam maliyet 300mm çaplı su boruda pompalacak suyu toplam maliyetie eşit olsu? A=6000* =8704 TL A=70000* =9373 TL A=7000* =10043TL mm lik boru (Deklem 1) ile 300mm lik boruu (Deklem 3) karşılaştırılması; x = x 0.42x = 1339 x = 3188 saat 20mm çaplı su borusuuda yılda kaç saat su pompalamalıdır ki bu süre souda oluşacak toplam maliyet 300mm çaplı su boruda pompalacak suyu toplam maliyetie eşit olsu? 20mm lik boru (Deklem 2) ile 300mm lik boruu (Deklem 3) karşılaştırılması; x = x 0.16x = 670 x = saat 14

15 0 mm çaplı su borusuuda yılda kaç saat su pompalamalıdır ki bu süre souda oluşacak toplam maliyet 20mm çaplı su boruda pompalacak suyu toplam maliyetie eşit olsu? 20mm lik boru (Deklem 2) ile 300mm lik boruu (Deklem 3) karşılaştırılması; x = x 0.26x = 669 x = saat Toplam maliyeti su borusu çapıa ve çalışma süresie göre değişimii başabaş maliyet aalizi yötemi kullaarak belirleyiiz. 12,00 Pompaı Yıllık Toplam Çalışma Maliyeti (TL) 11,0 11,00 10,0 10,00 9,0 9,00 8,0 (Deklem 3) 300mm 0mm ekoomik 20mm ekoomik (Deklem 1) 0mm saat saat Pompaı Yıllık Çalışması (Saat) 20mm 300mm ekoomik (Deklem 2) 1

16 İşaat projelerii yöetimide karar aalizi Belirsizlik altıda karar verme süreci iki temel grupta toplaabilir: Gerçekleşmesi beklee olaylara ait olasılıkları bilimediği ortamda Gerçekleşmesi beklee olaylara ait olasılıkları bilidigi ortamda Gerçekleşmesi beklee olaylara ait olasılıkları bilimediği ortamda her karar içi kazaç ve durum çiftleri KÖTÜMSER SENARYO OLASI SENARYO İYİMSER SENARYO oluşturulur: A B C 1. Alteratif X 1 X 2 X 3 2. Alteratif X 4 X X 6 3. Alteratif X 7 X 8 X 9 Maximax Kriteri (Karar verici oldukça pozitif bir duruşa sahiptir, her şeyi çok iyi olacağıı ögörerek problem çözümüe ilişki iyimser bir bakış sergiler) o Karar verici alteratifler arasıda getirisi maksimum ola alteratifi seçer. Miimax Kriteri (Karar verici oldukça egatif bir duruşa sahiptir, işleri yoluda gitmeme ihtimalii de düşüerekte problem çözümüe ilişki kötümser bir bakış sergiler) o Karar verici alteratifler arasıda getirisi miimum ola alteratifi seçer. Miimax Pişmalık Kriteri o Karar verici alteratifler içi pişmalık tablosu hazırlar ve bu tabloda maksimum pismalıkları miimum olaıı seçer. Hurwicz Kriteri o Karar verici iyimserlik katsayısıa (α) belirler. Her alteratifi miimum getirisi (1-α) ve maksimum getirisi ise α ile çarpılır ve souçlar toplaır. Karar verici toplamı e fazla ola alteratifi seçer. Eşit Olasılık Kriteri o Karar verici gelecekteki her durumu gerçekleşme olasılığı içi eşit olasılık taımlar. Alteratifleri getirileri bu taımlaa olasılıklar ile çarpılır. Kara verici büyük değere sahip ola alteratifi seçilir. Gerçeklesmesi beklee olaylara ait olasılıkları bilidiği ortamda her karar içi kazaç ve durum çiftleri oluşturulur: Beklee maliyeti kriteri o Karar verici gelecekteki her durumu gerçekleşme olasılığı ile alteratiflerde beklee kazaçları çarpar ve bulua değerler toplaır. Karar verici bu toplam değerler arasıda e büyük olaı seçer. Beklee fırsat maliyeti kriteri o Karar verici gelecekteki her durumu gerçekleşme olasılığı ile alteratiflerde beklee firsat maliyetleri çarpar ve bulua değerler toplaır. Karar verici bu toplam değerler arasıda e büyük olaı seçer. 16

17 Maximax Kriteri Gelecege iliski bakışı iyimser ola bir karar verici olabilecek e iyi searyoya kedii hazırlayarak kararıı verir. ALTERNATİF 1. Büro Biası A 1 Azala Talep - TALEP DURUMU Değişmeye Talep Arta Talep 9 30 Maximum Otel A Maximax 3. Kout A Maximi Kriteri Gelecege iliski bakışı kötümser ola bir karar verici olabilecek e kötü searyoya kedii hazırlayarak kararıı verir. ALTERNATİF 1. Büro Biası A 1 Azala Talep - TALEP DURUMU Değişmeye Talep Arta Talep 9 30 Miimum - 2. Otel A Kout A Maksimi Miimax Pişmalık Kriteri Her alteratif içi pişmalık tablosu oluşturur ve bu tabloda maksimum pişmalıkları miimum olaı seçilir. 1. Büro Biası A 1 2. Otel A 2 ALTERNATİF 3. Kout A 3 - Azala Talep TALEP DURUMU Değişmeye Talep Arta Talep Maksimum Pişmalık m Pişmalık Miimax Pişmalık Maksimum Geri Döüşüm

18 Hurcwicz Kriteri Karar vericii gelecege iliski bekletileri iyimserlik edeksi ile belirleir İyimserlik edeksi 0 ile 1 arasıda degişir 0 yakı degerler kötümser yaklaşım ifade ederke 1 e yakı degerler ise iyimser yaklaşımı ifade eder Bu kriterler kullaılarak alteratifde A i beklee kazaç belirleir (H i ). H i = M i + (1- )mi = iyimserlik ideksi (1-) = kötümserlik ideksi M i = Alteratif A i de beklee maksimum kazaç m i = Alteratif A i de beklee miimum kazaç KÖTÜMSER KARAR VERİCİNİN YAKLAŞIMI İYİMSER 0.0 İYIMSERLIK ENDEKSI () 1.0 = 0.60 ALTERNATİF Maksimum Kazaç Miimum Kazaç Hurwicz Getirisi (H i ) M i m i M i + (1- )m i 1. Büro Biası A * (30) (- ) = 16 = 16 Maksimi 2. Otel A * (40) (- 30) = 12 = Kout A * (10) (0) = 6 = 6 18

19 Eşit Olasılık Kriteri (Laplace Kuralı) Karar verici gelecekteki her durumu gerçekleşme olasılığı içi eşit olasılık taımlar. Alteratifleri getirileri bu taımlaa olasılıklar ile çarpılır. E büyük değere sahip ola alteratifi seçilir. ALTERNATİF 1. Büro Biası A 1 2. Otel A 2 3. Kout A 3 Azala Talep TALEP DURUMU Değişmeye Talep Arta Talep 1/3 * (- ) + 1/3*(9) +1/3 * (40) = /3 * (-30) + 1/3*() +1/3 * (40) = 10 1/3 * (0) + 1/3*(7) +1/3 * (10) =.67 Maksimum Karar vermekte kullaıla beş kriterler her zama ayı alteratifi seçilmesii öermeye bilir. Maximax Kriteri: Otel A 2 Maximi Kriteri: Kout A 3 Miimax Pişmalık Kriteri: Büro Biası A 1 Hurwicz Kriteri: Karar vericii iyimserlik yaklaşımıa göre, kout A 3 büro biası A 1 veya otel A 2 Eşit Olasılık Kriteri: Büro Biası A 1 Karar vericii olaylara bakış açısı (iyimser, kötümser olma gibi) alacağı kararlarda etkili olur.12 19

20 YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ UYGULAMALARI 1. Kout kredisi olarak alıa TL i 1 yıl süre ile her ay 467,40 TL sabit taksitlerle geri ödemesi halide krediye uygulamış ola yıllık faizi hesaplayıız TL 467,40 TL 1 yıl i(1 i) A P ( \,%, ) P A P i (1 i) 1 1x12 i1 i 467,40 (27.00) P 1 12 A\ P,% i,1x12 x 1i i1 i 0, P 180 A\ P,% i,1x12 1i 1 i %1,6027 yıllık: %1,6027x12 %19, Bir baraj ve eteğideki hidroelektrik satralii işaatıı 7 yıl süreceği ve 1. yıl TL, 2. yıl TL, 3. yıl TL, 4. yıl TL,. yıl TL, 6. yıl TL, 7. yıl TL yatırım yapılacağı ögörüldüğüde; işaat bitim tarihide yatırımı bedelii faiz yüzdesi oraıı yıllık %9 alarak hesaplayıız. 7 yıl i= %9 P F 1 i F( P\ F,%9,7) P (1 0.09) (1 0.09) (1 0.09) (1 0.09) (1 0.09) (1 0.09) (1 0.09) P 1813 x10 TL TL TL TL TL TL TL TL F P(1 i) 1813 x10 (1 0.09) 3314 x10 TL 10 3

21 3. Elektrik eerji akil hattı içi iki güzergah üzeride durulmaktadır. A güzergahı 1 km uzuluğuda olup, bir gölü çevreside dolaşmaktadır. Bu güzergahı yapım gideri 6x10 3 TL/km, yıllık bakım gideri 2x10 3 TL/km olup; 1 yıllık ekoomik ömrüde sora 3x10 3 TL/km hurda değeri olacağı hesaplamıştır. B güzergahı ise km su altı kablosu olup, gölü içide geçmekte, işası 31x10 3 TL/km, yıllık bakımı ise 0.4x10 3 TL/km dir. 1 yıllık 3 ekoomik ömrüde sora 6x10 TL/km hurda değeri olacağı hesaplamıştır. Eerji iletimi sırasıda her kabloda oluşa eerji kayıplarıı tutarı 0.x10 3 TL/km/yıl olduğua göre, yıllık % faiz oraı kullaarak ekoomik ola güzergahı belirleyiiz. A Güzergahı İçi Hesap: 1 yıl i = % F = 1x3= x6= Gücel değer içi hesap A 1 = 1x2= A 2 = 1x0.=8, P NET = P İLK YATIRIM + A(P\A, %i, ) - F(P\F, %i, ) 1 3 x P (30 8.2) 10 46, NET x x x TL ATOP = A 1 + A 2 B Güzergahı İçi Hesap: 1 yıl i = % F = x6= x31= Gücel değer içi hesap A 1 = x0.4= A 2 = x0.=2, P NET = P İLK YATIRIM + A(P\A, %i, ) - F(P\F, %i, ) P NET 1 3 x (2 2.2) x10 x x10 TL B güzergahı tercih edilmelidir. A TOP = A 1 + A 2 21

22 4. Bir işaat firmasıa alıacak kazı makiesii fiyatı TL, yıllık işletme masrafları 00 TL, yıllık vergileri ilk yıl 330 TL her yıl 30 TL azalmakta, her üçücü yılı souda yapılacak büyük çaplı tamir-bakım gideri 000 TL dir. Makiei faydalı yaşam süresi 12 yıl ve hurda değeri TL dir. Bu yatırımda yıllık %2 getiri beklemesi içi her yıl e kadar hasılat sağlamalıdır. 12 yıl i = %2 1x10 3 2x10 3 /yıl 40x x10 3 x10 3 x10 3 x10 3 Gücel Değer İçi Hesaplama: Kazı makiesii gücel değeri = 40x10 3 YTL. 1i 1 Yıllık işletme masraflarıı gücel değeri... P A AP\ A,%2,12 i1 i P210 x x TL Vergi masraflarıı gücel değeri... P F 1 i F( P\ F,%2, ) Büyük çaplı tamir-bakım giderii gücel değeri P TL F P F( P\ F,% i, ) 1 i P x 10 x x 10 x x10 TL

23 Hurda fiyatıı gücel değeri... P P 1 i F 1x10 F( P\ F,%2,12) , 792 TL. Toplam gücel değer... PNET , , TL. Yıllık maliyet i 1 i A P P( A\ P,%2,12) 1i A T. 12 L Kazı makiesii firmaya yıllık masrafı TL olmaktadır. Bu kazı makiesii yıllık %2 getiri elde edebilmesi içi her yıl miimum hasılatı TL olmalıdır. 23

24 . Bir işaat firması kedisie suula bir projeye yatırım yapmayı plalamaktadır. Firma bu tip yatırım projeleri içi % iç karlık oraı kullamaktadır. Yapıla bir ö çalışma projei ilk yatırım maliyetii TL, yıllık işletme giderlerii TL, yıllık gelirlerii TL ve proje ömrüü o yıl olduğu belirlemiştir. O yılı souda projei hurda fiyatı 1000 TL olarak tahmi edilmektedir. İşaat firması açısıda bu projei yatırım içi cazip olup olmadığıı belirleyiiz. 6. Bir işaat firması kedisie suula bir projeye yatırım yapmayı plalamaktadır. Firma bu tip yatırım projeleri içi %18 iç karlık oraı kullamaktadır. Yapıla bir ö çalışma projei ilk yatırım maliyetii 6000 TL, yıllık işletme giderlerii ilk üç yıl içi 4000 TL, soraki yıllar içi 3000 TL, yıllık gelirlerii 000 TL ve proje ömrüü yedi yıl olduğu belirlemiştir. İşaat firması açısıda bu projei yatırım içi cazip olup olmadığıı belirleyiiz. 7. Bir işaat firması farklı yük taşıma kapasitelerie sahip iki iş makiesi arasıda tercih yapılacaktır. Birici iş makiesii alış fiyatıı TL, yıllık sabit işletme giderlerii ilk o yıl içi 200 TL, soraki yıllar içi 00 TL olması tahmi edilmektedir. İkici iş makiesii alış fiyatıı 6000 TL ve yıllık sabit işletme giderlerii ilk o yıl içi 4000 TL, soraki yıllar içi 3000 TL olması tahmi edilmektedir. Yapım firması kullamış olduğu iş makielerii 1 yılı souda hurdaya çıkartmaktadır. Bu o beş yıl içeriside faiz oraıı %8 olacağı ögörülmektedir. Birici iş makiesii hurda değerii 200 TL, ikici iş makiesii hurda değeri ise TL olacağı tahmi edilmektedir. Bu bilgiler ışığıda yapımcı firmaya daışmalık yapa bir kişi olarak siz hagi iş makiesii alımasıı öerirsiiz. 8. Bir işaat firması kedisie suula A veya B işaat projeleride bir taesie yatırım yapmayı plalıyor. Firmaı yapmış olduğu ekoomik fizibilite çalışması, A projesii ilk yatırım maliyetii TL, yıllık işletme giderlerii ilk beş yıl içeriside her yıl TL, ikici beş yıl içeriside her yıl 2000 TL, sorasıda her yıl içi 1700 TL olacağı ögörülmektedir. A projeside beklee yıllık gelirleri ilk o yıl içeriside TL, soraki her yıl içi TL ve yatırımı bu süre soudaki satış değerii 0000 TL olacağı tahmi edilmektedir. Firmaı yapmış olduğu ekoomik fizibilite çalışması, B projesii ilk yatırım maliyetii TL, yıllık işletme giderlerii ilk o yıl içeriside her yıl 000 TL, ikici beş yıl içeriside her yıl 1000 TL, sorasıda her yıl içi 100 TL olacağı ögörülmektedir. A projeside beklee yıllık gelirleri ilk altı yıl içeriside TL, ikici altı ay içeriside her yıl içi 6000 TL, soraki her yıl içi TL ve yatırımı bu süre soudaki satış değerii TL olacağı tahmi edilmektedir. İşaat firması bu tip yatırım projelerii değerledirilmeside yirmi yıllık bir zama peceresi kullamakta ve bu zama pecereside %13 lük faiz oraı kullamaktadır. İşaat firması açısıda hagi yatırımı daha uygu olacağıa karar veriiz. 24

25 2

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI HRY-ROSS MTOU V UYGUNMSI ğ şebekelerde debi bir oktaya çeşitli yollarda gelebildiği içi, şebekei er agi bir borusua suyu agi yolda geldiğii ilk bakışta söyleyebilmek geellikle mümkü değildir. Çözümleme

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY ISSN: 1302-0056 ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY Cil/Volume 7 Yıl/Year 2005 Sayı/Number 7 hp://bof.karaelmas.edu.r/joural

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve örnekler Güç ve hareket iletimi

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve örnekler Güç ve hareket iletimi Makie Elemaları II Prof. Dr. Akgü ALSARAN Temel bilgiler ve örekler Güç ve hareket iletimi İçerik Güç ve Hareket İletimi Redüktör Vites kutusu Örek 2 Giriş 3 Bir eerjiyi, mekaik eerjiye döüştürmek içi

Detaylı

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi Su Yapıları II Hidroelektrik Eerji Üretimi Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi Mühedislik Mimarlık Fakültesi İşaat Mühedisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi aat Mühedislii

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır.

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. Örnekler 1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. a) Buzdolabı 35 ay sonra alınacak olsa kaç liraya alınabilir? b) Buzdolabının bugünkü peşin

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Hatırlatma: ( Ω, U, P) bir olasılık uzayı ve 7. Ders Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları : Ω ω R ( ω) foksiyou Borel ölçülebilir, yai B B içi { ω Ω : ( ω) B } U oluyorsa foksiyoua bir Rasgele Değişke deir.

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

PROBLEM 1: Bir pompanın üretim aşamasındaki sabit ve değişken maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre

PROBLEM 1: Bir pompanın üretim aşamasındaki sabit ve değişken maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre PROBLEM 1: Bir pompanın üretim aşamasındaki sabit ve değişken maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre a) 5000 birim yılda satış yapıyorsa satış fiyatı ne olmalıdır ki, firma başabaş

Detaylı

n, 1 den büyük bir sayma sayısı olmak üzere,

n, 1 den büyük bir sayma sayısı olmak üzere, KÖKLÜ SAYILAR, de üyük ir sayma sayısı olmak üzere, x = α deklemii sağlaya x sayısıa α ı yici derecede kökü deir. x m = x m O halde tersi düşüülürse, ir üslü sayıı üssü kesirli ise, o sayı köklü sayı içimide

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar:

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar: 25 Ocak 2013 Cuma Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 86,437.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 341,167.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 98,376.5 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,354.65 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

Hava. çıkışı. Fan. Şekil 1 6/7 Motor şasi ve fan gurubunun yalıtımı

Hava. çıkışı. Fan. Şekil 1 6/7 Motor şasi ve fan gurubunun yalıtımı Uygulama /0 Fa ve motor gurubu şasi üzerie cıvatalamış olup şasi de fabrika zemiie dübellerle bağlamak istemektedir. Şasi ve üzerideki toplam kütle 00 kg dır. Motor döme devri =000 dev/dak. Sistemi yere

Detaylı

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ M. Turha ÇOBAN Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakultesi, Makie Mühedisliği Bölümü, Borova, İZMİR Turha.coba@ege.edu.tr Özet: Kimyasal degei

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL Özel Rapor 12 Mart 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ AYRILIKÇI PKK TERÖRÜNÜN EKONOMİK MALİYETİ Yazar Hakkıda Servet Mutlu 1995-1997 yılları arasıda Ege Üiversitesi de deka yardımcısı ve İktisat bölümü

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

Düzensiz ödeme serisi

Düzensiz ödeme serisi Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri-2 Düzensiz ödeme serisi : Aşağıda belirtilen 4 yıllık harcamaları karşılamak için ne kadar para bankaya yatırılmalıdır

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

BAĞINTI VE FONKSİYON

BAĞINTI VE FONKSİYON BAĞINTI VE FONKSİYON SIRALI N-Lİ x, x, x,..., x tae elema olsu. ( x, x, x,..., x ) yazılışıda elemaları sırası öemli ise x, x, x,..., x ) e sıralı -li deir. x, x, x,..., x ) de ( x (, x, x ( x, ) sıralı

Detaylı

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme Dağıtım Ağı Tasarımı Seçimi Uygu ağ seçimide ürü karakteristiklerii yaısıra dağıtım ağıı güçllü ve zayıf yöleri de göz öüüe alımalıdır. Geçe hafta ele aldığımız tasarımları hem güçlü hem de zayıf yöleride

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi)

YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi) YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oraı ve Ne Bugükü Değer Yöemlerii İcelemesi) Tarık GEDİK, Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ KTÜ Orma Fakülesi 680 TRABZON ÖZET Ulusal kalkımaı

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. FİNANSAL MATEMATİK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Bir banka kredi kartı gecikmelerinde yıllık %14,5 faiz oranı ile aylık faizlendirme tahakkuk etmektedir. Bu tahakkukta bankanın yıllık etkin faiz oranı (%)

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri,

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri, POLİNOMLAR Taım : a0, a, a,..., a, a reel sayılar ve doğal sayı olmak üzere P x = a x + a x +... + a x + a x + a biçimideki ifadelere x e bağlı reel katsayılı poliom (çok terimli) deir. 0 a 0 ax + a x

Detaylı

TÜME VARIM Bu bölümde öce,kısaca tümevarım yötemii, sorada ÖYS de karşılamakta olduğumuz sembolüü ve sembolüü ele alacağız. A. TÜME VARIM YÖNTEMİ Tümevarım yötemii ifade etmede öce, öerme ve doğruluk kümesi

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları PROJE RAPORU PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıları. Derecede Kökler Toplamı ve Trigoometrik Yasımaları PROJENİN AMACI: Karmaşık sayıı karekökleri toplamı sıfırdır. Peki. derecede kök toplamı içi de geçerli miydi?

Detaylı

M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R

M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R İ H S A N T İ M U Ç İ N D O L A P C İ, Y İ Ğ İ T A K S O Y M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R P U B L I S H E R O F T H I S B O O K Copyright 13 İHSAN TİMUÇİN DOLAPCİ, YİĞİT AKSOY

Detaylı

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Tekik Üiversitesi, Makia Fakültesi, Makia Mühedisliği Bölümü,

Detaylı

çözüm: C=19500 TL n=4 ay t=0,25 I i 1.yol: Senedin iskonto tutarı x TL olsun. Bu durumda senedin peşin değeri: P C I (19500 x) TL olarak alınabilir.

çözüm: C=19500 TL n=4 ay t=0,25 I i 1.yol: Senedin iskonto tutarı x TL olsun. Bu durumda senedin peşin değeri: P C I (19500 x) TL olarak alınabilir. 1 6)Kred değer 19500 TL ola br seet vadese 4 ay kala, yıllık %25 skoto oraı üzerde br bakaya skoto ettrlyor. Hesaplamada ç skoto metodu kullaıldığıa göre, seed skoto tutarı kaç TL dr? C=19500 TL =4 ay

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim.

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim. 6..27 Tarhl Mühedslk ekooms fal sıavı Süre 9 dakka Sıav Saat: Sıav süresce görevllere soru sormayı. Başarılar dlerm. D: SOYD: ÖĞRENCİ NO: İMZ: Tek ödemel akümüle değer faktörü Tek ödemel gücel değer faktörü

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı Damızlık Değeri, geotipik değer, allel frekasları Aki Pala, aki@comu.edu.tr ttp://members.comu.edu.tr/aki/ Damızlık değeri esabı µ Ökkeş =800 gr gülük calı ağırlık Sürü A Sürü µ Döller µ 500gr 700 DD esabı

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sııfı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2 Açıklama Sorusu : V kayışlar, ayı mekaizma büyüklükleride düz kayışlara göre daha yüksek dödürme mometlerii taşıyabildikleri bilimektedir. V kayışları düz kayışlara göre gözlee bu üstülüğü sebebi "kama

Detaylı

OLĐMPĐYATLARA HAZIRLIK ĐÇĐN DOĞRUSAL ĐNDĐRGEMELĐ DĐZĐ PROBLEMLERĐ ve ÇÖZÜMLERĐ (L. Gökçe)

OLĐMPĐYATLARA HAZIRLIK ĐÇĐN DOĞRUSAL ĐNDĐRGEMELĐ DĐZĐ PROBLEMLERĐ ve ÇÖZÜMLERĐ (L. Gökçe) OLĐMPĐYATLARA HAZIRLIK ĐÇĐN DOĞRUSAL ĐNDĐRGEMELĐ DĐZĐ PROBLEMLERĐ ve ÇÖZÜMLERĐ (L. Gökçe) Matematikte sayı dizileri teorisii ilgiç bir alt kolu ola idirgemeli diziler kousu olimpiyat problemleride de karşımıza

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi Mühedislik Fakültesi Edüstri Mühedisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM4 Tesis Plalaması 6-7 Güz Döemi 3 Sisteme ekleecek tesis sayısı birde fazladır. Yei tesisler birbirleri ile etkileşim halide olabilirler

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı. Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - 1

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı. Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - 1 Mühendislik nedir? Çalışmakla, deneyimle ve pratikle elde edilen matematiksel

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı