İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 30 Mayıs 2013, 09:00 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı 09:30 da İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili nin açış konuşması ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile başlamıştır. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Burcu Özüpak Güleç tarafından İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecine, Tematik Çalıştay ın amaç ve yöntemine dair bilgi verilmiştir. Sunumu takibe katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. Alt Grup Çalışma Konuları Tüm gün süren ve 3 oturumda gerçekleştirilen alt çalışma gruplarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış; öğleden önce öğleden sonraki oturumlardan sonra her bir masada gerçekleştirilen grup çalışmalarının sonucu özet olarak bütün katılımcılara sunularak görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 1. OTURUM (10: ) 1. Soru: İstanbul un tanıtımına ilişkin en önemli eksiklikler ve ihtiyaçlar nelerdir? 2. Soru: İstanbul un tanıtımında hangi riskler ve fırsatlar göz önünde tutulmalıdır? 3. Soru: İstanbul un tanıtımında öne çıkarılması gereken öğeleri, zenginlik ve potansiyelleri nelerdir? 2. OTURUM (11:30 13:00) 4. Soru: İstanbul un tanıtımı için odaklanılması gereken hedef kitleler ne olmalıdır? 5. Soru: İstanbul un tanıtımı için kullanılması gereken strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 6. Soru: İstanbul un kentsel imajında ve tanıtımında hangi mesajlar öne çıkarılmalıdır? ÖĞLE YEMEĞİ (13:00 14:00) 3. OTURUM (14:00 16:00)

2 7. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının temel görevleri neler olmalıdır? 8. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının yönetim/yönetişim yapısı nasıl olmalıdır ve nasıl çalışmalıdır? 9. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının finansmanı ve sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir? KAPANIŞ OTURUMU (16:00 16:15) Ortak Değerlendirme Kullanılan Yöntem Çalıştayda her bir masada grup tarafından seçilen moderatörün moderasyonunda gerçekleştirilen grup tartışmalarının yer aldığı World Cafe yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sırasında ayrıca her bir masada bir İSTKA uzmanı rapörtör olarak görev yapmış; öneri ve görüşleri kayıt altına almıştır. Çalışmanın Genel Açıklaması Çalışmaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 33 kişi katılım sağlamıştır. Çalışma ile temel olarak «İstanbul un tanıtımının bütün boyutlarıyla daha iyi bir şekilde yapılması» için temel stratejiler ve hedefler ortaya konması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ise 9 soru ile katılımcıların görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Grup çalışmaları ile bu sorulara verilen cevapların veya getirilen önerilerin gruplarda tartışılması, konsolide edilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda oturumların sonunda gruplar grup çalışmalarının çıktılarını özet olarak bütün katılımcılara sunmuştur. Son oturumda ise bütüncül bir bakış açısıyla genel bir değerlendirmenin yapılması ve katılımcılar tarafından eksik kaldığı dile getirilen konuların da tartışılması amaçlanmıştır. Yapılan Sunumlar ve Strateji Önerileri Katılımcılar tarafından her bir soruya ilişkin olarak dile getirilen değerlendirme ve öneriler grup sunumlarında vurgulanan noktalar da dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır.

3 1. OTURUM 1. Soru: İstanbul un tanıtımına ilişkin en önemli eksiklikler ve ihtiyaçlar nelerdir? Ortak vizyon, misyon ve stratejik iletişim planı ve temel stratejiler, eylem planı ve somut eylemler Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği, mükerrerliklerin giderilmesi, kamuözel sektör işbirliği, yönetişim ve katılımcılık Tanıtım konusunun sahibi, tanıtım konusunda tek muhatap alınacak otorite İlgili bütün kurumların paydaşı olduğu bir üst yapı, tanıtım ofisi ve yönlendirme, özerk bir yapı Tanıtım çalışmalarının içeriği, niteliği, kamsam ve yöntemine ilişkin uzlaşma Tanıtımda kullanılacak nitelikli, kapsamlı ve güncel veri ve paylaşımı; tanıtım için kapsamlı, güncel ve ortak bir envanter Nitelikli, kapsamlı ve güncel tanıtım materyalleri, dağıtımı ve paylaşımı Tanıtımda internet, sosyal medya ve güncel teknolojilerin etkin kullanımı Tanıtım fonları ve tanıtımın finansmanı Tanıtım ve iletişim konusunda uzmanların tecrübelerinden yararlanma Uluslararası fuarlarda yer alma Sağlık, eğitim, inanç, yat, moda, golf gibi turizm çeşitleri Hedef kitle ve bölgelerin doğru belirlenmesi; uygun tanıtım temaları, mesajları, araç ve kanalları; kaynakların yerinde ve etkin kullanımı Farklı dönemlere ve farklı kitlelere uygun ve adapte olabilen eş anlı stratejiler Kentsel pazarlama ve bütünsel imaj, ortak tanıtım konsepti ve slogan Tanıtımda süreklilik ve sürdürülebilirlik Tanıtımda odaklanma ve önceliklendirme Yaşam kalitesi 2. Soru: İstanbul un tanıtımında hangi riskler ve fırsatlar göz önünde tutulmalıdır? Riskler Plansızlık ve strateji eksikliği Ulaşım altyapısının yetersizliği Makro projeler ve İstanbul un geleceğinin belirsizliği Hayat kalitesinin düşmesi İletişim ve işbirliği eksikliği Hedef kitlenin doğru muhatabı bulamaması Kurumların çeşitliliği ve mükerrer işler Ortak tanıtım sitesi eksikliği

4 Doğru konumlandırmanın yapılamayışı AB ye üye olunamaması İstanbul un taşıma kapasitesi Turizmin merkezi alanlarda yoğunlaşması, tarihi bina ve alanlardaki aşırı turist sayısı, turist taşıma kapasitesinin belirlenmemesi ve aşılması Kültürel ve tarihi mirasın zarar görmesi Tarihi Yarımada nın tamamen otelleşmesi, yaşayan nüfusun ayrılması Nüfus planlamasının yapılamaması, artan göç Güvenlik algısının kötüleşmesi İstanbul a ilişkin yurt dışındaki yanlış ve eksik veriler Çevre ülke ve bölgelerdeki savaşlar ve istikrarsızlık Küresel ekonomik krizler Kentlilik ruhu ve bilincinin olmaması Deprem ve diğer doğal afetler Siyasi istikrarsızlık ve geçmişten gelen imaj problemleri Yönetimde şeffaflığın ve katılımcılığın sağlanamaması Birlikte çalışma ve uzlaşma kültürünün geliştirilememesi, işbirliği eksikliği, kamunun öne çıkarılması Fırsatlar Festivaller ve diğer etkinlikler Hedef kitlenin iyi belirlenmesi Olimpiyatlar ve diğer uluslararası etkinliklere ev sahipliği Artan turist sayısı ve turizm kalitesi İstanbul a gelmek isteyen bilim insanlarının sayısının artması Turizmde çeşitlilik ve İstanbul un çeperlerinde kalan turizm bölgeleri İstanbul un uluslararası alanda yükselen profili ve artan cazibesi İstanbul un köklü tarihi ve kültürel mirası Çevre ülke ve bölgelerden gelen turist sayısının artması Doğu nun Batı karşısında yükselen profili İstanbul un dünyanın gidişatına çabuk uyum sağlaması Eğitim, sağlık ve finans sektörlerinin hızlı gelişimi Film sektörünün hızlı gelişimi ve İstanbul konulu romanlar Vize rejimlerinde kolaylıklar AB üyelik süreci Stratejik konum 3. Soru: İstanbul un tanıtımında öne çıkarılması gereken öğeleri, zenginlik ve potansiyelleri nelerdir? Hedef kitle çeşitli ve zengin tutulabilir

5 İstanbul un eşsizliği, köklü tarihi, kültürel miras ve kültürel çeşitliği öne çıkarılmalı, Avrupa Kültür Başkentliği vurgulanmalı Kent yaşamı ve yaşayan kent konsepti öne çıkarılmalı, 7/24 yaşayan şehir konsepti vurgulanmalı İstanbul un dinamik, genç ve çağdaş bir kent olduğu vurgulanmalı Bio-İstanbul, İstanbul Finans Merkezi gibi projeler tanıtımda etkin kullanılmalı Tanıtımda kaynakların önceliklendirilmesi gerekli İstanbul un stratejik konumu ve kolay erişilebilirliği öne çıkarılmalı Turizm çeşitlendirilmeli, tanıtımda her tür turist için potansiyel olduğu anlatılmalı İstanbul daki müzeler tanıtımda etkin kullanılmalı İş dünyası ve finans dünyası hedef kitle içerisinde olmalı Eğitim ve sağlık turizmi öne çıkarılmalı Spor, iş turizmi, kongre, gastronomi, alış-veriş, sağlık turizmi olanakları öne çıkarılmalı Büyük etkinliklere ev sahipliği tanıtım için önemli Tanıtımda yaşanabilirlik ve güvenlik vurgulanmalı İstanbul bilim insanlarına tanıtılmalı Geliri ve eğitim düzeyi yüksek hedef kitleler seçilmeli Yabancı basın ve medya tanıtım için çok önemli Film sektörü ve romanlar İstanbul un tanıtımın çok önemli roller oynayabilir. İstanbul a yer veren film ve romanlar tanıtımda çok etkili. Ulaşım altyapısı ve ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi ve erişilebilirliğin artırılması önemli Ucuzluk yerine kalite öne çıkarılmalı Taşıma kapasitesi ve sürdürülebilirlik dikkate alınmalı Yerel halkın ihtiyaçları göz önünde tutulmalı Güvenlik algısının geliştirilmesi gerekli Marka geliştirme, kent markası yaratma önemli Konaklama süresi ve turizm geliri artırılmalı Küresel gelişmeler iyi takip edilmeli ve 2020 Olimpiyatları adaylığı tanıtımda iyi kullanılmalı Kültürel, ekonomik, diplomatik, akademim tanıtım arasında sinerji oluşturulmalı Turizm potansiyeli envanteri hazırlanmalı Dış politika ve kardeş şehirler tanıtımda daha aktif kullanılmalı Uluslararası etkinliklerin artırılması ve etkinlik turizminin öne çıkarılması Nitelikli akademisyen ve bilim adamları hedef kitle içinde olmalı

6 2. OTURUM 4. Soru: İstanbul un tanıtımı için odaklanılması gereken hedef kitleler ne olmalıdır? Basın, medya kuruluşları, internet ve sosyal medya etkin kullanılmalı Kanaat liderleri üzerinde durulmalı Harcama potansiyeli olan, yüksek gelir sahibi bölgeler ve ülkeler hedeflenmeli, eğitimi yüksek kitleler hedeflenmeli Turizm ve yatırım tanıtımları ayrı ele alınmalı Hedef kitlesi Türkiye içi ve Türkiye dışı olarak ayrıştırılabilir Hedef kitlesi Eski Osmanlı coğrafyası, Avrupa ve Afrika olmalı, 6 saat uçuş mesafesindeki yerler üzerinde odaklanmalı Çevre ülke ve bölgeler tanıtım için çok önemli Hedef kitleden önce öne çıkarılacak turizm türleri belirlenmeli, hedef kitle ona göre belirlenmeli Nitelikli dış yatırım çekmek için Avrupa ya, özellikle Kuzey Avrupa ya odaklanılmalı, Bio İstanbul, Teknopark İstanbul gibi projeler iyi değerlendirilmeli Sağlık turizmi için hedef kitle Körfez bölgesi olmalı, bu bölgeler için doktor ve sağlık temalı diziler hazırlanmalı ve tanıtılmalı Hedef kitle İstanbul a daha önce gelmemiş olanlar ve gelenler olarak ayrıştırılmalı; ilk gruba Tarihi Yarımada, Boğaz gibi temel değerler, ikinci guruba ise alt segmentler tanıtılmalı Hedef kitlenin belirlenmesi için marka olmuş uluslararası tanıtım firmaları ile çalışılmalı Yatırım firmaları hedef alınabilir. Kültürel etkinlikler yoluyla kültürseverler, sportif etkinlikler yoluyla sporseverler hedeflenebilir Kardeş şehirler ve kurumlar ektin kullanılmalı Tanıtım çalışmaları takvimsel olarak tematikleştirilebilir: Çin yılı, Afrika yılı vb. Dolaysız kampanyalara önem verilmeli Yeterince erişilmeyen Asya Pasifik bölgesi, Latin Amerika, Uzak Doğu hedef bölgeler içinde olmalı Tanıtım içeriğinde kültür ağırlıklı olmalı Eğitim turizminde eski Osmanlı coğrafyası üzerine odaklanılmalı Sağlık ve eğitim sektörleri için öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hedef kitle olarak alınabilir. Nüfusu yaşlanmaya başlayan zengin ülkelerin vatandaşları hedef kitle olarak seçilebilir.

7 Yaşam bilimleri, bio teknoloji, tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, sektörü öne çıkarılabilir. Gelen turistin yeterli ve doğru bir şekilde yönlendirilebilmesi önemli Yatırımlarda hizmetler sektörüne odaklanılmalı, know how çekilmeli Nitelikli insan gücü çekmek için belli sektörlerde yabancıların çekilmesine istisnalar tanınmalı, bilim adamlarını çekmek hedeflenmeli Sanatçıların İstanbul da yaşamasına uygun ortam ve altyapı olmalı Etkinliklerde süreklilik sağlanmalı, galeri ve kültür merkezleri artmalı ve iyileştirilmeli Deniz fenerleri, Osmanlı mutfağı gibi değerleriyle özgün İstanbul öyküsü geliştirilmeli Araplar gibi hedef kitleye özgün konaklama olanakları geliştirilmeli İnanç turizmi öne çıkarılmalı Hedef kitleyi belirlemede kalış süresinin, turizm gelirinin artırılması amaçlanmalı 5. Soru: İstanbul un tanıtımı için kullanılması gereken strateji ve yöntemler neler olmalıdır? Fuarlarda daha etkin tanıtım yapılmalı Basın ve medya etki kullanılmalı, basında İstanbul un imajını olumsuz etkileyecek haberler önlenmeli Bizans ve Osmanlı gibi tarihin ve kültürün bütün boyutları üzerinde durulmalı Reklam kampanyası ve markalaşma önemli Kongre öncesi ve sonrası şehir turları düzenlenmeli Designed in İstanbul konsepti geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı ve Kente özel markalar ortaya çıkarılmalı Tanıtım için slogan belirlenmeli Stratejileri belirleyecek, uygulayacak, yönetecek kurum ve yapı belirlenmeli Özerk bir yapıya sahip, yasayla tanımlanmış bir yapı olmalı; kamu ve özel sektörü içermeli; kuşatıcı ve uygulanabilir bir yapı olmalı Sürdürülebilir bir tanıtım stratejisi olmalı ve ölçülebilir yöntemler seçilmeli Tanıtım yapısının bütçe ve yetkileri belirlenmeli Londra, New York gibi kentler gibi kenti kullanıcı dostu kılmak gerekli, özellikle harita, bilgilendirme, yönlendirmelerde Kurumların ayrı ayrı stratejileri var, koordine edilmeli 24 saat yaşayan, 24 saat hizmet veren kent olduğu vurgulanmalı Kentsel ve tarihi dokuya zarar vermeyen projeler hayata geçirilmeli Ortak bir tanıtım sitesi kurulmalı Kentin markalaşmasına önem verilmeli, kimlik ve imaj yaratılmalı: I love NY, I Amsterdam vb.

8 Turizmde yeni ürünler sunulmalı, yeni bölgelere gidilmeli; ürün ve pazar çeşitlenmesi sağlanmalı Tanıtım için kullanılacak ortak bir envanter hazırlanmalı Standartlar belirlenmeli Workshoplar önemsenmeli Sosyal medya ve bloggerler üzerinde durulmalı Önemli seyahat dergileri ve rehberler üzerinde durulmalı Ağırlamalar önemli: örneğin Ramazan da dini liderler ağırlanmalı; dünyaca tanınmış şahsiyetler İstanbul a getirilmeli; İstanbul un tanıtımı için elçiler seçilmeli İlgili kurumların internet siteleri önemli; sadece Türkçe değil çok dilli olmalı: örneğin İBB internet sitesi Doğunun ve Batı nın iyi tarafları birleştirilmeli; her iki tarafa da hitap etmeli Hedef kitlelerin, turistlerin görüşleri alınmalı ve beklentileri öğrenilmeli İstanbul u yabancılar, gelen turistler, sosyal medya kullanıcıları tanıtmalı; buna yönelik ilgili kişiler ağırlanabilir; Tanıtım için öncelikle gelen turistin memnuniyeti sağlanmalı Farklı kitlelere farklı tanıtımlar yapılmalı; stratejiler hedef kitleye göre şekillendirilmeli Hedef kitleye aynı konsept altında bile alternatif paketler sunulmalı Altyapı ve ulaşım geliştirilmeli, tersine beyin göçü için yaşanabilirdik artırılmalı Yurt dışı ve yurt içi tanıtım için ayrı stratejiler olmalı fakat entegre edilmeli Geleneksel değil yenilikçi tanıtım yöntemleri kullanılmalı Mevcut olanakları tanıtmaktansa yeni gelme nedenleri sunulmalı, ücretli ve ücretsiz reklam birlikte yapılmalı, insanlara şehrin öyküsü sunulmalı İçerik yaratma ve içerik pazarlama üzerinde durulmalı, içeriğin dijitalleştirilmeli ve pazarlanmalı Halkın ilgisi, katkısı ve katılımı artırılmalı Sonuç odaklı olunmalı, nitel ve nicel hedefler belirlenmeli ve entegre edilmeli, izlenmeli ve gerektiğinde revize edilmeli; İstanbul un sadece tanıtımı değil iletişimi olarak da ele alınmalı Büyük turnelerde İstanbul ayaklardan biri olmalı Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler ayrıştırılmalı, uzun vadede sürdürülebilir hedefler belirlenmeli 6. Soru: İstanbul un kentsel imajında ve tanıtımında hangi mesajlar öne çıkarılmalıdır? İstanbul için ana bir konsept ve tek bir slogan olmalı

9 Napolyon gibi önemli insanların İstanbul a ilişkin sözleri tanıtımda kullanılabilir. New York, Amsterdam gibi İstanbul için de kısa ve net bir motto belirlenebilir, bu motto bütün tanıtım faaliyetlerinde ve materyallerinde kullanılmalı Enerjik bir kent oluşu, konumu ve kaosu vurgulanmalı Güvenli olduğu anlatılmalı Yatırım yapılmaya değer bir şehir algısı yaratılmalı Boğaz ve kültürel miras üzerinde durulmalı Alışveriş olanaklarına değinilmeli Uzmanlık gerektiren bir konu, araştırma yapılmalı Farklı kesimlere farklı imajlar verilebilir; Doğu ve Batı dan gelenler farklı profile sahip, bunlara farklı imajlar çizilmeli Geleneksel ve yeni pazarlar için farklı mesajlar kullanılmalı Önceliklendirme yapılmalı, tüm mesajlar eş zamanlı iletilmemeli; mesajlar dönemselleştirilebilir. Bir ana mesaj ve altında birkaç alt mesaj olmalı; çeşitlilik ana mesaj olabilir. Sektörel mesajlar olabilir, örneğin: en gelişmiş sağlık hizmetlerine ve teknolojilerine İstanbul da erişebilirsiniz Tarihsel, coğrafi, mimari açıdan eşsizlik; medeniyet; ilham veren şehir vurguları yapılabilir. Duygu, duyumsal tasvirler önemli Eiffel, Burj El Arab gibi örnekler dikkate alınarak İstanbul için çeşitli landmarklar kullanılabilir İmaj için yeni bir yüz kullanılabilir. Mega projeler ile birlikte İstanbul un alacağı yeni hal kullanılabilir Kültürel çeşitlilik vurgulanmalı Özellikle gençler için 24 saat canlı yaşayan şehir mesajı verilmeli İmparatorlukların başkenti, dünya başkenti gibi temalar vurgulanabilir. Şaşırtıcı şehir (surprising city) mesajı kullanılabilir. Farklılıkların şehri (city of diversity) mesajı kullanılabilir. Küresel Yaşam Merkezi mesajı verilebilir. Finans Merkezi imajda kullanılabilir. Düğün şehri konsepti üzerinde durulmalı Ortasından su geçen şehir vurgusu yapılmalı Tarihi ve modern vurgusu birlikte yapılmalı Kaotik şehir vurgusu çeşitliliği göstermek için yapılmalı İki kıtayı birleştiren şehir vurgusu yapılmalı Özgün şehir vurgusu yapılmalı

10 Farklı hedef kitleleri gözeten çocuk İstanbul, genç İstanbul, yaşlı İstanbul vurguları ayrı ayrı yapılabilir. Köprü değil merkez vurgusuna ağırlık verilmeli Farklı hedef kitlelerin mevcut algısı araştırılmalı ve belirlenmeli, buna göre imaj geliştirilmeli 3.OTURUM 7. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının temel görevleri neler olmalıdır? Farklı disiplinler var, bunları harmanlamalı; tanıtım bütüncül olarak ele alınmalı, sadece turizm tanıtımı yapılmamalı Temel görev koordinasyonun sağlanması ve mükerrerliklerin giderilmesi olmalı Ürün satışı yapabilir, ama küçük bir görevi olmalı Bu yapıya ait şirket üzerinden ticari faaliyetler yürütülebilir. Temel görev tanıtım ve yönlendirme olmalı, İstanbul u temsil etmeli: fuarlara katılım, broşür hazırlama ve dağıtma, davetler ve ağırlama, tanıtım filmi hazırlama ve dağıtma sosyal faaliyetler gibi faaliyetler yürütmeli İstanbul u tanıtacak ve pazarlayacak bir yapı olmalı, kar amacı gütmemeli STKlar, özel sektör, üniversite, devlet, belediyeler ortak veya hissedar olmalı, yeni yapıda yer almalı Yönetimde hangi kurumların yer alacağı ve yönetim şeması öncelikle belirlenmeli Projeler üretebilir, projeleri destekleyebilir ve hizmet alımı yapabilir. Şirketlerin kaynak bulamama riski var, tanıtım ofisi olarak kurulabilir İzmir deki gibi bir markalaşma görevi üstlenmeli Kendi bütçesi olmalı ve esnek bir yapı olmalı İstanbul un tanıtımına yönelik projelerin finansmanını üstlenmeli Dünyadaki iyi örnekler araştırılmalı ve İstanbul a uyarlanmalı Uluslararası etkinliklerin tanıtımı için kullanılmalı Veri toplama, yönetimi ve paylaşımı yapmalı; başta kültür ve sanat olmak üzere envanter oluşturmalı, güncellemeli ve dijital ortama aktarmalı İstanbul dan çıkan geleceğin değerlerini, yazarlarını dünyaya tanıtmalı Sürdürülebilir bir think thank gibi çalışarak İstanbul için bütüncül bir tanıtım stratejisi belirlemeli Küresel eğilimleri takip edecek bir Ar-Ge birimi olmalı Öncelikli konulara, sektörlere göre tanıtım materyalleri hazırlamaları Güven problemini ortadan kaldırıcı adımlar atmalı, algı yönetimi yapmalı

11 Çok yönlü bir yapı olmalı, uzmanlık alanlarına göre yönlendirme yapmalı, sektörler bazında tanıtım yapmalı Tanıtım enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanmalı İstanbul için bir hikaye oluşturmalı, duygu ve ruh katmalı Tanıtımda standardizasyonu sağlamalı Dijital olanakları iyi kullanmalı 8. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının yönetim/yönetişim yapısı nasıl olmalıdır ve nasıl çalışmalıdır? Tanıtım Ofisi olarak kurulmalı Öncelikle kurumun vizyon, misyon ve değerleri belirlenmeli Merkezi ve yerel yönetimleri içeren ama bağımsız hareket eden bir şirket olmalı, salt devlet tabanlı olmamalı Memur mantığı ile çalışmamalı, hiçbir tarafa yakın olmamalı ve otoriter bir yapı olmamalı Yurt dışında yaşayan, tanıtım gücü olan kişilerin tecrübelerini aktaracakları bir yapı olmalı Şeffaf ve katılıma açık bir organizasyon ve yönetim olmalı Geniş bir yönetim kurulu, danışma kurulu ve alt kurullar olmalı, itiraz mekanizması olmalı Hedef kitle bazında tanıtım komiteleri ve alt gruplar olabilir Türkoloji çalışan bilim insanları söz sahibi olmalı Satın almalarda Kamu İhale Kanunu ve denetimde Sayıştay a tabi olmamalı Dinamik, esnek, kendini zamanla değiştirip geliştirecek bir yapı olmalı Ticari faaliyetlerde yurt dışı tecrübesi olan kişi ve kurumlar olmalı Koordinasyonu sağlayacak ve değiştirilebilir bir mevzuat hazırlanmalı 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı gibi bir yapısı olabilir. Özel hukuk hükümlerine göre oluşturulmalı ama merkezi hükümete bağlı kalmalı; Başbakanlığa bağlı olabilir veya en azından yaptırım için devleti arkasına almalı, kamu tüzel kişiliğine sahip olursa bürokrasi fazla olur İSTKA Valilik ile yakın işbirliği içinde ve katılımcı bir kurum, İSTKA bünyesinde İstanbul Tanıtım Ofisi kurulabilir. İSTKA yapısı uygun olabilir fakat daha esnek bir yapı olmalı ve özel sektör daha fazla sahiplenmeli Profesyonel bir kadrosu olmalı Bir PR ve reklam ajansıyla ortak çalışmalı Yeni Büyükşehir Kanunu ile Valilik bünyesinde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kuruldu, bütçesi ve tanıtım görevleri var, dikkate alınabilir.

12 Farklı fonlardan beslenen, tek bir kişiye ve kuruma bağlı olmayan bir vakıf olabilir AB Tanıtım Ofisi, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı örnekleri incelenebilir. 9. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının finansmanı ve sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir? Global bütçesi en az 100 milyon USD olmalı Kamu, yerel yönetim ve özel sektör katkıları olmalı ve ortak bütçe oluşturulmalı, Kamu-özel sektör ortaklığı gibi olmalı, bütçenin çoğu devletten gelmeli (Belediyeler, Turizm Bakanlığı, Başbakanlık, İTO, İSO, TURSAB diğer STKlar ve mesleki kuruluşlar) Merkezi bütçeden İstanbul un tanıtımı için ayrılan fonlar artırılmalı Çözüm ortaklarına finansal katkı zorunluluğu getirilmeli Projeleri finanse eden bir kurum olmalı, fakat sadece fon dağıtan değil fon toplayan bir yapı olmalı Kar amacı gütmeyen ama kendini çevirebilen bir oluşum olmalı Kar amacı gütmeyen şirket modeli, sosyal şirket yapısı olmalı fakat Türkiye de bu yapı bulunmuyor. Özerk olmalı, kendi parasını toplamalı fakat üst kuruluşa raporlamalı Gelen turistlerden vergi / ayak bastı parası alınarak finanse edilebilir. İller Bankası fonları bütçe için kullanılabilir. Otellerden kalanlardan ek vergi alınarak kaynak yaratılabilir. Sürdürülebilirlik takip edilmeli ve ölçümler yapılmalı Uygun projeler üretmeli ve sponsorlar bulmalı Turizm alanında faaliyet gösteren kurumların bütçelerinden yapılacak kesintiler ile finanse edilebilir. İSTKA mali kaynakları gibi bir fonu olabilir. Bağış toplanabilir. Danışmanlık vererek, ürün tasarlayarak ve pazarlayarak, seminerler düzenleyerek, eğitimler verilerek, ücretli etkinlikler gerçekleştirilerek fon yaratabilir. Finansman için örneği incelenebilir. Kar eden fakat dağıtmayan, yatırım yapan bir yapı kurulabilir. KAPANIŞ OTURUMU Çalıştay dışında konuya ilişkin görüşlerin daha sonra ayrıca adresine iletilebileceği vurgulanmıştır.

13 İsim Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ Hasan Yalçın ÇAMCI Ahmet Kerim NALBANT Eyüp KARATAŞ Timuçin KURT Mustafa OĞUZ Mahmut Muhiddin KESKİN Leyla ŞİMŞEK Coşkun SARIYIILDIZ Hakan ARSLAN Günter SOYDANBAY Şeyda UZUN Bianca ARMANLI Çiler YILDIZ Yaylagül CERAN Elif AKSOY Berrin UZAN Füsun TAVUS Ufuk ÇARŞIBAŞI Nevra GÜRSOY Bilal Cihangir Tülin ERSÖZ Dr. Özen DALLI İsmail TAŞDEMİR Nihan BEKAR Ahmet TOKAÇ Dr. Senay OĞUZTİMUR Canan ERDOĞAN Köyüm ÖZYÜKSEL Ayşegül MOLU Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN Mehmet AYAR Mürşat ÖZKAYA Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ Serkan KORKMAZ ARSLAN Hakan SİPAHİOĞLU Fatih PİŞKİN Zekeriya SÖNMEZ Onur PARTAL Ahmet Alperen SAĞKAYA Mustafa KARABAŞ Barlas SELÇUK KATILIMCI LİSTESİ Kurum İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İBB İstanbul İl Özel İdaresi İBB AB ve İst. Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü İBB DEİK T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İl Kültür Turizm Bak. İl Kültür Turizm Müdürlüğü İstanbul Valiliği Öykü Ajans I Mean It Creative I Mean It Creative İstanbul Ticaret Odası İstanbul Modern Sanat Müzesi Kültür Sanat A.Ş. Türk Hava Yolları BIO İstanbul Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. İstanbul Shopping Fest İletişim Danışmanları Şirketleri Derneği İBB Şehir Planlama Müdürlüğü Wizard İstanbul İBB TUGEV TUROB İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başaranlar Yatırım Holding A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi istanbul.com TÜRSAB Reklamcılar Derneği İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı İSO

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir?

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir? 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 23 Mayıs 2013, 9:30 13:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Yatırım Ortamı Tematik

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU,

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, 29.10.2011 Sektör derneklerinin yapısı: Genel olarak sektör dernekleri firma esaslı olan (Tüzel kişilere dayanan) yapılardır. Belirli grupları kapsar. Sadece tasarımcılar ayrı

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel)

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel) 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Sanayinin Dönüşümü Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 27 Mayıs 2013, 9:30 13:30 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Sanayinin Dönüşümü

Detaylı

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA «KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA ÇALIŞTAY BAŞKANLARI: PROF.DR. EMİNE ÖZMETE UZM.DR. SİNAN İBİŞ RAPORTÖRLER: YARD. DOÇ. DR. BİLGE ÖNAL DÖLEK

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI 23 Haziran 2011, Zonguldak ÇALIġTAY RAPORU GĠRĠġ Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından organize edilen Turizm Sektörü konulu çalıştay, 23 Haziran 2011 tarihinde Batı

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği Ahmet Genç www.travelforcure.com Sağlık Turizmi Tanımı Kişilerin sağlık hizmetleri almak üzere seyahat etmesi ve bu hizmetlerden faydalanması

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar STRATEJİK PLANLAMA Afyonkarahisar Soru 1 : Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 1) İlk stratejik planların yapılma döneminde, stratejik planlama ekiplerinde yer alan

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Oturumlar. Birinci Oturum : Kurumsal İtibar Araştırmalarına NEDEN ihtiyacımız var? Kurumsal İtibar Araştımalarından NE bekliyoruz?

Oturumlar. Birinci Oturum : Kurumsal İtibar Araştırmalarına NEDEN ihtiyacımız var? Kurumsal İtibar Araştımalarından NE bekliyoruz? Oturumlar Birinci Oturum : Araştırmalarına NEDEN ihtiyacımız var? Araştımalarından NE bekliyoruz? İkinci Oturum : Araştırmaları HANGİ paydaşlar nezdinde yapılmalı? NEDEN? APG(KPI) ler Söz Konusu Olduğunda

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Sağlıklı Şehirler Projesi Eğitimi : 2005 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığında Sağlıklı Kentler hareketinin Türkiye de öncülüğünü

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

a) İstanbul da daha fazla girişimci fikrin ortaya çıkması için neler yapılmalıdır? (Daha Çok Girişimci Fikir)

a) İstanbul da daha fazla girişimci fikrin ortaya çıkması için neler yapılmalıdır? (Daha Çok Girişimci Fikir) 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Girişimcilik Ekosistemi Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 8 Mayıs 2013, 9:30 13:30 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Girişimcilik

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

Kocaeli Kent Vizyonu Çalışması Deneyimi

Kocaeli Kent Vizyonu Çalışması Deneyimi tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kocaeli Kent Vizyonu Çalışması Deneyimi Emre Koyuncu 28.11.2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 2 Büyürken küçülen sanayi kenti Elverişli

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ.

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Yeni nesil dijital liderlik ajansı İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Dijital yolculukta, 48 milyon sabit internet kullanıcısı, 45.3 milyon mobil internet kullanıcısı 8 milyon aktif

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

Diyarbakır Turizm Platformu

Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı 1 Turizm Yönetişiminde Koordinasyon ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Diyarbakır ın Pazar İmajının ve Turizm Talebinin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH Berlin-ALMANYA

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul da Ekonomik Yapı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 20 Mayıs 2013, 9:30 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels 15-18 MART 2015 Limak Limra Hotels KONGRE DAVET YAZISI Sayın Yetkili, Yerel Kalkınma Derneği; Global Düşün, Yerel Hareket Et felsefesini benimsemiş, kamu yararına hareket eden ve ülkemizde sürdürülebilir

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ GRUP 6: DOĞU KARADENİZ Gümüşhane Ordu Kars Moderatör: Prof.Dr.Leyla Karaoğlu Raportör: Arş.Gör.Öznur Altıntaş Sekreter: Arş.Gör.Merve Kılıçbay 1) YAŞLANMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ Yerel yönetimlerin

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı