İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 30 Mayıs 2013, 09:00 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı 09:30 da İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili nin açış konuşması ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile başlamıştır. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Burcu Özüpak Güleç tarafından İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecine, Tematik Çalıştay ın amaç ve yöntemine dair bilgi verilmiştir. Sunumu takibe katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. Alt Grup Çalışma Konuları Tüm gün süren ve 3 oturumda gerçekleştirilen alt çalışma gruplarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış; öğleden önce öğleden sonraki oturumlardan sonra her bir masada gerçekleştirilen grup çalışmalarının sonucu özet olarak bütün katılımcılara sunularak görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 1. OTURUM (10: ) 1. Soru: İstanbul un tanıtımına ilişkin en önemli eksiklikler ve ihtiyaçlar nelerdir? 2. Soru: İstanbul un tanıtımında hangi riskler ve fırsatlar göz önünde tutulmalıdır? 3. Soru: İstanbul un tanıtımında öne çıkarılması gereken öğeleri, zenginlik ve potansiyelleri nelerdir? 2. OTURUM (11:30 13:00) 4. Soru: İstanbul un tanıtımı için odaklanılması gereken hedef kitleler ne olmalıdır? 5. Soru: İstanbul un tanıtımı için kullanılması gereken strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 6. Soru: İstanbul un kentsel imajında ve tanıtımında hangi mesajlar öne çıkarılmalıdır? ÖĞLE YEMEĞİ (13:00 14:00) 3. OTURUM (14:00 16:00)

2 7. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının temel görevleri neler olmalıdır? 8. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının yönetim/yönetişim yapısı nasıl olmalıdır ve nasıl çalışmalıdır? 9. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının finansmanı ve sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir? KAPANIŞ OTURUMU (16:00 16:15) Ortak Değerlendirme Kullanılan Yöntem Çalıştayda her bir masada grup tarafından seçilen moderatörün moderasyonunda gerçekleştirilen grup tartışmalarının yer aldığı World Cafe yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sırasında ayrıca her bir masada bir İSTKA uzmanı rapörtör olarak görev yapmış; öneri ve görüşleri kayıt altına almıştır. Çalışmanın Genel Açıklaması Çalışmaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 33 kişi katılım sağlamıştır. Çalışma ile temel olarak «İstanbul un tanıtımının bütün boyutlarıyla daha iyi bir şekilde yapılması» için temel stratejiler ve hedefler ortaya konması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ise 9 soru ile katılımcıların görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Grup çalışmaları ile bu sorulara verilen cevapların veya getirilen önerilerin gruplarda tartışılması, konsolide edilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda oturumların sonunda gruplar grup çalışmalarının çıktılarını özet olarak bütün katılımcılara sunmuştur. Son oturumda ise bütüncül bir bakış açısıyla genel bir değerlendirmenin yapılması ve katılımcılar tarafından eksik kaldığı dile getirilen konuların da tartışılması amaçlanmıştır. Yapılan Sunumlar ve Strateji Önerileri Katılımcılar tarafından her bir soruya ilişkin olarak dile getirilen değerlendirme ve öneriler grup sunumlarında vurgulanan noktalar da dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır.

3 1. OTURUM 1. Soru: İstanbul un tanıtımına ilişkin en önemli eksiklikler ve ihtiyaçlar nelerdir? Ortak vizyon, misyon ve stratejik iletişim planı ve temel stratejiler, eylem planı ve somut eylemler Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği, mükerrerliklerin giderilmesi, kamuözel sektör işbirliği, yönetişim ve katılımcılık Tanıtım konusunun sahibi, tanıtım konusunda tek muhatap alınacak otorite İlgili bütün kurumların paydaşı olduğu bir üst yapı, tanıtım ofisi ve yönlendirme, özerk bir yapı Tanıtım çalışmalarının içeriği, niteliği, kamsam ve yöntemine ilişkin uzlaşma Tanıtımda kullanılacak nitelikli, kapsamlı ve güncel veri ve paylaşımı; tanıtım için kapsamlı, güncel ve ortak bir envanter Nitelikli, kapsamlı ve güncel tanıtım materyalleri, dağıtımı ve paylaşımı Tanıtımda internet, sosyal medya ve güncel teknolojilerin etkin kullanımı Tanıtım fonları ve tanıtımın finansmanı Tanıtım ve iletişim konusunda uzmanların tecrübelerinden yararlanma Uluslararası fuarlarda yer alma Sağlık, eğitim, inanç, yat, moda, golf gibi turizm çeşitleri Hedef kitle ve bölgelerin doğru belirlenmesi; uygun tanıtım temaları, mesajları, araç ve kanalları; kaynakların yerinde ve etkin kullanımı Farklı dönemlere ve farklı kitlelere uygun ve adapte olabilen eş anlı stratejiler Kentsel pazarlama ve bütünsel imaj, ortak tanıtım konsepti ve slogan Tanıtımda süreklilik ve sürdürülebilirlik Tanıtımda odaklanma ve önceliklendirme Yaşam kalitesi 2. Soru: İstanbul un tanıtımında hangi riskler ve fırsatlar göz önünde tutulmalıdır? Riskler Plansızlık ve strateji eksikliği Ulaşım altyapısının yetersizliği Makro projeler ve İstanbul un geleceğinin belirsizliği Hayat kalitesinin düşmesi İletişim ve işbirliği eksikliği Hedef kitlenin doğru muhatabı bulamaması Kurumların çeşitliliği ve mükerrer işler Ortak tanıtım sitesi eksikliği

4 Doğru konumlandırmanın yapılamayışı AB ye üye olunamaması İstanbul un taşıma kapasitesi Turizmin merkezi alanlarda yoğunlaşması, tarihi bina ve alanlardaki aşırı turist sayısı, turist taşıma kapasitesinin belirlenmemesi ve aşılması Kültürel ve tarihi mirasın zarar görmesi Tarihi Yarımada nın tamamen otelleşmesi, yaşayan nüfusun ayrılması Nüfus planlamasının yapılamaması, artan göç Güvenlik algısının kötüleşmesi İstanbul a ilişkin yurt dışındaki yanlış ve eksik veriler Çevre ülke ve bölgelerdeki savaşlar ve istikrarsızlık Küresel ekonomik krizler Kentlilik ruhu ve bilincinin olmaması Deprem ve diğer doğal afetler Siyasi istikrarsızlık ve geçmişten gelen imaj problemleri Yönetimde şeffaflığın ve katılımcılığın sağlanamaması Birlikte çalışma ve uzlaşma kültürünün geliştirilememesi, işbirliği eksikliği, kamunun öne çıkarılması Fırsatlar Festivaller ve diğer etkinlikler Hedef kitlenin iyi belirlenmesi Olimpiyatlar ve diğer uluslararası etkinliklere ev sahipliği Artan turist sayısı ve turizm kalitesi İstanbul a gelmek isteyen bilim insanlarının sayısının artması Turizmde çeşitlilik ve İstanbul un çeperlerinde kalan turizm bölgeleri İstanbul un uluslararası alanda yükselen profili ve artan cazibesi İstanbul un köklü tarihi ve kültürel mirası Çevre ülke ve bölgelerden gelen turist sayısının artması Doğu nun Batı karşısında yükselen profili İstanbul un dünyanın gidişatına çabuk uyum sağlaması Eğitim, sağlık ve finans sektörlerinin hızlı gelişimi Film sektörünün hızlı gelişimi ve İstanbul konulu romanlar Vize rejimlerinde kolaylıklar AB üyelik süreci Stratejik konum 3. Soru: İstanbul un tanıtımında öne çıkarılması gereken öğeleri, zenginlik ve potansiyelleri nelerdir? Hedef kitle çeşitli ve zengin tutulabilir

5 İstanbul un eşsizliği, köklü tarihi, kültürel miras ve kültürel çeşitliği öne çıkarılmalı, Avrupa Kültür Başkentliği vurgulanmalı Kent yaşamı ve yaşayan kent konsepti öne çıkarılmalı, 7/24 yaşayan şehir konsepti vurgulanmalı İstanbul un dinamik, genç ve çağdaş bir kent olduğu vurgulanmalı Bio-İstanbul, İstanbul Finans Merkezi gibi projeler tanıtımda etkin kullanılmalı Tanıtımda kaynakların önceliklendirilmesi gerekli İstanbul un stratejik konumu ve kolay erişilebilirliği öne çıkarılmalı Turizm çeşitlendirilmeli, tanıtımda her tür turist için potansiyel olduğu anlatılmalı İstanbul daki müzeler tanıtımda etkin kullanılmalı İş dünyası ve finans dünyası hedef kitle içerisinde olmalı Eğitim ve sağlık turizmi öne çıkarılmalı Spor, iş turizmi, kongre, gastronomi, alış-veriş, sağlık turizmi olanakları öne çıkarılmalı Büyük etkinliklere ev sahipliği tanıtım için önemli Tanıtımda yaşanabilirlik ve güvenlik vurgulanmalı İstanbul bilim insanlarına tanıtılmalı Geliri ve eğitim düzeyi yüksek hedef kitleler seçilmeli Yabancı basın ve medya tanıtım için çok önemli Film sektörü ve romanlar İstanbul un tanıtımın çok önemli roller oynayabilir. İstanbul a yer veren film ve romanlar tanıtımda çok etkili. Ulaşım altyapısı ve ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi ve erişilebilirliğin artırılması önemli Ucuzluk yerine kalite öne çıkarılmalı Taşıma kapasitesi ve sürdürülebilirlik dikkate alınmalı Yerel halkın ihtiyaçları göz önünde tutulmalı Güvenlik algısının geliştirilmesi gerekli Marka geliştirme, kent markası yaratma önemli Konaklama süresi ve turizm geliri artırılmalı Küresel gelişmeler iyi takip edilmeli ve 2020 Olimpiyatları adaylığı tanıtımda iyi kullanılmalı Kültürel, ekonomik, diplomatik, akademim tanıtım arasında sinerji oluşturulmalı Turizm potansiyeli envanteri hazırlanmalı Dış politika ve kardeş şehirler tanıtımda daha aktif kullanılmalı Uluslararası etkinliklerin artırılması ve etkinlik turizminin öne çıkarılması Nitelikli akademisyen ve bilim adamları hedef kitle içinde olmalı

6 2. OTURUM 4. Soru: İstanbul un tanıtımı için odaklanılması gereken hedef kitleler ne olmalıdır? Basın, medya kuruluşları, internet ve sosyal medya etkin kullanılmalı Kanaat liderleri üzerinde durulmalı Harcama potansiyeli olan, yüksek gelir sahibi bölgeler ve ülkeler hedeflenmeli, eğitimi yüksek kitleler hedeflenmeli Turizm ve yatırım tanıtımları ayrı ele alınmalı Hedef kitlesi Türkiye içi ve Türkiye dışı olarak ayrıştırılabilir Hedef kitlesi Eski Osmanlı coğrafyası, Avrupa ve Afrika olmalı, 6 saat uçuş mesafesindeki yerler üzerinde odaklanmalı Çevre ülke ve bölgeler tanıtım için çok önemli Hedef kitleden önce öne çıkarılacak turizm türleri belirlenmeli, hedef kitle ona göre belirlenmeli Nitelikli dış yatırım çekmek için Avrupa ya, özellikle Kuzey Avrupa ya odaklanılmalı, Bio İstanbul, Teknopark İstanbul gibi projeler iyi değerlendirilmeli Sağlık turizmi için hedef kitle Körfez bölgesi olmalı, bu bölgeler için doktor ve sağlık temalı diziler hazırlanmalı ve tanıtılmalı Hedef kitle İstanbul a daha önce gelmemiş olanlar ve gelenler olarak ayrıştırılmalı; ilk gruba Tarihi Yarımada, Boğaz gibi temel değerler, ikinci guruba ise alt segmentler tanıtılmalı Hedef kitlenin belirlenmesi için marka olmuş uluslararası tanıtım firmaları ile çalışılmalı Yatırım firmaları hedef alınabilir. Kültürel etkinlikler yoluyla kültürseverler, sportif etkinlikler yoluyla sporseverler hedeflenebilir Kardeş şehirler ve kurumlar ektin kullanılmalı Tanıtım çalışmaları takvimsel olarak tematikleştirilebilir: Çin yılı, Afrika yılı vb. Dolaysız kampanyalara önem verilmeli Yeterince erişilmeyen Asya Pasifik bölgesi, Latin Amerika, Uzak Doğu hedef bölgeler içinde olmalı Tanıtım içeriğinde kültür ağırlıklı olmalı Eğitim turizminde eski Osmanlı coğrafyası üzerine odaklanılmalı Sağlık ve eğitim sektörleri için öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hedef kitle olarak alınabilir. Nüfusu yaşlanmaya başlayan zengin ülkelerin vatandaşları hedef kitle olarak seçilebilir.

7 Yaşam bilimleri, bio teknoloji, tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, sektörü öne çıkarılabilir. Gelen turistin yeterli ve doğru bir şekilde yönlendirilebilmesi önemli Yatırımlarda hizmetler sektörüne odaklanılmalı, know how çekilmeli Nitelikli insan gücü çekmek için belli sektörlerde yabancıların çekilmesine istisnalar tanınmalı, bilim adamlarını çekmek hedeflenmeli Sanatçıların İstanbul da yaşamasına uygun ortam ve altyapı olmalı Etkinliklerde süreklilik sağlanmalı, galeri ve kültür merkezleri artmalı ve iyileştirilmeli Deniz fenerleri, Osmanlı mutfağı gibi değerleriyle özgün İstanbul öyküsü geliştirilmeli Araplar gibi hedef kitleye özgün konaklama olanakları geliştirilmeli İnanç turizmi öne çıkarılmalı Hedef kitleyi belirlemede kalış süresinin, turizm gelirinin artırılması amaçlanmalı 5. Soru: İstanbul un tanıtımı için kullanılması gereken strateji ve yöntemler neler olmalıdır? Fuarlarda daha etkin tanıtım yapılmalı Basın ve medya etki kullanılmalı, basında İstanbul un imajını olumsuz etkileyecek haberler önlenmeli Bizans ve Osmanlı gibi tarihin ve kültürün bütün boyutları üzerinde durulmalı Reklam kampanyası ve markalaşma önemli Kongre öncesi ve sonrası şehir turları düzenlenmeli Designed in İstanbul konsepti geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı ve Kente özel markalar ortaya çıkarılmalı Tanıtım için slogan belirlenmeli Stratejileri belirleyecek, uygulayacak, yönetecek kurum ve yapı belirlenmeli Özerk bir yapıya sahip, yasayla tanımlanmış bir yapı olmalı; kamu ve özel sektörü içermeli; kuşatıcı ve uygulanabilir bir yapı olmalı Sürdürülebilir bir tanıtım stratejisi olmalı ve ölçülebilir yöntemler seçilmeli Tanıtım yapısının bütçe ve yetkileri belirlenmeli Londra, New York gibi kentler gibi kenti kullanıcı dostu kılmak gerekli, özellikle harita, bilgilendirme, yönlendirmelerde Kurumların ayrı ayrı stratejileri var, koordine edilmeli 24 saat yaşayan, 24 saat hizmet veren kent olduğu vurgulanmalı Kentsel ve tarihi dokuya zarar vermeyen projeler hayata geçirilmeli Ortak bir tanıtım sitesi kurulmalı Kentin markalaşmasına önem verilmeli, kimlik ve imaj yaratılmalı: I love NY, I Amsterdam vb.

8 Turizmde yeni ürünler sunulmalı, yeni bölgelere gidilmeli; ürün ve pazar çeşitlenmesi sağlanmalı Tanıtım için kullanılacak ortak bir envanter hazırlanmalı Standartlar belirlenmeli Workshoplar önemsenmeli Sosyal medya ve bloggerler üzerinde durulmalı Önemli seyahat dergileri ve rehberler üzerinde durulmalı Ağırlamalar önemli: örneğin Ramazan da dini liderler ağırlanmalı; dünyaca tanınmış şahsiyetler İstanbul a getirilmeli; İstanbul un tanıtımı için elçiler seçilmeli İlgili kurumların internet siteleri önemli; sadece Türkçe değil çok dilli olmalı: örneğin İBB internet sitesi Doğunun ve Batı nın iyi tarafları birleştirilmeli; her iki tarafa da hitap etmeli Hedef kitlelerin, turistlerin görüşleri alınmalı ve beklentileri öğrenilmeli İstanbul u yabancılar, gelen turistler, sosyal medya kullanıcıları tanıtmalı; buna yönelik ilgili kişiler ağırlanabilir; Tanıtım için öncelikle gelen turistin memnuniyeti sağlanmalı Farklı kitlelere farklı tanıtımlar yapılmalı; stratejiler hedef kitleye göre şekillendirilmeli Hedef kitleye aynı konsept altında bile alternatif paketler sunulmalı Altyapı ve ulaşım geliştirilmeli, tersine beyin göçü için yaşanabilirdik artırılmalı Yurt dışı ve yurt içi tanıtım için ayrı stratejiler olmalı fakat entegre edilmeli Geleneksel değil yenilikçi tanıtım yöntemleri kullanılmalı Mevcut olanakları tanıtmaktansa yeni gelme nedenleri sunulmalı, ücretli ve ücretsiz reklam birlikte yapılmalı, insanlara şehrin öyküsü sunulmalı İçerik yaratma ve içerik pazarlama üzerinde durulmalı, içeriğin dijitalleştirilmeli ve pazarlanmalı Halkın ilgisi, katkısı ve katılımı artırılmalı Sonuç odaklı olunmalı, nitel ve nicel hedefler belirlenmeli ve entegre edilmeli, izlenmeli ve gerektiğinde revize edilmeli; İstanbul un sadece tanıtımı değil iletişimi olarak da ele alınmalı Büyük turnelerde İstanbul ayaklardan biri olmalı Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler ayrıştırılmalı, uzun vadede sürdürülebilir hedefler belirlenmeli 6. Soru: İstanbul un kentsel imajında ve tanıtımında hangi mesajlar öne çıkarılmalıdır? İstanbul için ana bir konsept ve tek bir slogan olmalı

9 Napolyon gibi önemli insanların İstanbul a ilişkin sözleri tanıtımda kullanılabilir. New York, Amsterdam gibi İstanbul için de kısa ve net bir motto belirlenebilir, bu motto bütün tanıtım faaliyetlerinde ve materyallerinde kullanılmalı Enerjik bir kent oluşu, konumu ve kaosu vurgulanmalı Güvenli olduğu anlatılmalı Yatırım yapılmaya değer bir şehir algısı yaratılmalı Boğaz ve kültürel miras üzerinde durulmalı Alışveriş olanaklarına değinilmeli Uzmanlık gerektiren bir konu, araştırma yapılmalı Farklı kesimlere farklı imajlar verilebilir; Doğu ve Batı dan gelenler farklı profile sahip, bunlara farklı imajlar çizilmeli Geleneksel ve yeni pazarlar için farklı mesajlar kullanılmalı Önceliklendirme yapılmalı, tüm mesajlar eş zamanlı iletilmemeli; mesajlar dönemselleştirilebilir. Bir ana mesaj ve altında birkaç alt mesaj olmalı; çeşitlilik ana mesaj olabilir. Sektörel mesajlar olabilir, örneğin: en gelişmiş sağlık hizmetlerine ve teknolojilerine İstanbul da erişebilirsiniz Tarihsel, coğrafi, mimari açıdan eşsizlik; medeniyet; ilham veren şehir vurguları yapılabilir. Duygu, duyumsal tasvirler önemli Eiffel, Burj El Arab gibi örnekler dikkate alınarak İstanbul için çeşitli landmarklar kullanılabilir İmaj için yeni bir yüz kullanılabilir. Mega projeler ile birlikte İstanbul un alacağı yeni hal kullanılabilir Kültürel çeşitlilik vurgulanmalı Özellikle gençler için 24 saat canlı yaşayan şehir mesajı verilmeli İmparatorlukların başkenti, dünya başkenti gibi temalar vurgulanabilir. Şaşırtıcı şehir (surprising city) mesajı kullanılabilir. Farklılıkların şehri (city of diversity) mesajı kullanılabilir. Küresel Yaşam Merkezi mesajı verilebilir. Finans Merkezi imajda kullanılabilir. Düğün şehri konsepti üzerinde durulmalı Ortasından su geçen şehir vurgusu yapılmalı Tarihi ve modern vurgusu birlikte yapılmalı Kaotik şehir vurgusu çeşitliliği göstermek için yapılmalı İki kıtayı birleştiren şehir vurgusu yapılmalı Özgün şehir vurgusu yapılmalı

10 Farklı hedef kitleleri gözeten çocuk İstanbul, genç İstanbul, yaşlı İstanbul vurguları ayrı ayrı yapılabilir. Köprü değil merkez vurgusuna ağırlık verilmeli Farklı hedef kitlelerin mevcut algısı araştırılmalı ve belirlenmeli, buna göre imaj geliştirilmeli 3.OTURUM 7. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının temel görevleri neler olmalıdır? Farklı disiplinler var, bunları harmanlamalı; tanıtım bütüncül olarak ele alınmalı, sadece turizm tanıtımı yapılmamalı Temel görev koordinasyonun sağlanması ve mükerrerliklerin giderilmesi olmalı Ürün satışı yapabilir, ama küçük bir görevi olmalı Bu yapıya ait şirket üzerinden ticari faaliyetler yürütülebilir. Temel görev tanıtım ve yönlendirme olmalı, İstanbul u temsil etmeli: fuarlara katılım, broşür hazırlama ve dağıtma, davetler ve ağırlama, tanıtım filmi hazırlama ve dağıtma sosyal faaliyetler gibi faaliyetler yürütmeli İstanbul u tanıtacak ve pazarlayacak bir yapı olmalı, kar amacı gütmemeli STKlar, özel sektör, üniversite, devlet, belediyeler ortak veya hissedar olmalı, yeni yapıda yer almalı Yönetimde hangi kurumların yer alacağı ve yönetim şeması öncelikle belirlenmeli Projeler üretebilir, projeleri destekleyebilir ve hizmet alımı yapabilir. Şirketlerin kaynak bulamama riski var, tanıtım ofisi olarak kurulabilir İzmir deki gibi bir markalaşma görevi üstlenmeli Kendi bütçesi olmalı ve esnek bir yapı olmalı İstanbul un tanıtımına yönelik projelerin finansmanını üstlenmeli Dünyadaki iyi örnekler araştırılmalı ve İstanbul a uyarlanmalı Uluslararası etkinliklerin tanıtımı için kullanılmalı Veri toplama, yönetimi ve paylaşımı yapmalı; başta kültür ve sanat olmak üzere envanter oluşturmalı, güncellemeli ve dijital ortama aktarmalı İstanbul dan çıkan geleceğin değerlerini, yazarlarını dünyaya tanıtmalı Sürdürülebilir bir think thank gibi çalışarak İstanbul için bütüncül bir tanıtım stratejisi belirlemeli Küresel eğilimleri takip edecek bir Ar-Ge birimi olmalı Öncelikli konulara, sektörlere göre tanıtım materyalleri hazırlamaları Güven problemini ortadan kaldırıcı adımlar atmalı, algı yönetimi yapmalı

11 Çok yönlü bir yapı olmalı, uzmanlık alanlarına göre yönlendirme yapmalı, sektörler bazında tanıtım yapmalı Tanıtım enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanmalı İstanbul için bir hikaye oluşturmalı, duygu ve ruh katmalı Tanıtımda standardizasyonu sağlamalı Dijital olanakları iyi kullanmalı 8. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının yönetim/yönetişim yapısı nasıl olmalıdır ve nasıl çalışmalıdır? Tanıtım Ofisi olarak kurulmalı Öncelikle kurumun vizyon, misyon ve değerleri belirlenmeli Merkezi ve yerel yönetimleri içeren ama bağımsız hareket eden bir şirket olmalı, salt devlet tabanlı olmamalı Memur mantığı ile çalışmamalı, hiçbir tarafa yakın olmamalı ve otoriter bir yapı olmamalı Yurt dışında yaşayan, tanıtım gücü olan kişilerin tecrübelerini aktaracakları bir yapı olmalı Şeffaf ve katılıma açık bir organizasyon ve yönetim olmalı Geniş bir yönetim kurulu, danışma kurulu ve alt kurullar olmalı, itiraz mekanizması olmalı Hedef kitle bazında tanıtım komiteleri ve alt gruplar olabilir Türkoloji çalışan bilim insanları söz sahibi olmalı Satın almalarda Kamu İhale Kanunu ve denetimde Sayıştay a tabi olmamalı Dinamik, esnek, kendini zamanla değiştirip geliştirecek bir yapı olmalı Ticari faaliyetlerde yurt dışı tecrübesi olan kişi ve kurumlar olmalı Koordinasyonu sağlayacak ve değiştirilebilir bir mevzuat hazırlanmalı 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı gibi bir yapısı olabilir. Özel hukuk hükümlerine göre oluşturulmalı ama merkezi hükümete bağlı kalmalı; Başbakanlığa bağlı olabilir veya en azından yaptırım için devleti arkasına almalı, kamu tüzel kişiliğine sahip olursa bürokrasi fazla olur İSTKA Valilik ile yakın işbirliği içinde ve katılımcı bir kurum, İSTKA bünyesinde İstanbul Tanıtım Ofisi kurulabilir. İSTKA yapısı uygun olabilir fakat daha esnek bir yapı olmalı ve özel sektör daha fazla sahiplenmeli Profesyonel bir kadrosu olmalı Bir PR ve reklam ajansıyla ortak çalışmalı Yeni Büyükşehir Kanunu ile Valilik bünyesinde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kuruldu, bütçesi ve tanıtım görevleri var, dikkate alınabilir.

12 Farklı fonlardan beslenen, tek bir kişiye ve kuruma bağlı olmayan bir vakıf olabilir AB Tanıtım Ofisi, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı örnekleri incelenebilir. 9. Soru: İstanbul un tanıtımı için yeni oluşturulacak bir kurumsal yapının finansmanı ve sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir? Global bütçesi en az 100 milyon USD olmalı Kamu, yerel yönetim ve özel sektör katkıları olmalı ve ortak bütçe oluşturulmalı, Kamu-özel sektör ortaklığı gibi olmalı, bütçenin çoğu devletten gelmeli (Belediyeler, Turizm Bakanlığı, Başbakanlık, İTO, İSO, TURSAB diğer STKlar ve mesleki kuruluşlar) Merkezi bütçeden İstanbul un tanıtımı için ayrılan fonlar artırılmalı Çözüm ortaklarına finansal katkı zorunluluğu getirilmeli Projeleri finanse eden bir kurum olmalı, fakat sadece fon dağıtan değil fon toplayan bir yapı olmalı Kar amacı gütmeyen ama kendini çevirebilen bir oluşum olmalı Kar amacı gütmeyen şirket modeli, sosyal şirket yapısı olmalı fakat Türkiye de bu yapı bulunmuyor. Özerk olmalı, kendi parasını toplamalı fakat üst kuruluşa raporlamalı Gelen turistlerden vergi / ayak bastı parası alınarak finanse edilebilir. İller Bankası fonları bütçe için kullanılabilir. Otellerden kalanlardan ek vergi alınarak kaynak yaratılabilir. Sürdürülebilirlik takip edilmeli ve ölçümler yapılmalı Uygun projeler üretmeli ve sponsorlar bulmalı Turizm alanında faaliyet gösteren kurumların bütçelerinden yapılacak kesintiler ile finanse edilebilir. İSTKA mali kaynakları gibi bir fonu olabilir. Bağış toplanabilir. Danışmanlık vererek, ürün tasarlayarak ve pazarlayarak, seminerler düzenleyerek, eğitimler verilerek, ücretli etkinlikler gerçekleştirilerek fon yaratabilir. Finansman için örneği incelenebilir. Kar eden fakat dağıtmayan, yatırım yapan bir yapı kurulabilir. KAPANIŞ OTURUMU Çalıştay dışında konuya ilişkin görüşlerin daha sonra ayrıca adresine iletilebileceği vurgulanmıştır.

13 İsim Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ Hasan Yalçın ÇAMCI Ahmet Kerim NALBANT Eyüp KARATAŞ Timuçin KURT Mustafa OĞUZ Mahmut Muhiddin KESKİN Leyla ŞİMŞEK Coşkun SARIYIILDIZ Hakan ARSLAN Günter SOYDANBAY Şeyda UZUN Bianca ARMANLI Çiler YILDIZ Yaylagül CERAN Elif AKSOY Berrin UZAN Füsun TAVUS Ufuk ÇARŞIBAŞI Nevra GÜRSOY Bilal Cihangir Tülin ERSÖZ Dr. Özen DALLI İsmail TAŞDEMİR Nihan BEKAR Ahmet TOKAÇ Dr. Senay OĞUZTİMUR Canan ERDOĞAN Köyüm ÖZYÜKSEL Ayşegül MOLU Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN Mehmet AYAR Mürşat ÖZKAYA Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ Serkan KORKMAZ ARSLAN Hakan SİPAHİOĞLU Fatih PİŞKİN Zekeriya SÖNMEZ Onur PARTAL Ahmet Alperen SAĞKAYA Mustafa KARABAŞ Barlas SELÇUK KATILIMCI LİSTESİ Kurum İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İBB İstanbul İl Özel İdaresi İBB AB ve İst. Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü İBB DEİK T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İl Kültür Turizm Bak. İl Kültür Turizm Müdürlüğü İstanbul Valiliği Öykü Ajans I Mean It Creative I Mean It Creative İstanbul Ticaret Odası İstanbul Modern Sanat Müzesi Kültür Sanat A.Ş. Türk Hava Yolları BIO İstanbul Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. İstanbul Shopping Fest İletişim Danışmanları Şirketleri Derneği İBB Şehir Planlama Müdürlüğü Wizard İstanbul İBB TUGEV TUROB İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başaranlar Yatırım Holding A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi istanbul.com TÜRSAB Reklamcılar Derneği İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı İSO

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

STRATEJİK RAPOR (ÖZET)

STRATEJİK RAPOR (ÖZET) 0 STRATEJİK RAPOR (ÖZET) Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler GÜVENLİK, SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ ( 18-19 Ekim 2012 HiltonSA Ankara, Türkiye ) Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ekim 2007 ABN AMRO Bank N.V. - Adabank A.Ş. - Akbank T.A.Ş. - Alternatif Bank A.Ş. - Anadolubank A.Ş. - Arap Türk Bankası A.Ş.

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ K Ü R E S E L R E K A B E T İ Ç İ N AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ Altın Sponsor Bronz Sponsor MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sütlüce Mh. İmrahor Caddesi, No:28 34445 Beyoğlu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 Bu

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı