KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI"

Transkript

1 KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

2

3 Talepkar bir etik standardı 4 Her düzeyde birleştirici uygulamalar 6 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? 14 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı 18

4 Talepkar bir etik standardı GDF SUEZ Grubunun Etik Kuralları belgesi çalışanlarının her birinin mesleki davranışlarında uyması gereken genel çerçeveyi belirlemektedir. Bu etik uygulamaları kılavuzunun amacı bu genel çerçevenin uygulama esaslarını belirlemektedir Bu kılavuz, yapısı gereği karşılaşılabilecek tüm varsayımları kapsama iddiasında değildir. SORU / CEVAP Bu Kılavuz kimin için hazırlandı? GDF SUEZ Grubunun şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve grup birimlerinin şirketlerinin (sürekli ve geçici) çalışanları ve grup dışından şirketlerin Grubun bir biriminin hizmetine atanan kişiler için hazırlandı. Her çalışan, gündelik davranışlarında, mesleğini uygularken ve muhatap olduğu herkesle iş ilişkilerinde Grubun aşağıdaki değerlerini ve etik ilkelerini yaşatmakla yükümlüdür: yasalara ve yönetmeliklere uygunluk, doğruluk kültürü, správať sa lojálne a čestne, başkalarına saygı, herkes davranışlarında iyi niyetli ve basiretli olmaya çalışmalıdır. Bu nedenle de, çalışanların her türlü mesleki faaliyetlerde karşı laşacakları etik sorunları ve ikilemleri iş arkadaşlarıyla ve üstleriyle tartışması normaldir. 4 GDF SUEZ Etik uygulamaları

5 Etik davranışların tanımlanması ve hatalardan kaçınılması mükemmellik arayışına yönelik çabalardır. Bunun için hem kişisel hem takım katılımı gerektirir. Taşıdıkları özel sorumluluklar nedeniyle, yöneticiler GDF SUEZ in etik ilkelerini yönettikleri çalışanlarına aktarmalıdır. Yöneticiler ayrıca Etik ve Uyumluk politikasını Grubun operasyonel ve fonksiyonel birimlerinin organizasyon yapıları içinde aktarılması ve uygulanmasından da sorumludur. Dolayısıyla, çalışanları uymaları gereken kurallar hakkında pratik ve somut bir biçimde bilgilendirmenin yanı sıra, bu kuralların anlaşılmasını da sağlamak zorundadır. Ayrıca, çalışanlarına danışmanlık yapmak ve etikle ilgili sorgulamalarını ve yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili sorularını kendilerine iletmeleri için teşvik etmelidir. Bu politikanın uygulanmasında karşılaşabileceği güçlükleri üstlerine veya biriminin etik görevlisine bildirmekten çekinmemeleri gerekir. Çalışanlarının uygulamak zorunda oldukları kurallara uymalarını kontrol etme görevi onlara aittir. Ancak müdürler çalışanlarına etik mesajlarını ve uygunluğun anlamını öncelikle kendi davranışlarıyla örnek olarak aktarabilirler. Herkes, görevi ne olursa olsun, kendi davranışlarından sorumludur ve kendi kararlarının sonuçlarından kendisi sorumludur. Etik kurallara uygun olmayan bir eylemi olduğu takdirde, duruma göre disiplin, idari, hukuki veya cezai yaptırımlara maruz kalabilir; bu yaptırımlar çalıştığı birimde yürürlükte olan yönetmeliklere göre uygulanır. Etik olmayan bir emrin yerine getirilmesi hem emri uygulayan hem de emri veren için bir sorumluluk doğurur. GDF SUEZ in ilkelerine veya çalışanların vicdanına aykırı hareket etmesi için baskı gören kişiler konuyu kendisine yardımcı olabilecek birisiyle konuşmak konusunda kendisini hür hissetmelidir. YAPILMASI GEREKENLER TAMAMLAMA İLKESİNİ UYGULAMA Grubun etik belgelerinde genel kurallar ve ilkeler tanımlanmaktadır. Birimlerden, bu kuralları ve ilkeleri yerel kurallarla ve birim yönetiminin belirlediği politikaya göre uygulaması beklenmektedir. Örneğin Grup, makul ölçüler içinde kalmak kaydıyla hediye ilkesini kabul etmektedir; hediye verenlerin ve alanların dürüstlüğü, bağımsızlığı ve objektifliğinden asla kuşku duyulmamalıdır. Yasaların hediye vermeyi yasakladığı bir ülkede elbette bu kuralın duruma göre uyarlanması gerekir Yasal ölçüler içinde kalmak şartıyla. bu kural yönetimin isteğine göre bir birimde hediye değerlerini belirleyen yükümlülüklerle de tamamlanabilir. Yerel olarak, yöneticiler çalışanlarına hediye değerleri ile ilgili açık kurallar koyabilirler. GDF SUEZ Etik uygulamaları 5

6 Tüm seviyelerde birleştirici uygulamalar Etik Kurallar belgesinde herkesin Grubumuzun tüm muhataplarına karşı davranışlarında ve mesleki uygulamalarında uyması gereken genel etik ilkeleri belirtilmektedir. Bu ilkeler üç çevrenin etrafında düzenlenmiştir. GRUP ÇEVRESİ GDF SUEZ in etik ilkeleri ile ilgili ilk uygulamanın öncelikle grubun çalışanları grup şirketleri ve hissedarlarından oluşan bir çevre için geçerlidir. Çalışanlar GDF SUEZ her seviyede arzu edilen uyumlu insan ilişkileri sürdürmeye önem vermektedir. Bu çerçevede, her birey tüm çalışanların mesleklerini doğru fiziksel ve psikolojik şartlarda yürütmelerini sağlamak için çaba göstermekle yükümlüdür. Bunun anlamı kişi için saygı, yönetim ile çalışanlar arasında sorumluluk uygulaması en önemli konudur. Grup, çalışanlar arasında nezaket, düşüncelilik, takdir ve ketumluğa dayanan bir ilişki şeklini öngörmektedir. GDF SUEZ ahlaki veya cinsel tacizi mahkum etmektedir. 6 GDF SUEZ Etik uygulamaları

7 Çeşitliğe ve özel hayata saygı gösteren Grup, her şeyden önce çalışanlarının becerilerini dikkate almaktadır. GDF SUEZ in hedeflediği üst düzeyde profesyonellik standardı bireylerin mesleki olduğu kadar bireysel gelişimlerini de kolaylaştırmaktadır. Özellikle öne çıkarılan takım ruhu uyumu güçlendiren açık ve yapıcı bir iletişime dayanır. Grup, şirket yaşamına katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla çalışanlarına hedeflerini ve karşılaştığı güçlükler konusunda bilgi vermek için elinden geleni yapar. GDF SUEZ faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde yerel yaşam seviyesine göre insani bir yaşam sürmek için yeterli ücretler vermeye çaba gösterir. Grup ayrıca çalışanlarının işyerinde sağlık ve güvenliklerini korumak için bütün uygun önlemleri almaya da önem verir. GDF SUEZ Etik uygulamaları 7

8 Comply or explain UYGULA VEYA AÇIKLA Herkes yasalara ve yönetmeliklere uygun davranmak zorundadır. Ancak birimler, Gruba özgü kurallarla ilgili olarak kendi kendi uygulama yöntemlerini uygulama olanağına sahiptir. Örneğin grubun standart uygulamalarının genel kültüre veya adetlere göre uyarlanması. Bu durumda, bu tür uyarlamalar özel bir politika uygulanmadan önce kardeş şirket sayılabilecek bir şirket tarafından onaylanması gerekir. Bu tür istisnalar ile ilgili uygulamalar uygula veya açıkla ilkesi olarak tanımlanır. İstisna durumunda, gerekçesi bağlı bulunulan birimin etik görevlisine açıklanmalı ve önceden resmi bir şekilde kabul edilmelidir. Bu istisna hiçbir durumda yasalara aykırı olamaz. Bağlı bulunulan birimin onayı alınmadan hayata geçirilen istisna uygulamaları bu kuralın ihlali olarak değerlendirilecektir. Açıklama net olmalı, gerektiği gibi gerekçelendirilmeli, yazılı olarak belgelenmeli ve Grubun hukukuna ve etik ilkelerine uygun olmalıdır. Grubun birimleri GDF SUEZ birimleri içindeki ilişkilerin saydam ve dengeli bir şekilde yürütülmesine özen gösterir. Grup birimlerin doğru ve samimi bilgiler vermesine özel bir önem verir. GDF SUEZ in birimlerinin arasında iş ilişkileri kurulduğunda, birbirlerine karşı dış müşteriler, tedarikçiler veya partnerlere gösterdikleri standartta davranırlar. Düzenlemeye tabi bir çerçevede faaliyet gösteren birimler, özel likle ticari açıdan hassas bilgilerle ilgili olarak gerekli prosedürlere uymaya özen gösterirler. Son olarak, birimler yerel olarak, uyum ve bağlılık kaygılarıyla, etik kuralları uygulamak ve şartlarını yerine getirmek için uygun mekanizmaları oluştururlar. Hissedarlar Grubumuzun gelişimi başta yatırımları için gerekli sermayeyi temin etme kapasitesine bağlıdır. Hissedarları GDF SUEZ e yalnızca şirketi sağlıklı bir şekilde yönetmesi için değil, daha iyi performans göstermesini sağlaması için de duyarlar. Bu amaçla, şirketin yönetimi konusunda, hissedarlarımıza öncelikle büyüme ve yatırdıkları sermaye karşılığında optimum miktarda temettü sunabilmek için yüksek standartlar uyguluyoruz. Sermaye piyasaları denetim kurullarının koyduğu kuralların zorunlu olarak uygulanmasının ötesinde, Grup hissedarların eşitliğine de önem vermekte ve doğru, saydam, samimi ve her zaman kontrol edilebilir mali bilgiler vermeye özel bir dikkat göstermektedir. 8 GDF SUEZ Etik uygulamaları

9 PİYASA ÇEVRESİ GDF SUEZ in etik kuralları, Grubun ötesinde, müşterileri, tedarikçileri ve rakiplerinden oluşan piyasa çevresi için de geçerlidir. Müşteriler Müşterilerimizin memnuniyeti ve bunun sonucu olarak da Grubumuzun varlığını sürdürmesi açık bir şekilde tanımlanmış unsurlara ulaşılabilir olma, hayal gücü, özellikle sağlık ve güvenlik konularında kalitenin ve izlenebilirliğin sürekli olarak iyileştirilmesi, kamu hizmeti faaliyetlerinde sosyal boyutun dikkate alınması gibi unsurlara bağlıdır. Bu gereklilikler kesin ve samimi bir bilgilendirmeye dayanan açık bir diyaloğu, ticari olarak hassas bilgilere bağlı kurallara saygıyı, Grup tarafından uygulanan prosedürlerin saydamlığını ve elbette, taahhütlere ve rekabet kurallarına uyulmasını varsaymaktadır. Tedarikçiler GDF SUEZ in müşterilerine tedarik ettiği ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi kendi tedarikçilerinden ve iş ortaklarından mükemmel hizmetler alma becerisine de bağlıdır. Bu nedenle, tedarikçilerimizi tarafsız ve şeffaf bir şekilde seçmemiz gerekir. Grup tedarikçilerini, bir güvenlik ilişkisi kurma perspektifiyle profesyonellikleri ve rekabetçiliklerini esas alarak seçer. Tüm müzakerelerde Grup içinde tanımlanan kalite ilkelerine uygun olmalıdır. Bu açıdan satın alma kararları ilgili tüm tarafları bir araya getiren kollektif bir faaliyet olmalıdır. Tedarikçilerle dengeli ve rasyonel bir ilişki sürdürebilmek için, bu ilişkilerde hakkaniyet ve tarafsızlık hakim olmalıdır. Satın almacılar, başta rekabetle ilgili olanlar olmak üzere yönetmeliklere ve etik kurallara tam olarak uymak zorundadır. GDF SUEZ Etik uygulamaları 9

10 Yüksek standartta Etik ilkeleri uygulaması tedarikçilerin seçimi için uygulanan kriterlere çevresel ve sosyal faktörlerinde dahil edilmesini de gerektirir. GDF SUEZ ticari ortaklarının, taşeronlarının ve tedarikçilerinin, kendi etik, çevresel ve sosyal kurallarının uygulanmasını ister. Eğer bu uyumu sağlamamışlarsa, Grubun değerlerine uyulmasını ister. Rakipler Grubumuz piyasanın işleyiş kurallarına uyar. Bu çerçevede, rekabet kurallarına ve düzenlenmiş enerji piyasaları kurallarına tam olarak uyum sağlanmasını ister ve özellikle de rakiplerini kötülemeyi ve rakiplerine kara çalmayı kendisine yasaklar. Rakipleri hakkında bilgi toplamak için yalnızca yasal ve dürüst yolları kullanır. Son olarak, kendi gizli bilgileri ve üretim sırlarıyla birlikte tedarikçileri veya iş ortakları tarafından kendisine verilen gizli bilgileri ve sırları da korur. 10 GDF SUEZ Etik uygulamaları

11 TOPLUM ÇEVRESİ GDF SUEZ 21. yüzyılın büyük enerji mücadeleleri ile başa çıkmak durumundadır. Bu hedefe Grup içinde tanımlanan sürdürülebilir gelişme taahhütlerine uyularak erişilebilir. Toplum Grup kendisini içinde faaliyet gösterdiği toplulukların merkezine yerleştiren faaliyetler yürütmekte ve içinde barındığı toplulukları desteklemeye özel bir önem vermektedir. GDF SUEZ, yaşam şartları açısından güçlük çeken topluluklarla, gerektiğinde yerel yetkililerle işbirliği yaparak aktif bir dayanışma politikası uygular. Ayrıca yerel yönetime teşvikler sağlamak için ortaklıklar kurarak danışmanlık yapmak yöntemiyle o ülkedeki ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla sponsorluk görevleri yüklenmektedir. Bu faaliyetler dürüst, saydam ve yasal olmalıdır. GDF SUEZ dürüstlüğü etik anlayışının kurucu ilkelerinden biri olarak kabul etmektedir. Yolsuzluğu her biçimiyle reddetmekte ve çalışanlarının bu ilkeye tam olarak uymasını sağlamaya özen göstermektedir. Bu anlamda Grubun politik faaliyetleri finanse etmesi, bu tür finansmanların yasal olarak serbest olduğu ve düzenlendiği ülkeler dışında, yasaktır; politik faaliyetlerinin finansmanın yasal olduğu ülkelerde, bu tür finansmanlar yürürlükteki yasalara ve tanımlanan şirket politikasına tamamen uyularak yapılacaktır. Son olarak, Grup yerel insanlarla ve kuruluşlarla birlikte çalışarak, tüm kültürleri anlamaya ve bu kültürlere saygı duymaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, faaliyet alanlarıyla uysumlu alanlarda, Grup çevre ve insani yardım alanlarındaki sivil toplum kuruluşları (NGO) ile bir diyalog ve ortaklık içindedir. Aynı zamanda çalışanlarının sivil ve toplumsal girişimlere katılımını da desteklemektedir. GDF SUEZ Etik uygulamaları 11

12 GDF SUEZ en yüksek etki standartları benimsemektedir GDF SUEZ in eylem ilkeleri başta aşağıdakiler olmak üzere uluslararası başvuru belgelerine dayanmaktadır: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ek sözleşmeler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün (OECD) uluslar arası şirketlerle ilgili yönlendirici ilkeleri, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi. Dünya GDF SUEZ için çevre, çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelişme özellikle önemlidir. Grubun sürdürülebilir gelişme politikası, insana ve çevreye saygının GDF SUEZ in kimliğini ve değerlerinin temelini oluşturduğunu belirterek net bir şekilde ifade etmektedir. Mevcut ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bilincinde olan Grup, stratejisini ve hedeflerini sürdürülebilir gelişme ilkelerine uygun şekilde belirlemekte ve elde ettiği sonuçları insanlığa sunmaktadır. Yerel yasa ve yönetmeliklere de uygun davranmaktadır. Müşterilerinin, yerel halkın, çalışanlarının ve toplumun beklentilerini de dikkate almaktadır. Faaliyetlerinin etki ve sonuçlarını ve çevre ile ilgili hedeflerini iş ortakları, tedarikçileri, gerekiyorsa işlettiği tesislerin sahiplerinin de benimsemesini sağlama konusunda dikkatlidir. 12 GDF SUEZ Etik uygulamaları

13 Grup sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek için en uygun yöntem ve teknikleri destekler. Kalite ve güvenlikle, malzemelerin değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesiyle, doğal kaynakların ekonomik kullanımıyla ve çevreye verilen zararın azaltılmasıyla ilgili know-how geliştirmek için araştırma ve yenilikleri teşvik eder. Etiğe ve Grubun yönetmelik ve taahhütlerine uygun şekilde hareket etmek, yani uyumluluk ilkesini hayata geçirmek, GDF SUEZ için kalıcı bir hedefdir. Bu çerçevede, her birimiz mesleki sorumluluklarımızı üstlerimizle birlikte tanımladıktan ve değerlendirdikten sonra üstlenmek zorundayız. GDF SUEZ Etik uygulamaları 13

14 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? Grubun etik ve uyumluluk politikasının hedefini ve içeriğini açıklamak ve somut örnekler vermek için çalışanların kullanımına çok sayıda belge sunulmaktadır. SORU / CEVAP Uyumluluk ne demektir? Uygunluk standart bir davranış hedefine ulaşmak için oluşturulacak mekanizmaların bütünüdür. Ancak ortaya çıkabilecek durumların farklılığı ve çeşitliliği her durumu öngörmemize imkan vermemektedir. Etik kurallarımıza uygun bir cevap bulabilmek için bazen çevremizdekilerle fikir alışverişinde bulunmamız gerekir. Sorularınızın niteliğine bağlı olarak, bir iş arkadaşınıza, doğrudan amirinizden başlayarak yöneticilerinize, sorunuzla bağlan tılı bir uzmanlığı olan başka bir yöneticiye (insan kaynakları, güvenlik, hukuk vb ), yasalar izin veriyorsa, bir personel temsilcisine ve biriminizin etik görevlisine veya gerekirse Grup temsilcisine başvurabilirsiniz. Tanıdığınız kişilerin davranışlarıyla ilgili olabileceği için, etik konusunda soru sormak çoğu zaman hassas bir meseledir. Dolayısıyla bu konuları ele almak ve çözülmesi gereken ikilemi ortaya koymak için cesaret, hatta cüret gerekir. 14 GDF SUEZ Etik uygulamaları

15 ETİK EĞİTİMLERİ Fonksiyonel ve operasyonel kadrolara yönelik eğitimler canlı dersler biçiminde veya çevrim içinde verilmektedir. Bu eğitimlerde özellikle aşağıdaki konular ele alınmaktadır Ancak kabul edilebilir olmayan uygulamalara son vermek ve düzeltme sürecini başlatmanın tek yolu da budur. İyi niyetle etik ve uyumlulukla ilgili kaygılarını ifade eden hiç kimse hakkında, anlattıkları nedeniyle hiçbir önlem alınamaz. şirket personelinde etik duyarlılığı arttırmak, iş Hayatı Etiği, Avrupa Birliği nde rekabet kuralları, uluslararası gelişimde yolsuzluğa karşı alınan önlemler, kamu kontratları çerçevesinde etik yaklaşımlar, yönetimin sorumluluğu, etik riski, iç denetim, denetim. Her türlü tamamlayıcı bilgi için Etik ve Uyumluluk Müdürünüze, biriminizin veya şubenizin etik görevlisine başvurun. Bu tür uygulamaların kurbanı ve tanığı olan bir çalışan, biriminin veya Grubun etik görevlisine başvurabilecek ve bu durumda, başvurduğu etik görevlisi, ilgili yöneticilerle birlikte söz konusu kişinin meşru haklarını korumanın veya geri vermenin yollarını arayacaktır. Her durumda, etik görevlileri kendilerine iletilen bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. GDF SUEZ Etik uygulamaları 15

16 ETİK E-POSTASI, HEDEFLENEN BİR MEKANİZMA GDF SUEZ, çalışanlarının izlenmesi gereken yol konusunda kuşku duydukları veya etik ve uyumluluk kurallarında eksiklik tespit ettikleri takdirde Grup etik görevlisine başvurabilecekleri bir elektronik posta adresi sunmaktadır. Bu prosedür diğer bildirim kanallarının (hiyerarşik yapı, personel temsilcileri, resmi makamlar vb ) yerini almamakta, sadece tamamlamaktadır. Bazı yönetmeliklerde zorunlu başvuru biçimleri tanımlandığı için, bu prosedür yerel yönetmeliklerin yükümlülüklerine uygun şekilde kullanılmalıdır. Bu prosedürün kötü niyetli kullanımı takibata neden olabilece ği gibi, iyi niyetli kullanıcıya karşı hiçbir takibat yapılamaz. Kul lanıcının ve varsa hakkında bilgi verilen kişilerin kimliği gizli tutulacak ve bu gizlilik kuralının ihlali yaptırımlara neden olabilir. BİLİNMESİ GEREKEN Çalışanlar, Etik Kuralları ve bu kılavuzu tamamlayan belgelerin tümüne Grubun dahili ağı ve etik konusuna ayrılan harici ağı üzerinden erişebilirler. Bu prosedür öncelikle muhasebe, mali denetim alanlarını ve yolsuzluğa karşı mücadeleyi ve şirketin yaşamsal çıkarlarına ve çalışanlarının fiziksel ve moral bütünlüğüne zarar verebilecek diğer ciddi eksikliklerin tespit edilmesini hedeflemektedir. Yerel yönetmeliklere riayet edilerek diğer işleyiş bozuklukları da dikkate alınabilir. İhbarlar birimlerin etik sorumlularına ve/veya her hangi bir yolla, ama özellikle adresine e-posta gönderilerek Grubun etik görevlisine yapılabilir. 16 GDF SUEZ Etik uygulamaları

17 YAPILMASI GEREKEN Kime başvurmalı? Grubun Etik ve Uyumluluk Kuralları ile ilgili her şeyi öğrenmek için Grubun etik ilkeleri Yasalara ve yönetmeliklere uygunluk Doğruluk kültürü Sadakat ve dürüstlük Başkalarına saygı İzlenmesi gereken yol konusunda tereddütleriniz var veya hangi prosedürü uygulamanız gerektiğini bilmiyorsunuz, danışmak istediğiniz bir konu var, şirket kurallarının ihlal edildiğini veya ihlal edilmek üzere olduğunu düşünüyorsunuz, şirketin kurallarına aykırı bir eyleme karıştığınızı veya karışmak üzere olduğunuzu düşünüyorsunuz. Tüm bu durumlarda, güvendiğiniz kişilere danışın; iş arkadaşlarınız, üstünüz, hukuk müdürlüğü, yasalar izin veriyorsa bir personel temsilcisi, etik görevlisi vb Parola: ethics GDF SUEZ Etik uygulamaları 17

18 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı Etik nitelikte bir sorunla karşılaştığımızda, asla bu belgede açıklanan nirengi noktalarını gözden kaçırmamamız ve üstlerimizden yardım istemekten çekinmememiz gerekir. Hile Şirket içinde hile hassas bir konudur ve etkisi çoğu zaman anlaşılamaz. Ancak, hileler bazen yüksek olabilen parasal maliyetlere yol açar ve daha genel olarak, herkes ve her şirket için bir risk oluşturur. GDF SUEZ hileyi, her şekliyle kabul edilemez bulmaktadır. Hileli her işlem uluslararası veya yerel yasalar ve Grubun iç yönetmeliği tarafından öngörülen yaptırımlara tabidir. Hile yapan kişi veya üçüncü bir şahıs lehine maddi veya manevi bir avantaj sağlamak amacıyla, yürürlükteki yasaları veya şirketin kurallarını aldatmak veya etkisizleştirmek amacıyla bilerek veya bilmeden yapılan her eylem veya eylemsizlik hile olarak değerlendirilir. Hile pek çok şekilde oluşabilir; para, mal, veri çalma, belge tahrif etme, saklama veya imha etme, sahte yazılar veya beyanlar, hesapların manipüle edilmesi, sahtecilik, kara para aklama, dolandırıcılık, yolsuzluk 18 GDF SUEZ Etik uygulamaları

19 Yolsuzluk Ciddi bir sorunun belirtisi olan yolsuzluk, bir şirketin dürüst çalışmasının önünde bir engel oluşturur. Ekonomik verimliliği azaltarak ek maliyetlere neden olur, dayanışma eksikliğini yansıtır ve istemeden sonuçlarına katlananların saygınlığına ve bütünlüğüne zarar verebilir. GDF SUEZ bu nedenle zaman, yer veya şartlardan bağımsız olarak her türlü yolsuzluğu yasaklamaktadır. Yolsuzluk iki veya daha fazla kişi arasında yasadışı bir anlaşmadır. Hilenin biçimlerinden biridir. Genel olarak iki tür yolsuzluk vardır: aktif yolsuzluk bir karar mekanizmasını (yetki, hak, tedarik, piyasa, sözleşme ) etkilemek için başkalarına bir yarar teklif etmeye dayanır; pasif yolsuzluk bir kararı etkileme karşılığında bir yarar elde etmeye dayanır. Pasif yolsuzluk talep edilmeden de yapılabilir. Aksi yönde zorbalığa kadar da gidebilir. Yolsuzluk hediye, komisyon, haksız iktibas, bir kamu hizmeti için hak edilmeyen ödeme gibi farklı eylemlerle gerçekleşebilir. Son zorbalık olup yolsuzluk olarak kendini gösterir. Zorbalık bir pazarın (veya sözleşmenin, yetkinin) arasıra veya günlük para taleplerinden idari kırtasiye angaryalarına, hatta kişiler ve aile çevreleri üzerinde fiziksel tehdide kadar varan baskılar uygulayarak hak edilmeyen bir menfaat elde edilmesine dayanır YOLSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE Grup gönüllü olarak aşağıdakilere katılmıştır Birleşmiş Milletlerin, 10. maddesi yolsuzlukla ilgili olan dünya paktı, yolsuzluğa karşı mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olan Madencilik Sektörlerinde Saydamlık İnisiyatifi (EITI), NGO Transparency International in Fransız şubesi. KARŞILIKLILIK İLKESİ Davet konusunda bir doğru uygulama örneği (yerel yasaların izin verdiği ölçüde) bir müşteriyi asla sizi davet edemeyeceği bir yere davet etmemektir. Yolsuzluk eylemleri, bazen bu eylemleri gizlemek ve muhtemel soruşturmalardan kaçırmak için ticari aracılara başvurularak kolaylaştırılır. Grup, bu tür düzenlemelerin önüne geçmek için, ticari aracı kullanımıyla ilgili zorunlu olarak uygulanması gereken bir iç prosedür oluşturmuştur. GDF SUEZ Etik uygulamaları 19

20 Bir veya birkaç rakiple birlikte davranma gibi rekabet karşıtı olan ve aşağıdaki amaçlarla yapılan tüm uygulamalar yasaktır: anlaşmalı olarak ihalelerden çekilme, bir alış veya satış fiyatını sabitleme, üretimi, yatırımları, yenilikleri ve yeniliklerin kullanımı sınırlama, pazarı, mahreçleri veya tedarik kaynaklarını, bölgelere, müşteri türlerine veya başka kriterlere göre bölümleme, bir rakibi, müşteriyi, tedarikçiyi veya piyasaya yeni giren birini eleme. Rekabet Grup rekabet kurallarına riayet edilmesine çok büyük bir önem vermekte ve rekabet karşıtı her türlü uygulamayı reddetmektedir. Grup çalışanlarından, rakiplerine, müşterilerine, tedarikçilerine ve piyasadaki muhataplarına karşı etik açıdan doğru bir şekilde davranmalarını beklemektedir. Yasadışı anlaşmalar, hakim pozisyonun kötüye kullanılması, yolsuzluk eylemleri, ayrıcalıklı bilgi alışverişi, ayrımcı, aşırı veya rakipleri çökertmeye yönelik fiyatlar vb özellikle yasaktır. Grubun tüm çalışanları rakipler hakkında bilgi edinmek için yalnızca yasal ve etik araçları kullanmalıdır; örnek olarak, içeri sızma ve sahte kimlik yasa dışıdır. Grup çalışanları rakipleri kötüleyemezler veya karalayamazlar ve yanlış, tahrif edilmiş veya sahte belgelerden yararlanmaktan kaçınırlar. Son olarak, Grubun bir birimi düzenlenen bir piyasada faaliyet gösterdiğinde, çalışanlarını kendilerini ilgilendiren düzenlemeler konusunda bilgilendirmeli ve doğru uygulanmasını kontrol etmelidir. Bir hediyeyi kabul etmeden veya bir hediye vermeden önce, kendinize bu üç soruyu sorun: Bu hediye bu kişi veya şirkete kaşı tavrımı değiştirebilecek nitelikte mi? Amirim bu hediyeyi vermemi (almamı) onaylıyor mu? Bu hediyeden rahatsızlık duymadan iş arkadaşlarıma ve yakınlarıma bahsedebilir miyim? Hediyeler, davetler ve seyahatler Genel olarak, Grup çalışanları tarafından verilen veya alınan hediye ve davet sayısını mümkün olduğunca sınırlı tutmaya önem verir. Hediye ve davetlerin sıklığı ve tutarı hiyerarşik yapı tarafından belirlenmelidir. Çalışanlar bu politikanın kendi birimlerinde nasıl uygulandığını öğrenmek için üstlerine danışabilirler. Hediyeler ve davetler incelik işaretleridir, dolayısıyla yerel zevklere ve adetlere uygun olmalıdır. Asla herhangi bir nedenle sizi rahatsız eden veya muhatabınızı veya çevrenizi rahatsız edebilecek bir hediye veya davet teklif etmeyin veya kabul etmeyin. Son olarak, mesleki çerçevede alınan veya yapılan her türlü seyahat önerisi, amirlerin önceden onayına tabi olmalıdır. Biriminizin kurallarını kontrol etmeyi unutmayın. 20 GDF SUEZ Etik uygulamaları

21 Çıkar Çatışmaları Çıkar çatışmasından özellikle profesyonel sıfatıyla hareket eden bir kişinin muhakemesinin şirketin çıkarlarından farklı ve tali bir çıkar tarafından aşırı bir şekilde etkilenebildiği bir durum anlaşılmaktadır. Örneğin, bir çalışanın şirketin çıkarlarına göre değil, kendisinin, hatta bir akrabasının veya arkadaşının çıkarlarına göre karar alabildiği bir durum bu tür bir durumdur. Kuşku durumunda, çalışanlar çıkar çatışması olup olmadığını üstleriyle birlikte kontrol etmelidir. Bu öneri, sizin veya yakınlarınızdan birinin şirketin, müşterisi, tedarikçisi veya rakibi olan bir şirkette çıkarlarınız olması durumunda özellikle doğru olacaktır. Şirket dışında bir mesleki faaliyetiniz varsa da uygun olacaktır. Aynı şekilde, müşteri birliklerinde veya derneklerinde sorumluluklarınız varsa, Grubun bir şirketi ile ilgili bir karar almaktan veya bir sözleşme imzalamaktan kaçınmanız önerilir. GDF SUEZ in finans elemanları potansiyel veya fiili çıkar çatışmalarını, Grubun Finans Elemanları Yasası na uygun olarak amirlerine veya birimlerinin etik görevlisine beyan etmeleri zorunludur. Potansiyel bir risk çatışmasını değerlendirme örneği Aşağıdaki beş sorudan birine evet cevabını veriyorsanız, bir çıkar çatışması durumunda olabilirsiniz: 1 Ben veya yakınlarımdan biri (GDF SUEZ bünyesinde içinde yer aldığım şirketin dışında), çalıştığım birime veya Grubun bir birimine mal veya hizmet tedarik eden veya: çalıştığım şirketle veya grubun bir şirketiyle rakip? bir şirkette yönetici, ortak, işletmeci, çalışan veya danışman pozisyonunda mı(yım)? 2 Benim veya yakınlarımdan birinin (GDF SUEZ bünyesinde içinde yer aldığım şirketin dışında), çalıştığım birime veya Grubun bir birimine mal veya hizmet tedarik eden veya: çalıştığım şirketle veya Grubun bir şirketiyle rakip? Grup içinde kişisel olarak yürüttüğüm faaliyete çok benzer bir faaliyet yürüten? bir şirkette doğrundan çıkarları var mı? 3 Benim veya yakınlarımdan birinin, GDF SUEZ in bir birimi ve 1. ve 2. sorularda belirtilen kriterlere uygun Grup dışı bir şirket arasındaki ilişkilerle ilgili bir karar alma sürecine katılma veya öneride bulunma fırsatımız var mı? 4 Benim veya yakınlarımdan birinin bir politik görev veya dernek çerçevesinde GDF SUEZ in bir birimi ile ilgili bir karar alma sürecine katılma veya öneride bulunma fırsatımız var mı? 5 Ben veya yakınlarımdan biri, bir tedarikçi, müşteri veya rakip tarafından bir hediye, seyahat veya başka bir maddi avantaj teklifi aldı mı, bu tür bir teklifi kabul etti mi veya ediyor mu? GDF SUEZ Etik uygulamaları 21

22 Ticari temsilci seçim ilkeleri Ticari temsilci seçerken, başka şeylerin yanı sıra minimum şartlar olarak aşağıdakiler aranmalıdır: iyi bir itibara, yeterli bir ilişkiler ağına sahip olmak, mesleki yeterliliğinin kabul görmesi ve yerel yasaları, bağlamı ve uygulamaları bilmesi, bir kamu kuruluşunun, siyasi partinin, potansiyel bir müşterinin veya rakibin ücretli çalışanı olmaması, faaliyetiyle ilgili yönetmeliklere uygun olması, yalnızca potansiyel bir müşterinin tavsiyesine dayanılarak seçilmemesı, yürürlükteki prosedüre uygun şekilde seçilmesı, ve onaylanması. Lobicilik Yapmak Grup, lobiciliği birimlerinin çıkarlarını, teknik, bilimsel ve sosyal alanlarda, içinde faaliyet gösterdiği topluluklar içinde, fikir liderleri ve/veya topluluk liderlerinin objektif bir şekilde bilgilendirilmesi yoluyla tanıtımı olarak tanımlamaktadır. Burada söz konusu olan, Grubu tanıtmak, imajını, değerlerini, faaliyet alanlarını ve hizmetlerini anlatmak ve çıkarlarını savunmaktır. Bir kurum veya ülke lobicilerin faaliyetlerini düzenleme altına aldığında, birimler bu yönetmelik yükümlülüklerine uymalı ve yalnızca aynı şekilde davranan profesyonel lobiciler kullanmalıdır. Aynı şekilde, mesleki kuruluşlar tarafından lobiciler için çıkarılan davranış veya etik kuralları varsa, Grubun birimleri için çalışan lobiciler bu kurallara uymalıdır. Lobiciler lobi temasları sırasında her durumda adına hareket ettikleri kişilerin veya organizasyonların kimliğini belirtmelidir. Aynı şekilde, bilgi karşılığında para vermemeli ve almamalıdır. Grup lobicilerin çıkar çatışması ve yolsuzluk riskleriyle karşı karşıya kalabileceğini özellikle vurgulamaktadır. Tüm çalışanlar, özellikle de başka bir ülkede çalışıyorlarsa, Grubun veya biriminin ülkenin iç siyasetini usulsüz bir şekilde etkilemeye çalıştığı izlenimine neden olmamak için dikkatli davranmalıdır. Sponsorluk ve Ortaklıklar Sponsorluk ve ortaklıklara, Grubun, Sponsorluk ve Ortaklık Kuralları belgesinde tanımlanan politikası çerçevesinde izin verilir. Bunlar yurttaşça ve sosyal sorumluluk ifade eden adımlardır. Yalnızca hiyerarşik olarak usulünce yetkilendirilmiş kişiler bu tür operasyonlar düzenleyebilir veya başlatabilir. 22 GDF SUEZ Etik uygulamaları

23 Çalışanlar bu tür girişimlerin meşruiyetine dikkat etmeli ve bir çıkar çatışması veya bir örtülü ödenek yaratmamaya özen göstermelidir. Politik faaliyetlerin finansmanı Grubun politik faaliyetleri finanse etmesi, bu tür finansmanların yasal olarak serbest olduğu ve yasalar tarafından düzenlendiği ülkeler dışında, yasaktır. Her durumda, her türlü partizanca veya hakkaniyet dışı tutumdan kaçınılarak yapılmalıdır. Her türlü bağış Grubun etik görevlisine önceden bildirilmelidir. GDF SUEZ in birimlerinin aşırı tutumları olan kurumlara, partilere veya adaylara yardımda bulunmaları yasaktır İletişim Grubun birimleri, iletişim politikalarında verilen bilgilerin doğru, tam, kesin, anlaşılır olmasına ve gereken zamanda yayınlanmasına önem vermelidir. Birimler adına, yöneticileri dışında, yalnızca usulüne göre yetkilendirilmiş kişiler konuşabilir. Bu nedenle, Grubun bir birimini ilgilendiren bir konuda halka açık bir yerde söz almak, bir mülakata cevap vermek veya yayınlamak isteyen bir çalışan, (yönetmeliklerde tanımlanmış özel durumlar dışında) bunun için yetkili bir kişiden izin almış olmalıdır. Bu amaçla yetkilendirilmemiş kişiler de kendilerini özgürce ifade edebilirler, ancak öncesinde birimleri adına değil kendileri adına konuştukları veya yazdıklarını belirtmek zorundadırlar. Çalışanlar özellikle partizan bir konumda bulunmamaya ve pozisyonlarını fikirlerini dayatmak için kullanmamaya dikkat etmelidir. GDF SUEZ Etik uygulamaları 23

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu Tepe Güvenlik İş Etiği Kılavuzu Önsöz Tepe Güvenlik A.Ş. bu kılavuzda, günümüz profesyonel iş dünyasında benimsenmiş ve serbest rekabet düzeninin yürütülmesi bakımından kılavuz niteliğinde olan, kişiler

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Davranış Kodu Davranış Kodu Bu belge genel anlamda yasa dışı eylemleri destekleyen durumları ve özellikle 231/2001 1 sayılı Yasal Karar altında yer alan suçları önlemek için Pirelli Grubu'nun Yöneticileri,

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: İhbar Politikası İHBAR POLİTİKASI 1. Genel bakış Amcor, etik uygulamalarda en yüksek standartlarla, dürüst ilişkileri ve görevi kötüye kullanma olay veya iddialarını iyi niyetle ihbar eden kişileri korumayı

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün Hidiv 16.03.2017 Bu veya benzeri durumlarla hiç karşılaştınız mı? Bir ana tedarikçiniz siz ve bir meslektaşınıza Wimbledon için

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ Ahmet ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER Mali Yükümlülükler Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle EFAMA Davranış ve Etik Kuralları Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle GİRİŞ EFAMA Genel Davranış ve Etik kuralları, Avrupa yatırım fonu endüstrisinin

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri Giriş Etik İlkeleri Bu ilkelerde SIG'ye yapılan her türlü referans ATC ve ATCI'yı da içerir. SIG plc bir dizi temel ilkeye sahiptir ve inandığı değerleri korumanın önemli olduğunu düşünmektedir. Çalışanlarının,

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye Versiyon 2016_1 Yayınlayan Durum Sınıfı Arvato Türkiye Onaylı Genel Tarih 01.08.2016 1 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Uygulama Kapsamı... 5 3. Motivasyon... 6 4. Arvato

Detaylı

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile

Detaylı

Şirket tarafından yukarıda sayılan kişilere etik kurallar konusunda bilgi verilir ve bu kurallara uyulması sağlanır.

Şirket tarafından yukarıda sayılan kişilere etik kurallar konusunda bilgi verilir ve bu kurallara uyulması sağlanır. İŞ ETİĞİ KURALLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Etik Kurallar birey ve kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmede doğruluk ve dürüstlük ölçüleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Merkezi Satın Alma Politikası

Merkezi Satın Alma Politikası ELEK SAN. VE TİC. A.Ş. Merkezi Satın Alma Politikası 1. Satın Alma Rolünü Tanımlayan Politikalar 1.1 Genel Satın Alma Politikası Şirketimizin üst düzey yöneticileri tarafından yetkilendirilen politikalara

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Müstakbel Çalışma Arkadaşımız, Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Lütfen dikkatlice okuyunuz, Anlaşılmayan

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI 2016 ETİK NEDİR? Etik,doğru ile yanlışı,haklı ile haksızı,iyi ile kötüyü,adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru,haklı,iyi ve adil olduğuna

Detaylı

ETİK KURALLARI. GDF SUEZ Etik kuralları 1

ETİK KURALLARI. GDF SUEZ Etik kuralları 1 ETİK KURALLARI GDF SUEZ Etik kuralları 1 Gérard Mestrallet nin önsöz yazısı 4 ETİK KURALLARI VE İLGİLİ TARAFLAR Temel ilkeler 8 Vazgeçilmez bir etik 12 ETİK YÖNETiMİ Uygulama alanı 16 Yönlendirme sistemi

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları 1. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim birimi yöneticisinin görevleri arasında yer almaz? A) Risk limitlerinin aşılması durumunda alınması öngörülen önlemleri içermesi ve bu hususların yazılı iş akış

Detaylı

İŞ AHLAKI ESASLARI GROUPE RENAULT

İŞ AHLAKI ESASLARI GROUPE RENAULT İŞ AHLAKI ESASLARI GROUPE RENAULT İÇİNDEKİLER SAYFA BAŞKANIN TAKDİMİ 1 1 2 3 4 5 ÖNSÖZ 2 ÇALIŞANLARIN KORUNMASI 3 MAL VARLIKLARININ KORUNMASI 4 MÜŞTERİLERİN KORUNMASI 5 HİSSEDARLARIN KORUNMASI 6 GLOBAL

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

ANIXTER INC. ÇIKAR ÇATIŞMALARI KURUMSAL POLİTİKA KASIM KAPSAM Global. 1. Amaç. BÖLÜM Yasal işler ve uyum

ANIXTER INC. ÇIKAR ÇATIŞMALARI KURUMSAL POLİTİKA KASIM KAPSAM Global. 1. Amaç. BÖLÜM Yasal işler ve uyum 1. Amaç Bu Global Çıkar Çatışması Politikası (Global Conflicts of Interest Policy - COI Policy ), Anixter'in Global İş Etiği ve Davranış Politikası'nda ( Etik Politikası ) çıkar çatışmalarıyla ilişkili

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Giriş ve genel bakış... 1 1.1 Giriş ve Genel Politika Açıklaması... 1 1.2 Davranış Kuralları... 1 1.3 Sorularınız olduğunda -

Detaylı